leifsjoqvist

2017-04-27
13:34:00

Det som sker
Under 70-talet när den s k vänstervågen stoppades upp
var en av de stora orsakerna en kapitalismens kris. En
kris som legat där och puttrat sedan dess. Det finns inte
en väg som vandrats sedan dess utan flera. Friedmans
nyliberalism som tydligast fick sin praktik i Chile där fas-
cismen under Pinochet släppte loss en anarkokapitalism
som gjorde en del chilenare rejält rikare och som sänkte
desto fler och å andra sidan tigerungarna i Asien där kapi-
talet fick hjälp av staten att bygga kapitalism.
Flera bedömare pratar idag om kapitalismens död. Frågan
som ingen kan besvara är vad som då skall komma istället.
Om någon frågat vänstern i början på 70-talet hade de svar-
at att tiden är kommen för det socialistiska maktövertagandet.
Idag vet alla att vi inte är i närheten av det. Mer troligt är att
vi får ett tragiskt upprepande av vad som skedde på 20- och
30-talen. Auktoritära regimer tar över och med dem repression
och krig.
kampen mot detta är nedrustad inom vänstern. Där ser man kamp-
en mer i detaljer:
-Om svarta får samma villkor som vita så spelar inte samhällets
  övriga utveckling så stor roll.
-Om kvinnor får samma platser inom makten som män så spelar
  det inte så stor roll om hur makten agerar.
-Om sexuella grupper får samma rättigheter som de normsexuella
 spelar inte samhällets övriga utveckling så stor roll.
Det senare kan ses i Frankrike där många homosexuella ansluter
sig till Nationella Fronten för att de anser att deras rättigheter bäst
tas till vara av det partiet.
De s k folket har nog rätt i att etablissemanget har slutit sig och gör
vad de vill. De rika gör vad de vill och gör det med statens goda min-
ne. Stater har blivit korporativa där överheten predikar och styr. Så
långt kan man förstå folkets ilska. Problemet är att de som tagit mak-
ten över denna folkets ilska inte har en annan agenda att själva ta
sig in i samma makts boningar och att de använder de svagaste och
mest utsatta som offer i denna kamp för makt.
Man kan säga att de högeraternativa rörelserna har rätt i sin kritik av
det etablerade men att deras medicin  för att kura sjukdomen är att
göra den ännu värre.
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: