leifsjoqvist

2014-09-30
09:27:23

En annan tid.................

2014-09-29
23:13:40

det fanns en annan tid som nu kommit tillbaka
I början av förra seklet började folk organisera sig på allvar.
Det var det och inget annat som skapade den välfärd som
skapade det Sverige som sågs som ett unikum i världen.
En stat som kunde förena demokrati med social utveckling.
En stat som kunde lyfta de lägre klasserna utan att fylla
fängelser.
Det kan vara på sin plats att ta reda på hur det gick till då
det begav sig.
Man kan läsa den flora av arbetarlitteratur som detta land
också är unikt med. De lägre klasserna som dokumenter-
ade sig själva.
Till skillnad från dagens rebeller handlade det då om att lyf-
ta sin klass och inte använda sin klass för att lyfta sig själv.
Man kan också kolla på film, som denna:
http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=132#.VCm7kZ-2LZY.facebook

2014-09-29
12:29:51

Sjukdom?
Är alkoholism eller narkomani sjukdomar?
Det kan ju enkelt förklaras att om man tar bort
alkohol eller narkotika finns det inga alkoholister
eller narkomaner.
Jag är ju nikotinist. Skulle förklaringen att jag rök-
er och medvetet förstör min kropp vara en sjukdom?
Möjligen dumihuvudetsjuka men inget annat.
Kampanjen mot rökning har ju i väst varit framgångs-
rik. Man har höjt priser, lagt ut stora kampanjer som
syftar till att visa skadeverkningar av rökning och man
har försvårat för rökare genom att förbjuda rökning på
många offentliga miljöer.
Det är märkligt att vi inte kan komma överens om att
arbeta på samma sätt mot alkohol som inte bara ska-
dar människor själv utan som framför allt de som finns
nära och för samhället i stort.
Beroende är inte ett individuellt problem, det är ett kollek-
tivt. man angriper ju inte rökaren som person utan rökar-
na som kollektiv.
Motboken som i stort gav rätt att köpa 1,82 l alkohol i månaden
mellan åren 1917-55. 1922 var en folkomröstning där ett förbud
mot alkohol förlorade knappt.
 

2014-09-29
12:19:44

Man måste se saker i sitt sammanhang?
Ett reportage i P1 tar upp aga i USA. En förkrossande majoritet
av amerikanerna tycker att det är nödvändigt med aga. Man slår
av kärlek för att fostra.
Mest av alla slår de svarta sina barn.
En förklaring ges av en amerikansk professor som säger att det
beror på att slavar slog sina barn för att de skulle hålla sina barn
lugna och inte bli rebelliska och straffade.
Det känns lite som att gå över ån efter vatten.

2014-09-28
14:26:19

Pengarna styr över tekniken
På 30-talet i USA köpte bilföretagen upp spårvagnsbolagen
och la ner dessa. I varje spårvagn fanns ju en potentiell bil-
kund.
1996 gjorde General motors en stor satsning på elbilar. Efter
starka påtryckningar från oljebolagen lades det projektet ner.
Det säger en del när ett av de största transnationella företag-
en i världen inte kan stå emot oljebolagen.

2014-09-27
23:51:00

Segrarna skriver historien
När jag läser Ljusets riddare av Johan Lundberg där han
efterlyser skolundervisning om Maos "det stora språnget"
tänker jag på att det finns fler saker som i så fall borde lär-
as ut. Kommunismen är inget större hot idag oavsett vad
man tycker om kommunism. Däremot är USA idag är aktiv
aktör och upprepar sina illdåd gång efter annan. Det stora
problemet är att de alltid kommer undan och det är inte bara
Johan Lundberg som ser dem som Ljusets riddare.
De skapade Bin Laden och Al Qaida. Bin Laden var deras
soldat i kriget mot Sovjet i Afghanistan.
USA stödde Saddam Hussein, tillsammans med väst, i krig-
et mellan Irak och Iran.
Två exempel på hur USAs agerande föder något man inte
tänkt sig och som man inte behöver ta ansvar för. Tvärsom.
Det göms undan.
Ett av de värre fallen och definitivt sänkts i glömskans källare
är Kampuchea. I det rättsvidriga kriget mot Vietnam, där fyra
miljoner vietnameser fick sätta livet till, beslöt den amerikanska
stridsledningen att man skulle skära av FNLs reträttvägar i
Kampuchea och startade en av historiens värsta terrorbomb-
ningar. I jämförelse släpptes mer bomber över Kampuchea
mellan åren 1970-75 än vad som sammataget släpptes under
hela andra världskriget. Kampuchea var bokstavligen en krat-
er och en miljon kampucheaner låg döda i dem. Den befrielse-
rörelse som gick in i Phnom Phen 1975 var i stort en arme av
barn. De flesta var femton år eller yngre och med döda föräld-
rar. USA gav världen de röda khmererna och ytterligare miljon-
er döda. Dock tas detta aldrig upp när vi diskuterar terror i hist-
orien. Vi nöjer oss med del 2 i historien.
 
USA förlorade slagen om Vietnam och Kampuchea men vann slaget
om världen.

2014-09-27
23:12:38

Danton
Andrej Wajda regisserade 1983 filmen Danton med den i till Ryssland
flyende alkisen Depardieu i huvudrollen. Det är en fantastisk film och
om man kan säga att en film eller verk gör bestående intryck eller på-
verkar tankar i livet var denna film definitivt en sådan.
Filmen är bygger på en pjäs av Stanislawa Przybyszewska.
Tiden är franska revolutionen och när den s k terrorregimen styrde.
Revolutionsledningen under Robespierre söker rädda revolutionen
genom repression. Danton står för att de deklarationer som skapade
revolutionen skall råda. Om inte förtjänar inte revolutionen att leva
vidare. Det är en konflikt som lätt kan överföras till den reella social-
ism som fanns i Östeuropa och om de som ville reformera den, som
ville att det skulle vara en socialism värt namnet.
Danton förlorar och blir bokstavligen av med huvudet.
Igår kväll lyssnad jag på en pjäs från Radioteaterbiblioteket av Georg
Buchner som heter Dantons död. Det är alltså samma tid och samma
händelser som i filmen.
I pjäsen är Danton dock mer än misantrop än i filmen där han frustar
av glädje. Det är en avsevärd skillnad. Buchners Danton skapar inga
efterföljare. Här finns inte heller den centrala diskussion som finns i
filmen och hur man försvarar revolutionen och när samma revolution
passerat gränsen och förlorat sin legitimitet.

2014-09-27
22:54:42

Deckare om Göteborg
Mats Ahlstedt har skrivit sex böcker där poliserna vid
Länskriminalen, Fatima Wallinder och Sören Högström,
är i fokus.
Det är traditionellt skrivna krimböcker med en egenskap
som gör dem mer läsvärda: miljön är Göteborg.
Ahlstedt skriver utan större utsvävningar så det går fort
att läsa. Precis som med TV-serier finns ett egenvärde
att följa huvudpersoner över tid. Oftast blir deras egna liv
och tillkortakommanden mer spännande än själva historien
om brott.
Alla finns på pocket så det är bara att införskaffa och ta fram
när man inte vet vad man skall göra.

2014-09-25
22:57:00

Den förstående och den realistiska vänstern
Nalin Pekgul skriver intressant om vänstern och dess
agerande i det mångkulturella samhället. Hennes slut-
sats:
Vänsterns ovilja att erkänna problemen i det mångkulturella samhället gör det svårt för dem att formulera en vision för ett samhälle där människor med olika bakgrund kan leva tillsammans. Vänstern måste dock, om den vill komma till rätta med grogrunden för SD:s framgångar, hålla två bollar i luften samtidigt: Dels stå upp för jämlikhet och mänskliga rättigheter och samtidigt ta avstånd från fundamentalisternas krav på att behandlas annorlunda på grund av sin religion eller kultur, dels vända trenden med ökade klyftor inom olika områden och mellan olika grupper i samhället.
http://www.di.se/artiklar/2014/9/25/debatt-forstaende-vanstern-ett-svek-mot-muslimer/
 
Allt är inte guld som glimmar allt är inte radikalt som reaktionen
angriper.skrev Jan Myrdal i Avgörande år från 1978.
De orden har stor bärighet i dagens debatt och i synnerhet om hur
vi skall förhålla oss till islam.

2014-09-25
22:47:50

Att inte se helheten
I en tävling på FB handlar det om att se hur många trianglar
det finns i en figur. Enligt facit skulle 95% missa att säga rätt
svar. Man missar antingen den stora triangeln som är figuren
eller de två stora i den och ser bara de tydliga små trianglarna.
Det känns som en bild av samhället i stort. Vi diskuterar de små
trianglarna men undviker de stora övergripande.
Den ideologiska diskussionen är frånvarande.
När drev någon en övergripande diskussion om ekonomisk fri-
het, om socialism?
Ett exempel: Rummet är en stängd grupp där man väljer att se
bara till hudfärg för att inkluderas i debatten. En hiphopare som
tjänar miljoner på att sjunga om slynor och kriminella gäng är
mer värd än en arbetare som strider för socialismen. Anledning-
en är att hiphoparen är svart och arrbetaren är vit.
Styrkan i de socialistiska rörelserna under 1900-talet var ju att
de hade en ideologisk grund som syftade någonstans. En slags
plan för hur man skall nå ett bättre samhälle. Utan plan , ingen rör-
else, ingen utveckling och i dagens atomistiska rörelser som skall
driva en progressiv utveckling slår alla mot alla och de enda som
glädjs över detta är de som sitter på de reella makten.
 

2014-09-25
13:54:40

Bögar och homofober
Jag lyssnar till en dokumentär om ockupationen av Socialstyrelsen
1979. Det var en demonstration som slutligen fick till en lagändring
som tog bort skrivningen att homosexualitet var en psykisk sjukdom.
I samma veva uppmanades alla homosexuella att sjukskriva sig sam-
ma dag. De skulle säga: jag känner mig lite homosexuell idag. Vad
man vet fick en person betalt från Försäkringskassan. Tiden hade
hunnit ikapp.
Rätt långt in i mitt liv tillhörde jag homofoberna. Jag var en bland
många som oreflekterat fördömde människor som älskade personer
av sitt eget kön. Uppfostrad i en arbetarfamilj i en toparsläkt fanns
inte mycket utrymme för fjolleri eller vekhet och ännu mindre för homo-
sexualitet.
Den vänster jag tillhörde hade också problem med homosexualitet för
att inte prata om de stora föregångsländerna Kina, Sovjet, Albanien
eller Kuba. öppen homosexualitet gav fängelse eller mentalsjukhus
också där, eller rättare, det var värre där.
Frank Baude , ordförande i KPML(r)(nuvarande KP) skrev en uppmärk-
sammad ledare i Proletären där han slog fast att homosexualitet var en
borgerlig sjukdom.
Men kamp ger resultat. Man kan ändra sig och man måste göra det
för att kunna leva i ett samhälle.
Fortfarande finns starka homofoba miljöer i Sverige. Religioner har
svårt för homosexualitet och inom de stora religionerna mer än andra.
Idag har jag inga problem med homosexualitet men jag är inte inte
helt framme ännu. Det kommer att ta ett par år innan jag blir bekväm
med att förhålla mig till transpersoner. Det är en känsla som jag inte
kommer undan. Män som pratar och agerar som kvinnor är inte lätt
för mig att förhålla mig neutralt kring. Kanske hinner jag också ändra
den känslan, för det är en känsla mer än förnuft, innan jag lägger näs-
an i vädret.
 

2014-09-25
11:54:10

Det nationella oberoendet
Den gamla sossepolitiken Alliansfrihet i fred-Neutralitet i krig
var i mycket en chimär men många stod bakom den politiken.
Sossarna spelade under täcket med både CIA och NATO. Vi
vet det idag. Men det var ändå så att det var tvunget att ske
bakom lyckta dörrar. Det var inte en officiell linje som folket
stod bakom.
Idag är det mesta lämpat på sophögen. Sverige krigar i Afgha-
nistan och står öppet bakom USA och NATO.
Det blir ju pinsamt när BIldt brutalt sågar Right Livelihood och
deras pristagare Snowden. Ännu värre är att inget annat parti
bråkar om sågningen. Det är tyst.
Och värre än värst är att allt det som Snowden avslöjat är det
också tyst om.
Det finns som sagt inte mycket kvar av det svenska oberoendet.
Om USA säger att vi skall bekämpa Ryssland då gör vi det även
om det innebär att vi stödjer ett seminazistiskt Ukraina. För att
få folket med sig på tåget säger man att Ryssland förbereder
krig mot Sverige. Varför skulle de göra det? Vilken rimlig teori
kan sägas ligga bakom att Ryssland skulle anfalla Sverige och
vad skulle syftet vara? Det är en sak att ingripa mot sitt grann-
land men att gå över hav? Det är trots allt bara USA och EU
som ägnar sig åt krig mot andra än grannländer.
Sålunda finns en tanke att skrämma upp svensken med det ryska
hotet och för vilken gång i ordningen?
Det ligger i linje med alla rapporter om islamiska terrorhot. Under
över ett decennium har jag nu hört att islamistiska terrorister skall
slå till i Sverige och att Sverige är en tummelplats för terrorister
men inget, förutom ett självmord i Stockholm, har kunnat sägas
vara något som skulle liknas vid islamiska hot.
Det svenska folket skall skrämmas till att bli en lydstat till EU och
i sin förlängning USA.
Vi skall tumma på och radera demokratiska fri- och rättigheter för
att kunna få känna riktig trygghet.
Nu är hög tid att damma av en annan av sossarnas gamla paroller:
 

2014-09-25
11:33:06

Ekonomiska immigranter
Den s k massinvandringen i till Sverige har sin grund
i att det på olika håll i världen är krig, svält eller en re-
pression som tvingar folk på flykt.
Om man såg till flyktingarna som individer och fick de-
ras historia berättat tror jag inte många, om de var an-
svariga, skulle neka tillstånd att komma till Sverige.
Det är lätt att sitta hemma och fördöma och hata. Be-
tydligt svårare att göra det ansikte mot ansikte.
Man borde, om man tillhör de som vill neka, fundera
över vad slag människa man egentligen är.
Den svenska historien ger en tankeställare. Under 1800-
talet emigrerade upp emot en fjärdedel av befolkningen
till USA och Tyskland. De emigrerade inte från krig eller
svält utan från usla förhållanden. De emigrerade till någ-
ot som kunde ge bättre ekonomiska villkor. De var med
dagens ord ekonomiska flyktingar.
En del emigrerade för att få leva ut sin kristna tro på ett
sätt som den svenskan kyrkan inte tillät.

2014-09-25
11:20:44

Så kanske det borde vara

2014-09-24
14:55:00

Det amerikanska sönderfallet
I filmen Out of the furnace skildras ett USA där lag och ordning
försvinner med att samhället i sig självt ger upp. I flera filmer kan
man se denna utveckling skildras som i exempelvis Winters bone
eller serien Justified (baserad på bok av Elmore Leonard).
I de tre nämnda finns bergsfolk som utpekade. De lever i sina små
samhällen och skyr lagen som pesten. De har sin egen. De är lite
som det Norrland skildrat i Jägarna.
I Out of the furnace finns två bröder. Den ena försöker likt sin far
att arbeta för lön i den lokala stålindustrin men den är på väg att
läggas ner. Den andra brodern har varit över och stridit i armen
fyra vändor där han inte hittar vad han söker. Han förstår inte
heller varför han ingenting är värd när han givit det yttersta för
sitt land.
I alla de ovan nämnda finns en närmast inbyggd misstro mot det
bestående och som bara blir värre. Det är närmast en apokalyp-
tisk värld som skildras utan hopp och utan tro.
Denna trend av filmer och serier har ett syskon i de filmer och serier
som skildrar tiden alldeles efter Indördeskriget. Deadwood, Cooper
och den pågående Hell on Wheels där staten ännu inte kommit på
plats och där alla formar sin egen lag.
Det är i stort tiden före det stora USA och tiden efter.
När ett imperium går mot sitt fall vet man att krig står för dörren, på
ett annat sätt. Flera står vid dörren för att ta över. Det är i det sön-
derfallens tid också tid för de stora förändringarnas tid. Förändring-
ar som kan vara lika gärna dåliga som goda.

2014-09-24
14:41:21

Så inkluderas rasismen
En tydlig linje inom borgerligheten söker nu lösningar för
hur man skall få de öppet borgerliga att ta tillbaka det som
SD tagit.
Det handlar om att man skall lyssna till väljarna. Man skall
lyssna till de som inte vill ha invandring.
Man behöver inte gå så långt för att inse att nästa ordförande
i M kommer att föreslå motsatsen till vad Reinfeld gjorde.Det
kommer att bli en mer restriktiv flyktingpolitik och det kommer
att bli strängare krav på våra invandrare. Tiggeriet kommer
att bli straffbart.
Det som kanske är ännu värre är att man dagligen trummar ut
att det stora skiljelinjen idag går mellan de 13% som röstat på
SD och de 87% som inte gjorde det.
Klassaspekten är borta. Klass är inget som skall diskuteras.
Sålunda är riskkapitalisten, den som är med i Kommunal och
den som idag drabbas att vara utanför arbetet i olika former
av utanförskap i samma båt.
S väljer att i detta läge lägga en strategi som svarar mot 87-13
tänket. Man väljer att lyssna till Svenskt Näringsliv och söka en
korporativ lösning för att leda landet.
Det är fascinerande att en s k vänster istället för att ta tag i denna
stora och avgörande fråga hänfaller åt att idissla det sekundära.
När man inte bryr sig om vem som äger kapitalet, alltså vem som
har den ekonomiska makten i landet, blir de andra frågorna av
sekundär natur. Rasfrågan(här snurras det rejält för tillfället),
HBTQ, klimat(till viss del) eller jämställdhet blir sekundära om
man inte samtidigt anlägger ett klassperspektiv.
 
 

2014-09-22
23:46:23

Galloway om Blair
George Galloway säger om Tony Blair:
-Ingen har varit så nära en amerikansk president
 förutom Monica Lewinsky.

2014-09-21
23:11:53

Vad gör SD?
Osäker på vad SD står för?
Kolla här vad de har velat genomföra
i riksdagen.

2014-09-21
23:05:27

Nu kommer propaganda för kristen statsterrorism till Sverige
Till alla dem som vrålar av skräck när de ser en slöja eller
skiter i de monokulturella underbyxorna vid åsynen av
svart hud kommer nu en TV-kanal som uppmanar till
kristen statsterrorism: FOX har anlänt till Sverige.

2014-09-21
15:37:24

En kväll med TV
När Neil Postman skrev Underhållning till döds utgick
han från en amerikansk verklighet där hjärndöda und-
erhållningen dränkte det som kunde tänkas vara ser-
iöst. Då i mitten på 80-talet var han på besök i Sverige
och chockades när han såg ett pratprogram med en
ordinär medelålders man och en gammal kvinna, en
omöjlighet i amerikansk TV.
Idag har Sverige ett utbud som påminner om det då
amerikanska.
Jag slötittade och såg bl a Atleterna och Fångarna på
fortet. Jag förstår inte hur någon ens kan kalla det för
underhållande. Det är ju bara dumt.
F ö bara amerikanska serier och filmer och ofta repris-
ser.
Jag undrar över alla dessa som kallar sig nationalister:
varför finns ni inte i mediadiskussionen och påtalar den
totala dominansen av amerikanskt utbud?
Å andra sidan rycker alla dessa nationalsiter ut om de
ser svart hud eller en slöja och pratar om mångkultur
och det islamistiska hotet.

2014-09-20
21:15:00

årets sista dopp
Jag cyklade upp till Härlanda Tjärn och tog, vad det
verkar, årets sista dopp. På ytan var det 17-18 grad-
er men kom kroppen längre ner frös det till.
En sommar som nu verkar vara slut. En bra sommar
att minnas.

2014-09-20
11:05:55

Utopi
När jag på 70-talet sökte en mening i livet gick vandringen
från NRP över Centern(en dag) till maoism. Jag fastnade
under ett antal år i maoism. Det var en praktisk övertygelse
då jag läst Solchenitzyn Gulag och En dag i Ivan Denisovitj
liv. Sovjet och Östeuropa var ju elände. Kina framstod som
det stora alternativet. Det som slog an hos mig var Myrdals
Rapport från kinesisk by och i synnerhet de reportage som
visade på hur väggtidningar skapade forum för "verklig" demo-
krati och hur det politiska samtalet fanns inbyggt på alla arbets-
platser. I korthet var det sådant som öppnade dörren till en ny
och bättre värld.
Det var ju en övertygelse byggt på illusion om en tro om en möj-
lighet för en bättre värld för en ung rebell. Vad som verkligen hän-
de under det stora språnget och under kulturrevolutionen släckte
den övertygelsen och idag är Kina en statskapitalism.
I grunden har jag kvar min övertygelse om att vi lever i ett klass-
samhället där verklig demokrati inte kan sägas finnas innan en
ekonomisk räknas in i en politisk och social. Idag är det tveksamt
om ens någon av de tre storheterna kan sägas råda.
Under senare år har ju orättvisorna galopperat och vi har en skill-
nad på fattig och rik som inte funnits sedan 1800-talet.
Skillnaden på motståndet igår och idag är då hade man verkligen
bara sina bojor att förlora.
Skillnaden på motståndet igår och idag är att man då verkligen kun-
de ropa efter en socialism utan en barlast som skrämmer.
Så var hitta tankar om en ny och bättre värld?
Var finna hoppet som skapar förutsättning till förändring?
Hur åter bli en rörelse för positiva syner på framtiden istället för att
bara vara mot och rädda det som räddas kan(vinster i välfärden)?
Hur lyckas organisera alla dessa som har anledning att verka gemen-
samt för att få ett rättvisare samhälle?
 
 
 

2014-09-20
10:42:02

Respektera de 13%?
När nu SD hamnat som en bromskloss i regeringsprocessen
hörs kommentarer att man inte kan utestänga dem. Det är ju
en process som kan leda fram till en konstituering av korpora-
tivt styre, alltså att vi får en koalition mellan S och M vilket liv-
ligt skulle stödjas av Svenskt Näringsliv.
En andra tanke är att alla andra partier och 87% av befolkning-
en är överens om att den viktigaste frågan är invandrarfrågan.
Idag säger ju alla partier att viktigare än allt annat är att utestänga
SD.
Det är intressant att det inte tycks finnas några andra ideologiska
skiljelinjer i svensk politik än den som handlar om migration.
En annan linje som kommer till tals är att SD-väljare inte är rasist-
er utan bara protesterar mot det bestående.
Jag har ännu inte träffat en SD-sympatisör som inte har märkliga
uppfattningar till människor som har annan ras än den vita.
Tittar man på hatsejterna och deras kommentarsfält så dras ju
slöjan undan och allt är tydligt rasistiskt och det är ju här SD-are
kommer till tals.
Vad man skall ta ställning till är vilka frågor som är viktigast?
Om det handlar om det nationella oberoendet är ju SD en kraft
att räkna med. I allra högsta grad värnar man om det svenska
och det svenska oberoendet till omvärlden.
Om man ser till hur de ser på samhället har de en klar korporativ
syn på hur ett samhälle skall byggas. Svensken bygger landet och
då spelar det ingen roll om han är rik eller fattig. Klasser är inte någ-
ot som finns i SDs värld.
Familjen och repressionen är annan viktiga byggstenar i SDs värld
och i mycket annat ligger man nära en fascistisk syn på hur ett sam-
hälle skall vara.
Jag undrar vad det är man skall släppa in. Jag undrar på vilket sätt
man skall respektera de 13%?
 

2014-09-18
23:33:30

Myrdal
Vänsterns”, den franska såväl som den internationella, nu pågående ständiga angrepp på Front National är begripliga med tanke på partiets bakgrund och historia men också kontraproduktiva och grundade på en bristande analys av den politiska verkligheten.
Myrdal skriver om Le pen och Nationella Fronten i Frankrike.
Jag hänger inte med.
Myrdal skriver om att idag inte stödja Nationella Fronten är
samma misstag som när vänstern gick till kamp mot social-
fascismen på 30-talet.
Jag hänger inte med.
Håller Myrdal på att bli en Nils Flyg?
http://www.marxistarkiv.se/sverige/skp-sp/gatan_nils_flyg.pdf
 

2014-09-18
22:05:27

Var finns terrorn?
Under 70-talet fanns en hotbild om att vänsterterror skulle
drabba Sverige. Det fanns ett attentat mot ambassaden i
Stockholm som var utförd av tyska terrorister och Norbert
Kröscher hade tänkt sig men lyckades inte. Inte så mycket
mer. Gunnar Ekberg försöker i sin bok Du ska ju ändå dö
ärerädda sig själv och påstå att det fanns hot om terror från
svensk extremvänster. Olof Frånstedt, SÄPO-chef, när det
begav sig skriver i sin bok Spionjägaren: Dessutom
höll sig de kinesiska diplomaterna avvaktande. De hade väl-
digt lite kontakt med de kommunistiska ytterkantsrörelserna
som KFML och KFML(r). De ville inte bli hopkopplade med de
här svenska politiska sekterna, vilket också underströk att de
här grupperingarna inte heller utgjorde något större säkerhets-
hot för Sverige.Det handlade mer om en ordningsfråga, det var
organisationer där man pratade en massa men där det faktiskt
hände väldigt lite som var värt att ta på allvar.
Alltså det fanns i verkligheten inget terrorhot.
Den hotbild som idag målas upp om islamistisk terror känns som
hotet från vänstern på 70-talet. Vi har en stolle i Stockholm som
sprängde sig själv. Inte mycket mer. Ändå öser man resurser på
elitstyrkor som skall klara upp en terror som alltså inte finns.
Den terror som finns kan ju istället sägas finnas i våra förorter.
Två mord och två mordförsök genomfördes i Backa under en
månad. Bara där mer offer än vad islamistisk terror i Sverige
åstadkommit.
De kriminella gängen i våra förorter är väl så nära terror vi kan
komma.
Här vet man ju att socialupprustning ganska snabbt skulle lösa
det problemet. Istället ökar man polisens resurser för att lösa det
problemet. En lösning som i stor evidens är kontraproduktiv.

2014-09-18
17:25:01

Cykling
Cyklade fram och tillbaka till Lindome idag och det
var en skön tur i sensommaren. På vägen dit lyss-
nade jag på Foxtrot av Genesis och på hemvägen
Messin´ av Manfred Mann´s Earth Band.
På vägen hem begick jag ett lagbrott. Vid Stretereds-
skolan fanns en hastighetsmätare som ilsket lyste
SÄNK FARTEN. 44 km/h på 30-väg. Illa.
Under vägen tänkte jag på hur illa det kan gå. Jag har
inte röstat sedan 1994. Tycker att likriktningen i svensk
politik är skrämmande och korporativ. Men i år fanns
ett expansivt öppet fascistiskt parti och då tänkte jag
att jag skall rösta mot dem. Det gick ju bra.

2014-09-18
17:20:09

Varför just Ebola?
Obama går ut och säger att nu skall amerikansk militär
rädda Västafrika från Ebola. Det är märkligt att man vill
rädda afrikaner från just Ebola. Intresset att rädda liv när
det gäller HIV eller under snart ett sekel fattigdom och
svält har ju inte funnits. Så varför just Ebola?

2014-09-17
12:56:28

Ljusets fiender?
Jag läser Johan Lundbergs bok Ljusets fiender i en förhoppning
om att skall vara lika roande i sin anti-allt-som-har-med-vänster-
att-göra som en gång Per Ahlmark var. Per hatade alla som var
till vänster om han själv, vilka var rätt många, och alla som ens
andades kritik mot USA. Per drev citatförfalskning till en gräns
som få trodde var möjligt. Men det var roande.
Lundberg är inget sådant. Den vänster har hatar är i huvudsak
tre personer: Mattias Gardell, då denne också problematiserar
synen på islam. Åsa Lindeborg, oklart varför men hennes väns-
terprofil är ju stark. Jan Guillou, av ungefär samma anledning
som Gardell. På några sidor slänger Lundberg iväg att Guillou
är "KGB-agent" ett antal gånger.
Hela hans resonemang om islam vilar på Per Gudmundssons
blogg vilken i andra sammanhang kritiserats starkt.
Nej, det är ingen roande läsning. Lundberg är en anhängare
av amerikansk imperialism och det verkar styra hela hans ag-
erande även om han titt som tätt efterlyser upplysningens renäs-
sans.
Om man anser att demokrati införts i Afghanistan och Irak så
har man en unik åsikt om vad demokrati är.
Det enda jag läser med intresse är hans resonemang runt Lars
Vilks. Här finns en diskussion runt yttrandefrihet som är generell.
Vem skall få säga vad?
En del vänster vill ju förbjuda det ena och det andra utan att då
förstå att detta förbudstänk mycket väl kan komma att användas
mot den själva( oklart vad Lundberg tycker om det egentligen).
Jag tänker på Myrdal som ansåg det var självklart att Faurisson
och Ahmed Rahmi skulle offentlig få proklamera att förintelseläg-
ren var en myt eller idissla antisemtism, men å andra sidan kan
försvara dödshoten mot Salman Rushdie.
Yttrandefriheten skall vara så utsträckt den kan. Men självklart
finns det begränsningar. Man hamnar inför rätta om man hotar
att mörda någon verbalt öga mot öga och det gör man även om
man skriver detta hot.
 
 

2014-09-17
12:28:39

medhjälp till fascism.............
De som under senare år lekt Che Guevaras på gator torg
är inte annat än att jämställa med kriminella.
De som under senare år jagat, misshandlat och vandaliser-
at för rasistiska småhandlar är kriminella.
De som kommer till demonstrationer med huva och solglas-
ögon är ute i dolska syften.
När vänstern ännu var organiserad och styrdes av folkrörel-
setanken där målet var en utvecklad demokrati, alltså att in-
te bara politisk och social frihet skall finnas utan även politisk,
då ställde man krav på sina medlemmar, att de skulle vara
föredömen och inte leva ut sina gangsterdrömmar.
De demonstrationer sedan kravallerna 2001 som urartat har
missgynnat vänstern och burit fram den fascism vi idag ser.
Jag minns bilderna från 2001. Mången kriminell var då ute
och passade på att få sig en legaliserad vandalismrunda. I
en intervju stod en av stadens mest kriminella och pratade
om internationell rättvisa och det i en stad där han sålt knark
och begått ett antal våldsbrott.
Om man menar allvar med att man vill förändra ett samhälle
till det bättre så startar det faktiskt i en själv. Man måste leva
efter de principer som vill att samhället skall förändras till. En
organiserad nykterist kan exempelvis inte supa sig full i tid och
otid.
Vänstern måste själva ta ansvar för de som är ute för att skapa
oro och våld i demonstrationer. Man måste det för att få en stör-
re trovärdighet och i synnerhet om man vill nå de som ännu in-
te hittat till demonstrationstågen.
De vänstervandaler som under senare tid skapat bråk har samma
tanke som en gång RAF eller dagens politiska islam, man vill skapa
kaos och ur detta kaos skall i vänstervandalernas värld arbetarklass-
en vakna och göra uppror mot systemet. En tanke som idag inte har
någon bärkraft utan som tvärsom gynnar det man vill motarbeta.

2014-09-16
22:20:53

Fascism eller korporativism
Det som sker nu i Sverige är verkligen att välja en snar
framtid som är ett val mellan pest och kolera.
På den ena sidan står den korporative gamle gule fack-
föreningsledaren Löfven som vill ha en samlingsregering
och som tydligt markerar mot Vänsterpartiet och det i ett
läge där det partiet idag är mindre radikalt än vad sossar-
na var på 70-talet.
All politik in mot mitten, alltså ett centrum där makten kan
samlas och skötas utan några motmakter. Det är korpora-
tivism. Kapitalet har markerat. Svenskt Näringsliv kräver
i princip en sådan utveckling. Hur tydligt kan det bli. Stat-
en och kapitalet i samma båt.
Den motsättning det korporativa ställer upp är SD. Alla är
emot SD. Det kan komma att skynda på utvecklingen mot
en mer öppen fascism. De korporativa kan komma att be-
höva assimilera SD in i ekvationen och den dagen är den
öppna fascismen här.
Vi kan redan se det. Flera s k bedömare säger samma sak:
Vad skall vi göra för att lyssna till de kritiska som röstade
emot oss? Vad skall vi göra för att SDs väljarkår skall bli
nöjd?
Det finns bara en sak som SD och deras väljare blir nöjda
med och det är en öppen rasism och en integration som
innebär utestängande av den Andre.
Kommer vi dithän är utvecklingen i fritt fall.
 

2014-09-16
22:10:10

Underhållning till döds
Vi har lärarbrist i Sverige. Idag gick att läsa i GT
att det är fler som söker till Paradise Hotel än vad
som söker till lärarutbildning.
Den intellektuella delen av borgerligheten är så
upptagen med att demonisera en verklig och fik-
tiv vänster att de glömmer av vad borgerligheten
ger i kulturväg med hela handen.
Folk skall minsann få underhållning.
Underhållningen skall finansieras med reklam för då
kan man dessutom tjäna massor av pengar på sam-
ma underhållning.
Folk fördummas och tror att deras utsatthet beror på
att en grupp människor har annan hud än de.
 

2014-09-15
00:33:01

Vänsterpartiets undergång
Utfallet i årets val gav ju ett scenario som liknar en
mardröm. SD som absolut vågmästare öppnar ju
dörren för en obehaglig framtid.
Vänsterpartiet har säkert en ambition att ingå i rege-
ringen. Det kan vara början till slutet för partiet. Inte
för att det skulle göra så mycket egentligen då Vänster-
partiet inte ens idag med den politik de för kan kallas
ett socialistiskt parti. Man har övergett klassanalysen
i sin syn på samhället och övergått till att lotsa sig fram
med andra sätt att se på verkligheten.
Man kan ju se hur det gått för vänsterpartier av den typ
som Vänsterpartiet representerar. När de ingått i reger-
ingar i de nordiska länderna har de sedan närmast ut-
raderats. I Frankrike blev man till ett promilleparti efter
ha lekt med makten. I Italien där man en gång fick mer
än 30% blev de vid makten som så många andra redu-
cerade.
Vänstern skall ju vara ett alternativ till den makt som finns
inte ingå i det man skall vara ett alternativ till. Om man gör
det försvinner ju själva poängen med att partiet finns.

2014-09-15
00:23:13

Fjäsket med SD
SD har fått 13% av rösterna. En del, inte minst vänsterfolk,
försöker att förklara att många LO-medlemmar röstar på
SD beror på något slags konstig protest.
Nejdå, det är ingen protest. Det är en kloak som öppnats.
Jag har under hela mitt liv hört hur man även i arbetarled
ondgjort sig över andra kulturer, etniciteter eller raser som
inte sällan är uttrycket som använts.
När arbetarrörelsen var stark och när vänster var stark fanns
det grinsvakter vid denna kloak. Alla dessa kloakyttringar fick
hållas mellan du och broder mellan suparna.
Sedan 1986 har jag diskuterat vad som händer när vänstern
inte klarar att ta rollen som organisatörer av socialistisk poli-
tik. Det finns klasser och klarar man inte av att organisera
arbetaklassen(klassbegreppet är luddigt då det idag inte är
möjligt att använda arbetarklassbegreppet på samma sätt
som det en gång gjorts)så kommer andra att göra det. SD
är ett fascistiskt parti om än i fårakläder och vad värre är att
det finns ett nazistisk parti som börjat marschera igen. SDs
framgång gynnar också Svenskarnas Parti. När kloakerna
är öppna är det svårt att kontrollera all skit som väller ut.
SD är inget Ny Demokrati. SD har organisation och en tanke
med sin verksamhet. De spelar ett högt spel med uteslutning-
ar av öppna rasister då säkert 12% av dem som röster på
partiet är just rasister. De måste alltså hålla rasismen borta
från offentligheten men samtidigt ha den som motor för
att växa ytterligare. För den som läser Avpixlat och inte minst
kommentarsfälten råder ingen tvekan om hur det fungerar.
 

2014-09-14
13:12:50

Om våld
Frantz Fanon skriver i Jordens fördömda att innan den
fattige organiserar sig så slåss han internt och mot sina
egna. Våldet som då uppstår är svårt att hantera för mak-
ten.
Det är ju inte hela sanningen. Den brittiska kolonialismen
och den amerikanska imperialismen var och är duktiga på
att stödja undergrupper så att dessa slåss på planhalvan
under dem själva. Om detta skriver Myrdal i senaste num-
ret av Fib/K.
Men om man går till Fanons ord så påminner det i mycket
om den svenska förorten. Våldet som bryter ut där med
jämna mellanrum har makten oerhört svårt att hantera.
Huvudvägen är polis. Alltså repression.
Man möter uttryck för social desperation med polis.
Man möter uttryck för social desperation med repression.
I retorik söker man sedan säga att man stödjer projekt som
syftar till att göra tillståndet bättre.
Men grunden om ekonomisk och social orättvisa berörs aldrig.
Vad man sedan gör, likt sossarna gjorde med duktiga kommunister,
är att man bereder plats för de som agerar i förorten. Det är svårt
för enskilda att tacka nej till en plats i solen och de flesta tar den
utstäckta handen från makten.
 
 

2014-09-14
12:58:07

Valdag
Under de senaste veckorna har en kampanj genomförts som
handlar om att vi skall gå och rösta. Något är i grunden fel här.
Rösträtten har genom århundraden tillkämpats. Rösträtten har
aldrig givits av makten. Så varför vill makten nu att vi skall gå
och rösta?
Självklart är det ett hot mot makten om många skiter att rösta.
Då försvinner ju legitimiteten för makten.
Jag har röstat för första gången sedan 1994. Enda anledningen
till att jag röstar heter Sverigedemokraterna. Det är öppen fascism
i lätt maskering och som dessutom har en liten skugga som heter
Svenskarnas parti som marscherar bakom. Fascism och nazism
är en realitet. Oavsett vad man tycker om makten idag så är den
öppna repression och det statliga våld som öppen fascism och
nazism erbjuder ett scenario som ingen vettig människa kan önska.
I övrigt har inte mycket förändrats. Sossarna och Moderaterna är
så lika att man måste ha lupp för att se skillnaderna. När sossarna
styr Göteborg ökar skillnaderna mellan rik och fattig fyra gånger.
Inget parti som vill in i riksdagen pratar om klass. Det mest radikala
är som vänsterpartiet som vill motverka vinster i välfärden. Den lin-
jen var borgerlig 1976.
Det var några år sedan..............1948
 
Ingen pratar om ekonomisk makt. Ingen pratar om att Sverige är det
land i världen där skillnaden mellan rik och fattig ökar mest.
Ingen pratar om att utrota arbetslöshet av den enkla anledning att
arbetslöshet är en strukturell storhet i det kapitalistiska systemet.
Ingen pratar om de 25% som idag lever i social apartheid i Sverige,
De enda som verkar bry sig om denna grupp är företrädare för islam
och kristendom.
Så min röst för Vänsterpartiet är i sin fulla kraft en röst mot Sverige-
demokraterna.
 

2014-09-14
12:35:43

Concerning violence
Igår var jag på Hagabion och såg Om våld av Göran Hugo Olsson.
I ett halvår har jag väntat på denna film. Dels för att Olssons tidigare
dokumentärer Am I black enough for you och The Black Power Mix-
tape 1967-75 var två riktigt bra filmer men fr a filmens upplägg. Frantz
Fanons bok Jordens fördömda som grund i en diskussion om kolonia-
lism, imperialism och frigörelse.
Hagabion fyller 40 år i år. Den första biografen låg i Hagaskolan och
tillbringade jag rätt många fredagnätter och så nattfilm. Det är en av
de viktigaste påminnelserna om en annan tid och ett annat politiskt
klimat.
Det är en fröjd att se så många människor runt om Hagabion. Lite
mindre roligt vara att vi bara var nio personer som såg filmen.
Filmen är uppdelad i nio kapitel som med autentiska bilder visar hur
det såg ut på 70-talet i Afrika. Bilderna kommenteras av texter från
Fanon.
Här får vi följa kampen i Zimbabwe, Angola, Mozambique, Guinea-
Bissau och mot slutet en intervju med Tomas Sankara.
Det är en tid av hopp och i synnerhet möjligheten till en annan värld
med verklig rättvisa och verklig frihet.
Vi vet idag att tiden vreds tillbaka så att vi idag står ungefär där kam-
pen mot kolonialismen efter Andra Världskriget började.
Det är att rulla upp stenen igen.
Sekvensen med Sankara slog hårt. Han var ledaren för de som befriade
Övre Volta och skapade Burkina Fasso. Ledstjärnan var att lita till egna
krafter och i det  arbetet stänga ute både kolonialism och imperialism.
Man nationaliserade och slängde ut transnationella företag och banker.
Men "friheten" slog tillbaka. USA och Frankrike, representanterna för
imperialism och kolonialism, gick in med trupper och störtade Sankara
och hans regering. Det kändes då som spiken i kistan för den antiimper-
ialistiska kampen inom överskådlig tid. Det känns så än idag. Vänstern
fick en smäll och dess plats togs av islam.
I filmen pratar Amilcar Cabral ledare för gerillan i Guinea.Bissau och jag
minns hans ord från 70-talet: Vi behöver inte materiellt stöd från er(västs
vänster och en passning till Sovjet). Vi vill att ni berättar om oss och fr a
att ni befriar er själva.
 
 

2014-09-12
22:37:18

valdebatt
Det var mer än två timmars prat om vad alla måste ha hört förut.
Två saker gjorde mig lite förvånad. Det första var Björklunds helt
ogenerade utspel om att vi skulle ansluta oss till NATO. Det mås-
te ju vara ett planerat utspel. De andra borgerliga och även soss-
arna har ju arbetat under täcket med NATO sedan 1949 men den
officiella hållningen har varit alliansfrihet. Otäckt att vi nu helt ut
skall bli USAs 51:a delstat.
Det andra var diskussionen om försvaret. Bara Sjöstedt har en rim-
lig hållning i frågan. Vi kommer aldrig att klara försvara landet längs
kusterna med flyg. Däremot kan vi återinföra värnplikten och utbilda
oss högtekniskt med mindre enheter. Ett sådant försvar som är näst
intill omöjligt att slå ut är mer skrämmande ett tomt skalförsvar.
Kvällens stora vinnare var Jimmie Åkesson. Alla andra partiledare
diskuterade integration på hans villkor och ingen som innan tänkt
rösta på SD kommer att tveka på söndag. Åkesson tjänar säkert
också på uppgifterna att han är spelberoende. De som röstar på
SD är så desillusionerade att inget kan få dem att rösta på det "eta-
blerade", snarare är det så att om någon av de som tänkt på SD
skulle tveka eller inte rösta på SD så skulle de gå till Svenskarnas
Parti.
Det är fascinerande att under två timmar pratades det inte en enda gång
om att Sverige är det land i väst där skillnaderna ökat mest.
Ingen berörde att löntagarna sedan 2007 blivit snuvade på 340 miljarder
vilket är konskevensen av sänkta arbetsgivaravgifter.
Ingen pratade under kvällen om klass.
Ingen berörde de 25% av landets befolkning som bor och lever i utan-
förskap.
Sverige är ett delat land.
 

2014-09-12
12:40:47

Mera hyckel

Det är inga struntsummor. Thomas Lundberg har räknat ut att det handlar om hela 314 miljarder kronor sedan 2007!

"Det är historiens största stöld av löntagarna i Sverige", konstaterar han.

 

Läs mer om hur löntagare lurats på 314 miljarder kronor.

http://www.nsd.se/opinion/historiens-storsta-stold-8705739.aspx

2014-09-12
11:52:57

Hyckleri
Den mest obehagliga partiledaren är inte Jimmi Åkesson.
Det är Annie Lööf. Hennes stora ledstjärna är Margareth
Thatcher, kvinnan som atomiserade England, som gick
ut i krig(Falkland)för att rädda ett val, som krossade fack-
föreningsrörelsen med polisvåld och bland mycket annan
skit ville införa platt skatt.
Lööf är också förespråkare av platt skatt, alltså att alla skall
betala samma skatt oavsett lön eller förmögenhet.
I TV4 valduell hoppar hon på Sjöstedt om att våldtäktsmän
skall ha längre straff som ett led i jämlikheten. Det intressan-
ta är att hon i det inlägget säger: visst vi måste jobba för att
minska löneskillnaderna.............
Sverige är det land i världen där skillnaderna mellan rik och
fattig har ökat mest i hela världen de senaste decennierna.
Lööf är en av de ivrigaste förespråkarna för att detta är rätt.
Hela hennes politiska credo utgår från detta.

2014-09-12
10:36:07

För mer än hundra år sedan.....................................

2014-09-12
10:00:56

Hur driva kamp
På 70-talet krävde en del av vänstern att alla medlemmar
skulle vara arbetare. Många med annan klassbakgrund
fick snällt bli arbetare. Det fungerade inte särskilt bra och
bäst skildras det i dag Solstads bok om Gymnasielärare
Pedersen.
Jag lyssnar till Judith Kiros i P1 och hon menar att det är
av vikt att de som skall diskutera förorten och diskrimin-
eringen av invandrare måste skaffa ett genetiskt pass
för att delta.
Sålunda är hon från intellektuell medelklass mer skickad
att diskutera förorten än exempelvis jag som är från arb-
etarklass och bor i förortsområde och arbetar med unga
från samma områden.
Hudfärgen är vad som bestämmer argumenten.

2014-09-11
14:59:43

Ägget är löst-30 år senare
1975 kom Hasse Alfredssons Ägget är löst.
Jag såg den då och tyckte inte om den. Jag
tyckte då att den var slapp och tämligen int-
etsägande.
Nu när jag ser om den snart 30 år senare har
jag ändrat perspektiv.
Tiden tär på alla historier. Men här finns en
ekologisk syn som tilltalar mig.
Här finns en grundläggande system mot det
kapitalistiska system som styrde då och ännu
mer idag. Produktion och konsumtion är allt.
Det som verkligen slår an är dock när huvud-
personens far(Max von Sydow) slänger sin
som(Gösta Ekman) i en tjärn. Sonen fastnar
i tjärnen och bli fast. Han blir bokstavligen
ett med naturen. han får en kompis i Sigge,
ålen. Sonen står där i sjön och lever med
de fyra årstiderna. Med tiden blir han ett med
elementen.
Efter en sommar vid tjärnar och sjöar och med
det i ett närmast harmoniskt tillstånd kan jag
förstå innebörden av närheten till naturen mer
idag än för 30 år sedan.
I filmen gör arbetarna uppror. Men i filmen är
det bara byte av misslyckande och filmen slu-
tar med att sonen hoppas tillbaka i tjärnen där
hans bäste vän redan tagit plats.
Filmen ger bilder som borde vara till mindre lycka
för en naturomantiker eller psykoanalytiker. Men
vad viktigare är säger den en del av vad vi håller
på med och vart vi är på väg. Ju fler verktyg vi får
att kommunicera ju ensammare blir vi. Ja , inte bara
det verktygen skapar en narcissism som kanske al-
drig tidigare i historien. Flera miljarder Narcissus på
jorden ger inga goda framtidsutsikter för vår över-
levnad som art.

2014-09-11
11:14:31

Den nödvändiga arbetslösheten
Det finns en märklig logik i kapitalismen.
Om du tjänar lite är det viktigt att du fort-
sätter göra det. För att kunna genomföra
detta måste det finnas en strukturell arbets-
löshet. Med arbetslöshet håller sig de som
inte tjänar så mycket på mattan. För stora
krav höjer löner som höjer inflation. Full
sysselsättning är alltså inget verkligt krav
från något riksdagsparti( möjligen med V-
partiet undantaget).
Om du däremot tjänar mycket är det viktigt
att du får tjäna ännu mycket mer. För om du
är rik måste du få bli rikare. Om du inte får
det vill du inte arbeta eller flyr till ett annat
land där du får tjäna mycket mer.
Man kan fråga sig om ett sådant system kan
prata om alla människors lika värde.
 

2014-09-11
11:03:05

Ser inte skogen för alla träd
SD gör ett stort nummer av att invandringen
kostar och att invandrare som vi tar in gör
att det inte finns pengar till gamla och sjuka.
Om man nu var intresserad av varför det inte
finns pengar skulle man kanske följa just den
tråden. Vart tar pengarna vägen?
Vad kostar vinsterna i välfärden?
Vad kostar det att människor gör miljonvinster
på just gamla och sjuka.
Sverige är det land i världen där skillnaden mellan
fattig och rik har ökat mest under de senaste decen-
nierna.
Så om SD ville jaga pengar skulle de jaga de rika
och inte en fattig invandrare
 
 

2014-09-11
10:59:23

kaffe
Jag kollade på en dansk kortfilm om kaffe.
I den intervjuas folk om hur de började att
dricka. Många säger att det var deras mor-
mor som lärde dem.
Så var det också för mig.
Jag fick kaffe i kopp och hällde i Prädd, som
var ett pulvergrädde, och en massa socker,
men framför allt en massa goda kakor och
bullar.

2014-09-10
13:25:00

i år skall jag rösta
Jag har inte röstat sedan 1994.
Orsaken har varit ideologisk.
Skillnaderna mellan partierna i riksdagen är för
små och hotet om ren korporativism ligger där
som en filt över.
I Göteborg styr sossar och skillnaden mellan
rik och fattig har fyrdubblats.
I landet i stort är skillnaden mellan en öppet
borgerlig regering och en sossestyrd margi-
nell.
Denna likriktning är ett hot mot demokratin.
Det finns också tydliga tendenser att måla
upp allt som är emot rådande ordning som
hot mot just denna form av korporativa s k
demokrati.
I vilket fall, den öppna rasismen och inte minst
en nazism som tillåts på torg och gator, gör att
jag röstar. Alla måste vara överens om att det
finns grader i helvetet och när det når över en
viss nivå bränns vi alla oavsett vad vi tycker.
Så min röst är emot rasism och nazism och
inte för något i egentlig mening.

2014-09-10
12:04:33

Gör inte idag vad du kan göra imorgon
Prokrastineringens dilemma:

2014-09-10
11:59:58

Krim
I helgen var jag på en inspirationsföreläsning med Björn
Ranelid. Han är en imponerade person om än ältande
om sin egen förträfflighet. "Jag reser från stranden jag
till stranden du över havet vi". "ordet kostar ingenting,
ordet väger ingenting".
Någonstans får jag ändå en känsla av sympati. Hans barn-
dom där han ständigt trakasserades för sin hängläpp finns
där alltid närvarande.
Men jag delar inte hans åsikt om krimlitteratur.
Inte helt ut.
Jag förstår att han ondgör sig över en Läckberg som är
yta och inte mycket mer.
Men det finns mycket mer än så.
Jag tänker på de amerikanska förlagor som skrev krim i
en tid då det pågick häxjakt på allt som liknade vänster i
USA. En Chandler, en Hammet(i synnerhet han) eller en
Ross Mc Donald.
Jag tänker på Sjöwall/Wahlöö och dekalogen med Beck och
följeslagare.
Mankell och Guillou.
Arne Dahl.
Krimlitteraturen, då den skriver om brott, är en av få ställen
där underklassen bereds plats, om än alltid negativt, där
man visar upp att vi lever i allt annat än i den bästa av
världar.
En av Hammets arvtagare
 

2014-09-10
11:43:22

Kulturimperialism
Vad och vem styr över vad vi får in i våra hjärnor?
Sd och rätt många med dem pratar idag om att
islam har den makten.
Om man bara gör ett eget överslag om vad man hör
och läser under en dag kan inte många säga att de
blivit översköljda av ett islamiskt budskap.
Snarare är det så att de som säger sig hotade av is-
lam vare sig träffar en muslim överhuvudtaget och
ännu mindre hotas av ett islamiskt budskap. I huv-
udsak handlar det om att man letar upp hot. Man läs-
ser om IS i Syrien och Irak eller om Bokaram i Nigeria.
Man läser hatsejter där man ger exempel från hela
världen där människor som kan förknippas med islam
utför diverse brott.
Jag som lever i ett område där många är muslimer pra-
tar så gott som aldrig islam och jag blir ännu mindre på-
tvinga islam eller hotas av någon muslim(det har faktiskt
aldrig hänt).
Om man jämför detta hot mot det som kommer från USA
blir ju jämförelsen löjlig. USA och företag från samma sfär
dominerar ju hela kultursektorn totalt. Huvuddelen av allt
som sammantaget sänds ut i TV kommer ju från USA.
Det som ibland kallas svenskt är remakes från USA.
I allt detta utbud finns självklart budskap. Öppna som
dolda. Budskap som har hälften av alla jordens vapen
bakom sig och en stor del av den ekonomiska makten.
 
 
 

2014-09-09
22:46:03

Vanliga människor skall bliva vid sin läst
Det finns en märklig logik i vårt samhälle.
De som tjänar bra och oförskämt bra mås-
te ersättas med enorma summor när de
slutar ett arbete. Det sägs att det måste
vara så för att dessa människor skall ta
dessa arbeten med enorma löner.
Det är precis tvärsom med vanliga männ-
iskor. De skall ha så låg lön som möjligt
så att de gör sitt yttersta och om de blir
arbetslösa skall de usel ersättning så att
de är på tårna för att ta nya lågbetalda
arbeten.
En som kan detta med att utnyttja system-
et till bristningsgränsen är SIDA-chefen
Charlotte Petri Gornitzka. Hon tjänar
100000 kr i månaden och hon har också
tagit ut en halv miljon som ersättning för
att hon slutade hos Rädda barnen.
Det är så sjukt. Det är så girigt.
Det blir ju värre när människan arbetar
för att hjälpa barn och att förmedla bi-
stånd till länder och folk med minimala
resurser.
Hur tänker hon?
Åter träder Marx sentens fram: Varat
bestämmer tänkandet.
Umgås man bara med människor som
tjänar som hon själv blir normen att sko
sig själv först oavsett vad hon håller på
med.
Några förnuftiga människor runt henne väd-
jade att hon skulle avstå vad hon fick från
Rädda barnen. Hennes svar var:
”vägrat med motiveringen att hon behövde få ekonomisk trygghet”.

2014-09-09
15:24:56

Det goa Göteborg
De senaste 20 åren har de rika stadsdelarna i Göteborg
blivit fyra gånger rikare än de fattigare.
Det kan man läsa om GP idag.
I Långedrag lämnar man inte ut uppgifter på vem som
har socialbidrag. Det är så få att man pekas ut om upp-
gifterna pekas ut.
Ja, så går det när borgerligheten får styra.
En sanning med viss modifikation då Göteborgs styrs av
sossar.

2014-09-07
20:32:43

Hur får man unga att fatta
Sedan urminnes tider har äldre försökt, utifrån en
erfarenhet, att tala om för unga att det är viktigt att
utbilda sig. man har också försökt att tala om att
de unga som fullständigt struntar i skolan och som
oftast brukar eller missbrukar droger kommer att få
betala dyrt längre fram i livet.
De unga som ser de "häftiga" grabbarna som lever
livet och som bollar med  sedelbuntar ser inte vad
framtiden har i skötet för dem.
I stort tror jag aldrig man når de unga med den infor-
mationen. För de under tjugo är alla över trettio rel-
iker. För de under tjugo är livet inte ändligt.
Jag satt på ett cafe på Olskroksgatan förra veckan.
Två gubbar haltade runt och efter ett tag kände jag
igen dem. Det var två av de som var häftiga när jag
växte upp. Nu 40 år senare hade det mesta tagits
bort av det som var de. Två slitna figurer märkta av
år av missbruk som levt ett liv som pendlat mellan
bänkar runt Redbergsplatsen med turer på olika in-
stitutioner som enda avbrott.
Inte ens den mest positiva människa kan avundas
deras liv.

2014-09-07
18:54:00

Skillnad på tro och tro
En man sa igår att ateismen är en tro
bland alla andra.
Jag svarade att man kan då välja vad
man skall tro på.
Man kan välja att tro på en gubbe bland
molnen som är allsmäktig och bestämmer
över dåtid, nutid och framtid för allting exi-
sterande och som ingen någonsin bevis-
ligen sett, eller man kan välja att tro att
det vi sitter bredvid är ett bord( jag knack-
ade på bordet).

2014-09-05
01:33:36

Annie och Margareth
Annie Lööf vill ha platt skatt. Det innebär att alla skall betala samma
summa skatt oavsett om du är en riskkapitalist eller pensionär. Alla
skall betala samma summa skatt.
Detta har hon hämtat från Margareth Thather som ville införa poll
taxes i England. Det blev hennes fall. Folk organiserade sig igen
och gick emot henne.
Platt skatt är en styggelse. Tanken bygger på en sjuk världsbild som
är en del av de rikas vanföreställning om hur rikedom uppstår.
Man blir inte rik i ett vakuum. Man lär sig eller har via släkt redan de
instrument som behövs att utnyttja den allmänna struktur som är sam-
hället där vi alla agerar på ett eller annat sätt.
Det är en skam att man inte vill betala tillbaka till det samhälle man
har hämtat sin rikedom ifrån.
Progressiv skatt, att man betalar mer ju mer man tjänar, är en av
grundpelarna i det som en gång var det svenska folkhemmet. I ett
sådant samhälle kan man lättare leva med att alla inte tjänar lika
mycket.

2014-09-05
00:13:00

Med Annie Lööf ner i helvetet
Centern och Annie Lööf är  värre än SD.
Lööfs stora förebild är Margareth Thatcher.
En av förra seklets värsta ledare!
Lyssna till Galloways nekrolog
En timma om Thatchers brott här

2014-09-04
23:43:00

Den oförtröttlige George Galloway
På Nordirland kan pastor James McCannol säga att han inte
litar på muslimer.  För detta får han sanktion av de styrande
på Nordirland (testa och byt ut muslim mot jude).
George Galloway pratade ut i Nolan talkshow om denna gal-
ning och kallade honom mindre vetande.
I augusti var Galloway inbjuden till en konferens i Belfast. Inget
stor eller märkligt. Men Belfast stads styrelse sökte stoppa Gall-
oway från att delta.
Självklart åkte Galloway och självklart tjänade han på all de upp-
märksamhet saken fick. Makten är inte alltid smart .
pastorn
galloway

2014-09-04
23:27:16

Den tröttsamma antisemtismen
Jag satt på en bänk och pratade om riskkapitalister och
deras löjliga arvoden. Vi pratade om något annat också
men som jag glömt. Så från ingenstans kom det. Den
svenske mannen på bänken sa: det är judarna vet du!
Han kompis med somaliskt ursprung höll direkt med: ja,
det är judarna fel.
Jag kunde inte ens förstå varför judarna kom upp. När
man pratar om Israel kan jag förstå den kopplingen om
än jag inte delar den.
När jag berättade min version att judar inte är ras utan
en religion och att det finns lika många judar som det
finns åsikter och att konspirationstankar om den judis-
ka strävan efter världsherravälde är en gammal myt som
aldrig tycks gå att få bort.
Mången sionist och Israelvän vill ofta hävda att vänstern
har varit och är antisemitisk. Inget kunde vara mer fel. Jag
har aldrig hört en vänstermänniska i min närhet uttryckt
sig antisemitiskt. Antisemitismen är till för de fåkunniga.
Antisemitismen går inte att intellektualisera.
I det tomrum som borgerligheten skapat uppstår antisemi-
tismen. Åter kan allt jävelskap skyllas på judarna, eller zig-
enarna, eller tiggarna eller allmänt invandrare.
Det hänger ihop.
Jag har dock svårt att förstå att man som svart man kan köpa
antisemitismen. Hat mot vita kan jag förstå, men judarna.......
Om man lever i en värld av faktisk och strukturell rasism och
själv sedan ägnar sig åt rasism av en annan grupp då är det
illa ställt.

2014-09-04
23:16:08

Bara tro
I SvTs utfrågning av Jimmie Åkessons fanns en liten panel
där Jan Sjunnesson gav uttryck för varför folk röstar på SD.
Sjunnesson är den som ger SD bränsle i dess iver att lägga
all skuld på invandraren och mångkulturen. Han arbetar lite
i bakgrunden men är en av de grå eminenserna.
I vilket fall sa han att valet handlar om värderingar och moral.
Det är ganska nära det som Goebbels lanserade för NSDAP
och som ledde dem till makten.
Om invandrare begår fler brott än svenskar, se Åkessons fam-
ösa uttalande om 15000 våldtäkter, så beror det enbart på att
de har en annan kultur och att de har en annan moral.
Vi skall inte se till ekonomiska eller sociala orsaker, nej, vi skall
bara bedömas utifrån vad vi kan tänkas tillhöra och vad detta
som vi kan tänkas tillhöra har för moral.
Det stinker.
Men borgerligheten får skylla sig själv och särskilt SAP. Under
de senaste decennierna har ideologi tagits bort. Ingen sosse
pratar socialism. Om man tar bort detta från folket kommer det
att ersättas av annat. Socialismen trängde en gång bort gamm-
al konservatism och religion och byggde Sverige till det mest
jämlika samhället i historien.
När det då uppstår ett tomrum kan det fyllas med vad som helst.
Den öppna borgerligheten eller liberalismen har inget att erbjuda
och då kommer den bruna sörjan rinnande igen.

2014-09-04
13:05:48

Ett hyckleri utan gräns
Det uppmärksammas att vi säljer krigsrelaterat material
till Kina. Vem kritiserar vem?
Partierna i riksdagen har ju inte tidigare gapat ock skrikit
över att vi säljer vapen till krigsområden och diktaturer.
Nu handlar det om Kina.
Det sägs att problemet är att vi säljer till en diktatur.
Sanningen är att USA uppmärksammat detta och sagt
till sin vasallstat Sverige att det är fel att sälja vapen till
en av USAs fiender.

2014-09-03
13:01:47

vatten, en rättighet?

2014-09-03
12:16:23

Jehovas på dörren igen
Det var många år sedan jag hade Jehovas vittnen
på dörren. Ett tag för cirka 20 år sedan hade de en
slags kampanj där de hade bestämt sig för att de
skulle kristna mig. Det började med ett ungt par
som kom och pratade om varför det var krig i världen.
Jag var då redaktör för en tidning som hette Krig&
Fred och de unga tjejer som skulle bevisa Guds plan
gick därifrån med att vara överens om att Mao Zedongs
krig hade varit bra för det kinesiska folket.
Attack två kom från några yngre herrar som skulle prata
med mig om varför det var svält i världen. Jag hade då
sammanställt ett nummer av tidningen som var ett tema-
nummer:Mat som vapen. Dessa herrar gick därifrån med
en ny kunskap om att kapitalismen skapade svält och att
det sällan var brist på mat som skapade svält utan brist
på pengar.
Var sjätte sekund dör ett barn av svält i världen......................
 
Attack tre kom från två medelålders män som skulle prata
om blod. Om varför dialys är ett satans verk. De var pålästa
om att blodbyte skapar mer än det ger. Jag kunde, eller kan
inget om det.
Attack fyra kom från en man högt upp i näringskedjan. Han
skulle tala med mig om livet och Guds existens. Han var myck-
et ödmjuk och vi samtalade under timmar. När vi skildes åt
sa han att han insåg att att jag inte var en man för Guds arbete.
Så nu efter alla dessa år kom två till synes nördiga unga männ-
iskor och presenterade sig som Jehovas vittnen.
De sa inte mycket. De bara lämnade en broschyr och gick.
Ett litet tunt blad med den stora frågan:Var finns svaren på livs-
frågorna?
Med retoriska frågande svar:
vetenskapen? filosofon? Bibeln?
 

2014-09-03
11:56:54

Åt dem som varder givet............
Riskkapitalister är ett släkte som trots en girighet
som saknar motstycke och vars insats är att göra
folk arbetslösa eller som under senare år rational-
isera vård, skola och omsorg in på bara skelettet
ändå är i stort sett okända.
Tanken är enkel för riskkapitalister. De köper eller
tar över företag eller skolor. De säljer lokaler, lägg-
er ner eller säljer av mindre verksamheter och när
är klara med detta och gjort sig en rejäl vinst så säl-
jer de vidare(jag har aldrig förstått vad det är för
företag eller personer som köper en av riskkapital-
ister strippad verksamhet).
Det är nästan bara män och varav en ondgör sig
över att han är i botten på deras näringskedja då
han bara tjänar 10 miljoner om året. Många av de
andra herrarna tjänar summor mellan 150 och 250
miljoner om året.
Nu har de under senare tid ändå fått viss uppmärk-
samhet genom att de "trimmat" vård, skola och om-
sorg, vilket handlar om att dra ner så mycket det går
på personaltätheten. Detta har väckt stark kritik och
riskkapitalisterna börjar dra öronen åt sig.
Deras nästa stora område där de skall utvinna milj-
arder är verksamheter för ensamkommande barn.
Så Reinfeldts tal om att det kommer att kosta att ta
hit flyktingar fick riskkapitalisterna på tårna. De vet
att här kan de tälja guld.
Man kan undra vad det finns för kontrollinstanser på
de skattepengar som riskkapitalister stoppar i egna
fickor?
 

2014-09-03
01:08:01

Terror and terror

2014-09-02
23:24:43

Demokrati som ett jävla skämt
Jag kollar på inlägg  på Youtube där Norman
Finkelstein och George Galloway tappert för-
söker försvara det palestinska folket och sam-
ma folks rätt att slippa ockupation, krig och i
slutändan få tillbaka sitt land.
Argumentering emot är så svag att det är pin-
samt. Det är maktens argument. Då är innehåll-
et av inget värde.
Men även här borde finnas en gräns som när man
påstår att USA försvarar och inför demokrati.
Var? När?
Under tiden som supermakt sedan mitten av 50-tal-
et har USA varit igång för att skapa demokrati mot
demoner och tyranner.
Det kan fylla ett antal böcker med alla krig och kon-
flikter osm USa varit inblandade i som skapat dikta-
tur men några exempel:
I Iran störtade man Mossadeq och insatte Shahen av
Iran. Under detta diktator arbetades det upp ett effek-
tivt islamiskt motstånd som sedan gav Khomenini och
en islamisk stat som är det värsta som finns för USA.
De skapade det själva.
Under Vietnamkriget gjorde man en avstickare till Kam-
bodja och släppte mer bomber där än under hela Andra
Världskriget. En miljon dog. Hela landet bombades sön-
der. Ur detta kaos steg den unga röda khmererna( de fle-
sta soldaterna var föräldrarlösa barn)som tog makten och
skapade ett folkmord.
Man stödde Saddam i kriget mot Iran. Man gav honom makt
att förtrycka sitt eget folk och andras. När samme man sedan
vände sig mot USA och han blev fiende gick USA till krig. Ett
krig som skapade ett islamitiskt terrornätverk vi inte sett slutet
på. Irak blev till ett land i kaos där reaktionära grupper nu strid-
er om vem som kan styra landet sämst.
I Afghanistan skulle man införa demokrati och skydda flickor.
Man fick korrupta klanledare till makten och enda sättet att
hålla tillbaka talibanerna är enorma militära insatser som snart
har nått sitt slut. Då har man bombat sönder Afghanistan och
gjort det ännu fattigare än vad det var innan och när sedan
talibanerna kommer åter har egentligen ingenting förändrats.
Kriget mot Afghanistan gav också näring till jordens ökande
islamisering som i huvudsak har skapats av USA själva.
Då är inte USAs galenskaper i Latinamerika där man har stött
varje fascist och diktator sedan mer än femtio år.
Ja, den som idag menar att USA står för demokrati och frihet
har det i sanning inte lätt.
Varför stöder USA Saudiarabien? En diktatur av feodalt slag med
kanske världens mest restriktiva lagar mot kvinnors frihet. Landet
som genom wahabismen är motorn för att islamiska terrornätverk
angrips aldrig av väst för det. Varför?
 

2014-09-01
13:38:01

Moderata mästerverk
Lena Liljeroth skrev på 90-talet en klassiker om
svensk nazism och skinheads. Man får där lära
sig att om man tänder eld på flyktinganläggning-
ar är man inte rasist..............
Fredrik Reinfeldt skrev på 90-talet boken som utpekade
det svenska folket som mentalt handikappade..............

2014-09-01
12:16:35

Klass
Om man vill se varthän utvecklingen är på väg kan man studera
en förort som Clichy du Bois i Paris. Det är en inkapslad förort
där i princip allt är borttaget. Det finns inga organisationer som
verkar där, inga kommunala instanser eller sociala faciliteter,
det finns inga affärer. De flesta som bor där är arbetslösa och
lever på bidrag. De som vistas ute går och drar och det enda
som fungerar är en omfattande droghandel.
I våra större städers förorter kan man se en utvecklingen som
är på väg dit.
Fotbollen kan tas som en mätare av status. I nästan alla förorter
finns ingen dam- eller flickfotboll. De flesta klubbar som finns här
har stor svårigheter att få ekonomin att gå ihop och att rekrytera
ledare till lag eller styrelser. Om man då jämför utvecklingen med
rika förorter är utvecklingen den motsatta. Där blomstrar den och
utvecklingen blir tydligare från år till år.
Fotbollen som idag internationellt i första hand men även nationellt
genererar enorma pengar har tagits över av de övre klasserna och
med en nedmontering av folkrörelsetanken kan vi idag se praktiken.
Konsekvensen blir ett brutalare och mindre demokratiskt samhälle
som skenar mot konflikter som är svåra att överblicka.

2014-09-01
07:21:35

Alla skall med i Moderaternas Sverige