leifsjoqvist

2013-07-31
01:16:00

Motstånd
En kvinna går ut i Aftonbladet och kräver förbud mot
sexistisk film. I kommentarerna hånas hon och de två
linjerna som kommer fram är: konkurrera ut underhåll-
ningen med egna filmer och att hon är tråkig feminist.
Igår såg jag Olympus has fallen som är en actionfilm
med stor budget för att göra filmen och lika stor för
att lansera den. Filmen är ju så löjlig att det är ett uni-
kum att den inte totalsågas. Kollar snabbt och såg att
ett icke litet antal intellektuella zoombies ansåg filmen
vara bra. Alltså, nordkoreaner gör en attack mot Vita
huset och tar presidenten som gisslan. Amerikanska
plan och supersoldater försöker frita gisslan. Alla dör.
Men Butler kan. Han ensam fixar biffen mot dessa sup-
erterrorister. jag slutade räkna när han dödat tio men
skulle tippa på att han kan konkurrera med Rambo 2
som slaktade 69 stycken i sin film. Vem tror förutom
ett antal amerikanska regissörer och tokhöger att
Nordkorea skall anfalla USA?
Detta anses vara underhållning. Det är lika bra under-
hållning som McDonalds serverar nyttig och närings-
rik mat. Då jag faktiskt kan njuta för stunden av en Big
Mac blir liknelsen haltande, filmen gör mig bara förban-
nad.
Under borgerligheten storhetstid fanns en mission om
att föra ut kultur till massorna. Det fanns en kultursyn
som sa att det var av värde om inte allt som man såg
på teatrar, läste, lyssnade till eller såg på bio bara var
passerad kost som glöms av så fort boken slås ihop
eller ridån går ned. Motståndet hade ett värde. Tänk-
andet hade ett värde. Reflektionen hade ett värde.
Det fanns en evolutionär tanke även hos borgerlighet-
en att saker kunde bli bättre, att saker kunde utveck-
las. Om man har den åsikten idag är man feministisk
bitterfitta eller icke avskjuten stalinist.
Är det tomheten som eftersträvas. Ett liv utan några
friktioner.Ett liv där inget skall ifrågasättas och ännu
mindre föras upp till diskussion.
Om svaren är jakande då står vi inför tomhetens rike
och vad är väl livet värt då?

2013-07-29
13:23:06

En maktmänniska
Hun Sen sägs ha vunnit valet i Kampuchea. Det misstänks
att det förekommit valfusk. Det vore inte osannolikt att en
av historiens mest maktkompententa despoter fuskat. det
verkar snarare troligt.
Hun Sen var med i röda kmererna under Pol Pot. 1977 efter
interna bråk i röda kmererna flydde Hun Sen till Vietnam.
1979 kom han med de vietnamesiska trupperna som ocku-
perade Kampuchea och störtade de röda kmererna. De nya
regimen som var en vietnamesisk lydregim leddes av Hun
Sen. 1985 drog Vietnam tillbaka sina trupper med Hun Sen
vid makten som en försäkran att deras intressen skulle till-
varatas.
Hun sen har suttit vid makten sedan dess och fortsätter allt-
så efter gårdagens val.
Han har sålt mark i Kampuchea till utländska intressenter och
ingen vet hur mycket han tjänat på det. Makt är allt för Hun Sen
oavsett ideologier eller hur länderna runt honom förändras.
Han har också sett till att hans barn har fått centrala positioner
för att kunna fortsätta regerandet i Kampuchea.
Hun Sen har kunnat sitta vid makten av egentligen en enda or-
sak: människor rädsla för röda kmererna. Inget kan vara värre
än den röda terrorn under Pol Pot.
Så ännu en gång visar historien hur goda ideal och höga tankar
om ett bättre samhälle vänds till sin motsats och i dess efterföljd
kan motståndare till dessa ideal och höga tankar styra endast
för att slippa dessa just detta.

2013-07-29
01:38:22

Frihet
Andrei Nekrasov gjorde serien "Farväl kamrater" vilken handlar om
kommunismens uppgång  och fall. Det är en mycket bra serie som
skapar många följdfrågor. De sista avsnittet är det emst intressanta
och handlar om Sovjetunionens fall. Det är fascinerande hur lätt det-
ta repressiva system föll sönder när det väl kom i gungning.
Den unga kvinnan som ledsagar oss genom alla avsnitten har en far
som varit med. Hon ställer frågan till honom i sista avsnittet hur han
kunde stödja ett dylikt system.
Han svarar att det fanns ett gott syfte. Det blev inte som det var tänkt.
Sedan säger han någonting centralt: man kan inte påtvinga folk reform-
er, hur vällovliga de än är, om det inte är det folk vill ha. Viktigare för
människan än matriella fördelar är en upplevd frihet.
Då tänker jag på dokumentären om Göteborg från igår. Den ansvarige
socialdemokratiske kommunalpolitkern svarar på frågan om varför man
river i Haga, Annedal, Landala och Olskroken, att bostäderna där inte
är människovärdiga. På följdfrågan att  många anser att de vill bo kvar
och att de trivs ler han och svarar att de i princip inte vet sitt eget bästa.
Han tycks veta. Han vet vad som är bäst för folket.
Man skall inte lura sig att tro att borgerliga politiker i Göteborg svarat
annorlunda. Göteborgsandan samlar alla politiska partier och med dem
ingår också den övriga ekonomiska makteliten. Politiker ville väl. De
ville bygga bort de fattiga och i deras tycke vanvårdade husen( de var
vanvårdade av den enkla anledningen att ägarna inte renoverade och
underhöll i syfte att få allt att förfalla snabbare så att man enklare kun-
de riva och bygga nytt).Den politiska maktens vilja sammanföll med den
ekonomiska maktens dock med den skillnaden att de senare ville göra
profit( ingen vet hur väl den ekonomiska makten gynnade våra politiker).
Bägge grupperna sket i kultur och tradition.
Självklart kan inte Göteborg jämföras med Sovjet vad gäller förtryck.Det
fanns och finns också möjlighet i Göteborg att rösta eller protestera utan
att bli förföljd eller fängslad. Men korrumperade eliter kan skapa utrymme
för sig själva även i till synes öppna system.
Sålunda är frihetsbegreppet svagt. Det kan användas hursomhelst. Det
är skillnad på den frihet som konservativa i USA pratar om och den frihet
som förtryckta folk på många ställen i världen ropar efter.
Makt, oavsett hur den konstitueras, korrumperar. Vad varje system som
efterstävar verklig och reell frihet måste inbegripa är motmakter. Klara
och strukturerade motmakter.

2013-07-28
01:59:54

Göteborgsandan och rivningshysterin
I en serie som nu går på SvT visas bilder från
det gamla Göteborg. Det gamla och för evigt
bortrivna Göteborg. Stadsdelar som Annedal,
Masthugget och Olskroken revs närmast i sin
helhet. Det ersattes med fula lådor i samtliga
stadsdelar.
Det är enkelt att se vad som är bäst boende.Om
man ställer sig vid Redbergsplatsen och tittar ner
mot centrum ser man ett gigantiskt och operson-
ligt block av gult tegel i låda efter låda. Om man
tittar åt andra håller ser man renoverade hus som
behåller tradition och liv.
Varför kan man fråga sig?
Orsaken var att det fanns ett samspel mellan våra
politiker(partifärg utan betydelse) och byggherrar.
Rev man stadsdelarna kunde man bygga nytt och
massor av profit kunde göras. Ingen vet hur många
resor och presenter och gåvor som utdelades und-
er tiden.
 
Beslutet om att riva togs tidigt. Man renoverade ell-
er reparerade överhuvudtaget inte i dessa områden
under närmare trettio år. I den lägenhet vi bodde i
från 1957 till 1973 gjordes överhuvudtaget ingen-
ting och inte heller huset gjordes det någonting med.
Det var medvetet. Husägarna, Göta lejon och Rosen,
ville att det skulle förfalla. De ville ha bort folk så att
de kunde börja riva och bygga nytt.
Jag minns vad min mor berättade när hon hade besökt
husägare Rosen när det började att ramla ner sten från
taken på gården där vi barn lekte. Det svar hon fick när
han ville ha åtgärder för att barnen inte skulle skadas
var: jaja, det är bara att flytta.
Göteborg är den stad som rivit mest av de flesta äldre
städer i världen. Det borde utredas hur det kunde gå
på det viset.
 
 

2013-07-27
15:15:00

Usel recension
Fria tidningen säger sig vila vara ett alternativ till den etablerade
pressen. Det är den. Men synfältet är smalt. Här regerar maktord-
ningsperspektiv framför klassperspektiv.
Istället för klass vill man ha rasperspektiv. Vitt mot svart.
Istället för klass vill man ha genusperspektiv. Man mot kvinna.
Självklart står hbtq-frågorna högre än klassfrågorna.
Mest vill man värna djuren och och göra alla till veganer.
 
Det blir tydligt när man recenserar Kristian Lundbergs senaste
bok, En hemstad:Berättelsen om att färdas genom klassmörkret.
Det handlar om Lundbergs tuffa uppväxt. Om kamrater som inte
längre finns som gick bort i förtid. I en intervju säger han att han
skildrar detta med stor vånda. De kan ju inte längre föra sin talan.
 
Recensionen skjuter in sig på två saker. Det finns bara två kvinnor
med i berättelsen varav en är en sjuk mor.
Mest upprörd är dock recensenten över att en pedofil kallas för
bögen.
Lundberg skildrar sin uppväxt. Han skriver som det var inte som
han skulle vilja att det var. Vi denna tid var blottare, pedofiler ell-
er homosexuella helt enkelt bögar(i ordet negativa markering).
Homosexualitet var vid denna tid för det stora flertalet, så också
där jag växte upp, det mest förhatliga. Jag kan inte minnas att
vi någonsin gjorde skillnad på bögar och pedofiler. Det var samma
skit, som vi såg det.
Men, Lundberg vill synliggöra vad klassförtryck gör med människor.
Det är det stora i berättelsen.
Det missar man med maktordningsglasögon.

2013-07-27
14:53:42

Intressanta böcker
Deon Meyer är sydafrikansk författare. Han skriver romaner från
ett modernt Sydafrika. Det är ett djupt splittrat land. Ekot från his-
torien har ett starkt genomslag i det som sker idag.
Meyer skriver om de ökande klassklyftorna och vad de för med sig.
Efter apartheids fall ligger den grundläggande strukturen fast. Klass-
samhället har cementerats. Den korrupta vapenförsäljningen kan idag
säkras med att man tar in ANC-medlemmar i styrelserna och insynen
blir minimal. De rika vita suger in de rika svarta och klassförtrycket ökar.
Huvudpersonen Lemmer är livvakt. Han har tidigare varit livvakt åt¨land-
ets jordbruksminister och han minns ett samtal:
"Han knackade sin pipa mot stenen och sa, umuntu ngumuntu ngabantu.
 Vet du vad det betyder?
 Nej, sir.
 Det är zulu. Det är därfrån ordet ubuntu kommer. Det kan betyda många
 saker. Vi kan bara vara människor genom andra människor.Vi är en del
 av ett större sammanhang, en större grupp.Vare sig vi vill det eller ej.Det
 innebär att vi aldrig är ensamma, men det innebär också att skador som
 drabbar andra också,drabbar dig. Det innebär medkänsla, respekt, broder-
 lig kärlek, barmhärtighet och empati.
Den sista safarin
 
Det är ingen nackdel att Meyer också skriver så att man måste vända blad.
I särklass en av vår tids mest intressanta författarskap.
 
 

2013-07-27
14:31:56

Vad är demokrati
1991 vann islamister valet i Algeriet. Det blev en miltärkupp som
ändade demokratin och ersatte den med diktatur. Väst jublade.
Hamas vann valet i Gaza. Detta sågs som ett hot mot hela regi-
onen men främst för Israel. Sanktioner infördes. Hamas förklara-
des vara terrorister. Väst jublade.
Muslimska brödraskapet vann valet i Egypten. Bildade regering.
För någon månad sedan genomfördes en militärkupp. Den lagliga
regeringen störtades och ersattes av en militärdiktatur. Väst jublar.
 
Demokrati är inte längre folkvälde. Demokrati är vad som godkänns
av väst.
De flesta kanske tycker att det är bra att islamister störtas men det
handlar om vad folk väljer i första hand.
Anledningen till att islamister störstas är inte religion eller demokrati
utan det handlar om tillgången till marknader och då i synnerhet till-
gång till råvaror.
 
Det kan kontrolleras. Varför störtas inga dikaturer som är generösa
till väst med sina naturtillgångar och öppna för väst marknader?

2013-07-27
14:16:54

Konstigheter i samtiden

Just nu pågår den muslimska fastemånaden. Ramadan. I augusti är det dags för jazztrummisarnas fastemånad. Rambedamdedamdan.

 

Apropå Ramadan. Det här med att kvinnor ska svepa in sig i ambulerande enmanstält. Hur tänkte Allah då? Är islam en sorts scoutrörelse?

 

För de två tweeten får Jonas Gardell kritik. Obegripligt. Det är vår plikt

att kritisera och driva med religion. Islam inget undantag. Det får inte bli så

att bara nazister kan kritisera islam.

 

Jag läser i Filter att Dennis magnusson satt upp en pjäs om Agneta Fältskog

och Gert van der Graafs förhållande. Han var truckförare och hennes stalker.

De blev ett par. Intressant historia. Någon frågar om Magnusson frågat Fältskog

vad hon tycker om detta. Ingen frågar Graaf.

Pjäsen heter Stjärnan och Odhuret och går upp på Uppsala stadsteater.

 

 

 

 

2013-07-26
11:37:00

Kontakt
Jag står med i en kontaktsejt. Jag får ibland förslag på
kvinnor jag skall passa ihop med. Det sägs att urval-
et vilar på vetenskaplig grund.
Då kan jag undra över hur jag är. I den senaste match-
ningen ställs jag mot en asiatisk kvinnlig dvärg(91cm)
som är katolik.

2013-07-25
14:29:37

Invandrarna
En bra test i hur dumihuvudet man är är att om
man läser om en våldtäkt eller gruppvåldtäkt och
hur man då reagerar.
Om man i först hand tänker att det måste vara
blattar som gjort är man definitivt dumihuvudet.
Om man istället direkt tänker på den fasa kvinn-
an som blivit utsatt för detta känt och känner är
man rätt ute.
Det handlar om empati.
 
Under 1800-talets andra hälft utvandrade 25% av
Sveriges befolkning. Det fanns många orsaker. Det
var de som ville mer och som inte såg att det Sver-
ige gav räckte till. Ekonomiska flyktingar om man
så vill.Så fanns de de som flydde landet därför att
de inte kunde leva efter sin tro. Religiösa flyktingar
om man så vill. Det fanns det som flydde landet or-
sakat av att Sverieg var en diktatur. Politiska flyking-
ar om man så vill. De tog sig till USA för de hade råd
att lösa båtbiljetten över. Alla som tog sig dit blev inte
goda medborgare. Vissa söp ihjäl sig eller blev krimi-
nella.
Om detta har Moberg skrivit om i Utvandrarsviten.
Så fanns det de utfattiga. De som inte hade råd att ta
sig över till USA. De tog sin tillflykt till Danmark eller
Tyskland och de allra flesta gick under i den flykten.
Det var backstugusittarna som flydde och de helt ut-
bottade.
Om detta finns inte mycket skrivet. Mig veterligen är
det bara Gunnar Adolfsson som litterärt skildrat detta.
Nexös Peller Erövraren har det med. Pelles far Lars
flyr till Bornholm där han blir dräng.
Ingen skulle med det vi idag vet göra antagandet att alla
dessa 25% som flydde landet var goda människor som i
alla fall bemötte sina nya länder med glad och öppen famn
och gjorde goda gärningar. De hade alla blivt utsatt för ett
förtryck i en eller annan form som skadat deras tillit till männ-
iskor. Den stora majoriteten gjorde säkert inte ont utan sökte
forma sitt liv efter bästa förmåga i en ny miljö.
Skall det vara så svårt att anlägga det perspektivet.
 
 

2013-07-25
14:07:00

Konfliktlösning
Jag beundrar de kvinnor, som Marie Sveland, som svarar på mejl
från idioter som säger att de vill köra upp en kniv i fittan på dem,
med att föreslå att de skall ta en fika och prata om varför de hatar
så mycket.
Det är självklart effektivt. Idioterna vill ju skapa rädsla och hoppas
trycka ner obehagliga åsikter med våld eller hot om våld.
Tyvärr har jag i nått det nivån i min utveckling.
Jag har under bara under några månader hotat och jagat ett antal
korkade bilister som inte gett mig företräde vid vägövergångar, ell-
er ännu värre inte sett mig för att de babblar i mobiler. Som tur är
för mig och dem har jag inte haft någon som tagit konflikten. Jag
har i vilket fall lärt mig att inte lyssna på Dragonforce, Avantasia
eller Iron Maiden när jag är i trafiken. Det pumpar upp adrenalinet
till okontrollerbara nivåer. Cornelis och Mark Knopfler fungerar bätt-
re. Då blir det bara ett finger.
 

2013-07-25
13:55:06

Bra skrivet
Nina Björk skriver mestadels bra om vänster. En av få.
I Arena 3/2012 skriver hon följande:
-Jag har ofta just denna känsla, att vänstern går vilse
 i ett nu definierat av motståndarna.
 De är ju så starka och måste bemötas, de utopiska lib-
 eralerna, rasisterna, privatiseringsförespråkarna. Och i
 den motståndskampen förändras vänstern själv, långsamt
 osynligt:blir vi små och rädda, blir vi realister-så till den
 grad att det enda vi till slut kan pipa fram är ett "jobben
 först".Vi har glömt riktiningen, vi har glömt målet,utopin.
 Men det är dit vi måste tillbaka, det är där historiens sam-
 lade vänsterhjärta klappar,det är där vi hittar vårt mod.
 
Om vi inte har en vision om något som är bättre varför
skall vi då bemöda oss om att arbeta för det?
Hur skolan skall formas handlar om betydligt mycket mer
än bara privat och offentlig.
Bara arbete för tankarna till koncentrationsläger, arbeit
macht frei. Det handlar om vem som skall äga och styra
produktionsmedlen. Det handlar om demokrati på alla om-
råden.
Det handlar om vår människosyn. Inom offentlig vård har
genomförts övergrepp under ett sekel. Det har handlat om
allt från ren rasbiologi till att alienerade människor har för-
tryckt människor som är den själva underlägsna.
Det handlar om att lyfta den goda, altruistiska, solidariska
och älskande människan.

2013-07-24
10:37:29

Vem bestämmer?

2013-07-23
23:31:51

Vem är mänsklig
I Peter Gärdenfors bok Den meningssökande människan
ställer han upp vissa kriterier för vad som är mänskligt.En
unik förmåga är att vi människor kan föreställa oss vad an-
dra tänker på. Alltså att vi kan nå gemenskap med andra.
Han ställer upp fem förmågor:
1.En uppfattning av andras känslor( om någon har ont eller lider)
2.En uppfattning om andras uppmärksamhet(man förstår vad andra fokuserar på).
3.En uppfattning om andras avsikter(man ser den andres mål).
4.En uppfattning om andras kunskap(man kan föreställa vad andra vet)
5.Självmedvetande(man kan reflektera över sin inre värld)
 
När jag ser detta framför mig kommer en fråga upp?
De som näthatar kan ju ur detta perspektiv inte kallas mänskliga,
vad är de då?

2013-07-23
02:20:00

En modig kvinna
Jag lyssnar på Sommar och Maria Sveland pratar. Hon berättar
om ett hat som hon utsätts för som gränsar till galenskap. Vad
har hon gjort? Jo, hon har drivit feministiska frågor som kvinnans
lika rätt. Vad är det för s k män som reagerar negativt på detta?
Män som skriver till henne att de skall köra upp en kniv i fittan
och döda hennes barn. Jag blir bara mer  och mer upprörd ju
längre jag lyssnar. Jag tänker på  dessa pissråttor som skriver
anonyma hot til henne men tänker sedan att varför skall jag
förnedra råttor.
Jag förstår hennes tvekan över när Reinfeld går ut i presskon-
ferens mot våldet och det visar sig att det rör två ledare i Djur-
gården. Varför inga presskonferenser mot mänsvåld mot kvinn-
or?
Hotet mot många kvinnor är reellt. Vad man som man kan göra
är att när man hör någon fjanta med förnedrande kvinnoåsikter
sätta ner skorna och be dem hålla käften. Det är hög tid att göra
just det.
Klassisk kvinnohatare

2013-07-22
12:00:57

Hvar fjortonde dag
Ulf Thoren hade ett program på SvT från 65-72 som hette
Hvar 14 dag. En dag 1968 kom ett team till Redbergsskol-
an för att spela in någon som kunde berätta en rolig historia.
Självklart så anmälde jag mig till detta. Jag kom inte ihåg vad
jag berättade men jag trodde jag skulle få vara med i TV.
Istället hade de valt en kille som gick i vad vi kallade hjälp-
klass, alltså vad vi idag kallar barn med funktionshinder. Då
var de enligt vårat dagligt använda språk idioter.
Historien handlar om en pojk som har en massa fina namn
och slutklämmen är vad han kallas och han svarar:Körven.
Vi unga gossar hade svårt att förstå hur en idiot kunde välj-
as framför oss. Kanske sådde det ett frö som senare skulle
utvecklas till en humanistisk livshållning och en tanke om
alla människors lika värde.
 

2013-07-22
11:45:50

Lögn eller sanning
I Oförnuft och Känsla i P1 i förra veckan berättas om hur Tomas
Vinterberg kom på att göra filmen Festen. Han hade läst om ett
fall där det som senare blev filmen hade hänt i verkligheten.Men
det visade sig senare att mannen som berättade detta ljög.
Hur mycket ljuger man i sitt liv?
Jag minns när jag var tio år. Jag påstod då att jag tränade med
Västra Frölundas A-lag. Min farsa kände Sura-pelle och därför
kunde jag träna med dem. Nu var jag kass på skridskor så det
föll sig naturligt att en och annan tvivlade på min historia. Det i
sin tur innebar att jag var tvungen att fördjupa lögnen. Jag tog
reda på allt jag kunde om varje spelare och berättade senare
historier om varje spelare som om dessa spelare berättat det
för mig. Det fungerade på jämnåriga och jag lärde mig att ald-
rig föra det på tal när äldre grabbar eller vuxna var närvarande.
Lögnen växte sig fast och långt senare kunde jag berätta detta
som vore det en sanning.
I Fallet Festen blev en lögn till en av de bästa filmerna som gjorts.
I mitt fall blev lögnen en kvarnsten som inte lönade någonting mer
än att jag under många år ägnade åtskillig tid att täcka upp den.

2013-07-22
11:32:36

Klass eller ras
Den unge Trayvon Martin sköts ihjäl av vakten Zimmerman.
Det hela inträffade i en gathed community där Martin inget
hade att göra. Den amerikanska domstolen dömde klass-
mässigt. En ung svart man kan skjutas om han befinner sig
på de rikas områden. Skjutas till döds.
Detta är inget undantag.
I Texas finns två fall som åskådliggör detta.
Fall A:
En man hyr en eskort. Han betalar 1000kr. hans förväntan är sex.
Efter en halvtimma kommer en man och hämtar eskorten. Mannen
som hyrt blir förbannad. Han har inte fått sex. Eskorten och den
hämtande går iväg sätter sig i en bil. Mannen som inte fått det han
förväntat tar upp sin pistol och skjuter efter bilen. Eskorten träffas
av en kula i nacken. Hon förlamas och dör sju månader senare.
Den skjutande mannen frikänns. Han har försvarat sin egendom,
eller det han hade köpt ,enligt domstolen.
Fall B:
En man stjäl grillade revbenspjäll i en butik. När han får frågan om
vad han har under tröjan(revbensspjällen)säger han att det är en
kniv. Mannen döms till 50 år fängelse(det var inte hans första brott).
Till historien kan då sägas följande.
I fallet A var mannen vit och välbärgad.
I fallet B var mannen svart och fattig.
 
 

2013-07-21
23:32:00

Gud finns inte ens i brallan
Richard Dawkins har ett program på SvT om religion.
Det är fascinerande att troende menar att den som in-
te tror på en Gud inte heller kan se en mening med liv-
et. Jag anser det vara precis tvärsom.
Den troende har ju en uppfattning att Gud är allsmäktig
och att han styr och ställer som han vill. Det finns en
plan enligt dessa som vi dödliga inte kan se. Så varför
då göra något om allt redan är bestämt?
Om någon skulle hota mina nära och kära skulle jag age-
ra direkt och konfrontativt men en troende skulle ju luta
sig bakåt och försvara sin passivitet med att det är en del
av Guds plan och som han självklart inte förstår men att
det finns en mening med att Gud låter tre män våldta en
kvinna.
Det skulle kunna fyllas spaltmil med all jävelskap som den
gode Guden inte gjort något åt eller ännu värre som hans
beskyddare i dödlig skepnad utfört, allt tjafs om kärlek som
bara är munväder eller kärleken i dess mest perverterade
form som sanktionerar folkmord.
Sålunda begriper inte jag varför jag skulle njuta mindre av
livet. Jag som vet att jag blir maskföda när jag dör tar ju till-
vara på varje dag jag får som levande. Den som tror han
skall till paradiset existerar ju bara på jorden för att få leva
i den stora evigheten.
Jag som anser att det enda jag lämnar efter mig är mina gen-
er som finns i mina barn och därför beskyddar jag dem mer
än mig själv. Det gör ju inte de religiösa. De ser ju det som
en ynnest ifall deras barn dör. Då kommer ju dessa snabb-
are till paradiset.
Nej, nu är det dags att njuta lite ateism:

2013-07-21
21:17:00

Rötter som ödelades
Dessa kvarter finns inte längre. De revs på 70-talet och ersattes
med hemska tegelhus. Hela Olskroken revs. Det var min barndoms
miljö. Massor med trä- och stenhus, gårdar med grönt och spännan-
de källare och vindar, lägenheter med kakelugnar och stukaturer
och stentrappor med triboliter. I alla gårdsplan låg affärer, små öpp-
ningar i gatubilden hade små dammar med fontäner. Allt revs.
När man står vid Lilla Redbergsgatan 1 alldeles intill Halta Lottas krog
är det där gränsen går för ett kulturmord. Ner mot stan revs allt. Åt and-
ra hållet bevarade man och renoverade. För varje år som går ökar ilskan
över detta.
 
Detta revs...........................
detta blev kvar.
 
När jag kollar på SvT denna kväll kommer en tablå om en ny serie
som skall börja på lördag och som skall handla om det gamla Göte-
borg.
På Svt play kan man kolla "Stadens själ". En film av Anders Wahlgren
om hur man in andra svenska städer rivit gamla kulturbyggnader för att
uppföra p-hus och stormarknader. Wahlgren visar hur man i städer som
Tallin och Köpenhamn varit mycket mer aktsam om det historiska i stads-
bilden.

2013-07-20
00:39:36

En alldeles vanlig dag
Jag steg upp klockan 800 och käkade frukost och cyklade
sedan till Överåsvallen för att se 8-delsfinalen mellan Lärje
och Torslanda. En liten kulturkrock. Jag pratade med några
tränare om hur säsongen varit för dem och de var nöjda.Jag
berättade att jag inte var lika nöjd. Lärje vann matchen på
straffar och är det något Lärje kan är det att visa glädje.
Jag tog cykeln vidare ner till Heden och såg hur Hlamstad
slog IFK i B12 och sedan hur Öis B 14 , vilket troligen är
stadens mest intressanta lag,tog sig till semifinal genom
seger med 2-0. Jag stannade till vid Bokia och kollade om
det kommit in något av intresse. Det hade det inte. Det blev
lite Thaimat vid St Sigfridsplan. Jag trampade på upp för
Delsjöbacken och fyllde vatten vid källan vid parkeringen
vid kolonilotterna och fortsatte till Skatåsplan för att se ett
tjejlag vinna sin match. Vid Härlanda tjärn hoppade jag i
och simmade min runda runt sjön och retade mig på att
jag inte har kraft till mer än ca 200 crawl. jag har inte tek-
niken att simma längre. Jag läste Arne Dahls andra bok i
serien om Opcop som heter "Hela havet stormar".
I hörlurarna denna dag............
 
Tillbaka till Överåsvallen och kollade Lärje igen. Nu mötte
de Kampala i kvartsfinal. det blev ingen bra match och Kam-
pala vann ganska enkelt med 3-0. Det är uppenbart att Lär-
je är laget för stadens invandrarpojkar. Det var spelare här
från alla stadens förorter. Kände mig lite rastlös och stann-
ade vid COOP på Backaplan för att shoppa. Det gick inget
vidare men jag fick med mig en burk kaustiksoda som jag
skall göra ren avloppet i köket med. Det fanns ett ekologiskt
alternativ men det kändes lite mesigt.
Mer i lurarna denna dag...........
Väl hemma gjorde jag en böngryta och kollade sista avsnittet
av säsong två av Person of interest vilket är en ganska hygg-
lig amerikansk serie.
Läste lite, kollade facebook och funderade sedan över vadjag
gjort av ännu en dag i livet. Inte mycket.
-Jag kom inte på en lösning att utvinna energi ur kall fusion.
-Jag samlade inte några pengar som kunnat rädda livet på
 ett dussin svältande barn i Afrika.
-Jag vare sig ringde eller besökte någon ensam människa som
 skulle uppskatta uppmärksamhet.
-Jag reproducerade mig inte.
Det närmaste jag kom det sista var en underbar rumpa på en av
de badande kvinnorna vid Härlanda Tjärn. Men med en sannolik-
het gränsande till visshet föredrog nog den unga kvinnan att ta saken
i egna fingrar framför att praktisera reproduktionslekar med en tjock
en halvvägs till sextio från femtio. Men läsa Arne Dahl gär också bra.
...lurarna.
 
 

2013-07-18
21:01:00

Jag börjar bli gammal
I förrgår gick jag bakom ett gäng tjejer som spelat match.
De kunde varit 13-15 år. De pratade med varandra och så
säger en av tjejerna. "Fan, jag har inga kondomer med mig.
Ah, spelar ingen roll. Man får inte AIDS i Göteborg".
Jag kände mig som en avlyssnare men tjejerna tog ingen not-
is om mig utan drog iväg lite mer sexgrejer och jag ville bara
försvinna. Ändå, gött att tjejer tar för sig.
 
Idag var jag uppe och badade och på bryggan låg två unga kvinnor
och samtalade. Den ene sa: "Herregud, det finns jobb om man bara
vill, men man kan ju inte räkna med att få ett toppjobb med en gång.
unga idag är så förbannat lata".
Jag hoppade snabbt i badet och tänkte att vad är det för vits med
kvotering till samhällets topp om det inte blir en förändring neråt.
Jag tänkte att, vem bryr sig egentligen om de kvinnor som jobbar
och sliter och samtidigt tar hand om sina barn?
Vad är det för vits med att driva kvinnofrågan eller invandrarfrågan
om man inte har ett klassperspektiv i botten?
 

2013-07-17
01:05:00

När lagen blir en klasslag
Med juridiska hårklyverier kommer inom de närmaste
åren hundratals kriminella att släppas ur våra fängel-
ser och dessutom kommer dessa kriminella att få skade
stånd i miljonklass.
Vad har då hänt?
Jo, Europadomstolen har bestämt att skattebrottslingar
inte både kan begäras att betala tillbaka sina stölder och
få fängelsestraff. Ett stort varför har jag och hittar inga rim-
liga svar.
Människor som begår brott av annat slag kan få straff och
exempelvis utvisas ur landet eller betala stora skadestånd
till brottsoffer.
Vad är skillnaden på girigbukar som ofta samarbetar med
kriminella nätverk och tvättar knarkpengar och mer vanliga
kriminella?
Det borde ju vara tvärsom. Skattesmitare undanhåller hund-
ratals miljarder som skulle kunnat användas till skola, omsorg
och vård. Skattesmitare är ju de riktigt stora svinen då de inte
begår brott orsakat av en dålig social situation utan bara av ren
girighet.
Detta stinker.

2013-07-17
00:40:44

Rätt men fel
I DN har det varit en minidebatt om unga och arbetslöshet.
Två nationalekonomer skyller arbetslösheten på att unga
saknar social kompetens Anna Bjereld svarar att de båda
nationalekonomerna saknar kunskap om orsak och klass.
Bjereld har rätt men det jag tänker är att de båda national-
ekonomerna också på ett sätt har rätt.
De skriver att de unga saknar självdisciplin, motivation,ut-
hållighet och punktlighet. I stort har de rätt i det. De kallar
dessa för mjuka egenskaper. Dessa mjuka egenskaper är
ju faktiskt också vagörande för att man skall kunna föränd-
ra sin tillvaro. Om man skall organisera sig och ta kamp för
ett bättre liv är dessa de mjuka egenskaperna avgörande.
Det som händer är att vårt individualistiska konsumtionssam-
hälle tar bort kunskapen om vad man kan göra i kollektiv och
att dessa kollektiv är enda vägen för en avgörande ändring
av livsvillkoren.
Vad man lyckats med under de senaste decennierna är att bort
detta ur de ungas medvetande.
Man skall tänka själv och framför allt skall man tänka på sig
själv.
De unga i förorten väljer i många fall den enkla vägen och
säljer sig till brott. De stjäl av sina egna och ser ingen mot-
sättning i det.
Under den korta tid av ett samhälle med organiserad arbetar-
klass var detta en dödsssynd. Det var strebrar, svartfötter och
trasproletariat som stal eller gjorde ont mot de egna.
Den organiserade arbetarklassen hyllade också de mjuka kun-
skaperna.
Idag är det inte så många som väljer brottet men värre är att
majoriteten inte väljer alls. De sjunker i drömmar om det priv-
ata lyftet och planar ut i passivitet.

2013-07-16
12:05:56

ge mig en bokhylla
Hemma hos M kollar jag hans bokhylla och ler igenkännade.
På 80-talet sa vi att om man bytte lägenhet kunde man låta
böckerna vara kvar för de var i stort sett desamma.
I M:s hylla finns Samhällets olycksbarn av Hugo i Niloebib-
liotekets oerhört vackra utgåva. Niloe gav ut klassiker som
var en fröjd för ögat. Där finns Edgar Snow "Röd stjärna över
Kina", Mary Andersson, Kapitalet, Hobsbawn och mycket mer.
Böcker kan vara en markör på vem man är.
 
 

2013-07-16
11:59:23

Tiden går
Igår var jag på Kviberg och kollade när våra P99or krossade
ett holländskt lag.  Gothia är igång och massor av människor
är i rörelse. När jag stod där kom M och hans fru och knacka-
de på axeln. Många år har gått sedan jag såg dem senast.jag
och M gjorde lumpen tillsammans. En SKPare och en R-are
som gjorde allt för att för att se till att krutet var allt annat än
torrt. Det var några månader där vi sökte att organisera en
masssjukskrivning för ett enkelt krav att få åka hem varje
helg.
M var glödande revolutionär och vi den tiden var inte SKP
och KPML(r) särskilt goda vänner, tvärsom, men M och jag
blev just det.
Nu 36 år senare står vi och kollar på ungdomsfotboll.
Jag följde dem hem och vi pratade några timmar. Vad händer
under så många år? Vi bildar familj, får barn och vi slutar vara
politiskt aktiva.
Dock, till skillnad från många , finns en inre glöd på sparlåga
längst därinne.
Jag har ungefär samma tanke idag som då om klasssamhället
och om imperialismen. Ja, idag är det tydligare än då vad det
gäller det svenska samhället.
Jag har ändrat min syn på de stora revolutionernas förmåga som
exempel, eller rättare, vad som hände efter de stora revolut-
ionerna.
På vilket sätt skulle en kinesisk bonderevolution tjäna som exem-
pel för ett litet och högt utvecklat kapitalistisk samhälle  med en
stor socialdemokratisk partiapparat och en stark folkrörelstrad-
ition?
Det kan komma till ett skarpt läge om några år. Om fascismen
fortsätter växa sig stark kan vi hamna i ett helt annat läge än idag,
men vi är inte där och vi har aldrig varit där.
Demokratin ger verktyg till att förändra. Det finns förutsättningar
att skapa rörelser för faktisk förändring. Men det tar tid och det
kräver ofantligt mycket arbete och den energin finns inte idag.
Tyvärr har inte elden från 70-talet lyckats hålla i sig. Kanske var
bränslet fel. I vilket fall blev det för få som stoppade pinnar i bra-
san.
På vägen hem tänker jag på alla de som kovände. De glödande
revolutionärerna som blev Tv-chefer, företagsledare, moderater,
kristna missionärer, ja alla de som vände totalt. Vad hände där?

2013-07-15
21:38:42

En försvunnen man-del 2
Bosse Jansson försvann 1976 och ingen har sedan
dess hört något från honom. Tänk om han varit i ko-
ma sedan dess och vaknade upp idag. När han då
steg upp och såg sig om skulle han se en annan
värld:
-TV var då SvT 1 och 2. Inget annat. Video hade några
 få. Han skulle överafallas av radioskval. Då P1-2-3 och
inget annat.
-Det fanns bara fast telefon. Inga mobiler.
-Inga datorer och inget internet
 
Han skulle se att Albanien brutit med Kina och sedan
att Albanien skickat kommunismen och inträtt på den
västliga kapitalismens väg.
Han skulle inte kunna sälja Gnistan men kanske Fib/K.
Han skulle se att Posten numera konkurrerade med andra
distrubitionsföretag.
Han skulle se att hela det stora kommunistiska Östeuropa
gått i graven och ersatts med repressiv kapitalism.
Han skulle se att vi hade ett fascistiskt parti i riksdagen och
att det partiet som är mest vänster är som centerpartiet när
han försvann.
 
 
Vad skulle han säga?
 
 
 
 

2013-07-14
23:18:31

En försvunnen man
1976 kunde man läsa i Gnistan och Fib/K om att
Bosse Jansson hade spårlust försvunnit. Polisen
sket i att ta reda på vad som hände. Jansson var
borta och ingen kunde få reda på vad. Många har
funderat men inga svar har kunnat gå att få fram.
Tog han livet av sig?
Var han CIA-agent?
Hoppade han av till Albanien?
Nu har Sara Lundin gjort en dokumentär som sam-
mafattar och även om inget nytt är under solen är
det spännande att lyssna till.
Var det Bosse Jansson Hans Montelius hade som mall
när han skrev sin thriller Mannen från Albanien?

2013-07-14
22:18:00

Få förunnat
Igår genomgicks en manlig ritual på Norra Rävholmen.
Det är få förunnat att dansa tryckare med andra män i
badbyxor till Engelbert Humberdinck. När det sedan är
till Quando,quando, quando pratar vi hårda mäns rit.
 
 
 
 
 
 

2013-07-14
12:04:15

Skattepengar till de rika
SD menar att om man ger papperslösas barn tandvård är
det skamligt och ställer det mot att ett äldreboende i Kil in
te ger sina gamla ambullerande tandvård.
Man väljer alltid perspektiv. Jan Josefsson väljer i Uppdrag
Granskning att förlöjliga de fattiga barnen i Sverige när han
gör reportage om barnfattigdom. Barnen i förorten är inte till-
räckligt fattiga för att vi skall bry oss enligt Josefsson.
Liberaler försvarar RUT-avdraget med att svartjobben minsk-
ar.  Alltså vi skall via skattsedeln betala över- och medelklass
för att de skall kunna städa hemma hos sig själva. Ibland pås-
tår liberaler att invandrare får "riktiga" jobb med RUT. Inte hell-
er det stämmer då det är tidigare anställda inom vård- och om-
sorg som i huvudsak fär anställning via RUT. Alltså, vi drar ner
på vård och omsorg och de som inte längre får sköta om gam-
la och sjuka får nu städa hos de rika.
Riktigt obehagligt blir det när man propagandistiskt söker säga
att RUT kan användas av ensamstående mammor ,som behöver
tre småjobb för att försörja sina barn, använder RUT för att få stä-
da hemma.
RUT är en av de värsta klassmarkörerna i senare tids historia.Det
är en restauration av det gamla klasssamhället. Överklass och med-
elklass tar för givet att de är de duktiga och kreativa och att de inte
skall besudlas med att behöva städa och sköta sitt eget hem. Ännu
värre är att de överför dessa värderingar till sina barn.
Återläsning av Wallraffs 70-talsreportage anbefalls...
 
Det kan ju inte finnas en levande människa vid sina sinnes fulla bruk
som inte inser att RUTavdraget bara används av de rika och välbe-
ställda och de lägre klasserna är de som utnyttjas. Någon korkad
liberal som inte begripit av vi lever i ett klasssamhälle försökte göra
detta till en fråga om stad och land. I staden finns ju viss skillnad mell-
an Rinkeby och Danderyd, Hjällbo och Hovås, Rinkeby och Lomma.
Ännu värre är att Socialdemokratin inte gör detta till en fråga. De an-
passar sig för att inte stöta sig med medelklass. Inte ens V-partiet
verkar vilja driva frågan, också de står med fingret i luften och känner
vad vinden blåser.
Ju mer s k vänsterpartier drar sig mot mitten ju mer öppnar vi upp för
fascismen, i den dolda versionen SD och i den öppna Svenskarnas
Parti.
..och denna.

2013-07-14
11:30:00

Det goda livet
Det bästa man kan göra livet är att umgås med
människor som man tycker om. Bara vara, sam-
tala och om man samtidigt kan göra roliga sak-
er är det en bonus. I fredags var jag ute vid Salt-
holmen och jag och tre kamrater paddlade kajak
ut till Stora Eskilsholmen. Jag vill inte påstå att
min teknik var den allra bästa men jag tog mig fram.
Vi låg där och pratade om allt mellan himmel och jord
och bland riktiga vänner behöver man inte förställa
sig, inte dra några valser utan bara vara utan broms
eller lägesväxlar.
På kvällen gick vi till Villa bel park och satt och njöt
solens nedgång för att sedan ta oss in till Terassen
där mina barn och deras kamrater mötte upp. Det
blev möten över generationer där vi fick lära att vi
var och såg gamla ut.
Igår seglade vi ut i en gammal träbåt,Knut, som är en
pärla. Vi var havets kungar bland all prålig plast för
miljoner.
Vi seglade förbi Styrsö och Donsö och ankrade upp
vid stora Rävholmen. Där badade vi och grillade med-
havda marinerade fiskspett och drack god alkohol.
Vi blickade ut över Vinga Fyr och Trubaduren och
fortsatte de långa diskussionerna från gårdagen.
Vi gick för fulla segel hem och sedan avslutade vi
kvällen i Mölndal med mat och samkväm.
Det blir inte så mycket bättre.
 
Två böcker att läsa denna natt blev:
och

2013-07-12
10:47:40

Hur bör man göra?
Dick Sundevall skriver i "Det farliga Sverige" om hur man bör göra
med våra unga som är på glid. Han har bra inblick i det kriminella
Sverige då han under 30 år skrivit om kriminalitet. Det uppfriskande
är han i sina möten med de värsta av våra förbrytare fastslår att de
inte är monster och att de inte vanligtvis är invandrare.
Ett mönster hittar han och det är att de han möter tidigt debuterar i
kriminalitet. Den tidiga debuten får dock för dåligt gensvar och ing-
et görs förrän det går överstyr och de hamnar på instutition. När de
väl kommer dit är det oftast för sent. En ung man som kapat sina band
med vänner och släkt och utan förebilder hamnar bland förhärdade
brottlsingar och då är det närmast självklart att dessa blir de nya före-
bilderna för en ung man. Så skapas en ny kriminell som får svårt att
vara något annat.
Vad Sundevall föreslår är att man skall sätta in alla åtgärder som är
möjliga i det ögonblick man ser att något är fel. Ju tidigare åtgärder
ju bättre. Markerar man hårt mot en 12- 13-åring kan de få positiv
konsekvens. I de flesta fall kan det ju vara nödvändigt att flytta på
unga människor. Bort från en kriminell miljö till en annan som inte
är lika belastad.
Borgerlighetens argumnet att det är föräldrarnas ansvar är ju ett
simpelt cirkelresonemang. I nästan alla fall där det finns kriminali-
tet klarar ju inte föräldrarna av olika orsaker inte av att lösa problem-
et och att då skylla ansvar på dem hjälper ju ingenting. Man kastar
skuld men inga problem blir lösta.

2013-07-12
10:34:42

Varför demonstrarar man
I Lennart Pehrsons bok "Ni har klockorna-Vi har tiden" skriver
han om hur amerikaner protesterat mot krig. Vare sig före ell-
er efter Vietnam har så många engagerat sig. Det fanns en vän-
stervåg på 60-talet men den förklarar inte allt. Det fanns en sak
i Vietnamkriget som inte funnit i krigen efter och det var att un-
der Vietnamkriget skapades en allmän värnplikt.
I krigen framför allt efter Vietnam har ju den gemene soldaten
till nästan 100% rekryterats från de fattiga i USA. Michael Moore
visade ju att av de styrande i USA hade ingen barn som deltog
i krigen.
Under Vietnamkriget däremot kallades även medelklassens barn
till krig och då tog det hus i helvete.

2013-07-12
10:25:00

Blir det värre
Många var det som kränkte damerna i svenska fotbolllandslaget
efter landskampen mot Danmark. Att män anser att de kan håna
kvinnor för okvinnliga former, att spelarna är lesbiska eller att de
är allmänt äckliga är inget nytt. Män med liten hjärnkapacitet har
i alla tider förminskat kvinnan för att på något sätt rättfärdiga sin
egen position. Det ovanliga denna gång var att dessa män twitt-
rade öppet om det. De ansåg att nu är samhället så mottagligt
för hatbudskap att de inte ens behövde vara anonyma.
Ett annat twitter, från en Kent Jansson, skrev att han var glad
över att det var en somalier mindre i Sverige. Det handlade om
den femåring som häromdagen blev mördad på en lekplats.
Det är en störning i den moraliska kompassen.

2013-07-10
13:13:47

Den döende orten
Munkfors i Värmland tynar bort. Det bor 3600 människor där. En tredjedel
är pensionärer. Bruket som en gång gjorde staden levande är sedan länge
borta. Det är landets fattigaste kommun. Man har stora problem med ung-
domskriminalitet.
När detta rapporteras blir sossar i Munkfors arga. SD skyller på invandrare
som inte finns. SD:s s k analys faller tungt. Munkfors är det klassika exem-
plet på att sämre sociala förutsättningar är kriminalitetens moder.
Det intressanta är att sossar i Munkfors och Forshaga skjuter på budbärar-
en, i detta fall Stefan Fölster, istället för att ta kamp mot problemet. Det som
irriterat Sossar och SD är Fölsters slutsats:
”Invandrartäta orter har i genomsnitt mindre sociala problem än orter med liten  invandring, enligt en ny rapport. Ändå tillåts en pseudodebatt om invandringens  effekter skyla över att Sverige har stora och växande sociala problem i  invandrarfattiga orter, skriver Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet.”

Det är en märklig situation. Fölster som är närmast nyliberal släpper en
rapport som gör att sossar och SD går samman.

2013-07-10
01:45:34

Sex i Grums
När jag åkte hem hamnade jag i en timslång kö i
Grums. Jag  hade ju inte bråttom så jag lyssnade
på radio. Där intervjuades en ung kvinna som het-
te Johanna Sjödin. Hon är polyamorös och har som
målsättning att ha sex varje dag med olika män.
Jag reagerade på när hon lugnt sa att hon gillar
män med stora kukar, eller när hon sa att hon tyck-
er det är bra att män objektifieras.
Det är bra när det sägs brutalt. Många män tycker
inte det är så farligt när kvinnor bedöms efter vilken
rumpa eller bröst de har men jag är ganska säker på
att mången män irriterar sig på en kvinna som säger
att hon gillar män med stora kukar. Det blir ju då en
och annan man som blir exkluderad.
Jag tror att vi alla skulle må bra av mindre objektifiering
men att Sjödin gör rätt som driver frågan till sin spets.
Jag tror också att hon kan må gott i sitt liv och att poly-
amorösa lever minsta lika gott som om man jämförde med
en grupp som lever i förhållande.
I den bästa av världar vore ju det polyamorösa att föredra.
Parförhållandet lever ju oftast på ett ägande av den andre
och den enda orsak till att man inte är otrogen är att man
inte själv vill bli bedragen.
Sjödin säger att hon vill att andra män inte bara skall tillåta
henne att vara med andra utan uppmana henne till det och
glädjas över detta. Åter låter det bra, men hur många har
kommit dit?
Själv har jag ju ett enklare val: höger eller vänster?

2013-07-10
01:01:00

Konkret
Jag pratar med en bonde. Han har kor. Idag plastar man in gräset
när man slagit det. Inga häschor för torkning. En plastbal hö kostar
runt 300kr. Det finns ett problem med detta. Många åkrar ligger
alldeles intill vägar. Människor kastar ut burkar och dessa ham-
nar i gräset. Burkarna kommer in bland gräset. Allt kapas av sax-
ar.Burkarna strimlas och blandas med gräset.  Korna äter detta,
och sedan är det bara att låta fantasin arbeta med vad dessa
aluminiumstrimmor gör med kons magar.
Om korna får andra metaller i magen kan man med hjälp av mag
neter ta bort eller neutralisera dessa ,men aluminium är inte mag-
netiskt.

2013-07-10
00:47:00

Rensat huvudet
En vecka utan internet och utan TV har rensat huvudet.
Jag har läst böcker, badat, cyklat och funderat. Internet
kan ju ha den effekten att det slår ut bättre vetande i allt
det flöde som finns där.
Jag funderade över hur man skall få en annan människa
att ändra uppfattning. Bara kunskap hjälper inte. Det hand-
lar mer om pedagogik än kunskap. Hur skall jag nå in till
en människa som inte vill titta på friidrott för att det bara
är en massa negrer som springer? Det är ju inte nödvän-
digt om jag vet att det inte finns annat i den människan som
är gott, men det finns en massa Sverigedemokrater som
trots allt har goda värderingar, som uppfattar rätt och fel,
men som fastnat i att stigmatisera invandrare.
Jag tror att ett stort problem är avsaknaden av ideologi och
att begreppet klass är satt på undantag även av vänstern.
Jag tror att den organiserade vänstern är för liten. Det är för
få som möter andra på gator och torg och tar debatt. Det är
för få möten där man inte bara håller med varandra.
Vänstern har fastnat i maktordningsträsket. I Fria Tidningen
läser jag en krönikör som går till storms mot att misssbrukan-
de kvinnor stigmatiseras. Hennes stora fiende är mannen. Hon
kan inte ha mött många missbrukande män. Missbruk och ut-
slagning måste ju göras till en klassfråga och inte en fråga om
kön.
Jag läser i samma tidning en ugandisk konstnär som menar att
Sydafrikas stora problem är den kvarlevande vitheten. Den vita
strukturen finns kvar, men det stora problemet är att det nya klass-
samhället i Sydafrika styrs av en överklass, svart och vit, som driv-
er på för att berika sig själva och där ras blir kontraproduktivt. De
styrande svarta skjuter på svarta strejkande gruvarbetare
USA är ett bra exempel. Man river ner fördom efter fördom. Man
flyttar fram de organiserade svarta organsiationerna, svarta kan
ta sig fram och en har blivt president. Men klasssamhället består.
Den djupare orättvisan ligger kvar. De svarta som inte kan ta sig
fram sjunker djupare.

2013-07-06
13:16:02

Den snälle mannen
Jag pratade igår med mina föräldrar. Vi pratade om svunna tider.
Om människor när de var yngre och om andra som inte lever längre.
En sak som slog mig när jag satt i natten ute på ängen vid brasan
var att nästan alla män jag växte upp med var i grunden snälla.Mina
morbröder var vänliga män som aldrig höjde rösten mot kvinna eller
barn. Farsans grannar var också vänliga män som slet med jorden
men aldrig jag kan minnas att de höjde rösten utan tvärsom flydde
fältet när konflikter uppstod.
Kvinnorna var ett helt annat kapitel. Mången argbigga minns jag och
också de riktigt hemska exemplaren. De som alltid skällde på sina
män och sina barn.
Uppdelningen var klar men i hemmen bestämde kvinnorna. I det soc-
iala var männen helt underlägsna. I vissa fall förtryckta.
Den enda man jag minns som var patriark var min morfar och han var
det verkligen ut i tåspetsarna. Det är ju då lustigt att han födde upp fem
amasoner.
Morfar var kärnfrisk och urstark ända fram till de sista åren där kroppen
la av. Han bedömde alla utfrån sin egen fysiska styrka. Ryggont fanns
inte i hans värld. När mormor hade ryggskott tyckte han att hon var lat
och oduglig. Samma var det för döttrarna om de hade magsjuka eller
influensa. Det var bara lathet och påhitt. En arbetskamrat som fick isch-
ias och blev sängliggande var en odugling. Så kan jag hålla på. Man kan
tycka att denne man skulle vara hatad men han blev lugnare med åren.
Jag  älskade honom och vi kom bra överens. Han läste och hur spritt
det än var i hans intellektuella värld var han ändå glad att prata med
någon. Hans döttrar blev lejoninnor som ingen jävel någonsin kunnat
sätta sig på. Så bakom fasaden tror jag ändå att hjärtat bultade men
att han inte förmådde sig att vara på annat sätt än som han var.
Dock, den strukturelle mannen som förtryckare har jag inte levt med.
Det var först när jag blev lite äldre och lärde mig vad staden och civi-
lisationen gör med människor som jag fick uppleva mannen som ett
svin.

2013-07-06
13:00:49

Selma
Jag bor ju nära Selma Lagerlöfs torg men kan ju inte direkt säga
att det finns några uppenbara kopplingar till det Mårbacka som
jag cyklar förbi dagligen häruppe i Värmland.
Selam Lagerlöf är lika osynliggjord i Hisingsbacka som här på plats.
På stora affischer läser jag om sagotanten Selma.
Hon var mer än så.
Hon var en kämpande antifascist som vi en kongress i Paris
tog ställning för att man skulle peka ut den fascistiska aggres-
sionen i Spanien (Spanska fascister stöddes av Italien och
Tyskland) och kräva att NF (föregångare till FN) skulle agera
och om inte ge fullt stöd till de internationella brigaderna som
stred på den lagliga regeringens sida.
Hon var lesbisk vilket inte förekommer så mycket i sagans värld.
Mina associationer löper fritt och jag undrar över hur de gjorde
förr. De tvättade sig ju inte alltför ofta och jag undrar över om de
gick ner och gjorde sitt jobb ändå. Kanske var de vana efter  att
ha ätit inlagd sill. Jag vet att jag funderade över detta när jag läs-
te Krigens barn av P A Fogelström. Kanske var det så att man
förr i tiden la större vikt vid de inre förmågorna, att man gav sig
mer hän i lusten än att fundera över vilken parfym eller deoder-
ant motparten använder.
 
 

2013-07-06
12:47:53

Förberedelse för undergång
Jag har gått ett par dagar och funderat över hur det skulle
vara att bo i Gårdsjö permanent. Sommartid är det ett para-
dis men frågan är hur jag skulle stå ut de övriga nio månad-
erna?
Tyvärr är det mesta av marken lerjord som gör det svårt att
odla annat än potatis om ens det. Det finns gott om svart- och
röda vinbär, hallon. Till skogs finns blåbär, lingon, hjortron och
svamp. I sjön finns fisk. Om jag köpte in lite gris och nöt  och
höns,några får skulle jag nog reda mig. Det finns skog att av-
verka och i huset en rejäl vedspis.
Det är tid att gardera sig. Grekland och Spanien är inga länder
på undantag. Krisen kommer hit och inget pekar på att några led-
ande stater tänker ändra de ekonomiska strategierna utan är helt
inställda på att offra de fattigaste.
Trots att det idag inte finns någon empiri som stöder tanken på att
besparingar och nedskärningar i det offentliga skulle öka tillväxt så
fortsätter stater dein inslagna vägen. Ingen vill ta steget att utmana
de översta eliterna som lever i fullständig avskildhet, girighet och i
en allt mer utbredd misantropi.

2013-07-05
15:36:00

En svensk man
Jag har tagit mig till de djupa värmländska skogarna
och suttit för öppen eld till långt in på natten och del-
at vin med min son. Vi har pratat högt och lågt och i
elden finner man alltid ro.
Detta är Sverige. Bönder sedan århundraden har röjt
till öppna landskap. Landskap som få längre vill ha med
att göra. Det mesta runt om här i Gärdsjö har blivit för
sommarboende och turister. Området har alltså blivit
beroende av utlänningar som inte pratar svenska, som
inte läst svensk litteratur och som inte kan de svenska
sociala koderna, men de har pengar!
Det är centerpartibygd och gott om småborgerlig moral
eller om man vill dubbelmoral.
Men det finns lite urfolk kvar. Bland dem där jag är "han
som simmar med bävrar" eller idioten som släpper taget
på ungtjurarna efter att de fått en stöt i nosen. De karga
männen som dricker pissljummen Eau de Vie direkt ur
flaskan och berättar skrönor dagarna långa.
Det är mina gubbar. Förortsleffe versus Bonnarune. Det
fungerar hundra gånger bättre är alla Selmamadamerna
med näsan i vädret och som verkar för att utveckla kultur-
en.
Jag cyklar runt i svensk krisbygd. Imorgon skall jag ta mig
en tur till Munkfors som socialt är på nivå med storstadens
förort och ställa frågan: varför bränner inte ni bilar?
 

2013-07-03
02:25:00

svenskhet
SD har nu orerat länge nog om att invandrarna måste
assimileras och bli svenska. Däremot är de inte så bra
på att förklara hur detta skall gå till.
Vad måste de göra?
Skall de läsa svenska klassiker? Hur många svenska män
läser svenska klassiker?
Skall de lyssna på svensk musik? Skall de tvingas att lyssna
på svenska dansband eller skall de lyssna till Vilhelm Pettersson-
Berger?Hoola Bandola Band?
Skall de se svensk film? Vilka då? Göta kanal?Det sjunde inseglet?
Skall de tvingas se svensk teater?Hur många svenskar ser teater?
Skall de tvingas äta svensk husmanskost?
Skall de tvingas supa på midsommar? Supa till jul? Lida under påsk?
Skall de titta på svensk TV? Utanför SvT finns ju bara amerikansk TV.
Skall de tvingas att Lyssna till P1? Tror inte SD är så glada i P1.
Skall de tvingas läsa svenska tidningar?SD anser ju att all media utan-
för Avpixlat är med i den stora konspirationen mot SD.
Skall de tvingas att bli kristna?
 
Hur skall man omsätta detta i en praktik?
Vad göra med dem som vägrar?
 
Jag efterlyser ett program som talar om för mig vad jag måste
göra för att kunna kalla mig svensk.
Är den svenska överheten svensk?
Om Sverige av någon anledningen skulle förklara Norge i krig
hade jag strävar efter att solidarisera mig med norsk arbetarklass
före att slåss för svensk överklass.
 
Språket är det som förenar oss i det som är att vara svensk.
 

2013-07-03
02:06:19

Tankar
Om Kant hade levat idag hade han antagligen varit
positiv till FRA eller kanske likgiltig. Han ansåg med
sitt kategoriska imperativ att varje handling som vi gör
skall kunna lyftas till allmän lag. Om man lever så kan
ju knappast avlyssning eller filmkameror spela så stor
roll. Kant hade alltså sållat sig till de som vill ha mer kam-
eror i samhället. Han hade sållat sig till dem som anser
att den som inget har att dölja behöver inte frukta över-
vakningsssamhället. Det är ju inte övervakningen och
avlyssningen i sig som är ett problem. Det är de som
är bakom som är problemet. Polisen som skall tolka
informationen och sedan agera.Vilket titt som tätt slu-
tar i att helt oskyldiga angrips.
Jag satt och läset Guillou uppe vi Härlanda Tjärn och lyss-
nade till förbipasserandes samtal. Det var mest kvinnor.
De pratade relation. Det handlade om män och barn.
Jag cyklade hem och lyssnade till Avantasia och deras album
Scarecrow. De två första spåren Twisted wind och The scare-
crow är så bra att jag nästan gråter av lycka. I detta musikal-
iska rus håller jag på att bli överkörd av en idiot i Volvo. Jag
cyklar efter men hinner inte ikapp.
Jag funderar över varför Guillou har skrivit Dandy. Den känns
som kanske som den mest meningslösa i hans omfattande för-
fattarskap.

2013-07-03
01:44:36

Kolonial-TV
Morden i Midsummer är en engelsk serie som är
så fylld av stereotyper att jag undrar om det är sat-
ir. Man kan stapla saker på varandra och tydligt se
att det handlar om en nostalgisk utopi som drömmer
om tiden när man kunde skjuta negrer i Afrika om
morgonen och diskutera drottningens senaste utspel
till eftermiddagsteet.
Här finns bara vit medel- och överklass.
Om en icke-vit dyker upp är han en skummis.
Människor under 40 är dumma i huvudet eller kriminella.
Barn är bara med som rekvisita i offentliga miljöer.
Alla brott förklaras utifrån de sju dödssynderna. Oftast
handlar det om högmod och girighet.
Sex existerar inte.
Om en arbetare är med presenteras han som Harry the Plummer
eller Eric the Carpenter och är han inte kriminell är han allmänt
dum i huvudet. F ö så är arbete inget man visar upp i serien.
 
Det stora frågan är dock: varför tittar jag på detta?

2013-07-02
00:36:04

Om motstånd
I de sista postsäckarna som kom till Berlin från
Stalingrad 1943 samlades alla brev in av det tyska
Försvarets Informationsavdelning och man gick
igenom varje brev och kategoriserade innehållet
i dem. Resultatet blev:
Positiva till kriget      2,1%
Tvivlande                 4,4%
Negativa till kriget   57,1%
Oppositionella           3,4%
Utan åsikt,indifferenta 33,0%
 
Resultatet arkiverades och gömdes undan.
 

2013-07-02
00:24:01

Hur svenskt som helst
I kvällens Sommardebatt pratades om svenskhet. Någon lokal
SD-förmåga uttryckte oro över att inte få sjunga nationalsången
och sa sedan att upproren i förorten var osvenskt.
Ett litet tips. Lär av och läs den svenska historien. Läs Mats Adolfs-
sons bok Bondeuppror och gatustrider!
En SD-politiker menade att Zlatan var osvensk och tog Zlatans
egna ord från sin bok som inteckning. Zlatan skriver att han inte
kände sig som svensk för att han kände ett utanförskap. Idag är
skaen en annan.
Om SD-politikern var konsekvent skulle han nämna alla de skatte-
flyktingar, människor som flyr till skatteparadis, kändisar av olika
slag som alla vittnar om att de inte känner sig som svenskar och
ta dem som exempel på osvenskhet. Det är inte vad man säger
som räknas för SD. Det är DNA.
Miljöpartiets Kaplan lyckades denna kväll öka på medlemsantalet
till SD. Var hittar Miljöpartiet alla sina figurer?

2013-07-01
23:18:00

Historia och tradition
SD hävdar att de värnar det svenska. Det är till viss del sant.
De försvarar överhetens historia och traditioner. Det finns en
annan historia och andra traditioner som de inte lyfter.
Det märkliga är att Miljöpartiet och V-partiet inte heller verkar
se den andra historien. De slår blint mot allt som SD är för.
Under 1900-talet utvecklade det svenska folket folkrörelserna
vilket i många stycken är unikt. Det svenska folket organisera-
des och utbildades för att ta kamp för reell demokrati. Det är någ-
ot att minnas och värna.Det är något att ta efter och återuppliva
idag. I denna folkrörelse uppstod författare som skrev folkets his-
toria. Folket blev en aktör som betydde något. Arbetet beskrevs
och lästes om.
Dagens folk har ockuperats av SD. Det är SD som samlar de låg-
utbildade och de som tillhör de lägre klasserna. Det märkliga är att
V-partiet inte kan hindra detta. Orsaken är att partiet blivit och und-
er lång tid varit en medelklassparti. Inte ens V-partiet vill ta ordet
klasskamp i sin mun. De vill diskutera maktordningar istället.
De sätter sig på för höga hästar och pratar  ett språk som inte
tilltalar de lägre klasserna. SD däremot har ett enkelt budskap.Kri-
sen beror på att landet tar in för många invandrare. Det är invand-
rarna som tar jobben och går före till läkare, tandläkare eller i bost-
adskön. Det är invandraren som lever på bidrag som gör att vi inte
kan satsa skattepengar på vård, omsorg och skola.
Det är busenkelt. Det förstås av alla och envar. De säger sedan att
all etablerad media och alla etablerad medier ljuger och en underdog
skiter i det perspektivet hur bra vi än skriver på kultursidorna. Det be-
hövs inte ord. Det behövs fötter.
Jag undrar hur man rent pedagogiskt kan missa att jämföra invandra-
rnas kostnad(vilket inte är kostnad om man räknar helheten)med vad
överhetens skatteflykt och fiffel kostar oss skattebetalare. Jag antar
att det beror på att man inte vill ha in klasskampstänkande i politiken.
Jag tycker inte man skall älta etnicitet. Vi skall älta demokratiska värd-
eringar. Vi skall älta det som folket kämpade sig till under 1900-talet.
Vi skall inte tubba på kvinnans rättigheter. Vi skall inte tubba på mötes-
frihet eller yttrandefrihet. Vi skall inte tubba på det sociala skydsnät som
decennier av kamp kämpat fram.Vi skall försvara fackföreningarna och
ta upp parollen "Gör facket till en kamporganisation"
Men om man skall försvara detta kan man inte analysera med maktord-
ningar och särfrågepolitik. En människa, en röst gäller oavsett om man
är vit, brun eller svart. Vi skall kräva upprustning av våra förorter istället
för tvärsom. Upprustar vi där och får folk att ta ansvar, får dem i utbildning
och i arbetet, blir frågor om kriminalitet och jihadism icke-frågor.
Men skall vi börja rusta upp måste klasskampen in i politiken och det mås-
te tas kamp för att förorterna skal rustas upp. Marknaden kommer inte att
göra det. Inte heller de partier som idag finns i riksdagen. Sossarna måste
radikaliseras och det gör de inte förrän vänstern blir så stark att hotet mot
dem själva upplevs som större från vänster än det från höger.
Inte mycket pekar åt det hållet. SD kommer att samla de lägre klasserna
som ser sig som svenskar och vi kommer säkert att få konflikter med etni-
ska och religiösa förtecken men som i grunden är något annat.
 
 

2013-07-01
20:07:54

Censur
 
Denna bild fick jag inte lägga upp på Badoo då den: "uppmanade till hot eller våld".

2013-07-01
16:11:33

De intellektuella
Dagens skörd från Nationell.nu:
 
-Lämpligt straff för dessa rasistfittor är att bli deporterade till mörkaste afrika där de kan njuta av berikning. Främst i form av säd av exotisk art.
 
-Det beror förmodligen mest på att de redan har en jude i 2:an.
 
-Det är inte konstigt att dom tänker med fittan,
när dom det är totalt tomt innanför skallbenet!
 
-Feminist är ett annat ord för underbegåvad.
 
-Typiskt vänstermänniskor att ALLTID skylla ifrån sig
”Det var inte jag som dödade – det var vapnet”
”Det är inte jag som är rasist – det är fittan”
 
-Svenska feminister står lika högt på min ”lista” som invandrare från MÖ eller Afrika. Mina gener i pungen kommer naturligtvis aldrig hamna i en blattefitta så vida de inte vittjar papperskorgen på något hotellrum och inseminerar sig från en av mig använd kondom.

-Man kanske skall bränna upp kondomen för att vårda rasen?Kan det inte vara så att vita män från medelklassen är mycket bättre än främlingarna från underklassen?
I så fall är vi överens: ”De vita är finare”.
——————————–
MEN det är invandrarna som har intresse av rasblandning.
De vita har starka skäl att hålla sig till sina egna, med tanke bl.a. eventuella barn.
De fina vita måste välja en annan fin vit, annars kan vår fina ras dö ut.

 

 

-