leifsjoqvist

2012-02-29
13:19:56

tiden förändrar perspektiv
När jag såg The road warrior(Mad max 2) hade jag inte sett
Mad max. Den hade skapat ett namn att vara originell och
trots sin våldsamhet bära på en tanke om hur vår framtid
skulle gestalta sig. Filmerna kommer ju i en tid när atombombs-
hotet är ständigt närvarande.
Nu när jag ser dem runt 30 år senare kan jag bara säga att de
klarar inte att ta steget till klassiker. Tiden har varit riktigt stygg7
mot filmerna.
Jag reagerar mot Mel Gibsons uppspärrade ögon eller när han
skall vara hård. För många lika roller har eroderat mot det det
en gång var.
Musiken är fruktansvärd. Jag retar mig igenom både 1 och 2 och
undrar om en tondöv satt musiken.
Handlingen som jag en gång tog till mig visar sig nu vara ytlig
och lätt religiös.
Mad max 3 (Thunderdome) är ju närmast en parodi på de två
första.
Något säger mig att det finns filmer jag inte skall se igen utan
låta dem vara så som de lagrat sig i mitt minne.

2012-02-28
10:28:53

En tidsinställd bomb
Unicef har släppt en rapport som visar att flera
hundra miljoner barn föds och bor i slumområden.
Inom kort kommer en majoritet av alla barn att
bo i städer och då kommer dessa slumbarn att
vara en stor minoritet.
Barnen i slumområden nås sällan av skola eller
sjukvård, vilket ger dels utsatthet för sjukdomar
och dels föds de in i ett utanförskap som är själ-
va grogrunden för de kriminella nätverken.
Så vi kommer i städerna att få tydliga gränser
mellan fattiga och rika. Städerna kommer då
att stängas av där de rika bygger murar
och där de fattiga kommer att leva i slum och
där konstituera en subkultur där våldet styr.
I den styrande globala eliten finns bara ett sätt
att lösa detta:polis och militär.

2012-02-27
22:44:19

Polisen skjuter
Under förra året sköt polisen dubbelt så mycket som
året innan. Vad beror denna ökning på? Om man an-
vänder en zizekisk analysmetod kan man kolla svenska
polisserier och applicera detta på verkligheten.
Irene Huss, Wallander, Maria Wern och andra polisser-
ier skjuter så fort det finns en möjlighet. Näst senaste
Wallander sköt polisen i källaren utan att polisen var
hotad. I varje avsnitt i alla dessa oändliga serier så
drar poliserna pistolen vid minsta incident. Jämför med
äldre svenska polishjältar och se att där finns knappt
pistolen med i handlingen.

2012-02-27
22:39:06

narkotika på rättspsyk
Idag rapporterades att det smugglas in narkotika
på Rättspsyk på Lillhagen. Jag tror även att detta
gäller Rättspsyk i Backa. Igår kom en minst sagt
flummig ung kvinna och ville ha adressen. Hon
stod då 200 meter ifrån. Hon var liten, osäker och
verkade påverkad.

2012-02-27
12:33:44

Världsbilden
P1 skall ju ge allmänheten information om vad som
händer nära och fjärran. Det skall vara information
som gör att vi själva någorlunda kan fånga upp en
bild vad som händer i världen.

P1 morgon har inslag om vargjakt, svårt att drogtesta
poliser, om vård i livets slutskede och en massa skit
om prinsessan( en politiker från åland har blivit polis-
anmäld för att han skrev om en parasits födelse, så
lågt i tak är vi idag). När den kraftiga kantringen till
höger kommer med Löfven pratas det om hans nya
laguppställning( fotbollen är mer seriös än politiken
i dessa dagar).


När man skall beskriva läget i Syrien frå vi den eta-
blerade västeuropeiska informationen utan större
alternativ. Det handlar alltid om enskilda aktivister
och vad de säger och gör. Man får aldrig någon upp-
fattning om graden av organiserat motstånd och vad
som är innehållet i detta organiserade mottsånd.
I Senegal samma sak. Abdolaye Wade vill mot lagen
sitta kvar som president en period och motståndet mot
detta är stort men kanaliseras genom att Youssur N´Dour
är emot då han är en världskändis.


Presidentvalskampanjerna i USA handlar bara om personer
och deras åsikter. Det är så utan djup att mental vattenpla-
ning är normen.
Så självklart för att ge det hela en sammanfattning kommer
ett reportage om Oscarsgalan och att Max von Sydow inte
fått någon statyett, vilket inte borde störa då han ju inte
längre är svensk.

2012-02-26
10:27:02

Den viktiga frågan
Inom socialdemokratin har man nu slutfört sin resa
till att bli ett borgerligt parti bland andra. P J Anders
Linder säger att med Löfven kommer de politiska fråg-
orna i centrum igen. Vad han menar är att alla klass-
frågor försvinner och vi diskuterar skattesänkningar,
ränteåterbäring, stöd till storföretag, utveckling av
vapenindustrin och kärnkraften, övergång till euro,
anslutning till NATO, bättre övervakning av folket,
kamp mot terrorism(vad nu det är)och till slut kan
man se att det blir politisk strid om hur mycket vinst
man skall få ta för skol- och vårdföretag.
I denna tid av total konformism och konstituerande
av korporativism och oligarki då är det stora frågan
i våra medier vad den nyligen födda prinsessan skall
heta.
På fullt allvar sägs det att monarkin följer samhällsut-
vecklingen då man döper barnet till Estelle istället för
Birgitta eller Ingrid.

2012-02-26
01:36:50

bara en Myrdal
Jag läser förordet till Skriftställning 18 av Jan
Myrdal. Det är mycket myrdalskt:
-Så skärptes de verkliga motsättningarna i den stora krisen
 och klassen visade sig som klass för sig vid barrikaderna med
 de nya unga ledarna
(1789). Frankrike började åter att klyvas
 mellan nationen, folket och herrskapet, de ständigt onationella;
 adliga emigranter 1793, vichyiter 1942 och Masstrichtpolitiker
 1997.
Nog är det åter gryning i Europa(detta skrivet 1998)-som 1830,
1848,1871,1917,1936,1944 och 1968. Inte undra på att tuppen
står i mörkret på sin gödselstack och tiger helt idealiskt.

Jag undrar hur många som idag helt klart är med i Myrdals
världsbild och årtalsassociationer?
Som gammal myrdalit tror jag mig vara med:
1830 Julirevolutionen i Frankrike
1848 Den andra republiken utropas i Frankrike
1871 Pariskommunens uppgång och fall
1917 Ryska revolutionen
1936 Spanska inbördeskriget och upptakten av Andra Världskriget
1944 Landstigningen vid Normandie och vändningen av kriget(osäker
         på hur det passar in med det andra)
1968 Upproren i väst och öst. Ockupationen av Tjeckoslovakien.

Här finns en tråd som handlar om klassernas kamp. Aldrig hör man
dessa diskussioner idag. Det är synd. Vi behöver lära av historien
att det är rätt att göra uppror.

2012-02-25
22:17:28

radical chic
Det finns en debatt om vad som händer i protesternas
värld. En skola menar att enfrågeröreslernas handlar om
engagemang utan riktning. Occupyrörelsen blir menings-
lös om det inte samtidigt kopplas till en politisk rörelse
som kan arbetar för förändring inifrån såväl som utifrån.
Spontanrörelserna gör skada då de ger ett alibi åt det
bestående. Menlösa protester av några få på några få
ställen är inget hot mot det bestående, det är inte ens
så att det bestående ens behöver bry sig.
Vem minns Attac?
Om en djupare förändring skall komma måste folk orga-
nisera sig på samma sätt som arbetarrörelsen gjorde i
slutet av 1800-talet och som kom ut och på många håll
tog över under 1900-talet.
Det behöver skyndas men det måste göras.
Alla dessa individuella aktioner vi genomför idag förändrar
inte ett piss. Havet dränker den lilla strålen. Det är som om
vi tror att den liberala ekonomiska drömmen kan flyttas til
det politiska och att där kan den energiske och kloke mannen
ändra hela samhällen med enskilda manifest och stora face-
bookgrupper.

2012-02-24
19:18:36

Ödlorna styr

David Icke är min favorit bland konspirationteoretiker. Han anser
att jorden styrs av ödlor i människoskepnad. Bland dessa ödlor
finns över- och underordningar men planen är att ta över jorden
helt och göra människor till slavar.
Om man bortser från själva ödlan så känns ju den teorin som den
är genomförd.
Jorden styrs av en liten elit. De har gigantiska tillgångar och med
alla pengar tillkomer makt. I Ryssland styrs ett litet antal miljadärer
som gjort sig rika på olja, skrot och industrier som de i princip stulit
från det ryska folket.
I USA finns några fler och under senaste decenniet är det finansfolk
som lurat skjortan av det amerikanska folket.
Även i lilla Sverige kan mna se att stora omfördelningar av resurser
gjorts från mindre bemedlade till rika.
I lilla Sverige är makten kanske mer homogen än någonannanstans.
Från sossar till moderat är steget så litet och alla är överens.
Massan fördummas med att babbla om prinsessan skall heta Estelle
eller Birgitta.

Så inte finns det ödlor men är skillnaden så stor från Ickes ödlevärld.
Den stora massan av människor är verktyg för ödlor eller rika.
Ödlor eller rika styr världen oberoende av den stora massan.
Så vart är vi på väg oavsett om det är rika eller ödlor som styr
världen.

2012-02-23
15:36:09

Jesus älskar alla barnen
En av de stora frågorna både i vår tid och som generell
existensfråga är: hur kan jag leva gott samtidigt som mil-
joner barn svälter ihjäl på jorden?
Jag har inget tillfredställande svar på den frågan. Jag smi-
ter undan. Jag skulle faktiskt kunna skänka mer pengar än
jag gör men det gör jag inte. Några tusenlappar per månad
skulle rädda kanske hundra barn.
Jag skulle kunna arbeta mer politiskt för att få en förändring
till stånd. En liten omstrukturering av vapenindustrin och iställ-
et satsa på småjordbruk i Sahel skulle rädda kanske miljoner
barn till livet.
Å andra sidan går det inte att leva om man skall ta ansvar för
varje knyte på jorden och inget säger att jag så skall göra. Men
ändå?
När jag då ser jur man går fullständigt bananas för att ett makt-
barn kommer till världen undrar jag om det finns en pervers Gud
med i spelet.
Nu kommer hundratusentals människor att skicka presenter till
någon som har av allt överflöd.
Nu kommer miljoner att begeistras över ett litet barn och detta
samtidigt som man vänder miljoner svältande barn ryggen.
Avskyvärt, var ordet.

2012-02-22
20:26:56

Bokrean

Första lasten kom idag från bokrean och den första
boken jag högg tag i var Boris Savinkov En terro-
rists bekännelser. Savinkov var revolutionär och var
i början av 1900-talet klassad som terrorist i sin kamp
mot den kejserliga feodalriket i Ryssland. Under en stor
del av 1900-talet var han sedan en revolutionär och
hjälte men hur ser vi på dessa revolutionärer idag då
nästan all form av befrielsekamp får stämpeln terrorism,
igen.
Sedan skall jag läsa Jon Ronson Den stora konspirationen
vilken handlar om extremister i alla dess former och hur
de formar sin världsbild.
Vidare kom Ander Björnsons essäsamling Var 1900-talet
förgäves och Skriftställning 18 av Jan Myrdal. Det var ett
tag sedan jag läste skriftställningar och det verkar vara
hög tid att återta den vanan. Man behöver inte instämma
i Myrdals diktaturkramande för att läsa han kritiska inlagor
om vår samtid.

2012-02-22
20:17:05

Battlestar galactica
Jag har alltid varit barnsligt förtjust i science-fiction.
Jag läste Heinlein som mindre och Asimov som lite
äldre och druknade i Lem(Stanislav).
På film var jag såld på Månbas Alpha och senare
Stärnornas krig för att helt absorberas av Aliensviten.

Battlestar Galactica började så bra men nu inne på
säsong fyra så dog allting. Det känns hur man bara
fyller avsnitt efter avsnitt med jidder. De central frå-
gorna som tidigare skapade intresse som när våra
hjältar använder självmordsbombare eller gör revo-
lution, eller hur man avgör vad som är mänskligt el-
ler inte har nu reducerats till religiöst mumbojumbo.

2012-02-22
20:12:11

En fri man
Mina behov i livet är inte så stora. Denna morgon
med mildväder fylldes jag av lycka. Det gick att
cykla utan att behöva frukta isfläckar och asfalts-
besök. Jag rullade Litteraturgatan fram och kände
mig så tillfreds. I hörlurarna Rövarkungens ö av
Nationalteatern.
Hela vägen fram till morgonträningen vid Lundby
gymnasium kände jag eufori. Hela kroppen verk-
ade tacka världen för att det åter gick att cykla
ordentligt.

2012-02-21
09:40:35

Leva det stora i det lilla

Under de senaste månaderna har mitt fysiska jag levt
i en liten värld. I princip har det rört sig i en omkrets
på några kilometer. Så häromdagen när vi åkte till
Hjällbo kändes det som om jag var på en rejäl utflykt.
Ändå, med åldern känner jag inget behov att fysiskt
vidga mina vyer. Jag har min läsning.
Med Lasse Berg har jag varit i Kalahari och med honom
rest ett par miljoner år.
Med Corwell är jag i England i slutet av 800-talet och följ-
er saxarnas kamp mot danerna. Femte boken Det brinnan-
de riket
fortsätter historien om Kung Alfred byggande av
en nation och om Utreds liv att motvilligt vara Alfreds verk-
ställare.
Med Zlatan är jag överallt i fotbollens finrum och bakgårdar
och inte minst får en inblick mellan öronen på vår störste
fotbollspelare.
Med Slavoj Zizek sliter jag för att försöka förstå hur Hegel,
Lacan och Lenin kna hjälpa mig att förstå den värld vi lever
i.
Peter Robinson Alan Banks forstätter att vara medelålders
man i England som löser brott och söker leva ett gott liv.
Inte minst är det av intresse att läsa om vad Banks lyssnar
på för musik.

2012-02-21
09:25:03

Det är alltid den fattiges fel
När det blir kris i ekonomin är det alltid samma mönster
i förklaringarna hur man skall ta sig ur krisen:
-Det är arbetarna som har för höga löner
-Det är för bra sjukförsäkringsregler
-Vi fär gå i pension för tidigt
-Vi jobbar för lite

Det verkar finnas en gräns där man kan ställas till ansvar.
Idag är alla som tjänar under 30000 orsaken till krisen.
De som tjänar över kan aldrig ställas till svars, tvärsom,
dessa behöver istället extra lön och bonus för att kunna
fortsätta vara kreativa och göra nytta.

Det är en paradox.
De som tjänar under 30000 skall smaka piskan,
de som tjänar över 30000 skall få morot.

De som inte gör annat än förverkligar de som tjänar
över 30000 planer skall alltså straffas och de som bär
ansvaret för den havererande planen skall belönas.

2012-02-20
16:05:09

Barnångest
Igår lyssnade jag till Filosofiska rummet. Det hade
en diskussion om de största frågorna. Det handlade
om evigheten.
Alla tre hade sin barnupplevelse klar för sig, den som
handlar om oron över vad som finns bortom universum
och vad som finns efter döden eller den totala frånvaron.
Jag minns detta glasklart.
En sommar i Värmland kunde jag inte sova om nätterna.
Jag var rädd att mina föräldrar skulle dö före mig.
Jag var rädd för tanken att när jag dör kommer jag aldrig,
aldrig åter. Det är en svindlande tanke.
Tankarna om universums och uppkomstens gränser, eller
rättare brist på gränser fick mig att gå från ångest till ny-
fikenhet.

Idag oroar jag mig inte ett dugg. Evigheten är ett faktum
och jag kommer att finnas via mina gener om än inte med
mitt medvetande.
Livet är en process och nu när förfallet börjar kan jag bara
göra konstateranden.

I diskussionen i Filosofiska rummet menade man att orsaken
till att vi inte längre bär ångest över barndomesn frågor är att
vi förträngt dem.
Det stämmer inte med mig. Jag har inte förträngt men jag har
en annan erfarenhet nu som gör att jag accepterar villkoren.
Det finns inget jag kan göra för att förhindra ålderdomen eller
döden.

2012-02-19
02:57:04

terrorismens bakgrund
Motståndets tid handlar om uppkomsten av den tyska terrorismen.
Vi får följa Bernward Vesper från hans barndom med föräldrar som
var trogna nazismen även efter nazitysklands fall till hans självmord
1971. Vesper träffar i tidiga år Gudrun Enslinn som också hon starkt
påverkades av sin far,denne var en man som deltog i kriget men som
ansåg att han bara lydde order.
Man kan tydligt se att de hade rätt i sin analys av samhället,men att
deras praktik i princip krossade hela vänsterprojektet.Dock,ännu i bör-
jan på 70-talet fanns ett ganska stort stöd för vad Baader-Meinhof höll
på med.Det var när man började råna ,kidnappa och mörda som i prin-
cip alla tog avstånd och gav sitt stöd till polisen istället.
Deras tanke att de skulle tvinga den borgerliga staten att visa rätta,
fascistiska,ansikte och då väcka det tyska folket till revolution föll som
en stor gråsten i misslyckanders hav.
Det var en politisk voluntarism, en historisk vendetta och medvetanden
som präglades av skuldkänslor.

I en tid av generande ytlighet är det alltid en glädje att se en film som
berör och som respekterar sin publik.
I en liten parentes träffar Vesper den svarte Black Pantherledaren Stok-
ely Carmichael i London och där Vesper uppmanas att åka tillbaka till
Tyskland,döda sina föräldrar och sedan hänga sig själv.I felaktiga slut-
satser i den politiska kampen låg RAF och Svarta Pantrarna varandra
nära.
Nästa projekt blir att leta upp Bernward Vespers roman Die Reise som
ut postumt och fick många att prata om den stora generationsromanen.


2012-02-18
23:22:48

en feg en
Dan Granlund är mannen på P4 som censurerade
Swen Wollters krönika.Fy vad fegt.Vi fylls av så
mycket skit varje dag att lite mental saltsyra bara
kan vara uppfriskande.
Detta är vad vi inte väntas tåla:Läs och lyssna!

2012-02-18
19:47:25

innan det är för sent
Prästen Martin Niemöller greps och sattes
i koncentrationsläger.Han tillhörde de som
tigit när miljoner innan han hämtades.Det
fick honom att skriva följande:
I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist;
Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten;
Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude;
Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.

2012-02-18
16:32:18

Musik
Det är intressant att jämföra gårdagens politiska
extremvänster med dagens politiska islam.
Båda kräver en total underkastelse inför urkund-
erna(Koranen eller de fem stora).
Båda är sexualfientliga och ser homosexualitet
som en sjukdom.
Båda hatar rockmusik,islamister hatar all form av
musik.
Båda ser dödandet av oskyldiga civila som en
nödvändig del att nå det fullkomliga samhället.
Båda kräver hierarkiska organistioner där få ut-
valda skall leda den stora massan och där någ-
ra står i kontakt med den stora sanningen.
Båda anser att våld är der enda sättet att nå
den förändring de önskar.

2012-02-18
14:32:40

Vad tänkte jag då?

Under 70-talet var jag anhängare av ett aprti som
ansåg att rockmusiken var fiendens musik. Rocken
var skapad för att söva arbetarklassen och därför
skulle den bekämpas. Under samma tid satt jag
och lyssnade till den musik som jag än idag ligg-
er mig närmast hjärtat. Den klassiskt progressiva
rocken med grindstolpar som Genesis, Gentle Giant,
Colloseum, Camel, Jethro Tull, Greenslade,Jade
Warrior, Fruup, Gong, Soft Machine och många många
andra är svåra att karaktärisera som borgerskapets
kuturella stridsmedel i kriget om hegemoni.
Ändå var det vad som hände.

KPML(r) och SKP tävlade om vem som mest hatade
rockmusiken (många r-are var Stonesfanatiker och
hade också de problem med denna politik).R-arna
skrev:
Vi menar att man som revolutionär och anti-imperialist
måste ha en i grunden fientlig och starkt kritisk hållning
till USA-amerikanska rockmusiken. Inte ett ögonblick
glömma att detta är fiendens musik, en musik att söva
och förföra vår ungdom, arbetarungdom med.

eller, av samma författer:

En typsik orgiastisk musik. Med det menar vi att den,genom
sin monotona rytm, sina ständigt upprepade enkla musikalis-
ka teman och sin höga volym strävar efter att hesta sina åhör-
are till extas.
  Nära kopplat till extasen  är musikens ofta uttalade exotiska
karaktär. Det är en musik som har skapats för att propagera
individualistisk och sexuella utlevelse.
Det är en musik för borgerlig njutningsfilosofi.

Ändå samlade denna musik tusentals åhörare och den mer
kollektivt danande några tiotal.

Det fortsätter:
  I gitarrsolona och löpningarna finns också ekon från indisk
yogakult och feodal världströtthet, som ger musiken en typ-
isk flumkaraktär. En musik att hascha och fly bort till.

Till slut:
Ett annat drag, som väl måste sättas på minuskontot, är att
den moderna rock- och popmusiken är en melodiskt mycket
fattig musik. Till förvillelse  lik blues- eller andra enkla teman
återkommer i låt efter låt- för övrigt rör det sig ofta om stereo-
typa sololöpningar kring några mollackord.
Måste inte bristen på utvecklad melodik innebära en hämmande
begränsning, som också får till följd att musiken blir ytterst svår-
sjungen, svår att komma ihåg- inget man går och nynnar på eller
kan sjunga i lag med kamraterna?

SKP hade ju en variant på detta då de efter maoistisk förebild gill-
ade opera vilket r-arna förde in under borgerlig musik och därför
ville stoppa byggandet av ett nytt operahus i Göteborg, vilket var
en mycket stor fråga för göteborgsvänstern under några år.

Jag lyssnade då på all form av rock och gör det än idag. Måhända
är det därför jag blivit mer borgerlig i mina tankar. Ändå så har ju
de drivande i denna politik idag flutit upp blivit megakändisar inom
nöjesindustrin, men de kanske lyssnad ännu mer än jag på rock
och i smyg?

Läs mer om detta och andra stolleprov i boken Människor som gått
till överdrift av Kalle Lind.

2012-02-17
22:15:00

Dagens i-landsproblem
Igår kväll började mitt tangentbord att krångla.
Det händer inget när jag trycker på ett antal tan-
genter.Lösningen är att lägga upp tangentbordet
på skärmen och trycka med kontrollen.Jobbigt!

2012-02-17
22:04:22

Prioriteringar
Under några minuter som det tar att skriva
detta inlägg så dör det tusen barn
av undernäring. Mina tankar finns inte hos dem.
Istället är mina tankar på mitt knä och mitt lår som
fick ta emot rejält med stryk då jag gjorde en rej-
äl vurpa med cykeln idag.
Barnen dör i huvudsak i riktigt varma och torra
Sahelområdet.
Orsaken till mitt fall var kyla och dess konsekvens,
is.

2012-02-17
01:57:59

Ett sorgligt slut
Inatt kollade jag det sista avsnittet av The Shield.
7 säsonger och 88 avsnitt. Det säger sig självt att
man kommer nära karaktärerna när mna spender-
ar så mycket tid.
Det är ett mycket ovanligt slut för att vara en amer-
ikansk serie. Huvudpersonen Vic klarar sig men på
vilket sätt. Seriens huvudfigurer tillhör ett strike team
som arbetar på gatan. De har höga ambitionen och
vill utöva lagen, men frestelserna är många och svåra
att låta bli. Sakta förändras de. De dras in i saker de
från början tagit avstånd ifrån men som gör att de ba-
ra faller djupare och djupare utan att egentligen kun-
na styra händelserna.
Jag inbillar mig att serien väldigt väl speglar dagens
USA. Framför allt hur det polisiära och kriminella dras
till varandra och befruktar varandra som två sidor av
ett mynt. Gråzonerna är fler är de tydligt lagliga.
Det etniska sammanbrottet framkommer. Det etniska
går före det klassmässiga. Det etniska går före lagen.
I like it.


79kr på CDWOW!

2012-02-16
09:34:47

Den nya drogen
I Ryssland har man konstruerat en ny drag som
sprider sig. Den är billig men den är dödlig. Den
kallas Krokodil.
Man gör den genom att koka recepfria läkemedel
med kodein och sedan tillsätter man bensin och
några andra kemiska preparat. Det blir till en
fattigmansheroin.
Konsekvenserna är stora. Inom kort blir huden
torr och skrovlig och grå. Efter några år lossnar
köttet från benen då vävnaderna dör. Det ser
ut som om krokodiler slitit loss kött från kropp-
en, därav namnet.

2012-02-15
23:41:57

Laglöshet
Om polisen inte klarar av att lösa småbrotten upp-
står en situation som ger att människor tar lagen i
egna händer. När min dotter och henns två vänin-
nor blev misshandlade för mer än ett år sedan så
tänkte polisen inte ta tag i det trots att de bägge
förövarna greps på platsen. Det var först efter att
jag tagit kontakt med Västekot och de fick stå till
svars som det hände saker. Innan jag valde att gö-
ra så övervägde jag att ta saken i egna händer, som
tur var jag i Skottland då det inträffade och han att
kyla ner det omedelbara hatet.
Om ¨för många människor råkar ut för att polisen
inget gör vid inbrott, skadegörelse, stöld och miss-
handel ökar risken för att fler tar lagen i egna hän-
der.
Det kan ske genom att man bildar medborgargarden
eller som maffiadominerade områden att man låter
de lokala gängen ta hand om det mot betalning.
Det är alltså ett allvarligt hot mot demokratin när
polisen inte gör det de är till för. Alla pengar som
läggs på imaginära terrorister kunde man lägga
på att utreda vardagsbrott, det skulle demokratin
tjäna på dubbelt upp.
Dels skulle vi dämpa misstänksamheten mot grupp-
er som förknippas med terror och dels skulle folk bör-
ja lita på staten om brott klarades upp.
Vem kan egentligen vara emot det?

2012-02-15
23:32:48

Vi och Dom
I ett samhälle där murar finns eller är under uppbyggnad
finns tecken på vad som är på gång. Invandrarungar som
finns i en skola med nästan bara svenska lärare ger ofta
tecken på vad som är fel.
Invandrarungar som inte känner sig hemma i det svenska
kan vara oroliga och jobbiga i den "svenska" miljön och
små änglar i sin hemmiljö. Det ger olika bilder och svårt
att att förstå om man har olika.
Svenska lärare tycker att barnen är jobbiga och släkten
till barnen tycker att skolan överdriver då de bara ser äng-
larna. Om man då inte har tillit till varandra uppstår sprick-
or som oftast lagas med murar.
Skolan är ju bara andra steget i problemet (det kan ju ock-
så vara klubben eller liknande)som bottnar i samhällets ök-
ande desintegration.
Förr fick arbetarklassen vara med i det offentliga när de ställ-
de till skit. Den rollen har idag tagits över av invandraren och
då specifikt förorten. De som lyckas bland invandrarna ser ju
till att lämna förorten ganska kvickt.

2012-02-14
23:15:19

bra tjej
Lyssna på Alexia! Lyssna här

2012-02-14
23:11:24

Vad gör oppositionen
Regeringen föreslår en lång rad inskränkningar
i demokratin i syfte att underlätta för polis och
säkerhetspolis att slippa oroa sig för lagar och
förordningar.
De senare är saker som kommit till i kampen för
demokratin. Det är inget som skall ges upp utan
kamp.
Anledningen till att angripa demokratin sägs vara
att terroristhoten har ökat.
Har de det?
Vi hade tokstollen som sprängde sig själv i Stock-
holm för drygt ett år sedan, men vad mer?
Vilka är hoten?
Hur står de i relation till att underminera demokratin?

2012-02-14
15:14:52

En bild säger mer än tusen ord

2012-02-14
00:04:13

jag tror

Nuförtiden verkar det som om man skall respek-
tera alla människors tro. Kan man det?
Om jag tror att mitt kranvatten kan bota can-
cer och jag säljer det som botemedel mot cen-
cer till andra som tror att mitt kranvatten kan
bota cancern är det då helt oproblematiskt?
Om jag tror att min granne är en demon som
satts till värdlen för att utrota alla i Backa och
jag i den tron samlar alla ndra i Backa för att
få bort detta hot är det oproblematiskt?

Det borde väl ändå alla känna till att vi kan
lura varandra till nästan vad som helst. Jag
skulle skänka en miljon till den som kan visa
upp en vålnad, en ande eller en gud för mig.
Självklart kommer inte det att ske för jag har
bestämt mig för att inte bli lurad. Jag har be-
stämt mig för att jag inte skall fega ur och låt-
sasleva med att Gud kommer och räddar mig
eller ännu värre att jag skulle få ett liv som
död.

Bara fega människor nöjer sig med att tro. De
som vill känna livet försöker att nå vetskap.

2012-02-13
23:45:09

dagens I-landsproblem
I Kvällsöppet har man som vanligt fångat upp
icke-frågor och förstorat dem till frågor som är
avgörande för vår existens.
Under senare år har kroppsfixeringen lett till
en extrem debatt om kost. Där finns de som
säger att vi inte skall äta fett och de som säg-
er att vi skall äta massor av fett.
En säger att hon kommer att dö om hon äter
bröd.

De som hävdar att vi inte skall äta bröd och att
detta är orsaken till att vi mår dåligt måste vara
sällsynt okunnig om vår historia. Folk har haft
bröd som basföda i århundraden och levt bra
på det. De som hävdar att vi skall leva som vå-
ra genetiska likar på stenåldern verkar ju ha an-
ammat att vi skall tänka som de.

Under krigsåren var vi som friskast i detta land.
Vi åt inte socker och höll oss till basföda utan ex-
esser.

Problemet är självklart att vi äter för mycket sock-
er i massa olika former. Problemet är att vi förknipp-
ar chips och liknande skit med fest.

Följ kostcirkeln och ät måttligt om du nu är helt i
händerna på de som bestämmer hur du skall se
ut. Vi andra äter, mår gott och skiter i att man
är lite småfet.

2012-02-13
10:47:36

En stark man

Hundratusentals människor demonstrerar i Grekland.
De gör det med all rätt. Massor med människor i lan-
det får bära bördan av Kapitalets girighet. Folk i Grek-
land kan också se hur makten säljer ut sitt oberoende
och låter sig styras från Bryssel.  De rika har inga and-
ra gränser utanför sitt eget ägande.
Miljoner människor i USA och Europa har fått lämna hus
och arbete och miljoner riskerar detsamma.
Den lilla överhet som finns har inga svar på krisen ann-
at än att pungslå de som inget eller litet har.
I de spontana protesternas kölvatten finns en fara. Dels
att makten tycker att det måste till lag och ordning och
dels att de som protesterar samlas under fascistiska el-
ler semifascistiska organisationer.
I bägge fallen hotar någon form av diktatur och repression.

Människan ser inte alltid vad som skall ske. Östeuropa föll
ihop inom loppet av några år. Nazismen låg och lurade i
Tyskland innan det stod klart vad som komma skulle.
Portugal och Spanien styrdes under decennier av diktator-
er. Grekland styrdes av militärjunta.

Demokratin är inte given den är erövrad.
Demokratin bygger på tanken om allas lika värde.
Den tanken är i allra högsta grad hotad idag.

2012-02-12
20:34:14

Fri vilja eller att inte vilja
I Filosofiska rummet diskuteras den fria viljans vara.
Bananflugans okrönkte kung Germund Hesslow är på
plats och då pollineras argumenten att vi är överlev-
nadsskåp för gener.
Dock tror jag allt mindre ju äldre jag blir på en helt
fri vilja. Erfarenheten ger ju en bild av människor i
så mycket handlar så lika vilket inte skulle vara fall-
et om vi var oskrivna ark och skrev vår egen bok.
Det är nog mer så att vi är som Parlamentet eller Så
skall det låta. Programmen är regisserade och har ing-
et med spontan kunskap eller improvisation att göra.
Trots detta sitter miljoner och tittar på detta som vore
det direktsänd spontanitet. Vi vill att det skall vara som
det är utsagt.
De som deltar gör ju ett val att inte välja utan arbetar
utifrån en färdig plan.

2012-02-12
10:31:28

Vem skall jobba?

Reinfelds utspel är märkligt. Vi skall jobba till vi är 75. och
detta för att systemet skall fungera.
Idag är debutåldern för fast arbete 28 år. Det finns alltså
massor av unga som skulle kunna jobba. Vi har massor
av invandrare som inte får jobb. Vi har massor av kvinn-
or som med bättre skolor och omsorg och större jämställd-
het skulle kunna jobba mer.
Så Reinfeld springer över ån efter vatten.

Det handlar inte om arbete utan det handlar om makt.
Kapitalismen är i behov av stora skaror arbetslösa och
ett lagom stort utanförskap. Med dessa faktorer kan man
pressa ner löner och upprätthålla de höga vinsterna för
överheten.

Nästan alla är idag överens om kapitalismen såsom vi
känner den inte ger svaren. Det finns ett stort utrymme
för en ny vänster att skapa frågor och leta svar.
I vilket fall är ett engagemang för framtiden avgörande.
Engagemang föds i att man är delaktig och att man kän-
ner att man fyller en funktion och att man behövs.

2012-02-12
10:19:28

Läs
Under 70-talet kom jag i kontakt med den littera-
tur som fick sin plats tack vare en stark fackföre-
ningsrörelse och vänsterpartier. Den svenska arb-
etarlitteraturen gav en bild av hur klasssamhället
såg ut. Arbetarlitteraturen flyttade fokus från sal-
ongerna och banketterna och de stora militära sla-
gen och den vanlige medborgaren blev offentlig.
Ivar Lo-Johansson skildrade massor av människor
som i många fall hade det sämre än djuren i det
ännu till stora delar agrara Sverige. Ivar Lo skild-
rade också hur det egna klasshatet hindrade unga
människor att utveckla sig. Man skulle bli vid sin
läst. När Ivar-Lo läste i stearinljustes sken blev
han mer eller mindre hånad.
Ivar Lo skildrade mer än någon annan tidigare alla
de som var stigmatiserade. Skildringen av hans far
som skall köpa skor och blir hånad är en klassisk
skildring av klassförtryck.
Jag började läsa tack vare mitt politiska engagemang
och förlaget Ordfront. Utgivningen av de redan då
glömda och gömda var en av 70-talets stora kultu-
rella insatser. Tyvärr hittade inte författare rätt då
de skulle axla manteln från de författare som föddes
runt förra sekelskiftet. Karnstedt, Fogelbäck, Göran
Buren och Lundin, Aino Trosell och flera andra bör-
jade men dog ut med vänstern.
Självklart blir man starkare om man syns och man
vet att många finns i ens egen situation. Idag sägs
vi alla vara individer och då uppstår fenomen som
Sverigedemokraterna vilka anser att svenskfödda
har en högre moral än de som inte är födda i land-
et. Arvet från Hitler blir starkare än arvet från Palm.
Dagens underklass skriker efter skildrare. Inte då
alla som fjantar för att få hamna i salongerna utan
de som kan skildra hur det ser ut och ge hopp om
att allt kan alltid förändras.
En annan viktig uppgift är att rädda arbetarskildrare
från att hamna i malpåse. De är en viktig del av vår
historia och som ger ett alla de miljoner som var de
som byggde landet och ge en motbild till att det var
kostymnissar med värdepapper som skapade väl-
färden.
Karl Östman, Fredrik Ström,Gustav Hedenvind-Eriksson,
Martin Kock, Allan Eriksson, Fabian Månsson,Ivar Lo-
Johansson, Folke Fridell, Vilhelm Moberg, Ove Allanssson,
Gunnar Adolfsson för att nämna några av de viktigaste.
De är skildrare av en historia som verkar vara som
borta.

2012-02-12
00:38:06

Subkulturer
Jag såg dokumentären om Keith Cederholm och
kände sorg. Cederholm föddes tio dagar innan
jag kom till världen. Han växte upp i ett resan-
de tivolisällskap och blev raggare. Han blev be-
römd då han oskyldigt dömdes för mordbrand till
10 års fängelse. Guillou tog sig an fallet och lyck-
ades få fallet till Högsta Domstolen där Cederholm
frikändes. Livet därefter blev skit. Fängelse och dro-
ger. Cederholm son blev mördare och nazist. Sonen
tog 1999 livet av sig. Cederholm dog 2010 i cancer.I ett annat reportage skildras hämndkulturen i Alban-
ien. Om hur familjer drabbas i decennier av vendett-
or. Om hur folk gömmer sig för att undvika döden el-
ler hur hela byar lamslås där man väntar på att någ-
on skall dö i en aldrig slutande kedja av vendettor.
Trots allt detta meninglösa dödande finns noggranna
regler på hur man skall döda varandra.På Irland slåss resandefolk på bakgårdar med händer-
na lindade. Det är en slags vendettor även det. Oförätter
skall göras upp och det genom slagsmål.  Det irländ-
ska resandefolkets uppgörelser känns något mer civ-
ilserade än det albanska. Det är inte utan att jag kan
känna en slags sympati i dessa män och deras arka-
iska uppgörelser.I Malmö finns gäng som inte sällan är etnisk uppbyggda.
Den som vill ta sig ur denna sörja riskerar döden. Flera
av de under senaste tiden mördade var sådana män. Det
blir ett hot mot gruppen om någon tillåts att lämna.

2012-02-10
17:08:00

varför
Jag var och handlade och gick bredvid ett äldre par
som tydligen var där i samma syfte som jag. De var
inte överens om något. Valde han lök bytte hon och
ville han ha korv ville inte hon. Jag kunde inte låta
bli att smyga runt dem och fascinerades över att de
inte var överens om en enda sak. Inte ovanligt med
par som dessa. Den enda gång de kommer överens
det är om någon utanför skulle påpeka att de inte är
överens om något, då skulle de sluta sig samman och
känna sig kränkta.
Då jag levt ensam länge kan jag inte se att jag skulle
vilja del mitt liv med någon annan. Jag förstår inte var-
för jag skulle det. Många pratar om närhet men har
förväxlat det med behov av bekräftelse. De flesta par
jag ser ger dock vare sig det ena eller andra till varan-
dra.
Sex är ju en drivkraft men samma sak där de flesta man
lyssnar har har sällan eller aldrig sex så det verkar ju inte
heller vara den springande punkten.
Det är väl rädslan för ensamheten som driver på. Då jag
trivs alldeles utmärkt i eget sällskap finns liksom ingen
mening med att förstöra detta för att plocka från ett träd
utan frukter.

2012-02-10
16:43:20

Självmordsbombare och Sydafrikansk rättskipning
En av de bättre amerikanska TV-serierna som gjorts
under senare år är Battlestar Galactica.
Temat är inte särskilt originellt, jorden utplånas av
cyloner och sedan försöker ca 49000 överlevande
att överleva i kamp mot dessa cyloner.
Det intressanta är att här finns i alla konflikter en
del att ta till sig och  kolla på.
Cylonerna ockuperar den mänskliga kolonin och i
kampen mot de övermäktiga cylonerna använder
sig människorna av självmordsbombare. Det är ju
intressant med tanke på hur USA och i efterapning-
ens Sverige försöker att få drönarattacker(förarlösa
flygplan som ofta missar sina mål och dödar civila)
att framstå som modigt och rent krig medans folk
som offrar sina liv i bombattacker mot överheten
framställs som fega.
När människorna flyr cylonerna så finns det många
människor som har samarbetat med cylonerna av en
eller annan orsak. Man har summariska avrättningar
men snart bryts detta och presidenten utlyser amnest
och tillsätter en sanningskommission. Det är helt upp-
enbart att man tänkt på Sydafrika och deras sätt att
lösa de historiska orättvisornas efterspel. I Sydafrika
ville man ha fram sanningen och till viss del på juridi-
kens bekostnad. Även de värsta politiska förbrytarna
fick fri lejd mot att de berättade allt de visste.
I serien råder en närmast total jämlikhet. Den bäste
flygaren är en kvinna. Cylonerna är jämt fördelade i
kvinnor och män där kvinnorna spelar en större roll i
maktutövningen. Det finns ett militärt patriarkat men
det ställs mot en civil kvinnlig president.
I ljuset av att bara ca 49000 överlevd kommer frågan
om abort upp. De religiösa kräver självklart straff och
hot. i den verklighet som här råder vinner abortmot-
ståndarna med den lilla distinktionen att det gäller
människans fortlevnad(vilket det inte handlar om i
våran verklighet). Intressant dock att när helst man
ser en abortmotståndare är de religiösa, gillar krig,
älskar dödsstraff och är för gammal hederlig straff-
kultur av barn.

2012-02-09
10:59:32

meningen med livet

2012-02-08
12:49:47

vem bryr sig om den lilla människan?
Agneta Johansson var skyddsombud på Kvarngården äldreboende
i Vetlanda. Boendet ägs av Carema. Verksamhetschefen är en man.
Styrelsen är män.
Johansson påtalade brister i skötseln av äldreboendet och fick spar-
ken. Det handlar alltså inte om en rättshaverist utan om en männ-
iska som ställer sig upp och kräver en bättre vård för de gamla och
bättre förhållanden för de som skall ta hand om de gamla.
Marknaden säger att kunden alltid har rätt men först säger Mark-
naden att du skall hålla käft och lyda order.
Det är fascinerande att Agneta Johansson inte får större stöd från
aktiva feminister eller av LO, eller rättare, det säger en hel del om
både aktiva feminsiter och LO.

2012-02-08
11:30:42

En galen människa
Jag stod vid Hjalmar Brantingsplatsen idag så var
det massor av folk som väntade på bussar och
spårvagnar som skulle transportera denna massa
till jobb och skolor. Ett normalitetens torg.
I denna normalitet gick en man omkring fram och
tillbaka i intervall. Han hade vitt hår och ett stort
vitt skägg. Varje gång han vände tog han sig i
sidan lutade sig kraftigt framåt, tog höger hand
till örat som hade han en mobil och så skrek han
till.
Allas blickar gick till den vandrande mannen och
jag tror att alla funderade över vad som fattades
honom. Ingen gick fram, inte jag heller, och fråg-
ade hur det var med honom.
Om han hade haft en fysisk krämpa hade nog
många tagit sig fram och undrat om det var någ-
ot man kunde hjälpa till med.

2012-02-07
11:42:14

grus i maskineriet
Under någon månad har jag kryssat mellan isfläckar
på min cykel. Jag har klarat mig utan vurpor men det
har krävt koncentration och lite tur.
Så igår när jag ser en lång sträcka utan is och ökar
farten hamanr jag i rullgrus och cykeln vill inte lyda
mig och så hamanr jag på marken.
Det kallar jag en bild av Murphy`s lag.

2012-02-07
11:39:49

Var tog kvinnokampen vägen?
Simone de Beauvoir skrev ju om att det finns ett
ansvar hos kvinnan i kampen för lika rättigheter
och för kvinnans frigörelse. Det handlar om att
den struktur som idag är också ger fördelar för
de kvinnor som accepeterar sakernas tillstånd.
En kvinnokamp utan klasstanke ger ju inte all-
tid en sann frigörelse.
Titta bara hur usel uppslutning Kommunal har
haft under de senaste decennierna när man
velat höja de kvinnodominerande yrkenas sta-
tus. Fler har tagit kamp för hemhjälp, kvinnliga
chefer,fettdiet, och friskolor.
Unga kvinnor som idag exponerar sig på facebook
och bloggar och restaurerar kvinnan som objekt
tillför knappast en tanke på en frigjord kvinna
särskilt mycket, tvärsom.

2012-02-05
22:06:41

Solidaritet
Jag läser senaste numret av Glänta och där en
intressant artikel om hur media och makt pratar
väl om de sociala mediernas roll i de arabiska
upproren.
Däremot på hemmaplan blir ofta de sociala medi-
erna problematiserade. Under oron 2001 i de stora
paniken fängslades många unga i Göteborg för att
de SMSade för att inte prata om hur uppfattningen
har varit kring bloggar och twitter som uttrycker icke
etblerade uppfattningar.
Man kan väl hårdraget säga att man tycker att de
som står bakom de sociala rapporterna únder de
arabiska upproren tillhör kategorin "våran neger".

Jag tänker på Anders Ehnmark och hans böcker under
80-talet och då i synnerhet Resa till Kilimandjaro och
där Ehnmark menar att solidaritet kan bara vara i ett
samförstånd. Det måste finnas gemensamma nämn-
are för en vettig solidaritet.
Vietnam var ju ett sådant exempel. Vi stödde Vietnams
folk för oberoende och i kampen mot imperialismen.
Problemet uppstod när vi skulle stödja dem på deras
egna villkor. En villkorslös solidaritet blir platt och kan
inte fungera i längden. Det måste finns beröringspunkter.
Det är därför vi inte lyckades med solidariteten med Afgh-
anistan. Det fungerade när vi kunde se Massoud som led-
are. Lejonet från Pansjir kunde man identifiera sig med.
Dagens motstånd mot USA kan inte stödjas. Talibaner är
inget att identfiera sig med. Det är som med Bose i indien
under Andra Världskriget. Han tog stöd och solidariserade
sig med Hitlertyskland för att vinna kampen mot britterna.
Fiendens fiende är ett farligt spel.

2012-02-05
19:27:08

Den nya kapitalismen
När det nu knackar i det kapitalistiska systemet så
protesteras det världen över. De utan resurser krä-
ver en plats och för det vill man se till lösningar som
erbjuder solidaritet och jämlikhet.
Kommunismen är så solkad att det under lång tid
inte kommer att kunna användas som instrument.
Men vi vet att när människor kräver instrument så
skapas de. Det är bara en fråga om tid.
En stor fara är dock att det inte bara är de utan re-
surser som inser att systemet är åt helvete. I de led-
ande styrelserummen gnuggar nu de som styr värld-
en sina celler om att hitta alternativ till dagens.
Mycket pekar på att man efterlyser överstaliga organ
som inte skall vara beroende av tillfälliga oppositioner.
En riktning inom kapitalismen har ju hela tiden hävdat
att demokratin är en barlast. För att hjulen skall rulla
måste man undanröja hoten och till det kan krävas
militära eller polisiära ingrepp.
Det gäller för den radikale att se upp. Hoten mot ut-
veckling kan behöva att ta en sidostrid och försvara
den bristfälliga demokrati som uppstod under 1900-
talet innan man kan verka för en verklig demokrati.

2012-02-05
00:26:01

Stolpskott
Jag kollar på ett program på Öpnna kanalen som heter
Climate change. Det handlar om att de som påstår att
det pågår en klimatförändring orsakat av en koldioxid-
förhöjning gentligen har en hemlig agenda vilken sträv-
ar efter världsherravälde och ett nytt slavsamhälle.
En av dessa klimatologer ondgör sig över att han kall-
ats för "förnekare" och därmed då blivit associerad till
koncentrationslägrens förnekare.
I inslaget direkt efter framträder en annan av dessa
förnekare av ett skapat klimathot( de anser att föränd-
ringarna i vårt klimat har helt naturliga orsaker)och då
pratar han om att man i Hitlertyskland drev rashygien
som en vetenskap utan att det fanns minsta bevis  i
vetenskaplig anda. Den som inte accepterade rashygien
som vetensskap blev bortförd av Gestapo. När väl denna
association är etablerad säger han att detta liknar situa-
tionen i USA idag. Alltså, de som förnekar klimathotet
blir bortförd av den hemliga polisen.
Det blir tydligt att alla som kritiserar det styrande USA är
inte radikala. Det är som Myrdal skrev i Avgörande år: allt är
inte guld som glimmar allt är inte radikalt som reaktionen an-
griper.
Däremot visar det att även klimatfrågan måste innehålla
en klassanalys för att få full verkan.
Vem förespråkar överkonsumtion?
Vem förespråkar rikedom för vissa och fattigdom för andra?
Vem motarbetar lokala initiativ för utveckling?
Varför har vi inte bensinfria bilar?

2012-02-04
22:05:06

Människor skildras olika
När lyxbåten gick på grund för några veckor sedan
och några rika dog skildrades detta i alla världens
media.
I samma hav dör det tusentals människor varje år
som söker Europa i hopp om ett bättre liv. Dessa
alla döda ger i bästa fall en liten notis.
I jämförelse ger en död på lyxbåt 82 spaltmeter
tidningstext och en död somalier 0,002 spelat-
meter.
Frågan är om detta handlar om klass eller ras.Det
är nog en fråga båda.

2012-02-04
22:00:45

Film
The Ward är en skräckis av John Carpenter. Den är
inte bra utan är även med Carpenters måttstock
riktigt usel. Ung tjej hamnar på mentalsjukhus. Många
dör och till slut visar det sig att hon dödat sig själv
gång på gång. Iden har Carpenter snott av Lehane
och Shutter islands. Men där både bok och film fung-
erar i fallet Shutter islands faller The ward platt. Det
intressanta är att här kommer åter iden om multipel
personligthet tillbaka. Det var populärt under 80- och
90-talet att skildra människor med massor av person-
ligheter vilka ofta var i konflikt med varandra. Evidens-
en gällande multipel personlighet är mycket låg. Det
lutar åt konstruktion där ideer har fått fäste och skap-
at utrymme för människor att göra fiktion till verklig-
het. När det då blir fiktion av fiktionen och man ger
sken av att det skulle vara möjligt faller filmen i dyn.
Bra slutscen dock.


Final destination 5 är alltså den femte filmen om ex-
akt samma story. Snygga unga människor klarar sig
undan en katastrof men döden gillar inte att luras och
tar till sig de som klarat sig. Det är lika jävla dumt som
det låter. Dummast är dock jag som tittar på skiten.
Jag vet inte riktigt varför. Jag kan ju förutse varje film-
ruta. Det handlar egentligen bara om hur de unga skall
dö. Det ges några variabler i dödandet men inte mer.
Det kan ju vara lite roligt i en film, men fem filmer.....
De som gör filmerna tjänar ju pengar men jag förlorar
tid. Det ger ju inte ens vila då jag får irritationsångest
över att kasta bort tid som jag kunde gjort annat med.

Sömntuta är en filmatisering av en Mark Billinghams
böcker. Billingham är ju en av alla desa goda författ-
are som skriver krim. Britterna är bra på det. De bruk-
ar också vara bra på att filma dessa böcker. Här fung-
erar det inte. Det är segt och inte särskilt bra spel.Det
verkar vara en film som gjort över ett veckoslut och där
man skitit i manus utan bara filmat sekvenser ur boken
och då självklart förlorar djupen.

2012-02-04
21:46:49

Girighet
De rika vill gärna stoltsera med sin duktighet, men vi
vet ju att det oftast handlar om arv eller lyckokast. De
rika vill inte gärna betala skatt. De vill hellre konsum-
era i överflöd än att betala skatt. Skatt är ju solidaritet
i praktiken. De med mer betalar för att att flera skall
kunna leva drägligt, vilket ju är en grund för ett bra
samhälle.
Det är bara att jämföra vilka drev det blir när man bör-
jar prata om bidrag och framför allt bidragsfusk. Fusk
med bidrag anses vara mycket värre än att fuska med
skatten.
Skillnaden är monumental. De som tvinga in i bidrag
måste ju vända ut och in på hela den personliga inte-
griteten medans skattefifflare klarar sig helt undan.
Skattefusk eller fiffel är kriminellt och skall åtgärdas
på samma sätt som alla andra brott. Det borde ju ock-
så vara så att man mer jobbade med skattebrott vilket
ju skulle generera mer pengar till staten och vilket i sin
tur skulle kunna användas till att arbeta mer frekvent
med vardagsbrott.
I slutändan handlar det om vad man vill med livet. Om
vill vara eller att ha. De som vill vara arbetar med de det
vill och gör de i solidaritet med sina medmänniskor. Peng-
ar blir i det perspektivet sekundärt eller ett nödvändigt ont.
De vill leva i ha styr sina liv åt att äga och att tala om detta.
Existensen beror på hur mycket man äger och kan visa upp
detta.
75000 svenskar har konton i Schweiz och huvuddelen av
dessa flyttar pengar i syfte att gömma den och inte göra
rätt för sig.
Några få är som Fredrik Virtanen i Aftonbladet som skriver
att han är girig av naturen och tackar skattebetalningarna
så att han kan sova gott åt att pengarna används till nytta.
Utan skatter skulle han inte ge en nickel utan bara berika
sig själv.

2012-02-03
19:50:51

En annorlunda förklaring
I den utmärkta amerikanska serien Mad Men röks
det konstant. Alla röker överallt och hela tiden.Det
är 1960 och den enda inskränkningen som då pre-
cis infunnit sig mot rökning är att man inte får be-
skriva den som nyttig.

Under mitt 80-tal pratade vi om att vi levde i förkrigs-
tid. Många ansåg att eftergifter till Sovjet skulle vara
som att upprepa misstagen som gjordes med Hitler-
Tyskland. Eftergifterna då gav oss Andra Världskriget.
Själva sinnebilden för eftergiftspolitiken var när Neville
Chamberlain träffade Hitler och där gav efter för Tysk-
lands krav på Tjeckoslovakien och fick sina tidigare
annekteringar av Elsass, Lothringen och ansschluss-
annekteringen av Österrrike godkända. Allt för att slip-
pa ett öppet krig. Chamberlain åkte hem till England
och pratade om fred i vår tid och sedan bröt kriget ut.
I Mad Men berättas att orsaken till Chamberlains under-
tecknande av fördraget var att Hitler hade förbjudit rök-
ning under mötet och då Chamberlain var kedjerökare
orkade han inte mer än en timma innan han var tvungen
att få slut på mötet för att få röka.

2012-02-03
19:02:57

De nya sossarna
Maktkampen i sossran slutade med att Juholt fick
avgå. Eller rättare, han sparkades.
Ett beslut och en debatt efter detta kan vi se följan-
de:
-Sossarna vill ha med i Sverige i Europakten. Denna
 pakt innebär att att överheten i Europa skall hållas
 skadelösa för överkonsumtion och felaktig politik
 och europas underklass får betala.
-I debatten om privata vinster i vård, omsorg och skola
  höll sossarna låg profil vilket bl a fick finansminister
  Borg att öppet håna det socialdemokratiska partiet
  och man förstår att sossarna nu accepterar vem som
  styr och vem som lyder.

2012-02-02
10:45:07

Klass
Överheten är rädd för att prata om klass. Det är inte
så konstigt. Klass gör orättvisorna tydliga. Titta på
reaktionen när man gjorde överklasssafari i Saltsjö-
baden. Överheten vill att vi skall prata individ.
Idag läste jag en insändare i Metro. Innehållet hand-
lade om att det finns klassskillnader i Sverige men
rubriken var Det handlar inte om klass, tydligare än
så kan man väl inte få det.
I Grekland har överheten levt ljuva livet med skatte-
pengar och nu när notan skall betalas så är det und-
erklassen som får betala. Om detta är hela Europas
överhet överens.
I Portugal bygger man motorvägar till byggbranschens
fromma glädje( bygga motorvägar ekar obehehagligt i
ett historiskt perspektiv)och även i Portugal skär man i
de offentliga utgifterna(vilket innebär lägre löner och
sämre vård, skola, omsorg för underklasssen)men aldrig
att man vill kräva solidaritet av de som faktiskt skott sig
och skapat underskotten.
Det är hög tid att sluta sörja och att organisera sig. Så
svårt och samtidigt enkelt står frågan.

2012-02-01
13:36:42

Två andra skitfilmer
Colombiana är en kalkon. Dock en rutten en. Den är bara
usel. Välgjort usel och alltså den värsta typen av film.
Handlingen är så simpel. Ung flicka blir åsyna vittne till
sina föräldrars död. Hon söker upp sin farbror som mördat
massor av människor för att hämnas sin son och får via hon-
om att mörda en massa människor. Sedan mördar hon en
massa människor vilka självklart är dumma allihop och för-
tjänar att ätas levande av hundra och hajar. I slutet förstår
man att hon älskar en man och sedan tar hon en buss och
åker iväg.
The Debt handlar om hur tre Mossadagenter som skall mörda
en äcklig nazist. Han heter Vogel och är jättedum. De fångar
honom och han flyr. 30 år senare hittar de honom igen. En av
agenterna mår dåligt och kastar sig framför en buss. Han mos-
as rejält. I slutet hittar en av agenterna nazisten på ett mental-
sjukhus och hon får smisk av en nittoårig gubbe men lyckas dö-
da honom. Sanningen kommer fram. Den dummaste av agent-
erna sitter i Knesset. Mossadagenten med samvete är gift med
han den dumme. De har en snygg dotter tillsammans. Hon har
i sin tur en söt dotter. Mannen är i det förhållandet bara ett ob-
jekt utan repliker. Filmens höjdpunkt är en närbild på en Drabant.

2012-02-01
13:26:16

usel skitfilm
En dokumentär om den engelska musikfestivalen
All tomorrows parties kan ju inte bli fel...jo, det kan
det.
Det är en tafflig film av sekvenser utan innehåll.Jag
förstår inte syftet med festivalen eller vad som ligg-
er bakom. Jag får inte reda på hur stor den är eller
vem som egentligen åker dit. Ett enda stort varför
lämnas jag med.
En intressant scen dock. En ung man intervjuar ett
band där han inte får de svar han vill ha och då svar-
ar han själv. Det är en samling floskler om hur kapi-
talismen är orsaken till dagens usla musik. Problem-
et är att den är massproducerad för att skapa para-
noida människor.
Den unge mannen tillhör den kategori som utlöser
individuella angrepp på den kollektiva kapitalismen
och där jag undrar hur man tänker.
Under alla år som jag trampat på som radikal har jag
oftare stött på radikala männsikor som agerar i ett eg-
etperspektiv mer än för det allmännas bästa och i sol-
idaritet med männiksor i stort. Den radikala ytan kunde
lika gärna var libertin eller fascistisk för budskapet är
underordnat att framhäva det egna jaget.

2012-02-01
13:16:17

Social infrastruktur
När vi bygger vägar eller järnvägar eller i städerna
bygger ut kommunikationsvägar som buss,spårvan
eller t-bana då tar vi till skattemedel.
Jag hör ett reportage om Clichy sous Bois vilken var
den stadsdel i Paris som ett smärre krig bröt ut 2005.
Vad har då hänt sedan dess?
Ett annat reportage från 2008 visade att Clichy sous
Bois var en sovstad där det var meningen att folk ba-
ra skulle sova och jobba någonannanstans. Problem
uppstår då när man dels inte får något arbete och dels
för att det inte finns några egentliga kommunikation
från och till förorten.
Clichy sous Bois blev och är en stadsdel med 30000
invånare där få har arbeten, en stor majoritet är skuld-
satt, där droger och kriminalitet finns i varje hörn och
där varje människa som får ett jobb flyr.
Det finns inga sociala faciliteter utan det är i ordets re-
na bemärkelse ett betonggetto.
Det är en förort som kan stå som ett monument för
liberalismens misslyckande. Det enda den franska re-
geringen kan komma på är att ge skattelättnader för
att skapa nya jobb. Men vem vill göra det i en död för-
ort?
På samma sätt som vi bygger ut olyckdrabbade väg-
sträckor där människor avlidit i olyckor måste man ag-
era i förorter som drabbas av social död. Man måste sta-
sa på att bygga ut och göra förorten levande. Bio, klubb-
ar, affärer, sociala faciliteter och man måste bygga upp
sociala organisationer som sportklubbar, musikens hus,
fritidsgårdar och bibliotek.
Ingen svensk förort är som Clichy sous Bois än men vi är
med stormsteg på väg åt samma utveckling.