leifsjoqvist

2013-12-31
23:56:00

2014

2013-12-30
22:54:26

Jag är inte..............

2013-12-30
22:51:58

Strategi
Man kan må illa över rasister och nazister men man måste
hålla huvudet kallt. Den som vill påskynda utvecklingen och
söka genvägar går oftast vilse. Ända sedan socialismen såg
dagens ljus har det funnits inslag av att söka dessa genväg-
ar.
På 70-talet hade vi RAF som till en början med Ulrike Meinhof
i spetsen valde denna genväg. De ville med terror väcka den
arbetaklass som de ansåg slumrade. De ville med terror att
dem reaktionära staten skulle visa sitt rätta ansikte. Så fel de
fick.
I Västtyskland infördes yrkesförbud, Berufsverbot, mot alla som
var radikala, vänstern slogs sönder och samman och nylibera-
lismen kunde åka in på kungsvagn utan hot. RAF och deras
praktik gjorde högerns jobb. Allt högern behövde göra var att
misstänkliggöra allt som hade med vänster att göra. I mycket
fanns ju RAF:s teori även inom vänstern. Det var praktiken som
avgjorde.
Idag gör AFA och RF samma arbete när de hemsöker Sverige-
demokrater och misshandlar nazister. De borde istället organi-
sera de goda krafterna mot den större striden som utan tvekan
snart är här. Det handlar då om att slå vakt om det som vunnits
genom kamp de senaste seklerna. Det handlar om yttrandefrihet-
en. mötesfriheten, demonstrationsrätten och med dessa organi-
sera sig inte bara för den politiska friheten utan också för den
sociala och ekonomiska. Om det skall tas till våld skall det vara
i ett försvar. Att angripa enskilda tokstollar är inget försvar.
Det må vara väl att många kan samlas i kamp mot rasism och
nazism men måste vara klar över att den dag när kapitalet hot-
as eller när profiten inte räcker till utan måste delas upp bland
parter som inte vill dela med sig kommer kriget eller krigen.Hur
det kommer att se ut är svårt att förutsäga. Även om det till det
yttre inte kommer att ske med hakkors så kommer konsekven-
sen att bli detsamma. I vilket fall handlar det om att då veta vil-
ken sida man skall stå på.
Att idag begå meningslösa våldshandlingar gör samma nytta som
det våld RAF sysslade med på 70-talet.

2013-12-30
18:22:07

dagens ord

2013-12-30
01:28:29

Hur var och är det möjligt
På 80-talet infördes i Sverige något som kallas New
Public Management, förkortat NPM. Det är en metod
för att styra den offentliga sektorn som infördes i Rea-
gans USAs och Thatchers England. Det var en del av
den stora nyliberala politik som antogs av allt från Soc-
ialdemokrati till Moderaterna. Det handlar om att:
Brukare och patienter inom systemen och medborgare
i möte med offentliga institutioner beskrivs som kunder
som konsumerar tjänster.
Varje sjukhus eller skola gjordes till enheter som skulle
vara självförsörjande och konkurrera med andra sjukhus
och skolor.
Grunden för allt detta är agentteorin som säger att vi är
egoistiska och bara drivs att att få så mycket som möj-
ligt själva och att vi utan styrmedel är lata.
Det är i detta perspektiv man skall se individuell lönesätt-
ning som i grunden handlar om att skapa avstånd i arbets-
grupp, skapa osäkerhet över vad man är värd och som
skapar en miljö av rövslickeri och och angiveri.
Det skapar enheter som jobbar kortsiktigt för att rädda
årets budget och utan någon som helst framförhållning.
Den stora orsaken till krisen i den svenska skolan finns
att hämta med NPMs införande i det svenska skolsystem-
et.
Man kan fråga sig hur denna revolution i synen på organ-
isation och i synen på människan i stort kunde införas och
genomföras utan egentligen någon debatt alls?
 
 

2013-12-30
01:06:18

Insane
I ett radioprogram bemöter den skotske politikern
och debattören George Galloway en lyssnare som
ringer in till honom. Denne hävdar att Galloway bru-
tit väg för islamiseringen av England. Galloway svar-
ar att han inte strider för ett England eller för den del-
en ett Skottland. Han slåss för en fri värld. En röd värld.
På påståendet att England skulle vara islamiserat svar-
ar han att det finns 68 miljoner i England som inte är
muslimer och att det finns 1,7 miljoner muslimer.
Denna form av överdriven rädsla och demonisering av
muslimer är likadan överallt i Europa och USA.
https://www.youtube.com/watch?v=1Bmo1-IKnpk
 

2013-12-29
22:49:33

Dagens sanning

2013-12-29
17:49:05

Social banditism
Eric Hobsbawn gav 1959 ut boken Primitive rebels där han
går igenom allt från  Robin Hood över Dick Turpin till Billy
the Kid.
Det handlar alltså om kriminella som strider mot överheten
och skapar en myt om sig själva som föder en mytomspun-
nen sägensvandring. Fattiga människor kan känna en tröst
att den överhet som förtrycker dem får smisk av någon som
de kan identifiera sig med.
Idag kan vi se något liknande ske i våra förorter. Unga ser
ingen framtid utan tar till de medel som finns närmast. De ser
ingen politisk framtid för den finns inte representerad. De ser
andra i sin närhet som kör fräcka bilar och bollar med sedel-
buntar och detta blir den främsta möjligheten till en annan
framtid. Polisen är det som står emellan. Alltså handlar var-
dagen att göra tväremot det polisen representerar.
Jämfört med den historiska sociala banditismen finns stora
likheter. Hjältarna är ombud som egentligen är kontraproduk-
tiva då dessa hjältar bara är ute efter att berika sig själva.Det
skapar också en skev bild av verkligheten då bara några få
kan dras ur fattigdomen medans det stora flertalet kommer
att bli kvar i eländet. Man ser inte att alla skall ur eländet och
man hyllar samma attribut som sina upplevda fiender.
Riktigt illa blir det när man överlåter makten till dessa banditer
men då är det för sent. De som livet med maffian som alltings
överhuvud brukar inte vara särskilt lyckliga.
 

2013-12-28
23:41:25

Mad

2013-12-28
21:47:00

Vattenapeteorin
För 25 år sedan läste jag Fichtelius bok om vattenapeteorin.
Det fanns en spännande tanke runt den. Kvinnor har hymen
och endast vattenlevande däggdjur har det, den välvda näs-
an, tvåbentheten, det rikliga underhudsfettet och vår glesa
behåring var några av de saker Alistair Hardy tog fram med
teorin från 1930-talet.
Teorin fick inget fäste och idag är det få som nämner den annat
än som kuriosa.
Igår såg jag en dokumentär om Richard Leakey som sedan 40
år letat fossil i Kenya och då i synnerhet runt Turkanasjön. Det
intressanta är att Turkanasjön funnits i miljoner av år och att den
under denna tid ändrat form och i perioder varit savann.
Leakey har hittat fossil från Australipiticus, Homo habilis och Homo
Erectus alltså de tre formerna innan Homo Sapiens.
Leakey menar att mänskligt liv uppkom vid Turkanasjön och att
våra förfädrer vandrade härifrån för 70-80000 år sedan ut i den
stora världen.
En tanke dök upp om att en art kan ha uppstått här då Turkana
var uttorkad och övergick till sjö igen. Anpassningen till sjön kan
ha skapat den vattenlevande apan som Hardy trodde en gång
var vår ursprungliga förfader.
 

2013-12-28
16:47:38

Den banala ondskan
Hannah Arendt följde rättegången mot Eichmann i Israel
och drog slutsatsen att den ledande nazisten Adolf Eich-
mann var en man som lydde order och bara gjorde vad
han blev tillsagd. Han var en som kunde varit som många
andra. En ordinär människa som så många andra.
Christoffer Browning skrev boken Ordinary men där han
beskriver en nazistisk polispatrull som begår omänskliga
handlingar men gör det som lydande polismän. De flesta
lever ordinära liv, med familj och vanliga vardagar. Deras
yrke är att döda judar och de ser det som ett arbete vilket
de inte behöver ta ansvar för.
I dagens Konflikt i P1 berättas om ögonvittnen från Lampe-
dusa där 350 människor dog. En båt med flyktingar kantrar
män, barn och kvinnor faller i vattnet och kämpar för sina
liv. Man hittar en kvinna som fött ett barn under sin döds-
kamp, navelsträngen håller ihop de bägge liken.
Ett man som kämpade för sitt liv berättar om hur människor
kämpade för sina liv men vägrades plats på båtar som fanns
i närheten. Männen på båtarna skrattade åt de som kämpade
för sina liv. Några är mer aktiva och puttar tillbaka de som
kämpar för sina liv med båtshakar.
Vem är värst?
De som inte hjälper de i nöd utan låter dem dö, eller de som
lydde order och tog död på människorna i lägren?
Detta är att tänka på när man hör människor uttala sig om
babbar eller kulturberikare.

2013-12-27
17:13:41

4891
Många är de nya ord som nu kan användas.
jag fastnar för funktionell dumhet men förstår
inte att det skulle vara något nytt med det.
Jag tänker på alla de som övergav sin ung-
doms övertygelse och gick åt motsatt håll
utan att se det som ett stort personligt pro-
blem.
Jag gillar ordet gubbploga . I decennier har
jag retat mig på att vi som cyklar året runt och
som är det mest extrema miljöaktivisterna all-
tid åsidosätts när gator skall snöröjas. Alltid
prioriteras bilväg framför gång- och cykelväg.
I dagarna har jag hört om flera fall av hikikomori,
Det handlar om unga människor som fastnar i
föräldrahemmet och isolerar sig där.
Kjolprotest, alltså män som inte får gå i kortbyxor,
genomförde jag redan 1978 på Lillhagens sjukhus
då jag blev befalld av en överläkare att ha långa
byxor.Jag sa att jag hade shorts för att det var
varmt och att jag trivdes i det. Han sa att mina ben
var oestetiska  Jag övergick att gå med
bara rock och kalsonger under då alla kvinnor
kunde göra så(trosor). Det blev en fråga för
ansvarsnämnden och jag fick rätt .
Övriga ord som man kan ha användning av är
torggängare, spökgarn, löpsedelsteater och i
synnerhet snippgympa.
 

2013-12-27
16:50:16

Du sköna nya ord
Jag embrejsar de som nätvandrar. Jag twerkar inte direkt
åt kapitalets fäbodifiering, inte heller carpar jag eller går
ut nagelprotest över klicktivismen. Istället hypar jag livet
utan dygnis vilket nog ger mer satsiga barn.
Herregud, jag börjar bli gammal.
Just det jag, jag skall ju bli farfar!

2013-12-27
15:04:10

Poesin som vapen
Osip Mandelstam var en poet som slutade sina dagar
i Gulag. Som så många andra i Sovjet hade han för-
hoppningar om det nya samhället som han fick revi-
dera utifrån vad vad som skedde,
Mandelstam hade sin penna. Pennan skrev poesi som
vid denna tid upplevdes som ett vapen och som också
var det.
Först blev Mandelstam förvisad till småstäder men sedan
under Moskvaprocesserna då även hans beskyddare
Bucharin fick ett skott i nacken fanns ingen räddning utan
han skickades till död i Gulag.
 
Stroferna som dödade Mandelstam var The Stalin epigram:
 
We are living, but can’t feel the land where we stay,
 More than ten steps away you can’t hear what we say.
 But if people would talk on occasion,
 They should mention the Kremlin Caucasian.
 
 His thick fingers are bulky and fat like live-baits,
 And his accurate words are as heavy as weights.
 Cucaracha’s moustaches are screaming,
 And his boot-tops are shining and gleaming.
 
 But around him a crowd of thin-necked henchmen,
 And he plays with the services of these half-men.
 Some are whistling, some meowing, some sniffing,
 He’s alone booming, poking and whiffing.
 
 He is forging his rules and decrees like horseshoes –
 Into groins, into foreheads, in eyes, and eyebrows.
 Every killing for him is delight,
 And Ossetian torso is wide.
 
 
 
 

2013-12-27
14:40:48

Kasta sten i glashus
Högern i Sverige och då i synnerhet den rasistiska vill
göra gällande att Islam och Koranen är en våldförhär-
ligande religion. Det är märkligt då de själva gärna fram-
håller den juda-kristna moralen som ett rättesnöre.
Denna moral som har sin grund i Gamla Testamentet
vilken är något av det mest hatiska och människofient-
liga som någonsin nedtecknats i historien.
Tio Guds Bud som är ryggraden i denna moral handlar
i huvudsak om att man skall böja nacke för Gud och va-
ra honom trogen oavsett vad som sker. resten av buden
säger att du inte skall döda. Jag undrar om det är ett dål-
igt skämt. Mördandet i Guds namn har ju varit mer regel
än undantag i den mänskliga historien. Betydligt fler har
mördats i den kristna Gudens namn än Allahs.
Den som troget läser Gamla Testamentet kan få hela sin
perverterade människosyn sanktionerad. Man kan ju via
detta testament uppmana till folkmord, mord, gruppvåldtäkt
som straff för otrohet och massa annat som inte direkt
känns som god moral.
En konsekvent hållning är alltså att ta avstånd från religion
men samtidigt vara uppmärksam på att det finns massor
av goda och kloka religiösa människor.

2013-12-26
15:47:22

Den anonyma rasismens bleka logik
Igår mördades en man i Lund. Som vanligt
triggar detta igång massa människor på Flash-
back. Utgångspunkten är i de flesta inlägg att
en mördare alltid är en invandrare, kulturberik-
are, zigenare eller vad man nu kallar det. Inlägg-
en blir alltid färre och förlorar energi när det
som i det här fallet visar sig vara en etnisk
svensk tragedi.
Jag undrar hur det kan vara av värde att alla
dessa anonyma kryp skall få fortsätta att vara
anonyma pestspridare?
Vem har glädje av det?
Är det till glädje för demokrati och yttrandefrihet?
 
Jag minns min tid som ungkommunist då det vis-
ade sig att SÄPO avlyssnade telefoner på huvud-
kontoret i Stockholm. Jag testade om jag var avlyss-
nad genom att ringa till okända och säga att vi skulle
träffas vid exempelvis Götaplatsen för att ställa till
oreda. Det blev aldrig något.
Varför skulle jag vilja vara anonym? Jag vill ju torg-
föra mina åsikter. Jag vill ju ha öppen debatt.
Varför skall man skydda skändare, hånare och fega
provokatörer?
Om staten vill avlyssna kommer de att göra det. Svar-
et är att man skall vara öppen med sina åsikter och
organisera sig till den mängd att man inte kan angri-
pa mig som enskild.
Jag hyser inga åsikter som jag inte öppet kan försvara.
Jag funderar på vilka åsikter som är av den art att man
absolut behöver anonymitet?
Är Flashback ett forum som driver utvecklingen framåt,
eller är det en åsiktskloak under skydd av anonymitet?

2013-12-25
20:24:16

Sådan är kapitalismen
För några år sedan kom filmen om hur McDonalds
och skräpmat gör i synnerhet amerikanarna fetare
och fetare. Morgan Spurlock visade i filmen Super
Size me hur en månads intensiv ätning av McDon-
alds mat höll på att kosta honom livet.
McDonalds processade och skapade motpropagan-
da mot Spurlock. Nu visar det sig att de själva i in-
formation till sina anställda ger honom rätt. Ur dag-
ens GP:

Visst, snabbmat är enkelt när man har bråttom, men undvik kaloristinna hamburgare med pommes frites! Så lyder McDonalds råd till sina anställda på en intern sajt som ger vägledning kring hälsa, skriver Aftonbladet.

Hemsidan visar två bilder, en på en typisk McDonaldsmeny med hamburgare, läsk och pommes frites som förklaras ohälsosam, och så det rekommenderade alternativet: en fullkornsmacka med grönsaker och vatten till.

Sedan medier uppmärksammat de överraskande råden har sajten tagits ned. I ett uttalande säger snabbmatsjätten att delar av informationen "tagits ur sitt sammanhang", men att man står bakom råden: "Webbsidan innehåller användbar information från oberoende källor om flera ämnen, bland annat hälsa. Den innehåller också information från experter om matvanor och balanserade val. McDonalds håller med om de här råden", rapporterar Nbcnews com .

 

Det är ingen nyhet att Marknaden säljer vilken skit som helst

bara det ger profit. Senaste reklamen för Coca-Cola är så verk-

lighetsfrånvänd att man undrar om det finns någon bortre gräns

för hur man kan göra reklam för en osund produkt.

Är det verkligen så att Marknaden sanerar sig självt?

 

2013-12-25
19:26:57

En tid utan visioner är en tid av mental död
I senaste numret av Fronesis handlar det om psyke.
Många har med stor kraft velat dödförklara psykoana-
lsyen och med den andra riktningar som i sig vill fri-
göra människan. Istället skall vi bara använda oss
av metoder som sätter plåster på såren så att vi kan
gå vidare. Gå vidare till vad är en fråga som inte längre
skall ställas.
När avarter som exempelvis hela processen runt Tomas
Quick så är det inte bara personer som görs skyldiga ut-
an hela ideologier. Frankfurtskolan får alltså bära hund-
huvud då några stollar på Säter går vilse i verkligheten.
Under 60-talet kom Herbert Marcuse att hamna på sam-
ma sida som många av dem som ville en ny värld.
 
Det var många som ville ha en ny värld under 60-tal och 70-tal. En stor
del av världens kolonier frigjorde sig med vapen i hand mot en gammalt
kolonialt förtryck och ett imperialistiskt av vilket det senare har bestått.
Man ville förändra den stora världen men också den lilla. Det räckte in-
te att bara ha arbete, familj och att konsumera. Man ville förändra männ-
iskans sätt att tänka och i synnerhet människans sätt att interagera. man
vill frigöra kärleken och solidariteten. Man ville frigöra tankar som man
ansåg förminskade det stora som finns i människan. Det stora som ibland
kommer till uttryck men som alltför ofta stängs inne av makt, rigiditet, hat
och rädsla.
Jag är ganska säker på att upproret kommer att komma tillbaka. Unga
människor vill ha ett större liv och reagerar hårdare på orättvisan än äldre.
Formen är ännu osäker och vad formen kommer att fyllas av ännu mer
osäker. Något kommer dock att hända. Jag hoppas bara slippa att det
skall bli en parentes, liten eller stor, som kommer att ge oss religiöst för-
tryck, fascistisk eller nazistiskt förtryck, eller en fortgående mental stag-
nation i en kapitalism som galopperar in i monopol, innan tankarna om
alternativa livssätt etableras.
 
 

2013-12-25
19:04:08

Vänsterpartiet vid vägskäl
Det finns säkert massor av goda krafter inom
V-partiet. Krafter som har en verklig ambition
att se alternativ till kapitalismen. Krafter som
vill öppna dörren och skapa debatt om hur man
kan utveckla socialismen och då i synnerhet
då gällande maktfrågan. För en bäraktig soci-
lism måste man se till frågan om motmakter.
Makt skapar förtryck hur man än gör. Endast
kontroll genom motmakter kan skydda mot
korruption, nepotism, stagnation och i slutän-
dan repression.
Dock har under senare tid flera V-partister ut-
talat sig och då med tankar som istället vill att
partiet skall sträva efter mer makt genom att
istället för att bli mer ideologiskt och ta frågan
om makt och klasskamp på allvar istället göra
motsatsen. I Norrskensflamman har flera debat-
törer skrivit att man vill att partiet skall bli mer
populistiskt och lyssna till opinioner. Man skall
lyfta invandringsfrågan och friskolor. Man skall
sänka skatter.
Om partiet väljer att följa denna linje så ställer
man in sig i raden av partier som i stort tycker
samma sak och vars enda syfte är att få makt.
Det är ju ett hot mot demokratin. Vad är en opin-
ion? Vem har bestämt att alla vill ha friskolor?
Vem har bestämt att alla vill ha lägre skatter?
Allt beror på hur man ställer frågorna?
 

2013-12-25
18:50:31

Kapitalets dinosauer
Det är uppfriskande när tokhögern ger sig ut
på djupa vatten. Blondinbella som tjänat mass-
or av miljoner på att sälja soppa på spik gick
i dagarna ut och beskrev Karl-Bertil Jonsson
som dåtidens AFA.
En samling goda gärningar beskrivs som vänst-
erterrorism.
Det är bara att tacka och ta emot.
AFA måste ju jubla.

2013-12-24
11:09:47

God Jul!

2013-12-23
23:23:18

Av barn och dårar får man höra sanningen
Jag var vid Backaplan och julhandlade med min
dotter. Jag stannade upp i flödet av människor och
tog ett bloss. Min dotter säger då till mig:
-Pappa varför tittar alla på dig?
-Ingen aning. Kanske vet de vem jag är, kanske för
 att jag är stor..Vad tror du?
-Jag tror att de tror att du är en alkis.

2013-12-22
19:03:00

Ingen fotboll tänkte jag.....
Tänkte isolera tankarna bort från fotboll och
hämta energi för nästa år. Då dök det upp
ett foto från Kuala Lumpur och liksom fotboll-
en finns precis överallt på jordens yta så är
det dumt att försöka utesluta den ur tankarna.

2013-12-22
19:01:08

Handbollen skriver historia
Idag spelades VM-finalen mellan Serbien och Brasilien
i handboll. Matchen spelades inför en galen hemma-
publik i Serbien.
Få idrotter är så trollbindande som handboll och särskilt
när det är på hög nivå och det är jämnt.
De som tror att kvinnor inte kan smälla på skall se denna
match i efterhand. Det var tufft. Riktigt tufft.
Brasilien vann och för första gången vann ett lag utan Eur-
opa ett stort mästerskap. Det är självklart en triumf för hand-
bollen i stort och kan få den att hamna bland de stora globa-
la idrotterna.

2013-12-22
15:40:00

Sådan är kapitalismen och kristna talibaner
I den amerikanska serien Newsroom får vi följa en
redaktions vardag i sökandet efter nyheter och vil-
ka hinder som kan resas för att sanningen skall kom-
ma fram.
Särskilt intressant blir det när redeaktionen för en kam-
panj mot Teaparty-rörelsen och visar upp all galenskap
denna rörelse står för och kallas av redaktionen för krist-
na talibaner. I Sverige hade Timbro gått i taket av ett såd-
ant statement och övrig press skulle inte heller vara så fri
i sin tolkning.
Teaparty delar DN:s relativa syn på nazismens brott
 
I serien går visar man hur de stormrika bröderna Koch, vil-
ka tillhör världens rikaste män, stödjer Teaparty och hur man
också köper politiker för att dessa skall aktivt motarbeta fack-
föreningsrörelsen över hela USA. I serien visar det sig att bröd-
erna Koch också är finansiärer till bolaget som äger redaktionen
och en strid uppstår mellan ägandet och åsikterna.
Det är sällan som fiktionen så tydligt visar upp hur kampen om
makten ser ut i vårt västerland. Åsikterna är fria men de kan köp-
as. De med mest pengar kan köpa flest åsikter. På så sätt har
inte världen förändrats sedan tiden då riksdagar valdes efter hur
stor plånbok man hade. Det är bara formen som är annorlunda.

2013-12-22
15:17:46

Dagens Nyheter luktar skunk
När Svenska Motståndsrörelsen attackerade en fredlig
demonstration mot rasism och tumult utbröt så kommen-
terar DN detta med att Revolutionära Fronten och AFA
fanns med bland de fredliga demonstranterna och där-
för kan man inte bara anklaga Svensk Motståndsrörelsen
utan måste jämställa dem med de ovan nämnda vänster-
organisationerna.
Det är en märklig skrivning. DN som annars hyllar alla
former av massivt våld som utövas av USA världen öv-
er har ju inte gjort sig kända som allmänpascifister.
Ännu märkligare blir det då DN brukar dra en lans för att
vi inte får glömma det unika med nazismen och det tota-
litära våld som kostade 12 miljoner människors död i kon-
centrationsläger varav 6 miljoner var judar.
Nu hyllar man relativismen. På Svenska Motståndsrörelsens
hemsida kan man köpa en bok som säger sig vilja avliva myt-
en koncentrationslägren, man hyllar SS-brigadefuhrers Helmut
Stallknechts årsdag, man skriver att Mossad utbildat Nelson
Mandela och man upprörs över att Adolf Hitler blir av med sitt
hedersmedborgarskap i staden Dietramzell.
Dessa fullblodsnazister skall alltså nu jämställas med AFA och
Revolutionära Fronten vilka varit med i en fredlig demonstration.
Det finns en strategi här, DN vill misskreditera hela vänstern och
gör det genom att skjuta in sig på AFA och RF.
AFA och RF är att ses som Röda Brigaderna eller RAF men det
är en styggelse att jämställa dem med nazister.

2013-12-22
01:05:22

Säg som det är

2013-12-21
12:31:08

Frågande 2
http://genusdebatten.se/ljusets-fiender-del-1-johan-lundberg-pa-timbro-seminarie-om-pk-vanstern/
 
Kolla länken ovan. Det är intressant att höra hur högern samlar
sig och svamlar om vänster. Lyssna och utan att störa dig på att
det svamlas och är obegripligt understundom.
Lyssna särskilt till Håkan Arvidsson. Denne man som tillbringade
mer än 20 år på en upplyst plats inom vänstern, eller en del av
vänstern, det fanns ju som sagt inte en enhetlig vänster,där han
formulerade sig, tänkte och publicerade sig vänster.
Nu har likt många av dessa blivit en högertok. Allt är plötsligt fel
med vänster. Allt han skrev och tänkte var fel.
Så kommer påståendet som högern delar med rasisterna:Vi får
inte komma till tals! Arvidsson säger detta. Han och hans höger-
tokar får inte komma till tals. Det är ju en uppenbar eskapism.
Om man tar bort Public service så ägs medierna till 95% av kap-
italet. Skulle Svenskt Näringsliv vara styrt av kulturmarxism?
I en esså i senaste numret av Arena skriver Tomas Lappalainen
om Sven Lindqvist. Det är en hyllaande essä om en av vårt lands
största skrivare. Det intressanta är att Lappalainen frågar flera av
landets främast företrädare för Svensk Näringsliv vad de tycker om
Sven Lindqvist. Svaret är intressant. De vet inte vem han är.
Så mycket inflytande har kultursfären på den ekonomiska makten
vilken ju faktiskt i realiteten styr landet.

2013-12-21
12:15:38

Frågande
På en konferens anordnad av Timbro talar Johan Lundberg
om sin nya bok Ljusets fiender. Boken ingår i en tradition som
startade med Cristoffer Jolin på 70-talet, togs över av Per Ahl-
mark på 80- och 90-talet och nu då Johan Lundberg. Vad Lund-
berg vill visa är att vänstern är inkonsekvent och att den i det
perspektiv som Lundberg anlägger bli obegriplig.
Lundberg gör som sina företrädare. Han letar efter vänstertokar
och gör dessa till talesmän. Om Tomas Hubinette talar om att in-
föra rasbegreppet för att tydliggöra sakernas tillstånd, vilket jag
tycker verkar vara mycket problematiskt, så säger Lundberg att
nu talar vänster om ras. Han gör det i syfte att koppla ihop vän-
ster med nazism. Likt Ahlmark, citationsfuskarnas okönte kung,
dribblar Lundberg med lösryckta citat och tankar. Han gör berg
av småsten.
Jolins stora bok om vänsterhotet från 70-talet är närmast identisk
med Lundbergs syn på världen och vänstern
 
Lundberg borde kanske kritiseras för textstöld. Hans bok är ett plagiat
på Ahlmarks
 
Det Lundberg och högern vill göra är att ta bort den stora verklig-
heten för att ersätta den med högerns drömbild av vänstern.Det
handlar om att säga att vänstern är rasistisk(antisemtisk), att den
hyllar jihadism, att den är antiamerikansk, att den är antivästlig
och i slutändan att vänstern är totalitär och antidemokratisk.
Vill man bevisa denna anti-soppa letar man efter tokar som sagt
dumheter och den som söker kommer att finna.
I stort ser det ju annars ut som följer:
-De som hårdast driver frågan om yttrandefrihet, mötes- och dem-
 onstrationsfrihet och har så varit under mer än ett sekel är vänstern.
-De som strider för konstnärlig frihet utan påbud från stat och kapital
  är vänstern.
-De som stridit för jordens svagas kamp mot förtryck och imperialism
 är vänstern.
-De som stridit för att fördelningen mellan rik och fattig skall omfördelas
 till de senares fromma är vänstern.
På alla de ovanstående påståendena förhåller sig Lundberg och hans pol-
are tvivelaktigt och i många fall avståndstagande.

2013-12-21
09:53:00

Terapi för asexualitet
Min utsända reporter i verkligheten,Stina, har nu
landat i Kuala Lumpur och sänder detta:

2013-12-20
23:44:00

Vår tids största dårskap
Tomas Mann, den tyske författaren, skrev en gång att
"antikommunism är vår tids största dårskap".
Detta besannas om man går in på hemsidan Kommunis-
mens brott. Den drivs att två kvinnor som kallar sig Maria
och Anne-Maria. Maria var med i AKP som senare blev SKP
och var de parti i Sveriges historia som aldrig vek från Sov-
jet i vått och torrt. Denna Maria försvarade all skit som Sov-
jet utförde och så över en natt vänder hon helt om. Man be-
höver inte vara ett geni för att förstå att hon inte kom överens
med de styrande i SKP och då drevs in någon slags sjukdom
(vilket hon själv skriver) och sedan vaknade upp som sin egen
motsats. Bobbys dröm I Dallas känns i det perspektivet helt
sannolik.
Nu är det inte bara skriverierna och hyllningar av baltiska fas-
cister som får mig att undra över hennes status. Läs vad hon
skriver om musik:
I dagens värld är det disharmoniska toner som dominerar. Man hyllar äcklig rapp och bullrig hårdrock.

Det finns nästan inget utrymme för harmonisk och figurativ musik idag. Musikchefer på Sveriges Radio, som Anders Klintevall, tycker att sådan musik är ointressant och behöver inte spelas. Detta visar bara djupheten av den andliga kris vi alla har drabbats av.

http://www.kommunismensbrott.se/

2013-12-20
22:45:17

Bättre artikel
Mattias Hagbergs andra artikel om den delades staden
är bättre än de första. I denna pekar han på något som
jag retat mig på under flera år. Det handlar om hur poli-
sen beskriver de kriminella och sin kamp emot dem.Pol-
isen lugnar allmänheten med att tredje man inte råkar il-
la ut som om de kriminella själva inte räknas som offer.
Det andra är att man använder miltära termer i sin kamp
mot de kriminella. jag natar att det beror på att poliser i
Sverige lär sig från USA. Man lär hur den amerikanska
polisen strider mot gäng och inte minst mot narkotika.Då
är det militärt tänkande som gäller. Hur man slår ut sin
fiende.
När skotten skjutits i Backa har jag vetet vilka som blivit
skjutna och det handlar om unga män som jag någon gång
stött på antingen som tränare eller som mina söners kam-
rater eller bådadera. Det handlar inte om psykotiska mass-
mördare som man ser på film utan om vilsna unga män ut-
an styrning.
Det tredje är hur man hela tider kallar skotten för gängrelater-
ade. I flera fall har det inte haft ett dugg med det att göra.För
några år sedan rapporterades det om en skjutning mot en bil
där två unga män skottskadades. vad som hände var att de
två männen var höga som hus och började leka med pistol-
en som gick av och skadade dem. Korkat var det men inte
gängrelaterat. I andra fall har det handlat om kärleksrelation-
er som  spårat ur eller om intern ilska över oegentligheter men
som varit utan gängrelatering. Det stora problemet är mer
att det nu finns vapen som är lätta att få tag i för unga och
aggressionshämmade män inte sällan under någon form av
rus.Polisen har inte koll på vad som händer.
http://www.gp.se/kulturnoje/1.2216424--vissa-beskrivs-som-goda-andra-som-onda-
 
 

2013-12-19
21:33:04

Den banala ondskan
I dagens GP skriver Mattias Hagberg om att Göteborg
är som två nationer och hämtar inspiration från författ-
aren till One Blood – ­Inside Britan´s New Gang Culture,
John Heale.
Det Heale hittar i England visar på samma utveckling
som i USA. Gängen vill inte bara ha kontroll över drog-
er och beskyddarverksamhet utan även över de lokala
sociala institutionerna. Där det är som mest utvecklat
kan man jämföra med där maffian i sin mest utveckla-
de form kontrollerade även rättsskipningen. Om någon
stal var det bättre att gå till maffian än polisen för att få
rätt. Att tala med polisen var och är det onämnbara.
Hagbergs tes att det skulle råda tystnad och rädsla kän-
ner jag dock inte igen från min egen stadsdel Backa.
Det finns också andra aktörer som tjänar på att måla fan
på väggen. Polisen för att den dels inte förstår vad som
sker och dels kan äska mer pengar till ökade resurser.
Socialtjänsten och Fritidssektorn av ungefär samma or-
saker och skäl. De enda som inte gillar att måla fan på
väggen är egentligen skolan. Blir du sammankopplad
med stök och våld förlorar du elever och får en minskad
budget.
Det finns ett utanförskap som emanerar ur arbetslöshet
och bristande studieresultat. Hagbergs tes om att de styr-
ande samhället berikar sig själva och skjuter detta utan-
förskap längre bort är sant. Om inget händer, om inte den
politiska agendan ändras kommer vi säkert att hamna i
det som är etablerat i USA och England. Det brukar ju kom-
ma hit med några års fördröjning.
Det känns dock som idag när förnuftet inte får styra riktas
lösningsmodellerna i första hand i sig på repression och tal
om dålig moral och ondska, eller som i SD och andra rasis-
ters värld dåliga gener.
För allas skull kan man hoppas att förortens unga fortsätter
att organisera sig och hitta politiska kampmetoder för att få
ett bättre tillvaro. Om inte kommer Hagbergs dystra bild att
besannas.
http://www.gp.se/kulturnoje/1.2215237--goteborg-har-blivit-tva-nationer-

2013-12-19
12:24:07

Feminism
Frågan om jämställdhet mellan könen är i värat samhälle
nästan alltid en fråga för borgerligheten. Det handlar om
att kvinnor skall in i bolagstyrleser, bli mer synliga i TV,
få förtroendeposter i politiska partier eller skall få samma
skyhöga löner som män i rollen som generaldirektörer.
Sällan eller aldrig dras en lans för arbetarkvinnorna. De
får hålla sig bakgrunden och hålla reda på skiten från
borgerligheten och också ta reda på familjerna, på de gam-
la och de som inte klarar sig själva.
Arbetarkvinnorna kan också ses som ytterligare ett tecken
på sossarnas totala förfall till borgerligt parti. LO och S ser
de manliga yrkena och då helst de "viktiga" yrkena som sin
viktigaste grupp att spela med.
Man kan fråga sig varför det inte kommer krav på heltidstjänster
för arbetarkvinnorna?
Varför vill S behålla jobbskatteavdragen när de pengarna kun-
de användas till att förbättre välfärden i stort och då också kom-
ma arbetarkvinnorna till dels?
Varför införs inte särskilda kvinnopotter för att lyfta kvinnorna när
man nu under hundra år sett att inget händer i skillnaden mellan
män och kvinnor?

2013-12-19
12:01:57

En film
Igår var jag och såg Philomena på Bergakungen. Filmens regissör
är Stephen Frears som gjort massor av film men de två jag har när-
mast hjärtat är de två om relativt dysfunktionella familjer med stora
hjärtan på Irland, The Snapper och The Van.
Philomena handlar om en gammal kvinna som på ålderns höst be-
slutar sig för att leta reda på sin son som togs ifrån henne när pojk-
en var fyra år. Till sin hjälp får hon en journalist som hamnat i kris
och som inte riktigt vet vad han skall göra av sitt liv.
Tillsammans börjar de söka vad som kan ha hänt med sonen och
det blir en resa som för dem närmare varandra. Filmen är based
om a true story vilket aldrig brukar båda gott men den här filmen
är ett undantag från den regeln. Det är en taskspark mot den kat-
olska kyrka som höll unga kvinnor i kloster under slavlika förhållan-
den och sålde av deras barn till USA.
Judi Dench och Steve Coogan gör filmen och visar att filmer med
små medel kan lyftas av karaktärskådespelare av rang.
En intressant trend såg jag denna kväll. I en trailer för filmen
En familj av John Wells, vilken gjort mest TV och i huvudsak som
producent, har T S Eliot som en markör och i en scen deklameras
en av hans kändast strofer.
This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.
 
I en av slutscenerna i Philomena säger Coogan några väl valda
ord:
We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.

Dench tycker om orden och frågar om han kom på dem
i stunden och Coogan svarar: nej, det är T S Eliot.

2013-12-18
13:24:02

En hjältinna!

2013-12-18
12:55:55

Censur i Sveriges Radio
Sveriges Radio inför censur. Nu skall  Kartellen och Timbuktus låt "Svarta duvor och vissna liljor" inte spelas okommenterad. I riksdagen belönades Timbuktu av 5 i 12-rörelsen vilken bojkottades av flera av Alliansens riksdagsledamöter. 5 i 12-rörelsen bildades 1988 av ungdomar i Härnösand som ett svar på trakasserier mot flyktingar i staden. 1989 mördades Sara Wallin av en förvirrad flykting. Svaret på detta angavs av hennes far Stig som mot rasisternas vilja gick med och dr...ev 5 i 12-rörelsens tanke ännu hårdare. Det är ett hån mot Stig Wallin och grundtanken i 5 i 12- rörelsen att i riksdagen bojkotta en artist som utnämnt av denna rörelse. Flera av de moderater som bojkottade vägrade på 80-talet att stödja ANC i Sydafrika så det är väl naturligt för dem att avstånd från dem som bekämpar rasism. När nu Sveriges Radio censurar låten kan man fråga sig vad de skall säga innan den spelas? Skall man säga att antirasism och rasism är likställda storheter?

2013-12-16
23:34:00

Obegripligt

260 miljarder för en årskull

För att öka politikernas vilja att göra något åt problemet har Ingvar Nilsson och hans kollega Anders Wadeskog försökt räkna fram vad utslagningen av unga kostar samhället. I varje årskull på ungefär 110.000 barn, så är det ungefär 13.000 som lämnar gymnasietiden för ett livslångt utanförskap. Prislappen för en enda årskull är 260 miljarder.

 

Läs igen. 260 miljarder!

Vad skulle man inte kunna göra med verkligt funktionella insatser för

de pengarna?

Tidiga insatser för barn som visar upp funktionshinder av vilket slag det

än är. Vi har i Backa drivit ett miniprojekt som kostat kommunen nästan

ingenting. Kriminaliteten i stadsdelen har under denna tid sjunkit med 30%.

Om några av de unga männen som tidigare var kriminella fortsätter att

hålla sig på rätt sida lagen kommer skillnaden i reda pengar att vara ett

sparande på 50-100 miljoner per individ.

Den kortsiktiga budgetekonomin och med förvaltningar som är som vinst-

drivande bolag gör att man inte ser de långsiktiga satsningarna och med

dem enorma besparingar. Då har jag inte nämnt den sociala vinst som man

får för individer som kommer infrån utanförskapet och inte heller det lidande

potentiella brottsoffer slipper utsättas för.

 

2013-12-16
00:31:51

En sång...om, ja vadå?

2013-12-16
00:16:00

En vanlig dag i rasismens skrivstuga
Avpixlat, vilket är SD propagandaministerium och där Ekeroth
sitter likt en Goebbels och försöker vara osynlig, hävdar att all
PK-media bedriver kampanjournalistik. Hur skall då korrekta
texter skrivas? Ett axplock från dagens Avpixlat kan ju vägleda:
ILLEGALA Kulturvänsterns multikulti-omslagspojke framför andra, Jonas Hassen Khemiri, fortsätter sitt antidemokratiska obstruerande mot Sveriges reglerande invandring genom att anordna skrivarstuga för illegala invandrare, eller “papperslösa” som han väljer att kalla dem
 
Skolans luciafirande är ingen ploj ansåg han. Skolans rektor törs dock inte, under det tyranniska HBTQ- och genusparadigm som plågar Sverige, backa upp sin musiklärare, utan menar att det uppstått “en problematisk situation”.
 
FICKTJUVAR I landet med världens vidöppnaste gränser och obefintligaste gränskontroller gäller det att ha koll på plånboken när man är ute och julhandlar
SKOLBRÄNDER Under lördagskvällen och natten mot söndag brann det på tre skolor i invandrartäta förorter i nordvästra Stockholm.
 
FULMEDIA Två välkända danska debattörer har under de senaste dagarna riktat skarp kritik mot såväl Expressens uthängningar av påstådda “rasister”, som mot undermålig svensk journalistik överhuvudtaget.
 
I dagens Sverige pågår nämligen bedrägerier av sällan skådat slag och i en omfattning som borde få vem som helst att häpna. Faktum är att svensk invandringspolitik som helhet har blivit ett slags Klondyke där enskilda personer och företag snabbt kan tjäna enorma pengar
 
STOCKHOLM En nazistgrupp tog idag till klassiska vänstermetoder då de störde och attackerade en demonstration arrangerad av så kallade antirasister i Stockholmsförorten Kärrtorp.
 
DANMARK / KNIVATTACK Vid 03-tiden natten mot söndag blev en 25-årig man knivhuggen i magen ombord på ett pendeltåg i Köpenhamn.

De båda ynglingarna beskrivs vara i 16-19-årsåldern, mörkhyade och troligen av afrikanskt ursprung.

 

RÅN OCH KNIVSKÄRNING En man i 60-årsåldern knivskars vid 08:30-tiden på söndagsmorgonen i samband med han utsattes för ett rånförsök på Enskiftesgatan i den invandrartäta Göteborgsförorten Biskopsgården.

Islamister misstänks för kyrkbränder i Ryssland

 

Allt är fokuserat på invandrare och muslimer. Om en etnisk svensk

begår brott har det inget värde på Avpixlat. De refererar från hela värl-

den om brott utförda av afrikaner, allmänt mörkhyade, muslimer och

vänsterfolk. Det är därför de kan ta upp att kyrkor brinner i Ryssland

och att polisen TROR att det är muslimer som gjort det.

Det märkliga är att man kräver korrekthet från fulmedia och PK-media.

Det märkliga är att man inte ens orkar att rensa i kommentarsträsket som

är så stinkande att jag inte vill nämna vad som står där-

2013-12-15
23:25:54

Viktiga saker i livet
Detta är viktigt:
och detta:
 
för att lyssna på detta:
Wish you were here är Pink Floyds bästa platta. Den fick en mycket
blandat mottagande när den kom 1975 men har stått sig genom åren
och rankas bland de flesta som av rockhistoriens viktigaste album.
Den fungerar som bäst på lördagnätter när man färdas på cykel och
det ljus som finns speglas mot en regnblöt asfalt. Styrkt med Melleruds
mellanöl och Eskilstuna Ale blir det till en av det ljusa livets små oaser.
 

2013-12-15
22:47:35

Terrorism?
Mandelas död och i synnerhet hyllningarna till honom
väcker en del frågor. Moderaterna och då i synnerhet
C Magnusson som menar att det var tack vare Thatcher
Mandela blev fri gör att den borgerliga historieskrivningen
börjar anta Orwellska proportioner. Det är historieförfalsk-
ning och newspeak på vartannat.
Mandela var med i ANC som använde väpnat våld. ANC
använde det vi idag skulle kalla terrorism som metod. Vål-
det befriade Sydafrika från apartheid. man skall också kom-
ma ihåg att ANC inte var  ensamt. PAC var en konkurrent
om problemformuleringsprivilegiet. PAC använde också det
vi idag skulle kalla terror. Även kyrkan i Sydafrika som var
en stark aktör godkände våldet. Alla var överens om att det
rasistiska och rigida apartheidssystemet var för omänskligt
att förhandla bort.
När folk strider för befrielse är det en befrielsekamp och inte
terror. När USA med Sveriges benägna stöd använde drön-
are då är det terror. När stater angriper en befolkning urskilj-
ningslöst då är det terror.
Moderaternas syn på saken kan fastställas med Nicaragua
som exempel. De gillade inte Sandinisterna då de var kom-
munister och fanns på USAs bakgård. Däremot hade de ing-
et emot Contras som var rövarband som betalades från USA
och angrep den lagliga regeringen i Managua.
Sandinisterna befriade sig med våld från diktatorn Somoza
som stöddes av USA. Idag hade säkert Sandinisterna ansetts
vara terrorister.
Med dagens tolkning av terrorism kommer 1900-talets historia
att skrivas om. Men våldet berfiade världen från kolonialism
och diktatur och det var målet med det som kan sägas vara
vänstervåld. Idag vill man jämställa detta vänstervåld med
religiösa fanatikers och nazisters våld.
 
 

2013-12-15
20:45:44

konsekvens
Det skall bli intressant att följa debatten de närmaste
dagarna och se om landets politiker och högerdebat-
törer kommer att gå till storms mot att nazister kastar
sten och glas på barnfamiljer är värre än en tårta ell-
er sångtext om att slå Jimmi gul och blå.

2013-12-15
19:54:00

Det hettar till
Svenska motståndsrörelsen var de som  låg bakom attacken
på en fredligt och lagligt möte i Kärrtorp i Stockholm. Det är
alltså nazister som nu går till öppna attacker. Det är dags att
ta detta på allvar. Svenska motståndsrörelsens strategi är ju
att med våld ta över Sverige, avskaffa demokratin och införa
nationalsocialism under partier med en fuhrer som ledare.
Under 30-talets början var det så här det började i Tyskland.
Gäng drog omkring och attackerade folk för att skapa en sit-
uation där man sedan kunde ta över helt efter valet 1933.
Det är dags att ta upp historieböckerna igen. Det går att lära
hur man organiserar sig och inte gör om misstag.
En intressant utveckling är att varje gång nazister eller rasist-
er agerar kommer en parallell diskussion upp om att vänstern
är värre. Det handlar då om AFA eller Revolutionära Fronten.
En variant av detta var när flera ansåg att moderaterna var
pinsamma då de hyllade Mandela när de under apartheid-
regimens tid hade stora problem med vad man skulle göra
negrerna(Adelsohn partiledare då tyckte "synd om negrer"
han försvarar detta med att andra kallade afrikaner för det
men då får man gå till 30-tal och få kallade afrikaner negrer
på 80-talet när Adelsohn var partiledare). En motreaktion
kom direkt från höger som menade att man inte kunde kri-
tisera moderaterna utan istället skulle kritisera de som vid
samma tid hyllade Sovjet(vilket var mycket få).
Om det vi sett idag inte stoppas kommer vi att dras högerut.
Om några dagar kommer en rapport som jämställer allt politiskt
våld och som inte gör skillnad på om det är vänster, islam
eller nazism som står bakom samma våld. Vad som dock
anses vara relevant våld är det som USA och västvärlden
gör med massiva vapeninsatser och som dödar hundrafalt
fler en jordens samlade terroristattacker.
Om inget händer kommer vi att närma oss en korporativt läge
som kommer att administreras av dagens riksdagspartier och
med nazister och våldsvänster som alibi för att försvara sam-
ma utveckling.

2013-12-14
00:09:00

Finns det ett problem
Nu har det framkommit att Svensk Näringsliv också består av kulturmarxister. För oss vanliga döda går ju inte den ekvationen ihop men för rasister och SD-are(ja,de är ju inte rasister, säger de)är detta tydligen en verklighet.Alltså, Svensk Näringsliv köper en helsida på DN vilken går emot det rasister och SD-are säger. Om nu rasister och SDare vill Sverige väl så kan de ju med tanke på deras skallarnas innehåll göra en stor och gemensam donation till svensk cellulosaindustri.
Varför vill Svenskt Näringsliv då ha en ökad invandring kan man fråga sig? Här finns en konflikt inbyggd. Svenskt Näringsliv har ett mål för ögonen och det är att i högsta möjliga mån öka vinsterna. Idag är den
största möjligheten
att öka vinster kopplad till att hålla nere löner och rationalisera bort så mycket folk som möjligt på arbetsplatser. I det perspektivet kan man se deras vilja till en ökad invandring som en plan för lönedumpning före allmänna humanitära skäl.

2013-12-13
13:22:29

Final i Sons of anarchy
Sista avsnittet på säsong 6 av Sons of anarchy var helt
uppenbart konstruerad så att det skall bli en årgång till.
En snygg cliffhanger är ju avgörande för att det skall bli
en fortsättning. Serien hade ett tag ett tag intressanta
uppslag. Motorcykelgänget som kunde varit Hells som
ställer sig vid sidan av samhället och bli en enklav till
det stora. Enklaven som vill leva sitt eget liv efter egna
regler. Tanken var inte att det skulle bli som det blev.
Det händer ganska många personer och organisation-
er att tanken äts upp av verkligheten. Huvudpersonen
Jax får ju i en början tillgång till sin fars skrivna testa-
mente och tänker sig att sluta upp det liv han föds in i.
Men verkligheten med alla dess band till människor vill
annat. Till slut står han där och är det han minst av allt
ville vara. Det påminner om Hamilton i Guillous långa
svit av böcker.
Skaparen av serien Kurt Sutter har sagt att han har en
ide att skriva en serie om hur det var till en början i Sons
of Anarchy och det låter som ett intressant uppslag.60-
talet var ju inte bara en uppgång för vänstern och ett an-
tal vänsterprojekt. Det var en tid då mycket annat också
ställdes på sin spets och många sökte en annan väg att
leva.

2013-12-12
15:09:33

SDs rötter

2013-12-12
14:54:00

När reagerar kapitalet
Den som äger styr. En enkel sentens. Man kan se hur kapitalet
reagerar i ett litet land som Sverige. När den stora vänstervågen
var från mitten av 60-talet och fram till sin kulmen i slutet på 70-
talet agerar kapitalet i det dolda.
1973 läggs en enkel plan under ledning av Sture Eskilsson fram
för att vrida initativet ur häderna på vänstern. Det nyliberala proj-
ektet sjösätts. Men det var ingen panik utan mer ett handlande
för att stävja i bäcken.
Skillnaden på hur kapitalet regerar när det gällde löntagarfonderna
är enorm. Det totalt urvattnade förslag som till slut sossarna drev
igenom var inget större hot mot ägandet men fick kapitalet att darra
likväl. Då sattes en enorm kampanj igång som kulminerade i en demon-
stration 4 oktober 1983 som samlade 75000 demonstranter i Stock-
holm. Det var en kapitalets manifestation som visade att ingen rör mitt
ägande. Det var också en manifestation som visade att många av de
frågor som drivs idag är inget hot mot kapitalet och ägandet och där-
för skapar det inget intresse hos kapitalet.
Det gäller att orientera sig rätt. Det gäller att se vilka grundläggande
frågor som styr ett samhälle. Ägandet är centralt för den som vill ha
verklig makt.

2013-12-12
14:22:12

kapitalism utan demokrati
Liberalismen drev fram kapitalismen och tillsammans med socialismen
blev demokrati en huvudfråga. Under senare år och i synnerhet med
nyliberalismen ses demokrati mer som ett hinder. Milton Friedmann
fick fria händer av Pinochet att i en militärdiktatur visa att hjulen rullar
bättre utan inblandning av demokrati.
I Kina och Singapore visar man idag hur hjuler rullar för fullt samtidigt
som man fängslar alla som har en avvikande åsikt till den stat som styr.
Syntesen av den reella kommunismens praktik har mer och mer gått i
ledband med den globala kapitalismen. Kapitalet har insett att repression
har ett egenvärde och att demokrati försvårar snabba beslut.

2013-12-12
14:11:49

Hur man förskjuter perpsektiv
Den globala makten är idag så organiserad att man får gå till
Alexander den store eller Kubali Khan för att hitta en liknande
koncentration av makt på få händer. Det gör att man i stort kan
styra vad det är som skall diskuteras.
Det som driver opinioner utan att hota makten i stort är följande:
-Abortfrågor
-Samkönande äktenskap eller homofobispektrat
-Religiös fundamentalism och kampen om religiöst utrymme
-Feminism
-Generationsfrågor
-Etnicitetsfrågor
 
Det som makten inte vill att vi diskuterar är följande:
-Ekonomiska maktfrågor. Skattehöjningar eller generellt frågor om ekonomi som strävar
 efter rättvisa
-Miljöfrågor som på något sätt inskränker transnationellas företag möjligheter att hämta profiter
-Frågor om vapen och i synnereht försäljning av vapen
-Fackföreningar som en demokratisk garant
-Alla former av frågor som har klassperspektiv
 

2013-12-12
12:52:58

Lojalitet
Idag berättas det att Rynair förföljer sina piloter och kräver
lojlalitet. Om man inte bara pratar väl om företaget så kan
man räkna med repressalier. Rynair gick till amerikansk dom-
stol för att få ut IP-adresser på chattande piloter och fick till-
gång till dessa.
Nu kan man tro att detta underrättelsearbete bara pågår i
galna transnationella företag men så är det inte. Svenska
staten gör det, kommuner gör det, stadelsnämnder gör det
och förvaltningar gör det.
2000 när vi flyttades från en arbetsplats till en annan kallades
jag och nägra kollegor till ett möte med Torslanda SDN där vi
uppmanades att skriva på en lojlaitetsförklaring till SDN. Ty-
värr kunde jag inte vid det tillfället hålla mig kall utan kallade
dem för brunskjortor och pappret kom aldrig fram. De insåg
att de gått över gränsen och det fördes inte på tal igen.
Dock, inser jag idag, hade jag öppnat ett sår som inte läkte.
Under åren som gick kom indikationer på att det fanns kontroll.
När jag sedan började att blogga 2005 visade det sig att mina
arbetsgivare hade koll på vad jag skrev. Vid två tillfällen om-
bads jag att sluta blogga. Jag bad den stackare som fick vara
budbärare att dra åt helvete och hänvisade till att vi har yttrande-
frihet.
Ytterligare några år senare kom en Lex Saraanmälan på vårat
boende. Då tog det fart ordentligt. Min blogg blev deras stora
måltavla. Hur många timmar de måste lagt för att nagelfara den
är svårt att uppskatta, men då de hittat de som hade koppling till
jobbet bland över 3000 inlägg måste det varit åtskilliga. Det fanns
dock inget i bloggen de kunde hämta näring ur. Jag visste att de
läste och lindade in det som handlade om SDN så att de skulle för-
stå utan att kunna göra något.
Då gick de på när inläggen var publicerade. Det var lövtunnt men
budskapet var tydligt. Värre var att de bedrev underrrättelsearbete
och kontaktade andra arbetsgivare för att kolla mina förehavanden.
De kom då fram till att jag lämnade arbetsplatsen 20 minuter innan
utsatt tidigare än jag fick på tisdagmorgnar. Att alla gjorde så var
inte min uppgift att föra fram.
Jag kallades till möte med mitt SDN där den framkom att de skulle
anmäla mig. Jag pratade med mitt fackliga ombud och hon sa att
de inget hade men att en sådan process kunde ta år. Jag beslöt
mig då för att säga upp mig på direkten och lämnade det mötet som
en fri man. Senare kom ytterligare 3 Lexanmälningar och två om sex-
uella trakasserier vilket visade att boendet var i djup kris och att SDN
hade noll kontroll. Det exploderade ett halvår senare i en artikelserie
i GP där SDN fick stå med rumpan bar.
Det Stasibeteende som jag i ett mejl visat på förekom och administre-
rades från SDN visade sig senare vara värre än jag trott då det kom
fram att man skickat in en informant för att ta reda på vad som hände
på boendet.
Jag tror inte detta beteende är ovanligt. I det offentliga finns idag direk-
tiv om kontroll som skall syfta till lojalitet. I verksamheterna som skall
vara lönsamma krävs en ordergång som skall förhindra friktioner.
Det är inge skillnad i hur det offentliga eller det privata vill kontrollera
sin anställda. Det handlar om att undvika någon som helst negativ pub-
licitet utan allt skall vara som i den bästa av världar. Det har alltså ing-
et med verkligheten att göra.
Lojalitet är en vacker sak om den praktiseras underifrån eller på ett
jämställt plan men är förtryckande om den kommer uppifrån.
 
 
 

2013-12-12
01:36:00

tankar i vinternatten
Jag lyssnar till Slavoj Zizek i en diskussion om hans bok
On violence och fastnar där han pratar om 68-rörelsen.
Han ger inte mycket för flower power och den militanta
vänstern, men däremot vill han stanna upp vid tanken
om möjligheter. 68 födde tankar och ideer om hur vi kun-
de leva på ett annat sätt. Det efterlyser han. Vi skall inte
kasta ut det vi har. För Zizek betyder det att han lär av
Hegel, Marx och Lacan mer än andra men hans tanke-
värld flödar fritt, men han lämnar dörren öppen, hur skall
vi gå vidare. Han anför makten som sådan som ett hinder
som man alltdi måste ta i beaktande.
På Realisten.se finns en recension av Dan Josefssons
Mannen som slutade ljuga och summan av den var att
sekten som Josefsson beskriver var starkt påverkar av
Frankfurtskolan. Det finns ju en poång för en nazist att
skjuta in sig på just Frankfurtskolan. De var ju marxister,
i många fall freudianer och de hade en påverkan på den
det intellektuella från 30-talet och framåt med höjdpunkt-
en under 60-talet där Marcuse blev en av de mest refere-
rade ideologerna. Men framför allt var de ju nästan allihop
judar. Det är svårt att tänka sig att någon annan än en naz-
ist skulle koppla ihop utvecklingen i Sverige och Sätila med
Frankfurtskolan.
Det är dock tragiskt att man kanske inom en snar framtid åter
måste ta meningslösa diskussioner om judekonspirationer
och annan nazistisk smörja på allvar.
Zizek går i taket när man pratar om tolerans och han är ingen
vän av en av Frankfurtskolans stora, Jurgen Hanermas, eller
dennes tankar om den deliberativa metoden, Zizek efterlyser
intellketuell konfrontation före tolerans. Han ser toleransen i
perpsektivet rika mot fattiga. Den rike är tolerant mot den fatt-
ige så länge den senare inte inkräktar på de rikes ägodelar.

2013-12-11
23:55:05

Ideologi och film
Zizek för fram They live(1988) av John Carpenter som ett
mästerverk. Det är onekligen en intressant film. I filmen kom-
mer huvudpersoenen Nada tillbaka till staden och hittar en
låda med glasögon. Genom dessa glasögon kan han se vad
som sker i verkligheten. Jorden har tagits över av ödlor i män-
sklig skepnad vilka tagit över alltfler av jordens viktiga position-
er. Genom massiv propaganda som människor tar in undermed-
vetet, budskapet kan bara ses öppet genom glasögonen, dras
människor in i ett slavlikt beteende som gynnar den stora plan-
en vilket är att vara slavar och föda åt ödlorna.
Bakom reseaffischer döljer sig budskapet "obey" och i tidnings-
hyllorna som ser ut som mångfald står egentligen samma bud-
skap "stay asleep".
Frank i filmen säger:The Golden Rule: He who has the gold,
makes the rules.
Skäggige mannen säger:They are dismantling the sleeping
middle class. More and more people are becoming poor. We
are their cattle. We are being bred for slavery.
 
Det krävs inte överdrivet stor förmåga att överföra filmen till
dagens kapitalistiska värld och översätta ödlorna med den lilla
procent som äger en stor del av jorden.
 
Skäggige mannen säger;
The poor and the underclass are growing. Racial justice and
human rights are non-existent. They have created a repressive
society and we are their unwitting accomplices.

2013-12-11
13:31:44

Dumskallarnas sammansvärjning
Ytterligare en gång avslöjas SD som rasistiska tokar som
önskar livet ur barn eller som bara allmänt hatar allt som
inte är svenskt enligt deras egen definition. En särskilt to-
ka är Marie Stenby,SD:s partistyrelse, som tar Breivik i för-
svar.
Under anonymitet har dessa SD-toppas skrivit rasisk skit
på sejterna Avpixlat, Exponerat och Fria Tider.
Dock skall ingen tro att detta kommer att bryta SDs marsch
till ännu starkare position till riksdagen. Varje utfall som kom-
mer stärker ju deras inflytande. Järnrörsdebatten gjorde ju
att de lyfte ytterligare några procent i opinionen.
SD vill ta röster från soosarna och moderaterna men samtid-
igt skydda flanken så att inte Svenskarnas parti tar röster från
dem.
Nazism och Fascism frodas i Europa. Stöveltrampet ekar även
i Sverige. Den ekonomiska krisen ropar efter lösningar. Fascism
och nazism har en enkel lösning och har alltid haft. När inga and-
re konkreta svar ges finns det många som lyssnar på det som ges.
Hatet, fruktan eller rädslan för den Andre har alltid funnits. I tider
med svag styrning ges utrymme för lösningar som oftast slutar i
repression, massdöd och diktatur.
 
 

2013-12-11
13:19:14

Den feministiska världskonspirationen
I Syrien ligger krypskyttar och medvetet skjuter på barn. Det i
syfte att demoralisera. Mönstret känns igen. Krigen i Jugoslav-
ien sönderfall hade också barnmord som strategi.
I Ukraina marscherar nazister i det som ser ut som en nationell
kollpas. I Grekland marscherar Gyllene gryning i Adolfs fotspår.
I Europa behandlas romer likt judarna i Tyskland på 30-talet.
Detta kan tyckas vara viktiga frågor men i Luciatider finns det
någon som tycks viktigare och det är att det skall finnas tomtar
och pepparkaksgubbar i skolors Luciatåg.
I Bromölla har man sagt att man skall ha ett vitt Luciatåg och med
motivation att man vill följa gamla traditioner. Det är intressant.Den
motivationen ger ju att man tar tillbaka en tradition när tomtar och
pepparkaksgubbar ansågs okristliga. Av det kan man ju dra slut-
satsen att det är inte feminismen som är på framfart utan gammal-
testamentliga kristna.

2013-12-10
21:50:40

TV
Jag kollade på Kunskapskanalen om en filmare som
kollade nattlivet i regnskogen. Han har mörkerkamera
och kommer på en Tapir. Han säger att tapiren har en
fantasiskt hörsel och lukt. I momentet efter går tapiren
rätt på kameramannen.
Laddar ner ett avsnitt av serien Arrow. Översättningen
är magnifik. Var och varannan bildtext gör att jag tapp-
ar koncentrationen för jag måste förlaj bildtexten. Huv-
udpersonen heter Oliver Queen. I varje sekvens där
han möter någon och presenteras som Mr Queen över-
sätts det till Herr drottning. Ett annat exemple är att men-
ingen: I´m not very good company for the moment, över-
sätts: jag är inget bra bolag för tillfället. Så fortsätter det
och det är mer roande än serien som har fått elefantiasis.

2013-12-08
23:14:00

Den barbariska invasionen
Jag är ateist. Jag jämställer kristendom och islam som
ideologier som har en galen grund men anser också att
det finns massor av goda religiösa människor. Det är
också oerhört irrirterande när rena dumheter får plats.
Ett sånt är att Sverige är på väg att muslimifieras:

5. "Sverige är på väg att bli ett muslimskt land"

Det stämmer inte. Uppskattningsvis bor några hundratusen personer i Sverige som har sin bakgrund i huvudsakligen muslimska länder. Den siffran säger emellertid inte något om huruvida personen är religiös eller inte. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) är det som huvudregel förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller religiös övertygelse. De muslimska trossamfunden har ca. 110 000 medlemmar, vilket utgör drygt en procent av Sveriges befolkning. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att den svenska staten är och ska fortsätta att vara sekulär.

Frän regeringskansliet.

 

Alltså finns det lika många muslimer som nazister eller seminazister.

Det är bara att välja vad man upplever som en fara.

 

Antalet moskeer versus kristna kyrkor talar för sig självt:

Om nu någon är riktigt dumihuvudet så är det blåa plupparna
kyrkor och de röda moskeer. Inte ens den värsta islamafob kan
ju darra inför denna bild av verkligheten.
Vän av ordning kan ju tror att alla moskeer finns i den norra del-
en av landet vilket inte finns med på bilden. En liten ledtråd:det
finns inte jättemånga moskeer i norra Sverige.

 

 

 

2013-12-08
15:49:40

Orgasminkontinens
En del kvinnor läcker urin vid orgasm och detta kallas
orgasminkontinens. Jag undrar över vad man kallar det
när orgasmen hos män bara rinner ut och då tänker jag
inte på för tidig utlösning.

2013-12-08
15:23:00

Tankar i det lilla
Jag ser på Stephen Frys resa bland homofober och fascineras
av ett meningsutbyte med en ugandisk pastor vilken hävdar att
penisen skrumpnar när den förs in i rumpan, men det som jag
regerade på är Fry, som är homosexuell, aldrig haft analsex ut-
an menar att homosex(manlig)kan ske utan analsex och hur han
verbalt avrättar pastorn för att denne fastnat i rövhålet.
Jag tänker på att kvinnor (ett antagande) emellan ofta pratar om
flytningar men att de sällan eller aldrig pratar om detta med män.
Frågan är om lesbiska kvinnor pratar om flytningar med andra
kvinnor eller om de bara gör det med män?
 

2013-12-08
01:18:56

Varför gick allt åt helvete
Som ung vill man idealisera. Man vill att paradiset skall infinna sig.
Den enklaste vägen är självklart att bli religiös och gå genom livet
med en förrvissning om att när detta usla jordeliv tar slut väntas det
fitta och punch på andra sidan.
En liknande mekanism har ju tilltron till utopiska stater haft. Hur många
trodde inte på den stora omvälvningen med Sovjetunionen. Många gick
på 30-talet i döden oskyldigt anklagade för spioneri eller annan omstört-
ande verksamhet i Moskvaprocesserna. 100000-tals avrättades och de
flesta oskyldiga. Få protesterade för de trodde ändå på det större goda.
Det som var större än deras liv.
Kina hade en enorm inverkan på människor jorden över. Jag trodde verk-
ligen att väggtidningarna i Kina fanns överallt och att diskussionen som för-
des på dem var öppnare än här hemma. Jag trodde att man hade öppna
och frimodiga diskussioner på arbetsplatser landet runt i KIna. En naiv tro.
De försök som såg ut som något som skulle kunna vara de stora alternativ-
en slutade oftast i ond bråd död eller ren korruption.
Allendes Chile var ju unikt då man kom till makten via allmänna val. Det var
ju då ett ännu större hot mot USA och att Chile var i USAs maktcentra. Vad
hade hänt om Allende fått fortsatt? Han hade säkert nötts ned eller blivit upp-
knuten till Sovjet likt Kuba, men ändå.....
Tomas Sankara i Burkina Fasso var ung och närmast idealist. Han fick inte
så lång tid på sig innan han blev förråd av sina närmaste män vilka i sin tur
stöddes av Frankrike.
Eritrea och EPLF hade ett program och en praktik som strävade efter att vara
självförsörjande och alliansfritt. Afawerke var en hyllad ledare men som med
så många andra ledare som stridit i decennier så är de inte lika bra politiker
som militärer.
Nicaragua framstod efter att Sandinisterna segrat som det stora alternativet
som hela den radikala rörelsen kunde ställa sig bakom. Men åter undergräv-
de USA detta genom att stödja contras som kunde underminera ekonomin
och alla möjligheter till reformer och vad den gamle sandinisten Ortega håll-
er på med idag vet han nog inte ens själv mer än att det handlar om att berika
sig.
Några exempel och det finns massor mer.Genomgående är att de stora tankar-
na och visionerna nöttes bort när man väl kom till makten. Det verkar som inga
system hitills hittat formen som innebär att makten kan hållas i schack av mot-
makter, inbyggda motmakter.
Trots sina stora brister är ju det parlamentariska systemet det som hitills visat
hålla sig över tid och som gett flest medborgare yttrande-, mötes- och demon-
strationsfrihet.
Den vänster som skall formera sig för att bli ett alternativ när ekonomin krakeler-
ar och motsättningarna ökar finner bäst att ha svar, eller åtminstone öppnat upp
frågorna, innan man tar kampen fullt ut.

2013-12-06
22:02:00

censur
Adlibris tar bort Sion vises protokoll från försäljning efter
påtryckningar. Sedan tidigare har man tagit bort en bok
om Historierevisionism. Ett förlag fick mycket kritik för
att man återutgav Mein Kampf. Det är ett misstag att tro
att man kan förbjuda tankar. Det är ett misstag om man
tror att man kan ta bort saker ur historien.
Bättre då att läsa och förstå för att sedan kunna bekämpa.
Sion vises protokoll är ett förfalskat dokument som påstås
vara ett hemligt dito  från Teodor Herzl och är alltså en
konspiration . Tankar om att det finns en judisk världs-
konspiration hämtar näring ur detta.
Hur kan dessa tankar leva kvar?
Det väl det intressanta och enda sättet att bekämpa den-
na konspiration är att göra det öppet. Med censur går man
ju konspiratörerna till mötes.
Samma gäller ju historierevisionisterna vilka alltså hävdar
att koncentrationslägren bara är en myt. Snart finns inga
levande bevis kvar och då har vi bara de skrivna källorna
att hänvisa till. Då gäller det att hålla reda på både källor
och argument. Här gäller samma sak som med Sion vises
protokoll att transparens gör det lättare att ta bort misstank-
ar om att det finns något att dölja. Tvärsom öppenheten
tar ju udden av de marginaliserade tankarna som finns om
att koncentrationslägren inte skulle ha funnits.
Det märkliga är ju att liberaler som oftast hävdar total öppen-
het är de som mest driver på med förbud. Man kommer inte
från tanken att liberalismen blivit alltmer totalitär och tar tank-
en om att kapitalismen är just det tusenårsrike som Hitler
drömde om och att de undanröjer alla hinder för att det skall
bli så.
Om vi håller dörren öppen för historiens kloaker kommer vi
ju att hålla oss mer alerta när vi ser att liknande saker är på
gång. Ingen vill, åtminstone ännu, återupprepa nazismens
vidrigheter, men vi måste ju veta hur den uppstod och var-
ifrån den hämtade sin kraft.
 

2013-12-06
17:56:55

Moderaterna och apartheid
 
 
 
Läs mer om Inger Koch och andra apartheidkramare:http://www.aftonbladet.se/kultur/article13849981.ab

2013-12-06
00:46:00

Har Fukuyama rätt
1992 skrev Francis Fukuyama The end of history and the last man,
där han skriver att kapitalismen och liberalismen är det högsta stad-
iet i vår utveckling(mycket koncentrerad tolkning).
Till en början fanns mycket kritik mot detta tänk, men med åren har
det bara blivit tystare. Idag är det närmast som innan 1850 då det i
princip var omöjligt att hävda en åsikt utan att först erkänna sin krist-
na tro. Kristendomen var inte bara statsreligion utan grunden för allt
accepterat tänkande. Inget fanns bortom kristendomen.
Idag är det få som säger att det finns något bortom kapitalismen. För-
ändringar skall ske inom systemet. Lite reformer är gott nog.
En sådan inskränkning i tänkandet begränsar oss.
Alternativet till kapitalismen behöver ju inte vara stalinism.
Ett första erkännade av klasser och klassskillnader är ett måste .Näs-
ta steg är att fastställa hur klasserna ser ut och var de stora gränserna
går.
Ett gemensamt ägande, en allmän solidaritet, en närmast total paci-
fism, en kultur som utgår från människans behov före marknadens,
en tolerans till minoriteter vad de än må vara. Några punkter som kun-
de vara till grund för ett större ideologiskt arbete för en plan om en bätt-
re värld.
De försök som gjort med en totalitär kommunism har visat en sak. Små
grupper skall inte göra sig till talesmän för stora majoriteter lika lite som
dagens kapitalistiska system skall göra just det.
Vi kan inte fly de ideologiska frågorna för vi lever inte i den bästa av värl-
dar. Vi kan inte ge upp tanken på att göra bättre.
I ett initialt skede skulle man kanske gå på pumpen med att hävda fråg-
or om detta men om vi inte skall vandra in i en totalitär värld grundad på
vapenmakt är det vad som måste ske.
 

2013-12-05
23:42:57

Now it´s ended

2013-12-05
12:54:22

Hjärnsläpp
Flera politiker gör allt för att visa sin devota inställning till USA.
Den som främst aspirerar på en guvenörplats i USAs 51:a del-
stat är Allan Widman, FPs säkerhetspolitiska talesman.
Widman verkar ha legat i ide sedan mitten på 80-talet. När Snow-
den släpper uppgifter om att Sverige spionerar på Ryssland för
USAs räkning svarar han förvirrat något om att Snowden är en
rysk spion. Han säger att den som kritiserar svensk spionverk-
samhet gillar Kina, Ryssland och Nordkorea.
Jag vet inte om mannen är dum i huvudet eller bara obildad och
oförskämd.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17966732.ab
 

2013-12-05
11:23:45

Den 51:a delstaten
Sverige har aldrig varit så oberoende som vi officiellt sagt oss vara.
Många har vetat och många har misstänkt att Sverige under hela ef-
terkrigstiden haft ett nära samarbete med USA och CIA. Nu är det
öppet. Alla bode veta att Sverige spionerat och spionerar för USAs
räkning.
Det är inte neutralit och alliansfrihet.
Under stor diskussion blev vi medlemmar i EU. Utan diskussion har
vi nu mer eller mindre blivit USAs 51:a delstat.
Det är ingen slump att Sverige aldrig kritiserar USAs permanenta krigs-
föring, vi är ju med i Afghanistan, eller att Sverige inte kritiserar mördan-
det av helt oskyldiga civivla som blir konskekvensen av de utbredda drö-
narattackerna.
Vad gör socilademokraterna?
Vad gör V?
Vad gör Miljöpartiet?
Om Norge skall beskyllas för att vara den sista sovjetstaten vad skall vi
då säga om Sverige?

2013-12-04
12:13:00

Nya skolans tio budord
Skolan är kass sägs det nu. PISA-rapporten dömer ut den svenska skolan. Här kommer ett batteri åsikter för att få ordning på detta. 1: Höj lärarens status. Högre löner mer makt i klassrummet. 2: Ta bort friskolor med vinstintressen. Förstatliga skolan. 3: Utveckla lärarrollen. Det är läraren i den specifika situationen som skall levandegöra lektioner. En kunnig lärarare med stor pedagogisk förmåga vinner.4: Inför de gamla OBS-klasserna. Speciallärare för de som inte kan eller vill. Alla vinner på det. 5. Tydligare regler. Skolan äger problemet. Inga mobiler på lektion. jackor och mössor av. Barn vill ha regler. Det gäller bara att motivera dem och stå fast vid dem.6:Inskränk föräldrarnas roll. Föräldrar skall inte lägga sig i. De skall bara finnas till vid behov.7:Mera idrott och helst en stiund varje dag. Börja dagen med rörelse och gemensam frukost. 8: Ta in gamla i skolan som får berätta om sina liv och sina val. 9: Minst en timmas läsning varje dag. Plöj igenom alla klassiker under grundskolan med gradvis stegring. 10: Projekt skall syfta till något. Projekt skall ha en praktisk nytta.

Ett elfta bud är att inte lyssna till alla gråsuggor som nu kommer upp under sina granitstenar och säger att unga är lata och inte respekterar något. Vad de menar är att ungar skall serva och lyssna gråsuggor utan invändningar. Det är arvtagarna till Bondessons Chronschoug och Bergmans Caligula.

2013-12-04
00:16:50

Frihet till döds
PISA-rapporten som släpptes i dagarna visar att svenska
skolan sjunker som en gråsten i internationell jämförelse.
Eleverna presterar sämre och sämre.
Björklund och Alliansen skyller allt på sossarna och svär
sig fria från ansvar. Jag tycker nog att alla partier kan ta
på sig skyldighetsstruten för orsakerna är tydliga för dem
som vill se.
Friskolan i sig är en styggelse som också genererat att
kommunala skolor dragits in i grottekvarnen. Varje skola
är en ekonomisk enhet som skall konkurrera med andra.
Det innebär att varje rektor med självbevarelsedrift söker
sopa skit under mattan om det dyker upp.
Den rektor som får 17 flyktingbarn till sig gråter för då vet
han att betygen för skolan som skall visa upp den sjunker.
Mobbing och annat är usel reklam så då hellre försöka att
sopa under mattan. Med friskolorna har vi också fått en
segregrad skola som aldrig förr. De "duktiga" och rika sök-
er sig till varandra och resten får vara glada att de har en
skola att gå till. Det är en valfrihet för de rika och välutbild-
ade. Klasssamhällets unkna baksida där man redan från
barnsben får lära sig vilka som är närande och vilka som
är tärande.
När de politiska partierna då inte ens begriper att det helt
centrala är bra och engagerade lärare finns inte mycket
hopp om förbättring. Läraryrket har ju sedan några decen-
nier sjunkit i social status och med detta följer de allt säm-
re resultataten i skolan.

2013-12-03
11:43:07

Beroende
1985 skaffade jag mig min första dator. Det var en Mac Classic.
Det var en avancerad skrivmaskin som hade vissa enkla spel.
Jag betalade 12700:- för den med kraftig studentrabatt. Året
innan hade en kamrat köpt en för 25000:-.
Det blev inte vad jag tänkt mig. Jag skrev inte mer. Inte så myck-
et i mitt liv förändrades.
När mobilerna kom stod jag emot lika länge som med betalkort.
Jag är seg när det gäller tekniska förändringar.
Jag skaffade mig hotmail sommaren 2000.
I förrgår gick mitt abbonemang ut med Telia och Tele 2 skulle in
istället. Det blev kaos. Jag fick ingen uppkoppling. Jag upplevde
abstinenesen som en missbrukare gör. Oro, kallsvett, livet känns
meningslöst och alla små vardagens konflikter blev till Himalaya-
berg. Jag tog mod till mig och ringde supporten. Jag blir alltid piss-
nödig av att prata med unga datanördar som på dalmål skall för-
klara för mig vad de tycker är de mest självklara sakerna i världen.
Nervositeten brukar utmynna i ren ilska om jag märker att de antyd-
er att jag är dumihuvudet. Nåväl, jag fick klart för mig att nu skulle
jag inte koppla gatewayen genom telefonjacket utan i den nyligen
installerade fiberoptiklådan. Jag hittade rätt kabel. Jag kände att
detta kan bara gå åt helvete men hittade några hål och stoppade
i kablarna i dem. Det fungerade. Nu har jag bredband igen . Jag
kan åter surfa. Abstinensen försvann och jag är harmonisk och
glad igen.
http://www.youtube.com/watch?v=OXDK3x5lAYI
Not nine a clock news gjorde en sketch som jag för evigt kan rela-
tera till. The Gramaphone sketch.

2013-12-02
11:45:16

Den politiska exklusionen
Stefan Jonsson skriver i boken Tre revolutioner om
tankarna efter franska revolutionen och då i synner-
het om folket versus massan.
Han skriver att en del i politisk exklusionen är när
en starkare grupp utesluter en svagare. Det är ju
uppenbar diktatur.
Mer problematisk är när en mäktigare grupp ute-
stänger en svagare med motivation att den är just
svagare.
Det senare kan ses i dagens Sverige. Om man gör
en klassanalys kan man se att oavsett parti är det
medel- och överklass som är representerade. Mer
specifikt kan man se att de som ibland drar fram
förorten vare sig bor i samma förort eller har andra
kopplingar till den. Förorten representeras via om-
bud.
Jonsson skriver: den svagare gruppen utesluts där-
för att den redan via ombud är innesluten.
Marx skrev att arbetarklassens frigörelse måste vara
dess eget verk. Jag tror att detta är centralt. Så länge
under- arbetarklass är oorganiserad kommer inte dess
frågor att drivas på allvara och ingen särskild förändring
kommer till stånd då frågorna drivs via ombud.

2013-12-02
11:07:17

Terrorister?
Blekingegadeligan var en vänstergrupp i Danmark som efter
68-vågen bildade en liten vänstergrupp som senare började
att skaffa pengar via bankrån. Pengarna från benkrånen gick
oavkortat till den palestinska befrielseorganisationen PFLP.
1989 greps medlemmarna i ligan och ställdes inför rätta. En
del märkligheter finns runt gruppen och som ger eko till den
svenska IB-affären och morden i Lillehammer då Mossad av-
rättade palestinier på norsk mark.
Polisen tycker det är märkligt att den danska underrättelse-
tjänsten inget visste eller mera troligt inte agerade. Enlig för-
fattaren Knudsen som skrev två böcker om Blekingegadelig-
an finns starka uppgifter på att en Mossad agent fanns plac-
erad inom danska underrrättelsetjänsten vilken hade till upp-
gift att hämta information om i första hand PFLPs aktioner.
Troligen har Mossad fått fria händer att hålla igång Bleinge-
gadeligan för att på så sätt få information om PFLP. Brott
på danska mark negligerades för att denna information inte
skulle störas. Det är en dansk IB-affär som kostade bl a en
dansk polis livet.
I rättegången ville åklagarsidan döma medlemmarna i Blek-
ingegadeligan för terrorism. Det gick inte rätten med på.
Frågan om vad som är terrorism är en skymf idag då man
dömer mindre organisationer för detta men låter de största
aktörerna som USA gå fria och konstant använda terror jor-
den runt på civilbefolkning. Snacka om att sila myggor och
svälja elefanter.
 

2013-12-01
22:19:50

hat är också hat