leifsjoqvist

2017-04-18
16:01:31

Definitioner
Centerns ungdomsförbund skriver i dagens Metro
om rasism och anti-rasism. Det är svårt att bemöta
deras kritik mot det de kallar vänster.
Men det är ännu svårare att se var skiljelinjerna går
när man läser följande:
Liberala partier som Centerpartiet växer, just för att vi lägger fokus på människors åsikter. Inte på deras hudfärger. De enda som vinner på att dessa socialister, med deras separatism, motarbetar andra som bekämpar rasism är rasister. Debatten borde i stället handla om hur vi ska jobba för att uppnå ett mer fritt och jämställt samhälle.
Eller:
Det värsta är det vi uppfattar som en ökande trend där rena personpåhopp och genuint elaka anklagelser kan bortförklaras med att ”jag har tolkningsföreträde” eller ”frustrationen som vi som utsätts för rasism känner ursäktar det här”.
Jag har inga invändningar mot det de skriver och
beskriver mer än att "dessa socialister" inte är korr-
ekt.
Vi pratar om vänster men det är inte socialism det
handlar om.
Klass har försvunnit och man skapar gemenskaper
med kön, sex och ras istället.
Den vite arbetaren blir i många stycken den store
fienden istället för en bundsförvant.
Jan Guillou skrev en gång att KPML(r) kanske inte
vara skapat av SÄPO men de agerade som de vore
det.
Sak samma kan man säga om dagens identitetsvänster.
 
 
 
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: