leifsjoqvist

2014-02-28
11:47:13

Vänstern och antisemitismen
För ett antal år sedan dök det upp en diskussion om att
vänstern var antisemitisk. Jag tyckte då att det var befängt.
Jag hade ju under en massa år varit med i vänstern och
aldrig hört någon uttala sig om judar på ett märkligt sätt.
Det fanns helt enkelt inte. Karl Marx hade skrivit om jude-
frågan men bara en anakronist skulle sätta det i en anti-
semitisk agenda.
Så dök Ahmed Rami och där slöt en del av vänstern upp
bakom honom och hans stolleprov i Radio islam. I SvT
senast gjorde Gahrton avbön för sitt engagemang för Rami.
Det är svårt att förstå varför vänsterns skall försvara förin-
telseförnekare och anhängare av Sion vises protokoll.
Samma gällde Faurisson som vigt hela sitt liv att bevisa
att koncentrationslägren inte existerat. Varför är det vik-
tigt att ödsla tid på en person som honom?
Det finns massor av yttrandefrihetsfrågor som är viktigare
och som borde arbetas kring och skapas opinion runt men
att försvara antisemiter och förintelseförnekare är det verk-
ligen vänsterns jobb?
Fib/kulturfront och Ordfront har en liten krets märkliga figur-
er som arbetar i avskilda vatten. Det var här det samlades
för Ahmed Rami.
Det var här man hittade Diane Johnstone och hennes märk-
ligheter om krigen i Jugoslavien. En ny folkmordsförnekare
att ta till sitt hjärta.
Åter råder principen min fiendes fiende är min vän. Milosevic
och fascistoida serber var att föredra framför USA och väst.
Där står dessa människor och stampar. För en utomstående
betraktare verkar en ny vänster ha en agenda där man är
kompis med fascistoida serber, talibaner, Quadaffi, Assad,
och även en Hussein om än numera död. Det känns inte
som en plattform att bygga en ny vänster på. Snarare känns
det som motstasen. kanske skulle man göra en återläsning
av Daniel Cohn-Bendit från 1968, Den radikala vänstern-botemed-
let mot senil kommunism.
Varför skall man gödsla de som stöder Israels ockupationspolitk
med antisemitisk skit? Det är ju kontraproduktivt. Vem vill ha naz-
ister med i kampen för ett fritt Palestina?
 
Senast i raden är det den franske komikern Dieudonne som
behagar denna s k vänster. Dieudonne har använt gesten
la quenelle som av vissa uppfattas som antisemitisk. Oavsett
vad har denne Dieudonne bjudit in nämnde Faurisson för
att bevisa att koncentrationslägren är en bluff och han kon-
centrerar sig på att visa att judar är priviligerade på bekost-
nad av afrikaner och araber i Frankrike. Artikeln som Fib/K
publicerar är ju närmast följdriktigt skriven av Diane Johnstone.
Hur kan man neka till att denne Dieudonne inte är antisemit?
Jag har svårt att se varför man ödslar energi på de här figurerna.
Det finns massor av kamp som står för dörren som är viktigare
än att försvara dessa. Vi tar inte kamp för David Icke och hans
tankar om att jorden är koloniserad av ödlor i mänsklig form och
som tagit över planeten. Hans tankar påminner om de som syss-
lar med den judiska världskonspirationen.
Det måste väl vara viktigare att söka organisera sig kring de cen-
trala frågorna som rör solidaritet, jämlikhet och rättvisa och som
handlar om fördelning av resurser lokalt såväl som globalt och då
skall vi prata klass och inte svamla om etnicitet och ras.
Men vill man nå folk kan man inte i tid och otid försvara diktaturer
och rörelser som syftar dit. Då uppstår nämligen tanken hos folk
att man själv strävar åt det hållet.
 

2014-02-28
01:22:38

Ett jävla tjafs om ras
Ett av de sämre uttrycken för en vänstern som kör upp huvudet
i röven är den som vill vända på rasbegreppet och använda den
radikalt. Alltså bara de som är utsatta för rasismen kan uttrycka
en autentisk kamp emot den.
Frågan är vad det gör med mig. Jag bor i en stadsdel som varit
präglad av social oro men som hämtat sig genom framför allt ett
bra projekt:Backa BK. Unga invandrargrabbar organiserad och ska-
pade ett eget lag där också en egen lokal blivit verklighet efter att
i två år vistas i min klubb Hisingsbacka FC. Jag har under hela den-
na tid givit stöd till dem och hjälpt till när de frågat. Vi har under res-
ans gång inte diskuterat så mycket etnicitet utan om makt och mot-
makt.
Då jag är uppväxt i en arbetarfamilj kan jag de sociala markörerna
och vet vad exklusion betyder. Skulle då det förhållande att jag är
en vit medelålders man exkludera mig att ta kamp eller kämpa för
bättre förhållanden?
Jag skulle säga att de som vill ha rasdiskussionen och kritiserar de
som kritiserar rasismen utifrån ett vitt medelklassperspektiv gör de
från ett blattemedelklassperspektiv.
 

2014-02-28
00:53:06

Vänstern är i brygga
Det finns en vänster som vill befinna sig i överbyggnaden och
där ta kamp för de mjuka frågorna. Det handlar om hbtq, ras,
kön och inte minst social välfärd. Utanför det inte mycket om
kamp om makten i stort. Den ekonomiska makten utmanas säll-
an eller aldrig. Den mer terroranstrukna vänstern gillar att miss-
handla SD-are och nazister och tycker att det gör att vi kommer
närmare revolutionen när det tvärsom gynnar både SD och naz-
ister.
En annan vänster har förlorat perspektiven och tar ställning för
diktaturer efter devisen min fiendes fiende är min vän och då är
USA den stora fienden.
Man stöder Gadaffi emot den revolt som störtade denne. I Syrien
tar man ställning för en klanstyrd diktatur mot en mer än lovligt
skum opposition. I Ukraina tar man ställning för Ryssland och de-
ras handgångne man. I Afghanistan för talibaner.
Det är en gammal tanke att all opposition mot imperier är av naturen
god och syftar åt gott.
Jan Myrdal skrev i "Avgörande år" 1978 att " allt är inte guld som
glimmar allt är inte radikalt som reaktionen angriper".
Jag inbillar mig att man måste arbeta på sikt. Man måste bestämma
vad man vill och stå fast inför det. Kommunismens grundideer så de
nedtecknades i Kommunistiska manifestet har inte infriats än i denna
dag och med justeringar och definitivt en uppgörelse med den praktik
så som vi levt med kommunism i praktiken kan man vara på god väg.
Dock måste man slänga saker överbord. Orwell reagerade på språket
och praktiken när han skrev 1984. Hur kunde diktatur(proletariatets)
vara den yttersta formen av demokrati?
Så det handlar om organisering och öppenhet. Utan stora organisation-
er som kan driva krav får vi inte och skall heller inte ha förändring. Vi
får det samhälle vi förtjänar.

2014-02-27
23:42:33

En bra vecka för Jimmie
I söndagens Agenda får SD debattera mot FP och Marit Paulsen.
Vad som kommer ut av detta är att SD egentligen det enda parti
som fortfarande fullt ut är motståndare till EU. Några procent till
och nu säkert över 10%.
Sedan följer några helt märkliga dagar om Åkesson upplevelser i
Sölvesborg är sanna eller inte. Debatten är infantil. Några säger
att hans upplevelser inte är hans, att han ljuger och att han inte
upplevt det han säger att han upplevt. Jimmie och hans polare
har lärt sig spelet.  De som kan tänkas rösta på SD känner själv-
klart att hans upplevelser är väl för fan hans. De som misstror
kommer att klumpas ihop som PK, Mena eller allmänt kommun-
ister(I Sds värld är alla invandrarfientliga utom de styrande som
är kommunister eller falska kommunister, alltså liberaler)och så
får SD några procent till.
 

2014-02-26
23:55:15

Kroppslig dysfunktion och mental lobotomi
Efter ett dygn i spann och på toa börjar jag nu kunna
stå upprätt. Jag vet inte hur många gånger jag läst om
dysenteri och hur folk blir orkeslösa utan att kunna ta
in det. Nu vet jag.
Jag har i princip sovit framför TV:n i ett och ett halvt
dygn. Jag försökte att ta mig till träningarna igår men
spydde när jag skulle ta ut cykeln och med tanke på
att de bakterier jag fått måste vara resistenta jävlar
gjorde jag bäst att inte träffa någon.
Jag fick det hos min mor där hela familjen haft det sex
dagar innan. Hur kan sån skit överleva i sex dagar? Min
dotter var inne på ett kort besök och också hon däckad-
es.
Idag har jag halvsovit framför massa skitfilm. Jag såg
Sällskapsresan 2 som måste vara något av det sämsta
som gjorts inom svensk film. Jag har inte sett Göta Kan-
al 2-3 men de kan bara inte vara sämre.
Fatal justice var en dussinfilm från USA där en kvinna
skall hämnas på rånmördare. Usel produktion, usel in-
tri, usla skådisar och varför görs en sådan film. Den en-
da möjliga förklaringen är att någon rik jävel får för sig
att göra ett mästerverk eller son till en rik jävel får några
miljoner att leka med.
Lake Placid är den tredje delen i en serie totalusla filmer
om muterade krokodiler i liten amerikansk sjö. Effekterna
är så usla att jag antar att det egentligen handlar om en
parodi och om det inte gör det är det ju ännu roligare.
Nu har jag käkat en omelett och fått behålla den. Då kan-
ske jag kan koppla på hjärnan igen.

2014-02-23
12:07:29

Revolutioner äter sina barn
Konflikt igår i P1 handlade det om Eritrea. Landet som blev
självständigt 1991 och helt 1993 från Etiopien. Decennier av
krig mot Etiopien gav självständighet. Dock fortsatte gräns-
strider än idag om landområden mellan Eritrea och Etiopien
vilket har inneburit att mer än häften av landets budget går
till militära utgifter.
Eritrea och EPLF var ju en av de sista stora hoppen om ett
annat samhälle. Åtminstone var det så för mig. De stred mot
ett Etiopien som stöddes av Sovjet men höll sig oberoende
gentemot USA och Kina. Det fanns en stark politik som syf-
tade till självtillit. Bilden av det Eritrea som stred för frihet och
självständighet var att här satsades på utbildning och mobili-
sering av det eritreanska folket.
De första åren av självständighet kunde visas genom att man
renoverade gamla ånglok för att få igång en del av infrastruk-
turen.
Men ganska snart blev det som det brukar bli. Makten blir korr-
umperande. Man hittar fiender överallt och repressionen ökar.
Idag är Eritrea en despotisk regim som styrs av en diktator
som är i strid mot Etiopien och den stora armen är inte bara
till för att kriga mot en yttre fienden utan lika mycket för att
hålla kontroll på den inre.
Inte bara krig mot Etiopen och det egna folket utan även mot andra grupper...........
 

2014-02-23
11:44:05

Pest eller kolera eller bara kaos
Jag har varit politisk intresserad i en stor del av mitt liv.
Jag har läst så mycket historia jag kunnat för att kunna
se skeenden i ett vidare perspektiv. Idag känns det som
om allt ställs på huvud.
I Thailand slåss man för eller emot monarki. I Ukraina är
opposition styrd av fascister och nazister mot en ryssvän-
lig despot och där som grädde på moset den judiska mino-
riteten vänder sig till Israel för hjälp. I Syrien styr en halv-
fascistoid släktklan sedan decennier mot jihadister och ann-
at skumrask livligt understödda av USA. I Afghanistan sitt-
er en Quisling med USA som garant och på andra sidan
flyttar nu åter talibaner fram sina positioner. På flera håll
i Afrika, Centralafrikanska republiken är ett exempel, mass-
mörda kristna muslimer eller tvärsom. I Venezuela strider
arvtagare till Chavez så till den grad att landet närmar sig
inbördeskrig. Kina rycker fram med en dopad ekonomi och
världens största stående arme till vad som kan explodera
närsomhelst.
Bakom allt verkar USA ha ett finger med i spelet. Ur detta
kaos står USA med hälften av alla jordens vapen färdiga
att deklarera Pax America och ett nytt 1000-årsrike.
Var finns de positiva krafterna? Var finns hoppet om ordning
i detta kaos som är av annan art än bara nya bajonetter och
kulor?
Tanken om en tid utan ideologier där moralen skall styra ver-
kar leda till ett okontrollerbart kaos där den starke kan gå in
och förklara att bara med repression kan vi ordning och lugn
och där bara de kloka skall styra utan inflytande från den dum-
ma massan. Fascismen har mer än ett ansikte.
 
 

2014-02-23
11:28:45

Nu skall det trianguleras
Jag lyssnar på radio och hör ordet triangulera fyra gånger.
Det handlar exempelvis om moderaterna som söker en ny
linje för att hitta väljare. Avstamp mot sossarna och även sitt
eget parti för att hitta en tredje linje att lura in väljare på.
 

2014-02-22
20:43:21

Vad tänkte jag då att livet skulle bli 42,5 år senare?

2014-02-22
20:40:53

Vad tänkte jag hur livet skulle bli 41,5 år senare?

2014-02-21
12:12:35

Parodi på parodi
Nile City hade Sudden. TV3, ja, vad har de?
Jag tror att de kollat Sudden och försöker
att parodiera honom.
Sudden greatest hits!

2014-02-21
11:18:34

Vad är det som händer?
Upploppen och reaktionen i Ukraina får mig att tänka
på Jan Myrdals sentens i "Avgörande år" från 1978:
"Allt är inte guld som glimmar, allt är inte radikalt som
reaktionen angriper".
Vilka är det som skapar upploppen i Ukraina? En stor
del är ultranationalister, fascister och nazister. Om det-
ta sägs det inte så mycket i rapporteringen i våra media.
Det är inte lätt att förhålla sig till det. På ena sidan en
förtryckarregim men på andra något som historiskt är
ännu värre.
Det är som i Syrien. Den syriska oppositionen har goda
krafter men de tycks spela en underordnad roll till de
högernationalistiska och inte minst jihadistiska. Mot det
står en släktdiktatur som styrt landet i decennier med
total repression.
Hitills har 150000 människor mist livet i denna syriska
konflikt där valet tycks vara ett mellan pest och kolera.
I bakgrunden finns USA som väntar ut läget att få gå
in och "rädda" mänskligheten som de gjort i Afghanistan
och Irak.
En amerikansk militärstrateg, George Friedmann, beskriv-
er den amerikanska strategin att stödja jihadister och
fascister för att luckra upp regimerna som brilliant.
 
 

2014-02-21
11:04:39

Den obetydlga människan
I det stora livet är den enskilda människan en obetydlighet.
I det lilla livet kan man markera sin individualitet.
I det stora livet måste man alltså förhålla sig till det kollekt-
iva medans i det lilla kan man förhålla sig till det individuel-
la.
Man räknar med att 4 miljoner människor förlorade livet
i Vietnam i kriget mot USA. Om man skulle uppmärksam-
ma alla dessa offer med en minuts nekrolog skulle det
ta 7 år och 219 dagar.

2014-02-20
13:11:17

Den verkliga terrorismen
Häromdagen kördes en cyklist ihjäl i Belgien.
Tävlingscyklisten Tomas Löfkvist säger:
"Känslan är att folk försöker ha ihjäl oss."
"Jag tvivlar på att folk inser konsekvenserna
 att köra på en cyklist."
"Jag anser att trafiksituationen har blivit mycket
 sämre för oss cyklister. Framför allt upplever jag
 det i Sverige när jag tränar där."
Det gör något med folk när de hamnar bakom ratten.
De anser att de äger vägen och ser cyklisten som
något som inte borde vara där. De anser att ett jäm-
bördigt förhållande gäller med 1000kg bil och 10kg
cykel.
Där cyklisten inte bara tar hand om sin egen kropp utan
också tar ansvar för miljön gör bilisten den totala motsats-
en.
Bilisten har samma förhållningssätt till cyklisten som
nazisten har till juden.
Inte ens jämställdhet räddar oss här. Kvinnor och män
fyller samma roll i jakten på den oskyddade cyklisten.
Det är märkligt att man kan vara mer upprörd över att
få en rispa på bilen eller få den nedsölad med blod än
ett liv som riskeras med ovårdad körning med bil.

2014-02-20
12:32:00

Bra amerikansk serie
Justified heter en serie som är baserad på Elmore
Leonards romaner Pronto och Riding the rap samt
novellen Fire in the hole.
Det handlar om en sheriff i en modern Vilda västern
story. Miljön är sydöstra Kentucky. Det är samhällen
som är satta på undantag. Kolindustrin som en gång
fick dessa delar att uppleva ett ekonomiskt uppsving
har slagit igen och folk drar sig fram på vad som bjuds.
Det skapas subkulturer som ställer sig utanför och som
lever i isolat. En del grundar sig på släkter och här finns
ett svart isolat som skapades efter inbördeskriget och
som sedan dess skapat sina egna regler. Här finns Hill-
billies som bokstavligen dragit sig undan och som lever
i bergen och skyddar sina revir likt nationen i stort.
Det handlar alltså om ett samhälle som brakat igenom
och där den starke överlever. Här finns samma känsla
som en gång Deliverance levererade men med blues
istället för banjo.
Här finns hemkommande soldater från krigen och som
allt annat hittar en plats annat än i droger och våld.
I denna miljö kan, självklart, huvudpersonen Givens ver-
ka på annat sätt än att ibland tumma på de regler som
rättssamhället ställer upp.
När någon ibland hyllar nationen blir det parodiskt och
religionen får finna sig att bli parodierad. Jag antar att
Tea Party inte direkt står upp och jublar över denna serie.
Den kritik som idag hittar plats i USA är av samma art som
under Mccarthytiden. Då fanns författare som Dashiell Ham-
met som fängslades för sina böcker eller en Raymond Chand-
ler eller Ross McDonald. De skrev dystopiskt om det amerikan-
ska samhället där makten gisslades och det eventuella hopp
som kunde skönjas fanns i en desillusionerad man som satte
sig upp mot denna makt utan större hopp om en bättring.
Idag har den traditionen liv med Pelecanos eller en Lehane.
Elmore Leonard var definitivt en av dessa mörkerskrivare.
 
 
 I januari startade femte omgången av serien.

2014-02-19
15:01:00

Det lilla livet
Ute i världen sker stora saker som jag kan uppröras av.
I min egen lilla värld är det annat som berör. Jag tittar i
mina dagböcker vid tiden för första barnet. Jag ser då
hur litet livet blir. Hur det lilla barnet styr min tillvaro.Det
var en tuff början då min son hade svår bronkitis och det
var många sjukhusvistelser. Nu fyller han snart 30 år och
skall i sin tur bli far. Jag blir farfar. Tiden går.
Min dotter tog idag körkort och också hon är utflugen och
står på egna ben. Mellanpojken har haft ångest över smär-
ta i underarmarna men vi kom fram till att det var tennisarm
och så blev det lugnt. Kunskap skapar lugn.
Jag går tillbaka till perioden innan jag fick barn. Nu är det
bara att tuffa på till jag stupar ner i graven och blir maskföda.
Det känns bra.

2014-02-19
14:10:32

Hur man ställer frågor och hur man svarar
I dagens utrikesdebatt frågar Torbjörn Björlund(V) om
hur bosättningarna i Palestina av israeliska imperia-
lister kan mötas av tystnad.
Till svar får han från Wallmark(M) hur Björlund ställer
sig till NATO och skjuter in att Björlund är USA-fientlig.
 
Frågan till Wallmark borde vara:
-Hur förhåller han sig till att USA skickar in privata företag
 att skjuta ihjäl civila världen runt?
Det är skillnad på det och att säga att man skyddar frihet
eller kvinnor och flickor i Afghanistan.
 

2014-02-19
13:45:00

Vad skall vi göra med varandra
"...det finns ingen som talar med
    våra röster om vi är tysta.
 för där ditt hopp gett upp
 min styrka
 där mina krafter tagit slut
 din röst."
 

2014-02-19
00:35:27

Pratade Bildt om det här med polarna i Iran?
Cinq Iraniens condamnés à mort pour trafic de drogue ont été pendus lundi matin à la prison de Shahroud (nord), a rapporté l'agence officielle Irna, sans fournir plus de précisions.

2014-02-18
23:18:00

Händelser
En god vän berättar att hans son bevittnade några
ur de som föds med mindre resurser mellan öronen
än andra. Ett ungt par sitter på bussen. Killen säger
till tjejen att de skall köpa gräs vid Östra Sjukhuset
och att de därför måste hålla låg profil. Alldeles efter
att han sagt det tänder han en cigg på bussen.
Min dotter svarade på en inlägg om en vandringsmyt
utlagt på FB om att gamla inte får ägg till frukosten
medans de förhatliga invandrarna får 25000 direkt
i näven. Hon fick ett svar av en kärring som med ver-
saler skrev att Sverige tillhör svenskarna och inte de
äckliga andra. Dottern fick inga likes, kärringen en
massa.
Dottern hade en händelserik dag. På bussen mötte
hon ett Jehovas vittne. Hon ville lämna Vakttornet
till henne men hon avböjde. Kvinnan frågade då vad
min dotter tyckte man skulle göra mot klimathotet.
Kvinnan fortsatte att i Bibeln fanns svaren. Min dotter
svarade att vid tiden då Bibeln skrevs fanns vare sig
industrier eller bilar så hur kunde skribenterna uttala
sig om det? Då bytte kvinnan ämne och frågade vad
vi skall göra mot våldet. Hon menade att det aldrig
funnits så mycket våld som nu och att när hon var
yngre så slogs man med knytnävar medans man nu
slogs med knivar. Herregud...var är du. Kan du inte
få fram mindre idioter än dessa.
 

2014-02-18
07:25:13

Läs en bok!

2014-02-18
00:00:37

Kolla kolla
Nio kortfilmer om svenska arbetarförfattare:
Vi äger orden-arbetarskrivare för maktskifte.
Kolla här!
 
 
Litteraturtips:

2014-02-17
23:48:00

Den amerikanska kulturimperialismens totala övertagande
Jag letar febrilt efter G H Olssons nya film Concerning
violence men kan inte hitta när den har premiär. Jag
missade den på filmfestivalen och vill så gärna se den.
Konceptet från Mixed tapes 67-75 där Olsson använd-
er svenska arkiv för att visa upp Svarta Pantrarnas
kamp används igen. Nu filmar han Frantz Fanons tex-
ter om kampen i Afrika med svenska arkivbilder. Det
låter mer intressant än något annat just nu.
Om jag nu inte vill se en svensk filmad dokumentär så
behöver jag inte direkt anstränga mig för att för att se
vilken annan skit som påtvingas oss med reklam och
upprepning överallt. Det Storebror vill att jag skall se
är: Fast and furios 7, Hobbit 3, Resident evil 6, Trans-
formers 4, Captain America 2,  Avengers 2................
95% av utbudet på svenska biografer är amerikanska
produktioner. Hur kan man säga att detta är vad folk
vill ha? Vad har vi för val?

2014-02-17
23:03:33

Hur går nu detta ihop?
Studio Ett hade idag en debatt i god PS-anda där
en från varje sida fick redovisa sin syn på de enor-
ma klasskillnaderna i kungariket Sverige.
Timbros representant Malin Sahlen hade inga åsikter
om de snuskigt rika utan ville hellre prata om de som
inte har så mycket.
Hennes lösning var att skita i de som inte har jobb är
sjuka eller bara unga och utan arbete. En annan lös-
ning vara att sänka ingångslöner och att bromsa löne-
utvecklingen bland svenska löntagare(vilken är bland
de lägsta i Europa).
Jag vet faktiskt inte om hon försöker vara oförskämd
eller bara dumihuvudet.

2014-02-17
22:46:30

Skola och ungdom
35% av Göteborgs ungdomar går ur nian utan slutbetyg.
Vad skall de ta vägen?
I förorterna är siffrorna ännu mer alarmerande.
Vad kan dessa unga hoppas på?
Vilka visar på en möjlighet? Kriminella.
Langning, häleri, andra brott och döva alla sinnen
med olika droger.
Om inget händer får vi än mer etablerade gäng än nu.
Kriminaliteten blir en stabil struktur.
Moderaterna svarar på detta med högre kunskapskrav.
Om unga känner att de ändå inte är någon mening, att
jobb och karriärer är till för dem som redan sitter i köket
vid dukade bord och att inga andra gör sig besvär, hur
kan man då tro att de skulle förkovra sig i skolan?
Ett sådant krav kommer bara att påskynda utvecklingen.
Skolan kan inte lösa problemet. Det är ett större samhälls-
problem som står för dörren.

2014-02-17
22:36:16

Arbete ger frihet

2014-02-16
21:53:14

Den gosiga spontanfotbollen

2014-02-16
21:49:55

fattigdom
Det har varit mycket prat om fattigdom och tiggare den
senaste tiden i Sverige och Europa. Jag letar upp Bron-
islaw Geremeks Den europeiska fattigdomens betydelse
och läser om hur fattiga behandlas bättre på medeltiden
än på många ställen idag.
Geremek visar att fattiga under delar av medeltiden var
ett skrå där allmosor var en självklarhet som dessa skrån
ansvarade för.
När kapitalismen slår igenom är ju den billiga arbetaren
ett absolut krav. Utan den inga profiter. Om detta skrev
Bernard Mandeville i början på 1700-talet i sin fabel:
Fabel om bina
Ingen människa skulle ,om hon själv finge betsämma, lida
nöd och mödosamt arbeta för sin försörjning. Dock gör det
absoluta behovet av mat och dryck, och i kylig klimat även
av kläder och tak överhuvudet, att människor underkastar
sig allt som går att uthärda. Hade ingen dessa behov skulle
heller ingen arbeta.

2014-02-16
21:38:50

En världsbild
Ibland undrar jag vad SD och deras anhängare menar när
de pratar om etablissemang. Ofta får man intrycket att de
lever i en slags illusion om att Sverige styrs av några få
vänsterextremister.
Så på Avpixlat finns en lien analys som ger lite hjälp på
traven:
Media kan fortfarande höja eller sänka politiker, på samma sätt som de kan höja eller sänka företagsledare, som dessutom tjänar ordentligt med pengar. Så det är inte lönen som avgör vilken makt man har, eller hur inflytelserik man är. En rik företagare eller en riksdagsman för SD, tillhör därmed inte någon verklig elit. I synnerhet inte om man jämför med Lena Mellin och hennes kollegor, alltså det verkliga etablissemanget i Sverige.
Länge var de flesta överens om att det fanns klasser i samhället
och de övre klasserna styrde de lägre.
Antonio Gramsci, italiensk marxist, svor en aning i kyrkan genom
att vilja införa den s k överbyggnaden(allt det som inte var kapital)
bestämde mer än vad tidigare var uttalat. Den franske sociologen
Bordieu pratade om kulturell kapital.
Dock om man ser till utvecklingen i våra samhällen i stort är
det ingen tvekan om att det är kapitalet som styr. De med de
ekonomiska makten styrs också den övriga makten om än in-
te inför öppen ridå.
Vissa undersökningar visar att en tidning som DN har en journalist-
kår där 50% röstar till vänster om socialdemokratin. Men de äger in-
te tidningen. De sätter inte agendan. Få skulle väl kalla DN för en vän-
stertidning.
Detta gäller människor som inte pratar så mycket om att monokulturen,
ett annat ord för inavel, skall styra landet. Tycker man om att leta upp
vad varje rom(och systematiskt kalla dessa för zigenare)gör och uti-
från detta uppmana till att invandringen till Sverige skall stoppas så
förstår man att en skruvad världsbild borrat sig in i skallarna.

2014-02-15
15:08:16

tanke och handling
Idag hade jag träning på skolan. Utanför ingången
till skolan satt GP i dörren. Min tanke var att jag
skulle sno den vid nästa paus.
När jag kom ut såg jag en man som rastade en
hund. Han gjorde en lov vid utgången och snabbt
var han framme och snodde GP:n.
Jag blev skitförbannad. Vilken jävla tjuv!
Han gjorde det. Jag tänkte på att göra det.
Hur många gånger är det inte så.
Hur många skulle avstå att begå brott om det
var enkelt att genomföra det och risken liten
att man blev påkommen?
Hur många fördömer inte brottslingar utan att
reflektera över hur enkelt det är att utföra det?

2014-02-15
09:59:07

En tickande bomb
35 av 100 elever i Göteborgs skolor blev underkända
i 9:an 2013. Mer än en tredjedel står alltså utan god-
kända betyg. Det är en stor grupp som riskerar att
hamna utanför. Jag undrar om det finns någon fråga
som kan vara viktigare för Göteborgs stad att åtgärda?
 

2014-02-14
13:00:00

Meningen med livet (43)
Nina Björk skriver i DN om kärlek och hur
man egentligen skall bete sig när den tar
slut. Hon retas på den rådande ordningen
som säger att man stolt skall lämna om man
blir lämnad och inte kräla för att få ha kärlek-
en kvar.
Retoriskt avslutar hon med en fråga: ni som
lämnar med stolthet har ni fått det bättre än
vi som krälat?
Jag tillhör dem som inte tagit risker när det
gäller kärlek. En enda gång har jag tagit risk
och förklarat min kärlek utan att ha en aning
om vad det skulle ta vägen. Det gick bra men
jag har aldrig gjort det igen.
När det tagit slut har jag accepterat och satt en
ära i att inte visa några negativa känslor eller att
det ens skulle beröra mig. Stolthet gränsande till
dumhet.
Kanske var det för många misslyckanden i tonåren
som la ribban för framtiden. Jag vet inte säkert.  
Nu som en något åldrande och luggsliten man
finner jag min tillvaro harmonisk. Jag drabbas inte
av några känslostormar och utsätts inte för några
frestelser. Jag kan inte säga att jag saknar någon
att leva eller vara nära tillsammans med. Det finns
för många avigsidor med förhållanden så det känns
bättre att vara själv.
Dock, själva känslan av förälskelse när det mesta
annat försvinner ur tankarna är ju något att sakna,
men det går hyfsat bra men minnen för att kompen-
sera.
En klok man sa en gång för många år sedan att ett
förhållande inte går att  grunda på sex. Han sa, även
om du knullar ofta och frekvent så är det inte ens en
procent av tiden tillsammans och oftare får man räkna
i promille, jämför det med hur ofta man talar om det!
När man tänker på hur man skall få en allt stelare kropp
i position eller om man skall orka eller om pillepoppen
överhuvudtaget vill vara med, så känns det allt enklare
att helt simpelt ta saken i egna händer.
 
Meningen med livet(1)(2005)

2014-02-14
00:03:41

Icke-ideologi är också ideologi
Under de senaste decennierna har vi fått lära oss
att allt organiserat är fult. Ja, inte riktigt allt, men
det som är organiserat är av Gud givet eller av
naturen och således oföränderligt. De rika måste
ju organisera sig för att kunna styra. De rikas koll-
ektiv är ju av den arten att den är för allas bästa.
Om den rike blir rikare tjänar även den fattige på
den, även om det är han som får betala.
Det följer ingen logik men ändå är det så det är.
När folket inte längre organiseras så släpps djävulen
lös. Om bara sakfrågor skall råda utan någon styr-
ning eller sammanhållande ideologi så kan man
hamna i förhållanden som ingen ens kan tänka sig.
Få tänkte sig nog koncentrationsläger som en kon-
sekvens av NSDAP valseger 1933. Allt gick ju så
fort.
När Sverige avideologiserats och bara sakfrågor får
plats kommer det som vi tidigare såg som fördomar
och som inte skulle beredas utrymme på kort tid fått
en bas som inte visar några tendenser att försvinna.
Tvärsom, fördom läggs till fördom och samlar allt
fler. Det är ju så mycket lättare att skuldbelägga de
som vi lärt oss inte ser ut som vi eller som inte beter
sig som oss. Vi kan lägga skuld på den svarte eller
den som inte äter gris. De är skulden till allt ont.
Inom kort har vårt lands etablerade partier helt enk-
elt inte så många val kvar. Antingen tar man över SDs
frågor laternativt samarbetar med dem eller så går
man under. Det är inte så svårt att lista ut hur det val-
et kommer att sluta. Vad gör en kristdemokrat, en cen-
terpartist eller en folkpartist om man hotas av att åka
ur riksdagen, förlora jobbet och sin försörjning?
 

2014-02-13
17:12:00

Kapitalismens sista stadium
Jag kollar på dagens distans OS i skidskytte.
För att det skall vara någon mening med att
titta på detta måste producenten vara kunnig
och kunna lägga ut mellantider, ställning efter
varje skytte(4 stycken) och hur många bom 
varje åkare har. Nästan inget av detta lycka-
des man med.
Det handlar alltså om kontrakt i mångmiljard-
klassen där vinster i miljarder är närmast gar-
anterad.
Ändå klarar man inte av skidskyttets ABC.
Det blir en usel produkt.
Det är som att sälja Volvos utan motor och
hjul.
Kapitalismen och konkurrensen sägs höja
produktens värde men i detta fall är det ju
tvärsom. Det måste ju finnas ett visst mono-
pol där bara de med ekonomiska muskler,
i många fall superdopade, får delta.

2014-02-12
12:35:56

En röst i öknen
DN kulturdebatt skriver Kajsa Ekis Ekman bra om nyliberalismen.
Hon pekar på den brist av verklighetssyn som både anhängare(eller de
som agerar men inte erkänner sig som)och motståndare till nyliberalis-
men gör sig skyldiga till, nämnligen idealism. Bägge sidor menar att
utvecklingen styrs av ideer. Det är inte så konstigt att anhängarna stöd-
er detta tänkande, liberaler menar ju att utvecklingen styrs av individers
goda och dåliga tänkande och att utanför detta finns inget.
Mera märkligt är att radikaler av olika slag också ger sig in i strid på den-
na planhalva. Det är som att spela volleyboll på en fotbollsplan. Det är än-
då ganska tydligt att staten och kapitalet sitter i samma båt och att de si-
da vid sida rycker fram.
Skapades verkligen den nya världsordningen från ett universitet i Chicago?
Mer sannolik verkar det citerade Samir Amins tolkning vara där han säger
att det handlar om att centrums makt behålls och styrs av staters vilja att
utrusta militär att hålla koll på periferi. En variant av den gamla beroende-
skolan blir tydlig.
Ekman skriver också att vi ser hur kapitalet tar kamp mot facket och ställer
arbetare mot varandra. En ide lika gammal som kapitalismen självt. Det som
gjorde att utvecklingen stoppades upp under 1900-talet var ju att arbetare org-
aniserade sig och tog kamp. Vi fick inte allmän rösträtt, fri skola och sjukvård,
fackföreningar, bättre villkor för arbetarklassen i allmänhet: vi tog den!
Endast kamp kan förbättre villkoren för den stora majoriteten utanför de rikas
klass. Organiserad kamp. Solidaritet är ett medel i den kampen om inte ett
mål i sig. Men det handlar inte om att ett antal intellektuella skall producera
goda ideer för jämlikhet som vi alla sedan skall anamma. Hur skall det gå till
om de som har makt inte köper ideerna, vilket de inte gör?
 
 
 

2014-02-12
11:30:40

Demokrati och ras
En del människor tycks tro att demokrati är när alla
tycker som en själv. Om andra inte tycker som en själv
skall det förbjudas. Rasisterna i SD tycker att de är
utsatta för diktatur när de inte oemotsagt får säga att
blattar skall utvisas. Å andra sidan finns det de som
säger att om man problematiserar blattefrågan och låter
rasister komma till tals är det ett hot mot demokratin.
Samma mönster går igen i hbtq, ras och kön.
 
Det är också märkligt att afrosvenskarnas förbund säger
att det finns en diskriminering efter ras. Är hudfärg av såd-
an dignitet att det skall kallas för ras? Är det inte att gå
rasisterna till mötes och tala om den svarta rasen?Är i
så fall diskrimineringen genetiskt betingad?
 
Demokrati är inte heller när man använder yttre påtryck-
ningar för att få igenom ens egen linje. När Sverige säljer
JAS och samtidigt lägger in att man vill ha ett JA i den
schweiziska folkomröstningen är det att gå över gränser
i mer än en betydelse. Hur många hade reagerat om den
svenska staten istället hade krävt ett NEJ till invandring i
Schweiz?

2014-02-12
00:29:00

Stora grejer
Blåvalens kuk kan bli 2,4 meter lång.
Testiklarna kan väga upp till 68kg.
En pyts innehåller 20 liter.
Störst av alla däggdjur. Ändå, snart utdöd.

2014-02-11
22:37:19

Film för filmens egen skull
Peter Greenaway är en regissörer som inte styrker någon
medhårs och jag blir inte riktigt klok på om detta är bra ell-
er om det bara är intellektuell porr för övre medelklass.
En sak är säker. Greenaway gör film. Han använder formen
som få andra.
Jag har inte sett alla av hans otaliga kortfilmer och inte hell-
er alla långfilmer. Av de jag sett är det filmer som skapat ut-
rymme i  mitt minne och de lever kvar. Tecknarens kontrakt,
Arkitektens mage, The Pillow book, Dränkta i nummerordning
och kanske i synnerhet Kocken,tjuven,hans fru&hennes älskare.
Den enda film som jag bara inte begrep var Shakespearetolk-
ningen Prospero´s books.
Det finns ett tema i hans filmer. De goda belönas inte, de onda
bestraffas inte och de fattiga skymfas. En världsbild.
Jag skall nu ge mig på hans tolkning av Charles Darwin från -92.
Musiken från Tecknarens kontrakt av Michael Nyman(Pianot)
är riktigt bra. Lyssna här

2014-02-11
11:54:00

En av kommunismens urfädrer
Wilhelm Weitling var en tysk skräddare som tillhör
de första som propagerade för en slags kommunism.
Det handlade om att skapa ett klasslöst samhälle
där egendomen var gemensam och sköttes gemen-
samt. Weitling lutade sig mot en kristendom som
var en tolkning av Jesus som en folkets man mot
överheten.
Weitling var född utanför äktenskapet och fick lära
sig att ta hand om sig själv från första början. Han
sökte kunskap, som så många andra, genom kyr-
kor och bibliotek.
På 1840-talet möttes Karl Marx och Weitling och det
mötet skapade inte någon större samtycke. Marx sym-
patiserade med Weitlings vilja men tyckte att han var
ovetenskaplig och revolutionär romantiker. Weitling
tyckte att Marx var beläst men absolut inget geni och
att Marx var en seg rackare.
Där Marx uppmanade till att utveckla samhället över
från feodalt till borgerligt industriellt för att sedan kom-
ma i fas för socialismen ville Weitling ha revolution och
maktövertagande med direkt aktion.
Weitling förföljdes under hela sitt liv. Han fängslades och
han utvisades ur flera länder. Mot slutet tog han sig till
USA där han tillsammans med andra bildade en kommun
i Iowa där man praktiserade hans teori om det gemensamma.
Under hela sitt liv arbetade han 12 timmar om dagen. Han
skrev 4 böcker, ändlöst antal artiklar, organiserade motstånd
och mycket annat.
Jag kan känna att jag skulle ha stött på Weitling som ung.En
av de svårigheter jag haft med marxismen är den deterministiska,
som säger att kommunismen kommer för att den kommer, att det
skulle gå att vetenskapligt skulle gå att bevisa kommunismen intåg
och att det bara handlar om tid. Jag är mer bekväm med sådana som
Weitling som vill skapa exempel och som menar att bara mobilisering
och hårt arbete kan skap förändring. Var som fisken i vattnet för att
prata med en annan tänkare i ämnet.

2014-02-09
20:48:16

Orwellskt nyspråk

2014-02-09
20:45:29

Kaos i det lilla livet
På fredagkvällen la jag mycket pedagogiskt fram
allting jag skulle ha på lördagmorgonen inför trän-
ingslägret med seniorerna och detta för att slippa
leta efter saker på morgonen och att jag skulle kun-
na få sova en kvart extra.
Så på lördagmorgonen när jag skulle ge mig av kun-
de jag inte hitta nyckelknippan. På den finns ju det
som är min vardag. Nycklar hem, till cykeln, till klubb-
en, till alla materialförråd i klubben och till alla olika
lokaler vi har träning i. Jag letade överallt men de
fanns ingenstans att finna. Så jag fick springa till
klubben stressad som få. Som tur var hade lagled-
aren nycklar så vi kom in. Hamnade i konflikt med
min assisterande som också råkar vara min son.
Här uppstår en extra ingrediens i konflikter som
jag för övrigt slipper.
Hem sent idag och jag fick stå en timma innan någ-
on granne kom hem och kunde släppa in mig in mig
i uppgången. Väl hemma började jag leta. Jag tänk-
te tusen tankar om var jag kunde ha lagt dem på fre-
dagen men minnet ville inte ta fram några konkreta
bilder. Jag vände på allt i hela lägenheten men inga
nycklar. Den frustration jag kände kunde ha lett till
någons död om det funnits någon person att ta ut
denna på. Till slut sparkade jag till ett påse med
böcker som jag ställt under köksbordet och gissa
vad som fanns i den påsen? Hur fan nycklarna ham-
nat där begriper jag inte, men mitt liv blev precis i
den stunden otroligt mycket lättare att leva.

2014-02-09
20:27:00

hatets andra sida
Måns Mosessons tredje del i dokumentärserien om
näthatare och SD handlar om hur massor av männi-
skor gick i taket över att en svart Lucia hamnade i
fokus i december 2012. Avpixlat gick ut med att SvT
visade en "Kolsvart Lucia" detta ändrades sedan till en
"mångkulturell Lucia". Man kan fråga sig hur en mono-
kulturell Lucia skulle se ut.
Lyssna här!
Det har varit intressant att lyssna till hatets röster. I
detta avsnitt hördes en äldre kvinna som är utan arb-
ete som har 1500 kvar när alla räkningar är betalda.
En detalj som irriterar mig är att jag hör henne tända
cigg när hon pratar. Om hon röker en paket om dagen
kostar det henne 1500kr i månaden. Hur går det ihop?
Det är inge bra utgångspunkt för att börja hata en ung
flicka bara för att hon är född med annan hudfärg än
vad som är vanligt i Sverige.
Hur kan man hysa dylika rasbiologiska åsikter 2014?
Åter hörs hur man jämställer att åldringar vårdas på
golvet och sedan jämför med invandringens kostnad-
er. Varför ser inte en fattig kvinna att det finns männ-
iskor som under de senaste decennierna berikat sig
på offentliga medel och har samma hudfärg som hon
själv?
Den kolsvarta Lucian som över 4000 kommentarer på Avpixlat hatade
 
Kan man överhuvudtaget diskutera med människor som
stigmatiserar unga flickor och för att de valts att vara
Lucior? Kan det bli lägre?
I en del kommentarer säga att detta är inte SD. Här kom-
mer Sd till slut att spricka. Ledningen för partiet är lite
för smarta för sina väljare. Söder och resten inser att
öppen rasism inte är gångbar, än. Detta delas dock in-
te med de som sympatiserar med partiet. Här är rasis-
men många gånger helt öppen.
Det är ofta obildad underklass som inte klarar att se
hur saker hänger ihop. Det är samma mobb som  i
århundraden hyllat kungen och nationen medans de
krälat i skiten och inte kunnat leva ett eget liv.
Man är inte god per automatik för att man är fattig.
Man kan lika gärna vara dum och farlig.
Det är denna mobb som kan rekryteras till fascist-
iska eller nazistiska massmobbar. Det har hänt förr.
 
 

2014-02-07
21:48:47

Det var då det
1968 intervjuades Eduardo Mondlane som blivit ledare för
Frelimo vilken var en befrielserörelse för ett fritt Mozambique,
fritt från kolonialmakten Portugal. Hans grupp hade segrat över
de mer nationalistiska grupperna som motsatte sig socialism
inskrivet i handlingsplanen.
han fick då en frågan vad väst kunde göra för att stödja deras
kamp och han svarade: Det bästa ni kan göra i väst är att ta
kamp om makten i era länder så vi slipper ta den här.

2014-02-07
18:39:18

Hur gör vi här då?
Svenskt näringsliv går ut och kräver öppna gränser.
Det är ju inte så märkligt. För att fortsätta kunna gö-
ra profit är ju löner och då lönesänkningar det bästa
medlet för vinst, i synnerhet om man trimmat företag-
en vad det gäller organisation och utrustning.
Ett flöde av billig arbetskraft skulle ju vara mumma
för Svenskt näringsliv. Ett sätt att slå sönder facket
och att pressa ner löner då många skulle vara bered-
da att arbeta för lägre löner. En organiserad lönedump-
ning.
Det enda parti som överhuvudtaget reflekterar över det-
ta är ju Sverigedemokraterna.
Om SD säger att det är på detta viset svarar något sväv-
ande om humanism eller försöker att göra om frågan så
att den handlar om någon idiot i SD och tyvärr finns det
många sådana i det partiet.
Men man tar inte i frågan.
Redan  Marx varnade för trasproletariatet och att detta
skulle kunna användas till exempelvis lönedumpning och
inte minst som strejkbrytare.
Jag undrar över varför det inte uppstår mer diskussion om
frågan och förklaringen är väl att så länge vi inte har någon
som helst klassanalys i vad vi gör handlar det bara om goda
och onda människor.
Ett transnationellt företag som Starbucks har en ide om att
tillhandahålla låga löner och med det som grund söker före-
taget var helst de kan krossa alla försök till organisering. Å
andra sidan är företaget vaket och hyllar HBTQ, kvinnans
lika rättigheter, är emot rasism och låter sina anställda köra
hybridbilar.
Det är klass i den praktiken.

2014-02-07
10:15:35

Sådan är kapitalismen 2
Kongressen röstade igår igenom att fortsätta att
inte ge A-kassa till långtidsarbetslösa(sex måna-
der). Det drabbar 1,3 miljoner amerikaner direkt
och 2 miljoner är nära den gränsen.
Detta sker samtidigt som andelen miljardärer ökar
i USA. Vad skall alla dessa snuskigt rika med sina
pengar till?
Ett exempel är bröderna Koch som använder sina
miljarder till att krossa fackföreningsrörelsen gen-
om att stödja Tea partyrörelsen och ge stöd till
senatorer och kongressmän som aktivt motarbet-
ar alla försök till socialt stöd åt de som inget har
i USA.

2014-02-06
12:29:00

Sådan är kapitalismen
Volvo lastvagnar går med vinst.
Dock inte lika mycket vinst som förra året.
Det innebär att aktieägarna kunde förväntas
kunna få ut mindre med pengar.
Då får Volvo kalla fötter. Det måste sparas så
att aktieägarna kan fortsätta få den vinst de
vill ha.
Alltså sparkar man 4400 medarbetare.
Det är i storts sett alla bemanningsföretagens
anställda. Småchefer sjukskriver sig och istället
får bemanningsföretagens  chefer, vilka de anställ-
da aldrig sett, åka ut och sparka arbetare.
Bemanningsföretagens anställda lever i samma
förhållanden som den svenske arbetaren gjorde
på 1800-talet innan folkrörelserna tog kamp och
fackföreningar bildades och detta i syfte för att
göra förhållandet mellan arbete och kapital mer
civiliserat och humant.
På förmiddagen meddelades att aktiekursen stiger
kraftigt.

2014-02-06
12:20:17

Korporativismens fula tryne
SvT stoppar Stefan Jarls dokumentär Godheten med
motivation att den kan störa den goda andan som råd-
er partierna emellan inför valen i år.
Den är såpass systemkritisk att man kan se den som en partsinlaga,
säger Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör på SVT.
 
När två närmast socialdemokratiska forskare som Picket
och Wilkinson ses som subversiva element som genast
måste bemötas med ultraliberaler för att få jämvikt har
vi kommit så långt högerut i strävan efter jämvikt att det
redan tippat över.
 
Under många år har det funnits kritik över att Sverige
blivit en korporativ stat. Vi har fått en viss opposition
och den är närmast fascistisk rasistisk i sin karaktär
så läget är värre än förut. Vänsterut är det i de officiella
salongerna väldigt tyst.
 
Frågan är vem filmen är en "partsinlaga" för?
 
Det finns ingen vänster idag som driver de frågor som
filmen hårt kritiserar. Ingen driver systemkritik utan det
handlar om sakfrågor. Alla är egentligen överens om att
vi bor i den bästa av världar och att det bara behövs lite
puts i fogarna, som exempelvis att stoppa vinster i väl-
färden.
 

2014-02-05
22:40:36

En folkets nationalsång
Som tonåring läste jag Vredens druvor av John Steinbeck
och blodet kokade av revolutionär vilja. Hur kunde en såd-
an samhällsutveckling vara tillåten? Huvudpersonen Tom
Joad strider för sin familj ibland stillsamt ibland mer våld-
samt.
Woody Guthrie gjorde inspirerad av romanen The ballad of
Tom Joad. 1995 gjorde Springsteen The ghost of Tom Joad
vilken är inspirerad av både Steinbeck och Guthrie. Nu på
High Hopes gör Springsteen en ny version av låten med Steve
Morello på gitarr. Morellos solo är bland det grymmast jag hört.
Jag går fortfarande i psykotiskt rus när jag hör den för 100 gång-
en denna dag. Vilket jävla drag!
 
Well I preached for the Lord a mighty long time
I preached about the rich and the poor
But us workin’ folks has got to stick together
Or we ain’t got a chance any more, God knows
Or we ain’t got a chance any more
Wherever little children are hungry and cry
Wherever people ain’t free
Wherever men are fightin’ for their rights,
Thats where I’m gonna be, ma
That’s where I’m gonna be
Woddy Guthrie

Now Tom said "Mom, wherever there's a cop beatin' a guy Wherever a hungry newborn baby cries Where there's a fight 'gainst the blood and hatred in the air Look for me Mom I'll be there Wherever there's somebody fightin' for a place to stand Or decent job or a helpin' hand Wherever somebody's strugglin' to be free Look in their eyes Mom you'll see me."

Well the highway is alive tonight But nobody's kiddin' nobody about where it goes I'm sittin' down here in the campfire light With the ghost of old Tom Joad

Bruce Springsteen

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

2014-02-04
23:33:30

Förr och Nu
Förr i det gamla klassamhället var ordningen given av Gud
och ingen skulle sätta sig upp mot att överheten bodde bätt-
re, hade större tillgångar, hade bättre skolor, hade bättre sjuk-
vård och att de gamla hade det bättre(de flesta från underklass-
en blev ju inte gamla). Ordningen var som sagt av högre makter
given. Det var mot naturens ordning att söka ändra detta.
Idag är ordningen densamma men idag sägs vi välja allt detta.
Överheten är inte längre säkrad av Gud utan av den egna krea-
tiviteten och framåtandan.
Det är märkligt att oavsett om klassamhället är givet av Gud och
utom mänsklig kontroll eller om det finns trots demokrati och
mänskliga rättigheter. Ja, skillnaden mellan rik och fattig är idag
i absoluta tal större idag än då.
Detta har vi alltså valt?
Så nu som grädde på hovmästarsåsen kommer äldreboenden
för dem som har råd att betala.
De rika skall gå i graven med god mat och omvårdnad.
De har under resan bunkrat upp i fonder för sina barn så
att inte någon skall kunna komma på den korkade ideen
att något skall kunna ändras mellan fattig och rik.
Skillnaderna ökar mellan fattig och rik.
De rika vill ta bort den diskussionen genom att säga att man
skall jämföra med hur fattiga hade det förr. Rik till Superrik
skall inte diskuteras men däremot fattig till lite mindre fattig.
I denna i den bästa av alla världar är det mest radikala alter-
nativet i årens massa val ett aprti som driver en enda fråga:
Inga vinster i välfärden!
Det är allt.
Hur skall välfärden se ut hade ju kunnat varit en intressant
frågeställning. Jag som jobbat i vårdsektorn i 30 år kan ju
påstå att det inte räcker med att kommun eller stat står som
huvudman.
Ändå. Inte en viskning från något parti om vårat samhälle som
utartat i klasskillnader av aldrig tidigare skådat slag. Inget om
fördelning. Inget om ekonomisk demokrati. Ingen om en mon-
struös ungdomsarbetslöshet och stigande utanförskap där de
som av en eller annan anledning lever utanför jagas å ena sid-
an med blåslampa å andra sidan inte ges möjligheter att ta sig
in igen.
All denna klassmässiga orättvisa och ingen anser att vi bör ha
en diskussion om det?
De radikaler som ändå vill ha mer än bara ta avstånd från vinst-
er i välfärden är upptagna med att ta reda på vilket kön de har,
om de nu har något. Några har kommit på att det är kuken som
styr och bryr sig inte om hur stor den är. Sedan finns det de som
inte tycker att alla skall göra uppror utan bara de med rätt ras.
Vad hade inte H C Andersen kunnat göra av detta.
 
 

2014-02-03
12:10:11

faran med att bara prata ras
I många av de organisationer som idag tar striden
för förorten finns en brist i analysen. De pratar näs-
tan bara etnicitet. De anser att de utsatta för rasism,
öppen eller strukturell, och att utan denna rasism
skulle vi hamna i den bästa av världar. Som om eko-
nomisk makt inte skulle ha någon betydelse.
Problemet är att alla tillkortakommanden då förklaras
med rasism.  I SvD har man under senaste veckan haft
ett par artiklar som problematiserat denna syn.
Det handlar om en man som inte alls mött en svensk
rasism utan tvärsom anser sig blivit bra bemött.
Det handlar om en annan som ser mer rasism mellan
invandrargrupper än den mellan etniska svenskar och
invandrare.
Det finns en antisemitism bland många invandrargrupper.
En grupp som somalier är särskilt illa sedd bland även
andra invandrargrupper.
Romer är illa sedda av alla.
Om vi skall älta ras utan ha  med klassanalys kommer hela
diskussionen och kampen att hamna fel.
Om man ser till basen i SD och basen i förortsgrupper så
är de i många fall på samma nivå.
Då blir fokuseringen på ras att man hamnar bredvid den
stora vägen och hamnar på enkelriktat.
 

2014-02-03
11:55:40

Vad handlar alla debatter om?
Det blir ibland en aning snårigt att förstå vad
alla debatter egentligen handlar om. SD ställer
en del bra frågor. De upprörs över att vanligt folk
inte får den vård eller sjukvård som borde vara
självklar. Problemet är att de aldrig ställer den
ekonomiska makten till ansvar. Aldrig att SD upp-
rörs över att bankerna förra året gick med 70 mil-
jarder i vinst eller att vi fick skattesänkningar förra
året på tio miljarder till de som tjänar mest.
Jag börjar också tröttna på debatten om islam. Jag
vill inte att det skall vara en självklarhet att skolan
skall servera halalslaktat kött. Om muslimer och jud-
ar för sin tro inte kan äta ens vanligt kött av nöt eller
kyckling utan skall ha särskilda slakterier för det kan
de hålla på med det på sin fritid. Det är ingenting som
skall vara allmänt i skolan.
Jag tycker att folk kan ha vilken tro de vill men inte att
det skall inverka på det allmänna. Tron är något privat.
Vill man göra den allmän får man också vara beredd
att ta strid mot de som inte vill ha skiten.
Jag är ateist. Jag gillar inga religioner. Jag ogillar den
kristna tron på samma sätt som jag ogillar den judiska
eller islamska.
Idag har för mycket börjat handla om religion.
Det är hög tid att åter börja tala om klass.
Det finns de som anser att min klasståndpunkt är värde-
lös då jag är en vit medelålders man.
Kön, etnicitet och religion tar för mycket plats från den
centrala diskussion om makt.
Istället för slöja, religiösa urkunder, etniskt ursprung ,kön
eller sexuell läggning borde vi diskutera vem som äger
vad och varför det ser ut så. Vi behöver diskutera om vi
kan prata om demokrati om en liten procent av landet
äger nästan allting.
Som läger är just nu myser de som besitter den verkliga
makten.
Undersåtarna slår varandra i huvudet med kön, sexuell
läggning, etniskt ursprung eller religion.

2014-02-03
11:41:27

Frihet för vem?
Så här kan det gå till i dagens skola:
Tre elever i dålig förortskola byter skola till skola
med mindre dåligt rykte. Efter två timmar i den nya
skolan väljer en av eleverna att sluta på den nya sko-
lan då "den verkar vara bajs".
Vem tror att förortens barn tjänar på detta?
Vem tror att förortens barn tjänar på att ha en kravlös
skola som du inte behöver gå i utan du kan byta skola
som du byter kalsonger?
När sedan varje rektor basar för en ekonomisk enhet som
skall visa vinst och där skolpengen är den främsta källan
till inkomster så kommer ingen av dessa vingelpellar att
nekas.
Frihet är ett vackert ord men fel använt vänds ordet till sin
motsats nämligen förtryck, om än ett subtilt sådant.
 

2014-02-03
00:06:47

Kan ju bara vara bra
Göran Hugo Olssons nya dokumentär lovar ju att
bli något alldeles extra. Nio kapitel med inspiration
från Frantz Fanons Jordens fördömda.
Filmen heter Concerning Violence och gick tyvärr
bara två gånger på Filmfestivalen.
Olsson har ju tidigare gjort The Black Power Mixtapes
1967-75 som var material från svenska arkiv om de
mer eller mindre kända svarta frihetskämparna i USA.
Am I black enough for you handlar om Billy Paul och
vilket pris denna musiker fick betala för sin radikalitet.

2014-02-02
23:57:14

En av de stora skådisarna
Philipp Seymour Hoffman var länge birollskungen
i amerikansk film. Han spelade med i 63 filmer och
regisserade en själv.
Ett axplock av alla hans roller är:
-Fjollig sköterska i Magnolia
-Äcklig skandaljournalist i Röd drake
-Charmerande magnat i Empire falls
-En av de få huvudrollerna som Truman Capote i filmen Capote
-Huvudroll som Caden  Cotard i den fantastiska Synechdoche,New york
och som sagt många fler roller.
Nu är han död.

2014-02-02
18:26:00

Måns Mosessons reportage
I två program har nu Mosesson skildrat hur en SD-are tänker.
Det är intressant. I första programmet var det en "vanlig" svensk
som pratade om att han skulle engagera sig i SD. Han hade
många invandrarvänner men som han sa "de var ju som han".
Ett genomgående drag för dessa SD-are verkar vara att de har
en trasslig barndom. De har haft svårt i skolan och i hemmet
och nu i någorlunda vuxen ålder skall någon betala och då blir
det blatten som blir syndabocken.
Det andra är att de inte umgås med invandrare eller bor i förort.
Därför kan de måla upp egna inre bilder om ett Gomorra där det
gruppvåldtas(varför denna fixering vid gruppvåldtäkt?)mördas och
misshandlas om vartannat.
Det tredje är deras totala avståndstagande från annan information
än den som bekräftar deras fördomar. De läser ingen offentlig media
utan håller sig till hatsejter i allmänhet och flashback i synnerhet.
Det fjärde är att de uppfattar sig som en stor majoritet vilken är utsatt
för ett åsikts- och yttrandeförbud. De ser inte motsatsen i att de hela
tiden uttrycker sig på en massa olika sätt och att de inte skulle få det.
Snarare verkar det vara så att det de upplever som ett förtryck är att
rätt många inte håller med dem i deras eskapism.
I det andra programmet blir det intressant att följa dessa isolerade dår-
ar som bara sitter vid Flashback och som bestämt sig för att emigrera.
De vill emigrera för att de inte längre går att vara svensk i Sverige. Det
är märkligt att de inte själva reflekterar över att om de emigrerar måste
de ju, enligt egen ideologi, ta seden dit de kommer och sluta vara svenskar.
Det är sorgliga människor som träder fram. Närmast asociala.
En man skall emigrera till England och då börjar jag undra om det är helt
utblåst mellan öronen. Om man läser hatsejterna är England det land där
mångkulturen enligt deras version har gått längst och värst.
Mosessons dokumentärserie är bra. Stollarna får prata till punkt utan att
bli avbrutna och det som kommer fram är genant för dem om de nu för-
står hur en dumhet låter?
 
 

2014-02-02
11:37:45

Äntligen!
Idag är det Kyndelmässodagen. Vi firar att jungfru Maria bar fram
Jesus till templet 40 dagar efter födseln. Kallas också för lilla jul-
afton. Förstfödda skulle tas upp av Gud och vid tillfället skulle ock-
så två turturduvor eller två ungduvor offras.
Den stora teologiska frågan brukar vara, varför just 40 dagar?
Det borde vara, hur fan kan en oknullad kvinna föda ett barn?
Igår såg jag Jill i Nashville. Jill har en kompis där som är feminist
och flata som skall träffa en av de stora countryartisterna där och
i det mötet är den första frågan från countrykvinnan: are you a
christian? Countryartisten är med i teaparty-rörelsen i USA. Den-
na rörelse är en kristen talibanrörelse som menar att Gud har rätt
i allt. Kvinnan i fråga skall be för flatan att hon skall bli frisk och få
en riktig man vid sin sida.
 
Om den första frågan man ställer till en annan människa är om man
är religiös har man en svartvit, exkluderande och vidskeplig syn på
tillvaron.
I programmet om Nashville visar att countrymusiken i sig är en rör-
else för kristna talibaner. När Dixie Chicks uttalade sig om att de inte
gillade kriget i Irak och att de skämdes för president Bush krossades
deras karriär brutalt. De attackerades av dessa kristna talibaner i
landsomfattande kampanjer. Deras skivor brändes offentligt och de
utmålades i Fox-TV som bimbos och idioter.
Så mycket för den kristna kärleken.
 
 

2014-02-01
19:38:00

Förtryck
I filmen Lincoln är det en debatt om att negrerna
skall få sin frihet och slaveriet skall avskaffas. Det
behövs en 3/4 majoritet för att beslutet skall tas.
En man säger att han är emot. Han tycker inte om
slaveriet men ser att ett kaos skall komma om fyra
miljoner negrer skall släppas fria över en natt.
Han säger retoriskt: och vart skall det sluta...att negrerna
får rösträtt?
De som är för slaveriet gapar rätt ut.
De som är emot är tysta.
Han säger åter retoriskt: ja, var skall det sluta....att kvinnor
får rösträtt?
Alla män i församlingen reser sig upp och gapar i ilska.

2014-02-01
12:36:36

Var det verkligen bättre förr?
Ibland låter det som vården av gamla var bättre förr.
Det är helt enkelt inte sant. Jag läser ur min dagboks-
anteckningar från 29/2-88:
Arbete på avdelningen är närmast automatiskt. Rapport
från 700 till 730.Morgonrutin fram till frukost. Frukost från
815-915. Fortsatt morgonrutin 915-1030. Toalett 1045-
1115. Lunch 1115-1220. Läggning av vissa 1215-1300.
Toalett 1345-1430.Vändning och toalett 1500-1530.
Middag 1530-1615. Toalett 1615-1630. Detta är rutiner
som fyller hela dagar och alltid samma. och som gör att
det mänskliga försvinner. Vi får inte att sitta och prata
och inte tid att gå ur med patienterna, ingen tid att akti-
vera. Systemet låser oss. Det gör oss till medskyldiga
till den vanvård som pågår. De kvinnliga patienterna har
slitit ett helt liv mot oftast ingen ersättning. Vad får de för
det? Jo, en säng där de tvingas ligga största delen av dyg-
net.När de helt vill ligga och dra sig tvingas de upp. Mor-
gonrutinen är skoningslös. Ofta slits de upp mot sin vilja.
Nakna förs de in till toaletten eller rullas genom korridoren
på en duschstol för morgontvätt. När det är klart på med
kläder så snabbt som möjligt för att sedan sättas i ett dag-
rum för att glo och vänta på dagens måltider. Detta är inte
vård. Det är vanvård. Men systemet och strukturen gör oss
blinda eller seende men handlingsförlamade. Vårat ansvar
är stort. Vi borde föra kamp för vår egna villkor., för att få
löner och arbetsvillkor som ligger i paritet med det arbete
vi skall utföra. Det är tungt både fysiskt och psykiskt, men
den största bristen är den om yrkesförmåga och stolthet
och kampmedvetenhet vilket man får av kamperfarenhet.
Men detta är bara hälften. De människor vi arbetar med är
i behov av bättre vård och miljö. Men de har ingen som för
deras talan och de är inte kapabla att driva sin egen sak.
Uppgiften blir då vår.
Vi tillsammans med de anhöriga skall och bör ändra de
förhållande som råder. De förändringens vindar som blåst
under det senaste året har inte varit resultat av någon egent-
lig kamp utan av att massmediaintressanta individer fått sina
anhöriga inlåsta, läs Gösta Bohman och Olof Ljunggren.
Här i Göteborg praktiserade en kommunpolitiker på Ström-
mensbergs äldreboende och sa sedan att patienterna behand-
lades sämre än djur.
Då väcktes ett ramaskri.
Dock inte från personalen,.
Det var administratörer, läkare och politiker som förfasade sig.
Alltså de som ytterst är ansvariga för eländet.
Från avdelningspersonalen var det tyst.
Jantelagen är effektiv på långvårdsavdelningar.
 
 
Jag minns också att här började individuella lönesättningar
som skapade ännu mer individualiseringstänk bland perso-
nal som snarare ägnade sig åt att skvallra om varandra än
att utföra ett kollektivt gott arbete.