leifsjoqvist

2011-09-30
14:50:43

kristna galningar
Ofta debatteras hotet från Islam. Det pratas om jihadister
och muslimer som vill ta över världen. Det märkliga i dessa
resonemang är att vi redan styrs av galna religiösa som till
skillnad från islamisterna besitter världens största krigsmakt
och till det kärnvapen att bomba sönder jorden tusentals gång-
er om. Så vad borde man frukta mest?
I USA finns en väckelserörelse som heter The New Apostolic
Reformation vilkas bröder i Sverige är Pingstkyrkan. Till den-
na rörelse har i princip hela det republikanska partiets ledan-
de figurer flörtat. De har lett predikningar och ständigt stöttat
dessa galningar.
Rörelsen förklarar värdeln med att Satan styr överallt där krig
och elände finns. De anser att bara de utsedda av Gud, dvs rör-
elsen, kan rädda världen.
Vi borde frukta de kristna i större grad än de islamitiska. Bägge
är skit men där den ena bara luktar förorenar den andra.

Så skall världen tas över och räddas.

2011-09-30
11:48:05

Sex
Under en stor del av mitt liv har jag stött på
människor som sagt att de hellre väljer att
göra andra saker än att ha sex. Jag har all-
tid tolkat det som om att det är ett försvar
att de inte kan ha sex eller att de inte får
till det.
Jag har ändrat åsikt.

Idag är jag sexuellt inaktiv och mår bättre
än jag kanske någonsin gjort. Jag har aldrig
dippar över att jag inte har eller får sex. Mi-
na tankar gäller annat. Jag kan med stor gläd-
je läsa, skriva och se på film utan att det känns
som om jag borde göra något helt annat. Jag
slipper att älta varför det inte blir något och
jag slipper allt tjafs runt sexet som ändå är
99% av vad det handlar om.
Jag slipper meningslösa relationer vilka hand-
lar om att försöka få den andre att bekräfta
sin egen identitet vilket oftast slutar i att bägge
hamnar i var sitt elfenbenstorn.
Jag slipper diskussioner om huvudvärken eller
tröttheten är spelad.
Jag slipper frågor om man verkligen var på det
där mötet eller om man var ute och vittjade kön-
et.
Jag slipper eviga skuldskådespel där den andre
förväntas att vika ner sig och ta skuldbördan.
Jag slipper drömlika förväntningar och förhopp-
ningar om utopiska möten utan kan koncentrera
mig på livet i sig självt.


Vi satt med gubbgänget på Bishop igår och prata-
de om en ny köttmarknad. Sådana har jag hört
talas om och några har jag varit på. De för mig
mest kända är Jazzhuset och Palace.
Frågan är dock om inte de som kallar det för kött-
marknad är de som gått dit i förväntan om att få
sig ett skjut men som fått gått hem utan förväntad
påstömning.
Jag skulle rapportera till en vän vad vi pratade om
igår och skulle då säga att vi skulle på stadens nya
köttmarknad till helgen och sa att att stället hette
Intercourse men i själva verket heter det ju Incontro.

 Om köttmarknader hade fungerat tror jag inte det
blivit så mycket snack om deras vara. Då hade ju
folk i gemen varit nöjda. Utan det handlar om att
en massa ensamma människor som gått i förhopp-
ning om att få ett kanpplöst knull och fått vända hem-
åt med knappen stängd.
Inte för mycket knulla alltså-utan för lite.

2011-09-30
11:20:45

Den politiska ökenvandringen
Vår tid är en tid utan ideologier. Allt har reduderats till
sakfrågor. Det innebär att Miljöpartiet i vissa frågor blir
reaktionära och Kristdemokraterna i annan rebeller.
Det kan ju verka bra men i änden lurar korporativismen
som det utvecklats fullt ut i USA.
Det är ett system där ideologier och partier inte betyd-
er ett skit. Samhället styrs utav intresseorganisationer
och självklart tillfaller dem mest makt som besitter mest
rikedom.
Det är en restaurering av den absoluta staten med stat-
en som chimär för att det skall se ut att fungera som en
demokrati.

De fattiga, de sjuka, de utsatta och alla andra subgrupper
är i händerna på de rikas vilja. Vill de rika slänga småsmul-
or på golvet gör de det om inte är det ingen som kan ta
kampen ens för det lilla.

Kristdemokraterna påstår att i Alliansen senaste budget är
98% av alla satsningar till gagn för de mest utsatta. Så läs-
er Fan Bibeln.

Grunden är alltså maktens intensiva propaganda på individ-
ualismen. Alla skall tro att ens eget öde bara styrs utifrån
det egna agerandet. Den lille gatsoparen har lika möjlighet-
er med rikemanssonen att leva ett fullvärdigt liv och har möj-
ligheten att utverka lika stort inflytande. Det tragiska är ju
när detta tänk sprider sig till underklassen och man får till-
baka den gamle strebern som trampar ner sin egna och kör
in hela huvudet i röven uppåt.
I hela vår arts historia handlar utveckling om samarbete och
kollektiva insatser. 1900-talet stora utjämning var en frukt av
en stor samhällelig organisering av underklassen. Dagens sto-
ra problem i förorten och i glesbygden hänger samman med
maktlöshet.
En liten hint om vart vi är på väg var när Mattias Svennsson i
Studio Ett påstod att Margareth Thatchers krossande av fack-
föreningsrörelsen var en av de största insatserna för ett bätt-
re klimat(rörande miljöfrågan).

2011-09-29
15:09:51

Karta och kompass
I dag var det orientering i skolan. Det är fascineran-
de att skåda alla dessa unga som går med sina mob-
iler som mentala nappar. Jag kan inte se att denna ut-
veckling med mobilen som en utväxt på handen gynn-
ar någon.
Jag stod som kontrollvakt och såg fler unga titta på
kartan och sedan skaka på huvudet. De förstod inte.
Istället för att försöka att förstå ägnade de sig åt fri
sökning. De hoppades att på ren tur hitta rätt. Ingen
lyckades med det.

2011-09-28
14:32:55

prata bör man annars dör man
Wiitgensteins sentens "Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga"
har jag aldrig till fullo förstått. Ordens mening däremot är ju inget att ta
till sig. Wiitgenstein var ju bög och om det kunde man inte tala om vid hans
tid. Idag kan man det. Orsaken är att en massa människor genom sekler
faktiskt valt att tala om det man inte kan tala om.

2011-09-28
13:11:25

Potatis och kött
Jag kollade en engelsk serie som heter The Take. Det är
inte särskilt unikt tema. Två bröder som från 1984 och
slår fram  sig fram i London. Baksidestexten säger;tio år
av kriminalitet,sex och extravagant våld. Vad är nu extrava-
gant våld? Ingen aning.
Jag funderar över vår fascination över alla som inte är
som vi. Om man ser till det fiktiva utbudet så handlar
det till 99% om liv och öden som inte ser ut eller är
som de liv vi lever.
Jag minns socialrealismens slogan Allt spännande sker
i arbetarklassen och tänker att det inte riktigt stämmer.
Det spännande är allt det som vi inte lever i.
Vem vill läsa om någon som sköter sitt jobb som man
plikttroget går till? Vem vill läsa om man och kvinna
som lever ihop, skaffar barn, lever familjeliv och dör?
Vem vill läsa om en semester till Turkiet och en vecka
med all inclusive?
Vem vill läsa om en man vars stora glädje i livet är hans
bil?
Vem vill läsa om en kvinna som pratar om sitt hus, familj
och eventuellt ett arbete?

Bröderna Jimmi och Freddy blir till en modern saga om
Kain och Abel med en ett annat slut än mytens men som
myten en sga utan slut. Arvssynden finns också här. Om
än en social sådan.

2011-09-26
10:30:38

Att ha eller att vara
Erich Fromms klassiker Att ha eller att vara handlade
om distinktionen mellan att vara i sitt liv eller att ha.
Det första handlade om att vara i livet med öppna
sinnen och i sig själv vara trygg och reflekterande
det andra om att samla på sig ägodelar och där äv-
en kunskapen vetandet belv till en ägodel.
I det första skapas den fria människan i den andra
en människa låst vid att äga och som utan ägande
inte finner mening.
Igår kunde man läsa i Gp om en självmordsepedemi
i Kina bland nyrika. Ägande ger ingen tillfredsställelse
utan bara en känsla av otillräcklighet då man måste
samla på sig mer ständigt måste bevaka det man har.
Ägandet skapar rädda och bevakande människor vilka
får svårt att knyta an till andra människor.
Man kan se på hur detta ägande gör människor giriga
och hur de förlorar riktning i livet. I dagens Metro kan
man läsa hur svenskar använt ROT-avdraget till att re-
parera hus på Rivieran. Alltså skattemedel som skulle
kunna ha använts till att förbättra vård, omsorg och sko-
la har använts utomlands till renovering av lyxhus.

2011-09-25
21:24:26

Författare som format mitt tänkande
Igår låg jag och läste Gryning över Kalahari vilket är en
bok som jag gärna återkommer till. Lasse Berg gav till-
sammans med Lisa Berg 1970 ut Ansikte mot ansikte och
jag läste den några år senare. Det innebär att jag läst
Lasse Berg i snart 40 år.

När Mat och makt kom 1978 gjorde den att jag blev maoist
(vilket kanske LB inte skulle vara så glad för). Det var upp-
enbart att det fanns ett närmast sjukt utnyttjande av vår
jord och att maten som producerades lätt skulle kunna
föda alla på vår jord. Svält var en social konstruktion som
bara fanns för att ägare ville höja priser. Han skrev om brän-
da grisar i USA eller lager som låg och ruttnade i Bengalen
medans miljoner svalt ihjäl(1973).


Vem hjälper biståndet (1987)problematiserade biståndet och
hans skrev om hur det betingade biståndet fick länder att
lägga om sin produktion till storskalig som gjorde beroendet
ännu större och där lokla produktion slogs ut och man var
tvungen att importera mat för de pengar man fick för sina
exportprodukter s k cashcrops. Frågan var om inte Tredje
Världen hellre skulle lita till egna krafter än hjälp från den
rika världen.


I Världens tidsålder(1994)skriver han om det som följt med
sedan dess. Hans liv i Botswana tar över hans tänkande och
vi får nu följa med till vår arts början och hur ohistorisk och
onaturlig all form av rasism är. Människan började sin exi-
stens i Afrika och vandrade sedan ut över världen.
Detta knyts samman med de två senaste böckerna Gryning
över Kalahari och Skymningsssång i Kalahari.
Den maoistiska övertygelsen gav med sig men tanken på ett
bättre liv och alla människors lika värde och att de är i gemen-
skap vi alltid fört vår tillvaro framåt lever kvar och den synen
är den som Berg skriver om.


Övriga böcker alla lika läsvärda:
 • 1970Ansikte mot ansikte (tills.m. Lisa Berg), Rabén & Sjögren
 • 1972Uppvaknandet – Japan idag (tills.m. Lisa Berg), Rabén & Sjögren
 • 1974Japan – framtiden har redan börjat (tills.m. Lisa Berg), Gidlund
 • 1977Tredje världen (tills.m. Lisa Berg), Gidlund
 • 1978Mat & Makt (tills.m. Lisa Berg), Gidlund
 • 1983Asiatisk gryning, Brevskolan
 • 1986Längs Ganges, Rabén & Sjögren
 • 1987Möt Indien, Carlsson, ISBN 91-7798-125-1
 • 1987Maten räcker (fotografier av Stig T. Karlsson) Gidlund, ISBN 91-7844-091-2
 • 1987Vem hjälper biståndet?, Rabén & Sjögren
 • 1993I Sven Hedins spår (tills.m. Stig Holmqvist), Bokförlaget Bra Böcker/Carlssons förlag ISBN 91-7133-105-0
 • 1994Världens ålder : om rasism, människans godhet och livets mening, Rabén Prisma, ISBN 91-518-2618-6
 • 1997När Sverige upptäckte Afrika, Rabén Prisma, ISBN 91-518-2706-9
 • 2000 – (red.) Tio tycker om FN : en idéskrift för 2000-talet, Svenska FN-förbundet, ISBN 91-7294-065-4
 • 2000I Asiens tid : Indien, Kina, Japan 1966–1999 (fotografier av Stig T. Karlsson), Ordfront, ISBN 91-7324-760-X
 • 2005Gryning över Kalahari – Hur människan blev människa, Ordfront, ISBN 978-91-7324-934-8
 • 2011Skymningssång i Kalahari – Hur människan bytte tillvaro
 • 2011-09-25
  02:27:04

  Konfliktgrund
  Sverigedemokrater ser konflikten i Sverige som att
  vi är utsatta för en invasion av invandrare som tar
  resurser för de utan privilegier.
  Då borde ju Sverige har varit ett jämnlikt paradis
  innan invandrarna kom. Så var det ju inte.
  Man borde enkelt kunna se att vi har överpriviliger-
  ade, priviligerade och de utan privilegier.
  Då borde man ju ta resurser från de två första och
  ge till den sista.
  istället väljer SD att se det som en konflikt inom den
  sista gruppen.
  Tror de verkligen att de två första grupperna skulle
  släppa ifrån sig någonting bara för att invandrarna
  försvinner?

  2011-09-24
  23:20:47

  Förort 2
  I perspektiv blir jag bara mer och mer arg över
  hur media låtsas vara en kraft att låta folket
  komma till tals. Uppdrag Granskning eller Deabtt
  handlar ju inte om något annat än att skapa
  god underhållning. Enligt skaparna och utövar-
  na av dessa program innebär det att förnedra
  folk på ungefär på samma sätt som Jerry Spring-
  er i USA. Det är förnedrings-TV där underklass
  får skämma ut sig och skrattas åt.
  Tänk att man skulle diskutera svensk medelklass-
  förort och då bjudit in en rappare utan lokal för-
  ankring, en s k stand-upare vars enda syfte var
  att  marknadsföra sig själv, två pundare och på
  måfå hitta några ungdomar som man körde dit i
  taxi. Hade människor i Torslanda eller Askim tyckt
  att det var ett representativt urval? Nej, det hade
  blivit ett jävla liv.Debatt är verkligen ett riktigt
  skitprogram.Belinda påstod att massor av folk ha-
  de blivit tillfrågade men ingen hade vågat ställa
  upp. Det finns massor av folk som hade kunnat
  komma och som villigt ställt upp. Problemet för
  Belinda och Debatt var att de inte hade bekräf-
  tat invandringsmyten och den utbredd meningen
  om den kollektiva rädslan.
  Josefsson i UG var så het på att hitta invandrings-
  aspekten att han inte ens orkade dölja den. Fråg-
  an är varför han stannade vid att allt är invandring-
  ens fel. Han hade kunnat hitta några gamla östeuro-
  peer som hade kunnat ge honom den judiska konsp-
  irationen som grädde på moset.
  Kriget mot förorten och kriget mot underklassen kan
  ju pågå därför att förortens folk är oorgansierade.
  Denna typ av förnedrings-TV hade varit omöjlig om
  folk hade varit organiserade.
  Om man ville ge en bild av förorten varför söker man
  då i så fall bara i negativa bilder?
  När såg man något som inte förknippas med negationer?


  2011-09-24
  21:46:25

  Förort
  1972 bodde jag vid Redbergsplatsen, Vi bodde i en två
  och hade vattentoalett inne. Det var inte tal om rinnande
  varmvatten, dusch eller ens element. Vi hade fotogenele-
  ment, vedspis och kakelugnar.
  En kompis bodde i haga och de hade toalett på gården i
  övrigt samma faciliteter som vi.
  I sjunde klass kom vi till Ånässskolan och vi fick en ny
  klasskamrat som bodde i Bergsjön. När vi hälsade på
  henne första gången slogs vi av den totala lyxen i det
  nya området. Fina hus och gårdar, dusch och stora bad-
  rum och allt var nytt i lägenheten.

  Idag skulle inte så många byta ett boende i Olskroken
  eller haga mot ett i Bergsjön.

  2011-09-24
  20:35:09

  Jag spyr
  Jag lyssnade på dagens Konflikt i P1 och där pratade
  man om den stundande klasskonflikten där unga arb-
  etslösa kommer att vara så många att de kommer att
  hota samhället i stort.
  De som kom till tals var eskapistisk medel- och över-
  klass som tyckte att problemet kunde undanröjas av
  utveckling av nätverk och att de arbetslösa skulle slu-
  ta vara så kräsna.
  Man pratade om coacher hit och mentorskap dit. Jag
  mår illa.

  Det handlar om klass. Det handlar om att de arbetslö-
  sa och att de stora underklassen måste hitta former
  för att komma överens och sedan organisera sig.Det
  handlar om att lära av Spanien där 50% av de unga
  är arbetslösa.

  Man måste vara medveten om att överklass och med-
  elklass inte kommer att lämna ifrån sig några privileg-
  ier av medlidande. Utjämning av resurser sker bara i
  samhällen där parterna är någorlunda jämnstarka.

  Om våldet sprider sig kommer fler av de vacklande i
  medel- och överklass att ropa efter repression och skydd.

  2011-09-24
  11:04:11

  Med Stalin som Gud
  Magnus Utvik har skrivit om sin tid i KPS. Det var den
  sista grupperingen som föll i detta land som höll hårt
  på den bild av världen som byggdes upp i slutet av
  60-talet och som hade sin storhet på 70-talet.
  Grunden i denna rörelse var Marx,Lenin,Engels,Stalin
  och Mao. I KPS fanns ju också den store Enver Hodja
  som styrde Albanien med järnhand tills han dog.
  Tänket var att de mest utbildade och starka arbetarna
  skulle gå i fronten för att störta den borgerliga diktatur-
  en. Partiet var till för en elit som skulle leda de mer vack-
  lande massorna.
  När revolutionen väl genomförts skulle proletariatets
  diktatur råda. Folket skulle skydda sig revolution gen-
  om att hålla koll på alla ville genomföra en motrevolt.
  Vad som sedan skulle ske var det inte så mycket dis-
  kussion om.
  Det fanns en närmast schizofren praktik i denna vänst-
  er. Å ena sidan gick man till storms mot den borgerliga
  diktaturen för att den inte var öppen nog. Man sa att alla
  borgerliga fri- och rättigheter var en chimär. En bluff för
  att hålla folk lugna. Å andra sidan ville man om man tog
  makten införa en diktatur som tog bort alla dessa frihet-
  er.

  Utviks erfarenheter sammanfaller i vissa delar med en
  70-talsvänster som Dag Solstad beskriver i Gymnasielär-
  are Pedersen redogörelse för den stora politiska väckelsen
  som har hemsökt vårt land 
  med den skillnaden att både
  AKPml i Norge och SKP i Sverige var mer med i den stora
  debatten än KPS.
  Tankegodset var dock detsamma och det mest stötande
  är ju förhållandet till Stalin. Man följde den kinesiska lin-
  jen som sa att Stalin var 70% rätt och 30% fel. Dock stöt-
  te jag aldrig på de där 30%. De bara försvann.
  Rolig läsning är det dock även om jag inte känner igen mig
  i den isolerande sekterismen. Jag tror att mitt sinne var för
  öppet. Jag gick ju med i denna rörelse på 70-talet utifrån en
  närmast anarkistisk frihetssyn där mitt utopia var lokalsam-
  hället där alla tog hand om varandra och samlades på kväll-
  en för gemensamma dikt- och sångstunder. Jag antar så
  här i efterhand att mången god kommunist såg mig som
  en vilsen och omedveten medlem som måste formas till
  ett riktigt tänkande, andra såg nog en renegat eller frak-
  tionist.


  Ändå var det en tid som gav mig läsandet som en följeslag-
  are i livet. Jag läste inte de marxistiska klassikerna med
  särskilt stort intresse, däremot plöjde jag den svenska kul-
  turskatten som kallades proletärlitteratur och genom Moberg,
  Ivar Lo, Fredrik Ström. Fabian Månsson, Alfred Kämpe, Gunn-
  ar Adolfsson, Martin Koch, Gustav Hedenvind, Karl Östman
  och många fler växte det nya Sverige fram i mitt inre och
  formade en livssyn. Litteraturen gav inte 70-talsvänstern
  rätt utan tvärsom. Det var få i den stora floran av personer
  i litteraturen som stred mot orättvisor och hade en vision
  om ett bättre liv men ingen som ville ha ett Gulag eller ett
  Albanien som Hodjas.

  2011-09-24
  10:22:43

  Vem är Dawit Isac?
  Svensk media har stormat länge kring Dawit Isac. Det är
  självklart bra att man uppmärksammar att en människa
  grips under juridisk stötande former men det finns också
  frågor som dyker upp på vägen.
  Om Isac skulle friges kommer då svensk media att fort-
  sätta uppmärksamma alla andra som gripits på samma
  laglösa sätt som Isac?
  När man pratar med eritreaner i gemen så är inte bild-
  den lika entydigt negativ till eritreanska regimen som
  svensk media gör gällande. Då finns det mer en irrita-
  tion på att man behandlar Eritrea som en bantustan som
  skall lyda det vita riket i norr.
  Man menar också att Sverige inte bryr sig ett skit om
  Eritrea eller utvecklingen där utan har bara fastnat i
  att "deras neger" har fängslats.
  Det är också märkligt att under de tio år som gått har
  jag aldrig, förutom när jag frågat exileritreaner direkt,
  diskuterat fallet Dawit. Jag pratar mycket med många
  olika typer av människor och ingen har någonsin nämnt
  hans namn.

  2011-09-22
  14:56:51

  Identitet
  Jag står på min inglasade balkong och pratar
  med en kamrat i Stockholm. Vi pratar om Tim
  Jackson och Lasse Berg. Han berättar om en
  kollega som vill visa att överheten numer är
  i krig mot förorten. Nu när vi bara accepterar
  individuella lösningar är det självklart männi-
  skorna som bor i förorten som bär hela skulden
  för dess förfall.
  Jag står på min balkong med en cigg i handen.
  Iklädd morgonrock. Orakad.
  Min kamrat säger att det bara är en folköl som
  fattas.
  Sinnebilden för white trash.

  Lite senare när jag kollar Kill the irishmen och
  huvudpersonen Danny Greene har träffat en
  ung vacker kvinna och följt med henne hem.
  Han säger att han skall gå och hon säger vän-
  ta. Hon kommer tillbaka naken. Jag säger till
  min son:
  -Varför händer aldrig sånt för mig?
  Han svarar:
  -Du är inte kriminell.

  2011-09-22
  10:33:31

  Irritation
  En person jag känner ytligt kan driva mig till
  min yttersta gräns. Allt han säger är fel. Vi är
  helt enkelt programmerade med helt olika pro-
  gram. Senaste mötet gav följande:
  -Herrarnas tempolopp i cykel-VM är 40km.
  (när det är 50km)
  -Lars Vilk är dansk.
  (när han är svensk och född i Helsingborg)
  -Chessman greps på 50-talet.
  (han dömdes till döden 1948)
  Detta är tre exempel som kunde mångfaldigas.
  Till detta kommer värderingar som att poliser
  skulle utrustas med k-pistar, man skulle visa
  ut alla utlänningar, införa dödsstraff, motstånd-
  are till vägtullar och annat i en lång rad som är
  motsatt min uppfattningar och värderingar.
  Det går inte så bra med vår relation.

  2011-09-22
  01:37:42

  Ännu en avrättad
  1974 hittade jag en blå bok i farsans bokhylla. han
  hade inte läst den. Han läste inte böcker. Däremot
  köpte han böcker genom fackets bokombud på var-
  vet. Det var Folket i Bilds bokserie som fyllde hyllor-
  na och så började jag läsa böcker.
  Den blå boken var Caryl Chessman och hans bok
  Dödscell 2455. Chessmans bok handlade om honom
  själv. Han dömdes vara Röda Lyktan vilken kidnapp-
  ade och våldtog under några år på 40-talet. Chessman
  drev på för sin oskuld men dömdes ändå. Bevisning-
  en var tunnt och ändå dömdes han till döden. Han satt
  isolerad i dödscell i 12 år innan domen blev verklighet.


  I boken får man bilden av en människa och oavsett om
  han var skyldig eller inte blir dödsstraffet något sjukt.
  Varför och hur kan staten överlagt döda en människa?
  Det är det bästa jag läst i kampen mot dödstraff och
  det tog tag i mig och sådde det humanistiska frö som
  senare slog rot och bara växte sig starkare.
  Dödsstraffet är den hämndsjuke och rädda människans
  val.

  Inte än idag vet vi med säkerhet om huruvida Chessman var
  skyldig eller inte. Vad vi vet är staten USA gasade ihjäl en män-
  niska som kan varit oskyldig.


  Troy Davies hann inte skriva några böcker men hans
  öde samman faller med Chessmans.


  Genom skärselden den andra av fyra böcker Chessman
  skrev i sin dödscell

  2011-09-21
  15:10:55

  Arbetslinjen
  De värsta proselyterna till arbetslinjen hävdar att
  de som inte är för arbetslinjen är anhängare av
  bidragslinjen.
  De förra har en mekanisk syn på människan de
  senare en humanistisk.

  Arbetslinjen stannar ju upp vid de som inte klarar
  att komma in i arbetslivet av olika orsaker, men
  aldrig att man angriper de rika som är rika av
  arv eller som bara lever på tillgångar de fått av
  spekulation. De arbetar ju inte heller. Många av
  dem som är rika idag har ju skapat rikedomen i
  ett sammanhang där vi alla lever och lever de ba-
  ra på tillgångar skapade av detta sammanhang är
  de i princip samma bidragshämtare som vilken
  övrig bidragstagare som helst.
  Ingen skapar rikedom i ett vakuum. Vi är alla be-
  roende av att människor agerar i kollektiv. Om al-
  la skulle utveckla individualistiska särdrag som av-
  vek från det kollektiva skulle ju jorden gå under.
  Då alla är beroende av varandra är det också allas
  ansvar att alla kommer med på resan.

  2011-09-21
  00:56:14

  Ännu en Loach
  När mna tröttnat på all skit som görs för filmduken
  kan man alltid sätta på Ken Loach.
  Ikväll såg jag hans senaste Rote Irish där han skär-
  skådar den brittiska insatsen i Irak, eller rättare al-
  la företag som är där och med order 17 vilket inne-
  bär att massa mordiska galningar mot bra betalning-
  ar skjuter av irakier och under immunitet.
  Det är smutsigt krig som håller på att rinna USA ur
  händerna men troligen kommer det alltid att finnas
  folk med makt för att betala dessa privata armeer.
  Det är den liberala drömmen i praktik.

  Filmen gick förbi i tysthet. Filmer som ger rubriker
  och som får utrymme i media kan inte hålla en så
  kritisk nivå som Loach. Då anses det inte vara konst
  och ännu mindre underhållnimg.
  För den som ännu inte kollat Loach återstår en film-
  skatt som heter duga.
  Loach gör film som berör och med en socialrealistisk
  hand som idag är närmast unik. 

  Fem bästa Loach:
  1.Raining stones
  2.Mitt namn är Joe
  3.Land och frihet
  4.Bröd och rosor
  5.Frihetens pris

  När filmen slutat slår TV1 på och där visar man en sorg-
  lig film med Seagal. Herregud, 39 skitfilmer om exakt
  detsamma. Seagal slåss och räddar miljön, tåg eller ba-
  ra några brudar. Hur kan någon se detta?


  2011-09-20
  14:32:54

  Kärlek
  Jag stod och blickade över Selma Lagerlöfs torg
  och lkände vibbarna från slum och fantasilöshet.
  I de över hela torget uppsatta högtalarna strömm-
  ade Candle in the wind. Avskyvärd Elton Johnsmör-
  ja och dessutom framförd på panflöjt.
  Framme på torgets scen stor en grupp och sökte
  skydd för regnet. Alla hade den obligatoriska lila
  plastpåsen.
  Det var en man med skägg som såg postjugoslavisk
  ut, en gammal svenne, en tjock kvinna, en fårad gam-
  mal sprittant, en yvig kvinna som verkade förbannad
  på allt men mest den unge svarte mannen på flanken
  mot vilken hon hela tiden gjorde utfall.
  En tanke planterade i min skall och det var att detta
  var själva sinnebilden av integration.

  2011-09-19
  12:28:07

  Urin

  Jag simmar mycket och ser det som ett bevis
  för vattenapeteorin.
  På Valhallabadet störs jag ofta av alla kvinn-
  or som inte duschar innan de hoppar i bass-
  ängen. Det är obehagligt att känna de star-
  ka parfymerna i mun och näsa.
  Så läser jag en undersökning om folk vanor
  i pooler och det visar sig att 41% pissar när
  de är i poolen.
  Kanske inte parfymen är det värsta ändå....

  2011-09-19
  09:56:06

  Stigmatiserad
  Bor man i Backa är man numer ansedd som mindre
  bemedlad och bor man i Backa Röd är man krimin-
  ell eller utslagen.
  Den bilden är öppen och ute. Jag har bott i Backa
  Röd sedan 1999. Det är Europas största hyresom-
  råde(har åtminstone varit)och förutom senaste tid-
  ens skjutningar ett ganska lugnt område. Det finns
  alla typer av människor och även svensk etablerad
  arbetarklass.
  Om jag hade brytt mig hade detta varit ett problem.
  För många är det så. Många vill bort härifrån. De har
  fått nog av att ses över axeln som mindre vetande.
  De är trötta på de som sker runt om.
  Det blir som ett självspelande piano. När de etabler-
  ade med arbete och ordnade sociala nätverk försvin-
  ner blir området självklart ännu sämre.
  Så har ju skett i våra mera tydliga förorter där till
  slut bara folk utan arbete bor kvar.
  Det är också tydligt att stadsdelen håller på att slam-
  ma igen. De båda torgen Selma Lagerlöf och Brunnsbo
  är sterila öknar utan någon socialt liv. Småaffärer för-
  svinner och kvar blir bara en stor affär. Det är ett mön-
  ster som i sin förlängning ger oss ett Clichy utanför Paris.
  Där finns inga sociala inrättningar kvar, inga affärer ja
  i pricip finns bara bostäder och gårdar där gäng driver
  omkring och den enda sociala kontakten som finns är
  folk som säljer och köper droger.

  2011-09-19
  09:34:06

  Det rasande klasssamhället
  Det är märkligt att människan har så svårt att ta till
  sig historiska lärdomar. I vår tid när vi levt med ett
  par sekler där folk gjort revolution på grund av orätt-
  visor ändå envisas med att skapa klasssamhällen där
  den rike på all form av kapital har företräde. Det slu-
  tar ju alltid i upplopp, kaos och revolution. När girig-
  heten når en övre gräns smäller det.
  Ta skolorna där vi med friskolor grundlägger klasssam-
  hället redan för barn. Man skall som sjuåring veta att
  man tillhör A-, B- eller C-lag.
  I USA vilka alltid ligger ett par år före i skit kan man
  ju se att förskolor erbjuder pedagogisk inlärning till
  höga priser till rika föräldrar.
  Man erbjuder undervisning för 3-åringar som påminner
  om Hitlers Tyskland och hans lebensbornprojekt eller
  sovjetiska skolor där man försökte bota dövhet med
  repression.
  I Arlington i USA har man slängt ut en tre-åring för
  att hon kissat ner sig mer än de stipulerade 8 gång-
  er på en 4-veckorsperiod som är förskolans krav på
  sina små adepter.
  Förskolan säger att de har så mycket pedagogik och
  undervisning att de inte hinner byta blöjor.
  Ett tips är att hyra några negrer att göra jobbet så att
  de vita och fina pedagogerna kan göra det goda och
  rena arbetet.

  2011-09-18
  10:49:21

  Den nya kolonialismen
  På 1800-talet blev det nödvändigt att formulera sig
  för att rättfärdiga att europas stormakter var värld-
  en över och roffade åt sig naturtillgångar och bygg-
  de strategiska knutpunkter för makternas  strävan
  efter global makt.
  England,Frankrike och Tyskland hävadade ju att man
  var i Afrika för att utveckla negrerna till att bli civili-
  serade medborgare i de civiliserade stormakternas
  hägn.
  Idag tar sig de stora makterna samma position. Man
  vill civilisera mindre makter till en europeisk nivå.
  Då som nu för man fram kvinnornas skydd som argu-
  ment. Man kan fråga sig hur förtryck och krig kan
  skydda kvinnorna.
  Argumenten som en del vänster använde när Sovjet
  var i Afghanistan används idag av de som försvarar
  USA och FN:s närvaro där.
  Historien upprepas och det är märkbart att andra hal-
  van av 1900-talet verkar ha varit en parentes. Då när
  man såg positivt när fattiga stater ville bygga sin egen
  framtid utan att stormakterna var där och rotade och
  manipulerade.
  DR Kongo är ju ett exempel på hur man agerar på gam-
  malt vis. Stora företag stödjer anarkin för att kunna  ut-
  nyttja alla landets naturtillgångar vilka är enorma. Om
  dessa företag inte skulle få sin profit kan man vara säker
  på att FN och USA kommer att skicka stormtrupper.

  2011-09-17
  20:47:09

  Meningslöst
  Jag håller ofta på med fotboll på kvällar och helger
  så jag hinner inte med så mycket annat. Jag bruk-
  ar använda dagarna till att läsa och lyssna in de
  bästa programmen på P1. Då känner jag mig nöjd
  med tillvaron. Jag har inte så höga krav på yttre
  stimuli utan klarar mig bra med livet som det är.
  En av de få gångerna jag känner ångest är när
  jag som denna gång sitter och zappar mellan
  Gäster med gester och Fångarna på fortet och
  inser att detta skall roa mig och göra mig till en
  mer harmonisk människa. Jag ser mig speglas
  i fönstret och ser en leende fåne som utan att
  vara medveten om det lobotomeras.

  2011-09-17
  10:03:15

  Problemlösning
  Igår var det stor kalabalik i Backa. En ung man som
  tagit för mycket droger hängde över ett balkongräcke
  och polis,brandkår försökte att komma till honom.Det
  gick tydligen bra för jag har inte läst om motsatsen.
  Mannen har varit med i Backagäng sedan tidiga tonår
  och han är en av dem som fältisarna har jobbat myck-
  et med.
  Fältisarna runt fritidsgården som verkligen är de som
  har den bästa kontakten med de som ser sig som utan-
  för har i dagarna blivit anklgade av polisen för att vara
  rekryterare av kriminella. Det är huvudlöst och korkat.
  Fältisarna är ju egentligen de enda som har möjligheten
  att skapa broar in i normal ordning och också de enda
  som gör det.
  Så vilse i pannkakan är polisen. När man dessutom i
  den stora polisinsatsen tar bort de lokala poliser som
  under år jobbat upp relationer i området och sätter in
  insatsstyrkor som bara skall röja då finns inget hopp
  att samhället skall lösa det som händer i Backa.
  Under de veckor som gått har man haft massor av pol-
  iser på plats. De har stoppat folk överallt. Problemet är
  ju bara att de som man vill komma åt ligger och trycker
  och väntar. Istället går man på yngre och retar upp des-
  sa. Jag hör "grisar" överallt.
  När nu polisen kommer att dra sig undan kommer de mer
  etablerade kriminella att komma ut och då kommer de att
  ha en ännu större rekryteringsbas än tidigare.
  Om man ville ha en lösning skulle man ju mer aktivt söka på
  de ledande figurerna med kriminalitet som försörjning. Man
  skulle anhålla dem och vid varje tillfälle där straff ingick så
  skulle man köra dem till ort 100 mil bort med boja. De skul-
  le ställas inför ett val sedan: studera här och du får straff-
  reducering. Du får inte åka hem under tiden.
  Ett annat alternativ är att skicka dem som volontärer på sam-
  ma sätt som man förra året skickade några unga till Managua
  i Nicaragua för att där arbeta som volontärer och samtidigt va-
  ra inneboende hos polisfamiljer, eller göra fler kryssningar till
  Västindien som man gjorde för ett tiotal år sedan. Att arbeta
  på en båt under några månader är inte en dans på rosor och
  då skulle de verkligen behöva ta tag i sina liv långt borta från
  droger eller andra möjligheter till flykt.
  Förortskriminella världen över är bara kungar i sin förort. Kom-
  mer de utanför sin miljö sjunker genast deras kaxighet och då
  måste de ta fram andra verktyg för att klara av livet.
  Allt tjafs om fritidsgårdar är väl mera kosmetika från båda sid-
  or bara för att man inte vet hur man skall hantera problemet.
  När mna sedan inte heller ser det som ett klassproblem då kom-
  mer man aldrig att lösa någonting. Bara skuldbeläggande av
  individen eller deras föräldrar förändrar ingenting. Föräldrarna
  har misslyckats och kommer inte att bli bättre för att man säg-
  er att de gjort det. Ungarna till misslyckade föräldrar får heller
  ingen hjälp i den politiken.

  2011-09-16
  12:57:55

  Mode
  I det senaste avsnittet av Stil på P1 handlar det om
  cykelmode. Äntligen!
  Det är en viktig fråga.
  Jag har alltid varit mycket noga med klädseln på mina
  dagliga cykelturer. Jag lägger minst en halvtimma inn-
  an velicopedturen tar sin början på att få rätt match-
  ning på plaggen. Viktigast är de fodrade byxorna med
  pungplatta.
  Dagligen stöter jag på människor som inte tänker så.
  Medelålders män i stretchfodral tillhör ju kategorin
  som man borde skicka till Backa med banderollen
  "Jag hatar blattar".
  F ö vanns priset på en stor designtävling i Köpenhamn
  av en cykelhjälmsdesigner. En riktig man bär inte hjälm.
  Barn skall ha hjälm inte tu tal om annat men män skall
  ha hörlurar och lyssna på Dream Theater eller Agnostic
  Front.

  2011-09-16
  00:30:38

  Svensk variant av Jerry Springer
  Ikväll var jag med i Debatt SvT. Eller rättare närvarande.
  Jag satt där och räckte upp handen som är brukligt i demo-
  kratiska samtal. Så icke här. Det var i mina öron bara ett
  svammle av röster som var utan riktining. En ung man för-
  sökte till enbörjan att hålla en nivå men det föll ganska snabbt
  ner i en grottekvarn av ord.
  Det var den gamla damen som klagade på mopeder.
  Det var tre studenter som var helt förvirrade och pratade
  om att leva sitt eget liv.
  Det var KDU-aren som föröskte värva SD-röster.
  Det var GP:s ledarskribent som gav oss biologi och ondska
  som förklaring till vad som sker.
  Polisen fick några sekunder.
  Norra Hisingens ordförande fick några till.

  Nej, detta var inget samtal. Detta var kackel.

  2011-09-15
  14:59:20

  Va?
  Norra Hisingens vice ordförande är moderat. Hon anser
  att det som hänt i Backa kunde hänt var som helst. Hon
  säger att det inte finns några klasskillnader i Sverige
  och att det lika väl kunnat hänt i Askim eller Hovås.
  Då kan man fråga sig vad hon anser vara orsaken till
  det som sker.
  Moderater brukar ju hävda att det är individuellt och in-
  te sällan skuldbelägger man föräldrar.
  Snacka om att slå in öppna dörrar.
  Det är ju ganska självklart att unga i Backa som hamnat
  snett inte haft den bästa uppbackningen hemifrån och vad
  skall man göra om föräldrar är missbrukare eller bara skit-
  er i sitt barn? Om de inte vill ta ansvar var hamnar vi då?
  Om det är individuellt så är ju slutsatsen att vi kan söka
  orsakerna i biologi eller teologi. Antingen så föds man ond
  eller så blir man det utifrån påverkan av djävulen.
  Det känns som inkvisitionens återkomst.

  Om man bortser från att ekonomiskt, social eller kulturellt
  kapital skulle spela roll för ens uppväxt då blir man medel-
  tida i sitt synsätt på människan och dess utveckling i soci-
  ala sammanhang.

  2011-09-14
  21:31:52

  Uppdrag rasism
  Flera av aktörerna i kvällen UG säger att det är invandrar-
  nas fel. De som bor jämte mig i Backa Röd blir kriminella
  för att de inte är etniska svenskar.
  Är inte det rasism?
  Jag känner många av dem som hänger runt Hjalmarsgrill-
  en. Flera av dem har spelat fotboll. Flera av dem har funnits
  på mina barnsskolor eller närhet. De är inte mer osvenska
  än mina barn om man inte tittar till deras något mörkare hy
  eller namn.
  De är oftast födda i Sverige och i Backa.

  Så var skall vi dra gränsen.
  De än invandrare genom sina föräldrar.
  Hur länge skall man ha bott i Sverige innan
  man är svensk?

  Hur kan etniciteten vara avgörande?
  Grabbarna har misslyckats i skolan, de har social svag hem-
  miljö, de drogar sig och framför allt de har tillgång till vapen.
  De försvarar inga andra länder eller religioner utan Hisingen
  i allmänhet och Backa i synnerhet.
  De har inte och får inga jobb.
  De flesta vill inte vara i en kriminell miljö men de känner
  inget annat. Det har hänt i Backa i Sverige.
  Vi är skyldiga att åtgärda problemet med grabbar på glid.
  Hur skall de 99,5% av alla invandrarungar som sköter sig
  reagera på när de stigmatiseras som kriminella av börd?

  Vi har alltså gått från ett humanistiskt till ett moraliskt
  perspektiv.
  Vi har avsagt oss analysverktyg när vi säger att klass-
  samhället inte längre existerar.

  Det är ändå skrämmande att man tycker att det stora prob-
  lemet är invandringen och vad den säger sig skapa. Vidare
  att man tycker att det är modigt från ett övremedleklassper-
  spektiv angripa de som befinner sig längst ner i samhället.

  Vad blir nästa projekt?
  Det finns ju de som anser att alla problem beror på den
  judiska världskonspirationen. Skall Janne och hans red-
  aktion även ta upp detta?

  2011-09-13
  22:32:58

  Uppdrag skapning
  Under alla mina år i Backa har jag aldrig sett ett
  direkt polisingripande. Janne Josefsson är här ett
  par timmar och lyckas filma ett. Lyckans ost.
  Eller?
  Enligt unga i Backa och en polis så var detta fram-
  provocerat av Josefsson själv.
  Det är inte särskilt förvånande. GP gjorde likadant
  för några år sedan och lät massa ungar säga att de
  var organiserade kriminella och att när de inte var
  yrkeskriminella drogade de sig eller bötade. Journa-
  listen fick en guldspade för dessa sagor.
  Josefsson har setts provocera fram "sanningar" av två
  småpojkar i Bergsjön om att de ville vara med i OG och
  också han har fått massor fina priser.

  PS actioninslagen i UG gavs till Josefsson av Backas unga
  vilka filmat när kamrater omhändertogs.

  2011-09-13
  09:41:17

  varför kriminell
  Under 70-talet fanns en kreativ diskussion om varför
  det fanns kriminalitet. Man tyckte sig finna ett mönster
  som visade att trassliga hemförhållanden med få eller
  inga anknytningar (rika kan även ha svårt att knyta an
  till sina barn), dålig eller ingen utbildning, arbetslöshet
  och droger. Kombination av flera gav en ännu starkare
  bild av hur man hamnade i riskzonen.
  Idag vill man inte hitta orsaker. Man vill blunda för att
  det skulle finnas strukturella samband. Istället vill man
  individualisera och se antingen biologiska orsaker eller
  att det beror på teologiska, alltså ondska.
  Intressant är att 60-talet är en period då hjulen rullade som
  aldrig förr eller senare. Alla hade i princip arbete och nästan
  alla fanns med i sammanhang. Antingen via folkrörelserna
  eller staten.
  Då var kriminaliteten extremt låg.

  Ändå, trots det allmänna välståndet, uppstod 68-vänstern i
  en tid då orättvisorna var historisk små åtminstone nationellt.
  Eller var det tack vare?
  Kanske är det så att när vi inte behöver oroa oss om vardagens
  bekymmer får vi tid, lust och ork att ta del av de större frågorna
  och kanske är det så att människan inte tål att allt är serverat ell-
  er åtminstone förutbestämt.
  Barn-utbildning-jobb-familj-dö är kanske inte den optimala livs-
  cykeln för alla.

  2011-09-13
  07:43:16

  Only in America


  I USA skall man nu lära barn om terrorism. En
  liten bok med bilder som skall färgläggas och
  bilderna är som de ovan.
  Man kan fråga sig om hur man tänkte när man
  publicerade detta för små barn.

  2011-09-12
  23:01:19

  Vad ville terroristerna?
  SÄPO har fängslat 4 unga svenskar( 3 somalier och en
  irakier enligt CNN) vilka anklagas för terroristbrott.Vad
  de hade tänkt att göra vet vi inte men jag känner inte
  särskilt stor tilltro till SÄPO och deras åtgärder.
  Skulle de spränga Röda Sten?
  Varför?
  Skulle de spränga Älvsborgsbron?
  Varför?
  Varför överhuvudtaget Göteborg?
  Känns mer som ett budgetingripande.

  2011-09-12
  22:55:09

  Sensationellt usel
  När Expendables kom kändes det som en av film-
  historiens mest förutsägbara filmer. Stallone som
  regissör känns sådär och med den samling skådisar
  som är med kan det inte blir bra. Dolph,Bruce,Jason
  och alla de andra jag-vet-vad-du-gör-ivarje-film-och-
  kan-bara överraskas-om-du-dör.
  Det är en studie i alla actionfilmens klyschor. Någon
  räknade på hur många som Stallone dödade i Rambo
  2, men tappade räkningen efter halva filmen och i Ram-
  3 eller 4 är det ingen ide att börja räkna. Här i denna
  film måste det slås någon form av rekord i dödande.
  Det är i detta som jag tycker genren är så obehaglig.
  Man dödar och skojar om vem som kört in kniven el-
  ler skjutit ihjäl först. Vem är snabbast? Jag förstår fak-
  tiskt inte det roliga.
  En patetisk nyckelscen mellan Stallone och Rourke
  blev bara för mycket. När Rourke fäller en tår över
  en kvinna han inte räddat livet på då trycktes off-
  knappen på.
  Det är ändå märkligt att dessa mördarexcesser aldrig
  möter kritik, men däremot(kanske inte det heller idag)
  om det blir knulla av då stormar de religiösa.
  En porrfilm skulle inte kunna sändas i det allmänna TV-
  utbudet men mördarporr kan visas överallt och i prin-
  cip på vilka tider som helst.
  Varför är vi så rädda för knulla men gillar massa mord?

  2011-09-12
  20:51:31

  Backa framåt i medierna
  På onsdag kommer Janne Josefsson att låta "vanligt"
  folk tala om hur rädda de är och hur fullkomligt livs-
  farligt det är i Backa. Under veckor har ett research-
  team vaskat fram guldkornen åt Josefsson och sedan
  har han kommit med micken och grillat makthavare
  och hittat rädda medborgare.
  Det är ett gammalt koncept. Han gjorde det i Bergsjön
  på Siriusgatan och för några år sedan när han hittade
  två 12-åriga OG-wannabees.
  Ingen med en normal syn på sakerna kommer till tals.
  Inga positiva bilder skall förmedlas. Det vet jag redan
  då jag inte känner någon som blivit kontaktad.Säkert
  har han hittat någon snurrig unge som tror han är skit-
  häftig när han säger att polisen är grisar.
  Det blir som med GP när de hittade en gigantisk hord
  av unga kriminella för ett par år sedan. Det var bra för
  journalisten som gjorde raketkarriär.
  På torsdag skall Debatt ta upp samma ämne och det
  skall bli intressant och se vilka som då får komma till
  tals.

  2011-09-12
  14:19:52

  Surfittor
  Går in på Netto och handlar massa som jag egentligen
  inte behöver. Det är dock en terapi att köpa gott och
  även att känna lukter av frukt och grönt.
  Vem behöver färdiga pannkakor, Skagenost på tub ell-
  er italiensk sallad i plastburk?

  Jag ställer mig i kö och väntar tålmodigt. En mycket
  vacker kvinna står framför i mycket vackra byxor.
  Så delar sig kön och jag frågar kvinnan framför vil-
  ken kö hon står i. Då svarar en surfitta i den andra kön
  att min kassa minsann är stängd. Jag ställer mig lydigt
  i den andra kön och tittar på surfittan. Hennes huvud
  går som ett tonårsollon i en dambastu. Hon är överallt.
  Hon är stressad. Kvinnan framför skall handla för exakt
  400 kronor och ber därför expiditen att ta bort några var-
  or. Då dyker det upp en bosnisk surfitta och tar plats i
  den avstängda kön. Min surfitta fräser att den är stängd.
  Den bosniska surfittan ignorerar henne totalt. Hon bara
  står där.
  Då börjar det gnällas i min kö om att fler kassor skall öpp-
  nas. Det är märkligt att alla dessa pensionärer eller förtids-
  dito alltid skall vara så stressade.
  I vilket fall så öpnnas den tidigare stängda kassan så att
  den bosniska surfittan får köpa sin isbergssallad direkt.
  Min surfitta har handlat klart men kan ändå inte låta det-
  ta bero utan kastar sig över den bosniska surfittan som
  svarade med att en harang ord som inte tål en översätt-
  ning.
  De smälls i kassar och klackar. Min surfitta går ut i rask
  takt och den bosniska går åt andra hållet.

  2011-09-12
  00:29:11

  Vad skall man göra?

  På 70-talet diskuterade man ofta olika
  former av hur samhället skulle organi-
  sera arbetet. Det fanns exempel som
  Lukasprojektet i England där de nedlag-
  da varven la om produktionen till nytt-
  ig samhällsproduktions som exempelvis
  dialysapparater vilket fanns för få.
  Andra som Gunnar Adler-Karlsson och
  Andre Gorz skrev om medborgarlön som
  skulle skapa trygghet för alla och som i sin
  förlängning skulle frigöra kreativitet hos
  många medborgare.


  Jag tror de senare var inne på rätt spår. Vi
  behöver alla en grundtrygghet för att frigöra
  de inre krafter som de flesta besitter.
  Vi behöver också bredda vårt kunnande. Få,
  väldigt få, hittar en mening i ett och samma
  arbete livet igenom. Man behöver förnyelse,
  man behöver pröva annat. Ju fler möjlighet-
  er vi har att forma vårt liv ju friare blir vi.
  Massor av människor sitter passiva helt i o-
  nödan och både de och samhället i stort skul-
  le tjäna på att vi skapade fler möjligheter till
  att ingå i sammanhang.

  2011-09-11
  23:12:19

  1X2
  Magnus Ranstorp sägs vara expert på terrorism.
  I år har han redovisat den gröna faran och sett
  den överallt.
  När Brevik sköt norrmän såg Ranstorp den gröna
  faran och fick orera om den islamitiska faran. Sed-
  an blev det tyst.
  Nu är han igång igen. Fyra gripna i Göteborg och i
  min värld kan jag bara säga att skepsis är ett under-
  statment. Ranstorp har nu lärt sig läxan från Oslo
  och säger:
  Men om det är en "Breivik" som ligger bakom, eller al Qaida, vet vi inte
  GT
  Mannen har definitivt en framtid inom Tipstjänst.

  2011-09-11
  09:59:05

  Börja göra berättelsen om sig själv
  När man passerar femtio år blir det uppenbart att
  tiden på jorden är ändlig. Fram till dess ingår inte
  döden i agendan och man springer på som om att
  allt skall fortsätta i en evighet.
  Det är nu man börjar få indikationer på att allt har
  ett slut och att livet är mer än bara den fiktion som
  vi tar in via TV och medier. Det är föräldrar som får
  krämpor och tappar minnet och förändras. Det lilla
  livet blir bara mindre och mindre tills livet försvinner.
  Många börjar därför efter femtio att fundera vad de
  gjort med sitt liv.
  Förr var detta naturligt och självklart. Människan över
  femtio var vanligt förekommande. Idag har vi en ung-
  domskultur som tänker bort de äldre i ett försök att
  tänka bort döden.
  Det blir ju ett kortare liv om det skall vara slut vid
  femtio.
  Det blir också ett kortare liv om man tycker att det
  är slut när man passerat femtio. Man har ju inte så
  mycket att välja på, antingen kör man på eller så
  lägger man av.
  Det är en fördel att få jobba med unga för då mås-
  te man ju anpassa sig och man slipper att gegga
  igen och bli en bittergubbe. Sedan urminnes tider
  finns ju en föreställning att ens egen unga generation
  är förtappad och den sämsta någonsin. Ett sådant
  tänk kräver ju att man bara fäster vikt vid negation-
  er vilket ofrånkomligen leder till surgubben.
  Så det gäller att ha ena foten i graven och den andra
  i händelsernas centrum så länge man kan.

  2011-09-10
  20:58:36

  Göra ett Vietnamkrig
  Usa blev efter Andra Världskriget den ledande supermakten
  jämte Sovjet. Efter en rad interventioner och småkrig gick
  man på moppe i Vietnamkriget. USA hade då satsat så sto-
  ra pengar på sitt engagemang i Sydostasien(Laos och Kamp-
  uchea fick ju också smaka död)att hela landets ekonomiska
  struktur häll på att rasa ihop.

  Man lockade och lurade då Sovjet in I Afganistan. Tillsammans
  med reaganeconomics och press från alla håll fick man Sovjet
  på fall och vips var man ensam herre på täppan. I slutet av 90-
  talet var USA ett historiskt världsimperium med total kontroll.
  Då kom twin towers och USA lockades att göra samma misstag
  som i Vietnam och Sovjet i Afghanistan.

  Nu 2011 är USA nästa imperium som hamnat på lerfötter. Man mås-
  te ut ur Afghanistan innan man förblöder. Irak har man så gott som
  lejt ut och behöver bara ställa in betalningarna till en massa lego-
  knektar som gör drängtjänst.
  Kommer USA att falla? Knappast. Till skillnad från Sovjet har staten
  USA en folklig legimitet. Men för en framtid kan man falla sönder.
  Det finns stora risker med starka delstater som vill vara själva och
  med en växande gruppen chicanos som vill ha mer makt. Den sen-
  are grupper borde dock kunna integreras på samma sätt som de
  svarta gjort det (om än haltande).
  Nästa president skulle i så fall heta Manuel Fernandez.

  2011-09-09
  12:18:31

  Supermen- in the beginning was communism
  Stålmannen skapades av två kommunister, Joseph Schuster
  och Jerome Siegel. De första historierna som dök upp från
  1936 handlade om en superhjälte som i röd mantel, vilket
  var en medveten symbol, stred mot finanshajar och allmänt
  storkapital. Stålis dök upp för att skydda hyresgäster mot
  skumma fastighetsägare och hjälpte strejkande arbetare.

  Serien blev snabbt populär och som nästan alltid köptes rätt-
  igheterna av ett mediabolag och ganska snart var Stålis pat-
  riot. Under kriget slogs han mot både Hitler och Mussolini.
  Innan den stora kommunistskräcken på 50-talet gjorde Stålis
  en sista politisk strid 1946 då han tog strid mot Ku Kux Klan
  och rasismen vilket var minst sagt kontroversiell i rasistiska
  USA (vet att i södra USA hade man värre raslagar långt in på
  60-talet än i Sydafrika).

  Så kom 50-talet och ondskan tog plats och Stålis blev kapital-
  ets dräng både på jorden och i universum.


  Då Stålis blev liberal. Första numret av Action Comics

  2011-09-08
  15:12:19

  Det tråkiga goda livet

  Jag ser två filmer Twelve av Joel Schumacher och
  Bloodsworth av Shane Dax Taylor.
  Den första handlar om ung amerikansk överklass
  och deras ytlighet som dränks i droger och där de
  som inte klarar av livet däruppe slängs ner i källa-
  ren för att aldrig ses eller höras mer. Det är natt-
  svart och den alla tävlar egentligen om vem som
  är mest förnedrad.
  Den andra är riktigt lantlig white-trash om en miss-
  lyckad countrysångare som på sin ålders höst åter-
  vänder till sin dysfunktionella familj. Det är en light
  version av Motorsågsmassakern.
  Det får mig att undra över om man kan göra en film
  om att allt är bra. Man möts och man är lycklig och
  alla ler och skrattar. Jobben man har är kreativa
  och välavlönade. Barnen leker. Ingen sprig och inga
  droger. Man älskar jämlikt och tar ett glas juice efter.
  Man planerar semestrar och goda vänner utan men-
  tala problem hälsar på.
  Skulle en sådan film vara möjlig?
  Skulle någon vilja se den?

  Det goda livet är nog svårt att skildra därför att det
  är en sådan utopi att ingen når dithän. Det goda liv-
  et kan inte existera utan sin motsats och det är mot-
  satsen som vi måste hitta lösningar på.

  2011-09-07
  13:44:50

  reklam
  Johan Ehrenberg (ETC 35år) berättar i Nya Vågen P1 om
  hur det gick till när han och tidningen blev stämda när de
  gjorde ett nummer om skönhet:
  -Vi visade att det gick lika bra att använda Bregott istället
   för alla skönhetskrämer. Så vi gjorde en annons där vi an-
   vände Bregott som skönhetskräm. Gissa vilka som försökte
   att stämma oss? Bregott! De blev skitförbannade för att bli
   sammankopplade med skönhetskrämer.

  2011-09-07
  11:51:58

  Paradoxen
  De som har de bästa arbetena och mesta makten
  och som rimligen borde vara de mest motiverade
  att utföra ett gott arbete är de som har störst be-
  hov att få de största ersättningarna annars sägs
  det att de inte klarar av att prestera.
  De som har de sämsta jobben och minsta makten
  och som rimligen borde bli motiverade av att få
  bättre betalt sägs må bäst om de hela  tiden får
  leva med att få det sämre. Endast med låg lön och
  ständigt stå under press att bli arbetslös sägs den-
  na grupp klara av att prestera.
  Det är som det sägs i Bibeln:Åt den som har skall
  varda givet. Matteus 13:12.

  2011-09-07
  11:39:19

  Höj skatterna

  Nästan alla är överens om att skolan idag har
  för knappa resurser och att man borde göra
  en rejäl satsning för att våra unga skall få så
  bra som möjligt. Idag gör vi tvärsom. Vi sat-
  sar på friskolor som gör att man blir stigmati-
  serad redan som 7-åring vad man tillhör för
  grupp(Lägg ner tanken på klasskolor och för
  guds skull sluta kalla dem friskolor-var är fri-
  heten?)
  Nästan alla är överens om att sjuka skall kun-
  na leva drägligt och att man skall få relvant be-
  handling.
  Nästan alla är överens om att gamla skall få en
  god pension så att man kan leva drägligt den tid
  man har kvar på jorden.
  Nästan alla inser att man måste få in de unga i
  arbete så att de blir en del av vårt gemensamma.  Om vi är överens om detta måste vi också bli öve-
  rens om nästa steg och det är att höja skatterna.
  Endast med gemensamma krafter kan vi göra
  något åt problemen. Staten det är vi alla. Det
  privata är särintressen som bara gynnar de väl-
  beställda och de som föds in i makt och rikedom.
  Endast gemensamt kan vi lösa de ovan ställda pro-
  blemen.

  2011-09-07
  11:04:53

  Kränka en kristen
  TV4 hade en minst sagt mild kritik av alla löjliga
  friidrottare som i tid och otid skall tacka Gud. Vis-
  sa hade Bibeln med som de stack upp i rutan. Då
  handlar det inte längre om något personligt utan
  om propaganda.
  Vad hade hänt om man sträckt upp Koranen och
  prisade Allah för allt och varit extrem islamist?
  Vad hade hänt om någon prisat Mein kampf?
  Vad hade hänt om någon halat upp Maos lilla
  röda eller Om jucheiden av Kim Il Sung?

  Jag hade egentligen tyckt det varit kul om det
  varit lite mer drag i evenemangen men är så
  trött på dessa mentalt lobotomerade som all-
  tid skall prisa Gud.
  Det är ju dubbelt dessutom. Alla dessa som pri-
  sat Gud och som sedan visat att de dopat sig,var
  det Guds fel att de fick anabola eller genomgick
  bloddoping?
  Richardson som vann 110m Häck tackade Gud för
  allt, innebar det att Gud diskade Robels och satte
  kinesen i obalans?

  Skall man göra propaganda för Gud på allmänna
  evenemang far man för djävulen vara beredd på
  att bli häcklad, annars tar man inte upp det? Det
  är ingen mänsklig rättighet att inte bli bemött i
  sin övertygelse, tvärsom, demokratins grund är
  ju att man får vara beredd på att försvara sin upp-
  fattning mot kritik.


  2011-09-06
  18:10:01

  Obehaglig anonymitet
  Ofta läser mna om kändis har gjort det och det.
  Det brukar inte leda till annat än att man försök-
  er ta reda på vem det är. Förr avslöjade alltid
  Proletären att Hyland kört full eller Oldsberg var-
  it plakat och idag kommer det alltid ut på nätet.
  Men innan måste massa kändisar klä skott för
  vad en människa gjort.
  Så idag ser jag en rubrik på GP. Idrottsledare av-
  stängd. Han har ofredat barn sexuellt. Hän är inte
  bara ledare utan också anställd av en skola. Då in-
  ser jag att någon kan tro att det är jag. Obehagligt.
  Anonymiteten är inte alltid bra. I detta fall och lik-
  nande skyddar det en människa men misstänklig-
  gör massor av andra.

  2011-09-06
  12:47:57

  Bättre än Onkel Kånkel
  Sann religionskritik

  2011-09-06
  12:15:21

  De dödligt tråkiga
  SR har blivit anmälda till Granskningsnämnden för
  att en musiker i Hammerfall valt att spela Onkel
  Kånkel i ett intervjuprogram. Anmälaren menar
  att Onkel Kånkel uppmanar till pedofili. Om man
  läser texten till Onkel Kånkel bokstavligt kan man
  ju undra men självklart är det till att reta upp den
  gemene moralisten i detta land.
  Det riktigt komiska blir ju när P3-chefen menar att
  man skall ta hänsyn till hyfs och god ton i valet av
  musik. Onkel Kånkel är knappast vare sig det ena
  eller det andra. Men det är tur att Public Service
  finns. Kommersiella kanaler är fega och hade dra-
  git sig för att sända.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hXjpoRmkzsE
  http://www.youtube.com/watch?v=hDYpknPQUBM&feature=player_embedded

  2011-09-06
  11:33:17

  Möte med Guds barn
  I mitten på 70-talet fanns en sekt som hette Guds barn.
  jag och en kompis stötte på dem då och vi blev på gat
  -an uppraggade av en ung snygg tjej som vi kom i sam-
  språk med. Vi bjöds in på möte och fick träffa gruppen
  som styrdes av en, i våra ögon då, äldre man.
  Vi diskuterade vilt och de hade det inte lätt. Vi var två
  drivna kommunister och religionsätare. Tjejen som bju-
  dit in oss vacklade och man såg att hon lyssnade till vad
  vi sa. Då blev gruppledaren påtagligt störd och ville att
  vi skulle gå. Vi propsade på att tjejen skulle med oss.
  Hon tvekade men stannade och det var en mycket hot-
  full stämning utan särskilt mycket kristen kärlek,
  Först år senare läste jag att Guds barn raggade medlem-
  mar till sin sekt genom att de kvinnliga medlemmarna
  prostituerade sig och man erbjöd gränslös sex. Det fick
  fanimej inte jag.

  2011-09-06
  07:41:12

  Varför tystnad nu?
  Förra året skickades ett antal unga kriminella till
  Manugua i Nicaragua för volontärarbete. Detta kri-
  tiserades och man menade att det skulle vara en
  slags belöning. Nu ett år senare kan man se posi-
  tiva resultat. Detta skapar inga rubriker.
  För flera år sedan gjordes en segelkryssning till
  Västindien med en ennan grupp unga kriminella
  och också detta fick kritik. Resultatet för de unga
  var lysande. Även denna gång tyst från media.
  Unga kriminella grabbar skall tas ur sitt samman-
  hang. Om man då tar dem från ett relativt väl-
  mående Göteborg till ett tufft Nicaragua är det
  klart att man måste få en funderare på hur livet
  skall bli.
  Unga kriminella vill i de flesta fall bort från den
  destruktiva verklighet de lever i. Men gruppen
  de finns i brukar inte gilla det. Om någon vill
  bli fri sitt kriminella liv brukar det också innebär
  ett totalat avståndstagande från alla man känner.
  Det är inte lätt.
  Den s k vård unga kriminella får i Sverige har ju
  dessutom mycket sämre resultat än vad resor av
  typen Manugua har. Det är dessutom billigare för
  staten att skicka dem till volontärjobb i Tredje värl-
  den än att vårda dem på svensk instutition.
  Avunden är stark och tanken på hämnd likaså.
  Många vill att unga kriminella skall få lida. Pro-
  lemet med den tanken är att de då permanentar
  sin kriminalitet.

  2011-09-05
  23:10:12

  Decennier av tystnad
  För 33 år sedan köpte jag Nomadness av Strawbs.
  Det var den första Strawbsplattan jag köpte men in-
  te den sista. Strawbs var ett band som tog ställning
  för folket och spelade ofta för facket och  vid olika
  protestevenemang. Texterna var enkla men alltid
  med en nästan pekoral rättfärdighet. Det var myck-
  et tilltalande för en ung revolutionär. Sista spåret
  spelades mången natt då drömmar om ett bättre
  samhälle var som starkast. Promised land är nog
  den låt jag haft de starkaste av dagdrömmar till:

  '

  It was early in the morning
  And our ship was still at sea,
  With a lifetime far behind us we were free.
  We had strong hearts and a faith
  In our good Lord's guiding hands;
  The mist before us cleared, and we saw the promised land
  .

  With our brothers and our sisters
  We soon forged into the land,
  Building towns and cities far beyond our dreams.
  As the tree which reaches to the sky,
  The child who learns to stand,
  So we had men of vision to create the promised land.

  But the vision soon became
  One man's view of wealth and fame,
  And the gun became what wisdom used to be.
  So the struggle had begun
  Which has never yet been won,
  Hear the people, hear them saying, "Are we free?"

  So God bless you, my promised land,
  Let nothing you dismay,
  For the hand that guides our fortunes has strange ways.
  And when the fight is over
  And the judgment is at hand,
  Please don't forget our brothers,
  Far beyond the promised land.

  2011-09-05
  13:45:45

  A single man
  Det regnar och jag lägger mig under en
  filt efter att ha haft ett tidigt morgonmöte
  och cyklat mig blöt.
  Kroppen får snart upp värmen och jag mår
  så bra.
  Jag sätter på Tom Fords debutfilm A single
  man utan några som helst förväntningar.
  Det handlar om en medelåldersman som
  undervisar i litteratur och som just förlorat
  sin manliga livskamrat vilken är arkitekt.
  Tom Ford är dessutom modedesigner så det
  är inte mycket till identifikation i preludierna.

  Det är en oerhört vacker film som egentligen
  inte berör ett dugg. Jag känner inte in mig en
  enda gång. Varför skall han ta sitt liv? Varför
  har han levt överhuvudtaget?
  Ford skildrar ett liv som är mig mycket fjärran.
  Ändå, det är inte så mycket vad som sägs som
  hur det gestalstas. Colin Firth är mycket bra
  skådis och formen, bilden och sekvenserna är
  så vackert förpackade att min nyligen uppvärm-
  da kropp fortsätter att värmas ändå in i hjärnan.

  När sedan Aldous Huxleys Efter många somrar
  har en central plats i filmen så måste det finnas
  en god tanke någonstans.

  2011-09-05
  00:08:31

  Vad är sanning?
  I dagarna visade de libyska rebellerna att CIA
  spelet under täcket med Kadaffiregimen. Vem
  förvånas? Å andra sidan kommer informationen
  fram men kommer att drukna i den stora bilden.

  USA stödde de rektionära muslimerna i Afghani-
  stan därför att de inte ville att de verkliga befriar-
  na av landet, Massoud och hans allierade, skulle
  ta över. Ur den grupp som USA stödde kom sedan
  talibanrörelsen och Al-Quiada.

  USA stödde Saddam Hussein i det nästan tioåriga
  kriget mot Iran.

  I två program har Dokument Utifrån visat hur den
  bosniska ledningen tillsammans med USA använde
  jihadister för att vinna mot Serbien.

  Sanningen är relativ. Makten har privilegium på att
  formatera våran verklighet och den behöver sällan
  vara sann.

  2011-09-04
  10:59:10

  barn
  Ens uppgift som förälder är uppdelat i flera
  faser.
  Till en början är man allt. Då gäller det att
  ge föda och se till att de klarar sig i tillvaron
  och närvaron är total.
  Med åren skall man släppa denna kontroll i
  takt med barnens formande till mer själv-
  ständiga individer. När de är någorlunda kla-
  ra så blir uppgiften att vara en lindansares
  skyddsnät. Man skall förhoppningsvis bara
  vara där på plats utan att man behövs.
  Men måste hela tiden vara på plats.

  2011-09-03
  10:51:38

  Den moderna människan
  Slötittar på Tv4 och ser hur det moderna
  förklaras.
  En superfjolla som drivit ytlighteten till sin
  yttersta gräns går runt och frågar kvinnor
  som skall springa Tjejmilen om varför man
  skall springa. En kvinna svarar:
  -Det är för att löpa är det bästa som finns...
  ja, näst efter att shoppa.
  -Vårat motto är: ju fortare du springer ju mer
  kan du shoppa.

  Vår tid...........

  2011-09-03
  00:38:45

  Om nätkommentarer
  Janne Josefsson tillsammans med nätsiten Politiskt
  inkorrekt hävdar att om inte människor får spy ut
  sin galla över invandrare så kommer allt bara att
  bli ännu värre. Om vi förbjuder rasism över nätet
  kommer det att ploppa upp Breivikare i varje gat-
  hörn.
  Det är en märklig logik. Om den stämde varför in-
  te då släppa lös varje pedofil på nätet. Om alla äck-
  el som vill knull barn fick fritt spelrum på nätet skul-
  le ju, med rasistkramarnas argumnet, pedofilin min-
  ska och det skulle göra gott för våra barn.
  Josefsson sitter på Åstol och bekymras över landets
  vita underklass som han upplever är förtryckt. Han
  säger att de som bestämmer skall flytta till förorten.
  Jag lever i Backa Röd. Enligt GT landets farligaste om-
  råde. Jag tränar massor av barn och ungdomar och
  jag tycker inte att de skall behöva utsättas för vare
  sig pedofiler eller rasister.
  Dag ut och dag in får de höra att mångkulturen,läs in-
  vandraren, är roten till allt ont. Försvann bara invand-
  raren skulle våra skolor bli toppen, alla skulle få ade-
  kvat vård, kriminaliteten skulle försvinna och alla skul-
  le få jobb.
  Har detta hörts förr?
  Ja, det är ganska exakt vad NSDAP gick till val på 1928
  i Tyskland. Då var det juden som var on och tysken som
  fick lida.

  2011-09-02
  00:32:41

  En riktig skitfilm
  Woody Allen har gjort många bra filmer. Jag såg, eller
  försökte se Midnatt i Paris ikväll och var helt fascinerad
  över vilken total smörja som kan göras. Vad handlar
  detta om? Meningslösa relationer i liv som verkar ännu
  mer meningslösa. Det var en omöjlighet att se färdigt.
  Hur kan denna film få 8,1 på IMDB?


  Mina Allenfavoriter är:
  Plat it again Sam
  Annie Hall
  Den allra bästa: Everyone says I love you

  2011-09-02
  00:12:51

  Vems demokrati
  Folkpartiet förnekar sig inte. De motsätter sig
  utropandet av en palestinsk stat. De menar att
  palestinierna inte har kontroll på sitt landområ-
  de och att palestinierna valt fel regering.
  I det första  beror ju brosten på kontroll att man
  är ockuperade av en främmande makt,Israel,
  och att denna makt bygger för att permanenta
  ockupationen av Palestina. I det andra skall vi
  enligt Folkpartiet ha en västerländsk Komintern
  som skall avgöra vilken form statsskicken skall
  ha i nyblivna stater.
  Folkpartiet fullföljer en svensk tradition av att
  krama stormakter i dessas strävanden efter
  att ha global makt.
  Det kan sägas åter: När det regnar i Washing-
  ton fäller Folkpartister i Sverige upp paraplyerna.

  2011-09-02
  00:05:56

  vem tjänar på kriget mot terrorism
  I en av de viktigaste böckerna under 1970-talet,
  Den Onödiga samtiden, av Jan Myrdal och Lars
  Gustavsson debatterar de utveckling. Gustavsson
  skriver då om kvinnorna i Manchesters tvätteri i
  slutet av 1800-talet som drar på sig reumatism
  och andra följdsjukdomar där de ständigt tvätt-
  ar i kallt vatten. En dag kommer en ung ingenjör
  till tvätteriet och uppmärksammar problemet.
  På några veckor värmer han upp vattnet gen-
  om att dra in el. Kvinnorna svarar med att gå
  i strejk. De hade alltid tvättat i kallt vatten och
  tänkte fortsätta med det.

  Jane C Huckerby berättar om amerikanska sol-
  dater i Afghansitan som lider med kvinnorna i
  en liten by som får gå flera kilometer varje dag
  för att hämta vatten. De borrar snabbt upp en
  brunn i byn och förser alla med vatten på ställ-
  et. Vad de missat var att kvinnorna uppskattade
  promenaden efter vatten. De fick socialisera sig
  med andra kvinnor och fick ett avbrott i den pat-
  riarkala lunken.
  Befrielse är inget som kan komma från ovan. Det
  måste vara det egna jagets uppgift liksom grupp-
  ens eller nationens.

  2011-09-01
  13:40:32

  Kärlek
  Ur Dödlig skörd av George P Pelecanos:

  -Vänta skall ni få höra. Så fort hon kommer ut från toan
   skiljer jag henne snabbt från hennes hjord. Det kost-
   ade mig bara två bärs. Hon drack inte ens upp sin öl
   förrän hon sa att hon var beredd att gå.
  Holiday slog askan av sin cigarett.
  -Jag tänkte att jag skulle ta henne till parkeringsplatsen
   tvärs över gatan, låta henne suga av mig eller nåt.
  -Och sen påstår de att romantiken är död, sa West.