leifsjoqvist

2017-06-13
23:12:16

Om det vi inte pratar om
I vår nutid har vi helt tappat bort klassbegreppet. Det
gör vi att vi i fråga efter fråga helt missar de grundlägg-
ande frågorna. När vi nu går vilse i frågan om invand-
rare och flyktingar är det bara en av frågorna som ald-
rig blir besvarade.
Istället för att ställa frågan: hur mycket invandring tål Sver-
ige? , skulle man ställt frågan: Vem tjänar på den stora in-
vandringen?
Om man inte samtidigt ,med en stor invandring, ställer krav
på samhället i stort att vara solidariskt , så blir det ju de med
minst medel som blir lidande. De pengar som flyktingarna
kostar måste ju tas någonstans och som samhället är orga-
niserat idag är det ju inte de rika och välbeställda som avstår
något, istället måste pengarna tas från skola, vård och omsorg,
och de måste tas från pensionärer. Det är ingen slump att det
är dessa grupper som söker sig till Sverigedemokraterna.
Idag hörde jag att invandrarkvinnor i större grad röstar på
SD än de röstar på Vänsterpartiet. Inte heller det är svårt att
förstå. Vänsterpartiet kan ju inte få tummen ur röven och ta
avstånd från reaktionär islamism i våra förorter. Just i våra
förorter finns de värsta avarterna av patriarkal förtryckande
struktur. man kan ju också förstå att somaliska och etiopiska
kvinnor ,där 150000 tvingats till könsstympning och där kvinnor
som vägrar stympa sina flickor fryses ut av den stora gemen-
sakapen , att de hellre röstar på SD än V för att slippa detta
strukturella förtryck. Vänsterpartiet är ju inte klara i frågan.
De välbeställda kvinnor( de är oftast det) som tar sig an flykting-
pojkar(90% av unga flyktingar är pojkar) blir helt blinda av annat
än att dessa pojkar skall få stanna. Det kan gå så långt att de
upprörs över rasismen i våra förorter som vända mot deras poj-
kar. De ställer sig inte frågan vad som skall hända med alla des-
sa pojkar i ett samhälle som vårat. Redan har vi problem med att
skapa arbeten åt unga och vad skall då hända med alla dessa
flyktingpojkar som inte har välbeställda skyddstanter? Vi håller
på att skapa en arme av unga som inte har mycket annat att ta
sig till än att sugas upp i kriminella miljöer. Den kriminella gäng-
struktur som växt fram under senare år får här en massa unga
män att ta in i sin struktur. De unga männen sluter sig samman
i etniska grupper och de kan inte se att afghanska unga män
och östafrikanska unga män har samma situation. i fotbollen
har jag sett hur dessa grupper inte vill träna med varandra.
Om man inte i första hand skapar ett jämlikt och solidariskt sam-
hälle blir det bara värre att släppa in ytterligare hundratusentals
fattiga i landet.
Så vem tjänar på den stora invandringen?
Ja, kapitalet har inget emot den.  Om den övergripande makten
slipper att stå till svars för sin makt och istället kan titta på när
underliggande grupper strider mot varandra kommer denna makt
självklart att vara mer än nöjd. Makten kan säga att vi måste slå
sönder de konservativa fackföreningarna vilka bara strider för si-
na medlemmar och som inte vill släppa till så att flera kan anställ-
as för betydligt lägre löner.
 
 
 
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: