leifsjoqvist

2012-03-29
12:06:11

Så jävla fel
När karensdagen infördes för massa år sedan var det
signalen för att välfärden inte skulle vara till för alla.
Påbudet var att många, i synnerhet i de lägre klasserna,
fuksar med bidrag och att detta  skadar samhällsekono-
min. Påbudets klassbundenhet blev ju ännu tydligare när
man la ner polisiära verksamhater som skulle övervaka
ekonomisk brottslighet och aldrig har väl en politiker un-
der de senaste trettio åren högljutt ondgjort sig över de
låga skatterna och de höga lönerna för överheten.
Det finns en korporativ kör bland högre politiker som
sjunger samma visa om underklassens tendens till
fusk och att inte vilja arbeta.
Den kören har sjungit i tusentals år.


Karensdagen skulle göra oss friskare, sa överheten.
Jag och många med mig kunde ju bara säga att vi kommer
att se resultat av detta om några år då folk blir riktigt sjuka
eller utbrända som en konsekvens av att de går till arbetet
med sjukdomar eller krämpor.
Så idag kom resultat av att sjukanmälningarna ökar.
Ett brev på posten.


Det som hänt är att folk gått med bakterier och virus i kropp-
en och smittat fler än sig själva, om de stannat hemma hade
hela samhället tjänat på det.
Folk som mått fysiskt eller psykiskt dåligt har gått till sina arb-
ten och försämrat sin status och ofta istället för att kureras
gått över gränsen.

Karensdagen har varit en ekonomisk katastrof, men mer än så,
karensdagen har också lyft ett medeltida tänkande om hur män-
niskor agerar och vi har väckt den gamla stinkande fogdementa-
liteten till liv där överheten skall jaga sina undersåtar.

2012-03-29
00:20:51

Det kunde ju för fan vara jag......................

2012-03-28
12:04:30

För de som tycks gilla klasssamhället
Jag kollar nu igenom serien The Tudors vilken handlar
om Henry VIII och hans tid. Det är självklart intressant
med engelska serier då det ju faktiskt respekterar sina
tittare till skillnad från det mesta amerikaproducerade.
Vad födde striden mellan katolicismen och protestantism-
en? Martin Luther var ju inte särkilt radikal vad det gäll-
de det världsliga, tvärsom, ville ju han ge all världslig makt
till kungen.
Henry VIII söker i först säsongen skilsmässa från sin fru
för att kunna gifta om sig med Anne.
I den allmänna moralen i samhället långt in på 1900-talet
(och än idag i stora delar av världen)accepteras inte skils-
mässa oavsett religion eller inriktining på religion. Sålunda
tycks ju den allmänna moralen vara starkare än den religiösa
styrningen av densamma.


Det som jag fascineras av är alla dessa människor som inget
är. De skall passa upp överheten men de skal inte tala och de
skall inte möta med blicken och när de lämnar rummet skall de
backa ut och vara ständigt krökta. Många idag kan ingen hist-
oria. De tror att facket och politisk kamp är onödig och att bara
man kan och vill kan alla på samma premisser komma sig fram
i samhället. Man tror inte det finns öppna och dolda strukturer
som styr detta. Man tror inte på att klasser finns.
Överheten lär sig. De vet att man inte kan föra sig offentligt
som på Tudors tid, men tankarna om det egna och i det privata
är desamma.Intressanta yrken på Tudors tid var ju i synnerhet de som låg
nedanför sängen för att assistera så fort överheten vaknade.
Överallt stod folk med en enkel syssla att utföra för att förenkla
överheten liv. Det påminner om en del av Östeuropa under kom-
munismens tid då man skapade massa märklig jobb då det var
en plikt att arbeta.
Bästa jobbet lär ju ha varit morgonrunkarens. Då herremannen
på morgonen hade stånd fanns upppassare vars uppgift var att
runka av herremannen. Det kunde man ju inte kräva av adeln
att det skulle börja dagen med att göra själva.


Hur märklig historien kan bli om man inte läser in personer i sin
tid blir ju en av seriens huvudfigurer exempel på och jag menar
då Thomas More. More har ju gått till historien som fadern till
alla revolutionära utopier. More skrev sin Utopia 1516 och där
skriver han om en stat med religionsfrihet, sex timmars arbetsdag
och flera fri- och rättigheter som var långt borta på 1500-talet.
Under sitt liv blev han av Tudor utsedd att jaga kättare och
gjorde detta nitiskt och brände flera kättare på bål för sin tro
på annat än katolicismen. Han levde som en rigid katolik och
ganska långt från sina utopiska tankar formulerade i boken.

2012-03-28
11:36:45

Skolan som klassmarkör

Rektorn på Skälltorpsskolan i Backa har fått kicken.
Föräldragruppen i Balletakademin har lyckats i sitt
uppsåt. Men det verkar inte vara helt klart vilken
form av kränkningar som varit värst.
I anmälan till skolinspektionen verkar det som om
personal kränkt dansarna. I intervju med föräldra-
gruppen representant var det blattebarnen som var
de stora skurkarna.
Jag har svårt att tro att de föräldrar som satt sina
barn i Balettakademin har andra preferenser än att
deras barn skall härdas i borgerlig svett.
Nä, det är nog blattebarnen som står ivägen för de
duktiga barnens utveckling.

Det känns generellt som skolan blir allt tydligare
som klassmarkör och att utvecklingen är på väg
åt fel håll.
Sedan friskolereformen går ju segregationen med
raketfart. Rika barn samlas i goda skolor och fattiga
barn hamnar i skolor där resurserna går till annat
än utbildning.
Vidare hörde jag i morse att då varje skola skall sälja
sig själv blir det viktigt att man dribblar med betygen.
Många elever kommer att få bättre betyg än de skall
ha och kommer då att gå igenom systemen utan att
egentligen kunna något.
De skolor som är ärliga kommer att få färre elever och
de som dribblar med betygen kommer att få fler.

Vad har friskolereformen bidragit med som varit bra
för skolan och bra för eleverna?
I själva verket har den s k reformen gjort att rika barn
har fått det mycket bättre och samlats ihop och motsats-
en då för fattiga barn.

Det stinker.

2012-03-27
10:26:50

rasistiska sossar
För ett par år sedan när Barbro Holmström var minister
och ledande socialdemokrat lät hon en annan sosse och
vän Maria Hassle att terrorisera barn i nöd.
Det handlar om de apatiska barnen. Under Holmström och
Hassle tvångsförvisades barn med polisens hjälp och släng-
des av runt om i världen.
I sak var det värre än när vi vägrade att släppa in judar
under Andra Världskriget. En vägran är en passiv hand-
ling. Förvisningarna av apatiska barn var aktiva handlling-
ar.


Grunden för detta hat mot barn i traumatiska tillstånd fann
man hos psykiatrikern Tomas Jackson. Denne Jackson som
aldrig träffat ett apatiskt barn.
Under flera år gjordes reklam för Jackson både hos SD och
Nationaldemokraterna. Nu visar det sig att Jackson är med-
lem i Svenskarnas parti vilket är ett öppet nazistparti.
Holmström och Hassle förtärdes alltså så av sitt hat mot barn
med tarumatiska tillstånd att de använde en nazist för att få
dessa barn tvångsförvisade.
Ställ det mot vilken medial karusell som snurrade runt Juholt
och fråga dig sedan varför är det på detta viset?

2012-03-26
14:08:09

based on a true story
Ken Loach är vår tids främsta och viktigaste regissör.
Han inte bara speglar vår samtid och gör den tydlig.
Han väjer inte för de svåra frågorna och han visar
med emfas att klasssamhället råder.
Loach är också socialrealismens ankare. När man för-
söker att begrava den realistiska formen står Loach
där och också kräver social realism.

I Ladybird,ladybird får vi följa Maggies hårda kamp i
tillvaron. Loach visar hur strukturerna bestämmer myck-
et av vårt handlande. Det finns inget ont i polismännens
eller socialarbetarnas handlingar, jag förstår dem.Maggie
hamnar inte där hon är om hon inte hela tiden tenderar
att förstöra för sig själv.
Ändå, en kvinna som får sex barn omhändertagna, hur
skall hon kunna leva vidare som vanligt?

Den stora frågan, då filmen är based on a true story, vad
hände sedan?
Maggie fick ytterligare tre barn.

2012-03-26
11:36:39

Hotet mot världen
Iran kan eventuellt förbereda sig på att anrika uran
för att sedan bygga kärnvapen.
Nordkorea skickar en satellit som eventuellt kan an-
vändas i krigföring och då skulle man också kunna an-
vända de eventuella kärnvapen som man ännu så läng-
e inte har.
Detta är det stora hotet mot världen.

Döda i Hiroshima. USA använde atombomben....

Tryggheten finns i det fredsälskande USA som nu lovar
att ta bort ett antal kärnvapen bestyckade missiler så
att de hamnar på den betryggande volymen av 1550
missiler.

2012-03-25
20:57:12

Självbild
Jag går i tillvaron utan att tänka så mycket
på hur jag ser ut. Jag äter, skiter och ta på
och av mig kläder utan att reflektera särskilt
mycket. Jag duschar emellanåt och också då
utan större intresse över min kropp.
Kroppen är en bruksvara som bara är.
Så tar vi ett lagfoto med fotbollen idag och
längst ut tillhöger på det foto står en fet
gammal gubbe som har haft osmaken att
sätta på sig en tight tröja. Det tar en stund
innan jag förstår att det är bilden av mig själv
jag ser.
Jag inser att jag är bra mycket närmare graven
än tiden för min födelse.

2012-03-24
10:18:55

Kooptering
Jag älskar ordet kooptera. Det är en kärlek som kan
jämföras med huvudpersonen i The singing detective
(Potter) och dennes kärlek till ordet elbow.
Jag kan dock tycka att det finns mer innehåll i koopte-
ra än i ordet elbow.
Kooptera gör alltås en styrelse under verksamhetens
gång. Det är en viktig del i ett korporativt system där
man väljer in vänner utan större insyn.
Kooptering kan också användas på ideer. När vi anser
att de är i sin ordning att låta blattekvinnor städa rika
vita familjers hem och kallar det en vinst för feminismen,
då har man tagit feminismen från en grupp och koopter-
at in den i en annan.

Om du skall se denna fantastisk serie så är det den
BBC-producerade du sklal se med Michael Gambon i
huvudrollen. Det finns en avskyvärd amerikaniserad
variant.

2012-03-24
09:48:42

Borgerlig feminism=rasism
En tydlig markör i att feminism inte är klasslös är
RUT-avdraget. De rika kvinnorna tycker att detta
är utmärkt då de frigör sin kreativitet och kan ski-
ta i hem och ungar och kan köpa lite arbetskraft
som gör hemjobbet åt dem.
Hemjobbet görs till så nära 100% man kan komma
av invandrarkvinnor. Det är kvinnor som inte är va-
na att stå uppp för sin rätt och som inte har språk-
et. De är dubbel underklass.
Vi hade Katrin Zytomierska som tydligjorde sitt klass-
förakt på sin blogg då hon önskade livet ur sin RUT-
piga för att denna sökte nya vägar.
Zytomierska och den svenska överklassen har inte
utvecklat något nytt utan tar bara över gamla adels-
beteenden, eller för den delen i Zytomierskas fall
ren rasism som påminner om hur bomullsfältsöver-
klassen såg på sina arbetande negerslavar.

2012-03-23
11:02:37

30 år senare
Jag tittar på ett klipp med Red Top som är ansvarig för
renoveringen och ombyggnaden av Pustervik och änt-
ligen verkar det som om Göteborg får ett riktigt rock-
scen.
Detta pratade vi om och försökte praktisera på Hisingen
1982. Det blev ett år med Cafe Hisingen där vi hade Björn
Afzelius, Marie Bergman och Japop som toppar blandat
med lokala band där Sixten Woodcock band stack ut då
de alltid fyllde huset.
Red Top var med redan då och var drivande som 14-15
åring.

2012-03-23
10:07:25

Av gudarna snart utgivet
Fördelen med att vara religiös inom musiken är att man
kan byta gudar när man känner för det och man kan byta
så att man får gudar med hel annan inriktining än de man
hade innan.
Några av dessa gudar återfinns i i Jethro Tull och särskilt
då stormästaren själv Ian Andersson.
1972 gav de ut konceptalbumet Thick as a brick vilken jag
tror är den enskilda skiva jag lyssnat mest till genom åren.
Varje år får jag abstinens och då är det Thick as a brick som
saknas mig.

Nu kommer Thick as a brick 2. Ian Anderson säger att han
var intresserad av vad som hänt med Gerald Bostock 40 år
senare. Bostock är ju den 12-årige pojke som sägs skriva
Thick as a brick. Skivan var ju tidningsmaterial och skivan
var invikt i detta. Där var notiser, insändare, ledare och en
fiktiv recension av skivan.


Vad har hänt sedan 1972?
Ganska mycket och det är ju gott att åtminstone någon av
alla de som var engagerade för 40 år sedan känner att det
finns anledning att ställa frågor om utvecklingen.

Oavsett skall det bli grymt intressant att se hur de kan ge
en av de bästa plattorna någonsin en efterföljare. Kan de
komma ett orgelsolo som 1972?

2012-03-23
08:56:47

Fredagen den 23
Fredagen den 23 är i vissa kulturer en otursdag.
För den som är utrustad med känsla för ockultism
gäller det att ladda på med en god portion posit-
ivt tänkande.

2012-03-22
15:49:51

Korporativa tecken i skyn
Reepalu gör nu gemensam sak med SD i Malmö. Han
och SD anser att det är hur invandrare bosätter sig
som är grunden till allt ont. Fattar han inte hur dumt
det är? Reepalu verkar ibland vara helt borta från
verkligheten. När han intervjuas i radio är han som
ett litet barn som är van vid att lyssnas till och när
han får motfrågor blir han sur.

Reepalu säger: det måste vara de mörkas fel...

Det andra korporativa tecknet i skyn är Centerpartiet
som vill att alla unga skall få lägre löner. Det partiet
har sedan länge spelat ut sin roll och innehåller bara
bönder som låtsas vara innerstadsfolk. De vill vara
yuppies trots att det var 20 år sedan det var inne.
Ordförande Lööf(jag fick googla för jag hade glömt
vem det var) läser Rand som var hipp på 60-talet
bland dem som letade alternativ till nazism och fascism
och Lööf är en stor fan av Thatcher som var stenhård
monetarist och moralkärring på 80-talet och idag senil.
Med de förebilderna har Centern mer än ett ben i gra-
ven och där hör de hemma.


Från Lööf till Fredrik Federley
till verkligheten vi säger:hey, hey!

2012-03-22
12:33:17

Hur vi ser på världen
Det finns än idag människor som tror att jorden skapades
fixad och klar för 10000 år sedan( vissa har ännu kortare
intervall). För att tro detta måste man också tro på en Gud
som skapat sig själv och som sedan skapat universum(det
komiska är att de som tror detta tycker att evolutionen ver-
kar oförklarlig!!).


Men även inom vetenskaperna har det rådit strid. Under 1800-
talets senare hälft fastslog Lord Kelvin att jorden var 98 miljon-
er år. Han räknade ut det genom att så lång tid skulle jordens
ursprungliga flytande massa ta på sig för att stelna. Hans oppo-
nent Charles Lyell har insett att miljoner år inte räcker utan vi
måste ta till miljarder år. Lyell och Darwin tar med vetenskapen
in människan i det rationella förklarandet av jordens och livets
uppkomst.

2012-03-21
10:16:45

En riktig jävla idiot
Sedan ett år tillbaka har vi jobbat med ett projekt som
utmynnat i att en ny förening bildats Backa BK. Det är
unga män i ålder 17-25 år som tillsammans tränat och
spelat och gjort det oerhört bra. De har givits möjlighet-
en att ta ansvar och då tar det flesta den möjligheten så
också här.
Flera av de unga männen är utan arbete och några har
haft det trassligt men med Backa BK har de skaffat sig
en identitet. I en träningsmatch var det 300 i publiken
med bengaler, fyrverkerier och megafon.
Så i förra veckan kom det upp tre tjejer och sa att de ville
börja spela fotboll. Vi erbjöd dem att komma och provträna
med damlaget, men det ville de inte. De ville träna med
Backa BK. Vi försökte då att säga att det var ett herrlag
och att de inte kunde träna med dem. De stod på sig lite
grann och ville träna och byta om med Backa BK.
Till slut frågade en av de andra ledarna vem som hade tip-
sat tjejerna om detta. Då visade det sig att det var en av
fritidsledarna vid Selma Lagerlöfs Torg som hade kommit
på ide´n att kolla hur Backa BK tog emot tjejer. Ett litet
wallraffande i latrinen.
Vad ville den idioten uppnå?
Hisingsbacka FC är öppet för tjejer. Inget annat kan sägas.
men backa BK är ett projekt för unga män och inget annat.
Om den könstokige fritidsledaren var intresserad av att ut-
veckla något hade han tagit kontakt med oss och vi hade kun-
nat göra ett häftigt projket med unga kvinnor. Det var han in-
te intresserad av utan han ville sätta dit oss och Backa BK för
att vara manschauvinister. Idiot!

2012-03-20
23:47:56

Varför
Jag skulle vilja uppleva den dagen då svenskt näringsliv
sa att nu är det dags att höja lönerna. Nu måste vi få al-
la arbetare mer stimulerade och motiverade. Om vi inte
höjer lönerna kommer de inte att prestera fullt ut.
Men så kommer det inte att bli. Det är bara folk som tjä-
nar över 50000 i månaden som får de omdömena och ju
mer du tjänar ju mer måste du ha i ersättning.
Chefer skall tjäna massor. Samtidigt kan de aldrig tala om
vad de tjänar. De är fega och de vet att de inte är värda
sina pengar.
Särskilt parodiskt blir det när de jämför sig med Zlatan.
Zlatan är ingen chef. Han är arbetare. Det här han som
gör produkten och det är det han får betalt för.
I näringslivet är det tvärsom där får de på hedersläktarn
betalt, alltså de som inget gör.

2012-03-20
16:23:23

Då och nu
När jag var 18 år och gjorde lumpen i Östersund skulle
vi vid ett tillfälle träna på att röja upp en sittdemonstra-
tion. Vi skulle svepa med våra AK4or fram och tillbaka.
Jag vägrade. Fanjunkare Stålhandske blev inte glad,men
vid den tiden fanns ju ändå en del av det svenska för-
svaret som faktiskt menade allvar med alliansfrihet och
neutralitet, så min fanjunkare höll ett förvirrat tal om
Kongo där han skadat sitt ben och tydligen försvarat
något som vi aldrig begrep var det var. I vilket fall trä-
nade vi aldrig röjning av sittdemonstartioner efter det.

Det störtade Herculesplanet var en del i större övning
som NATO har i norra Sverige där en del är att röja upp
vid demonstrationer. Hur mycket opinion om det?

2012-03-20
10:13:44

Hård morgon
Jag vaknade av att telefonen ringde.
Jag svarade.
En kvinnoröst talade hårt:
-Jobbar du?
-Ehh, jaaa.....
-Jag är så jävla trött på att du inte låser in
 soporna. Nu har fiskmåsar och skator spritt
 skit över hela gården! IGEN! Du får fan ta och
 göra något!
-Ehhh, jag tror du har ringt fel nummer....
Liten paus.
-Förlåt så jävla mycket då!

2012-03-20
10:10:58

Autodidaktismen

2012-03-19
17:14:18

Kan rasister göra bra musik
Inom konsten finns ju alltid frågan om människor med
äckliga åsikter kan skapa god konst. Tyvärr är det ju så
att de kan det.
Lyssnar för tillfället på Therion som kör ett hårdrock/sym-
finirockstuk. Det svänger hejdlöst och det till trots att der-
as huvudman Christer Jonsson är medlem(eller har varit)
medlem i SD.
Denne Jonsson som 2008 drev upp en strid inom SD om
satanism där det fanns mer rätttrogna rasister som ville
driva ut honom.
Jonsson jobbade också i Södertälje för att SD skulle åter-
ta vad Nationaldemokraterna tagit ifrån partiet.

2012-03-19
16:51:17

I´m just a hairy guy
När jag var en ung pojk var en av mina största
drömmar att bli riktigt hårig. Jag ville ha hår på
bröstet för det hade riktiga män. Jag minns att
vi höll stenkoll på de första könshåren. Vi mät-
te längden och Lars hade ett som var 3 centi-
meter och han var kung.
Med håren kom håren och det blev hår överallt.
Mustasch och hår på bröstet och nu sprider det
sig som en löpeld över ryggen, armarna och i öron-
en.
Det är inte heller längre någon särskild status med
hår. När jag för cirka 10 år sedan såg reklam för
att ta bort hår på bröstet trodde jag att det var ett
skämt. När jag hörde män som rakade sig under
armarna var jag säker på att någon drev med mig.
Men hårbeklädnad verkar numer vara mer eller min-
dre en klassmarkör.
Ännu värre är det för kvinnor. Det blir förstasidesny-
heter och hatgrupper på facebook om en kvinna visar
hår under armarna offentligt.

2012-03-18
12:45:38

Allt är inte guld som glimmar
Oliver Stone är ju en av världens mest kända regissörer.
Hans kritik mot USA har ju varit glasklar i flera filmer.
I Salvador kritiseras ju den amerikanska inblandningen
i El Salavdors fascistiska regim och regimens massmord
på oppositionen där.
I Plutonen och Född den fjärde juli kritiseras Vietnamkriget.
I Wall street kritiseras spekulationskapitalism.
I JFK vill Stone slå ett slag för åklagare Garrisons konspira-
tionstankar.

Genomgående är dock inte en kritik av kapitalism eller imper-
ialism utan Stone är en arvtagare till den amerikanska populis-
men. Han vill koppla bort USA från resten av världen och åter-
skapa de gamla idealen och restauera den sanne amerikanen.

Det är därför han stödjer den republikanske kandidaten Ron Paul.
Paul är libertin och iniativtagare till Teaparty-rörelsen. Av de ovan
skrivna är Paul också kreationist och ansåg att jorden uppstod gen-
om Guds hand för 10000 år sedan.

2012-03-18
12:13:23

Ny bok
Göran Buren kommer nu med en bok om mordet på
Folke Bernadotte. Denne svenske humanist som mörd-
ades av israeliska terrorister från Sternligan. Sternligan
var alltså terrorister som hyllas i Israel som en del av
statens grundande.
Buren skrev 1981 Vårflod som beskrev skogsarbetarstrej-
ken 1975 vilken var en vattendelare för den svenska vän-
stern.
Buren ställde frågorna som vänstern inte klarade av att
besvara. Litteraturen försökte med Buren och Karnstedts-
Gnistskärmen men det blev inga följdfrågor och ännu min-
dre några svar. Det blev sotdöden.

2012-03-18
10:59:27

den omedvetna konspirationen
Löfven och S har nu på kort tid gått om M och
Alliansen i opinionsmätningar. Jag finner detta
märkligt.
Det enda jag kan se som verkar rimligt är att
svensk media( den delen som styr)reagerar
med förlängda ryggmärgen när klassfrågor
kommer till tals. Juholt var ju en reinkarnerad
Palme i ideologiska frågor, en reformist i Wig-
forss anda och det är ju tyvärr närmast revo-
lutionärt idag.


När Juholt krävde rättvisa i klassfrågor då blev
den styrande delen av media skogstokig, men
bör vara medveten om att alla stora tidningskon-
cernerner, alla chefer inom radio och TV och all
övrig mediamakt är mer mer beroende av varan-
dra än de är oberoende inför sina uppdrag.
Vi har en korporativ struktur i Sverige. De styran-
de styr oavsett politisk färg eller maktsfär.
Det förklarar varför S nu går fram. Löfven är helt
tyst. Han säger inget. Försöker inte bilda opinion.
Då måste maktmedia leta inom Alliansen och där
finns mycket att hämta. På månget håll inom makt-
en känna Alliansen osäker med alla virrpannor inom
KD, C och FP. Bättre då med en lojal Löfven.
Det är ändå märkligt, Löfven som är en av svensk
fackföreningsrörelse största samarbetsmän inte nås
av kritik. Vinsten för företaget har alltid gått före sina
medlemmars väl. Hans kärlek till kärnkraften och hans
märkliga uttalanden om kvinnolöner borde röra upp en
proteststorm. Men det är tyst. Tyst som graven.
Läget för demokratin är värre än på 98 år i landet Sveri-
ge. Då hade vi Borggårdskrisen som syftade till att göra
Sverige till en monarkistisk diktatur under Gustav V. Då
fanns dock en stark rörelse som bjöd motstånd.
Idag undrar jag. När det framkommer att vi säljer vapen
och vapenfabriker till Saudiarabien så är både S och M
lika skyldiga till detta. Men alla visste!! V-partiet skyller
på att de inget fick säga! Vad är det för jävla mesproppar!
Juholt var verkligen ingen revolutionär. Han var en klassisk
reformist som under 70-talet hade blivit beskylld för att
vara en kapitalets hantlangare, men så långt har det gått
i vårat land att vi inte accepterar reformister vid makten.
Det ger ju att makten inom S är närmast analog med den
centrala makten inom M.
Var finns de som väcker folkrörelserna till liv?
Var finns de som ställer de centrala frågorna?


Alla de frågor som idag ställs till Alliansen fanns ju även
under Juholts tid men då ställdes de inte. Varför?

2012-03-17
20:35:33

Bild


Undertecknad delger Idrottsorden kunskap från Backa.

2012-03-17
10:27:20

De generösa givarna
Det finns en liten grupp som anser att Marknaden
skall styra allt. De vill att också humanitär hjälp
och projket för bättre liv skall styras av donation-
er av rika.
Förra året gavs 20 miljoner i donationer av aktie-
ägare trots att donationerna är skattefria.
I förhållande till de vinster som gjordes på 130
miljarder kan jag tycka att det var gnidet och
girigt.
Man kan inte lita på enskilda människors välvilja
när det gäller samhällets utveckling. Vi behöver
demokratiska instutioner(staten) för att fördela
resurserna rättvist.
Om Mrknaden får bestämma ger man ifrån sig
0,0000000001538 av sina vinster.Det är egent-
ligen ännu värre än vad det ser ut. En donator
gav själv 7 miljoner till SOS barnbyar.

2012-03-16
16:32:37

Kontant dialekt

Fredrik Lindströms första program om Svenska dialektmysterier
för oss till mitt barndoms hem. Vi är i Sunne, Munkfors och Östra
Ämtervik. På den sistnämndas kyrkogård intervjuas Göran i Kvarn-
torp som är en inventarie i området. På samma kyrkogård ligger
min morfar Emanuel och min mormor Anna.
Lindström söker efter kulturella skillnader som orsak till skillnader
i dialekt. Klass hade varit en bättre sökmotor då Munkfors är en
ren arbetarbyggd medans Sunne varit områdets plats för de som
styr och sitter på pengarna.
Höss ärre merrä? är i vilket fall en fras som gör att jag känner mig
hemma.
Jag minns mina somrar med Karl på Udden och de andra gubbarna
som väntade vid mjölkpallen. Där stod de och berättade skrönor om
vad de upplevt( allt var sant för mig som barn)och jag bara söp in
all lärdom.
Vad jag minns var vilken skillnad de gjorde på folk och varifrån de
kom. Deras värld var väldigt liten. Om en människa kom från Lysvik
eller gräsmark kunde de lika gärna komma från månen. Jag minns
just de där orden: de pratade ju konstigt (så sa gubbarna om de and-
ra).

2012-03-16
13:50:27

Grundstenarna
När man om hundra år kommer att prata om klassisk musik,
alltså om den musik som består och som gjorde intryck und-
er sin samtid och som sedan lever vidare kommer mycket om
nästan inte all musik skapad under de senaste 30 år att
vara ett svart hål.


Man kommer däremot att läsa om den progressiva rocken som
uppstod med King Crimson och som fortsatte med Yes, Genesis,
Gentle Giant, Emerson,Lake and Palmer och Jethro Tull. Deras
bröder inom hårdrocken kommer också att ihågkommas Deep
Purple, Black Sabbath, Mountian och Led Zeppelin.
Det är stommen inom rocken de senaste 45 åren.

Frågan är sedan vad historien gör med band som Dream Theathre,
Mars Volta, Spock´s beard och Mastodon. de fyra som är arvtag-
are till de stora progressiva banden från 70-talet.

Glömde Camel......................


2012-03-16
11:56:12

sent omsider skall man vakna
Tio små moppepojkar är en liten sång som jag alltid trott
varit skapad av Pippirull för att driva med Dr Alban. Jag
har aldrig varit medveten om att Dr Alban spelade in den
här för Vägverket och i syfte att minska mopedolyckor.
Hur många dog i skrattkramp?
Å andra sidan när han kunde göra den värsta skiten i en
skitmusikvärld skall man inte förvånas: Lyssna
Det är fan inte stabilt!

2012-03-14
10:51:36

religion

Jag är uttalad och övertygad ateist. Ingenting tills
denna dag har fått mig att anse att det skulle finn-
as något övernaturligt såsom gudar i skyn, änglar
eller demoner. Jag har aldrig erfarit väsen av någ-
ot slag som skulle tala till mig eller på annat sätt
beröra mig.
De som tror sig stå i kontakt med dylika fenomen
borde ju se vad det är som skiljer dem från männ-
iskor som kliniskt anses vara schizofrena eller lida
av olika psykotiska associationsstörningar.


Jag har dock vissa drag som skulle kunna rymmas
i ett religiöst spektrum. Det handlar om Genesis och
vilka som spelar i bandet.
Första Genesis med Gabriel och Phillips gjorde Trespass
och då blev den progressiva rockens överhuvuden.
Anthony Phillips lämnade för att sedan göra massor av
egna plattor där han skapat ett parallellet universum.
In kom Steve Hackett och sedan skapas fyra av de bästa
skivorna inom musiken generellt: Nursery crime, Foxtrot,
Selling England by the pound och The lamb lies down on
Broadway.


Efter de fyra skivorna lämnar Peter Gabriel för att skapa
sitt parallella univesum med massor av bra skivor varav
de fyra första soloskivorna är bättre än det som senare
gjorts.
Steve Hackett försökte sedan på tre skivor rädda Genesis
men misslyckades och han lämnade Genesis. Hackett har
sedan dess skapat ett eget parallellt universum med massor
av soloskivor där de två första står ut och Hackett lyckas
aldrig nå samma höjder som Phillips och Gabriel.


I princip har inte mycket hänt sedan 1980. Då gav Gabriel
ut sin tredje soloskiva, Hackett gav ut sin tredje 1979 och
Phillips började med sitt projekt  Private parts and pieces
där dyrkandet av Phillips är en nödvändighet för att finna
uppskattning.


Mitt förhållande till Phillips, Gabriel och Hackett är ju att likna
vi ett religiöst. De skapar en trygghet för mig och jag känner
glädje och lust när jag lyssnar till dem. jag skulle sakna att in-
te ha tillgång till deras skivor. Jag tycker att Genesis efter der-
as frånvaro är att likna vid ondskans musik där den av King
Crimson inlånade Mellotronen till första skivan Trespass för-
vandlades till en sirapsfabrik med massor av meningslösheter
efter 1977 och där Phil Collins ger ondskan det stora ansiktet.2012-03-13
01:02:05

Den omedvetna humorns mästare
Jag gillar inte Carl Bildts politik.
Jag tycker han är skum i sin roll
i Lundin Oil.
Men han måste ha något gott i
sig.
Läs här!

Om Ahlmark tycker illa om Bildt
måste ju Bildt ha goda sidor då
Ahlmark är rutten rätt igenom.
Bildt svarar angåemde kritiken
att han skulle vara obildad att
han kanske skall läsa en bok.

Ett tips: Ahlmarks diktsamling!
Den får melodischlagerfestivalen
att framstå som ett lyriskt avant-
garde och snårigt esoterisk.

2012-03-13
00:41:56

Det var fanimej bättre förr
Kollade på youtube årets melodischlager. Snabbspol!
Så enbarmligt dåligt. Det var bättre förr. Det var bätt-
re när man vill lägga ner skiten: Lyssna!

2012-03-12
11:39:12

Språk och gränsöverskridanden
I debatten om att könsneutralisera pronomen
så att vi säger hen istället för han och hon och
att vi säger henom istället för henne och honom
kommer nästa steg.
Det handlar om det förhatliga vi och dom. Finns
det ett vi så kommer ett dom och då står Auswitch
om dörren. Därför är det föreslagna vom en reform
värd att visa respekt.

-Hen vaknade bredvid hen. Hen log. Vom är lyckligare
är vom på andra sidan, tänkte hen.

Så hade jag tänkt börja min nya bestseller.

2012-03-10
18:13:43

Erotik
För många år sedan(jätte, jätte många)år sedan
kollade jag en tysk porrfilm där en kvinna hade
ett enormt behov att bli knullad mest hela tiden
och av många och på massor av olika sätt. Und-
er hela filmen ropade hon:ficken mich, ficken mich.

Jag har inte så ofta tänkt på det men vad tänker
tyskarna när de kommer in på en svensk stormark-
nad och upptäcker att man kan köpa en ficklampa.

2012-03-09
19:24:20

bestseller

Jag håller på att skriva en bestseller.
Handlingen är enkel.
En ung hen föds i en lycklig familj av en hen och en hen.
Hen lyckas i skolan. Hen lyckas på universitetet. Hen får
ett bra jobb där hen hjälper tusentals männsikor till ett
bättre liv. Hen träffar massor av andra hen och är oerhört
sexuellt aktivt, alla är lyckliga över att bli knullade av hen
och gratulerar de som står på tur.
Hen träffar en annan hen och gifter sig och får fyra barn.
Två hen och två hen.
Hen skriver roman, gör film och en politisk karriär och allt
är succe.
I slutet sitter hen i en gungstol och tittar ut över sin stora
familj. Hen är lycklig. Inte en dag med moln på himlen och
med det lämnar hen livet och dör.

2012-03-09
12:31:54

vad är meningen?
Ibland stannar det upp och jag tycker mig hamna
i ett väntrum där det står en fråga på väggen och
svaret på den leder mig ut ur rummet igen.
Idag hamnade jag i det där väntrummet. Frågan
är vad som är meningen med det här livet.
Jag funderade som vanligt:
-det finns inget högre mål än att leva sitt liv gott
 och inte göra ogott mot andra på vägen. Om mitt
 goda inverkar menligt på någon annan så att den-
 ne får ogott får jag asvtå mitt goda.
-jag har skaffat ungar och jag svarar för att de skall
 ha det bra tills den dag jag dör. Jag hoppas också
 att kunna hjälpa deras avkomma
-Jag tror inte på något liv efter detta. Det finns inga
 bevis för att det skulle existera ett icke-materiellt
 liv.
-I allt det jag har förmåga skall jag försöka att hjälpa
 min nästa.
-Jag skall leva så gott jag kan. Intressen kan jag odla
 och det är en nödvändighet för att livet skall bli med
 någon form av innehåll.

Jag brottas med rökningen. Jag har hållt upp en vecka
nu. Jag har haft hosta och slem och har tröttnat på det.
Problemet är att jag har haft så många belöningsstunder
med cigaretterna att livet blir tomt och blekt utan alla
dessa belöningsstunder.

2012-03-08
12:21:12

hardcore feminism
Det är den internationella kvinnodagen. En dag man
skall uppmärksamma ojämlikheten mellan könen både
nationellt och i synnerhet internationellt.
Kvinnor jobbar mer och för mindre lön och makt.
Kvinnor tar ett större ansvar för barnen.
Kvinnor utsätts för oproportionerligt våld och sexuellt
våld utan åtgärd.

För att bara ta några saker ur högen.

ROKS som uppmärksammades för några år sedan med
att deras ordförande kallade alla män för djur har idag
givit ett pris till slappprataren Johanna Koljonen för hen-
nes twitter om att alla kanske inte alltid gillar att ha sex.

ROKS har gått fått hardcore till servilitet.

Den icke-fråga som Koljonen väckte var en metafråga för
journalister , mediafolk och kulturkapitalister. Det är dock
ett tydligt tecken att denna lilla maktgrupp i princip bestäm-
mer vilken icke- viktig skit som skall upp till debatt.

2012-03-08
10:16:27

det privata- ett hot mot demokratin

Innan den stora nyliberala revolutionens stora stöt så
diskuterades världen över hur verklig frihet skulle kunna
genomföras. En viktig fråga var vem som skulle äga vår
värld och hur man skulle hitta former för inflytande över
alla samhällets verksamhetsområden.
Den privata revolutionen lyckades under några decennier
att flytta den stora världens frågor i bakgrunden och iställ-
et lyfta den lilla världens frågor till allmänt beskådande.
Hur sjukt det kan bli visas när den superreaktionära halvfascist-
en Santorum i det nuvarande valet av kandidat i det republi-
kanska partiet  anklagar sin motkandidat Romney för att vara
överklass.
Det privata har blivit vårt rum i det offentliga samtalet. Vi skall
prata om våra räntor, vilket elbolag vi anlitar, vilka pensions-
fonder vi satsar på, vilket telebolag vi har, vilken skola vi väl-
jer till våra barn och att vi får köpa smärtstillande på ICA.
Det är en chimär. Valen är riggade och av ingen betydelse.De
stora frågorna kommer i bakgrunden.
När vi borde engagera oss i facket eller politiska partier eller
andra politiska organisationer för de val vi gör idag kommer
att vara av ingen eller irnga betydelse imorgon.
Många kommer att vara utan bostad eller bo bortom räntans
betydelse, elen är sekundär om du inte har jobb eller bostad,
om pensionsfonderna spekulerats bort spelar det inge roll var
du satsat dina pengar och om du inga pengar har är det svårt
att välja stort för dina barn.
Klassamhället finns. Det är bara att titta bortom skygglapparna.
Stäng av TV och datorn för en stund och ägna tiden åt reflexion.
Hur tror du att det ser ut? Använd din egen perceptuella förmåga
utan elektroniskt filter.
Hur tycker du att det ser ut?
Varför är vi Afghanistan?
Varför bygger vi vapenfabriker i Saudiarabien?
Varför sker en gigantisk omfördelning till de rikas fördel?

2012-03-06
09:51:30

Hur är det möjligt?
Det är helt otänkbart att Sverige skulle hamna i den
sitsen att vi skulle sälja vapen till Nordkorea eller
Kuba. Men hur är det möjligt att vi säljer vapen till
Saudiarabien?
Saudiarabien är jordens mest reaktionära stat. Det
är ju närmast feodal i sin konstitution.
Här stenas man för blasfemi eller otrohet.
Kvinnan är en sekundär och förtryck varelse och hur
tänker alla anhängare av ockupationen i Afghanistan?
Är det skillnad på islamitiskt könsförtryck beroende på
om de som förtrycker sympatiserar med USA?
Saudiarabien är hemmet för wahabiterna vilka ligger
bakom 90% av alla kända terrordåd utförda av radik-
ala islamister.
Hur kan man ens komma på iden att bygga en vapen-
industri i denna stat? Hur är det möjligt?

2012-03-05
23:37:27

Upprörande
I Kvällsöppet diskuterade man Madelaines roll
i kungahuset. Några tyckte att hon skulle vara
mer i Sverige och lite mindre i New York. Man
diskuterade lite också om apanagets storlek.
Jag blev upprörd. Upprörd över att prinsessan
Madelaine är i New York.
All min upprördhet krävde omedelbar handling.
Jag har beslutat att jag skall avstå kvällsronken
ända tills Madelaine återförenas med de andra
på slottet i Stockholm.


inget mer handarbete innan kungahuset är enat
igen.

Man skulle kunna vända på hela frågan och säga
att det är en ren skitfråga.

2012-03-05
12:07:54

mannen i butiken
För ungefär 20 år sedan gick serien Not Nine A clock news
och en sketch handlade om en stackars man som skall hand-
la en grammofon och hamnar i klorna på tekniskt drivna ex-
pediter. Kolla här!
Som den stackars mannen känner jag mig alltid när jag skall
i en butik och ha hjälp med datorn. Det är tortyr. Jag bara vän-
tar på alla frågor jag inte kan besvara. Inte sällan har jag i mitt
inre slagit sönder varje ben i expeditens kropp innan han en ens
börjat fråga.

Idag skulle jag försöka få hjälp med en DVD-skiva som fastnat
inne i datorn. Den unge expediten fattade inte vad jag menade
när han visade att det inte fanns någon skiva i själva kassetten.
Till slut tog han loss den och skakade till och vips kom DVD-skiv-
an. Han tittade på mig som jag var dum i huvudet. Jag frågade om
han varit med om något liknande innan men han skakade på huvu-
det.Jag vet inte om det var ett svar på frågan eller ett teck-
en på vad han tyckte om min intelligens.
Jag var nöjd. Jag fick ut skivan. jag fick med mig datorn igen och
jag dödade inte den finnige lilla äckliga expediten.
Blasfemi 1
Konspirationskungen

2012-03-05
11:42:55

jag har i helgen vunnit 25 miljoner kronor-igen!
Under helgen har det kommit två mejl med glada budskap.
I det första hade jag vunnit 1 miljon pund och i det andra
var det samma summa. Allt jag behöver göra att skriva i
min adress och kontonummer så kommer summan att till-
skrivas mig.
Jag minns första gången jag råkade ut för detta och trodde
att det fanns en möjlighet att det var sant. Jag kollade upp
via Google och ganska snart så försvann ju allt hopp. Det var
och är lurendrejeri och ofta ren kriminell verksamhet.
Men den lilla stunden när jag satt där med 10 miljoner och jag
hade byggt en ny konstgräsplan, startat en fotbollsakademi på
Kap Verde och pyttsat pengar till mina ungar då kändes det så
bra. En liten eskapistisk dröm.

2012-03-05
11:42:55

jag har i helgen vunnit 25 miljoner kronor-igen!
Under helgen har det kommit två mejl med glada budskap.
I det första hade jag vunnit 1 miljon pund och i det andra
var det samma summa. Allt jag behöver göra att skriva i
min adress och kontonummer så kommer summan att till-
skrivas mig.
Jag minns första gången jag råkade ut för detta och trodde
att det fanns en möjlighet att det var sant. Jag kollade upp
via Google och ganska snart så försvann ju allt hopp. Det var
och är lurendrejeri och ofta ren kriminell verksamhet.
Men den lilla stunden när jag satt där med 10 miljoner och jag
hade byggt en ny konstgräsplan, startat en fotbollsakademi på
Kap Verde och pyttsat pengar till mina ungar då kändes det så
bra. En liten eskapistisk dröm.

2012-03-04
16:09:51

Vad är terror?
I jakten på ondskan får man akta sig så att man
inte blir en del av det man jagar.
Alliansen går med på det ena internationella sam-
arbetet efter det andra där USA bestämmer vilka
som är terrorister och vilka som är demokrater:
enkelt uttryckt är alla som är pro-USA demokrater
och alla anti-USA terrorister.

Birgitta Olsson,FP, klargjorde Alliansens inställning
genom att jämställa kravallerna i Göteborg 2001,
självmordsbombaren i Stockholm, protesterna mot
tennismatchen mellan Sverige och Israel och, håll
i hatten nu, Anders Behring Breivik!
Vi behöver inte ens föra en ideologisk diskussion för
att undra över om Olsson står under hot för att vrä-
ka ur sig sådana dumheter.
Borgerskapets gamla heliga bodycounting räcker gott:
Göteborgskravallerna
Döda    0       Skakade     Många (och de flesta av polisens batonger och vapen)

Tennismatchen
Döda   0        Skadadae   0

Självmordsbombaren
Döda  1(han själv) Skadade  0

Breivik
Döda   78    Skadade   100-tal

Detta tycker Olsson är jämförbart. Om det är allvar stänger
hon dörren för en diskussion. Då är hon redan inne i tanken
om en liberal diktatur.

2012-03-04
13:20:30

Så samarbetar relikerna
Monarkin är en anakronism. Ett styrelseskick som var
till för att konservera det bestående och där det stora
folket skulle jobba intill döden för de rikas privilegier.
Kyrkan är en anakronism. Religion är till för de som
inte vill ta ansvaret till att förstå den värld vi lever i.
Dopet är allstå att tvinga in ditt barn in i denna medel-
tida kittel av amsagor och svammel och dessutom ge
barnet till Gud. Det positiva är att ca 50% döper sina
barn idag och att det hela tiden minskar.
Inte konstigt då att döpa prinsessan och kyrkan hittar
varandra i att dupera samhället. Här finns pengar att
tjäna!

2012-03-04
13:11:22

Den lilla döden
Nu har legat och hostat och frossat i tre dygn och
är kraftigt less. Jag börjar hallucinera. Igår natt
låg jag och kollade på US Marchall på TV3 och i
en paus slog jag på Kniven är enda vittnet som
gick på SVT1.
När US Marchall var slut slog jag på SVT1 igen och
då kom jag in några sekunder innan den scenen som
varit när jag var där gången innan. Jag försöker för-
stå om det varit något sändingfel på filmen men inte
inte hittat något.
Å andra sidan ligger jag i dvala mest hela tiden och
då suddas väggen mellan verklighet och dröm ut. Nu
vill jag bli frisk.

2012-03-03
21:02:06

Pilatesbollen
Livet är som en läckande Pilatesboll. Man måste
ständigt blåsa upp den för att den skall hålla for-
men.
(Min egen boll ligger nu som en nyskiten koblaja
 på vardagsrumsgolvet)

2012-03-03
20:47:46

Klass och kön
Idag är hälften av vår befolkning vad vi kan kalla
arbetarklass. Det är människor som betalas för
sitt arbete för andra men utan ledarpositioner.
Huvudelen av denna arbetaklass är kvinnor och
en stor av dessa kvinnor har invandrarbakgrund.

Man kan fråga sig med det perspektivet varför inte
Feministiskt Initiativ inte anser att klassfrågan är av
vikt. Under den klassiska industrialismen hamnade
kvinnofrågan i bakgrunden och det var orskakat av
en svag analys av klassbegreppet.

Men idag?
Hur kan frågan om hen vara viktigare än att ta kamp
för kvinnor som slits ut?
Hur kan frågan om insemination för enskilda kvinnor
vara viktigare?
Hur kan karriärkampen vara viktigare är kampen där
de allra flesta kvinnor finns?

2012-03-03
17:23:09

Hjärndöd 2
När de kommersiella kanalerna inte kan göra
sport vad skall vi då med dem till. En underbar
TV-sport som skidskytte som visats i Public Ser-
vice under all tid tas över av TV4 och det är en
katastrof. David Ekholm en bimbo som de skul-
le kunna använda mer i badbyxor bara han är tyst.
Från Lahtis var det längd världscupen. Den s k ex-
pertkommentatorn led av ekolali. Han började varje
inlägg med att ta den sista meningen från den före-
gående kommentatorn. Detta är ohyggligt irriterande
när man skall lyssna till det över en timma. Vidare
var det fantastiskt, enormt, historiskt och dylikt over-
kill.

För 30 år sedan var det en rebellisk handling att inte
betala TV-licensen. Idag är det en rebellisk handling
att betala den.

2012-03-03
16:37:32

Hjärndöd
Nu har jag legat och zappat framför TV:n i två
dygn. Det är första gången i mitt liv jag får in-
fluensa och det hade jag klarat mig utan.
TV:n är ett otroligt bra medel att nå ut med vik-
tig information och där man skulle kunna skapa
forum för levande debatt i alla typer av frågor,
men så är det inte.
TV3,TV4,TV5,TV6, TV7,TV8,TV9,YV10,TV11 och
alla andra kanaler som är små varaiationer på
samma tema redovisar samma typ av utbud och
det underlättar betydligt om man är hjärndöd när
man börjar titta, för man blir det garanterat eft-
er bara några dagar.
Ingenting sker ju utan syfte. Så varför vill man
dränka oss i meningslösheter? Vem har efterfrå-
gat all denna skit? Ropar vi verkligen efter men-
ingslösa amerikanska serier utan slut? Ropar vi
verkligen efter alla dessa realtyserier vilka visar
antingen fattiga, feta, fula, handikappade som får
hjälp eller människor med kraftiga psykiska dys-
funktioner som gapar, knullar,rullar med ögonen.
Det är ju som instruktionsprogram för Tourettes
syndrom.
Dock fungerar det till att sova till eller ligga i feber-
dvala till. Man vaknar till, känner igen sig och som-
nar igen.
Idag kände jag dock att jag var osäker på om det
var TV:n som sänkte mig eller influensan. Så jag
stängde av. Bryggde kaffe och skalade en ananas.
Då jag druckit och ätit kände jag att jag klarnade
till.

2012-03-02
20:51:50

jag börjar bli gammal
Häromdagen kände jag att kroppen inte var med mig.
Jag laddade igår med Ipren och halspiller och det gjor-
de att jag klarade dagen men föll ihop när jag kom hem
vid 21.
Imorse skulle jag åkt till Dortmund men laget men det
var ingen ide. Jag hade ont överallt och ingen ork. Idag
har jag sovit nästan hela dagen.
Jag kollade en dokumentär om Erland Josephson som
handlar om tiden innan hans död. Han har Parkinson
och skakar. Men han är dödsmärkt. Döden finns där.
På något sätt verkar han inte bry sig. Döden kommer
ju alltid. Det är inget att spilla energi på.