leifsjoqvist

2017-07-08
02:46:58

ideologi
I podden Marcus och Malcom pratar man idag om
att den vänster vi har idag inte är vänster utan ett
samtalsprojekt isolerade från svenska folket.
Det är ju deras linje.
Vänstern och intersektionaliteten är en återvändsgränd.
De driver på om att islam är en fara och då i synnerhet
jihadismen. Idag har de en liten diskussion om vad man
skall göra  med alla de IS-anhängare som kommer till-
baka efter ha krigat för IS i några år och där slaktat folk,
våldtagit kvinnor och inte dragit sig för att avrätta barn.
Om IS faller helt kommer alla tillbaka.
Poddens lösning är att man likt engelska och franska
specialtrupper som åker till områden där IS finns och
avrättar dem på plats, allt för att slippa få dem tillbaka
till sina länder. De säger alltså att det är bättre att sven-
ska trupper skall åka till Syrien och Irak och avrätta sven-
ska IS-anhängare.
De har ofta intressant diskussioner om hur det ser ut i
Sverige idag. De är allt annat än lättsmält och deras stora
fiende är det som kallas vänster i landet idag.
Som fallet med att åka och döda IS-anhängare på plats så
tycker jag att de missar en viktig distinktion: vad händer med
oss om vi bekänner oss till ändamålen helgar medlen?
För mig är detta den viktiga frågan.
Vägen måste korrespondera med målet.
Om vi skulle tycka att det var riktigt att åka till Syrien och av-
rätta svenska IS-anhängare skulle ju det öppna upp för att
också döda anhängare hemma. Om vi skulle öppna den dörr-
en är den inte lika lätt att stänga igen.
De syftar ju till revolution och kanske ser de en dylik utveckling
som att skapa ett revolutionärt läge.
I detta avsnitt går de längre än någon gång innan och säger att
morgondagens revolutionärer finns i SD och kretsen runt dem.
Då slår ilskan över en vilseledd vänster över och de gör en över-
tolkning i var man organiserar människor för framtida förändringar
av det svenska samhället.
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: