leifsjoqvist

2019-03-14
11:45:24

brott och straff
De senaste veckorna har den ena strutsen efter
den andre bedyrat sitt stora hat mot IS. För så gott
som alla tänkande människor är frågan om IS inget
att orda så mycket om. Det är en terrorsekt som mör-
dat och våldtagit och som skall motarbetas.
Det är tvärsom så att strutsarna är ute i grumligt vatt-
en då de anser sig hata IS lite mer än alla andra. Ja,
de hatar så mycket att de vill sätta svenska lagar ur 
spel.
Det är ett mönster man kan känna igen.
Hårdare tag och långs fängelsestraff, i vissa fall ropas
det efter dödstraff, är vad som skall lösa alla problem.
Några ropar efter New York som modell men vill att vi
skall blunda för Chicago.
Några säger att det var bättre förr men glömmer att på
60- och 70-tal hade Sverige världens mest humanistiska
straffpolicy och man pratarde då inte om straff utan att
människor skulle återföras till samhället.
På den gamla goda tiden släppte Sverige in människor 
som varit aktiva nazister i Tyskland, några från SS varav
en bildade Sverigedemokraterna, utan att det blev så myck-
et väsen.
Det rimliga kan jag tycka är att de som begår brott utomlands
skall straffföras där de utför brottet. Om vi skall döma folk här
blir det lätt rättegångar utan innehåll. Jag undrar om folk verk-
ligen begriper vad det blir av Sverige om vi skall döma folk ut-
ifrån rykten. Vi har lagar för att inte skvaller och tillfällig moral
skall göra oss till en nation med pöbelvälde.

2019-02-20
11:57:23

Terror och terrorism
Om man skrev idag att mycket av det kriminella våldet
är konstruerat och styrt av högerextremister skulle i synn-
erhet alla högersejter få skitslag. I de senares kan våld ba-
ra komma från islamister(muslimer) och vänsterextremister
(allt från Proletären över ett gäng liberaler till soosar och miljö-
partister).
Bildresultat för raskrigaren
De har uppenbart inte läst Gardells Raskrigaren där vi får följa
Peter mangs enmanskrig i Malmö. Mangs dömdes för två mord
och åtta mordförsök( anklagades för ytterliga ett mord och nio
mordförsök som inte kunde bevisas fullt ut). Under Mangs tid
som terrorist, i ordet tydligaste bemärkelse, spekulerade media
i flera år om att allt handlade om uppgörelser i Malmös kriminella
värld. Mången högerextremist eldade på med blattens kollektiva
skuld. När Mangs sedan greps stängde media dörren om varför
detta våld kunde ske eller vad man kunde göra för att det inte
skulle komma igen.
Så några år senare stiger Anton Lundin Pettersson in på Kronans
skola i Trollhättan. Med ett skarpslipat svärd mördar han tre helt
oskyldiga människor och skadar en fjärde allvarligt. Han skjuts 
till döds av poliser på platsen.
Bildresultat för åsa erlandsson trollhättan
Man kunde tänka sig att nu skulle det bli ett ramaskri mot alla hög-
erdårar som befolkar sociala medier ch påolisen skulle göra ett grund-
ligt jobb för att undersöka bakgrunder. Politiker skulle tillsätta stora
medel så att inga fler Mangs eller ALP skulle mörda svenskar.
Men icke.
Polisen öppnade inte ens upp ALPs hotmail för att kolla hans
kommunikationer. Inte heller kollade de upp de spel där ALP
kommunicerade.
Det var bara locket på och sedan går vi vidare till nästa muslim.
När Akimov mejar ner folk i Stockholm öppnas alla dörrar för
att kolla bakgrund och jakten på medhjälpare är omfattande.
Regeringen tillsättare 400 miljoner för att händelsen i Stockholm
inte skall upprepas.
I Göteborg sker under en månad tre bombdåd där bara försynen
skyddar mot att folk dör. Det stannar vid en allvarligt skadad. Men
polis och rättsliga myndigheter behandlar detta mer som ett pojk-
streck. Politiker bryr sig inte utan menar att det är en polisiär grå-
ga.
Sverige är hotat i sina grundvalar och det är inte muslimen som är
det stora hotet. Det är en högersextremism som slår in dörrar till
både borgerlighet och sossar som är det primära hotet.
Bildresultat för åsne seierstad en av oss

2019-02-20
11:34:16

Den politiska situationen
Om man läser Jan Myrdals Skriftställningar så framträder
där ett 50-tal som påminner mycket om dagens politiska
klimat. Då fanns inte så många islamister att oroa sig över
men däremot kommunister och pacifister.
Tingsten hävdade liberalismens moraliska seger och sossarna
samarbetade med USA för att skydda sig mot Sovjet och dess
lydstater.
Bildresultat för jan myrdal 50-tal
Tvåsamheten och och den friske svensken var ledorden.
Det var ur detta grotthål som rebellerna på 60-talet ville bort.
När man slår sig fri från bojor och kommer ut i frihet kan det
vara svårt med riktiningen. Därför blev vissa dogmatiska komm-
unister medan andra valde flower power. Ytterligheterna i den
s k 68-rörelsen var minst sagt inte enig.
Idag finns en renässans för det unkna och det enkla.
-Vi skall vara svenskar
-Vi skall hata alla de som inte är svenskar
-Vi skall ha det enkelt. Alltså den till synes skyldige skall helst
 inte ha rättegång utan dömas av en pöbel på sociala medier.
-Feminister är fienden och den väna och underdåniga kvinnan
 som kniper käft eller håller med de kloka männen skall ges plats
 (på läktaren).
-Allt som de unkna och enkla inte gillar är PK och sjuklöver och
 skall helst inte diskuteras utan förskjutas och hatas.
-Alla som inte är som de unkna och enkla är dummaihuvudet och
 borde skjutas och helst gruppvåldtas av storlemmade män innan.
Under tiden pratar vi om annat..............
Bildresultat för lamotte

2019-02-20
11:11:00

Den verkliga konflikten
Sossarna strider för öppen ridå i Göteborg men det
är inte uppenbart vad de strider om.
Soffan sjönk i mina ögon som en gråsten i en sommar-
tjärn när hon drog till med hedersvåldskortet.
Vilka sossar är för hedersvåld eller islamistisk extremism?
Sejten Spanaren har haft det intressantaste analysen. Här
skriver man om Soffans omläggning av den politiska linjen
som gjorde att man helt tappade inflytande i Göteborg och
med det en massa arbeten i nämnder och styrelser. Många
förlorade arbeten och sidoinkomster och det är huvudorsak-
en till varför man vill ha bort Soffan.
Money rules as usual.
Politiken har blivit ett skrå där man försörjer sig.
Då kommer ätander först och sedan kan man prata politik
och moral.
Bildresultat för erst kommt das fressen dann die moral

2019-01-26
18:26:49

Kineser då de var afghaner
1978 uppstod en stor konflikt mellan Kina och Vietnam. Den var
orsakad av att Vietnam gick in i Kampuchea vilka hade Kina som
allierad. Gränskonflikten länderna emellan var infekterad och spred
sig in i Vietnam. Regeringen la skuld på den kinesiska minoriteten
som levt där i hundratals år. 
Den kinesiska minoriteten började att fly landet och gjorde det med
båtar. Tusentals omkom i de överfyllda båtarna och de som kom
fram till andra länder sökte skylld i andra länder bl a Sverige.
Om dessa flyktingar sa Vänsterpartiets (då VPK) talesman Bertil
Måbrink:
-Jag vill påstså att vi gör de här 250 enskilda människorna en stor
 otjänstgenom att at dem till Sverige. Här finns mig veterligen tidi-
 gare inga landsmän till dessa 250 flyktingar. de kommer vidare att
 utsättas för en enorm kulturchock. Många är buddhister och får det
 svårt att utföra sin religion.
Hans kamrat i riksdagen Tommy Franzen förklrade partiets syn på
dessa flyktingar:
-Det står då ganska klart vad det är för människor som är båtflyktingar.
 det är människor som på ett eller annat sätt sugit ut andra vietnames- 
 er eller begått brott t. ex tjuveri.Eller också har de deltagit i den relativt
 omfattande narkotikahandlen som fanns vid tidpunkten för befrielsen
 år 1975 och som man naturligtvis inte lyckades få bukt med på en gång.
 De är från sådana affärer som dessa människor fått de dollar, det guld 
 eller de juvelser som de betalar sina båtplatser med.
 
Jämför vad de dessa vänsterpartister då skrev om kinesiska flyktingar
vad dagens SD-are skriver om dagesn båtflyktingar.
SD kopierar inte bara vänsterpartisternas syn på utsatta utan använder
i princip samma språk.
 

2019-01-26
18:01:39

Bara för att din fiende säger.....behöver det inte finnas sanning i det
SD har verkligen fått vänstern att lägga krokben på sig självt.
När SD säger att våldtäkterna ökar och att en majoritet av de
utförda grupp- som enskilda våldtäkterna utförs av människor
som kommit till landet under senare år svara vänstern med att
alla män är lika goda kålsupare.
Det är märkligt för vad vänsterna säger att kampen för könens
lika värde inte haft någon som helst betydelse.
Det är ingen skillnad på en svensk man som levt i en feministisk
kontext i princip hela sitt liv och en man som levt i ett patriarkat
som närmast kan jämföras med ett svenskt 1800-tal.
Kampen har inte haft någon betydelse könet bestämmer allt?
Om vänstern haft en agenda som den tidiga arbetarörelsen hade
den krävt av underklassen att den sökte bildning och skötte sig 
för att inte undergräva rörelsen i sin helhet. De som inte ville ta
det steget tillhörde trasproletariatet och var våra fiender. I sak
handar det om allt från kriminella över klananhängare till tiggare.
Alla som sätter religionen före politiken skall också klassas som 
fineder. De som har en religiös agenda kan man inte lita på, man
kan ju aldrig veta vad Gud och hans profeter kommer på vara viktigt.
Vänsterns skulle ju vara de som först försvarade alla kvinnors rätt
till sig egen kropp.
 
 
 
 

2019-01-26
17:21:55

Återfödd

2019-01-01
22:21:34

Var det verkligen så mycket bättre förr
Bildresultat för gunnar norgren
Tiden är 1966. Gunnar Norgren har sedan tonåren gjort brott
och han sitter i fängelse. Tillsammans med Clark Olofsson flyr
han och en av landets största jakter börjar.
De bryter sig in i ett armeförråd och där stjäl de automatvapen
och pistoler för att kunna använda vid skarpt läge.
De stannas av poliser och Norgren skjuter ihjäl polismannen
Ragnar Sandahl. Jag minns den jakt som berörde varje polis
i landet och där den enda TV-kanalen och tidningarna rappor-
terade om allt. Morsan ville inte att jag skulle gå ut. Hon var
rädd. Till slut greps Norgren på Utåkersgatan och lite senare
tar man även Clark.  
Bildresultat för gunnar norgren
Sandahl döms till tolv års fängelse. Två år efter domen rymmer
han och under flykten skadar han en polis med en sax. Det bli
tolv nya år. Det var maxstraff på den tiden.
I boken handlar det mycket om honom själv och också om att
markera mot Clark. Vem hade störst? När Clark skriver om Nor-
gren i sin bok så är förminskning ett understatement. Kriminel-
la brukar vara de största individualisterna och egoisterna. 
Men det finns berättelser i boken som är intressanta:
Bilden kan innehålla: text
Här pratas om ligor. Här pratas om handgranater ( ett tips till Paula Neudling att läsa)
Barna i Bullerbyn är väldigt långt borta.
VPK skrev några år senare att de kriminella skulle inskrivas i arbetar-
klassen i striden om samhällets styre. Få arbetare skulle nog vilja vara
i samma båt när tiden var som Norgren och Olofsson. De flesta hade nog
ordinerat ett nackskott, eller två.
 
 
 
 

2018-12-31
23:21:44

Avgörande år
1978 gav Jan Myrdal ut en liten volym som hette Avgörande år.
Den blev en slags vattendelare för de som ansåg att SKP och
gruppen som fanns nära dem  skulle vara en annan slags vän-
ster än den som fanns för övrigt i landet.
Stefan Lindgren skrev ett utförligt förord som förstärkte avsikten
att göra ett trendbrott.
Hur stor betydelse den fick för landet i stort är svårt att veta men
för SKP var det definitivt början till slutet.
Här markeras att det skall vara ordning och reda på de som
kallar sig kommunister. Det är också en markering att det nu
var hög tid att tala om vem som var för att försvara sig mot
Sovjet och vem som inte var det.
Men det centrala var att man skulle vara emot vänsterflummet.
det skulle vara ordning och reda i skolan. Flummet bort och kun-
skapen in.
Kampen skulle tydliggöras mot droger. Inga knarkare i landet och
gärna en motbok in.
Bildresultat för avgörande år myrdal
Psykoterapin fick sig en släng och vad som sker i sängkammaren
är något mellan mannen och kvinnan när lampan släckts.
Det som sedan skulle uttaladär man s som mediavänster får här sin start.
Man kan nog säga att dagen nyhöger argumenterar på samma
sätt när de pratar om kulturmarxismen.
Boken blev en snackis för övrig vänster där man markerade varför
man inte skulle vara en SKP-are. Vid tiden var det också SKP som
tyckte att rockmusiken var fiendens musik. 
Igår lyssnade jag till Snedtänkt där Kalle Lind samtalar med Mikael
Wiehe och Mikael Segerström. Det är otroligt roligt att höra dem pra-
ta om det progressiva 70-talet. de kommer in på Tältprojektet. Seger-
ström berättar då om de timmeslånga stormötena som han inte var
någon större vän av. Han nämner i sammanhanget att man skulle
diskutera allt även om hur man skulle göra köttbullar. Det är en pass-
ning till en av artiklarna i boken Nu blir det jul igen. Här berättar Myr-
dal hur man gör köttbullar på folkligt vis. Idag kan jag känna att detta
skulle lätt ha kunnat skrivas av en nyhöger som menar att man inte
får fira jul.
Bildresultat för tältprojektet
 

2018-12-29
23:00:11

En slags utbrändhet
Fö.r tretton år sedan började jag skriva på bloggen.
Det var en tanke att använda den som dagbok som
fick mig att börja. Jag skrev under åtta år när barnen
var små och det är en glädje idag att läsa. Jag får min-
nas saker jag  Då mina barn idag är vuxna och i min
äldste sons fall har egna barn, 4 och 1 år gamla. Hur
var mina när de var i den åldern? Ja, det kan jag nu 
läsa.
Det finns självklart en liten hake. Jag kan inte vara
helt öppen med det jag skriver då ven som helst kan
gå in och läsa. Det finns en censurerande kraft. Å
andra sidan visste jag ju att någon kunde komma åt
att läsa dagboken så även där fanns saker som inte
kunde skrivas.
Genom åren har jag haft väldigt få kriser. Jag lärde mig
tidigt att acceptera att livet ibland stannar upp och ger
käftsmällar. När det sker gäller det att vänta ut smärtan
tills den ger sig av. Flera gånger under mitt liv har detta
hänt och varje gång har jag väntat ut. En gång var en kon-
flikt på jobbet med och slog och då hade jag en period på
cirka en månad när jag ahde kraftig ångest. Jag kunde in-
te fokusera eller koncentrera mig då tankarna maldes ner
i konflikten. Det var som någon attackerade min hjärna med
tankar jag inte ville ha. Inombords skrek jag. Utåt var jag tyst.
Min då fyraåriga dotter frågade mig när vi var ute och åkte
pulka: pappa, varför gråter du?  Jag grät inombords, inga
tårara fanns utåt, och hon kände det. 
Det blev en vändpunkt . Jag attackerade källan till vad jag
trodde var orsaken. Jag hotade personen med att jag skul-
le slå honom sönder och samman om han inte slutade sin
skit. Han blev rädd och ganska snart förstod jag att det var
han som var orsaken. Ångesten ebbade ut och ganska snart
blev jag "normal" igen.
Sedan den dagen har jag alla taentakler ute för att känna av 
om ångesten är på gång och det har aldrig upprepats.
Dock denna höst kom en ny känsla krypande och den var
sammankopplad med det politiska läget i landet (och globalt).
Det handlade inte om rädsla för klimathotet eller krig. 
Det handlade om den intellektuella öken som breder ut sig.
På bloggar, hemsidor och poddar sprider sig högerspöket ell-
er den fascistiska maran. 
Under alla år jag levt har jag, även som uttalad kommunist, kun-
nat prata med de allra flesta människor. 
Min upplevelse har varit att även de som varit borgerliga har
ändå haft en grundsyn om humanism som inneburit en slags
samsyn på alla människors lika värde, att man hjälper sjuka
eller handikappade och att barn skall ha samma chans i sina
år fram till vuxen ålder.
Det kontraktet har nu brutits.
Den nya högerns önskar bokstavligen livet ur människor som
inte är svenska ( eller nordeuropeiska).
Denna nyhöger är i många stycken fascistisk.
Det finns en anledning till att de inte vill jämföra med tyska ( ell-
er för den delen Mussolinis Italien)30-talet. De vill inte se att
NSDAP var "demokratiska" ända fram till de tog makten efter
valet  1933. De vill verkligen inte se hur snabbt det gick att visa
sitt riktiga ansikte när de tagit samma makt. Några månader var
de första koncentrationslägren igång. Langhof var ett av de första.
De senaste månaderna har jag ansatts av inre tvivel.
Det är ju hög tid att ta upp kampen mot denna nyhöger.
I Ungern och Polen har de kommit till makten och man kan ju tydligt
se hur demokratin mals ner och hur vår nyhöger hyllar detta.
Men vår vänster var är den?
Definitionen av vänstern saknas. Vänsterpartiet som är den stora
muren mot nyhögerns attack är ju allt annat än socialistiska. I ett
historiskt perspektiv ligger idag V-partiet där Folkpartiets Ungdoms-
förbund var på 70-talet.. Socialismen är inte något man pratar om.
Man söker kampen i enfrågerörelser utan klassperspektiv.
Så jag hamnar i källaren.
Det blev en tomhet här i källaren. 
Jag orkade inte läsa eller ännu mindre skriva.
Jag har utåt kört på som vanligt men inåt blir det bara mera
ihåligt.
En slags mentalt politisk utbrändhet.
För en vecka sedan kom julledigheten och det var nog i sista
minuten. jag har i princip sovit och läst en vecka och för några
dagar sedan kände jag att det var dags att gå upp ur källaren.
So I´m back!
 
 

2018-10-22
13:44:56

Vart är vi på väg
När jag som nyligen 60 år fyllda försöker få en överblick
över hur dagens politiska karta ser ut blir jag nedstämd.
60% av väljarna röstade på högerpartier. De 40% som blev
kvar kan inte kan kanske kallas vänster men verkligen
inte socialistisk.
Kommentarerna på sociala medier gör mig mörkrädd och
då särskilt två saker vilka också hör ihop:
- Pratet om etablissemanget är ju helt klasslöst och ett
sidospår som påminner om hur valen sker i USA., eller
om man vill hur det såg ut när NSDAP rycket fram under
några på30-talet  i Tyskland.
Landet styrs ju ekonomiskt ( och därmed också politiskt)
egentligen av några få personer. Det är bankerna som är
spindlarna i nätet och så sa har vi ett dussin familjer eller
klaner om man så vill som styr svenskt näringsliv.
Men om detta finns ingen diskussion. Etablissemanget är 
de som är för invandring eller åtminstone som idag inte är
emot. Folket är de som i olika hög grad vill stopp invand-
ringen och skylla allt jävelskap på samma invandring.
Bildresultat för ustasja bulltofta
Baresic som låg bakom kapningen på Bulltofta och mördade en diplomat står staty
i dagens Kroatien
 
-Det andra är den totala historielösheten bland de som utgör
sig för att vara anti-etablissemang. Det famösa självmålet som
SD gjorde med sin film om S är ju bara en liten del. Alltså S
(och det mesta var ju sant och var sådant som socialister då
det begav sig kritiserade S för) skall göra upp med vad Hinke
Berggren sa 1895 medans man själva inte tycker det är ett
problem att för mindre än 20 år sedan var ett nazistiskt parti.
Men var dag hittar jag romanstiska beskrivningar av Sverige
så som det såg ut innan "Massinvandringen". Sverige var en
idyll som samlades runt TV:n för att följa Stenmark. 
Man glömmer terroristerna på Bulltofta och Ambassaden och
sedan den stora ryssskräcken med ubåtar och dito jakt.
Sommarmedia som var år beskreb våldtäkterna. Morden som
legat konstant sedan dess med snå variationer. Den stora
statsskulden som skulle göra oss till en bananrepublik och
som fick staten att dra åt svångremmen på det offentliga och
ge de rika underlättnader, Palme mördad. Det var i denna
idylliska tid som polisen skulle specialiseras. De yttre hoten
var monstruösa och sedan dess har det legat i polisens in-
tresse att utmåla hoten mot samhället större än vad de är.
Bildresultat för U137
U 137 gick på grund och landet påmindes om att det fanns en värld utanför
våra gränser. Kom ryssen nu?
 
När vi pratar om ekonomi nämner vi inte den ekonomiska stats-
kuppen 1985. Vi pratar sällan om att Sverige blivit ett liberalt
lyckorike där vi avskaffat förmögenhet- och arvsskatten. Den
rike mår väl i landet idag. Vi har lärt oss att de närande stär-
ket nationen när skatter sänks och man pytsar ut bidrag som
RUT och ROT och vi har lärt oss att blattar röstar rött för att
få mera bidrag.
Vi har alltså som nation under 20-talet gjort en högergir som
jag som politisk intresserad på70-talet inte ens kunde drömma
om (och drömde gjorde jag). Varför skulle arbetarklassen så
totalt tappa fokus på vad som är riktigt  eller falsifierbar makt
bara för att ta ett exempel.
En reflektion jag gör är att arbetarklassen alltid haft skepsis till
Den Andre. Då skvallrades det och stannade i grupper och fr a
fanns ingen pollitisk grupp som kunde lyfta upp skvallret till pol-
itik.Vi kunde bara ta del av våld via tidningar och inte som idag
där vi måste sålla mellan vad som är fake och vad som är sann-
ing. De som växte upp med mig kan säga att det inte fanns den
typen av våld som idag och det är sant för dem, men vi var många
som såg en annan verklighet men den behöll vi för oss själva.
Jag undrar vad som händer när nästa stora ekonomiska kris kommer?
Får vi raskrig?
Kan vänstern bli socialistisk igen och organisera motstånd?
Vad händer i den stora världen när miljöhotet kan beskrivas som fake?
kommer någon att säga att kärnvapen inte är farligt om man använder
det rätt?
Det jag mår mest illa av finns närmare mig:
När sliskiga nyliberaler gör Moberg och Orwell till sina.
Bildresultat för soldat med brutet gevär
Bildresultat för orwell quotes

2018-10-10
11:56:12

Ur led är politiken
Jag lyssnar med stor lust på podden Markus och Malcom 
då de är några av få som för ett samtal om vad som är vän-
ster och vad vi bör göra.
Senaste två avsnitten handlar om medelklassen och som det
brukar vara koncentrerar sig M&M på att kritisera den vänster
som finns.
Det är min huvudsakliga invändning mot dem. De fokuserar så
oerhört mycket på att sabla ner på den vänster som finns och i
princip aldrig diskuterar de kapitalismen och det samhälle detta
system skapar. 
Bildresultat för new left
I sitt förakt för den vänster som finns gullar de väl mycket med
olika högersejter och i synnerhet då Nyheter idag där Allardt
jobbar(t). De hänvisar ofta till Marx och borde kanske kolla sen-
tensen "Varat bestämmer tänkandet." om Malcom bara finner vän-
ner i liberal media och får ryggdunkar därifrån kanske han borde
ställa sig frågan om varför det är så.
M&M påminner mycket om en Myrdal med anhang på 80-talet.
Myrdalarna gick då till storms mot vad de kallade mediavänstern.
Det handlade om att de som skrev i en humanistisk tradition mer
eller mindre var potentiella landsförrädare när Sovjet kom för att
ockupera oss.Så var det ju. Sovjet skulle komma, det var inte en 
fråga om utan när.
Malcom har tagit över Myrdals mantel var det gäller historiska para-
lleller. 
Jag tycker dock det är synd att de så ofta hamnar i knäet på höger-
populismen och så sällan pratar om vad som bör göras.
Jag är direkt oense med dem om egennyttans roll i politiken. Det kan
inte vara så simpelt att det bara handlar om den egna egennyttan kon-
tra andras. Humanismen måste ju finnas i finrummet när vi pratar fram-
tid. Bara egennytta är ju grunden för framtida Rwandas.
Bildresultat för new left

2018-10-10
11:33:12

Ur led är politiken
"Look, if you're poor because you're a victim of racism, sexism,
homophobia—that's a problem because it's an inequality of opp-
ortunity. But if you're not a victim of one of those things, fuck you."
 
Så säger Walter Benn Michaels i en intervju i Chicago Reader.
Han pratar där om identitetspolitiken och att denna i första hand
är ett liberalt eller nyliberalt projekt och inget har med vänster
att göra.
Han citerar Clinton från senaste valet:
For Clinton? Well, there's a famous moment in the campaign where
she said, "Will bringing down the banks end racism? No. Will bringing
down the banks end sexism? No." 
 
Bildresultat för walter benn michaels the trouble with diversity
 

2018-10-02
15:13:30

Postvänster
I senaste valet har yttersta höger och liberalism samlat ihop
60% av rösterna. Socilaliberalerna i S fick nära 30%. vad man
skall kalla MP vet jag inte men i huvudsak kan man vara vad
som helst och inget för att vara med i det partiet-
V fick 8% och där finns en stor grupp identitetsideologiska som
är kontraproduktiva till en vettig vänster.
Kvar finns någar procent att hoppas på.
Inte mycket att glädjas över.
Så då är frågan: vad bör göras?
En första fråga är vem skall vänstern vara till för?
Idag är det ett medelklassparti där man tävlar med varandra om
vem som kan ha de vackraste värderingarna. Huvuddelen av de
som röstar på V gör inte det av att partiet rent ekonomisk gynnar
dem. De har de oftast bra och vill göra gott och inte sällan vill ha
cred för det. 
Men de utanför arbetsmakrnaden ser inte V som ett alternativ och
inte heller vit manlig arbetarklass.
När få eller inga pratar om soclalism är inte V något undantag.
det finns heller ingenting som pekar på att de unga skulle vara un-
dantagna detta mönster.
 
Vad skal vänstern stötta sig mot ideologiskt?
Det går inte att luta sig mot historiska markörer. Det är en paradox att
det som skulle vara en stor kollektivistisk rörelse så idog hänvisat till
individer. En postvänster skulle markerat arbeta utifrån de historiska
dokument och manifest som visat sig hålla. Kasta personerna och 
bli ett kollektiv där alla är utbytbara. Socialismen kan inte vara en aula
i ett univeristet där man applåderar goda meningsutbyten.
 
Vad göra?
Det handlar om att vara ute i praktiskt kamp och visa sig var en hjälp till de som be-
höver stöd. Det handlar om att organsiera sig på arbetaplatser, i hyres-
områden, i skolor och i solidaritet med utsatta grupper av allehanda slag.
Grundprincipen skall vara att makt korrumperar.
Ett framtida parti skall ha många ledare som alla skall sitta på bestämd tid.
En postvänster måste göra upp med den gamla vänstern.
Postvänstern skall vara allt annat än ett fördbudsparti.
Det skall vara den stora frigörelsens parti.
Inom en snar framtid kommer de flesta av traditionella arbeten att vara borta.
Arbeten kommer att finns i tjänstesektorn och tekniska yrken för att övervaka
robotar som sköter arbetet.
Kapitalismen har fattat galoppen eftersom den själv driver på.
Nöje och spel är de stora innovationerna för en hjärndöd framtid.
Postvänsterna måste erövra kulturen och göra den till en kollektiv angelägenhet.
 
 

2018-09-21
15:52:59

Åtala varenda jävel
David Karsson åtalas av en präst för fötal.
Karlsson skrev en del i en antologi om nazism och
yttrandefrihet. Prästen i fråga kände sig förtalad och
polisanmälde.  intressant är att när det skrivs om detta
i Journalisten så dyker en gammal mördare och nazist
upp till prästens försvar i kommentarsfältet.
Bildresultat för mccarthyism
I vilket fall är det  så här altright kommer att gå till väga
i fortsättningen. Åtala de som skriver om dem. Den gamle
nazisten Hellekant skriver att han gjort detta flera gången
och att de flesta som han går åt betalar för att slippa process-
en vid en rättegång.
Islamisterna Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi gör nu
gemesam sak med altright och går till domstorl mot S Ann-
Soifie Hermansson.  I Gp kan man läsa att "Soffan" tar detta
med ro och säger att man skall mötas i rätten.
Intressant är att altright och islamister åter är två sidor men
samma mynt.
Relaterad bild