leifsjoqvist

2012-10-31
00:20:05

Usas 51 delstat
Det är tydligt att svensk överhet önskar sig vara USAs 51 delstat.
Den uppmärksamhet presidentvalet får är ju närmast löjligt. Ibland
försöker någon att hitta skillnader mellan Obama och Romney men
oftast handlar det om vem som är piggast, rappast och ser bäst ut.
När nu orkaner viner så är det förstasidesstoff i princip alla medier.
Idag hörde jag att 38 personer dött. Från Haiti kommer en liten not-
is inrullande om att över 50 personer dött.
 

2012-10-30
15:14:19

Mediacynism
 
Man kan fortfarande följa stormen Sandys framfart Stormen i TV4 News - live och gratis
 

2012-10-30
12:38:19

Vänsterpopulism
Igår såg jag något som varit frånvarande under lång tid
i mitt sociala liv. När jag skulle handla på Hemköp stod
det tidningsförsäljare från Rättvisepartiet Socialisterna
och sålde sin tidning vid bägge utgångarna.
Det var glädjande. Varje vänsteryttring mot det monolit-
iska politiska systemet i Sverige är en välgärning.
Två saker slog mig på vägen hem som ändå ger lite yt-
rymme till eftertanke.
Varför samlar RS in namn till protest mot Trängselskatten?
Vad är det för positivt med en regellös privatbilism?Det
största hotet mot miljön utgör ju bilen och dess avgaser.
Om man med Trängselskatten utvecklar kollektivtrafiken
och tvingar in folk i bussar och spårvagnar eller ännu hell-
re sätter dem på cykel så är väl det konkret vänsterpolitik.
Man måste också fråga sig varför GT startade upp en kam-
panj mot ett fattat beslut i fullmäktige. Ett förslag som legat
ute i år. Vem tjänar på att riva upp belsutet?
Den andra tanken är historisk. Varför är vänsterpartier så
inihelvete korkade? Här går RS ut och säger att de vill bil-
da ett sant vänsteralternativ. De vill ena arbetarklassen och
bilda en mur mot en rovgirig kapitalism. Enighet ger styrka.
Samtidigt kan de inte ens enas med Socialistiska Partiet!
Offensiv bildades ju 1973 och var en fraktion inom SSU
med trotskistisk agenda. 1997 blev det för mycket för SSU
och då fick Offensiv lämna och RS bildades. Vad som skiljer
Socialistiska Partiet och Rättvisepartiet Socialisterna vet bara
de invigda. Jag är inte heller helt säker vad som skiljer dem åt.
Antagligen är de inte överens i bokstavsföljden i något som Leo
Trotskij skrev för hundra år sedan.
http://www.socialisterna.org/
http://www.socialistiskapartiet.se/category/socialistiskapartiet/fjarde-internationalen/

2012-10-29
22:13:00

Nu går det fort-med SD in i helvetet
SD har sedan några år tagit upp Ny Demokratis
fallna mantel. ND försvann men partiets politik
flyttade in i de etablerade partierna. Ibland har
bölderna spruckit och det rasistiska varet har
spridit sig i samhällskroppen. Det blev tydligt
med de apatiska barnen där ledande social-
demokrater blev socialfascister.
SD har ändå hållits på mattan och på armlängds
avstånd. Fram till nu. Idag när SD ökar i opinions-
undersökningar så blir de etablerade partierna oro-
liga.
Nu har moderater i radio och FP i Agenda börjat
prata om att våga ta debatten. Det handlar då in-
te om att ta debatten mot rasismen utan debatt-
en skall handla om invandringen och den miss-
lyckade integrationen. Vem är boven i den dis-
kussionen? Ja, vem annan än blatten kan i en
sådan diskurs bli skyldig.
Ingen tar upp klassståndpunkten. Det finns ju fak-
tiskt även etniska svenskar som inte har arbete,
som tar emot bidrag, som är sjuka och som är
gamla. Det är inte invandrarna som är problemet
för de borgerliga partierna. Det är de fattiga.Det
är de utan resurser som är i vägen, som är hem-
lösa, som inte har arbete, som gör att de med re-
surser måste skämmas över sin girighet.
Men om man kan skylla allt på blattarna så blir
det en liten mindre grupp som kan ta den stora
smällen.
Jag undrar hur det blir för romerna. Jag undrar
hur det blir för judarna. Det allmänna invandrar-
hatet slår lätt över i specifika gruppers skuld.
Vi kan inte diskutera antisemtismen utifrån fråge-
ställningar som:
-Vad säger Sion Vises protokoll?
-Varför äger judar så många banker och företag?
-Hur utbreddd är den judiska världskonspirationen?
Det handlar alltså om hur man ställer frågorna och
hur man driver sina kampanjer. Det handlar om vil-
ka frågor man prioriterar och vilka man negligerar.
Så om någon hör en politiker som börjar prata om
att vi måste diskutera invandringens stora problem
ställ då frågan om var klassperspektivet finns.
Sverige har ju inte direkt fått färre rika under de sen-
aste decennierna. Sverige har sänkt massor av skatt-
er vilket i alla fall gynnat de redan rika i första hand.
Klassskillnaderna är det stora problemet och jakten
på mer profit.
Det är skamligt att göra människor på flykt och i nöd
till de som är orsaken till att vi skulle ha en eventuell
ekonomisk kris.
 
 
 
 

2012-10-29
13:32:01

Kost
Det finns lika många tips och råd och närmast religiösa
dekret om hur vi skall äta. Det finns ingen linje i denna
flod av information och där den ene säger fett säger den
andre motsatsen. Där den ene säger:Ät dig mätt! ,säger
den andre ät lite sex gånger om dagen.
Hur var det då den gången vi blev till apor och sedan gick
vidare till homo sapiens sapiens?
Hur åt vi då?
Om vi var jägare kan man gissa på att man åt när man hade
mat. Om stammen dödade en kanin åt man lite och fällde
man en mammut frossade man i flera dagar. Man år massor
och man åt lite. Man åt när man hade mat.
Om vi var samlare kan man ju tänka sig att vi åt mer planerat.
Samlade vi rötter, nötter och annat vilt växande kan man ju tän-
ka sig att tillgången var mer jämn.
Den tidens människor har ju samma genetiska sammansättning
som vi. Våra behov är analoga till hur deras var.
Eller, vi förbrukar inte lika mycket energi som våra tidiga förfäder.
Vi borde äta betydligt mindre och snålare. Det skiljer oss åt. Inte
ens om vi tränar kommer vi åt energiförbrukningen som jägarna
gjorde eller en skogsarbetare under förra seklet. I en undersök-
ning mätte man upp att en skogsarbetares vardag innebar sam-
ma energiförbrukning som sex mils skidåkning varje arbetsdag.
Då måste man äta annorlunda än om man bara sitter still vid en
skärm.

2012-10-28
15:27:00

Vietnamkriget och filmen
Vietnamkriget var efterkrigstidens mest uppmärksammade
krig. Här stred Vietnam för sin självständigthet mot en korr-
upt regim som hade USAs fulls stöd och i slutet var det ett
regelrätt krig mellan Vietnam och USA. Vietnam hade stöd
av Kina och Sovjet så det fanns geopolitiska aspekter.
USA såg det som om att om Vietnam skulle segra skulle land
efter land likt ett dominospel rasa och världen skulle falla för
det kommunistiska oket. Därför var det så viktigt att vinna
kriget i Vietnam.
Detta krig har skildrats i massor av amerikanska filmer men
ingen skildrar helheten och ingen(med några få vietnamesis-
ka filmer utan större spridning)skildrar det ur ett vietnamesiskt
perspektiv.
Apocalypse now är den bästa i genren, men det är mer en allmän
krigsfilm och film om makt än vad det handlar om Vietnamkriget
och slutet på floden är ju mer Kampuchea än Vietnam. Förlagan
är ju Joseph Conrads Mörkrets hjärta och man kan se flera parall-
eller. Conrad skildrar det bisarra belgiska kolonialstyret som död-
ade flera miljoner under sin tid i Afrika och Kongo. Man kan också
läsa av att det moraliska förfallet som fanns i kolonialismens döds-
ryckningar även fanns i det amerikanska imperialistiska i Vietnam.
Deer Hunter är en fantastiskt bra film men den är närmast national-
socialistisk. Huvudpersonerna lever i en bruksort som flämtar och
är på väg att dö. Vad händer med arbetarklassen i dessa struktur-
omvandlingar? Vad händer med människorna när grunden för der-
as levebröd försvinner? Så männen åker till Vietnam och slåss där
i ett krig de inte förstår mot människor som bara vill deras död. Ing-
en koppling finns som att folket i Vietnam som slåss för sin frihet har
något gemensamt med stålarbetarna från USA, bägge utsätts för död
och lidande av en gemensam fiende, kapitalet.
Plutonen bär samma grund. Bra amerikanska killar träffar elaka viet-
namesiska. De snälla harmlösa vietnameserna tas omhand av de
snälla amerikanska soldaterna, men det finns dumma soldater.Ing-
en vet varför de är där och ingen vill vara där mer än några av de
summa och elaka.
Brian de Palma gjorde Uppgörelsen och samma tröttsamma melodi
här. Några dumma soldater våldtar en ung kvinna men en god amer-
ikan avstår. Sedan blir det strid och amerikanerna skyddar de snälla
vietnameserna från de dumma.
Stanley Kubrick gjorde Full metal jacket vilken också den utgår från
den amerikanske soldaten. Det är en utmärkt film som skildrar den
sanslösa och hjärntvättande drillningen av kommande soldater i en
imperialistisk arme men det handlar ju inget om kriget i Vietnam. Där
slår det moralistiska och omedvetna till igen. Den som ser filmen vet
ju inte mer om Vietnamkriget än när man börjar titta.
Så igår kollade jag om Hamburger Hill av John Irvin. Irvin har regisserat
44 filmer varav alla är skit. Ett konststycke bara det. HH är det minst dål-
iga i hans långa lista. HH är intressant därför att det är så många mono-
loger i filmen. Det smäller men inte överdrivet utan här finns utrymmen
för tanke, monolog och dialog. Någon vietnamveteran sa att HH var den
mest realistiska av alla vietnamfilmer och det är nog sant. Jag kan tro att
de satt där och undrade vad kriget gick ut på. Det förstod inte när de fick
rapporter hemifrån att opinioner tog avstånd både från kriget och från
dem som soldater. En soldat i filmen får ett brev från sin flickvän vilken
gör slut med honom då hon anser honom vara med i ett orättfärdigt krig.
Självklart vill Irvin att vi skall tycka synd om soldaterna men för det dug-
er inte ens öppna tårkanaler på vuxna män.
Det finns en flod av B-fimer om Vietnamkriget som inte skall nämnas vil-
ka är så usla att det inte finns ord att beskriva. Ett pekoral skall dock nämn-
as och det är We were soldiers där Mel Gibson är så pinsam att filmen helt
klart var med i nomineringarna om 2003 års sämsta film. Hur filmen kunde
undgå att vinna den kategorin är en större gåta än meningen med livet.
Segraren skriver historien. Vietnam vann kriget men USA den historiska tolk-
ningen av samma krig. Med en mediaapparat som dominerar vår syn på hur
det är och hur det var måste man under ytan för att se sanningen.
Extremen med De gröna baskrarna med och av smygbögen John Wayne var
ju så propagandistisk att den fått Goebells att rodna och efter den kom de
moralistiska sagorna som sa att allt handlade om gott och ont men inte om
vad kriget handlade om. Där är vi än idag.

2012-10-26
10:42:00

Ej reversibelt
Jag läser tankeord på Facebook:
Det bästa en far kan göra för sina barn är att älska deras mor.
För mig är ju den satsen långt ifrån självklar.
Det blir ju mer tydligt om man byter plats för far och mor.
Det är ju inte helt ovanligt med män som slår sina kvinnor
och i de fallen uppmanar man ju kvinnor att ta stryk för barn-
ens skull om man följer satsen ovan.
En annan invändning är att man ser barnen som i symbios
med modern. Alltså barn som avlöpare till modern. Många
kvinnor förlorar sin livslust när de förstår att så inte är fallet,
då när barnen frigör sig och blir egna individer.
Frigjordhet och frihet har alltid ett pris.
 
Lite intressant är att när jag googlar moder så undrar sökmotorn
om jag menar modern warfare 2 och de bilder som kommer upp
är till 98% på Julia Roberts och hennes man(om det numer är ex-
man vet jag inte).

2012-10-26
10:28:35

2012
Det är orimligt att 34.000 personer lever i hemlöshet i Sverige 2012. Rapport från Stadsmissionen finns på www.temafattigdom.se

2012-10-25
09:36:07

En alldeles vanlig dag
När jag cyklade till Valhalla så kom en SUV lite
för snabbt in i korsningen och fick tvärnita så
att lilla jag kunde cykla över vägen. Det komm-
er en rondell alldeles efter så vi hade snart ett
möte till. Jag såg i den kostymklädda räkneniss-
ens ögon att denna gång tänkte han inte stanna.
Mycket riktigt gasade han på in på övergångsställ-
et. Vad han inte hade räknat med var att han skul.
le få en god spottloska med lite grönt och gult i på
sin sidoruta. Han tvekade någon sekund och sakt-
ade ner. Jag cyklade efter men tyvärr valde han att
fortsätta.
Inne på Valhalla skulle jag gå in på mitt band. Men
kontrollen visade rött. I min värld var det inte så länge
sedan jag var där, i verkligheten var det ett år sedan.
Så det blev att köpa nytt.
När jag skulle pissa stod en annan man vid pissoaren
och han gav mig en invit. Då var det bara att snabbt
ta sig ut i bassängen och ta skydd. Någon i min när-
het kanske tyckte att det var varmare än vanligt i vatt-
net.

2012-10-24
10:56:00

Lite artiklar med klass
Jag läste Svenska Dagbladet idag och det slog mig att
allt är så öppet. Klasspolitiken blir alltmer ogenerad. Ett
typexempel är  artikeln om generaldirektörerna. Här ser
man korporativismen tydligt. Alltså, det är ett problem att
direktör A bara tjänar 119000 medans direktör B tjänar
144000. Vilken fruktansvärd orättvisa. Vilket stort prob-
lem. Det är ett problem enbart för överheten att inte till-
räckligt med rika kvinnor får lika mycket makt som rika
män.
Hur man blir rik skrivs i en annan artikel där vi får veta
att en H&M-arbetare får tre kronor i timmar. Profit idag
görs ju på löner. Ju lägre löner ju högre profit. Så hittar
man zoner i världen där man ännu kan exploatera folk
vid slavarbete så gör man det.
Idea är en organisation som skall lära de korkade männ-
iskorna i den fattiga världen hur man gör demokrati. Idea
är ett föredöme där de super och lever lyxliv på de peng-
ar som är öronmärkta för utveckling och utbildning. Sam-
tidigt blir det en närmast övertydlig bild av det nya klass-
samhället.
För att ett korporativt samhälle skall fungera måste skikt-
en göras tydliga. En arbetare skall vara vid sin läst. Under
de senste 30 åren har skillnaden ökat lavinartat mellan dem
som har och de som inte har. LO visar i en rapport att skill-
naderna mellan arbetare och tjänstemän också ökat.
 
 

2012-10-23
00:02:00

De vackra teorierna och verkligheten
När Castells dök upp med sina teorier som förklarade vår samtid
var det en del akademiker som ropade om en ny Marx. Några år
senare ropas det ännu efter Marx men inte inte mycket efter Cas-
tells.
Så kom Hardt och Negri och nu skulle vi prata multituder.
Åter ropades om de stora teorierna för vår tid. Idag ropas
det efter Marx medans Hardt och Negri föpassats till aulo-
rna igen.
 
Det stora problemet är inte informationssamhället. Det stora
problemet är att även en stor del av vänstern vägrar se klass-
samhället. Man vill ha snälla lösningar utan konfrontation.Ing-
et idag pekar på sådana lösningar.
 
För hur skall få slut på eländet?
Sedan 1985 och kreditavregleringen har det gått så rasande fort.
Några exempel:
-Avregleringen av elmarknaden har gett oss dyrare el och denna
 dyrare el har konsumenter betalat och vinsterna gått i fickan på
 profitörer.
-Den fria sjukvården, skolan och diverse boenden har gett oss ett
 lika segregerat samhället som i början på 1900-talet. De rika pla-
 cerar sina barn bland lika och likadant gör medelklass och de fatt-
 igaste barnen får gå i slumskolor. Denna restauration av klasssam-
 hället har genomförts under små protester och dessutom har man
 överfört gemensamma offentliga tillgångar till privata personer som
 vinst i denna medvetna klasspolitik.
-Klassskillnaderna kan ses i det gigantiska gap som finns i löner mell-
 an "vanligt" folk och de där uppe. På 70-talet var skillanden mellan en
 arbetare och en direktör 1 mot 4, idag har det förhållandet ändrats till
 1 mot 25.
-Våra gemensamma pensioner har använts i spekulativt syfte av riskkapi-
 talister. I vissa fall har de fått rejäl vinst på våra pengar i andra fall har de
 bara spelat bort dem.
 
Det värsta är att samhället nu strukturerats och att korporativism råder. Det
finns ingen egentligt motsättning mellan politik och kapital. Alla sitter de i
samma båt. Alla politiska partier, företag, fackföreningar, akademiker, media
har flutit ihop till en gemensam gröt. Man kan bråka om dumma uttalanden
och vissa detaljer men den stora bilden är gemensam. En liten detalj är att
sättet man diskuterar förorten idag är ord för ord hur överheten såg på arbet-
arstadsdelarna i början på 1900-talet. Då ville man ha fram den snälle arbet-
aren, idag vill man ha den snälle blatten.
 
Efter Andra Världskrigets slut trodde de flesta att världen skulle vara vaccinerad
mot fascismen. Det blev inte så. Fascismen ändrar form liksom våra samhällen
gör det. Den korporativa utveckling vi ser idag har sin grund i fascismen. Dock
skulle ju ingen vettig politiker idag säga sig vara för denna fascism, men det är
högst märkligt att inte frågan kommer upp när det är så uppenbart.
 

2012-10-22
19:44:00

Vargen kommer..............inte
Nu har det åter blivit debatt om vargen. Jägarförbundet kör
en Sverigedemokrat och säger att 100 nya vargar kommer
att kosta 1,5 miljarder kronor. Alla vet ju att jägarna bara är
ute efter att få lustmörda och känner att vargen kan konkur-
rera om viltet i skogen. Plantera vargen i södra Sverige så
får vi se var diskussionen hamnar.
Intressant är dock denna tydliga glidning till att bedöma allt
utifrån sin kostnad. Hur mycket kostar det att hålla blattar?
Hur mycket kostar det att hålla en vargstam? I detta pers-
pektiv kan man ju tänka sig att vi snart ser över kostnaden
för gamla, sjuka, alla med funktionshinder och när vi är klara
med det går vi på arbetslösa, skolskygga och sent utvecklade.
 
Om man anser att invandringen kan vara en fråga om kronor
då måste man också erkänna sitt nära släktskap till politiken
som gjorde masugnar  ett relevant sätt att lösa befolknings-
frågan.

2012-10-22
19:31:43

Tortyr
Utsliten efter en dag på skolan med massor av höga röster
slängde jag mig på soffan för en tupplur. Ganska snart hör-
de jag en röst som ville mig illa. Jag kände hur det spikades
i mina fötter och hur händerna sattes i skruvstäd och naglar-
na drog ut långsamt. Det var smärtsamt. Mest plågsamt var
en vedervärdig röst som hela tiden plågade mig in minsta
cell. Jag kände Satans närvaro och väggarna var isiga.
Så vaknar jag och rätt framför sig ser jag den avskyvärde
Martin Timmel som håller på och babblar mellan några reg-
lar i ett hus. Dessa j-a hemmasnickeriprogram. Jag mår illa.
 

2012-10-21
23:16:05

På spaning efter relationer i vår tid
En ung grabb som håller på att bränna sitt
ljus i bägge ändar visar sig vara enormt om-
tyckt av flickor i åldrar på bägge sidor hans
egen. Unga kvinnor vill göra lite revolt och
dras till de som skiter i konventionerna och
då i synnerhet de kriminella.
När sedan denne unge man passerar de 20
och är kvar i samma beteende så tar det slut.
Då är det istället de unga männen med stål-
ar och position som gäller. De unga flickorna
har blivit kvinnor och vill ha säkerhet för sig
själva och sin avkomma.
Ungefär så lyder konventionen i relationsspe-
let. Om det är sant har jag ingen aning om.
Clark Olofsson var ju enligt Maria-Pia Boet-
hius högvilt för kvinnorna i de övre klasserna
långt in på 70-talet.Sant är ju också att män
med stålar kan köpa så mycket kvinnokött de
vill. Marknaden är ju enorm.

2012-10-20
20:41:00

Fri TV-fy fan
På 80-talet när den närmast goebellska diskussionen
om reklamfinansierad Tv var som värst spåddes en ut-
veckling av TV som medium.
Nu har vi haft skiten i mer än 25 år och vad fick vi?
Idag när jag skall ha en mysig hemmakväll kollar jag
utbudet. Det är ändlösa tirader av amerikanska prod-
uktioner. Det är filmer som visats 100-tals gånger och
så alla dessa komedier, romantiska komedier och
Poliskolan 6! Det enda nya jag hittar är Arctic predator
vilken har fått det lysande betyget 3,3 på IMDB på en
tiogradig skala(då skall man veta att ren skit ligger mel-
lan 4 och 5). Till detta elände kommer alla repriserade
serier! En av de stora käpphästarna mot SvT på 80-talet
var alla repriser. Vad ser man på det reklamfinansierade?
Repriser och åter repriser. Filmer som visas och valsas
runt 10 gånger på en vecka. Ceacescu-TV från Rumänien
under diktaturen framstår i jämförelse som flödande inno-
vativ.
Detta verkar ju vara rena massagen i jämörelse med att
plågas framför reklamfinansierad TV
 
Det är så uselt utbud att alla de som köper reklam borde
skrika högt och de som tittar på skiten borde antingen
undersöka sig alternativt lobotomeras.
Jämför med SvT!
Tema om Beatles. Flera serier med hög kvalite. T o m
repriserna är ju tusen gånger bättre än skiten på det
reklamfinansierade.

2012-10-20
19:55:18

Feodal valstruktur i USA
Ur konflikt i P1 imorse:
Det är drygt två veckor kvar till det dyraste valet i USAs historia. Nya regler för kampanjfinansiering gäller sedan 2010 och innebär att alla begränsningar för pengainsamling, i den politiska frihetens och yttrandefrihetens namn, är borta. Vid det förra valet gick gränsen vid 2500 dollar per person. I år kan exempelvis casinokungen Sheldon Adelson ensam skänka hela 100 miljoner dollar till republikanernas valrörelse. Det kan jämföras med de 800 miljoner dollar som Barack Obama fick in genom sin historiskt framgångsrika gräsrotskampanj 2008.
 
Under flera lokala val har rika gått in med miljoner
dollar och avgjort valet. Om pengarna styrt tidigare
är de helt avgörande nu.
De rika anser att de är utsedda att styra val och ser
inget konstigt med att deras pengar avgör.
Tvärsom anser de flesta av de riktigt rika att de är
så viktiga att de borde få styra, helst utan onödiga
val, och att deras rikedom är bra för alla.
 
Det är samma tanke som de gamla feodalstaterna
styrdes av. De av Gud utvalda i överheten skulle ha
rikedom och överflöd och detta var bra för fattiga bön-
der och deras familjer.
 
Nu visar historien att när dylika idioter styr så finns
en brytpunkt och när den passeras åker de rika ofta
upp i träd eller galgar eller den historiska parentesen
guiljotinen.

2012-10-20
11:01:00

Det måste vara något större
Många troende säger att livet vore meningslöst
om det inte finns en Gud. Många av dessa häv-
dar att vi då inte heller skulle hålla oss i skinnet
utan begå omoraliska handlingar och detta för
att vi då inte fruktar en högre makt.
För mig är detta utslag av sjukt och ynkligt tänk-
ande. Alltså, man måste ha en härskare som ta-
lar om vad man skall göra och vad man får göra.
Den som accepterar dylikt tänk finns ju i samma
tankebanor som de som hyllat Pinochet, Stalin,
Franco eller andra diktatorer i historien.
Livet i sig räcker gott som mening. Allt detta fant-
astiska i livet som vi under vår livstid kan förund-
ras över. Det verkar som religiösa går och tänker
på annat än livet när de lever.
Jag har heller aldrig förstått att man skulle begå
mer omoraliska handlingar om man inte fruktar
en Gud. Kristna och Islamitiska bekännare har
väl mer än väl bevisat att de inte är några mora-
liska föredömen när de mördar och fördömer i
sina Gudars namn. Jag tänker aldrig att jag vill
mörda eller våldta men tydligen tänker de reli-
giösa på detta hela tiden och måste ha en Gud
som hindrar dem att utföra dessa handlingar.

2012-10-19
12:23:11

vad gör man?
I Ring P1 ringer en man och är upprörd över fallet med
Jeanette. Flickan blev våldtagen av sin morfar och inga
myndigheter reagerade. Nu rasar de flesta och säger att
det kan inte vara så svårt att straffa gärningsmän som ut-
för dylika övergrepp.
När motsatsen dyker upp som med Ulf vilken blev dömd
och sedan frikänd från ett 5,5 års fängelsestraff då rasar
de flesta över att myndigheterna överdriver sitt sökande
efter gärningsmän och vem som helst kan åka dit.
Vem har inte hört någon säga att om deras barn skulle ut-
sättas för något så skulle de döda?
Detta händer så gott som aldrig.
Ilskan finns där nog men sorgen är starkare än lusten att
hämnas och tur är det. I sjuka kulturer som exempelvis den
albanska så gör hämndkulturen att delar av landet står stilla
därför att alla ruvar på hämnd eller gömmer sig för detsam-
ma.
Hämnden är ett sjukt tillstånd som inte har något med mänsk-
lighet att göra, ja inte något med övriga djur heller, inga djur
hämnas.
Min dotter blev tillsammans med två väninnor misshandlade
på brunnsparken för snart tre år sedan. De som misshand-
lade blev lagförda men desna blev det inget mer. Jag ringde
till polisen och insåg att de inte tänkte gå vidare med ärendet.
Jag ringde då till Sveriges radio och till slut tog västekot upp
ärendet och min dotter och hennes väninnor blev intervjuade.
Journalisten intervjuade åklagar och polis och de sistnämnda
var riktigt pinsamma i sin pudel. Till slut blev det rättegång ca
1 år efter misshandeln och de två bröderna blev dömda.
Jag minns att min känsla var att döda. Jag var avgrundsför-
bannad. Jag tog reda på vilka bröderna var och var de bodde.
Jag hörde mig för vilka de var. Till deras lycka var att min dotter
var den som klarade sig bäst. Hon puttades i marken och blev
verbalt kränkt medans hennes väninna blev brutalt misshand-
lad med massor av slag i ansiktet. Jag vet ärligt inte hur jag rea-
gerat om de två väninnor hade i ombytta roller.
Nu blev det ett bra slut för de unga kvinnorna. De fick upprättelse.
Lagen visade att den fungerade om än med lite spark i röven.Det
visar att ett rättsamhälle måste ha fungerande juridiska organ ann-
ars får vi människor som skall agera på egen hand och det är,vet
vi från historien,förödande.
Fallen ovan visar också att vi inte kan agera i känslorus. Då får vi
lynchmobbar där massor av människor döms utifrån felaktiga grund-
er.

2012-10-18
23:51:46

intressantaste jag läst om arbetarlitteratur
Örjan Nyström har skivit en lång essä på Arbetet
om arbetarlitteratur. Det var längesedan jag läste
något så angeläget. Det klickar till i mig i var och
varannan mening. Jag kan inte minnas att jag läst
något viktigare i frågan sedan Torgny Karnstedt
skrev Gnistskärmen och sedan försökte få fart på
arbetarlitteraturen igen i slutet på 80-talet.
Nyström skriver om hur arbetaren sågs under 1800-
talet och i början på förra seklet. Han var obildad,
lite farlig, inte mottaglig för den finare kulturen och
det bästa var om han blev vid sin läst och gjorde
det lilla han kunde. I romanens värld kunde man
skildra eländet men sällan eller aldrig om hur man
skulle ta sig ur det. Vissa revoltörer kunde få fisa
i de borgerliga salongerna, alla visste ju att de ing-
et skulle ändra i alla fall.
Jag tänker på dagens förort och det slår mig hur
likt det är. Den obildade och farlige blatten eller
whitetrashsvensken.
Med arbetarrörelsens växande styrka bröts mark
för arbetarlitteraturen och under ett 30-tal år var
den en dominant. Med sossarnas växande korrup-
tion blev arbetarlitteraturen åter marginaliserad.
Nyström har också en lång tanke om formen. Den
borgerliga romanen kan kanske inte bara tas över
utan man måste frigöra tänkandet också i formen.
Är hiphopen förortens form?
Här finns också en diskussion om kollektiv och indi-
vid som borde fortsättas. Det är nära. De flesta soc-
ialister som jag känt har varit starka individer och äv-
en mer individualsierade än kollektiva. Vi i den kollek-
tiva romanen har alltid varit svårt.
Jag har inget hopp om att Nyströms essä skall leda
vidare och skapa en bred debatt om arbetarlitteratur
i dagsläget, men det är viktigt att några för debatten
och utvecklar den så att den dagen vinden vänder och
en väsnter växer sig starkare igen skall vi redan vara
igång med en stark grund om hur vi skall forma kultur-
en i allmänhet och arbetarskildringen i synnerhet.
Men läs Örjan Nyström!

2012-10-18
23:26:25

Politik är att välja
Socialdemokratin har gått från internationell socialism
till nationell affärside på ett sekel. Det är en ganska
lång vandrig från något stort till en fattig korporation.
Idag vill socialdemokratin att företag går omkull utom-
lands och att arbetare avskedas i andra länder före
att det drabbar den svenske. Man vill att svenska före-
tag skall gå bra oavsett hur de gör det. Det räddar jobb-
en till de svenske.Om socialdemokratin överhuvudtaget
har någon socialism i sig är det en förnyad form av
nationalsocialism.
En bra recension av Nina Björks Lyckliga i alla sina dag-
ar skrivs så här: Mona Sahlin höll ett avskedstal där hon
sa att hon aldrig mer ville uppleva en valrörelse  där männ-
iskor sa att de skulle rösta på socialdemokraterna, trots att
de hade jobb, tjänade bra och bodde i villa. NIna Björk läs-
er det som att Sahlin aldrig mer ville uppleva en solidarisk
väljare. Och det är ju faktiskt innebörden.

2012-10-17
13:53:26

Döden och livet
Jag är 54 år. Jag har levt längre än jag kommer att leva.Livet
har sedan några år vänt. Döden är närmare. Jag tänker inte på
döden annat än i termer av lidande.Jag vill inte plågas och jag
vill inte förlora möjligheten att styra mitt eget liv.
I det perspektivet blir Cape Diem något reellt. Då är det inte bort-
skämda över- och medelklasspersoner som bladdrar i media om
att satsa på sig själva som det handlar om. Det är enkelt och det
handlar om att uppskatta det lilla i livet. Jag tror inte en sekund att
jag blir lyckligare för att jag har en massa saker, däremot vet jag
att jag är lycklig när jag är. Det kan vara en lektion som fungerat
bra och skrattande barn säger att de haft roligt, det kan vara en
träning som fungerat bra och intensiteten varit hög ochdå man kan
känna utvecklingens vingar fladdra, det kan vara att läsa en bra
bok eller när jag ser en bra film, det kan vara att lyssna till de ny-
inköpta cd-skivorna av Peter Hamill eller cykla med Dragonforce
i lurarna.Det kan vara när mina barn mår bra eller när Sverige helt
osannolikt går från 0-4 till 4-4 mot Tyskland.Det kan vara att bara
vara i goda vänners lag och ta en pilsner eller två och bara prata.
Unga människor lever inte med döden i sinnet. Man har en fas när
man är runt tio då döden är skrämmande. Det är den infinitiva reg-
ressen som skrämmer. Evigheten utan slut.man vill dö före sina för-
äldrar då man inte kan tänka sig att leva med smärtan det skulle inne-
bära.
Så bli man äldre och döden försvinner. Man lever som för evigt. I
vårat samhälle behöver man inte stöta på döden förrän man passerar
50. De sjuka och döda göms undan. Förr levde man i dess närhet.
Jag inbillar mig att livet blir så oerhört mycket större i dödens närhet.
Vi är många som säger att vi skulle ta livet av oss om vi nåddes av
det oundvikliga men extremt få tar steget när de är där. Livet är trots
allt för värdefullt. Det finns altid någon liten glänta av hopp.
Det viktiga är trots allt inte att man dör utan hur man har levt.
 

2012-10-17
13:17:00

Hur bör man leva?
I lördags natt vaknade jag av att jag var kallsvettig och grymt
skitnödig. Jag förstod att Tiramasu och likör tillhör historien
och inte längre är något som min kropp tål. Jag var hemma
hos en kamrat och vi var två som sov över. Sålunda gick jag
upp och sket. Det var diabetesränneskit och det luktar inget
vidare. När jag skulle spola ville inte vattnet räcka till. Jag
visste att min kamrats hustru skulle upp och jobba och jag
visste att om detta var en realitet när hon skulle göra sina
morgonbestyr var jag en mycket död man.
Så jag stod där i min diabeteskoma och tryckte och hällde
vatten och till slut släppte det. När jag darrande la mig på
soffan lovade jag mig själv att jag skulle ändra min livsför-
ing.
Under kvällen hade jag pratat med en kamrat om detta med
relationer. Jag lever ensam sedan 13 år och det är inte många
gånger jag funderat över att jag velat annat.De första åren var
ju barnen hemma och det gjorde att jag aldrig var ensam.Men
sedan några år är jag det och jag trivs med det.
Jag kan förstå längtan efter närhet och längtan efter sex och
att man har barn tillsammans.
Det jag har svårare för är när det mer abstrakta kommer till
tals exempelvis att man vill ha någon att göra saker med och
det är här de flesta förhållanden går i graven. När man komm-
er till punkten "vi gör inget tillsammans" då är skilsmässan nä-
ra. Då räddar inte ens bra sexliv relationen.
I en framtid tror jag inte man kommer att leva i isolerat i tvåsam-
het. Det är helt enkelt inte bra för oss. Vi är gruppvarelser som
sedan vår arts begynnelse strövat i grupper och gjort saker till-
sammans. Tvåsamheten är bara en liten parentes i vårt vara.
Om man läser Lasse Bergs böcker om evolution och vara får
man bilden av att vi skall umgås, skaffa föda, uppfostra barn
och leva så gott vi kan och skydda varandra. Dessa fyra grund-
er gör vi bäst i grupp och inte två och två.
Jag tror att dagens samhälleliga kris också flyttar in i våra med-
vetanden och rädslan för tomhet gör att vi vill dela detta med
någon annan för att hålla tomheten borta.
För övrigt vaknade jag häromdagen med ett praktfullt morgonstånd
som inte vara urinrelaterat. Vilken glädje det var. En gammal vän var
tillbaka och ropade över nejderna: Jag vill ha fitta!
Jag insåg att min asexualitet antagligen hänger ihop med blodsock-
ret. Därav kan man dra slutsatsen(sic!)att politiska beslut inte sällan
har biologiska orsaker.
 

2012-10-16
00:41:00

Varför Sverigedemokraterna
SD har i en opinionsundersökning som släpptes igår 9,9%.
Man kan fråga sig varför man behöver 100 olika opinions-
företag och om inte detta i sig är ett hot mot demokratiska
undersökningar då frågorna är helt avgörnade för resultatet.
Med gamla SIFO var frågorna tydliga och tydliga att kritisera.
Nu druknar allt i mångfaldens latrin.
Men SD är på gång. Jag tror det är som med Ny Demokrati.
Folk pissar i valurnorna. Det finns också en grupp som gär-
na ser rasfrågan som viktig och avgörande för en nations
uppgång och styrka. Man kan fråga sig varför man aldrig
väcker klassfrågan i partiet.
I ett korporativt Sverige blir SD det enda alternativet. Faran
som nu är överhängande är att fler och fler känner att de
etablerade kör över det stackars SD och bara därför kan
tänka sig att rösta. Då de etablerade partierna bara har
maktutövning som verksamhet och i princip tagit bort folk-
ligt inflytande i sina partier blir ju media den enda kanalen
att kommunicera med folket och då kan små saker som ex-
empelvis ett mobbande av SD slå över i sin motsats.
Det andra med SD är att de nu sopar bort alla politiska idiot-
er vilket Ny Demokrati inte lyckades med. De senare gjorde
tvärsom och idioterna tog över och partiet försvann.
SD är smartare. De är som gäddor i vassen. De utnyttjar
varje yttring som exemplevis Herman Lindqvist eller Hjäll-
bodebatten. De finns också och småhugger om andra tar
upp romer eller vill få oss att skratta åt Tintindebatten.
Hur man skall förhålla sig till detta vet jag inte. Det är som
att välja mellan pest och kolera.
Ett korporativt system är minst lika farligt som SD på 10-20%.
Inte sedan 1800-talets slut har vi varit i större behov av ett
vänsteralternativ värt namnet. Inte ett politrukparti som V-par-
tiet där de styrande vilken dag som helst kan gå till S om karr-
iärmöjligheterna skulle vara bättre.

2012-10-13
14:26:00

Vad betyder det?
Kan man i dessa dagar säga att man betalar något svart?

2012-10-13
14:24:42

dagens visdom
Om man sätter på sig en hoodtröja bakofram blir
det svart.

2012-10-12
16:32:49

Fyllegäng delar ut fredspris
Nobels fredspris brukar vanligen vara harmöst på
gränsen till meningslöst men så ibland verkar man
supa till rejält och då jävlar hamnar man snett. I år
verkar man tagit en dubbelfylla alternativt köpt för-
giftat hemkört från Tröndelag. EU !!!
Henry Kissinger 1973 var ju ett makabert skämt
som sedan följdes av Menachem begin 1978,Yit-
zhak Rabin och Simon Perez 1994, Jimmi Carter
2002, Al Gore 2007 och slutligen dagens stora
krigspresident Barack Obama 2009. Alla mest
kända för att administrera och förespråka krig
och vad i hela fridens namn har de med freds-
tanken att göra?
EU är dock det grövsta hitills. EU har backat upp
USA i deras krig i Irak, Afghanistan och Irak igen.
EU var en aktiv part i Jugoslaviens sammanbrott
och de följande krigen och brotten mot de mänsk-
liga rättigheterna.
Det är dags att avskaffa detta pris. Även den mest
förhärdade måste ju anse att denna cirkus nu ute-
slutande består av clowner.
 
 

2012-10-12
10:48:42

Hur är det möjligt?
 
Attentat mot en 14-årig flicka känns inte som en särskilt modig
handling. En talibanledare skall också ha sagt att om hon över-
lever skall de fortsätta attentaten mot den 14-åriga flickan.
Dock skall man ha ett öga lite öppet. Minns kriget mellan Irak
och Kuwait där det spreds att irakiska soldater stormade barn-
sjukhus och kastade barn ur kuvöser till en plågsam död.Det
visade sig vara en lögn som konstruerats av USA med hjälp av
Kuwaits USA-ambassadörs dotter. Lögnen och propagandan
måste man vara beredd att parera.
Jag kan också känna att idag står vi upp för flickor och kvinnors
rätt i Afghanistan. På 80-talet när Sovjet ockuperade samma land
var det få som köpte den sovjetiska retoriken om att Sovjet var där
för att rädda kvinnor och flickor. Samma vaksamhet som då borde
finnas idag. Sovjet var ute i imperiesyfte och det är vad USA håller
på med idag.
Detta till trots. Talibaner kan inte stödjas ens för the greater good.
Det är reaktionära islamitiska extremister och det kategorin har säll-
an eller aldrig fört utvecklingen framåt.

2012-10-11
23:11:34

vad är det de dumma inte får
Jag läste på facebook idag en man som ondgjorde
sig över att man, enligt honom, inte längre skall sä-
ga jullov utan vinterlov.
Hur kan man ens fundera över det? Vad skulle vara
ett problem? Jag inbillar mig att de flesta unga som
faktiskt berörs fullständigt skiter i vad det kallas.Det
viktiga är att de får lov.
90% av människorna i Sverige är fullt etniksa svenskar.
Hur kan det komma sig att en tiondel(uppskattningsvis)
av dessa lever i en föreställning att landet styrs av icke-
etniska svenskar?
Hur kan det komma sig att dessa människor känner sig
kränkta när de inte oemotsagda får säga neger, neger-
boll, blattejävel, svarting eller vad det nu kan tänkas va-
ra som dessa människor anser vara en mänskligt rättig-
het att säga?
De anser att de inte får fira jul eller midsommar eller ens
sjunga nationalsången. Vem fan har förbjudit dem det?
Jag delar inte deras syn på tillvaron. har de då rätt att på-
tvinga mig att supa på midsommar, delta i släktgräl på jul
afton eller bröla nationalsången vilken drömmer om att Sver-
ige inte bara skall kriga i Afghanistan utan som i fornstora
dagar delta i kungen och adelns skitkrig.
Deras Sverige är inte mitt. Deras syn på historien är inte min.
Jag delar min historia med alla de som tagit strid mot överhet-
en och tackar dessa kämpar för den demokrati och relativa väl-
stånd som vi har idag.

2012-10-11
23:00:00

humor?
Blandaren är en av världens äldsta humortidningar
enligt dem själva. Deras stora egenart är att konst-
ruera nya ordspråk. Här kommer några:
-Bra sås reder sig själv
-Bättre en vecka i fjällen än en fjälla i veckan
-Om man tillräckligt länge tittar åt ett håll så kommer bussen till slut
-Innan han visste ordet af var han adelsman
-När far är i Mora är mor i fara
 

2012-10-10
21:54:37

En bild säger mer än tusen ord
Stakars unge

2012-10-10
15:09:43

Onkel Tom
De postkoloniala praktiker som vill hindra barn att läsa
Tintin eller läser in jordens undergång när man använd-
er orden negerboll, Black nogger eller  skär i negertårta
förlorar sig utan klassperspektivet.
Vilka går till ett bibliotek och läser Tintin? Förortsbarn?
Knappast. Problemet med förorts- och underklassbarn
är att de är/håller på att bli illeterata. De läser inget utan
dövas av underhållning från Ipoden, datron eller TV. Sko-
lan klarar inte av att möta deras behov utan de flesta läm-
nas åt sitt eget öde. Tintin i Kongo är rasistisk, men gå ut
och hör hur många som känner till den eller läst den.
Är det över- eller medelklass som leker med negerorden.
Knappast. Det är vit underklass som laborerar med det
språket. Sålunda kommer vi att ha/har vi en konflikt där
svarta människor lierar sig med över- och underklass för
att slå mot de illetera vita i underklassen.
Oavsett om det gäller ras, kön eller ålder kommer vi ständ-
igt att gå vile om vi inte involverar klassperspektivet.
Vad det gäller Bosse Hansson och hans jämnåriga kollegor
kan det inte vara överraskande att de klämmer iväg svarting-
ar. Hegerfors tyckte ju att det såg mörkt ut på Kameruns av-
bytarbänk redan 1994 och  Putte Kock hade ju problem med
nergern 1967. De gamla gubbarna  inom sportjournalistiken
har ju inte bara haft problem med ras utan även kön där de
alltsomoftast haft problem med framför allt kvinnliga fotbolls-
spelare (vad det gäller homosexualitet har ju Bosse Hansson
ofta varit i skvaller  om att han är bög). Det är en liten grupp
på utdöende som inte skall häftas vid alltför stor betydelse.

2012-10-09
23:26:00

Från socialism till korporativism
Nian Björk skriver om sossar och internationell solidaritet
i en krönika i senaste numret av Arena. Hon påpekar att
de tre senaste ordförandena i partiet alla betonat vikten
av kompetens för att utveckla  konkurrenskraften mot om-
världen. Borta är Arbetare i alla land-förenen eder eller
Internationell solidaritet-arbetarklassens kampenhet.
Alltså, en svensk arbetare har mer gemensamt med sina
direktörer än med kinesiska gruvarbetare eller indiska söm-
merskor?
Klassperspektivet har gått förlorat. Nu är Sverige en nation
och ett folk i kamp mot andra nationer och andra folk. Det
är kanske inte nassestövlar som klampar men väl korpora-
tiva tofflor som hasar.
Jag kan inte förstå att det skulle vara viktigare att hjälpa vå-
ra rika genom att sänka massa skatter och tillåta exempel-
lös profitering på allas resurser och tillgångar framför att
stödja människor runt om i världen som sitter i liknande båt
som jag.
Vad är egentligen skillnaden mellan sossarna och Sverige-
demokraterna? Jo, att sossarna vill hjälpa dem utifrån som
kommit hit och vill bli svenska sossar, medans SD vill slänga
ut dem oavsett.
Det var många år sedan en sosseledare använde
en "socialistton"
 

2012-10-08
23:48:00

Skattesmitare
Sverige har slutit avtal med en lång rad stater som
tidigare varit s k skatteparadis. Till dessa paradis
har alla duktiga entrepenörer och rika människor
som är så bra för Sverige flyttat ca 100 miljarder
kronor.
Så mycket för duktigheten och viktigheten.
De rika har alltså flyttat ut 100 miljarder kronor av
våra skattepengar.
Vem skulle komma undan en stöld i den storleken
om det inte vore för att överheten kliar varandras
ryggar?
Det är också sorgligt med alla rasister och islama-
fober som räknar kronor och ören vad det gäller in-
vandringen men som fullständigt blundar för det sto-
ra rånet. Tydligen tänker de att en vit visst kan få sko
sig på fattiga, sjuka, barn och gamla.
Inte nog med att detta mänskliga avfall smiter ut ur
landet med allas våra pengar, de lyckas också få bort
gåvo-, arvs- och förmögenhetsskatten och ändå är de
inte nöjda.
Om det fanns intresse för rättvisa kunde man sluta jaga
alla kriminella i Sverige och satsa alla resurser på att ja-
ga skattesmitare. Det skulle inbringa 75 miljarder. Vi skul-
le bli av med massa löss på samhällskroppen och vi skul-
le sedan få gigantiska resurser att åter ta upp kampen med
de mindre kriminella som gäng av alla de slag, mördare,
dråpare och våldtäktsmän.
 
 

2012-10-08
23:26:00

Ny Demokrati i repris
När Ny Demokrati kom in på scenen på 90-talet tog det
inte lång tid förrän de etablerade partierna tog efter. I för-
sök att neutralisera ND så blev de stora partierna i tävlan
med varandra vilka som kunde bräda ND i invandrar- och
flyktingfrågor. När man läser Lasermannen av Tamas slås
man av att det inte var Ny Demokrati som förändrades ut-
an samhället som närmade sig Ny Demokrati, Några år ef-
ter ND:s totala fall(partiet hade för många mentala kalhyg-
gen)sa Bert Karlsson:Ny Demokrati dog men partiets fråg-
or och då i synnerhet invandrarfrågorna har absorberats av
de andra riksdagspartierna till nästan 100%.
Idag har vi Sverigedemokraterna och samma historia spel-
as upp igen. Det är närmast parodiskt. Idag är Public serv-
ice med på noterna.
Pia Bernardsson på Agenda säger:
-Men frågan handlade ju om hur stor invandringen bör vara och hur Sverige klarar av att integrera dem som kommer hit. Även den frågan måste kunna debatteras. Vi valde att lyfta frågan eftersom den har aktualiserats på senare tid. Antalet asylsökande och anhöriginvandrare har i år ökat kraftigt. Samtidigt har regeringen problematiserat invandringen genom att tala om att en allt högre andel av invandrarna numera är lågutbildade, och att detta ställer Sverige inför nya utmaningar,
Invandrar- och flyktingfrågan lyfts till en nivå där den inte
hör hemma. Bara att den kommer upp så högt på agend-
an är en seger för Åkesson och Sverigedemokraterna.
Eva Landahl ansvarig utgivare på Agenda säger:
-Anledningen till att vi tog upp invandrings/integrationsfrågan är att vi har ett parti i riksdagen som stöds av en      ganska stor andel av svenska folket och det här är deras viktigaste fråga. Det vore konstigt att aldrig ta upp den till debatt när samtliga partier är på plats, säger hon.
Ungefär en lika stor del av svenska folket som är intresserade av
att skylla allt på invandrarna ogillar också judar. Skall Agenda till
nästa program spåna i vad svenska folket tycker och väcka jude-
frågan?
En stor del av svenska folket vill ha dödsstraff för svåra brott skall
vi lägga upp det som nästa stora fråga?
Vi har hamnat i populism. Det räcker med populistiska politiker som
saknar ideologisk ryggrad utan hoppar mellan frågor som de tror kan
väcka intresse för dem själva, vi behöver inte ett Public service som
då försöker vara värre än våra politiker.
När Sverigedemokraterna slagit knut på sig själva och höll på att göra
en Ny Demokrati, alltså släppa fram den ena tokstollen efter den and-
ra och där innehållet blev lite för litet även för den störste skånerasist-
en, då bjuds partiet in igen i leken och av Agenda.
 
 
 
 
 

2012-10-08
16:39:55

föraning om våldtäkt
Idag när jag skulle cykla till COOP och handla bönor och
nötter, vilket har blivt mitt nya missbruk, så slets helt utan
förvarning stången upp till sadeln av. Inte vid fästet som
man skulle kunna förklara utan en decimeter upp. Jag för-
stod inte vad som hänt utan satte mig ned och fick en myck-
et obehaglig överrraskning i röven. Först smällen när stång-
en gick av och sedan smärtan på det när stången klämde
sig upp i röven gjorde att jag fick en liten inblick i hur det är
att bli våldtagen. På Åkes cykelservice  hade de aldrig sett
något liknande.

2012-10-07
22:49:05

usel hantering av utåtagerande
Jag läser om en 25-åring som under år misshandlat
folk men inte ställts inför rätta. Han är autistisk och
kan inte hantera sina känslor och får utbrott som
drabbar den som står närmast.
I AB säger en 31-åring som blivit misshandlad att
25-åringen inte skulle tas till ett allmänt bad. Inget
kunde vara mer fel. Under tio år hade jag en liknan-
de man, med en lång historia av självdestruktivitet
och utåtagerande, med mig varje måndag och vi
simmade 1000m. det blev en fast rutin i hans liv.
problemet är att inget kan bli en rutin utan att man
i invigningsfaserna kan stöta på problem.
Under en stor del av mitt liv har jag följt många av
dessa autisktiska "problemindivider" och det största
och avgörande flelet har konstant legat på chefssid-
an. Chefer som hanterar dessa frågor har sällan eller
aldrig erfarenhet av våld, utåtagerande och självde-
struktivitet. De leder ofta också grupper som inte har
vare sig adekvat utbildning eller lämplighet.
Det gjordes ett pilotprojekt  för 20 år sedan i Torslan-
da där ett resursteam specialsydde en utbildning åt
anställde som jobbade med målgruppen. Man jobb-
ade sedan vidare med särskild handledning och hade
särskilda arbetsgrupper vilka jobba kring våldsfrågor.
Det hela fungerade utmärkt men som alltid var det and-
ra chefer som inte ville fullfölja detta projekt och de
dugliga startade eget och ersattes av velourtomtar ut-
an vare sig kunskap eller ledaregenskaper. Så gick
allt åt helvete till slut och ändade med stora artiklar i GP,
5 Lex Sarahanmälningar, och massa annan skit. Idag
finns inte en person kvar och all den kunskap och er-
farenhet som samlades under 20 år bara försvann.
 

2012-10-07
12:10:36

Dags att åter prata om förkrigstid?
Krig brukar handla om omförhandlingar av makt. Senaste världskriget
var det två gamla kolonialmakter som utmanades av Tyskland och i
öst ville japan flytta fram sina positioner. I bakgrunden lurade de sto-
ra segermakterna av kriget Sovjet och USA.
Idag har vi en supermakt, USA, som utamanas från många håll. Europa
är ingen monolit men skulle vid konflikt gå samman. I Europa vill Ryssland
inte tappa greppet. I öst är Kina på väg mot supermaktsstatus och det or-
oar stater som Indien och Japan. Alla dessa stater är inblandade i konflik-
ter som mycket väl skulle kunna starta en global konflikt på samma sätt
som första och andra världskriget.
USA är nyckelfaktorn. De förlorar världsandelar i ekonomi i stort och lånar
pengar som de rustar upp med som vamligt. När brytpunkten kommer mås-
te vapnen användas. tidigare har man markerat genom att anfalla Irak två
gånger och sedan Afghanistan. Det kommer mer. Även här har vi brytpunk-
ter där stater kommer att säga att det får vara nog. Om några år kommer
definitivt Kina att utmana USA.
I dagens värld finns så mycket av domedagsvapen att framtiden inte ser så
bra ut. Om någon av dagens stormakter skulle hamna i en definitiv återvänds-
gränd skulle de då tveka att göra ett sista försök att slå sig ut.
Skulle någon av våra kärnvapenmakter tveka att använda sin arsenal till att
slå ut mindre länder för att ta iniativet åter?
Förra gången vi stod inför kärnvapenhotet var det två supermakter med koll
på sina allaierade som gjorde upp. Det fanns en terrorbalans. Idag finns det
fler aktörer och inte USA har koll på sina allierade. Israel har ju flera gånger
indikerat att de vill använda sina vapen och skulle definitivt göra det i ett lä-
ge där få andra medel stod till buds. Pakistan och Indien skulle kunna använ-
da sina i en konflikt. Kina och Sovjet skulle i flera lägen kunna gå till red alert.
Ekonomin är allt annat än stabil. Flera stater går på total låneekonomi. Prod-
uktionen går i stå och vi hamanr i ett typsikt läge där man växlar till vapen-
produktionen och ett läge där politik över till politik med andra medel, alltså
krig.

2012-10-07
11:51:56

Det borgerliga dilemmat
Liberaler hävdar att mångfald och valfrihet är själva grundbulten
i deras tänkande. Då kan man ju undra varför de hyllar att soss-
arna, miljöpartiet och vänsterpartiet rör sig mot mitten där de stäm-
mer möte med de fyra allianspartierna. Vi hamnar i en melting pot
där alla åsikter och yttringar kokas ner till samma soppa. Allt smak-
ar lika och det lilla tilltugget Sverigedemokraterna har ett pålägg som
luktar gammal ost men i övrigt hade också de kunnat simma i soppan
med de andra polarna.
Liberalismen blir totalitär. Det finns ingen valfrihet. Det finns ingen ideo-
logisk debatt.
Vi får diskussioner om ytteringarna på varje nedslag i pölen. Istället för
att föra en klasskiskussion om kvinnors lika värde hamnar vi i varför det
inte finns lika många män som kvinnor i bolagsstyrelser. Rika kvinnor
stöttar aldrig fattiga men kräver motsatsen. Rika blattar säger att blatt-
ar måste sluta gnälla och bli entrepenörer och använder sig själva som
exempel.
George Orwell skrev i Animal farm om just detta och det tål att upprepas
gång efter gång. Varje syntes måste åter möta sin antites om vi inte skall
stelna och bli totalitära. Ju mer vi flyr klassdiskussionen ju närmare komm-
er vi våldsamma utbrott mot klassförtrycket. Det kan ta sig olika uttryck men
att det kommer våld i någon form när folk trycks ner är oundvikligt.
 
 
Fukuyama sa fär 20 år sedan att liberalismen slutligen segrat. Vi
gick mot ett tusenårsrike av liberalism. Tanken är ju lika obehaglig
som Hitlers tankar om det tredje riket.
 

2012-10-07
00:56:14

Vem är Göran Lambertz
I Lördagsintervjun i P1 så gör Ramberg processen
kort med Lambertz. Det handlar ju i princip bara om
att låta honom tala fritt.
I fallet Quick har ju satt sig i en helt omöjlig position
och jag undrar vad han håller på med. Om han nu var
ute efter att skydda Kwast och andra som stollat sig
med Quick varför i hela friden skall han då i samma
veva dra igång polisspåret i Palmemordets olösta gå-
ta?
Det är inte till någon glädje för de som tror på polisspåret
att ytterligare en tok säger att det är intressant. Det får ju
bara motsatt verkan.
Jag tror inte annat än att mannen gått och blivit tokig.
Hans verklighetsuppfattning har ju rubbats. Han tror
ju uppenbart att många stödjer honom i hans mission
att ärerädda alla klantar i Quickaffären när det kanppt
finns en själ i detta land som inte uppfattar honom som
tossig.
Ramberg är ju utmärkt där han låter Lambertz pladdra
och så kommer massa nålstick som gör att skjortan blir
tom. Varje intelligent person pratar så lite som möjlligt
hos Ramberg. Det är enkel polisförhörstaktik, ju mer
man pratar ju lättare snärjer man in sig i lögner och i
Lambertz fall att han hel enkelt tappat greppet om verk-
ligheten.
Någon i hans närhet borde hjälpa honom.
 

2012-10-06
11:05:50

kvinnorna tar över
I dagens Konflikt i P1 är det fyra reportage om hur kvinnor och
flickor är på väg att ta över positioner i samhället. I både skolan
och sedan högre studier är flickor och kvinnor överlägsna pojk-
ar och män.
I USA har man redan släppt ett antal böcker där matriarkatet
förebådas inom kort tid. Det är typiskt USA att några visionärer
skjuter vid sidan av målet.
De patriarkala strukturerna är starka. Motkrafter finns och det är
nog inte bara ord. Män med makt kan mobilisera män utan makt
att ta kamp mot kvinnan som sådan. Vi vet att det finns män som
är beredda att misshandla, våldta och till slut mörda sina kvinnor.
Den mest tragiska mannen idag är ju han som på morgonen gör
alla invandrare till skuld för världens onda och på kvällen pratar
om att det gått för långt i jämlikheten. Sådana män borde ju över-
väga att hänga sig själva i en lyktstolpe.
Min dotter berättade om en 60-årig läkare som på vårdcentral skul-
le undersöka hennes väninnan. Hon var där för ögonen. Läkaren
ville att hon skulle ta av sig på överkroppen, han ställde sig bakom
henne och tryckte på när han skulle kolla öronen, frågade om henn-
es underliv och sexliv. Han var ett svin helt enkelt.Den typen av
svin som kvinnor möter ganska ofta. Det blir oftast heller inga kon-
sekvenser för kvinnor agerar inte gärna i dylika situationer och ef-
teråt känner de både skuld och skam att de inget gjort och då låter
det hela vara. Allt rinner ut i sådan och svinet som kränkt klarar sig
undan och han förstår oftast ingenting. Han har ju bara skojat lite.
Kvinnor gör fortfarande huvudjobbet hemma och kvinnor uppfostrar
barn i överlägset fler fall än mannen. Fortfarande är maktens korrid-
orer manliga och män tjänar mer än kvinnor.
Det kommer säkert ett antal backlash på vägen till jämlikhet och jag
hoppas dagen kommer snart där också klassperspektivet kommer in på
agendan. Jag värnar och kan kämpa för Kommunals kvinnor men jag
skiter faktiskt i om det kommer fler kvinnor i bolagsstyrelser.

2012-10-05
22:51:11

Dagens politiska agenda
I stora drag verkar politik idag bara handla om hur
man säger det och väldigt lite handlar om vad man
säger eller står för.
Det är ju övertydligt i det amerikanska presidentvalet
där hur är helt avgörande. Några ideologiska skiljelin-
jer kan ju inte heller komma fram då val i USA hand-
lar om ett val för de rika och de riktigt rika.
Blev lite beklämd när jag läste i senaste Arena att den
erkänt duktige Björn Elmbrant menade att vänstern ha-
de kunnat ta större plats i media om man haft kunskap.
Det handlar ju om vem som bereder plats och vem som
lyfter frågorna. Om makt bara handlade om vem som har
störst kunskap då vore världen en lätt plats att leva på.

2012-10-05
22:11:36

Varför?
Kollade på Trespass av Joel Schumacher. Det var en otroligt
dålig film. Jag har hög tröskel när det gäller skitfilm men detta
var kvävande. Filmen har en budget på 160 miljoner kronor och
jag tänka mig att Nicolas Cage och Nicole Kidman fick merpart-
en av dessa pengar. deras prestationer i filmen är ju direkt skratt-
retande dåligt. Kidman kan ju agera men här...herregud.
Den fria marknaden är inte så fri. På samma sätt som fotbollslag
väljer prövade kort ,hur skitusla de än är, så gör filmbolag och
regissörer samma sak. det gäller att komma ombord så är man
säker. Så mycket skitfilm som det görs, tusen och åter tusen,och
ändå mal systemet på. Nuförtiden är man ju glad över att kanske
få se en riktigt bra film i månaden, annat var det förr. Första halv-
av av 1970-talet när filmbolagen tappade greppet och det var en
regissörernas marknad och man kunde göra film av och om vad
som helst  var en guldålder.
Schumacher har ju annars gjort några bra rullar bland allt skräp
som är det vanliga. Flawless, Phone booth, Tigerland gick att se
och Falling down är ett mästerverk.

2012-10-05
21:48:27

grymt impad av vården
Jag tog några viktiga beslut idag, det första var att gå
till vårdcentralen och det andra var att sluta röka.
Jag har varit på vårdcentralen en gång för egen del och
det var med ryggen för två år sedan. Då fick jag en sjuk-
gymnast som provocerade mig och gjorde mig bra. Inga
problem sedan dess. Idag var det mitt blodsocker.  Jag
kom in till en syster direkt och fick en tid. Något senare
kom en ung vacker underläkare och tog hand om mig
och jag berättade mina symptom och hon nickade ba-
ra. Hon tafsade lite på mig, jag lät det ske för varför
skall bara jag ha tillträde till denna runda goda kropp,
och konstaterade att allt var i sin ordning med hjärta
och lungor. Sedan blev det blodprov, puls, blodtryck,
EKG och pisseprov. Tryck och puls bra och resten får
jag på måndag. Underläkaren skrev till Apoteket och
jag cyklade dit för att hämta sprutor och blodsockermät-
are. Tillbaka igen och samtal med diabetessköterska och
jag fick träna på att ta spruta på mig själv. Hon tillhörde
inte fanatikerna som säger att man inte får äta bröd, pot-
tis, rotfrukter och pasta utan sa att jag skulle äta med
måtta och förnuft(det har jag ju alltid varit väldigt bra på).
Jag kan inte begripa hur man kan säga att bröd, potatis
och rotfrukter skulle vara dålig mat. Det är ju föda som
har hjälpt oss överleva i tusentals år. Gillar dock tanken
att jag skall få frossa i ägg och bacon. Första dagen som
icke-rökare och godisförnekare har gått hyfsat. Den god-
hjärtade dietisten sa att frukt var bra grejer och det tack-
ar jag för. Utan frukt får själen tukt.
 

2012-10-05
00:36:00

sanningen är ibland tung
Jag har känt att min kropp betett sig annorlunda under
de senaste månaderna men låtsas som att det går nog
över. Så var jag hemma hos min mor igår och hon har
åldersdiabetes och därmed utrustad med blodkontroll-
manick.Så jag tog ett prov och det visade ett blodsocker
som låg på 25,3. Det skall ligga på 6.
Sålunda kollade jag symptom och hittade vad jag direkt
kunde överföra på mig själv:
-Törst
-Ökad urinering
-Klåda i underlivet(aha, inte svamp som jag trodde)
-Viktminskning
-Kramper i vaderna(jag har haft mer i låren)
-Känslobortfall i fötter
Illa med andra ord. Nu är jag uppfödd med en morfar som
hatade läkarkåren och ansåg att läkarna var utsända av
Satan för att plåga och tortera folk i gemen. Det där sitter
i. Jag gillar inte att uppsöka vårdinstutitioner.Så nu har jag
bestämt mig för att kurera mig själv. Inget mera sött.Ordent-
liga matvanor så skall det nog bli bra. Jag tränar redan reg-
elbundet så den biten har jag redan.
Min morfar fick blindtarmsinflammtion men vägrade att upp-
söka vård. Blindtarmen brast och han 42 graders feber. hans
döttrar ringde då ambulans och det var precis att man kunde
rädda hans liv. Var han tacksam? I helvete. Han pratade inte
med sina döttrar på över ett år.
 
 

2012-10-05
00:19:09

Romer
I början på 70-talet censurerade SvT en amerikansk serie
som grundade sig på Mark Twains Huckeberry Finn. Man
ansåg att romer karaktäriserades på ett rasistisk vis.
I Max Lundgrens böcker om Åshöjden finns romer med.Här
skildras de som oroselement men när de behandlas med res-
pekt svarar de upp men vänskap.
1986 sände Rekordmagazinet med Jan Guillou ett reportage
där han visade att romer var överrepresenterade när det gäll-
de stölder. För det fick Guillou löpa gatlopp och Joachim Isra-
el gjorde jämförelser med judeförföljelserna i Tyskland.
Många har ett kluvet förhållande till romer.
Jag känner en del och har aldrig ens tänkt på dem som romer.
Det är som vem som helst.
Dock finns i min närhet dysfunktionella familjer som gör att jag
i allra högsta grad funderar negativt om dem och ibland blir de
också till romer.
Det uppstår problem när romer blir för mycket romer helt enkelt.
Den historiska barlasten gör att varje gång frågan dyker upp så
svaras det upp med vad romer gjort i historien. Nästan varje gång
jag tar upp ämnet så kan personer jag pratar med ge historier om
romer som är allt annat än positiva. Det kommer också från män-
niskor som aldrig i världen skulle säga bära en enda gen som skul-
le kunna bära rasism i sig.
Enklast är väl att bedöma individer för sig utan att ha en förutfattad
mening. Även om romer stjäl mer än andra så kan man ju inte döma
en rom man träffar utifrån detta. Just den romen kan ju vara en all-
deles utmärkt människa. Om en liten procent av romer stjäl kan man
alltså inte döma gruppen 99% romer för detta.
Här en artikel med en litet annat perspektiv.
 
 
 

2012-10-03
15:26:20

Sverige formas till en ekonomisk och politisk diktatur
Daniel Suhonen skrev en intressant artikel i DN igår(läs gärna Vidar
Anderssons svar)där han visar att en tredjedel av statsråden i Göran
Perssons regering har gått till näringslivet. Ännu intressantare blir det
när kapitalbroilern nummer ett inom SAP Tomas Bodström debatterar
med Suhonen i P1. Bodström hävdar att det inte är någon skillnad på
om en sosse har kontakt med näringslivet eller med LO. Hur går det ihop?
LO är ju ryggmärgen, eller borde vara, i SAP.
Vad Bodström visar upp är ju SAPs väg in i det korporativa och nu utan
skygglappar. Bodström och hans falang är ju bröder med den ekonom-
iska makten. Vad bryr sig de om folk i medel- och underklass?
Sverige har ju sedan 70-talets början avdemokratiserats. Grunden för det
socialdemokratiska styret under stora delar av 1900-talet, ja grunden för bil-
dandet på 1800-talet, var ju folkrörelserna. Folket skulle ha makten, utbild-
as och alla skulle erbjudas att vara en del av landet genom att delta aktivt
i de olika folkrörelserna. Detta har alltid varit ett hot mot överheten.
Idag när vi via dokumentärer och böcker drömmer tillbaka till Palmeeran
skall vi inte glömma att den korporativa marschen började med honom.
Det var under Palme IB avslöjades och han gjorde ingenting för att dra
upp det onda med roten. Det var med Palme den stora kommunreformen
genomfördes som tog bort tusentals folkvalda, det var under Palme som
det stora kriget var mot facket på 70-talet och som till slut gjorde LO till
ett elfenbenstorn. Det var under Palme som novemberrevolutionen gen-
omfördes 1985 med hans handgångna män Feldt, Dennis och Åsbrink.
När de gamla folkrörelsesossarna dog ut ersattes de inte sällan med barn
och släktingar till statsråden. Vi fick en slags politiknepotism. Sedan fort-
satte det med att att man tog in folk i karriären vilket var en bättre merit
än arbete i rörelsen och idag är SAP närmast ett korporativt parti även
om det rasslar i leden. Valet av Juholt är ett bevis på kampen i partiet men
hans fall är ett också ett bevis på vilka som styr vilket accentuerades av
att man valde kapitalets dräng Löfvden till ny ordförande.
Aldrig har detta land varit i så stort behov av en stark och väl organiserad
vänster. Det är dags att lägga de fyra stora åt sidan och forma en rent
defensiv kamp för grundläggande fri- och rättigheter. Klassskillnaderna
ökas i en galopperande takt, de som hamnar i utanförskap ökar drastiskt,
vi har horder av unga som stängs ute från utbildning och arbete, skolan
blir till klassskola, vården till för de med pengar. Listan kan göras lång.
Vi har ett slags Matrixvärld idag där underklassen hålls lugn med sprit,
droger och underhållning. Den verkliga världen styrs av ett litet fåtal som
kan kallas överklasss. Det ringer i klockan men ingen lyssnar. Historiskt
vet vi att överklassen aldrig nöjer sig. De vill alltid ha mer. Vi vet också
vilka som är de som får ge efter och att dessa eftergifter endast kan stopp-
as med kamp.
 
 

2012-10-03
12:10:35

Ferlin
Av ständig oro för stort och smått
jag blev alltmera en igelkott.

Gott
folk som klampar min väg förbi
de viskar ofta om hysteri.

Och några
talar om stämning
och de moderna om hämning.

Gott folk må prata vad
helst dom vill:
mej kryper ingen för nära till.

Jag har en fullgod
repertoar
av tricks och konster till självförsvar.

Jag önskar inte bli
biten
fast jag är konstig och liten.

Ja, konstig är jag till
övermått
och en besynnerlig igelkott.

Ty dessa spjut som jag sträcker
ut
har genomborrat mej själv förut.

- Så ber jag, vänligen,
bara
gott folk att låta mej vara.
 
Ferlin kan som få med få ord förklara hur det är att
bära ett utanförskap.

2012-10-02
14:00:00

vad säger man?
Jag har problem med underlivet och går till doktorn
och det första problemet som uppstår är att definiera
vad som skall undersökas och vilka ord som skall an-
vändas.
-Jag har ont i snoppen, låter barnsligt
-Jag har ont i penisen, låter akademisk och pretentiöst.
-Jag har ont i kuken, låter vulgärt.
-Jag har ont i drulen, låter som whitetrash från Deje.
.Jag har ont i dicken, låter som wannabeeamerikan.
 
Jag tänkte välja vad en gammal skollärarinna som blev
senil och hamnade på Lillhagen sa när jag tvättade hen-
ne mellan benen: Låt bli det onämnbara.
 
Jag må vara frigjord men jag har inte helt lätt att visa upp
kuken inför en läkare. Det är utelämnade som inget annat.
Jag hade också svårt att välja mellan pissa, kissa och uri-
nera. Barnsligt, vulgärt eller akademiskt. Det fick bli det vul-
gära.
 
Nåväl, inga större problem. Salva några dagar och sedan kan
sjävbefläckelsens autonomi återupptas.

2012-10-01
22:47:18

Kommentarer
Flashback läser jag kommentarer till att en 12-årig svart
pojke misshandlats vid en busshållsplats i Uppsala. Tre vita
män med snaggat år i 20-årsåldern attackerade pojken.
Man kan ju tro att det skall bli ett vrål av hat mot de tre fega
vuxna männen som misshandlar en pojke, men icke.
Istället är alla kommentarer inriktade på att den lille neger-
pojken ljuger, att han är ute efter ett skadestånd eller liknan-
de sjuka föreställningar.
Så ser det ut på Flashback. Ett forum för finniga horder av
prepubertala anonyma bröstfixerade småpojkar med adolf-
komplex.
Detta är inte demokrati. Det är inte detta som är yttrandefri-
hetens mål och mening.
Åter borde man kräva att om man kränker, ljuger, bespottar
och far med osanning eller bär sjuka föreställningar om värl-
den borde man ha så mycket kuk i sig att man skriver ut sitt
namn och inte simmar i anonymitetens avfallstunna.
 

2012-10-01
20:54:35

det korporativa
Två saker denna dag har visat hur öppet vi accepterar
det vår alltmer korporativa samhälle. Det första är att
vårt största fackförbund Kommunal vill byta namn. Or-
saken är att Kommunal tappar medlemmar. De som styr
Kommunal har nu inte så mycket med sina medlemmar
att göra däremot är de djupt involverade i det socialdemo-
kratiska partiet där många gör en parallell karriär. Då blir
det naturligt att man söker liberala lösningar. Istället för
att aktivera avdelningar och sektioner, ha en agenda som
i första hand tillhandahåller medlemmarnas intressen och
har möten, fester, diskussioner, ideologiska debatter vil-
ka skulle utveckla förbundet , så väljer man ha föreslå ett
namnbyte. Den äckligt löjliga pseudodiskussionen om va-
runamn har nu nått Kommunal. Ledningen för förbundet
tror alltså att den vikande medlemsanlutningen beror på
vad man heter. Det är egendomligt ur ett humanistiska per-
spektiv att man fått så många att tro att allt handlar om
namn och framför allt att så få protesterar. Det är ju en
direkt kopiering av Kejsarens nya kläder som spelas upp.
Det andra är Rambergs intervju med Håkan Juholt idag.
Juholt själv beskriver ju allt med att kalla det för klegget.
Detta klegg är den korporativa kärnan. Politiker, företags-
chefer, journalister, kändisar, kapitalägare och all annan
maktelit skrubbar varandras ryggar. Dett ryggdunkande
inom eliten är korporativismens credo. Det viktiga är att
samhället, alltså elitens samhälle, går åt samma håll och
att man förenas i ett intresse att behålla makten. Folket
i denna ideologi blir bara till nyttiga idioter i de nedre del-
arna av pyramiden. Juholt var självklart en del av denna
elit, men han förstod inte koderna. Om man antyder att
det finns en klasskamp åker man ut med huvudet före.
Då spelar det ingen roll att andra har en helvetes smut-
sigare byk är Juholt.