leifsjoqvist

2011-08-31
15:34:14

Adjö Centern
Alla borgerliga partier måste idag fira. Centerns
valberedning har lagt fram Anneli Lööf som för-
slag till att bli ny partiledare.
En ung och hänsynslös nyliberal som säger sig
ha Margareth Thatcher som förebild. Vad innebär
det. Vad åstadkom Thatcher:
-Meningslöst krig med Argentina
-En total nedrustning av den sociala välfärden och
 en restauration av europas tydligaste klasssamhälle
-Krossandet av fackföreningarna och därmed ett ökat
 antal medborgare lämnade utan sammanhang.
-En skärpning av lagarna som gör England till Europas
 medeltid vad det gäller kriminalvård( och inget har det
 hjälpt vad det gäller att få bukt med kriminalitet)
-En utförsälning av statliga företag som givit de redan
 rika enorma vinster och minskat statens inkomster

Så kan man fortsätta och inget blir bättre. Lööf är allt-
så en arvtagare till denna nyliberala demon. Är det
vad landsbygdens och böndernas parti behöver? jag
skulle inte tro det.
Det är ju Centerpartiets enda legitimitet som röstas bort.
Vad skall vi med ytterligare ett nyliberalt parti till?

Vem skall representera landsbygden och bönderna?

2011-08-31
14:52:01

feminism och nazism
1993 gick Svenska Dagbladets kultursida ut hårt
och jämförde nazism och feminism. Man menade
att feministen såg på mannen som nazisten såg
på juden. Ganska häpnadsväckande men inte ovan-
lig borgerlig retorik. Den som kan kopplas till nazi-
smen är naturligtvis såld.
Sven Lindqvist skriver i sin bok Framtidslandet klart
om detta,
Feminismen har tre huvudmål:
1.Stoppa mäns våld mot kvinnor
2.Lika lön för lika arbete
3.Lika fördelning av kön vid maktpositioner


Nazismens huvudmål var:
1.Frånta judarna deras medborgerliga rättigheter
2.Förhindra äktenskap mellan judar och arier
3.Fysiskt utrota varje jude


Var är likheterna?


Dagens Nyheter som aldrig försitter en chans att
likna palestinsk motstånd mot Israel med nazism
har genom Erik Helmersson upprörts över Radio-
taterns "Möjliga samtal" ,där man låter Anne Frank
tala med en konduktör som slänger av en ung flicka
från tåget, och Helmersson menar att man reducerar
förintelsen genom detta grepp.
Jag vet inte om Helmersson inte förstår eller bara är
en vanlig borgerlig propagandist men poängen här är
ju att mången tysk lät nazismen hållas genom att bara
tiga eller ge ett försiktigt samtycke. Det är en diskussion
som idag är av vital betydelse.

Nazister enligt Svd

2011-08-30
12:49:48

Skända de döda
Jag läser om vårdare som blivit avskedade för
att de skojat runt de döda på en vårdavdelning.
Jag minns min tid på långvården på Lillhagen
och det är blandade känslor.
Det fanns många som hade en känsla för arb-
etet men tyvärr också många som inte hade det.

Vårdyrken har ju länge haft en låg status och där-
för har man också i princip tagit in vad som helst
till att vara personal. Detta delar man ju med om-
sorgerna generellt.

Om man kräver utbildning bland lärare för att ta
hand om barn borde det väl vara självklart att man
har utbildning för att sköta om människor som är
sjuka av en eller annan anledning.

När det gäller döden så hade jag inga problem med
det. En död människa har ju försvunnit. Jag tyckte
det var tydligt att det var ett skal utan innehåll som
man paketerade in och körde ner till frysrummet.
Det värsta var ju innan döden kom. Ångesten som
kunde finnas alldeles innan döden kom. Värst var
de som kämpade i veckor. De fick sår och kunde
inget äta eller dricka. De fick svamp och det enda
man kunde göra var att badda tunga och mun med
bomullstussar. Många gånger tyckte jag då att man
borde få hjälpa till att avsluta plågan.

De som inte klarade av att möta döden eller efterarb-
etet kunde ibland reagera såsom de som nu blivit av-
stängda. Jargong är till för de osäkra och rädda.

2011-08-29
12:07:24

Gubbdagis
3% av de som arbetar inom förskolan är män. Jag
vet inte om det är ett problem för frågan är vad är
det som är mnaligt och som skall visas upp för bar-
nen att ta efter och inspireras av.
Det känns ju inte som om det vore särskilt uppbygg-
ande att föra in det specifikt manliga som att visa upp
en okontrollerbar aggresivitet, förmågan att slå barn
och kvinnor eller att dominera grupper med makttek-
niker.
Vad är det som är specifikt manligt och som skall in
på förskolan? Jag är svaret skyldig.

2011-08-28
23:52:34

Jönssonligan
Någon måste ha roligt idag. En ledarskribent på GT
har hittat på att oroligheterna i Backa handlar om
Backagänget mot Bandidos. Backagänget är inget
gäng i samma kategori som de kriminella gängen
då det inte finns utsedda ledare eller annat orga-
nisatoriskt kitt.
Skotten i Backa har haft en massa märkliga förhist-
orien som mer kommit till av slumpen och hämnd
av slumpmässiga ageranden.
De stulna Bandidosjackan låter som ett underbart
villospår som tacksamt tagits emot. Man kan ju
tycka att de kriminella är dumma i huvudet men
så jävla dumma i huvudet är de inte att de bör-
jar skjuta på varandra för en löjlig jackas skull.
De som borde vara tacksamma är svenska regis-
sörer för kan man göra massa dumma svenska
komedier där Göta Kanal är ett lågvattenmärke
eller komma på iden att göra remake på Åsa-Nisse,
då borde ju en film om en stulen Bandidosjacka
vara jackpot för en manusskrivare.

2011-08-28
22:47:10

Lycka
Mycket pekar på att vi är på väg mot en ekonomisk kris
av sällan skådat slag. Vi har försökt att lösa kapitalismens
inneboende självförstörelse med att ha en ständigt ökande
konsumtion, men det finns ett tak. Är vi nära det nu?
Vi kan se i det personliga vad som sker. De rika blir al-
drig nöjda. En Abramaovitj som lurat ryska folket på skrot
och snott till sig miljarder köper yachter och fotbollslag men
hungern efter slutar aldrig. Filmstjärnor som får 100 miljoner
för en roll vill också bli rockstjärnor eller glorifierade politik-
er. Det fungerar så länge de inte är för många, men när de
når en punkt att de går in i varandras fält, när det inte läng-
re finns plats, då börjar krigen.
Bara de rika slåss om det extra. De utan medel vill ha medel
att kunnaleva lugnt. De vill ha trygghet och säkerhet. När de
inte får det söker de lösningar. De letar inte då efter att hitta
flera utan vill ha en. Kommunismen erbjöd dylik lösning, fasc-
ismens erbjuder det och religionerna erbjuder.
Vi riskerar alltså att gå in i en reduktionistisk tid då en enkel
lösning står mot en annan. En nation mot en annan. En reli-
gion mot en annan. Ett folk mot ett annat folk.
Grunden i konflikten som är klasssamhället har idag inga tyd-
liga rörelser som driver frågan. Det är knappt på dagordning-
en. Det ger att vi nog vet var grundbulten sitter men vi orkar
inte ge oss på den utan vi lever istället ovan i de enkla värld-
arna.

2011-08-28
01:33:17

Förtryckets mekanismer
Jag läser på Facebook. En ung grabb vill föra vidare
tankar om att kvinnor är tuffa. De bär på barn i nio
månader, föder dem och sköter dem. För detta hån-
as han och kallas transa. Av tjejer.
Det är märkligt kan tyckas men alls inte ovanligt.Det
är ju så att vi helst vill att alt skall vara som det alltid
varit. Förändringar kräver att vi förändrar oss. Det kan
upplevas jobbit och även ångestfyllt.
I filmen Manderlay av Trier vill slavarna i södern inte
ha frihet. De vill ha kvar sin gård och leva som de levt
innan.
Alla gillar inte förändringar. Massor av kvinnor tar strid
för att få leva i kärnfamiljen och med mannen som an-
svarig för ekonomin.
I Thailand strider masor av människor för att återinsätta
en korrupt president.
Världen över ser vi samma scenario. I Latinamerika käm-
par många i katolska kyrkans namn för att kvinnan skall
vara på sin underordnade plats.
I Sverige är massor av etniska svenskar förbittrade över
att klasskillnaderna ökar och att rika blir rikare och de som
är mindre bemedlade får ännu mindre och reaktionen på
det är ju märkligt, man beskyller andra mindre bemedlade
för att bära skuld och detta för deras ursprungs skull.

2011-08-27
23:44:10

Om att hela tankarna
När man hela dagarna och håller på att motivera
andra till att försöka att bli bättre spelare och i det
också lägga att det handlar om hur man är uppstår
självklart tvivel ibland på hur man själv är.
Det är process om i alla fall borde vara aktiv hela
livet. Just nu helar jag mig själv genom att läsa
igenom Pelecanos samlade verk och jag har ock-
så med mig Peter Englunds essäer vilka alltid ska-
par tankar och som fyller hål.
De senaste skivfynder har följt mig på cykeln. jag
har för första gången lyssnat till Grateful Dead på
allvar och då i synnerhet Live från 1969. Vidare
Stanley Clarke från 1974(också den fem öron i
Ny Musik) och då framför allt Life Suite i Part 1-4.
 I P1 har man haft en rolig serie under veckan i
Tendens om feminism och Nya Vågen handlade om
ordens betydelse utifrån Breviks skrift.
 Om man inte hela tiden förser hjärnan med mental
näring förtvinar den och dör.

2011-08-27
21:32:51

Fullt med obehag
Jag gillar inte det som hänt i Backa den senaste
tiden. Vad jag förstår har det i huvudsak varit en
"disturbence in the force" och slumpen som var-
it den utlösande faktorn. Det blandat med ett ut-
brett drogmissbruk och vapen mer än organiserad
kriminalitet är bakgrunden till bråken.
Utanförskapen organiserar sig. Det är mer Biskop,
Backa eller Gårdsten än det är OG,Asir eller Bandi-
dos. Det finns ingen plan eller tanke om annat än att
styra vardagen.
Det är naturligvis inte bra. Ännu värre är alla äckliga
och väl organiserade rasister av olika valörer från
nazister över vanliga gammelpartister till Sverigedemo-
krater som bara ser en invandrarmobb som man helst
bara vill skjuta av.
Invandraren blir förklaringen. Lösningen blir utdrivan-
det av invandraren.
Vad händer om vi byter ut ordet invandrare mot ordet
jude?
Byter Sverige 2011 till Tyskland 1933?

Se rasisten i tid.
Det gjorde man inte 1933.

Problemen i Backa löses inte med rasism.
F ö har jag verkat i förorter sedan 25 år och aldrig blivt
hotad. Det har jag däremot blivit på Hönö och Hyppeln
som ledare för 14-åringar.

Polariseringen är det farliga. På ena sidan de som givit upp
hoppet över att vara en del av samhället och försöker hitta
lösningar utanför det etablerade. På den andra sidan de som
förklarar allt från klimathot övver skattetryck till sexuell
oförmåga på att vi har för många invandrare.

2011-08-27
03:11:00

Tråkighet går till katastrof

Trött ser jag att en film skall visas på TV 5. Den
heter Lost City Raiders. Verkade lite kul. Kollade
på IMDB och insåg att det kanske skulle kunna
vara en film i klass med Arctic spider eller Ragg-
argänget, alltså den exklusiva skara filmer som
är så usla att det går i sin motsats.
recensionerna verkade lovande:
Bad story, bad acting, bad music, bad everything
Inconsistent, unbelievable, and just bad.,
This movie is ridiculous,
worst movie so far for me...,
What were they thinking?


Jag zappade lite och visst det var uselt, men inte så
dåligt att det gick att se det för den sakens skull. Jag
undrar hur en dylik film ens kommer ut på DVD.

Ännu mer undrar jag över den recensent som är helt
ensam i sin uppskattning av denna skit:

not bad at all.....

Det visar sig att vi alla inte är fyllda av en gemensam
känsla för stil och smak.

2011-08-27
01:54:36

Cykla mot kriminalitet
Bussarna går inte genom Backa.
Taxi kör inte i Backa.
Min vardagliga cyklande kan ing-
en ta ifrån mig. Min vardag förän-
dras inte.

För övrigt har det inte skjutis mot
någon buss. Det var stenar.

2011-08-26
13:09:50

Hur ser det ut
i dagens GP nätupplaga berättar några unga om sin
film Genvägar. En av dem, Ahmed, säger en central
sak. han vill komma bort från kriminalitet. Han vill va-
ra som andra.
Då är frågan varför blir det inte så?

Om man ser till oroligheterna i Backa kan man utgå
från att de är klassbundna och då media inte kan ell-
er vill använda den analysen skriver man istället om
att man inte förstår, att det är ondskan, att det är ung-
domlig lättja, att det är kriminella gäng som styr eller
helt enkelt att det är bortskämda barn utan gränser.

Om man skärskådar de som skjuter och bråkar i Backa
som grupp kan man se några tydliga tecken:
-De bor i hyresrätter
-De har ingen utbildning
-De har inte jobb
Vill man kan man se att de flesta har invandrarbakgrund
och dä väljer man att tolka det etniskt eller att det beror
på att de är underklass.
I det första blir det en biologisk seminazistisk tolkning i
den andra en social humanistisk tolkning.

Om man jämför med gängbråken på 70-talet när jag väx-
te upp är det en sak som skiljer och det är tillgång till vap-
en. Hade vi haft vapen då hade vi skjutit inte tu tal om ann-
at.
Droger fanns då också i minst lika stor utsträckning som idag.
Då var också sniffandet mer utbrett än vad det är idag.
Då fanns ingen mediabevakning.
Då som nu pratade man inte med polisen. Den som sa
något utanför kretsen var en tjallare, en golare.

Några av de som är med i bråken i Backa har säkert en
diagnosproblematik. Flera av de som utför de allvarligare
brotten är inte psykskt friska och har kraftiga empatistör-
ningar.

Det är rädda unga män som inte gärna rör sig utnför sin
stadsdel. Det är inga Corleones. I sin rädsla söker de
trygghet i varandra och när då cirklarna rubbas och de
blir osäkra ger de sig på varandra.
Skotten mot bussen var inte planerat. Bussen kom ivägen
för en bil som besköts.

Det blir närmast patetiskt när man pratar om att detta hand-
lar om värderingar. Det handlar om livet inte tankar om livet.
Det handlar om arbete, utbildning och att få vara i ett samm-
anhang.
Förr hade man organiserat sig och den vägen kunnat föra fram
sina krav på en bättre verklighet men den vägen är idag bara
till för de rika och välutbildade.2011-08-25
23:47:42

Rädd i Backa
GT stormar fram med rapporter från Backa. Nu
träder en anonym röst fram och säger att hon in-
te vågar säga sanningen då hon skulle riskera att
bli nedslagen.
Jag träffar väldigt få rädda människor i Backa. Där-
emot träffar jag människor som är arga över att ett
massa skitungar förpestar vår stadsdel.
Vad fan skall man göra? Hur skall någon veta att det
skall skjutas mot bilar eller att buset skall ha en upp-
görelse? Det är inte så att man vet vilka det är så att
man kan vittna. Det snackas en massa men det duger
ju inte mycket till i en domstol.
Om jag skulle vara på plats när något händer fick jag
cirkla runt Hjamarsgrillen och följa efter när någon av
bilarna lämnar platsen och då hoppas att jag följer rätt
bil.
Det är en orimlighet att säga att det är få vuxna ute.
Backavallen kryllar av liv varje kväll men vem fan vill
gå runt en grillkiosk en hel kväll?
När går någon någonstans i Sverige runt en grillkiosk
kväll efter kväll?
Hur skall man förhindra att det kastas stora stenar på
bussar?
Vad man uppmanar till är ju medborgargarden och det
är nog inte riktigt meningen.
Jag bor mitt i stormens öga och trots att jag har balkong-
dörren öppen vare sig har jag hört eller sett något jag
skulle kunna ha förhindrat.
Säkert vet jag vilka det är när de griper några men jag
vet ju inte det innan och hur skall jag då ingripa?

2011-08-25
23:34:03

Existensialism
I  en fullkomligt usel film vid namn Heartless,
vilket passande namn, sägs åtminstone en klok
sak:
Man ångrar inte så ofta de val man gjort, man
ångrar de val man inte gjorde eller att man in-
te ens försökte.

Filmen för övrigt tillhörde kategorin, jag vet vad
som kommer och blir ytterligt uttråkad när jag
hela tiden får rätt.

2011-08-25
14:44:46

Det är som det är

De som sympatiserar med Marknadens spelregler
brukar säga att man inte kan göra mycket annat
än att följa reglerna och den verklighet som finns.
Tänk om alla de som slogs mot slaveriet, tänk om
alla de som bekämpat diktaturer världen över gen-
om historien hade tänkt så.

2011-08-25
14:42:59

Utbud och efterfrågan
Om efterfrågan styrdes ur ett samhällsperspektiv
skulle lärare, poliser och sjukvårdspersonal vara
de som var bäst betalda. Våra barn, gamla och
sjuka är de som behöver mest hjälp och nästan
alla delar den synen. De är värda mer än reklam-
nissar och hela nöjesbranschen ändå är förhållan-
det att de senare tjänar 3-4 gånger mer. Varför?
Vem bestämmer det?
Vem bestämmer att vi skall behandla gamla som
djur och fösa ihop dem på avdelningar och ge dem
mat klockan 16 för att nästa måltid skall vara fru-
kost 0800?
Vem bestämmer över att de gamla skall i säng 17
för att tas upp 0800?
Om det är marknaden som bestämmer detta så säg-
er det en hel del om vad det är som styr.

2011-08-25
12:46:00

Det meningslösa
Under hela dagen igår hade jag samtal med spelare
och ledare, hade träning och match och deltog i hög-
sta grad i ett sammanhang. Inte bara det utan också
ett sammanhang med mening.
Jag var hemma vid tio och satte mig för att få min dos
eskapism och satte på Pirates of the Caribbean 4. Det
var nog bland det mestt meningslösa jag sett.
Vår kultur är styrd av Marknaden och den säger att upp-
repning är säljande. Nutidsmänniskan har blivit autistisk.
Hon vill bara ha saker hon känner igen. Det som går ut-
anför det inlärda och igenkända skapar oro. Därför är all
underhållning syftande till att döda alla kreativa tankar,
döda alla tankar som syftar till egentänkande och defini
tivt döda alla tankar som syftar till att förändra och be-
kämpa orättvisor.

Kom 1981 och skildrare journalisten Jack Reed
iakttagande av de mexikanska och ryska revo-
lutionerna.

Det är ingen slump att vi har de samhällen vi har idag. Plan-
er för att återerövra förlorad mark ritades upp på 70-talet
och slog iegnom i sin praktik med Reagan och Thatcher på
80-talet. Över hela västvärlden svepte då individualismens
credo och nyliberalismens budskap. Vänstern slogs i spillror
och i vissa fall var det bra. Den diktaturälskande vänstern
var en återvändsgränd men tyvärr har en alternativ vänster
låtit vänta på sig.
Filmen är central massbudskapens tid. Efter ett levande 60-
och 70-tal där filmskapandet stod högt och massor av intre-
ssant film också nådde stora massor slog Marknade bakut
och vi fick massor av skit och ofta i serier om två eller fle-
ra uppföljare. I den traditionen av mental död kommer ock-
så serien om Piraterna. Vilken smörja!

Episkt mästerverk om klasskamp i USA. Från 1980 av
Michael Cimino

2011-08-23
22:54:28

Språk
Det kan inte vara lätt att förstå vissa ordsatser
i svenskan om man är från Somalia. De har ju
ingen direkt koppling till "insnöad", "toppen av is-
berget" eller "under isen".
För övrigt skall de lära sig att hantera ordspråk
som vi har cirka 58000 av.

2011-08-23
14:38:53

Meningen med livet

Jag låg och kollade Somewhere av Sofia Coppola.
Det är en metafilm om en skådespelare som tappat
kontrollen över sitt liv och känslor. Man kan verklig-
en känna det meningslösa i tillvaron i Stephen Dorffs
gestaltning. Ett av de vanligaste temana i film och litt-
eratur är näst efter ren eskapism att skildra medel-
och överklassens hårda kamp att hitta mening i till-
varon. Det står nog ganska givet att bara materiella
tillgångar och konsumtion inte gör någon lycklig i ett
längre perspektiv.
Coppola är en driven regissör och det med små med-
el. Redan i Lost in translation visade hon vad man
kan göra med pausering och långa sekvenser. Hon
är en av vår tids stora i mitt tycke.


I en scen blir man varse om det obehgaliga i  och in-
te särskilt goda i överhetens känsloliv. Dorffs karak-
tär har en dotter som han sällan träffar men i filmen
kan man se att endast med henne är han autentisk.
Modern och ex-frun har meddelat att hon rest bort
på obestämd tid för att få vara sig själv och hitta sig
själv.
Detta är mig för mig misshandel. Man kan inte göra så
mot sitt barn. Har man satt barn till världen måste man
inordna sig i att man är sekundär. Jag avskyr och för-
aktar den medel- och överklass som sätter sina egna
intressen framför sina barns.

2011-08-23
01:46:04

Hur kan man ogilla feminism
På P1 går en serie i Tendens om män och feminism.
Det är svårt att förstå att män kan bli arga över att
kvinnofrågan kommer på tal. Det är ju svårt att för-
neka stora orättvisor. Kvinnor tjänar mindre och i
yrken som är dominerade av män tjänar man mer
än i yrken där kvinnor dominerar.
Män slår kvinnor. Kvinnor slår inte män.
Män dödar och våldtar. Kvinnor kan vid enstaka fall
mörda men inte våldta.

Så kan man ställa upp påstående efter påstående och
få samma svar. Kvinnan har inte lika rättigheter.

Därför är det närmast omöjligt att vara humanist och
inte vara feminist.
Jag kan tycka att man ibland gör vissa strategiska miss-
tag som när man säger att män är djur eller när man in-
te är tydlig vid användandet av strukturella förklaringar.
Å andra sidan bär ju jag ett ansvar att inte gå med and-
ra män i kvinnoförnedrande diskussioner eller att på någ-
ot sätt ge bränsle till män som begår orätter mot kvinnor.
På samma sätt som jag aldrig skulle gå med i  jargong
mot blattar skall jag inte heller delta i jargong mot kvin-
nor. Det är det ansvar jag måste ta som man.


2011-08-22
11:33:10

revolution
Historien är fylld av uppror och revolutioner där den
gemensamma faktorn varit ett hat mot en makt som
de flesta varit emot. Befrielse från förtryck har var-
it den gemensamma faktorn inte förändring till.
B Traven skrev en serie om sex böcker som kallas
Djungelserien. Det handlar om förtryck och slaveri
och uppror mot detta förtryck.
I den femte boken De hängdas revolution finns en
central diskussion vid en lägereld där några män
diskuterar vad som komma skall. Vad skall vi göra
när revolutionen genomförts. En äldre indian säger
då att den diskussionen är början till nederlaget. Om
man börjar prata om vad som skall hända i framtiden
kommer oenigheten och med den de första antagonis-
tiska grupperingarna och så är inte tiden långt borta
när man strider mer internt än externt.


Jag vet inte om de libyska rebellerna läst Traven men
de agerar i den gamle indianens anda.
Ett annat scenario är ju att anamma rebellerna i The
life of Brian som i varje situation som kräver handling
omedelbart utlyser ett möte för diskussion( i vilka alla
riktiningar snart är i luven på varandra och man har
glömt varför man är där).
Libyen har alla möjligheter att upprepa Iraks öde. Vem
skall ta över? Vem skall stödja dem som tar över? Bak-
om hörnet väntar det permanenta krigstillståndet då det
kommer att finnas grupper som vill ha makten och akt-
örer utanför som kommer att stödja olika fraktioner.

Sjätte och sista delen i djungelserien

2011-08-22
10:14:19

Leva
Många människor tänker för långt fram i sin existens.
Man oroas om vad som skall hända när man går i pen-
sion när man skulle oroa sig, om man skall oroa sig,
för att man överhuvudtaget skall överleva fram till pen-
sionen.
Om man har ett års projektanställning kan man välja
att gilla den tid man har eller oroa sig över den tid som
senare kommer.


Det är som de två versionerna som finns om den idoge
ekorren:
Två ekorrar levde nära varandra i storskogen. Den ene
slet som ett djur för att samla ekollon inför den komman-
de vintern. Den andre ekorren lekte och hade roligt och
bara förlustade sig utan en tanke om vintern.
Så kom vintern och den idoge ekorren slog sig ner på en
stol och kände tillfredsställelse över att ha ett lager med
mat att klara vintern.
Några dagar in på vintern knackade den andre ekorren
på dörren till den idoge ekorren.
Den senare öppnade och den förste frågade:
-Tjena, jag har ingen mat och är hungrig och undrar om
 jag kan bo hos dig i vinter?
Den idoge ekorren tittade på den andre och sa:
-Ok.

Vem vill väl vara ensam en hel vinter?

2011-08-22
07:46:49

Dödlig replikföring

Den bästa polisserien någonsin är den engelska
Cracker. Psykologen Eddie Fitzgerald spelad av
Robbie Coltrane och ett polisteam tar sig an mord
i England och om man vill veta vad socialrealism
är skall man titta på detta.
I en av avsnittet blir Eddie förbannad på sin chef
och säger att denne är dum i huvudet. Chefen
tittar på honom och säger:
-Hej Fitz. Du har fina tänder. Använd tandtråd och
tandborste och säg aldrig en gång till att jag är dum.


Det är en replik som heter duga. Dock skulle den säll-
an fungera då de som kränker är för dumma att förstå
innehållet eller den logiska följde i ovan sagda replik.

Chefen spelas av Ricky Tomlinson som har varit fack-
föreningsman och suttit i fängelse för vild strejk. Han
är idag anhängare av New Workers Party.

2011-08-21
23:59:31

frågan om det nationella oberoendet
Under en stor del av 1900-talet byggdes ett nätverk
av konventioner, där Genevekonvention var central,
där man värnade folkrätten och det nationella obero-
endet. Syftet var att småstater skulle kunna behålla
sitt oberoende och att folkrätten skulle vara ett stöd
vid eventuella konflikter.
Idag blir denna tanke och linje allt svårare att bestäm-
ma. Med migration och med internetutvecklingen sudd-
as gränserna ut.
Idag försvaras det nationella oberoendet hårdast av naz-
ister, populister, främlingsfientliga och religiösa hardcore-
röelser som teapartyrörelsen i USA som vill dra bort USA
från äventyren ute i världen.

Socialister har ju värnat det nationella oberoende men i
samma stund sagt att det nationella oberoendet är utan
mening om man inte samtidigt arbetar för internationell
solidarietet och gemenskap.

2011-08-21
01:15:17

Känslor
Många unga föraktar rädsla. Det är ett missförstånd
som byggs upp av den fiktiva världen där man all-
tid ska stå emot alla former av påfrestningar. Man
glömmer så lätt rädslan är en av de viktigaste ut-
rustningar vi har fått i den evolutionära utveckling-
en. Rädslan gör att vi är alerta mot hot och lär oss
att fly än att gå under i meningslösa kamper. Evo-
lutionen tycks gått förlorad i favellan eller förorten.

De som är utan rädsla är oftast också utan andra
mer behagliga känslor likt psykopaten vilken end-
ast får kickar av att förnedra andra i förhärligand-
et av honom själv.

Vi skall vara rädda om alla våra känslor inte rädda
för.

2011-08-21
00:41:58

Det goda livet
Kollade TV-tablån för kvällen och slogs över den
totala befrielsen av något som var autentiskt.Näs-
tan allt handlar om fiktion av fiktionen.
Det är underhållning syftande till total cerebral pa-
res. Idoler som skapats av fiktionen leker lekar som
skall roa. Desemellan manipulativ reklam som skall
få oss att konsumera.
Det är inte en kväll för tankar om den antropiska
principen.

I det perspektivet blir en återtitt på Hästmannen
närmast en humanistiskt reningsbad. Det handlar
om mannen som lever utan el och utan rinnande
vatten och i samklang med de djur och den jord
han har.
Det handlar om det goda livet. Det handlar om
det lilla livet, att ta hand om det som är närmast
och att inte sko sig på andra för att känna tillfreds-
ställelse.
Det handlar om att försöka att förstå det liv man
lever och inte så mycket mer. Hästmannen dör med
säkerhet mer nöjd med sitt liv än de flesta andra.
Män med makt och rikedom kämpar i slutet av sitt
liv för att få ett bra eftermäle. Varför? När man är
död är man död och kan aldrig ta del av något eft-
ermäle.

Jag håller på Hästmannen.

SvT1 visar filmen den 24/8 klockan 2000.Se den!

2011-08-20
10:50:59

Allt är inte guld som glimmar
I senaste numret av Historia kan man läsa
om legender i historien som hade minst sagt
en mindre tilltalande sida.
Moder Teresa var en girig kärinng som la peng-
arna på hög(tänker på kommandorskan i Emil-
sagorna)och umgicks med brottslingar. Hon ut-
fodrade bara en bråkdel av det hon uppgav och
de som jobbade med de allra fattigaste i Teres-
as regi fick inte betalt. I korthet en av historiens
största taskspelare.


Mathathma Gandi gick till sängs med småflickor.
Adolf Hitler var en notorisk skattesmitare och när
han kom till makten 1933 var om man räknar om
till modern valuta skyldig staten 38 miljoner kronor.
I numret finns en del om Mao Zedong att han aldrig
skulle tvätta sig, men jag ställer mig tveksam. Mao
var ju en man som simmade om inte annat i propa-
gandasyften.


Winston Churchill var en rasist borde ju inte vara en
överraskning för någon. Under hans tid i Indien var
han en del av den utbredda brttska rasismen. I Sud-
an satt han tillsammans med andra på ångbåtar och
pricksköt på svarta. Han hatade islam och var i det
stora hela inte mycket till vare sig humanist eller de-
mokrat. Om det inte hade varit för att Fascismen star-
tat ett krig när han var en del av motståndet och ha-
de inte varit för Kalla kriget hade Churchill passerats
till historiens sophög

2011-08-19
15:05:17

Om de som säljer sin själ
För snart 30 år sedan såg jag Istvan Szabos film
Mephisto vilken var en filmatisering av Klaus Manns
berättelse om sin svåger Curt Grundgens. I film-
en säljer han bit för bit sin humanistiska uppfattning
för att få stå i händelsernas centrum. Han vägrar
att erkänna sig nazist men då han ger efter i fråga
efter fråga, då han åtar sig uppdrag efter uppdrag,
blir han till slut en symbol för nazismen.


Idag såg I ondskans tjänst vilken handlar om skåde-
spelaren Ferdinande Marian. Denne spelar huvudroll-
en i Goebells betällningsverk Jud Suss, filmen som
handlar om en jude och dennes giriga värld som kost-
ar en ung vacker kvinna. Filmen hade en oerhörd
genomslagskraft och sågs av 20 miljoner människor.
Goebells var inte dummare än att han satte en kar-
aktärskådespelare att spela rollen som jude vilket
gjorde att den inte ingick i den sedvanliga propgan-
daestetiken. Denne skådespelare var Ferdinand Mar-
ian. Marian likt Grundgens är inte nazist men förbin-
das av framgången. Han äts sakta upp utan att kun-
na sätta ner fötterna. Hans hustru som har judiskt på-
brå gasas senare ihjäl. 1946 tar han livet av sig.


Den tyska nazismen växte i ett land som krossades av
Första Världskrigets fred. Det var ett fattigt land där
miljoner var utan arbete och utanförskap var det som
var vanligt. I en sådan miljö växte nazismen med ett
starkt budskap och en stark ledare. Syndabockar och
den stora orsaken till tyskarnas armod sades vara jud-
arna. Tyskland skulle vara ett folk, ett land och ett rike.

Det är ju inte utan att retoriken känns igen.

2011-08-19
12:45:01

Vem behövs

Idag känns det som om det finns en massa människor
som inte behövs. De är i vägen och då de inte gör nyt-
ta är det ju lätt att dra slutsatsen att de är motsatsen.

Det börjar tidigt med barnen. De som inte klarar att
vara duktiga i skolan eller som annars inte utmärker
sig genom att få plats i elitsatsningar i idrott, musik
eller annan elitinriktad kulturverksamhet blir ett på-
häng som måste sysselsättas och däremd kosta peng-
ar.
Jämför olika bidrag till elitsatsningar på barn, privata
satsningar på annat än elit är ju knappast existerande,
som samhället gör och den motvilja mot bland annat
fritidsgårdar som finns.

När barnen blir unga vuxna är stora delar av dem utan
bostad och arbete till synes bara en belastning.
Skolor och gymnasium är till för de som presterar. De
som inte har eller kan prestera lämnas åt sitt öde.
Visst betalas det ut pengar men vad blir det av det?

Sjuka och gamla får ju ständigt höra hur de tär på det
gemensamma när det egentligen borde var tvärsom
att de som är i fas att hjälpa borde vara glada över
att de kan göra just det.

Ett samhälle som lämnar så många utanför, en hel värld
som gör detsamma, står inför stora hot. De enkla lösning-
arna är de som oftast får fotfäste.
Vi förfasas över när man i historien direkt utrotar andra
människor. Vi ser inte lika tydligt när det sker indirekt.

Det goda livet handlar bara om att berika sig själv och
konsumera. Färre få allt större tillgångar och sysslar med
en närmast parodisk konsumtion.

Många tecken i skyn. Många är förbannade, förtvivlade,
uppgivna men få är angelägna om att ta kamp för att
förändra sakernas tillstånd. Ett läge för den starke man-
nen står för dörren.


2011-08-17
13:38:28

En hjälte

Botulf i Gottsunda är en hjälte i svenska historien.
1311 dömdes denne man till döden på bål för
kätteri. Så blev det. Den ende i Sverige som dömts
till döden för kätteri.
Vad var då Botulfs brott. Jo ,han hade problem
med att äta Jesus kropp och dricka hans blod.

Nej. Om brödet verkligen vore Jesu kropp skulle du ha ätit upp den ensam för länge sedan. Jag vill inte äta Kristi kropp! Jag vill gärna visa Gud lydnad, men jag kan bara göra det på ett sätt som är möjligt för mig. Om någon skulle äta en annan människas kropp, skulle inte den människan hämnas, om hon kunde? Hur mycket skulle då inte Gud hämnas, han som har makt till det?

Det är ju argument som håller än idag om man
inte vill ta del av religiösa ockulta tankarna.

Botulf hade alltså problem med transsubstationsläran att brödet och
vinet förvandlas till Jesu kropp och blod. Det är ju en rimlig invänd-
ning då även jag kan ha svårt att förstå varför jag skall bli kannibal
och dessutom gång på gång äta och dricka min Gud.


Kristen lunch? Det sägs att man får mycket gaser
av människokött. Undra hur det är med Gudakött?

2011-08-17
12:58:22

Hårda ord
Under amerikanska inbördeskriget preludium bröt sig
South Carolina ut ur Sydstatsfederationen och då ytt-
rade Johnstone Pettigrew följande ord:
-South Carolina is to small to be a republic but to
 big to be an asylum.

2011-08-17
12:00:00

Om arbetstider
I slutet av 1800-talet bildades fackföreningar för att
människor skulle kunna göra annat än att användas
som boskap. Fackföreningarna bröt ett inhumant sam-
hällstänk där allt bara handlade om att vi hade våra
tilldelade roller och att det bara var att jobba från
unga år med något man inte var intresserad av tills
man blev tillräckligt gammal att dö.
Fackföreningarna hade naturligtvis inte bildats om
det inte hade funnits ett behov.
Om ensam är stark och att alla individer kan på jäm-
lik basis förhandla om löner, arbetstider och makt ha-
de fackföreningar inte behövts.

Det tål att tänka på idag då det nyliberala tänket nått
in under våran hud. Ensam är inte stark. Som ensam
har man inget att sätta emot stora eller små företag.
Ensam är klen. Tillsammans kan man dock uträtta sto-
ra saker. Det är ju närmast en tautologi.

En annan sak är att fackföreningarna blivit korrumper-
ade. Det är gubbar som styr fackföreningsrörelsen och
som har mer gemensamt med de som de förhandlar med
än med sina medlemmar. Det heter att man är förtroende-
vald men i dagens läge med låg medlemsaktivitet är det
mer än formfråga. Facket utser sina egna och låter dem
få göra karriär.

jag skulle önska att unga och särskilt då de politiska ung-
domsförbunden tog kamp i frågan om facket. Alla skall ju
in i arbetet förr eller senare och här finns alla frågor som
rör vår framtid och hur vi skall organisera oss för att vi
verkligen skall kunna kalla oss en demokrati. Ett arbete
är en stor del av ditt liv. Röstar gör vi bara vart fjärde år.

2011-08-16
11:08:00

Den konsekvente
Ett vittne i gårdagens rättegång pratade om att
två grupper slängde skit på varandra, men han
var särskilt upprörd över att tjejerna använde
fula ord.
En sant frigjord man.

2011-08-16
11:06:22

Hederstjafs
Finns det något tröttsammare än alla dessa män
som blir upprörda när de får höra att deras mamma
är en hora. Självklart kan man bli upprörd om man nu
inte till vardags använder begreppet för att dissa andra.
Men i min varadg hör jag detta till leda "din mamma",
"horunge", "knulla din mamma" och variationer på
samma tema. Samma personer som yttrar dessa om-
dömen kan sedan vid tillfälle bli djupt kränkta när de
får höra det de säger till andra istället får det till sig
själva.
Bluddret bland män att man inte skall slå kvinnor ver-
kar för en del män bara handla om att man att kvinnan
skall stå vid spisen, serva mannen och i övrig tid hålla
käft.
Den som pratar om heder brukar ha huvudet full av skit.

2011-08-16
10:59:37

Rättegång 2
Gårdagens tingsrättsförhandlingars sämsta argument
var när den advokaten säger att han hållt på med thai-
boxning och säger att det är näst intill omöjligt att knäa
någon i ansiktet. Hur svårt är det att få upp ett knä i an-
siktet på en liten tjej som är 1.65m lång?
Mentalt svårt för alla människor med alla pannor på tak-
et men inte rent fysiskt.

2011-08-16
00:34:07

Rättegång
Idag efter tio månaders väntan kom det då till rättegång.
Min dotter och två av hennes väninnor misshandlades i
Brunnsparken av två modiga bröder från Biskopsgården.
De knäade en av väninnorna i ansiktet och satte sig grän-
sle över henne och matade in knytnävsslag. De rycket i
håret och till slut hade de fått alla tre på marken.
Om detta pratades det en del. Tjejernas vittnesmål var
rediga och tre vittnen verifierade bilden av det inträffade.

Bröderna ljög och deras historia var ju så grund att ingen
kunde tro den.

Försvaret lade sin grund i följande:
-Alla var fulla. Det var en fördel för grabbarna en nackdel
 för tjejerna.
-De upprepade att tjejerna skulle sagt svartskalle. Vilket
 säkert hänt när de själva hånades men att det skulle finn-
 as en grund för rasism skulle åklagaren enkelt med karak-
 tärsvittnen kunnat motbevisa.

De ville alltså få fram en bild av att tjejerna var fulla och
kränkande och sedan gck ut och slant på isen och tillfoga-
de sig blåmärkena själva(vilket i princip den ene advokaten
sa).

Jag var inte imponerad av åklagaren. Han var dåligt förbe-
redd och var nog annorstädes i tankarna. Han hade kunnat
driva på mer med de vittnesmål som fanns.
Jag vet att de bägge bröderna inte tror på sin historia. De
ljuger. Det är det värsta av allt. Om man är en sådan skit
att man misshandlar kvinnor och inte ens kan stå för det
då är man riktigt usel.

2011-08-15
02:01:19

Att förstå den verklighet man lever i
Fram till bara de senaste decennierna så ansågs
kunskap som av högsta värde för att förstå den
tid och det samhälle man lever i.
Med kommunikationsutvecklingen reduceras kun-
skap bara till egna upplevelser.
Samma med vänskap. Förr var det en fysisk upp-
levelse som kunde bedömas i kvalite idag har det
reucerats till en fråga om kvantitet. Man kan med
facebook bevisa hur många vänner man har.
Ta en buss eller ett tåg. Inga fysiska varelser kom-
municerar där. Nästan alla sitter däremot och kom-
municerar med sina ipod eller datorer.


Det är ingen bra utveckling. Det fysiska kräver en
närvaro och som ställer krav på att alla känslor är
närvarande både de vi kan kontrollera och de som
vi är mer osäkra på. Det elektriska är enklare. Vi
trycker bara på logga ut när det blir jobbigt och vi
kan kräva på att bara bli bekräftade i allt vi gör.
Är det då konstigt att så många behöver alkohol
eller andra droger för att kunna leva?

2011-08-14
15:06:22

Den liberala oförmågan att se vad som sker
En amerikansk tänkare Baryl Bolsworth säger att 80-talet
var lysande för amerikansk ekonomi. Hjulen rullade av sig
självt. Kalla kriget gick mot sitt slut, börserna var uppåt,
folk hade arbete och tjänade pengar och staskassan fick
sitt. De liberala politikerna kunde luta sig tillbaka och gö-
ra ingenting och det fungerade bra.
Det är liberalismens styrka och svaghet. Liberalismen är
så tom på konstruktiva ideer att när den kommer till makt-
en är den bäst när alla hjul rullar av sig självt.
Se hur liberala tänkare och politiker ger samma svar an-
gående upploppen i Europa. Fler poliser, strängare straff,
ökade klassklyftor, stäng sociala medier och sätt in militär.
Inte konstigt att Cameron hyllas av Kina.

Libarala tänkare vänder sig mot att se kravallerna orsakade
av sociala klyftor och klassamhällets polarisering men de har
ingenting att komma med när det gäller att förklara orsaker-
na till upploppen mer än bladder om moral och dåliga männi-
skor. Svensk dagbladet, Axxes eller valfri liberal alla har de
tomt på loftet nu. De vet vare sig ut eller in nu när det måste
drivas politik.

2011-08-14
13:53:02

Kriminalitet
Sverige är fortfarande ganska förskonat från kriminellt
gänginflytande men det finns tendenser som inte är
bra. Södertälje är ett bra exempel på hur kriminell
organisation trängt sig in den vardagliga maktstruk-
turen.
Genom att vara en del i alla delar i samhället blir det
lättare att dölja det krimnella när det är en del av det.
Vad ännu värre är att det kommer en strid ström av
vapen in i landet. Huvuddelen kommer från Postjugo-
slavien och säljs såpass billigt att även mindre bemed-
lade får tillgång. Vi har sett det i Backa där unga män
utan större ekonomi beväpnar sig och hur det sedan
skutar i att man beskjuter varandra. Förr hade det slu-
tat i handgemäng, nu slutar det med ett eller skott från
olika typer av vapen. Om man sedan får tag i automat-
vapen blir naturligtvis risken ännu större att helt oskyld-
iga kommer ivägen för kulor som bara dras iväg i blindo.

Grunden för allt är ändå ett klasssamhälle som lämnar
massor utanför. Massor som saknar sammnahang och
som söker någon form av mening och gemenskap.

2011-08-14
13:39:25

Stäng alla friskolor
Friskolereformen var och är en katastrof. Det har
öppnat dörren till allsköns hyckleri, religiöst dogm-
atism och för rikvilligkapitalister som vill göra snab-
ba cash.
Friskolereformen har också påskyndat klasssamhäll-
ets restauration. Inte långt borta har vi ett engelsk
eller amerikanskt stuk på våra skolor där barn plac-
eras i skola efter föräldrars inkomst.
För några år sedan sa en ledande investerare att
framtiden låg i den nedmonterade offentiga sektorn.
Kapital köper dagis, skolor och vårdhem, driver dem
under några år och säljer sedan av dem med rejäl
vinst. I grunden ligger att man placerar skattepeng-
ar i rika kapitalisters ficka.
Ännu värre är att man släppte den religiösa hydran
fri. Det borde vara självklart att vi inte skall ha kristna,
muslimska eller judiska friskolor. Vill de religiösa sam-
funden indoktrinera barn får de göra de på barnens
fritid. De skall inte påtvingas en religiös tro.
Skolpengen är ju också ett skämt. Skolor med rika
och välmående barn drar till sig andra rika och väl-
mående barn och kvar blir slumpen till de skolor
som verkar i utsatta områden. Detta borde ju vara
uppenbart för varje tänkande människa och man
borde också kunna dra slutsatser om vart det led-
er.

2011-08-14
13:31:28

Hur kan vara så korkad
När vi pratar om droger och deras skadeverkningar
lämnar vi gärna alkoholen utanför. Det är märkligt.
Det drog som ställer till mest elände och som struk-
turellt drabbar alla är just alkoholen. Det kan gå hur
många vinkurser som helst det gör inte att alla som
med tvång skall hälla i sig sprit varje helg och sedan
slå kvinnor, barn eller bara vara allmänt våldsamma
försvinner.
Igår bankade någon på sin kärring på gården. Jag
hörde skriken. Polisen kom idag och tog förhör. Jäm-
för med brända bilar.
Alkoholens terror är långt större än den religiösa el-
ler politiska. tusenfalt fler personer drabbas av alko-
holens skadeverkningar än annan terror och ändå
gör vi ingenting för att stoppa det. Det är märkligt.

2011-08-13
16:20:12

Den osynliga diskrimineringen
Vi har ganska lätt att ta till sig att tjejer självskadar
sig, lider av bulumi eller anorexia. Vi har heller inga
problem med att sätta detta i sammanhang.
Däremot kan vi inte ens sätta ord på unga mäns
självdestruktiva beteende där de skall göra van-
sinnessaker för att kunna leva upp till normen för
att vara en man.
300 unga män dör varje år därför att de skall hoppa
högt, åka fort eller syssla med variationer av våld.
Det är om något tecken på avancerad psykisk ohäl-
sa, men det går emot normen att vara man. Vi män
skall klara mer och utsätta och för risker som kvinnor
inte behöver.
Det är så redigt när män pratar om detta men det är
inte lika roligt för föräldrar och anhöriga till de 300 som
dör.

2011-08-12
01:54:46

För den som gillar film
Ikväll visade TV2 Terence Malicks The new World och
tack för att Public Service finns. När betalkanaler visar
skitfilm efter skitfilm med reklamavbrott och dessutom
repriserar skiten 10 gånger så är det tur att vi har TV1
och TV2.

The new world är ingen originell historia. Det är hur den
berättas som är originellt. Det är långsamt och eftertänk-
samt. Det är existentiellt i varje ruta och frågor väcks men
få besvaras. Det är oerhört vackert och varje sekvens har
en tanke annat än att våra sinnen skall dövas och roas.
Det är riktig film. Det är kultur alltså odling av våra sinnen.Malick har bara gjort fem filmer under sin långa karriär och
alla har ett högt värde. Det började med Badlands som var
Martin Sheens genombrott och den är den film som faller
lite utanför de andra filmerna Malick gjort. Sedan kom Days
of heaven, den fantastiska The thin red line och i år kom
The tree of life.I kategorin få filmer under lång karriär påminner Malick om
Ray Lawrence vilken gjort tre filmer: Bliss, Lantana och Jin-
dabyne.
För den som ännu inte sett Lantana återstår att se av en av
filmhistoriens allra bästa filmer.

2011-08-11
23:12:10

Det anarkistiska klasskriget
Upploppen fortsätter i England. Det är egentligen
inte så märkligt. Inget samhälle i Europa har större
klassskillnader än här. Thatcherismen återskapade
ett närmast viktorianskt England som i huvudsak
bara är till för de med tillgångar.
Kravallerna i England kan inte heller ens på ytan
ges etniska förklaringar. Underklassen tar gatan
i besittning och det finns inget som styr den.
Vänstern har ingen organisation som skulle kun-
na ställa politiska krav och organisera upproret.

Alltså står vi för en till synes planlös plundring.
Makten i England kan bara svara med repression.
De pratar om att sätta in militär.
De pratar om fängelse och högre straff ochh
detta till trots har England de längsta straffen
i Europa. Folk i fängelser är ju inte gratis såvida
man inte tillämpar den amerikanska modellen
och privatiserar. I USA förser den amerikanska
staten de privata fängelserna med i princip gra-
tis arbetskraft. 3 miljoner slavarbetare.

England är först. Föra länder står på tur. Inget
land i Europa har en politik att möta konsekven-
sera av en hänsynslös progitjakt av de redan ri-
ka som blev konsekvensen av Regan och Thatch-
ers monetarism.

Vem tar täten över den jagande massan?
Vänstern har ingen politik.
Det kan bli nazister igen.
2011-08-11
16:05:49

Om moral och brott

Carl Rudbeck sa i P1 för 14 dagar sedan att dådet i
Norge inte kunde ses som orsakat av några strukt-
urella samband. Det handlade bara om individer
och ondska. Så i framtida arbete för att motverka
terrorism handlar det alltså om att skapa moraliska
kompasser för alla medborgare så kommer vi att
hamna i de bästa av världar.
Lika tvärsäker brukar inte Rudbeck och hans pol-
are vara när det kommer till vänsterterrorim eller
islamitisk terrorism då brukar de vara snabba med
att skuldbelägga den ideologiska grundplattan som
skapar denna typ av terrorism.

Idag debatterade PJ Linder från SvD om kravallerna
i England och hans syn stödde den enegelska polisens
och högerpartiets om att här fanns inga sociala orsak-
er utan allt berodde på dålig moral från de som utförde
kravallerna. Här blir då receptet att fler poliser och ökad
repression är enda sättet att stoppa kravaller.

Det finns dock vissa kriminella aktiviteter som sägs hänga
ihop med strukturer. Det är framför allt ekonomiska och
skattebrott. Då sägs att de oförskämt rika som lurar med-
borgarna på pengar som skulle användas till skolor och
vård är drabbade av för många regler. Det sägs att det
måste förstås att de redan rika lurar till sig ännu mer
pengar beror på det strukturellt hårda skattetrycket.

Nu handlar det inte om individer eller moraliska komp-
asser utan bara om att hitta orsaker i samhället och då
i synnerhets statens påstådda förtryck av de redan rika.

2011-08-10
22:55:42

De ovanliga
Jag satt med en vän på McDonalds vid Backaplan
och tog en kaffe då en man stormade in. Han var
yvig och pladdrade. Han bad en ung kille att hålla
koll på något utanför men jag förstod inte vad.
Vi lämnade stället och jag knycklade ihop ett cig-
arettpaket och slängde i soptunnan. Mannen kom
utrusande och pratade högt om vad jag gjorde
med hans tunna. Han sa att han var uteliggare
och göteborgare och att jag inte visade respekt.
Han tog soptunnan som hade hjul och gick iväg
samtidigt som han muttrade om att det var bättre
förr då folk respekterade människors ägodelar.

Tänkte då på två fantastiska böcker:


ochMokvist åkte land och rike runt och träffade folk som
lever på ett sätt allt annat än hur huvuddelen av vår
befolkning väljer att leva.


2011-08-10
01:23:54

dagens stora problem
Ibland känns livet meningslöst, som dessa
dagar då mina tankar fastnar på cigarett-
paket.
I ett Marlboro finns det 19 cigaretter. Jag
antar att vi skall luras röka mindre än när
det var 20 i varje paket.
Det gör en kostnad av 2,57 kr per cigg.

Samtidigt säljer man 25-pack av samma
märke i samma affär och det kostar 60kr.
Kostnad per cigg 2,4 kr per cigg.

Varför?

2011-08-09
22:51:30

Havet
Jag tillhör inte dem som uppskattar havet. En
massa jävla vatten utan gränser. Jag gillar sjö-
ar. Sjöar är också befriade från maneter. Jag
gillar maneter i samma kategori som fästingar.

Jag ser en dokumentär om Ostindifararen. En
massa människor som är på havet i månader
och bara tär på varandra och längtar hem.
Det pratas om Taube. Jag har aldrig gillat Tau-
be. En kåt göteborgare som tog en sväng till
Bueonos Aires och som sedan blev överhetens
spökskrivare i Stockholm.

Jag gillar Konstantinos Kavafis. Han skrev en
kort dikt om havet som jag kan skriva under på:

Jag står framför havet
Detta är alltså havet
Jaha

2011-08-09
22:07:20

Upplopp
I England har man problem. Underklassen
gör uppror. De är ett oriktat uppror som in-
te har något mål eller ledning. Orsaken är
ett samhälle som gett upp att vara för alla.
Om man upplever att inga vägar finns fram
hittar på nya eller söker sig till de förbjudna.

Om man lever i ett samhälle där varje bekräft-
else ligger i hur mycket pengar du och du just
inga pengar har och erbjuds att skaffa detta,
då är valet inte så svårt.

Nu rullar underklassen fram i England. Man slåss
utan tanke på annat att förstöra och att stjäla.

För överheten är det en tanke om vilket samhälle
man vill ha.
Om inte underklassen organiseras och åtminstone
ges småsmulor är detta framtiden. Då blir det öppna
samhället blott en dröm.
Överheten blir det som ökar repressionen och stäng-
er om sina privilegier.

Marx skrev att historien upprepar sig och när den
återkommer blir det som  tragedi eller fars. Det hand-
lar om vilket perspektiv man vill använda.

2011-08-09
21:52:13

Marknaden har alltid rätt
I en reklam för mcDonalds får vi se en ung kille
tråna efter en ung vacker flicka. Vi begriper att
han inte har mycket att hämta.
Så en dag går hon förbi honom när han har en
påse från McDonalds.
Hon frågar honom om han har pommes frites.
Han ser handfallen ut. Sedan säger han att
han glömde beställa det.
Flickan går.
Killen ser olycklig ut.

Hur fan tänkte de här?

2011-08-09
16:52:34

Om anonymitet
En av demokratins grundepelare är källskydd och
möjlighet till att vara anonym vid information till
exempelvis medier.
Det är inte samma sak som att spy ur sig en mas-
sa skit anonymt på nätet. Då handlar det ju bara
om att håna och skrämma människor och det är
ju inte tillåtet enligt lagen och det är ju en annan
av demokratins pelare.

Jag kan inte se att det skulle vara ett hot mot
demokratin att man inte får haspla ur sig vad
som helt mot vem som helst. De som har något
de vill föremedla kan väl säga det under namn.
Vad är det annars värt?

Om vi skulle ha en diktatur och skulle bekämpa
denna innebär det ju i vilket fall en risk att ham-
na i konflikt och bli angripen.
Dagens beskyddare av anonymiteten lever ju i en
paranoid värld där de tror att det finns en konspi-
ration antingen mellan väst makthavare och ledan-
ande islamiska stater, eller att det finns en global
judisk världskonspiration eller i vissa fall både och.
En annan konspiration är att "svenskar" inte får fi-
ra julafton, sjunga nationalsången, fira midsommar
eller läsa svensk litteraratur(vilket är ytterst tvek-
sam om konspirationsanhängarna själva verkligen
gör). Vem har hindrat dem?

2011-08-09
01:33:44

Film på serieböcker
I mitten på 80-talet köpte jag fyra serieböcker
av Jaques Tardi. De handlade om Adeles extra-
ordinära äventyr. På franska finns nio böcker i
serien. Det var en slags fantasyrealism i  Tardi
som jag fastnade för.


Luc Besson har filmat ett av äventyren som kommit på film
och som släpps på DVD.Med tanke på att Besson gjort filmer som Det stora blå, Nikita, Leon och
Det femte elementet låter det som om det skulle kunna vara en film värd
att se.

2011-08-08
17:24:36

Ramadan
Det gäller att ta fasta på att alla är med.

2011-08-08
17:11:30

Direktsändning av en film
Här kommer en direktsändning av filmen
The good heart:33 minuten: Jaques får besök av ett ägar-
konsortium som vill köpa hans bar. Han säger
till dem: Ni får den för 1 miljard dollar och då
ingår en panoramatur i min analkanal.

40minuten:Jaques håller en monolog om fisar.
Han håller upp en broccoli och säger att om någ-
ot är en inkarnation av fisen är det en broccoli.
Sedan tar han en rejäl tugga och lägger en brak-
skit.

47min: Jaques är upprörd över att Lucas bjudit en
kvinna på barens champagne. Han säger att baren
är till för mannen. Kvinnor har cafeer och konditori.
"Det är en fristad där en man vet att han är skyddad
från allt feminint".

Brian Cox är den personifierade misantropen.

En diskussion bryter ut om buddhism. Buddha sa att
man inte skull äta kött från ett djur som dödades för
att bli föda. Vilket djur blir inte det? Den religiösa dub-
belmoralen igen.

Resten bör inte kommenteras utan bör ses.

Snacka om ett slut som sluter hela berättelsen.

2011-08-08
15:12:14

Kuslig läsning
När jag läser Torgny Sjöstedt blir jag varse om
att han skriver stora delar av mitt eget liv. Han
skriver om Lunden där jag själv var inpå under
mina första femton år.
Han skriver om rivningsraseriet under 60- och
70-talet och jag minns hur vi cyklade i en stad
som såg ut som den bombats då Östra Nordstan
och hela Olskroken revs.
Han skriver om Burgården där även jag tillbring-
ade min gymnasietid.
Han skriver om Henrik i Love Explosion och jag
kände Henriks syrra väl.
Han skriver om sitt år först på A4 i Östersund och
sedan i Trängslet i Älvdalen. Samma resa gjorde
jag några år senare.
En av de första sakerna som vår kapten berättade
var när en soldat sköt en annan av misstag på loge-
mentet. Händelsen finns beskriven i boken.
Han skriver om när han och hans fru hyr ett torp
i Vävartorp. Det är bara några kilometer från där
mina föräldrar bor under sommaren och som är
min fars uppväxt. Han berättar om när de med en
vän står vid skolan i Gårdsjö. Där gick min far i
skolan.
Det är bara några av de fotspår Sjöstedt skriver
om som jag likt en copycat gått i utan att ha en
aning om Sjöstedts existens.
Ibland känns livet inte särskilt unikt.

2011-08-08
15:04:22

Om vänstern och SD

I läsningen av Torgny Sjöstedts Vi hade rätt hela tiden
påminns jag om den vänster jag växte upp med under
70-talet. Jag minns hur KPML(r) inte ville ha med de
homosexuella i partiet då dessa hade svårt att vara
klassmedvetna. Bögar skulle i revolutionärt läge vack-
la och börja samarbeta med klassfienden. Det var då
Röda Bögar sprejade husen i Haga med parollen "Vi
älskar dig Frank" (Frank Baude var partiledare).
Vidare hade r-arna en märkligt ledare i slutet av 70-
talet som sköt in sig på assyrierna i fr a Södertälje
och att dessa också var luriga i klassfrågan. I många
stycken var vänstern nationell.
SKP drev på med att rockmusiken var imperialistisk
och att man skulle värna den nationella musiken.De
hamnade i trångmål när den nationella musiken före-
slogs vara Lill-babs och annan svensk schlager.
SKP värnade också den svenska litteraturen och drog
fram massor av glömda svenska författare med ett
proletärt ursprung. Jag tror i mycket att SD skulle
kunna ta till sig den analysen och göra den till sin.
Jan Myrdal skrev i Fib/K att sexet var inget man skrev
om utan det skötte man och kvinna när läslampan slock-
nade. Udden var riktad mot de som inte värnade kärn-
familjen.
Ändå var det inte mycket annat än spridning av flygblad,
ändlösa möten och ett intensivt letande efter klassfiender
vilket fick till konsekvens att extremvänstern i sitt kall
att vara massans ledare tog död på varandra. Inte ens
i SÄPOs våtaste dröm hade man lyckats att döda vän-
stern så effektivt som den dödade sig självt.

2011-08-07
11:39:14

Skapelsen
De religiösa hävdar att det måste finnas en Gud
som skapat allt det fanstastiska som omger oss
och som vi själva skall vara bevis för.
Vad tänkte denna Gud på då han skapade:
-Visdomständer
-Blindtarmen
-Plågsamma födelser
Tre exempel på saker som är allt annat än nöd-
vändiga.
Vi kan ju fråga oss varför vi födda med bristsjukdomar
och handikapp.
Varför skulle Gud ge oss alla defekter?

2011-08-06
12:32:25

Spraktest för alla ploitiker
Mona Hammoud, ordförnade för MUF i Borås, har
varit med i lokalradion och utsatts för ett språk-
test. Det visade sig att Mona inte hade en aning
om hur det svenska och därmed de flesta andra
språk är uppbyggt. Hennes grammatiska kunskap-
er var minst sagt grunda. Så grunda att hon antag-
ligen inte fått svenskt medborgarskap enligt den
modell hon och hennes MUF-vänner förespråkar i
sitt sökande fetr vänner i Sverigedemokraterna.

2011-08-06
12:15:05

Den exakta vetenskapen
Ekonomi är ingen vetenskap utan borde snarats
hamna i samma fack som mineralterapi eller ta-
rot . Ekonomins funktion är att  skydda de rikas
privilegier eller ännu värre ge ett rättvisans sken
över orättvisan.
Grunden för eknomin är Adam Smiths tankegång-
ar och hans starkaste argumnet för kapitalismen
var och är intill idag använt, den osynliga handen.
När inget tycks fungera kommer den osynliga han-
den och ställer allt tillrätta.


Nu ropas det om kris. Världens börser darrar. Det
som styr denna rädsla är kampen i USA mellan de
skitrika som pungslå de fattiga in på bara skinnet
och de inte så rika som bara vill ta deras kläder.
Igår kom en rapport från ett kreditvärderingsinsti-
tut, Standard and Poor´s , som ger USA AA+ iställ-
et för AAA. Detta chockar USA. Detta chockar börs-
er världen över. Detta gör att luftslott imploderar
och att börser och människor drar tillbaka sina peng-
ar vilket får krisen att eskalera.

Det låter som vilket dagis som helst skulle lösa kris-
en om den handlade om det som skrivs men bakom
rasar giriga grupper som vägrar ge vika. Förlorna
är som alltid de med lite eller inga pengar alls för
det är nämnligen de som sägs vara orsaken till allt
förfall och därför måste de spar.

Ge mig en spågumma.
Ge mig en kristallkula.

2011-08-06
02:42:44

Märkligheter i kampen mot extremism

När en man sprängde sig till döds i Stockholm
och man kunde härleda det till islamitisk terror
kom då någon på iden att samtidigt ta kamp mot
högerterrorism?
När AFA höll på med sina aktioner och föranledde
makten att agera, vem sa då att man samtidigt
skulle ta kamp mot högerterror?
Nu när Brevik mördat en massa människor i det
värsta terrordåd sedan urminnes tider på våra
breddgrader då drar man samtidigt in vänster
och islam. Varför?

Det visar bara att utan en klassanalys och klass-
ståndpunkt blir praktiken utan värde. De värsta
avarterna vill ju inte ens se ett ideologiskt motiv
hos Brevik och hans kumpaner, trots att de alltid
hittar motiv när det har vänster- eller islamanknyt-
ning, utan hänvisar till tokiga individer eller ännu
en odefinierbar ondska.

2011-08-05
19:26:53

De kristna galningarna


Schaeffer skriver om galna kristna fundamentalister. Han skriver
om kristna som vill ställa staten åt sidan och som uppmanar till
mord på homosexuella och abortläkare. Schaeffer menar att om
Teaparty-rörelsen får en utveckling kommer USA att bli ett lika
religiöst land som Iran och ha en liknande politik mot oliktänkan-
de. Han ser inte den utvecklingen långt borta utan snarare att
den påbörjats och äter sig in i det amerikanska samhället.

2011-08-04
18:32:58

En frigjord man till cykel


Dagens outfit visade sig vara en fullträff.
Vita mockasiner.
Svarta badbyxor med revär.
Rosa t-shirt.
Fjollig ryggväska.
Detta ekipage på en vit cykel kan sägas
vara en manifestation för Pridegalan.

2011-08-04
18:27:16

pride
Nu när Pridefesten är i full gång är det dags
att väcka frågan om var de asexuella skall
ta vägen. De kan ju inte rymmas i fältet HB-
TQ-personer(vet inte om ytterligare någon
bokstav kommit till sedan jag sist kollade)
då ju dessa knullar som kaniner.
Snarare skulle man inordna de asexuella
inom kärnfamiljens försvarare då det finns
ett analogt men motsatt problem. Kärnfam-
iljens försvare vill ju knulla men får inte då
man gernom år av gnet har tagit död på all
sexuell lust för varandra och inte heller får
man ju enligt konceptet vara otrogen och
knulla med andra.

2011-08-03
23:37:16

Vad händer nu?
Igår var det skjuta av i Backa. En av dem som sköts
i benet känner jag sedan många har. Jag har tränat
honom och träffat honom då och då. Nu fick han tyd-
ligen knivhugg innan han sköts i benet. Skott i benet
kan ju innebära att det för alltid blir en skada.
Vidare har det skjutits in i en bil där två skadades och
det kanske värsta att det skjutits in i två lägenheter
med automatvapen.
Kommer de tunga vapnen har vi snart de första döda.

Vad jag förstår handlar det om vad unga män alltid brå-
kat om, att man skall välja sida i grupper. Han som sköts
har antagligen inte viljat välja. Förr kunde sådant sluta
i slagsmål men nu med alla vapen vet man ju inte var
det skall sluta.

Gängstrider i USA slutar i död för att det finns vapen. Vi
måste med alla till buds stående medel stoppa den utveck-
lingen.
Jag tror också att man måste ändra strategi när det gäll-
er de som  grips för kriminella handlingar. Fängelse eller
anstalt hjälper inte. Jag skulle vilja att man flyttade dem
till annan ort, gav dem boja och gav dem två års utbildning.
Om inte utbildningen genomfördes skulle de få påbackning
av sina straff.

I de grupper som finns försvinner personer för fängelse och
deras struktur ändras men när de kommer tillbaka från tiden
i fängelse uppstår turbulens och ofta blir det bråk.
Då är frågan var gränsen går för den personliga integriteten.

En grundkurs för alla i Malcolm X tankar skulle ju också vara
en bra start. Malcolm X var ju ett gettobarn som såg att ett
liv i droger och kriminalitet bara konstituerade det dåliga liv-
et. Ingen väljer kriminalitet, kriminaliteten väljer dig.

2011-08-03
20:50:01

Mördare
En dag i september 1981 låg jag i en park och
läste två böcker. Det var Mary Andersson As-
betsarbetarna berättar
och Pockettidningen
R om Lomma eternit och asbetsos.
Det var en upprörande läsning om hur ett före-
tag cyniskt utnyttjade arbetare i arbetet med att
blanda asbets. 100-tals har dött i denna hantering.
De har kvävts till döds till följd av asbetsosen vil-
ken sakta men säkert slår ut lungorna.
Det cyniska och vidriga i detta var att företaget
visste. Det kom rapporter från USA som visade
att asbetsosen ledde till lungcancer.
Företaget visste och hundratals dog.
Industrifacket har hela tiden spelat under täcket
med företaget. Man nöjer sig med att företaget
får betala judaspengar på några tusen.
Detta var alltså känt 1981 när jag läste om det
i parken i Osnabruck.

Janne Josefsson har i flera reportage skildrat det-
ta apspel. Ikväll visades en uppföljning i Uppdrag
Granskning. Se och upprörs.

Världen över har arbetare indirekt mördats i profitens namn.

2011-08-03
11:59:51

Åkesson tar nya poäng

1980 hade Guillou/Ohrlander premiär med en pjäs som
hette Genombrottet. Den handlade om en taxichaufför
som hette Erik Gyttorp och som hade startat ett främ-
lingsfientligt parti typ Ny Demokrati eller SD.
Pjäsen handlar om när denne Gyttorp kommer till TV
för att utfrågas och i det fiktiva debattprogrammet har
man tänkt sig att politiskt slakta denne Gyttorp. Men den
folklige chauffören sopar banan med programledarna
och senare får han ett lyft i opinionsmätningarna.

Jag lyssnar till Studio Ett och hör Jimmi Åkesson göra
en Gyttorp. Programledarna visar sitt förakt för Åke-
sson men gör en platt figur själv. Frågorna handlar
om SD:s retorik. Det borde för guds skull handla om
deras islamhat och deras uppdelande av goda och dål-
iga medborgare. Det borde handla om klass och poli-
tik. Är det verkligen fattiga invandrare som skor sig
på lilla Sverige? Finns det inte andra aktörer som gjort
sig exempellösa profiter under de senaste decennier
som är större tjuvar i sammanhanget?

Åkesson är en slug politiker. Han tappar aldrig ansiktet
utan matar på i lugn och ro. Då måste man ha kompe-
tent folk som möter honom och inte de som var med i
Studio Ett senast. Ofta hör man att man skall ta debatt-
en med SD. Det är tveeggat. När man debatterar med
enfrågegrupper eller religiösa har de ju ingen anledning
till samtal eller debatt. De vill ju bara vinna fler för sin
sak. Om man drar på det kan man ju komma till den
punkt om vi skall diskutera den judiska världskonspira-
tionen eller att koncentrationslägren inte existerat.Jag
är inte helt säker på att man kan "vinna" sådana debatt-
er med nazister. De har i långa tider samlat argument för
sin sak och kan i en debatt köra sitt spår.
Jimmi Åkesson vinner sina debatter genom att vara öd-
mjuk, falla undan och vara ursäktande och sedan åter
mata in budskapet om massinvandring och mångkulturens
förfall. I varje debatt trycker han också på att han är för-
följd och han värnar yttrandefriheten.
Som läget är nu kommer SD att tjäna på Brevik.

2011-08-02
23:27:18

Nya skott i Backa
När jag nu läst Dennis Lehane och George
P Pelecanos och vet vad som sker om ut-
vecklingen går i amerikansk riktining så
skulle man ju önska att de unga I Backa
och andra förorter läste Malcolm X.
Det är ju tragiskt när unga rotlösa männ-
iskor bara ser kriminalitet som en väg ut
ur gettot. Det är det ju aldrig, för alla getto-
barn som accepterar krimlivet blir ju kvar
i gettot hur det än går. De kan ju inget ann-
at liv. Om det fanns en utveckling skulle de
ju inte börja slåss internt och de skulle våga
lämna sin förort för att vara hårda och begå
brott på andra ställen. Gettot blir deras fys-
iska och mentala fängelse.


Här kommer Malcolm X in. Han var ett getto-
barn som gick dem kriminella vägen men han
hade huvud och började att studera och han
blev snabbt uppmärksam på att gettobarn gjor-
de just de som makten och ännu mer rasisterna
ville att de skulle göra, begå brott, droga sig och
leva allmänt asocialt. I Malcolm X värld handlad-
de det då om den svarte mannen och han var in-
te snäll i sin analys. Han såg den kriminelle som
en housenigger som gjorde vad det den vite man-
nen förväntade sig att han skulle göra.

2011-08-02
22:39:11

En hård man
Jag tillbringade dagen vid Delsjön och
i närheten låg en grupp människor där
en man hade en irriterande ljus röst
som hördes mil omkring. Plötsligt hör
jag honom:
-Oj, det var länge sedan jag kissade i
 naturen!
-Det var väldigt vad det stänker.

2011-08-02
10:24:38

Läsa eller inte läsa.....
Ett par män har skrivit en bok som fördöms
kategoriskt av Lars Mikael Raattamma i AB.
Läs Själv
Det blir dock kittlande att läsa det riktigt
dåliga precis som det är att se de uslaste
av filmer. Även misslyckandet måste ju
få plats. Vad hade jag varit utan Fabrik
av Tomas Nydahl.

2011-08-02
01:23:49

Dessa dårar
Le Pen i Frankrike har en glasklar analys
om massmorden i Norge:

"What strikes me as more serious ... is the naivety and inaction of the Norwegian government," said Le Pen, 82, the former party head in a weekly video blog published on the party's website on Friday.

"The most serious responsibility, it seems to me, is that of the Norwegian government and society which has fallen asleep ... which has not taken into account the global danger of massive immigration which is the main reason in this deadly crazy man's thinking, but also terrorism, which is a global phenomenon."

2011-08-02
01:03:24

Trubbel hos nationaldemokraterna
I tidningen Nationell idag kan vi läsa att flera
personer lämnat partistyrelsen. Några säger
att det beror på att fuhrer Abramsson blivit
enväldig och diktatorisk och andra i styrelsen
är besvikna över att man lämnar på det sätt-
et man gör och kallar det odemokratiskt. Jag
tror mig veta vad felet ligger och vems felet är.
 Detär självklart massinvandringen och mång-
kulturens fel.

2011-08-02
00:05:48

Aha
Jag minns från mina unga år hur lätt jag
hade att börja skratta när jag absolut in-
te skulle göra det. Der var när arga lär-
are eller rektorer skulle prata allvar, det
var när överstar skulle mässa militärt dra-
vel inför 1000 värnpliktiga(överste Sven
Pernfors hatade mig verkligen. Det var öm-
sesidigt. Inför 1000 värnpliktiga kunde han
säga:1141 Sjöqvist-Stå upp-Sitt ner. Jag häm-
nades genom att tillföra 84 punkter till mili-
tärrådet vilket fick mötena som vanligtvis
gick på en kvart att dra ut tre-fyra timmar.
Det var allt från filmjölk i fält till hudvänliga
tvålar som jag ältade på om så länge jag
kunde),det var på bio när Susanne Ostens
usla "Mamma" vsades för ett fullt Draken
och jag bara fick ett bryt.
Nu vet jag att detta uppmärksammats inom
den psykoanalytiska litteraturen. Freud själv
kallade det för "begravningsskrattet".

2011-08-01
20:15:46

jäveln och frukttjuven
Jag badade och läste uppe vid Delsjön och
framåt kvällen var det dags att ta sig hem.
Jag hade tre plommon kvar som jag lindade
in i ett svettig t-shirt och gamla kalsongerna
och fäste sedan lilla paketet bakpå cykeln.
Jag trampade genom staden och såg massa
förväntningsfulla människor i grönsvart som
hoppades på seger i kvällens match mot HBK.

När jag kom till Backaplan gled en skrytbil fram
och höll på att köta på mig. Jag gav honom fing-
ret och pekade mot huvudet. Han vevade ner rut-
an och började gapa och jag sa "pitschke matrina"
till honom och visade en gest som visade den van-
ligaste aktiviteten vid egenkärlek. Han blev inte glad-
are och jag väntade på vad som skulle bli en even-
tuell fortsättning, men han körde iväg. Den ilskan
kommer att hålla i länge.

Jag parkerade min cykel vid Coop och gick in för att
handla en frysväska. Den fann jag och dessutom köp-
te jag en Black Sabbath med tidiga best of. En av de
två första skivorna jag köpte i mitt liv var Paranoid ,
Sabbaths andra platta och samma dag köpte jag på
Waidele vid Redbergsvägen, Nantucket Sleighride,
Mountians mästerverk( 5 öron i Ny Musik).
När jag kom ut från Coop såg jag att någon rotat i
min plastpåse bakpå cykeln. Någon hade stulit tre
plommon. Jag kände en glädje över att veta att han
på köpet fick min svett, piss och rövsmör.

2011-08-01
01:02:19

Ondskan och djävulen
Nu kryper de ut ur i sin ideologiska nakenhet.
Där de tidigare kunde se sammanhang och där
botemedlet var kraftfulla militära insatser som
också drabbat tusentals oskyldiga kan de nu ba-
ra se Ondskan och Djävulen.
Carl Rudbeck i Godmorgon Världen i P1 menar att
Brevik inte går att förklara utan att vi ser bara den
rena Ondskan. han blir upprörd när Gelotte använder
samma analys som Rudbeck själv gör när det gäller
islamitisk terror. Han säger att Gelotte har fel på sin
moraliska kompass.

Marcus Birro i Expressen skriver att detta är Djävulens
verk. Han verkar förvirrad. Tror han det är fiktion. Tror
han att skall recensera en av alla dessa ändlösa amer-
ikanska pekoral om Djävulens makt.

Bägge har ställt upp på den fiktiva världsbild som styrt
sedan Sovjet och Warzawapakten föll. USA och Nato och
gigantiska ekonomiska intressen behövde en annan mot-
makt för att kunna rulla på biljardindustrin som det per-
manenta kriget är. Islam är inget hot bara en duglig mål-
tavla för ett imperium på väg mot sin egen undergång.

2011-08-01
00:15:43

Man och kvinna
Jag satt och käkade med en kamrat ikväll och
kunde inte låta bli att tjuvlyssna på en grupp
kvinnor som analyserade en av de närvarande
kvinnornas pojkvän.
Kvinnan var helt öppen med mannens tillkorta-
kommanden som fyllde en katalog. De andra
kvinnorna gav henne fullständig uppbackning.
Men det stannade inte där utan gruppen tyck-
te också att man skulle kontakta mannens för-
äldrar för att informera om hans uselhet.
De såg alltså längre än till bara kvinnan som rå-
kat ut för mannen. De ville förändra och förhindra
att hans beteende skulle drabba någon annan.

Här kanske finns en skillnad i hur män och kvinn-
or agerar i kriser.

Jag känner flera män som jag kan diskutera rela-
tion med men aldrig att vi skulle diskutera att ta
kontakt med föräldrar eller vänner till den partner
vi pratar om och inte heller skulle vi så totalt ta
ställning för oss själva (det skulle nog de flesta
män göra).

Tidigare på kvällen träffade jag en 63-årig man som
var ledsen. Hans relation hade tagit slut och han var
påtagligt ledsen. Han var helt öppen om sina egna
tillkortakommanden och vad han hade gjort fel.Det
var ett samtal helt utan prestige eller försök till att
reducera smärtan eller beroendet av kvinnan. Det
var så lång från machobilden man kan komma och
det var riktigt skönt.