leifsjoqvist

2017-05-17
13:06:10

det kontraproduktiva våldet
Under 70-talet  fanns flera terrorgrupper som var aktiva
i Europa och i synnerhet i Västtyskland. Den mest kända
var RAF som agerade i Baader-Meinhofligans följd.
Deras program var att ,man skulle väcka den sovande ar-
betaren i väst genom att med våldsamma aktioner få polis
och stat i sin reaktion på våldet öka repressionen och där-
med visa den borgerliga statens "sanna" ansikte. Det gick
ju inget vidare med detta. Den förkrossande majoriteten tog
avstånd från våldet och terrorgrupperna krossades till slut.
Vänstern i Sverige markerade att det avgränsade och volun-
taristiska våldet var inte vägen att gå. Det påminner i huvud-
sak om hur förhållandet idag är mellan muslimer och islamister.
Konsekvensen av våldet på 70-talet var i vilket fall att en stor
del av vänstern raderades i det nyliberala 80-talet.
Bildresultat för RAF
Med murens och kommunismens fall på 90-talet väcktes en
förhoppning att en ny vänster skulle kunna göra sig hörd. En
fri från barlasten Sovjet, fri från tanken om att kommunism ba-
ra är Gulag och nackskott.
De blev inte så. AFA uppstod och de tog i princip över RAFs
tankar. Det blev tydligt i upploppens Göteborg 2001. Få aktion-
er i modern tid har så misskrediters av så få och fått så stora
konsekvenser.
Borgerligheten kunde använda sig, och gör än idag, av bilden
att det  inte är någon skillnad på våld från vänster eller höger.
Sverigedemokraterna har ju byggt upp sin stora potential myck-
et av att AFA har sprungit och hotat arbetarkvinnor i deras hem
bara för att de uttryckt gillande för SD.
Bildresultat för AFA
AFA och liknande är som fotbollshuliganer. Det är inte fotboll de
gillar i första hand, det är det kittlande våldet.
Det kan tyckas som att nazister och extremhöger skall ställas till
svars, men hitintills har detta våld lett till att SD är ett av landets
största partier och att i deras följd växer en extremhöger som själ-
va säger att våld kommer det att bli på domens dag.
Vänstervåldet skapas av dem som söker genvägar, som tror att
det finns en stor massa som bara väntar på en signal och då kom-
mer att vakna ur sin borgerliga dvala och ta gator och torg i besitt-
ning och skapa ett bättre samhälle.
Vad vi fått är ett populistisk parti som närmar sig 20% i val. Vi har
fått en växande nazism som vädrar morgonluft. Jag lyssnade på
Nordfronts podd ( Nordiska motståndsrörelsens organ) och där
pratade man om judar som orsaken till allt från Sovjet över extrem
kapitalism till det sönderfallande mångkulturella samhället. Man pra-
tar om att alla svart skall skickas tillbaka till det underutvecklade Afrika
(man målar ut Sydafrika under apartheid och gamla Rhodesia som
de enda lyckade statsbildningarna i Afrikas historia och att den enda
gången Afrika utvecklades var under kolonialismen). Gamla skåmat,
men det intressanta är att de pratar väl om utvecklingen i Polen och
Ungern och ser i  de båda staterna bundsförvanter.
Det som såg ut som stabila stater och värderingar som närmast var
axiom håller på att luckras upp. Höger och nazism är på marsch igen.
Det är frågan som borde vara nummer ett på dagordningen för det
som kalls vänster. Men i första hand handlar det om att organisera
de goda krafterna och fokusera på det egna. Vad är alternativet? Vad
kan vänster göra som inte görs idag? Hur kommer folk i gemen att få
det bättre med vänstern vid makten?  Det först frågan som borde ställ-as
 är:  vad är vänster?
Bildresultat för Nordiska motståndsrörelsen
 
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: