leifsjoqvist

2017-06-26
13:18:08

batikhäxor och sexualitet
I det flyktingkaos som delat vårat land kommer en
del märkliga tankar upp. En av dem hörde jag igår
i podden Marcus och Malcom och det handlar om
att de kvinnor som tar sig an ensamkommande flykt-
ingpojkar använder dessa för att få sex.
Det finns säkert sådana exempel men att lyfta fram
det som en allmän företeelse verkar som en övertolk-
ning som heter duga.
I podden pratar man att våldtäkt inte behöver vara en
handling där offret inte är motvilligt, En vuxen har ju
en maktposition som skapar ett beroende för ett barn
eller ungdom som gör att man kan manipuleras till
handlingar som inte är bra för en själv.
De tar också exemplet om en kvinna som säger sig ha
med sig en pojke i sängen för att denne skall känna sig
trygg och frågar sig sedan vad som hade hänt om en man
tagit en ensamkommande flicka i säng av samma skäl?
När jag tänker tillbaka till min tid som tonåring framstår
det som det skulle vara en direkt omöjlighet för en kvinna
att våldta mitt unga jag.
I min fantasivärld då var sex alltid  förekommande. Jag minns
att det var dominant. Varje gång jag satt still kom tankarna på
sex och jag fick stånd. Ofta var tankarna om sex sådana att
det var äldre kvinnor som knullade mig. Det var en känsla
som fyllde mig med lust. Det var grannar, lärarinnor eller bara
generellt äldre kvinnor mina tankar snurrade runt.
Så jag tror inte det går att för en kvinna att våldta en tonårspojke.
Tvärsom är det vad han längtar efter. Det handlar om pojkar och
kvinnor. Jag tror inte att flickor har samma längtan efter äldre män.
Det beror på att pojkar uppfostras till att vara sexuella och att knulla.
Flickor uppfostras till att bli hustrur och barnalstrare och söker därför
något annat. Pojken jag var då hade absolut inga män med i sina
fantasier.
Så om dessa "batikhäxor" förför tonårspojkar och tar dem till sin säng
är jag övertygad om att dessa pojkar tycker om varje sekund.
De som kritiserar dessa "batikhäxor" gör det självklart inte av omtanke
om dessa pojkar. De har en politisk agenda. De vill svartmåla dem som
tar sig an ensamkommande och visa upp att de som är för en generös
flyktingpolitik har dolska avsikter. De vet också att om det förekommer
att kvinnor tar med sig pojkar i sängen är det försvinnande få. Men gen-
om att lyfta frågan vet de också att de misstänkliggör alla kvinnor som
hyser ensamkommande pojkar.
Det vore alltså på sin plats att prata om dessa misstänkliggörare istället.
 
 
Kommentar:
#1: Anonym

Juridiskt sett spelar det ingen roll om den minderårige vill ha sex eller inte. Det räknas som våldtäkt ändå.

Från Brottsbalken 6 kap § 4
Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.

2017-06-27 @ 13:07:25
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: