leifsjoqvist

2017-09-01
13:53:57

Blattarnas fel?
I  Uppdrag Granskning i förrgår så visades ett reportage om
Biskopsgården och gängkriminalitet. Man kan fråga sig om
den markerade grundfrågan är rätt: Beror kriminaliteten på
etnisk bakgrund?  Det är ju vad man som blivit av en gammal
sanning.
Vi vet ju sedan urminnes tider och särskilt sedan vi började
bygga städer att socialt utanförskap, alltså underklass, är den
stora orsaken till brott. Kombineras den med alkohol och drog-
er ökar benägenheten att begå brott. Tillför man sedan en lätt-
het att skaffa sig och att bära vapen ökar brottens grovhet,
Ibland framför man USA som ett föredöme när det gäller inte-
gration. Men tittar på städernas utanförskapsområden där så
är det ju ännu värre än här. Där skjuts ännu mer än här och mör-
das ännu fler.
Bildresultat för crips and bloods
I gårdagens program finns en intressant tes och det är den att man
gått från organiserade gäng till löst sammansatta. Jag minns bara
några decennier tillbaka när man pratade om albanligan, ASIR, OG
eller MC-gäng. Idag hörs knappt något, Det är södra och norra Bis-
kop och inte så mycket mer. Backa hör vi inte så mycket längre om.
Det handlar idag mer om personer och släkter som livnär sig på drog-
försäljning och trafficking, med klar tonvikt på det första. Det handlar
om personer som verkligen fångar dagen, carpe diem. De bryr sig
om de skall bli skjutna men de tänker inte på att de kanske får sitta 20
år i fängelse. Så de litar till sina egna. Problemet verkar vara att när
det är så lösa organisationer så är det lätt att byta och bli fiender över
en natt. Den s k hedern många av dessa kriminella omger sig med är
inte värd mycket, i princip handlar detta hedersbegrepp bara om dem
själva och den för dagen som är bästa kollegan.
UG visar att i Biskop handlar det om ca 20 individer som driver runt med
droger och vapen. Den stora frågan är varför så många håller dessa röt-
ägg om ryggen och anser att det är mer skamligt att prata med polis än
att berätta vad dessa kriminella håller på med? Man håller alltså några
superegon om ryggen för att det anses vara skamligt att "tjalla".
Historiskt finns ju detta som företeelse. Jag minns min egen ungdom där
man inte bland arbetarklass och ännu mindre på landet ville dra in polis
i vad som hände. problem skulle lösas utan polisens inblandning.
Historiskt har ju polisens huvudsakliga uppgift varit att försvara det be-
stående och de rika och deras tillgångar. Det är därför det blir lite märk-
ligt när polisen pratar om ett VI när det skall utföra sitt arbete.
Är vårat samhälle av idag ett VI?
Bildresultat för class and crime
 
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: