leifsjoqvist

2011-07-31
13:05:50

Lehane- vår tids epiker

Dennis Lehane skriver vår historia, och ibland gör vår tid
tydlig som med den episka romanen Ett land i gryningen,
och han är otroligt bra på att gestalts psykiska processer.

I den sjätte boken om paret Gennaro och Kenzie har de
fått ett gammalt fall, tråden från Gone,baby,gone tas upp,
och den lilla Amanda som då räddas från sina kidnappare
som vill henne väl och återges till hennes mor som skiter
i henne, Amanda är nu försvunnen och skall återfinnas.


I sitt letande hittar de en av Amandas väninnor som har
em minst sagt sociopatisk far. Han lever sitt liv och tving-
ar andra att leva detsamma. Han tvingar sin dotter till
bantning annars skall hon ställas på gatan. Dottern lev-
er gott ett tag då hennes mor träffat en annan kvinna.
Detta stör pappan då han är en amerikansk helyllekille.
Mamman dör i magcancer och medleverskan har ingen
chans att få vårdanden. Pappan glädjs åt att lebban dör
och börjar sitt renlevnadsfascistiska program för dottern.
Pappan har träffat en ny kvinna som är en prototyp av
den amerikanska kvinnan helt utan ett inre och när en
son föds förskjuts dotter åter en aning.
I detta hela vore det naturligt att dottern skulle rikta sitt
ursinne mot pappan, styvmamman eller den bortskämda
brodern men istället riktar hon sitt hat mot moderns med-
leverska. Varför? Jo, för att den kvinnan bryr sig och för
att hon lyssnar.
Hur vanligt är inte detta?


Grabbarna i förorten förpestar sin närmiljö som inte har
något med deras utanförskap att göra.
Sjuka människor som angriper de närmaste vårdarna
som inte bär ansvar för deras behandling eller sjukdom.
Vit underklass som hoppar på invandrare vilka inte bär
skulden för de klassorättvisor som finns i landet ( detta
har jag så svårt att begripa: hur kan de som upplever
sig som fattiga angripa andra fattiga och låte de som har
makten och rikedomen vara ifred).

F ö läs Lehane. Bättre än så blir det inte.

2011-07-31
10:30:25

Vem är ett hot?
En person har dött i Sverige orsakat av politisk islam.
Symptomatiskt är den enda person som dött en som
ville döda andra men dog själv.
Jämför det med alla som dött i trafikolyckor eller som
tar livet av sig.

Sålunda måste det finnas något annat bakom som gör
att islam skall ta skott.

Det handlar om att vi alltid måste ha någon att hänga
upp motbilder på. All vår frustration över att leva mås-
te projiceras på den Andre.

När Warzawapakten föll gick det inte lång tid innan is-
lam fick ta på sig kommunismens kläder. Det tog inte
så lång tid för våra liberaler att ändra fokus från Mosk-
va till Mecka.
Om per Ahlmark fortfarande lever tycker jag att man
han skall ta in Rummel i debatten igen. Bodycounting
är inte längre på mode.
Hur många har dött orsakat av USA:s krig?
Hur många har dött av islam och islamitisk terror?

Faktum är att fler har dött av våld från islamistiska re-
gimer som USA och väst stöder än av islamitisk terror.
Lägg sedan till de tiotusentals som direkt dör av den
krigsföring som sker i demokratin och frihetens namn
och lägg till de hundratusentals som dör indirekt i krig-
ens bakvatten.

Krig dödar.

2011-07-31
00:17:04

Summering av vad som inte hände
När bomben hade briserat i Oslo så tog mången
propagandist tillfället iakt och gav sig ut i mus-
limspåret. SvT, DN och självklart Pentagons röst
i Sverige,Svenska dagbladet,analyserade och fann
direkt islamistiskt våld. Så gjorde också Magnus
Ranstorp som är betald att prata om islamitisk
våld i varje kris.
Bo-Inge i Svt hittade en egen linje om känd Al
Quaidaman i Oslo.

Så flöt liken i sjön och man grep en kristen fund-
amentalist och vad hände då:
-Fick kristna grupper ta avstånd från detta dåd på
 amma sätt som varje muslim måste stå till svars
 när Al Quaida eller Al Shababb varit i farten?

De dåraktiga analytikerna togs i försvar av sina komp-
isar och man har nu gjort om historien att handla om
att all terror är kass, både kommunistisk, islamistisk
och av enskilda kristna högermän. Man kan inte dra
igång samma kampanjer som man gjort mot islam
och detta till trots att den enda terror vi har haft i
moderna tid i Sverige är genomförd av högerextre-
mister. De mördar, hotar och lever i sin värld där
massor av människor skall dö för att det rena rik-
et skall uppstå.
Hur många har mördats av islamiter i detta land?

SD hävdar som vanligt att Breviks dåd är orsakat
av massinvandringen och mångkulturen.

Då kan man undra vad som skulle ske om det
verkligen hände något?

2011-07-30
22:50:44

Äntligen
Nytt album av Yes. Fly from here.
Saknas gör Rick Wakeman och Jon
Anderson.  De album jag lyysnar på
från fornstora dagar är Yessongs, Re-
alyer
och Tales from a typographic
ocean.
Nya albumet har ett intro på 20 minu-
ter som känns otidsenligt men helt rätt
i min värld. Köp.


Lyssna

2011-07-30
18:59:10

Missbruk
Två gånger under dagarna i Örebro har det
kommit fram två äldre missbrukande män
och tiggt pengar.
I det första fallet erbjöd jag pengar till mat
men då gick han bara.
Den andre mannen gick med på maten men
volle köpa den själv, när jag sa att jag skulle
betala när han fått mat blev han förbannad
och tyckte att jag var nazist.

2011-07-30
18:56:33

Tiggeri
I Örebro satt flera människor på huk med
en skål framför sig och det känns inte sär-
skilt modernt att folk skall behöva tigga el-
ler att man kommer på det som en affärs-
ide.

När jag kommer hem till Göteborg ser jag
likadana tiggare med en kartong på magen
där de samlar in pengar för krigsoffer. Off-
er för vilket krig kan jag undra?
En ung kvinna är oerhört aggressiv i sitt tigg-
ande. Hon står kvar och glor tills hon får sin
peng eller blir ivägshasad.

För några år sedan var i Barcelona blev det
litet uppror mot en tiggerska som också tigg-
de för krigets offer. Kvinnan var markerad
som gammal men gick man bakom såg man
det var en fasad. Spanjorerna var mer hand-
gripliga och jagade iväg henne.

2011-07-28
20:23:02

Sketch
Scen 1:
En samling katolska präster står i sina skrudar framme vid
altaret och förättar mässa.
Scen 2:
En gosskör sjunger med ljusa höga röster
Scen 3:
Samtliga prästers skrudar har fått tält vid mitt partiet.

2011-07-28
20:20:05

Bra läsning
Har under dagen varit vid Gustavsviks äventyrsbad.
Spelarna har ränt runt i sju timmar medans jag sutt-
it under en ek och läste tredje delen av Bernard
Cornwells svit om Utred och hans liv och leverne
i England i slutet av 800-talet.
Det jag kommer att tänka på är hur likt detta 800-
tal är vår tids stater utan kontroll eller hur strukt-
turen ser ut i städer som styrs av kriminella ligor.
De liberaler som efterfrågar en svag stat har lite
att stå till svars för. En stark stat kan kväsa någ-
ra individers rättigheter, men en svag stat kränk-
er den förkrossande majoritetens rättigheter då en
bart den starkes rätt råder.
På 800-talet rådde också starka blodsband och tan-
karna om hämnd utrotade släkter och hela landsänd-
ar i ändlösa krig.


Mest av allt är det dock vansinnigt spännande läsning.
Böcker som man bara inte vill lägga ifrån sig.
Få saker är mer njutbara än att en stilla sommarkväll
sitta på en bänk vid Svartån och bara störas av en
bäver som springer förbi(inte vad jag väntat mig mitt
i Örebro)och läsa bra böcker.

2011-07-27
09:22:29

same,same but not different
Morden i Malexander då två polismän sköts till döds
var kulmen för en nazistisk fraktion under ledning av
Tony Olsson med Jackie Arklöv som underhuggare.
Olsson säger i sin självbiografi att om de tagit makten
hade de kastrerat Arklöv.
Fraktionens syfte var att samla pengar för att sedan
kunna sätta igång en terrorvåg som skulle få det sven-
ska samhället att visa sin "rätta" sida.

När jag läste böckerna ocm Blekingegadeligan så var
ju de ute i samma syfte som de svenska nazisterna.De
rånade banker och finansierade terror och då fr a PFLP.

Syftet och metoderna är alltså närmast identiskt lika.
Målet så långt ifrån man kan komma från varandra.

Spelar målet då någon roll?
I detta fall inte. Det enda dessa båda grupper lyckades
med var att sätta skräck i folk, ta död på folk och i Ble-
kingegadeligans fall vara till stor hjälp att krossa den le-
gala vänstern.

Vägen är målet.
Ändåmålet helgar sällan medlen.

2011-07-26
22:05:13

Arketyperna i staden
När jag cyklar runt i Örebro, en stad med 120000
invånare, så slås jag av att det alltid finns några
arketyper längs den långa gatan. Där finns tigga-
are. Romska kvinnor som sitter på huk med en
mugg framför sig, där finns de tärda alkoholist-
erna, där finns de till synes tokiga, där finns de
som uppenbart firar semster och som växt ihop,
där finns blattekillarna som måste höras och synas.
Däremellan ett stor hav av människor som bara
rör sig.

2011-07-26
22:01:18

Den svarte nazisten
När jag läser om Jackie Arklöv i Den svarte nazisten
av Magnus Sandelin finns några riktigt tydliga mar-
körer varför det blev som det blev. Bortadopterad av
sin mor och glömd av sin far. Till en början ganska
väl tillrätta i adoptivfamiljen fram till sju år då hans
adoptivföräldrar får ett "eget" barn. Därefter en hist-
oria om oro och aga.
Sedan följer en lång berättelse om att finna samman-
hang och bekräftelse vilket han finner hos kroatiska
fascister i Bosnienkriget. Den sammanhållningen god-
känner illdåd mot andra människor och här rullar sten-
en bort från mänskligheten. Han är vilse i pannkakan.

Det är en trasig människa som agerar enligt Doktor
Glas schema om att vi först vill bli älskade och sist
men ändå något att sträva efter när allt annat tycks
omöjligt att hitta är att bli hatad. Arklöv finns verk-
ligen i detta bottenslamm.

2011-07-25
09:11:32

Sommargodis

Gissa om jag skall köpa Torgny Sjöstedts
Vi hade rätt hela tiden.


Just nu är jag glad. Första året på gymnasiet börjar arta sig. Det är 1967 och vi står på den lilla skolgården utanför Vasa kommunala flickskola i Göteborg och har rast. Krokusar växer mellan buskarna i rabatten längs väggen. Skolan i rött tegel är byggd strax efter kriget och på trappan ut mot Skånegatan står tre flickor gjutna i brons, med vind i klänningarna.«

Med avstamp i sjuttiotalet skildrar den självbiografiska boken en ung mans bildningsresa genom den svenska musikrörelsen och extremvänstern.

Torgny Sjöstedt har arbetat som låtskrivare, lärare, grovplåtslagare och programmerare. 1969 var han med och bildade proggbandet Love Explosion vars skiva Love Explosions bästa låtar listats som en klassiker inom svensk populärkultur. Vi hade rätt hela tiden är hans första bok.

2011-07-25
08:50:35

Vem förvånas
Kent Ekeroth, SD, förnekar sig inte. På ett
twitter jämför han islam med nazism med
tanke på händelserna i Norge.
Många kan bara inte släppa islam när det
kommer till att förklara hot i vårt samhälle.
Breivik var dessutom inte nazist. Han var i
nästan alla led en Sverigedemokrat.

Lasermannen föddes i bakvattnet på Ny Demo-
krati. Utan detta partis aggressiva propaganda
mot "Invandraren" hade Arosenius knappast
hittat bränsle till att vilja massavrätta männ-
iskor med mörkt skinn.
Nu skapar SD och dess systerpartier i Norge och
Danmark en Breivik. Om denne Breivik nu också
har polare i sitt korståg för ett rent Europa och att
detta korståg startade 1999 och skall avlutas 2083
så lär vi får se mer av terror framöver.

2011-07-24
21:45:52

Vardag
På tåget upp till Örebro fick jag ett SMS
som skrev att det kanske var svårt att
åka en dag som denna efter händelser-
na i Norge.
Inte.
Ingen pratade om det. Allt rullar på. Det
var prat om vardagen och det som händ-
er i allas närhet.
Så är det nog för de flesta.

Ju längre distans ju mindre beröring. Hur
många bryr sin om svältkatastrofen i Som-
alia?

2011-07-24
01:01:26

Breiviks testamente
Kolla här!
Breiviks inlägg är ju snarlikt det som Geert Wilders
håller på med i Holland.
Det är snarlikt Sverigedemokraternas världsbild.

Kulturell marxism anses vara hatfylld.
(Det sägs av en man som avrättar närmare 100 personer
  med kallt blod!)
Islam är självklart på väg att ta över jorden.

Breivik hyllar korsriddarna och då faller ju en del på
plats. De spred ju fasa under några århundraden och
gjorde en sport i att våldta, råna och mörda för att
finansiera sina kristna uppdrag.

Breivik har med sitt dåd, enligt egen uppgift, startat den
konservativa motrevolutionen(han är inte nazist)som kom-
mer att segra 2083.

Här är hans manifest.

2011-07-24
00:40:37

vem skall man vara rädd för
Under mina år i staden Göteborg har jag så gott
som aldrig haft problem i mina möten med invand-
rare och inte heller de som är muslimer. Tvärsom.
Jag har haft öppna möten och i denna öppenhet har
jag sällan stött på avoghet och aldrig blivit hotad.

Det gäller inte inte möten med mina vita bröder.
Det är bland dem jag känner hatet mot Den Andre.
Det är hos den gemene svensken jag stöter på för-
domar och krav på repression.
Det är bland dem det gryr tankar som faller i ras-
istiska organisationer som Sverigedemokraterna
eller ännu värre öppna nazist/fascistorganisationer.

Det som är farligt är att de är så relativt få så att de
måste agera för att bli fler och då tar de den råa pro-
pagandan till hjälp och målar upp hotbilder som inte
finns. Hotbilder som skapar monster som Anders
Bhering Breivik.

2011-07-24
00:28:54

Närmast otäckt
Nu sörjer Norge och många med dem.
Ett vansinnesdåd av en högerextremist
har ändat kanske så många som hundra
liv.
Det är en normal reaktion och en god reaktion.
Sorg.

Det säger ändå en hel del om den tid vi lever i.
Om det hade varit en attack från en islamitisk
grupp hade helvetet brakat loss. Då hade inte
sorgen fått plats. Då hade det ropats på hämnd
och åter hade krav på att det mångkulturella bar
skulden för dåden. Det mångkulturella och islam.

Jämför gårdagens händelser med självmordsbomb-
aren i Stockholm.
Kolla in de första reaktionerna efter dåden igår.

Media var redan igång med analyser om att vi inte
skulle ge vika för terrorn och ta bort trupper från
Afghanistan och Libyen.
De var redan igång om att skuldbelägga unga musl-
imer som inte integrerats.
De var redan igång med somaliaspåret.

Nu är de tysta.
Vem skall de skuldbelägga?
Media för att de hetsar mot muslimer och det mång-
kulturella?
De partier som hetsar mot islam och det mångkult-
urella?

Det är som Jan Guillou skriver i AB att det blir samma
konsekvens som en stor trafikolycka.

Det är ju det naturliga. Det är sorgearbete.
Det onaturliga är den skillnad man gör när
det inte är den "onda" och igenkännliga terr-
orn som sätter dagordningen.

2011-07-23
12:53:01

terror 5
Den kanske mest lyckade provokationen i modern tid
med terror är mordet på Benno Ohnesorg 1967. Ohne-
sorg deltog i en demonstration mot Shahen av Iran när
han sköts av tysk polis.
Skotten mot Ohnesorg var starten för stadsgerillorna.
RAF och dess underorganisationer skapas efter skott-
en. I Danmark börjar Blekingegadeligan sin verksam-
het. I Frankrike kommer Action Directe igång senare
men är en produkt av RAF. I Italien Röda brigaderna.

Den som sköt Benno Ohnesorg var en Statsiagent som
hette Karl-Heinz Kurras. Om Östtyskland och Stasi hade
planerat att skotten mot Ohnesorg skulle skapa kaos i
Tyskland så fick de en utdelning som de bara inte ens
kunnat drömma om.

Det finns också tillfällen i historien där staten har använt
sig av nyttiga idioter för att kunna öka sig egen repression.
Ochranan i gamla Ryssland använde sig av anarkister och
hjälpte dessa att genomföra terrordåd för att sedan också
kunna slå till mot den mer organiserade vänster.
GRAPO i Spanien var mer eller mindre en konstruktion av
den spanska säkerhetspolisen.
Svarta September anses av många vara en kreation av
den israeliska säkerhetstjänsten Mossad.

Den norske galningen som sköt en massa oskyldiga norrmän
igår var med stor sannolikhet en ensam tok. Liksom mannen
i Stockholm var en ensam tok.
Det finns dock skillnad i hur man agerar mot tokerier.
Jämför WACO-mannen med hur man agerar mot islamitisk
terror.

2011-07-23
12:27:57

terror 4
Attentatsmannen Breivik agerar i en tradition som är lika
gammal som människan själv. Det handlar om enskilda
som tror sig kunna väcka omgivningen till en rätt tro gen-
om att mörda andra människor.
I detta spelar det ingen roll om förtecknen är vänster, hög-
er eller religiösa.Tanken är densamma.
De flesta av dagens moderna stater har vuxit upp genom
en kamp som också innheöll terror. Det finns alltså ingen
som kan fördöma terror som sådan utan man måste se
vilka intentioner den har. Vem skulle idag fördöma den
terror som amerikaner använde sig av mot den brittiska
kolonialismen vilket senare skapade Amerikas Förenade
Stater. Vem skulle fördöma den terror som genomfördes
mot Hitler eller Mussolinis stater?

2011-07-23
12:21:08

terror 3
Nu när det visat sig att terrorn utförts av en vit kristen
högerextremist kommer saken i en annan dager. Nu
kan man agera utan geopolitiska agendor och ägna sig
åt sorg. Ingen, vad jag hört, har pratat om att hitta pro-
lem inom kristendom eller att vi hotas av högerextremism.
Ingen säger att monokulturen bär skulden eller att grund-
en för detta brott står att finna i bibeln.
Nu säger man att man inte vill dra några långtgående slut-
sater eller snabba dito. Jämför med självmordsbombningen
i Stockholm.

2011-07-23
01:12:12

Terror 2
Man borde nu när det visar sig att det är ett
högerextremistiskt våldsdåd komma ihåg vil-
ka reaktioner etablerad media spred omkring
sig i ett akut inledande skede.
Media förutsatte att det var ett islamitiskt dåd.
Media drog slutstser direkt om att regeringar
skulle tveka att fortsätta krigen i Afghanistan
och Libyen.
Media spred direkt ett falskt rykte om att en
obksyr islamistisk grupp tagit på sig terrordåd-
en.

Det skall bli mycket intressant att se vilka struk-
turella slutsatser man drar av att en vit man mör-
dar i politiskt syfte.

2011-07-22
23:46:35

Trötta ögon
Vi åkte ur Gothia Cup imorse och efter några veckors fotboll
behövde hjärnan lite andra impulser. jag kollade på The king´s
speech  och fick se en riktigt bra film.
Jag tänkte på Karl Marx och hans tanke om frihet för alla i det 
klasslösa samhället. Marx skrev ju inte blodiga slogans för de
längst ner, Marx såg inte trasproletariatet som en allierad till
befrielsen av förtryck, utan för alla klasser. Klassamhällets
struktur är ju sådan att den binder alla vid dess konvention-
er.
Detta blir tydligt i filmen där vi får följa den stammande kung-
en George VI och hans kamp mot en omgivning som ständigt
påminner honom om hans tillkortakommanden. Han vill inte bli
kung men han har inget större val.
Filmens talpedagog spelas av Geoffrey Rush som tidigare spe-
lat i Quills(Casanova) och i Shine(David Helfgott)två av mitt
livs stora filmupplevelser.
Tom Hoopers, regissör, förra film var Damned United, en av
de bästa filmerna som gjorts om fotboll. 

 

2011-07-22
23:25:37

Terror

Medias analys av terrordåden i Oslo är symptoma-
tiska för en värld utan ideologisk kompass. Man
gissar helt enkelt för det finns inga sanningar ba-
ra sannolikheter och ingen sannolikhet är bättre
eller sämre än någon annan.
I Rapport säger experten Bo-Inge Anderssom att
"det är en hopplös fråga", "om det kan vi inget veta",
"det är för tidigt att säga något", sedan spekulerar
han vilt om att det beror på äventyren i Libyen och
Afghanistan. Islam skall direkt till skampålen och nu
kommer även i Sverige ropen skall på mer polis och
bevakning.
Bo-Inge siar om att trupper kommer att dras tillbaka
och att då har terrorismen segrat. Det är ju den om-
vända logikens och maktens argument. Vi deltar i o-
rättfärdiga krig och kan inte dra oss ur dem och åter
följa solidaritetens och folkrättens väg för då gynnar
vi terrorismen.
Så resonerade kolonialmakterna och så gick tongång-
arna när Sovjet ockuperade stater.

2011-07-20
23:45:09

Det lärde jag mig idag
Under en stor del av livet har jag stött på
dumma människor som inte verkar reflek-
terat en sekund på sin egen dumhet.
Nu har jag fått ord på detta och det kallas
Dunner-Kruger effekten.
De båda herrarna som gav namnet åt denna
effekt gjorde försök som klart visade att in-
kompetenta hade oerhört svårt att inse sin
inkompetens.
Därav alla knäppgökar.

2011-07-20
22:51:52

Hur ser världen ut
Kontrasterna är stora i min lilla vy av världen.
I Backa är det bråk mellan grupper som slutat
i skottlossning. En massa unga rädda män som
inte riktigt vet vad de skall göra av sina liv ham-
nar i bråk som jag inte tror någon vet var det
startade och ännu mindre slutar. I en dokumentär
om favellan i Rio de Janeiro kan man följa hur det
kan bli när staten slutar att bry sig, när unga och
arbetslösa män utan framtid bestämmer sig för att
leva på droger och försvara dessa intill döden och
i denna kamp ge död , ångest och usla liv. De drar
in pengar men kan bara leva i sin lilla favella. De kan
inget annat, vet inget annat sätt att leva. Pengarna
de drar in kan bara användas till meninglös konsum-
tion.

Under Gothiaveckan träffar jag och ser tusentals unga
som lever i en motsatt verklighet. De har hela världen
öppen. De träffar vänner och de har roligt. Motsättning-
arna är få och de får goda erfarenheter att ha med sig
i en framtid.


I fiktionen tittar jag på TV och här förklaras männen som
begår brott med ondskan. Den förklaras sällan och kan
bara åtgärdas av att den gode mannen tar död på alla
onda. Det är en stereotypi som passerar dumhetens
gräns med ett maratonlopp emellan.

Det är detta vi brottas med genom hela existensen Koranen
eller Gamla Testamentet är fyllda av dessa dubbla budskap.
Älska din nästa men förgör din fiende. Ibland skall man vän-
da andra kinden till och ibland skall man förgöra hela släkter
i hämnd.

I Somalia är det katastrofal svält. Där vill Al Shabab befria
landet. De gör det genom att stjäla humanitär katastrof-
hjälp och anväder maten som skulle gå till de svältande
som de säger sig vilja befria och använder det till att föda
sina soldater.

2011-07-20
19:28:24

Sommargluttaren
Nu är det sommaren och det är gluttarens
julafton. Kvinnor är lättklädda och man kan
titta och fröjdas. Särskilt trevligt är det när
kvinnor böjer sig framåt och man kan tyd-
ligt se behagen.
Det är rumpor och tuttat överallt och man
kan supa in och må bra.

Många kvinnor förfasar sig över oss gluttare.
Det är dock inte särskilt konsekventa för det
beror på vem som gluttar. Om jag gluttar tyck-
er de att jag är en äcklig gubbe men om däre-
mot en man som de själva tycker är en stilig
en då har de ingenting emot det.

Sålunda tycker jag att alla världens gluttare
som bara vill titta och fröjdas skall förenas i
glädjen över att alla dessa kvinnor och hjäl-
pa varandra att stå emot det förtryck vi får
utstå bara för att vi utrustats med två ögon
och en hjärna att tolka in runda former.

2011-07-20
00:43:20

Fack you
Allt fler svenskar lämnar fackföreningarna. Det är
orsakat av att liberalismen har lyckats i sin idoga
propaganda att främja det individuella.
Det är ideologilöst och historielöst att rata facket.
Den som tror att arbetaren att ett paradis innan
den politiska organiseringen och folkrörelsernas
etablering lever i en liten historisk värld.
Den som är servil och vill slicka röv för att få någ-
ra kronor mer i timman skall självklart välja bort
facket. Den som är beredd att klättra på sina kam-
rater och gärna delta i tjalleriverksamhet behöver
inte heller en organiserad underklass.
Det vi ser idag med en sönderfallande underklass
som söker individuella lösningar, där man trampar
på varandra(etniska lösningar)för att få det bättre
eller där man väljer en kriminell bana är ju frukten
av de politiska partiernas uppgivenhet mot kapital-
et och folkrörelsernas oförmåga att hålla kvar initia-
tivet.
Arbetarklassens befrielse måste vara dess eget verk
deklamerades av internationalerna och det står fort-
farande fast.
Problemet är att arbetarklasen minskat och att den
s k överbygganden dominerar och gör att de gamla
analyserna och metoderna måste ses över och skri-
vas om.

2011-07-19
02:10:29

Vem är dummast
Jag tillbringar min tid med att se en full-
ständigt usel amerkansk TV-film om en
flygplanskapning. Det finns inte en origi-
nell dialoh i hela filmen, inte en karaktär
som inte gestaltats hundratals gånger.
Det är "i love you honey" "i miss you honey"
"listen to me this urgent". Det är som ett lego
där varje bit är utsliten och använd intill
dumhetens gräns.
Marknaden sägs styra. Vem finansierar dylik
skit? Vem säger att detta är möjligt att sälja?

Så sitter jag där i soffan och inser att det är
jag och tusentals idioter som jag som tillbring-
ar fyra timmar med att titta på kompromisslös
smörja, så vem är det som är dum?

2011-07-19
02:05:12

Oneliner
På TV. Ett utbyte av okväden där de pratar
om sex. Man ett hånar den andre för hans
simpla tvåsamhet och nummer två svarar:
Your sexlife is you on the top and she in a
magazine.

2011-07-18
01:30:49

Trollejegeren
Kollar en norsk variant av Blair Witch Project och
roas kungligt under en stund. Det handlat alltså
om tre ungdomar som skall leta efter tjuvjägare
och istället stöter på en trolljägare.
Den skakiga kameran skapar ett dokumentärt
läge och det är rasande bra gjort.

För alla vänner av nordisk mytologi kan man
här få en resa i trollens värld. För den som vill
veta skillnad på skogstroll och bergstroll finns
här information.


Man kan ju förstå att denna mytologi tillatalar
Sverigedemokrater då trollen inte är lika vä-
rustade i huvudet som utanför. Vår trolljägare
berättar om troll som äter sin egen svans. Jag
vet inte om det är metaforiskt eller om det ba-
ra jag som övertolkar.

2011-07-17
21:01:59

Det lärde jag mig idag

Jag läser Marcus Parfits roman "Gå på djupet" vilket handlar
Erik Axelsson en fiktiv spelare som går från Sirius över Gefle
till Newcastle. Det känns som om Prifits vet vad han skriver
om särskilt då om hur de engelska klubbarna fungerar.
Under en period i den unge Eriks liv träffar han prostituer-
ade och då väcks frågan i mitt inre om varför alla dessa kän-
disar som så lätt kan fixa ett ligg anlitar prostituerade.
Mina vänner kan vägleda mig under kvällen över några öl
vid dammen i Slottskogen och då genom att citera vår allas
Martin Sheen: jag betalar inte för att de skall komma till mitt
rum utan för att de skall gå därifrån.
Alltså, de som vill knulla kändisar vill något mer. De vill ha er-
känsla och de vill ha relation. De vill dela kändisens liv.
Det är alltså problemet som alla älskare av tillfälliga förbind-
elser delar, den andre är sällan på samma våglängd. Man mås-
te alltså ljuga för vill man vara sanningsenlig så blir det nog
mer Sheens axiom som gäller.

2011-07-17
10:51:34

Kan det sägas bättre..............


Jan Berglin till vardags seriestipare på SvD.

2011-07-16
12:28:02

Fler blattar i TV?
Det har kommit kritik att det är för få blattar i
P1 Sommar. Det är en kritik som i stort är lik
annan kritik av diskriminering i det offentliga
rummet.
Enkelt kan jag uttrycka det som om media dom-
ineras av stockholmare och man åtgärdar detta
med att sätta in göteborgsk överklass för att
kompensera, skulle jag vara gladare då?
Man missar alltså alltid klassperspektivet. TV 4
är överlägset bäst på att ta fram olika grupper
i sina underhållningsprogram. Det finns ju ingen
demokratisyn i grunden för detta utan bara att
man vill nå så många tittare som möjligt för att
i förhandlingar kunna öka sina reklamintäkter.
Samma sak gäller könsfrågan. Hur många en-
samstående mammor, städare eller vårdpersonal
kommer till tals i våra medier?
När klassperspektivet sopas under mattan blir frå-
gan om särgrupper en fråga om att cementera den
sittande makten.

2011-07-15
15:04:03

Vi glömmer så lätt
70-talet var ett årtionde av rejält politisk uppsving.
Massor av företrädesvis unga ville göra upp med
krig och vad man upplevde som kvävande samhälls-
normer. Man ville frihet. Man ville tänka fritt och man
ville leva fritt.
Paradoxalt nog tog många skydd bakom en totalitär
vänster. Huvuddelen av dem som tog kamp mot orätt-
visorna i Sverige och väst hade en unik blindhet vad
som hände i öst.
Man ville väl.

Lyssnar på en dokumentär om RAF i Västtyskland. RAF
och Baader-Meinhofligan hade i princip inga anhängare
i Sverige. Här fanns en grundmurad tanke på att man
skulle bygga massorganisationer och att folkets befriel-
se var dess eget verk. Terrorism var den voluntaristiska
genvägen som bara gynnade makten.

De som idag hävdar att det fanns celler eller liknande
som tänke terror i Sverige ljuger eller efterkonstruerar.
Visst drömdes det om revolution men det var drömmar
och inte mycket mer. De flesta såg backen och arbetet
som skulle krävas och därför blev man mer till diskussions-
grupper och kompisgäng som gav ut tidningar och var
med i demonstrationer i de mest olika syften.

Den genomorganiserade arbetarklassen i Sverige släppte
inte vad de ernått under bara några decennier för att unga
entusiaster ylade om att de skulle kunna få det som i Kina
eller Albanien. Varför skulle de?

2011-07-15
00:54:54

Läsa en gammal filosof

David Hume hyllade ju förnuftet och hade svårt att
acceptera tanken på en Gud. I mycket var han en
föregångsman. Det beror också på hur man läser
honom.


Hume var ju med i den gryende industrialismens
barndom. En tid när bönder blev arbetare och där
barnarbete var en nödvändighet. Arbetet var hårt
och massor dog i förtid. Man räknar med att medel-
livslängden sjönk under industrialismens barndom.
Dels slets människor ut i förtid och dels ökade de
unga barnens död i en vidrig industrihantering.
Vad sa då den upplyste Hume om detta:
-Huden, porerna, musklerna och nerverna på en
 arbetare är annorlunda än hos en man av värde.


2011-07-15
00:43:24

Det lärde jag mig idag
Det finns människor som aldrig uppskattar
att andra människor skrattar. De tror nämn-
ligen att det är dem de skrattar åt
Detta kallas gelatofobi.

2011-07-13
17:08:28

Smuts
Lyssnar på P1 om smuts. En forskare pratar om
att vaxa ben som den största dumheten av dem
alla. Vad som händer är att man river sönder hår-
säckar och blottlägger dem för bakterier. Det är
alltså motsatsen till hygieniskt.
Vi lever i en tid då att vara fräsch är att vara dir-
ekt ohygienisk.

Samma är det med vårat maniska duschande. Vi
duschar bort det naturliga fettskyddet och blott-
lägger oss för bakterie- och virusattacker.

Jag påminner mig om en tid då jag tyckte om luk-
ten av gammal svett under armarna. Hur jag tog
fingrarna i armhålan och gnuggade och hur näsan
chockerades av vad fingrarna hade att erbjuda.
Jag minns jakten på flänsost under ollonet. Hur
jag tyckte om att stryka bort det vita sekretet.
Jag var alltså smartare då än nu. Jag var mer
skyddad då än nu.

2011-07-12
23:52:54

Koldioxid-ett förslag
Under 1980-talet hade tanken om att jorden var
på väg att överbefolkas fick stark fäste. I period-
er har allt sedan Malthus dagar detta varit en poli-
tik som tilltalat de som haft makt. Vi är för många
och särskilt de fattiga och onyttiga har alltid ansetts
särskilt onttyiga och onödiga. Nazismen gjorde rent
hus med den tärande sektorn och anordande mass-
mord först på de med psykiska och fysiska funktions-
hinder och sedan judar, zigenare och slaver.
Man skall därför dra öronen åt sig när makten pratar
om närande och tärande sektor.

Bo Södersten var sossen som blev nyliberal. Gift med B Friggebo och
som landshövdingepar kända för att dra av 100000-tals kronor för re-
novering av vinkällare. Friigebo också känd kommunikationskoordina-
tor i Rinkeby. Södersten lanserade begreppen "tärande" och "närande"
inom svensk ekonomi.I dessa dagar säger man koldioxidhalten kommer att
ta död på oss. Vi är åter för många och vi använder
för mycket energi som ger koldioxid.

I den perfekta världen med en solidarisk hushållning
skulle detta aldrig vara ett problem.
Det enda lilla problemet är att vägen till den perfekta
världen inte direkt är en autostrada.


I ett historiskt perspektiv finns det fyra perioder i histor-
ien där koldioxidhalten sjunkit drastisk och det är i tre
fall direkt kopplat till politik.
Djingis Khans härjningar på 1200-talet kostade ca 40 milj-
oner människors liv. Detta sänkte koldioxidnivån tydligt.
Digerdöden hade samma effekt vid ungefär samma tid.
Första och Andra Världskriget dödade 25-50 miljoner och
60-100 miljoner och också detta var bra för en lägre koldi-
oxidhalt.

Så kanske kommer det inom en framtid någon som kom-
mer att säga att det är inte var elförbrukning eller bilismen
eller massiva konsumtiom som är det stora klimathotet ut-
an det är människan i sig själv som är det stora hotet.

2011-07-12
18:12:44

Pang pang i fiktionen
Jag läste Paganinikontraktet av Lars Kepler
och funderar över detta med fiktion och död.
Jag tappade räkningen efter ett tag men då
var det uppe i ett femtontal mördade. Om
man tänker på att vi ganska konstant  har
100 mord per år i Sverige och att 70% är
familjerelaterade uppstår ett glapp mellan
fiktion och verklighet.
Många inbillar sig att det är farligare än det
är att leva.
Många tror att fler dör av kriminella gängs
framfart eller torpeders verksamhet.

I en intervju med Anders Sundelin som ski-
vit en bok om Den magiska cirkeln,alltså
Sala-ligan som mördade sex personer på
30-talet, berättar han att vid den tiden ha-
de vi 50 mord per år.

Tittar på kriminalromanens favoritfigur, serie-
mördare, så existerar han knappt i detta land.
Tomas Quick vet man ju inte vad som är verk-
lighet och vad som är fabel.
Mattias Flink sköt ihjäl 7 personer i Falun under
någon tvångskänsla, Tommy Zethreus sköt ihjäl
4 och skadade 20 i raseri vid krogbråk. Anders
Hansson hade ihjäl 27 gamlingar på Östra sjuk-
huset.


Tragiska figurer allihop men ingenstans hittar
man fiktions iskalla geniala mördare som bara
mördar av lust.

2011-07-12
01:42:46

Fiktion och verklighet
Joyce Carol Oates skrev 2002 romanen Stor i käften.
Det är en liten roman om moralpanik. Berättelsen hand-
lar om en ung elev vid en skola som jiddrar om att han
skall spränga skolan i luften. En lärare hör honom och
anmäler detta till rektorn vilken direkt ringer till polisen
som kommer och hämtar eleven i skolan.


Nästan ett identiskt skeende inträffade vid en skola i
Göteborg i våras. Två veckor tog det med förhör, åtal
och rättegång. De enda som verkade ha förnuftet i be-
håll var nämndemännen som frikände eleven. Jämföras
med när min dotter och två av hennes vänner blev miss-
handlade av tre grabbar från Biskopsgården på Brunns-
parken och där en av flickorna fick ben sönderslaget i
ansiktet och fortfarande mår mycket illa av händelsen.
Det tänkte polisen släppa igenom utan åtgärd. Om inte
en vaksam pappa hade kontaktat radion som kontakt-
ade polisen hade inget gjorts. Nu blir det rättegång 10
månader senare.
I Oates roman utspelar ett slags Kafkadrama där den
unge eleven försöker att slingra sig ur förhören men
bara snärjer sig själv allt tätare till ett bittert slut.

2011-07-11
21:50:53

pang pang
Igår satt jag på Frankes och tog några öl i goda
vänners lag. J kom förbi och vi pratade gamla min-
nen.Han berättade om Citykrogen vid Kortedala
torg dit han flyttade för sex år sedan och första
dagen på plats var det skottlossning. Stället har
bytt ägare ett antal gånger och anses som ett av
de sunkigaste i Göteborg.
Jag kom då att tänka på Johannsons vid Tingstads-
vägen som är en hyfsad lunchrestaurant men inget
vidare på kvällstid.

Idag sprang jag på en man som i förbi gående sa att
det var bäst att hålla sig inne för att det skulle komma
att röra på sig Backa. Jga tog inte det på stort allvar
men började att fundera när jag cyklade från träningen
och hörde det bekanta ljudet från polishelikoptern. Väl
hemma kollade jag nätet och snart dök det upp. Skott-
lossning vid Johannsons krog och att man sökte efter
två unga män som misstänktes för dråpförsök.

2011-07-11
09:08:37

Sådan är kapitalismen
SAAB är ett av världens sämst skötta företag. Man kan
inte betala ut löner till sina anställda. Icke desto mindre
betalar man ut 40 miljoner i "Management fee" till sina
viktiga chefer. Man kan undra hur dessa bonusar är ut-
formade. Vad är det som förtjänar bonus?
Till det kommer 4 miljoner till ett holdingbolag där VD
Muller kan stoppa 1,8 miljoner i egen ficka och också
det redovisas som management fee.

2011-07-10
16:28:17

Ny favoritskiva
Jag lyssnar för tillfället på Working man´s cafe
av Ray Davies. Bäst på en bra platta:
Imaginary man

Is this really it?
Is this the final station
It's really been quite a trip

You know it's been great to watch the sights
Playing the edited highlights
And all the outtakes you did not see
Were only my unreality

I am, I am imaginary
I am, I am imaginary
I'm the imaginary man
Imaginary man, yes I am
Imaginary, imaginary


I was always in your head
To raise your expectations
And always let it be said

I offered my very best to you
Gave you my dreams to aspire to
Involved you in all my crazy schemes
And took you to places you'd never seen
Walked down to Preservation Hall
Looking for the old trad band
It was just a momentary glance

I saw my reflection in the glass
Watched as the world went flashing past
I knew the face but could not tell
Why I couldn't recognise myself

2011-07-10
12:12:12

Värt att tänka på
"[...] nästan 30 000 barn under fem år dör vaje dag i u-länderna av sjukdomar som skulle kunnat förebyggas och som praktiskt taget utrotats i västvärlden. Kostnaderna för att ordna grundläggande hälso - och sjukvård åt alla dem som saknar sådan i dag uppskattas till 13 miljarder dollar om året, ungefär 4 miljarder mindre än vad europeiska och japanska konsumenter gör av med på hund- och kattmat."65 miljarder kronor kan samlas in om varje EU-medborgare gav 130
kronor varje år!

2011-07-10
12:04:49

farligare är narkotika och terrorism
I Amerika satsas miljarder på att bekämpa terrorism
och narkotikahandel. Motivationen sägs vara att för-
svara demokrati och det öppna samhället.
Om man använder boudycounting för att se vad det
är som hotar ett samhälle så kan man ju se vad det
är som hotar människor. I Amerika under USA finns
det fyra stora orsaker till för tidig död:
1.Luftvägsinfektioner
2.Diarre
3.Aids
4.Chagas sjukdom

Den definitiva grundorsaken till dessa sjukdomar är kato-
licismen och fattigdom.
Chagas sjukdom sprids av skinnbaggar vilka biter folk i
sömnen och som sedan ger parasiter som angriper hjärt-
at och matsmältningsssystemet. Döden inträffas så sent
som fem år efter bettet och är svår att upptäcka.
Skinnbaggen trivs bäst i stråtak och stampade jordgolv.
Sjukdomen skulle kunna i princip utrotas med att man
bygger bättre bostäder vilka skulle byggas om man la
en bråkdel av budgetarna på bostäder istället för vap-
en. Vad kan mer liknas vid statlig terrorism?
Diarre dör enbart fattiga människor av.
Aids sprids därför att katolska kyrkan med statlig subven-
tion vägrar att acceptera kondomen eller sexuell upplys-
ning.
Horror, horror, sa Kurtz.

2011-07-10
02:24:41

Jimmies dilemma
Sverigedemokraterna rasar i opinionen och det
tror jag beror på två saker:
1.SD börjar bli för politiska. De dumsvenskar som
   röstade på SD gjorde inte det för att få in ytt-
   erligare ett likadant parti i riksdagen. De som
   röstade på SD vill straffa invandrare i allmänhet
   muslimer i synnerhet. Inget annat. Få som röst-
   ade på SD bryr sig om allmän politik.
   Tyvärr för SD kommer det väl att gå som för Ny
   Demokrati. De kommer in i en ond spiral och då
   går det inte att vända. NDs vansinnesutspel om
   bl a rituella barnamord hos muslimer var ju t o m
   för mycket för de knäppgökar som röstade på det
   partiet. SD kommer alltså inte att ha så mycket
   glädje av att vrida upp blatteargumentet. Om nu
   inte någon dum islamist går och spränger sig själv
   och denna gång andra i luften. Men inte ens då
   kommer det att fungera för ett sådant hat det
   skulle väcka skulle kunna samlas av Alliansen.


2.Jimmi tjänar för mycket pengar. När man tjatar om eta-
   blissemanget hit och dit ser det inte så bra ut om man
   själv tjänar en miljon på bara politiken.
 

2011-07-09
19:16:40

Lyssna på P1
Jag lyssnade på en dokumentär av Johanna
Langhorst om Tensta, förort i Stockholm. Hon
mer eller mindre tvingades därifrån då hennes
som rånades två gånger på kort tid.

Det som var intressant var hur hon visade med-
ias förkärlek att visa upp förorten i sin misspryd-
nad. Hon exemplifierar med att Ekot(som är kan-
ske landets mest seriösa media)toppar med bil-
bränder i Tensta och som andra nyhet kom skott-
lossning i centrala Stockholm. Så är det ju här i
Göteborg och även Malmö. Förorten är alltid num-
mer i skitbevakning.

Det andra var medias källkritik. I fallet Tensta är
det samma pajas som dyker upp som källa gång
på gång. Så var det här i Göteborg när man hade
"djuplodande" reportage i Backa och sämst av
alla var Janne Josefsson i Bergsjön när han lur-
ade småbarn att vara sympatisörer till Bandidos.

Det tredje som var likt för alla förorter är detta
när man låter en liten grupp unga terrorisera he-
la orten. För få vuxna tar konflikten och man kan
inte bara lämna detta till polisen.

Langhorst trivdes i Tensat och hon är en av få
som faktiskt lyckats att visa en bild om varför
trots allt människor klarar av att leva i det för-
hatliga förorterna.

Lyssna själv

2011-07-09
19:05:01

dagens mattips
Nu under sommaren har jag inte tid
att laga en massa mat och då har
jag hittat min nya favoriträtt och
det är rädisor och gräddfil och med
lite sallad är det gott.
Till efterrätt blir det ett kilo sura
vingummin.

Annars går det lika bra att koka färsk
potatis och ta vad kylskåpet erbjuder.

2011-07-09
19:02:29

Inte så gammal ändå
Jag var ute och badade idag och jag
gick längs en smal stig intill sjöstranden.
Då kände jag att något inte var som det
skulle vara. Jag hade trampat på en orm.
Jag hann att tänka att "nu huggen den",
men sedan tog autopiloten över och jag
gjorde ett hopp värdigt en vältränad Pat-
rick Sjöberg och vips var jag uppe i en
gran.
Borta var modet att fånga ormar i svan-
sen men tillbaka var spänsten. Jag såg
ormen ringla iväg och det var en huggorm.

2011-07-08
17:57:17

Jag börjar bli gammal
Igår skulle jag göra mig till och jogga. Jag har
ett par skor som jag provade ut på Löplabbet
för två år sedan som jag inte använt.
Fram till för tio år sedan var jag en ganska fre-
kvent joggare och jag har alltid haft en känsla
av att det bara är att fortsätta där man slutade.

När jag var mellan 20-30 sprang ännu mer frekvent.
Under gymnasietiden var jag trogen under 40min på
milen i Skatås. Så höll jag upp och jag minns den sto-
ra besvikelsen när jag sprang på 48 minuter och jag
minns när jag var över 30 och tiderna började passera
50. Så passerat 40 sprang jag på över timman och då
la jag av.

Jag trodde det skulle vara tungt att jogga men jag fick
en chock över hur min kropp numer fungerar. Jag cyklar
lång sträckor och jag simmar så ofta jag kan och ibland
kör jag lite gymnastik och bänkpress så jag troddde i alla
fall att det skulle gå hyfsat. Det gick inte alls.

Mina ben var som stöttor. De ville inte vara med. Kroppen
skrek nej och åter nej efter bara några hundra meter. 115
kilo är för mycket att tvinga upp i fart i skogen. Det går
bara inte.

Så nu sitter jag på hustaket likt Rutger Hauer i Blade Runner
böjer ner huvudet och säger:
All those moments will be lost in time, like tears in the rain. Time to die.

2011-07-08
17:43:23

Ideologilöshet
Pim Fortuyn tog Holland med storm runt sekelskiftet. Hans
stora fråga var och blev massinvandring. Holland var för
litet för att delas med alla invandrare. Han var först med
i Liveable Netherlands och senare bildade han Pim Fortuyns
list. Han mördades 2002 av en djurrättsaktivist. Alldeles efter
dådet mot Fortuyn fick partiet 17,2% av rösterna i det holländ-
ska valet.

Fortuyn var bög och katolik och hela hans politiska vara hand-
lade om invandrarfrågan. Allt skulle lösas om de utvisades.


Det finns en glasklar parallell till Sverigedemokraterna i Sver-
ige som anser att alla politsika reformer skulle kunna finansier-
as av en massiv utvandringspolitik.
Det som är ännu mer slående är att Holland vid Fortuyn storhets-
tid var ett land med mycket stabil ekonomi och nästan ingen arbets-
löshet och det viktigaste ingen som helst politisk eller ideologisk dis-
kussion. Landet regerades av socialdemokrater och moderater och
allt löstes genom konsensus. Det fanns dock en växande underklass
som inte synliggjordes och som skapade problem. I detta ideologiska
vakuum steg Fortuyn fram och erbjöd en form av nationalsocialistisk
folkhemsmodell av samma typ som Sverigedemokraterna idag.
11 september var det definitiva genombrottet för Fortuyn och hans
islamkritik.

2011-07-08
01:53:57

ideologilösheten är problemet
Jag lyssnade på en paneldiskussion i Aftonbladet om SD.
Jag slås över vilken brist det finns på ideologi när man
pratar med SD i dessa dagar. Varför överhuvudtaget disk-
utera med dem offentligt och om varför diskutera på der-
as villkor?
Om man inte har en tanke om varför rasism är fel, om man
inte har en tanke om att samhället skall byggar på solidaritet,
om man inte har en tanke på allas lika värde och att samhället
som stort är vi och vi har en gemensam skyldighet att ta hand
om varandra, om inte detta finns i ens ideologiska arsenal blir
frågan om mångkulturalism och invandring en teknisk fråga
och då stormar SD fram. Makten äger inte de om ovan och i
många fall kan det vara en dödskyss att bli försvarad av mode-
rater eller sossar som skall bara säger att det är fel. I den
ideologilösa världen är den enögde kung. Om man får höra
att ens lön inte ökat, att man inte får vård, att skolorna för-
faller, om man får höra att detta beror på kriminella invand-
rare så finns det många som tacksamt tar emot en tacksam
lösning på alla problem. Ut med invandraren så slipper vi lå-
ga löner, vi slipper våldtäkter, vi slipper hedersmord och vi
slipper läsa utländska författare.

Även en ganska harmlös Wigforss är för mycket för
svensk debatt

De nyliberala försvarar ju inte invandraren. De vill ju själva
helst göra karriär i Bryssel eller Washington och kan ju där-
för inte bli nationalister. De skiter i detta lilla land och därför
är debatten nu ytterst märklig. Vad är det för mångkultur som
inte fungerar?

I ett klassamhälle som vårat borde man kanske tänka lite läng-
re. Vem har blivit rikare under de senaste 20 åren och vem har
fått betala för den rikedom?
Tänk om alla de som röstade på SD kunde höja näsan bara li-
te så skulle de känna lukten av ett lurat folk.

I Aftonbladets paneldiskussion blir allt detta så tydligt. Melin Fån
AB intar en journalistisk ställning och då framstår det som obe-
gripligt att man inte släpper fram SD ännu mer. De säljer ju lös-
nummer. Dagens Eko hade jag dock förväntat mig mer. Det är
inte ett parti vilket som helst. De hetsar mot folkgrupper och det
skall inte SR understödja på något sätt. Jimmi Åkesson vet av
historisk hävd propagandans betydelse och kan lätt plocka poäng
i detta tekniska svammel.

2011-07-07
12:30:09

Rasismen igen
I Almedalen har högern via tidningarna Axxes,Neo och bok-
förlaget Timbro öppnat ingången till en mer omfattande ras-
sim i Sverige. Deras argument är i huvudsak att mångkult-
uren, läs islam, är skurken bakom allt ont i landet. De säger
också att de vill ta frågan från Sverigedemokraterna och gö-
ra frågan allmän.
Skulle det vara bättre att de gör frågan rumsren?
Tydligare exempel på nyttiga idioter får man leta efter.
Är man rasist bara för att man skuldbelägger invandrare, säger
de i SDs anda.

Den stora anledningen till denna liberala intellektuella konkurs
är opinionsssiffror. SD gör samma resa som Ny Demokrati. ND
fick inte igenom sina frågor i riksdagen men deras frågor adop-
terades av de stora partierna som senare genomförde i princip
hela Ny Demokratis program. Allt var i den tänkta opinionens
namn. Vi gör allt för att behålla makten, tycks de etablerade
partierna tänka.

Hur skall de agera om de andra rasistiska partierna kommer att
öka i opinionen?
Kommer man då att väcka upp judefrågan?
Kommer man att vilja diskutera den judiska världskonspirationen?
Kommer man att vilja diskutera om koncentrationslägren var en bluff?
kan man stigmatisera mångkulturen, islam och invandraren i sig så är
väl inte steget så långt till antisemitism.

Det verkar ju vara opinionen som skall styra debatten.

Intressant är dock att liberalerna går med på att delta i det rasistiska
konceptet. Aldrig att de skulle gå vänstern till mötes i vad de än var
starka i opinonen för. Alltså kan man tydligt se släktskapet mellan
liberaler och rasister.

2011-07-07
01:35:06

Pendeln som svänger
Jag ser "Svinalängorna" och tänker på barnen
i Mark. De vill vara hos sina fosterföräldrar men
socialtjänst vill inte därför att deras biologiska
mor inte går med på det.
Media driver upp en opinion om att barnens rätt
skall gå först och att det omhändertas för få barn.
Det har inte gått mer än ett decennium sedan An-
na Wahlgren och andra av moralens väktare drev
en massiv kampanj livligt understödd av nästan
all media om att socilatjänst kidnappade barn och
att föräldrar var rättslösa. Anna och moralen men-
ade att Sverige blivt en totalitär stat där stackars
barn inte fick leva med sina älskade föräldrar.
Ibland undrar jag om hur perspektivlöst det får bli
innan man räkna det som en tragisk fars.
Alla aktörer finns ju i princip kvar sedan den kam-
panjen. Var finns de idag?


Jag känner fler exempel när galna mödrar utan när-
varande fädrer(vilka flytt landet eller försvunnit in
i ett egoistiskt missbruk)har förstört livet för sina
barn därför att de kallat tillbaka dem även när de
funnit sig tillrätta hos fosterfamiljer eller liknande
boenden. Socialtjänsten kan inget göra för de har
inga legala muskler.
Så hur tänkte Anna Wahlgren och de andra aktivi-
sterna? Vems perspektiv hade de? Sitt eget eller
barnens?

2011-07-06
23:33:27

Ett möte som aldrig blir av
Jag simmade runt i Delsjön efter en varm dag
i Halmstad. Denna dag såg jag inga nakna kvin-
nor men väl en and med sina fyra ungar och en
Kanadsgåsunge med fyar bodygurads. De gillade
inte när jag kom nära.
Väl hemma satt satt jag och tittade på Undercover
vilket handlar om en chef som arbetar som en van-
lig man under två veckor för att få reda på hur det
verkligen är för hans anställda.
I slutet av programmet kallar han in dem han jobbat
med och ger dem goda omdömen och lite presenter.
En man vars son har cancer blir så rörd av gåvan till
sin son att han börjar gråta. Så gör också jag.
Jag undrar hur den 20-årige revolutionären hade tänkt
om han sett sig själv tittat på en amerikansk underhåll-
ningsprogram som förskönar den amerikanska företags-
drömmen intill vansinnets gräns och dessutom blivit så
rörd av det han såg att han började gråta?
Troligen hade han tagit sitt liv.

2011-07-06
18:49:09

Rasism och rasism

Högern i svensk debatt menar att man måste kunna diskutera
invandrarfrågan på svenskdemokratiskt vis annars duckar man
för de problem som finns med invandrare.
Man anför överrepresentation i brott och invandrares syn på
kvinnor och hbt-frågor som skäl.

Det finns invandrare som begår brott och det finns invandrare
som har problem med hbt-personer. Om de är överrepresen-
terade borde ju vara en underordnad fråga. Problemet är ju
att det finns brott och att det finns diskriminering av hbb-per-
soner. Samma gäller kvinnosynen. Varför göra diskriminering-
en av kvinnorna i Rinkeby till en invandrarfråga? Det handlar
väl om kvinnofrågan i stort. Det handlar väl inte om vem som
begår mest brott, är mest kritisk till hbt och kvinnor? Gör man
som högern försvinner ju frågorna och kvar blir invandraren.
Gör vi oss av med invandraren gör vi oss av med brott och
diskriminering av kvinnor och hbt-personer. Vi väljer då den
danska vägen.

Högern säger att man inte "får" diskutera på sverigedemokrat-
iskt vis. Detta sägs av dem som har total kontroll av media.
Icke detso mindre borde det finnas saker som vi inte borde
prata om.
-Vi bör inte prata om det är ok att ha sex med barn.
-Vi bör inte prata om att avliva utvecklingsstörda
-Vi bör inte prata om den judisk världskonspirationen
-Vi bör inte prata om negrer som genetiskt defekta


För att ta några exempel. I denna katalog bör också frågan
om att stigmatisera invandraren ligga.
Börjar öppna luckan för den samlade skiten så väller snart
allt ut och det går inte att sortera i skitlukten.

2011-07-05
22:57:46

En gammal tok
Jag cyklade upp till Delsjön och mitt i backen
kom ösregnet och åskan. Jag tog skydd under
ett stort träd och funderade på hur jag skulle
skydda min bärbara CD. För några år sedan
fick jag fukt i en liknande och fick inte ut någ-
ot på garantin då det inte gällde fuktskador.
Ilsk var jag då. Försökte processa. Så jävla
meningslöst.

Stod under trädet i en trekvart och blev genom-
sur. Tills slut lugnade det sig lite så jag kunde
cykla vidare med mina plastpåsar. Hoppade
i Delsjön lätt frusen och inte så sugen på bad.
Jag började att simma ut mot en av öarna och
ganska snart skymtade jag något efter land.
Det var ganska långt avstånd men jag uppfatt-
ade det som en naken kvinna. Fantasin skynd-
ade iväg och jag la om riktningen på min sim-
tur. Jag ville inte stirra så jag tittade bara då
och då mot den nakna kvinnan. Hon stod upp
och jag kände blodet rusa till. Jag tänkte att
hon såg att jag ändrade riktning och hon stod
kvar. Fantasin satte igång och det blev bara
större och större. Jag fantiserade om allt vi
kanske skulle göra. I min fantasis delerium
så tittade jag åter upp och nu var jag ganska
nära och såg att hon inte var så vacker på
nära håll. Hon var faktiskt ganska död. Hon
var en död och ljusbrun tall.

2011-07-05
14:51:36

Engla och Simon
När Engla mördades för några år sedan av Anders
Eklund kom hela landet på tå. Få människor har va-
rit så hatade som Eklund. Massor av människor ville
införa dödsstraffet enkom för att Eklund skulle kunna
dödas. Säkert skulle mången tänka sig att tortera ho-
nom långsamt och länge innan döden.
Alla tidningar gav plats och hennes begravning direkt-
sändes i TV. Sällan har landet så slutit upp bakom en
liten flicka.

Ungefär vid samma tid sköts den 15-årige Simon till
döds i Rödeby. Han sköts i ryggen från någon meters
håll. Här blev dock bilden en helt annan. Media ställde
upp bakom pappan som sköt och skulden lades på den
15-årige pojken. Han hade terroriserat familjen under
en tid och denna kväll då skotten föll kände sig pappan
så hotad att han sköt honom. Media kände med pappan
och gick istället till angrepp mot Simons föräldrar och
allsköns myndigheter som inte stoppat detta i ett tidi-
gare skede.
Pappan frikändes då man ansåg honom inte varit psyk-
iskt tillräknenelig då han sköt. Han ansågs dock inte be-
höva vård utan kunde fortsätta i princip som inget hänt.
Det är en av vår tids konstigaste domar. Hur många har
inte dödat och misshandlat i ett tillstånd då de inte var
sig själva?

2011-07-05
14:35:18

En liten bok om ondska
Jag läser Ann Heberleins bok En liten bok om ondska
och det som fascinerar mig är att jag i stort och även
smått delar hennes åsikter. Ofta dömer jag folk utifrån
deras politiska ställningstagande. Jag skulle ha svårt
att läsa en moderat som skriver om solidariet.
Heberlein är kristdemokrat och det får jag svårt att gå
ihop. Partiet är ju en tummelplats för kristna dogmatiker
som vill stigmatisera kvinnor som gjort abort och männi-
skor som inte har en heterosexuell läggning. Partiet är
den främste försvaren av kärnfamiljen inom vilkas väg-
gar dolts så mycket ondska genom sekler.
Heberlein däremot skriver bra om ondska. Hon anlägger
ett eklektiskt perspektiv på ondskan. Det finns miljöfak-
torer som skapar ondska, och de är många, men det finns
också tillstånd som verkar vara av naturen givna.

Hon skriver om Nils Christie som 1953 hävdade att de norr-
män som sammarbetade med nazisterna kunde varit vem
som helst. De lydde lagen och de lydde order. De var fyll-
da av pliktkänsla och disciplinerade. Liknande undersök-
ningar har gett samma resultat om de tyskar som arbetade
i koncentrationslägren. De var som vem som helst.
Hanna Arendt skrev om den banala ondskan och syftade
då på att ondskan var inte banal men de som utförde den
kunde vara vilken människa som helst. I Arendt fall hand-
lade det ju om Eichmann som var en liten torr byråkrat som
låh bakom 100000-tals döda i koncentrationsläger men som
inte dödade någon med egen hand. Han hävdade att bara
lytt order och att han följt lagen.

2011-07-05
14:20:30

Intention eller konsekvens
Marc Detroux pedofilen i Belgien hade som intention att
plåga och mörda barn. Han begravde två levande i sin
trädgård, han lät två frysa ihjäl i sin källare och två ut-
nyttjade han sexuellt och torterade men de överlevde.
Sabienne Dardenne överlevde. Hon berättade i sin bok
hur Detroux tvingade henne att skriva brev till hennes
föräldrar där hon begärde att de skulle betala pengar
för hennes frisläppande. Detroux skickade aldrig breven
men berättade för Sabienne att han gjort det och att för-
äldrarna inte brydde sig om henne.
Finns det en värre man en Marc Detroux?

Det finns massor av människor som dödat fler än Detroux.
Det finns massor av makthavare som givit order om att
döda hundratusentals men intentionen har inte varit att
döda utan att rädda liv.
Spelar det roll?
Knappast för offren.

2011-07-05
11:45:20

En skön kväll på stan
Det bästa med sommaren är de varma kvällarna
och att då sitta på en uteservering ta ett par öl
och samtala. Det är livskvalite i dess yttersta form.
Dess motsats är det som sker i stora delar av
arbetslivet idag. Vi har en nedrustning av facket
vilket innebär att människor blir mer utsatta och
mest utsatta blir de med en åsikt som går emot
de styrande.
Det är inte så svårt att sparka folk som exempel-
vis LAS-motståndarna hävdar och det är inte hell-
er svårt att förstöra folks liv genom att ge märkliga
referenser och betyg.
Under 80-talet pratades om horisontella organisation-
er där alla skulle ges ansvar men det är inte aktuellt
idag. Det vertikala har fått sin renässans.

Svenska arbetsgivare vill idag ha undersåtar som
är utrustade med plikt, lojalitet och disciplin. Det
är i korthet detta tänk som gav oss människor som
utan att blinka arbetade i koncentrationsläger eller
utan att blinka deltog i folkmord. Folk som lyder or-
der och handlar enligt lagen.

Det är också grunden i ett korporativt system där
alla skall tycka lika och där demokratin är till för
dem som tycker likadant.

2011-07-04
02:45:05

Heja Miljöpartiet
Under senare år har jag i princip bara lyssnat
till ett evigt ältande om skatter och arbetslinje.
Det är tröttsamt då moderaterna arbetslinje ba-
ra ersatt ett utbetalningssystem med ett annat.
Det sägs att det fifflas med socialbidrag. Det kan
säkert vara så och särskilt när tungt kriminellt be-
lastade får det samtidgt som de har betydande
positioner i kriminella gäng, men det är ju små
potatis i jämförelse med de transaktioner som nu
betalas ut till företag för fas 3. Ett litet fiffel ersätts
med ett större. I det förra är det människor i ut-
kanten med små resurser som lurar systemet
i de senare de välbeställda som gör det.
Så i Almedalen kommer en klok Fridolin med ett
alldels utmärkt förslag; låt människor läsa upp sin
gymnasiekompetens i folkhögskolor utan kostnad
och med bidrag.
Detta skulle ju innebära att massor av unga hamn-
ade på skolbänken istället för att försörja massa
jobbcoacher och liknande som ändå bara leder till
återvändsgränder. Utbildning kan aldrig vara fel.
Söka jobb som inte finns bara korkat.

2011-07-04
02:32:52

Brutal roman

En sommar med Lehane har innburit läsning
av Sacred och Darkness, take my hand. Den
senare något av det mest brutala jag läst.
I en  dialog i boken pratar huvudpersonen
med Gerry (vilket senare i boken får en myck-
et obehaglig konfirmation)om hög och låg moral:
-I say Martin Luther King´s was worth a lot more than
 Hitler´s.
-So if you are able to judge the worth of an another
 human life, you are yourself,superior to that life?
-Not necessatily.
-Are you better than Hitler?
-Absolutely.
-Better tha me?
-You are not a killer, Gerrry.
-Is that how you judge?You´re better than someone
 who kills or order to kill?
-If those killings are done to victims who pose no real
 physical threatto the killer or the person who orders the
 killing, then yes. I am better than them.
-So you superior to Alexander, Ceasar, several US presi-
 dents, a few popes?

2011-07-03
16:37:38

vattenskräcken övervunnen
I fredags visades Monstret i svarta lagunen och det var
en film som höll mig från vatten sommaren -69. En kväll
på Onsalabukten på besök hos min kusin såg jag den för
mig då traumatiska film.


Några år tidigare hade jag haft problem med att somna
efter att ha sett Dr Jekyll och Mr Hyde och då som vinjett
till Mosebacke monarki. När svenska folket satt och skratt-
ade arslet av sig låg jag och darrade att den skakige Mr
Hyde skulle komma till min säng.
Sommaren -69 var den skräcken borta men då kom Mon-
stret i svarta lagunen och tog plats.
Det tog ett år innan jag badade på djupt vatten igen men
sedan var återställd. Då kom Hajen. Sommaren 1976 var
det åter att bada på grunt vatten.


I fredags såg jag åter filmen om lagunen och ingenting där
fick mig att ens förstå min barndosm skräck.
Det närmaste vattenskräck jag haft under senare år var när
jag såg Leaves of grass. Den kvinnliga huvudpersonen där
fångar mal genom att köra in handen genom munnen och
ner genom kroppen. Verkligen vidrigt. I min barndom gick
historier om mal som kunde bli flera meter och som kunde
sluka barn med hull och hår. Konstigt nog kunde min barn-
hjärna skilja det ut från den televiserade skräcken.

2011-07-03
16:17:14

sommar,sommar
Sedan några decennier tillbaka har den politiska och
ekonomiska makten bestämt att en del av den svens-
ka befolkningen skall lämnas utanför. Märkliga regler
för sjukskrivining och a-kassa har stigmatiserat mas-
sor av människor.
Propagandan går ut på att de som är sjuka eller inte
har jobb är lata och därför behöver tvingas ut i arbets-
livet. Det är en djupt inhuman inställning.
Dessutom är det så att för många är det ingen ide att
ta tillfälliga jobb då de då förlorar sin a-kasseersättning
för lång tid. Det finns ingen relevans i de bedömningarna.

Grunden för att föra denna politik är att en stor majoritet
av folket har jobb och tjänar bra. Få nöjer sig med att
tjäna mindre än 25000 i månaden vilket är en total uto-
pi för de som inte får vara med på tåget.
De som däremot är med på tåget skiter i dem som inte
är med utan tittar bara längre fram i tåget för bättre plat-
ser.

Den en gång så givna solidariteten är urholkad.
Inte ens partier och organisationer som grundades i syf-
te att lyfte hela folket finns solidariteten kvar som ledstjär-
na. Det är tragiskt.

Vi har fått det samhälle vi varnade för. Det korporativa
där endast de som har arbete och kan konsumera har
tillträde. Utanför finns de sjuka, de icke arbetsföra och
invandrarna som de man kan se som varnande exempel.
Det är de som orsaken till allt ont. Utrotar vi dem skulle
vi få ett renare samhälle utan defekter. Inte utan att man
känner historiens vingslag och tankar om den slutgiltiga
lösningen under samma vingar.

2011-07-03
11:53:24

Döende samtal
Långt fram på 1980-talet diskuterades politik och filosofi
öppet på ett helt annat sätt idag. Under 70-talet var frå-
gan om befrielse i allmänhet och stopp för krig i synner-
het ett dagligt samtalsämne. Långt mer än idag diskuter-
ades vilken typ av samhälle vi ville ha.
Det borgerligheten verkligen har lyckats med är att döda
det allmänna samtalet. De har lycktas att slå sönder den
organsierade underklassen vilket har fått till konsekvens
att fördumning spridit sig som en pest.
Idag finns invandrarfrågan som en sammanhållande länk.
-Jag är inte rasist,men.....har alla hört.
Det är sorgligt att ett land som varit känt för sin solidaritet
med länder och folk i nöd har blivit en imperialiststat som
deltar i två krig och som behandlar huvuddelen av dem
som söker skydd här som boskap.

De som är emot invandring och ser problem med detta var-
för ser de inte åt andra håll?
Varför ser de inte de gigantiska överföringar borgerlighet-
en har gjort genom att sänka skatter och avreglera? Miljard-
der och åter miljarder som skulle kunnat användas att för-
bättra för barn, åldringar och inte minst sjuka har istället
hamnat i fickan på de redan välbeställda.
Varför inte klassperspektiv istället för ett etniskt?
Vad kostar inte våra engagemang i Afghanistan och Libyen
och vad i hela friden har vi där att göra?
Men varför diskuteras inte dessa frågor oftare och ännu mer
privat och offentligt?

Ronny Ambjörnsson sa i Filosofiska rummet och fick medhåll
av Gunnar Fredriksson att filosofin åter akademiserats och
gjorts mer svårtillgänglig. Detta gäller även de som anser
sig vara radikala. Språket har blivit en avskärmare istället
för en gemensamhetsskapare. Borta verkar tanken vara att
alla skall bjudas in i samtalet utan istället blir det bara för de
med de rätta koderna. Idag är det inte underklassen och dess
organisationer som tar hjälp av Marx analyser utan överheten.
Förr eller senare kommer det att smälla till och säkert kommer
det att finnas folk som kommer att ta kamp på alla fronter men
just nu är vi inte direkt i toppen av den backen så än ett taf får
vi cykla med de lätta växlarna.

2011-07-02
23:43:51

Rasse-per i farten igen

Nu är Per Gudmundsson i SvD i fatren igen. Han skriver
att invandrare är överrepresenterade i brottssatistiken.
Snacka om att slå in öppna dörrar. Hans uppenbara syf-
te är att vinna väljare till de borgerliga genom att ta dem
från Sverigedemokraterna. Historien med Ny Demokrati
upprepas. De åsikter som en förkrossande majoritet hat-
ade förverkligades senare av de borgerliga och sociladem-
okratin.
Varför räds man jönsarna i SD?

Gudmundson är också ohederlig. Han statistik visar hur många
som misstänks för brott, inte hur många som döms. Den skill-
naden visar också att det finns en strukturell rasism hos polis
och myndigheter.

Inte desto mindre begår invandrare fler brott. Om man antar
att det finns orsaker till brott och att de flesta brott begås av
mindre bemedlade blir det ju självklart att invandrare begår
fler brott. De är ju vår underklass. I förhållande till klass finns
ingen skillnad när det gäller dömda brott.

Självklart borde ju Rasse-per sluta att tära på polisens resurs-
er när han tycker att de skall jaga invandrare och då borde han
ju inte anmäla Galago för att de skriver underbar satir.

Man kan fråga sig vad det blir härnäst. Skall man börja prata om
specifika drag hos särskilda grupper som romer, judar eller som-
lier?

2011-07-02
01:31:26

När marknaden får styra
I Malmö som är en av vårt lands mest växande ekonomiska
centra märks tydligt vad som sker när Markanden får styra.
Den avreglerade bostadsmarkanden gör att man bara byg-
ger för de med pengar. De utan pengar får bo i råtthål som
de i området Mosippan. Stigmatiserade och utslängda.
Socialdemokratiska kommunlaråd sitter och säger i TV att
de inget kan göra. De har den politiska makten och vet vil-
ken röv de skall slicka för att få behålla sin makt.
Vad hade Axel Danielsson sagt om han levt idag? Arbetets
grundare och en av socialdemokratins första ledare, vad ha-
de han sagt om sina barnbarnsbarns sätt att styra när de nu
har fått makt?


Vem kan förneka att Sverige är ett klasssamhälle?
Vem kan förneka att klyftorna ökar?

Vad hade August Palm, som tog flera vändor i fängelse för
att dessa socialdemokrater i Malmö en dag skulle komma
till makten och företräda folket, sagt?

2011-07-01
23:59:13

Staden
Jag cyklade upp till Härlanda Tjärn och sedan till
Delsjön för att bada. Det var skönt och det var
väldigt få människor ute denna dag. Lite moln
tar bort alla som bara tar sig ut för att få lite
brunt på kroppen.
Skog och sjöar och sedan cyklade jag in mot stan.
Utanför Ullevi började insläppet till Iron Maiden och
det var en myrstack av svartklädda som skulle in
på stadion.
På Heden höll man på med förberadelser för Partille
Cup som startar nästa vecka.
Avenyns alla serveringar var överfulle och jag kände
befrielse att gå in på Bokia för att kolla efter lite pocket-
böcker.

2011-07-01
23:51:12

water
Simmade runt i Delsjöarna idag och kände verkligen
hur hela mitt jag mådde bra. Det finns en naturlig för-
klaring till det. Vi lever våra första nio månader i vat-
ten och tvingas bort från det för att komma ut till liv-
et.
Det finns också de som hävdar att homo sapiens in-
te sprnag på savannerna utan istället höll sig till vatt-
en. Vattenapeteorin försöker att förklara detta. Några
av skälen till att det skulle kunna vara så är att vi till
skillnad från andra apor har välvda näsor, vi har sim-
hud mellan tår och fingrar och kvinnor har mödoms-
hinna.


I vilket fall är det få saker som gör att jag känner mig
så harmonisk som när jag får simma runt i sjöar.