leifsjoqvist

2017-04-21
14:11:37

Det stängda samhället
Under 80-talet dök det nyliberala upp och en liten avstickare
till det var förespråkare för det civila samhället. En av de star-
ka männen bakom tankarna var Newt Gingrich, ledande repu-
blikan i USA, som hade en vision om att livet skulle styras av
familjer från deras egna hem. Dessa familjer skulle också skydd-
as av murar från det stora samhället i gated communities.
Jag tror vare sig att Gringich eller likasinnade såg Aldous Huxley
som den stora inspiratören, men faktum är att deras vision är när-
mast identisk med Huxleys skräckscenario i Du sköna nya värld.
Alla befinner sig i hemmet med familjen, därifrån sköts både ar-
bete och konsumtion och när dagen är slut ägnar man sig åt und-
erhållning och emellanåt dövar man sig med sprit och knark.
Jag undrar om någon av alla dessa individens förespråkare inser
vad som hänt. Idag sitter människor ensamma, eller med familjen,
och förstår världen genom nätet. Förståelse är det kanske inte utan
snarare bekräftelse man söker. Om man tycker att människor med
avvikande hudfärg är roten till allt ont så söker man bara information
som bekräftar den bilden.
I det stora samhället har vi fått individer som endast kan engagera
sig om man själv tjänar på det. Empati och solidaritet är inte ord som
väcker några positiva känslor.
I USA pratar Trump om det amerikanska folket, vi, endast när det hand-
lar om att man skall ut i krig.
Under de senaste dagarna kan man se reaktionerna på sossarnas utspel
om lottning till de mest attraktiva skolorna. De rika ylar då om att de straff-
as för att de bryr sig om sina barn. Det är alltså synd om de rika vuxna.
Få eller ingen verkar bry sig om de barn som inte har några vuxna som
kan eller vill bry sig om sina barn. Alltså verkar de önska sig ett samhälle
som styrs av den som har tillgångar och makt skall också vara den som
får det mesta av allt och det gäller också de rikas barn.
Eller när sossarna gör en liten skattehöjning för de rikaste. Då ylas det om
Sverige som den sista öststaten. Det handlar om någon eller några hundra-
lappar per månad.
Det märkliga är inte att de rika beter sig som svin. Det har de alltid gjort. Det
ligger i sakens natur ända sedan man skrev Bibeln om "den som haver varder
givet". Nej, det märkliga är att "folket" inte ser detta utan samma "folk" letar
efter undergrupper att skylla sina tillkortakommanden på.
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: