leifsjoqvist

2013-02-28
11:31:00

Hur dumt får det bli?
Antivit sadistfilm hyllades under judiska Oscarsgalan.
 
Texten ovan är en rubik från Nationell.nu vilka driver
rasismen hårdast för tillfället. De hatar judar i fösta
hand tätt följt av allt som inte är vitt. En titt i deras kom-
mentatorsfält gör den mest hårdhudade illamående.
 
Deras logik haltar om man ens kan prata om logik i
sammanhanget. De menar exempelvis att judarna
var de som var bakom slavhandeln i USA och att
de vita var de som avskaffade den. Var de svarta
finns är inte en fråga.
De vill göra en poäng med omvänd bevisföring an-
gående Django unchained och frågar sig vad som
hänt om en vit man ridit runt och skjutit svarta män.
Ja, pröva med att tänk.
1800-talets USA vita slavägare plågar svarta männi-
skor. Svarta gör uppror skjuter vita vilka är de som
gjorde dem till slavar. De skjuter inte på indianer el-
ler andra svarta för de är inte slavägare.
Vit man åker runt och skjuter svarta obeväpnade slav-
ar skulle alltså vara motbilden.
 
Django unchained är en bra film. Den bästa Tarantino
gjort sedan Pulp fiction. Den som ser en svart man som
skjuter på skoj på vita är blind. Här handlar det om en
hämnare. En nyckelscen är där Django tvekar att skjuta
en man som bär prispengar och detta för att mannen
går bredvid sin son men han övertalas av sin vite men-
tor.

2013-02-26
23:42:21

debatt
Under några år har det först en diskussion om hur
man skall möta främlingsfientlighet och rasism. De
liberala har flyttat fram sin position där de menar att
man sakligt skall argumentera. Idag kan vi se att det
tillvägagångsättet har varit en katastrof. Ju mer man
släpper in skiten ju mer luktar den. Om man kollar de
rasistiska sejterna som Avpixlat, Nationell,Realisten
och några till har de bara blivit ännu mer rasistiska och
ännu mer oförsonliga. Avpixlat undantagen är ju dess-
utom ått antisemtiska vilket brukar väcka borgerlighet-
en ur dess törnosasömn.
Inte nog med detta, borgerligheten spricker. Flera liber-
ala debattörer har nu börjat att säga att vänstern står
fö lika mycket, om inte mer, näthat än rasister och naz-
sister.
Mönstret känns igen. Först en rejäl dos rasism, fascism
eller nazism och mot detta en enad front. Så spricker
den och i slutet har borgerligheten tagit forna fienderna
till sitt hjärta för att göra gemensam sak mot vänstern.

2013-02-26
00:02:06

Nu är det kris igen och det varar i evighet
På 80-talet fick vi lära oss att vi svenskar var i skuld. Vi hade
en gigantisk statsskuld som innebar att vi var en tuppfjät från
att hamna i absolut fattigdom. det fanns bara några få saker
att göra och lösningarna innebar att vi släppte alla skyddsnät.
Privatiseringar, ökade vinster, sänkta löner, massarbetslöshet
och slutligen ett totalt restaurerande av klassamhället(samtidigt
som man förklarade att det inte fanns några klasser).
Vad ekonomer och beattörer som Grassman och Ehrenberg häv-
dade, att man ljög, det druknade i den stora propagandan.
Det var så enkelt. Om man inte räknar in tillgångar i en balans-
räkning är det ju självklart att man hamnar i skuld.
En annan effekt var att rasismen hittade tillbaka och blev starkare
ju  svagare vänstern och den allmänna solidariteten blev. Vi fick
Ny Demokrati och rasismen gick i taket. Snabbt tog de etablera-
de partierna över NDs frågor och lika snabbt som de kom lika
snabbt försvann Ny Demokrati. Men ND hade inte varit möjliga
utan de stora sociala nedrustningen och restaurationen av klass-
samhället. De starka försvarslinjerna mot rasism och fascism revs.
Idag räknar SD på samma sätt som än gång de som dev propgan-
dan om den stora statsskulden. Man räknar varje krona som invan-
drare kostar och skiter i det som samhället tjänar på invandringen.
Men det viktiga är att vi överhuvudtaget diskuterar en grupps kost-
nader. Vem skulle komma på tanken att räkna på vad alla utveck-
lingsstörda kostar och vad samhället skulle tjäna på om de försvann.
De fascistiska tendenserna blir tydligare. De korporativa strukturerna
klarare. Hur kan det komma sig att vi låter våra skattepengar finansi-
ea överhetens lyxkonsumtion som genereras genom privatisera sjuk-
våd, skola och omsorg? Invandringen är en piss i havet om man jäm-
för med hur överheten fört ut miljarder till skatteparadis eller hur Sver-
ige under de senaste decennierna konstant överfört tillgångar från det
allmänna till det privata och där välfärd blivit till privata vinster.
 
 
 

2013-02-25
02:45:39

En klassiker
Detta måste ses!

2013-02-25
01:02:00

Två glömda filmer
Jag kollar på Luck en serie av Michael Mann. Den är ganska bra.
Mann är ju en ytans mästare och hur innehållslöst det än är gör
det inte så mycket.Det känns bra.
Mann gjorde Den siste mohikanen som är den i särklass bästa
äventyrsfilm jag sett. Sällan har mitt engagemang varit så stort
framför en TV som när jag såg den första gången. Till det hade
Mann fixat historiens bästa filmmusik.
Jag hade på känn att Mann gjort något riktigt bra tidigare och när
jag kollade dök Gatans lag(Thief) upp från 1981. En film om liv-
ets jävligheter och om hur strukturer binder oss och hur svårt det
är att befria sig. James Caan spelar huvudrollen och jag minns att
jag längtade till Videosläppet för den hade fått 5 drakar av S-E Ol-
sson i Arbetet. En annan film som fick 5 drakar av S-E Olsson det
året var Sidney Lumets Prince of the city vilken handlar om en pol-
is som väljer att följa lagen även om det kostar hans kollegor frihet-
en.
Två riktigt bra filmer som jag inte tror går att finna i sina extended
versions.

2013-02-24
23:22:05

Så försvinner drömmarna en efter en
På 70-talet var EPLF-gerillan i Eritrea något av vänsterns
hopp. Det var en gerilla som verkade i självständighet utan
att göra sig beroende av vare sig Sovjet eller Kina. Man lit-
ade till egna krafter. Kampen stod emot Etiopien som hade
en regim stöddes av Sovjet och dess satellitstater.
1984 var jag på väg dit men det blev en liten Joel istället.
Förhoppningarna var stora när Eritrea blev en sjävständig
stat, men som så många gånger tidigare hindrades en god
utveckling av krig. Eritrea fortsatte att attackeras av Etiopien
och av olika lokala självständighetsrörelser. I krig skapas inga
goda stater.
Under befrielsekriget utvecklades ett system där alla eritreaner
i utlandet betalade till gerillan. De allra flesta gjorde detta med
lätt hjärta och till stöd för kampen.
Idag när eritrea utvecklats till en diktatur avkrävs fortfarande eri-
treaner i utlandet en skatt och nu är det många som inte vill vara
med längre. Eritrea har utvecklat ett system där varje handling
från ambassaden, som pass, kräver att man betalar 2% av sina
inkomster till den eritreanska staten.

2013-02-24
22:14:21

Fy fan
 
Våra skattepengar skall alltså gå till vinster åt snuskigt rika människor.
De medel de har är ju skattepengar. Ju mer de rationaliserar alltså drar
ner på personal och driften av exempelvis äldre ju mer pengar tjänar
de. De skapar inget. De parasiterar. Hur kan vara enegagerad i vad
lite invandrare göra och blunda för detta?
Läs mer!
 

2013-02-24
00:52:00

Schlager
Och världens melodi, förtryck och slaveri
Va fan rör det våra artister
De gör sin karriär och ler och snälla är, de har många korkade brister
De ställer upp på allt, de tar det smörigt kallt
I fascisternas feta ister
De roar oss till döds på våran grammofon
Ska vi fastna i deras klister

Doin' the omoralisk schlagerfestival
Doin' the omoralisk schlagerfestival, oj
 
 
Lyssna!

2013-02-23
22:50:34

Sent en lördagkväll
 
"De kloka låser dörren"
säger Greven för sig själv.
"De kloka låser  dörren
och barnen skriker på hjälp."

Och varje sjuttifemma
som en  män'ska dricker ur,
är en dröm om en bättre värld
som dom sedan pissar ut.

Nationalteatern

2013-02-22
15:20:47

Historiens stösta band
Jag fick en nyedition av Aqualung i förrgår. Den har gått runt
i min CD-spelare sedan dess. Jethro Tull är det största band-
et. Thick as a brick den bästa skivan någonsin.
Med Aqualung fick Jethro Tull sitt definitiva genombrott 1971
och när man släppte Thick as a brick året efter var de redan
då bland de främsta banden.
För mig personligen finns det några skivor som är bättre än
de andra och det är de ovan nämnda, Living in the past och
även A Passion Play(den blev totalt sågad när den kom).Jag
blev närmas orgiastisk lycklig när Thick as a brick 2 kom förra
året. Det var som att bli farfar. 40 år efter historiens bästa skiva
kommer en uppföljare, bara det............
På Aqualung intervjuas Ian Anderson och han pratar sin korrekta
engelska som är så underbart att lyssna till. Han berättar om hur
de 1969 turnerade med Led Zeppelin och om hur de gjorde sina
första skivor med Zeppelin i en ombyggd kyrka. Det skar sig dock
med Zeppelin och det berodde på en intervju i Melody Maker där
Anderson sa att om man slog ihop Zeppelins musik med Jethro
Tulls texter så skulle det kunna bli ett hyggligt band. Det var Rob-
ert Plant som skrev texterna i Zeppelin och han var allt annat än
nöjd med intervjun utan klippte alla förbindelser.

2013-02-22
15:07:39

The white heroes
Filmen om Lincoln ställer en del intessanta följdfrågor
som letar sig tillbaka till Sverige och moderaterna.Det
handlar om vem som förändrar historien och vem som
skriver den.
I filmen Lincoln får man lätt uppfattningen att slaveriets
avskaffande handlade om ett antal rättvisa och moraliskt
högtstående män som ändrade historien och inte för att
de behövde det utan för att de följde sitt patos.
I verkligheten handlade det inte om snälla sjungande neg-
rer på bomullsfälten eller tjänstefolk som inget annat ville
än att följa den vita rasens minsta önskning. Det fanns svar-
ta som gjorde uppror och det fanns en industrialism om hör-
net som behövde mer än slavar. Syntesen mellan de svart-
as uppror och kravet på en annan eknomisk struktur gav att
de rika i norr behövde avskaffa den underutvecklade södern
och få loss arbetskraft till den expanderande industrin.
Det handlade inte om moral det handlade om att maximera
vinst.
I Sverige ser vi idag hur moderater försöker skriva om historien
som om den svenska överheten var drivande i frågor om allmän
rösträtt eller folrörelsernas skapande och utvecklande. Inget kun-
de vara falskare, Det är en historieskrivning i samma tradition
som de som förnekar koncentrationslägrena i Hitlertyskland.
Moderata arbetslinjen................
 

2013-02-21
01:06:34

Frågor
Varför är det alltid ett krav från kapitalet att löner
måste hållas nere medans det å andra sidan är
ett måste att kapitalets egna män måste arvode-
ras in absurdum och detta för att de skall orka ar-
beta?
Varför ställer aldrig SD frågor om den ekonomiska
makten? De ser ju en politisk och massmedial elit
men varför aldrig den ekonomiska?
Varför tar inte feminister strid för vår tids verkliga
proletariat arbetarkvinnorna? Varför är det viktig-
are med kvinnliga företagschefer, politiker och pro-
fessorer?Om kvinnor i gemen är en underordning
är ju arbetarkvinnor underunderordning och borde
därför prioriteras. Varför sker inte det?
Varför driver inte SAP och VP klassfrågor? Kan det
bero på att vi fått en politisk klass som är mer måna
om att skydda sina egna privilegier, arvoden, pensio-
ner och diverse annat istället för att ta kamp för dem
de säger sig representera?
Var tog tanken om det nationella oberoendet vägen?
Var tog tanken om internationell solidaritet vägen?
När skall den vänster som ännu existerar i oganiserad
form inse att kampen av idag är så utsatt att alla goda
krafter måste samlas för att gemensamt motverka kapi-
talets närmast totala hegemoni?
 
 
 

2013-02-19
14:01:00

Prioriteringar

2013-02-19
11:33:43

Natur och kultur
Ibland hävdas att vi av naturen är egoistiska. Man
brukar då ta andra djur som bevis för detta. Natur-
ligast är att titta på apor. Frågan är vad det ger. Om
shimpanser ibland slår ihjäl varandra innebär det då
att vi människor också är predestinerade att göra det?
Bobobonapan avslutar istället sina konflikter med att
knulla. Är det mer lika oss?
Gorillor lever i patriarkat Bonobon lever i matriarkat.
Vem bestämmer vad människan har för natur?
I vilket fall har vi byggt upp samhällen som styrs av 
kulturer vilka byggs upp av kulturer som i sin tur be-
stämmer mycket va våra beteenden.
En mycket intressant bok att läsa i ämnet är Frans
de Waals Vår inre apa.

2013-02-19
11:26:32

heta stolen
Igår vikarierade jag för en 6a i engelska. Vikarierandets
ädla konst är en fråga om överlevnad. Man få lite inform-
ation om vad som skall göras och eleverna är alltid synn-
erligen ovetande om avd de har gjort och vad som skall
göras.
Det handlar alltså om att hålla ihop en lektion. Överleva.
Så jag valde heta stolen idag. Eleverna skulle tre frågor
på engelska och jag skulle svara. De skulle sedan avgö-
ra om mitt svar var sant elelr falskt. Var det korrekt fick 
poäng annars jag.
Första frågan var: Do you masturbate?
Fjärde frågan: Do you know that you are gay?
Åttonde frågan:Do you have children? (Här svarade jag 3)
Nionde frågan: Have you lost your virginity?
 

2013-02-17
13:05:03

Nästa antisemtismen
Den svenska borgerligheten är märkligt principlös.
Helt plötsligt anser man att det är oerhört viktigt att
vi diskuterar massinvandring, kulturberikare, mång-
kulturalism, etnicitet och kriminalitet och allt annat
som fascister och rasister vill diskutera.
Det handlar självklart om att SD börjar utgöra ett
svärdefinierat hot mot både den öppna som den
dolda borgerlligheten.
Om man inte kan tysta dem så kan man ju i vilket
fall ta över deras frågor. Så gjorde man med Ny
Demokrati men nu bli det svårare. SD är en stark-
are organisation med ett tydligare mål.
Avpixlat är ju den stora motorn för SD och det är
denna sejt som öppnat upp borgerligheten. Frågan
är hur man kommer att ställa sig till Nationell,Real-
isten, Nordfront och några sejter till vilka är tydligt
antisemtiska.
Kommer borgerligheten då att öppna upp för den
judiska frågan? Skall judars inflytande i maktsfären
att diskuteras? Kommer den judiska konspirationen
att diskuteras på samma sätt som man idag tar in
den mångkulturella skulden för allt ont i vårt land i
allmänhet och Västeuropa i synnerhet?
Man bör veta att SD inte är helt tydligt när det gäller
den judiska frågan. De som styr är klart tydliga i sitt
stöd för Israel men det finns en del av SD som lever
i vad SD en gång var vilket var klart antisemtiskt.
För vänstern är frågan klar. Om det finns judar inom
maktsfären,vilket det finns, har detta ingen betydelse
då det är maktstrukturen som styr inte etnicitet eller
religion.
Den stora frågan är dock om vad vi skall tala? Om det
är ekonomi till varje pris, att blattar kostar pengar, så
finns ju andra grupper som gamla och handikappade
vilkan också kostar pengar.
Om vi skall lösa utanförskap genom utvisning hur gör
då med de  etniskt rena som också finns i utanförskap?
Om man bara öppnar latrinen har skiten en tendens att
sitta kvar långt efter det att man försökt att spola rent.
 
 

2013-02-17
00:05:37

Dagens tankar
Jag köpte Örneborgs räksallad och där står att den skall
innehålla 11% räkor. Jag silar skiten genom ett durkslag
och hittar tre räkor. Burken sägs innehålla 400gram.Jag
tror inte tre räkor kan bli 11%. Men burken har en fasci-
nernade innehållsförteckning. Texten är så liten att jag
inte ens kan läsa med mina läsglasögeon utan får ta hjälp
av ett förstorningsglas. Burken innehåller: rapsolja,vitbetor,
vatten,räkor,socker,äggpulver,salt.åttiksprit,senapsfrö,krydd-
extrakt,jästextrakt, stärkelsesirap,räkpulver, fiskpulver,tomat-
pulverdruvsocker,kräftextrakt,vinäger,konserveringsmedel,
E202,E211,antioxidationsmedel,förtjockningsmedel och en
massa färgämnen.
Sven Yrvind skall ut och segla igen. Jag lyssnade till ett före-
drag av honom 1974 på Ånässskolan. Jag gick i åtten och var
fascinerad över hur man kunde segla jorden runt i en liten båt.
Han hette Sven Lundin då.
Jag minns just den tiden med vemod. Alla tejer kom till mig och
ville berätta om de killar de var kära i. Jag lyssnade och förbann-
ade mitt öde. Jag runkade tre gånger om dagen och det var väl
det som gjorde mig till en så god lyssnare.
I min bokhylla hittar jag böcker som farsan köpte på Götaverken
genom Folket i Bilds bokombud. Han läste dem inte, men jag gjor-
de det. Det var den tid då folkrörelsetanken fortfarande var stark
och man tänkte sig att arbetarklassen skulle bildas och få ett rik-
are liv. Det blev inte så. Med TV och datorer har arbetarklassens
kraftigt fördummats.
Vem idag läser Nils Parling?
 
 
 
 

2013-02-16
23:42:26

Utveckling
Jag läser i Arena om att den teknologiska singulariteten
kommer att inträffa någon gång mellan 2030 och 2045.
Det är alltså då vi har skapat maskiner som är intelligen-
tare än människan, vilket leder till att dessa intelligentare
maskiner konstruerar ännu mera intelligenta. Oftast be-
skrivs detta som en katastrofal utveckling. Senast ikväll
jag en amerikansk dussinrulle Jordens undergång-Delete
på TV5 som handla om hur ett AI tar över jordens datorer
och då blir det pangpang men joden räddas genom att en
ung grabb implementerar känslor i AI.
Undergången har ju tydligast visats i Terminatorfilmerna
där maskinerna tar över och vi får det permanenta kriget.
Frågan är dock om det inte blir tvärsom. Maskiner kanske
skulle tycka att det inte var förnuftigt att 1% av jordens be-
folkning äger 40% av alla tillgångar, eller att det finns milj-
adärer och miljonärer i Indien men samtidigt 400 miljoner
som lever i absolut fattigdom (fler än i hela Afrika).Kanske
maskinerna inför total rättvisa för att detta är det bästa för
att de flesta människorna skall må bra.

2013-02-14
23:02:00

Den ytliga yttrandefriheten
Varje år delas det ut ett Leninpris i Varberg. Det delas
ut till författare som i sin gärning värnar yttrandefriheten
ur ett klassperspektiv. Det delas som bekant inte ut så
många pris med den motiveringen.
En av de största kritikerna till detta pris är Kjell-Albin Abra-
hamsson. Varje år det delas ut bereds han plats att skriva
huvudlöst och propagandistisk om priset och personerna
bakom samma  pris i allmänhet och Lenin i synnerhet.
Förra året kallade han Sven Lindqvist för kryptokommunist.
I år är det Maj Sjöwalls tur att råka ut för den antikkommuni-
stiske kolerikern KAA. Han refererar till en annan erkänd anti-
kummist vilken söker negligera Sjöwall/Wahlöös dekalog om
brott.
KAA argumenterar inte. Han kräks. I TV ikväll menade han att
SVT är enda programkanalen i världen där man skulle tillåta att
man diskuterade Lenin. Så mycket för öppen debatt och yttrande-
frihet.
Detta skall man tänka på när man vill inskränka rasisters rätt till
öppen debatt. De som vill stänga den debatten vill gärna gå vid-
are och stänga fler debatter. Yttrandefriheten skall vi värna och
vara mycket rädda om.
KAA försvarar en monarkistisk diktatur av feodal karaktär. Det var
nämnligen ett sådant system som störtades av den ryska revolut-
ionen 1917. Direkt efter revolutionen drog Sovjetunionen sig ur
Första Världskriget. Efter att krigshandlingarna slutade 1918 fort-
satte en lång rad stater kriget mot det nya Sovjetunionen. Vilka
stater utvecklar demokratier i krigstillstånd?
Ändå, mellan åren 1921 och 24 utvecklades demokratin i Sovjet
med NEP(Nya ekonomiska politiken). Under dessa år var Sovjet
världens mest jämlika samhälle. Under 20-talet utvecklades även
flera vetenskaper och inte minst kulturen blev en allmän angeläg-
enhet. Det är en helt annan bild än KAAs sjukjligt antikommunistiska.
Dessutom dog Lenin 1924 långt innan de utvecklade GULAG-lägrena
och massavrättningarna vilka Stalin stod bakom.
Massor kan skrivas om dessa år men KAA vill att detta skall jämföras
med nazism. Det är anakronism och total historielöshet. KAA är en
varm anhängare av de ryska tsarerna och det totalt inhumana sam-
hälle som de under århundraden plågade det ryska folket med. Han
är ingen demokratins förkämpe utan dess motsats.
man behöver inte vara en anhängare av leninism, jag är det inte, men
man måste se hur historien utvecklas och att den ryska revolutionen
är ett historisk centra som under 1900-talet var motorn i skapandet
av välförden i väst och störtandet av kolonialismen globalt.
Sovjet under Stalin och senare utvecklades till en supermakt som i
sitt vara på samma sätt drog kommunism och även socialismen i van-
rykte som vi ännu inte hämtat oss ifrån. Man måste se skillnaderna i
vad som sker under Lenin och senare.
 
 

2013-02-14
16:36:42

Lets talk about love.................

2013-02-13
23:34:25

Detta bör vi läsa
Det handlar om självstyre, om folksuveränitet, om att kunna kontrollera så mycket av det vi faktiskt kan kontrollera som möjligt. Att vi gemensamt beslutar över våra egna förutsättningar i så stor utsträckning som möjligt. Om vad som bör göras, vad som bör uppmuntras, vem som ska göra och hur vi ska göra det. Att försäkra oss om att det vi producerar kommer kollektivet till godo, i stället för bara några få. (Recension i Arbetaren).
 

2013-02-13
23:15:55

Bra med hen
Många gånger i mitt liv har jag skrivit texter där
det är osäkert om det skall vara han eller hon
och det känns överviktigt att skriva "han eller
hon" och då är ju hen alldeles utmärkt. Det
märkliga är ju att hen inte kommit in i vårt
språk långt tidigare.
SD avslöjar sig i sin inte bara rasistiska roll
utan också kvinnofientliga. Idag på Avpixlat
går man till storms mot att en folkpartisk an-
vänt hen i riksdagen. Avpixlat anser att det
finns en genusmaffia som ligger bakom och
av alla korkade konspirationsideer är väl det
en av de sämre.

2013-02-12
16:03:32

Autistisk utveckling
En autist har svårt att förstå sin omvärld. Han behöver tydliga
verktyg som hjälp att klara sig. Upprepningen är hans livlina.
Det påminner om religionens vara. En religiös håller sig till
sin urkund, Bibeln eller Koranen, och låter detta styra livet.
Att läsa samma kapitel eller sura gång efter annan ger tröst.
Även samhället i stort håller på att autistiseras. Vi vill ha mat
snabbt och enkelt och gärna utan störe variationer. Vi vill ha
underhållning där vi känner igen allt som visas. Film av idag
är så förutbestämt och alla filmer så lika att variation snarast
är en sensation. Filosofin är nämast ett reservat för en bildad
medelklass där man esoteriskt kan odla frågeställningar utan
att dessa någonsin hittar ut till samhället i stort.
Denna förenkling av livet ger tröst ett litet tag men ganska snart
blir meningslösheten ett gissel. Då hjälper bara tabletter och drog-
er.
En synonym till kultur är ju odling. Utveckling sker ju genom odling.
Idag är allt natur. Man skall inte anstränga sig och man skall helst
slippa tänka. Det ge en grogrund till stora enkla lösningar som inte
sällan slutar i katastrof.

2013-02-12
12:49:00

Om detta skall vi tala
I DN/Debatt idag skriver företrädare för LO om hur klass-
skillnaderna ökat de senaste åren. Det är detta som den
politiska diskussionen borde handla om och särskilt då
när Svenskt Näringsliv går ut i miljonkampanjer och häv-
dar att det stora hotet mot svensk ekonomi är om arbet-
are inte är återhållssamma i sina lönekrav.

2013-02-11
22:19:00

Vad fan pratar de om?
Ikväll var det debatt på Publicistklubben och det handlade
om näthatet. Men jag satt och väntade på att någon skulle
ta upp den ideologiska grunden för näthatet men jag fick vän-
ta förgäves.
Det handlade om att journalister skall få vara dumma eller att
journalister inte skall vara dumma. Avpixlats redaktör kontrade
med att då fulmedia är dumma måste också Avpixlat vara dum-
ma.
Hetsen mot invandrare och vanföreställningar om islam lämna-
des därhän. Hetsen mot kvinnor och allmän vänster lämnades
därhän.
En öppen debatt kommer inte att rädda landets utsatts grupper.
Om landets utsatta grupper skall kunna leva drägligt krävs orga-
nisering och politisk kamp. Det behövs en renässans för de gam-
la folkrörelserna och skapandet av nya.

2013-02-11
16:16:00

Nu löper rasisterna amok
Det finns en nätttidning som heter Dispatch och som drivs
av bl a Ingrid Carlqvist. På Avpixlat har hon nu fått totalt
hjärnsläpp. Ur atikeln:
Är ni nöjda nu, vänsterextremister .....Är ni medvetna om att det är på grund av ert stöd för de allt brutalare islamiseringskraven i Västvärlden, som dessa mördare kan fortsätta operera fritt i våra samhällen?
Men jag gör mig inga förhoppningar om er. För ni har målat in er i ett hörn där ni i er iver att vara ”goda anti-rasister”, inte ser skogen för alla träd. Ni ser inte att det är ni som är det stora hotet, ni som ursäktar mördare och terrorister med taskig barndom och ”utanförskap”. Det är ni som har lagt allt fokus på Breivik och struntat i terroristerna som skulle skära halsen av journalisterna på Jyllands-Posten och kasta ut deras huvuden på Rådhuspladsen. Det är ni som gullar med terrorister och ursäktar deras brott.
Här hackar det rejält.
Breivik mördade 69 människor.
Hur många har i Norge, Sverige eller Danmark har mördats av islamister?
 
En genial koppling den mellan vänsterextremister som försvarare av
islamitisk terrorism (I Avpixlats värld är alla till vänster om moderaterna
vänsterextremister...jo, en och annan moderat än nog också vänsterex-
tremist)
 
På 90-talet skapade Ny Demokrati den politiska grund som födde Lasermannen.
2000-talets stora hatare med nämnda Dispatch och SD och liknande skapade den
politiska grund som än så länge givit oss en Breivik.
 

2013-02-11
15:54:00

Jag, en multikulturell kulturberikare
När jag läser på Avpixlat och liknande rassesejter slås
jag av ingen av dem som skriver någonsin satt sin fot
i de områden de anser vara våldsamma och islamitiska
getton.
När jag läser  av deras motpol så slås jag av inte hell-
er de någonsin satt sin fot i någon av dessa getton och
har de gjort det så har de sedan länge flytt till något
medelklassreservat.
Diskussionen förs av människor som inte bor eller berörs
av vad som sker i de s k gettona.
Därav följer att diskussionen inte handlar om oss som
bo här.
När bilar brann i Backa och när bussar utsattes för sten-
kastning var de flera som satte sig och frågade sig om
varför detta skedde. Det fanns ingen diskussion om kul-
turellt eller etniskt ursprung. Det fanns inge diskussion om
islam.
Vi diskuterade om vilka som kunde ha deltagit och varför de
gjorde det.
Dessa diskussioner mynnade ut i att klubben Hisingsbacka FC
öppnade upp för ett nytt fotbollslag och även öppnade upp sina
lokaler för verksamheter tre till  fyra kvällar i veckan med fokus
på onsdag , fredag och lördag.
Det är två år sedan nu. Det nystartade Backa BK lever och det
fungerar både på och utanför plan.
Igår låg en decimeter snö på vå plan. Då kom grabbarna i Backa
BK med skyfflar och bilar och vi rensade planen och gjorde den
spelduglig på 45 minuter.
Möter man folk med respekt får man respekt tillbaka.
Ger man människor ansvar tar de ansvar.
Vi lär barn här att alla har en plats och att barn av annan etnisk
härkomst skulle ha något emot svenska särdrag är fel. De små
barnen i Backa bukar kalla mig för jultomten och de äldre kallar
mig för viking. Se där hur en riktig mångkulturell kulturberikare
kan agera.
 
 

2013-02-11
00:43:00

makt 2
När nu det pratas om hatbrott så svarar högern och
rasisterna med ett lika-för- lika perspektiv. Det är en-
ligt dem lika illa om en blatte som är i minoritet hånar
en etnisk svensk som tvärsom.
Det är lika illa när en kvinna hånar en man som tvärs-
om.
Det är lika illa om en bög hånar en heterosexuell som
tvärsom.
När det riktas kritik mot hur staten behandlar romer kom-
mer SD farande med att romer få skylla sig själva då de
inte lever som man bör. Om romer inte vill foga sig så bör
de hånas. Man kan tycka att SD om några borde fundera
över detta. De anser sig ju själva vara förföljda.
 
I vilket fall kan man aldrig jämställa en minoritets yttringar
med en majoritets.
De flesta av oss tycker om när makten gisslas.
Inte så många av oss gillar när minoriteter hånas.
Det handlar om makt.
 
Om man gillar negervitsar så har man ett uppenbart problem
med sin självuppfattning i allmänhet och sin människosyn i
synnerhet. Samma sak med judevitsar.
I SDs fall blir det dubbelt. De är en minoritet som i huvudsak
drar till sig svenskfödd underklass. När de hånar makten är
det i sin odning men tyvärr ger de sig på de som är längst ner
på samhällsstegen och gör dessa skyldiga till alltings jävlighet-
er. Det är inte i sin ordning.
 
 
 

2013-02-11
00:30:09

makt
Om någon tror att vi lever i en perfekt värld där alla
behandlas lika så bör man ta en titt på hur media be-
handlar frågan om drönarattacker och sedan jämföra
detta med det som kallas terrorism.
USA ,världens enda supermakt, har tagit sig rätten att
världen över angripa mål med förarlösa plan vilka släp-
per bomber med allt annat än kirurgisk precision. Allt
som oftast dör civila i dessa attacker och det uppmärk-
sammas knappt. Inga namn eller bilder på offren.
Jämför det när en självmordsbombare sprängt sig själv
och tagit med sig människor i döden.
USA agerar från en total hegemoni där man försvarar el-
ler utvecklar sin makt.
Självmordsbombaren utifrån ett maktlöst perspektiv.
Blott självmordsbombaren fördöms.

2013-02-09
22:39:00

Politik i upplösning 3
De arbetslösa vita pojkarna och de arbetande svenska männen
kämpar idag mot i synnerhet kvinnor, invandrare och människor
som inte är heterosexuella.
Det är en politisk, emotionell och intellektuell härdsmälta.
Denna allt större grupp av människor organiseras i huvudsak av
SD. Dess ledning försöker att föra sig och lindar in sitt budsakp i
något som skall likna en politisk ide. Under ytan bubblar dock ski-
ten och det bubblar rejält.
Vissa säger att man skall möta dessa politiskt. Hur skall det gå till?
Skall vi resonera om att araber och negrer inte delar våra kultuella
värderingar? Vilka är deras och vilka är våra?
Skall vi diskutera att 99.86 av svenskar och 99.73 av invandrare in-
te gruppvåldtar?
Skall vi diskutera att kvinnor utsätts för de mest vidiriga och fega kränk-
ningar bara för att de kämpar för kvinnans lika rättigheter gentemot män-
nen?
Skall vi diskutera hur vi skall göra det lättare för alla de som är heterosex-
uella och på motsvarande sätt göra det svårare för de som inte är hetero-
sexuella?
Vad jag förstår skall vi lyfta uråldriga fördomar på ett högre plan och disk-
utera detta? Varför?
De fördomsfulla som organsieras av SD lyssnar inte till sakfrågor. De har
bestämt sig för en världsbild som de inte viker ifrån. Skulle man diskuterat
med Hitler och NSDAP 1928? Det gjorde man. Det gick inte bra.
Kampen idag är defensiv. Det handlar om att samla alla goda krafter och
visa att vi är större och starkare än de. Inget annat.
 
 
 

2013-02-09
22:38:44

Politik i upplösning 2
I Konflikt i P1 handlade det idag om Sydafrika. Utgångs-
punkten var skotten mot de strejkande gruvarbetarna för-
ra året.
När ANC kom till makten och apartheid föll var det många
som förväntade sig ett nytt och bättre samhälle. Klassskill-
naderna skulle raderas och det rika Sydafrika skulle blom-
stra.
Det blev inte så. De svarta blev som grisarna hos Orwell.De
blev mer jämlika än andra.
Sydafrika förvandlades till en korporation. Kampen har komm-
it att stå mellan olika folkgrupper där de fattiga varit de stora
förlorarna. Fattigdomen bland svarta är idag större än under
apartheid. De fattigas barn går i sämre skolor än under apart-
heid.
De rika svarta har dock fått det bättre. Mycket bättre.
Sydafrika kopierar den amerikanska utvecklingen. Det klass-
lösa samhället gav oss några få rika svarta som kunnat ta del
av den stora kakan. De vita har kvar sin ekonomiska makt och
det intenationella kapitalet har fått fickorna fulla.
Så kan en revolution förfelas och misslyckas.

2013-02-09
22:31:49

Politik i upplösning
Igår läste jag att över 16% av LOs medlemmar röstar på SD.
Det är bara socialdemokraterna som har en större andel av
fackets röster. V-partiet har färre än SD. V-partiet har färre
än moderaterna.Är detta ett problem för V-partiet?Det verk-
ar inte så.
Socialdemokratins kris startade med den s k Tredje vägen
vilken representerades av Blair, Schröder och Persson. Un-
der några år var de kapitalets vaktmästare. När hjulen rulla-
de tog de åt sig äran av att ge de rika enorma vinster och
skyffla smulor åt massorna. Så satte bankkrisen in. Social-
demokratin valde att rädda bankerna och ta bort smulorna.
Då fick de skulden och de som ville berika de rika ännu mer
oförblommerat gav dem skulden och fick makten som tack.
Socialdemokratin trodde att de kunde göra ingenting och li-
ta till det kapitalistiska systemet. Nu kan alla se att allt är på
väg åt helvete. Alla utan socialdemokratin. Juholt och vänst-
erna inom partiet gav hopp i Sverige men det krossades bru-
talt. Med största sannolikhet kommer vi att se ett närmande
mellan socialdemokratin och moderaterna, eller så väljer någ-
on av de stora att samarbeta med SD. I vilket fall nämar sig
ett helvete med stormsteg.

2013-02-08
02:09:00

Skottlossning i Backa?
GT och GP gick ikväll ut med att det varit skottlossning
mot Buss 18 och 19. De första skotten skulle ha avloss-
ats 15.51 och alltså i fullt dagsljus.
Vem skjuter med vapen mot en buss mitt på dagen?
Det är nog så att det är busstreck och stenar det hand-
lar om. Det är mycket oseriöst av tidningarnas nyhets-
ansvariga att släppa så okontrollerade nyheter.
Det kommer aldrig att meddelas imorgon att det bara
var stenar det handlar om.
Varför denna vilja att sprida rädslor?
Vem tjänar på det?

2013-02-08
02:05:23

Den privatiserade
Den stora urholkningen av solidaritetsbegreppet och med
den istället hyllade atomiserande individualismen ger sto-
ra problem i samhället.
De rika och mäktiga behöver inte bry sig så mycket då de
bygger in sig i stora villaområden eller gathed communities
med kameraövervakning och vaktfirmor men för oss andra
dödliga blir våldet och hotet om våld något som skymmer
sikten.
Varje mord i Sverige kommer upp som förstanyhet i våra med-
ier. Därför upplever vi att mord är vanligare än vad det är. Mord
mot okänd person är trots allt oerhört ovanligt.
Det stora hotet är istället att en uppväxande generation värde-
sätter det privata före det allmänna. Om du då inte har några
pengar står den kriminella vägen som den närmaste vägen.
Bilen och kläderna är dina varumärken. Vad du har är allt.
Vad du är blir ointressant.
I denna ytans kultur blir också etnicitet ett varumärke. Om
man med SD i spetsen gör krimininalitet till en fråga om et-
niskt urspung spelar det ingen roll att 91,28% av alla invan-
drare aldrig misstänks för brott(ännu färre fälls).Det är de 8,
72% som styr tankarna. Gruppvåldtäkt, som har blivit ett in-
vandrarrnas varumärke ditklistrat av SD&CO, utförs inte av
99,78% av alla invandrare.
För att skapa trygghet krävs organisering. Endast stora orga-
nisationer med stabila program vilande på solidaritetens grund
kan göra något åt privatiseringen, atomiseringen och den ökan-
de rasismen.

2013-02-07
15:19:17

Varat bestämmer tänkandet
Jag har levt ensam i mer än ett decennium och tiden
eroderar all längtan efter att inte vara ensam. Det är
inte ofta jag tänker över detta och när jag gör det är
det ofta i negationer.
Jag märker av det när jag läser eller ser på film, min
förståelse för relationsproblem är nästan nere på noll.
Jag har blivit reduktionist.
Jag kokar ner alla problem till att bli ett minimum.
Om ett par säger sig ha problem gäspar jag och tänker,
skilj er då för ihelvete.
Om ett par säger att de har sexproblem tänker jag, knulla
någon annan eller dig själv , men sluta gnäll.
När jag levde i förhållande läste jag Alberoni och Fromm
och tyckte de var geniala. Idag tycker jag att Alberoni är
ingenting av värde medans Fromm fortfarande är ett geni
men då ur ett samhälleligt perspektiv.
När jag fick barn läste jag massor om uppfostran och barns
utveckling. Jag läste den famösa Barnaboken och jag läste
Spock. Idag läser jag inget av detta. 
Jag kan fortfarande läsa om pedagogik men då mer ur ett
vetenskapligt allmänt perspektiv.
Jag har ännu inte börjar intressera mig för pensionsfrågor eller
geriatrik. Snart är tiden inne för det.
 

2013-02-07
11:46:56

Det stora och det lilla hatet
Det är fascinerande att läsa hur Avpixlat och SD vill
relativisera hat. I deras värld är det jämställdt att sä-
ga "jävla neger" med "jävla svenne". Deras syn på
makt är något grumlig. En stor majoritets utfall kan
inte jämföras med en minoritets.
I könsfrågan gör de en jättegrej av att Pär Ström slut-
at att engagera sig i mansfrågor. Samma Ström som
är en offentlig person har öppet blivit hånad och av
personer som är helt öppna i sin kritik. Det är inte hat.
Det får alla leva med.
Det är det anonyma som är hatets kärna. Folk som i
det dolda hotar och äcklar sig.
Hela rasistsfären gick i taket över Mazettis könika i ICA-
kuriren, men hon var öppen. Hon gick inte till personliga
angrepp.
Frågan om hatet är inte bara en fåga om etnicitet. Det
är också en fråga om kön. En ung tjej som kritiserar H&M
fö att de använder Tupac i reklamen får en flod av hat och
äckel över sig. Tupac var ju kriminell och skrev texter som
tilltalar unga arga män som vill bekräfta sig själva med att
råna, våldta och kränka, misshandla och mörda. Tupav var
en stor skit som gav gängkriminalitet ett romantiskt skimm-
er.
Det hat som företrädesvis unga invandrargrabbar gav tjejen
som ställde kritik var av samma art som det nassar och ras-
sister brukar ösa över kvinnor som skriver om jämställdhet
och antirasism.
Jag tycker ändå att Avpixlat och SD är roande när de jämför
kvinnor och mäns hat. Vilken man skulle känna skräck över
att hotas, fysiskt, av en feminist om än en kraftig en?
 
 
 

2013-02-05
23:59:19

Det var bättre förr
För många år sedan tillhörde läsning av tidningen Arbetet
en daglig rutin och i synnerhet läste jag vad Sven E Olsson
skrev om film. När han gav en film fem drakar då visste jag
att det var dags att rörs sig till biografen. Det fanns en läng-
tan i detta. En uppbyggd förväntan. En process.
Allt det där är borta idag. Nu trycker jag på några knappar
och ser allt på en liten skärm. Allt flyter ihop. Inget blir rikt-
igt bra. Jag bygger upp en föväntan runt The master som
jag skall gå och se, men något annat ser jag inte fram emot.
Utbudet är närmast katastrofalt dåligt. Antingen gös det inte
bra film längre eller så har alla distrubitionskanalerna slamm-
at igen.Den unkna amerikanska filten har lagt sig över och
kväver allt levande.
Jo, Äta Sova Dö ser jag fram emot att se.

2013-02-05
23:50:02

Förebild
Ken Loach är inte bara vår tids främsta regissör utan han
lever också som han lär. När han skulle ta emot ett pris på
Torinos filmfestival fick han reda på att festivalen sänkt lön-
er för städ- och bevakningspersonal.Loach vägrade då att
ta emot priset.
-Det vore svagt och hycklande att ta emot priset och bara fälla
 några kritiska kommentarer:Vi kan inte säga en sak på filmduk-
 en och svika det i våra handlingar.
 
 

2013-02-04
12:12:00

Hönsgård
Stefan Fölsters rapport som visar att många kommuner i
Sverige med få invandrare ä större problem än de med många
invandrare har rört om i grytan.
Avpixlat få man rena snurren. Helt plötsligt skiver man om
ekonomisk kris, arbetslöshet, dålig regionalpolitik och med det
avflyttning som orsaker till att folk tar emot bidrag. Ett helt stycke
utan att skylla på invandrare! Det tar man senare igen genom att
skriva att det ändå kan handla om den andra generationens invand-
rare. Fast så vänder det igen och alltings fel är ändå de invandrare
som är från fel kulturer, alltså negrer och araber.
När en rapport från en nyliberal får fascisterna på Avpixlat att tre
gånger lägga fällben på sig själva kan ju inte utmaningen vara så
stor.
Avpixlat är fascister. Sverigedemokraterna är fascister. De ser inga
klasser bara ett folk. Ett folk mot andra folk. Vissa folk är bättre än
andra folk och det styrs av antalet pigment i huden. De anser också
att kvinnor som strider för kvinnors rättigheter är batikhäxor och tok-
feminister. De anser att alla som tar strid mot rasism är vänsterextrem-
ister. De tar strid för traditioner och familjen. Vi mot dem.
Det handlar alltså om fascism med starka nazistiska inslag. Utveck-
lingen av NSDAP i Tyskland under 20-talet påminner om SD. Där
NSDAP stigmatiserade juden och gjode juden till det ondas rot där
gör SD idag samma sak med invandraren.
Hur SD nu skall förklara att de största bidragstagarna och där den
största sociala utslagningen finns är kommuner med usel regional-
politik, nedlagda företag med följande hög arbetslöshet skall bli in-
tressant att följa. Då flera vämländska kommuner pekas ut kanske
man kan hitta någon genetisk lösning?
 
 
 
 

2013-02-03
22:44:21

Personlig svaghet
Jag har under mitt liv varit förskonad från allvarliga
sjukdoma eller skador. Några brutna tår, några brut-
na fingrar, en vedervädig halsfluss, två omgångar av
tandvärk som nästan slutade i självmord och så rygg-
en som jävlas någon gång vartannat år.
Jag har sällan förkylningar eller influensa. Nu har jag
haft det sistnämnda under några dagar och det gör
mig till en liten och sur människa. En bitterkuk.
Mitt humör går i botten. Jag tycker att alla människor
är tråkiga alternativt dumma i huvudet. Alla filmer som
görs eller har gjorts är ren skit. Alla böcker som skrivs
är pretentiös smörja.
När jag blir så jävlig tänker jag på Antonio Gramsci den
italienske kommunisten som greps av Mussolinis fascis-
ter 1926 och som höll honom isolerad i åtta år i en fuk-
tig cell vilket till slut tog hans liv. Han hade bölder över
kroppen och var ofta sjuk. Trots denna misär skrev han
under hela tiden. Han skrev brev som var uppmuntrande
för andra och han fortsatte sitt teoribygge vilket än idag
ha betydelse i diskussionen om hur samhället ser ut.
Han var en stor man.
Nu när jag är sjuk tänker jag:fuck him!
 
 

2013-02-03
19:37:52

Uppochner
I vår ideologilösa tid hamnar politiska frågor lite
varsomhelst. SD och dess nassesvans ställer en
del riktiga frågor om makten men deras svar är ju
både en emotionell och intellektuell katastrof.
Nu släpper Stefan Fölster en rapport vilken säger
att det är vanligast med sociala problem i kommu-
ner med få invandrare. Intressant, men Fölster till-
hör den nyliberala grupp som vill ha öppna gräns-
er i syfte att få in massor med fotfolk i syfte att kun-
na hålla ner löner där arbetarklass skall hållas oor-
ganiserad och slåss mot varandra för smulor från
de rika mannens bord. Ingen internationell solidar-
itet där , annat än de rikas solidaritet med varandra
över alla gränser.
Jag får problem när jag hamnar i samma båt som
nyliberaler.
Om man anlägger ett klassperspektiv så ger ju det
vid handen att invandrare är ointressant som grupp.
Iranier eller irakier kan ju vara fascister eller komm-
unister. Det är deras åsikter och politiska handlande
som är intressant inte deras etnicitet. Mitt förhållan-
de till iranier har ju kantats av möten med nazister
och diktaturanhängare(shahen av Iran)dock ingen ji-
hadist men i huvudsak vanliga och trevliga människor.
Bara det att vi diskuterar etnicitet gör att SD håvar in
röster. Vi skall diskutera sociala vara och klass.
 
 
 

2013-02-02
20:46:58

saker att bli upprörd över
Igår tittade jag på Skavlan. Orsaken var att en av mina
litterära hjältar Jon Michelet skulle vara med. Michelet
levde upp till sin hjältestatus. För den som inte läst Mich-
elet finns ju massor att ta av. Hans har skrivit ett stort an-
tal krimböcker med Thygesen som sin Wallander. Han har
tillsammans med Dag Solstad skrivit fem böcker om VM i
fotboll från turneringarna 1982-98( bland det mest intressan-
ta som har skrivits om fotboll när fotboll är mer än bara fot-
boll). Det finns inget översatt till svenska sedan 1991.
Men i programmet fanns också den vedervärdiga Anna Wahl-
gren. Hur kan man offentligt ta krig mot sin dotter? Även om
dottern har fel(vilket jag inte tror) kan man inte ärerädda sig
själv på sin dotters bekostnad. Vem kan överhuvudtaget tän-
ka sig att nu köpa Barnaboken? Jag tillhörde dem som köpte
den och tyckte mig lära mig något på 80-talet.
Lyssnade idag på Medierna där journalistkändisen Niklas Svens-
son har haft ett jättepartaj med politiker och makthavare. Svens-
son hävdar att det är bra att umgår med eliten och att därigenom
kan få tips till nyheter. Det är som läkare som säger att de inte alls
korrumperas när läkemedelsföretag bjuder på föreläsningar och
flotta semestrar. De är kloka och väljer preparat efter duglighet.
Säkert! Snacka om hälla bensin på brasan i diskussionen om PK-
media. Det värsta är att hat- och nassesejterna faktiskt har rätt i
frågan om likriktining i Sverige. Det korporativa växer sig starkare.
Makten konsolideras. Det tragiska är ju bara att hatsejterna inte
drar en annan politisk slutsats att de vill ha bort makten för att få
utvisa icke-etniska svenskar. Det är alltså att ersätta ett dolt korp-
orativt samhälle med ett öppet fascistiskt.
F ö tycket jag det är bättre att vara frisk än sjuk.
 

2013-02-01
07:52:00

Underlag till blodiga revolutioner
140000 miljarder kronor är en uppskattad siffra på hur mycket
pengar som de superrika och storföretag undanhåller stater
för beskattning. Ren jävla stöld med andra ord. Tänk vad des-
sa stulna pengar hade kunnat kommit till nytta.
Alla EU-staters problem skulle vara som bortblåsta. Vi skulle
få en massa investeringar inom offentlig sektor och en rejäl in-
jektion i välfärdsprojekten. Vi skulle kunna göra enorma sats-
ningar på klimatsmarta samhällen och i princip kunna utrota
barnfattigdom och svält och undernäring.
Motorn i detta bedrägeri är bankerna. Det är exempellöst omo-
raliska. De hjälper de snuskigt rika att placera allmänhetens peng-
ar i små skatteparadis eller i banksnuskstaten nummer, Schweiz.
Det blir värre. För några år sedan fick skattebetalarna i det här lan-
det via skatten betala 300 miljarder till bankerna som slarvat med
sina pengar och lånat ut till ren skit. I år går bankerna med miljard-
er i vinst. Inte ett ord om att betala tillbaka till skattebetalarna utan
pengarna går till aktieutdelning och bonusar.