leifsjoqvist

2013-03-31
11:10:37

Jobbiga karaktärer
Det finns en typ av människor som är särskilt påfrestande.
Det är de som utvecklar en egoistisk lathet kombinerad med
en viss socialitet. De gör inte en enda sak i tillvaron om det
inte på något sätt gynnar dem själva. I en grupp utvecklar de
en överlevnadsstrategi som innebär att de alltid befinner sig
med de som vilar och på så sätt behöver de inget göra och
om någon skulle ifrågasätta deras beteende hänvisar de till 
den de för tillfället vilar med. Det är också denna typ som un-
derblåser skitprat om andra. Det är också för att hålla even-
tuella kritiker så långt borta från dem själva som möjligt. De
är alltid ogillade, de är små människor men i en grupp är de
alltid de man pratar om. 
Den andra karaktären är den som alltid hittar fel och brister
och idisslar detta. Det kan vara en verksamhet som funger-
ar utmärkt men en detalt som städning är lite eftersatt. Då
kommer denna typ alltid att skjuta in sig på just städningen,
inte se något annat och alltid börja varje konversation med
en negation om just städning.
Det enda sättet att klara sig själv från att mentalt invaderas
av dessa typer är att hålla dem på avstånd.

2013-03-29
23:46:00

Finnjävlar
Mika Ronkainen har gjort en dokumentär som heter
Ingen riktig finne. Det är en slags roadmovie där far
och son, Kai och Tauno, åker till Göteborg genom
Sverige dit Tauno kom på 60-talet tillsammans med
600000 andra finnar. Det var ingen smärtfri tid. Den
som idag vill säga att arbetsinvandringen gick som
smort var helt enkelt inte med.
Ronkainen gjorde ovanstående dokumentär för tre år
sedan och jag håller den som en av de främsta dok-
umentärerna någonsin.
 
Jag minns hur man såg ner på finnar och degosar.När
något brott eller något hände var det de stigmatiserade
grupperna som fick skulden. Hade vi haft sociala med-
ier som idag hade vi haft ett lika högt tonläge som idag.
Den stora skillnaden är att då styrdes Sverige av social-
demokratin med en stark vänster som övervakare och
framför allt fanns folkrörelserna som den stora sanerar-
en. I folkrörelserna fick man plats.Då var solidaritet och
inte minst internationell solidaritet något verkligt.
Trots detta fanns en folklig rasism som understöddes av
överheten. De annorlunda och det som inte var svenskt
sågs med omilda ögon. Många finska barn hade ett hel-
vete i skolan. Många togs ifrån sitt språk då det bara skul-
le pratas svenska.
Av de finnar som kom hit blev många kvar i rotlöshet.De-
ras liv blev svåra och de som återvände fick problem vid
hemkomsten då de inte heller tillbaka i Finland sågs som
riktiga finnar.
 

2013-03-29
23:15:00

Jan Myrdal
På söndag kommer en dokumentär i P1 om Jan Myrdal.
Den handlar om de senaste årens konstigheter kring hans
förhållande med en 35 år yngre kvinna och hur nära pers-
oner runt honom reagerat på det.
För något år sedan var Myrdal på ekonomiskt obestånd
och det blev en fråga vad som skulle hända med honom
och hans böcker. Då steg Henning Mankell och Lars Did-
ing in och köpte ett hus i Varberg till honom och böckerna.
Nu var det inte så att Myrdal var fattig. Han har en livstids-
ersättning som konstnär som inte är dålig men Myrdal vill
dricka champagne och goda viner och han vill resa och
till det räcker inte pengarna. Med Mankell och Didings
hjälp kan han fortsätta det livet han vill.
All people are equal but some are more equal than others.
Myrdal var ju en mentor när jag växte upp. Jag läste allt han
skrev och hans skriftställningar i FIB/K var ju vägledande äv-
en i det dagliga livet. Jag var inte ensam om att ha Myrdal
som mentor. Vi var många unga som på avstånd följde vad
han skrev och tog det till oss.
Vi skulle tjäna folket.
Vi skulle stödja och kämpa för en folkets kultur.
Vi skulle leva i solidaritet och kämpa för antiimperialism.
Meningar som gäller än idag.
Med Myrdal läste jag Balzac. Jag lärde mig att han beskrev sin
samtid. Han var ingen radikal med han gav verktyg att förstå den
samtid han levde i och som man kunde ta lärdom av. Han var rea-
list.
Den första boken jag läste av Balzac
Jag läste en annan Strindberg än den ofarliga hovförfattaren som
borgerligheten vil göra honom till.
Jag läste Jules Valles som var en fransk folkets författare som sjunk-
it ner i glömska.
Jag läste Myrdals Kinaböcker, Indienboken, Afghanistan, Albanien
och fick en världsbild. Jag borde ställt frågor, men de fick komma sen-
are. Kampuchea blev vattenledaren som fick bägaren att rinna över.
Myrdal är av överklass och ingen folkets man. Hans böcker kan dock
läsas och har haft ett enormt inflytande på vänstern. I vissa stycken i
för hög grad. Men han fick alla att vara på tå.
Jag kan som vuxen vara honom tacksam.
-Gå till läggen, var ju ett mantra. Skit i skolan och tänk själv, var ett annat.
Jag läste hans Röd stjärna över Indien och den är mycket läsvärd. Fram-
för allt för att han skriver om ett Indien som nästan inte syns i svensk media.
Samtidigt kan jag idag se igenom hur hans världsbild formas av hur han själv
blir bemött. Om unga gerillakrigar gör ett dass till honom i skogen blir Indien
bättre på att ta hand om gamla än Sverige.
Den gamla refraktären är sig lik.
 
 
 
 
 
 

2013-03-29
22:15:07

Suits
Jag kollar maniskt på serien Suits. Det handlar om ett lyxigt
advokatkontor i New York. Här bollas med miljoner som jag
vänder på tjugor. Konflikterna som handlar om liv och död är
ju i min värld som vilken majonäs jag använda till räkmackan.
En stackars advokat som har fått sitt liv förstört och lever ett
icke-liv enligt serien tjänar 300000kr.
Jag undrar varför jag ändå är så uppslukad. Är det för att jag
får tjuvtitta in i en miljö som jag aldrig är i? Eller finns det någ-
ot allmängiltigt som gäller oss alla vad det gäller relationer och
hur vi interagerar?
Svaret är nog att båda frågorna kan svaras jakande.
Det är också eskapism. En vila från vardagen. Det är tryggt att
ligga i soffan och se andra förgöra varandra i ett rasande intrig-
makeri.Meghan Markle är ju också en rasande vacker kvinna
som gör att man önskar sifg vara 20 år yngre och ett par miljon-
er rikare.

2013-03-28
12:59:44

Ett argument
De enkla lösningarnas sekel är nu. De efterträder de enkla
lösningarnas sekel. Förra seklet såg lösningar på problem
som att allt var judarnas fel, svarta är kriminella och lata av
naturen, romer är tjuvaktigare än andra, homosexualitet är
en synd som leder till pedofili, kvinnor är underlägsna män,
dödstraff leder till mindre brott, abort är mord, människan är
född egoistisk, barn behöver en smäll för att komma rätt i till-
varon,en kvinnas nej är egentligen ett svagt ja eller att heroin
introducerades som hostmedicin.
Inte mycket nytt under solen.
Finland som är Europas fästning mot invandrare har inte min-
dre socila problem än exempelvis Sverige. I Finland begås dubb-
elt så många mord per invånare än vad det gör i Sverige.
Blattarnas fel?
 

2013-03-26
23:34:39

I nöden prövas vännen
via Truth Network

2013-03-26
17:26:21

Lögn, förbannad lögn och statistik
När vi kollar vilka skolor som är bäst i test brukar
man inte kolla innehållsförteckningen. Det står inte
att 20 elever går i förberedande klass eller hur stort
antal som har diverse funktionella nedsättningar.
Resultaten visar bara vad som presterats oavsett
bakgrunder.
När man hyllar den finska skolan tar man inte med
att de har den lägsta invandringen i Europa och allt-
så inte behöver ägna sig åt så många skolförberande
skoltimmar och inte heller redovisar den finska skolan
barn med olika former av funktionshinder.
Det säger sig självt att bilden då blir snedvriden.
Ännu värre är det med SD som kommer löpande med
att dåliga skolresultat i förorten är kulturellt betingade.
I deras värld existerar inte klass eller olika förutsättning-
ar. I deras värld är blattebarn av födseln onda och därför
borde leva i onda länder, alltså afrikanska och arabiska,
enligt den rasistiska logiken.

2013-03-26
17:12:56

Pedagogik
Att vara vikarie i skolan är att lära överlevnad.
Man får lite information om vad man skall göra,
man känner inte eleverna och allt handlar om
att koka soppa på spik. Detta vet eleverna som
självklart testar alla gränser till det yttre. Sålunda
hade eleverna eget arbete om kroppen och själv-
klart brukade de vara i fem lokaler samtidigt,"för
så gör vi alltid". Efter fem minuter frågade några
efter pennor, något senare efter nya skrivböcker
och ytterligare senare meddelade en annan att
han glömt kursboken. Det tjattrades och det bråk-
ades. Till slut samlade jag alla och meddelade för-
utsättningarna för lektion 2 och att man faktiskt
har ett ansvar här i livet oavsett vem man möter.
Jag var då ganska förbannad över deras beteende.
Lektion 2 mötte jag dem i dörren och släppte bara
in dem med kursbok, penna och stencil. Jag tillät
dem bara att vara i salen och delade upp de värsta
upprorsmakarna som fick sätta sig i varsitt hörne
och den värste av dem placerade jag i rummet in-
till. Det blev lugnt och de flesta jobbade på bra.

2013-03-26
09:17:00

Vem hotar vem?
I AB är det stor nyhet att Nordkorea hotar USA. 1939 skrev
AB att Polen hotade Tyskland. Polen förklarade ju också Tysk-
land i krig 1939 efter år av provokationer. Det gjorde ju att de-
ras allierade Frankrike och England drogs in i kriget.
Ingen skulle ju idag säga att Polen var den tidens stora hot mot
freden.
I fredags slöts ett avtal mellan Sydkorea och USA där USA lovar
att agera vid nordkoreanska provokationer. Hur dessa provokat-
ioner skulle se ut sägs inte.
Det är då inte så märkligt att Nordkorea skramlar med vapen för
att visa att de inte lägger sig frivilligt. Under ett decennium har ju
USA hotat nationen.
Det finns ett större perspektiv. Kina är snart ikapp och förbi USA
som den stora imperiemakten. USA är en koloss på lerfötter. De
har fölorat två krig mot pyttenationer och hela ekonomin är på väg
att rasa. Flera tankesmedjor och högt uppsatta militärer och politi-
ker har ju också släppt tankar om att Kina måste besegras militärt.
USA har 53% av jorden militära resurser.
Skall USA agera militärt mot KIna måste Nordkorea slås ut. Det skul-
le då vara en akt av sista chansen för USA. Det skulle inträffa i ett
läge när alla broar är brända och det läget är inte långt borta. Krig
är ju som Clausewitz skrev politik med förlängda medel.

2013-03-26
00:15:49

Den vanebildande dumheten
Jag har varit på träningsläger i Spjald i fyra dygn.
Fyra dygn utan TV eller dator. Under den tiden har
jag läst fyra böcker, läst en antal danska tidningar
och några magasin som exempelvis Modern psyk-
ologi. Jag har umgåtts med en massa människor
och sammantaget måste jag ju säga att livet varit
mer innehållsrikt än fyra dagar med TV och dator.
Jag vet att kroppen far illa av rökning ändå är det
näst intill omöjligt att helt sluta. Ett liknande bero-
ende har jag till TV och dator. I det enda fallet för-
störs kroppen i det andra knoppen.

2013-03-24
22:57:00

En bra bok
Jag läste Niklas Orrenius reportagebok Här är allt så perfekt.
Boken ger en bra bild av landet Sverige idag. Han skriver om
Åke Grens aversioner mot homosexuella och sätter in yttrande-
frihetsperspektivet. Han skriver om tokhögern i Svensk-amerik-
anska föreningen som innehåller en och annan sosse bland en
mängd  överklassungar. Vi får ett utmärkt reportage om Jimmie
Åkesson och hur de tänkte till innan den stora framgången kom.
Han intervjuar den patetiske Pär Ström som ser farliga kvinnor
överallt. Samme Stöm som nu slutat sitt arbete för att männen
inte skall fötryckas då han är rädd att en feminist skall köra kniv-
en i honom och det trots att kvinnor så gott som aldrig mördar
och när de gör det aldrig sådana som Pär Ström.
Slutreportaget Lymlar&Olympier är ett lysande reportage om idrott
och politik. Det är om hur de som ville protestera mot Hitler 1936
hängdes ut som lymlar eller en Roland Andersson som var skep-
tisk till fotbolls-VM 1978 i fascistdiktaturen i Argentina(tvärsemot
förbundskaptenen Åby som var lyrisk om hur bra det var i Argen-
tina).
En av de bästa böcker jag läst på senare år. Ögongodis.
Han svarar också på frågan om vad som hände med Peter Norman.
Få vet och ännu färre bryr sig.

2013-03-24
22:44:11

Minnet
Jag var på träningsläger i Spjlad under helgen. Vi åkte
färja och buss på torsdagen. Efter några mil passerade
vi en skylt som visade vägen till Vejle. Vi pratade om
Vejle BK och att de alltid var med i Tipscupen och att
Kim Vilforth som avgjorde EM-finalen 1992 kom därifrån.
På fredagen skulle jag åka till Fredrikshamn och hämta
några spelare som kom senare. Jag kollade kartan och
det var inga problem med vägval.
Så kom jag till en korsning där väg 13 gick åt två håll. Den
ena till Alborg och en till Vejle. Jag valde Vejle vilket var
motsatt håll och fick böta några mil på det. Innan jag fort
var mina hållpunkter Holstebro, Viborg och Alborg.

2013-03-20
13:50:00

Inget rubbar SD
Jag undrar när brytpunkten kommer för SD. I stort är
ju SD ett plagiat på Ny Demokrati med den stora skill-
naden att denna gång är det mer genomtänkt och man
har skolade politker istället för flamspellar som styr.
Läget i det svenska samhället har dock försämrats sed-
an 90-talet. Klasskillnaderna är större och motståndet
mot detta svagare. SD har lyckats driva igenom att man
är det enda alternativet till det etablerade. Då spelar det
ingen roll att det enda som betyder något för Sd är att
stigmatisera de mörkhyade.
SD är att pissa på makten.
Alla andra partier hade raderats om man hade rasister i
styrelsen som fulla jagade folk med järnrör gapandes ras-
istiska och antikvinnliga floskler.
Alla andra partier hade raderats om man sent omsider ren-
sade ut 12 nazister. Frågan hade ju blivit:hur kan man ha
hyst dem så länge?
SD är en antiintellektuell och närmast fascistisk organisation
som duckar för angrepp om att de är rasister vetandets att alla
som röstar på dem vet att rasismen är det som förenar. Var-
för vara öppen med det när man kan ha dubbla agendor?
Jag har svårt att se att de kan fortsätta växa. Skulle det göra det
är det hög tid att mobilisera motstånd för då står den politiska
vintern för dörren.
SD liknar alltmer Mussloni i Italien på 20-talet som samlade en trött
nation till enighet och fascismen doldes av att avhoppare från lib-
eraler och kristdemokrater som gav en demokratisk chimär. Från makt-
övertagandet 1924 tog det 1,5 år att bli en fascistisk diktatur. Det
var närmast likt Hitler och nazismens övertagande 1933. Väl vid
makten åkte slöjan bort.
 
 

2013-03-19
23:46:43

Är vi totalt historielösa?
I dagens AB tar Åsa Linderborg upp en fråga som är intressant:
varför flyr liberaler och borgerligheten från sina egna ursprung?
Vår tids borgerlighet är ju sprungen ur den engelska, amerikan-
ska och franska revolutionen. Däremot kan jag förstå deras aver-
sion mot den ryska. De stora revolutionerna la ju grunden för det
vi idag tar som självklart. Frihet, jämlikhet och broderskap. Till det
kan föras demokrati och mänskliga rättigheter. Alla människors lika
värde. Allt detta föddes i blod och försvarades i blod.
Jag kan ju misstänka att de senaste decennierna restaurerande av
klassamhället också innbär att man måste göra våld på historien.
Borgerligheten väljer att lyfta Edmund Burkes konservativa syn på
den franska revolutionen framför de som ser den som banbrytande.
Hyllar man revolutioner kan ju någon väcka frågan om vad som kan
göras åt orättvisorna idag. Om inget görs åt dessa orättvisor och de
stora flertalet bara har sina bojor att förlora kan man ju räkna med att
det smäller igen. Det är ju märkligt att inte en upplyst borgerlighet åt-
minstone lärt sig det. Så blir också historien radikal och viktig. Det finns
utvägar. Det finns alternativ. Om inget annat hjälper får man slå sig fram.
 

2013-03-19
23:17:00

Så jävla fegt
En av mina spelare i juniorerna blev idag misshandlad på buss 18.
På bussen vid Brunnsparkens hållplats börjar åtta grabbar att hota
honom. De vill att han skall gå av. Han vägrar. Då bli han sparkad
och slagen och de flesta slagen får han ta i ryggen och när han ligg-
er. Ingen på bussen ingriper till hans försvar. Han egna ord var: det
var bara vuxna och gamlingar på bussen.
Nu klarade hans kropp detta ganska bra men hur det blir i knoppen
får man vänta och se. När man utsätts för våld på detta sättet sitter
det kvar hos många och inte sällan kan psykisk ohälsa utbryta vid
senare tillfälle.
I dessa rasismens tider var utövarna invandrargrabbar från Biskops-
gården och han som blev slagen invandrargrabb från Backa. För vis-
sa är detta den centrala infomationen och för sådana som jag ointres-
sant. Jag har upplevt våld på buss och spårvagn några gånger med
i huvudsak etniska svenskar som aktörer och jag minns inte dem så
noga som jag minns våldet och de känslor det utlöste. Nu har jag in-
te blivit misshandlad men jag tror mig kunna förstå vad som sker.
Det som upprör mig mest är att det sitter massor i en buss som inte tar
en ensam grabb i försvar. Det är ynkligt. Frågan är vilken etnisk härkomst
de hade som inte agerade utan fegt satt och tittade ut genom fönstret.

2013-03-18
12:43:00

Kultur
Lyssnar på:
Candlemass. Grym hådrock som gått mig förbi.
Anthony Phillips. Massor av plattor sedan den tidiga separationen från
Genesis. 1984 går nu varm.
Focus. Focus 3 från 1972 är en skiva som måste spelas om och om igen
och aldrig jag tröttnar. Anonymus two är den perfekta cykellåten(26:24).
Läser:
Offside. Nya numret ute och intressanta atiklar om Allsvenskan.
Respons. Recensionstidning för alla som vill ha kort information om alla
de böcker man aldrig hinner att läsa. Leif Yttergrens-Träna för livet måste
nog dock köpas.
Dennis Lehane-Live by night som är en fortsättning på den fantastiska The
Given Day.
Camara Laye- Svart barn från 1953 översatt och utgiven av Bo Cavefors
förlag 1976. En vardagsskildring från Guinea och om hur det var atta växa
upp i en fattig Afrikansk stat under en annan era än dagens. Ur det lilla liv-
et kan vi tolka det stora.
Ser:
Engrenages- En av de bästa krimserierna någonsin.  Nu säsong 4. De sista
avsnitten gick förra helgen på BBC. Tyvärr verka det som om man kan köpa
in vilken amerikansk skit som helst. Detta är ju krim när den är som allra bäst
men de talar franska.
Dicte- TV4 överraskar med att köpa bra serie. Hjelje är världens vackraste kvinna
och danskar kan göra bra krim.
Barbara- En film om en kvinna i Östtyskland 1980. En epok och ett system är på väg
att rämna dock verkar ingen veta till vad. En film om vad som sker innan system fall-
er och hur vardagen ser ut i denna preragnarök. Petzold som gjort filmen har gjort
fler intressanta filmer innan men tyska filmer når inte hit lika ofta som exempelvis
all amerikansk skit. Man borde oftare ställa sig frågan om orsakerna.
 
 
 
 

2013-03-17
11:34:00

Prioriteringar
Moderatena presenterar idag en plan om hur man
skall jaga socialbidragstagare. De skall grillas och
inte kunna välja. Får de erbjudande om jobb som de
inte vill ha eller som ligger illa till geografiskt skall de
böja nacke och acceptera.
Det blir ju allt tydligare att valfrihet är till för dem med
pengar. Om man verkligen ville dra in pengar till stats-
kassan och därmed kunna finansiera våra offentliga
behov som vård, skola och omsorg skulle man ju trycka
till de som smiter från dessa allmänna åtaganden.
Man skulle inte jaga människor som av olika anledning-
ar inte orkar eller klarar att delta i arbete eller som bara
råkar vara av annan etnisk härkomst än svensk. Man
skulle istället jaga de giriga som har i överflöd men som
med kriminellt sinnelag söker smita betala skatt. Det hand-
lar om hundratals miljarder.
Moderatena gör tvärsom. Man utlyser allmän amnesti för
skattesmitare. Lag och ordning är bara till för att hålla und-
erklassen i sele. Inget nytt under solen med andra ord.

2013-03-17
00:22:26

Världens häftigaste kärring
En medelålders man berättade om sin uppväxt häromdagen.
Han berättade om sin farsa som var en mycket lugn man som
aldrig hetsade upp sig för någonting. Hans morsa däremot var
något helt annat. Hon hade temprament som hette duga.
En dag när mannen var femton och tyckte att han var den tuff-
aste och coolaste killen på jorden och hade jävlats i skolan fick
han en utskällning av sin morsa. Han flinade mot henne och sa:
-Allvarligt morsan, vad fan skall du göra åt det, så lägg ner.
Morsan såg rött. Hon tog några steg fram och skallade ner sin son.
På golvet med blod i munnen såg den unge mannen världen med
litet annat perspektiv.
Den nu medelålders mannen beättade detta med kärlek. Han hade
fanimej världens tuffaste morsa.

2013-03-17
00:14:20

annorlunda
När jag växte upp var skolan och föräldrarna ett. Om jag kom
hem och sa att jag fått en örfil av biologiläraren fick jag en till
och detta för att det var självklart att jag gjort något dumt som
orsakat att jag fått en örfil. Idag om en unge kommer hem och
har fått en örfil blir det polisanmälan och direkt flytt av skola.
Sakernas tillstånd förändras.
De som alltid ältar om att det var bättre förr bör lyssna till
dem som levde med detta diktatoriska tillstånd vilket innebar
att om man var betraktad som en buse, vilket inte var särskilt
svårt att bli, så fick man ställa in sig på att om det hände något
fick man ta skulden oberoende på om var skyldig eller inte.
Ungar är faktiskt som de är. De söker och ibland ställer de till
det i detta sökande. Redan Sokrates gav ju upp hoppet om den
kommande generationen som slapp, slö och inte hängiven nog.
Det som förändras är ju de vuxna. De blir mer korrumperade
och slappa med åren, vill leva i konfliktlöshet och helst skjuta
alla konflikter på andra och då i synnerhet de som är yngre.

2013-03-15
08:36:04

Vasägerru

2013-03-14
14:29:47

Mats Trondman
Jag var på en föreläsning av Mats Trondman idag. Det
var mycket inspirerande. Han talar mycket och ofta i
konkreta termer och därför blir igenkänningsfaktorn hög.
Han kan ta Macbeth av Shakespeare som exempel på
hur de värsta av våra kriminella tänker och handlar.De
som ställs inför ett faktum att allt bara blir skit men de7
gör det ändå. De kan inget annat. Macbeth har ju en kris
efter ett blodbad och under festen efteråt har han kval
men säger sedan att, jag står i blod och jag har kommit
hit i en flod av blod och dit jag skall kommer blodet att
ta mig. När 7 av våra största kriminella organisationers
ledare ställde upp på en undersökning fick de, som f ö
skiter i alla konsekvenser, frågan varför de ställde upp.
6 av 7 svarade att det var för att de inte ville att någon
skulle bli som de.
 
 

2013-03-13
16:32:53

Alla är kränkta
När folk hånas anonymt på nätet är det allvarligt och skall
bekämpas. När man anonymt på nätet uppmanar till miss-
handel eller ännu värre skall det åtalas.
Då handlar det om verkliga kränkningar och åtalsbara brott.
Men när det blir rubriker över att Marie Sveland känner sig
förminskad i ett offentligt rum med öppna åsikter blir det ju
bara trams. Veckan innan samma sak med en kvinna som
kände sig förminskad på IFK:s årsmöte.
Om man inte gillar det så kan man slå tillbaka. Fienden är
öppen och tydlig. Vi skall inte ha domstolar som skall skö-
tas av media.
Lika med tramset runt Levengood och Gardells twitter. Hur
kan det ens bli en notis? Folk skjuts ihäl runt om i världen
i verkliga konflikter som det inte sägs finns  utrymme att
skriva om.

2013-03-12
09:20:40

Tre tankar om sex
Den amerikanske pedagogen Paul Goodman ansåg att
det bästa sättet att lära ut latin var att läsa porr. Istället
för far ror mor är rar skulle man då kunna börja med
pojken slickar flickan suger och med tillhörande bilder.
Jag tror att denna pedagogik skulle vara klart applicer-
bar på flera språk.
Under vikarietimme om sex och samlevnad säger en
ung man: kvinnor föder och tar kejsarsnitt men ändå
vill de inte ta den i stjärten. Det är en kortare variant
av en längre ramsa som går runt på facebook. jag
förstår inte riktigt vad den vill ha sagt.
Unga pojkar som går in i puberteten tänker så mycket
som 90% av sin vakna tid på sex. De undervisas av lär-
are över femtio som nästan aldrig tänker på sex.

2013-03-11
12:07:00

Den onödiga samtiden
Jan Myrdal hävdade på 70-talet att 50-talet och tiden efter
Andra Världskriget smet undan de viktiga frågorna. Han me-
nade att vi diskuterade det personliga och inte såg de stora
och de viktiga frågorna. Det var den Myrdal jag mötte när
jag började läsa ordentligt på 70-talet.
Hur är det då med 2000-talet?
Har vi åter ett 50-tal för att leka Myrdal?
Vad är det för frågor vi diskuterar? Vad är det för frågor som
bereds plats?
Igår lyssnar jag av via radio  att följande frågor är heta:
-Prinsessan Lillian död(Alla mediers första nyhet)
-Tågens förmåga att hålla tider(Kaliber)
 
Idag lyssnar jag till P1 morgon och där diskuteras vilka barn
föräldrar skall bjuda in på barnkalas. En viktig genusfråga.
 
Agenda i SVT pratar om konflikten i SAP när Juholt valdes till
ordförande och gör detta till en fråga om att det handlade om
att Pär Nuder ville hämnas på Mona Sahlin. Inte ett ord om att
gräsrötterna sa ifrån och ville ha förändring till en mer klassisk
reformism. Inte heller att det var de korporativa maktkrafterna
inom SAP som fällde Juholt mer än Juholt själv som man gärna
skriver om och om igen.
 
Personer blir det enda man klarar av att skriva om. Ideologi är i
sig ett främmande ord. Tänkandet räcker bara att ligga och sur-
fa på ytan ingen förmår att blöta ner sig en aning och se vad som
finns under samma yta.
Ingen vill riskera sin position. Mången sosse skulle kunna ställa
sig upp och skrika om maktfullkomlighet och hur korporativt och
innehållslöst partiets politik är, men viktigast är att skydda sina
arvoden och pensioner.
 
Allt detta i tid när vi börjar få en permanent och stor arbetslöshet.
Det är som alla vet den största enskilda orsaken till social oro,
ökad kriminalitet och som kräver att vänstern organiserar, aktiv-
erar och agerar. Ändå, finns frågan knappt på dagordningen.
 
 
 

2013-03-11
11:45:37

Maktordning
I helgen var det tjafs mellan journalister på Guldspadegalan
i Götebog. På ena sidan Josefsson, Täppas och Aschberg
och på den andra Marie Sveland med andra.
Sveland upplevde att gubbarna föminskade henne och andra
kvinnor och sa detta. Gubbarna var oförstående och Josefsson
menade senare att vissa feminister som de som satte upp SCUM
och oganisationen ROKS är fascister.
Man kan ju lugnt säga att det finns viktigare frågor. För kvinnor i
karriären och rampljuset tycks ibland ha svårt att få med sig mer
än den del av världen där de själva befinner sig. Jag väntar fort-
farande på när ledande feminister tänker ta med sig klassfrågan
in i debatten. Utan klassperspektivet handlar det ju bara om att
byta personer vid maktens stolar och inte ett skit om samhället
i stort. Det viktiga är att vi får lika många generaldirektörer av
samma kön men att den förkrossande majoriteten av samhällets
stöttepelare är kvinnor som gör jobb utan lön eller skitlön och gör
jobb som män inte vill det är en sekundär fråga.Hur kan det bli så?
Att Josefsson är mer fascist än de feminister han anklagar är ju
också intressant. Josefsson populistiska journalistik kan ju fakt-
iskt hamna vart som helst. Det som ständigt utvecklas hos Josef-
sson verkar vara egot.

2013-03-10
23:58:39

Konstens uppgift
Gunnar Thorells bild stämmer till eftertanke:

2013-03-09
21:09:00

Livets olika skeenden
Igår var jag på fest. Jag dansade med en vacker kvinna.
Jag kände hennes kropp och jag kände lust. Men det stan-
nade där. Förr hade jag försökt att få henne men nu klickar
det inte till. Jag försöker inte ens. Det är som om jag får en
stor våt filt över mig när situationen dyker upp. Jag börjar
bli gammal.
 

2013-03-09
21:05:56

Evolution
I Amazonas förflyttar sig vandringsmyrorna på samma sätt
som de gjort sedan tusentals år. Detta upprepande mönster
har gjort att de finns fågelarter som bygger hela sin existens
kring dessa myror. En art lever enbart på myrornas spillning.

2013-03-08
11:40:36

Dagens stora i-landsfråga
Det gnälls idag i bl a P1 att det är för lite kvinnor till
schlager finalen. Mellan raderna kan man läsa att
kritikerna vill ha gräddfiler för just kvinnor.
I min värld är det skit samma. Schlagerspektaklet
är en intellektuell och emotionell latrintunna ur vil-
ken det bara kommer skit.
Snart kommer det ett antal bögar att hävda att det
är för lite bögar som exponeras, sedan kommer Af-
rikanska förbundet att hävda att Claes Malmberg på-
minner alla med afikansk börd om koloniala slavägare
och däför är de kränkta, på det svarar SD att de i sin
tur är kränkta över att en kameraman är mulatt och
slutligen kommer guppen militanta islamister och krä-
ver the sound of silence.
Vem kan inte se att när en massa särintressen bara
odlar just sina särintressen hamnar man i icke-frågor
och den reella och verkliga makten sitter lugnt kvar
och tar sig en extra avec och ler i mjugg.

2013-03-08
11:28:31

Vårt behov av en klasspolitik

2013-03-07
22:53:31

Kan det vara möjligt
Idag tog trafikutskottet ett beslut att förbjuda mobiltelefoner
bakom ratten. Bakom beslutet står SD. För första gången är
jag överens med landets ledande rasister i en fråga. Jag oroas
över detta. Kommer jag nu att peka finger åt invandrare och
kommer hela min världsbild styras av konflikten mellan dala-
hästar och det mångkultuella. Kommer jag att välja en tanke
istället för att välja mellan tusentals?
I vilket fall är jag som hängiven cyklist glad över beslutet.Alla
jävla idioter som pratar i mobil och kör bil samtidigt borde få
tjänst som minröjare i Afghanistan.

2013-03-06
22:16:10

Om jag hade sett
Om jag hade varit inne på Piratebay igår hade jag laddat
ner avsnitt 13 av TheWalking Dead säsong 3. Då jag inte
gjorde det fick jag för mig berättat att gårdagens var ett
budgetavsnitt. Man bryter handlingen för ett avsnitt och
lägger in en bihandling som kan avslutas med avsnittet.
Det är en konst som dessa seriemakare måste kunna om
de skall hålla liv i serier som görs avsnitt efter avsnitt och
år efter år.
Konstanten i serien är zoombierna. De är alltid med i hund-
ratal och lika unika som Sveriegdemokraterna.Där zoombies
bara regerar på blod reagerar Sverigedemokraten på invand-
rare. Båda grupperna har en universallösning på livets stora
problem.
 

2013-03-05
22:37:58

All time high
Igår bestämde Obama att nu skall det skäras rejält i de
offentliga utgifterna. Det innebär att hundratusentals
människor i offentlig tjänst kommer att avskedas. För
självklart skall en ekonomisk kris betalas av de som
har lite eller ingenting alls.
Wall Street svarade idag med ett all time high.Aktiekur-
serna slår i taket och överheten springer benen av sig
för att handla.
Den enes bröd den andres död.

2013-03-04
23:25:00

Våld
En god vän berättade om en katastrofal helg. Två pojkar hade
förstört den. De båda pojkana hade varit i princip okontaktbara.
De hade hotat och förstört och vad min gode vän än gjorde fick
han ingen kontakt.
Jag minns att för snart 30 år sedan jobbade jag på ett gruppbo-
ende. Det första jag var på och där fanns en grabb som var fem-
ton. Han var aldrig särskilt utåtagerande utan förde inte mycket
väsen omkring sig. Men en helg fick han ett spel och drogades
tungt. Det gjorde honom ännu värre. Under det dygn jag jobbade
sökte han hela tiden köra in sina fingrar i mina ögon. Hela tiden
sökte han med fingrarna mot ögonen. Han var långsam av drog-
erna så det var ingen större fara att han skulle lyckas, men han
var mycket målmedveten. Han följde mig som en zoombie med
sina två pekande fingrar. När tolv  timmar gått var jag nedbruten.
 Jag höll på att bli tokig på denna varelse som bara hade en
sak i huvudet. Till slut skrek jag åt honom och hotade honom, men
inget hjälpte, fingrarna var där. Till slut var jag så mentalt slut att
jag klappade till honom. Det hjälpte inte mot honom men det hjälp-
te mig. Jag insåg att våld hade ingen som helst effekt(mer än om
jag slagit ut honom eller ihjäl honom men det hade ju givit mindre
trevliga efterräkningar). Jag valde då att släppa honom, bara inte
bry mig. Låta honom krafsa på dörren och bara slappna av.Han
slutade inte förrän morgonen kom. Han kördes till Lillhagen, bält-
ades och drogades. Jag vet inte vad som hände med honom ef-
ter det. Jag lärde mig där att om jag funderar på våld i utsatta läg-
en är problemet mitt och inte den andres.
För några år sedan jobbade jag en sommar med en ung man som
blev placerad i ett hus på landet. Vi var tre stycken som var runt ho-
nom. Jag tycket det var löjligt men jag fick 100% lön en hel vecka
så varför skulle jag klaga. En kväll hotade han de två andra männen
med en kniv och sa att han skulle gå hem. Ja, då gör vi det, sa jag,
och så gick vi. Han gick åt fel håll och jag sa att vi var på väg mot
Stockholm. Han lyssnade inte. Under några timmar påpekade jag
att det var fel håll. Fyra timmar senare stannade han och frågade
om vi var på väg åt fel håll. Ja, sa jag. Då gav han upp och vi gick
tillbaka. Hela promenaden tog 8,5 timmar. Han somnade och sov
fjorton timmar. Resten av den veckan var han mer uppåt och vi ha-
de gott.

2013-03-04
23:09:26

Historielöshet
Gyllene gryning,nazisterna i Grekland, vill erövra Sokrates och
lägga filosofins fader till sin ideologi. Hur historielöst är inte det?
De stora frågornas filosof skall stoppas in i det enda svarets par-
ti.
Det är som när moderater påstår att de var de som drev frågan
om allmän rösträtt eller om kvinnors rösträtt eller ännu värre när
de påstå sig varit drivande i kampen mot apartheid.
Det är som när maktens stora liberala förkämpe ville dra in Vilhelm-
Moberg i det liberala täcket eller ännu när de nyliberala på Timbro
ville göra detsamma.
Man måste ta kamp för sin historia. Makten kommer alltid att suga in
allt som kan skada dem äta upp det och skita ut det som menlös
ränneskit.

2013-03-03
23:43:06

Tänk själv?
Ikväll visades en fransk dokumentär om Kina. Det första avsnittet
handlar om Maos tid vid makten och slutar med när Deng Xioping
tar över i slutet på 70-talet.
Historien är inte svart och vit. Deng sa ju själv när han avslutade
det stora språnget och införde kontrollerad kapitalism i början på
60-talet att "det spelar ingen roll om katten är evsrt eller vi bara
den fångar möss".
Mao kom tillbaka efter det totala misslyckandet med det stora språng-
et och mobiliserade massorna för att åter få total makt. Med massor-
na startade han kulturevolutionen. Detta gav ju återklang i väst. 68-
upproren var ju en direkt effekt av kulturrevolutionen. Den romantiska
bilden av vad som hände i Kina spred sig bland europas unga. Myck-
et av det var bra. Gamla strukturer störtades och när man i Kina i
mycket skulle kunna Maos lilla röda utantill fick vi en akademisk och
intellektuell frihetsrörelse i väst.
Vi som läste Vinden kring tornet och Morgonens flod fick en idealiserad bild
av Kina. Men det var rasande bra skrivet.
Jag tillhörde dem som tyckte att Kina var progressivt och var en absolut
positiv kraft. I många fågor var ju Kina det. Deras kamp mot båda super-
makterna gav ju en väld i rörelse där massor av nationer slog till sig be-
frielse. Man glömmer lätt det.
Det stora språnget var en katastrof. Kulturrevolutionen var en katastrof
för kineserna men gav goda effekter i väst.
Historien av Mao är komplex och man kan ju hoppas att vi en dag kan
hitta en berättelse som ger någolunda verklig bild av vad som hände.
I dokumentären uttalar sig en lång rad kineser och det är fascinerande
att höra att de alla är lugna i sina uttalanden. Ingen är direkt avvisande
till Mao utan hittar intressanta saker som sällan eller aldrig längre pra-
tas om i väst.
Man får aldrig glömma att i Kina skriver makten historien, men så är det
också i väst. makten dominerar synen på vad som händer och vad som
har hänt.
 
När man läst Snows reportage om Röda Armens kamp för självständighet
och befrielse var det inte svårt att få sympatsiera med Mao och den kines-
iska revolutionen
 

2013-03-02
10:24:02

Afrika
Min dotter frågar om hjälp till ett arbete i skolan om Afrika.
Jag måste tänka till. Jag inser att jag tappat mycket under
senare år.
Namn, händelser och saker som varit viktiga för mitt egna
tänkande och utveckling tar plats igen.
Under några hundra år skeppas 40 miljoner afrikaner ut från
kontineneten för att slavarbeta för den vite mannen. Hur många
som förslavades loklat som ett effekt av slavhandeln vet ingen.
Jag undrar varför  den koloniala slavhandeln inte tar plats i
historien jämte förintelsen. Slavhandeln slog sönder fungeran-
de samhällen och påverkar än idag Afrikas utveckling.
Massor av stora tänkare och stora handlare har funnits i Afrika.
Jag tänker på Nkruma vilken startade upp den panafrikanska
rörelsen och som la grunden till den senare delen av 1900-tal-
ets stora befrielsekamp.
Tomas Sankara i Burkina Fasso vilken stod för självständighet
och befrielse. Han blev en symbol för det unga Afrika och själv-
klart vara han tvungen att störtas då han inkräktade på Frank-
rikes nykoloniala strävanden.
Självklart symbolen och ikonen Nelson Mandela och störtandet
av 1900-talets stora styggelse apartheid.
Här finns intressanta personer som Julius Nyerere, Amilcar Cabral,
Eduardo Mondlane och Frantz Fanon.
Man kan läsa om Algeriet vilka befriade sig 1961 och gav näring
åt alla världens befrielserörelser. FLN-gerillan arbetade med syste-
matisk terror som drabbade franska civila. Man använde kvinnor
och barn. Då var detta något gott. Man befriade sig mot ett större
ont. Idag är all befrielskamp terrorism.
Det är inte den ekonomiska hegemonin som stört balansen i värl-
den, det är makten över tankarna. Idag råder en nämast total hege-
moni via media och andra flöden över våra tankar vilket har fått oss
att acceptera statlig terror som garant för frihet och demokrati och
där allt motstånd mot denna garant är per definition terrorism.

2013-03-02
10:02:51

Rasisten
Jag stod i kön på Netto igår. Majoriteten av de som handlar
på Netto är blattar. I kön stod en liten tös på 7 år  och tittade
efter sin mamma. Bakom henne stod en man som jag vet bär
på åsikter som inte är mina. Han tycker inte om mig heller.
Han har vid ett tillfälle uttryckt att jag borde "ha ett skott i huvu-
det".  Det tar jag inte åt mig. Jag tycker synd om honom.
När mannen står i kön är han irriterad. Till slut frågar han bryskt
"står du i kön eller" till den lilla flickan. Man kan tydligt utläsa hans
förakt.
Så är de rasisterna. De drar sig inte ens för att låta barn dras med
i deras hat för allt som inte ser ut som det är svensktfött.

2013-03-02
01:03:00

Signalement
Den samlade rasistpressen, allt från Avpixlat över Fria Tider
till Realisten, gör en stor poäng av att etablerad media inte
utelämnar förövarnas hudfärg när brott begås.
Det är på begäran av polisen som detta inte sker. Om GP
eller GT skulle skriva att en mörhyad var eftersökt skulle ju
massor av gammelsvenskar ringa sönder telefonväxeln då
de anser att varje blatte är skyldig till motsatsen bevisats.

2013-03-02
00:46:34

EM i friidrott
Idag var jag med Brunnsboskolan till EM i Friidrott.
Det är ett jättelikt arrangemang dä man bundit ihop
Gothia Towes, Svenska Mässan och Scandinavium.
Dä föevisas en massa men inget fångar mitt intresse.
Jag tänker på månglarnas marknad utanför templet.
Tre saker tar jag med mig denna dag:
Varför tycker jag och har alltid tyckt att Mattias Sunneborn
är en obehaglig varelse? Jag fick vatten på min kvarn när
två kollegor oberoende av varandra under dagens föreläs-
ning av bl a Sunneborn uttryckte att han var just obehaglig.
Det andra var att jag funderade över varför de kvinnliga ut-
övarna hade minitrosor på sig medans männen oftast hade
byxor som gick till knäna.
Det tedje var att jag såg en massa atletiska utföanden idag.
Själv missade jag ett trappsteg och föll med hela min kropps-
tyngd öve vänster knä. Jag kan knappt gå. Detta hände på
samma arena.