leifsjoqvist

2010-08-31
23:21:11

moderat populism

I Göteborg startar ett utmärkt projket som innebär
att unga människor på glid skall skickas till Nicaragua
som volontärer och där bo hos utvalda polisfamiljer.
Det är väl investerade pengar som kommer att ut-
veckla unga på glid. De bryter upp från en destruk-
tiv miljö och får börja om utan möjlighet att fly till-
baka till det gamla och destruktiva. Vad kan man mer
begära? Nu överger man den gamla tesen att barn
skall behandlas och hjälpas i sin hemmiljö och det
kommer att rädda massor av ungar.

Naturligtvis vet moderaten Hallberg att man kan dra
populistiska poäng på detta. Om man snedvrider och
tar bort innehållet i projektet och gör det till en simp-
el nöjesresa blir många upprörda och det är Hallbergs
mission. Han vill få röster på bekostnad av barn på glid.

Ibland förvånas jag över vissa människors uselhet.

2010-08-31
22:04:47

Samtal
Sverigedemokraten: Andra etniska grupper än den svenska är orsaken
                               till allt ont i landet!
Humanisten:             Fan , har du vakuum mellan öronen eller.............
Sverigedemokraten: Så kanske det heter, i vilket fall är det ju bättre än
                               ingenting.

2010-08-30
18:10:38

Lida

Kristendomen har lärt oss att lida. Ju mer vi
lider ju bättre. Ett livslångt lidande ger en plats
i paradiset. Islam innebär också lidande. Man
skall inte lyssna till musik. Man skall lida. Man
skall inte ha sex för att det är gött utan bara
för alstrande av barn.

Herregud vilket slöseri!

Massor av liv har passerat med lidande helt i
onödan. Med lite större vilja till att ta hand om
varandra istället för att i varje läge tänka ego
så hade världen kunnat varit en mycket bättre
plats för så många mer. Det är ju enkelt egent-
ligen. Ingen blir rik utan att massor hålls kvar
i fattigdom. Ju fler som vill bli måttlöst rika ju
viktigare att hålla den stora massan vid låga
löner och små ersättningar.

Så hör man vän av ordning som säger att ung-
domen är lat. Översatt betyder det att unga inte
vill lida. Det är samma princip som gör att kvin-
nor världen håller nere varandra i förtryck och
tortyr. "Har jag lidit skall andra också lida annars
blir mitt lidande meningslöst."

Det finns en liten scen i Con Air, som i övrigt är en
bombastisk overkillfilm, där Steve Buscemi förklarar
varför han som seriemördare av barn inte är mer
knäpp än en man som går varje dag till samma ar-
bete och utan lust i en hel livsperiod för att när arb-
etet är slut lägga sig ner och dö.

2010-08-28
20:27:31

Invandrarparti
Jag funderar på att skapa ett invandrarparti. Jag är
nämnligen oerhört trött på att alla invandrare skall
uppfattas som ett problem. Det ingår numer i kon-
texten att invandrare är synonymt med probelm.
Även om inte alla går så långt som SD så finns det
där.
I princip alla som läser en rubrik om gängvåldtäkt
associerar direkt till invandrare. Varför?
Alla som läser om bidrag associerar till invandrare.
Varför?
Alla som läser förort associerar till invandrare och
gör det av den självklara anledningen att vi har
klumpat ihop att inflyttade etniska grupper i egna
områden. Varför?

Jag som svensk sedan hundra generationer skulle
vara med i ett sådant parti av den enkla anledning-
en att jag bedömer folk utifrån deras vara och hand-
lingar inte deras ursprung.

En första åtgärd att lösa detta problem är att skapa
positiva förebilder. Skriva och prata om aktioner och
företeelser som är positiva och bra. Inte bara problem.
Vad skapar all denna negativism för alla unga som väx-
er upp i vårat land?

Igår debatterades SD och deras vidirga reklamfilm där
slöjbärnade kvinnor jagar en gammal, till synes, svensk
tant i rullator. Är inte det rasism? Är inte det ett struktu-
rellt fördömande av grupper i vårat land? Till saken: vil-
ken etnisk grupp förespråkar jakt på gamla tanter?

SD har en överrepresentation av nazistanhängare och
yttersta högern i deras parti. Gör det alla SDare till naz-
ister och anhängare av yttersta högern?

2010-08-28
20:14:53

Vägs ände
Idag cyklade jag ut till Hyppeln som är en liten
ö nord om Hönö, Öckerö och Hälsö. Det var två
färjeturer och en massa cykeltramp.

När man cyklar i timmar hinner man tänka en mas-
sa. En tanke som fastnade lite längre var att man
inte skall planera sitt liv. Vi vet inte hur länge vår
stund på jorden är och därför är det bättre att le-
va i den stund som är. Imorgon kanske jag inte är
här.

Jag tänkte också att nästa år fyller jag 53. Det känns
som om det skulle vara gott år att sluta. Allt efter det
är bonus. Kroppen kan hålla till 65 och sedan blir det
mediciner och vila.
Problemet är att hela tiden hitta motivation. Vad skall
man göra för att stunden på jorden skall kännas värd
att uppleva?

En oerhört vacker dag var det att cykla. Hösten debut-
erade med värme inbakad i en slags klarhet. Kylan var
inte där men låg inbakad i en parentes.

2010-08-27
12:40:00

Om droger och skapande
Det finns massor av kända fall av konstnärer
som missbrukat och/eller lidit av psykiska sjuk-
domar. Ibland ställer man påståendet att det
är bra at lda av något av det ovanstående för
att det skall bli bra konst.

Johan Cullberg har skrivit om Fröding, Strindberg
och dagerman och hans tes är ju att de producer-
ade mellan sina sjuka perioder. Det var deras fris-
ka jag som skapade.

Merry Pranksters buss i vilken de turnerade i USA på 60-talet.Ken Kesy satt i en fåtölj på
taket och styrde bussen genom John Casady som satt vid ratten......

När det gäller droger är det mer svårt. Hemmingway,
Steinbeck, Faulkner är ju tre suputer som producera-
de vilt under sina liv. Burroughs och flera i hans krets
gick ju på alla droger som fanns tillgängliga. Ken Kesey,
skaparen av Gökboet, var ledare för hippegänget Merry
Pranksters och där var ju LSD närmast att betrakta som
vardagsgodis.

Charles Bukowski är närmast omöjligt att beskriva utan
alkohol och droger.
Carlos Castaneda var ju i ropet på 70-talet där han skrev
om mystiska riter och att drogen var den ena möjligheten
att nå ett högre stadium.


Den avgörande frågan är dock:
Är drogen och/eller sjukdomen något som ger konstnären
något att skriva om eller är drogen/sjukdomen ett tillstånd
att skapa i?

2010-08-27
00:30:38

De dummastes parti
Kristdemokraterna är en riktigt moralistiskt
och antiintellektuellt parti. Deras utfall mot
kulturen för några månader sedan och då
med start av Göran Hägglunds tes om det
verkliga folket var en blandning av nazism
och den grupp som fanns på 1980-talet som
jagade en mytisk "mediavänster".

För vad är skillnaden på en maoist på 1970-
talet och kristdemokrat 2010. Bägge ansluter
till en närmast frireligiös moral och bägge å-
beropar vanligt folk eller massan för att för-
vara sin egen kultursyn.

I P1 försvarar Dan politikers rätt till livstids pension
och rätten att ta bort liknande möjligheter för bl a
kulturpersoner. Det är skillnad på verklighet och
verklighetens folk...........

Dan Kilhlstöm är KDs talesman i kultur frågor
och han skrev en närmast hänsynslöst usel
debattartikel i veckan. För den fick han kritik.
Kritiken använder han nu för att leda i bevis
att det finns en kulturelit som jagar verkligt
folks kultursyn.

Av detta kan man dra slutsatsen att det är inte
det verkliga folket som röstar på KD utan det
är snarare de overkliga. Hur kan någon i vår
moderna tid rösta på något som är så långt
från verkligheten?

2010-08-26
12:44:39

Konfliktlösning i praktiken
Idag skulle jag cykla till Åkes Cykelservice vid Eketrägatan
och lösa min sons cykel vilken jag tog dit via cykel igår med
uppenbar risk för eget liv.
Under veckan har vi haft lite föreläsningar och diskussioner
om konflikter och möjlighet att lösa dessa. Det har handlat
om mjuka former och dialog. Exempelvis är det då påbjudet
att man säger till den som mobbar: Vad kan jag göra för att
du skall sluta mobba?
Jag sympatiserar med tankesättet och tycker att det går i
liknande banor som Habermas och den deliberativa metoden.

På min cykeltur mot Eketrägatan kom jag vid korsningen vid
Backaplan och cyklade ut över bilbanan. En röd Volvo kom
snabbt och höll på att klippa både mig och cykeln. Detta är
ingen unik företeelse utan jag brukar ge fingret och cykla
vidare. Det som skilde var att idioten i den röda Volvon tut-
ade. Inte nog med att fanskapet höll på att köra över mig,
han skulle också ge mig skulden. Min fagra stämma ekade
över Backaplan men innan jag hann fram till bilen körde
mannen iväg.

Jag tänkte då inte på frågan:
-Vad kan jag göra för att du nästa gång inte skall köra över
 mig med din röda Volvo?

2010-08-26
09:40:31

Gå över ån efter vatten
I Aftonbladet kritiserar Caroline Ringskog den s k
nördkulturen för att den är passiviserande och in-
te ser hur samhället är och vad man skall eller kan
göra för att förändra.
Hon får svar av Leif Holmstrand som menar att när
massor av unga människor, företrädesvis ur medel-
klass, lägger ner massor av tid för att se ut som zom-
bies och går ut på gator som dessa, då är det en kri-
tik av konsumtionssamhället.

Var tog det gamla hederliga demonstrationståget vägen?

Artikel 1

Artikel 2

2010-08-25
09:34:47

Konfliktlösning
Anna Boije föreläste förra veckan och hennes
tankar kommer att appliceras i Brunnsboskolan.
Det handlar om helheter och perspektiv. Det hand-
lar om att alla måste in i en process som berör alla.
Man löser inga problem med att bara lyfta bort den
till synes största aktören. Det är ett system som är
igång och det forstätter att fungera oavsett om man
lyfter bort enskilda aktörer.
De flesta har upplevt det. Terje Ogden har skrivit om
det i Specialpedagogik. För några år sedan jobbade jag
i en skola i Hjällbo. En fredag lyfta man bort skolans
värsta buse och på måndag hade man fyra grabbar
som tagit hans plats.

På 90-talet jobbade jag med en utåtagerande ung man
som spottade och slogs. Vad vi då sa i gruppen runt hon-
om var att det en form av kommunikation. Om man då
svarade upp med samma språk styrde han och hans sju-
ka jag fick styra. Därför valde vi att aldrig svara med sam-
ma medel utan erbjuda annat. Kram, promenad, mat, sit-
ta tillsammans, bastu och liknande aktiviteter. Det funger-
ade men det tog närmare fem år att ta sig dit.

Boijes lilla credo säger att man skall fråga med adverb.Om
man har en människa som gång på gång på gång slår mot
andra skall man fråga:hur kan jag hjälpa dig att sluta slå?
vad behöver du för att sluta slå?
Det låter bra. Då lokaliserar man problemet. Man lägger det
på rätt person men man gör det utan hot eller att låsning.
Man loklaliserar och stänger in problemet men man erbjuder
samtidigt en nyckel.

2010-08-24
23:39:41

Vem debatterar vem?
Varför får inte uteliggare, sjuka och fattiga helt
oemotsagda prata om alla fördelar rika har i vå-
rat samhälle?Det finns ju ett regleverk, stipend-
ier, bidrag och massa kryphål som bara den in-
satte kan ta del av.

Motsatsen råder ju. De rika,politiker, ledarskribent-
er och liknande som aldrig varit sjuka utan ersätt-
ning, eller arbetslösa utan framtid, de är satta att
kommentera sina mindre lyckade bröder och syst-
rar. De med goda familjer och släkter och med sina
liv i det stora hela fixade de skall överallt ondgöra
sig över de som inte har haft turen med spermier
och ägg.

Ungdomen är i princip utsatt för samma orättvisa. Nu
har det under någon månad, valtider, blossat upp en
hel sjuk diskussion om att ungdomen är lat. Alltså när
50% av alla under 24 är arbetslösa så menar man på
fullt allvar att orsaken är ungdomens lathet. Varför blir
det inte revolt? Det är ju ett häpnadsväckande påhopp.
Medans vi har över hundra miljadärer och när 1% av
befolkningen äger 40% av våra tillångar så verkar det
stora problemet vara alla de som inget har!

Allvarligt talat!
 

2010-08-24
15:05:46

vernissage
Jag var på vernissage på Backa Folket hus idag.
Det var inte särskilt planerat. Meningen var att jag
skulle gjort en poängpromenad med eleverna och
sedan gjort diverse bollaktiviteter på Backavallen.
Då presenterade sig hösten med blåst och regn. Av
en slump kollade jag då att det var vernissage och
jag tog med eleverna dit i halvklasser.

Hinnersson

Det var mest äldre människor där. De tittade storögt
på de unga och de förutsatte att jag var bildlärare och
när jag sa att jag var fotbollstränare och instruktör frå-
gade de vad jag gjorde där.
Konst som konst, svarade jag. Olika former men egent-
ligen syftande tillsamma sak.
Vadå, frågade en man.
Ingen jävla aning, svarade jag, men erkänn att det lät bra!

Gerd Ekdahl

112 verk ställdes ut. Akvareller, skulptur, olja,väv, trä och
blandteknik. Några var foto. Man skall ha tid. När jag gick
förbi en ko i olja för tredje gången frågade en elev vad jag
tyckte och av det blev ett långt samtal och olika synsätt på
konst.

112 ju också SOS. Det kan vara tid att vakna för regeringen
vill dra in pengar åt dessa typer av konstutställningar. Det vo-
re inte så bra för det allmänna kulturmedvetandet.

Abbas Mokhtar

2010-08-23
16:37:38

meningen med livet och de viktiga jobben

Kapitalets företrädare pratar ofta om de
viktiga arbetena. Vissa arbeten anses vik-
tigare än andra. Vissa anses vara närande
och andra tärande. Vissa anses vara kreativa
och andra anses vara dess motsats.

I min värld är de viktiga yrkens de som gör
skillnad på liv och död. Därmed försvinner
alla media, advokater, nöjesindustrin, bank-
väsendet i sin helhet för att nämna några helt
oviktiga sektorer för vår överlevnad.

De yrken som är viktiga är ju de inom vården
som gör skillnade på liv och död, dessutom de
somgör skillnad på ett drägligt liv och ett mindre
drägligt.
Bönder är ju närmast bortglömd yrkesgrupp som
är helt vagörnade om vi skall få mat i magen.
Hantverkare som ser till att vi har tak över huvud-
et.

F ö finns en stor mellangrupp som är till för att vi
skall leva modernt men det är inte nödvändigt.

2010-08-23
10:53:06

Hur har det blivit så?
När jag är på kurser eller cuper och möter
människor från andra delar av staden eller
landet lägger de huvudet på sned och tycker
lite synd om mig som tvingas agera i ett getto
som Backa. Jag hävdar varje gång att ryktet
om stadsdelens gettoisiering är överdrivet och
att vi med alla goda krafter i Backa fått alltfler
att dra åt samma håll. Sedan förra sommaren
har det mesta flutut på. De som tuttade på brand-
bilar har fått jobb. Fotbollen fungerar bättre än
någonsin, fältisarna gör ett kanonjobb, polisen
har lärt sig att inte skicka insatsstyrka så fort
moster Greta ringer och den värsta paniken
som dödade en man i grekiska föreningen när
ambulans inte vågade köra in på Hjalmar Berg-
mans gata har lagt sig(någon borde åtalas i det
fallet).
Ändå har inte den värsta aktören av dem alla, näm-
ligen GP lärt ett skit. Idag lägger de ut en fet artikel
om brand i Hisingsbacka. Uppenbart att de vill rida
på gamla panikvågen. Vad som hänt är att en (1)
traktor har börjat att brinna och sprida rök. Allvar-
ligt!

Så.....

Ändå är det så. Mången journalist har gjort karrirär
på att skriva skit om getto. Johanna Bäckström-Lerne-
by gjorde superkarriär genom att prata med små jidd-
erpellar i staden och av det gjorde hon historier som
inte kontrollerades och vi fick veta att Göteborg var
värre än Chicago.
Janne Josefssons famösa övertramp i Bergsjön där han
manipulerar grabbar i unga tonår att säga att de vill bli
OG( och hur han puttar en lite äldre tjej som bara säger
att killarna jiddrar).

Det är journalistik som är vidrig. Den utelämnar unga utan
skyddsnät. De vet inte konsekvenserna för dem själva när
man babblar om brott med varandra och när det via media
blir allmängods. Det vet dock journalisterna och ändå gör
de intervjuer och artiklar. Det är rent egenintresse.

Det rörde sig då om sammanstötningar mellan ungdomar i löst hopsatta kvarter- eller stadsdelsgäng i Biskopsgården och Backa. Mer etablerade konstellationer som Asir, Red & White Crew och Bandidos X-Team fanns med i bakgrunden.
GP 3/3 2010

Journalisten ,  eller för den delen  polisen ,  har inte en aning
vad som sker, ändå ägnar de sig åt gatugängsnamedropping
varje gång något sker.

eller deras dagliga verklighet.....

2010-08-22
23:19:12

Hur man utnyttjar kvinnor
I dagarna läser vi hur kvinnliga åklagare utnyttjas
som nyttiga idioter i av USA riggade sexfällor mot
en av vår tids viktigaste personer Julian Assange.
Kvinnor berättar att de blir antastade alternativt
våldtagna och en bättre stigmatisering finns inte
idag.  I princip hela kriget och massmorden i Afgh-
anistan vilar på en morbid grund att alla militärer
och vapen som transporterats dit är till för landets
kvinnor. Kriget handlar om geopolitik och makt ing-
et annat. Imperialism med ett ord.


Det otäcka är när svensk myndigheter tar aktiv del
i detta spel som sker bakom ridåer. Alla som motsät-
ter sig imperialismen skall kämpas ned. Liten som
stor.


Minns någon Scott Ritter, den amerikanske vapeninspek-
tören som med känsla bestred att det skulle finnas irakis-
ka massförstörelsevapen och som var motsåndare till kri-
get som sådant. Vad hände med honom? Jodå , ett antal
åtal om sexuellt utnyttjande har kantat hans liv sedan han
började nagga imperialismen i kanterna.

2010-08-22
22:52:14

Den sanne liberalen
Liberalismen säger sig vilja stå för individuell
frihet och att denna frihet skulle gälla alla. De
som fått leva i den liberala praktiken vet att
detta är jidder och att de som inte omsluts i
den innersta kretsen strävar efter att överleva
snarare än tänker tankar om frihet.

Iförrgår träffade jag en sann liberal på krogen.
Han pratade om att i företagsvärlden strävade
man efter att nå den bästa varan och i den strä-
van drog alla åt samma håll. Han menade att det-
ta var något för politiken att ta efter och man skul-
le då börja med att förbjuda V-partiet då de var
ekonomisk subversiva i sina ständiga erbjudanden
om en underfinansierad budget.

I mitt stilla inre kan jag tänka att om företagsvärld-
en är överens om en produkt så innebär det ju knap-
past att alla inbladade parter i produktionsprocessen
är överens. Liberalen som sådan inser ju då att vad
han förespråkar är monopolkapitalism. Det är där vi
nu börjar närma oss den permanenta dikaturen. Ett
solospelande imperium som USA slår ner med vapen
överallt där ett hot upplevs. Den som motsätter sig
den amerikanska varianten av liberalism får nog snart
fundera på att antingen bekanta sig med tanken på upp-
ror och i vilket fall fundera på att skaka galler.

Liberalismen strävar helt kort även efter monopol i
ideernas värld. Det är i sig en omöjlighet men att i
den strävan monopolisera media med tvång eller
dränka oss i underhållning ger i vilket fall en ofant-
lig makt.

2010-08-22
16:27:37

Kommunismens nya mål?


En gång i tiden valde folket kommunisterna för att de
behövde mat på bordet. Idag skulle de behöva komm-
unisterna för att ta bort maten.

I   en nyligen publicerad brittisk undersökning visar man
att underklassen är fet medans överklassen är välbyggd.

Idag handlar inte kampen om mat. Det handlar om värd-
ighet och att ingå i sammanhang, att få göra skillnad, att
ha betydelse.

2010-08-21
21:15:11

Rösta blankt
En röst på någon av allianserna kommer inte att
förändra våran roll i Afghanistan. Vi kommer i alla
fall att vara kvar i ett av de största och längsta
ockupationsäventyren i historien.

Ingen förutom afghanerna själva har i Afghanistan
att göra. Deras öden och äventyr i en framtid skall
vara deras. Imperier gör inte mindre stater lyckligare
med ocksupationer. Var finns belägg för ett dylikt
synsätt?

England koloniserade en hel värld. De mördade, våld-
tog, misshandlade miljontals människor under sekler och
hela tiden med motiveringen att de skulle civilsera vildar.

Frankrike mördade en miljon algerer när Algeriet ville ha
självständighet. Frankrike spelade ut det religiösa kortet,
de spelade ut barnkortet och kvinnorkortet men mest av
allt ylade man om civilisation.

USA mördade människor under hela förra seklet och in i
detta med motivering att vildarna skall bli demokrater och
marknadsanpassade.

Så ser det ut. Sveriges roll i Afghanistan är ännu värre än
när vi släppte tyska nazister genom landet för att de skulle
strida mot ryssen i Finland. Då tittade vi passivt på. Idag del-
tar vi aktivt i ett krig mot ett fattigt land som mot alla inter-
nationella rättsregler har bestämt sig för att omdana Afgh-
anistan.

Så vad skall man rösta på omman inte anser att vi skall
bistå i ett ockupationskrig med en ockupationsarme? In-
te kommer V-partiet att fälla en röd allians för den frågan
och sossarna kommer aldrig att dra sig ur.

2010-08-21
19:51:38

Barn
En kompis till min äldste son kom förbi och hade
med sin lille illbatting till son. Grabben är 1 och
ett halvt år och det är full fart hela tiden. När han
kom sa jag till min son att hans lägnehet var per-
fekt för ett så litet barn. Det visade sig att jag in-
te riktigt hade koll på läget.

Den lille grabben hittade direkt massor av saker
han inte fick göra:
-klättra upp på TV-bänken
-välta glas
-slå med sopborsten mot TV-rutan
-gå ut ensam på balkongen
-köra in fingrar i kontakten
-dra ut antennsladden
-inte pilla på knapparna på TVn
-inte dricka Toalettrent
-inte riva ner torkande tvätt

Så kan jag fortsätta och funderar på hur man
överlever en dag i ett vanligt hem med hundra-
tals fler frestelser än i min sons ganska karga
och enkla lägenhet.

Richard frågade om jag längtade efter att börja
om med nya små och jag kände att det svaret
var lätt. Jag svarade dock att det är något som
måste göras. Det finns massor av underbara små
stunder i den stora gråa vardagen och det är de
som finns kvar i mitt minne och jag har tre fina
ungar så något bra måste ha hänt genom åren,
men, jag skulle inte vilja göra det igen, jag skul-
le inte ha orken och energin.

Däremot så finns det inget som säger att jag visst
kan vara med som en liten morfar eller farafar i
framtiden. För när man funderar på meningen med
livet och alla förgreningar som finns i frågan, så är
ju roten i frågan den om fortplantning. Allt annat är
ju bara sekundärt.

2010-08-21
01:33:09

trevlig kväll

Jag cyklade ner till stan vid niotiden för att
ta en par öl i goda vänners lag. Vi hamnade
på Le village på Nordhemsgatan som är ett
mycket trevligt ställe även om man inte ba-
ra vill dricka vin. Två våningar med mycket
hemkänsla och mycket gammalt trä.

Vi pratade om det gamla jobbet och alla soci-
ala katastrofer som har sin plats där och alla
var väl mer eller mindre överens om att skall
man lyckas behålla sitt förstånd och värdighet
som människa kan man inte vara i en miljö som
präglas av skvaller och bakdanteri. En arbetsplats
måste ju vara kreativ och då kan man inte ha in-
formationssamlare som springer och projicerar
för att klara sina egna små liv. Positivt var att
de som vi är till för klarar även detta och det
gör det så mycket lättare att bara släppa ett
gammalt liv och börja ett nytt.

2010-08-21
01:33:06

trevlig kväll

Jag cyklade ner till stan vid niotiden för att
ta en par öl i goda vänners lag. Vi hamnade
på Le village på Nordhemsgatan som är ett
mycket trevligt ställe även om man inte ba-
ra vill dricka vin. Två våningar med mycket
hemkänsla och mycket gammalt trä.

Vi pratade om det gamla jobbet och alla soci-
ala katastrofer som har sin plats där och alla
var väl mer eller mindre överens om att skall
man lyckas behålla sitt förstånd och värdighet
som människa kan man inte vara i en miljö som
präglas av skvaller och bakdanteri. En arbetsplats
måste ju vara kreativ och då kan man inte ha in-
formationssamlare som springer och projicerar
för att klara sina egna små liv. Positivt var att
de som vi är till för klarar även detta och det
gör det så mycket lättare att bara släppa ett
gammalt liv och börja ett nytt.

2010-08-20
10:43:21

Varför skall man bara använda adverb............
I arbetet med autister lär man sig rätt snabbt
att frågan, varför, är meningslös. Detsamma
gäller konflikthantering med unga. Oftast har
de inte en aning om ett varför. Då kan man i-
stället söka sig fram genom att berätta hur man
upplever. Hur, när eller var är bättre verktyg
för att arbeta sig fram.

Frågan ,varför, är som att fråga någon om de
vill kunna suga av sig själv:
The spirit is willing but the flesh is weak.

2010-08-19
14:31:30

Intressant föreläsning
Anna Boije höll en föreläsning på Brunnsboskolan idag
och det var intressant. Hon talade om kommunikationens
oerhörda betydelse och att vi skall kommunicera hjälp-
samt. Hon har ett sytemteoretiskt synsätt i grunden och
det innebär bl a att människor reagerar olika beroende
på vilket system de är i.

Jag tror inte att hon hade vrålat av lycka om hon hade
sett min uppsats från Habiliteringspedgogiken som hette:
Marxistisk systemteori på psykodynamisk grund. Å andra
sidan tror jag att jag är ganska ensam om att tycka att det
var en helt grym uppsats.


Hennes credo påminner om Habermas tanke om det deliber-
ativa tänkandet vilket innebär att vi hela tiden syftar till att
koncetrera oss på det bästa i våra opponenters tankar och
argumentation.

Hon avslutade med en lite saga som var en skön historia:

-Lille Tommy var en fattig och nyinflyttad pojk i en liten ort
i Småland. En dag skulle han skriva en uppsats i skolan. Han
skrev att han ville göra målningar som han skulle visa upp i
ett hus som han skulle bygga själv. Dagen efter lämnade han
in uppsatsen och lite senare fick han tillbaka den med ett C i
betyg ( absolut kass). Han frågade läraren varför och fick till
svar: Det är drömmeri. Du är fattig och har liten eller ingen
talang till det du vill. Det är bara en dröm du lever i. Skriv en
ny och jag skall fundera på ett annat betyg.
  Tommy gick hem och frågade sin pappa vad han skulle göra.
Pappan svarade: detta är en viktig fråga och det handlar om
din dröm och därför är det ditt beslut.
Dagen efter gick Tommy till läraren och sa: Du kan behålla ditt
betyg så behåller jag min dröm.

20 år senare står en man i en timmerstuga och har en målarkurs.
Väggarna är fulla av hans målningar i huset huset som han själv
byggt. Han berättar en historia för sina elever och visar på en in-
ramad papperslapp. Det är hans uppsats med betyget C från sko-
lan.

2010-08-19
14:12:28

privat sjukvård är sjuk!
USA har den näst dyraste, för staten, sjukvården i världen
med 15,3% av BNP.
Vad får amerikanaren i gemen för det? Jo en medellivslängd
på 69 år och placeras som nummer 30 i världen på det.

Sjukt, eller hur?

Privat sjukvård- Sjuk vård.

2010-08-18
22:27:30

Höj alla löner!
Det är märkligt att man från liberalt håll är
så angelägna att vilja sänka löner för unga
och invandrare. Korrelationen mellan hög lön
och hög välfärd är ju närmast ett axiom.

Sänkta löner skapar bara getto och misär.
Vem vinner på det?

Vi vill väl att så många som möjligt skall ha
det bra. Det är ett unket tankesätt att männ-
iskor måste plågas, hotas och skrämmas för
att de skall producera och vara nyttiga.

Hur kan det överhuvudtaget leva kvar i vår
moderna värld? Hur kan vi behandla de som
är längst er på samhällsstegen på samma sätt
som en gång slvahandarna. Tankesättet är ex-
akt detsamma om än att metoderna skiljer.

Låt tusen blommor blomma!
Låt miljoner människor ha rätt till lycka!

2010-08-18
15:41:41

Mobbningens uppstannande process
Imorgon skall vi lyssna till en föreläsning om
mobbning. Jag är alltid lite skeptisk till detta
för om det brukar bli så folkpartistiskt. Själv-
klart skall man värna offret och göra allt för
att stoppa mobbing men var stannar man vems
är ytterst felet?

Mohammed som plågar Elis bär säkerligen på en
ryggsäck även han. Hans föräldrar slår eller skit-
er i honom. De i sin tur kanske inte har arbete el-
ler bär på sjukdom. De lever i ett område som ing-
en bryr sig om eller vill veta av. Hela området räk-
nas som ett problem. Pratas alltid om som ett prob-
lem. Mohammed är också ett problem och om man
omtalar honom är det också som ett problem.

Bara Folkpartiet skulle lägga alla skuld på Mohammed.

2010-08-18
09:32:37

Oj, vad fel man kan ha
För många år sedan spelade jag match med
Pushers oldboys. Vi mötte Proletären och jag
hade dagen till ära rakat mitt huvud. På en
hörna gick jag upp och tryckte till en av spel-
arna i Proletären som dråsade i backen. Man-
nen i fråga blev mycket arg och tittade på och
skrek: Tat lugnt ditt jävla fascistsvin!

För inte så många år sedan tog jag en yngre man
på torget i hampan när han käckade sig mot några
yngre. Jag ville att han skulle förstå att man beter
sig inte hur som helst mot andra människor. Jag
lyckades inte särskilt väl för den ung e mannen
vrålade  till på vägen bort: Ditt jävla rasistsvin!

Igår försökte jag lösa ett problem som uppstått
med träningstider och ville då att ett flicklag skul-
le ändra sin tid. Det gick inte alls. De sa:
Du gör detta bara för att det är fråga om flickor!

Så slöts ondskans triangel.

Jag är den femte nivån......

2010-08-17
08:07:49

En alldeles vanlig dag
Jag tog cykeln upp till Kamratgården för att träffa
Roger Gustavsson och fortsätta diskutera fotbollens
Tredje Väg. När jag kom dit var alla där. A-lag, Tips-
elit. styrelse och supporters. AIK hade ett PR-team
där som höll på att spela in en film inför mötet mot
IFK. Deras tema var otur så de hade tidigare varit
och satt upp stegar mot operan visat krossade speg-
lar och liknande. Jag hade missat att vi skulle träffas
på Änglagården och inte Kamratgården men Roger
är en vänlig man så han tog bilen och körde till mig.

Han hittade en parkering och då han stannat bilen
alldeles intill teamet från AIK blåste deras TV-skärm
ner på hans motorhuv och skadade rejält. Spooky.

Jag cyklade efter vårt möte till klubbhuset där jag
mötte två representanter från kulturföreningen NOR
vilka skall starta ett fotbollslag. Jag skall hjälpa dem
med det. De kommer att bli en egen avdelning i klub-
ben.

Senare hade jag träning med P96.

Jag cyklade sedan till Sahlgrenska och hälsade på mor-
san som åkte in akut igår. Hon var vid god vigör nu när
sjukvården för första gången tog hennes smärtor på all-
var.

Jag cyklade tillbaka och hade sen träning med juniorerna.
Där vi kom igång tio minuter efter utsatt tid vilket irriterade
mig.

Hemma vid tio. Läste till ett. Somnade gott.

2010-08-15
11:01:59

Oro
Ibland överfalls jag av känslor som vill
förminska mig. Det är det stora Jaget som
mullrar i bakhuvudet och talar om för mig
att jag inte duger eller att snart är jag av-
slöjad och då kommer alla att se vilken
patetisk liten fjolla jag är.

Det kan vara att jag börja komma närmare
graven än vad jag är min födelse och då
kommer tankarna om att slutet finns. Inn-
an har jag haft tankar likt infinitiv regress
i puberteten, dvs att man aldrig, aldrig kom-
mer att finnas mer i evigheternas evighet,vil-
ket är en oerhört skrämmande tanke i ett
ungt sinne och snarare en befriande tanke
i ett åldrande , men döden som sådan har
inte funnits på agendan.

Döden oroar mig inte. Vägen dit kan skapa
oro.

Så kan jag fundera över varför man skall oroa
sig överhuvudtaget. Det finns alltid de som har
det värre. Den dagen man hamnar i rollen som
den som verkligen har något att oroa sig för,då
man alltså är den mest utsatta människan på jor-
den, den dagen är dagen för verklig oro.

Grabb med stor orsak till oro...............

2010-08-14
23:52:14

En vacker kväll
Igår cyklade jag upp till Härlanda Tjärn på
eftermiddagen. Jag köpte med mig två öl
som jag la i en påse med is. Jag köpte ock-
så ett paket cigaretter för jag ville röka.
Så jag simmade runt tjärnen i trekvart och
sedan öppnade jag en öl läste Tre revolution-
er
av Stefan Jonsson. Molnen skingrades
och det blev en klar sommarkväll. Några tim-
mars läsning och sedan var jag nöjd. Jag stan-
nade till vid Frankes och tog en öl med Kenny
och tjatade med honom några timmar och fick
ett uppslag att läsa en amerikansk historiker
som hette Tony Judt och då speciellt:
Postwar: A History of Europe Since 1945 som
skall vara riktigt bra.

Cyklade hem vid midnatt och tyckte att livet kan
vara riktigt bra.

2010-08-14
23:44:30

Att ha eller att vara
En av mig mycket respekterad lärare i en av
skolorna jag arbetat på sa till en en yngre koll-
ega att hennes uppmaning var att bränna så
mycket pengar som möjligt på roliga saker
för när man blir äldre sitter man bara och har
pengar och vet inte vad man skall göra eller
vill göra.

Ägandet är en lurig en. Det skapar en form av
trygghet men samtidigt binder det dig vid gäng-
se ordning. De flesta husägare röstar på det
parti som kan garantera lägst ränta. Det är ju
så att räntor och lån i allmänhet låser våra liv
och är bra mycket viktigare än lön och arbete
för att styra våra tankar och liv.

Det är nog dags att läsa Fromm igen. Behöver
påminnas om varats större signifikans gentemot
ägandet. Vi behöver alla ifrågasätta våra liv lite
oftare. Lära oss att allt hänger ihop. Lära oss att
vi måste tåla lite smärta för att få uppleva stunder
av glädje och lycka. Det ena kräver det andra. In-
te ens missbrukaren klarar sig. Alla stunder av lyck-
ligt rus följs ju av dess raka motsats och det går in-
te att komma undan.

2010-08-14
11:06:52

En freudiansk julklapp
Inatt hade jag en rackare till freudianare. Jag drömde
att mitt ex, som i drömmen fortfarande inte var ex, sa
att hon skulle dö och att det skulle ske samma kväll.
I ett senare skede i drömmen frågade jag om hur hon
kunde vara säker på att det just den kvällen och fick
då ett leende svar att hon kanske tänkte ta livet av sig.

Jag var ute med barnen som var små och då såg jag att
ex-et satte ut en sandwich på balkongen där hon skrev
att den hemhjälp hon annonserat inte längre behövdes.

Jag for ut till Volvo för att snacka med min farsa( som aldrig
jobbade på Volvo, det gjorde däremot svärfar)och vi talade
om informella chefer och om hur Volvo utnyttjade folk att gö-
ra mycket till lägre lön. Farsan blev plötsligt tandlös och när
jag frågade honom om han inte skulle följa med på kvällen
när morsan skulle dö log han och sa att det skulle han(här
blev det en förskjutning. Nu var det min mor som skulle dö,
eller så var min farsa med mitt ex).

Jag kom hem och mitt ex var på gott humör. Hon  hade kiss-
at på sig utan att det verkade besvära henne. På min fråga
när hon skulle dö fick jag inget svar.

Så vaknade jag och min första tanke var: undrar om det finns
tillräckligt med matchbyxor i klubbhuset till dagens match.

Sigmund give me some help!

2010-08-14
00:59:23

Freak
Jag sitter vid Härlanda Tjärn och läser färdigt
boken om Freddie .Mannen som borde vara
med i alla hälsoinstruktioner i hur man inte
bör leva sitt liv.
Det intressanta är inte att läsa om Wadlings
framgångar utan hur han lyckats överleva
alla motgångar. Det som idag är kult och
historiskt godis gav inte mycket klirr i kass-
an.

Wadling har största delen av sitt liv levt på
lite pengar, socbidrag, pensioner och slutlig-
en konstnärslön.

Han har i princip drogat sig hela sitt vuxna liv.
I detta mindre kaos har han ständigt presterat
och varit med i nyskapande musik. Hans röst
en av de största vi hört.

En av hans sentenser i livet hämtades från Alice
i Underlandet:
-Remember what the doormouse said; feed your head!

För några år sedan läste jag Johan Cullbergs bok Skapar-
kriser som handlade om Strindberg och Dagerman. Cull-
bergs tes var att de skapade när de mådde bra. Man kan
ju säga att de hämtade inspiration från tider när de måd-
de dåligt.

I Wadlings fall finns en period när han är nykter. Det är
på sex år. Det är då han spelar Frankenstein på teatern.
Han gör Skivor till kaffet. Allt annat han gjort har skett i
drogat tillstånd.


2010-08-13
01:20:38

Nya rön inom vetenskapen
Man har hittat genetiska spår från neanderthalmänniskan
i våra kroppar. Det innebär att Neanderthalaren inte är
en från oss frånskild art. Särskilt mycket gentiska spår
har man funnit i Skåne och där är ju också Sverigedemo-
kraterna starka.


Här ses en SD-are med påfallande mycket genetisk arv fundera
över vad 1 sten plus en sten till kan bli.........................

2010-08-13
01:14:07

Only in Värmland

2010-08-13
00:18:32

Synopsis till bestseller eller storfilm
Födelsen. Allt går på ett par timmar lilla Ida tar
tutten med en gång och äter friskt.
Första åren. Ida följer utvecklingskurvan och på
många områden är hon tidigare i utvecklingen.
Ida sover 12 timmar varje natt.
Idas pappa och mamma tycker om varandra och
har bra arbeten och säker inkomst.

Ida är duktig i skolan och har många kamrater.
Idag går på gymnasiet och träffar Olle som också
han är duktig och från bra familj.

De läser tillsammans i Lund. Ett stort äventyr att vara
borta från pappa och mamma flera mil från hemmet i
en liten studentlägenhet. Burr!

Ida blir läkare och Olle ingenjör. De köper hus en bit
från Idas föräldrar och de umgås ofta.
Ida får två barn vilka är välskapta och följer alla scheman
enda är att de är lite tidigare i utvecklingen.

Ida blir chef och Olle blir teknisk chef.
De lever på och är glada och friska när de går i pension.
Ida svarar att deras enda kris var när Olle en gång kom
hem full efter en företagsfest. Då fick han sona några dag-
ar.

De lever 10 i år i pension och under hela den tiden är de
bara lyckliga.

De dör med ett års mellanrum.


Om det blir en film borde den heta "The devil in miss Jones-
heaven or hell?"

2010-08-13
00:07:27

Bra ord på vägen
Bättre att vara hatad för det man är
än älskad för det man inte är.

2010-08-13
00:06:39

Bartanautställning


Yael Bartana ställs ut på Moderna Museet i Malmö.

2010-08-12
15:21:51

Så blev det
Det fanns en diskussion om man skulle ta debatten
med Sverigedemokraterna eller inte och vad vi kan
se nu är att det hjälpte föga att ta debatten. SD håll-
er på att ta sig in i riksdagen och där bli vågmästare
och då är det mycket nära ett samarbete med åtmin-
stone Folkpartiet och Centern som står dem nära i
rasfrågan.

Åkesson eller Söder SD:s starka män börjar varje in-
lägg, oavsett om det handlar om arbete eller skola,
med att varna för den muslimska faran. Det är ett
stigma de upprepar varje gång. Självklart finner den-
na propaganda sin man. Det finns gott om xenofober
i detta land.

Bilden är dock inte entydig för samtidigt verkar det
lossna en aning i den allmänna fördomen. Ramadan
tas som en del av vardagen. Inte äta gris är det ing-
en som idag reagerar över.

Det står och väger......

2010-08-12
15:16:18

Vad vi borde vara rädda för
Det är märkligt att vi lär oss att vara rädda för
sådant som vi inte borde känna så inför. Ta en
mörk skog. Det är troligen det säkraste stället
i världen att vara på.

Vi känner oss mer säkra i hemmet än på öppen
gatan trots att att 70% av dödöligt våld sker inom
familjen och att 90% av alla våldtäkter sker av
män som kvinnan känner och innanför hemmets
väggar.

Vi fruktar våra förorter och dess invånare när vi
borde frukta våra svenska medelklassgetton. När
medelklassen hotas går den samman och slår be-
sinningslöst och den gör det organiserat och med
kraft om än via ombud, dvs staten.

Överallt är det samma historia. Alla förundras över
att saker och ting sker. Hur kunde Förintelsen ske
och vad var det för odjur som genomförde det? Hur
kunde det ske som hände i Rwanda? Vilka odjur gick
från dörr till dörr och slaktade folk?

Inga odjur. Inga monster. Folk som vi alla. När män-
niskor blir hotade sluter de sig samman och i hopen
finns tryggheten. En trygghet som kan få grupper att
slå ihjäl vad som helst. Det är inte det unika. Det uni-
ka finns bland den som bryter mot mobben. De som
står upp och tar hopens ovett. De som vågar bryta
mönster. de som känner trygghet i den mörka skogen.2010-08-12
11:33:17

Om de som saknar koder
i vårat samhälle finns det människor som saknar
spärrar. Det är asociala. De kan inte koder och de
förstår inte hur andra människor fungerar. Vi har
män som våldtar och misshandlar kvinnor. De bru-
kar oftast skylla allt på offret. Pedofiler säger att
defrigör barns sexualitet. Huliganer tror att de ut-
verkar en slags manlighet.

Det bortre gränsen för denna sjuka syn på världen
läste jag i dagesn GP. Läs här:

Mannen saknar all form av empati. Han saknar också
självbevarelsedrift. När ett barn dör eller blir misshand-
lat på något sätt så är sorgen och tanken om barnet
den första prioriteten, inte hämnden. Ofta sitter vi män
med en pilsner och berättar vad vi skall göra om någon
rör våra kära döttrar. Detta sker i princip aldrig. Hämnd-
brott är otroligt sällsynta i Sverige. Sorgen och omsorgen
om våra egna är starkare.

Med idioten i fallet ovan är saken helt annorlunda. Flickan
är säker. Hon har inte farit särskilt illa. Då är det läge att
bestämma plats och prata mannen i fråga till rätta. Vilken
stolle!

2010-08-12
00:18:07

Tomt arbete
De senaste decennierna har vi ständigt ökat vårt
välstånd och alltfler människor hamnar i sektorer
där de inte vet vad de skall göra. De har hamnat
i tomt arbete. Bland kontorsanställda visar en un-
dersökning att 1-3 timmar per dag går till att surfa
i privata ärenden.

Tomt arbete är ingen ny definition. Karl Marx pratade
om alienation och menade att lönearbetaren som ald-
rig hade makt över det han gjorde blev ett tomt skal
och bara agerade som en robot utan mening eller mål.
Emile Durkheim skrev om anomi där människan inte
förstår eller begriper det samhälle hon lever i och där-
för blir självdestruktiv eller allmänt destruktiv.


Detta är kanske den tydligaste markören på att klass-
samhället i allra högsta grad är levande och verksamt.
De som tjänar bra med pengar säger att de får alltmer
egentid och känner mindre stress medans de fattiga säg-
er tvärsom. Skulle man mäta tid som är egentligt arbete
är det inte omöjligt att de som upplever stress arbetar
mindre reell tid än de som inte upplever stress. Det hand-
lar om att styra sin tid och att göra något som känns meni-
ingsfullt och som fyller funktion. Det handlar om att få ta
ansvar och att agera i ett kreativt rum med mobila väggar.


Så resonerar sällan makten utan försöker istället att prata
i termer av lathet och lojalitetsbrist.

2010-08-10
19:52:58

Mobben
Överallt i hela vårt avlånga land framträder då
och då små mobbar. Det är alltsomoftast van-
liga människor som skulle bli djupt upprörda om
man anklagade dem för mobbing eller medhjälp
till detsamma.

Ta en valfri fotbollsläktare och hör hur en grupp
valfria män (finns även kvinnor som är minst li-
ka usla)som står och klagar på allt över kassa
tränare över usla domare värdelösa spelare. De
kan vräka ur sig dumheter de aldrig skulle göra
på egen hand. Men i grupp går det bra. Det kitt-
lar lite att håna och spotta. Det märkliga är att
det nästan aldrig är någon som ställer sig upp
och ber dem sluta. De som inte agerar är bara
glada över att inte dras in i någon slags konflikt.
Det kan vara ett öppet hån mot unga grabbar el-
ler flickor och man gör ändå inget.

När dessa människor kommer hem och tittar på TV
kan de förfasa sig över vad som hände i Nazityskland
eller lynchningar världen över utan att sekund reflek-
tera över vad som sker. Hur många blundade inte
under det öppna förtrycket i Tyskland? Hur många
blundade inte i Sovjet (partiet hade ett medlemskap i
kommunistpartiet på 5%. På varje medlem gick det
19 som inte var det)? Förtycket kunde fortgå för att
den stora massan höll sig passiv i rädsla för att bli
inblandad.

Vi vet att mobbing sker öpet och överallt och att många
gånger vet de som utför det inte ens om det. Därför är
passivitet en av de största synderna. Man ser men man
ingriper inte.

Länge kunde man gömma sig bakom det faktum att man
bara lydde order. Nurnbergrättegångarna satte stopp för
det. Där sa man att varje individ har en skyldighet att in-
gripa när man ser ett förtryck.

2010-08-10
11:13:32

Fascistisk estetik
Jag sitter på morgontoalett och skiter i mångder. Det
är fullt jämförbart med sex. I min hand håller jag ett
gammat nummer av Damernas Värld. Då jag inte läs-
er dylik mental trash så förstummas jag av innehållet.
90% är unga sjukligt magra flickor som bär kläder av
gamla män sjukligt rädda för att vara i sin ålder.

Hela upplägget påminner om en sinnessjukdom. De män
som är med är framgångsrika och äldre. De är inte så
många. Kjell Bergqvist är med som alltid. Det är han eller
Björn Ranelid om är den fascistiska estetikens alibi.

En sällsynt obehaglig reklam för Reebok visar att du skall
ut och springa medans du kan. Undre bilden en ung man
som springer i skogen, övre bilden ett glas med löständer.
Bara en dum ung människa uppväxt med mycket pengar
och aldrig behövt ta ansvar inför andra människor skulle
komma på något liknande, såvida man inte är någon typ
av estetisk fascist, vilket verkar vara ett måste för att få
arbeta i denna tidning.

I mitten av denna tidning kommer då en artikel som varnar
för ett nytt syndrom som kallas för spegelbildssyndromet.
Alltså man tycker att man själv är ful. Jag vet inte om det
är ironisk självkritik eller ren jävla okänslig dumhet, men av
tidningens innehåll att döma tror jag det senare.

Damernas Värld är en del av den fascistisk estetik som vi
ständigt attackeras av och som säger sig vara opolitisk. Tro
inte det. Du skall vara vacker, rik, ung och tillhöra de övre
och utvalda sorterna (klass eller blod). Det är samma för-
packning som den tyska nazismen hade. Skillnaden är att
bilderna är vackrare och att man sysslar med positiv fascism
och därmed inte pekar ut någon direkt utan indirekt, såvida
du inte är gammal och/eller har löständer.

Sista skiten är lös och rinner sakta ner i holken. Jag river ut
ledarsidan och tar den leende chefredaktören på det blanka
pappret och drar långsamt bort min mjuka skit. Skön känsla.


Omläsning?

2010-08-09
01:40:22

Vägen är målet
Jag åkte E45 hem. Från Trollhättan in till Göteborg
pågår ett konstant vägbyggande. De bygger för mil-
jarder. Det är avfarter, extravägar, viadukter och
murar och broar.

Det är statliga pengar. Alltså skattekronor. Så mycket
till så liten nytta. Bara för att pendelåkare skall ha det
bekävmt in till tätorter. Det finns inte ens en diskussion
om detta. varför inte mer tåg och elbussar? Varför inte
ännu mer cykelväg? varför inte subventionera hela cyk-
elmarknaden så att folk köpte cyklar och började att
kollektivt cykla? Vilken vinst skulle inte det ge? Friska-
re människor till billigare kostnad.

2010-08-09
01:02:42

Trötthet
Fyra dagar i Karlstad var ingen plåga.
Fyra dygn på luftmadrass och i en sov-
säck utan dragkedja var det däremot.

Cup i Karlstad är ett nöje. Spännande
matcher och massa roliga möten. Man
lär sig också att när man minst anar
kan mobben vakna. Man kan lyssna in
när man går runt och tittar på matcher.
Man kan förvånas över att föräldrar har
ett sådant behov att projicera och hur
okänsligt de kan tala om att spelare är
dåliga.

Hur skall spelare lära sig att respektera
domare om föräldrahopen står och skri-
ker sig blåa?

Ibland kan det vara tröttsamt att hålla på
med detta. Aldrig för själva fotbollen eller
spelare utan det är anhörigdelen som är
det som kväver.

Under dessa dagar kan jag tänka på saker
som är viktiga hemma men som inte blir
det när man är ute. TV är en sådan sak.
Inte en sekund jag saknar det. Oftast är
det rent slentriantittande när jag är hemma.
TV har en hjärntvättande och lugnande funk-
tion. TV:n står oftast centralt i varje hem. TV:n
är ofta på även när folk gör annat eller ännu
värre när man umgås.

Är man igång blir inte heller skräpmaten och
det söta lika centralt och alkohol finns ju över-
huvudtaget inte.

Den som vill gå ner i vikt borde var konstant
på resande fot. På träningsläger, cuper,camp-
er, ryggsäcksresande , cykeltour.................

Min säng är nu bäddad. Tre kuddar. Det pirrar
lite. Sova utan att vakna av att ryggen klibbat
fast i madrassens plasthölje, bara det.

2010-08-06
18:59:19

Kvinnan i regnet
Jag gick i regnet och lyssnade till Shadow Gallery
vilket är ett av favoritbanden i genren progressiv
rock. I en av de längre låtarna finns en passage
som strandar i ett långt flöjtsolo som i slutet full-
ständigt exploderar i ett gitarrsolo som heter du-
ga.

I dessa lägen upplöses min kroppsliga struktur och
då måste jag bara få röra min kropp så denna kväll
i en regnig park i Karlstad drog jag av ett gitarrsolo
i luften som var av den mer avancerade arten.

När låten var slut stod en kvinna också hon i regn-
rock och stirrade förundrat på mig. Hon sa ingen-
ting men blicken uttryckte ett medlidande. Jag tänk-
te säga något men insåg det meningslösa. I hennes
ögon var jag en av de hopplöst förlorade och ingen-
ting jag skulle säga skulle ändra på det.

Så mycket för "sola i Karlstad".

2010-08-06
18:30:12

Vandring i Karlstad
Vi sover på John Bauergymnasiet och igår
vandrade jag i regnet. Jag badade i Marie-
bergsviken och njöt i fulla drag. Promener-
ade sedan raskt i Mariebergskogen.

I centrum gick jag på en gammal tegelbygg-
nad. Det visade sig vara Värmlandsteatern
och där hade man under våren spelat bl a
Strändernas svall efter Eyvind Johnssons
monumentala roman.

2010-08-05
12:00:53

Valfrågor
                                             1
Folkpartiet och den mycket suspekte Jan Björklund kommer
nu med ett rasistisk utspel lagom till valet. Det är som förra
valet ,då var det att alla skulle kunna prata ariska och därmed
skulle FP ta röster från Sverigedemokrater, Nationaldemokrater
och övriga nazister.

Nu gör han ett nytt. Skolledningarna skall få avgöra vem som
får bära vad i skolan. Det läggs alltså på skolan om det skall
bli förbud eller inte. Vi kommer att få skolor dit alla rasister
kan vända sig och tvärsom. Dessutom kan man fråga sig vad
Björklund tänker på. Han tillåter ju extrema kristna, judiska och
islamistiska skolor där man får hjärntvätta barn. Det är vad de
s k fria skolorna handlar om.


                                            2
Den borgerliga regering utförsäkrar nu människor på löpande band.
Många av dessa är psykisk sjuka och lämnas i princip på gatan. De
uppmanas i princip till att ta sina liv. Signalen är tydlig från samhällets
sida. De som ej arbeta skall ej heller äta eller bo. Hur fort anser vi
att man kan ta bort alla skyddsnät? Vad får vi för samhälle när de
är borta? Djungels lag blir synonym med betongens lag, båda leder
till den våldsammes rätt till allt.                                            3
I en gallup på SR visar det sig att 80% av de röstande anser att vi
har för låga straff i Sverige. Tillbaka till ruta 1 alltså. Det är bara
att kontakta BRÅ(Brottsförebyggande rådet) och hämta statistik och
undersökningar framtagna genom forsknong och där se följande:
-Straff är inte korrelerat till brottsfrekvens med ett undantag,
straff fungerar på brott som begås av samhällets övre skikt. Ekonomiska
brott, skattebrott, förskingring, momsfiffel oc-h liknande. Vad gör regering-
en då? Jo, man tar bort ekopolis, man minska polisens möjligheter att hitta
ekonomiska brottslingar och man inför lagar som gör det möjligt att fiffla
så mycket man vill. Enda kriteriet är att man är rik och har makt.

Straff fungerar inte alls när det gäller våldsbrott eller återfallskriminalitet.
De som redan är på samhällets botten har ju ändå inget att förlora och det
är dessa som gör den typen av brott. Utbildning och arbete är det enda
som kan bryta mönster. Straff är bara till för att samhället skall skapa ar-
beten år polis och kriminalvården (den s k).

2010-08-05
00:37:11

Konsten att stjäla en boll

Idag gjorde jag iordning saker för träning vid
14-tiden när några småkillar som inspringande
och frågade om det var ok att dricka vatten.
Jag visade dem var det fanns och så dök det
upp två ännu mindre killar och också de ville
ha vatten. Det fick de. När de var på väg ut
hörde jag ett praslande ljud och jag visste att
jag hade nya opumpade bollar i plast på under-
våningen. Jag sprang ner men såg bara deras
ryggar. Killen längst fram cyklade iväg. Det
gick några minuter och jag såg dem stå vid
sidan av Backavallen. Jag tog min cykel och när
de fick syn på mig blev det en jävla fart på
några av dem. Två blev kvar. De bedyrade
sin oskuld och lyfte på tröjorna utan att jag
hade bett dem. Jag sa att jag inte trodde att
de hade gjort något men de som smet hade
snott boll och det från deras egen klubb. Jag
sa vad jag tyckte om det och vad jag tyckte
borde hända med dylika tjuvar.

Några minuter senare när jag börjat träningen
var jag oerhört irriterad över det som skett. I
ena hörnet av Backavallen ser jag huvuden sticka
upp för att sedan försvinna. Detta händer några
gånger. Till slut ropar en av de killar som stan-
nat när jag kom cyklande: Leif det är en tjej som
vill prata med dig......

Jag gick lugnt till mötes mot en ung tjej som gick
genom ingången till planen , i handen höll hon en
boll i plast. Hon räckte nervöst fram den och sa
att det var hennes bror som tagit den och att hon
skulle snacka med honom. Jag log och klappade
så vänligt jag kunde på hennes axel och sa att
det hon gjort var väldigt bra gjort och att allt var
klart för min del.

Stackars pojk! Någon kanske tror att han kom lätt
undan. Sällan! jag har sett när dessa tjejer med
massa skinn på näsan tar hand om sina små bröd-
er. Det enda jag med stor säkerhet kan säga är att
den grabben snor inga bollar igen och att han skall
vara jävligt glad över att ha en sådan syster.

2010-08-04
11:17:54

Förtryck


Mekanisk apartheid

2010-08-04
10:41:33

Drugs
I dagens GP är det en blänkare om att i
Mexico har 28000 människor dött i det
som betecknas som drogkrig. 2006 till
satte den mexikanska regeringen en sär-
skild antidrogstyrka för att hindra utbred-
ninge av droghandeln. Resultatet är att
drogerna distribueras som vanligt. Däre-
mot har den miltanta bekämpningen också
lett till ett underminerande av rättsstaten.

Ett gammalt mönster.
Skall du jaga monstret så se då till att
du inte blir ett själv.

Kriget mot narkotikan är hopplös. I länder
som Colombia livnär sig så många på knark-
et at det är en samhällelig struktur. Knarket
finns på högsta nivå, bland kriminella knark-
karteller och är avgörnade för FARQ-gerillans
fortlevnad. USA som säger sig bekämpa knark
bekämpar i själva verket motstånd mot sittan-
de regering.

Om man framgångsrikt vill bekämpa knark och
droger skall man gå till brukaren. Om man inte
tar droger finns ingen marknad. Det handlar om
att bygga upp alternativa livsmönster där droger
inte fyller ett behov. Det handlar om att bygga
rörelser. De klimatsmarta, veganer, antiimperia-
lister, religiösa, idrottsrörelsen borde alla ta av-
stånd från alla former av droger, inklusive alkohol.
I vårt land är alkoholen den överlägset farligaste
drogen. Den tar mest liv, den skapar socialt kaos,
den kostar ofantliga pengar för sjukvård och soc-
iala myndigheter.

Man kan ha kul utan alkhol men varför chansa?

Kan vi inte tänka oss ta bort alkoholen varför skall
vi då ta bort kokan, katten, haschet, marijuanan
eller cannabis vilka alla skapar mindre skit än vad
alkoholen gör?

2010-08-04
00:47:49

Om kärleken
Låg och tittade på en dokumentär om svenska
missionärer och då i synnerhet Gustav Stubble
med familj. Han och frun lämnade barnen på
fosterhem när de for till Afrika i omgångar.
Mannen var lycklig barnen inte lika lyckliga och
några av dem har fortfarande svårt att få ihop
ekvationen att älska din nästa och lämna sina
egna barn till allt annat än älskande fosterför-
äldrar.


Så skapas ett strukturellt farligt samhälle. Makten
har ju alltid svårt att hinna med sina barn så att
dessa fostras av en kader bestående av hemhjälp
och internatskolor. Avtrubbningen blir ett karaktärs-
drag. Man lär sig att gå över andra människors liv
och vilja för att hitta sin egen eller familjens utvalda
väg till framgång.


Livet är ingen enkel historia. Det finns en massa val
som vi måste göra. En enkel tumregel i valen är ju
att man inte skall skada andra i sina val. Däremot
får man vara beredd på att ens val kan skada en
själv och att detta kommer att ske. Ändå måste vi
fortsätta ta ställning till valen. Det är det enda som
gör oss till sant levande människor.

2010-08-03
10:16:10

Det skall vara enkelt att leva
Under läsning av Freaks, boken om Freddie Wadling, så
minns jag min egen tid i musikrörelsen. Jag minns det
stora drogfria projektet som på gick mellan 1979-84.
Det var motsatsen till vad Garageligan och kretsen runt
Wadling höll på med.

Vårat huvudargument var ju att man blev dum och sämre
konstnär vid missbruk. Vem minns idag de band som var
draget i den drogfria rörelsen? De snälla band som spel-
ade hos oss dog alla sotdöden. Den enda gång det verkligen
brände till på Cafe Hisingen var när vi hade stor punkgala.

På Wadlings sida experimenterade man inte bara utan skap-
ade musik för eftervärlden. Blue for two, Cortex, Rukorna
eller Fläskkvartetten är ju allmän musikhistoria. Wadling och
kretsen runt honom drogade med allt som möjligen gick att
sniffa, sticka eller röka.


Det är nog så att man har enorma förväntningar på livet när
man är ung. Sällan når man till dessa höjder och när man då
kan få tillgång till droger som skapar i många fall en annan
värld då gör man det. Det är först den dagen man inser att
man är dödlig som man kan prata om drogers konsekvenser
och då har man ju ångest över att man skall dö och börjar
att droga därför.Den som istället tidigt inser livets enkelhet och lever därefter
behöver inte springa igenom hela livet och leta efter en mening
som inte finns, man behöver inte droga sig för att hitta något
som inte heller finns, man bara är. Det tillståndet, om man fin-
ner det, är troligen det bästa av tillstånd att leva i.

2010-08-03
09:58:06

Det ska va gött att leva
Jag läser om Henrik Lipp i boken om Freddie Wadling.
Hans farsa satt som judisk kommunist först tre år i
tyskt koncentrationsläger och sedan när Sovjet tog
över verksamheten hamnade han i Gulag i 5 år.
Det var ett vanligt öde. Stalin antog att de som suttit
i koncentrationsläger kunde vara, eller var, spioner
eller åtminstone opålitliga.
Det måste varit grymt, att befrias från ett helvete och
sedan skickas till ett likadant helvete av dem som man
under tiden i det först helvetet såg som sin räddning.


Jag läser om guldgrävarna i Alaska. 1898 hade det gått
ett rykte om att det fanns gott om guld i Alaska. Över
100000 personer samlades vid Chilkootpasset. Det var
vinter och 30 grader kallt. Svårigheten var att man skulle
ta sig över detta pass. Det antal som kom över passet
och som sedan kunde vaska efter guld var 40000.


2010-08-02
10:46:51

Rösta blankt
Snart är det val och alla partier slår nu
på trumman och meddelar att än den ena
gruppen och än den andra gruppen skall
belönas om man röstar rätt.

Problemet är att politiken är underordnad
viljan till makt. Se Centerpartiet som gått
från att vara bondeparti till ett litet parti
för stockholmsliberaler utan någon fast
punkt i tillvaron.

Sossarna närmar sig moderaterna arbets-
linje för att ta tillbaka de röster de förlorat.
Miljöpartiet och V tonar ner sina frågor för
att i första hand vill ha makt.

Alla dras mot mitten och detta mitt har lång-
samt förlyttats allt längre högerut.
Anledningen till att partier bildades var ju inte
bara att de skulle vara företag på en Marknad.
Partierna skulle ju representera grupper så att
ala kunde komma till tals. Idag verkar det som
om alla är rika familjer i innerstaden som inte
har något till över för de som är funktionsned-
satta på något vis eller är invandrare.
Om man säger vilja representera de svaga i
samhället så kallas man tärande och ett lycko-
parti som drar ner Sverige i en kloak.
Om man säger att man vill beskatta rika, ställa
ekonomiska fifflare till svars och ta tillbaka de
pengar de stulit så är man ett eko av gamla
Sovjet som önskar ett Gulag i Sverige.

Det går inte ihop.

Därför skall man rösta blankt. Ett missförstånd,
som jag trodde var sant, har sagt att man inte
räknar blankröster. Det gör man. Det finns en
särskild kolumn för dessa ogiltiga på blankt papp-
er.
Man skall rösta för val är hitills det bästa sättet att
organisera demokrati. Man skall rösta blankt för
att visa partierna att det är representernade partier
vill vi ha inte partier som är där för sin egen skull
eller för deras styrandes skull. Det skall finnas en
ideologi som bär partier. Det skall finnas olika
partier som respresenetar olika åsikter. Idag när
mar vi oss en Markandens diktatur och det är inte
finare än proletariatets diktatur.

I det gamla öst så valde man folk till partiledningen
och de som valdes ahde aldrig mindre än 99,8% av
rösterna. Jag har alltid undrat vilka dessa 0.2% var
och varför de röstade så. I Sverige hade ju yttersta
vänster den typen av promilletal men de riskerade
ju inte fängelse, åtal eller livstids avsked för att de
röstade.

En kille som aldrig ångrat sin tatuering........

2010-08-02
01:23:10

dagar som inte är till mycket glädje
Min morfar sa alltid att de du inte dör av stärker
dig och enligt det tankesättet har jag idag sysslat
med mental bodybuilding.

Jag bytte däck på min cykeloch tappade en mutter.
Den åtefann jag efter idogt letande. När jag sedan
skulle cykla upp och bada och kom till Marieholms-
bron upptäckte jag att jag fått ny punktering. Gå
tillbaka och hittade då en glasflis som skurit hål på
min tre gånger så dyra inköpta innerslang med
självlagande funktion. Jovars.

Sedan började mobilen att flippa. Jag hörde folk men
de hörde inte mig.
När jag skulle sätta på diskmaskinen så fick jag in ett
program som skulle starta 18 timmar senare och det
gick inte att ändra.
Baconet till carbonaran måste varit dåligt för jag fick
rejäl ränneskita efter ett tag.
Jag bröt två naglar när jag skulle göra mig till och vän-
da jord i potatislandet.

Var fanns glädjen i detta? Jag fick en ingivelse att ta
mitt liv och insåg då att det ibland kan vara en lugn-
ande tanke. Det eviga mörkret täcker över all skit.
Då började mobilen att pipa. Vad som hände vet jag
inte men den fungerade som vanligt igen. Så jag stan-
nar ett tag till.

2010-08-01
01:12:37

Kukens tid
Associationerna till Sven Ljungbergs bortgång kom
mycket långt bort från allfartsvägarna. Jag kom
nämnligen att tänka på den enda gången jag gjorde
en gravyr i teckningen i åttonde klass. Vad var mot-
ivet? Givetvis en kuk.  Det uppskattades inte av min
lärare. Jag tycket jag hade gjort ett mästerverk. Ett
präktigt stånd med en tjock ådra fram till ollonet.

I sjätte klass började detta med kuken. Vi skulle skriva
en gruppuppsats. Det var jag, LOB, Sonny och Peder.
Det var kuk i varje mening och Sonny la ribban som
revs av LOB många år senare när han skrev Exelsior
och blev berömd. Sonny skrev att Moses satt på ett
moln och grät som en tjej för Jesus hade bitit av hon-
om kuken. För säkerhets skulle skrev han kuken 36
gånger. Inte heller här fick vi någon positiv feedback
utan det blev kvarsittning.

Denna bild kom upp när jag googlade på ejakulera.....

I sjuan skulle jag och Jens göra en stor motivmålning.
Två underliv och en kuk som precis lämnat sin fitta och
ejakulerade. Pytsen fixade vi med en rejäl portion björn-
lim. Det luktade gott. Vi fick inte beröm denna gång hel-
ler.

Idag har dessa ambitioner förskjutits och istället för att
fundera över hur många gånger jag skall ejakulera und-
er en dag går tankarna i banor om hur många gånger det
skall urineras.

Var tid har sin tanke.