leifsjoqvist

2011-02-28
11:24:29

Om att vara rik
Tendens i P1 hade ett program nu på förmiddagen
om att vara rik. Rik på pengar vill säga. En man
berättade att när omgivningen fick reda på att
han var rik förändrades hela omgivningen in-
ställning till mannen i fråga. Han blev mera en-
sam och omskuren.

En undersökning om lycka visar att pengarna spe-
lar en ganska liten roll i sammanhanget. Det som
bestämmer är om man går från att vara rik eller
välbeställd till en sämre tillvaro. Detta bestämmer.
Ändrade livsvillkor och detta är ofta negativt.

När Marx målade upp ett annat samhälle hade han
alla människor i tanke. Han såg att även de övre
klasserna slet med hur klassernas struktur bestäm-
mer hur vi lever våra liv. Den verkliga friheten krä-
ver ett klasslöst samhälle, menade Marx.

Idag kan vi ju tydligt se att de rikas frihet skapar ett
orättfärdigt samhälle med ökade klasskillnade och med
det tilltagande konflikter. Orättvisor och stora skillnader
i livsvillkor kommer alltid att skapa konflikt, revolter och
revolutioner och vill man inte ha det så måste man acc-
eptera tanken på det klasslösa samhället.

Hur det skall skapas och organiseras har vi inga svar
på. Vi kan idag inte ens ställa de rätta frågorna så un-
der lång tid fram får vi leva med den konstanta oron.

2011-02-28
07:42:06

Palmemordet
För 25 år sedan väcktes jag av min son som då var
ett och ett halvt år. Jag satte mig vid TV:n för att
kolla på tecknat på Super Channel som då var det
nya och spännande. Det var extrasändningar och
där talade man om att Olof Palme blivit mördad.

Det var början på en av politiska händelser som
förändrade vårt land.

Genom åren har den ena teorin avlöst den andra
om vem som gjorde och vi kommer säkerligen al-
drig med visshet veta vem som gjorde det.

Mördaren om han var verktyg för något större mör-
dades ju sannolikt för att dölja spåren och de eller
den som beställde mordet sitter så högt att de al-
drig i världen vill ha ett ministermord med i sin nek-
rolog.

Jag tror på the random killer och att det möjligen
faktikst var Christer Pettersson. Tiden river ju allt
och idag finner jag inget intresse i mordet. Livet
går vidare och de stora frågorna som väntar på
svar gäller i första hand de levande.

2011-02-28
00:36:20

Stå för vad man gör
Kissie har landets näst mest besökta blogg. Det är
en ung flicka som inte riktigt förstår det samhälle
hon lever i. Men hon lär sig. För någon vecka sed-
an la hon ut ett videoklipp på sin bror som propa-
gerade för nysvenska rörelsen.
Detta uppmärksammades och hon blev omskriven.
Hon blev jättearg och ringde och hotade en journa-
list.
Hon trodde hon stod över. Hon trodde att hon kunde
göra som hon ville.

När de som betalar hennes blogg med reklam sa att
de skulle sluta med det lärde hon sig vem som bestäm-
mer utbudet och att det finns tydliga gränser för vad
hon kan göra.
Hon fick göra en pudel och kommer säkert bara att
skriva mode och om sin egen spegelbild ända tills
hon en dag delar Narcissus öde.

2011-02-27
14:13:13

Yttrandefrihet
I veckan har tidiningsföretag gjort bort sig
rejält. I "Norran" och "Journalisten" har man
stoppar en ledarskribent och en krönikör och
man hänvisar till illojalitet. I krönikörens fall
sa han upp sig och visade civilkurage och en
försvarare av grundläggande demokratiska
friheter.

Det är märkligt att tidningar som lever på att
människor är illojala och går ut med sin kritik
stoppar sina egna oliktänkande.

2011-02-27
13:04:49

Konferens
Vi har haft konferens i Stenungsbaden under
helgen. Det handlade om teambildning och
att få alla ledare i klubben att känna gemen-
skap.

Jag hade lagt upp ett skiftande program med
en föreläsning om mental träning med Göran
Fridlund, presentationsarbete där man intervjuar
och presenterar varandra och så får gruppen
lista ut vem det är och det stora arbetet med
Hisingsbacka FC "Vision 2015".

Framåt kvällen hade vi en musik quiz där jag
starkt misstänker mental doping då mitt lag in-
te vann.

Kvällen och natten gick i glada vänners lag och
natten bara försvann.

2011-02-26
09:02:56

Lost in power

Den 27 december 1979 gick Sovjet in med militär
makt och ockuperade Afghanistan.År ut och år in
levde vi med att en imperialistisk stormakt ocku-
perade ett litet alliansfritt land. Motståndet orga-
niserades av islamister. Vem hörde då USA eller
svensk borgerlighet prata om kvinnor eller terro-
rism? Alla stödde islamisterna. Ingen utom den
sovjettrogna vänstern var för en ockupation som
skulle fostra afghanerna till utveckling.

Idag är läget helt tvärsom. I Gaza väljer folket
Hamas. De är folkvalda. Det blir ett hot. Israel
ockuperar och dödar civilbefolkning. Då finns
ingen borgerlighet eller USA till stöd. Tvärsom.
De stödjer ockupanterna. Palestinierna skall
fostras til den rådande världsordningen.


USA kopierar Sovjet och ockuperar Afghanistan.
Afghanerna skall fostras. Det gillar svensk bor-
gerlighet som skickar trupper och stödjer ocku-
pationen.
Israel som likt apartheids Sydafrika är en demo-
krati för vissa ges rättigheter att ockupera och fö-
ra en kolonial krigspolitik.
Länder som Algeriet eller Palestina utsätts för mili-
tär eller starka påtryckningar när de väljer fel part-
ier till makten.

Var tog principerna vägen?
Var tog folkrättens vänner vägen?

Folkrätten uppstod ju för att små stater skulle ha en
överstatlig rätt att hävda och behålla sin suveränitet
och självständighet.

2011-02-26
00:45:01

Bröst
Många av oss är ssmått fixerade vid kvinnobröst.
De sanna entusiasterna ser skönheten i alla dess
olika former. De stora står väl oss små män när-
mast. De representerar trygghet och maktfullkom-
lighet, kvävd av stora bröst finns bara tanken att
överleva och det kan vara en befrielse. Det är en-
kel konflikt.

Spädbarn ser mat.
Män ser sex.
Läkarna ser sjukdom.
Affärsmän ser vinster.
Religiösa auktoriteter förvandlar brösten til andliga symboler.
Politiker anpassar brösten i nationella syften.
Psykoanalytikerna placerar brösten i centrum för det omedvetna.

2011-02-25
07:48:09

Friskolor är en styggelse
De som hävdat att friskolor ökar klassskillnaderna
och det för barn har rätt. Det är uppenbart att de
som sätter sina barn i friskolor är de som har de
ekonomiska och sociala kapitalet. Det borde vara
tillräckligt för att inte ha friskolor.
Ännu värre är ju att kapitalägare har inriktat sig
på skolor och omsorg där man ser stora möjlig-
heter till vinst. I flera fall under senare tid har ju
dessa vinstintressen gått före utbildning.

De kommunla skolorna får ta alla smällar. De med
problem av olika sorter får bli kvar. Exemplet USA
förskräcker med metalldetektorer och beväpnade
vakter.

Man borde inte ens behöva det avskyvärda med reli-
giösa friskolor där man tillåts att indoktrinera barn
med mänsklighetens mentala sophög.

Nu säger även Jan Björklund om än sent och om än
naivt som få:
-Det finns tecken på att vinst går före kvalite.

2011-02-24
23:23:37

Media älskar maffia
TV4 har nu gjort vad tidigare Johanna Bäckström Lerneby
gjort  i GP och Janne Josefsson i SvT nämnligen att lura
barn och unga att uttala stöd för terrorism eller organis-
erad brottslighet offentligt.

Mediaaktörerna är slipade och vet vad som säljer. En unge
som kaxigt uttalar stöd för maffia rör upp känslorna i de rö-
da stugorna landet runt. Hög respons och bra för mediakar-
riärerna. Vem bryr sig då om att ungar drivs att ta sitt eget
liv när de förstår konsekvenserna av vad de sagt?

TV4 lurar helt uppenbart några unga att uttala sig vara större
bus än vad de var. På youtube kallas de muppar. En av de
unga tuffa som är med i TV4 tappar allt och tar sitt liv. Kunde
verkligen inte TV4 tagit större ansvar?
2011-02-24
13:21:18

Kväkare
Kväkarna bildades i England på 1600-talet.
Till Sverige kom rörelsen på 1920-talet och
1937 erkändes de om ett kristet samfund
av staten.

Kväkarna haar ingen liturgi och är inte bun-
det till dogmer eller sakrament. Det finns inga
präster eller predikanter.
 Man anser att "något av Gud" bor i varje män-
niska.

Tänk om alla religiösa kunde lära av kväkarna
då skulle jorden vara en plats utan massa hat
och meninglösa konflikter.

2011-02-24
13:07:58

Moderaternas glömda byk
Ibland mina magasinerade böcker hittar jag
Pockettidningen R från 1982. Det är ett tema-
nummer om moderaterna och en sida är sär-
skilt intressant. Det handlar om moderaternas
historia och vad de varit emot genom åren.
Det blir en diger lista:
1918-21  mot allmän rösträtt för män och kvinnor
1919       mot 8-timmars arbetsdag och 48-timmarsvecka
1927       mot Folkskola för alla barn. Läroverk öppna för
                    alla klasser och pojkar och flickor
1931       mot stalig sjukpenning
1931       mot Moderskapsunderstöd
1938       mot 2 veckors lagstadgad semester
1948       mot Allmänna barnbidrag
1948       mot arbetarskyddlag
1960       mot Allmän tjänstepension
1963       mot  fyra veckors semester
1974       mot lagen om anställningsskydd

Inte bara vänstern har en historia om att vara emot.

2011-02-24
12:54:13

Alla dessa chefer

På 80-talet lanserades den platta organisationen och det
var fr a SAS-chefen Janne Carlzon som var den store gu-
run, bl a med boken Riv  pyramiderna. Tesen var att om
alla  ges ansvar kommer de att ta det.

Grunden var att möta upp en offensiv fackföreningsrörelse
som krävde mer makt. Genom de platta organisationerna
skulle makten ligga kvar där den var och ändå skulle det
se ut som en maktförskjutning gjordes.


När vänstern försvagades och behovet av det platta försköts
återgick och vissa fall förstärktes det gamla. De som redan
hade fick exempellösa arvoden och pyramiderna var högre
än innan.

Polisen har dock tagit fasta på en del av 80-talet och det
visar sig att var åttonde polis är chef. Detta har Beatrice
Ask, justitieministern, reagerat på och säger til media:
Alla kan inte vara chefer för då    
  blir inget gjort, säger justitie-    
  minister Beatrice Ask till DN.

2011-02-23
22:08:27

Kaffe, kaffetåren, den är god
Det första som slog mig när jag började inom långvården
för mer är trettio år sedan var att kaffe var ett maktmedel.
Om en patient misskötte sig var ofta det stora hotet:
"Jaha, då blir det inget kaffe."

Några år senare jobbade jag på en avdelning med en av
alla desa kvinnor i medelåldern som mest verkar gå och
vänta på döden och under tiden förpesta tillvaron för sin
omgivning. Hon var avdelningsföreståndarinna och var no-
ga med etiketten. När det var läkarrond var hon själv med
ute på avdelningen för att feja och göra fint. Kaffet var hen-
nes stora sak. Hon vakade över det som en hök. När man
skulle göra kaffe till patienterna fick man kvittera det hos
henne. Ofta klagade hon på att det gick åt för mycket.


Inom omsorgerna fortsatte detta med hoten om att inte få
kaffe vid oro eller trots. Ett tag förbjöd vi kaffe helt på ett
boende då det sades att kaffet var roten till allt ont och sär-
skilt då ångest och utåtagerande. Mången människa med
psyksika funktionshinder har på boenden i Sverige utvecklat
ett kraftigt tvång kring kaffe och det kan man skylle all
personal och ledning för som laddar denna dryck.

Så nu ett äldreboende i Skåne där någon liten jävla räkne-
nisse fått för sig att spara pengar på de gamlas stora och
i många fall enda glädjeämne i slutet av livscykeln, kaffet.
De skall inte få påtår och kaffet skall noga ransoneras. Man
vill ju bara spy åt oginheten.

2011-02-23
16:26:25

En dag i lycka

Jag flyttade mina magasinerade böcker idag. Det
var många kära återseenden. Där fanns Ivar Los
stridsskrifter, Fredrik Ströms "Rebellerna",5 voly-
mer Erich Fromm för att bara nämna några. 100-
tals böcker som under ett år varit nedpackades
befriades idag från glömskan.

Livet blir aldrig tråkigt med böcker. Där finns kun-
skap och erfarenheter att hämta som räcker mer
än väl livet ut.

2011-02-22
17:30:55

Alla är lyckliga
Via de sociala medierna får vi en bild av den
moderna människan som lycklig och full av
intryck och upplevelseaktiviteter.
Man twittrar om att man käkar hummer eller
verkar i upplevelse med sina barn i dyra akt-
iviteter.
På facebook läggs one-liners om samma sak.

Psykisk ohälsa finns inte på nätet. Den som
inte mår så bra får skylla sig själv. Den som
inte mår så bra kan ju också lura sig själv
med spelad lycka.

Det viktiga tycks ju inte vara hur vi mår utan
hur vi uppfattas må.

På den andra sidan i den kalla verkligheten ök-
ar den psykiska ohälsan och läkarna skriver ut
piller till läkemedelsföretagens stora glädje.
På den svarta marknaden säljs amfetamin som
egentligen var till för ADHD-barn till en hungrig
marknad. Om man köper svart behöver man ju
inte redovisa för någon hur man känner sig.

Det öppna samhället och den flödande information-
en bygger murar som ingen ser.
2011-02-22
09:52:11

jag får inte ihop det
I dagarna har jag pratat Prestationspsykologi med mina
elever och använder en handbok med samma namn.
I ett kapitel handlar det om att bli vinnare och så staplar
man upp meningar som sägs vara ett vinnande koncept.
En mening stör mig dock:
En vinnare vet att det aldrig är för sent att ge upp.

2011-02-21
10:36:43

Kyrkan och Kommunismen
I Jerusalem finns Gravkyrkan. Det sägs att Jesus begrav-
des här. Det har varit en källa till konflikter ända sedan
han dog. 1834 hamnade de sex riktiningar inom kristen-
domen, som anser att just de skall ha tillgång till kyrkans
kapell och helgedomar, att 300 personer dog i den strid
som uppstod. De sex riktiningarna grekisk-ortodox,romersk-
katolsk,syrisk-ortodox,armenier,kopter och etiopisk ortodoxa
bestämade sig redan 1192 att lämna nycklarna till en muslimsk
släkt vilka ansågs neuatrala. 1852 bestämde sultanen att inget
skulle röras i kyrkan och så har det förblivit.


Denna blindhet påminner mig om vänstern i 70-talets Göteborg.
Många var kallade att göra den sanna tolkningen av Marx och
Lenin, men överens var de inte. Den sanna tolkningen av så
viktig att man inte kunde komma överens am att i första hand
bekämpa kapitalet och orättvisor. Den rätta vägen var första
prioritet.
Det var VPK, det var APK(som brutit sig ur VPK), det var SKP
(som brutit sig ur VPK), det var KFML(r) (som brutit sig ur SKP),
det var FK(som brutit sig ur SKP),det var KAF och det var de
renaste av de rena nämnligen KEGG vilka ansåg sig genom att
bryta sig ur så skulle alla ansluta sig till de kommunistiska en-
hetsgrupperna i Göteborg.

Om man skall vara noggrann så bildades först KFML. KFML var
en utbrytning ur Vänsterpartiet 1967.Ur KFML kom SKP, KFML(r)
och FK.

Tro som tro. Enhet blir det inte.

2011-02-21
10:18:43

Progressiv rock
Under 70-talet kom den progressiva rocken som en
utvecklingen ur rockmusiken på 60-talet. De ledande
banden var Genesis, Pink Floyd, Camel, E,L&P, Van
den Graaf Generator och Yes. Under några år flytt-
ade dessa band fram den progressiva rockens posi-
tioner. Det blev dock för mycket. Det stora och pomp-
ösa kvävde och under 80-talet försvann nästan denna
genre helt.

Grymt bra italienskt band som tyvärr bara gjorde tre
skivor och en riktigt bra.

I bakvattnet har några grupper hållt ställningarna utan
att någonsin komma i främre mediala bruset. Det är
band som IQ, Dream theatre ,Spock´s beard och några
till.

En kritik som framförts är ju att musiken blir för komplic-
erad och att kraven på perfektion blivit för stor. Tekniken
sägs gå före känslan. Utrustning före kunnande. Mot detta
kan sägas att de bästa skivor som den progressiva rockens
bästa skivor är live. Så är det för Yes (Yessongs)Dream
Theatre(Once in a livetime)IQ(Forever live) eller Spock´s
beard(Gluttons and punishment).


Roland Kirk multiinstrumentalist och utifrån sin jazzbakgrund
inspiratör till många av den progressiva musikens huvudper-
soner skriver:
Progressive rockers do not write songs.They write compositions.
Yhe ideal Progressive rock compositions is not something to dance
to, nor does form the background for the audience chatter.Rather,
an audience should pay attention to the musical complexities unfold-
ing before them, and take into consideration any higher themes or
topics that would transcend literal interpretationSvenskt band väl värt att lyssna till

2011-02-20
11:23:53

en farlig man

Igår när jga kom till träning så möttes jag
av en ung man som tittade på mig med sto-
ra ögon och gapande mun.
Jag frågade om allt stod väl till och till slut
svarade han:
-Du ser ut som en massmördare!

Jag gjorde en snabb koll på mig själv och såg
en medelålders man och klädd enligt följande:
Gummistövlar.
Overallbyxor väl nedstoppade i stövlarna.
Lång vinterrock.
Gråa handskar med intorkat blod på.
Svart halsduk.
Orangemössa med linor ner vid öronen.
Till det  hörlurar i matchande ceris färg.

2011-02-19
19:15:32

En fråga om klass

Liberaler envisas ju med att säga att det inte existerar
klasser utan bara individer. Detta är ju krutröksridåer
för att dölja sanningen. Utan klasser finns ju bara den
egna förmågan och intellektet att hänvisa till. Alltså att
de härskande gör det för att de är bättre utrustade och
äger förmågan att styra och att vara rika.

Då får ju också de lägre klasserna stå sitt kast. De har
inte förmågan att skaffa sig ett bättre liv helt enkelt.

De lägre klassernas enda chans till en genrell förbättring
av sina villkor ligger i organisation och kamp. Den måste
ske tillsammans i solidaritet. En och en blir det ju själv-
klart så att de härskande består.

Detta är ju egentligen självklarheter.

På TV går nu en utmärkt engelsk serie som heter Downtown
Abbey. Det handlar om en familj och dess gods. Tydligare än
så här blir inte bilden av ett klassamhälle. Godsägaren är en
god man med hög moral, men också en man som vet att full-
följa sina plikter och att upprätthålla klasssamhället. Bland
tjänstefolket finns olika nivåer och där det finns alla klassak-
törers stigma. Den lydande, den underordnade, strebern, re-
bellen. Här finns också tydligt karaktäriserat hur man finner
sina roller och hur oerhört svårt det är att bryta sig ur dem.
Det finns en roll att ta men det finns ingen frihet.


Det slår mig att Marx en gång skrev att det inte bara skulle va-
ra en befrielse för de lägre klasserna utan för alla. De övre klas-
sernas liv är ett liv i jakt på att behålla sin makt vilket gör att
man är lika bunden till regler och ritualer som någon annan.

I TV-serien skildras bl a detta med alla ritualer från det man går
upp på morgonen tills det man går och lägger sig. Allt har sin ri-
tual. Det handlar om kläder, hur man för sig, vad man säger,vem
man umgås med och massor av andra regleringar.

2011-02-19
14:34:46

Skojar de med oss eller...............
FN:s medlemsländer, närmare bestämt 131 stycken, ställde sig
bakom en resolution under gårdagen som fördömer Israels bo-
sättarpolitik på ockuperad mark.
Det är ju ett självklart krav för alla människor med lite vett i
huvudet. USA svarade upp med att lägga in ett veto som så
många gånger förut.

Det ytterst märkliga är dock motivationen. USA hävdar att en
dylik resolution stänger väger till förhandlingar.

Man av ordning kan ju fråga sig om inte en folkrättsvidrig prak-
tik sedan länge stängt vägar till en lösning i frågan om ett fritt
Palestina.

2011-02-18
13:44:13

Ny roman

Claes de Faire har skrivit en roman som heter Alla
lyckliga familjer liknar varandra vilket är inlednings-
mening i Leo Tolstojs roman Anna Karenina.
Meningen i Anna Karenina fortsätter "men den olyckliga
familjen är alltid olycklig på sitt särskilda sätt".


Det handlar om yta och det handlar om att ingenting är
värt något om det inte kan redovisas. Det kan handla om
ett Twitter att man just nu äter hummer på lyxig reaturant
eller att man befinner sig med känd person. Man vill plocka
poäng till ytans CV.
Jag tänker på Dirt boken om Motley Crue. Bandets medlemm-
ar knullar allt de ser men knullandet är inget värt förrän de
har fått berätta det för de andra i bandet. Ju värre ju bättre.
Åter handlingen är ointressant om den inte får berättas.

Twitter och Facebook är ju ett evigt tjattrande om vem man
träffat, hur roligt allt är och hur häftig man är.
Det är Erich Fromms värsta mardröm i verklighet. Att ha ell-
er att vara, att leva i ägandet eller varandet.
Äga utbildning, vara klok.
Ha status, vara lycklig.

2011-02-18
13:00:54

Debatt i riksdagen
Sossarna har det tufft. Moderater och kristdemokrater
mosar allt sosseprat. Alliansen är tydliga och konkreta.
Sossarna tårmilda och innehållslösa.
Alliansen framstår som de svagas parti. De visar att de
satsar på de sämst ställda. De plockar poäng genom att
påstå att sossarna inte vill ge skattelättnader till de sämst
ställda när de avskaffade arvsskatten, gav skattelättnader
till miljardärer(för att de skulle stanna landet) och lite likn-
ande skattetrams som var sossarnas praktik under 1990-
talet.

Ändå, det är de rika som tjänat på Alliansen och det är
märkligt att sossarnas har så svårt att visa detta.
Ideologilösheten gör dem svaga och oskarpa.

Sossarnas fall är fritt.

2011-02-17
18:07:59

Är det rätt att utesluta Sverigedemokrater
I den liberala hegemonins land så gör vänster sig
själv en otjänst om den spiller energi på SD. Det
är nämnligen så att allt som landar utanför hege-
monins sfär klumpas ihop till samma grupp. Om
man då en dag tycker att SD-are skall uteslutas
ena dagen så kommer en vänsteraktivist att ute-
slutas nästa dag.

Facket kan utesluta medlemmar som aktivt mot-
arbetar fackets arbete, men att utesluta för att
man är medlem i en organisation är inte accep-
tabelt.


För liberalen är det skit samma. Den som inte är
med oss är emot oss.

SD är en styggelse som tyvärr vinner terräng
med sitt rasistiska budskap. Istället för att ge-
mene man ser att orättvisorna beror på ökande
klassskillnader köper man den lättare att allt
är blattens fel. Dumt och enkelt.

Vänstern borde istället koncetrera sig på eget
arbete. Vad göra för att få ut budskap? Vilket
budskap? Hur skall vänstern göra?
Samarbete med liberalismen är inte vad som
skall upp på dagordningen. Det är inte tydligt
idag.
Vi sitter inte i samma båt.
I båtarna sitter kapitalet och vi andra simmar
omkring och försöker hitta båtar eller ännu
bättre land för att fotfäste.

2011-02-17
17:34:22

Behöver inte Bahrein demokrati
Upproren i Mellanöstern och norra Afrika sprider sig.
I Libyen har folk blivit skjutna och i Jemen är uppror-
et i full gång. Alla är överens om att det var ett fram-
steg att Mubarak föll (även om en del liberaler målar
fan på väggen med det islamtiska hotet).
Då är frågan varför världens största demokrati, USA,
med pansarskepp stödjer diktaturen i Bahrein?

Kan det vara så att man är rädd att den ännu större
diktaturen i Saudiarbien skulle kunna hotas?
Kan det vara så att man räds att ett fritt Bahrein skul-
le börja samarbeta med Iran?

När USA och Väst pratar demokrati är det alltid behäftat
med villkor:
-Det får inte gynna Iran
-Det får inte gynna islam
-Det får inte hota oljeintressen
-Det får inte hota Israel

Kan den liberala hegemonins strävanden bli tydligare?

2011-02-17
17:22:47

Träning kan vara farligt
Jag lyssnade till en expert som rekommenderade 15
minuters träning i avsaknad av annat. Träna i hemm-
et var hans uppmaning.
Jag har köpt en stor gummiboll som jag rullar på när
jag tittar på film. Det har hitintills varit utmärkt träning
för mage och rygg. Igår kväll fick jag dock en tanke-
ställare om nyttigheten med detta. När jag låg och rull-
ade där som vanligt skulle jag göra en snabb upprullning
så att jag hamnade sittande. Istället gled jag åt sidan och
föll, utan att hinna ta emot ,mot bordet och slog i huvudet.
Det svartnade och jag var borta några minuter.

Resten av kvällen hade jag dunkande huvudvärk och det
sista av mina önskemål var att få träna.

Det är inte jag på bilden.............

2011-02-16
18:44:59

Ett nytt manifest

1948 publicerades Det kommunistiska manifestet av Friedrich
Engels och Karl Marx. Det sammanfattade de krav som tidens
radikaler hade för ett bättre samhälle. Århundradens kamp och
1800-talets revolter sammanfattades och la grunden för den
vänster som radikalt skull omforma världen. Klassamhället
var inte längre givet. De lägre klasserna krävde sin plats.

Idag har nästan alla manifestets krav uppnåtts. Förutom punkt
två och tre(vilka iofs är helt avgörande)har kraven genomförts
och är inte längre för ett manifest.

Hög tid då för ett nytt manifest. Hög tid att sammanfatta vår tids
krav på ett bättre samhälle och vad och hur vi skall göra för att
nå dit.

2011-02-15
12:57:59

Är det bara känslan som räknas

Jag går ut en kväll och träffar en kvinna. Vi går hem
till mig och väl där är vi trötta och somnar. Jag vak-
nar på morgonen av att hon suger mig. Är detta då
att betrakta som sexuellt våld?

Jag går ut en kväll och träffar en man. Vi går hem
till mig. Vi har inte sex. jag vaknar på morgonen av
att han suger mig. Är detta att betrakta som sexuellt
våld?

En kvinna går ut en kväll och går hem med en man.
De har inte sex. På morgonen vaknar hon av att han
slickar henne. Är detta att betrakta som sexuellt våld?

2011-02-15
12:39:02

Vänsterterrorism
Under 70-talet fanns en lång rad grupper som kallade
sig vänster och som bedrev terror mot stater. Iden var
att terrorn skulle avslöja kapitalets sanna natur. Repress-
ionen skulle visa att våldet var den kapitalistiska statens
sanna natur.

Många hämtade inspiration från Tredje Världens befrielse-
rörelser och kanske främst från Tupamaros, som var en
stadsgerilla, i Uruguay.

Det kan tyckas som en märklig omväg. Staterna i väst var
inte att jämföra med staterna i Tredje Världen. Den demo-
krati som fanns i väst hade vunnits inte givits.


Organisatoriskt var terrorgrupperna esoteriska. De kunde
inte vara öppna då säkerhetstjänsterna genast skulle slå
sönder dem. De var stängda och hemlighetsfulla och på
så sätt raka motsatsen till de öppna massrörelser som vun-
nit demokrati, yttrandefrihet och en ökad jämlikhet.

Signifikativt är att Blekingegadeligan i Danmark klarade sig
ända fram till 1989. När andra europeiska terrorgrupper slogs
sönder överlevde danskarna. Blekingegadeligan var sprungen
ur samma ideoligiska mylla som RAF och Röda brigaderna.De
anslöt sin til mutteorin vilken sa att folken i väst var mutade
av kapitalet och inte såg de dolda strukturerna. Endast terror
skulle få folket att öppna ögonen.

Blekingegadeligan var liten och sluten. Tack vare detta kunde
de agera så länge. De var mer en rånarliga än politisk organisa-
tion och pengarna gick i huvudsak till PFLP och kampen för ett
fritt Palestina.

Om något kan vara tydligt är det att terrorismen var en judas-
kyss åt vänstern i stort. Terorismen skapade oreda i övrig vän-
ster och när kapitalet samlade ihop sina ideologiska armeer
fanns inga motkrafter att stå emot.

Så även om inte terrorgrupperna var direkt skapade av kapi-
talet gick de kapitalets ärenden.


2011-02-15
12:12:54

Denkverbot

Jag hittar en essä av Zizek på nätet: Repeating Lenin.
Den har ett mycket intressant intro där Zizek skriver
om den liberala hegemonin. Idag är den liberala dis-
kursen närmast total. Om någon går utanför anfalls
av argument som syftar till att förgöra. Ett försök att
framföra argument som syftar till utveckling och soli-
daritet får genast försvara Gulag eller Pol Pot.
Det är som med kyrkan på 1800-talet. Det var en om-
öljlighet att uttrycka en tanke syftande till ateism, då
var man genast en satans hantlangare och exkluderad.

Zizek kallar detta Denkverbot och syftar då givetvis på
Västtyskland som under 60- , 70- och 80-tal hade ett
Berufsverbot mot alla som hyste radikala åsikter.

Ett nära exempel på hur det fungerar är när Jan Guillou
möter Per Gudmundsson i debatt om islamistisk terror
och när Guillou problematiserar beskylls han av Gudmund-
son att försvara vänsterterrorismen på 70-talet.

Konkreta analyser av konkreta skeenden, var Lenins tes.
Det håller än idag.

2011-02-14
19:27:42

Den glade filosofen

Slavoj Zizek hade presskonferens i New York och
The Observer refererade. Helt plötsligt säger Zizek:
"How does a Montenegrin masturbate?" Mr. Zizek asked. "He digs a hole in the earth, puts his penis in and waits for an earthquake."

Längre fram hamnar han i dialog med tidningen:

"Are you Christian?" asked Mr. Zizek.

"I'm a lapsed Catholic," said The Observer.

"All Catholics are lapsed," said Mr. Zizek. "Even the pope."

Lapsed betyder att man förlorat sin tro (jag slog upp det).

Zizek skall läsas men inte nödvändigtvis begripas. En annan
liten Zizek/Lacansk sanning som han skrivit:
”En dåre som tror sig vara kung är inte mer galen än en kung som tror sig vara kung”.
2011-02-14
13:51:12

De små ögonblicken

Historien är fylld av små människor som i ett givet ögonblick
kan ändra historiens gång. Kapuscinski skriver i Shanernas
shah om hur en enskild demonstrant vägrade att flytta sig på
polisens anmaning och hur polisen i sin villrådighet valde att
gå sin väg. Berättelsen spred sig lavinartat och revolten var
ett faktum. året var 1979.


Rosa Parks vägrade 1955 att lämna sin plats på en buss i Ala-
bama. Vid den tiden hade södra USA värre raslagar än Sydaf-
rika. Hon anmodades av chauffören och plakaten där det stod
att platsen bara var för vita. Hon vägrade. Hon åtalades, men
händelsen gav medborgarrätssrörelsen en kick som sedan be-
gravde den officiella rasismen.


Allt blir dock inte till guld. Tankmannen som ställde sig framför
armens tanks på Himmelska fridens torg 1989 gjorde en hero-
isk insats med tanke på att tanks dagarna innan kört över folk.
Han stod stilla i deras väg och flyttade sig inte.
Revolten kom dock av sig eller slogs ner. Tankmannen är för-
svunnen. Vissa säger att han blev avrättad andra att han lever
i Kinas inland.
Den kinesiska diktaturen rubbades dock inte.Frågan är om vi får några hjältar från Tahirtorget?

De ovan var ju enastående bevis för styrkan i den civila
protesten. Den kräver dock att ett folk ställer sig bakom
och att det finns organisation att ta hand om all ilska.

2011-02-14
13:28:16

När det inte längre finns några levande vittnen...........

I DN förs en mindre diskussion om hur man skall beskriva
eller skriva om förintelsen. Det är en viktig diskussion. Jag
läste om det redan 1993 då den tyske journalisten Michael
Schmidt gav ut sin bok The new reich. Schmidt levde med
tyska nazister under flera år och kom lite för nära. Han upp-
levde en stark solidaritet i gruppen och blev vän med flera.
Han bröt projektet när han kände att han inte längre kunde
vara klar med sin utgångsposition.

Den viktigaste frågan för Schmidt var den om alla osaklighet-
er som fanns i beskrivningarna om förintelsen. Efter kriget
trummade propagandan på och för att få så effektfulla bild-
er som möjligt konstruerade man emellanåt. Mumma för bok-
stavstroende nazister.

Schmidt menade att när alla vittnen dött ut har vi bara käll-
orna kvar och vad händer då om det visar sig att källorna
inte fyller sin funktion? Hur blir det då med beskrivningen och
berättelserna?

Nu är vi snart där. Mycket få levande vittnen finns kvar och
snart är det borta.

En mycket märklig kritik av Schmidt kan man läsa på Radio
Islam som börjar kritiken av Schmidt med : juden Schmidt....

2011-02-14
12:45:24

Svensk maffia och varför då?
Jag lyssnade till P1 igår och det handlade om Fagersta.
En gammal bruksort där V-partiet är oerhört starkt. En
fingervisning om hur politiken är i upplösning är orten
då också Sverigedemokraterna växer. En SD:are vis-
ade också upp sin okunnighet genom att beskriva invand-
raren eller muslimen som välorganiserad och kollektiv
medans svensken var individuell. Han måste ha missat
hela 1900-talet. Sveriges unika välfärd och jämlikhet
byggdes ju upp tack vare att svensken organiserade
sig i folkrörelser. Om något folk har varit kollektivt så
är det de svenska.

Senare på kvällen handlade det om Hells Angels. Det är
fascinerande att följa HA och den organiserade brottslig-
heten i år. Nästan linjärt med nedrustningen av den all-
männa välfärden och restaurationen av klasssamhället
växer de kriminella ligorna. Under de goda välfärdsåren
var kriminaliteten individuell och vi hade enskilda riksbus-
ar som Clark men ligor likt idag fanns inte.

Vem gör den kopplingen?
Vad vi vet är att dagens linje med ökad repression ger inga
resultat. Även i USA visar att bara sammanhangsåtgärder
och alternativ till gängmedlemskap ger resultat. Repression
cementerar gängen och gör dem ännu mer utanför och ännu
farligare.

2011-02-13
14:07:24

Horror, its horror..................

Rough anties är en grym film om dagens Sydafrika. I
huvudrollen finns kvinnorna i organisationen Bobbi Bear
vilka tar hand om och hjälper utsatta barn. Ja, de gör
mer än så de tar vittnesmål, jagar och fångar förövarna
och lämnar över dem till polisen. Våldtäkt på kvinnor
och barn är inte högprioriterade fall hos polisen.

Det handlar om tuffa kärringar i Kim Longinottos doku-
mentär. En liten grabb hittas vind för våg vid en pub.Han
har inget språk och det visar sig att han upprepade gång-
blivit våldtagen av sin drogade pappa. Man undar över
hur lågt en människa kan sjunka.

En annan man har under år misshandlat och våldtagit sin
11-åriga dotter. Hon har flera djupa ärr från kniv som ald-
rig blivt sydda. Mannen intervjuas och han säger att dott-
ern har ett "criminal mind". Han berättar att hon äter upp
hans 6-packs yougurt och låter de tomma förpackningarna
stå kvar i kylen. Det fick mig att skriva ett brev:


Dear John!
Jag uppfattar att du har samma problem som jag. Ett barn
som äter upp dina goda saker som du köpt till dig själv.Själv
får jag dricka whisky som är så utspädd att den bara luktar
alkohol, tomma förpackninagr i kylskåpet vet jag allt om.
Så därför tänkte jag föreslå ett byte. Du tar min son och jag
tar din dotter.

Best reegards // Leif

I brevet utelämnade jag lite info. Om min sons storlek och lilla
brist på att ta kritik. Mötet dem emellan fyllde mig med en kän-
sla av att John skulle ändra sin uppfattning om att ge sig på si-
na barn.

2011-02-12
14:54:01

Vem äger rätten att ta liv?

Igår såg jag Absolut makt av och med Clintan. Det är det
gamla vanliga med hedersknyffel som måste döda för att
hämnas oförrätter. Världens äldsta berättelse och den som
ligger till grunden för det inhumana.

Varje gång vi använder öga för öga fortsätter vi den gamla
tragiska berättelsen som inte tycks ha något slut. Människan
kan ju problemet. Därför har vi skapat lagar. Vi inser att det
blir fel om varje människa skall vara domare. Ändå fortsätter
det. Den stora berättelsen som sprids via sagor, filmer och
litteratur är ju helt låst vid temat. De stora religionerna spri-
der skiten.

Berättelserna stannar alltid vid den slutförda hämnden. Då är
allt tillrättalagt och det verkliga livet kan gå vidare. Så ser det
ju dock inte ut. Hämnden fortsätter. Det finns alltid nya aktörer
att fortsätta hämnandet.

Bland det bästa som bryter denna berättelse finns två filmer.
Gran Torino och Leolo där hämnden blir en annan än den gäng-
se. I den första låter Clintan allt ta ett slut med sitt eget liv. Det
går inte att hämnas vidare och i Leolo kan inte hämnaren utföra
sitt uppdrag utan bryter ihop.

I berättelserna är vi inte så noga med liv. De som beskrivs som
onda kan vi döda i massmord medan de som beskrivs som goda
kan ta så många liv de vill.

Sällan får vi beskrivet det komplicerade. De som ångrar sig. De som
är beredda att ställa till rätta utan våld. Förlåtelsen verkar kämpa i
evig motström trots att alla någonstans inser att det är grunden för
det goda samhället. Solidariteten och förlåtelsen.


2011-02-11
15:47:15

Varför tittar jag på TV?

En undersökning för några år sedan visade att man
äger samma aktivitet i hjärnan när man tittar på TV
som vid sömn, med den distinktionen att man inte
får den vila som kroppen behöver vid sömn när man
tittar på TV.

Neil Postman gick ut i ett korståg mot TV för 30 år sedan
och då var det bättre än idag utan att någon lyssnade.
Underhållning till döds hette boken och kritiken gick ut
på att vi alla skulle bli lallande fånar som bara törstade
efter lättsmält nätflimmer. Han fick rätt. Idag är media
en smältdegel där TV sänder skit som sedan ältas i alla
andra former.

Ändå sitter jag och zappar.

Igår såg jag Karussellen med Lennart Hyland från 1963.
Så uppfriskande. Det var så underbart amatörmässigt
och helt uppenbart inte repeterat. Idag är ju varje show
repeterad i minsta detalj. Det spontana utrotat.

Kollar Debatt som skall vara seriöst och inser att Postman
hade rätt. Det seriösa smittas och blir till ren underhållning.
Vad kommer någonsin ut av Debatt?

2011-02-11
11:16:12

Det eviga tjatet om jaget
Under veckan har jag zappat mycket TV. I så
gott som alla sitcoms så onanerar man jaget.
Det är jag hit och jag dit. Det är en ytterst märk-
lig narcissism. För en sjukdom är det. En farlig
sådan.

Det ehla är ganska enkelt. Vi är ingenting utan
den Andre. Det är genom andra vi blir till. Vi ser
och lär. Vi formas tidiga år av vår miljö. Hela liv-
et handlar det om att vara i ett sammanhang. Vi
är ingenting utan alla runtomkring.

Narcissisten lever ju på att parasitera på den Andre.
Han ser bara sig själv utan att förstå sammanhanget.
Det sjuka kan bara chockas. I ensamhet ser man hur
mycket man själv är.

2011-02-10
20:24:31

Var tog alla faror vägen?
Det har kommit två rapporter från BRÅ(Brottsförebyggande rådet)
som borde stämma till eftertanke. De visar att brotten generellt min-
skar och att människor generellt känner sig säkrare.
Detta trots en medial kampanj för att brotten ökar och att vi lever i
en allt osäkrare värld.

Den fråga alla borde ställa sig är:Vem tjänar på denna kampanjjour-
nalistisk?

Rapporten visar också att de som utför brott och de som utsätts för
brott tillhör skilsmässobarn, de som har låg utbildning och de som
lever i arbetslöshet.

Så mycket för de etniska förklaringsmodellerna.

Det är alltså det gamla vanliga klassförtrycket som visar sitt gristryne
igen. Vi är alla jämlika men vissa är mer jämlika än andra.Orwell mer aktuell än någonsin. I 1984 praktiseras ju nyspråk där
uppenbara saker blir till sin motsats. Krig är fred är ju en av paroll-
erna. dagens liberala värld är ju fylld av detta nyspråk.

Inte nog med att de på samhällets botten utsätts för olika former
av repression, som kriminellt våld, de får också skulden för denna
repression.

2011-02-10
20:11:09

Vart är vi på väg?
Under hela förra seklet drevs utvecklingen mot frigörelse
och för frihet. Ibland perverterades den ursprungliga tanken
och stater som bildades ur revolutioner skaffade sig nya
förtryckare som ersatte de gamla.
Utvecklingen kring Tunisien, Jemen och Egypten är hopp-
fulla. Folk går åter ut på gatorna. Det är på torgen de gam-
la förtryckarna avsätts inte på nätet.

I USA och i vissa liberala kretsar växer sig tanken om att
frihet och demokrati inte alltid är bra. Det hämmar tillväxt-
en och det kan släppa fram organisationer som inte är i
fas med den rätta liberalismen. Det liberala tar stöd av det
gamla konservativa. Det är av naturen givet att de som styr
borde göra det utan inblandning från en obildad pöbel.


Dessa paradoxer har alltid fascinerat. Alla de som en gång
stödde Sovjet och ondgjorde sig över USA och väst var ju
också i sanning levande i en paradox. De kritiserade Väst
för varje liten inskränkning i yttrandefriheten och slog på
truimman vid politiska skandaler samtidigt som man i Sov-
jet skickade miljoner till arbetsläger för minsta opposition.

Det känns som om 1900-talet har imploderat. Vi står idag
ungefär i samma politiska miljö som 1850-talet. Starka reli-
giösa strömningar som ropar efter makt, starka konserva-
tiva strömningar som ropar efter det auktoritära och på and-
re sidan finns liten allmän rebellrörelse utan ideologi. Tid för
en ny international och en remake av kommunistiska mani-
festet.

En syntes av Karl och Groucho- En vänster i glädje

2011-02-09
16:17:18

Poeten
Marcus Birro är verkligen förortens Judas. Få har som
han ttagit hämnd på förorten som han. Allt är förortens
fel. Nu bor han i medelklassgetto i Norrköping och är
nöjd. Det är honom väl förunnat.

Till skillnad från förra seklets arbetarförfattare vilka age-
rade i solidaritet med sina uppväxtmiljöer tar Birro varje
chans att smutskasta och samtidigt heroisera sig själv.

Istället för att i solidaritet använda kulturen som en bro
till bättre möten gör han motsatsen.

Jag växte upp i arbetarkvarteren i Olskroken och har många
goda minnen därifrån. Jag känner inget agg eller hat till min
barndom.
Däremot känner jag mina tio år i ett parhusgetto som de
mest själslösa i mitt liv. Där handlar det bara om att jäm-
föra trädgårdar, bilar och hus. Samtalen handlar om skatt-
er, inkomster och avdrag.  Jag trivs i ett dynamiskt getto
där allt är råare men ärligare. Det finns få filter till livet.

Kulturen är ju odling. Odla för bättre möten mellan männi-
skor. Mången kulturell har inte det i sig . Mången kulturell
vill göra tvärsom. Exkludera genom esoterism. Vi kan och
förstår, vi är bättre än de.

Kultur betyder odling. Mylla frodas inte om man slänger mynt
i den däremot frodas det om man skiter och pissar på den.

2011-02-09
15:53:54

Filmernas film
Himmel över Berlin av Wim Wenders är en av de
bästa filmer som gjorts. Jag har tagit god tid på mig
vid denna omtagning. Bilderna är sagolika. De skild-
rar myten i svart och vitt. När det mänskliga skall ge-
staltas går filmen över i färg.

Dialoger och monologer är så innehållsrika att jag mås-
te stanna och ta om. I film missar man massor av ord.

Filmen skulle göra sig allra bäst i 12 tiominuterssekvenser
med reflektion för att sedan ses i sin helhet.

Jag är så glad att jag orkade bejaka mitt tänkande och
kännande jag igår och valde bort all skit som annars
lägger sig som bajs på den intellektuella linsen. Himmel
över Berlin är en film att ha med sig genom livet. Det
finns bilder och ord som räcker för lång tid.


Så här börjar det:
DamielWhen the child was a child, it walked with its arms swinging. It wanted the stream to be a river, the river a torrent, and this puddle to be the sea. When the child was a child, it didn't know it was a child. Everything was full of life, and all life was one. When the child was a child, it had no opinion about anything, no habits. It often sat cross-legged, took off running, had a cowlick in its hair, and didn't make faces when photographed.

Damiel: When the child was a child, it was the time of these questions. Why am I me, and why not you? Why am I here, and why not there? When did time begin, and where does space end? Isn't life under the sun just a dream? Isn't what I see, hear, and smell just the mirage of a world before the world? Does evil actually exist, and are there people who are really evil? How can it be that I, who am I, wasn't before I was, and that sometime I, the one I am, no longer will be the one I am?

2011-02-09
15:42:38

Civilisation
Jag står på min balkong och tittar ut.
Ett par med hund möter en ensam ock-
så med hund.
Hundarna rusar till varandra, hoppar på
varandra och luktar varandra i baken. De
visar stor uppskattning i mötet.

Tre människor står och tittar på. De säger
ingenting. Tittar i marken. Skulle de tala
med varandra skulle konversationen ute-
slutande handla om deras egen hund.

2011-02-08
17:44:40

Poesi, eller kanske konsten i stort

Idag hade jag några timmar utan att veta vad jag
skulle göra. Då brukar det bli läsa eller kolla film.
Mitt medvetna jag försöker styra över det andra.
Det andra är det trötta som bara vill ha passerad
kost utan motstånd. Jag vet ju att jag kan gå i dag-
ar och fundera när jag sett en bra film. En Herzog
kna följa med i månader, ändå händer det flr ofta
att jag väljer en ordinär thriller som det går tusen
på en. Jag tittar närmast i dvala och när det är slut
glömmer jga direkt. Det finns inga taggar som sitt-
er kvar. Ännu värre är alla amerikanska komedier,
men det stadiet har jag passerat. Det är lobotomi.
En Sandlerfilm och hela kroppen skriker i protest.

Jag övervann min lättja och såg om Hjärta av glas
filmen som är fylld av symbolik och där Herzog in-
te bara hypnotiserade sig själv utan också skåde-
spelarna inför tagningar. Funderar ännu vad det hand-
lar om.


I Focus skriver David Uppgren om poesi. Denna form
som så få läser. Han ondgör sig över Greider som me-
nar att poeterna skriver för esoteriskt. Man kan ju
fråga sig varför folk alltid gillat visan men ratat po-
esin. Jag tror det intellektuella snobberiet gör att po-
esin blir en angelägenhet för de få.
Det borde kanske lära av den moderna musiken där
ett orent ackord och falska toner kan skapa ett in-
tresse långt större än de mer tekniskt begåvade.

2011-02-07
20:59:46

Den gode historieberättaren
Kamrat M skulle igår förära mig med en rolig historia.
Det handlade om Bildt och Reinfeld som satt i ett fly-
plan och Bildt berättade för Reinfeld om en dvärg och
en väutrustad svart man i en dusch.
När M kommer till slutklämmen och höjdpunkten skall
avslöjas säger M:
-Då sa den svarte mannen.............................

Han hade glömt poängen.

Det var så antiroligt så det blev skitkul och vi
garvade gott en minut.

En timma senare fick jag poängen på mobil.
Remember Turner Brown!
Jag fattade ingenting.

Vad jag tror att kamrat M skulle berätta var följande:
Turner Brown

A skinny little white guy goes into an elevator, looks up and
sees this HUGE black guy standing next to him.

The big guy sees the little guy staring at him, looks down and
says"7 feet tall, 350 pounds, 20 inch member, 3 pound left testicle, 3
pound right testicle, Turner Brown."

The white man faints and falls to the floor.

The big guy kneels down and brings him to, shaking him. The big guy
says, "What's wrong with you?"

In a weak voice the little guy says, "What EXACTLY did you say to me? "

The big dude says, "I saw your curious look and figured I'd just
give you the answers to the questions everyone always asks me.

I'm 7 feet tall, I weigh 350 pounds, I have a 20 inch private, my left

testicle weighs 3 pounds, my right testicle weighs 3 pounds, and my
name is Turner Brown."

The small guy says, "Turner Brown!...Sweet Jesus, I thought you said, "Turn Around

2011-02-07
20:53:46

Bajsmänniskor
Det finns en del människor som inte klarar av
att leva sina liv utan att dra ner andra i sin eg-
en skit. Det är tjallarna och det är projicerarna
som är värst.
Tjallarna är de som inte möter sina kollegor med
sin kritik utan springer till chefer och skvallrar
vilket är ack så vanligt i offentlig verksamhet.
När man råkar ut för dem är det som att få bajs
på sig. Man kan inte värja sig för informationen
är given och man vet inte vem som egentligen
är ute efter en.

Sedan har vi krypen som angriper barn. Som ung-
domsledare kan man ju inte fysiskt angripa dessa.
Man måste argumentera och hålla sig lugn. Man får
massor av bajs och det enda man kan göra är att
försöka torka bort det värsta.
Det handlar om ledare som inte klarar av att hant-
era konflikter och det handlar om föräldrar som lev-
er genom sina barn.

Det är därför jag trivs bättre när någon hotar rent
fysiskt. Då vet jag källan och jag kan antingen för-
svara mig eller åka på stryk, men allt är mycket
tydligt. Inga falska bondmoror som ljuger munnen
svart, inga galna öbor som jagar barn med järnrör
och inga småortsnassar som hatar invandrarbarn.
Bara ren och oförfalskad konflikt.

2011-02-07
16:24:22

Den glömda hygienen

Jag minns mina högstadieår ganska klart och jag minns
framför allt när jag började att kåta upp mig på bröst
och rumpor. Ganska snart insåg jag att för att röra des-
sa gudomliga behag var jag tvungen att hålla mig ren
och att duscha. Det var besök i affären efter manliga
tvålar och deoderanter.

Idag tycks detta vara som bortblåst. Vare sig tjejer eller
killar duschar. De går omkring och luktar svett och ännu
värre är när man kan känna den vämjeliga doften av
parfym och svett.

En sak är om man inte fattat sambandet mellan hygien och
attraktion värre är att det också blir en fråga om smittosprid-
ning.

Man kan fråga sig varför?

2011-02-07
11:54:14

Strukturell rasism

En fotbollsledare i en fotbollsförening med stor
invandrargrupp får lära sig att leva med vardags-
rasism. Det handlar oftast om att laget anses kax-
igt eller kräver disciplin och dessa om dömen kom-
mer av vita svenskar som med bara en blick kan
bedöma ett helt lag.

Det kan handla om öpnna rasister på öarna som
jagar 14-åringar med järnrör eller äldre gentlemän
som i förtrolighet berömmer mig att orka med ett
sådant lag. Ett beröm jag mår illa av.

Det kan vara ledare i små rika orter som skriver an-
gående smågruff mellan killar och tjejer:
Det är svårt att inte dra paralleller till betydligt allvarligare
fall (från kvällspressen) där en stor del av detta beteende
ingår.
Man kan ju ana vart syftningen går..........

Det är tufft att vara invandrargrabb i Sverige. Man beskylls
för än det ena än det andra och guilt by association anses
bland svenska hedersknyfflar vara juridik på hög nivå.
Det hjälper inte att man sköter skola och är en shysst kil-
le när huden stigmatiserar.

Jag skäms över stora delar av svenska folket som tar sig
rätten att döma och agera mot barn bara för att man inte
klarar av sina egna liv.

2011-02-06
15:46:31

Maktens konspiration
De senaste decennierna har återställt klasssamhället.
Klyftan mellan rika och fattiga har blivit större och des-
sa skillnader skapar den oro i samhället som breder ut
sig.

SD i Sverige går i täten för maktens klassiska lösning:
skyll allt på den svage eller ge dig på de som är utanför.

Riktigt allvarligt blir det när de stora i Europa ger sig in
på dessa seminazistiska tolkningar av samhället. I helg-
en skyller Angela Merkel på det mångkuturella misslyck-
andet och får genast medhåll från David Cameron i Eng-
land.

Det ser inte så bra ut.

2011-02-06
11:15:38

Från vaggan till graven
Jag såg en intressant revenge movie igår som hette
Death sentence. Temat urgammalt, far hämnas son,
men här fanns i alla fall det lilla tillägget att om du
förföljer monstret se till att du inte själv blir ett.

Däremot är gängen som vanligt stiliserad ondska.
Alla attributen på och emaptibefriade. Det är ju res-
ultatet. Hur kom de dit borde varje människa tänka.

Skolan stigmatiserar snabbt och det blir allt tydligare
att skolan inte har verktyg att klara av de "svåra" bar-
nen. Skolan är bra på att peka ut svarta får och skapa
det som senare blir alltmer okontrollerat.

Faktiskt tänker jag att den gamla OBS-klassen var bra.
Där fanns ju inte utpekandet i klassrummet. Alla var lika
usla.
Idag skulle man starta upp på nytt med dessa särskilda
klasser och sätta den absoluta pedagogiska eliten att sty-
ra dessa virrpannor.

2011-02-05
11:17:38

En tråkig bok


Christer Isakssons bok om den nya vänstern(?) är i all
sin tråkighet avslöjande. Den etablerade vänstern är
helt dränerad på nya tankar. Ja, det bär inte ens de
gamla.

Få om ens någon refererar till Bernstein, Palm, Danielsson,
Wigforss, Palme eller någon av de stora reformistiska tänk-
arna. Det är bara ren och skär pragmatism som gäller.

Vad som ger oss makten är sant.

Isaksson ger en överiskt över de personer som finns i denna
vänster och inte ett enda namn andas ens nytänkande eller
ens ett ideologiskt perspektiv.

Lite mer pengar till skola, vård och omsorg.
Var snäll mot blatten.
Skjut inte jättemycket i Afghanistan.
Skall viktiga sossekvinnor få göra RUT-avdrag eller inte.
Gulla med bögar,transor, lebbor, bisexuella, polyamorösa,
bondage, S&M etc etc (här kan man se en viktig grupp som
ofta glöms bort i sammanhanget och det är vaneonanisten).

2011-02-05
11:09:19

Det sämsta sedan skid-VM -87
Lägger mig på gummibollen för att träna upp magen
som sedan skall hålla upp ryggen. Jag sätter på TV:n
och fascineras över en av de sämsta produktioner
världen skådat. Det är SM i skytte. Det kallas Falling
Target och verkar i teorin spännande.

Inte en enda gång i dessa duellskjutningar får man se
tavlan som avslöjar resultatet. Kameran ligger stilla på
skyttarna. De höjer sitt vapen och ser sammanbitna ut.
Det är ganska tråkigt efter bara några minuter och när-
mast plågsamt efter en kvart. Då kommer producenten
på det geniala: han visar sekvenser i slow motion. Sam-
ma bilder bara lite långsammare.

Det var som att se 5-milen 1987 utan en klocka. Man
kunde lika gärna åka upp till Skatås och kolla skidåk-
are köra förbi. Åtminstone hade det varit lika spänn-
ande.

Vem som vann skyttet? Ingen jävla aning.

2011-02-05
11:02:12

Mannen på balkongen
Lördag morgon och jag känner direkt att ryggen
inte kommer att vara min vän. Jag segar mig upp
längs soffkanten och för varje rörelse står den
store satan och kör in en kniv i ryggen. Det är en
smärta som kräver koncentration att besegra.

Drar mig ut i köket och sätter på kaffe. För tillfället
är det Lindvalls franskrostade som är favorit. Jag tar
med mig en kopp och går ut på balkongen. Längre
bort ser jag en tjock ganska ung man kommande
gående. Han har långt hår och ryggväska. Han röker.

-Fan, vad det ser dumt ut, tänker jag.

Tittar upp mot himlen och tänder dagens första cigarett.

2011-02-04
15:34:29

Missbruk-ett hot mot självständigheten och förnuftet

För nära nog fem år sedan beslutade jag mig
för att sluta röka. Det var andra gången som
jag slutade ordentligt. Jag valde dock att fort-
sätta feströka. Det fungerade utan problem och
det var inte ens gott att röka några få de gånger
per månad jag tog några öl.

Så under jul och nyår var det mycket ledigt och
jag var ovanligt social. Det blev lite för många
festliga tillfällen och i mitten på januari står jag
inför det faktum att jag åter är rökare. Det är så
dumt. Jag kan inte förklara det rationellt. Ännu
värre är att jag inte kan bara röka de få cigarett-
er som ändå gör gott utan det gamla vanorna
fullbordas.

Tobak är ju en sak. Det förstör kroppen på ganska
lång sikt. Det förändrar dock inte ens personlighet
likt heroin eller alkohol. Ändå varför hålla på? Jag
förstår inte min egegn dumhet.

2011-02-03
14:23:14

Pedagogik 2
Jag rannsakar mitt minne och graderar var jag under
min skolgång lärde mig mest. Det var i fjårde och fem-
te klass under den Caligulainspirerade Daniel Wennström.
Han var den gamal skolans lärare. Han var stenhård men
under ytan brann ett hjärta att lära. Jag minns hur han
slog oss med nycklar och pekpinnar men också hur han
efteråt hade tårar i ögonen när han skull ställa tillrätta.
Det var komplext men inte oförståligt. Jag minns hur han
gladdes över våra utflykter i Botaniska trädgården och
hur han berättade minnen när vi fikade.

Hans undervisning var minst sagt konservativ. Han skrev
och vi skrev efter. I teckningen handlade det om perspektiv
och avritning. Men, jag har min geografi i rygraden. Jag be-
höver aldrig tänka över vilka landskap, städer, åar, sjöar,
berg som vi har i Sverige eller ens i Europa. Det jag skrev
med noggrann skrivstil satte sig för evigt.

2011-02-03
14:17:44

Pedagogik
Jag satt och funderade över skolan och framfö allt
den snedrekrytering som finns bland lärare. En dam
från rika förorter har inte verktygen att klara av en
massa förortsbarn med en mer komplex uppväxt.
Det handlar inte bara att lägga in traumatiska erfar-
enheter utan också titta till fattigdom och vad det gör
med barn. Man saknar klassnanalys ehlt enkelt.

För något år sedan träffade jag en gammal vän som
sent blvit lärare och undervisade i Kortedala. Det var
ett pinsamt möte. Han bara ondgjorde sig över lata
elever och att de inte läste läxor och att de gott kunde
skylla sig själva.

När jag i söndags stod och tittade på vårat C-lag och räk-
nade i 25 spelare ghjorde jag ett snabbt överlag att ing-
en av dem gått ur gymnasiet få klarade ens grundskolan.
Var det bara deras fel? Hur agerade skolan och hur försök-
te man hjälpa dessa vilsna unga?

Alldeles för sällan tittar man över lärarstrukturen. Vem blir
lärare och varför? Vem tittar över den sociala kompetensen
vilken innbär att man kan hantera barn i kris eller oro? Det
känns inte ens som om den frågan finns på dagordningen.
Lättare då att skylla på de unga och deras spelande(vem
tjänar pengar på ungas beroende av spel och datorer?).

2011-02-03
14:10:25

hotet mot förnuftet

Jag såg filmen Agora nu på morgonen. Den handlar om hur
kristen fundamentalism krossar förnuftet och förrättar mass-
mord i Alexandria 415 e.v.t och hur man bränner ner det sto-
ra biblioteket med ovärderliga dokument. Det är en parallell
till talibanerna i Afghanistan.
Först driver de ut de med andra gudar, sedan driver de ut jud-
arna och slutligen ger de sig på kvinnorna.

Hypatia den tidens stora tänkare stenas och bränns på bål. Hyp-
atia förekom Kepler med 1300 år. Hon insåg att de heliga cirklar-
na inte var förklaringen, utan ellipsen ,till vårt solsystems funktion.

Saint Cyril, den kristne biskopen, var den tidens store barbar och
förespråkade en bokstavstrohet till Bibeln. Jag förvånas inte över
att denne barbar senare blev helgonförklarad.

Uppdrag granskning handlade om hur moskeen i Göteborg fin-
ansieras av Saudiarabien. Ingen muslim såg det som något problem.


Dett är märkligt hur naiva vi har blivit över detta men pengars makt.
Varför skänker företag, kyrkor eller stater pengar? Naturligtvis finns
en tanke om inflytande.

Saudiarabien är fundamentalismens Mecka på jorden. Härifrån utfår
wahabismen som ligger bakom 95% av allt islamistiskt våld. Här pis-
kas folk för petitesser och kvinnan är exkluderad ur samhället. Är det
den typer av finanisärer man vill ha?
I en intervju med rektorn för en islamistisk friskola i örebro vilken
också finansierats från Saudiarabien svarar han att en homosexuell
fär gå på hans skola, men säger samtidigt att det inte kommer att
hända då det inte finns muslimer som är homosexuella.


2011-02-02
12:53:04

De fattiga barnen
Rädda Barnen släppte igår en rapport om den ökande
barnfattigdomen. Massor av ungar far illa och fattigdom
ökar markant den psykiska och fysiska ohälsan.

I Bergsjön är 55% av barnen utsatta för fattigdom i
Torslanda 1,8%. Kan det bli tydligare.

För en som arbetat i skola i Hjällbo eller varit tränare
för ungar i Backa i över 20 år är detta inget nytt. När
man skulle till Valhalla kunde ungar anmäla frånvaro
och man kunde då vara säker på att de berodde på
de 15 kronor som var inträde. I Hjällbo är det van-
ligt att man aldrig lämnar stadsdelen för att man inga
pengar har.

I fotbollen vet jag ju att vissa ungar inte kommer in
därför att de inte har råd att lösa årsavgifterna som
är allt från 550kr/år till 900 för de äldsta. Alls inga
höga avgifter men tillräckliga för att stänga ute de
fattigaste.

Det intressanta är dock att man aldrig vill diskutera
orsaker. Varför blir gapet mellen rika och fattiga bara
större och större? Varför cementeras ett utanförskap?
Vem tjänar på det? Vem förlorar på det?Vem diskuter-
ar klasskillnader och klasspolitik?

2011-02-02
12:43:56

Oppurtunisterna
Jag kollade interpellationsdebatt i riksdagen igår.
Lars Johansson(s) frågade Maud Olfsson. Det mest
överraskande i det utbytet var att bägge tävlade i
att värna om kärnkraften och bägge anklagade var-
andra för ett underutnyttjande av samma kärnkraft.

1980 hade vi en folkomröstning i Sverige där centern
var med i Linje 3 vilken ville lägga ner kärnkraften
helt. Den var inte förenlig med svensk energipolitik.
Torbjörn Fälldin skulle aldrig ingå i ett samarbete med
de som ville ha kärnkraft. Centerpartiets själv grund
var ju motståndet mot kärnkraft.

SAP som snurrade till debatten för att vinna väljare åt
partiet skapade Linje 2 som också den ville lägga ner
kärnkraften, men med förnuft och inom 25 år.

Det  historielösa samhället bekräftas igen. Nu går det
dock allt fortare. Politik som var grund för 30 år sedan
är borta och retuscherade. Ingen har en hållning till
ideologi och politik. Alla har glömt vad de gjorde igår.
Allt handlar om nästa val och att vinna val till varje
pris. Då säljer man ut allt även förnuftet.

2011-02-01
11:38:24

Dasein ohne leben
Det värsta med SD är att de stigmatiserar. De uttrycker
en kollektiv skuld över en grupp. Invandraren blir roten
till allt ont (det kosmetiska att de inte menar alla är ju
bara trams).

På Kunskapskanalen visades häromdagen ett mycket
intressant program om nazisternas eutanasiprogram
vilket fick till konsekvens att man åkte runt i Tyskland
och samlade ihop alla mentalt sjuka och alla med psyk-
iska funktionshinder i bussar vilka sedan for iväg till
uppsamlingsläger där de gasades ihjäl. 300000 dog.
Den tyska stammen renades.

Motivationen var att det ariska blodet förstördes. De
efterbilvna skulle ta över då de var reproduktiva. Ef-
ter ett halvt sekel skulle alla vara retarderade. Känns
det igen?

Propagandan gick längre än så. Det framställdes som
de gasade inte var lyckliga att det var bättre att de
fick dö.

Så fort man hör grupper prata om ett Vi och ett Dom så
skall man dra öronen åt sig. Då är masugnarna om hörnet.
Inte för att SD skulle upprätta masugnar idag eller imor-
gon men etniska konflikter leder till våld och till en uppåt-
gående spiral som man ganska snart tapper kontrollen över.

Vi är människor oavsett etniskt ursprung.
Vi skall bedömas utifrån våra handlingar
och inte behöva bära kollektiva skuldsedlar.