leifsjoqvist

2012-04-29
10:50:29

Horror 2
Det händer ibland att den som står före mig i kassan
inte har pengar nog att betala sina varor. Jag har då
för vana att betala det som blir över för jag att bara
få situationen överstökad. Det är pinsamt att kommas
på att man inte har pengar.
Igår stod jag i kassakön och det kom en liten tjej och
trängde sig före. Jag lät det vara. Jag hade inte bråttom.
När hon skulle betala fattades det femton kronor. Då bör-
jade ett dealande om vad hon skulle ta bort. Tandkrämen,
föreslog expediten. Smågodispåsen, föreslog flickan.
Jag sa då att jag betalade det som var över. Jag såg fram-
för mig hur de skulle börja tömma en smågodispåse på 15
kronor och att de skulle bli en evighetsprocess.
När jag plockade i mina varor tittade jag upp i kön som var
kvar och möttes då av ögon som tydligt var misstänksamma.
Det slog mig att de antagligen trodde att jag skulle haft ett
långtgående syfte att betala för flickan och jag fylldes av bå-
de ilska och äckel.
Om pedofilskräcken går så långt som incestskräcken eller
tanken om glömda minnen som skapat häxprocesser så
hamnar vi i det läget att ingen vågar visa respekt eller kän-
sla för unga. Då blir det bättre att vara elak och skrika och
slå barn för då blir man åtminstone inte anklagad för att va-
ra pedofil.

2012-04-29
10:39:46

Horror i vardagen
Häromdagen när jag kollade Facebook såg jag ett
klipp på en ung tjej i bh. Jag tror inte att hon vill
att gamla gubbar skall kolla hennes klipp. Jag an-
tar att de flesta unga tjejer som viker ut sig på Fa-
cebook gör det för att appellera till andra unga tje-
jer och killar, men det finns många som de absolut
inte skulle visa upp sig för,men som får tillträde.Re-
lekterar de över detta?
I vilket fall klickade jag för att se vem det var. Jag
kände inte igen henne.
När jag lite senare kollade facebook igen kom jag
förbi klippet och då står det i rubriken:Leif Sjöqvist
och 8 andra har kollat klippet.
Jag insåg då att det går åt bägge hållen. Jag vill verk-
ligen inte var fulgubben som kollar unga tjejer i smyg.

2012-04-28
11:42:06

Borgerligheten och anarkokapitalism
Lööf i Centern anser att Ayn Rand är en av vår tids viktigaste
filosofer och författare. Det säger en del av vär borgerlighet.
Rand var libertian. Hon ansåg att den starkes rätt var själv-
klar. Åt den som har varder givet. Hon ville minimera staten
och endast lägga på pengar på polis och militär.Det säger en
del om en filosofi när man bara vill ha militär och polis och
vilka dessa statens största tvångsmaskiner skall beskydda.
Rand och libertianismen, och därmed också svensk borger-
lighet, letar efter sanktion för att utveckla klasssamhället i
rikting åt att de som har skall bygga ut sina privilegier.Inget
nytt under solen med andra ord.
Rand har en grupp tillskyndare som delar ut gratisexemplar
till skolorna i USA och som propagerar för hennes människo-
pessimistiska ideologi. Det gör att mången amerikan ympar
in hennes tänkande i unga år och som också skapar en gro-
grund för amerikansk imperialism vilken alltmer bara har si-
na enorma vapenarsenaler att ta till när de vill utöka sina pri-
vilegier.


Det intressanta är att hela denna filosofi grundar sig förutom
Rands romaner på Robert Nozick och hans verk Anarki,stat och
utopi. Nozick själv var ju medveten om den inbyggda motsätt-
ningen i denna ideologi då den ju bygger på allas lika rätt att
skapa sin framgång. Han insåg ju att vissa föds med fulla fick-
or och det stora flertalet med tomma och alltså är en rättvisa
omöjlig.


Det handlar också om värderingar om vad livet går ut på. Om
man vill hitta Rand och libertianernas motsats skall man ta till
sig Erich Fromm och då i synnerhet hans Att ha eller att vara vil-
ken i stora stycken ställer frågor som kräver svar om hur vi vill
leva våra liv. I Fromms värld handlar det om att leva i varat,att
vara klok inte äga utbildning för att ta ett exempel. Vi är i varat
inte i ägandet.

2012-04-27
10:48:42

Viktiga frågor

Sverigedemokraterna är i första hand till för att återerövra
smegman. De drivs av en vilja att män inte skall omskäras
då möjligheten att samla flänsost försvinner. Det var EDL,
English defence league, som väckte frågan om flange cheese
när de skulle svara på frågan om vad som skiljer arier och
semiter åt.

Asexuella fronten har haft möte och ur protokollet kan man läsa:
-Inför sexfria zoner(en gammalt krav från Grupp8 som borde införas)
-Inför sexfria kanaler på TV(där även allt smygsex tas bort)
-De asexuella bör ha samma status som homo-, bi-,trans- och alla
 andra typer av -sexuella.
-Var finns de asexuella i kulturen
-Asexuella fronten tar avstånd från religiösa asexuella då dessa ba-
 ra vill skapa tvång och ångest.
-Asexuella ställer sig positiva till självbefläckelse.

Idag räddas musikrörelsen av bandet The Kristet Utseende men vi
undrar alla var Peristaltiska Rörelsen tog vägen?De är saknade.

2012-04-25
10:23:17

staten och kapitalet sitter i samma båt
Förr i tiden pungslog hovet och adeln människor direkt
med skattepålagor för att kunna berika sig själva. Med
industrialismen fick underklassen lära sig att sälja sitt
arbete till underpris för att de med kapial skulle kunna
berika sig.
De var i vilket fall öppna processer och förtrycket var
oförblommerat.

Idag sker mycket i det dolda.
Politker bor och umgås med riskkapitalister och de hjälp-
er varandra med tjänster. Hur utbrett dett mutsystem är
vet ingen.

Detta var aldrig ett hot och ändå......idag har vi en större kapitalkoncentration
än någonsin och en ledning av staten som är ett med detta kapital

Det blir tydligt när man ser hur våra politiker säljer ut off-
entliga inrättningar och arbeten till kapitalet. Vår gemen-
samma egendom blir till vinster för de redan rika (snälla
rara rasister, se här var ni verkligen kan hämta pengar
till era svenska bröder istället för att skjuta fattiga invand-
rare).
Sjukhuset Serafen i Stockholm såldes till en grupp läkare
för 700000kr och några år senare säljs ungefär samma
sjukhus vidare för 20miljoner. Var i samhället finns såd-
ana vinster att hämta?
Dessa stölder av det gemensamma är vanligare än vi tror
och det kan ske då inget organiserat motstånd finns.

Sjung med!

2012-04-23
13:58:47

Borgarklassens diskreta charm

Jag kollar igenom serien Mad Men och fascineras. Det är
en mångbottnad serie som säger en del om vår samtid
och metaforerna finns i massor. Don Draper som är ser-
iens huvudfigur föds i ett falskt krig där han byter identi-
tet med en soldat som bränns till oigenkännlighet.Bara
det.
Serien visar 60-talets dubbelhet där nya idder ställs mot
gamla. Reklambranschens genombrott med televisonen
finns där som fond. Draper som är en schablon utan bott-
en lever den amerikanska drömmen. Den som är som
amerikansk potatis, stor och rund och rutten i mitten.
  Det mesta är ytan och allt det spännande händer under.
Det är familjeidyll och de stora värdena. Trohet och heder
å ena sidan, otrohet och hänsynslös karriärism å den andra.

Kanske i en framtid ser vi tillbaka på Mad Men som vi idag
läser en Balcaz eller Siewertz.
I ett senare avsnitt i en tid då Clay besegrar Liston kommer
rasfrågan upp på bordet. En av reklambyråns copywriters,
en kvinna, överaskar sig själv med en insikt: hon som ensam
kvinna har inte mer rätt än negrerna.
Massor av dylika små episoder finns i denna serie och det som
ett pussel som gör att jag bra gärna skulle vilja veta mer om
de som gjort den. Har de en tanke med alla dessa små berätt-
elser? Finns en tanke om att att vi skall lägga pussel och sed-
an slå ut med händerna när vi ser helheten?Har kollat fyra säsonger och väntar på när allt krökande och
rökande skall visas ge konsekvens.

2012-04-22
16:42:17

Total brist på utopiskt tänkande

De som idag beskriver morgondagens värld är rasister
och nazister. Det är negationer som skall ge oss ett bätt-
re samhälle. Rensar vi borg ogräset kommer välden att
kunna liknas vid en blomstrande sommäng.
Kan vi bara få bort zigenare, afrikaner, araber, perser,
turkar, afghaner, människor med funktionshinder så kom-
mer vår värld att bli bra.
Fram till 80-talet fanns intentioner om att göra världen
bättre. De flesta ansåg och insåg att kapitalismen bär på
en inneboende kris som kommer att sluta i kaos.
De t var den yttersta vänster som anlade ett maoistisk,
leninistisk och stalinistiskt perspektiv som vi idag på näs-
tan alla hål är glada över att slippa.
Det fanns däremot de som arbetade i Marx och Engels
efterföljd som vill en bättre värld. De som hade ett hel-
hetsperspektiv som innefattade att alla skulle kunna del-
ta på ett bättre sätt.


Där fanns Andre Gorz, Robert Havermann, Roy Medvedev,
Rudolf Bahro, Samir Amin, Frantz Fanon, Daniel Cohn-Ben-
dit för att nämna några. Det fanns självklart luckor i deras
tankar men de födde debatt och tankar som gav rikting
framåt.
I Sverige skrev Berntsson/Arvidsson, Klas Borell,Lars-Åke
Augustsson och även Per Garthon för att nämna några sven-
skar.
I Norge fanns Steigen och Ogrim och den förstnämnde gav
ut en bok i vintras som var den första på länge som ville dra
igång en debatt om vad vi kan göra för att jorden skall bli en
rättvisare och bättre plats att leva på.


Vi behöver diskussioner och vi behöver organisering. Ett Sverige
som tudelas mellan de som har och inte har föder klasskrig eller
ännu värre städer där delar styrs av en autonom kriminalitet.

2012-04-21
23:19:00

Breivik,islam, kristendom och vem styr världen

Breivik försvarar sitt genomförda massmord på helt
oskyldiga norska ungdomar som ett försvar mot is-
lams utbredning. Denna politiska paranoja delar han
med stora delar av västvärldens högerflygel.
Vi har Wilders i Holland, lega Nord i Italien, Le Pen i
Frankrike, vi har Sannfinländare, Fremskrittsparti i
Norge, Teaparty i USA och i vårt land har vi SD,ND
och Svenskarnas Parti.Den högerrasistiska hydran finns
i alla länder i Europa.
Det Breivik gjorde har föranlett en diskussion om vad
han står för. Det är att sanktionera massmord. Våra
sociala medier är fyllt av dårar som Breivik. De är tids-
inställda bomber. De säger sig leva i ett länder styrda
av Islam.
Minsta fakta motsäger detta men det är de inte intresse-
rade av.
Sverige består av till 90% etniska svenskar. Vi är i huvud-
sak sekulariserade men den religion som styr här är krist-
endom. Så är det.Islam och invandrare är underordningar
i ordets rätta bemärkelse.
Det stora hotet heter USA. Världens vapenmakt nummer 1
lider ekonomiskt. Historiskt så har världens ledande makt
ordnat sina ekonomiska bekymmer med vapen. Inget pekar
på att denna historiska sanning skulle ändras nu.
I USA styr den kristna religionen. Här finns en grogrund för
sann religiös fanatism och framtida krig kommer sannolikt
att styras av religiös propaganda.
Breiviks utstuderade massmord där han pricksköt från nära
håll 67 norska ungdomar som var helt försvarslösa kan vara
början på liknande aktioner. Breiviks plan var ju att mörda
ännu fler. Han planerade det under flera år och under tiden
förde hans diskussion med  massor av likasinnade som stän-
digt gav honom bränsle att fortsätta.

2012-04-21
22:07:31

rasism och dumhet
I Hjällboskolan protesterar föräldrar och elever mot rektorn
på skolan och hans uttalanden om de elever som dödsmiss-
handlade en 61-årig sjukpensionär.
Om rektorn hade varit professionell hade han hållt käften och
inte glappat i media, men nu var han inte det.
Men att i detta läge anordna en demonstration till försvar för
ett antal unga som begått en vidrig handling är mins sagt kor-
kat.
Vad ger det för signaler och till vem?


I Biskopsgården säger SDN upp sitt samarbete med Pantrarna
och detta för att en resa till Hovfjället inte slutat som den skulle.
Det är minsta sagt korkat. I Backa har vi ett projket med unga
män som skapat en egen fotbollsklubb och driver den med stöd
från SDN. Det har pågått 1,5 år nu och resultatet är förbluffande
bra. Ett intermezzo har vi haft och det var en träningsmatch som
fick brytas. Publiken betedde sig illa men inte någon som var med
i klubben. Det blev konsekvenser men för de som betedde sig illa.
Det fick stå till svars inför laget. Det är en av få gånger där man
öppnat upp när någon beter sig illa. SDN i Backa hade kunnat gjort
som Biskopsgården gjort mot Pantrarna och då hade vi också fått
konsekvenser. Ett gäng svikna män mellan 17 och 30 år på vift
och förbannde. Kul vision.
Pantrarna i Biskopsgården jobbar inte med söndagsskolebarn.Det
säger sig självt att jobbar man med ungdomar på glid ändrar man
inte dem över en natt. Man måste ges tid. Pantrarna är liksom de
unga i Backa från de egna leden. Det ger dem legitimitet och fan-
tastiska föredömen hur leva sitt liv på ett annat sätt.
Jag hoppas att helgvinet smakar gott i villor och radhusområden i
de lugna områden där Biskopsgårdens SDN-politiker framlider sina
liv. De borde inte få komma tillbaka på måndag.

2012-04-19
09:40:50

Särintressen
Lärarförbundet har fått en intellektuell kollaps.
I årets förhandlingar går man ut med att lärare
skall ha mer i lönehöjning än andra. Att lärarer
skall prioriteras på andras bekostnad.
Det är en facklig dödssynd att gå ut och kräva
egna fördelar på andra förbunds beskostnad.
Det är inte Lärareförbundets sak att ta ansvar för
vad kommunerna gör med sina pengar.
Man pissar helt enkelt på solidaritetens credo: vi
är värda mer än ni!
Det är inte tal om annat än att lärare är en grupp
som under år hamnat i bakvatten. Det är inte tal
om annat än att skolan är i kris och inte lyckas få
alla elever att nå sina mål.
Men det är kommun och stat som skall ta ansvar
för det. Det finns andra grupper i samhället som
prioriteras och det är inte andra arbeten som är
på lika nivå som lärarare som det handlar om när
det gäller dessa prioriterngar.
Jag kommer osökt att tänka på Orwells grisar:
..we are all equals but some are more equal than
others.

2012-04-19
09:15:41

Programförklaring

2012-04-18
19:45:06

Den omedvetna antirasismen
Igår skar kulturministern en tårta på Moderna museet.
Tårtan var ett konstverk, en performance. När hon skar
skrek det till.
Jag tycker överhuvudtaget att performance som form är
problemtisk, eller rättare, jag tycker det är jävla trams.

I vilket fall så rasar Afrosvenskarnas förbund och deras
företrädare Sabuni och kräver kulturministerns avgång.
Jag har inget emot att hon skulle avgå men frågan som
nu kommer upp är fel ställd. Kulturyttringar skall disku-
teras ock kritiseras men skit på dem som ropar efter för-
bud.

Vi lever i en tid då klass har sjunkit undan och allt etnifi-
eras. Det är uselt från båda hållen.
När man visar statistik att gambianer är våldsamt överrep-
resenterade i vissa brott och framför allt i Stockholm då kom-
mer Sabuni och skriker rasism. Han kommer också för att en
glass döps till Black Nogger. Är bara frågan tillräckligt etnisk
springer Sabuni och skriker.


De allra flesta anser att roten till kriminalitet utgår från ett
utanförskap. Klassamhället föder dylika utanförskap. De läg-
re klasserna och då i synnerhet de som hamnar längst ner
förlorar tilltron till de samhälle de lever i och begår brott och
de gör det inte som Robin Hood utan för att sko sig själva.
En stor del av denna underklass består idag av invandrare
och därför är de också överrepresenterade när det gäller
vissa brott. Det borde inte bli en diskussion om detta. Det
är självklart. Den etniska frågan är trams från båda håll.


Klassfrågan gör det tydligt. Det etniska skymmer sikten.
Jag har inget till övers för iranska shahenanhängare eller
Khomenikramare, inget till övers för de som drömmer om
ett Storturkiet eller kroater som gillar Ustajsa.
Jag vill dela verklighet med människor som delar min männ-
iskosyn oavsett var de är födda, punkt.
Jag delar inte verklighet med SD,ND eller Svenskarnas parti
trots att mitt ursprung finns sedan århundraden bland bön-
der, torpare och skogsarbetare i detta land.

Problemen uppstår för att vi har en ojämnlik fördelning av res-
urser och att vi bygger in dessa problem i hur vi lever och bor.
Vi har starten till ett apartheid i vårt land. Förorten bebos av
90-95% invandrare varav 50% saknar jobb. Där kan man läg-
ga all sin kraft på att visa på orättvisor och söka möjliga väg-
ar till att eliminera dessa orättvisor.

Om brott bara skall förklara etniskt kan man ju säga att sven-
sken har en läggning åt pedofili då de flesta som begår pedofil-
brott är etniska svenskar. Hur känns det om man är svensk men
inte tycker att pedofili är en del av ens karaktär?

2012-04-18
17:06:37

Till absolut rätt person
Jag fick ett mejl idag och kände att här har man
verkligen tänkt till när det gäller att skicka sak-
er till rätt personer:

Vi söker modeller till inspelning och andra samarbeten!

Hej!

Jag har tre snabba frågor till dig!

 

1 Vill Du vara med på inspelningar för webbTV?

Vi samarbetar med många olika kosmetika och hår företag och har många uppdrag framför oss. Kan du tänka dig att vara modell.

 

2 Vill Du vara med och sprida filmer om skönhetstips?

Vi har bla gjort filmer där Dessie, Sarah Tjulander, Linda Hallberg, Mogi mfl har medverkat. Den första Minisiten har uppnått nästan 300 000 visningar på några veckor!

http://www.lindahallberg.se/2012/04/fit-me-fest

Om du vill bli “syndicate partner” kan vi erbjuda dig produkter, goodiebags och presentkort på HM! I dagsläget kan man inte tjäna pengar på att delta.

 

3 Vill du vara med i MakeupFriends och göra makeuptutorials?

Du får olika teman att välja mellan, sedan skickar Du in din film och vi redigerar ihop den. Filmerna kommer sedan att läggas i en Minisite för MakeupFriends som du kan lägga upp på Din blogg samt spridas av andra! Detta har vi precis startat upp så hör av dig omgående om du vill vara med i starten.

2012-04-18
02:04:33

Skandal
Jon Michelet är en av Norges mest uppburna författare.
Han har skrivit en mängd polisromaner med sin huvud-
figur Thygesen, han har skrivit fem böcker tillsammans
med Dag Solstad om fotbolls-VM(som är bland det bästa
jag läst om fotboll), han har skrivit reportage, ungdoms-
böcker och reseskildringar. Hans artiklar om politik, ideo-
logi och massa annat är oräkneliga.


I Sverige gavs han ut på 80-talet och dä framför allt blev
han känds för thrillern Orions bälte och en av de bästa
politiska romaner som skrivits Järnkorset(som handlar om
nazistisk terrorism på 70-talet).
Han har alltså en oerhörd bredd och ändå har han inte över-
satts till svenska sedan 1991.


2012-04-17
10:50:28

Tiden står stilla
Det är bara en tidsfråga innan SD och andra muslimhatare
påstår att jorden är platt. Deras hat mot muslimer och der-
as retorik för att elda masorna mot samma muslimer är näs-
tan ord för ord hämtat från Urban ll, påve 1095.
Det var i november 1095 som Urban ll satte igång korstågen
mot muslimer.
Han förklarade: muslimer är en ras som är främmande för
Gud, har invaderat kristet land och angripit folket med svärd,
plundring och eld.
För att riktigt elda på massorna använde han kvinnorna som
bränsle:Och vad skall jag säga om de förfärliga kränkningarna
mot kvinnorna, om dem är det bättre att tiga än att tala.

Ja, vad skall man säga.
Dagens antiislamister använder ju samma propaganda som Urban.
Man för krig i Afghanistan med samma propaganda som Urban skick-
ade korsriddare till Jerusalem och med samma resultat. Folk dör som
flugor i den sanne gudens namn.

2012-04-16
14:05:34

Vad man inte säger
Det som är utpräglat för vår samtid är inte egentligen
vad man säger utan vad man inte säger eller tar upp.
Kulturen speglar i huvudsak borgerligt liv för de vik-
tiga frågorna och rent strunt till de stora massorna.
Bröd till folket är ju känt sedan urminnes tider men säll-
an ha väl en global befolkning varit så kulturellt utarmad
som idag.
Istället för att producera lokal kultur översköljs vi av
massproducerad skit från framför allt USA. Vi vet hund-
ra gånger mer om amerikansk polis(åtminstone den myt-
iska bilden)än vi vet om vår egen historia.
Vi inte ens håller kvar mattraditioner utan hänfaller åt vad
de amerikanska globala matkedjorna ger oss.

Under 1900-talet bröts ny mark. Arbetarklassen organiserade
sig och gav plats åt kulturen. Vi fick författare, filmare och
regissörer som skildrade arbetar- och underklass som annat
än lata,dumma, druckna och med läggning åt det kriminella.
Ett tag var den borgerliga kulturen så anorektisk att den höll
på att tyna bort.
Någon som undrar varför det sedan 80-talet skett en närmast
total restauration av den borgerliga kulturen?

Intressant är att såsom borgerligheten såg på arbetar- och un-
derklass långt in på 1900-talet så ser idag många på invandra-
ren som fått överta detta stigma.

Man får inte rätten att skriva sin historia.
Man tar sig den rätten.

2012-04-15
11:41:37

God ton
E: Du är en inavlad idiot från en religion med en sinnessjuk profet som gifter sig och knullar med barn. Din gud är sinnessjuk precis som du.

Förutom att du inte behärskar språk…Rädd ifrån dig?
Kan inte se ett hot från outvecklade araber…Kan du din korkade arab räkna upp Några tekniska grejer som ni har gjort under århundraden…
Tycker nog att du ska ligga lågt ….en mördarsnigel har med rätt till naturen än en korkad dum arabjävel som inte kan stava…


Det ända du kan skriva är hur du våldtar små barn, likadant som din pedofila sjuka jävla profet gjorde. Din gud är en sinnessjuk mördare och pedofil, ät griskött så du blir normal ditt äckel.
(Här inträffar en sensation. Nils Andersson skriver sitt namn)

Nils Andersson igen:
Din sjuka jävla inavlade pedofil, ta din sjuka pedofil profet och din sinnessjuka pedofil gud och dra åt helvete, där du och din gud hör hemma.

Vardagsspråk på Flashback. Det ovan är från Sweden Confidential en annan av alla dessa
seminazistiska bloggar.

2012-04-15
10:41:45

Brottsprevention
Hälften av alla brott begås innan en person fyller 18. Åren mellan 13 och upp till 18 är kritiskt viktiga för brottspreventionen. Här finns två mekanismer: en som speglar negativa sociala faktorer och kan hanteras med generella åtgärder, och en som är kopplad med individfaktorer och måste åtgärdas med åtgärder riktade mot individer. Man måste veta VEM som så småningom kommer att bli kroniskt kriminell, inte minst därför att många redan fungerar som ledare för gäng. Förhindrar man deras tonårskriminalitet förhindrar man kriminaliteten hos många andra tonåringar, liksom rekryteringen till missbrukskarriärer. "Vi vill inte sortera människor" säger politikerna.

Vilka alternativ finns för etablerade kroniskt kriminella som vill hoppa av? Många har haft en traumatisk barndom, misslyckats i skolan, utvecklat en antisocial identitet och tillsammans med likasinnade formulerat en egen fascistisk moral med förakt för svaghet och Svensson, och hat mot grisar och plitar som viktiga komponenter. "Du skall inte döda" ersätts med "Du ska inte gola". En majoritet har psykiatriska och missbruksproblem som de sällan får hjälp med.

De saknar ett prosocialt nätverk och har ingen utbildning som kan leda till anställning. Skulle de trots allt få inkomst ska de ändå leva resten av livet på existensminimum pga ett berg av skulder/skadestånd. Vem tackar ja till ett sådant erbjudande när alternativet är fortsatt framgångsrik kriminalitet och spännande gemenskap med vänner avbruten av relativt korta perioder av inlåsning med hotellstandard.


Sten Levander

2012-04-15
10:14:16

Vad med de gamla
Göran Rosenberg har en krönika i P1 nu på morgonen.
Han är ond över hur vi behandlar de gamla och i synn-
erhet de dementa och han återkommer till frågan:hur
har det blivit så här?
Frågan ger sken av att det har varit bättre. Det har det
inte. Jag började på Lillhagen 1975. Jag städade en som-
mar och sedan vickade några år innan jag tog en halvtid
1979. Långvården på Lillhagen var ingen paradistillvaro.
8 patienter på varje sal. 1 meters lucka och ett nattduks-
bord. I korridoren ett klädslåp dit en eller två hade nyckel.
3 gemensamma toaletter till 36 patienter. Ingen tillgång
till dusch utan att personal var med. Fasta matttider som
började med fruksot 830, lunch 1130, middag 1530 och
kvällsmål 1730. Mellan 1730 och 0830 serverades ingen-
ting. De som inte kunde ta vara på sig själva hamnade
i säng innan 1530 för efter maten skulle ju huvuddelen
av personalen gå hem. Det var rationellt och även om
det fanns kärlek hos personalen så gjorde systemet att
det var svårt att visa det. Det fanns mången person som
inte skulle ha arbetat i vården.


Jag tror inte en sekund att det var bättre förr. Tvärsom.
De dementa har det mycket bättre idag än för 30 år sed-
an.
Frågan om våra gamla blev ju offentlig när Ivar Lo-Johans-
son skrev om hur det såg ut på våra ålderdomshem i tid-
ningen VI 1949. Det blev en våldsam debatt om hur ålder-
domshemmen som var en fortsättning på fattighuset ofta
i hård regim förnedrade gamla.
Frågan är om det blev så mycket bättre?
Vi har i alla tider haft problem med våra gamla.
Förr var de i vägen när de inte längre var produktiva.
Idag är de i vägen för de visar att döden existerar hur myck-
et vi än försöker att göra ungdomen evig.


Det är här vi skall lägga förstoringsglaset när vi bedömer
hur hög grad av humanitet vi har i vårat samhälle.
Hur behandlar vi de våra svagaste?
Svaret bestämmer graden.

2012-04-14
11:57:21

Lära sig genom bilder
Det finns en övertro på att man kan utvecklas och
lära sig genom att träna sig med inre bilder. Det är
en genväg att slippa den längre vägen som heter
erfarenhet.
De inre bilderna sägs kunna lära oss att hantera
framtida situationer. Den som varit med om slags-
mål med kniv på en spårvagn vet att inga bilder i
världen hade hjälpt att hantera den situationen.
Jag arbetade i tjugo år med en mycket våldsam
man. Han drevs av ångest och projicerade ut den
på sin omgivning. Situationerna som utlöste våld-
et kom från hans inre bilder av hur världen såg ut.
Under de första åren var våldet en vardag som  i
princip åt upp mig. Hans värld blev min.
När jag till slut hade lärt mig vad som triggade hon-
om och inte gick med i vad han höll på med lugnade
allt ner sig och de sista femton åren hade vi en myck-
et lugn relation. Mitt eget lugn fördes över. Jag var ing-
et hot om jag visade tydligt att jag inte var rädd eller
arg.
Det var erfarenheten som skapade detta.Erfarenheten
och skapandet av en relation.

2012-04-14
11:45:28

Krigargenen
I en amerikansk dokumentär gör Sonny Rollins en
undersökning om vilka som bär den nyligen upptäck-
ta krigargenen.
Man har alltså upptäckt att män i en av sina X-kromo-
somer har en störning som gör att de har lättare att
ta till våld. Kvinnor har dubbeluppsättning av denna
vilket kompenserar till att inte ta till våld.
Rollins besöker buddistiska munkar, bikers, gängmed-
lemmar i LA, MMa-fighgters och Navy Seals. Han är ock-
så intresserad av vad han själv bär då han alltid haft lätt
att ta till våld.
Det visar sig att han inte bär denna gen. Inte heller MMA-
männen eller hälftan av Bikersmännen. Däremot så bär
alla de tre buddhistiska munkarna på genen.

Vad visar då detta? Inte mer än att även om vi är bärare
av vissa anlag så kan vi styra våra liv. Våldsamma miljöer
föder våldsamma personer och tvärsom.
Vi är mer än, vad Richard Dawkins beskrev 1972 i Den själv-
iska genen ,
förvaringsskåp åt gener.

2012-04-13
03:42:36

Lärde mig en ny sång
Var på Gamla Ullevi och fick lära mig en ny kampsång:
Lyssna!

2012-04-13
03:38:27

Det var bättre förr

När jag började att läsa och söka kunskap på egen
hand fanss det högerintellektuella som jag älskade
att läsa. Störst av dem alla var Sven Stolpe. Hans
lysande krönikor i Nya Wermlandstidningen där han
tog heder och ära av alla som han kallade rödskägg
var en fröjd att läsa. Dagens Timbrohöger skulle lära
av honom. Timbrohögern är ju magnifikt tråkig och
propagandistisk utan annan hänsyn än till den egna
pengapungen.
Kolla här!
Han och Myrdals rädsla för Sovjet sannfärdigades aldrig.
Men det var duktiga på att skriva hotet.
Lyssna!

2012-04-13
01:31:17

Lagen
Jag har lyssnar på radio om gruppvåldtäkten
i Mariannelunds flyktinganläggning och domar-
na som föll idag. Det är hårda domar. 6 års
fängelse och utvisning ur landet. I mitt tycke
bra domar. Fallet är unikt. Ingen av rättsperson-
erna hade hört talas om ett fall med så många
inblandade(jag vill minnas att ett gäng norrlands-
pojkar våldtog en tjej för några år sedan i ett
tält och att de var sju). Gruppvåldtäkter är myck-
et sällsynta även om rasister gör politisk poäng
de få gånger de dyker upp med icke-svenska ak-
törer.
Frågan är hur man bedömer den åttonde i fallet.
Han frikänns. Hur är det möjligt att man i all den
misär som är kan bedöma vem som gör vad?Och
är man oskyldig om man bara ser på när en kvin-
na våldtages av sju män?
Det kunde ju vara så att den åttonde var tvingad
dit och inte vågade agera. Det är inte straffbart
att vara rädd.

Vita män lynchar en svart man i Florida 1935..

Alla dessa eventualiteter måste ju lagen ta hänsyn till.
Det är värre om vi låter oskyldiga blir dömda och staff-
ade än att skyldiga går fria.

Samma gäller de unga pojkar som misshandlade 61-
åringen i Kortedala. Några av dem kanske inte deltog.
Några kanske bara var med och inte vågade gå undan.
De skall stå till svars men inte dömas som de som är
aktiva i mishandeln. Det är skilnad på aktiv misshandel
och vara passiv vittne till samma misshandel.


Idag känns det som media piskar upp en stämning på-
hejad av rasister och sociala media om att man skall
dömas på indicier om man är invandrare och be-
finner sig på fel plats vid fel tidpunkt.
Media har i och för sig alltid genom sin direkta rapport-
ering skapat lynchstämning men med nya aktörer så
når man också en mobb.

Utan en fungerande lagstiftning sjunker rättssamhället
som en sten i vatten och med sig drar den ner demo-
kratin i dyn.

Kvinna dömd av sharia

2012-04-11
13:50:01

Organisering
Vi är idag ungefär i samma läge som i slutet av 1800-talet.
Underklassen är inringad och stigmatiserad. Istället för att
diskutera övergripande orsaker så pratar vi om enskild mor-
al och problemens lösning heter bättre moral, religion och
självklart polisiära lösningar.
De som tog tag i problemet då folkrörelserna och politiska
partier har idag flyttat över till andra sidan.

Vi har ett apartheid light i Sverige. Underklassen är till störs-
ta delen invandrare. Det finns också en svensk underklasss
men den finns till största delen utspridd i glesbygden och helt
atomiserad.

Underklassen i större städer är uselt organiserad och den vik-
tigaste faktorn är olika islamiska organisationer. Det är idag
islam som tar till sig de som i slutet av 1800-talet organiserad-
es av en vänster.
Utvecklingen av detta är troligen att man på ena sidan får ett
religöst färgat motstånd å ena sidan och ett invandrarfientligt
fascistiskt på den andra. Mittemellan kommer då kriminella gäng
att samla dem som inte har någonstans att ta vägen. Klasssam-
hället kommer att bli övertydligt och över- och delar av medel-
klassen kommer att stegra sin isolation i vita stadsområden och
rika förorter.

Detta är min lilla dystopi. Vi är inte där än. Men tyvärr finns inte
så många ljus på himlen som motsäger att vi hamnar där.

2012-04-11
12:38:57

utveckling
För 250000 år sedan började människan att tillreda
varm mat.
För 30000år sedan började man tillaga bröd.
Det tog 220000 år att komma på tanken om
bröd.
Det ger lite perspektiv på utveckling.

2012-04-10
11:55:48

Skrämmande dokumentär
Kolla för guds skull dokumentären om Sarah Palin på
SvT Play. Den heter  Sarah Palin-you betcha!. Filmar-
en Nick Broomfield har följt i Palins spår och det är en
riktig skräckfilm han får fram.


I Sverige åker politiker för Toblerone eller missuppfattade
erättningar. I USA kan du göra och säga i princip vad som
helst(du kan dock inte vara otrogen)om du bara har back-
ning av kapitalet.
Palin är på det privata planet en hämndlysten sociopat. Hon
har använt sin ställning som guvenör till att få folk avskeda-
de och smutskastade.
Hon har uppmanat att skjuta av(vilket också hände)politiker
som var för en sjukvårdreform.
Hon hävdar gång på gång att de som är för sjukvårdsreformer
är för s k death panels.
Hon är totalt okunnig om utrikespolitik. Hon kan inte skilja på
Nord- och Sydkorea. Hon vet inte var Irak ligger. Hon har fällt
uttalanden om Ryssland som får det mest härdade att undra.
Hon är kreationist. Hon är homofob. Hon deltar i andeutdrivning.
Hon skuldbelägger, självklart, invandringen för USAs ekonomiska
bekymmer och ondgör sig, självklart, över islam.

Vad hon än gör så ställer de rika upp och ger henne pengar. De
snuskig rika bröderna Koch, ägare till ca 44 miljarder, förser hen-
ne ständigt med pengar och de är inte ensamma.

Varför ger man henne pengar?
Palin ingår i en tradition av amerikansk anti-intellektualism vilken
idag drivs av Teapartyrörelsen. Den är nationellt chauvinistisk och
driver frågor som gör rörelsen närmast gammaltestamentlig.
Inom den konservativa delen av USA finns flera läger men en är
den hatiska del som Palin tillhör och den är rik och mäktig.
Det är här som hotet mot världen som sådan finns. Här finns stoll-
ar som kan tänka sig att använda kärnvapen och i en orolig värld
känns det inte särskilt trevligt.
Det är en rörelse som i stort delar Palin, se ovan, medeltida retorik.2012-04-10
11:21:40

Bistånd- från vänster till höger
På 70-talet kom en kritik från vänster om att bistånd
var korrumperande och höll fast i synnerhet de afrik-
anska nationerna i ett beroende och konstant underut-
veckling.
Samir Amin skrev Den globala kapitalackumulationen
där han visade att centrum exploaterade periferi och att
lösningen på problemet var att exempelvis de afrikanska
staterna skulle lösgöra sig från världsekonomin och lita
till egna krafter.
Man menade från vänster att biståndet gav fel lösningar
med storskaliga lösningar som gav ett beroende till väst.
Man menade att om man bara levererar råvaror utan att
förädla själv och där varje nation var beroende av ett få-
tal sådanan råvaror blir underutvecklingen konstant.

Idag drivs samma fråga från höger och nyliberalt håll. Ar-
gumentationen är i stort densamma. Man vill öka frihandeln
i Afrika och mellan Afrikas stater. Biståndet ger korruption
och lite utveckling. Biståndet ger inlärd hjälplöshet.

Intressant är dock varför de organsiationer som styr detta
beroende så välvilligt ställer sig bakom ideer som skulle min-
ska deras inflytande.

2012-04-10
00:04:38

tredje italienskalektionen
Idag fick vi lära oss:
Voglio una fica.

Bra pedagogik.

Idag fick vi lära oss:
Voglio una casa.

Dålig pedagogik.

2012-04-09
20:12:48

Återigen
Idag redovisade BRÅ statistik för dödligt våld de senaste
året. En tydlig trend är att det dödliga våldet minskar.
2010  dog 91 personer av dödligt våld.
2011  dog 81 personer av dödligt våld.

Frågan är varför folk i gemen säger att det blivit värre?
Propgandan mot det mångkuturella slås i kras av verk-
ligheten.

Den stora orsaken till att propagandan får sådan genom-
slagskraft är de sociala medierna. Här kan vad som helst
sägas och i de flesta rummen dessutom oemotsagt.

Goebbels sa ju att:ljug så mycket du kan så kommer allmän-
heten åtminstone att tro hälften av lögnerna.

Monokulturens försvarare. Det är dene man som som står
som prototyp för de som vill bevara Sverige svenskt.

2012-04-09
10:33:45

Moral

I USA var det Nixon som gav den personliga moralen
dess framträdnade position vilken Reagan och hans
efterföljade drivit ytterligare.
Det handlar inte om struktur och det handlar inte om
klass utan bara om dålig eller bra moral.
Ändå när man tittar i vad den rike amerikanen invest-
erar sina pengar i så inte är det något som vi förknipp-
ar med god moral: vapenindustrin som inte kan vara
utan krig, gathed communiteis som inte kan vara utan
farliga människor och rädda människor, fängelseindu-
strin som tar hand om de farliga och som alltid med de
som lever ut drömmen utan moral, narkotika.


Jag ser Ärans män av Clooney och undrar om recensen-
ter är köpta eller om de är en del av strukturen. Det hand-
lar om presidentval och det handlar om att vara lojal och
ha moral. Det kommer aldrig längre. Det kommer inte till
de stora frågorna och om hur vi organiserar oss eller vem
som oavsett urnorna har mankten. Det är tröttsamt. Disk-
ursen är bestämd och bara i källare finns alternativ.


Clooney verkar ju ändå vara mer hederlig än de flesta. Ing-
en såpa här. Oavsett moral vinner de som har pengar och in-
te styrs av ett alltför stort samvete. Gott nog i dessa tider.

2012-04-08
15:32:31

Räddas den som räddas kan
Mikael Elinder har släppte en rapport från en undersök-
ning om vad som händer vid fartygsolyckor. Hans slut-
sats är att Titanic i hänseende till att flest kvinnor och
barn räddades var ett undantag från regeln att män of-
tast räddar sig själva i första hand.
Det är en rapport som är beställd från näringslivet och
jag är tveksam till dess vetenskapliga evidens. För ca
25 år sedan gjordes en stor undersökning i England om
bränder. Den rapporten visade tvärsom mot Elinders att
de som klarade sig var kvinnor, barn och även männi-
skor med funktionshinder. De som dog var människor
med stark fysik vilka valde att rädda svagare istället
för att sätta sig själva i säkerhet.

2012-04-07
14:41:23

Lösningar
I Europa börjar den kapitalistiska krisen ta sig allt
våldsammare uttryck. Vi närmar oss det läge när de
allra sämst ställda bara har sina bojor att förlora och
att dessa bara blir alltfler.
I Grekland sköt en man sig till döds och lämnade ett
brev efter sig där han skrev att han var så gammal
att han inte längre kunde arbeta och pensionen han
sparat åt sig inte längre fanns och han menade att
det var bättre att skjuta sig än se sig själv gå och rota
i sopor efter något ätbart.
Kapitalet har skott sig självt och då särskilt genom bank-
erna under de senaste decennierna så att systemen nu
brakar ihop. Det finns helt enkelt ingen mer att sno peng-
ar av.
EU och G20-gruppen har bara ett svar och det är att rädda
kompisarna i bankerna och deras största kunder. Dit har näs-
tan alla pengar gått under de senaste åren.

När så även medelklassen drabbas ökar konfrontationrisken..

Frågan om klass är inte längre sekundär. Den är avgörande.
makten står inför att val. Antingen kan de luta sig åt höger
och då lägga skuld på olika nationers invandrare eller så kan
de börja att ta apengar av de som har och att satsa offentli-
ga medel till utveckling för alla.

Det handlar om att välja fascism och rasism eller kollektiva lös-
ningar som innefattar alla de utan resurser.

I ett historiskt perspektiv, och så som läget har varit den sen-
aste tiden, lutar de åt att makten kommer att luta sig högerut
och ta stöd av rasistiska organisationer och fascistiska ditos.


Det kommer att ge oss etniska krig i Europa.
Den som trodde att Hitler, Mussolini, Salazar, Franco eller var-
för inte en Ceacescu var historiska parenteser kommer att för-
vånas över hur snabbt man kan skapa totalitära stater.

2012-04-06
20:55:03

En glad påsk!


Här får du reda på mer!

2012-04-06
15:10:01

religion och död
Vad skall man lyssna på när man vaknar upp sent på
Långfredagen efter en natt på stan?
Självklart faller valet på Teologiska rummet.

Jag är alltid förundrad över när religiösa intellektuella
diskuterar sin religion. Det handlar om urkunderna och
hur man skall tolka dessa. Det handlar om Gud, som ing-
en sett eller kan bevis hans existens, och om vad han
tycker eller har tyckt. Ingen kan säga att den kristne gud-
en är mer existerande än en träbit för animister eller för
den delen Robert Lind i Kramfors.

Religion är intellektuell autism.


När fyra personer diskuterat mannen på korset i 45 minut-
er kan man koka ner religionens grunder i tre viktiga bestånds-
delar:
1. Människan är rädd för att dö och religionen ger tröst åt denna
    ångest som döden för med sig
2.Religion ger tröst åt alla dess idag och historiskt som lever under
   sämre eller vidriga förhållanden, där fattigdom och våld(krig), är
   en vardag. Tro om ett bättre liv efter detta blir då en livlina till att
   överhuvudtaget överleva.
3.I förhållande till förra punkten använder makten religionen till att
   hålla kvar de fattiga och undertryckta i sitt underläge.

2012-04-05
15:54:23

Guilty or not guilty
Var Khieu Samphan en brottsling?
I Phnom Phen pågår en rättegång sedan
några år tillbaka. För en vecka sedan vitt-
nade Duch, som dömts till livstid, till förmån
för Samphan. Denne Duch var ansvarig för
ett av de värts lägren under de röda kmer-
erna och ansvarig för det legendariska S21
där upp till 12000 män, kvinnor och barn tor-
terades och avrättades.

Khiu Samphan var ända sedan 60-talet med i
den innersta kärnan av Röda Khmererna. Det
var han som fick prins Sihanouk att gå i allians
i kriget mot USA 1970-75.

Visste Khieu Samphan vad som hände under tid-
en 1975-79 då mer än en miljon kambodjaner dog?

Något måste han vetat annars var ju styret av Kamp-
uchea en chimär. Han närmaste vän var ju ansvarig
för säkerhetspolisen.

Jodå, Samphan visste.

Rättegången i Phnom Phen är i många stycken lik
den mot Eichmann i Jerusalem 1962.
Likt Eichmann hävdar Samphan att han dels inte viss-
te så mycket och dels att han bara lydde order.

Till Samphans nackdel talar att han tog över ledningen
för röda kmererna och var dess ledare fram till upplös-
ningen 1998. Om han inget visst under tiden 75-79 mås-
te han fått vetat under den följande 9-årsperioden och
särskilt då han är en intellektuell som talar flera språk
och har ett internationellt kontaktnät.

2012-04-05
11:00:05

Minne och känsla
Sokrates förfasades över tanken om böcker då våra
minnen skulle läggas utanför oss själva.
Idag används nästan alla minnen och information  i
maskiner. Vi behöver inte använda minnet i oss själ-
va. Vi förminskar vår personlighet.
I ett längre perspektiv är också faran för vad som kan
hända om vi låter maskinerna göra jobbet. Filmerna om
Terminator har en poäng. Maskinerna tar över där bara
för att rädda mänskligheten från människorna själva.Lag-
rad information som behandlas kan ju få utfall som är för-
färliga. Det kan ju vara att driva utilitarismen till sin ytter-
sta spets. Det är bättre att låta miljoner barn dö av svält
i södra Sudan för att rädda några miljoner i norra. Det är
ju mer rationellt om man på det sättet räddar en miljon
fler än om man inte koncetrerar hjälpen. Liknande scenar-
ior kan multipliceras mångfalt.
Det överrationella har aldrig givit några goda samhällen.
Det som gör oss människor unika är vårat känsloliv. Vi kan
få djur att göra rationella saker men knappast att skriva en
dikt, göra en låt eller att filosofera om vår härkomst.
Det är samtidigt en paradox då man man bara behöver gå
till sitt lilla liv och se hur svårt vi har att hålla sams. Det är
sällan rationella orsaker som gör oss till ovänner eller ännu
värre fiender.

2012-04-05
09:38:52

Energitjuvar
I alla organisationer finns det människor som anser
att deras uppgift i livet är att leta upp allt som är
negativt och ge detta sitt fulla understöd.
De gnäller och klagar och hittar fel. De skuldbelägg-
er och utsätter andra, alltsomoftast bakom ryggen,
för massiv kritik.
Vad tror de skall komma ut av det?
Tror de att den alltid kritiserade helt plötsligt skall
ändra sif och säga: tack för att ni kastar all denna
skit och jag förstår nu att jag skall ändra mig och
gora som ni vill.
Hur skall man kunna ändra sig?
Energitjuven som gnäller och kritiserar har ju aldrig
alternativ.
Det är inte hans sak.
Man skall se upp med dessa energitjuvar.
De är som en pest som sprids med luften.
Man märker det inte förrän det är för sent och då är
det oftast dödligt.

2012-04-04
23:58:09

Löjlig konspiration
En del konspirationsteorier är ju roande. JFK har ju haft
så många teorier att det kommer konspirationsteori om
konspirationsteorier inom kort.
Palmemordet kittlar också fantasin. Vem gjorde det och
varför?
Estonias 800 döda måste hittas en mening till och man
konstruerar teorier där döden kan skyllas på annat än
bara dålig båt.
David Ickes teori om att vi styrs av ödlor i människoform
är ju i en klass för sig.

Idag såg jag en film som hette Apollo 18. Det handlar om
en uppskjutning av en raket 1974 som bara försvann.Här
skall förklaras varför en raket som aldrig sköts upp oför-
klarligt försvann.
Tanken är alltså att NASA tillsammans med den amerikan-
ska regeringen skulle dölja att man förvägrade Apollo18
komma tillbaka från sin månfärd.
Orsaken skulle vara att det på månen skulle finnas spind-
lar som gömmer sig i stenar.
F ö visste också kommunistregimen i Sovjet om detta då
de hade ett skepp redan på plats utan att någon vet om
det (och aldrig fått reda på det).

Men varför i himmelens namn skulle NASA dölja att de hittat
organiskt liv på månen?
Det finns ju ingen rimlig förklaring.
Varför skulle man fortsätta att dölja detta?

En riktigt dum konspirationsteori.
En riktigt dum film.
Det är också dålig till formen.

2012-04-04
16:15:49

Internet dödade schack
Jag såg en dokumentär igår om Bobby Fischer. Jag minns
matcherna mot Spasskij 1972. Det stod om det i tidningar-
na och det refererades dagligen i SvT. Det var som tung-
viktsmatch i boxning, inte riktigt men nära fighten mellan
Foreman och Ali två år senare i Kinshasa.
Bevakningen av schack fortsatte och fick en stor genom-
slagskraft under 80-talet då Karpov mötte Kasparov.
Sedan tystnad.
Vad hände?
En anledning kan vara att en internationell schackorgani-
sation blev två och då dör intresset på samma sätt som
när boxningen börjar dela upp sig i en massa organisation-
er vilka alla utnämner världsmästare.
En anna anledning kan vara internet. Vi är inte längre så
imponerade av brädesförflyttning när vi via skärmen kan
hitta andra saker att imponeras av.
En tredje när Kasparov blev besegrad av en dator.
Ändå, det skall tydligen finnas 600 miljoner schackspelare
på jorden.
Ändå, antalet möjliga drag under ett parti är lika många som
det finns atomer i Vintergatan.

2012-04-04
13:57:24

radical chic
Tom Wolfe fångade under 70-talet sin samtid genom flera
djuplodande reportage. Han gjorde det ofta genom att
ställa oförenliga bilder mot varandra.
I boken Trippen skildrar han gruppen eller kollektivet Merry
Pranksters resa genom USA. De bestod av ett antal drog-
ande intellektuella där Ken Kesey(Gökboet) var ledare öv-
er exempelvis poeten Allen Ginzburg och där den litteräre
halvt fiktiva legenden Casady(On the road again) kör buss-
en. Detta hippiens ansikte mot omvärlden får för sig att de
skall möta Hells Angeles och deras resa och mötet dessa
grupper emellan skildras i amerikansk media vid tiden som
vore det världens största händelse.
Vad som hände egentligen sas på detta möte vet vi inte mer än
vad Wolfe delger oss. Visst hade det varit spännande att sit-
ta där mellan Sonny Barger och Ken Kesey, de två närmast
diktatorisk styrande ledarna av den tidens två kanske mest
uppmärksammade grupper.


I en anna bok, Radical Chic, skildrar Wolfe hur rika och kända
amerikaner tar till sig strejkande arbetare eller de kommunist-
iska Svarta pantrarna i deras stora hus eller etagevåningar
för att ha möten och samkväm. Leonard Bernsteins möte med
Svarta Pantrarna blev en variant av mötet i trippen.


Här finns någon centralt att diskutera. Ett orättvist samhälle
kan avväpna hotet mot dessa orättvisor genom att släppa någ-
ra företrädare från de som utsätts för orättvisor och på så sätt
avväåpna mer genomgående försök till att förändra samhället.
Detta blev fallet i USA där de som ville förändring snart sjönk
undan när det amerikanksa samhället hade slutit leden igen
och slickat såren efter Vietnamkriget.

2012-04-03
23:01:30

saktmodet rullar in
Ibland kan jag känna att min framtid är osäker. Så gör
väl alla till och ifrån. Jag har allt annat än en säker an-
ställning och när jag vill ha utveckling i det jag sysslar
med så är jag också benägen att rycka undan den plan-
ka jag står på. Vattnet kan ju få en att vakna till.
Jag drivs inte av något som helst begär att äga. Tvärs-
om. Ägandet är självkorrumperande. Den som äger är
rädd om sina saker och drabbas av ångest av att inte
få tillräckliga inkomster för att kunna fortsätta sitt ägan-
de eller att utöka detta.
Så länge jag är frisk är jag tacksam att leva om än så
med ringa medel.
Idag har jag mer än jag behöver men har alltid i bak-
huvudet att det komma tider då allt bara försvinner.
Jag minns min tid som husägare då jag fruktade rän-
tehöjningar mer än annat eller att bilen skulle gå sön-
der och skapa stora extra utgifter.
I detta förnekande av ägande finns frihet. Jag behöver
inte korrumpera mig eller slicka röv.

2012-04-03
10:59:07

Moralpanik i repris
1973 visade TV en liten film om kärlek mellan en
ungpojkae och en flicka. Han var 16 och hon var
14. De älskade varandra och under en gemensam
vistelse i hennes föräldrars sommarstuga hade de
sex.
Föräldrarna kom på dem. Pojken polisanmäldes och
dömdes. Den tidens lagstiftning ansåg honom vuxen
och henne som barn.

Det blev debatt och under en tid var man med flexibel
i bedömning när det vara nära ålder vilket är helt korr-
ekt då många är klara för sexuella relationer vid 13 med-
ans andra får vänta till närmare 20 innan de är redo.

Lagen var ju till för att skydda barn under 15 för övergrepp
och manipulationer av långt äldre där det var uppenbart
att den äldre utnyttjade ett barn.

För några år sedan lades ett lagförslag där man skulle se
mellan fingrarna vid sexuella relationer mellan unga med
liten ålderskillnad. Högsta domstolen har dömt i fall som
överensstämmer med förslaget och därmed skapat preju-
dikat.
Ändå idag så dömer tingsrätter unga människor  för våldtäkt,
trots att det sexuella skett med bådas samtycke ,och det en-
bart på ålderskillnaden. Om tingsrätten följer lagen slaviskt
skulle alltså en pojke som är 15 år och en dag som har sex
med en flicka som är 14 år och 364 dagar för våldtäkt.
Hela tiden handlar det självklart om sex som är frivilligt från
bådas sida.

2012-04-02
12:00:10

Hatet
De fyra som nu sitter anhållna för misshandeln mot
61-åringen på Kortedala Torg visar hur mycket för-
dämt hat det finns i vårat samhälle. Dels övergrepp-
et av dessa unga pojkar och dels den reaktionen mot
dem.
Hatet mot pojkarna kan jag förstå men inte när det spill-
er över på deras föräldrar, släktingar och ännu värre män-
niksor som delar deras ursprung.
Vilken kultur tillåter att man dödsmisshandlar äldre män?

På Flashback, denna arena för anonyma nazister, flödar ju
omdömen som svin, kräk, avskum och värre epitet, men in-
te bara mot pojkarna utan deras nära och deras eventuella
etniska likar och där halshugger man allt från araber till neg-
rer.
Två av dem som greps i ett första läge och som sedan släpp-
tes och med all sannolikhet gav namnet på förövarna drabb-
as ändå och det bara för att de inte är etniska svenskar.Det påminner om hatet mot sexualbrottslingar. Börje Svensson
psykoterapeut har givit ut en bok som heter De mest hatade där
han ger en bild av de han behandlar.
Han kan se ett mönster i förövarnas bakgrund men menar att
det inte ger så mycket då ännu fler med samma bakgrund inte
begår sexuella brott. Däremot kan man ha hjälp av det i behand-
lingen efter brott.
Det värsta med dessa brott är att även förövarens fru, barn,släkt-
ingar och vänner drabbas när brottet uppdagas. Helt oskyldiga får
klä skott för vad en man(det är nästan bara män som begår dessa
brott)gör. Likheten med invandraren är slående.

Vi hatar och då ger det oss rätten att ropa efter summariska rätte-
gångar, hämnd till varje pris och att oskyldiga också döms.

2012-04-01
21:08:16

En vanlig prins
Jag cyklade genom Helsingör och hamnade i en liten butik.
Jag skulle köpa cigg och tänkte att man får ta seden dit
man kommer och sa till den gamla mannen bakom disken:
-Jej hvill hä ön hvidd pränce?
Han tittade på mig med stora ögon och pekade sedan på
vinflaskorna. Jag pekade då på cigaretterna och han skak-
ade på huvudet.
Jag gav honom en hundralapp och han slängde mynten
som blev tillbaka på disken och såg sur ut.
Danskjävel, tänkte jag.
För övrigt kommer ju prinsen som är huvudperson i Hamlet
från slottet Elsinore i Helsingör.

2012-04-01
15:15:15

Den tunna ytan
Jag har varit på träningsläger i Helsingör med A-laget.
Vi var inkvarterade på vandrarhemmet som är ett 100
år gammalt greveresidens.
Första natten låg jag och läste Arne Dahl Viskleken och
var mycket koncentrerad. Cykeln stod alldeles utanför min
dörr i bottenplanet två meter ifrån mig och det var en glas-
dörr.
Så skulle jag ta lite luft och såg att cykeln var borta. Bus
tänkte jag först, men när jag inte såg eller hörde något
började tanken om stöld bli uppenbar.
Då satte ilskan igång. Det första jag tänkte var att det
var cirkusfolket som var på gräsplanen över vägen. Det
var cirkus Benneweis. Massor av onda tankar om resan-
defolk, tattare och annat dök upp i mitt huvud. Jag såg
min cykel placerad i en av husvagnarna.
Jag rusade över vägen för jag tyckte mig se rörelse. Men
det var inget när jag kom fram.
Jag tog bilen och körde runt på måfå men huttade ingen-
ting.
När jag kom tillbaka stod cykeln på plats igen.
Det var ett bus.

Jag stör mig dock på att jag anser mig vara en upplyst
man med värderingar som inte skiljer folk åt bara för
deras ursprung reagerar som jag gör när bara ryggrad-
en får råda.


Det är som Jedikrigarna i Star Wars får lära sig att hat och
okontrollerad ilska leder över dig to the dark side.