leifsjoqvist

2013-08-23
00:32:05

Halva diskussioner
Jag tycker att det är varje kvinnas rätt att bära vilken
huvudbonad hon själv vill. Men en lika stor självklar-
het borde vara varje kvinnas rätt att avstå. I en debatt-
artikel i AB kan man idag läsa:
När jag kom till Sverige bodde jag först i Rinkeby. Efter många år fick jag råd att köpa en bostadsrätt utanför Rinkeby. Nu när jag och mina döttrar vill åka och hälsa på vänner i Rinkeby så måste vi täcka våra ansikten. Varför? Jo, annars blir vi trakasserade av män som kastar glåpord och ibland även annat på oss för att vi inte skyler våra ansikten och hår.
Ibland blir diskussionen av slaget att min fiendes fiende är
min vän. Då islamister bekämpar rasister kan jag solidari-
sera mig med dem för att rasister är en större fiende än is-
lamism.
Det finns en enkel princip att följa: skulle du själv vilja leva
i ett samhälle som genomsyrades av islamiska värderingar
eller i sin förlängning sharialagar?
Jag skulle absolut inte vilja det.
För många år sedan gjorde jag distinktionen mellan den soci-
alism jag trodde på mot den reella kommunismen i Östeuropa.
Jag frågade mig: Skulle du hellre vilja leva i öst än i Sverige?
Svaret var: under inga omständigheter.
Man skall vara tydlig i sitt arbete med anti-rasism. Man skall
vara försiktig så att man inte hamnar i ett försvar för islamism.
Idag känns det som om uppdelningen är total. Från ena hållet
uppfattas all kritik av islam som rasism och från det andra håll-
et är allt som har med islam förkastligt och alla som förknippas
med islam, alltså även sekulariserade muslimer, är av ondo.
Det måste finnas mellanlägen.
Religion är en privatsak. Den som använder religion för att fly
livet har sin fulla rätt till det. Det är när man börjar missionera
och skall tvinga ut sin ideologi på andra som det uppstår prob-
lem. Under senare år har kristna blivit mer offensiva och tycker
att det skall offentligskylta med sin religion. Inom islam finns
det offensiva krafter som vill göra likadant. Dessa krafter skall
med samma kraft bekämpas.
En allmän uppfattning som dessa trosivrare förfäktar är att de
skall ha rätt till sin tro. Med det menar de att de oemotsagda
skall få rapa sina dimridåer. På det sättet liknar de rasister,
som exempelvis de på Avpixlat, som menar att yttrandefriheten
och demokratin är hotad för att inte de oemotsagda får kvacka
sin rasism.
Offentliga rum behövs. Offentliga debatter behövs. Ytterligheter
behöver bemötas inte tvingas ner eller tillåtas att gömma sig i
kloakerna där de samlar kraft.
 
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: