leifsjoqvist

2014-05-31
10:42:53

Sverige
1978 gav Ordfront ut Rebellerna av Fredrik Ström
i 2500 ex. Böckerna kom ut första gången 1925.
Det är en svit på fem böcker om Sverige under
fem årtionden.
Första boken Bonden och hans son börjar så här:
 
  När man från Tirsholm-den gamla sätesgården,
där den myndige patron Överberg regerade och
sökte uppehålla skenet av att vara en herrekarl,
som inte gick av för några usla hackor-färdades
upp efter Gultinge sjö, kommer man till byn med
samma namn.Sjön är den första av de i södra Hall-
and och särskilt i Örkenbygdens historia berömda
Simmelångasjöarna , genom vilka Fuller ån eller
Fullan flyter.
Landsvägen går alldeles utmed sjöstranden.Över
vägen har knotiga, åskbrutna ekar, blanka bokar,
mossbelupna björkar, jättelika askar  och vidkroniga
lönnar slagit sina ojämna valv. Mellan de gamla träd-
en växa unga alar och pilar. Även under den hetaste
sommarsol färdas man här i en sval skugga.I denna
långa lövsal taga hästarna igen sig efter den solstekta
färden över Marsjö gärden. Här besa icke oxarna för
pustande forkarlarna. Här rasta bönderna och bjuda
varandra på en sup eller en snus ur de bruna näver-
dosorna. Här vila västgötaknallarna beskärmande över
snåla bönder och dåliga tider. Här slår sig den vandran-
de gesällen ner på dikesrenen-han är på väg till mäster
i Ekedalen att söka kondition. Här tar tiggaren säcken
från ryggen och dricker den svala vinden från sjön, blir
hungrig, sticker näven i påsen, halar upp bröd och stekt
fläsk och smörjer kråset. Här pusta kärringarna. som har
varit inne i staden med sitt smör och sina ägg, trätande
om sina gubbar och berättande för varandra om Amerika-
breven som kommit.
 
Detta var Sverige.
 

2014-05-31
00:26:37

Skit flyter alltid uppåt eller............

2014-05-30
23:00:03

Inte så kontigt att det gick åt helvete
Den del av vänstern som sa sig vara marxist-leninistisk
blev under 70-talet om än inte numerär så i handlande
en faktor man var tvungen att förhålla sig till.
Deras närvaro märktes inom folkrörelserna, kulturen
och i den samhällspolitiska debatten.
Ganska snart lyckades man av egen kraft hitta utgång-
en och genom ändlösa delningar och sekteristiska strid-
er försvann den delen av vänster helt.
Det var nog lika bra.
Frank Baude visade nyligen i sitt avskedsbrev varför. Han
beskrev feminismen som en borgerlig företeelse, liksom han
en gång skrev att homosexualitet var en borgerlig sjukdom.
Den maoistiska delen hamnade i ett frikyrkospår där man inte
skulle diskutera sex utan det var en sak för heterosexuella par
under släckt lampa. Man skulle angripa missbrukaren direkt
för att få ett drogfritt samhälle. Skolan  hade man en klasslös
analys dör det bara handlade om via katedern undervisa i bas-
ämnen. Rockmusik var imperialistisk. Kulturen skulle tjäna folk-
et och det innebar att allt som inte var sanktionerat från partiet
och var socialrealism var borgerlig smörja.
Men ändå, värst var att man inte tog någon som helst lärdom
av de kommunistiska stater som praktiserade den kommunism
som man sa sig vilja ha. Det blev paradoxalt när man stred i
Sverige för demokrati och yttrandefrihet mer än någon annan
kraft och i nästa stund blundade för övergreppen mot samma
rättigheter i de kommunistiska staterna.
Hur vänstern egentligen vill utveckla demokratin och friheterna
har man ännu ingen klar linje utstakad och inte mycket diskussion
om hur det skall se ut i en framtida stat styrd av vänster.

2014-05-30
22:31:04

Elektrisk lobotomi
Under fyra dagar var jag utan dator. Jag hade fått virus
och lämnade in den(jag hade ett anti-virusprogram som
jag betalt för men jag hade inte aktiverat det!).
Jag återgick till tiden innan dator och internet och kände
direkt hur mycket mer alert jag blev. Jag läste böcker och
tidskrifter och till skillnad från när jag sitter och surfar på
datorn kände jag att kunskapen gick in och skapade energi,
skapade fler tankar att fundera över.

2014-05-30
22:23:00

Parproblematik
För de som lever i parförhållanden kan man
koka ner problemen till tre saker:
-För lite tid
-Gör för lite tillsammans
-För lite sex
 
Om man  har problem med arbete kommer ekonomin
in och konkurrerar med de ovan

2014-05-29
10:51:36

Då och nu
Jag läser ett häfte om Arbetarörelsens historia av Hans Haste från 1981.
Intressant är förordet av Olof Palme och då särskilt de första raderna:
Vi vill skapa jämlikhet, vi vill befria människor från det som binder
dem till följd av klasskillnader , vi vill avskaffa nöd och otrygghet. Men
ingen kan i detalj ange hur det nya skall se ut. Och vi kommer alltid att
tvinga diskutera de lämpliga framgångsvägarna i varje ögonblick, hur
vi skall gå vidare, varför det ena måste tas först, det andra sedan.
Ty vi vet att skall samhället förändras så kan det enbart ske genom
människornas organiserade samverkan.
Författaren gör en resume över historien och intressant är att han
stannar vid att peka på den allmänna rösträtten 1918 som gällde
alla män men inte nämner 1921 då rösträtten också kom att gälla
kvinnor. Det fanns och kanske finns ett gubbtänk inom sossarna.

2014-05-28
14:33:26

Val och icke-val
%I min valkrets i Backa Röd var valdeltagandet 33,1% medan
i rika Hjuvik var det 67%. SD fick 13,2% av rösterna i min val-
krets.
Varför röster man inte i områden med svag ekonomi och varför
ökar röstandet med hur mycket pengar man har?
Ja, i frågan finns svaret.
De partier som finns idag representerar inte folket i stort. De som
företräder kommer sällan eller aldrig från de lägre sociala klasser-
na.
Det stora problemet är dock bristen på organisering. När Sverige
under 1900-talet fick folket till valurnorna berodde det på att folk-
rörelserna fick folk på fötter och att ta ansvar där de levde.
Idag är huvuddelen av folket bara valboskap som skall ledas till
valbåsen för att där ge sin röst vilket ger legitimitet åt den politiska
klassen att fortsätta sitt arbete med att säkra sin egen pension.

2014-05-28
13:14:59

pedagogik
Mitt lilla barnbarn har svårt att komma till ro så jag förklarar för henne
förhållandet oligopol, monopol som kapitalismens sista stadium och
hon somnar så gott.

2014-05-26
00:43:00

Nu börjar det brännas
 I min valkrets röstade 33% och av dem valde 13,2% SD.
Det är sorgligt.  Det är en epidemi av dumhet som sprider
sig. Folk som inte förmår att tänka annat än i etnicitet.
De sitter med höga banklån och känner osäkerhet inför
framtiden och allt de ser framför sig är att om ett antal av
deras mörkhyade grannar utvisas så kommer allt att lösa
sig. De tror att våldet, som de överdriver tron på, kommer
att försvinna om det bara finns vithyade i deras område.
Horror..it´s horror.
Valresultat
 
 

2014-05-25
10:15:29

Change
Om man läser Kurlanskys och Hitchens böcker parallellt får
man en ganska god uppfattning om vad som hände runt de
giska åren 1968.
De var en tid som öppnade upp för nya frågor om än inte så
många svar.
Den vänster som definierade sig genom Moskva fick problem
när Moskarättegångar och Gulag kom på tal. Det stora vänster-
projektet som började på 1800-talet talade ju inte om inskränk-
ningar i fri- och rättigheter utan om att utveckla dessa.
Man ville mer av allt till alla.
Mer demokrati, mer frihet och in om alla områden.
Det var en frihetsrörelse. Tyvärr utan styrning.
I USA var det motståndet mot Vietnamkriget som USA slutade
att kalla med allmän värnplikt till kriget dog också motståndet.
De som förespråkade fria droger försvann av naturliga skäl och
den politiska kampen togs av Black Power som tyvärr etnifierade
kampen.
I Europa kom inte de goda tankarna utanför universitetsområdena
eller så togs de viktiga frågorna upp av rörelser som ,samtidigt som
man ville mer frihet, hyllade Stalin.
Daniel Cohn-Bendit skrev från Frankrike att den nya vänstern var ett
botemedel mot senil kommunism och där står vi stampar än idag.

2014-05-24
23:07:55

Musik
Swedish House Maffia är för musiken
vad Wrestling är för idrotten.

2014-05-23
17:31:47

Vardag
Jag hade träning med P02 och hörde skotten vid 16-tiden. Strax efter
sirener och ytterligare lite senare började helikopter hovra ovanför
huvudet. Jag reagerade knappt. Det har blivit vardag. Någon blev
skjuten i sin bil vid Hjalmarsgrillen 100 meter från min bostad.
Det enda som störde mig var att pojkarna till P06-träningen inte kom
fram genom polisavspärrningarna.
Avtrubbningen är väl lika allvarlig som skjutningarna.
Unga män skjuter ihjäl varandra och för vad?
En tjej, en väst eller några påsar marijuana.
I vår ytliga värld är livet inte mycket värt.
Det verkar som om flera tycker att det inte finns
någon större mening med tillvaron på jorden.
Några gömmer sig bakom Allah och andra verkar
skita i det mesta.

2014-05-22
10:35:14

Formationer
För drygt ett år sedan slöts ett avtal, TTIP, mellan USA och EU.
Det är ett frihandelsavtal som binder de båda makterna samman.
Det handlar om mer än pengar vilket vi kan se om inte annat i
dessa båda makters inblandning i Ukraina.
Men det slår åt flera håll. Det öppnar upp för aggressiva företag
att stämma stater. Om vi i Sverige skulle göra inskränkningar i
möjligheten att göra vinst i välfärden skulle ett företag från USA
eller EU kunna stämma staten för att detta stör deras verksamhet.
Ett nederländsk företag fick på detta sätt rätt mot Slovakien och
den slovakiska staten fick betala 250 miljoner kronor i böter.

2014-05-22
10:22:31

Varför bekämpas inte terrorismens kärna?
Läs Guillous artikel om Saudiarabien!
Saudiarbien är motorn i den moderna islamitiska terrorismen.
Detta är ett faktum. Det vet USA. Det vet Carl Bildt.
Då kan man fråga sig varför man inte invaderat just Saudi-
Arabien?
Varför Irak och Afghanistan som inte har ett skit med den
terrorism som USA och dess allierade säger sig vilja bekämpa?
 

2014-05-22
01:52:08

Märklig tyst
Jag läser att Ryssland slutit ett omfattande avtal med Kina.
Det är i min bok en av de största händelserna under senare
år och av stor geopolitisk betydelse. Om två av världens län-
der som under 1900-talet var nära att starta krig med varan-
dra och som slogs om vem av staterna skulle leda de andra
kommunistiska staterna nu väljer att samarbeta borde det bli
en debatt om vad det innebär för Sverige och EU.
Ryssland kommer i ett helt annat läge i den nuvarande konflik-
ten i Ukraina och USA kommer att få svårt att hota med sank-
tioner vilka nu kommer att vara av liten betydelse.
Det är mycket intressant om hur USA nu skall agera. Deras
närmast monopolposition som världens styrande maktställs
nu mot en koalition som måste oroa alla i den amerikanska
ledningen.
Hur kommer USA att agera?
Hur kommer EU att agera?
Det finns många frågor men få svar vad jag kan finna.
 

2014-05-22
00:04:02

En bra dag med mina små barn

2014-05-21
21:57:58

inte mycket är bättre
Jag tog cykeln upp till Härlanda Tjärn denna varma dag och kväll.
Lite spänd tog jag sats och hoppade i och jag fylldes av glädje när
jag märkte att det var badbart. Minst 18 grader. Det gick att simma.
Jag simmade runt och lugnet spred sig i kroppen. Bättre terapi finns
inte. Väl uppe satt jag och tittade på den lilla sjön. Jag cyklade hem
denna första riktiga sommarkväll och kände lycka.

2014-05-21
11:43:20

Mänsklig logik

2014-05-20
14:55:46

Rasism i skolan
Dokumentär i P4
Jag lyssnar till en dokumentär om en lärare i Kalmar
på 60-talet som var nazist. Han var dessutom biologi-
lärare.
Jag minns Ånässkolan från 1972. jag började 7an där
och vi hade en biologilärare som vi kallade honom
"Chico" då han liknade en stor råtta. Jag minns inte
hans verkliga namn.
Det görs märkligt att en nazist kunde undervisa barn i svensk
skola på 60-talet. Då borde det varit ännu märkligare att en
kunde undervisa under 70-talet.
Under en lektion som gjorde avtryck tog han tag i en romsk
tjej och skrek högt "sluta upp med de där jävla degosfason-
erna".
Det fanns och finns en svensk folkhemsrasism som funnits
så länge landet funnits. Det som hindrade denna hydra att
få plats var att folkrörelserna och socialdemokratin tog upp
allt offentligt rum. När detta rum töms får hydran åter plats.

2014-05-20
08:42:47

Det gäller att ha koll
Ord har en viss betydelse.
I söndags blev jag intervjuad i GT. Jag tänkte
att jag skulle be journalisten om att få se vad
han tänkte skriva innan det gick i tryck, men
då det var en snabb intervju och jag inte ens
var säker på att det skulle gå i tryck struntade
jag i det.
I artikeln kan man läsa att jag säger att SDNs
fritidssatsning är ett misslyckande. Det sa jag
inte. Jag sa att det var olyckligt för SDNs fritids-
satsning. Det är en viss skillnad på de två orden.

2014-05-19
23:19:42

Vidrig journalistik
Det fanns en gång när man sa att morgontidningar stod
för en seriös journalistik och att kvällstidningar stod för
en oseriös. Det var länge sedan.
GP idag med Peter Linne har en artikel som handlar om
dödskjutningen I Backa. Läs följande mening:
Paradoxen är att helgens mord alltså kan innebära att fritidslokalen klappar igen för gott. Och att nästa grova våldshändelse i en framtid då skulle kunna skyllas just på bristen på fritidslokaler ...
Punkterna är Linnes.
Artikeln i övrigt gör sken av att droghandel pågått och att
de som besökt lokalen varit en samling kriminella. Projek-
tet har pågått i över tre år och varit helt utan annat än var-
dagliga problem. Man har drivit ett fotbollslag och sedan
haft öppet hus fyra dagar i veckan.
Varför skall all denna goda verksamhet dras i smutsen för
att två psykopater gör en maffiaavrättning av sådan art att
den nästan aldrig gjorts i Sverige?
Det är så mycket guilt by association att man lika gärna kan
skriva ut det: de unga männen får skylla sig själva och inte
bara de som sköts utan också alla de som chockats av atten-
tatet. Gp har överhuvudtaget ingen empati åt vare sig offer ell-
er de helt oskyldiga som bevittnade händelsen. Det är makabert.
I debatten som rasat under senare år om att varje journalist skul-
le vara vänster och miljöpartister kan vila lite nu. Linnes skrivning
ovan är av en art att han hade hyllats av nättrollen på Avpixlat ell-
er Flashback. SD måste självklart vara lyckliga med sin nya bunds-
förvant.
Ett rått mord har genomförts i Göteborg. Det var dock fel offer för att
det skall sälja rubriker mer än en dag eller två. Få verkar också vara
intresserade av vem som gjort det utan det stora fokuset ligger på
lokalen och vilka som drev den och vidare att ta bort allt gott som
gjorts under de senaste tre åren.
GPs artikel är närmast att kalla för apartheidjournalistik.

2014-05-19
16:02:13

Så kuvar man ett folk
1986 var en uppmärksammad rättegång mot medlemmar i NRP.
Det var efter att nazister åter visat sina fula trynen i offentligheten.
Orsaken var ett mordbrandsförsök mot VPKs lokaler. Efter rätte-
gången sa många unga nazister upp sitt medlemskap och börja-
de söka sig till mer militant verksamhet. VAM bildades och Sver-
ige fick nazistiska terrorister med vilka SÄPO inte visste vad de
skulle göra. De hade ju jagat Palestinasjalar i 30 år.
Högervågen fanns också på ett annat plan och vi fick Ny Demokrati
och senare började Sverigedemokraterna sin marsch där de är idag
och man bör inte glömma att partiet är grundat på nazism och höger-
populism.
Med denna högervåg så samlas de flesta inom det som anses vara
etablerat och tryggt. Någon egentlig vänster har vi inte haft sedan
dess.
En vänster som är absolut nödvändig. Den svenska ekonomin är i
mycket byggd på att folk konsumerar via lån. De med sämst inkomst
är högst belånade. Ett litet omkast med höjda räntor och sjunkande
bostadspriser kommer att ställa tusentals på bar backe. Folk som
lever under sådan omständigheter håller sig oftast lugna upptagna
som de är av att hålla näsan över ytan.
Frågan är vem som skall organisera dessa som ställs utanför. Väns-
tern verkar ju inte ha så stort intresse av dem.
 

2014-05-19
00:58:24

Vi tänker olika och vissa tänker inte alls
En ung man blev brutalt mördad igår. Han blev skjuten med 30 skott
eller mer i bröstet och ansiktet. Det var en regelrätt avrättning av två
män(antagande)med masker. Den avrättades bror blev skjuten i ben-
en. I lokalen där det hände fanns en massa unga män som blev vitt-
nen.
Idag har jag hört och läst kommentarer som gör mig illa till mods. På
fascistsidorna (Avpixlat , Nationell , Nordfront, Exponerat) skrivs det
att det var bra och sedan handlar det bara om vilken etnisk bakgrund
offer eller förövare har. Livet är inte något som tillhör oss allmänt utan
det är skillnad på livets värde utifrån vilken etnicitet man har.
Många tycker att det är bra att kriminella skjuter ihjäl varandra, att det
är form av självsanering. Jag undrar hur man för upp ett sådant tänkan-
de till en politisk nivå och ännu mer hur man för upp den på juridisk nivå.
Var får egentligen gränsen, är det kriminella i allmänhet eller skall man
också göra skillnad på kriminella och deras etnicitet? Svaret är att så
är det. Ingen utav fascistrasisterna säger ju att man skall utvisa svenska
kriminella utan bara de med en annan etnisk bakgrund än svensk.
Denna brist på en human syn på människan är för mig gåtfull. Den som
reducerar människan till att vara en etnicitet eller nationalitet har i det
en liten Hitler i sig.
 

2014-05-18
17:55:12

Terror i Backa
När en man spränger sig själv i Stockholm får detta till
konsekvens att man öser resurser över särskilda polis-
styrkor och varnar för militant islam.
När en ung man avrättas brutalt i en offentlig lokal på
lördagsnatten av två maskerade män pratas det om
gängkriminalitet och att offren är kända sedan tidigare
av polisen. I lokalen fanns 30-40 unga män som inte
kan inordnas i den kategorin och som chockades av
det inträffade. Underförstått verkar det som polis och
media att de får skylla sig själv och jag undrar vad det
är för skuld de har? Att de är invandrare? Att de unga,
invandrare och ibland är arbetslösa?
Vad är en offentlig avrättning och skadeskjutning om
inte terrorism?
Om orsaken till att en man spränger sig själv i Stockholm
är islam,
vad är då orsaken till att två unga män(troligen så)i mask
skjuter ihjäl och skadeskjuter?
Att läsa

2014-05-17
11:14:48

Man kan faktiskt skita i att rösta
EU-valet som nu kommer är en affär för överheten. En tredjedel
av EUs folk verkar vilja ta sig till urnorna och istället för att ond-
göra sig över att folk är lata borde det stämma till eftertanke. Om
folk skiter i valet innebär det ju att man inte tycker att EU och dess
styre är något som är till för dem.
Som i Sverige har överheten gjort val till en fråga om vem av per-
sonerna i makthierarkin man skall släppa fram. Något reellt folkligt
alternativ finns inte. När vänsterns stora fråga är "inga vinster i väl-
färden" så inser man att denna vänster helt förlorat perspektiv och
bara egentligen tänker på att få representation i församlingar och
därmed arvoden till sina högre medlemmar.
En organisation som EU som stänger sina gränser och som hetsar
till krig i Ukraina och där man stöder nazister är ingen organisation
man skall ge bekräftelse genom att rösta.
När de enda grupperingar som på allvar tar kamp mot projektet EU
är nazister och fascister gör man bäst i att hålla i hatten.
Om man kunde agera och starta upp branden på Balkan och nu
söker samma lösning i Ukraina, om man kan skicka trupper till
Irak och Afghanistan så kan man fråga sig varför man inte hjälper
Palestinas folk? I Palestina finns också kvinnor och barn..........
 
Det är också symptomatiskt att makten inte heller vill kännas vid att
projektet EU är ett överklassprojekt som syftar till att stabilisera de
största klasskillnaderna sedan 1880-talet och istället börjar anklaga
folk utan makt för att de inte är intresserade av demokrati och att det
är en plikt att rösta i ett val utan verkliga alternativ för samma folk.
Om inte vänstern vaknar upp kommer vi att gå en mörk tid till mötes.
Idag samlar fascismen upp det folkliga missnöjet. De ställer rätt frågor
om makten men ger åt helvete fel svar, I vilket fall med ett utbrett miss-
nöje, med en överklass som är exempellöst girig, med en politiskt makt
vars huvudsakliga uppgift är att försvara denna girighet blir konsekven-
sen att det snart smäller på ett eller annat sätt. Idag ser fascismen ut
att kunna samla upp detta missnöje och vi vet vad de kan ställa till med
vid verklig makt. Det troliga scenariot är om utvecklingen fortsätter är att
det blir en uppgörelse mellan överhet och fascismens företrädare på
samma sätt som Mussolini och Adolf en gång tog de första stegen mot
total makt.
I vilket fall förändrar en röst i EU-valet inte ett skit för denna utveckling.
Om något parti hade haft på agendan att förändra maktstrukturer eller
att införa ekonomisk demokrati, att starkt förorda ett samarbete med
fackföreningsrörelsen och att ta avstånd från alla krig då hade det var-
it värt att rösta. Men nu, nej det är bara att stanna hemma. Pissa i val-
urnorna.

2014-05-16
19:28:18

hat och hat
När man pratar om näthat och politiskt våld får man passa sig
väldigt noga. Många borgerliga menar att allt våld är förkastligt,
men i själva verket är de helt inkonsekventa då de hyllar statlig
våld mot mindre stater och då gärna med mord på civilbefolk-
ning genom drönarattacker: läs USAs krig mot Afghanistan som
spiller över i Pakistan eller Jemen eller var helst de kan rymmas
en liten terrorist.
När man pratar politiskt hat mot nätet jämställs en ilsken avskedad
människas hat mot de som lagt ner fabriken med dem som hatar
kvinnor. Hat som hat. Underklassen skal lära sig att man måste
använda sig av forum. Att det sedan inte finns några forum för
att kräva sin rätt är ju en annan sak,
Om kritik mot näthetet blir utan klassanalys blir det bara en liberal
dimridå för att kväsa motstånd.
 

2014-05-16
11:51:00

konflikthantering
Jag blev vittne till en konflikt i skolan idag. En liten kille
var vild, vet inte vad han gjort, och hans lärare försökte
få honom att lugna sig.
De höll fast honom och han blev inte lugnare av det.Till
det kom att en massa elever flockades runt i nyfikenhet.
Det är en av de viktiga lärdomarna jag har med mig från
mentalvård och omsorg: håll inte fast. Släpp ös och kom
bort från situationen. Rörelse lugnar ner. Långa prome-
nader, snabba löpningar och bort från konfliktens start.
En av de sämsta råd jag fått fick jag när jag började inom
omsorgerna och skulle arbeta med ett särskilt utåtagern-
de ung man. Föreståndaren sa att jag skulle hålla fast ho-
nom om han började att slåss. Jag gjorde det och jag fick
ligga i timmar med den unge mannen i kroppslås. Han var
vig och smidig och stark. Till slut gav jag upp skickade ho-
nom ur huset och jag efter. Vi sprang i högt tempo i några
minuter och plötsligt stannade han, hämtade andan, och sa,
det är bra nu.
Jag har haft flera liknande incidenter och alltid löst det med
promenader och löpning. Fungerar alltid.
Om en människa, ung som äldre, inte kan hålla koll på sig
själv utan agerar utåt så lär inte den personen känna sig
lugnar att bli fasthållen i sitt kritiska tillstånd. Tvärsom.
Mentalvårdens policy, hoppas det blivit bättre på senare år,
att bälta oroliga människor har alltid stört mig. Jag var med
några gånger med en grupp vårdare som hoppade på pat-
ienter, bältade dem och sprutade dem. Otrevliga minnen.
Jag vägrade snart att ställa upp på det och kunde inte heller
då jobba kvar med akutvård.
Favoriten är dock den man som lågt bältad i ett maniskt till-
stånd och som pratade oavbrutet och släppte de loss honom
började han veva. Jag skulle vara ex-vak på honom och fråg-
ade om det var ok att ta med honom ut och löpa. Jag fick göra
det på egen risk. Jag hade just gjort repmöte. Jag var rakad och
hade stort skägg. Han frågade: e du nån jävla soldat, eller? Japp,
det kan du ge di fan på och nu skall vi träna, svarade jag.
Vi sprang i några timmar i Lillhagsparken och alternerade med
situps och armhävningar. Han tog helt slut. Jag fick i princip bä-
ra honom upp till avdelningen. När jag kom för nästa pass sov
han fortfarande. Han vakande upp och hade så ont att han inte
kunde röra sig. Varje rörelse skickade ut smärtsignaler. Värre
träningsvärk har jag aldrig sett. Men han lugnade ner sig. Vi
pratade och pratade och han blev bättre. Jag vet inte vad som
hände med honom senare men tror att han för alltid kommer
att minnas natten i Lillhagsparken.
 

2014-05-15
09:47:30

Hur vill jag dö?
När du passerar gränsen för att vara värd att få vård i Sverige
hamnar du inom den palliativa vården. Där finns bara en sak
som gäller: du skall dö utan oro och ångest.
Det kan låta bra men människan är inte ett urverk utan ofta
blir man överraskad och det som var förutsatta förändras.
Det innebär att om du hamnar i den palliativa vården är du
dömd. Du sprutas med neuroleptika och narkotika så du är
bortom det kontaktbaras gräns.
En god vän vars far hamnade i detta tillstånd kunde räddas
bara för att vännen var där och ställde frågor. Om han inte
varit där hade pappan bara dött bort utan att någon hade
reagerat. Frågan är hur ofta detta händer.
Metoden kallas LCP och används i Sverige. Det handlar om
medicinera hårt så att inget medvetande finns kvar och man
kan dö bort utan någon som helst kontakt med omvärlden.
Metoden innebär att ingen kan klara sig, Hamnar man i LCP
har man fått sin dödsdom och den är utan återvändo.
Med tanke på att läkare bara är människor och inte sällan med
en massa patienter att ansvara för är det inte så svårt att räkna
ut att dessa dödsdomar inte tas med så stor precision. Med tanke
på att läkare är av skiftande kvalite minskar precisionen ytterligare.
Så frågan är om vi vill dö innan vi dör.
För övrigt har man i England där LCP introducerades slutat med
metoden.

2014-05-14
00:07:28

Funderingar om sakernas tillstånd
Jag cyklar alltid vart jag än skall. Jag är så van vid att
hålla blicken på vägen att jag inte riktigt reflekterar öv-
er hur vägbanorna egentligen har för allmän status.
Idag fokuserade jag på det och insåg att vägar för cyk-
lister i denna stad är under all kritik. Det är ett mirakel
att det inte sker fler olyckor än vad det gör. Håligheter
är mer regel än undantag. Om bilister skulle köra under
samma villkor hade det utbrutit en folkstorm.
I Backa skall det öppnad ytterligare en friskola som gör
att de kommunala måste sära ner ca 70 personer på de
nu befintliga skolorna. Gissa vilka som flyttar skola och
gissa vilka som blir kvar? I den nya skolan får de anställ-
da lärarna del av ägandet i skolan. Så kan man också
utveckla desintegration och öka klasskillnaderna. En led-
are för en skola i Mölndal berättade idag att exakt samma
historia utspelade sig där.
Jag köpte en djupfryst färdiglagad maträtt idag av ett för
mig okänt varumärke. Det smakade inte mycket och det
som skulle vara kyckling kändes som kartong. Jag und-
rar över hur utvecklad kontrollen är över denna typ av var-
or. I Europa är det inom livsmedelsindustrin som de krim-
inella nätverken mest skjuter fram sina positioner och det-
ta för att det är lätt att fuska och kontrollerna är få eller
inga alls. Tydligen är fusket med olivolja särskilt utvecklat.
Jag har fått byta kläder tre gånger idag av det omfattande
regnandet. Det finns dagar som det är roligare att träna
fotboll än andra, åtminstone som tränare.

2014-05-12
10:43:26

Viktiga saker för en cyklist

2014-05-11
23:34:28

Hur hantera vanartiga elever
Under flera år har jag kommit in klasser som anses jobbiga.
Mönstret är nästan alltid detsamma. Konflikterna har byggts
på och från både lärares som elevers sida har man byggt mur-
ar. Man har fastnat i ett beteende som ingen kommer loss ifrån.
Eleverna upplever att de får skulden för allt och lärarna känner
att eleverna är jobbiga och allt som oftast hamnar man i ett läge
att man vill bygga bort det med nya regler. En form av repression.
Det senare fungerar om man går hela vägen, alltså om man helt
enkelt plockar bort dem man anser är värst, dock brukar det få
till konsekvens att gruppen bara hittar nya som fyller de borttag-
nas roll. Om detta kan man läsa i Terje Ogdens bok Specialpeda-
gogik.
Vad som måste till är samtal. Samtal och villkorslöst lyssnande.
Först måste man komma överens om vad som är problem och
sedan kan man försöka att lösa problemen genom att låta elev-
erna förslå åtgärder. Deltagande brukar alltid fungera.
Vissa saker är svårlösta. jag har haft massor av fotbollskillar vilka
har varit närmast exemplariska i fotboll men som inte skött skolan.
De gillar fotboll men gillar inte biologi.
Man kan i det fallet ta fobollen till hjälp. Ledare kan vara en resurs
att komma dessa unga nära och få dem att öppna sig på ett annat
sätt än de skulle om de var i skolan.
Man skulle då i vilket fall kunna säkerställa att just biologi är säll-
synt tråkigt och kanske avdramatisera just relationen lärare-elev.
Under 25 år har jag jobbat med ungar och av alla de jag träffat kan
jag räkna på min ena hand de som jag känt som hopplösa och i
de fallen har de varit så att större insatser har behövts.

2014-05-11
21:52:31

Doin the omoralisk schlagerfestival
1975  arrangerades Alternativfestivalen när Sverige för första gången
skulle arrangera Eurovision efter att Abba vunnit i Brighton året innan.
Då fanns en tanke om att det fanns en folkets musik och att denna def-
initivt inte var schlager.
Alternativrörelsen var just det, alternativ, och hade inte särskilt mycket
med folkets musik att göra. Det var mer en fråga om generationer och
ungdomsuppror mot vad vuxenvärlden gillade.
Doin the omoralisk schlagerfestival
 
Det är ju ett faktum att arbetarklassen gillar dansbandsmusik och har
väl alltid gjort. Mången av våra författare som väl skulle kunna karak-
täriseras som folkets har också skrivit texter till schlager. Martin Koch
som av Ivar Lo-Johansson utnämndes  till arbetarlitteraturens grind-
stolpe(den andre var Gustav Hedenvind-Eriksson)skrev schlager-
texter. Lasse Forsell skrev mycket till Lill-Babs.
Man kan ju fråga sig om ackord kan vara politiska. Texter kan vara
det, men musik?
Rockmusiken ansågs ett tag av maoisterna att vara imperialistisk.
Formen avgjorde. Texterna var sekundära. Det var svårt att hävda
att Ebba Grön gick imperialismens ärenden.
Så vi stackare som inte var så rättrogna fick utåt hylla Viksta-Lasse
och genuin svensk folkmusik och hemma på rummet lyssna på
Springsteen, Genesis och Zeppelin.
Så utan att vara politiskt tycker jag dansband är avskyvärt. Jag mål
fysiskt illa av det. Schlager får komma med i samma illamående.
 
Och världens melodi, förtryck och slaveri
va fan rör det våra artister
de gör sin karriär och ler och snälla är de har många korkade brister
De ställer upp på allt de tar det smörigt kallt
i fascisternas feta ister
de roar oss till döds och våran grammafon
sak vi fastna i dera klister?

Doin' the omoralisk schlagerfestival
Doin' the omoralisk schlagerfestival

Och Stickan Andersson han tycker folk är dumt
pruducerar romantik
Men kärleken är stark
så Stickan får en spark
som passar ett syniskt svin
men ni som jobbar hårt
och ni som har det svårt
sjung med i Sillstryparens melodi
Vi har våran egen sång
vi ger väll fan i de
i deras fjöliga svärmeri'
Ulf Dageby/Doing the omoralisk schlagerfestival

2014-05-11
18:25:00

Fel låt vann
Utan konkurrens skulle det enda av vettig bidrag vunnit:
Lyssna här!

2014-05-10
00:22:10

De individualiserade och avideologiserade
Vår moderna tid har gjort oss privata och individuella. Det syns
tydligt i upprördheten över tiggarna på våra gator. De blir demon-
iserade och den ena myten efter den andra sprida om dem.
Vi klarar inte att lyfta blicken mot det stora frågorna eller se vem
som är den stora orsaken till sakernas tillstånd.
Vem kritiserade bankerna senast?
Vad lyckas man engagera folk om?
Trängselskatt och tiggande romer.
En och annan kan uppröras över att ungar är lata i skolan eller
att ungar bara sitter och går vid sina mobiler.
Skott i förorten upprör en del men ingen ställer frågor om orsaken
till sakernas tillstånd mer än SD och nassar som skyller på ras.
Mången av alla de som under första hälften av förra seklet offrade
en del för att arbetare skulle organisera sig måste vrida sig i sin
grav där de kan ligga och se hu deras ättelägg blivit privatiserade
idioter och hur man blundar för att ett samhälle som var värre än dr-
as håller på att restaureras.
På arbetsplatser sprids avunden. Den som får minskad tjänst för att
orka med ses inte med blida ögon eller den som på ett eller annat
sätt når en framgång möts med illa dold avund. Jantelagen var ju
just detta. Vi skall alla vara kassa och usla och fan den som försök-
er ta sig upp ur skiten på ett eller annat sätt.
Vi behöver ta tag i detta. Vi behöver nya visioner för att få ett bättre
liv. 
Så vad är meningen med livet?
Vad kan vi idag kalla ett meningsfullt arbete som syftar någonstans?
Hur skall vi leva tillsammans?
 

2014-05-08
01:16:00

Inga RAF-epigoner gör saken bättre
Uppdrag granskning visar upp hur Revolutionära fronten ger
sig på unga kvinnor för att dessa är med i Svenskarnas Parti
eller så ger de sig på två helt oskyldiga slovenska arbetare
som bara råkar befinna sig i närheten av SP och deras demon-
stration. De gör en farlig fjant till hjälte som de vill ha fri. En fjant
som misshandlar 14-åringar och hugger nazister med kniv i
ryggen.
Det finns en obehaglig likhet mellan Revolutionära Fronten och
RAF på 70-talet. Baader-Meinhofligan som det en gång hette an-
vände sig av Gottfried Apel och hans mutteori. Alltså, samhället
var så ruttet och arbetarklassen så korrumperad att det enda som
återstod var att provocera fram samhällets sanna sida. När det dol-
da samhället öppnade sig då skulle arbetarklassen resa sig och
göra revolution. Det blev inget uppvaknande utan tvärsom skapa-
de den tyska terrorismen än ännu större repression med yrkesför-
bud och inskränkt demokrati och vad värre var, det tyska vänstern
eroderades bort i kampen mellan staten och terrorismen.
Revolutionära Fronten och AFA spelar den rollen i Sverige idag.
Deras löjliga halvterorrism skapar osäkerhet inom vänstern och
ännu mer utanför. Den ger samhället möjlighet till inskränkningar
och legitimitet till säkerhetspolisen att utöka sitt arbete.
Vad har RF och AFA uppnått?
Det visar sig att det är svårt att förstå utifrån RFs medlemmar vad som
är våran klass, då huvuddelen av dem själva kommer från medelklass
och överklass
 
Ja, de har ju fått god kontakt med huliganerna som gillar att förstöra
fotbollen och i förorten har de fått kontakt med lite artister vilka så
fort de blivit kända flyttat från de ställen de så ivrigt sjungt om.
RF och AFA är så kontraproduktiva att jag tror de är SÄPO som ska-
pat dem, om det nu inte var för att svensk säkerhetspolis inte har ett
särskilt gott rykte om att kunna göra dylika operationer. I vilket fall
måste RF och AFA vara SÄPOs våta dröm.
Lite läsning av Lenin skulle göra RF gott
 

2014-05-08
00:54:00

Om fascismen tågar vad gör vi
I Sverige och i Europa ökar de fascistiska rörelserna. De finns
lite varstans och de rekryterar i synnerhet bland arbetarklass,
gelsbygd, småföretagare och andra grupper som inte fått ta del
av den liberala kakan. Det är grupper som skulle kunna rekryter-
ats till vänstern. Det stora orsaken till att fascisterna är bättre på
att rekrytera är flera:
-Vänstern stigmatiserades under 1900-talet och kunde inte heller
 klara utmaningarna att utvecklas.. Revolutioner skapade inte väl-
 stånd till de som skulle få ett bättre liv. Friheten och demokratin
 blev sekunda frågor som underordnades makten och i många fall
 blev repressionen värre än innan och i vissa fall fick vi massfång-
 läger och massmord. Vänsterprojektet blev ett misslyckande.
-När vänstern gick tillbaka, i öst naturligt efter Sovjets fall, i väst så
 fanns inga alternativa sätt att angripa den verklighet som fanns och
 finns. Vänstern blev defensiv. Vänstern blev utan visioner. Vänstern
 förlorade förmågan att mobilisera och i synnerhet att organisera.
Fascister som SD har en tydlig agenda och en tydlig fiende. De har
en vision om ett bättre samhälle för dem de vill nå. Alla kan se hur
enkelt det är. Bara vi stoppar invandraren blir det bättre. Man kan
ju jämföra med nazityskland som gav judarna skulden på inåt och
utåt.
Den stora faran idag är inte SD utan om ytterligare några år när den
verkliga politiska och ekonomiska makten inte ser någon annan väg
att följa än den som ser enklast ut. När de etablerade partierna tar
över SD och tar in deras politik i sin. Morgondagens fascism komm-
er inte att se ut som 30-talets.
Vad vänstern måste göra är att titta lite på -68. Det handlar om att
vilja skapa nytt och annorlunda. Det handlar om att ha visioner om
de stora förändringarna. Alla människor vill mer än det de har. Alla
människor vill delta i rörelser som syftar till något och inte bara för-
svarar det man redan har.
Hur striden kommer att stå imorgon vet ingen. Det finns ett hot om
en ekonomisk kollaps och då kan det gå väldigt fort. Om det skulle
ske snart står vänstern illa rustad.
 
 

2014-05-07
14:03:46

Så föds självförakt
I mången amerikansk film och serie, exempelvis Suits eller Arrow,
sitter vi och lider med personer som förlorar sin maktställning. De
blir loosers utan framtid.
Så vad är det de förlorar och var hamnar dem?
Ja, de blir där vi befinner oss. De får leva som vi gör.

2014-05-07
13:59:59

Om de äckliga männen
Idag på Tendens i P1 berättar en kvinna med vissa funktionshinder
om hur hon fått utstå sexuella trakasserier flera gånger under sitt
liv. Det har bl a varit taxichaufförer och lärare som kladdat på henne.
Ingen gång har hon fått upprättelse. Alla gånger har hon blivit tillsagd
att hon inget skall göra eller att hon får skylla sig själv.
Vad är det för typ av män som gör sådant? Hur kan man tvinga sig på
någon annan i tron att de vill något annat än det de visar?
Vad är det för strukturer som föder sådana tankar?
Hur kan man påstå att en kvinna får skylla sig själv om hon går med
en eller flera män hem och där blir våldtagen?
Hur många skulle inte bli mer upprörda om en man följde med en
eller flera män hem och blev våldtagen?
Skull inte de flesta anse att det är naturligt för en man  att göra följe
med en eller flera män som man nyligen träffat och hur skulle man
och män reagera om man sa: Nej , jag vill inte följa mer er för jag är
rädd att bli våldtagen?
 

2014-05-07
13:47:15

Upprepningens tyranni
Jag lyssnar mycket på radio och under senaste året har
jag märkt hur mediaträning har skapat en trend hos så
gott som alla som intervjuas. Det handlar om att i första
meningen i svaret upprepa frågan man fått och sedan
gå vidare.
Hur skapar man flera jobb?
Hur skapar man flera jobb...man skapar flera jobb genom
blabalabla.........
När jag nu har börjat irritera mig på dessa upprepningar
har jag svårt att lyssna vidare utan fastnar i irritationen
av att alla svarar likadant.
Det är ett mycket allvarligare problem är särskrivning.

2014-05-06
00:10:35

Felaktiga perspektiv
Jag lyssnar till Moa Mattis i OBS P1. Hon talar om Ahmed
som skriver uppsats om superhjälte men som har problem
med stavningen. Så ser problembilden ut för medelklassen
när den skall beskriva problemen i skolan. Det handlar om
den snälla blatten som vill så väl men som inte riktigt får till
det, men om den goda medelklassen kommer och får tid att
hjälpa blir det bra.
Min erfarenhet är inte denna. Många av de unga grabbar som
inte klarar av skolan kommer inte att förändras om man inte
gör något drastiskt. Många gånger kan man hålla på i nio år
med åtgärder som inte leder någon annanstans än att eleven
inte lär sig ett skit och att lärare runt om sliter sitt hår för att
eleven inte lär sig, eller vill lära sig, utan dessutom försvårar
undervisningen för sina klasser.
Om man tittar på alla de elever som lämnar grundskolan utan
betyg kan man räkna in exempel som ovan. De är tusentals.
Det handlar om motivation.
Det handlar om litet eller inget stöd hemifrån.
Det handlar om att dålig kunskap måste kompenseras med att
man kan styra genom att förstöra.
Skolan måste kunna hjälpa dessa unga med styrning.
Det går inte att göra i klasser om 20 eller 30 elever.
Det var ett misstag att ta bort de gamla OBS-klasserna.
Inte för att de var en bra lösning i sig men med en modifiering
skulle det kunna bli bra.
Om man anställde specialpedagoger till dessa klasser och annan
personal till dessa klasser skulle dessa tusentals som går igenom
hela grundskolan utan att lära sig ett skit ha en chans.
Annan personal skulle vara sådana som kände elevernas vardag
och som kunde relatera till denna.
Danviks skola från 50-talet för "vanartiga arbetarbarn" skulle kunna
få en renässans.
Idag skulle det vara en skola för "vanartiga förortsbarn".
Man kan inte skriva vanartig idag även om jag tycker att det täcker
vad det handlar om.
Det handlar inte om att peka ut eller stigmatisera. Det handlar om att
ge en riktigt chans att ta tag i sitt liv. Det handlar om att inte böja sig
för alla projektioner en ung människa sprider i sina försök att få fot-
fäste.
I min värld handlar skolan om annat än betyg eller inte. Det är en sekunda
fråga.
I min värld handlar det inte om vad man lär sig. Det handlar om att man lär
sig.

2014-05-04
12:13:33

Bankerna och vänstern
Bankerna är spindeln i nätet i vårat ekonomiska system.
Det är symptomatiskt att vänstern inte en gång berör det-
ta. Inga paroller på 1:a maj, ingenting.
Under de senaste tjugofem åren har spekulationsvågor
initierats av bankerna vilka har lett till ekonomiska kriser,
vilka lett till arbetslöshet och social misär. Vad är det för
vits att vara emot vinster i välfärden när man inte angriper
pudelns kärna, bankerna och deras iver i att spekulera.
När t o m en borgerlig chefredaktör som Kaj Glans upp-
rörs över detta i en ledare i senaste numret av Respons
kan man fråga sig varför vänstern tiger stilla?
Bankerna är ju systemets medel att föra över resurser
från de som inte har till de som har mer än nog.

2014-05-04
11:12:00

Dödsstraffets relativitet
Det finns en sekvens i Kurulanskys bok om 1968 som är
intressant. Det handlar om synen på dödsstraff. När Cast-
ro gör revolution på Kuba finns ett stort amerikanskt intresse
och tidningar och TV som följer Castro och i huvudsak finns
ett nyfiket intresse för den vältalige kubanen.
När revolutionen genomförts avrättas en grupp Batistamilitär-
er och då delas den amerikanska opinionen upp.
Vid samma tid pågår processen runt och med Caryl Chessman.
Chessman var dömd till döden för brott han, och många andra,
ansåg sig vara oskyldig till. Under många år drev han själv
hård kamp för att få rätt. Hans skrev bl a två böcker Dödscell
2455 och Genom skärselden(vilka hade ett stor påverkan på
en hungrigt läsande 17-åring). Efter år av kamp gick dock allt
mot ett slut, Chessman avrättades.
Det intressanta var att alla de som ansåg att Chessman skulle
avrättas var mäkta upprörda över avrättningarna på Kuba.
De som stödde Chessman i hans kamp var helt ointresserade
eller stödde avrättningarna på Kuba.
Denna uppdelning och relativisering är en del av dödsstraffets
historia.
Vänstern har alltid upprörts över dödsstraff i USA men inte sagt
så mycket, om ens något, om alla avrättningar, i många fall för
skitsaker i Kina och Sovjet.
USA har storsvulet pratat om demokrati och mänskliga rättigheter
samtidigt som man för krig överallt och avrättar människor i parti
och minut.
 

2014-05-04
10:57:29

Revolution
Jag är uppväxt med myter om hur man gör revolution. Myterna
handlade om hur sju kineser startade kommunistpartiet i en lit-
en källare i Shanghai och hur detta utvecklades till världens stör-
sta parti och till hur man tog makten i Kina 1949.
Dessa myter fanns(finns?)för att förklara att litenheten aldrig skall
stå i vägen för möjligheterna.
Det bästa exemplet är ju annars Kuba. Castro landsteg på Kuba
1956 med 82 man. De mötte Batistas militär och led nederlag.18
man blev kvar och började den kubanska revolutionen vilket tre
år senare ledde till störtandet av Batista och Castroepoken börj-
ade.
Ibland kan jag förundras över hur vänstern individualiserar och
åberopar enskilda hjältar för att uppmuntra till revolt. Var finns
folket i dessa berättelser?
Che Guevara är ju ett exempel på att det inte går att skapa en
revolution för att man vill. De yttre betingelserna måste finns där.
 

2014-05-04
01:20:11

Pacifism?
Under senare tid har många svenska politiker gått ut
och sagt att de fördömer politiskt våld oavsett från vil-
ket håll våldet kommer ifrån.
Man kan fråga varför inte den tanken går utanför landets
gräns?
USA i Irak? Man använder våld i demokratins namn.
USA i Afghanistan? Man använder våld för att frigöra
kvinnor(vem har frågat dem?)?
Israel i Palestina? Hamas som valts av palestinierna räk-
nas inte som möjliga att prata med då de använder våld.
Jämställt? Våld på lika villkor?

2014-05-04
01:08:01

Berusande känsla
Christopher Hitchens memoarer Hitch 22 är mycket roande läsning
och särskilt om den tid på 60- och 70-tal då Hitchens kallade sig
själv trotskist. En av de stora debatterna i modern tid är den mellan
Galloway och Hitchens där två stora retoriker pucklar på varandra
och Galloway är inte sen att använda trotskistargumentet på Hit-
chens när denne försvarar USAs intervention av Irak (Kolla).
I boken skriver Hitchens:
-Through this and other experiences I began to discern one of the
elements of an education: get as to the supposed masters and
commanders  as you can and see what stuff the really are made
of. As I watched famous scholars and professors flounder here
and there, I also, in my career as a speaker at the Oxford Union,
had the chance to meet senior ministers and parliamentarians
"up close" and dine with them as well as drink with them after-
ward ,and be amazed once again at how ignorant and some
times plain stupid were the people who claim to run the country.
This was an essential stage of my formation and one for which
I am hugely grateful , though i fear I must have made me much
more insufferably cocky and sure of myself than I deserved to be.
A consciousness of rectitude can be a terrible thing ,and in those
days  I didn´t just think I was right:I thought that we were being
damn well prove right.If you never yourself had the experince of
feeling thatyou are yoked to the great steem engine of history,
then allow me to inform you that the conviction is a very intoxi-
cating one .
Jag känner igen hans minnen. När jag var ung och ansåg mig
vara en del av den rätta ideologin vilket inte bara stakade ut
framtiden vetenskapligt utan också hade alla svaren på nuet
och historien. Övertygelsen gjorde att jag i princip inte kunde
förlora några diskussioner då jag hade rätten på min sida och
inte behövde lyssna till annat(även om jag alltid tyckt det varit
mycket roligare att läsa av och om mina "fiender").

2014-05-03
20:32:59

En annan tid
Alexander Dubcek var ledare för kommunistpartiet under Pragvåren 1968.
Förändringens vind som tagit väst med storm spred sig också till öst. Man
ville något mer, något annorlunda.
Dubcek ville ha reformer för att komma ur den ekonomiska krisen och han
ville reformera systemet som stelnat. Han ville lite mer demokrati och lite
mer frihet.
Hans strategi var att inte utmana Sovjet och deras överhöghet över Östeu-
ropa och hoppades därigenom att få reformera inifrån. Det var lärdomen
från Ungern 1956 som skapade strategin. Då ville Ungern mycket och det
tillät inte Sovjet utan invaderade och slog ner med militär makt och slog
sönder det ungerska upproret.
Det som till slut fick Sovjet att marschera in i Tjeckoslovakien var det stöd
man fick från upproriska studenter i Polen. Stödet var en signal till Kreml
att förändringen i Tjeckoslovakien inte var ett isolat utan spred sig.
Vad hade hänt om man lämnat Dubcek och Tjeckoslovakien ifred?
Vad kände Dubcek 1989 när han stod tillsammans med Vaclac Havel och
insåg att Sovjet inte längre fanns, att Tjeckoslovakien var fritt?
Hur ställde sig han, slovaken, till att Tjeckoslovakien åter blev två stater?

2014-05-02
00:39:52

Maktordning

2014-05-02
00:38:56

Kollektiv och individ
Kristdemokraterna har ju sedan några år fjantat in på
1:a maj i Uppsala. Det motiveras av Göran Hägglund
med att man vill ge en plats för individen.
Det är strunt. Det finns inte ett mer kollektivistisk och
uniformt parti i Sverige än Kristdemokraterna. Nästan
alla deras medlemmar är medlemmar i någon försam-
ling och alltså indoktrinerade i kristendom som är den
mest doktrinära rörelsen i världen och kan bara jämför-
as med andra religiösa rörelser vilka alla styrs av ett
flygfä i himlen och av skrifter som i stort sett är sagor.
Kristdemokraterna kan sägas ha ett kollektivt medvet-
ande. De styrs av Gud, moral, familjen och arbete.
Den som går utanför detta kollektiva medvetande kan
inte känna sig välkommen i den kristdemokratiska gem-
enskapen.

2014-05-01
23:51:18

Tveka inte om Svenskarnas Parti
Svenskarnas parti är ett nazistiskt parti.
De förnekar koncentrationslägren och sympatiserar med
allt det som nazityskland stod för. De är rasister och ans-
er att judarnas styr världen. Ingen borde tveka det minsta
om detta.
På deras sejt nationell.nu kan man läsa:

Idag – den 30 april – är det 69 år sedan Adolf Hitler dog. Han är nog den störste hjälte som funnits.

Adolf Hitler ägnade stora delar av sitt liv åt att rädda världen och bekämpa den internationella judendomen. Men han tvingades – troligen – till döden av de allierade staterna, vars mål var att säkra den judiska makten. Andra världskriget startades av judiska intressen, som såg sig hotade av Adolf Hitler.

Sedan Hitlers död har de judiska terrorstaterna USA och Israel invaderat ett 50-tal länder och mördat och torterat miljontals oskyldiga människor. De har ockuperat världen med ett 1000-tal militärbaser över hela jordklotet. Likaså ligger den ekonomiska makten numera i princip helt i judiska händer. Enligt seriösa författare är enbart den judiska banken Goldman Sachs så pass stor att den ensam ”styr världen”.

2014-05-01
23:33:00

Game of Thrones och våldtäkt värre än mord?
I serien Game of Thrones så fanns en väldtäkt med i
avsnittet 33. Det är dessutom en våldtäkt mellan en bror
och en syster vilka lever sedan länge i ett förhållande.
Denna våldtäkt har skapat stor debatt i USA och nu även
här.
Kvinnan som blir våldtagen är en av seriens mest ondske-
fulla personer som själv uppmanat till massmord och
barnamord. Detta har inte lett till några debatter. Jag
förstår inte upprördheten över just denna våldtäkt. Det
är ju bara en liten sekvens i 34 avsnitt av  mord, mass-
mord och allsköns avrättningar.
Är våldtäkt ett brott värre än alla andra?
Filmen handlar om åtalet mot att Larry Flynt visade sex.
I hans försvar tar han upp att det är helt i sin ordning att
visa mord, massmord och allsköns tortyr och misshand-
el utan att lagen lägger sina fingrar emellan............

2014-05-01
19:50:00

Det är procenten som räknas eller man kan lika gärna runka på 1:a maj
Till 1.a maj släpper Novus sin senaste opinionsundersökning.
Den visar ett rekordresultat för V-partiet på 8,6%. Det tragiska
med detta är att ju mer V-partiet lämnar sin position som ett
alternativ i svensk politik ju fler röster får de. Till vilken nytta
i det stora hela kan man undra?
V-partiets ledande paroller på 1:a maj är "Nej till vinster i väl-
färden" och "sänkt skatt till pensionärer". Man kan fråga sig
vem som kan tänkas vara emot de två parollerna. Det är i det
stora hela vänsterpopulism.
Socialdemokraterna som idag är analogt med moderaterna har
paroller som "Ingen ung utan jobb". I samband med firandet av
1:a maj säger man unisont att man är emot rasism och vill bygga
nya bostäder.
Inte mycket till socialism någonstans med andra ord.
Det är som man såg en grupp jättar misshandla barn med skrev-
sparkar och en jätte står och drar barnen lite i håret , i en dylik
situation skulle SAP och V ge sig på jätten som drar i håret och
säga att det är fel men helt blunda för skrevsparkarna.
De enda som håller ånga uppe och fanan högt verkar vara synd-
ikalisterna som har paroller som "Arbetare utan gränser" och i synn-
erhet "Klasskampen pågår varje dag-Kapitalismen kan inte röstas
bort".
I vilket fall hade alla idag tur med vädret och alla i Jönköping skall
hyllas som hindrade nassesvinen att genomföra sin alltigenom pro-
vokativa demonstration för mord på oliktänkande och massutrot-
ande av judar och mörkhyade.