leifsjoqvist

2017-06-24
15:56:01

Vänster och socialism
En skiljelinje som finns idag är den mellan det som
kallas vänster och de som kallar sig socialister eller
kommunister.
Skillnaden dem emellan kan skrivas mångkulturalism.
En som skrivit om detta är Göran Adamsson som menar
att vänstern tappat grunderna för sin existens. Han skriver
att vänstern hyllar arbetaren så länge han är god men när
han röstar på SD blir han till White-Trash. Adamson refe-
rerar till Orwell och Slavoj Zizek.
Andra som pratar om denna konflikt är podden Marcus och
Malcom. De pratar i avsnitt efter avsnitt om den mångkultur-
ella vänstern som vilsen och kontraproduktiv. De menar att
konflikten handlar om den mellan arbete och kapital och att
det handlar om att organisera arbetarklassen för att kunna
ta striden för ett bättre samhälle.
En tredje grupp är den runt Fib/K men där handlar det i huv-
udsak om att försvara Syrien och Putin och inte så mycket mer.
Inget nytt under solen. Vänstern har alltid varit splittrad och har
aldrig kunnat enas om huvudkonflikten kapital versus arbete.
Idag hänvisar man till Gramsci och det känns mer som en ideo-
logisk efterkonstruktion. Gramsci förnekade inte huvudkonflikten
men flyttade fram positionerna för överbyggnaden. Hans tankar
om hegemonier var mer av pedagogisk karaktär än grundläggan-
de ideologiskt.
Bildresultat för gramsci ehnmark
Frågan är vad vi skall göra inom en snar framtid när kapitalet i
princip automatiserat produktionen. Arbetaren förlorar sin posi-
tion att med exempelvis strejker ta kamp mot kapitalet. Vem skall
ta vara frontfiguren i kampen? 
Multikulti har ett problem inbyggt i sig. Det finns i många av de grupp-
er som bor i våra förorter som är allt annat än radikala, ofta är det ju
motsatsen att de är stränga traditionalister och har religionen som sin
främsta styrkraft. I detta finns ett inbyggt förtryck av kvinnor inbyggt.
Religiös dogmatism och klantänkande med hedersbegrepp och hders-
våld för att inte glömma kvinnlig omskärelse ( vilket visar sig vara långt
mycket vanligare än vad vi tidigare vetat)kan ju knappast vara något
att bygga en radikal framtid på.
Bildresultat för arbete och kapital
 
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: