leifsjoqvist

2014-11-30
22:09:04

hat mot fattiga
Det är märkligt hur folk kan förlora fattningen  över ett antal
tiggande romer. Jag känner obehag i mötet med tiggare men
att därifrån gå till hat är steget långt.
Tiggarna är fattiga romer som levt i totalt utanförskap i gene-
rationer. Vem är då jag att reagera hatiskt om de beter sig på
ett sätt som skapar obehag? Vem tror att fattigdom och utan-
förskap ger oss goda och timida människor?
Historien går igen. Sverige har sedan urminnes tider haft svårt
att förhålla sig till resandefolk och romer. Historien skapar fråg-
or till hur detta förakt för svaghet och utsatthet har så djupa rött-
er.
Kravellerna i Jönköping 1948 är en mörk episod i svensk historia

2014-11-30
21:11:21

Lite ordning
Moderaterna utesluter frifräsaren Wannholt och gör helt rätt.
Det måste ju finns gränser för vad man kan göra i ett parti.
Det borde sossarna också göra.
S är ett parti som går mot upplösning. Det går inte att ha ett
parti där man har en falang som är närmast nyliberal och som
öppet arbetar mot allt arbetarrörelsens står för och på andra
sidan har en stor grupp som står bakom arbetarrörelsens vär-
degrund.
Idag söker S sig mot medelklass för att bli ett större parti. De
ställer sig då i kön bakom de öppet borgerliga partierna.
Det är en gåta att V-partiet i detta läge inte fyller ut det tomrum
som S lämnar bakom sig.
 
 

2014-11-30
20:53:25

Den dolda propagandan
Om det inte var för SvT skulle den amerikanska kultur-
imperialismen inflytande vara total. Utanför SvT visas
i princip bara amerikansk film och amerikanska serier.
Det är obehagligt hur detta bara fortgår utan någon som
helst debatt om vad det gör med våra medvetanden.
Jag tänker över detta efter ha sett den utmärkta isländ-
ska filmen Djupet.
Den har en dramaturgi som binder och en story som har
det mesta. Det handlar om en fiskebåt som går under
till havs och en ensam överlevandes kamp för överlevnad
i 5-gradigt vatten.
Alla vetenskapliga rön säger att man kan överleva högst
45 minuter i så kallt vatten. Mannen överlevde 6 timmar.
Vi får följa hans kamp. Det var längesedan jag så greps
av en film. Based on a true story brukar i vanliga fall fram-
kall kräkreflex men i isländsk version var det något annat.
Det har hänt.
Det är fascinerande att följa hur man försöker förklara hur
mannen överlevde, bl a han skulle ha ett slags sälfett runt
sin kropp. Till min egen tröst säger det också att feta klarar
sig längre i kallt vatten än icke-feta. Äntligen någonting man
kan ha nytta av sin bilringar.
 

2014-11-30
20:43:17

Inte integration
I fredags tillbringade jag dagen uppe i Bergsjön med
en Skolcup. Det var Brunnsboskolan, Utmarksskolan,
Sandeklevskolan, Bergsjöskolan och Sandeklevskol-
an.
Under dagen träffade jag en etnisk svensk vilken var
rektorn på Bergsjöskolan. I övrigt bland ledare,spelare
eller personal fanns bara invandrare.
När jag stod på utsidan och rökte skulle man kunna tro
att man var förflyttad till Afrika. Det var en majoritet svar-
ta som kom och gick runt om.
Integrationen till det svenska samhället är ett misslyckande.
Det handlar inte så mycket om etnicitet utan i första hand
om klass. De invandrare som har eller lyckas skaffa sig till-
gångar försvinner härifrån ganska snabbt.
Det är inte fråga om invandringen eller inte.
Det är inte en fråga om huruvida etniska grupper bär på sär-
drag eller inte.
Det är en fråga om klass.
Det är fråga om vem som har och vem som inte har.
Det är också en fråga om organisering.
Sossarna har inget intresse att vara i fattiga områden. De
är mer sysselsatta med att närma sig medelklassväljare och
bryr sig inte så mycket om organisering överhuvudtaget utan
koncentrerar sig mer på propaganda riktat mot alla som inte
bor i förorten.
Jag undrar så varför inte V-partiet inte tar chansen och fyller
det tomrum som finns.
Varför lyckas de inte organisera sig i förorten?
Främst tror jag att det beror på att de som är med i V-partiet
inte bor och verkar i förorten. De är också mer intresserade
att driva på om hbtq, medleklasskvinnors rätt och när de drar
i rasifieringstråden drar de med sig de med ambition bort från
förorten i en slags politisk karriär som är mer har en person-
lig agenda än en kollektiv.
Det är att lämna dörren öppen för islam. God som dålig.
 
 

2014-11-26
22:23:18

Från politisk adel till kapitalets drängar
Anders Isaksson skrev 2002 boken Den politiska adeln där han
beskriver hur i synnerhet socialdemokratin blivit ett skrå där nepo-
tismen råder. Man ärver sina plaster eller får dem tillsatta av släkt-
ingar.
När man läser Suhonens bok om Juholt ser man att detta visst lever
kvar med en tydligare tendens är att ledande socialdemokrater arbet-
ar och avlönas rikligt av kapitalet. Många arbetar inom PR och gör
det öppet i syfte att exempelvis öppna upp för ännu mer privata in-
tressen i offentliga sektorn.
Det var dessa intressen som var hotade av Juholt.
Det var dessa intressen som låg bakom kampanjerna mot Juholt.
Det var dessa intressen som finns i VU(högsta ledningen)som t ex
under dagarna när Juholt sparkades twittrade till media för att få
extra tryck på de tveksamma i VU.
Man kan undra över hur högt i tak ett parti skall ha?
De som öppet arbetar inom näringslivet och ännu mer som arbetar
i företag som skapar ideologi eller skapar opinion för kapitalet ,skall
de vara med i ett arbetarparti?
Var i så fall finns den gemensamma grunden?
Läget i socialdemokratin idag är som om moderaterna hade ett antal
kommunister i ledande ställning.

2014-11-26
21:45:05

Nio år sedan
 
Det var då jag valde fotbollen framför skateboarden......................

2014-11-26
18:12:00

Allt är inte guld som glimmar
I ett reportage från Litauen i Studio Ett intervjuas en
man som anser att det var bättre förr. Tydligen finns
en opposition i den delen av Litauen som gränsar till
Ryssland. En opposition som önskar ansluta sig till
Ryssland.
Mannen säger bl a:
Förr, under Sovjet, fanns inte mycket varor i affärerna,
men vi hade arbete och lön.
Idag finns hur mycket varor som helst men vi har inga ar-
beten och inga löner så allt vi kan göra är att titta på alla
varor.
När man inget har kan man alltså önska tillbaka en diktatur.
Man kan ju undra hur en fattig i Litauen kan tro att han skul-
le få det bättre i ett Ryssland där kapitalet styr som på få and-
ra ställen i världen.

2014-11-26
01:05:43

Sossarnas förfall
Ett par dagar med Suhonens bok om Juholts fall
får mig att förvånas över att förfallet är så stort i
det gamla folkrörelsepartiet.
Suhonen skriver om den närmast nyliberala falang-
en inom partiet som idag styr efter att de lyckats med
att få bort Juholt. Vänstern inom partiet kommer inte
inom överskådlig tid att ha något utrymme.
Det var personer med starka intressen i företag inom
PR, skola, vård och omsorg, vilka också arbetar med
moderater och landets ledande kapitalägare som fick
bort Juholt.
Suhonen skriver sida efter sida och belägger sina teser.
Dagens SAP är så nära Moderaterna att man måste in
med mikroskop för att se skillnader.
Marx tes om att varat bestämmer tänkandet visar sig än-
nu har näring. Ledande sossar idag är inte sprungna ur
facket eller ens partiet. De är politisk adel som bor, stud-
erar, semestrar och arbetar med annan högre medelklass
och överklass.
Vem skall idag representera arbetarklass eller underklass?
Inte sossarna i alla fall.
Juholt var dömd redan innan han blev partiledare. När väl
högerfalangen i partiet samlat ihop sig efter valet blev det
snart tydligt att det mesta handlade om att underminera Ju-
holts arbete och visioner.
Den administration som skulle arbeta under Juholt var skapad
för en höger som Mona Sahlin.
De skandaler som kantade Juholt var skapta av hans egna med-
arbetare eller partimedlemmar. Man blir äcklad när man läser om
hur de konspirerar, släpper desinformation till media och har mer
eller mindre hemliga möten. Om hur sossar som nyliberalen Nord-
ström och hans polare Morians dels släpper info om Juholt och dels
arbetar i privata opinionsföretag vars syfte är att skapa undersök-
ningar som visar att Juholt inte har stöd.
Sa en gång Per-Albin. Idag har folkets bytts ut mot kapitalets...........
 
En stor del av de ledande sossarna som idag skiner i media var med
i den stora konspirationen mot Juholt. De har smutsiga händer.
Suhonen går igenom den famösa bostadsbidragsskandalen och visar
att det inte fanns någon. Ledande sossar i samarbete med ett media-
drev undvek att se vad som verkligen hände. När de sedan satt drev-
et var det bara att fortsätta släppa stick till media om hur usel Juholt
var och att det inte fanns förtroende för honom. Det var inga spontana
svar på frågor media tog upp. Det var organiserat och planerat för att
få bort Juholt.
En märklighet i sammanhanget är att Juholts tid sammanfaller med vänd-
punkten för de privata intressena inom offentlig sektor. Skandalerna bör-
jade dyka upp som typ Carema och i flera fanns ledande sossar där med
sina sketna trynen, som Widar Andersson(hur kan den mannen kalla sig
sosse? hur kan han vara med i partiet?).
Juholts stora fråga var ju att få bort dessa intressen.
Han var mer  drivande än någonsin V-partiet. i denna fråga.
Ledande sossar agerade alltså i egenintresse före partintresse för att få
bort Juholt. Sällan eller aldrig har väl ett parti så underminerat sin valde
ledare. Sällan eller aldrig har ett parti haft så många personer i ledande
ställning som såg till sina egna intressen för partiets. Det är ett stort trend-
brott i ett folkrörelseparti som Socialdemokraterna.
Den ende av den gamla stammen som är kvar är väl Juholt själv. Han
tiger still om smutsen han fick uppleva. Han vill inte skada partiet. Det
måste vara svårt.
Frågan är vad meningen är med Socialdemokratin som parti idag. Det
är ju en falang till moderaterna som styrs hela av liberala synsätt på hur
samhällets skall utformas. Vi har ju redan moderaterna. Vi behöver inte
ett moderaterna light.
Läs boken. Det är en politisk thriller. Som politisk litteratur bland det bästa
jag läst.
 

2014-11-23
21:28:47

Juholt hade ju rätt
i den första debatten mellan Juholt och Reinfeldt sköt den
senare in sig på att Juholt var en bakåtsträvare som ville
ha tillbaka en TV-kanal  och annat i folkhemmet som han
sades stå för. Juholt replikerade att han inte ville ha tillba-
ka det gamla som var innan folkrörelserna och socialdemo-
kratins tid.
Det är ju där vi är idag.
Skillnaden mellan rik och fattig är som det var på 1800-talet.
Då innan arbetarrörelsen organiserade ett motstånd mot över-
heten skylldes all jävlighet på judar, tattare och de lata fattiga.
De fattiga var fattiga på egen förskyllan och om de bara ville
skulle de kunna skaffa sig bättre liv.
De rika var rika för att de var bättre människor med en högre moral.
Nu när flyktingströmmarna ökar ställs det mot gamla, sjuka och in-
te minst barn.
Detta sätt att se verkligheten har tills nu varit SDs monopolfråga.
Det börjar nu luckras upp.
De öppet borgerliga och även vissa sossar öppnar upp för att vi
skall skylla all skit på flyktingar.
Ingen tar upp att vi samtidigt berikar en överklass till exempellösa
rikedomar där ca 28000 idag bara lever på värdepapper och för-
valtat arv utan att behöva lyfta ett finger.
I den nyligen utkomna boken om riskkapitalister skriver författarna
att bottenskiktet inom denna grupp bara tjänar 5-10 miljoner. Loosers.
Eliten i denna grupp tjänar 250 miljoner. Årligen.
Varför tar inte V upp det?
Varför driver ingen klassfrågor?
Varför finns inget etablerat parti för de i utanförskap?
De börjar bli en ganska stor minoritet och de existerar.
Inget pekar på att det skall bli en förändring ännu. Medelklassen
och arbetarklass med arbete har det för bra och störs inte av någ-
ra politiska spörsmål om dem som inget har.
Det är lättare att se till sig själv.
Det är lättare att skylla på flyktingar, tiggare, kriminella, islamister
(eller också muslimer in alles) och egentligen den hela problemat-
iserade förorten.

2014-11-21
23:55:55

En gammal roman om en aktuell men inte diskuterad konflikt
Bengt Nilsson gav 1994 ut romanen En främling knackade på dörren
och handlade om konflikter mellan olika etniska grupper i Uppsala.
Nilsson visade att det fanns(finns)en utbredd rasism även inom vad
vi kallar för invandrare. Romer, svarta och judar utsätts inte för rasism
av bara vita utan även av exempelvis araber och perser. Värst idag
är det att vara somalier, jude eller rom.
När vi hänfaller åt etnoporr och ser den stora konflikten mellan vita
mot resten som de som pratar om rasifiering tenderar att göra miss-
ar vi den större bilden. Utan klassperspektiv skjuter vi oss själva i fot-
en.
När radikala partier lämnar förorten åt sitt öde och inte tar klasskampen
där den skall tas lämnas förorten till islamister, kriminella gäng och and-
ra som verkar på plats.
Allt är inte guld som glimmar och allt är inte radikalt som reaktionen angrip-
er, skrev Myrdal i Avgörande år 1978. Det gäller i hög grad än idag.
 

2014-11-21
15:40:51

Kaos
När man läser Suhonens bok om Juholt förstår man hur
sossarna inte bara blivit ett statsbärande parti utan ock-
så ett parti för eliten. Partiet behöver inte längre sina med-
lemmar .De står bara för 3% av partiets inkomster.
Det är som med fotbollsklubbar där åskådarna betyder
allt mindre. Yttre finansiärer är viktigare.
Jag tänker på det när man ser hur fotbollen utvecklats
under senare år.
Enkelt uttryckt kan man säga att klubbar i välbeställda om-
råden har en stabil värdegrund som vilar på den gamla
folkrörelsetanken med att alla skall vara med och alla
skall spela medans i förorten råder ett närmast nyliberalt
tänkande som går ut på att odla fram stjärnor.
Förorten är lämnad av de etablerade partierna att göra
vad de vill. Förorten är utanför all politisk verksamhet 
och syns bara när bilar brinner eller bär unga rekryteras
till islamitisk terrorism.

2014-11-21
11:47:40

En bild säger mer än tusen ord
Kyrkor vs Moskeer:

2014-11-21
11:21:49

Neverending story
Företaget Nevs som köpte SAAB har misslyckats i allt
utan att betala feta arvoden till bolagets ledning.
Ledningen har betalat ut miljon efter miljon till sig själva
och sina egna bolag. Alltmedan produktionen i princip
står stilla. Anställda sparkas och då får staten gå in och
betala enligt lönegaranti.
Man kan undra om det åter är de höga lönerna för arbet-
arna i produktionen som är problemet?

2014-11-20
23:01:05

Folkpartiet egen analys
När Folkpartiet skall analysera sig själva gör
de inget särskilt bra jobb. De står handfallna
över det faktum att många som valde Folkpart-
iet i förra valet i det senaste valde SD.
En folkpartist säger till P1 att hon finner det obe-
gripligt.
Jag minns Folkpartiet i förra valet var det parti som
mest flirtade med invandrarfientlighet. Minns deras
krav på att alla skulle prata svenska och annat.
Inte så märkligt då om man fick invandrafientliga att
rösta på dem. Ännu mindre märkligt att de lämnar
när Folkpartiet när Erik Ullenhag utmärker sig som
en av de starkaste kritikerna till invandrarfientlighet.
Sedan kan man fråga sig varför man skall rösta på
dem överhuvudtaget. Ett mer onödigt parti får man
leta efter.

2014-11-20
10:17:31

Varför surrogat?
RFSL anser man skall tillåta surrogatmödraskap.
Jag förstår inte riktigt tanken. De anser ju att kön-
et är en social konstruktion vilket innebär att en
man har rätten att kalla sig kvinna då han upplever
sig som en sådan. Men biologiskt och genetiskt
är han utan tvivel en man.
Då borde samma princip gälla barn. Varför måste
barnet genetiskt vara ens eget? Varför inte adopt-
era i så fall? Det finns massor av barn som redan
är födda som behöver hjälp.
Varför gå över ån efter vatten?
Är det en rättighet att ha barn?
Vad händer med den kvinna som nio månader bär ett
barn och sedan vid födseln lämnar bort det?
Vem gör något sådant i annat än att få ekonomisk er-
sättning?
 
 

2014-11-19
23:55:29

Vad fan var det här?
Jag tragglade länge med att få ut min biljett på Bioautomaten
som envisades med att jag skulle ha pensionärsbiljett. Så det
fick bli det. Filmen vi skulle se var Roy Anderssons En duva
satt på en gren.
Vi var inte så många i salongen.
De första scenerna var lätt igenkännbara. Andersson har ju
en egen stil och numer känner man igen flera av de allt ann-
at än bildsköna skådespelarna.
Det började bra med tre scener om död. Men sedan blev det
tråkigt. Vad vill han med sina sekvenser? Jag somnade en
bit in filmen men det tycktes inte ha gjort något. Slutscenerna
med en brinnande tunna, negerslavar, koloniala herrar och en
gammal överklass som tittar på(tunnan har namnet Boliden på
sig) var helt obegriplig om den nu syftade till annat än någon
slags övertydligt bild av historiska orättvisor.
Vi var sex stycken som såg filmen. Tre gav betyget 1, en gav
betyget 2 och två gav betyget 4. Så det var väl som det bruk-
ligen är runt Anderssons filmer:ett antingen eller.
Jag tyckte dock om Sånger från andra våningen som hade en
mer bärande berättelse i sig.

2014-11-19
15:41:21

Lära för livet?
För ett tag sedan skilde jag några stridtuppar åt. De
slog varandra med knytnävar och sparkar. Bredvid
stor tre stycken och bara hejade på.
Jag var förbannad för det såg illa ut och slåss är ing-
et som unga gossar skall hålla på med.
Jag skällde på dem och några svordomar hängde på.
Då reagerade en av grabbarna.
Inte för slagsmålet eller att ingen hade ingripit för att
avstyra, nej, han regerade på att jag svor:
-Du svärde!
Sålunda kan man ju fundera på vilken världsbild en del
unga har när det är i sin ordning att puckla på varandra
och att uppmana till detta och i samma stund bli upprörd
för att någon yttrar en svordom.

2014-11-19
10:28:27

de ömma tårna
Om man vill kämpa mot rasism måste man inse att man
inte träder in på en stig där människor slänger blommor
på vägen där man skall gå fram.
Inte heller kan man fastna i det lilla och blunda för det stora.
man kan inte väja för den den stora rådande strukturen och
slåss mot de små detaljerna.
Igår meddelade Ung scen/Öst att man lägger ner sin pjäs
Marken brinner  och detta för att man varit utsatt för rasism
och hot.
Hotet skulle komma från de elever som man spelat pjäs för.
När elever själva får komma till tals fattar de ingenting.
De är inte rasister men görs till det.
Man kan undra över hur ledningen för teatergruppen tänker
om begreppen kaos och ordning?
Den som läser om hur pjäsen är uppbyggd och jobbar med
unga kan ju se att stora svårigheter väntar. Så uttrycker sig
också de unga som blivit utpekade som rasister: de visste
inte vad som förväntades av dem.
Varför uppstår rasism?
I otrygga tider i mer eller mindre krisande samhällen ropas
ofta efter enkla lösningar. Man vill hitta en orsak. Den Andre
som är orten till det onda. Roten som bara kan dras upp och
kastas och sedan blir det bra. Så är det med rasismen idag.
Invandraren är orsak till att gamla får dålig mat, att skolan
har lite resurser, att svensken inte har arbete, att brotten
ökar, att gängvåldtäkterna ökar och värst av alla är muslimen.
När då några vill göra karriär i antirasismbranschen flyttas
fokus från den verkliga kampen till den imaginära.
Om det någon gång varit aktuellt med klasskamp så är det
idag. Rik mot fattig oavsett kön, ras eller ålder.
Klasskamp som syftar till organisering, möten, demonstrationer,
debatt syftande till makt (kanske skall tilläggas att jag menar
med demokratiska medel med mål att öka demokrati och fri-
het så att de senare inte bara blir en angelägenhet för dem
som kan redovisa rikedom eller relativ rikedom).
Den kampen måste föras tydligt och nära maktens centrum.
Den måste handla om ekonomisk, social, politisk och kulturell
rättvisa syftande till solidaritet. Dess fokus skall inte ligga på
negerbollar, negerkungar eller andra sidospår.
 
 

2014-11-19
09:42:05

Nu rullar det på 2
Kapitalet höjer hyrorna och staten sänker bostadsbidragen,
sjöng en gång Blå Tåget. En variant av detta är hur Kapitalet
idag går ut och säger att man måste sänka lönerna för de som
tjänar lite. Motivationen är att skolan är så usel att de som går
ut från skolan är så korkade att de inte kan något och då skall
kan man inte heller ge dem vettig lön. De skall härdas till utveck-
ling.
Detta sker samtidigt som Kapitalet tagit ut miljardvinster från skol-
an och pengar som skulle använts till de elever som nu sägs vara
utan relevant utbildning har istället gått tillbaka till Kapitalet.
Det ser ut som en tanke.
De som redan har behöver inte härdas. De skall smörjas.

2014-11-18
00:24:11

Nu rullar det på
När Ny Demokrati härjade på 90-talet försvann de lika snabbt som
de kom. De klarade inte av organisationen och vardagen i maktens
korridorer och när Bert och Ian lämnade in släpptes en ström med
fåntrattar in som snabbt ödelade partiet. Dock deras värderingar
togs upp av de etablerade partierna. Det syntes inte minst i behand-
lingen av de apatiska barnen.
Men behovet av rasism och förklara samhällets brister i etniska
förklaringsmodeller fanns kvar. SD kom som ett brev på posten.
Många, inklusive jag själv, underskattade kraften i SD och dess
ledning. Det var inte bara Jimmie utan där fanns en grupp som
var tydlig med vad den ville göra och framför allt hur den skulle
göra det.
Jag hoppades att det skulle gå med SD som med ND när de kom
in riksdagen. Det blev tvärsom.
Nu är Sd starka och tillräckligt starka för att deras politik skall spilla
över på annat etablerat. Signalerna efter valet är tydliga. Många part-
ier ute i landet väljer att samarbeta med Sd och även i riksdagen hörs
röster som vill släppa in SD. Om än inte släppa in dem ta ifrån dem
initiativet i frågan om invandring och asylmottagande.
Flera debattörer och ledarskribenter har bara senaste veckan skrivit
och talat om att vi måste börja diskutera volymer. Igår i God morgon
Världen sa Per Wirten från Arenagruppen att han ville diskutera frå-
gan.
Hur diskuterar man volymer när det gäller människor?
Om vi nu börjar göra gällande att antalet invandrare är orsaken till
arbetslöshet, ekonomisk kris för att inte prata om allsköns krimina-
litet, hur långt borta är vi då från en samhälleligt accepterad rasism?
En ny affär dök upp idag SDs försvarspolitiske talesman leker Adolf
på fritiden. Jag tror inte en sekund att det på något sätt skadar SD.
Det verkar som vad partiet och dess företrädare än gör är det en för-
del för partiet.
Det är illa.
SD och deras språkrör Avpixlat lever med samma världsbild som Breivik.
De är inte knäppgökar som Breivik, men upprepar man tillräckligt många
gånger att anhängare av islam har en hemlig agenda där de skall ta över
väst och Sverige genom att föda barn och utverka terrorism kommer sank-
tioner på ett eller annat sätt att sjösättas och utvecklingen mot en fullt ut
rasistisk stat förverkligas.
Var finns arbetet för solidaritet och där man ser att klasspolitik skapar de
stora skillnaderna som eroderar välfärden?
 
 

2014-11-17
19:40:27

Några dagar med Breivik
Jag har under några dagar läst Äsne Seierstads bok
En av oss. Det är ett slags reportage om Anders
Behring Breivik och händelserna på Utöya och hans
attentat mot regeringsbyggnaden i Oslo. Sammanlagt
mördades 77 personer.
Man får också följa två systrar och deras liv som sed-
an leder fram till en förväntad vecka bland likasinnade
unga på Utöya. Vi får följa ett killgäng från Trömsö på
samma sätt.
Breivik är under hela sitt liv någon som söker bekräftelse
och som ständigt misslyckas. Han blir inte det han söker
utan varje gång hamnar han utanför eller skjuts åt sidan.
Det finns en dysfunktion hos honom som gränsar till någ-
on form av psykisk sjukdom. Han är inte som andra.
Det verkligt obehagliga i läsningen är när man får följa
hur han formar sin världsbild. Det är inte så stor skillnad
på Breivik och exempelvis Avpixlat. De ser på den islam-
iska faran med samma ögon. De läser samma saker. De
räds detsamma. Breiviks ideologiska grund sammanfaller
med den rasistiska rörelse som är på framfart I Europa.
Men därmed inte sagt att de som delar hans ideologiska
gods skulle göra samma gärningar som han. Kanske kom-
mer vi att se Copycats som utför terrorhandlingar men det
som sker på Utöya är så brutalt och känslofrånvänt att det
bara kan utföras av en man bortom mänskligt gemenskap.
Breivik kunde nog fastnat för vad som helst och han hade
kunnat använt sig av det för att mörda andra.
Han går där på ön och avrättar obeväpnade unga människor,
ja i vissa fall barn, med precision. Han skjuter dem i ryggen
eller benet och avslutar med att skjuta dem i huvudet. De
skall dö. Det är en läsning som gör det svårt att annat än
att önska att helvetet finns på riktigt och att fanskapet får
brinna i skärselden i tusen år.
Han försvarar sig med att de unga får skylla sig själva. De
är kulturmarxister och anhängare av mångkultur. De förstör
det genuint norska. Han visar senare ingen ånger. Han tror
att han i ett historiskt perspektiv är en hjälte.
Under några år sitter Breivik och spelar dataspel. Han slut-
ar arbeta och sitter i princip dygnet runt och formas av den-
na fiktiva verklighet där han blir ledaren. Hur mycket denna
våldsamt eskapistiska tid formar vet ingen, man kan bara
ana.
Han tror sig vara en slags ledare för en moderna korsriddare
men ingen har hört eller sett dem än i hans berättelser.
Den kliniska psykopaten som oftast skildras på film är inte
en Breivik. Jag kan tänka mer på att denna nobody utan
större egenskaper gavs utrymme att mörda en massa män-
niskor för ingenting.
Det är en rasande bra bok. Seierstad skriver också om Norge.
Det är en lags norsk variant av Tamas Lasermannen.

2014-11-14
23:45:00

relationer
Igår visades en dokumentär om Tensta och i synner-
het turerna kring Blå huset. Tensta är en av Stockholms
förorter men det är märkligt hur lika förorterna är i hela
landet. Det räcker med flygbild och man kan genast
känna igen Hammarkullen, Hjällbo  eller Läsmansgården.
Överhela landet har de större städerna dessa förorter
som är till varandra förvillande lika till både utseende
och vilka som bor där.
För några år sedan uppdagades att det fanns problem
i fritidsgården Blå huset. De som var där var för gamla
och inte sällan kriminella.
Hur hade det blivit så?
En förklaring som gavs var att de politiker som styr i
Tensta inte kommer därifrån och i fallet Blå Huset sök-
te man lösningen genom att ta in folk utifrån och gav
de som arbetade och bodde i Tensta sparken.
De gav kaos som gav brända bilar.från
Relation är avgörande om man vill söka förändring i
förorten. Här i Backa skapades Backa BK av unga
män från Backa. Hur många av dem som bränt bilar
vet jag inte men går man på deras CV var det säkert
flera.
Med Backa BK fick de en identitet och något av värde att
försvara.
Tensta var för många år sedan i alla rubriker när man
satte en grupp kriminella unga på en båt till Karibiska
havet. Ett lysande projekt som fick en massa skit helt
utan anledning. Det är ingen semester att vara till havs
tillsammans med andra människor och ingenstans att
gömma sig under ett halvår. Det är danande.
Likt Tensta, likt Backa och likt dem som gjorde denna
film så är de alla från andra ställen än förorten. Det
påverkar. Det omintetgör en inre förståelse. Det skapar
ett avstånd. Om man kan lämna förorten när man så
vill, när tillvaron i förorten bara är under några timmar
och utan större förpliktelser lär man sig inte att förstå
vad som kan och vad som bör göras.
Marx skrev en gång att arbetarklassens frigörelse måste
vara dess eget verk, samma gäller förorten.
 

2014-11-13
00:24:00

Förberedelser
I USA händer det återkommande att unga människor tar
med sig vapen till skolan och skjuter för att döda, inte säll-
an avslutas det med att de tar sitt eget liv.
Det har förekommit så ofta att det nu finns manualer på hur
man skall agera om det skulle hända.
I huvudsak handlar det om att springa så fort benen orkar
då allt oftast är över på bara några minuter. Det finns ingen
hjälp att få. Polisen hinner inte fram innan det över.
Det är intressant att nästan alla skolskjutningar sker i bättre
bemedlade områden. Det är ungar här som tappat fotfästet
och riktning och nästan alltid finns ett mentalt utanförskap
och faktisk eller upplevd mobbing som orsak.

2014-11-12
22:47:41

Historia
I P1 Historia handlade det denna vecka om kontrafaktisk
historia. Frågan om vad som hänt om exempelvis Hitler
hade dött i något av de attentat som gjorde mot honom.
Dick Harrisson intervjuas och han säger att den material-
istiska synen på historien är ute och att nu gäller det per-
sonliga avtrycket. Han går så långt att han skyller den mate-
rialistiska synsättet som orsak till utanförskapet i våra förort-
er.
Jag har haft problem under åren med vad jag skall tycka. Ett
tag i vänstern dominerade ett närmast deterministiskt synsätt
vilket egentligen får till konsekvens att man inget behöver göra
då allt ändå kommer att ske oavsett vad vi gör. Det närmar sig
ett religiöst förhållande tillverkligheten.
Å andra sidan har jag svårt när man säger att enskilda generaler
vinner slag eller enskilda bygger byggnader och ibland hela städ-
er.
Jag har väl landat i att inget är givet. Utan kamp kommer motmakt
att vinna. Utan organisering av kollektiv sker ingen förändring. Inte
ens värsta liberal förändrar något utan att agera med en massa an-
dra liberaler.
Individer påverkar men är inte avgörande.
När det gäller historia handlar det om makt. Alla vet att segrarna skriver
historien och den stora uppgiften är att skildra förlorarna.

2014-11-12
22:07:52

Märkligheter
Under senare tid har transpersoner dykit upp överallt. I OBS
P1 har under senaste månaden transpersoner diskuterats i
två av de långa magasinsprogrammen. Det senaste stora
ämnet nu är cisnormen. Det är som vanligt när liberalismen
skall göra kampen till spektakel.
En som tydligen råkat illa ut är den duktiga skribenten Kajsa
Ekis Ekman som transpersoner bojkottar då de känner sig
hotade av att hon skall tala på möten. Hennes brott är att
hon är emot surrogatmödraskap. Vilken klok människa kan
inte vara emot det? Världen är full av barn som behöver en
förälder och då skall någon upplåta sin kropp åt en annan
för att denne skall få ett "eget" barn. Det borde vara kriminellt.
I dagens OBS satt en genusforskare och en transperson och
pratade om den fjärde feminismen. Det pratades lite om klass
men det var inget som föll dem på läppen. Det intressanta var
att när någon yttrar kritik mot de som de båda personerna i
radion pratar om kallas det för censur och att andra vill förbjuda.
Allt exempelvis Linderborg I AB eller Ekman i ETV vill är väl
att ha en debatt. Men dessa feminister, eller vad de skall kallas,
använder samma teknik som SD: varje gång de får motargument
ropar de att de utsätts för censur och att de är hotade till liv och
lem(ja, det senare säger ju inte feministerna).
Jag kan inte förstå att det skall vara så svårt att utgå från klass.
Rik och fattig.
Makt och maktlöshet.
Trygghet och utsatthet.
Vi behöver organisering av motmakter men först måste man ju
angripa och säkerställa vilka som är huvudkonflikterna i samhället.
Frågan om transpersoner och cisnormativitet är inte långt upp på
den agendan.

2014-11-12
11:02:39

Så skapar man framgång
Fremskrittspartiet i Norge har sedan slutet på 1980-talet
varit ett stort parti som legat runt 20% av rösterna. Det
stora genombrottet för partiet kom 1987 när ordförande
Hagen läste ett brev från en Mustafa där brevskrivaren
direkt till Hagen skrev att muslimerna skulle ta över Nor-
ge. Det tog hus i helvete. Fremskrittspartiet stormade
fram i opinionen som den stora beskyddaren av det nor-
ska. Lite senare kom det fram att brevet var förfalskat.
Detta förändrade ingenting. Partiet öste på med hat mot
islam som första punkten på dagordningen och blev ett
etablerat och stort parti. Det är inte svårt att se var SD
hämtat sin inspiration.
Det var först när Fremskrittspartiet som tidigare haft skatte-
frågor och allmän högerpopulism på agendan tog tag i frå-
gan om etnicitet och det hotet mot norrmannen som partiet
blev det stora partiet.

2014-11-12
10:53:00

Brott
I GP  idag kan man läsa att två män gripits för mord.
Det står inte så mycket mer. Vad man med säkerhet
kan säga är att mordet inte begåtts i Backa eller Bis-
kopsgården för om så skett hade det stått. Om mord
sker på övriga ställen på Hisingen så beskrivs detta
med väderstreck eller som i detta fall "centrala Hising-
en". Det andra som kan säkerställas är att mördarna
är etniska svenskar. Om det varit av annan etnicitet
och då särskilt med afrikanskt eller arabiskt ursprung
eller romer så hade man kunnat läsa om det på Avpix-
lat eller så hade det fått en egen tråd på Flashback.Nu
står det inget där.

2014-11-11
10:41:52

Så dåligt
När Tubular bells av Mike Oldfield kom blev det närmast
som en religion för mig. Det var det bästa mina unga öron
hade hört. Jag läste den tidning som under några år var
Bibel, Ny Musik, och där skivan fick 5 öron och högsta be-
tyg(andra skivor som vid denna tid fick fem öron var Roxy
Music och Stranded, Jethro Tull och Thick as a brick och
Back Doors debutplatta och självklart Genesis och Selling
England by the Pound).
Denna och ingen annan skall man lyssna till av alla versioner
som finns............
 
Efter debuten kom två temaskivor till Ommadawn och Her-
dest Ridge. De var inte lika bra som den debutskivan men
klart hörbara. Sedan bar det utför och inte mycket efter de
tre första skivorna har varit värda att lyssna till.
Detta vet Oldfield och sällan har en artist så mjölkat sitt de-
butverk som Oldfield. Det finns massor av versioner av Tub-
ular bells och den ena mer onödig än de andra.
Värst är en från 2013 som heter Tubular beats som är en
slags samlingsskiva med technodunk. Hur tänkte han där?
Elton John fick fem öron för Goodbye Yellow brick Road

2014-11-10
21:09:00

Låt negerkungen vara
Det är en farlig trend att låta dagens värderingar styra
över gårdagens inom kulturen. När man börjar ändra
på ord och innehåll i klassiker kan de förlora sitt värde
och det kan också leda till att man tar bort kultur som
inte passar dagens makthavare.
Astrid Lindgrens negerkung kan stå kvar. Om någon
blir kränkt av det kan man ta debatt istället. Om ett
barn frågar om negerkung kan man prata med barnet
eller barnen om den tid det skrevs och att man sa så
allmänt vid den tiden.
Vad gör vi med Strindberg som skrev om kvinnor och
judar som inte är möjligt att skriva idag. Strindberg lev-
de i en tid då kvinnor inte hade rösträtt och han levde
i en tid då antisemitism var något annan än idag.
Åter ta upp hans skrifter och debattera, men ta för guds
skull inte bort.
Vi behöver kulturen för att kunna se historien. Hur skrev
man då? Hur tyckte man då? Varför skall vi ändra på det.
Historien behöver inte vara korrekt enligt vårt sätt att se
idag för att den skall ha ett värde.
Vad värre är om alla skall bli liberaler är vad som händer
med den unika författarskatt vi har bland förra seklets ar-
betarförfattare. Skall en Moa Martinsson censureras för att
hon hade sympatier för Stalin?
 

2014-11-09
23:17:50

Så sant
Ur George Orwell 1984:

2014-11-09
20:08:16

Antiintellektualism
Jag lyssnar bara på P3 via datorn för att
nå deras dokumentärer som ibland är in-
tressanta.
Igår lånade jag en bil som hade P3 inställd
och det var ett av alla dessa tramsiga prat-
programmen. Men jag blev lite förvånad när
jag hörde att alla i studion hånade allt vad
läsande av böcker heter. Den som läser
böcker är präktig och verklighetsfrånvänd.
Om vi levt i en diktatur som hyllade antiintell-
ektualism och som värnade den offentliga dum-
heten hade jag förstått de tre jönsarna i studion,
men i vårat samhälle och nu?
 

2014-11-09
19:45:47

Ras och kön
Vissa säger att könet är en konstruktion. I min
värld är könet ett faktum medans däremot homo-
sexualitet eller transsexuella personer är konstruk-
tion. Jag ser inget konstigt med att det finns person-
er som är vare sig homosexuella eller transsexuella.
Det är i sin fulla frihet att leva ut sin roll.
Däremot blir jag trött när denna konstruktion får kon-
sekvenser som att transpersoner och dess följe jagar
radikala personer för petitesser. Könet före klass är
en del av liberalismen. Samma med "ras" före klass.
Dessa liberala diskurser tar död på en större samhälls-
debatt som handlar om rättvisa, demokrati och solidari-
tet.
De döljer det större klassförtrycket och atomiserar debatt-
en ner i så små beståndsdelar att verkligheten blir osynlig.
De hamnar, med ett utgångsläge på andra sidan, på samma
sida som SD, vilka inte heller erkänner ett klassamhälle
eller en diskussion om detsamma.
Läs Linderborgs artikel i AB
 

2014-11-09
19:31:23

Mur som mur
1961 reste DDR nästan över en natt muren som
avgränsade väst från öst. Senare byggdes muren
upp genom hela gränsen mellan DDR och Västtysk-
land. I sig var muren en motsägelse. Varför skulle
det folkliga DDR behöva bygga en mur för sitt eget
folk? Där någonstans slogs också spiken i kistan in
för kommunismen som ett frihetsprojekt.
Det är då märkligt att USA och delar av väst hyllar
musen på Västbanken. Hur kan murar vara ett fri-
hetsprojekt?

2014-11-06
23:09:00

Nytt ord

Jag har skickat in mina förslag till RFSU i deras tävling

om att finna ett ord som motsvarar det manliga runka

(gillar personligen ronka bättre):snippa, fingerflöjta,

snoppneka,flärpa eller knapplattja.

Kolla tävling

2014-11-06
16:12:53

Tänk på döden
I en ny bok skriver Anna Lindman om döden. Den där som vi alla
en gång måste möta. Hon skriver bl a att vi idag nästan aldrig möt-
er eller ser en död människan utanför fiktionen.
Jag tänker då på mina år på långvården på Lillhagen. Där blev det
nästan vardag att packa in döda.
De flesta dog i ensamhet utan att göra något större väsen ifrån sig.
De dog under några dagars tid. Sakta ebbade livet ut. Man vattnade
deras gom och läppar med fuktiga tussar och man tvättade dem för-
siktigt. Några få dog under ångest. De kunde vakna till i kallsvett och
gripa efter hjälp som inte fanns att få annat än i lugnande medicin.
När de dött tvättade man dem och de enda jag minns med obehag var
det som alltid rann ut ur röven. En kletig sörja som stank.
Sedan packade man in dem i en svepning som var att förstärkt papper.
I början skulle man knyta ihop käken med ett snöre men det brydde vi
oss aldrig om. När paketet var klart körde man ner dem till frysrummet
i kulverten där de fick dela frysskåp med andra. En gång minns jag att
det var fullt och vi fick lämna liket på en stålbrits.
Döden var en del av jobbet och ganska snart fylldes tomrummet av en
ny patient.
Då jag inte hade några problem med att göra iordning och packa in dö-
da blev det en hel del möten med döden under åren. Mot slutet av min
tid på Lillhagen rationaliserades hanteringen och man slopade svepning-
en och man la den döde mellan lakan och körde ner dem.
Det enda jag minns att jag kunde känna som tragiskt var att de flesta fick
dö i ensamhet. Det fanns ingen som ville följa dem den sista stunden på
jorden.  Leva ett liv och dö avsaknad av ingen är ju inget man önskar någ-
on.
 

2014-11-06
15:53:08

Den svenska salafismen
Wahabister i Saudiarabien, talibaner i Afghanistan, IS runt om
just nu har en agenda som innebär att man vill utradera bevis
från andra kulturer. Förstörelse av historiska byggnader och
konstverk görs för att jämna väg åt en totalitär syn på islam.
Islam som det enda rätta.
Det slår mig att under 60-talet fanns en slags salafism i Göteborg.
Det var sossar i nära samarbete med byggherrar som beslöt att
riva hela Olskroken.  Få vet hur många kuvert som vid den tiden
bytte ägare. Tystnaden har alltid varit stor av den utåt så präktiga
Göteborgsandan, som i själva verket var(och är) en nätverk av
korruption.
Byggnader och minnesplatser är en del av livet. Det ger näring åt
minnet och är en viktig del i vad vi menar med välbefinnande. När
jag ser min barndoms trakter fylls jag av minnen och oftast av gkäd-
je.
Vi som växte upp i Olskroken har inga sådana byggnader att åter-
vända till. De revs i närmast hysterisk takt för att bana väg för nya
hus som i sanning är bland det mest fantasilösa och ogenomtänkta
i den svenska byggnadshistorien.
Redbergskolan finns kvar som en stolpe för minnet. Husen åt andra
hållet från Redbergsplatsen finns kvar. Men idag finns ingen adress
där jag levde mina första tretton år, Lilla Redbergsgatan 1.
Men alla de hus som jag under några år sprang i som tidningsbud är
borta. Det är sorgligt.
 
 

2014-11-06
12:04:08

Sänk lönerna 2
Som ett brev på posten kom idag rapport om dokument
som visar hur Luxemburg varit en monumental penga-
tvätt för företag och privatpersoner.
Man pratar om monstruösa mängder pengar typ över
biljoner (1000 miljarder) som skall ha undanhållits för
beskattning.
Av 40 företag som frekvent använt sig av Luxemburg
finns 8 svenska, bl a IKEA och Tele 2.
Man kan ju ha en förhoppning om att folk skall vakna
till och prioritera vad man skall vara förbannad på.

2014-11-06
00:54:58

Sänk lönerna
Den liberala s k tankesmedjan Fores menar att man skall
sänka ingångslönerna så att fler får arbeten. Ett mantra
som upprepas av borgerligheten så att det kan tyckas va-
ra en sanning.
De som inget har skall ha mindre medans de som redan
har i överflöd skall ha mer då får vi ett bättre samhälle?
Den ekonomiska och politikiska eliten har skapat ett sys-
tem som ger att  om de tillhör denna elit skall du ha avgångs-
vederlag med fallskärmar som motsvarar allt från ett halvår
till flera års arvode och det till människor som redan är eko-
nomiskt oberoende. De försvarar detta med att de har svårt
att skaffa nya jobb. Man kan fråga sig om hur dessa överkom-
petenta  personer skall kunna undvika att få jobb(det är ju för
deras enorma kompetens de fått jobbet i första läget)?
De måste också ersättas med enorma summor för att motiver-
as att överhuvudtaget arbeta.
Det är dessa människor som bestämmer att du och jag skall
ha mindre i lön än vi har för att fler skall få arbeten och att vi
genom dessa försämringar kommer att göra ett bättre arbete.
Inte bara det om vi skulle förlora vårat arbete är det bästa om
vi får så liten ersättning som möjligt så att vi inte passiviseras
och blir bidragsberoende. Vi med den låga kompetensen kan
man tycka borde ju ha svårare att hitta ett nytt arbete.
Det är så ett klassamhälle fungerar.
Det borde alla de som tror att hela framtiden hänger på att vi
stänger ute människor från andra länder och mest av allt de
hemska tiggarna. De borde tänka på att ett samhälles överlev-
nad bygger på att man kan se att det är rättvist.
Att sparka på de som är längst ner på trappan tycker ingen, för-
utom några nyliberaler och nazister, är ett utslag på ett bra sam-
hälle.
 

2014-11-05
11:02:02

hur lyckas man få ihop det
SDs syn på islam styrs av den stora konspirationstanken
Euro-arabiska dialogen ,EAD, som bygger på tanken att
under den stora oljekrisen 1973 skrev EG(EEC)under ett
avtal med ett antal oljestater där araber(muslimer) skulle
flyttas till Europa där de skulle garanteras rättigheter. I de
värsta tolkningarna styrs de europeiska eliterna direkt från
oljestaterna idag och Europa är redan i princip ett kalifat.
Det är den ena sidan av konspirationsmyntet där Sion vises
protokoll är den andra.
Författaren till boken hyllas högt av SD
 
EAD-konspirationen ger näring åt islamafobin.
Därav är det lätt att förstå SDs vurm för Israel som de ser som
den yttersta posten i kriget mot islam.
SvP har det dock svårare här i deras val mellan pest och kolera.
Den tyska nazismen valde ju islam före judendom. Frågan är vad
dagens nazister anser vara den största faran i deras konspirator-
iska värld.
 
 

2014-11-03
23:34:50

Intressant koppling
I oktober gav Ernest Harsch ut den första engelsk-språkliga boken
om Tomas Sankara och hans gärning. Sankara ledde revolutionen
som befriade Burkina Fasso 1983. Snabbt genomfördes en rad re-
former och inte minst blev Sankara en symbol för befrielse och obe-
roende i en tid när USA blev den oinskränkta makten på jorden. han
hotade också franska intressen. 1987 störtades av av sin gamle vän
Blaise Campaore och denne i sin tur spelade under täcket med Frank-
rike.
Nu har samme Campaore i dagarna tvingats bort från makten efter
stora folkliga protester. Intressant att följa vad som komma skall.

2014-11-03
23:10:29

halmstrån
Idag släppte Aftonbladet en notis om att en rektor i
Klagshamn skulle förbjudit en elev att ha en svensk
landslagströja på ett skolfoto. Det skulle enligt notis-
en kunna tolkas som rasism.
Genast triggades etnicitetsfanatikerna igång. Nu var
måttet rågat. Sverige är inte längre svenskt. Snart mås-
te alla gå i burka.
När flera då lag ut att notis var gammal, från september
2007 och med en egen tråd på Flashback, förändrade
det ingenting.
Nyheten i sig var inget av värde utan bara en möjlighet
att få öppna hatets kran och skriva att landet förloras.
Det går fort när kranarna öppnas. Det går fort när hat
blir epidemiskt och vem kan egentligen se de bortre
konsekvenserna?
 

2014-11-03
21:50:49

Om vänsterns misstag
I Filosofiska rummet pratar man om Michel Onfray.
Han talar själv om att man skall leva som man lär
och att livet skall levas med lust.
60-talet födde en vänsterrörelse som var allt annat
än enhetlig. Där fanns upproren i Tredje Världen som
militant och tog makten med vapen. Där fanns en vän-
ster som i väst stod bakom och snart formerade sig som
marxistisk-lenininistisk.
Men det fanns en annan vänster som bejakade friheten
i allt från konst över politik till sex.
Det handlade då inte om att skapa Gulags eller Nya språng.
Det var ett rop om en annan och en bättre värld.
Det skulle vara gott att leva.
Det skulle vara skoj att leva.
Där fanns en rörelse som hade kunnat förändra mer än den
gjorde.
Men det stelnade.
Under 80-talet försvann den mer doktrinära vänstern och den
gjorde det när man skulle definiera frihet och demokrati. Det
gick bara inte. Historien fanns ju där. Lenin, Stalin och Mao
inviterade ju inte till tebjudningar.
Det var som att slänga in en handgranat på en skolgård och
alla sprang dit för att kolla vad det var och ingen hann att
reagera innan den sprängdes.
 
 

2014-11-03
21:36:32

En för mig märklig diskussion
Jag var ute och tog en öl igår och inför sällskapet
berättade jag en historia om en dörrvakt som för
snart 15 år sedan berättade jag att han varje gång
han jobbade gick runt och frågade kvinnor om de
ville ligga med honom. Han fick napp varje gång
men det kunde gå upp emot femtio kvinnor innan
han fick napp. Jag tyckte det var lite beundransvärt
att våga utsätta sig för en situation där man oftast
blir negerad. Jag skulle aldrig klara av det.
Det fanns en annan dimension i detta som jag aldrig
genom åren reflekterat över och kvinnan i sällskapet
gjorde mig uppmärksam på det. Hon blev upprörd
och tyckte han var ett jävla svin som skulle skjutas.
En man i sällskapet tycket att det var åtalbart då det
vare en kränkning och påhopp inbakat i hans fråga.
Jag kände att det blev märkligt att jag som asexuell
man hamnade i försvar till en man som var min mot-
sats.
 

2014-11-02
17:57:12

Skall det vara så svårt
De allra flesta är överens om att man inte skall
ge skuld till judar för vad Israel gör. Det kallar
vi för antisemitism.
Vi borde kunna göra samma sak med islam. Vi
skall kritisera politisk islam men med det inte dra
med alla muslimer i kritiken.
Det är skillnad på det.
Islamafobi är det när man ger skuld till alla muslimer
för vad exempelvis IS gör.
Men stapplande steg har tagits nu när IS angriper
folk till höger och vänster. IS är fascism i en annan
skrud än vi brukligt ser.
En stor del av politisk islam är inte bättre än SD ut-
an andra sidan på det fascistiska myntet.
Man bör dock vara noggrann så man inte hamnar
i Eurabiahetsen som är rent nys och ett enda stort
konspirationstänk.

2014-11-02
09:57:48

Hur skall det gå till?
När man talar om fascism måste man inse att den
till sin form ändrar skepnad. Man skalar bort det som
är stigmatiserande i en historisk kontext och fyller
på med annat.
SD är i stort ett korporativt parti. Man vill inte ha kon-
flikter inom nationen. För att lösa det skapar man en
yttre fiende, invandraren och islam.
En fråga är dock hur folk tror att man skall lösa mot-
sättningen mellan rik och fattig. SD skriver så här:
"Det måste finnas en gemensam identitet i botten för
 att de som har mer skall vara beredda att dela med
 sig till de som har mindre".
Det vore intressant att få reda på vilken evidens SD
har för detta påstående. När och var har överheten
av sig självt delat med sig av sitt överflöd?
 
Även om man värnar om nationen skall man inte inbilla
sig att man går säker för att man råkar vara etniskt svensk:
"Även som infödd svensk kan man upphöra att vara en del
 av den svenska nationen att byta lojalitet, språk, identitet
 eller kultur."
Sålunda kommer en och annan etnisk svensk att klassas
som invandrare och behandlas därefter.