leifsjoqvist

2010-02-28
10:38:08

Allt flyter mot mitten...........
I torsdags var jag ute och tog några öl.
En stort gäng män samtalade om olika
spörsmål. Bl a kom vi in på Lenin och
Stalin. En av männen hade en bild och
det var att Lenin mördade miljoner män-
niskor.

Så ser vår bild av historien ut idag. Anled-
ningen till denna historielöshet heter liber-
alismens hegemoni. Den liberala ordningen
kräver en korrekt historieskrivning. Det på-
minner i mycket om det förhatliga Sovjetun-
ionens egen ständigt reviderade historia uti-
från vilken linje som styrde för dagen.


I vilket fall var Ryssland en av världens mest
reaktionära regim i världen. Man hade ett
näst intill feodalt system med miljontal medel-
lösa slavar på landsbygden. Ochranan den hem-
liga polisen var ren terror. Så när revolutionen
bröt ut 1917 var det en stor befrielse. Problemet
var att Ryssland var i krig. Det nya Sovjetunionen
slöt genast villkorlösa fredsavtal för att få slut på
kriget. Detta godtogs inte av 18 stater som fort-
satte kriget mot det nya Sovjetunionen. De sista
avtalen och avslutande av krigen slöts 1924.

Sovjet var under Lenin ett land i krig. Ändå lyckas
man genomdriva en revolution. Man lyckas under
åren 1921-24 genomdriva NEP, Nya Ekonomiska
Politiken, vilket var en närmast socialdemokratisk
marknadsekonomi. Lenin dör 1924 och då börjar
de stora stegen mot en maktfullkomlig Stalin och
det är en helt annan historia.

Sovjet var inget Utopia. Det var en ny stat i krig på
många fronter. Massor av fel och övergrepp begicks
men man måste se det i sitt sammanhang. Det skapade
en förebild för arbetarklassen i hela världen. Kapitalet
hade aldrig böjt sig för arbetarnas krav i väst utan att
Sovjetunionens existens. Befrielsen i Tredje Världen
hade aldrig skett utan att Sovjet funnits med som mot-
kraft till kolonialismen.

När man tömmer ett badkar får man passa sig så inte
barnet åker med smutsvattnet ner i kloakerna.

2010-02-28
10:21:34

Ont skall med ont fördrivas....
För några veckor sedan pratade jag med
en man som haft svår ångest. Samtidigt
var han i klammeri med rättvisa och stod
under hot om långt fängelsestraff. Jag för-
stod inte riktigt hur han klarade det.

Jag menade att om man har ångest och sedan
kommer ytterligare en olycka och slår till, bor-
de man inte då knäckas helt?

Nej, svarade mannen. Tvärsom.
Arbetet med att rentvå sig. Alla juridiska kom-
plikationer. All kontakt med polis och advokat,
gjorde att förnuftet var tvunget att kopplas på
och det gjorde honom gott. Han kunde sätta
ångesten i vila för en stund.

Det är då man kan förstå kraften i olika form-
er av ångesttillstånd.

2010-02-27
10:47:41

De som alltid kommer bakifrån....
Man kan i stort dela upp mänskligheten
i två grupper.
Den första är den som gör något och som
hela tiden försöker, även om det tar emot,
att göra något. Skapa något för sig själv
och för andra.
Den andra gruppen jagar den första och dess
själva livsessens är att hitta fel och förstöra
för den första gruppen.

Den första kan ha det jobbigt men de har ju
i alla fall en mening i tillvaron. Den andra grup-
pen fyller lika stor funktion i tillvaron som exem-
pelvis fästingar.

2010-02-26
12:54:47

Bokrea
Förr om åren var bokreans start en av
höjdpunkterna på året. Då kunde jag
handla för 1000-tals kronor och bara
njuta bokryggar hemma.

Nu är det inte så. Bokhandlarna blir mer
och mer varuhus och nätet erbjuder hela
sortimentet och man kan i lugn och ro
sitta och pricka i vad man skall ha och
få det i brevlådan.


Jag var i allafall inne igår och kollade
läget och det var ändå mycket folk.
Jag köpte tre böcker. Eva Lejonsommar
De afrkanska breven. En berättelse på
två plan som handlar om hur svårt det
är att få ihop ett riktigt bra liv.
lmperium av Robert Harris hette den andra.
Enligt en av männen i sällskapet igår är det
en utmärkt berättelse och handlar om Rom-
arriket.
Slutligen köpte jag Maja Hagermans  Det rena
landet
vilket är en lång rad kapitel om hur vi
har format vår vår bild av landet Sverige och
svenskarna. Här kan vi läsa om diskussionen
1840 om långskallar och kortskallar. Hon skriver
oss in i modern tid och vart vi är på väg med
vår historiska bakgrund.

2010-02-26
02:09:17

Till alla som blir trakasserade av arbetsgivare
Det finns hopp.
Jag var ute på puben ikväll och
träffade en advokat. Han upplyste
mig om arbetsrätten. Det var myck-
et intressant. Så alla ni som lider av
att trakasseras av korkade arbetsgiv-
are ge mig ett mejl så skall jag för-
medla kontakten.

2010-02-25
16:18:13

Gullebarnet
Vaknade till inatt vid 2-tiden men fattade
ingenting. Vaknade igen vid 4 och var o-
säker på om det var en dröm eller inte.
Hade jag hört ett SMS?

Det hade jag.

Det var min son.
Ring mig. Viktigt.

Jag blev orolig och skickade SMS och
ringde. Inget svar. Hade det hänt något?

Så fick jag tag på idag vid 11-tiden. Var
det något som hade hänt?
Nej, han ville bara ringa och säga att han
mådde bra och var glad. Gullesnutt!

2010-02-25
09:56:25

Scapegoat
I varje konflikt, stor som liten, fins alltid en lätt utväg,
nämnligen syndabocken. Man letar upp en person el-
ler grupp och så anklagar man den eller dem för allt
ont existerande. Man saltar med lite "sanning" och
skapar bilder som gör att det finns någon slags rele-
vans.

Det är en effektiv metod. Den anklagade vet ju inte
riktigt vad det är han skall försvara sig emot. Det är
inte det uttalade utan den dolda agendan som hotar.
Det går inte att försvara sig då makten förenkar den
dolda agendan och den anklagade framstår som para-
noid i hävdandet av samma agenda.

För chefer på individplan är det en bra metod. De spar-
kar neråt och hotar därmed ingen av sina egna eller si-
na karriärmöjligheter. Vad gör ett bondeoffer i det stora
spelet?

För stater och organisationer är det likadant. Det angriper
med känslor vilka är närmast omöjliga att skydda sig emot.
En invandrare som vill värna sin rätt framstår som framfus-
ig och otacksam. Ännu värre var det judarna i Tyskland. Vad
de än gjorde hade man redan lagt en mall hur de var. De kun-
de hävda att de var kroppsarbetare, vänliga familjefädrer, med
i sportklubbar på samma premisser som andra eller vad som
helst. Det hjälpte inte. Den stigmatiserade juden var bilden som
vara etablerad. Ingenting i Tyskland kunde sedan hejda den stora
utrotningen.

2010-02-23
12:03:14

Hur skall vi bo?
Jag lyssnar till OBS i P1 och en intervju med
den amerikanske tänkaren Richard Florida.
Han som lanserat ideen om den kreativa klas-
sen. En ide som är gammal och som handlar
om att rättfärdiga klasssamhället. Det är bara
nya kläder på en förfallen kropp. Skillnaden
är att varje man går till renässans på denna
urgamla ide så kommer fler människor med
i projektet. Det innebär att om några renäs-
sanser framåt i tiden kommer tillräckligt många
att vara med för att få klasssamhället stabilt
sitt förtryck på de då färre.

I vilket fall drar Florida en lans för den hyrda
bostaden. Ur ett miljöperspektiv är det den en-
da bäraktiga lösningen. Vi kan inte fylla jorden
med hus som kräver massor av energi och som
tar plats för att få skall leva på det sättet. Floridas
mening är dock att vill att folk skall vara rörliga
för att kunna röra sig geografiskt där jobb finns
eller behöver utvecklas.

På 60-talet fanns en liknande ide om att bygga hus
dit människor bara skulle komma för att sova. De
skulle jobba, roa sig, utveckla sig, engagera sig
utanför bostaden och dess område. Det blev mil-
jonprogrammet. Idag står vi med Hjällbo, Rosen-
gård, Rinkeby och Råslätt och det förknippas inte
ofta med positiva tankar eller utveckling.

2010-02-23
00:58:01

Revolutionen äter sina egna barn

För någon vecka sedan var Eritreas ambassadör
och pratade i Backa Folkets Hus. Det var demon-
stranter på utsidan. De ville hävda Isaaks rätt
till frihet. Frivilliga fotograferade dessa demon-
stranter som de uppenbarligen såg som fiender.

De är lite stötande att stödja en icke-demokratisk
regim i Sverige. Det är stötande att revolutionens
barn inte inser att öppenhet och frihet är det som
varje befrielse och revolution borde handla om.
Vad spelar det för roll om man under 30 år strider
mot en yttre ockupant om man sedan bara tar på
sig densammes kläder och forstätter politiken?

Jag stödde EPLF länge länge. På 80-talet var jag
ytterst nära att resa till kriget för att se med egna
ögon vad kriget handlade om. Jag kände flera här
i Göteborg som för solidaritet med den eritreanska
kampen. Det fanns fläckar på solen. Den interna
kampen mellan ELF och EPLF var en blodig sådan.
Det förklarades med att ELF var kolloboratörer och
därför endast tjänade asgamars magar.

Den svenske fotografen Göran Assbring som givit
ut en fantastisk fotobok om kriget sköts till döds
1983. De påstods att det var ELF som sköt för att
skapa badwill för EPLF.

Jag såg ett fritt Eritrea som ett utopia. Här skulle
lyckoriket förverkligas. När Kampuchea inte riktigt
var det som tanken var (milt sagt!), när Albanien
bara var en repressiv kuliss, när Kina var Kina och
Vietnam ett land som skulle byggas upp efter 30 års
krig, när Chile krossades under fascismen, då var
bara Eritrea kvar som det stora projektet.


Jag minns Lillhagen och en liten trevlig svart man,
men som också var rädd. Det var först senare jag
förstod att de andra såg honom som en samarbets-
man till den etiopiska ockupationsmakten. Själv sa
han att han inte tog ställning. Verkligheten var större
än en sida. Han försvann och jag har aldrig hört eller
sett honom sedan dess.

De som idag ropar slagord för president Afewerki är
de somlever i en illusion. Frihet är inte detsamma som
fängelse och inskränkt yttrandefrihet. Socialismen skul-
le ju vara något större, något bättre. Det skulle ju vara
vår allas befrielse. Det skulle frigöra kulturen. Det skul-
le få hundra blommor att blomma. Folket skulle engagera
sig och slänga alienationens tvångströja.

Det blev inte så. Eritrea är ytterligare en spik i kistan.

2010-02-22
10:59:08

Bra författare
David Ericsson är en f d lastbilschaufför som givit
ut fyra böcker. Jag läste hans debutbok i dagarna.
En novellsamling som heter Truck Stop och blev
glad. Äntligen en man av folket som skriver från
ett underperspektiv utan annat än vilja skildra.

Det är åter dags att damma av begreppet proletär-
författare. Klasskillnaderna är idag större än någon-
sin men samtidigt förklädda. Vi låtsas att vi alla är
lika och att alla har samma möjligheter. Ericsson
skriver ett sådant resonemang på näsan. Ännu lev-
er klasser och skillnader dem emellan.


Jag fylls av goda känslor av Ericssons berättande.
Det är om mitt liv och mina miljöer han skriver. Han
levandegör en förkrossande majoritet av svenskar
(och europeer)vardag. Arbetet skildras som så säl-
lan. Nu skall jag ta mig an Taxfree, Redlight och Svart
Marmor.

2010-02-21
10:09:34

Så fungerar demokratin
Individens makt.
Idag ropas det om att rusta ned kollektiven.
Ge individen makten.
Låter bra.

Problemet är att en förkrossande majoritet
är utan tillgångar av kapital eller kulturellt
kapital för att skapa en plattform att utöva
denna makt.

Individen blir maktlös.

I det gamla klassssamhället var detta tydligt.
Det exponerades.
Idag, trots mediaexplosion(eller kanske just därför),
syns inte det öppna förtrtycket. Vi får en vision av
att alla har samma förutsättningar.

Den som vill får tid i TV och tidningar?

Då var människan så klok att hon insåg att hon
måste samarbeta med sina lika maktlösa bröder
och systrar om det skulle förändras.
Idag är det inte så. Vi knyter näven själva och
det hjälper inget.

Det fanns en mening med att fackföreningar skapa-
des. Det fanns en mening att folkrörelser skapades.
Det var den lilla människans sätt att visa sitt existens-
berättigande.

Det är dags att försöka förstå hur vårt samhälle ser ut.
Det är dags att inse hur makten är organiserad och hur
man skall formera motmakter.

2010-02-21
10:02:20

Så fungerar demokratin idag
Ligger och kollar på reprisen på gårdagens
shlagerdeltävling och känner direkt att det-
ta är som vid svenska val till riksdagen.

Få partier och alla nästan lika.
Få som kommenterar och som får all media-
belysning. Man säljer detta, alla lika, med yta
och glada tillrop.

99% av alla annan musik som skapas och som
det levs i utestängs. Finns inte. Kan inte röstas
på.

Men det är du som bestämmer.
Det är du som röstar.

2010-02-21
09:57:38

Kärlek


Ny Nishiki!
Verkar vara anapassad för att
jag skall ha den.

2010-02-21
00:27:07

Rasistisk humor 2
Det sägs nu vara rasrisk i Hjällbo.

2010-02-19
20:12:41

En sjuk värld
Snart måste alla öppna ögonen. Liberalismen
är ingen gulleide som för välstånd med sig.
Tvärsom. Det liberala projektet monterar ned
välfärden och solidariteteten och ersätter den
med ogenerad egennytta.

Ett närmast perverst exempel är Chile. Sebast-
ian Pinera har varit aktiv i att profitera på den
chilenska diktaturen under Pinochet. Han var
en varm anhängare av den atomära staten som
lämnade det ekonomiska fältet fritt för profitörer.
Han har roffat till sig en enorm förmögenhet.

Denna atomära kapitalism skapar gigantiska klass-
skillnader som skapar galopperande kriminalitet
bland de längst ner som inte ser annat hopp, om
man ens kan kalla detta för en hoppfullhet, än att
organsiera sig i brott.

Så vad gör att Pinera vinner valet i Chile?
Jo, han lovar lag och ordning.
Känns mönstret igen.
Vad sysslar Pinera med?
Bl a TV.


he had a dream

2010-02-19
00:14:51

Grym film

Ikväll såg jag  av de bättre filmerna jag sett
under de senaste åren. Stark beröring. Det är
en dansk film. Fräls oss ifrån ondo.

Det handlar om ställningstaganden. Var går
gränsen för att hjälpa den Andre. Vi skulle
nog alla säga att vi skulle hjälpa en människa
i nöd om vi satt i köket och diskuterade, men
hur är det när vi måste visa i verkligheten? Tar
vi till våld för att hjälpa någon i nöd om vi är
osäkra på vad konsekvensen kan bli? Många
viker ner sig.

Det handlar om vad vi kan ta oss till när vi utsätts
för grupptryck. Vad vi kan göra i när masssugges-
tionen sätter in. Framför allt när det gäller hämnd.

Det handlar om vad vi kan sänka oss till och vad
vi kan utsätta andra för när vi inte klarar av att ta
ansvar för våra handlingar eller tankar.

Detta handlar filmen om.
Till det kommer att den är snyggt filmad.
Häftigt komponerad.
Bra skådespelare.
En riktig film med tungt innehåll.
Form och innehåll. Sällsynt.


Regissören gjorde för en massa år sedan en riktigt
otäck film som hette Nattvakten. Konstigt att det inte
blivit mer bra film av honom.

2010-02-19
00:00:54

Krishantering
Det vore intressant att se en undersökning om
hur mycket det kostar svenska samhället i ute-
bliven produktion och sjukskrivningar när arbets-
platser hamnar i kris och konflikt.

Jag har i några dagar pratat med folk från olika
branscher och alla säger samma sak. Ingen kun-
de säga att man var nöjda med konflikthanteringen.
Någon sa att det på en vecka kostade ett medelstort
företag 1 miljon för att man gjorde annat än vad som
är meningen.

I kommunal verksamhet kan man ju hamna i orimliga
lägen där anmälningar avlöser varandra in absurdum.
Utredning följer på utredning och ingen tar ansvar.

Det finns ju faktiskt kompetent folk att ta fram i dylika
fall. De som kan hantera konflikter och som är skolade
i både individuell- och grupppsykologi. Det är ju inte
hokupokus utan rena kapitalvinster som vi pratar om när
det gäller att reda ut konflikter. Konflikter måste ju läras
att hanteras. Det är ju som med vissa psykiska sjukdomar
att de lättar men finns kvar latent om de inte behandlas.

Det vanligaste felet är att cheferna försöker ansvarsbefria
sig själva och lägga skulden på personal vilket per definition
är fel då cheferna är ansvariga och skall ta sitt ansvar och
visa vägen genom egenkritik. En bra chef kan ju lösa en kon-
flikt på det sättet. Man hamnar i försvar om någon hoppar på
en och motsatsen om någon visar vägen och vill lösa problem.

Ganska enkelt egentligen.

2010-02-18
11:15:15

Knyta skosnöre
I OBS i P1 repriserar man nu en serie
från 1976 som hette  Dialog med decen-
nier.
Lars Gustavssons repriserades igår.
Lars 1976 pratar med Lars 1963 och vi
sitter 2010 och lyssnar. Snyggt.

Detta är två år efter Den onödiga samtid-
en
där Lars Gustavsson tillsammans med
Jan Myrdal skärskådar sin samtid. De är
överens i moralfrågor, om Sverige som
socialdemokratisk etatism och om att Sov-
jet är det stora hotet mot världen (minns
att liberale Lars några år senare skrev en
hyllning till Kina i reseboken Kinesisk höst).

I OBS förklarar Lars sitt ställningstagande
för liberalismen med att han vill lyfta indi-
viden. Detta är frågan som vänstern miss-
at. Trots alla individualister som befolkat
vänstern har man aldrig kunnat gjort ideo-
logi av det bara kollektiv.

När Myrdal och Gustavsson skrev om sin sam-
tid beskrev dem den som onödig. Den boken
skulle ha kunnat skrivas om vår tid. Ytligheten
uppburen till religion. Restauration av klasssam-
hället.Krig är åter fred.
Gustavsson kan dock vara rolig. Han avfärdar
socialrealismen med att han vill inte sitta och
läsa hur man skriver om att knyta ett skosnöre
över 16 sidor. Han vill ha en litteratur där man
skriver de stora frågorna och där knyta skosnöre
tar en rad att skriva.

2010-02-18
00:21:32

Lycka
Efter några veckor med ångestprojektion
vilket min själ tagit allvarligt stryk av så
lättade trycket ikväll. Tillsammans med
min son och hans vänner såg vi på stor-
bild hur Arsenal förlorade och hur Bayern
vann. Det var trevlig stämning bland trev-
liga människor.

Jag traskade hemåt i sena kvällen och såg
lyckliga ansikten från skola, fritidsgård och
fotboll. Det är ju detta som är det viktiga.
Varför bry sig om de som lever på att plåga?

Människor som interagerar. Människor som
älskar. Människor som lever i solidaritet. De
är de viktiga.

Jag lyssnade till Firth of fifth från Selling England
by the pound av Genesis. Detta album tillhör
det klassiska. Låten är av sådan art att jag rubbas
i min ateism. Hur kan något vara så vackert? Hur
kan Hacketts gitarr eller Gabriel flöjt skapa detta?
För mig är det en större fråga än om Guds existens.Firth Of Fifth  
The path is clear
Though no eyes can see
The course laid down long before.
And so with gods and men
The sheep remain inside their pen,
Though many times they've seen the way to leave.

He rides majestic
Past homes of men
Who care not or gaze with joy,
To see reflected there
The trees, the sky, the lily fair,
The scene of death is lying just below.

The mountain cuts off the town from view,
Like a cancer growth is removed by skill.
Let it be revealed.
A waterfall, his madrigal.
An inland sea, his symphony.

Undinal songs
Urge the sailors on
Till lured by the sirens' cry.

Now as the river dissolves in sea,
So Neptune has claimed another soul.
And so with gods and men
The sheep remain inside their pen,
Until the Shepherd leads his flock away.

The sands of time were eroded by
The river of constant change,

2010-02-18
00:03:00

Ett minne
I min barndom så fanns inte särskilt
mycket böcker. Däremot fanns en rik
flora av muntliga berättelser. Alla som
jag växte upp med berättade historier.

Jag inspirerades av detta men mina be-
rättelser kom från böckernas värld och
det var inget som sågs på med blida ög-
on. När andra berättade om Karl på Jal,
Ragnar på knuten, John i Sätra, Karl på
udden, Folke på faaal, så kom jag med
en frifräsare med grön keps eller som var
på en öde ö.

Det slutade alltid med att någon sa:
-Du läser för mycket!

2010-02-17
13:29:13

Times are changing
Våren 1984 skrev Mats Olsson en upprörd krönika
i Expressen. Han hade sett den nya filmen om Indi-
ana Jones, The temple of doom, och  menade att
frågan var om inte gränsen nu var nådd. Han upp-
rördes över allt det sadistiska och realistiska vål-
det. Idag när jag ligger och slötittar fascineras jag
över hur tiden förändrar. 26 år sedan. Vad skall
man säga om 2010 år 2036?

Filmen är annars sanslöst dålig. De övriga Jones-
filmerna är ju matineroliga men denna är ju rasis-
tisk och onte lite heller. Indier är tjattrande apor
som tror på stenat och äter fryst aphjärna och för
sin överlevnads skulle hämtar de hjälp av en mod-
ig amerikan och den stabila brittiska armen. Hoa!!


Den är också sexistisk på ett sätt som man ens sällan
såg då. Kate Capeshaw skriker mest hela tiden och
gnäller över brutna naglar när folk dör till höger och
vänster. Hon låtsas svårflörtad men blir naturligtvis
tokkär. I slutet när hon låtsas lite självständighet blir
han infångad av Indianas piska och dras till hans famn.

Det var fan inte bättre förr!

Våldet då?
Ja om man kissar i byxan av att titta på MacGyver då
är detta inte filmen att se men värre än så är det inte.

2010-02-17
09:51:05

Alla gäng i världen förenen eder
Läste en intressant artikel i söndagens GP om
gäng världen över. Det visar sig vid en närmare
studie att oavsett var i världen man sig vänder
så är gängen desamma.

Rio eller LA. Mexico city eller Tegaciagulpa. Liver-
pool eller Paris. Köpenham eller Stockholm. Berg-
sjön eller Biskopsgården.

John Hagedorn har skrivit om detta och gjort ett
schema som han anser är närmast universellt. Det
ser ut enligt följande:
-Migration
-Städer
-Fattigdom
-Segregation
-Diskriminering
-Ungdomar
-Gäng


Hagberg skriver i GP att det finns en faktor som kommit
till under de senaste åren och det är kokain. Drogen som
når alla och som alla gör väldigt mycket för att få. Gängen
är perfekta som distibutörer och säljare. De som sett The
Wire vet precis vad det handlar om. Världen blir till stads-
delar som blir till gathörn som försvaras med livet.

Det är tragiskt. Gängen står inte för någonting egentligen
utan handlar bara om överlevnad. Alla vill ju något annat.
Det är bara det att det andra inte finns. Utan möjligheter
väljer man gängen för att få ett uns av trygghet.

Det är i en sådan värld fem unga grabbar kan möta en ung
man och hugga ner honom på ett öppet torg för några hundra
lappars skull. Jag träffar på dem ibland. Jag hör om dem. De
jag har följt sedan småbarnsåldern och de följer schemat. Alla
skulle de velat ha ett annat liv.

I det perspektivet kan man ju tycka att alla resurser skulle
läggas på just det. Ändra förhållandena för dessa unga män.
Vi gör tvärsom. Vi ökar klassskillnadrna. Vi ökar fattigdomen.
Vi ökar segregationen. När klass ersätts av rass ökar diskri-
mineringen och ungdomar går med i gäng eller bildar egna.

Det mest tragiska med gängen är ju deras innehållslöshet. De-
ras brist på hopp. Utopia är en gangsterfilm som Scarface eller
Blood in Blood out. Det handlar om pengar. Det handlar om yta.
Under ytan finns rädslorna som är bränslet som kan antända he-
la samhällen i okontrollerbara bränder.

2010-02-16
10:59:38

Verkligheten
Olika temperaturer i helvetet!

2010-02-16
10:02:25

Läser och ser tendenser
Lyssnade på radion igår och hörde en lång
intervju och utdrag ur Sofi Oksanens senas-
te bok Utrensning. Det handlar om hur Sov-
jet agerade i Estland. Hur tusentals deporter-
ades till Gulag för skitsaker och ännu fler sän-
des bort för gott eller avrättades för opposition.

Kvinnor straffknullades (bokstavligen! Det var ett
straff för att skämma ut)och skammen bland folk
var ett lika stort hot som repressionen i sig självt.
Så fungerar nu en gång för alla repression. När man
godtyckligt straffar någon utan att denne är medveten
om vad det handlar om rör det upp motstridiga känslor.
Den svagare kan falla isär av detta. Det är psykisk
misshandel. Mycket effektivt. Folk drar in upproret och
börjar att straffa varandra i den lilla världen istället.

Jag tänker på alla dessa som varje dag hämtades av
polis eller militär, rycktes ur sin vardag och sändes
bort. Inte sällan utan förklaring. Inte sällan utan att
resten av familjen visste vart.

Vi kan ju se samma tendeser i maktutövning idag. Det
är samma mekanismer som får chefer att agera i dagens
lugnare värld ,det är bara repressionsmedlen som är annor-
lunda. Inte så bara kanske....


Oksanens tes är ju att Gulag ännu sitter i skinnet och att
det gör detta för att offren inte fått upprättelse. Så är det
ju. Sovjet finns inte och Ryssland erkänner inget. Då skulle
de få betala skadestånd i miljarder. Gulag kan ligga i skug-
ga av förintelsen. Vissa blir upprörda när man gör jämförel-
ser. Det märkliga är hur upprördheten ser ut:
-De som driver tesen om parallellitet anser ofta att förintel-
 sen var unik i historien och skall därför stå unik.
-De som ser att förintelsen var ett led och slutpunkt i det
 kolonila projketet vill inte heller jämföra. De anser att det
 kan spilla över på något slags vänster.

Det senare är obegripligt. Gulag var en styggelse. Kan vi inte
klart ta avstånd från ett sjukt och perverterat samhälle som skap-
ade Gulag hur skall vi då kunna bygga en legitim vänster?

2010-02-14
17:50:22

Hittat i bokhyllan
Kapitulationsdag

så många tusen år har multnat
så många handgrepp handlingar
och utförligt beskrivna tankar
så många toner mött sin tyningsdöd
och blivit borta i andra atmosfärer

när straff skall mätas ut
och belöningar fördelas
vem tar då med i räkningen
spillror förekommet gods
och syner som andra före oss
har skådat?

Stig Sjödin
Dikter  1945-1950

2010-02-14
10:13:50

Om att bli gammal och fet
Jag fick en spinningcykel för några
veckor sedan och sedan dess har
jag cyklat minst en timma om dagen
på den (när jag inte varit på jobbet
förstås!). Så jag trampar och svettas
och tycker att "here I come summer
2010".

Jag har under veckorna också tänk på
vad jag ätit och känt att jag gått ett nytt
liv till mötes. Jag har kört mina program
på storbollen för rygg och mage och mina
skivstångsprogram som vanligt. Så igår
var jag och bastade och ställde mig sedan
på vågen och såg att jag under de senaste
två veckorna gått upp ett kilo.

Ämnesomsättning måste ju ha avlidit. Vad
är mening med livet om man måste svälta
sig för att inte ha övervikt?
Senare under dagen läste jag en undersök-
ning som visar att feta äldre lever längre än
magra äldre.
Då finns det trots allt en universell rättvisa.

2010-02-14
10:02:16

Koncept
Sex film söder om Berlin har man i en
gammal zeppelinarhangar byggt ett tro-
pical paradise. Blå skyar på väggarna,
poler, bastus och till detta hotell och scen-
er.


Konceptet är alltså att det skall skapa en
vision om att man är i tropikerna. Man kan
tycka att man drivit in tanken in absurdum,
eller så är det oerhört smart. vad sägs om
följande förklaring,

en gäst klagade över att hon funnit en kacker-
lacka och fick till svar:
Det är en del av det tropiska konceptet....

tysk kackerlacka

2010-02-13
14:53:48

Om det man tror är ovanligt
Igår satt vi på puben och talade om vad
vi gjorde för 30 år sedan och däromkring.
Ett av de stora intressena var att hitta udda
badsjöar och badställen. Helst skulle det va-
ra ställen där man fick vara i enskildhet.

Jag trodde bara det var jag och min kamrat
som odlade dylika intressen. Vi hittade stäl-
len som Blommaskog i Lerum. Vi hittade i
Härsjön. Runt Ödenäs finns ett nätverk av
sjöar som är förbunda med åar och sund.
Till sommaren skall vi på jakt efter det per-
fekta badstället. Sista gången jag var där
var sommaren 1977. Vi vet att vi skall till
backen innan man kör upp till Ödenäs men
väl därfirån får vi leta i minnet. Långt till-
baka.

Nu visade det sig att det finns en författare
som rört sig i dessa områden och som skrivet
flera böcker men en specifikt om de områden
där vi rörde oss. Han heter Dan Korn och bok-
en På böggda.

2010-02-13
10:51:36

En dag på stan
Igår hade vi träning  mellan 15 och 17 i Brunnsboskolans
sporthall och direkt efter tog jag cykeln hem och det var
ett äventyr. Jag hade cyklat på sandade gångbanor dit
men valde lokala körbanan hem. Det var blankis så jag
hamnade i en Buster Keaton situation där jag, som jag
upplevde det, i en evighet balanserade med cykel och
fotbollspåse innan till slut naturlagarna segrade och sän-
de mig i gatan. Jag föll men på bollarna och klarade mig
utan skada.2010-02-10
22:50:18

Göra nytt
Idag fick jag en riktig känsla om att göra annat.
Något som avviker från det jag gjort de senaste
åren. Byta riktning. Inte vara feg. Vi utvecklas
som mest när vi kopplar loss oss och låter oss
falla fritt. Problemet med att falla fritt är att det
gör jävligt ont om man inte hittar ställen att lan-
da. Ju äldre man blir ju ondare gör det. Ju äldre
man blir ju latare blir man. Det känns bäst när
allt är som det alltid har varit. Förändring är smärt-
sam.

Så är det ofta. Förändring är jobbig. Den med mest
vilja att tåla smärta får det bästa livet.

2010-02-10
22:45:06

Projektioner

Jag pratade med en facklig representant idag och
han berättade att den ekonomiska krisen har i
sitt bakvatten dragit med sig ett tuffare klimat
i våra stadelsnämnder. Man inriktar sig mer på
att bossa idag och mindre på att vara ledare.
Det går i cykler, berättade han, i kriser blir man
repressiva i goda tider tolererande.

Man skulle ju hoppats att våra allmänna verksam-
heter inte så skulle styras av marknaden.

Inget förvånar dock.


Fick anledninga att fundera över vad en person kan
ställa till i en organisation eller förening. Min uppsats
i Habiliteringspedagogik handlade just om det. Om en
person i kris får plats kan denna dra med sig hur många
som helst i fallet. Det är därför man måste vara lyhörd i
kriser och höra många röster. Viktigast av allt är dock
att ställa rätt frågor av rätt personer. Dessa skall vara
utomstående. Om man använder systemteori kan man ju
se hur flytande ångest kan flytta från ett system till annat
och väl i det nya är det oadresserat och gör mångfalt mer
skada. Hur många chefer i offentligt förvaltning tänker i
dessa banor?

2010-02-08
11:18:24

Kvinnlig ollning
När man skall riktigt äckla sig så
ollar man någon eller någons ägo-
delar, typ tandborste.

Olla är alltså när man blottlägger
ollonet och stryker det mot någon
eller någons ägodelar.

I sann genusanda har nu kvinnor
insett det radikalt roliga i detta och
vill delta i detta kollektiva nöje. När
kvinnor ollar så sniglar dom.

2010-02-07
10:57:39

Allt är kvinnans fel
Vi vet alla att kvinnor är smartare än män. Det
tragiska är att kvinnan inte tagit steget fullt ut
och visat detta. Kvinnan skulle ta ansvar för jor-
den på samma sätt som föräldrar tar ansvar för
barn.

Albanien är ett gott exempel. Där kvinnor tar an-
svar för att föda och uppfostra barn håller männ-
en på med massa lekar som handlar om hämnd
och att döda. Lekar som är en katastrof för hela
gruppen albaner. Albanska män är troligen de dum-
maste i hela världen tätt följda av sina mördande
colombianska bröder.

Stora bröst, bra till mycket!

Om kvinnan insett sitt ansvar för mänskligheten
hade hon sagt:
-Nä lilla gubben du får ingen tutte om du slåss!
För de större pojkarna:
-Nänä, det blir ingen fitta om du skall hålla på och
 bråka!

Nu har det ju blivit tvärtom. Vad pojkarna än gör
finns den förlåtande modern alternativt kvinnan i
bakgrunden.
Hur länge till?
Det blir allt tydligare att kvinnor är smartare än män.
De som går vidare till högskola och specialstudier är
mångdubbelt fler kvinnor än män.
Detta borde också synas i vem som styr världen.
Trots att det självklart finns korkade kvinnor ( alla de
som tror att de har en kuk mellan benen)så är kvinnan
som kollektiv hoppet för en human framtid.

2010-02-06
21:29:19

Det nyttiga idioterna
Unga kvinnor har hittat sin nya nisch och
det är att skriva sig själv till idioter om yta.
Kläder, väskor och ett liv utan en riktig kän-
sla har blivit till en drog.

Andra som försöker vara lite djupare skriver
politik som vi inte sett sedan  hovskrivarna i
det franska 1700-talshovet innan franska revo-
lutionen. Läs Sakine Madon i Expressen.  Den-
na typ av konspirationsideer att vänstern styr
SvT är lika sjuk som ideer av typen att jorden
styrs av utomjordiska ödlor.

Var finns de upproriska unga kvinnorna?

2010-02-06
21:09:37

Israel är problemet

I "Människor och tro" diskuterar man om den stigande
antisemitismen i Malmö. En bra distinktion som görs är
den att lika lite som varje muslim kan stå till svars för
vad idioterna i Al Quaida lika lite kan man anklaga var-
je jude för vad som sker i Israel. Rasism och kollektiva
anklagelser mot folkgrupper är dumt och skall bekämpas.

Däremot finns ett exempel som gör att det blir diskutabelt
om man menar allvar i sin syn på vem som är antisemit.
Man menar att det är unga män med sitt urspung i Mellan-
östern. Ok, hur skall du då bekämpa denna typ av hot från
denna utpekade grupp? Vem avgör vilken ung med sitt ur-
sprung i Mellanöstern som är rasist och inte?

När skinheads var uppe till diskussion pratade man inte om
unga svenskfödda som troliga skinheads. Man kan inte söka
fiender i en grupp på det viset. Man måste angripa de bakom-
liggande tankarna och ideerna och de organisationer som ad-
ministrerar detta.

Ännu värre blir det när angrepp på den demonstration för Is-
rael  som var i Malmö under Gazakonflikten används som ett
bevis för antisemitism. När Israel genomdrev ett mindre folk-
mord så demonsterar man för Israel. Tror fan att folk blev för-
bannade. man vill också hävda att demonstrationen syftade
till fred. Det är skitprat. Man kan inte jämställa angriparen
med den angripne i en dylik konflikt. Det gjorde borgerskapet
(och sossarna till en början)under Vietnamkriget. De ville ha
fred i Vietnam inte rättvisa. Värre exempel men med samma
innehåll var de som gav upp för Tyskland övermakt under 2:a
världskriget och ville ha fred istället för frihet.

2010-02-05
10:58:55

Jordens alla nyttiga idioter
Jag lyssnar till en kvinna som säger att Niqab
gör att hon kommer närmare Gud. Det är ett
avtalmellan henne och den stora psykosen.
Nu är det ju inte så. Huvudbonaden represen-
terar ett strukturellt förtryck. Det är så man
måste se det. Det fanns svarta som kände sig
nöjda med att vara slavar och kände friheten
som jobbig och ovälkommen. Det vore dock
en omöjlighet att hävda att det är upp till var
och en att vara slav. Vi har avskaffat slaveri
liksomvi är överens om att avskaffa kvinno-
förtryck.Andra nyttiga idioter är det runt Arena. De hyl-
lar ockupationskriget i Afhanistan. De hyllar den
amerikanska imperialismen. De ingår i en väster-
ländsk tradition där man anser att det icke-europ-
eiska är förr ociviliserat idag odemokratiskt. Det
är en tradition som stödde Mussolinis folkmord i
Abessinien då det ju bara var ociviliserade negrer
som folkmördades. I Afghanistan har vi ju bara
asiatiska analfabeter så först måste man mass-
mörda afghaner och sedan bygga upp demokrati
och europeiska livsmönster.De dummaste av de nyttiga idioterna det är de som
anser att hora är en rebell som använder fittan till
det hon vill. Det är hon som bestämmer över sin
kropp och säljer den med öppet sinne och överlagt
efter flera val och med ett glatt humör låter hon man
efter man stoppa in kuken. Dessa tankar kan bara
uppstå bland esoteriska medelklasskvinnor som lev-
er i en värld där kött och blod inte existerar.

2010-02-04
22:22:47

Varför gillar man monarki?
Det är uselt med motståndet mot monarkin.
Få tycks bry sig att vi har en antidemokratisk
högst levande tradition som hyllas l mängder
i så gott som all medier.

Monarkin som varit en garant för krig och för-
tryck under ett millenium hyllas. Jag vill spy.

Igår hade Republikanska föreningen sitt månads-
möte i Göteborg. Det blev inställt.Ingen kom.


Lyssna på en grym skiva istället...........

2010-02-04
12:01:46

Rasistisk humor
Näst efter Norgehistorier är vitsar
om negrer det träkigaste jag vet.

Varför har negrer så vita handflator?
De stod på alla fyra när de sprutlacke-
rades.

Jag kan inte ens komma på en av alla
dess vitsar som ens är i närheten av
att kallas rolig. För att uppskatta den
typen av historier bör man vara av det
mer lågpannade slaget.

Däremot är det vansinnigt roligt att skoja
med dem som tycker att negervitsar är
roliga. Det kallas för lyteskomik.

Under senare år har en ny typ av vitsar
dykt upp. Islamvitsen. Problemet med den-
na typ av vitsar är att en förkrossande majo-
ritet av befolkningen ännu är okunnig om
vad islams begrepp står för.

Kan du säga en synonym till toalettring?
Baj-ram.

Kul?

2010-02-03
10:13:59

Stalkad av sin chef
När man utsätts för förtal och när chefen får
för sig att man är någon som skall bort då är
det alltid en lisa att ha böcker. Där kan man
läsa om de som haft det betydligt värre än
vad man själv har.

Vad är en chef som ringer runt till andra jobb
flera gånger, föra att föda misstankar om per-
sonen i fråga, och begär skriftlig om arbetstid-
er och allt i det dolda och outsagda som vore
det ett uppdrag för GRU, vad är ändå detta mot
en Primo Levi som hamnade i koncentrationsläger
för sina skrifters skull. Eller ta en Antonio Gramsci
som satt åtta år isolerad i en kall källarhåla och
fylld med bölder och ständigt återkommande brist-
sjukdomar satt på toalettpapper och skrev alster
som än idag är viktiga i diskussionen för en vänsters
vägval. Hegemonideen är alltför lite diskuterad.


Vad är en kollegas förtal i sammanhanget. Joe Hill
blev lurad i ett bakhåll och greps ställdes inför en
s k domstol, dömdes och avrättades. Man kan ju
läsa Sartres Muren om mannen som under förhör
av nazisterna vägrar avslöja var La resistance be-
finner sig. Han lurar dem till en kyrkogård i stadens
utkanter. Han släpps snart och får då reda på att
motståndsrörelsen flyttat sitt högkvarter till kyrko-
gården. Vi har alla våra vägar när vi vill förgöra vå-
ra medmänniskor.


Man lär sig en regel: de människor som lever genom
att smutskasta och förfölja andra människor har i prin-
cip inget eget att leva för. De är som parasiten. De har
ingen egen näring.

2010-02-03
09:57:07

Elitism?
I mitten av 70-talet började jag att förstå
att man var tvungen att söka kunskap om
man ville förstå världen. Det var en ganska
vanlig process då bland underklassen. Det
fanns en vänster som mest var medel- och
överklass men ideerna som de slogs för hand-
lade om oss.

Så jag började att läsa. Jag läste så fort jag
kom åt. Det var först den ryska perioden där
det började med Dostojevski och allt han skrev
ner till minsta novell och biografier. Det tog sin
tid innan min oskolade hjärna förstod att den
gode Fjodor var en konservativ kristen. Det
var så jag började, och har aldrig slutat, att
läsa mina politiska fiender. Långt innan  Haber-
mas praktiserade jag den deliberativa metoden.

I senaste numret av Axxes handlar det om ned-
rustning av eliterna. Det mesta är skit men Natan
Shahar haren poäng när han skriver om den sto-
ra flod av proletärförfatter som skäöjde över Sver-
ige från förra seklets början till 60-talet. De skrev
den svenska historien på ett nytt sätt. Underklass-
en tog plats och blev synliggjord.

Ingen av dessa författare skulle säga att man inte
behöver läsa. Tvärsom. Det var deras liv. Under fle-
ra decennier levde sådana som Ivar Lo, Moberg, Harry
Martinsson för att bara ta några, under små yttre vill-
kor, men de läste. De läste allt de kom över. De blev
inte mindre klassmedvtena för att de läste överklassens
alster. De blev bara mer övertygade om att sakernas
tillstånd måste ändras. Så de skrev. Det förändrade.


Idag läser vi för lite. Vi tycker mycket men kan lite.
Det håller inte i längden. En samhälle kan inte och
skall inte förändras av korkskallar som läst den teck-
nade versionen av Kommunsitiska manifestet. Det är
bara det gedigna, det belästa, det organiserade som le-
der tillbetsående förändringar vilka är till det bättre.
Förändringar till det sämre har vi haft nog av.

2010-02-01
11:52:13

Ilska
Jag fick i dagarna reda på att min dotter
fått en käftsmäll av en okänd man utan-
för Nivå sent på onsdagen.

Han hade bara kommit fram och slagit till
henne i ansiket. Oprovocerat. Så om någon
såg något denna onsdagkväll ring inte till
polisen, ring mig.

Skrev jag när jag fick reda på det.

Ursinne är inget bra bränsle att skriva på.
Detta visar på ett av vår civilisations stora
problem. Vem skall utkräva rätten? Vad hän-
der med människor som gång efter annan
känner att de inte tillåts få rätt (svaret är ju
ganska givet:de tar sig rätten.)

Under i princip hela förra seklet hade vi en bra
ordning i svenska samhället. Anledningen till
att de är sämre idag är inte sämre poliser el-
ler fler invandrare.

Nedrustningen av välfärden, de ökade klassklyftorna,
rätten att sko sig själv på andras bekostnad är de tre
överlägsna orsakerna till att våldet breder ut sig.
Ökad rättvisa för kvinnor eller invandrare kan ju aldrig
i sig skapa våld.

2010-02-01
11:43:58

ledarskap
Ledarskap bygger på att man har kunskap
och transparens. Det senare innebär att man
är tydlig och öppen med var man gör. Man in-
bjuder till öppna samtal och söker lösningar
istället för att söka problem.

Om konflikt uppstår lyssnar man till flera per-
soner och har inte bara en källa. Om källan är
störd eller lider av paranoida föreställningar
är det vansinne att dra in detta i en organisa-
tion. Konsekvensen är att ingen vet till slut
var början eller slut finns i en konflikt.

Om man sedan början att spionera och för-
höra sina anställda då vet man att man förlorat
greppet. Då är hoppet ute och man gör bäst
i att bara sluta.