leifsjoqvist

2011-06-01
16:20:05

tappa grepp
Om man arbetar med barn och ungdomar måste
man ha en stark integritet, man måste våga möta
konflikter frimodigt, man måste ta ansvar och ex-
empelvis inte koppla in polis i slentrian och man
måste tycka om det man gör.
Idag är det för många som inte kan leva upp till
det ovan bland dem som jobbar med barn och
ungdom.
Det gör att ungdom får svårt att veta var gränser-
na går. Det gör att små saker blir större än vad
de borde.

För några år sedan hade jag en grupp där jag ha-
de mycket svårt med två unga. De var omotiver-
ade och förstörde mycket i gruppen. Jag kände ett
inre motstånd mot dem. Utåt kopplade jag dock på
det professionella och försökte möta dem korrekt.
Det lyckades. De blev bättre och jag fick lättare att
ha dem i gruppen. Man kan inte låta känslorna styra.

Det borde i vår moderna tid vara lättare att byta jobb.
Om man efter ett tag märker, eller om omgivningen
märker, att man inte passar att jobba med ungdomar
då skall man inte heller gör det. Man förstör inte bara
sitt eget liv, man förstör andras.

Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: