leifsjoqvist

2017-06-24
13:00:06

om socialism, arbetare och blattar
Jag lyssnar på Aron Flams podd där han pratar om
Sverige som en DDR-stat och mot detta ställer han
exempelvis Israel som en drömstat. Han menar att
svensk media är antisemitisk då den kritiserar Israel
för deras ockupation och bosättningspolitik eller bomb-
ningarna mot Gaza.
Flam är anti-kollektivist och vurmar för klassisk liberalism
och individualism. Han pratar om individens rätt och allas
rätt till samma möjligheter. När han pratar om socialism
definierar han denna som en -ism vilken säger att alla
skall vara lika. Här uppstår en missuppfattning som ofta
används av liberalerna. Socialismen pratar om ett samhälle
där allas rätt till samma möjligheter blir en verklighet.
-Av var och en efter förmåga åt var och en efter behov.
Det handlar om att alla har rätt till skola och utbildning ober-
oende av vad dina föräldrar har för tillgångar.
Det handlar om att alla skall ha samma möjligheter till arbete
oberoende av vad dina föräldrar har för tillgångar eller vad
du har för kön eller etnisk bakgrund.
Socialismen ser till alla individers rätt till ett värdigt liv och
alltså inte som den klassiska liberalismen som ger rätten
till de som är födda rika eller som lägger sig bakom de som
har de största tillgångarna.
Marx skrev ju om att i en framtid skall vi arbeta mindre och
förverkliga oss själva, med exempelvis fiske, större delen
av vårat liv.
Vi närmar oss det samhälle där traditionellt arbete spelar en
mindre roll för sysselsättningen. De flesta arbeten har och
kommer att ersättas av robotar. I det bästa av samhällen skulle
ju detta öppna upp för att individer skulle kunna förverkliga sina
drömmar utan att hindras av utföra ett arbete som man inte vill
göra.
Men detta samhälle kan inte styras av en överklass som enbart
ser till sina egna vinster och orimliga överkonsumtion.
Det är en illusion att säga att samhällen där 1% äger mer än hälften
av ett lands alla tillgångar kan producera rättvis åt alla.
Det är rent av falskt att inte se detta orättvisa ägande som en grund
för samhällets klyftor, samma klyftor som ligger till grund för att alla
inte skall tillskrivas samma möjligheter att utveckla sina egna liv.
 
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: