leifsjoqvist

2009-10-26
20:00:21

Finsk tyrann
I Finland har Mannerheim ibland stor grupper
ansetts vara en folkhjälte. Det var han som ge-
nom exempellös terror besegrade de röda under
inbördeskriget och det var han som ledde Finland
i deras gemensamma krig med nazismens Tyskland.


Arnstad har tagit del av ny finsk forskning som visar
att Finland under Mannerheim i fortsättningskriget 41
till 44 inte bara i krig deltog tillsammans med tyskarna
i kriget mot Sovjet utan även delade Adolfs värderingar.
Nu öppnar man upp den finska byken och hittar koncen-
trationsläger där ryska kvinnor och barn fick arbeta sig
till döds. Man ansåg att det slaviska skulle bort från den-
na sidan Ural.

Sverige släppte igenom tyska armeer i den s k transittra-
fiken men vi deltog inte aktivt i att slakta kvinnor och barn
för den tyska armens räkning. Det gjorde man i våra nord-
iska grannländer. I ett sådan perspektiv var Finland ändå
värst.
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: