leifsjoqvist

2017-05-22
14:46:00

Demokrati, fred och frihet
Ord är ord och utan innehåll är de tämligen värdelösa.
Det gäller i synnerhet orden fred, frihet och demokrati.
Frihet är kanske det som sticker i ögonen mest. De
flesta som användet det menar att några få skall ha
rätten att äga lika mycket som en förkrossande majoritet.
Dessa få än inte ens nöjda med sin extrema rikedom
utan satsar massor av pengar för att sänka skatter värl-
den runt. Det är inte pengarna de är ute efter. Det är
skapa svaga stater som inte kan hota deras rikedomar.
I faktiska tal är idag förhållandet mellan rik och fattig ung-
fär som på de absoluta staternas tid. Då styrdes staterna
av en monark och en uppbuden adel. Det påminner mycket
om dagens situation med alla snuskigt rika som iklätt sig
adeln rockar. Då som nu tonade man ner att det fanns någ-
ra klasser och istället skapade man konflikter kring religion
och etnicitet.
Frihet används också av USA och Väst för att slå sönder
stater där man vill ha kontrollen över i första hand olja och
i andra hand geopolitiska strategiska fästen. Libyen, Irak,
Afghanistan och Syrien har förvandlats från repressiva gan-
ska bra fungerande stater till laglösa kaosstater De allra fle-
sta skulle med säkerhet välja livet före den frihet som krigen
och dess efterföljd har lett till.
Fred kan vara den som USA erbjudit i alla sina krig sedan
Andra Världskriget. En fred som oftast givit diktaturer vilka
i sin tur skyddat den frihet som USA suktar efter som mest.
En frihet för rika att göra sig ännu rikare på de fattigas bekost-
nad.
Fred är ett meningslöst ord utan frihet och bägge meningslösa
om de inte definieras.
Demokrati kan vara det mesta. Centralt är fria och rättvisa val.
Yttrandefrihet, mötesfrihet , organisationsfrihet och rätten att
tro på vad man vill( och inte tro på gubbar bland molnen i synn-
erhet) är stomme i det vi kallar demokrati. Men under senare tid
 hamnar dessa grunder i konflikt med varandra. Om man angriper
en grupp eller etnicitet  blir det problem. Å andra sidan kan man
säga att om vi skall ha fungerande demokrati måste vi också ha
en gemensam lag som gäller alla och i den kan man hantera hets
mot folk av olika de slag.
Jag tänker på detta när vi har allt detta tjafs om värdegrunder.
Hur många säger att de är emot frihet, fred och demokrati?
Idag handlar allt värdegrundsarbete om just dessa tautologier.
Du skall vara snäll och inte dum. Nästan alla värdegrundsarbeten
är så ytliga och därmed meningslösa att ingen kan vara emot dem.
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: