leifsjoqvist

2013-04-30
00:52:00

Vad kostar en svensk?
Många tyckte att Agenda i SvT ställde en relevant fråga
när man frågade: Hur mycket kostar invandringen?
Om man bara fortsätter lite till i den tankegången kom-
mer frågan: Hur mycket kostar människor med psykiska
funktionshinder?
De senare är ju en grupp som med borgerligt språkbruk
skulle kunna kallas för tärande. De kräver omsorg stora
delar av livet och de tillför ju rent ekonomiskt inte mycket
till det samhälle som jagar profit.
Man kan utan att anstränga sig tänka sig att de som tyck-
er att människor med annat etniskt ursprung än rent svenskt
borde försvinna också tycker att andra grupper som är " tär-
ande" borde inskränkas eller fås att försvinna på ett eller an-
nat sätt.
Detta tankegods låg ju till grund för den stora tyska eutansi-
kampanjen i Tyskland med början 1936. Det hade börjat med
att man internerade, torterade och avrättade radikaler av alla
typer, romer, judar och annat smått och gott. Det utökades då
1936 med att bussar åkte runt och avlivade allt mänskligt gods
som inte ansågs vara "närande". Det var alla med psykiska sjuk-
domar, psykiska och fysiska funktionshinder och gamla som in-
te längre kunde reda sig själv. 300000 fick man in i bussar och
gasade ihjäl. Ekonomiskt var det också. Man bara tryckte in en
slang från avgasröret.
Så man borde fundera på vilka svar man får om man ställer vissa
frågor.
Man borde också fundera på hur vissa frågor ställts tidigare i hist-
orien och där svaren varit allt annat än det vi tänkt oss.

2013-04-29
15:26:07

viktiga jobb
Jag pratade med några vänner om unga och
praoplatser. Jag berättade om att de hos mig
mestadesl får städa och hur jobbigt de tycker
att det är. Den ene säger då:
-Ja, då kanske de rycker upp sig i skolarbetet
så att de kan få en chans och skaffa sig ett bra
jobb.
Någon meter från sitter städgruppen och fikar.
Fyra kvinnor och en man.
Jag tror att de hörde men jag vet inte vad de
tänkte.
 

2013-04-29
11:20:00

Den fattige skall betala kriserna
Det har nu uppdagats att den "vetenskapliga" grunden
för Europas och USAs åtstramningspolitik grundar sig
på ett pinsamt räknefel.
Det är nu inte enda orsaken till åtstramningspolitiken.
Sven Grassman stred ju som St Göran på 80-talet mot
de felaktiga politiska beslut som grundande sig på att
vi sades ha ett hög utlandsskuld. Senare erkände de
flesta att han hade rätt. Om man räknar skulder måste
man ju också se till tillgångar vilket inte gjordes. Men po-
litiken som förts sedan 80-talet har ju hela tiden syftat
till att restaurera klassamhället, att öka klyftorna i sam-
hället. Det är ju på arbetskraften man gör de största vin-
sterna. Det är på försämringar för de många de få kan
göra sig stora vinster.Det handlar om politik och det hand-
lar om val och det handlar absolut inte om vetenskap.
Ekonomi har samma vetenskapliga status som religion.
Idag styrs världen av ekonomer som, om det överfördes
till religion,  styrs av bokstavstroende fundamentalister
som helst skulle vilja utrota 2/3 av jordens befolkning.
Den stora arbetslösheten är helt onödig.
Den utarmade offentliga sektorn är det av politiska skäl
för att några få skall göra stora vinster på personal, kapi-
tal och brukare.
Den stora och ökande alienationen är en frukt av det
stora klasshat som överklassen när mot de lägre klass-
erna.
Vi lever i en tid som närmar sig tiden före de stora revo-
lutionerna. En tid där de lägre klasserna till slut bara har
sina bojor att förlora.

2013-04-28
12:45:39

Viktiga frågor
SvT är nästan det enda stället där det förs intressanta
diskussioner. Igår på UR samtiden var det en diskussion
med Mydal och de Geer. Temat var om 68 hade fel?Nu
handlade det inte om det utan egentligen motsatsen.Vi
hade rätt.
Det var legitimt att protestera och demonstrera mot Viet-
namkriget. Det var legitimt att protestera mot imperialism
och klasssamhället. Då som idag.
Det som var och är problemet är att nå arbetaklass/under-
klass och hur man skall organisera sig och kanske viktig-
ast vad är det stora altenativet?
B Taven skrev 6 böcker om revolutionen i Mexico och hans
svar på den sista frågan är att den skall man skita i. Den dag
man börjar diskutera vad man inte är överens om är sönder-
fallet redan igång. Han blev sannspådd när det gäller den
svenska vänstern. Frågan då och nu som står för dörren är
inte hur vi skall organisera den socialistiska staten utan hur
vi skall försvara den förkrossande majoriteten av jordens be-
folkning från förtryck, krig och inom en snar framtid utrotning.
Det handlar om att försvara det som vunnits. Med ett USA
med en ekonomi i fritt fall men med ett förkrossande vapen-
övertag kan man räkna med flera krig och hot. Med Ryssland
som ett restaurerat tsarike och Kina som den tunga komman-
de imperiemakten har vi Orwells 1984 nästan exakt så som
han tänkte sig det. Krig är Fred.
 
“He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past."
 
Senare ser  jag en paneldebatt med den amerikanske kosmologen, bl a,
Krauss som driver en hård kamp för empiri och som anser att en veten-
skapsman inte behöver filosofi.

2013-04-26
15:46:21

allt är inte som det ser ut att vara
Då jag arbetat med psykiskt sjuka och människor med
psykiska funktionshuínder,mestadels autism, så har jag
lärt mig att se igenom framför allt aggresivt och utåtage-
rande beteende.
I nästan alla fall, utan de som har psykopatologiska stör-
ningar,är ju utåtagerande ett uttryck för en situation som
man inte klarar av. De flesta tar då inga risker för att inte
förstå vad som skall ske så de bränner skeppen direkt och
sjunker. De vet hur de skall göra när de anklagas och skuld-
beläggs men de kan inte hantera en konflikt med ord och
känslor. Det är lättare att veta att man är farlig och usel än
att inte veta någonting.
Av detta kommer att man måste ge dem chans på chans att
misslyckas för att de skall komma över tröskeln och lita på
sin omvärld.
Några skulle kalla det för att dalta. Dock krävs det rätt mycket
att stå emot någon som vill slå eller även döda och bara för-
söka prata ner till lugn. Man måste ju vara ett alternativ. Om
jag svarar med samma mynt har ju det destruktiva vunnit.

2013-04-26
11:45:57

Utbud och efterfrågan
Ikväll visar TV5 Airforce one klockan 2200.
På bästa sändningstid visas denna film som
repriserats minst hundra gånger om man räk-
nar alla visningar på svenska reklamfinansier-
ade kanaler.
Det är en usel film.
Harrison Ford spelar en patetisk president som
räddar världen från en grym och alltigenom ond
terrorist.
Den har överallt den haft premiär följts av usla
recensioner.
Det är ett filmiskt haveri.
Ändå sänds den gång på gång på gång.
På vems begäran?
Finns det en efterfrågan efter denna smörja?
Är det vad folk vill ha?
Om det nu var så att man bara vill fylla ut tid var-
för inte då chansa med en annan smalare film?
Skulle inte det åstadkomma det alla vill med ett
bredare utbud?
Var finns det bottenlösa kritik som liberaler i flock
kritiserade SvT för under 80-talet, alltså de ändlösa
repriserna i den reklamfinansierade TV-världen?
Var finns det breddade utbud som fler kanaler
skulle ge?
SvT är ju t o m bättre på att göra fjant-Tv vilket
är hela den reklamfinansierade TV-världens credo.
 

2013-04-26
02:18:20

Hur socialdemokratin växte sig stark
Jenny Jansson har skrivit en intressant avhandling
om hur reformismen segrade i 20-talets Sverige.Hen-
nes tes är att det var genom en reformistisk strategi
och genom reformistiska aktivíster som slaget om
vänstern vanns. Man samlade medlemmar i facket,
man bildade ABF och drev där cirklar och man var
aktiva i att bygga rörelsen med stor medlemsnume-
rär.
Man avgränsade sig från överheten men kanske än-
nu mer mot kommunismen och anarkismen. Det blev
också energin i SAP och LO. Man var tvungna att ta
en ideologisk kamp. Man startade tidningar och skrev
böcker och just kampen mot två håll gjorde att man
tvingades till både tanke och fotarbete. Den stora med-
lemstillströmningen innebar också att det fanns kontroll
av hur LO och SAP sköttes. Inte minst LO där både kom-
munister och syndikalister fanns och intensivt kritiserade
och sökte ta över medlemmar.

2013-04-26
01:55:00

Sverige och nazismen
Ibland kan historiens ljus bli för starkt, eller svagt.
Vi har ju idag ett närmast kollektivt medvetande om
Sverige som en anpasslig och pronazistsik stat före
och under andra världskriget. Det är ju till vissa delar
sant. Men lika sant är att denna hållning inte var folk-
lig. I valet 1936 fick de två nazistiska partierna och
det tyskvänliga SNF sammanlagt 0,6% av rösterna.
 

2013-04-25
16:06:00

Ibland händer det
Någon gång per år hittar jag någon grupp
att bli helt såld på. Anathema är en sådan
och då särskilt deras alternative 4. Vilken
platta.För den som gillar progressiv rock är
detta liten julafton.

2013-04-25
00:20:21

Om vad som finns under
Under 1900-talets första hälft gick ungvänstern till angrepp
på den amerikanska deckaren. Nick Carter var ett rött skyn-
ke. Det ansågs att unga brutaliserades av att läsa hårdkokta
deckare.
Jag tänker på det när jag läser en recension av vad svenska
damtidningar har betytt och hur de har setts.
Jag tänker också på Men in black där agenten, spelad av Tommy
Lee Jones köper en uppsättning tidningar av typen Ding,ding värld
(de tidningar som presenterar UFOs, spöken och monster som rea-
liteter)och säger att endast de skriver om vad som verkligen sker.

2013-04-24
16:25:38

Så nära
Idag när jag cyklade till centrum var det ett vägarbete
vi Gullbergsvass. En bandtraktor med hyvel korsade
min väg. Han backade och jag fick väg fram. Jag var
helt fokuserad på hyvel som såg ut som ett giljotinblad.
Jag såg inte rullgruset och däåcket stack iväg och jag
föll handlöst utan att förstå vad som skedde. Pang i väg-
en och jag låg någon sekund och funderade på vad som
hänt. Så tittade jag upp och såg hyveln. Den var en deci-
meter från mitt huvud. Ett annat fall och min tid på jorden
hade varit slut. Jag fick ett blåmärke det var allt. Men jag
kommer att vara mycket uppmärksam i fortsättningen när
jag cyklar, åtminstone en vecka fram.

2013-04-24
10:30:00

Det viktiga
Jag googlade på 1 maj för att hitta vilka som skall
demonstrera. Tänk om man istället för att dela upp
sig hade arrangerat ett enhetståg i år? Allt till väns-
ter om socialdemokratin borde ju inse att målet inte
är aktuellt utan att vägen håller på att förstöras.Det
är en defensiv taktik men ändå en taktik.
Om man mobiliserat till ett sådant projekt hade man
också visat de goda krafterna inom socialdemokratin
att det finns alternativ.
Då hade inte heller följande rubrik kommit före alla
vänsteralternativ:
Välkommen till homeopatikurs i Göteborg för katt den 1 maj.

2013-04-24
00:40:00

Porr och nakenhet
Jag lyssnar på en dokumentär på P3 om porrkriget i
Stockholm på 80-talet. Intressant är Petra Östergen
som ställer andra frågor kring porr och som problem-
atiserar. Jag tillhörde ju dem som sålde Kvinnofronten
på 80-talet och var med i Göteborgs aktionsgrupp mot
porr och prostitution. Jag samlade in 200 namn på A4
i  Östersund men då kan jag ju erkänna att mer än 75%
trodde det var ett stort skämt.
Idag har inget förhållande till porr. Jag kollar aldrig på det
vare sig vad det gällder bilder eller film. Det är tråkigt helt
enkelt.
A penis
 
Jag blir däremot grymt upprörd när jag läser Aftonbladet
om en man som blir dömd för att han går naken i sitt hem.
Jag går ofta naken hemma. Jag sover alltid naken. Om
någon skulle vilja glo in i mitt fönster skulle de kunna se
mig. Hur i hela friden kan något sådant gå till rättegång?
Hur kan kvinnan som filmar den nakne mannen gå fri?Den
nyfikna skvallerkärringen borde ju dömas för snuskigt titt-
ande. Ännu värre är de kärringar som åker förbi ett fönster
och ser en man onanera i duschen. Hur kan man lägga ner
energi på att polisanmäla något sådant.
I bägge fallen är det kärringar av den avskyvärda typ som är
i behov av en rejäl kvinnlig emancipation. Kampen för kvinn-
ans rättigheter inkluderar ju också en befrielse av alla dessa
skvallerkärringar och moraltanter som denna jord har alldeles
för många av.

2013-04-23
00:32:00

Ett dödligt slag för vänstern
I juni 2001 var det ett EU-toppmöte i Göteborg och som grädde
på moset kom president Bush på besök. Det mobiliserades vilt
i hela landet för att demonstrera både mot EU-toppen och den
amerikanska imperialismen. Det genomfördes stora demonstra-
tioner med tiotusentals människor. Manifestationer som hade
kunnat varit en grund att bygga ett alternativ på.
Det blev inte så. När jag cyklade ner till centrum över Heden
stoppades min väg till Avenyn av containrar. Avenyn var en
krigsskådeplats. Öde och sönderslagen.
Jag var vid Järntorget när galna poliser var nära att slå sönder
allt i sin väg. Det var galna blickar jag såg. En gammal helt oskyl-
dig man trycktes upp mot en vägg. En kvinna med barnvagn putt-
ades brutalt iväg. Jag trodde min son var inne i den omslutna cir-
keln. Jag bar på en känsla av ilska, hat och ångest. Jag såg inte
min son och är idag tacksam för det. Mina tankar just då var inte
att vända andra kinden till. Då jag är envis hade antagligen polis-
en slagit ihjäl mig.
Det var så mycket känslor.
Dagarna efter fanns en stark opinion i Sverige som önskade livet
ur alla som funnits bland demonstranterna oavsett om de var fred-
liga eller inte.
Anarkister och vanligt småbus(jag såg flera kriminella från både Backa
och Angered)som bara ville leva djävulen och gjorde det.
Skotten i Ådalen -31 stärkte vänstern i landet. Man organiserade
sig och tog kamp för att det inte skulle hända igen. Många är star-
ka. 2001 gav det motsatta. Närmast en upplösning av vänstern.
Organisationerna var för dåliga.
Nu sänder P1 en dekalog om händelserna. Den inleds av en trilogi
varav två avsnitt har gått. Reine Brynolfssons underrättelsepolis är
mycket, mycket intressant.

2013-04-22
13:14:51

Klass eller ras?
På DN rasar en debatt efter Jesenko Selimovic artikel
som svarade på Khemiris öppna brev om att det finns
en strukturell rasism i Sverige.
Det må vara sant att det finns en strukturell rasism, men
som Selimovic visar är den inte entydig.
Det är dock inte det stora problemet. Det stora problemet
är att klasssamhället ökar skillnaderna mellan fattig och rik.
En rik eller välbeställd invandrare har inga större problem i
Sverige en fattig dito däremot är närmast dömd till utanför-
skap.
Det innebär att kamp mott klassskillnaderna är prioritet ett
och antirasism prioritet två. Nu behöver det ju inte väljas vad
man skall ta kampen. Det går utmärkt att förena de båda.
Däremot blir antirasism utan klasskamp närmast meningslös.
 
 

2013-04-22
12:11:00

Fear is a mans best friend
John Cale sjöng om rädsla i början på 70-talet. Han var före
sin tid. Z Bauman har skrivit en hel bok om den flytande räd-
slan och Michael Moore har det som grundmotiv för all skit
i USA Fahrenheit 9/11.
I en liten intervju i Babel säger Slavoj Zizek att just rädsla för
engagemang är vår tids stora farsot.
Han tar kärleken som exempel. Idag sägs det att man inte
skall engagera sig i en person. För femtio år sedan sa psyko-
analytiker att promiskuitet var patologisk, idag sägs det att
den som koncentrerar sin kärek på en person lider av en
patologisk störning.
Det som sägs vara farligt är att förlora sig i okontrollerbar kär-
lek. Istället skall vi ta hjälp av experter via ändlösa kedjor av
antingen olika former av experter på förhållanden eller rena
företag som lovar perfekta matchningar med en annan person.
Vi kritiserar det gamla tänket om att släkten visar oss våran
kommade partner men istället har vi ett system av experter
som skall göra samma sak.
Grunden är att vi inte skall utsättas för den smärta som olyck-
lig kärlek innebär. Vi skall inte ta några risker. Vi skall inte ge
för mycket i vår narcissistiska värld. Att ge är att riskera att
förlora allt.
 

2013-04-21
22:36:21

Den dummaste filmen någonsin 2
Fram till 2012 var en av de sämsta filmer som någonsin
gjorts Red Dawn. John Milius, en ärkekonservativ, gjorde
en film on några ungar som räddar USA från en ockupa-
tion genomförd av Nicaragua och Kuba. Det är ännu dum-
mare och sämre än det låter.
I en tid då USA försökte ta död på Kuba med ekonomiska
embargon och intensiv politisk infiltration, i en tid när man
betalade legoknektar och stödde fascisterna i contras för
att störta den lagliga nicaraguanska regeringen, i en tid
när man sålde vapen till Iran för att finansiera denna verk-
samhet, i denna tid gör man en film som handlar om att
Nicaragua ockuperar USA.
Det blir värre. På den skitfilm gör man 2012 en remake.Det
som skiljer är att det är nya barn som befriar USA men att
det nu är Nordkorea som ockuperar USA. Alltså ett Nordko-
rea som varit utsatt för ständigt hot av USA sedan 50-talet.
Ett Nordkorea som inte kan föda sitt folk. Ett Nordkorea som
säkerligen skulle vara svårt att föra ett krig i, men att samma
Nordkorea skulle ha resurser att åka över och inta den amer-
ikanska västkuster...det är dummare än dumt.
Vilken idiot har finansierat denna smörja. Hur är det möjligt?

2013-04-21
13:14:34

terror
DN skrev i veckan att de bomber som användes i Boston
var klassiska talibanvapen. Det är en spekulation som är
rent nys. Ja, närmast en medveten lögn.
När Breivik var igång var svensk media snabbt ute med att
det var Al Quaida och det direkt efter att morden skett.
Svensk media är i stor delar predestinerad att spela ut Al
Quiadakortet så fort ett terrordåd sker.
Vad som skett efter 9/11 är att all form av kamp betraktas
som terror såvida den inte är statlig. När USA mördar med
drönare kallas inte detta terror, när Israel bombar civila med
fosforbomber skall inte kallas terror.
I ett historiskt perspektiv har ju terror varit en viktig del i kam-
pen för befrielse. Amerikanska, franska och ryska revolution-
erna bedrev terror som ett medel att vinna befrielse. Under
Andra Världskriget bedrevs terror av stater och rörelser i kam-
pen mot Tyskland, Japan och Italien. Dessa terrorister betrakt-
as idag som frihetshjältar.
Under efterkrigstiden använde befrielserörelserna världen över
terror i kampen för befrielse. ANC, FLN,FNL, Tupamaros eller
ett otal andra organisationer använde terror för att undermine-
ra sina fienders makt. Idag hade de flesta av dessa befrielserör-
elser fått beteckningen terorister och bekämpats av världssam-
fundet med drönare och FN-trupper under amerikansk ledning.
Terror eller gerillakrig är den fattiga gruppen medel mot över-
lägsna stater.
Det är dock skillnad på terror och terror. Det är ett mycket tveegg-
at vapen. I Västtyskland fick ju RAFs terror till konsekvens att vän-
stern i princip utraderades. I Västtyskland eller Italien var ju inte ter-
ror nödvändig. Det fanns utrymme för organiserad politisk kamp ut-
an vapen. Terror kan ju bara sanktioneras när inga andra vägar
finns. Vad den islamitiska terrorn leder till vet vi inte ännu. Men att
det inte är ett vänsterprojket bör man vara medveten om. Där islam
blivit en del av den staliga styret har vänsten slagits ner brutalt.
Man bör också ha i huvudet att stater infiltrerat terrorrörelser för att
senare använda attentat mot den stora gruppen oppositionella.Man
har använt och använder terrorgrupper som nyttiga idioter. Ochranan
i Ryssland var bra på detta. Guarda Civil i Spanien använda sig av
Grapo. Det finns märkligheter i det tyska 70-talet mellan säkerhets-
tjänsten och tyska terrorister. Mossad har infilterat grupper som Svarta
September.
Terror är den sista utvägen. Det är genant när den svenska borgerlig-
heten förnekar detta samtidigt som man stöder statlig terror.
I Boston vet vi nu att två förvirrade ynglingar utfört bombdåd. Det är
inte mer politisk är morden i Columbine eller andra skolor i USA.
 
 
 
 

2013-04-21
12:15:00

Antisemitism
På 70-talet röstade FN för en resolution som fastslog att
sionismen är rasism. Sedan dess har samma sionister fört
en kampanj att sammanföra krtik mot sionismen med anti-
semitism.
I dagens AB skriver Jan Guillou om bl a detta. Han påpekar
också att märkligheter kring Omar Mustafa. Det jag regerar
på är Expressens roll. Man påstår att Mustafa är miljonär
och att det finns konstigheter med hur han fått pengarna.
Problemet var bara att de skriver om en annan Omar Must-
afa. Det är ju hårresande.
Om man jämför Moderaternas Waberi med Mustafa kan man
ju se tydliga skillnader och även om det skrivits om Waberi är
det ju ingenting mot vad Mustafa får utstå. Waberi vill ju ha
sharia och han är tveksam i frågor kring kvinnor och homosex-
ualitet. Frågor där Mustafa är klar.
Till frågan om de inbjudna antisemiterna är det ju som Guillou
skriver. De har också varit inbjudna till UD, Palmecentret,Miljö-
partiet och riksdagen. Skall dessa också beslås med antisemi-
tism? De har ju bjudit in och varit nära personerna i fråga.
Expo som skrev om Mustafa och antisemtismen tycks gilla att
använda guilt by association. Mustafa har aldrig uttryckt sig tvek-
samt. De personer han har varit i närheten av har gjort det.
Expo hävdar att "sionisterna har tentakler överallt" skulle vara
klassisk antisemtism. Om man följer FNs beslut är det svårt
att se att detta skulle vara antisemtism. Det är vad Ridley har
skrivit. Hon har också skrivit, om än plumpt, om Ed Miliband:
"Det var inte bara hans förhud som försvann när han blev omskuren"
Hon kunde ju skrivit att han var dum i huvudet istället. Å andra
sidan är det inte bara judar som är omskurna.
Det blir här samma pseudodiskussion som när vi skall diskutera om
Black Nogger, Tintin eller Lilla Hjärtat är rasism.
Vi har kommit till ett skarpt läge där kritik av staten Israel ganska
snabbt blir till antisemtism där kritiker av staten Israel utsätts för
islamofobi.
Man kan ju alltid diskutera själva sakfrågorna istället.
Det som är allvarligast här är att sossarna åter drivs ett steg hög-
erut och steg ytterligare mot att närma sig SD. På 90-talet sked-
de ju samma utveckling när Ny Demokrati snodde väljare från
SAP. Under åren efter NDs fall genomdrevs deras invandringspoli-
tik.
SAP har blivit ett parti av samma typ som Demokraterna i USA. det
handlar bara om att väljas. Organisation är inte viktigt annat än att
vinna val. Folk är inte viktiga i annat än de går till valurnorna.Man
kan ju tydligt se att SAP skiter i hur många medlemmar de har ell-
er att toppen av partiet skulle bry sig ett skit om vad lokalavdelning-
ar tycker. Valet av Juholt var ett gigantiskt misstag. Han var klassisk
sosse av en typ som nästan är utrotad. När Lövfden valdes till ord-
förnade nämndes klass två gånger i hans installationstal. Den ena
gången handlade det om mindre klasser i grundskolan.
 
 

2013-04-20
23:49:33

Crime of the century
Jag började kolla på serien Southland ikväll. Det är en
polisserie i paritet med The Shield och The Wire. Det
handlar om Los Angeles och det är brutalt.
De första sekvensena visar våldet i form av en skjuten
man och medans kameran går runt spel as Crime of the
century av Supertramp. Minnen kommer.
Skivan kom 1974 och var en sådan som tar över fullständ-
igt. Jag hade köpt en Hitachi 2x30w och jag spelade högt.
Jag levde i olycklig kärlek sedan flera månader tillbaka.Jag
älskade Isabella på avstånd men vågade aldrig närma mig
henne. En gång ringde jag men det var hennes farsa som
svarade. Jag hade precis slagit mig fri från en förföljelse som
varit i sex månader. Jag mötte den ansikte mot ansikte. Jag
sa att jag slår tillbaka och efter det lämnade de mig ifred.Jag
övervägde i min nyvunna självkänsla att komma efter dem,
men jag skulle börja gymnasiet och det fanns så mycket nytt
i livet.
Låtarna Dreamer, School, Asylum och just Crime of the cent-
ury spelade jag hundratals gånger, kanske tusen.
Av de som jagade mig blev det inte mycket till liv. De flesta
sjönk i missbruk. En dog ,jag vet inte om de andra lever.
Vad som hände med Isabella vet jag inte. Det är så med ung
kärlek. Den blossar upp, brinner intensivt och dör.
 

2013-04-20
00:26:53

Hur blev det publicerat?
Jag läser Monica Gunnes krönika i AB.
Det är fascinerande. Gunne skriver att hon
inte har en aning om vad Omar Mustafa
står men i nästa stund skriver hon om
vad hedersvåldet gör med oss. Det är
en obehaglig text. Det är guilt by asso-
ciation. Det är  samma tankegods som
de antisemiter som säger att judar mör-
dar barn och tar blodet till sitt bröd.
Man kan enkelt läsa sig till vad Islamiska
förbundet står för på deras hemsida.
Idag är debatten helt snurrig. Orsaken är
brist på ideologi och klassperspektiv. Man
kan läsa en Pekgul som drar iväg i sin kri-
tik så att hon blir omslagsflicka för Avpixlat.
Självklart skall man kritisera islam men då
med samma måttstock som med kristendom.
Vi dömer inte ut hela det kristna samfundet
utifån vad tokstollar i Jehovas vittnen,Livets
ord eller Plymouthrörelsen står för eller säger.
Det finns tokstollar inom Islam och det finns
farlig islam. Den som har sina rötter i waha-
bismen i Saudiarabien är den farligaste och
mest fundamentalistiska. Man kan fråga sig
varför USA är deras närmaste allierade och
hur Sverige finner det lämpligt att exportera
vapen dit.
Dock är det med den vanlige muslimen som
med den vanlige kristne, han lullar med sin
Gud och gör ingen större skada.

2013-04-19
15:58:28

Hur det hela gick åt helvete
I början av 70-talet insåg makten och högerns ideologer att
något måste göras. Välfärdssamhället började ta för stor plats.
De rikas privilegier hotade att minskas ytterligare.
Den globala kampen som USA och Reagan drog igång med
benäget bistånd från Margareth Thatcher på 80-talet vilken
fick till konsekvens att Sovjet och Östeuropa föll ihop spillde
över på Sverige. Här var det dock inga murar som revs eller
folk som vann sin frihet. Här restaurerade vi klasssamhället
och överklassen drev in pengar för att återta sina privilegier.
Det privata sattes i centrum. Det var viktigt att slå fast att en
unge från Danderyd hade samma förutsättningar som en från
Rinkeby. Det var viktigt att slå fast att den förstnämnde var
kreativ och närande, den andre lat och tärande. Så hade ju
kungahusen och adeln i århundraden försvarat sina privileg-
ier.
Nu en bit på 2000-talet ser vi ett klasssamhälle som inte visar
några tecken på att göra annat än att öka klasskillnaderna.
De unga i förorten ser sin framtid inom hiphop, fotboll eller
att bli gangsters efter engelsk eller amerikansk förebild.
Hur man skall få stopp på denna galenskap är lätt att säga,
svår att genomföra.
Den vänster som finns måste inse att kampen idag är defen-
siv. Det måste handla att alla goda krafter blir en. I historien
har dessa lägen funnits då man bildat enhetsfronter mot en
fiende som blivit för stor.
Det handlar om att vi åter måste organisera oss. Vi måste
inse att varje enskild arbetare är en svag en men att många
tillsammans ger styrka. Enkelt men inte så lätt att omsätta i
praktik.
I område efter omåde handlar det om detta. Enas och organ-
iseras.
Idag kan det inte vara svårt att se nödvändigheten. Massarbets-
löshet, dyra hyror, nedrustning av den allmänna välfärden och
den utbredda girigheten hos överklassen. Vad mer kan man
behöva för att ta kampen för en bättre tillvaro?
 
När jag googlade på adelshus kom det en fråga om jag menade andelshus.

2013-04-19
15:38:11

Vikten av organisering
Det sägs att vi skall ta debatten med rasisterna. Det är
inte helt riktigt. Vi skall ta kampen med rasisterna. Det
är en skillnad.
Idag diskuterar vi underfrågor i exempelvis Afghanistan.
Det stora frågan om vad USA gör där överhuvudtaget
kommer längre ner.
Vi har förlorat initiativet till att ställa de rätta frågorna.
På 60- och 70-talet försökte liberaler och sossar att
driva frågan i Vietnam med parollen:Fred i Vietnam.
Det innebar att man inte skulle ta ställning i frågan om
vem som hade rätten. Vi skulle då inte peka ut USA
som angripare och inte ge det vietnamesiska folket
rätten att kasta ut sin ockupationsmakt.
I Sverige bildades grupper som till slut fick till en dem-
onstration i Stockholm med kravet "USA ut ur Vietnam"
som samlade över 50000 demonstranter.
Med den styrkan som organiseringen gav innebar blev
det en omöjlighet att försvara USA-imperialism. Några
tafatta försök gjordes att anföra Kina och Sovjets stöd
till Vietnam som ett geopolitiskt stöd men det föll platt.
Andra försök gjordes att moralisera över att amerikan-
ska krigsfångar torterades och att detta skulle visa vil-
ka barbarer FNL(gerillan).
Solidariteten och organiseringen fällde avgörande, inte
de goda argumenten.
 
 

2013-04-19
14:14:28

Om motgångar
Karl Malone, en av världens bäste basketspelare genom tiderna, fick
en fråga om hur han kände när han blivit utnämnd till ligans bästa spe-
lare. Han svarade att det inte kändes något särskilt. Han hade lärt sig
att livet ibland går i medgång och ibland i motgång och den stora kon-
sten handlar om att alltid befinna sig mellan dessa tillstånd.

2013-04-17
14:03:23

Respekt
Äntligen blir man respekterad som cyklist:

2013-04-17
12:48:25

Strejk
Nu går Kommunal ut i strejk. det borde vara en klasskampsfråga
som skulle få varje feminist på fötter. Så blir det med säkerhet inte.
Detta trots att Kommunal nästan är ett rent kvinnligt fackförbund.
Feminismen stys av ett borgerligt tänkande och ett som styrs av
något som kallas maktordningar. Bägge brukar aldrig hamna i and-
ra diskussioner än att det viktiga är att få fler kvinnliga generaldirek-
törer, professorer eller styrelseledamöter i börsnoterade företag.
När lågavlönade kvinnor går ut i strejk brukar det vara tyst. 1995 och
2003 när Kommunal mobiliserade och gick ut i strejk var stödet obe-
fintligt bland svenska feminister och socialdemokratin sköt Kommunal
i ryggen båda gångerna.
Nu är det dags igen. Man skall då veta att Kommunal inte agerar utan
att det finns starkt stöd för en strejk. Om någon strejk i historien är av
nödvändighet är det när Kommunal går ut.
Vad gör då Socialdemokatin för att stödja denna strejk? Inte ett skit.
Man är helt inne i en intern maktdiskussion som verkar syfta till att
lägga partiet närmare SD för att få över de osäkra väljare som gillar
sossarna men hatar invandrare att rösta på SAP nästa år.
Klasskamp gillas inte av SAP. Klasskamp som uttrycks i kvinnokamp
verkar inte vara bättre.
Kommunals strejk kan förhoppningsvis få folk att inse att man måste
organisera sig och man måste ta kamp. Det kommer inte att flyga in
stekta sparvar i våra öppna munnar som kungen brukar säga.
 

2013-04-17
12:16:55

Den bruna filten
Socialdemokratin har dragit på sig den bruna filten. Istället
för att de diskuterar varför vi skall ha vinster i välfärden(vil-
ket 62% av befolkningen är emot), folkrörelsenas förflyttning
från folkets rörelser till kapitalets fotfolk och gynnandet av eg-
na positioner eller bristen på demokrati i partiet, så har man
nu en diskussion om muslimers sanna natur enligt SDs logik.
Vi har snart en norsk diskussion som när Aftenposten går ut
och etniciterar kriminalitet:
Enligt Aftenposten greps fler än 1 100 zigenare för kriminalitet
under ett år i Oslo. Till detta kom 676 nigerianer, 542 polacker,
396 somalier och 315 svenskar.
Det sägs att antisemitismen är ett stort problem i Sverige. Det är
ett problem men inte i paritet med islamafobin eller den allmän-
na invandrarhetsen. Judar nämn inte som grupp vid kriminalitet
(undantag på rena nassesejter som Realisten eller Nationell)än-
nu.
Antisemitismen har heller inget grepp om överheten i Sverige.Det
har däremot invandrarhetsen och islamfobin.
I vilket fall så är etnicitetsdebatten livsfarlig. När vi utpekar grupper
kan man sen inte i samma andetag säga att man inte menar alla i
den gruppen. Vi har släppt ner den bruna filten över debatten och
den tar död på alla nyanser.
Om vissa saker bör vi inte tala. Om vissa saker bör det vara konsen-
sus.
Etnicitet och ras är inga enheter som borde finnas i en negativ all-
män debatt.
Vi kan prata högt och lågt om sex utan att ta in pedofili som tänkbart
alternativ till en allmänt accepterad sexualitet, på samma sätt borde
vi kunna diskutera etnicitet utan att skuldbelägga eller t o m använda
kollektiv skuld.
I Agenda blev det tydligt. Ali Esbati lyfter där att det handlar om vilka
frågor vi ställer. När vi ställer frågan:Hur mycket får invandringen kos-
ta? ,då är vi på fel sida. Då är inte frågan:vad skiljer den negroida ras-
en från den kaukasiska?, långt borta.
Stina Dabrowski är så medelklassig i samma Agenda. Hon för fram ar-
gumnetet att folk kan tänka själva. Det är just det som inte handlar om.
Det handlar om politisk kraft och organisation. Det handlar inte om vem
som är mest vältalig eller som har de goda argumenten. Släpper vi ner
den bruna filten kan vi stå med sjutton stenar i munnen och kunna säga
demokrati, det kommer ändå inte att spela roll.
Dabrowski är också upprörd över Selimovic kallas för husblatte. Det är
inget konstigt. Det är retorik från Malcolm X. Denne kallade ju de svarta
som ville gulla med  överheten för houseniggers. Det kom ju från slav-
tiden då vissa svarta accepterade slaveriet och sökte personliga vinning-
ar inom systemet och dessa ställdes mot de som tog kamp mot slaveriet.
 
 

2013-04-16
11:55:00

De små under jorden
I förrgår kastade en elev ur sig ramsor som var minst sagt
antisemtiska. Det var en radda från Sion Vises Protokoll
som han säkerligen fått från äldre kanaler.
Han är palestinier och jag förstår hans ilska över sakernas
tillstånd. Israels krig mot palestinier skapar inte direkt var-
ma och inkännade humanister.
Jag pratade med honom om blattar och muslimer och hur
han tycker det är i Sverige idag. Jag frågade honom om han
tycker att det är riktigt att alla muslimer skall stå till ansvar
för vad några få gör eller om man kan anklaga alla invandrare
om några invandrare gör en gruppvåldtäkt. Självklart tyckte
han inte det. Jag frågade då om man kan döma ut alla judar
för vad staten Israel gör. Här blev det inte lika lätt att få honom
att förstå. Hans hat sitter verkligen djupt.
Senare på dagen kommer en liten kille, kanske 10 år, troligen
med somiskt ursprung, och stör min träning med P06. Han är
bindgalen. Skriker om svennar hit och dit och är närmast okon-
taktbar.Jag får jaga iväg honom. Jag pratar med honom och ser
att det inte finns möjlighet till kontakt. Han springer därifrån och
fortsätter på vägen att skrika åt folk. Vem tar hand om de små
under jorden i Sverige idag?
Man kan ju välja att se det rasistisk och säga att att de små ovan
är etniska missfoster eller man kan göra som vi fram till 80-talets
slut se att till individerna och försöka att hjälpa MÄNNISKOR som
hamnat snett eller fel.

2013-04-16
11:39:18

Vad händer i socialdemokratin
Händelserna runt Omar Mustafa väcker ju frågan om hur långt SAP
har gått i sin strategi att ta över SDs väljare. Det visar ju sig att de
förhatliga namn som väckt sådan uppståndelse vilka sägs vara in-
bjudna av Mustafa också talat inför UD och andra officiella samman-
hang.
Det andra är att det som från början var antisemitism verkar vid närm-
are koll vara Israelkritik och då går man över till det homofoba och
kvinnosynen. Någon har en agenda.
Det har plockats i massa källor som sällan verifierats.
Vem förutom Mustafa misstros på sitt ord?
Varför sådan uppståndelse när en muslim sparkas i jämförelse med
andra?
Det finns grumligt vatten här.
Vi skall självklart vara tydliga med att vi inte accepterar antisemitism,
homofobi eller kvinnoförtryck men i fallet Mustafa är detta inte alls tyd-
ligt.
SAP har i alla år haft maktkamper men vad man inte längre har är ett folk-
rörelseparti utan ett toppstyrt som använder smutsiga knep för att upprätt-
hålla karriärer.

2013-04-16
11:31:57

Journalistik
Häromdagen stängdes busstrafiken för Litteraturgatn som går rätt igenom Backa.
Det skrevs att busskurerna på Björrisvägen var sönderslagna och att bussar atta-
ckerats med sten. GP är alltid snabba med dessa notiser. Om det händer på an-
dra ställen i Göteborg står det gatan, centrala Göteborg, Göteborg eller Hisingen,
men om det sker i Backa skrivs stadsdelsnamnet ut direkt. Det är märkligt stig-
matiserande.
I vilket fall slängde jag mig på cykeln och och kurerna vid Björkrisvägen var intakta.
På varje hållplats stod massor av folk och väntade på bussar som inte skulle komma.
Man kan ju lugnt säga att vi har en trafikledning i Göteborg som inte agerar förnuftigt.
Man kan ju lugnt säga att media i allmänhet och GP i synnerhet agerar utan att tän-
ka. Varje lite företelse kan ju inte bli en nyhet utan att man åtminstone gör en liten
koll om det stämmer eller inte.

2013-04-14
12:49:00

Vad är värt att dö för?
Michael Azars nya bok tar upp frågan om martyrskap.
Det handlar om att man kan gå i döden för en åsikt,
gemenskap, religion eller politisk åskådning. När man
dör en sådan död pratar man om den ädla döden.
Det handlar lika mycket om hämnd och revanch. Det
kan vara i Allahs namn eller för den materialistiska revo-
lutionen.
"De mördades fria republik" av Dan Berglund åskådliggör
tanken. Vi skall hämnas våra kamrater. De skall inte ha
dött förgäves.
Uggla tar ju upp en variant när han på 70-talet sjöng om
"varför skall man ta livet av sig när man ändå inte får hö-
ra snacket efter".
 

2013-04-13
13:55:19

Uxoricid
Barn till föräldrapar där mannen dräpt kvinnan
har oftare psykiska men än andra.
Självmord är fyra gånger vanligare.
Risken att begå våldsbrott är fyra gånger större.
Dessa barn löper tre gånger så stor risk att drabbas av psykisk sjukdom.
Uxoricid betyder hustrumord.
Läst i Modern Psykologi.

2013-04-13
10:33:55

Med vem skall man diskutera
För hundra år sedan ansågs det självklart att män
skulle få slå och våldta sina fruar om man var gift.
Lika självklart var att vi skulle agag våra barn. Det
var en uppmaning. Det ansågs bra att aga barn till
vett och sans.
Idag tar vi inte diskussion om dessa frågor. Det är
så självklart att det är åt helvete fel.
Pedofiler anser att de förstår barns behov av kärlek.
Ingen människa skulle vilja ha en allmän debatt om
detta. Det råder konsenus om att man inte skall ut-
sättas för sexuella övergrepp.
Det borde vara på samma sätt med den s k invandrings-
frågan. När nu locket har lyfts har vi också släppt ut nazi-
smen igen. Nazistiska sejter besöks som aldrig förut och
det är den allmänna debatten som sanktionerat detta.
Om vi börjar diskutera vad som kostar pengar i ett sam-
hälle är invandrarna den första gruppen som stigmatise-
ras. Under trettiotalet började man med romer och judar
och fortsatte med att utrota människor med psykiska sjuk-
domar, människor med fysiska eller psykiska funktionshin-
der.
En allmän humanistisk hållning säger att alla människor har
ett lika värde och utpekande av grupper är inte acceptabelt.
Det är inte så svårt. Det handlar bara om att välja sida.

2013-04-12
13:55:32

Ändrar personer historiens gång
I filmen Looper ställs Old Joe inför ett stort problem. Han
vet att i hans samtid finns en fruktansvärd person, Rain-
maker, vilken stå för allmän terror och  tar död på hans
älskade kvinna. Nu står han trettio år tidigare och vet att
något av tre barn i sexårsåldern är denna Rainmaker. Han
kan göra en bättre framtid genom att döda barnet och där-
med skapa en annan framtid. Han måste dock inte bara
döda Rainmaker som sexåring utan också två andra barn.
Han vet inte vilket av de tre som är Rainmaker.
Skulle det fungera om man i en framtid kan göra resor till-
baka i tiden? Om man åkte till Branau am Inn 1895 och
sköt den sexåige Adolf skulle då nazismen aldrig uppstå?
Skulle det inte bli ett Tredje Rike? Skulle vi slippa koncen-
trationlägren? Skulle vi slippa Andra Världskriget?
Inte mycket säger att det skulle bli så. Vad skulle hända om
vi lät Hitler leva men sköt av Goebbels,Ghöring och Himmler?
Hitler hamnade för honom i en unik position i en unik tid men
han var i en ideologi och en organisation som bar honom.
Någon annan hade tagit hans plats. Historien hade haft sin
gång.
I Looper får vi den goda tankens svar på Old Joes problem.
 

2013-04-11
10:48:00

Intressant film(are)
Ulrich Seidls första film, Kärlek, i en paradistrilogi kom förra
året.
Det handlar om en kvinna som åker till Kenya för att söka
kärlek hos unga svarta män. Man behöver inte ha stor slut-
ledningsförmåga för att förstå att mötena i filmen handlar
väldigt lite om kärlek. Köpt kärlek är alltid en paradox.
Nu har den andra filmen,Tro, premiär. Denna gång handlar
det om en medleålders kvinna som lever ensam men inte
känner sig så då hon har Jesus. Hon offrar sig hänsynslöst
i denna tillgivenhet för tron. Hon arbetar med en fanatisk kat-
olsk sekt som syftar till att erövra Österrike till katolicismen.
Till hösten kommer del tre, Hoffnung. Seidls filmer är ett
välkommet brott mot den eskapistiska storm som överfaller
våra sinnen.

2013-04-11
10:07:00

1984?
När jag cyklar hem nu på morgonen ser jag massor av
människor som går med Iphones i ansiktet. Runt om
dem finns människor men de kunde lika gärna vara
icke-existerande. Man kan lugnt prata om att gå över
ån efter vatten. Vårt moderna sätt att kommunicera stäng-
er ute verkliga känslor. Det går inte att förmedla djupa
känslor genom kothugget språk i sms eller på facebook.
I dystopin 1984 målade Orwell upp en framtida värld där
vi var övervakade av storebror. Överallt fanns kameror
och TVs som såg oss. Det var öppen repression. Så är
det inte idag. Vi har själva valt att göra oss övervakade
och ofarligt privata. De flesta människor styrs av en värld
som är en chimär. Steget till Matrix är inte långt eller kan-
ske Huxleys Du sköna nya värld där medborgarna har del-
ats upp i grupper efter kvalite och samhällslugnet bevaras
genom daglig utdelning av Soma och massiv underhållning
via skärmar som fyller alla rum i hemmen.
Vad skiljer den stora massan idag från Huxleys arbetare
Gamma, Delta och Epsilon vilkas roll var serva överheten
och roa sig på egen hand på fritiden och vara ständigt dro-
gade?
Mejl, Mobiler,Facebook,Iphones har ju blivit till instrument
för självkontroll och social autism. Vi fördömer folk som in-
te genast svarar på våra rop. Vi skall alltid vara tillgängliga
och den som inte är det anses vara asocial. Vi har valt ett
dygnetruntövervakningssystem och förförsta gången i his-
torien väljer massan själv att stänga in sig men denna gång
inte i unkna fängelsehålor utan imaginära elektriska fängel-
ser.

2013-04-10
23:59:15

Lyssnat
I P1Morgon intervjuades författaren Kristian Lundberg om
sin nya bok En hemstad. Han skriver om sin uppväxt i Mal-
mö och om hur klassskillnaderna drev in folk i misär och i
flera för tidig död. Lundberg är en av de få av våra intellek-
tuella som nästan alltid framför ett klassperspektiv i det han
skriver och debatterar.
I P1  Nya Vågen fortsätter tramsdiskussionen om Lilla Hjärt-
at som anses av en del floskelradikaler för att framanamma
rasstereotyper. Det är Stina Wirsens figur som fått en debatt
att uppstå om absolut ingenting. Det är medelklass med invan-
drarbakgrund som viger sina liv att riva barriär i de högre sfärer-
na för att deras egna stegar skall kunna höjas. De höjer sina
röster mot Black Nogger, Tintin och Lilla hjärtat och får stor pub-
licitet. Efter debatterna kan man se hur personerna som drivit dem
hamnat i positioner högre än vad de hade innan.

2013-04-10
23:08:29

Livet
Idag var jag hemma hos en kamrat. Han var fått
en mycket svår muskelsjukdom. Det tar hårt på
hans kropp. Han får svårare och svårare att ta-
la och det är sjukdomens grymhet, kroppen för-
tvinar men hjärnan håller sig intakt. Jag beund-
rar hans styrka och inser att han har faktiskt någ-
ot att gnälla över men det har inte jag. Tänk om
alla människor kunde ta tillvara på den tid man
har istället för att hänga upp sig på en massa skit.
En annan vän som drabbats av cancer och inte
vet när hans stund är inne har slutat att titta på
skitfilmer. Tiden är för kort att slösa på skit. Jag
önskar jag kunde få in det i min skalle. Jag försök-
er att försvara min konsumtion av slapp underhåll-
ning med att Slavoj Zizek använder sin Lacanska,
Hegelska, Maxist-Leninistiska analys av världen
med att konsumera smörja och han hittar fantas-
tiska svar på kapitalismens förfall genom denna
konsumtion.

2013-04-10
22:59:50

Han var inte rädd
Idag när jag cyklade till klubbhuset så sprang
en liten svart kille och täckte vägen. Han var
inte mer än cika tre år. När jag bytte riktining
gjorde han det. jag stannade för att inte cykla
på honom. Då tittade han upp, gapade stort
och sa: Kolla....Tomten!

2013-04-10
09:07:40

Evidens förändrar saken
Evidens förändrar bilden:

2013-04-09
00:09:00

Vad ville jag
 Jag har funderat lite över ett samtal jag hade i fredags.
Varför blev jag och varför var jag kommunist? Mina för-
sta steg fanns ju tidigt i det ständiga läsandet av de klas-
siska äventyrsromanerna eller filmerna. Underdogen som
slåss mot det stora makten. Kampen för rättvisa. Kampen
mot förtryck. Det var ju ledmotiven.
I mitt lilla liv var det inte så mycket jag var missnöjd med
och det var definitivt inte en drivkraft. Det var den stora
världen som anropade. Den kinesiska revolutionen, krig-
et i Vietnam, befrielserörelserna i Afrika, Allende och kupp-
en i Chile, Tupamaros i Uruguay, Andra Världskriget och
det följande kalla kriget, de transnationella företagens rov-
drift av land och människor i Tredje Världen, Spanska inbör-
deskriget, Ryska revolutionen, B Travens romansvit om en
revolution, Anna Seghers roman Det sjunde korset, Martin
Andersen Nexö och listan kan göras lång.
Det handlade om att göra det lilla tråkiga livet större och rol-
igare. Det handlade om att alltid få vara i gemenskaper.Det
handlade om att befria människan från konventioner. Det
handlade om det som senare kom att kallas för flummigt.
Det handlade definitivt inte om att skapa Gulags. Det hand-
lade inte om att se det privata överrationellt och övervakat.
Det handlade inte om begränsningar och förbud. Det hand-
lade inte om att förbjuda åsikter och ännu mindre om att fäng-
sla folk som tyckte annorlunda. Det handlade inte om nackskott
i källare eller tortyr i läger.
Det blev inte riktigt som det var tänkt.
Revolutionen och socialismen skulle ju komma som en natur-
lig utveckling av kapitalismen när denna nått sitt sista stadium.
Det gick för fort.
Nu är det mer tid men nu är inte socialismen ett alternativ. Skugg-
orna från 1900-talet är för långa. Vad kommer det för lösningar?
Vem vet? Den kapitalistiska krisen fördjupas. Kinas 1,5 miljader
och Indiens miljard människor knackar på dörren. 1900-talets
välstånd byggde ju på att miljarder hade absolut ingenting.
Krig? Inte omöjligt. USA utan ekonomi men med 53% av alla jord-
ens vapen kommer ju inte att självdö som Sovjet och Östeuropa.
Man får hoppas på det goda hos människan. Det som en förkross-
ande majoritet av jordens alla människor bär på. Det som finns und-
er all makt och all girighet.
Jag tror ändå att den unga jag hade rätt i sina funderingar om det
lilla goda livet som det viktiga. Det är ju där vi lever. Det handlar ba-
ra om att alla skall ha rätt att leva det lilla goda livet. Inte bara en
liten grupp i ett litet antal länder.
 
 

2013-04-07
13:37:59

Lycka
Köpt ett par nya hörlurar till halva priset.
Sennheiser hd 598.
Grymt bra ljud. Candlemass here we go!

2013-04-07
12:05:00

Parasiter
Toxoplasma gondii har katter som huvudvärdar. För att komma
åt katter tar parasiten ibland plats i möss. Den lyckas förvrida och
fördummar hjärnorna på mössen så att de dessa blir lätta byten för
katter. Toxoplasma gondii bryr sig inte om vilken färg katten har ba-
ra den fångar möss.
Parasiten går också på människor vilket kan föklara högerns stora
framgångar under de senaste decennierna.
 
 

2013-04-07
01:22:26

Om att umgås och prata
Jag var ute och tog några öl igår med en väninna.
Hon är en bra att prata med. Vi växte upp tillsam-
mans och gick några år i grundskolan ihop.Hon var
under många år med i KPMLr och det gör att det
finns ett vänsterperspektiv hos henne som gör att
man inte behöver föklara ståndpunkter. Samtalet
blir lätt. Man har gemensamma värdegrunder (jag
gillar f ö inte hur man använder det ordet).
Vi kom att prata om klass och hur det blivit sekund-
ärt att använda för att förklara sakernas tillstånd och
ersatts av särgruppsintressen och maktordningar.
Så kommer det in två män i medelåldern med två
mycket unga kvinnor och sätter sig bredvid oss.Det
är uppenbart att det handlar om eskortservice. Det
blev mycket obehagligt och vi kände det båda. Vi
valde att gå därfrån.
I vår nya värld är detta ett sätt att umgås. De liber-
ala har inget däremot. Att två unga och vackra kvin-
nor säljer sitt sällskap anses vara en mänsklig rättig-
het. De skulle säkert säga att de gör det av fri vilja.
Liberala kvinnor skulle se en konflikt i att mest män
kan köpa eskort och driva en politik som skulle syfta
till att också unga män skall kunna köpas.

2013-04-07
01:06:05

Bara på SvT
Sent denna lördagkväll visades Trade routes av James X Loftus.
Denne Loftus verkar bara ha gjort denna film och det finns inte
mycket att googla på honom heller.
Filmen är utmärkt. En film om den nya politiska situaionen i Bul-
garien efter kommunismens fall och hur USA via CIA agerar i
den nya östeuropa. Det handlar om en lägmäld historia med fle-
ra bottnat. Om lojaliteter och ytligheter. Hä finns också en intres-
sant skildring av "Folkfroten2 som är ett främlingsfientligt parti.
En film som denna skulle aldrig hitta plast i den reklamfinansie-
rade TV-världen. Där visar man Air Force One 74 gånger hellre
än att visa seriös film. Det viktigaste av allt är ju också att man
får en hel filmupplevelse som inte avbryts av infantil reklam.
“For us, there is only the trying. The rest is not our business.

2013-04-05
11:16:04

Aldrig en Opel
Jag lyssnar på Sonic Temple av The Cult på Spotify
vilket är ett fantastiskt bra album. Tyvärr avbryts mus-
iken efter några låtar och jag tvingas lyssna på reklam.
Det är tortyr. Opels reklam för sina miljöbilar är avsky-
värd. "tanka alger...betala med kottar...Opel  fur alle".
Hoppas Opel går i konkurs.

2013-04-05
01:14:12

Googla sig själv
Jag hittade detta.
Helt uppenbart går ironi inte att enkelt översätta.

2013-04-04
23:28:48

varför man blir som man blir
Nu har jag lyssnat till dokumentären om och med
Jan Myrdal. Det var mycket intressant. Jag hör mig
själv när jag lyssnar. Då Myrdal var en mentor i mitt
unga liv och även för mina nära vänner så pratade vi
Myrdalskt.
Vi intellektualiserade våra problem och även kärleken.
Om vissa saker pratar man inte. Det som sker i sängen
stannar i sänger skrev Myrdal än gång i en skriftställning.
Det blev diskuterad. Vad menade han? Tolkningen blev
att om sex behöver man inte prata. På sin åldershöst har
han gått ifrån detta och pratar vitt och brett om kuk och
fitta.
Det är synnerligen underhållande att lyssna till folk som
utelämnar sig. Andrea och Jan har verkligen inte gått i
mediaträning. Det roliga är att här blir det privata det som
allt handlar om. Just detta privata som Myrdal så många
gånger skrivit om är borgerligt strunt. Ibland har dock det
privata varit viktigt enligt Myrdal. Det är inte alltid lätt att
följa honom.
Vad jag alltid haft svårt för att förstå är hur han övergav si-
na barn för att göra vad han tyckte var större och viktigare.
Vad kan vara större än att vara där för sina barn?
För en gammal Myrdalian var det i vilket fall synnerligen ro-
ande att lyssna till radio denna kväll.

2013-04-04
16:53:05

Skarpt läge
Jobbik i Ungern och Gyllene gryning i Grekland har
visat att fascismen numer finns mitt ibland oss. SD
har ungefär samma agenda som de två. Deras pol-
itik är att förklara alla samhällets negationer med
att de som inte är födda i landet är roten till allt ont.
Det är en konfrontativ och antiintellektuell hållning.
Det innebär att en utsträckt hand eller förnuftsargu-
ment är bortkastad tid.
Gyllene gryning har i dagarna föreslagit dödstraff
för kriminella handlingar begångna av invandrare.
SD ligger ju i linje med vad Gyllene gryning håller
på med.
Det är hög tid för organisering och kamp mot des-
sa historiska avarter.

2013-04-03
17:32:07

Den svåra utmaningen
Jag har arbetat med och runt unga i socialt
utsatta positioner i nästan hela mitt liv. Jag
har lärt mig, i stort, hur de fungerar och hur
jag bör agera.
Ändå går det fel ibland. Det är inte lätt att mö-
ta en ung man utan självkänsla och som bara
ställer till jävelskap. Det är svårt att möta den-
ne ung man med att ge honom något annat
än skäll och avsky. Ändå är det enda vägen
till ett möte.
Den unge mannen projicerar oftast sitt själv-
förakt och förväntas sig bara skäll och avstånds-
tagande tillbaka. Om man inte medvetet möter
en sådan ung man åker man dit och beter sig
så som han förväntat sig.
Det handlar alltså om att bryta projiceringar.Er-
bjuda något som han lystrar till, som får honom
att tänka till. Detta enkla hjälper självklart inte ut-
an är bara ett första trappsteg till att bygga rela-
tion.

2013-04-03
17:25:54

Fel,fel
En stående princip i mitt liv har varit att man
alltid skall ge människor en andra(och flera)
chans när fel begåtts. Det är av den enkla an-
ledningen att alla tjänar på om en människa
ändrar sig till det bättre, alla förlorar om han
inte gör det.
Det är bara människor med en stereotyp livs-
uppfattning med rigid moral och utan ekono-
miskt sinne som vill straffa människor och al-
drig kunna gå vidare utan att hämnas.
Man räknar med att en kriminell ung kostar
samhället mellan 12-75 miljoner kronor. Om
man då lyckas vända några stycken till med-
borgare utan kriminalitet sparar man enorma
summor pengar utan att ens ta hänsyn till ett
eget förspillt liv för att inte prata om utsatta
människors lidande.

2013-04-01
22:13:31

Märkliga drömmerier
Under en stor del av förra seklet styrde Freuds tankar
om det undermedvetna. Många ansåg att drömmar kun-
de säga mycket om våra personligheter.
Inatt sov jag tio timmar vilket inte hänt under de senaste
trettio åren. Jag var helt slut efter två långa dagar med
Backacupen. I vilket fall vaknade jag imorse med en und-
ran över vad som hänt. Jag drömde nämnligen att jag piss-
ade på mig, jag drömde att jag tvångsåt ett stort påskägg
(vilket inte är så bra för en man med diabetes) och jag knull-
ade med tre olika kvinnor.
Vissa delar av nattens drömmar kan jag ju tänka mig att dröm-
ma igen.