leifsjoqvist

2011-03-30
14:34:16

Den monokulturella enfalden
I P1-morgon sändes ett bra reportage denna morgon.
Det var från Venlo i Holland. Det är av Geert Wilders
starka fästen. Wilders är en liten holländsk rasist av
samma sort som våra Sverigedemokrater.
I reportaget intervjuas "vanliga" holländare som ut-
trycker den gamla vanliga arsenalen av islamafob-
iska och inavdrarfientliga åsikter att människormed
annan etnisk härkomst bara lever på bidrag och att
ingen muslim skall få bära slöja (jag undrar hur den
frågan bevaras när vi kommer till nunnor).

Inget nytt under solen. Det roliga är när man så kom-
mer till stadens stolthet, fotbollslaget. Det visar sig att
Venlos lag är rena främlingslegionen. Här finns folk
från Japan, Nigeria,Latinamerika och lite östeuropeer.
Även då säsongen gått knackigt så är det få om ens
någon som påstår att de dåliga resultaten beror på
lagets mångkulturella sammansättning.

Fotbollslag världen över är små mångkulturella föreningar
som överallt klarar just gemenskapen alldels utmärkt. De
gånger problem uppstår är de monokulturella idioterna,
som är överlägset överrepresenterade när vi kommer till
huliganer, skall slåss och förstöra.

Monokultur ger inavel som ger deformationer och abnorma
defekter i de flesta sammanhang.

2011-03-30
11:43:19

Facistisk estetik
Förr i tiden var ett av de stora evenemangen
offentlig prygel eller avrättning. Tusentals sam-
lades för att se på när man hängde eller pisk-
ade en annan människa. Det var kittlande och
gav en känsla av makt och en tacksam känsla
att det inte var en själv det handlade om. För
jag-svaga människor handlar det ofta om att
söka tröst i andras olycka.


Dagens TV fyller samma funktion. Den som med
förnöjsamhet ser program om feta som skall ban-
tas, fula som skall opereras, en samling borderlines
som låses in i ett rum, arbetslösa som skall göras
till arbetare, har inte utvecklats nämnvärt från alla
de som sökte tröst i offentlig prygel eller avrättning.

I grunden handlar dagens TV om att håna alla de som
inte kan eller vill vara i Marknadens norm. Det är en
facistisk etik som handlar om det normaliserades rätt.
En norm som bestäms av de som förvaltar makten i
ett samhälle. Vi skall skratta och håna de som expon-
eras i TV. Hur många finner inte nöje i att häckla de
som är med i Big Brother? Men vem är den största
idioten? Den som är med eller den som tittar på elän-
det?

2011-03-30
01:44:54

Krig säljer
Nu är lyckan stor i den svenska vapenindustrin.
Sverige skall flyga in Gripen i Libyen och visa
omvärlden att vi har ett plan att sälja.
Den svenska militären är också lycklig för nu
kan det vara öppen i sitt totala stöd för världens
enda supermakt. I decennier har det spelats und-
er täcket och bedrivits hemliga möten och man
har haft gemensamma operationer, men nu skiter
man i alliansfrihet och neutralitet.

Varför skulle vi inte vara alliansfria idag? Vem är
vår store fiende?
Terrorismen som dödar några tusen per år?
Är Libyen på något sätt ett hot mot oss?
Varför skullevi inte vara neutrala?

Kommer korståget för demokrati att inkludera
krig mot Saudiarabien och Kina?

Vad skulle hända om det skedde?

Igår visade det sig att en "fredlig" demonstration
i själva  verket var en attack på Khadaffitrogna.
Vet vi vad som händer i stort i Libyen?
Vore det inte på sin plats att någon höll huvudet kallt?


2011-03-30
01:30:24

Stängda skolor-Var kommer barnen in?
Lövgärdetskolan stängs och allt jag hör är personal
som mår dåligt och är uppgiven. De har anställts att
jobba med barn och jag undrar om inte problemet
ligger där i första hand.
Jag undrar ockå när det blev legitimt att demonisera
barn?
När blev det legitimt att utföra kollektiva bestraffning-
ar för vad några fåhar gjort?
Skolan säger själv att det handlar om några elever som
levt djävulen och att det var bra när de borta och att
all skit började när de nu kom tillbaka. Hur blev detta
en möjlighet? Det känns mer som ett skolledningsprob-
lem än ett elevproblem.

Varför tar man inte dit fler kompetenta vuxna? Varför
tar man inte in mer professionell hjälp? Varför ger man
upp för barns provokationer?
Det är ju mumma för unga gängbildningar och kriminella
ligors rekrytering när man demoniserar några elever och
dessutom säger sig ge upp för deras metoder. Nu komm-
er man säkert att finna att alla problem löses om man flyt-
ar de bråkiga eleverna. Då är det för sent för dessa för då
har man redan konstituerat dem som farliga och gjutna i
ett utanförskap.


Skolan har generellt mer än ett kunskap och didaktiskt pro-
lem, nämnligen att möta de unga hårda som fostrats av en
brutal marknad som sagt till dem att vill du ha något får du
ta det och att människor bara är till för att utnyttjas. Skolan
måste ge dem alternativ. Skolan måste ge dem hopp. Skol-
an måste tydligt visa att man är på deras sida. Om man inte
uppfyller dessa krav har vi en skola bara för de välanpassade
och de redan skolmotiverade, alltså de som egentligen hade
klarat att lära sig själva.

Är du rädd för ditt eget barn, sjöng Nationalteatern, det är ännu
mer relevant fråga idag än då.

2011-03-29
12:21:04

Äntligen!
Det var länge sedan jag hade förmånen att se
en riktigt usel film. Då menar jag att uselheten
tränger ut genom botten och förvandlas till ett
mästerverk.
För snart 20 år sedan hade Folkets Bio en kaval-
kad av de uslaste filerna och där visades "Raggar-
gänget" med Ernst Hugo och Jan-Olof i huvudrollen.
Mer skrämmande än så blir inte busar.


Det mesta som visades på den kavalkaden slås med
hästlängder av Ice Spiders.
Det är en fullständig gåta att denna film kommit ut
i på marknaden.
Den är uselt gjord. Effekterna hade en treåring gjort
bättre. Dialogen är en fullständig katatstrof där en dia-
log avlöses av en annan som motsäger den första.
ganska snart blir det så dåligt att det blir roande och
när man ser kameramännen tydligt i hjältens solglas-
ögon inser man att här skapas något unikt:det sämsta
av det sämsta.

2011-03-29
07:51:56

Sverigedemokrater förnekar sig inte

Lövgärdetskolan skall stänga en dag då man
anser att säkerheten inte kan upptätthållas.
Orsaken är en "äggning" av en elev. Det hand-
lar om en lite grupp elever som man tidigare
haft problem med som är motorn.
SD rycker ut och skyller på mångkulturen. De
förnekar sig inte. Jag blir fundersam. Skulle en
liten grupp elever vara bärare av utländska kul-
turella värderingar vilka orsakar att man "äggar"
andra elever? Skulle monokulturen vara lösning-
en på problemen i Lövgärdet?

Lövgärdet och i princip hela Angered visar tydligt
att det handlar om en klasskonflikt. I ett område
där arbetslösheten ligger på 50% bland vuxna
är det ganska självklart att det påverkar de unga.
Utanförskapet bidrar också till oro.
Svaret är ju att bygga broar inte att riva dem.

En annan orsak är att lärare bär ansvaret för dessa
konflikter och jag undrar över vad som händer när
jag hör att stämningen är uppgiven och att lärare
gråter. Vilka är då problemet?

Hur tänker då SD? En liten grupp ungar som säker-
ligen är födda i Sverige men med föräldrar av annan
etnisk härkomst en den rent svenska anses vara or-
saken anses vara hela problemet. Hur lösa det?Skall
dessa ungar utvisas? Skall även barn födda i Sverige
köras ut? Var går gränsen för SDs tankar om det rena
Sverige?

Det blir smått pinsamt när Sd uttrycker klart nazistiska
tankegångar och sedan lipar över att de blir kallade just
nazister.

2011-03-28
14:18:35

Dystopi eller redan verklighet
Å ena sidan propageras det vilt om att vi måste
vara snygga, att vi måste vara vältränade och
att vi absolut måste veta exakt vad vi äter.
Idag säger att marknaden styr och avgör. Vad
säger Markanden här? Vad gör man reklam för?
Vad vill man sälja?
-Läskedryck eller häslodrycker?
-Alkohol eller alkoholfritt?
-Grönsaker eller chips?
-Lagad mat eller snabbmat?

Alltså ,ger å andra sidan Marknaden oss feta män-
niskor, som inte tränar, som äter fel och är fula.

Vems är felet?
Centerpartiet har ju en gammal fascistisk sträng kvar
ända sedan tiden som Bondeförbundet och en ledande
politiker, Hanna, föreslog förra året att feta människor
skulle betala mer i skatt då de belastar sjukvården av
egen skuld.
Vad skall man sätta den gränsen?
Skall alkoholister få vård? Nikotinister? Narkomaner? De
som inte rör sig?

Juli Zeh har givit ut en dystopi som handlar om just
detta. Boken heter Corpus delicti.
Romanen skildrar en snar framtid, 2058, där medborg-
are tvingas att äta rätt, motionera och ha en allmän sund
hållning. De som inte följer dessa krav utesluts ur gemen-
skapen och får betala därefter.
Hon drar ut dagens trend  ett steg till, inte till en ytterlighet,
för det är dystopin alldeles för lik vår egen tid.

2011-03-28
12:44:11

Preventivt våld
Jag pratade med några män häromdagen och
det var som ofta med män i maskulina miljöer
jargong och som inte så sällan om kvinnor.
Vi pratade om svartsjuka och gifta kvinnor.

En av männen, en postjugoslav(viktigt med et-
niskt ursprung enligt den Sverigedemokratiska
diskursen då svenska män aldrig skulle utföra
en handling som inte var i enlighet med Svea
Rikes Lag)berättade att en bekant till honom
gärna lät sin fru gå ut med sina väninnor men
han skickade alltid med hälsning.

Han frågade henne om hon skulle titta efter andra
män och hon nekade självklart till detta. För att
understryka allvaret i hans fråga gav han henne
en örfil så att hon inte skulle glömma av vad hon sagt.

2011-03-28
10:34:55

Makt och motmakter
Hur skall man nå till ett samhälle som är bäst
anpassat för alla?
Går det att nå en sådan total rättvis?
Är det ens meningsfullt att tro det?

Idag hörde jag att trots skenande elpriser och
höjda boendekostnader ökar detaljhandeln med
2,4%. Det är framför allt kläder, möbler och järn-
och trä för egnahemsbyggen. Det handlar om det
egna. Detta i en tid då alarmerande rapporter kom-
mer om en ökande barnfattigdom.

1900-talets stora experiment med gigantiska stat-
liga lösningar slutade i moll. Vi fick repressiva stat-
er som förföljde och bokstavligen dödade sin be-
folkning. Det var ju inte tanken. Revolutionerna
skulle ju befria människan. Vi skulle inte bara bli
ria våra bojor utan vi skulle få en sjudande utveck-
ling inte bara ekonomiskt utan också kulturellt.
Den kulturella utvecklingen i östeuropa under Sovjet-
tiden stod alla de som var emot systemet.

Vad 1900-talet visade och som konfirmeras under
2000-talet är att världen och alla stater behöver
motmakter på större och lägre nivå. Makt som inte
hotas och skärskådas blir maktfullkomlig och för-
lorar perspektiv.

Förnuftet räcker inte. Hur mycket vi än planerar finns
det för många faktorer som inte får plats och system-
en slår om i sin motsats till vad det var tänkt.

Lovers and madmen have
such seething brains
Suck shaping fantasies, that
apprehend
More than cool reason ever
comprehends
(seething=sjudande)

Uppfatta ställs mot förstå.

(Hämtat från Språk  2/2011)Shakepspeare-
En midsommarnatsdröm

2011-03-28
07:52:02

En ny tid-en ny politik?
Hur kommer det att gå för sossarna? Det har
funnits en intern debatt som utmynnat i att en
mer traditionsbundet sossepolitik har segrat.
Frågan är om det är bra för sossarna.
Det är ju tydligt att soosarna tappat röster till
förvärvsarbetarna. I siffror från 38% till 12%.
En dramatisk minskning. Moderaterna har un-
der samma tid höjt sin andel från 13% till 36%.

Man kan alltså dra slutsatsen att vi har fått en
stor polarisering i samhället där de som har
det bra blir alltmer ovilliga att dela med sig.
Solidariteten är satt på undantag. Jag tror inte
att retorik och höjda skatter ger fler röster och
jag tror inte heller att det går att ändra tanken
om egoismen och individualismen över en natt.

Sossarna måste blåsa till strid för ett nytt samhälle
och ett nytt tänk. Detta skulle inte ge några omedel-
bara röster. Tvärtom. En ideologisk strid skulle kan-
ske göra sossarna ännu mindre men icke desto min-
dre måste den striden tas någon gång. Om inte idag
så inom en snar framtid. Det nuvarnade uppgången
i ekonomin är tillfällig. Vi kommer att få nya kriser.
Om sossarna skall bli ett reellt alternativ måste de
sluta att bara vara ett parti för maktutövning. Man
måste bygga upp en raserad folkrörelse på nytt och
man måste få ett större perspektiv. En renässans
för August och Axel. Eller rättare, nya Augusts och
Axels måste träda fram och hävda en ny politik som
bryter mot det etablerade klasssamhället.

2011-03-27
18:14:26

Kultur mellan träningar
Idag passade jag på mellan juniorernas och
P96 träningar att åka till Artisten och kolla på
Brunnsbo Musikklassers Flickkör&Göteborgs
Ungdomskör.
Det finns faktiskt paralleller mellan kör och fot-
boll. Bägge är de en del av de största folkrörel-
serna. Massor med folk sjunger i kör och ännu
fler spelar fotboll.
Kör handlar liksom fotboll att få en massa indivi-
der att fungera samtidigt i grupp. Det handlar ock-
så om att vara som bäst när det gäller. Uppträd-
ande eller match.


I kör sjunger man med olika stämmor och i ett fot-
bollslag har spelare olika spetskompetens och får
position därefter.
Det är tungt när en massiv kör framför Madness
gamla slagdänga Our house eller slutnumret Let it
be
Beatles farväl till omvärlden.

2011-03-27
01:11:16

Visst lär man sig något i skolan
Under detta året har jag funnit att eleverna i
högstadiet inte är så dumma som ryktet gör
gällande. Inför matcher och träningar har
det snackats om allt från franska revolutionen
över Martin Luther King till buddism. Hur många
vuxna har detta med sig i sina dagliga konver-
sationer?

En kille började spontant prata om tes och antites
genom att säga att vikan inte känna lycka om vi
inte känner till sorgen och olyckan. Lyckan måste
definieras mot eller till något.


Dialektiken är inte något som är på agendan i våra
liv. Snarare tvärsom. Vi accepterar inte sorg och o-
lycka som en självklar del av vära liv. Istället vill vi
bli behandlade som sjuka. Vi drogar oss eller låter
läkare skriva piller. Utn bägge sidorna i livet blir
livet inte helt. Likt naturen ger död liv och många
är till att vara föda i det stora kretsloppet. Vi miss-
ar helheterna och det stora livet när vi idisslar det
individuella.

2011-03-27
00:59:24

När man försöker vara snäll
En gammal vän berättade om hur det var i
början på 80-talet när han hade köpt en
vattensäng.
Vi den tiden var detta ovanligt. Barnen på
gården fick nys om detta och kom och frå-
gade om det fick hoppa i sängen.Min vän
ville vara bussig och sa att visst får ni det.

Det var sommar och varmt och när barnen
hoppade i sängen blev det varmt och de
svettades och då tog ungarna av sig kläd-
erna.
Min vän satt i köket och drack kaffe när en
mamma kom och ringde på dörren och frå-
gade om hennes dotter var där. Visst var
hon det, sa min vän, och visade henne mot
sovrummet. När de kommer in i rummet
hoppa ungar nakna i hans säng och då för-
stod han att detta kanske inte såg så bra ut.

2011-03-26
01:07:14

Fredagkväll
Jag cyklade ner till stan efter träningarna
och tog mig till Jazzå bar. Där åt jag torsk
och potatis och drack några Bornholm ale
och pilsner. Ett utmärkt öl.

Jag pratade några timmar med gamla vän-
ner och erättade för dem att min dotter be-
rättat för mig att de som besöker Jazzå ser
ut som Faktumförsäljare. Vi kunde inte ann-
at än hålla med henne i den analysen.

2011-03-25
13:42:06

Håll mig hårt


Filmen är av Kim Longinott och skildrar en särskild skola i
England som heter Mulberry Bush. Barnen som är där har
stora problem med att egera i sociala sammanhang och är
ofta utåtagerande. Det slåss ,spottas ochhånas ofta.
Jag har arbetat med vuxna människor både inom psykvården
och i omsorgerna och känner igen beteendet. Det som skil-
jer är att det går att hålla fast en unga men det betydligt
svårare att hålla fast en skenande vuxen. Inom psykiatrin
kunde man ju bälta och medicinera så inte inom omsorger-
na där så gott som alltid personal, och inte sälla helt outbild-
ad, lämnas åt sitt öde. Jag vet inte hur många gånger jag
bad om en arbetsbeskrivning för hur man skall agera vid
utåtagerande och aldrig fick ett svar annat än:godda yxskaft!

Jag känner igen det för tillfället okontaktbara där man bara
väntar ut att aggressionen skall lägga sig så att det finns en
möjlighet att göra annat. En gång gick jag mot Stockholm med
en ung arg amn och först efter tre timmar ångrade han sig,då
uppstod nästa situation att förklara att det tog tre timmar att
gå hem.

Alla barnen i filem visar en trasslig hemsituation där framför
allt fädrerna antingen har en usel relation eller inte finns alls.

Det är en stark film som ändå är hoppfull i allt bråk och alla
hot. En smått otrolig personal som jag kan ana har en ganska
lång utbildning och handledning för att kunna se igenom det
jävliga och ta fasta på det hopp fulla. Jag har svårt att annars
förstå att man så lugnt kan ta emot det eviga spottandet i fil-
men.

Klart sevärd film.

2011-03-24
13:06:35

Bekämpa egot
I dagarna är Karen Armstrong överallt. I radio och
TV dyker hon upp. Hennes budskap är enkelt. Hon
säger att alla religioners essens är den gyllene reg-
eln: behandla människor såsom du skulle vilja att
de behandlade dig.

Det handlar om att varje dag stå upp och bekämpa
sitt ego, att vara för den Andre. Först då vi närmast
villkorslöst erbjuder våra tjänster till andra och mer
behövande kan vi anses vara riktiga  människor. Arm-
strong anser detta vara det viktigaste och överskugg-
ande olika former av rituella handlingar för olika gudar.

Hon säger också att religionerna ger tröst på ett sätt
som vetenskapen inte klarar av. Vetenskapen kan in-
te trösta de 100000-tals sörjande i japan idag tar hon
som exempel och hon ser ingen motsättning. Det ena
utesluter inte det andra. Alla är inte överens om den
åsikten.

2011-03-24
12:50:32

De religiösa kärleksivrarna
Fryshuskyrkan har anställt en imam. Detta har
fått  företrädare för svenska kyrkan, företräd-
are för islam och företrädare för de monokult-
urella att gå i taket.

Visst skall vi älska vår nästa bara inte på våran
gård, säger de alla.

Så besannas åter att religion och monokultur ska-
par hat och demonisering av den Andre.

2011-03-24
10:43:57

Svenska brott
För två år sedan kom Arne Sundelins bok som hette
Fallet Thurneman. Den handlar om gruppen "Den
magiska cirkeln" som senare blev Salaligan. Gruppen
var fem män med Thurneman som ledare och inspira-
tör. Under några år på 30-talet mördade Salaligan när-
mast rituellt fem människor. Det var brutala och plan-
erade rånmord.

Nu kommer Anders Sundelin med en reportagebok om
samma grupp. Den magiska cirkeln heter Anders bok
och detta är en reportage i jämförelse med broderns
roman.


Anders Sundelin gav 1988 ut reportaget När knarket kom
till stan.
Det handlar om Borlänge som vid denna tid hade
en närmast epidemisk brottsutveckling och i synnerhet
ett stort flöde av narkotika. Det var en handfull personer
som styrde denna utveckling.
Jag tror att det finns en linje här hos Sundelin därför att
han är mycket koncentrerad på Thurneman i den nya bok-
en om Salaligan.

Annan bra bok av Sundelin

I vilket fall känns det befriande att läsa om brott i Sverige
som inte handlar om etnisk bakgrund utan som söker driv-
krafterna i socio-ekonomiska och psykologiska förklaringar.
Där Sverigedemokrater och liknande fascismreduktionistiska
grupper söker lösningar som kan förklaras med amöbor så
söker Sundelin förklaringar somkan leda framåt. Förklaringar
som kan ge oss verktyg att se och hjälpa de som en gång
kommer att utföra hemska brott.

2011-03-23
15:06:33

Deep Purple again
I februari 1972 spelade Deep Purple på Scandinavium.
Det var en av de första konserterna jag gick på. Jag
var tagen. Det var tiden för Made in japan vilken är
en av hårdrockens bästa liveplattor. Det är också år-
et för Smoke on the water vars ackord har slagits av
en och annan finning tonårspojk.


I december är det dags igen då kommer bandet till
Göteborg igen.

2011-03-23
13:06:51

OBS och livet
Jag har en fast hållpunkt i livet och det OBS i P1. Ändå
sedan den gryende politiksa medvetenheten startade
på 70-talet har jag lyssnat. Inte bara det, ett tag var
jag så fast i OBS att jag spelade in programmen på
Scotch C-60 band. Jag kunde ha 8 program på ett
band som jag lyssnade på och analyserade. Det var
ett universitet för en autodidakt.
Jag minns en sommar i början på 80-talet då jag var
ensam i en stuga i Värmland och mitt fönster mot om-
världen var OBS klockan 22.10.
Det var då världen kom till de djupa skogarna. Det var
innan mobiler och Internet. Jag hade inte TV.
Så jag läste böcker och lyssnade på radio och tänkte.
Jag ville skriva men det blev inte mycket av det.

Willy Josefsson var en av programmets redaktörer under många
år och sedan har jag läst alla hans kriminalromaner som är klart
läsvärda.

Idag lyssnade jag på ett inslag om en dansk dokumen-
tär Eva Mulvad The good life. Det handlar om Mette
som är 56 år och bor i en tvårummare i Portugal med
sin 84-årige mor och en knähund. Mettes far var en
mycket rik man och Mette är uppväxt och uppfostrad
i ett jetsetliv. Med revolutionen 1974 kom expropriation-
er där Mettes far blev av med sina tillgångar. De fort-
satte dock att leva som tidigare ända till alla tillgångar
var slut. Nu är de helt utan pengar. Mette är bitter och
säger att hon hellre vill dö än arbeta.


Det är intressant om lägger ett Marx perspektiv på fil-
men. Marx ville ju faktiskt strukturernas fall och befri-
else för alla. Han såg att det var inte bara de fattiga
och arbetarna som behövde en bättre tillvaro. De rikas
liv var också kättjade vid vanor och krav som kvävde.
En annan aspekt är att när man studerat vilka männ-
iskor som är lyckliga respektive olyckliga finns ingen
direkt klassmarkör utom i ett tydligt skede. När männ-
iskor faller nedåt uppstår olycka. När man förlorar ant-
ingen tillgångar eller position då kommer olyckan.

2011-03-23
12:45:23

The black power mixtape 67-75
I dagarna har dokumentären The black power mixtape 67-75
av Göran Olsson premiär. Det handlar om arkiverat material
hos SR som Olsson letat fram. Här finns intervjuer och före-
läsningar från Black Powers ledande personer och det är en
hel era som lever upp igen.
Det är mycket intressant att höra med vilken respekt dessa
revolutionärer behandlas. Black Power strävade ju efter att
få fem delstater i USA till helt svarta stater. De gick ifrån
meborgarrättsrörelsens icke-våld och sa att målen skulle
om så krävdes uppfyllas med revolutionärt våld.
Idag skulle dessa krav anses vara terrorism. Anhängare
till Black Power skulle hamna i kista eller på Guantanamo.

Men då var andan en annan. Det var en tid av verklig Change.
Stokely Carmichael, Angela Davis, Bobby Seale och allt vad
de hette stred mot ett rasistisk USA där fortfarande det fanns
bussar för vita och svarta. Där rasismen på många håll var
identisk medd en apartheid i Sydafrika.

Problemet för Black Power var just att de hade hudfärg som
primär ideologi. Hade de kopplat ett större klassperspektiv
så hade säkert rörelsen kunnat påverka ännu mer. Medbor-
garrättsrörelsen skulle ha stötts i sina krav på ett jämlikt
samhälle där hudfärg inte skulle skilja åt och Black Power
skulle ha gått samman med andra revolutionära grupper
för en större förändring. Då hade det kunnat bli något mer
än vad det blev.


2011-03-23
01:55:04

Klass och kultur
Artikeln och undersökningen

Några forskare på BRÅ har släppt en undersökning
som visar det fullkomligt självklara att det är klass
som föder kriminalitet och iår brott inte kultur.

Detär de fattiga invandrarna som syns i statistiken.
De begår brott orsakat av en utanförskap och inte
beroende på vad de har för kulturell bakgrund. Om
detta borde inte råda någon diskussion. Det borde
vara ett axiom.

Om det bara var kulturell och etnisk bakgrund som
var avgörande bode ju inte dessa individers klass-
tillhörighet betyda något. Det gör det. Det är avgör-
ande.

Tanken om den kriminella, utanförskapets medborg-
are, är lika gammal somdet civila samhället. Det eta-
blerade har ju alltid hävdat de enkla lösningarna, att
det handlar om dålig moral och ondska. Vad annat
kan det etablerade göra? Skulle de gå på att socio-
ekonomiska orsaker var avgörande skulle de ju sam-
tidigt erkänna att de är skyldiga till hur det ser ut då
de ju i sin girighet skapar klasssamhället.

Antisemitismen är väl det tydligaste exemplet på var
vi hamnar när vi bstämmer att grupper eller etniciteter
agerar i en särskild gruppkontext

Man kan ju undra hur de som avskyr tanken att fattig-
dom och socila misär skapar brott tänker. Vad är det
då? Är det bara dålig moral, ondska eller kulturell bak-
grund som kan vara orsak och vad skall man då göra?
Tusentals år har ju vissat att straff, fängelse ja inte ens
tortyr eller död är bra preventiva åtgärder för brott. Sna-
rare finns en korrelation mellan stränga straff och ännu
mer kriminaliet.

Klasssamhället ger oss mera brott.
Sverige var ett föredöme under flera decennier under
den socialdemokratiska eran. Få länder har någonsin
haft så lite kriminalitet som fanns iSverige under den
eran. Den klassminskande eran.

2011-03-22
23:56:58

Cyklister förenen eder mot mördarbilarna och det organiska materialet i dem
Idiot 1

Idiot 2
 
Det är förerenat med dödsfara att cykla i stadstrafik.
Det helt avgörande faktron för det är att så många
dumma människor tillåts att föra fram flera ton livs-
faligt gods utan att veta hur det skall skötas eller så
ger man bilar till psykopater och existensförnekare.

I första fallet ovan har en av dessa idioter misshandlat
en cyklist och gjort det med sina egna barn som vitt-
nen. han borde inte bara buras in man skulle också ta
ifrån honom körkort och vårdnaden av barnen.
Inte nog med att han är en man helt utan impulskon-
troll han är en usel lögnare med en portion dumhet
om han tror sig bli trodd.
Alltså, han blir hotad av en cyklist när han sitter i sin
bil. Varför sitter han inte bara kvar? Vad skulle cyk-
listen göra? Jag har engång hoppat på en huv när jag
blev överkörd. Den bilisten var verkligen under hot,
men han valde att sitta kvar.
Vad gör denna man. Han lämnar bilen för att skydda
sina barn. Då blir han angripen av cyklisten och han
tror sig bli överkörd av cykeln. Då cyklar cyklisten in
i bilstens uppfällda arm och hamnar sedan i stenmur.
Käken krossas och måste fixeras igen med åtta skruv-
ar. Allt är nödvärn och olycka, säger bilisten.

Devisen om att man blir dumihuvuet av för mycket tid
i bil har åter besannats.

2011-03-22
13:57:28

Så länge sedan..........
1976 gav Samla Mammas Manna ut det lilla mäster-
verket Snorungarnas symfoni. Baksidestexten känns
väldigt mycket 70-tal och då i en positiv bemärkelse:

Kära skivaffärsbiträde!
Den här skivan skall sorteras under pop, rock, jazz,
klasiskt, romantiskt, barnsligt och dans i både de
svenska och utländska sektionerna.

Detta är en äkta studioproduktion och innehåller alla
trick, klipp, fusk, lurenendrejeri, eko, filtrering, limi-
ting, kompression, equalizing och lattjo som man kan
vänta sig av åtta snorungar i en 24-kanals Hollywood
filmstudio.

Snorungar i alla länder
förena er!

2011-03-22
13:18:02

Den farliga dumheten

Jag läser på löpsedeln att mer än halva svenska
folket är skeptiska eller negativa till TV-licensen.
Jag undrar om det fanns en alternativ fråga om
vad då också var beredd på en helt reklamfinans-
ierad TV?

Gratis är gott heter det. Men reklam-TV är inte
gratis. Det finns en budskap i all reklam och den
vi får oss till livs i våra reklamfinansierade TV är
att bara vi konsumerar rätt produkter och lever
på rätt sätt, enligt den liberala normen, så blir
livet glatt och glättigt.  Vi behöver inte tänka och
inte reflektera. Vi skall inte utsättas för saker som
kräver att vi använder förnuftet. Vi skall vara som
små maskiner som lever i normen.

Även om man inte accepterar en djupare förklaring
kan jag inte begripa att man finner nöje i att dygnet
runt tittat på fjantiga lekar och tävlingar, titta på mass-
producerade och varandra till löje likartade av amer-
kanska bolag serier, tita på filmer som avbryts varje
kvart av reklam och som sänds 100 gånger per år.

TV-licensen innebär också att vi har en demokratisk
kontroll över utbudet. Alternativet är att kapitalet och
då i skepnad av en handfull män och kvinnor styr vad
vi skall se. Vem hade kunnat ana att svenska folket
skulle bli sådant att de bad om att få ett utbud på TV
där den sovjetiska statstelevisonen i jämförelse hade
fler bestämmande aktörer än den valda reklamtele-
visonen.

2011-03-21
12:06:16

Den skapande ångesten
Johan Cullberg hävdar ju att de stora artisterna inte
skapar under tider av kris. Han har ju skrivit om
Fröding, Strindberg och Stig Dagerman. Å andra
sidan hämtade de ju material att skriva om när
de kom upp ur sina kriser.


Jag tänker på detta när jag ser filmen Cornelis där
Hank von Hell gör Cornelis Wreswijk. Cornelis var
ju på löpsedalrna under några decennier. Det var
trubadurernas tid. Trubadurerna tog över efter poet-
erna. Vem bryr sig om poeterna eller trubadurerna
idag? Vem bryr sig om orden eller att beskriva livet
och existensen idag?

Cornelis representerar den stora grupp som lever
hårda liv. De lever upp under korta stunder i total
bekräftelse men den stora delen av deras liv är de
slavar under droger och ångest. Jag skulle aldrig
byta mitt mot ett sådant. Vad har jag för glädje över
att bli berömd och omtalad när jag är död?

Det är en mycket bra film. Jag känner miljöerna från
min eget liv. 60- tal och 70-tal och mötens mellan
Cornelis och en annan trubadurlegend är ju otroligt
roliga eller tragikomiska.

Det finns ett vemod filmen igenom och jag undrar hur
en lycklig Cornelis hade gjort. Hade en lycklig Cornelis
skapat det som den verklige gjorde?

Medborgare Cornelis dog i konkurs känd för att kniv-
hotat två transvestiter. Dog av sin diabetes och lever-
cancer. Eftermälet är att han är en av de största, men
kände han det när han levde? Inte i slutet i alla fall.
Medborgare Cornelis blev aldrig svensk medborgare,
mer svensk än de flesta och en känsla för språket som
skulle få den värsta sverigedemokrat att rodna av skam.

Ibland känns jag att jag fått något till livs som jag kan
fundera på och växa som människan. Idag gjorde den-
na film detta med mig.

2011-03-20
17:09:49

Borde vara obligatorisk läsning


För den som är sökande i livet borde Robert
Pirsigs bok vara ett måste. På gymnasiet bor-
de boken vara ett eget ämne. Vilka diskussion-
er skulle vi inte få? Vilka frågor skulle inte alla
unga kunna ställa?
Ett och annat svar skulle de få och defitinitiv
skulle de lära sig skillanden mellan induktion
och deduktion.

De skulle också få med sig en sentens för livet:
När en person lider av en vanföreställning kallas
det för mentalsjukdom. När många personer lid-
er av en vanföreställning kallas det religion.

2011-03-20
00:55:44

1979 Spindlarnas rike
Mammut Special gav ut ett antal intressanta album
1979-80 varav ett var Spindlarnas rike 1979. Det
är en dystopi om en jord i totalt förfall. Tiden är 1995
och allt har brakat ihop. Skulden för fallet läggs på
den ohämmade tillväxtens tanke och tekniken i sig
som dess modus operandi.


Tanken är allt annat än originell men den följer den
linje av dystopier som producerades under 1900-tal-
et. Bara en historia höll och är värd att läsa och det
Aldous Huxleys Du sköna nya värld. Huxleys skriv-
er ett samhälle som är uppdelat i grupperingar och
där drogen soma är det sammanhållande kittet och
den till varje medborgare påtvingade underhållning-
en.


Serein Spindlarnas rike av Per-Inge Isheden är
dock välritat och välkomponerad och det är trå-
kigt att Mammut inte kunde fortsätta den utgiv-
ning de började. Det hade behövts. Serier är för
viktiga till att bara tramsas bort.

2011-03-19
11:23:20

Humor i omklädningsrummet
En jägare var ute för att jaga björn.
Efter några timmar fick han syn på
en och sköt av bägge sina pipor. han
var säker på träff och gick för att le-
ta reda på sitt byte. Han kunde dock
inget finna. Då känner han att någon
knackar på hans axel. Det är björnen.
Björnen pekar åt jägaren att böja sig
framåt och jägaren vågar inte annat.
Björnen gör sitt och jägaren lämnas
med värk i röven.

Förbannad återkommer jägaren dagen
därpå med en k-pist. han får syn på
björnen och tömmer sitt magasin. Nu
är han säker på träff och letar efter
sitt byte. Han hittar inget och då känner
han en liten knack på axeln. Det är björn-
en. Samma procedur upprepas igen.
Jägaren är nu ännu mer förbannad och
har ännu mer ont i röven.

Tredje dagen tar jägaren med sig en bazoka.
Han får efter ett tag syn på björnen och drar
iväg allt han har. Nu är han säker. Han har
dödat björnen. Han letar frenetisk men utan
resultat. Då känner han en knack på axeln.
Det är björnen. Björnen ser lite betänksam
ut och så säger han:
-Allvarligt talat, du är inte här för jaktens skull va?

2011-03-18
15:53:22

1979 Stenstaden
1979 gav Bokomotiv ut ett antal seriealbum
under samlingsnamnet Mammut Special. Ett
av dem hette Stenstaden och gjordes av
Leif Almqvist.

Det är intressant läsning. Miljön är stockholmsk
förort och ett natal unga människor. De lever i
ett slags utanförskap och de beter sig på ett sätt
som retar gallfeber på vuxenvärlden. Den enda
empatiska vuxenfiguren är en invandrare som
ger en av de unga lite sprit samtidigt som han läg-
ger om hans skadade tumme.


Miljön och ungarna skulle kunna vara idag.

Det finns några roliga torgbilder där kristna tokar,
hare krishna , nazister manar till att vakna över
vad som händer och sker i världen men borta idag
är SKP och EAP. Tiden tar bort en del saker.

2011-03-18
12:39:18

Det lilla kriget
Idag var jag och handlade på Netto. När jag
plockat till mig varorna gick jag och ställde
mig i kö. Kön var lång och inte enhetlig. Det
kom folk från två håll. Det gruffades om vem
som skulle vara först. långt fram stod det två
kvinnor med var sin vagn och det var uppen-
bart att de väntade på att de avvaktade att en
kassa till skulle öppnas. En man kom in från
höger och ställde sig framför mig. Jag lät det
ske. Jag hade ju inte bråttom.

Så öppnades en kassa till och de två kvinnorna
delade på sig och tog snabbt tätplatser i de två
köerna. Det gruffades igen. När den ena kvinnan
kom fram hittade hon ett fel på sin potatispåse.
on diskuterade detta med expediten. Nu gruffa-
des det ännu mer i kön. Kvinnan gickför att by-
ta påse. Suckar och lite röster. När kvinnan kom
tillbaka började hon att diskutera priset på mun-
kar. När hon fick reda på det skulle hon fick reda
på det skulle hon hämta fler munkar. Nu brast det
för mannen som trängt sig framför mig. Det blev
munhuggning mellan mannen och kvinnan. Kvinn-
an valde då att inte hämta munkar men var kraft-
igt upprörd över köns reaktion. Mannen framför
mig var i upplösningstillstånd.

Jag fick mina varor och gick ut och tänkte på att
empatin människor emellan inte alltid fungerar.
Glad var jag att jag inte lagt mig denna totalt
meningslösa konflikt.

2011-03-18
12:26:22

Världen i kaos
Saudiarabien tillhör en av de mest odemokratiska
staterna i världen. Det är definitivt en av de mest
kvinnoförtryckande. Man hör sällan väst kritisera
Saudiarabien.

I förrgår skickade Saudiarabien trupper till Bahrein
för att slå ner upproret där.
Idag säger man att man skall stödja väst stridshand-
lingar mot Libyen.

Money talks.

2011-03-17
10:38:51

Terror
Terrorismen dödade förra året 1609 personer.
En jämförelse visar att bara i USA dör fler i
jordnötsallergier.
CIA fick 162 miljarder dollar för att bekämpa
terrorismen.

450000 amerikaner dör i hjärt och kärlsjukdomar
varje år.
Där satsar den amerikanska staten 3 miljarder
dollar.

2011-03-17
02:10:35

Gruppvåldtäkt och grupprunk
I helgen var det alarmerande rubriker om en ny
gruppvåldtäkter. En i Malmö och en i Bergsjön.
Vårt samlade monokulturetablissemang gick då
ut som en man och hävdade att media dolde det-
ta (vilket var märkligt då de skrev om det).
I samma andetag skyllde det allt på det mång-
kulturella. Detta är märkligt. Endast den enfald-
ige värnar ju en monokultur. Monokulturen leder
ju som alla vet till inavel som leder till biologiska
skador och i sin förlängning utplåning av hela
populationen i monkulturen.

I vilket fall idag släpptes de anklagade från den
ena gruppvåldtäkten.

Falskt alarm alltså. Igen.


Det får mig att undra över om media undersökt
ryktet om att SD bedriver grupprunk i riksdagens
toaletter. Jag börjar bli orolig då de ju är folkvalda
och om de vet om riskerna med onani.
De står dem naturligtvis fritt att runka hur mycket de
vill men måste de göra de på offentliga platser och
i grupp.

Allt är ju bara ett rykte men man önskar ju att detta
rykte inte är sannolikt och mest vill man ha visshet.

2011-03-17
00:44:31

yttrandefrihet


Detta är bilden som Carl P Herslow frikändes för i Malmö
Tingsrätt. Vem kan bry sig om det? Det flesta som har
något att tänka med bryr sig inte. Det är med Carl och
Skånepartiet som när små barn bajsar ner sig. Man hjälp-
er dem att tvätta sig rena och få nya kläder och hoppas
att de inte skall göra om det.

Här under kan du se en bild på Carl när han pratar på
ett valmöte.....

2011-03-16
15:22:12

freedom protects the right to insult
Kitimbwa Sabuni och hans vänner verkar vara sällsynt tråkiga.
De ondgör sig över slaveriets bittra eftermäle och i detta gör de
naturligtvis rätt, men i praktiken blir det bata löjligt.

Vad går de till storms emot:
1.Marika Karlsson, adopterad med svart hud, gör en stand-up med
  titeln "En negers uppväxt" och i den använder hon sina erfarenhet-
  er för att visa upp hur den rasism ser ut som hon varit med om.
  vad gör då Sabuni? Jo, han kallar henne en housenigger(Malcolm X
  definition på de svarta som sprnag de vitas ärenden)och att hon ser-
  var den vite mannen med fördomar.

2.Man vill förbjuda "Tintin i Kongo". En serie utgiven 1931 av Herge. Här
  uppstår  ett problem då ju faktikst detta har ett historiskt värde och att
  saker måste kunna ställas i en historisk kontext. Inbillar sig förbudsivr-
  ana att detta seriealbum skulle öka rasismen i Sverige? Kan man inte i
  stället förundras över hur den svarte mannen en gång beskrevs?

3.Kampanjen mot Nogger. Behöver inte kommenteras. Sandlåda för män-
  niskor som ser det stora i det lilla eller kanske inte ser någonting alls.

4.Utgivningsstoppet på en gammal Ture Sventonbok för att ordet neger
  förekommer.

Sabuni debatterade mot M Karlsson nu senast i Kvällöppet och frågan är
om inte den mannen skulle gå en kurs i makttekniker. 

Jag delar inte Sabuni och hans tråkmånskamraters inställning till att förbjuda
hit och dit. Det är återvändsgränder. Det är genom att förändra den socio-
ekonomiska verkligheten vi verkligen kan åtgärd rasism och andra former
av förtryck.

Jag delar också Slavoj Zizeks tes om att endast den sant frigjorde kan
skratta åt allt. Det handlar då om att vrida upp fördomen i jargong och
göra den till bumerang som slår tillbaka.

2011-03-16
00:12:12

Den misstänkta bokhandlerskan
Idag var jag inne i bokhandeln och tittade
efter lite nya pocketböcker. Jag hitade ing-
et utan en almanacka för att få ihop träning-
ar och matcher för fyra och lag och ett över-
gripande ansvar för de resterande 13 u-lagen.

I vilket fall ahde jag varit ute och cyklat i vad
som skulle kunna tolkas som en begynnande
vår. I hörlurarna hade jag Brave new world
vilket kanske inte är Iron Maidens bästa platta
men en utmärkt platta att cykla till.

Jag lyssnar alltid på högsta volym och har aldrig
tänkt på hur mycket det låter utanför mitt huvud.
Idag förstod jag att det antagligen låter mycket.
En kvinna knackade mig på axeln och bad mig
att sänka ljudet.  Jag förstod först inte men hen-
nes blick sa mig att jag tillhörde pöbeln. Det var
inte mycket att göra. Vem vill komma på kant med
en bokhandlerska?

2011-03-16
00:05:53

När film är som bäst
En oerhört enkel film som Buried är ett exempel
på hur man kan göra film utan miljardbudget. En
man nedgrävd i en kista kan vara dramatisk så
att de slår filmer med tusentals statister och en
bra mycket sämre historia.

Det är rasande skickligt att få en publik att kon-
centrerat följa historien i ett rum om är ett ovan-
ligt.

De flesta av oss vill dela andras levnadsöden och
finner det strösta intresse i detta. Johan Cullberg,
välkänd psykolog, hävdar ju att litteraturen är en
fantastisk källa för att lära känna människan. Det
är filmen också när den väljer att skildra människan
i en form som vi förstår och kan känna oss in i.


2011-03-14
15:02:03

Serier:B.C.
En annan favorit är urtidsserien B.C. som handlar om
människor, djur och andra väsen i en tid innan allt.
Favoriten är dock bartendern i öknen som alltid hittar
något att dricka även för den mset kräsne(eller tvärtom).

2011-03-14
14:58:25

Serier:Crock
Hittar bland mina arkiverade böcker några gamla
seriefavoriter. Det är bl a den onde Crock och hans
onda liv i främlingslegionen. I elakhet är det få som
rår på kommendant Crock.

2011-03-14
14:55:11

Nya sjukdomar
Jag minns mina första år på Lillhagen och alla
de män som gick på Avdelning 5C som drogade
zoombies. Med åren när man lärde känna dem
visade det sig ofta att det inte var spriten som
slagit ut dem utan lösningsmedel. Vi var över-
representerade av målare som hade fått symp-
tom som de dränkte i sprit. De blev kroniska
alkoholister, men det var inte spriten som var
först.

När jag läser om hur man idag vill utöka listan
på avd som skall vara psyksika sjukdomar så
funderar jag. Jag har alltid varit skeptisk till den
lavinartade ökningen av ADHD-barn. Skolan är
ingen bra plats för oroliga barn och mången lär-
are dåligt skickad att klara av dessa barn. Så be-
kvämt då att kunna ge en biologisk förklaring till
problemen.

TDD är ett nytt begrepp, temper dysregulation with
dysphoria, och utmärkande för denna grupp är att
de skall vara över 6 år och få minst tre omotiverade
vredesutbrott i veckan. Låter som en värre variant
av ADHD. Hur många barn skall inte nu diagnostice-
ras som TDD och medicineras för att bli lugnare?


Psykorisksyndrom känns lika illa. Här kommer en
jättegrupp som visar symptom men där 9 av 10
inte kommer att utveckla psyksik sjukdom. Där-
emot kommer de att medicineras och bl a riskera
kraftig övervikt.

Vi kommer allt längre bort från de humanistiska idea-
len där vi tittar på de bakomliggande orsakerna och
den psykiska och fysiska miljön där människor lev-
er. Svaret på alla våra problem blir piller.

2011-03-14
02:20:04

Democrazy is no free ride
Jag kollar Doug Limans film Fair game. Den handlar om
hur en CIA-agent som vet vad som händer i Irak smuts-
kastas och isoleras. Filmen baseras på agenten Valerie
Plames öde.

Det är intressant för på ett sätt slår den omkull alla konspira-
tionsteoretikers tanke. Det behövs inga konspirationer för att
lura folk.


USA drev tesen att det fanns massförstörelsevapen i Irak. Man
menade att Irak höll på att framställa atombomber. Grunden för
detta var import av särskilda aluminiumrör och att man köpt sto-
ra kvantiteter uran från Niger. Inget av dem stämde. Det var en
bluff.
Det är så uppenbart att USA räknar med att världen skall glömma.
De skiter i att några få vet och försöker organisera motstånd, i det
stra hela försvinner detta motstånd.
Jag har alltid funderat på varför USA inte planterade bevis i Irak och
det enda svar jag kan komma fram till är att de inte behöver.

Titta på de svenska liberalerna. De använde atomvapen som ursäkt
för USAs krig i Irak och ganska snart vände de och gjorde det till en-
bart en fråga om att USA var där för att värna demokratin. Nu säger
de ingenting. Det är för mycket även för svensk liberal.

2011-03-13
01:36:38

har du också kommit ut..............

Jag har köpt en ny cykel.
Den är vit.
Idag när jag kom till klubben
hade jag en rosa t-shirt.
En man frågade:
-Är detta ett sätt för dig att komma ut?

Det är inte lätt när man är klädmedveten och
har känsla för design.

2011-03-12
23:56:04

också en lördagkväll...........
På Öppna kanalen visade man denna kväll
två filmer från Peter Joseph Zeitgeist,the
Movie
och Zeitgeist Addendum.
Peter Joseph är en del av Zeigeist Move-
ment. Det är två filmer som handlar om
den stora globala maktkonspirationen.
Det börjar med kristendomen och går över
i 9/11 och avslutas med den stora bankkon-
spirationen. Banker och kristendomen kan
jag titta på och hålla med även om slutsats-
erna är enorma utifrån det material som
redovisas.
Dock känner jag att dessa motbilder är så
nödvändiga. De behövs för att bryta den lib-
erala hegemonin.
Det är dock orimligt mycket tid som läggs på
9/11 i detta perspektiv.

Filmerna finns att ladda ner på nätet.
Zeitgeist

2011-03-12
22:05:56

De farliga konspirationerna
Sitter och tittar på en film om 9/11. Här förs den s k
pannkaksteorin fram. Den innebär att tvillingtornen
aldrig skulle falla ihop så snabbt som de gjorde om
inte balkar hade minerats. Bara hus som sprängs
med sprängmedel våning för våning skulle falla ihop
på det sätt som tvillingtornen gjorde.

Jag undrar hur man tänker om man tror på det. Skulle
FBI minera Twin Towers och sedan beställa två flygplan
av arabiska terrorister som vid ett givet klockslag skul-
le flyga in i varsin skyskrapa. När sedan planen flygit in
skulle alla mineringar fungera och tornen falla ihop.

Vad skulle vara meningen med det?
Räckte det inte med att två stora flygplan flög in i sky-
skraporna? Varför spränga dem?

Konspirationsteorier är farliga då de får folk att agera i
affekt. Tankar om den judiska världskonspirationen har
gjort att miljoner judar har fått sätta livet till.
Konspirationsteorier är passiviserande då de får folk att
tro att makten kan göra precis som den vill och att den
kan dölja allt den gör.

Det är ju snarare så att makten ser en fördel att sprida
massa information som döljer vad makten gör och hur
den är organiserad. Det är ju snarare så att man mass-
producerar information så ingen kan sålla. Vi får ta emot
så mycket onyttig skit som görs oss till lallande fånar fram-
för Tv och dataskärmar.


Det är inte döljandet av Twin Towers eller eventuella märk-
ligheter i mordet på Palme som är en fara för demokratin
och rättvisan. Faran är dekonstruktionen av förnuftet och
allvaret. Faran är övergivandet av reflektionen. Faran är
att vi individualiseras till total egocentrisk dumhet och glöm-
mer att enda sättet att motarbeta monopol är organisering.
Organisering överallt där vi agerar. På arbetet, där vi bor
eller där vi har vår fritid.

På de andra 15 kanalerna jag har visas 7 amerikanska serier,
3 engelska serier, Big Brother och Shlagerfestivalen är det sven-
ska utbudet.TV 10 visar wrestling. Imorgon visas en serie om
zombies. Vilken lördag!

grymt bra film från 1976 mer aktuell idag än då....

2011-03-12
11:11:43

Monopol
Marx skrv på sin tid om en inneboende motsättning
i kapitalismen. Det handlar om att konkurrensen som
anses vara motorn hela tiden går mot oligopol och
monopol. Konkurrenter konkurreras ut och man får
för få aktörer kvar.
Detta har man ju uppmärksammat även idag och i
kapitalismens kärna på Wall Street.

Fotbollen är utsatt för samma sak. Idag finns det
kanske tio klubbar som har ett enormt kapital.Des-
sa kommer inom överskådlig tid att prenumerera
på titlar. Om inte möjligheten finns att vinna för-
svinner en del av fotbollens innersta väsen och det
blir ointressant.

Inom alla sektorer i samhället, nationellt såväl som
globalt, är monopoliseringen ett stort hot mot demo-
kratin. Flera gånger har tankar dykt upp om att demo-
kartin inte är det högsta utan man menar att tänka och
göra rätt är vägen. För det sistnämnda står då naturligt-
vis de som redan har makten.

2011-03-11
12:14:47

Underordningar
När man ersätter övergripande ideologier mer maktordningar
tenderar man att bara hamna i särintressediskussioner.
Islamister och muslimer anser det är åt helvete att de miss-
tänkliggörs enbart för deras religiösa tro eller etniska ur-
sprung.
Flera ur dessa grupper kan samtidigt tycka att HBT-personer
är ömkliga och att det är något som borde diskrimineras.
Kvinnans rättigheter är också en komplikation.

En rik kvinna kan i detta tankegods vara i underordning
till en arbetslös man, om man nu bara fokuserar på kön
utan klassperspektiv.


Den grundläggande tanken är och det accentueras i Lasse
Bergs nya bok Skymningssång i Kalahari att ägandet är rot-
en till det mesta onda. Utan ägande inga krig. Utan ägande
handlar det om vad vi är och inte vad vi har. Utan ägande
finns ingen anledning att stigmatisera grupper för att eröv-
ra makt.
Detta är ju Marx/Engels grundtanke i stort. Ursprungssamhället
hade ju ine annat ägande än det som man kunde föra med sig
i samlandet och jagandet.

2011-03-10
11:37:20

Den paradoxala skojeriet om bögen
Igår kom Anton Hysen ut som bög. Det var
mycket bra. Det finns en struktur inom fot-
bollen som är macho i en negativ bemärkel-
se. Det är i fot bollen så att man ofta pratar
om den som inte gör sitt bästa som "kvinna"
eller "bög". Inte så ofta uttalat men det finns
där som en filt över oss.

Å andra sidan kan man använda sig av Slavoj
Zizek som säger att bara den som är sant fri-
gjord kan skoja om allt.


I P1 igår vände Jesper Fundberg åter på detta
perspektiv och menade att det är inte de inten-
tionen från de om skojar som räknas utan på
hur det uppfattas. Då alla vet att det finns en
machokultur inom fotbollen så är det självklart
så att de som utsätts för denna inte söker sig
till fotbollen.

2011-03-10
11:10:12

Balibo
Jag tittar på Robert Connollys film "Balibo" och
minnen väcks om kampen för ett fritt Östtimor.
Fretelin hette gerillan som stred mot portugiser
och sedan den indonesiska ockupatioen. Under
åren från 1975 och fram mördades 25% av land-
ets befolkning. Ett folkmord. Om man ställer en
fråga öppet om vad folk känner till om Östtimor
och Kampuchea är svaret givet.

En av historiens värsta massmördare!Alltid med USAs
stöd. 1965-66 mördades ca 1 miljon indonesier i för-
följelser efter Suhartos kupp 1965. Suharto var man-
nen bakom folkmordet på Östtimor då 25% av befolk-
ningen utrotades.

Vi vet sedan många år att röda khmererna med
Pol Pot i ledning utförde ett folkmord, om detta
har det skrivit spaltmil. Trots att folkmordet var
mer omfattande i Östtimor har detta nästan om-
getts av tystnad. Varför?

Det internationella världsordningen är svaret. Indo-
nesien var USAs allierade. Kampuchea var det inte.
USA hade inget intresse av att få uppmärksamhet
mot Östtimor. Indonesien var en viktig allierad i det
globala perspektivet framför allt för marinen.

Lärdomen är att om du skall bli folkmördad så se till
att bo i rätt land.

Frågan är hur stor uppmärksamhet Östtimor hade fått
utan de fem mördade journalisterna 1975(vilket filmen
handlar om) och journalisten Roger East som mördades
summariskt i Dili, en stad norr om Balibo. East letade
efter the Balibo five. Trots allt är en mördad vit värd
mycket mer än några tusen infödda.

Vi lever inte i den bästa av världar.

2011-03-09
12:54:42

Neger
Jag läser en bok av en svensk professor vid namn
Gustav Bolinder. Denne Bolinder var en känd svensk
forskare och reste jorden runt och undersökte okän-
da folk och kulturer.
Boken I djungelmystikens Afrika kom ut 1950 på FiBs
förlag. Vid den tiden var det böcker som spreds av bok-
ombud runt om våra arbetsplatser. Farsan köpte den på
Götaverken i 60-talets början.


Det finns en nyfikenhet i Bolinders iakttagelser men de
försvinner i språkbruket som får en dagens läsare att
hoppa till:
-Hur väl förstår inte en jäktad nutidsmänniska infödingens
 längtan efter den stillhet som förmenats honom i jordelivet.
 
-Men, märkvärdigt nog, från närmaste negerby kom ett bud
 med en injudan till de båda vita männen att bevista dans sam-
 ma kväll.
 Dans? Det regnade ju.
 Regnet skulle upphöra ,förklarade budbäraren.
 Negrerna vet alltid besked om väderleken.

-En negerflickas högsta önskan är att få så många barn som möjligt.

-För negrerna är hela naturen besjälad.

-Det är så man skall göra demonernas bekantskap, i skogen vid negerbyn,
 i det flackande eldskenet,med den fräna negerutdunstningen i näsan......

Även om Bolinder använder ord som idag inte är brukbara
finns det en nyfikenhet och respekt för det han ser. Missar
man det bara för att man inte kan läsa texten i sin tid så
missar man ju faktiskt allt det som Bolinder ser och hör
och redovisar.

gavs inte ut i nyutgåva  för att neger fanns i texten..........

2011-03-09
10:51:21

Onda andar
Jag vaknade med ett ryck inatt av att det kliade
så fruktansvärt i halsen och lång ner dessutom.
Jag fick en vision om hur Linda Lovelace hade
det som stjärna i "Långt ner i halsen" där hen-
nes rollfigur hade fötts med clitoris i halsen.

Jag åtgärdade klädan med vatten till skillnad från
Linda som tog till mer fasta ting.

2011-03-09
01:29:00

De Andra
Igår satt en man utanför affären där jag brukar
handla. Han satt där med en handorgel som spel-
ade förinspelade schlagers. Det var groteskt. En
man förnedrar sig och tigger och gör det till av-
skyvärt musikmuzak.

Idag var jag strax bortom Gamlestaden där det
finns en liten stad med nybyggda hus för, i huvud-
sak,män med missbruksproblematik. De bor bra
och de äter bra och det finns personal som hjälper
dem över trösklar. Mannen jag hälsade på är några
år äldre än jag och kraftig märkt av decennier med
alkoholen som närmaste vän. Nu verkade han må
bra och kunde ta emot det meddelande jag gav hon-
om och hantera det.

Här någonstans finns min måttstock hur väl vårat
samhälle fungerar. Jag skiter i hur många rika som
blir rikare. Det säger ingenting om ett lands utveck-
ling och välstånd.
Det viktiga i den senare frågan handlar om hur vi
tar hand om våra barn (utbredd nyfattigdom) hur
väl vi tar hand om våra gamla (den grupp där själv-
morden ökar mest, eller där man inte får dricka kaf-
fe som man vill på vårdhem) ,hur vi tar hand om de
som hamnat snett( japp, vi har uteliggare).

Om man använder det ovan som kriterium så är
Sverige idag inte ett välståndsland. Vi har omför-
delat så att de som har haft turen att födas in i
de övre klasserna eller fått ett arbete har fått det
ofantligt bättre och dessa svarar upp med att de
vill ha mer.

Var tog solidaritetstanken vägen?
Den dagen alla våra barn har fått likadana förutsätt-
ningar att bygga sina liv, den dag vi vördar de gamla
och hjälper dem på alla sätt den sista tiden i livet, den
dag vi slutar skamlägga de i utanförskap och hjälper
dem till en dräglig tillvaro utan fattighusmoral, den dag-
en har vi startat att bygga ett bättre samhälle.

2011-03-07
14:25:11

Idag var jag intelektell
Jag har genom åren alltid sett fram emot Peter
Greeaways filmer.  Tecknarens kontrakt, Arkitek-
tens mage, Kocken,Tjuven,hans fru och hennes
älskare,The Pillow Book, Dränkta i nummerord-
ning
är alla filmer som givit stora upplevelser.

Idag satte jag på Prospero´s books och direkt
känner man igen formspråket. Bilderna och
musiken igenkänns och jag förväntar mig en
lika stor film som de tidigare nämnda.

Det håller i femton minuter, sedan somnar jag.
Det beror inte bara på fysisk trötthet. Detta var
inte bra. Likt de flesta Shakespearefilmatisering-
ar är Greenaway för trogen den store. Han vågar
inte störa den stora förlagan och det blir outhärd-
ligt tråkigt. Det hjälper inte att man överfalls av
fantastiska bilder och scener. Det håller inte ihop.

Sova.

2011-03-07
14:07:38

Moore in Wisconsin
Även USA har fått ett folkligt uppror. Arbetare
och arbetslösa går samman för att protetstera
mot klasssamhället. Fackföreningarna tar åter
initiativ. Människor ockuperar offentliga bygg-
nader.

I dagarna var Michael Moore på besök och sa
bl a:
Det är skamligt att man ens försöker att era
pensioner, sänka era löner och skicka er till
en ekonomisk situation så dålig att ni hamn-
ar på samma nivå som era farfarsföräldrar.

Det finns hopp i de folkliga upproren.

2011-03-07
12:02:31

Jihad
När jag plockar i mina böcker hittar jag
Jihad av Anders Sundelin. Den kom ut
1982 på Nordstedts förlag. Sundelin res-
te inne i Afghanistan och träffade männ-
iskor som stred mot Sovjet för sitt nat-
ionella oberoende. I princip alla han träf-
far är jihadister, heliga krigare.
De berättar att de vill bli martyrer och kom-
ma till paradiset där de skall omges av
oskulder. De berättar att alla otrogna
skall brinna i evigehet i skärselden.

Jihadisterna i Afghanistan är(var) hardcore. De
var värre än Hamas eller Muslimska bröd-
raskapet är idag och ändå, hela väst stödde
dessa jihadister.


1980 skrev VPK:s ungdomdsförbund följande:
Om Sovjet inte hade gått in i Afghanistan hade Amin-
regeringen antagligen fallit efter en tid och lämnat
fältet öppet för den muslimska oppositionen och dess
allierade. Resultatet hade blivit kaos och undergång.

Läs vad allt från SAP till den borgerliga Alliansen skriv-
er idag. Vad gör USA? vad säger USA?

En ledare av Muhajeddin säger till Sundelin 1982:
-Som du vet bestäms all utveckling av det skom kommer
inifrån inte vad som händer utanför ett ting. Jag tror att om
nationen, stammarna eller folken är eniga så kan ingen
annan makt- Ryssland,Amerika eller vad du vill- komma
utifrån och försöka ena oss.
Mudjaheddin inne i Afghanistan måste alltså enas av egen
kraft.

2011-03-06
23:51:41

Veckans I-landsproblem
Idag hade vi samling i klubben vid 11 och det
var dels juniorerna men även A-laget var där.
Romelanda kom in lite senare och det blev än-
nu flera.
Vi spelade sedan och vann med 5-1. Solen sken
och livet visade sig från den ljusa sidan.

Så när jag skulle plocka ihop efter matchen kun-
de jag inte mina nycklar. Jag letade en timma men
de stod inte att finna. Jag sökte i mitt minne när och
var jag kunde ha förlagt dem. jag gick ner till planen
men icke. Jag ringde till de andra tränarna med hopp
om att de stoppat på sig mina nycklar. Inget napp.


Vår vaktmästare kom och vi gick igenom hela klubb-
huset men inga nycklar.

Jag hade träning med 96orna och gick och tänkte på
mina nycklar. Jag var irriterad och det gick ut över
dem.


Så började jag fundera på scenarior vad som skulle
hända om någon snott mina nycklar. Full tillgång över-
allt i klubbhuset. Nycklar till två skolor. Nycklar hem.
Nyckel till min cykel. Tröttheten la sig som en filt över
mig.

Så 2300 ringde en av spelarna i juniorerna och sa att
han hittat mina nycklar i hans väska.

2011-03-06
00:18:20

I böckernas värld
Under snart ett år har jag haft mina böcker
magasinerade. Ikväll började att plocka upp
dem och det är faktiskt något av det mest
komtemplativa, intressanta och mest nöj-
aktiga jag kan göra i mitt liv.
Genom böckerna, tidssskrifterna och serier-
na strömmar minnen fram. Varje sida bär
på ett minne som frigörs.

Jag tittar i Anders Jörles U137 och jag minns
hela ubåtsdebatten och hotet från Sovjet. Jag
minns en hemsk debatt i Borås med Maj Weh-
selman som är en av de mest ohederligt agit-
erade människa jag träffat. Vi var där från Gö-
teborgs Fredsgrupp och vi var den enda freds-
grupp som stödde tanken på befrielsekrig och
var emot ensidig nedrustning och vi ansåg Sov-
jet vara en imperialistisk stat. Detta samman-
taget fick Maj att hata.


Jag samlar på mig en meter Jan Myrdal. Om
man räknar bort de senaste fem åren tror jag
mig ha läst allt Myrdal har publicerat. Idag har
jag en samlad bild. Det hade jag inte när jag
var tjugo. Då var det kungsord. Det var med
boken Avgörande år jag kom ur mitt religiösa
tillstånd. Jag läste honom som reaktionär och
jag fann att det fanns lik i lasten som jag inte
tidigare funnit. Det var inte Myrdals fel. Det
var mitt eget. Det intressanta är ju att Myrdal
i en tidig Skriftställning själv tog upp detta. han
skrev om en elev som anfört honom som källa
och fått underkänt. Det var då Myrdal skrev att
man skulle gå till läggen och kolla källorna. Han
hade ju, har ju, ett patos för sanningen.

Bok efter bok plockar jag upp och jag skulle kun-
na hålla på i flera dygn. Böcker är en viktig del
av livet om man leva som en hel människa. Det
som lever genom nätet lever i det ytliga. Den som
lever genom nätet missar helheten med en bok.
Omslaget, pappret, texttyp, och det som Postman
skrev som västerlandets grund, man upplever
den fördröjda behovstillfredsställelsen.2011-03-05
21:31:09

Högern behöver ingen ideologi
Högern och liberaler behöver egentligen ingen ideologi.
De bestämmer ju genom att de äger nästan allt och ger
detta i arv till sina barn. De behöver bara se till att rep-
ressionen är tillräckligt bra att behålla det som det är.

Nyliberalerna ville ju lyfta denna hereditetsekonomi och
bl a lyfte de sagoberätterskan Ayn Rand som en stor tänk-
are och vill man vara snäll kan man säga att hon är lika be-
tydande för liberalismen som Kim Il Sung har varit för soc-
ialismen.


I Fokus citerar Kathrine Kielos Raj Patel när han skriver om
filmatiseringen av Ayn Rands "Och världen skälvde":

    -Det finns två verk som kan förändra en nördig 14-årings
liv: "Sagan om ringen" och "Och världen skälvde".
Det ena är en barnslig dagdröm som kan leda till ett känslo-
mässigt och socialt förkrympt vuxenliv där stora delar av dag-
en används till att försöka få verkligheten att bli mer som en
fantasyroman . Det andra är en bok om orker.

2011-03-05
10:26:57

Det märkliga inom politiken
Socialdemokraterna(SAP) ökar nu i opinionssiffrorna och
det kan tyckas märkligt. Jag tror att det beror på att man
uppskattar ett parti där inte allt är ett maskineri. Vi vill
ha lite kantigheter och problem för att vi skall kunna iden-
tifiera oss. En kamp inom partiet är nödvändigt då ett par-
ti inte kan vara för alla. Ett parti skall företräda gruppering-
ar. Det är därför vi flera partier.

Sveriegedemokraterna(SD)hade i veckan ett gyllene läge
att öka i popularitet då Alliansen samarbetade med Miljö-
partiet just för att utestänga SD. Media ställde korkade
frågor om att de inte hade inflytande, vilket ju är varför
de är i riksdagen. De som röstar på SD pissar ju på det
etablerade. Tyvärr är dessa protester en attack som på-
minner både till utseende och sak med den klassiska naz-
ismen under 20- 30-talet i Tyskland.
Till glädje för alla humanister gick SD ett steg längre denna
gång. Man gav sig på invandrar- och flyktingbarn. Där bruk-
ar gränsen gå. Svenskar gillar inte när man plockar politiska
poäng på att ge sig på barn.
Detta kan vara vändningen för partiet.
För skall papperslösas barn ta konsekvenserna för vad deras
föräldrar gör borde ju samma gälla för barn till missbrukare,
kriminella och arbetslösa. Det finns det få som tycker.

2011-03-05
01:21:15

Författare i baksätet
Idag var Göran Lundin gäst i Studio Ett i P1. Han
har skrivit en av de bästa böcker jag läst nämn-
legen Den svarte generalen. Det är en historisk
roman om upproren på Haiti i början på 1800-
talet och i synnerhet om dess ledare Touissaint
Louverture. Han tar fasta på den franska revo-
lutionens dekret om alla människor lika värde.
Problemet uppstår när den franska kolonialmakt-
en utmanas av sin egen tanke. Det är en fantas-
tisk roman.


Jag läste också Busschauffören som försvann
vilken var ögongodis för en ung revolutionär
som hellre läste deckare än tunga avhandling-
ar.

Förbanna inte mörkret kommer jag ihåg därför att
vi vid den tiden diskuterade hur mycket bidrag före-
tag kunde få för att flytta ut på landsbygden. Jag
minns den delen. Jag kommer dock inte ihåg vad
som hände när romanen byter spår och förflyttar
sig till Afrika.

Guldmakarens hemlighet och Döden på Norrbyskär
står bägge i bohkyllan och jag har läst dem. Men
de gav inga minnen. Inte ett enda. Det är lite märk-
ligt.

2011-03-05
00:05:10

Stallones stora roll
Filmen Copland är en av tusentals på temat korrupta
poliser mot enstaka rakryggade. Men Copland påminn-
er oerhört mycket om High Noon. I den senare blev
Fred Zinneman beskylld för att vara kommunist då
han lät den bekväme och rädde sheriffen stå ensam
mot skurkarna medans resten av de goda medborgare
gömde sig i kyrkan. Stallone gör en liknande roll här
i en förort som styrs helt av korrupta poliser.

Gary Cooper beskylldes också under MCCarthyismen
att vara kommunist

En replik sitter bergfast och det är när Stallones roll-
figur beslutar sig för att göra rätt. En av de korrupta
poliserna spelad av Ray Liotta säger då till Stallone:
-Sanningen ger dig inte skottsäker väst.

2011-03-04
00:24:09

Jimmie Åkesson bekräftar bilden av SD som barnhatare
Efter dagens överenskommelse mellan Alliansen och Miljö-
partiet där papperslösas barn ges tillgång till skola och sjuk-
vård gick Jimmie Åkesson till attack. Han anklagade Miljö-
partiet för att vara extremt.
Återigen, SD hatar barn enbart utifrån deras etnicitet.
Det är obehagligt.

Om SD hade bara givit sig på vuxna asylsökande och pappers-
lösa flyktingar hade jag tyckt illa om dem, men nu ger de sig
på barn.
SD är också de som ville ha ännu mer förtryck av alla de
apatiska barn som for tillräckligt illa under en socialdemo-
kratisk regim. Empatilösheten är nästan exempellös.

2011-03-04
00:16:16

Förr i tiden tittade vi på offentliga avrättningar

Förr i tiden sattes folk i stupstockar där man
kunde skända och kränka folk utan någon på-
följd. Avrättningar var offentliga och ett folknö-
je.

Idag gottar sig många i att se eller läsa om folk
som förnedrar sig i såpoperor eller bloggar. Frå-
gan är om vi skall sätta gränsen någonstans?

Varför skall man visa upp eller ge publicitet åt
folk som förnedrar sig?

Det var ledsamt att se kvällens Debatt. Alla des-
sa människor som vill ha bekräftelse och som går
över gränser de senare kommer att ångra och var-
för? Hur kan man utnyttja dessa människor?

2011-03-03
12:15:51

Det nazistiska arvet
Det finns en ganska utbredd främlingsfientlighet
i detta land. Det manifesteras i framgångarna
för Sverigedemokraterna.
Det värsta med detta är att vuxna "svenskar"
även ger sig på barn med annan etnicitet än
den "svenska".

Igår gav sig Ekeoth/Söder på flyktingpojkar
från Solna vilka utsatt flickor för sexuella traka-
sserier. De spred vidare ett rykte om att det
var fråga om en gruppvåldtäkt. Nazistiska grup-
per arrangerade demonstrationer mot flykting-
anläggningen där unga flyktingbarn bor.

Detta handlar om barn som med säkerhet har
levt under minst sagt utsatta förhållanden.Då
borde man begripa att man inte gör allt rätt i
en ny miljö, men det handlar om barn. Det hand-
lar om att med varsam hand visa att de är männi-
skor som skall visa respekt och därigenom för-
tjäna detsamma.

Man ser alltså barn som vuxna och ger sig på dem.
Det är ynkligt. Vuxna mot barn.
Jag har varit på Hyppeln då vuxna män jagade
barn med järnrör och detta för att de stått i en
trädgård och varit högljudda. Männen i fråga var
helt galna och det var uppenbart att det var etni-
citeten som triggade dem.
Jag har varit på fotbollscup då ledare far ut som
bindgalningar och gör samma sak som de beskyl-
ler barnen för, alltså kränker och hotar. Samma
sak här: om man bär annan etnicitet suddas skill-
naden mellan barn och vuxen ut.

Man påminns om nazismen som inte gjorde skillnad
på om en jude var gammal eller ung. Alla skulle ju
i alla fall utrotas.

2011-03-03
01:51:30

Den store
Under 70-talet när jag började att läsa romaner
på allvar stötte jag ganska omgående på Sjö-
wall/Wahlöö och deras dekalog om Martin Beck
och hans vänner. Den ursprungliga romansviten
har ju blivit sorgligt våldtagen av en massa skit-
dåliga filmatiseringar vilka tagit bort all essens
från den ursprungliga tanken.

Den första boken om 87:e........

I vilket fall när jag då läste att författarna var
inspirerade av Ed McBain föll det sig naturligt
att läsa även honom. Det har blivit 55 volymer
om 87:e distriktet i Isola(en fiktiv stad som är
New York). Under åren har Steve Carella,Kling,
Meyer Meyer och de andra blivit närmast verk-
liga och deras existentiella problem en del av
mitt eget liv. Under 70-85 skrev McBain debäs-
ta böckerna. Då hade han skrivit in sig och kunde
fördjupa. De sista tjugo årens böcker kändes som
rutin även om de var mycket läsvärda. Tyvärr är
den sista boken Da Capo en av de svagaste och
jag hade hoppats på en större final.


och den sista.

Ed McBain dog 2005.

2011-03-03
01:37:22

Misstänkt grupprunk inom SD
Både Björn Söder och Kent Ekeroth i SD har
via twitter spridit vidare ett falskt rykte som
planterades av nazister om en påstådd grupp-
våldtäkt i Solna.

Söder säger att då media alltid tystar ner hän-
delser som dessa tänker han inte be om ursäkt.

Ett annat livligt rykte är att Sverigedemokrater-
nas riksdagsgrupp grupprunkar i riksdagens toa-
lett. Då medier aldrig tar upp dylika händelser
finns ett allmänintresse att reda ut detta. Det
intressanta är ju vem som runkar åt vem.

Tillbehör för att grabbarna inte skall frestas.........

2011-03-02
00:40:44

Narcissus och Aspberger


Jag kollade Gomorron SVT1 i morse och fascinerades
av en liten diskussion med en Emma Pihl och Blondin-
bella. Två unga tjejer som talade för alla unga.
Det var svepande formuleringar om att alla unga in-
te vill jobba 9 till 5 eller att de inte vill jobba såsom
är brukligt. Den huvudsakliga kritken mot det är ju
att var fjärde ung svensk inte har jobb överhuvudtag-
et.

Det bekymrade dock inte kapitalets döttrar som utgår
helt från sin egen specifika verklighet och gör den till
allas.

Det är Narcissus i kombination med Aspberger.

Dessa unga flickor är ju kapitalets våta dröm. De suger
till sig massor av unga tjejer in i en drömvärld som är
just en dröm. De tjänar pengar på denna kapitalets dräng-
tjänst och verkar helt omedvetna därom.

2011-03-01
23:41:21

Vi behöver en svensk samzidat
Under den kommunistiska diktaturen i Östeuropa
blomstrade lyriken och prosan. Det skrevs massor
av goda romaner om hur det var att leva under el-
ler i en diktatur.
Idag berättade en vän som bor i en liten bostadsrätts-
förening hur de fått ett skötselavtal som gav alla med-
lemmar en vissa summa pengar.Då vännen är halvtids-
sjukskriven skulle dena inkomst ändra bidraget. Snart
kom ett meddelande från försäkringskassan där man
stämde till möte. Det hade kommit en anonym anmälan.
Någon av de få i föreningen hade angivit.

Angiveriet är en av de uslaste av mänskliga handlingar.
Jag råkade själv ut för det förra året då en liten ynklig
själ som vigt sitt liv åt att förstöra för andra gick till
chefen med skvaller. Detta utnyttjades och 6 medarb-
etare slutade i konsekvens. Senare kom 4 ytterligare
Lex sara anmälningar och då tyckte angivaren och verk-
samhetschefen att allt blivt bättre.

Två exempel på et angiveri som ännu inte är fullt ut-
vecklat och som mer tillhör det humanas skuggsida.
De låga och självdestruktiva människorna som proji-
cerar sitt självhat på omgivningen.


I en diktatur lever alla i denna halvpsykotiska värld där
man hela tiden är övervakad och där varje ogenomtänkt
yttrande kan ge repression. Man tittar misstänkt på alla
levande och samhället blir tyst.
I sådana tilstånd är kulturen helt avgörande för vår öv-
erlevnad. I den svenska liberala hegemonin behöver vi
bekräftande berättelser som skapar identitet och ger styr-
ka.
Vi behöver en renässans för proletärlitteraturen. Idag skall
dens skrivas från förorten eller landsbygden. Lite har för-
ändrats vad det gäller vilka som tillhör underklassen sedan
förra seklets inledning.

Vi behöver starka organisationer som kan ge trygghet i
solidaritetens namn. Är vi många är det svårare att bara
omfördela samhällets resurser.Vem följer vart pengarna tar vägen idag?

2011-03-01
13:28:21

Autencitet
Jag lyssnar till Saul Friedländer angående att hans
bok Tredje riket och judarna översatts till svenska.
Friedländers huvudsakliga syfte har varit att doku-
mnetär så noga som möjligt nu när de vittnen och
upplevare dör ut. I framtiden kommer ju källorna
att vara det som bevisar existensen av förintelsen.


Jag tänker på det när jag ser Burma VJ vilket är en
dokumentär filmat i smyg av en mängd modiga bur-
maneser om militärens brutala nedslag på det folk-
liga uppror 2007.
Allt är sympatiskt men tråkigt. Det är en masa bilder
utan någon analys. Vad står diktaturen för?Vad står
det folkliga upproret för?
Det blir en massa bilder utan sammanhang. Det blir
en film mer om modiga filmare än Burma och det
folkliga motståndet.

Bilder är inte allt. Autencitet inte hela lösningen.Hist-
orien och nuet måste skrivas och det måste skrivas
väl annars blir det inte någon reaktion.