leifsjoqvist

2017-05-24
13:06:54

Serie som belyser vår tids största fara
När vi pratar om frihet finns det två stora skiljelinjer som
finns med samma ord: Frihet till och Frihet från.
De positiva är alltså till. Det är det öppna samhället som
har öppna gränser, yttrande-, mötes-, organisationsfrihet
och där allt som inte skadar någon annan är tillåtet.
Det negativa handlar i huvudsak om att skydda medborg-
aren från allt det ovan. Frihet från att utsättas från våld ell-
er dåliga tankar.
I serien The Handmaid´s tale befinner vi oss i en värld av
negativa friheter. Människor avrättas till höger och vänster
och allt handlar om reproduktion. De som styr vilket är ett
patriarkat säger att det är för de mångas bästa och att när
man skyddar många kan några få drabbas av detta.
Bildresultat för the handmaids tale
Boken som serien bygger på
 
I serien får vi tillbakaglimtar till hur detta kunde ske. Hur grod-
an sakta kokades och utan att den märkte att den var på väg
att dö. Skyddet mot terrorismen skapade en repressiv stat som
sakta fick ett eget liv. När polis och militär ges makt har de en
tendens att öka sin egen makt och detta sker snarast per auto-
matik. För att skydda människor måste man begränsa deras
rörelse- och tankefrihet. När man letar efter fiender hittar man
alltid några och snart letar man efter de i gråzonen och ytter-
ligare lite senare går man utanför gråzonen.
När så man passerar gränsen där debatten och tankarna har
begränsats förlorar också orden betydelse, det är då den stora
repressionen sätter in. Små brott blir stora brott och straffen
blir skarpare , dödsstraffen ökar och tortyren sätts in. Det är
den repressiva statens dilemma, ganska snart har man nått
taket i repressionen.
Bildresultat för the handmaids tale
De allra flesta repressiva stater skyddar sig genom att skapa
demoniska fiender. man säger sig skydda sig med våld mot
något som är än värre. Detta än värre är alltid en illusion som
skapar en stat där verklighetsbegreppen förskjuts. När man in-
tervjuade de som ledde tortyren för den grekiska juntan på
60-talet mot diverse motståndsfolk  försvarade de sig med att
de som torterades var människor som skulle dödat dem själva
och deras familjer. Torterarnas upplevelse var alltså att de i
första hand skyddade sina egna liv och sina familjers mot vad
de upplevde var reella dödshot.
Serien  The Handmaid´s tale skildrar detta tämligen väl. Det är
en orwellsk värld vi förflyttas till och den är inte så lång från vår
egen.
Bildresultat för orwell 1984
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: