leifsjoqvist

2008-03-29
20:25:24

Invasion av oliktänkande på min toalett
Förra veckan promenerade jag med några klienter
i Delsjön.
Det var en vacker dag. Solen sken.

Jag stötte på Bettan Andersson för första gången
på över 25 år. Känd flata och boxare blev hon senare.
När jag kände henne var vi med i projektet  Cafe
Hisingen som var en drogfri rockklubb och allaktivitets-
hus på just Hisingen. Styrelsen bestod av 16 personer.
Vi var 4 som var över 20år gamla.

Afzelius, Marie Bergman och Anders Lundin från Skansen
var gitarrist i Åke Kråkan Band spelade bl a , till de senares  konsert
kom det en betalande åskådare vilket var min flickväns sys-
ter.
Fulla hus hade vi för Sixten Woodcock Band, lokalt Hisingsband.


I vilket fall var jag maoist och Bettan var feminist.
Det fanns frågor vi inte var överens om.................

Så nu 25 år senare frågade jag henne om hon kände
igen mig. Det gjorde hon.
-Det var du som hade gröna servetter på toaletten, sa hon

Glömskan av att införskaffa toalettpapper gör mig ihåg-
kommen av eftervärlden.

2008-03-28
02:17:27

Vad är problemet med Fitna?
Geert Wilders holländsk populist har
gett ut en film om Islam. Massor av
islamister regerar med flaggbränning
och Pakistan stänger youtube.

Varför?

Filmen visar massa galna islamister.
Det finns galna islamister.

Det finns problem runt Koranen.
Koranen uppmanar till mord och massmord.

Det finns problem kring Bibeln.
Bibeln uppmanar till mord och massmord.

För den rätttrogne uppstår här ett problem:
Då Gud/Allah styr allt i vår värld har han nu
styrt mig att skriva detta. Alltså är det Guds/
Allahs vilja att detta blir skrivet.

Knulla en hund på sabbaten.

2008-03-28
00:21:07

Omsorgerna och ideologin
Alltsedan jag började inom omsorgerna har jag
förespråkat ett psykodynamiskt perspektiv. Det
bygger alltså på tolkningar av beteenden och att
miljö och bemötande betyder lika mycket som själva
det biologiska handikappet.

Ångest, oro och panikkäsnlor är inget man befrias
från bara för att man har ett handikap. Människor
med psykiska funktionshinder behöver också hjälp
för att frigöras från neuroser eller psykotiska tillstånd.

Språket går att använda, men det viktigaste av allt är
tydlighet och trygghet.

Under senare år har behaviourismens biologiska enfald
hittat tillbaka. Inbland kallad beteendeterapi och ibland
kbt, ibalnd en kombination.

Det handlar om lust och olust.
Det handlar om genetisk nedärvda tillstånd som
bara kan tvingas bort genom belöning och bestraffning
och alltid i kombination med tung medicinering.

Det usla 70-talet med pratet om kalla mödrar som skapade
autistiska barn har vänts till sin totala motsats.

Kvar finns bara en outbildad arbetskraft som skall utföra luddiga
order från en nästan lika okunnig ledning.

Det är som om den somtiska vården under ett decennium
skulle säga:
benbrott skall icke behandlas det löser sig själv,
för att sedan säga vi gipsar bägge benen så det
blir lika för att sedan när inget visar sig fungera
genomför en amputation.


Det privata eländet har också släppt fram massa charlataner.
Omsorgerna har av hävd haft massa mystiska stiftelser med
märkliga ideer och statliga instutioner har en mörk historia.

Idag finns dock bara att denna typ av verkssamhet skall drivas
under strikt uppsikt av kontrollinstutuioner. Vi pratar om indi-
vider som alltid kommer att ha svårt att föra egen talan.

2008-03-27
15:36:06

Utbildning inom omsorgerna
Utbildningsnivån generellt sett är katastrofal
inom omsorgerna.
Det finns ingen utbildning för att bli vad som idag
kallas habiliteringspersonal.

Det verkar heller finnas någon planering för att
skapa en dylik utbildning.

Så människor som arbetar inom gruppboenden
och liknande får gå på halvdagsföreläsningar med
Mark Levengood där han pratar om sin jävla farmor
och Jooooonas.

För det får han 100000kr.

2008-03-27
15:26:53

Våld inom omsorgen
Just för att det inte finns en plan
på hur man agerar runt våld med
människor som har psykiska funk-
tionshinder så uppstår konstigheter.

I början på 90-talet när jag arbetade
med synnerligen utåtagerande personer
fick jag rådet att hålla fast dem. Ett mycket
dumt råd visade det sig. Den panik som
startat utåt blir ju inte mindre av att någon
eller några tvingar dig mot golvet.


Vi fick se en norsk instruktionsfilm som var
en kopia på detta med kontrolltagning. En
ung man spottade mot sin far. Dunk! Tre man
hoppade på honom, slängde honom i golvet
och bröt upp händer mot ryggen.

Det var för hans eget bästa.
Det gav utveckling.

Negrer som inte rymde efter att man kapat foten
utvecklades också en gång i tiden.
Det handlar om perspektiv.

Med det är ett inhumant samhälle som föder dylik
inhumanism.
Det finns en orsak till att en hantverkare inte tillåts
arbeta om han aldrig sett en hammare, eller en bil-
mekaniker som aldrig sett en bilmotor.

Men omsorgerna släpper in vadsomhelst.
Bara det finns två ben och två armar.
Det är billigare med outbildad arbetskraft.
Billigare och mer kontrollerbart, vilket alltså
ger att kontrolltagning kommer von oben, från
makten. Det är inte utslag av onda untermenschen.

I Göteborg finns ungefär en specialiserad läkare på
vuxna med psykiska funktionshinder ( barn är ju en
annan sak, mer forskning och högre status) som har
ansvar för tusentals.

Omsorgen borde skapa en yrkesgrupp:Habiliteringspedagoger
och betala dem själig lön, då skulle vi slippa pinsamheter
som kontrolltagning.

2008-03-27
11:11:01

Våld inom omsorgen
Ända sedan jag började inom omsorgerna 1989
har jag krävt att få reda på vad man skall och kan
göra i speciella situationer.

Vad gör man med människor som är kraftigt utåt-
agerande och som är så psykotiska att de är när-
mast okontaktbara?
Vad gör man när personer är ett stort hot mot sig
själv och andra?


Inom litteraturen finns det väl beskrivet hur man
skall göra med barn. Då handlar det om att hålla
fast eller stoppa in under bolltäcken. Jag har
alltid tyckt detta vara idioti och präglat av kärring-
filosofi.

I vilket fall när vi kommer till vuxna så finns få eller
inga planer. Ett möte med psykiatrin i Kungälv fick
mig att tro att psykiatrin inte hade/har någon direkt plan
för detta heller. De mötte en orolig man med fyra
man i vit rock och livrädda blickar. Så otroligt dumt!

70- och 80-tal inom psykatrin i Göteborg gav också
en bild av planlöshet. Intagen skälldes för brutalitet
men när de psykodynamiska avdelningarna fick pro-
blem ringde man i alla fall efter våldet på intaget.

För personal som arbetar med våld finns sällan eller
aldrig klara riktlinjer. Chefer vågar inte uttala sådan
för att inte stänga dörren för deniability.
Vad får man göra? Gäller nödvärnsrätten mot sjuka
människor? Om inte vad göra?

Så igår på Uppdrag Granskning. Uppsala. Här har man
inför något som kallas kontrolltagning. Det handlar om
att man slänger ner en människa med psykiska funktions-
hinder på golvet med magen ner, sedan bänder man bägge
händerna bak och trycker en knä mot röven.

Detta var en METOD!!!!!!!!!

Man använder detta frekvent i Uppsala.
Det kunde handla om att man inte lyssnade tillräckligt
uppmärksamt på personal. Vi fick följa en flicka med
Downs syndrom som under ett par timmar fick 14
kontrolltagningar!!!!

Det är misshandel.
Åter handlar det om ett privat företag som på konsultbasis
fått massa pengar för att lära ut inhumanism.
Åter handlar det om korkade och obildade chefer inom om-
sorgerna som tillåter detta och uppmuntrar till det.

I programmet får vi följa en enhetschef som gav lyteskomiken
ett nytt ansikte. Hon satt trots att allt var uppe på bordet och för-
svarade misshandeln och hon t o m pratade om UTVECKLING!!!!


Jag tycker man skall sätta upp ett kommando som tog hand om
sådana som enhetschefen, de två ansvariga på  TBK Education som
handledde i kontrolltagning och psykolog Olle Wadström som torg-
för denna fascistiska metod. Kommado kontrolltagning!

Då jag tycker att de ovanstående är idioter och borde läras hur
man beter sig som människor och då det själva tycker att kon-
trolltagning borde de själva utsättas för denna reningsprocess

2008-03-27
00:13:02

Skillnad på vitt våld och blattevåld

Senaste tiden har åter diskussionen
om hedersvåld fått utrymme.
På sätt är det bra.

Frågan är dock om man skall skilja
på blattepatriarkalt våld och vitt patriarkalt  våld?

En kvinna i radion menade att man måste
göra det.
Hon menade att vita män levt i det upplysta
Sverige där vi har haft kvinnokamp och massa
könskamp. Vi har haft utveckling.

På andra sidan har vi blattar som kommer från
medeltida miljöer där kvinnor ses som boskap.


På något sätt tror jag kvinnor skiter i om de blir
våldtagna, misshandlade eller mördade av en
vit upplyst man eller en blatte.

Det är kolonialt att driva socialt evolutionära teser
om sociala sammanhang.

Kvinnan var med i FI.

2008-03-27
00:02:06

Bonka en fotograf

De senaste dagarna har några fotografer
åkt på stryk upp i Bergsjön. Medias repre-
sentanter är inte sena att ge detta stor upp-
märksamhet.

Genast så målas bilden upp av amerikagetto
där småkungar styr och misshandlar jornal-
ister.

Om ett vitt brödrapar blivit skjutna i Hovås och
en vit man attackerat ditresta fotografer hade
man pratat om chockreaktioner och postrau-
matiska tilstånd. Man hade haft sympatier och
förståelse för bägge parter och pratat om olyck-
liga omständigheter.

Men icke nu.
Här har vi förort, blattar och kriminella gäng.
Här bygger vi rädslans murar.

I Studio Ett försöker en invandrarkvinna att föra
just detta på tal. Det är ingen som lyssnar. Hon
finns bara med som alibi. Budskapet är redan
bestämt.

Förra året gnällde jag på GP om deras svartsyn
av Backa. De skickade två att göra en artikel. Jag
pratade om min förening i allmänhet och ett av mina
lag i synnerhet. Pojkar födda 96 med 18 olika etniska
bakgrunder vilket fungerade alldeles utmärkt. Jag
ville visa motbilder. Jag tror nämnligen att det har en
positiv effekt att visa upp unga i glädje och med ett
mål och som också är duktiga.


Det blev ingen artikel.
Istället ett dubbeluppslag om den ökande ungdoms-
kriminaliteten.

Fotografer och journalister gnäller över att de får svårare
att utföra sina arbeten då de hotas. Jag finner hoten för-
ståliga. Vad jag inte förstår är att polis, vaktbolag, ambulans
och politiker inte begriper varför just dessa grupper hotas.
Problemet är inte de unga som hotar.
Problemet är det samhälle som verkar skita i de unga
som hotar.

2008-03-26
00:44:31

Borta... bara minnen kvar.Biografer
Göteborg töms på ett kulturellt innehåll.
Idag har i princip alla gamla biografer dött.
De finns bara i allt mossigare människors
minnen.

10.Mignon
Låg långt upp på Linnegatan. Jag var 12 år
när jag såg min första barnförbjudna film här.
Örnnästet. Såg den 6 eller var det 10 gånger.
Kellys hjältar fick också ett antal gnuggningar.
Vi var aldrig fler än tio i biografen. Vi var bundis
med vaktmästare Bert.
Örnnästet visades 53 veckor.

2008-03-24
21:31:32

Hjärntvätt 1
Ikväll visade Vetenskapens värld på SVT 2 hur
människor bryts ner av isolering. 6 personer iso-
lerades i celler under 48 timmar. De behandlades
hyggligt och kunde bryta förösket när de ville.

Några fick hallucinationer. Alla led. Efter visade det
sig att all intellektuell och skapande aktivitet kraftigt
försämrades. Extroverta personer klarade sig mycket
sämre än introverta.
Män klarade sig sämre än kvinnor.
Män var mycket lättpåverkade efter isolering.


(utsatt för frivillig hjärntvätt....)

I USA sitter människor i decennier i isoleringscell
2,4X1,8m. 20000 sitter så varje dag.
Vad skapar det för människor?
Man intervjuade en man som suttit 18 år oskyldigt
dömd. Huvuddelen i isoleringscell. Han var ju inte
riktigt nöjd med domen. Han ansåg sig vara handikappad
för resten av livet. Förlorad tidsuppfattning.

Man har gjort en undersökning om hur FN-soldaterna klarade
sig under Koreakriget. Sämst klarade sig amerikanerna. Bäst
turkarna. Det visade sig  att turkarna tog hand om varandra och
såg sig som ett kollektiv. Berättade roliga historier för att behålla
sin mänskliga värdighet. Amerikanerna slöt sig i sig själva och
ville inte visa sig svaga.

Tänker på Public Service. Hade Vetenskapens  Värld varit möjlig i
någon av de stora privata kanalerna?
Naturligtvis inte.
Här kan man bara banta och visa könsorgan.
Rädda Public Service från borgerlig dumhet!

2008-03-24
21:12:55

Hjärntvätt 2
Idag kom jag till fotbollsplanen vid 11-tiden.
Planen var full med snö. Jag hämtade en
skyffel och satte igång att skotta.


För den som oinsatt om hur stor en fotbolls-
plan så kan jag exemplifiera med hur jag
för fyra år sedan fick öfr mig att klippa en van-
lig 11-mannaplan med en handgräsklippare.
Vi skulle spela Gothia Cup och behövde en
träningsplan. På två timmar hände inte särskilt
mycket. Två farsor kom då med varsin motor-
gräsklippare och ytterligare en timma senare
var vi klara.


Så jag skottade.
Det tar en kvart sedan är detta det tråkigaste som
finns att göra. Det är olidligt och det  tar aldrig slut.
Det finns inget utrymme för kreativitet bara mono-
tona rörelser. Sisyfos. Guds straff.
Det hjälpte inte ens med Deep Purple och Made in
Japan.

Alldeles innan tolv var klar. Jag hann med ungefär
halva planen. Det skulle räcka, ansåg jag.

Spelarna kom och bytte om. Vi gick ut till tränings-
planen. Ingen reagerade över mitt självuppoffrande
arbete. Jag blev sur. Då såg jag att det hälft jag inte
skottat också var ren. Den hade töat under samma tid.

Sisyfos. Guds straff.

2008-03-22
21:05:44

Meningen med livet(34)
Påskpromenad. Kallt. Frusen mark.
Fundering under promenad:
Jag anser att livet inte har en mening.
Om så är fallet varför dödar jag då inte
kollega X, vilken är en pina för hela den
stora mänskligheten.

Kollega X är totalt befriad från empati.
Han plågar sin omgivning med sitt
enkla vara.

Så världen skulle vara en bättre plats om han
bara försvann.
Om nu livet inte har en mening vad är det då
som hindrar mig?

Moral?
Nej, det är det inte. Tvärtom tycker jag att det skulle
vara en moralisk välgärning att ta kollega X ur daga.
Många skulle få ett bättre liv om han försvann.

Samvetet?
Nej, inte det heller.

Endast lagen hindrar mig.
Varför skulle jag sitta 10-12 år i fängelse och
slösa bort mitt liv för kollega X ?

Så mycket skada gör han inte. Han har inte
direkt fysiskt misshandlat någon. Veterligen
har ingen dött i samband med hans psykiska
terror. Trots hans avskyvärda feghet vilket inne-
bär att han håller sig väl med de starka och terro-
riserar de svaga.

Det är dock en stor intressant fråga.
Om livet inte har en mening varför håller då
så många på att sträva efter att leva tråkigt
och slitsamt?
Varför njuter så få?
Och visst är det så att njutningen avtar om den
inte kan ställas mot sin motsats.
Vi kan inte ha roligt om vi inte har tråkigt någon
gång.

Finns det en styrka i våra gener som driver oss att
leva riktigt för att inte skada vår art? Finns det koder
för ett dylikt liv?

Promenerade i raskt tempo.
Min tjocka kropp blev svettig.

2008-03-20
10:45:23

Fuck islam- dito judendom, hindusim och kristendom
Jag är så trött på att ha en massa filter.
Religion är ett opium för folket i allmänhet
och för enskilda individer i synnerhet.

Religion är till för alla dem som inte vågar
att möta själva livets innersta kärna:mötet
med den stora intigheten, eller döden.
(man väjer för verkligheten och köper para-
 diset och det eviga livet. Vilket skämt!)


Jag är trött på att höra försvar av gamla runk-
sjuka gubbjävlar som plågar folk med moraliska
bullor. Jag är trött på dem oavsett om de kallar
sig präster, imamer eller rabbiner.

Religioner är gubbsjuka, kvinnorförnedrande och
människofientliga.
Religioner är schizofrenins moder. Hur kan alla
världsreligioner prata om kärlek? De sprider ju
bara hat och uppmanar till krig och längtar efter
jordens undergång.

Katolska präster lovar sexuell avshållsamhet .
Man tvingar våldtagna 13-åringar att föda barn
som blev till under våldtäkt med risk för att både
flicka och baby dör.
Själva älskar katolska präster att sätta på små väl-
klippta korgossar.

Islam pratar också kärlek. Här stenat man folk till
höger och vänster. Hugger av händer för småbrott.
Avrättar för otrohet(kvinnlig naturligtvis) och uppmanar
till heligt krig ( och lurar kåta tonårspojkar med att
de skall få knulla 70 oskulder i himlen). Fy fan för
religioner. I allt detta hyckel så står man i enad front
och predikar kärlek och(!!!!!) underkastelse.

Hundar gillar underkastelse! Hundar gillar att ha rigida
regler och en mästare att lyda i vått och torrt.

Skenheliga shiamuslimer inför SIGHE. Det inebär att
man kan ha tillfälliga relationer med imamens välsignelse.
Det är till för att män skall kunna knulla och bli avsugna
med Allahs välsignelse. Skenprostitution.

Om det finns en definierad ondska på jorden administerars
den av religionerna och deras prästerskap

2008-03-19
10:32:28

Legalisterna
Det stora hotet mot mänskligheten är inte de
onda, de kriminella eller ens liberalerna. Nej,
det stora hotet är medlöparna eller legalisterna.

Det är alla de som gör som de blir tillsagda utan att
reflektera och som gömmer sig bakom det legala
för att slippa ta ansvar.


Jag har kollegor som är så menlösa att jag undrar
om de överhuvudtaget är medvetna att de består
av levande materia..

Om chefen säger något gör de exakt som de blir
tillsagda, utan reflexion, det sker på instinkt.

Hade dessa människor levt på 30- och en bit in på
40-talet i Tyskland hade de bistått polisen i jakten
på utvecklingsstörda och judar.

Hade SS passerat deras hus hade de sagt:
-Ja, vi har några judar längre ner på gatan i hus
  nummer 47. Ja, de skall ju gasas så är det ju
  sagt.

Legalisterna är alla dessa som förfasas över att elever
har mössan på i klassrummet. De är de som blir nervösa
när någon har en avvikande mening i en grupp. Det är de
som blir sexuellt upphetsade av att få anmäla någon för
att denne inte gjort så som det var sagt att man skulle
göra.

Det finns miljoner av denna typ bara i vårat lilla land.
Tänk bara på alla: "Jag är inte rasist, men..................."

Koncentrationslägren var en vidrig hantering under kriget.
12 miljoner människor avrättades. Man angav judar, zigenare
och radikaler. Jag tycker det är asvkyvärt men jag kan förstå.

Jag har svårare att förstå eutanasikampanjen där tyskarna
massavrättade några hundratusen männiksor under åren
1938-41. Det handlade om utvecklingsstörda, mentalt sjuka
och gamla. Här lämnade tysken ifrån sig de gentiskt ofull-
komliga utan några protester. Man åkte runt i bussar och
samlade upp de gentiska soporna och massavrättade.
Alla visste det (några kan ha varit ovetande om koncentrations-
lägren men alla kände till eutanasikampanjen).

Det var legalisterna som möjliggjorde massavrättningarna.

2008-03-18
20:25:00

Pseudofrågor
Inför de senaste världskrigen så ägnade
sig de radikala år pseudofrågor. Det handlade
suffragettism och olika former av sexuell s k
frigörelse. Man tappade perspektiven. När de
styrande prata om en evig värld i fred lydde man
som får. Förtrycket i kolonierna var ju ändå så
långt borta. Viktigare var då specifika uttrycks-
former inom konsten. Man tappade analysen av
det samhälle man levde.

Vem styr?
Hur styrs det?
Vad styr?

Idag finns det  människor som stöder den amerikanska
imperialismen liksom människor stödde den tyska kolo-
nialismen inför krigen.

Idag finns det de som menar att USAs styrande är av Gud
utsända att styra världen, liksom man ansåg att kaisern
eller Adolf var upplysta härskare i sin tid.


Vad gör då de radikala ?

Jo, de diskuterar om transsexuella rättigheter att få bära
klänning i motvind utan att rigida människor blänger. Man
diskuterar alla rätt att knipsa eller klistra snopp. Man dis-
kutarar senaste hagelsvärmarna över Kista och språket
så som Dore använde bilder.


Vem lyfter frågan om arbetarklassens organisering?
Vem gör en klassanalys över ägandet och då framför
allt ägandet över medierna och det elektroniska vim-
let?
Vem kritiserar den svenska staten när man stöder krig
i allmänhet och den amerikanska imperialismen i synn-
erhet?

De som strider för jämlikhet utan klassanalys bryr ju sig
inte om att förtrycket består? Jag bryr mig mycket lite om
kvinnliga direktörer eller kvinnor i diverse chefspositioner.
Tvärtom är det ju cementerande av förtryck.

Man kan ju tänka sig en diktatur. Låt oss säga kapitalets
diktatur där alla kvinnor också får vara med och förtrycka
det stora flertalet. Man kan också kvotera in hbt-personer
för att få en bredd i förtryckarapparaten.

Enfrågerörelserna har under de senaste decennierna varit
till liberalismens, kapitalets och imperialismens fromma.Så frågan är:
Vi kan se hur de radikala kopierar politiken från de
tidigare förkrigstiderna, vad sker nu?
Är vi redan inne i det permanenta tredje världskriget?

2008-03-16
19:25:51

Fel låt vann.
Jag håller med BWO och den snygge Alexander
Bard att Pirelli inte har en chans i Beograd.

Här är mitt val

2008-03-15
18:59:58

manligt mode- en fråga om alvar
Manlig mode har tappat kontrollen.
Man har glömt det ekologiska klim-
akterieperspektivet.

Därför kommer här lite tips:

Dagens outfit:

När du vaknar om morgonen är det viktigt
att du tar tillvara dina under natten utsönd-
rade kroppsfetter. Smeta ut dem jämt över
kroppen så det känns skönt.

Tvätta dig inte!
Det torkar ut kroppen och slösar energi vil-
ket är ekologiskt fel och översvämningarna
kommer närmare katastrof i framför allt
Holland.

En stund innan du vaknar tar du in strumporna
under täcket. Då du inte skall byta dina egengjorda
sockar mer än en gång per månad blir de styva
av smuts och kroppsavlagringar. Om du värmer
dem mot kroppen mjuknar de.

Om du är svårväckt så ta en snabb sniff i dina
underkläder. Koncentrerad gammal urin väcker
även den flegmatiske. Inom tyngdlyftningsbranschen
har man gått från att producera ammoniak på flaskor
till att samla underkläder på återvinningsbara burkar.

Glöm inte! :
Det gula på kalsongen vändes ut mot salongen.


Ju större ju bättre!

Overallbyxan och jackan får en bra spänst och värme om
man lägger dem under madrassen när man går till
sängs ( obs! gäller ej sängvätare)

T-shirten bör vara beige- eller brunfärgad. Mot slutet av
månaden blir dem ändå en aning solkig. Dölj den. Dra
upp dragkedjan på overalljackan.

Så är man färdig till frukost och en härlig ny dag.
Till gröten och havremjölken undrar man som vanligt:
-Blir det någon fitta idag.

Fråga Alvar, han vet.........................

2008-03-14
12:26:19

Hemska unga kvinnor
Den som tror att kvinnor genetiskt står för det
goda borde ägna en dag åt att syna vad huvud-
delen av alla unga kvinnor bloggar om.

De bloggar om mode och shopping.
De som bloggar om mer än det är oftast anhängare
av det starka samhället , i den bemärkelsen winner
takes it all.

Det är ju inte så att unga kvinnor är dumma i huvudet.
Tvärtom. Undersökningar visar att tjejer är smartare
än killar. Ändå, det smarta är inte detsamma som att
vara humanist och en god människa.


Utan klassanalys blir feminismen snarare en boja än
ett verktyg för frihet.
Unga von Sydows och hennes systrar predikar skönhets-
ideal och en värld redovisas som inte är till för alla. De
unga "vackra" vill ha passiva systrar som finansierar de
"vackras"  värld.
Skall man vara framgångsrik tjej skall vara snygg och rik
och skönhetsopererad. Annat är ointressant. Är du fattig
kan du bli hora och tjäna bra (Östergren).


Det måste vara mumma för landets alla psykiatriker att
veta att när dessa ytlighetens prinsessor blir något äldre
och drabbas av livet finns bara två alternativ droger eller
behandling.

Så jag saknar brudarna i jordskor och palestinasjal.
De som värnar det mänskliga och tycker solidarietets-
tanken är livets salt.

2008-03-14
12:10:01

Att ha eller att vara
To be or not to be......
Shakespeare

Varför är allt en trasa?
Carl-Jonas Love Almqvist

Att ha eller att vara.
Erich Fromm

To Have and Have not
Ernest Hemingway

Peace sells......but who´s  buying.....
Megadeth

2008-03-13
13:31:41

Dominans och undergivenhet
Dominance and submission är vad hundpsykologen
i TV4+ ständigt pratar om.
En hund är lycklig när den är undergiven och
vet sin plats.

Tage Danielsson var mycket skeptiskt till satsen:
"Undantaget som bekräftar regeln", men,
min hund följer inte hundpsykologens fyr-
kantiga världsbild vad det gäller hundar.
Terje heter han.
Han gillar inte koppel.
Människor gillar inte hundar utan koppel.
En konflikt.

Vi bråkar ständigt om detta jävla koppel.
Ofta låter jag honom gå utan och det är aldrig
några problem såvida inte någon jävla kanin
eller löpande tik korsar vår väg.

Så häromdagen skulle jag testa hundpsykologen
råd om att göra hunden undergiven. Inte fan blev
Terje lycklig av det. Tvärtom. Han såg ut som femton
kränkta kvinnor i klimakteriet. Vi pratar riktigt pisssur.

När vi kom in stack han bara och jag gick på dass.
Efter tarmtömningen skulle jag som vanligt sätta
på kaffe. När jag fyllde på kaffe i filterhållaren så
kände jag hur mina strumpor vätskades, eller rättare
dränktes.

Jag tittade ner och sedan tittade jag bort på Terje som
stirrade stint på mig utan minsta tecken på undergivenhet.
Det var så mycket hundpiss att det inte kunde varit en
olycka och dessutom hade han pissat när vi var ute.

Jag tvivlar på hundpsykologen tes.

Senare tog jag Terje med mig till köket. Jag pekade på
pissfläcken och samtidigt tog jag bunken med isvatten
ur frysen och hällde över hans huvud.

Han har inte pissat på golvet sedan dess.
En variation av undergivenhetstesen?

2008-03-12
14:00:59

ishockey-stenålder!

I de allra flesta idrotter tar man detta med
könsdiskriminering och strukturellt våld
på allvar.

Så icke ishockey.

Vecka efter vecka står den ena renrasige
storsvensken efter den andre och pratar
om att detta inte är någon kärringsport.
På läktarna tar storsvenskarna med sina
företag och drömmer om att de själva fick
slå alla som inte uppfyller normen.


Ishockeyn är direkt obehaglig.
Media är också dess bundsförvant.

Sportjournalister är ju bedrövligt okunniga
om strukturer och de vet att de säljer när de
berättar om "tuffa" killar som slåss på isen.

Ishockeyspelare är ju mesar. De slåss med 12
ton skydd på sig. Löjligt! Patetiskt!
Skador i ishockey uppstår när man slår med klubban
vilket  inte ens hockeyälskare sympatiserar med.

Så igår. Fröundas spelare Michael Holmkvist knockar
en Färjestadsspelare. Samma procedur som alltid:
Indignation!
Rop på avstängning!
Ilska!

Holmkvist gör ju bara vad strukturen ger.
Han smäller på.
Mendel Elk skrev om det strukturella våldet för
några år sedan och visade på just dettta. Alla
vet inte gränserna. Men vi alla bär ansvaret om
vi tillåter strukturen utan knot.

Stäng av frysaggregaten!

2008-03-11
14:04:43

Den globala byn
I den globala byn så kan asiaten umgås med afrikanen,
latinamerikan har inga problem att konversera europen.
Det finns dock en socialt handikappad grupp som inte
begriper detta mönster.

Det är de som skyller allt ont i byn just på att människor
kan umgås i hela byn och inte bara på bakgatorna.

(homo sverigedomicratus)

Jag pratar om byfånen.
Den glömde och utsatte.
Den som inte har alla pannor på taket.
Han som inte får ut alla ben ur fisken innan han äter.

Så hör du någon ondgöra sig över det mångkulturella
har överseende. Byfånen har det inte lätt i sin minimalis-
tiska värld.

2008-03-11
10:43:14

Leve mångkulturen-Hurra,hurra,hurra,hurra
Stolpskotten i Nationaldemokraterna fortsätter att leverera.
I dagarna kommenterar de händelserna i Backa och natur-
ligtvis är det inte ungdomsgäng som attackerat  väktare
och polis utan mångkulturella gäng.

Vidare håller stadsdelen enligt ND på att utvecklas till
både Södertälje och franska förorter.

Trams! Som blond och blåögd svenne har jag bott mitt
i gettot i tio år utan problem. Visst finns kriminalitet och
det finns personer som är med i kriminella gäng. Men
det beror inte på etnicitet utan att området bebos av
underklass och det innebär att många vägar stängs
framför allt för ungdom.

Det är sjukligt att angripa det mångkulturella som orsak.
Jag är tränare i Hisingsbacka FC. Ett av lagen jag tränar
är ett av Göteborgs främsta. Det finns 22 individer i det
laget. Vi kan räkna in 17olika etniciteter. Det har aldrig
varit ett problem.

Är alla problem enligt ND?
Eller är det hans som kommer från:
Mozambique,Azerbadjan,Iran,Filippinerna,Slovenien,Bosnien,
Libanon,Irak,Turkiet, Chile, Eritrea,Somalia,Italien, Vietnam,
Kurdistan,Thailand eller Sverige?

2008-03-11
00:01:04

Kärlek med fantasi och på distans
För några veckor sedan började jag lalla
på en gammal låt. Jag kom ihåg videon
och jag kom ihåg kvinnan som sjöng.

Jag minns henne för hon var en av alla
dessa imaginära förälskelser som vi alla
har i olika stor utsträckning.

Så låg jag och zappade och hamnade på
Jackass på MTV och en fåntratt var utklädd
till djävulen och gick på L As gator. Han fick
en riktig stjärnsmäll av en kille som inte hade
överdrivet med distans till sin kristna tro. I vil-
ket fall så introducerades denna scen med låten
och jag fann orden i gitarrslingan " ...if God was
one of us".

Snabbt till YouTube och där fann jag min gamla
kärlek och jag fann låten One of us.

Har lyssnat flera gånger nu.
Kommit till klarhet om att imaginär kärlek
sällan rostar . Kravlöshet ger ingen korrosion.

2008-03-09
23:04:08

Allt är inte vad det ser ut att vara
I torsdags och fredags var det stora utryckningar
av poliser i stadsdelen Backa. Via media har vi
fått en bild av total obegriplighet. Huliganer utan
sans och förnuft har angripit lokaler, väktare och
polis.

Inga syften. Inga mål. Ren blatteondska.

Så finns en annan version.
Den version som ges av några av de unga
som var med.
De berättar om en ny polis som slår unga i
magen och käckar sig. En överkäck jävel som
tidigare varit på FN-tjänst i Kosovo.

Hatad i Backa.
Hans auktoritet har spridit sig till andra poliser som
ser upp till en som varit ute i "verkligheten".
Alltså lockas den käcke polisen ut till Backa för
att beskjutas med ägg.

Denna version verifieras av intervju med polisbefäl som
säger att våld löser inga problem i Backa.
Denna version verifieras av att vederbörande polis inte
längre skall patrullera i Backa.

Myten om den ene eller andre verkar styra utveckligen
i stadsdelen.

2008-03-08
12:28:37

Internationella kvinnodagen
Idag skall kvinnan saluteras.
Jag ringde morsan och sa till
henne att köpa en tårta och komma
hit och ta en fika.

2008-03-07
01:56:57

Islamafobi

I kvällens Debatt på SvT så debatterades Islam.
Rättare var temat islamofobi.

Det är intressant att utvecklingen alltid blir
densamma.

Låt oss säga att temat hade varit antisemitism.
I princip alla människor hade tyckt det varit orim-
ligt att diskutera varför antisemtism uppkommer
utifrån att det var judarnas eget fel.


Få hade accepterat att man sökt antisemitismens
rötter i att judar är överrepresenterade i banknäringar,
inte heller hade man accepterat att söka lösningar
i Talmud. Om nu någon hittat skrivningar om att slå
kvinnor och slakta människor hade man anbefallt att
inte falla i anakronistiska träsk.
Den girige juden, den falske juden eller den mordiske
juden anses inte som argument för andra än sjukliga
konspirationsmakare.


Men när vi kommer till Islam är läget ett annat.
Står det inte i Koranen att man skall slå och förtrycka
kvinnor?
Står det inte att man skall döda alla som inte tror på Allah?
Står det inte att man skall stena otrogna?
Är inte deras kvinnosyn orsaken till att flickor slängs från
balkonger?

Argumenten påminner om hur slavägare och kolonialisatörer
en gång resonerade  runt svarta.
De räddades från sitt barabariska liv till arbete i den civiliserade
världen.
Negern var ju lat av naturen. Negerns samhälle var en hydda
och en vardag av snusk och ohygien. Negern var obildad och
promiskuös.

2008-03-06
15:11:04

Lars Ekborg
Klassiker!

Det var bättre förr!

2008-03-06
00:00:38

Allt är inte guld som glimmar......
I början av 1990-talet övefölls världen
av ett kultband som hette KFL. Det bestod
av två egna herrar från England vid namn
Drummond and Cauty.

De spelade en slags teknopop som slog
väl ut. De fick en listetta och håvade in peng-
ar. Så egentligen lika snabbt som de kom
försvann de. De brände upp en miljon pund
och filmade händelsen som de spred och
KFL var historia.

Drummond och Cauty bär på en slags anarkism.
Syftet med deras konst hur den än ser ut är att
folk skall tänka själva.


Då blir det lätt patetiskt när grupper bildas för att dyrka
och avbilda. Jag kommer att  tänka på en utmärkt scen
i Forrest Gump där huvudpersonen får för sig att springa
från kontinent till kontinent. Det får ett medialt genomslag
och snart har han följeslagare som springer med. Ingen
vet i vilket syfte men man antar att det är ett starkt syfte.

Idag liksom igår finns ikondyrkare till KLF.
Hur tänker man då?

Kulturen av idag ser ut så här.
Vi dyrkar författare, musiker, skådespelare och lägger vårt
hopp om ett bättre liv och en tanke om förändring i deras
händer istället för att tänka och agera själva.

2008-03-05
18:43:18

Marxism

Groucho Marx var före sin tid i tanken.

Om TV:
Jag anser televisionen vara mycket allmänbildande,
varje gång någon sätter på en TV går jag till ett annat
rum och läser en bok.


2008-03-05
14:20:11

Kulturmordet
I söndag lyssnade jag till en krönika av
Sissela Kyhle. Hon berättade om när de
rev Olskroken. Hon gjorde det så bra.


Jag minns också detta kulturmord.
Jag minns att man från en dag till en annan
i princip slog sönder hela Olskroken.

Biografen, Glashuset, Brandstationen och alla
andra underbara hus.


Kyhle berättar om hur hon gick där i ruinerna.
Så gjorde också jag. Jag minns att det var som
att se in i människors inre. Bengts rum i Örnbacken
minns jag speciellt för jag var aldrig inne hos honom.
Nu låg hans rum naket och våldtaget.

Under all krossad sten låg min ungdom begravd:
-Mina första bloss i lönndom
-Luffarblossen och hur jag lärde mig kyssas av Christina
-Hur jag tog Christine på tuttarna
-Alla tankar våra unga hjärnor producerade skyfflades
  undan av stora bulldozers.

Idag cyklade jag förbi gamla Redbergspojkar som spelade
boule utanför sin lokal på Uddevallagatan. Jag stannade
till och såg på dem. 20 män. Alla med kölapp till den eviga
intigheten. En stor del av Olskroken och Redbergslid kommer
att dö med dem. En viktig den av Göteborg försvinner.

Jag frågade en man om han lyssnat på Godmorgon Världen.
Det hade han.
Han sa inget men jag såg hans ögon tåras.

2008-03-04
11:06:57

Fast food nation
Jag såg Fast food nation igår.

Den var sensationellt bra.
Å ena sidan den totala cynismen rörande
skapandet av den snabba maten, till den
totala cynismen i behandlingen av både
människor och djur.

Det är i vissa stycken en helvetesskilding.
Mexikaner och kor är samma kött som används
för att vissa människor skall kunna skapa
rikedom.


Det finns en otroligt bra scen.
En grupp unga studenter har bestämt sig för
att göra något åt denna onda hantering. De
vill hjälpa de stackars korna som står tätt samman
och äter genmanipulerad föda i sin egen skit och
sitt eget piss.
De sågar upp ett hål i stängslet och visar korna
en väg ut.
Korna vägrar dock att lämna sin inhägnad.
De stångar t o m en av sina "befriare"

En av de unga kvinnorna står förtvivlat i inhägnaden
och frågar rätt ut:
"Varför går ni inte?"
Man kan se att hela hennes världsbild ifrågasätts.
"Vad är det som händer"?

En annan nyckelscen är där en av företagets direktörer
förklarar varför man inte skall göra något åt de usla
arbetsförhållandena. Han förklarar att då måste vi
skicka tillabka mexikanska immigranter. De måste
återvända till arbetslöshet eller till en månadslön som
de tjänar under en dag här.
Alltså samma problematik som med våra gästarbetare.

Se filmen!

2008-03-04
10:51:22

Tokhögern och den onda staten
För några veckor sedan presenterades en undersökning
från sociologiska instutitionen i Göteborg som visar att
ju mindre ägodelar du har ju mindre stress känner du i
livet, ju mindre energitjuvar och källor till oro.

Högerns retorik de senaste decennierna har ju varit att
skjuta in sig på att staten är ett stort ont, oavsett om högern
själva sköter denna stat eller inte.
Propagandan säger att staten "köper" sina medborgare
med bidrag.


Staten är vi!
Staten väljs!
Staten kan påverkas!

Vidare brukar tokhögern säga att alla med pengar på banken
blir lyckligare människor. De säger dock aldrig att människor
med en medelinkomst under 250000 per år borde få högre lön.
Tvärtom anses lägre lön vara bra för konkurrenskraften.
Nej, det är skatterna som skall sänkas. Konsekvens?

Med flera privata inslag i det som förr var det offentliga blir
det tydligt att de utan resurser får sämre skola, vård och allmän
omsorg. Tandläkare skall vi inte ens prata om.

Sänkta skatter ökar skillnaderna i klasssamhället.
Naturligtvis vill ingen då prata om att det ens finns klasser.

Men vad är det egentligen som binder folk och skapar dålig
livskvalite?

Jo, osäkerhet och svag kontroll av sitt liv. Vanligen kallat alienation.
Man bildar familj. Skaffar hus och stora lån. Får barn måste ha bil.
Lånen måste återbetals. Rätorna svider. Tankarna går till att klara
den privata ekonomin. Stress.

Det är inte staten i första hand som skapar dåliga liv.
Det är kapitalet.
Det är bankerna som är spindeln i nätet som med sina räntor
vilka går till att berika redan rika vilket i sig är tusen gånger värre
än staten och skatterna.

Det är kapitalet som sätter gränser. Dess demarkationslinjer går
parallellt med klasserna gränser.
Varför bekämpas fackföreningarna?
Varför bekämpas staten i tanken kollektivt?
Varför detta idisslande om det individuella ( när tokhögern
är det mest tydliga exemplet på ett liktänkande kollektiv)?

2008-03-04
01:47:40

Bra kurs
Jag skall på kurs den 4-5 april.
SISU som arrangerar skriver till
mig och frågar om jag har något
önskemål att dela dubbelrum med.

Visst har jag det.............

Så jag skrev att jag ville ha en storbystad
kvinna utan sexuella begränsningar som
dessutom älskade feta män med långt
hår i 49-årsåldern doftandes lätt av lavendel.

Jag väntar på svar.Anspänningen är stor.

2008-03-03
17:05:01

Den arge religiöse......
Göran Skytte kan få ge kläder åt
de kristna som är arga på ateister
för att dessa inte tar emot Jesus
kärlek.

Jag är ateist.
Jag är inte arg på kristna eller andra
religiösa. Tvärtom. Jag tycker synd om
dem. Religiösa människor är de som
inte vågar att möta den yttersta domen
med öppna ögon och sinnen.

De religiösa vågar inte möte tanken på
den stora tomheten. Vid döden inträffar
den eviga reduktionen. Hur jag än vrider
och vänder på rummet kommer jag aldrig
tillbaka. Jag blir ett absolut ingenting. Jag
kommer aldrig tillbaka. Tiden kommer att
fortsätta men mitt mörker är evigt.


Det är tungt att tänka.
Men nödvändigt.
I ett dylikt perspektiv blir livet som det är
värdefullt. Man kan inte slarva bort det med att
döda och lemlästa folk för den ena eller
den andra guden.
Tväremot de religiösa etikerna så är tanken på
paradiset och livet efter detta det som föder
massmord, våldtäkter och allsköns brott.

Utan paradiset är livssekvensen kort och dyrbar.
Varför skulle jag slarva bort den med att plåga andra?

Göran Skytte berättar själv i radio hur han flytt den
stora frågan. Han gick under lång tid i psykoterapi
men det var först Jesus som kunde ge honom lugn.Vi har sjävfallet ett val här:
-Vi kan se existensen som den är med den oundviklige
 döden som granne och lära oss leva våra korta liv uti-
 från det. Vad vill du bli ihågkommen som. En som ägde
 hus, företag och var rik eller en som föröskte göra goda
 gärningar och hjälpte sina medmänniskor?
-Vi kan fega ur och leva på illusionen om det eviga livet.
 Vi slipper då ta tag i våra liv och kan babbla om den stora
 Guden och den stora nåden. Det är inget liv. Det är burkanins
 val.

2008-03-03
16:47:24

"Självständigt" Kosovo......
Det är ytterst märkligt med att
ha torg i Sverige som glädjs
över att Kosovo utropar sig som
en självständig nation.

Massor av flaggor.
Amerikanska och albanska ?!

Kosovo?

2008-03-01
23:43:14

Ett hederligt arbete
Jag ser filmen Ett hederligt arbete av Helena
Nygren.
Det är en film med ett gott uppsåt men
tyvärr tar den död på allt evntuellt intresse som
skulle kunna uppstå runt de arbeten som skild-
ras.

Jag minns Vårflod av Göran Buren.
Gnistskärmen
av Torgny Karnstedt.
Arbetarlitteraturen hade ett syfte att
synliggöra en hel klass av människor
vilka den borgerliga litteraturen i bästa
fall använde för att åskådliggöra ondska
eller ha som kuriosa och statister.

Nygrens människor är skittråkiga.
Jag sitter och gäspar.
Enda gången jag blir intresserad är
när hon skildrar skogsarbetare i Små-
land. Den svenske arbetaren har 10000
mer i månaden för att utföra samma arbete
som polacken. Polacken tjänar å andra
sidan 5 gånger mer än i Polen. Då blir det
intressant.

Men gruvarbetaren, baderskan, resemontören,
undersköterskan, fiskarna, drängen nog var de
värda en bättre berättelse?

2008-03-01
13:35:08

Förslag till ny tvålopera
Med tanke på att tre miljoner svenskar varje
lördag sjunker in i eskapismens ytterlighets-
träsk och kollar vilket skal som lallar bäst och
med tanke på att lika många ser kändisar dansa
eller sitter i drömlika tågkupeer på fredagar så
borde man lattja upp bevakningen av exempel-
vis Afghanistan.


Det är ju så att USA med allierade startade ett
regelvidirigt krig mot Afghansitan efter 11/9. Det
fanns inga som helst bevis att Afghanistan var
inblandade. Senare blev det ett krig för kvinnor
mot talibanism efter vanligt mönster. Talibanerna
som enat landat, fått slut på det laglösa och anar-
kistiska våldet, störtat krigslorderna och som fått
lugn i ett land som varit i konstant krig sedan 1980,
ja egentligen sedan 1973.

USA och dess allierade(bl a Sverige) angriper gerillan
i Afghanistan genom att från höga höjder bomba byar.
Folk flyr och gerilla flyr. Ockupationsmakt går in och
tar över byar för att lämna dem några veckor senare.
Folk och gerilla återvänder.


TV 3 eller TV 4 borde ju kunna sluta ett avtal med ISAF
om att få plantera kameror i byar i Afghanistan. Då kunde
man ju se hur bomber sliter sönder folk i direktsändning
och sedan kunde man få följa trupper in och ut. Hur fungerar
jämställdheten i ISAF:s styrkor? Vilket är det vanligaste
sättet att fördriva fritiden? Finns det knäckebröd?

Sedan när ISAF lämnar kunde man se hur islampacket
lever i sin vardag och därav kunna dra slutsatsen om den
västerländska civilisationens överlägsenhet.

2008-03-01
11:31:35

SÄPO
Den svenska säkerhetspolisen har aldrig tillhört
min favorit. Under efterkrigstiden jagade man ef-
ter gatuaktivister och kallade dem för våldsamma
revolutionärer.

SÄPO grep folk i Palestinasjalar i parti och minut
och sa sig vara en världskonspiration på spåren.
Sovjet som var den lede fi, letade ju agenter bland
politiker, högre chefer och tekniker av olika slag,
vad skulle de med en sketen gatuaktivist till?

SÄPO planterade agenter under cover i vänstern
och orskade så flera människors död i sina samtal
med internationella säkerhetstjänster.

Så är det dags igen.
SÄPO måste synas.
De har fått en ökning av sin budget sedan 2001
med 50%.
Pengarna skall gå till kriget mot terrorism.
Problemet är att vi varken har terrorism eller
terrorister i Sverige.
Därför ta till en gammal patenterad:
Grip en neger!

Somalier är en tacksam grupp att ge sig på.
Här finns många khattuggande och asociala
individer som har lite socialt kapital.
I Somalia finns militanta islamister som kan
kallas terrorister och talibaner.

Få bryr sig om man griper somalier.
Det är pinsamt.