leifsjoqvist

2017-05-02
12:23:55

1:a Maj och vänster
I Göteborg hade Vänsterpartiet mer än dubbelt så många
demonstranter än vad SAP hade. Även syndikalisterna ha-
de större tåg än SAP.
De visar bara att SAP är ett ombudsparti mer än ett med-
lemsparti. Det är mer som ett varumärke än en riktig rörel-
se. Det är många år sedan en partiledare i detta parti sa
att rörelsen är allt. Idag betyder medlemmarna ungefär lika
mycket för partiet som för partierna i USA. De är viktiga vid
valen för där bestäms hur många arvoderade platser man
skall få i våra valda församlingar. Medlemsmöten i SAP är
oftast en angelägenhet för äldre människor som alltid varit
med och det är en grupp som tunnas ut på naturlig väg.
Intressant är också med syndikalisterna. De är ju en slags
vänster. Här ryms hela identitetsspektrat. Frågan är idag
vad som skiljer dem från vänsterpartiet?
För även Vänsterpartiet är allmän vänster.
Det är inte särskilt ofta man hör något specifikt om socialism
från någon av dem. Systemkritik och  ideologisk debatt om
vad kapitalism är och vad man vill ersätta det med finns in-
te på agendan. Istället prioriterar man frågor om sex, kön och
ras och där arbetar man inom systemet för att nå förbättringar.
Det är reformism light.
Om man tittar på den traditionella basen för ett arbetarparti så
skulle ju arbetarklassen vara deras bas. Så är det inte idag. Ef-
ter fransk förebild väljer man bort samma arbetarklass då den
anses vara homofob, kvinnofientlig och rasistisk.
Inom LO-kollektivet kan man se att SD snart engagerar lika
många som SAP och långt fler än Vänsterpartiet.
Att klass fasas ut blir ju tydligt när man tittar på hur vänstern
agerar gentemot Kommunal. Detta fackförbund organiserar
i huvudsak arbetarkvinnor men inte ens det tycks vara intres-
sant för vänstern.
På läktaren sitter kapitalet och applåderar. Ingen tycks bry sig
om detta kapital som alltsedan vänstern började organiseras
under 1800-talet varit den stora fienden och det som skall er-
sättas för att kunna genomföra den stora tanken om ett rättvis-
are samhälle.
Idag slåss de lägre klasserna internt och använder ofta de hög-
re som bundsförvanter för att vinna strider i enskilda frågor.
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: