leifsjoqvist

2013-08-20
14:51:00

Social infrastuktur
I slutet av 1800- och en bit in på 1900-talet var det en stor
förflyttningsvåg in till våra städer. Industrin krävde arbets-
kraft och hjulen rullade. Så folk sattes i arbete men det
stora problemet var bostäder. Folk hade ingenstans att
bo. De inflyttade blev trångbodda och utan verksamhet
utanför arbetet uppstod social oro.
Överheten förfasades sig över "arbetarproblemet". Överhet-
en var ju inte dummare än att den följde ett Europa som
såg sociala och politiska uppror på många ställen.
Vad göra? Ja, man gjorde i stort sett ingenting utan man
ältade bara att allt var ett problem. Den enda lösningen en-
ligt överheten var att förstärka polismakten och hålla militär-
en redo vid större oro.
Det var först med socialdemokratin bildade och organiser-
ingen av arbetarna som folkhemmet såg dagens ljus. Det
skapades en idrottsrörelse som vände sig till allla och via
fackföreningar och hyresgästföreningar och politiska part-
ier byggdes en social infrasturktur. När socialdemokratin
kom till makten började man också att bygga dugliga bo-
städer.
Vi kan känna igen oss i detta. Gårdagens "arbetare" är dag-
ens invandrare. Förorterna har en dålig social infrastuktur
och det som är lösningen när bilar brinner är polisen.
Lösningen idag är densamma som den var igår.
Men frågan är vem som skall ta tag i det?
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: