leifsjoqvist

2016-02-29
22:55:20

Media, denna media
När Aregawi för några år sedan vann VM-guld på 1500m
var det inet snack, Aregawi var svenskan hela dagen.
När TV4 pratade om henne idag efter det att hon blivit
dopingfälld  var helt plötsligt svensk-etiopiskan.

2016-02-27
23:48:34

hoten i Sverige
Det är inte bara rasisterna i Sd med svans som säger
att Sverige är hotat för att några sketungar sabbat på
2-3 bibliotek. På fullt allvar tas också den tråden upp
av Expressen och GP:s liberaler.
Fråga: 
Hur många bibliotek finns det i Sverige?
Svar: 

Det beror på vilka bibliotek du menar för det finns olika typer av bibliotek! I skriften Bibliotek 2010 som Kungliga biblioteket gav ut 2011 och som Svensk biblioteksförening hänvisar till på sin hemsida www.biblioteksföreningen.org står det att det år 2010 i Sverige fanns: Ungefär 1200 folkbibliotek Ett nationalbibliotek- Kungliga biblioteket Ett 40-tal universitets- och forskningsbibliotek Ett 40-tal myndighets- och specialbibliotek Ett 90-tal bokbussar Ett 70-tal sjukhusbibliotek

Därtill tillkommer förstås de många skolbiblioteken i landet!

 

Så hur får man ihop det?

 

2016-02-27
01:33:54

Tokvänster
En sammanfattning av vad det postmaoistiska
tokvänstern står för kan sammanfattas med en
av gamla Gnistans skribenter Christer Lundgren:
Christer Lundgren
- Den bok av Cuming som här kommenteras handlar inte om Nordkorea, utan om Koreas delning och Koreakriget. Att ni väljer att ösa vrede över Nordkorea är lika naturligt som ert hat mot Assads Syrien, Saddam Husseins Irak, Ghadafis Libyen, Milosevics Jugoslavien, Putins Ryssland osv. Ekon av USA-imperialismens propaganda.
En sann vänster skall alltså stödja:
-Milosevic och hans Serbien vilka stod bakom en stor del av terrorn
 i kriget om Jugoslaviens uppdelning.
-Diktatorn Saddam som startade krig mot Kuwait och som under decennier
  förtryckte sitt eget folk.
-Diktatorn Qadaffi som gjorde vad Saddam gjorde mot Libyens folk.
-Diktatorn Assad som i decennier förtyckt sitt folk och som lekt lokal
 potentat med större ambitioner än bara för Syrien.
-Putins autokratiska styre i Ryssland som inte bara vill styra sitt land
 utan restaurera Rysslands gränser utåt.
-Inte minst skall vi stödja ett Nordkorea som kan kalla sig vad de vill men
 en vänster för utveckling av den borgerliga staten är det då inte.
Ja. men den listan kan SÄPO sova lugnt.
Vem skulle vara så dum att hen stödjer detta?
Guillou skrev en gång att KPML(r) drev en politik som inte
ens SÄPO hade kunnat gjort bättre. KPML(r) var en trojansk
häst som skulle krossa vänstern.
Om nu Lundgren anser sig vara vänster är han värre än vad
Guillou ansåg r-arna var. Få lär dock ansluta sig till de åsikt-
erna.

2016-02-27
01:07:34

Klasståndpunkt och rasifieringen
Under 70-talet pratade vänstern mycket om klasståndpunkt.
Den som skulle vara med och befria arbetarklassen skulle
själv vara arbetare. Om inte förlorade man sin trovärdighet.
Om detta har Dag Solstad skrivit i Gymnasielärare Pedersen.
I norska AKP(ml) gick människor från sina medelklassyrken
och blev arbetare. Det var en del av kampen för revolutionen
i Norge. Det fungerade inte så bra.
Ändå, det ligger något i det.
Arbetarklassens befrielse måste var dess eget verk, skrev
Karl Marx.
Om man tittar på maoistiska SKP fanns där många från medel-
klassen som när vänstern gick i baklås hoppade av och återtog
sin klassresa och karriärresa. Mången av dagens mediaperson-
er kommer från den resan.
När jag nu läser Johanna Langhorst Förortshat hittar jag en lik-
nande problematik som för vänster på 70-talet.
Langhorst skriver insiktsfullt om livet i förorten och i synnerhet
om bilden av förorten. Jag känner igen det mesta. Om de stig-
matiserade invånarna där, om nidbilderna och om att det trots
allt går att leva ett bra liv i dessa förorter.
Men Langhorst är medelklass och hon är vit.
Detta får de intersektionella rasifierarna att gå i taket och miss-
kreditera henne. Symptomatisk är Lidija Praizovic i AB som kall-
ar Langhorsts bok för "vit välvillig rasism".
Lidija menar att Langhorst är medelklass i allmänhet men i synner-
het vit och därför inte kan skriva om förortsfrågor.
Samma syn som vänstern på 70-talet således.
Socialdemokratin var i sin mest expansiva period aktiva att söka
nya krafter bland sina största fiender, alltså vänstern. Mången var
den kommunist som gick över och gjorde karriär i partiet eller fac-
et, jämför 80-talet då man gick till kapitalet istället.
Också här kan man jämföra rasifieringsivrarna. De klappar med händ-
erna och får uppmärksamhet när de gör motstånd i förorten. När de
väl fått medias ögon på sig sugs de upp och allt som oftast flyttar de
från sin förort och påbörjar sina nya karriärer.
Pantrarna i Biskopsgården gapade under ett år. Sedan försvann de
centrala figurerna till egna karriärer och pantrarna dog.
Megafonen och liknande projekt lär gå samma väg.
 

2016-02-27
00:28:41

En tredje ståndpunkt
 
Det finns en anledning till att stanna upp
och tänka lite varför SD och deras höger-
extrema bröder i EU sympatiserar med Putin.
Det borde vara klart att Putin inte är radikal.
Det borde vara klart att Ryssland inte är en
demokratisk stat och att man grundläggande
mänskliga rättigheter kränks där.
Det borde vara klart att Ryssland har dunkla
intressen i Ukraina och till sina grannstater.
Det borde stå klart att Ryssland har dubbel
agenda i sitt engagemang i Ryssland.
Men vad gör EU?
Vilka är EU:s intressen?
Är inte EU bara en samling lydstater till värld-
ens enda supermakt?
Så när svenska politiker fasar över vad SD gör
i EU-parlamentet kan man förstå det, men å andra
sidan fördömer de Ryssland men samarbetar med
USA.
Om detta varit 30-tal hade Ryssland varit Tyskland
och USA Storbritannien och Frankrike.
De ledande kolonialmakterna mot uppstickaren.
Då var Frankrike och Storbritannien de stora makt-
erna med kolonier världen över där de utövade en
makt som var mycket långt från den demokrati de
så högt dyrkade i sina egna länder.
På 30-talet var det inte helt uppenbart att Tyskland
var det stora hotet i världen. Det var ju de gamla stor-
makterna som stod för huvuddelen av världens förtryck.
Nu vet vi att Tyskland hade världen som mål för sin
ideologi.
Nu vet vi att Storbritannien och Frankrike var stormak-
ter på dekis.
Idag har USA lika mycket vapen ensamma som alla
andra stater tillsammans. Jämförelsen med 30-talet
haltar här. USA är ingen stat på dekis. Tvärsom.
Frågan är då vart Ryssland är på väg?
Frågan är att även om man anser att USA imperialis-
tiskt att man då bör sympatisera med Ryssland som
motmakt.
Inget tyder på det.
Inte minst borde man fundera på varför EU:s höger-
extremister är så kåta på Putin.
Ännu mer bör man fråga sig hur man skall ställa sig
till det geopolitiska läget som vänster.
USA har startar krig i Afghanistan och Irak. De ligger bakom
inbördeskrigen i Libyen, Somalia och Syrien.
Hela flyktingkrisen i Europa och Mellanöstern är ett resul-
tat av amerikansk imperialism.
Så USA är fiende till folken i världen med Ryssland är
knappast deras vän.
En tredje ståndpunkt är att ta upp.
Alla folks frihet- Hela världens fred.
 

2016-02-25
23:21:00

Mordet på Palme
Nu är det snart 30 år sedan Palme sköts till döds.
Jag vaknade dagen efter och skulle sätta på TV:n
och kolla serier med Joel på Super Channel och
började kolla på SvT och fick då reda på att Palme
var död.
Det är fortfarande inte säkert på vem som sköt Palme
och ännu mindre varför han sköts.
Med säkerhet kan man säga att Holmer och Ebbe sabb-
ade alla möjligheter att lösa mordet med alla sina tokiga
villospår (kanske var det dom som gjorde det).
Om det inte var Krister Pettersson ligger ett politiskt
motiv bakom och då ställer man sig frågan om vem
som hade mest på att vinna av att mörda Palme och
särskilt vem som var beredd att ta en så oerhört stor
risk att göra det. Denna fråga blir ju särskilt viktig om
det skulle vara höga svenska militärer eller poliser in-
blandade eller kanske ännu mer om utländska intress-
en låg bakom.
I början var det s k polisspåret hett. Detta drevs av Prol-
etären och Sven Aner. Ett grupp poliser som sågs i när-
heten hade starka högersympatier och hatade Palme,
där var walkietalkies och där fanns konstiga män. I huv-
udsak bevisades ingenting med detta mer än att man
konstaterade att halvfascister fanns runt mordplatsen.
SÄPO-spåret som drevs av Tomas Kanger var av unge-
fär samma art. Indicier utan riktigt innehåll.
Om det fanns substans i polisspåret så gjorde några av
de s k privatspanarna det mesta för att göra bilden grum-
lig.
Lars Krantz lanserade först teorin om att Palme regisserade
sitt eget självmord med hjälp av Tarkovskij. Bevis skulle va-
ra filmen Offret där en huvudpersonen dör i hörnet Sveaväg-
en och Tunnelgatan. Senare ändrade Krantz sig till att säga
att det var Lisbeth Palme som mördade sin man med hjälp
av sina söner.
Om det var en nationell konspiration fanns det en nazianstruk-
en grupp inom polis, militär eller säkerhetstjänst, alternativt
att några från varje grupp samarbetade. Det måste ha varit
en sluten grupp med fanatiska åsikter. Hur skulle de annars
hålla tyst om detta i alla år? Hur skulle någon av dem kunnat
låta bli belöningen på 50 miljoner?
Mindre sannolika är det internationella konspirationerna.
Varför skulle BOSS, Sydafrikas säkerhetstjänst, fara till lilla
Sverige och mörda Palme? De måste ju ha begripit att stöd
et till ANC inte bara var Palmes angelägenhet utan i princip
hela Sveriges. Sverige var viktiga för ANC men inte avgöran-
de. Det skulle ha varit en enorm risk för väldigt litet resultat.
KGB och CIA kan man glömma. Det är osannolikt att någon
av dessa ansåg risken värd för att mörda Palme.
Till saken hör att Palme hade passerat sin politiska höjdpunkt.
Han var trött på sitt parti och han var trött på svensk politik.
Han hade inte agerat mot den politiska ekonomiska kuppen av
Feldt, Dennis och Åsbrink i november 1985 utan lät det ske.
Sammantaget fanns egentligen ingen anledning att mörda Palme
vilket till slut gör att Pettersson troligen gjorde det.
Mordet har fått tusentals människor att vända på varje möjlig
sten för att hitta mördaren. 100-tals har utpekats som mördare.
Man kan fråga sig hur det skulle se ut om varje mord fick samma
uppmärksamhet. Hur många mord skulle då vara lika klara som
de  var efter dom?
Tänk om Joy Rahman haft några spanare som kollat hans fall.
Då hade han sluppit sitta åtta år som oskyldig i svenskt fängelse.
 

2016-02-24
14:17:00

Social konstruktion?
Filmen Ex Machina väcker existentiella frågor om
vad vi är och i synnerhet vad våra tankar är.
En man bygger människor i filmen och vill nu se
om han lyckats skapa riktig AI.
Kan maskinen tänka själv.
Kan maskinen känna.
Alltså inte bara agera utifrån förnuftsmässiga kon-
klusioner utan också agera utifrån emotionella kod-
er.
I Terminatorfilmerna, År 2001 eller andra liknade fil-
mer där datorer och maskiner tagit över saknar mask-
inerna de emotionella koderna. De blir mekaniska uti-
litarister. Om det är bra för en större grupp att man av-
livar en mindre grupp är det inga problem för en maskin.
I mötena mellan roboten Ava och hennes mänskliga
testare kommer många av dessa möten människor emell-
an där vi inte agerar rationellt upp i dagens ljus.
Om jag klär upp mig vackert inför en kvinna och "gör mig
till" för att väcka hennes uppmärksamhet och jag möts av
nonchalans eller värre avståndstagande är avståndet från
mitt gillande till motsatsen kort. Mycket kort. Då handlar det
gentligen inte om att jag gillar eller älskar den andre utan att
jag bara vill ha bekräftelse på min egen grandiositet.
Går det att programmera en dator för dylika mänskliga inter-
aktioner?
Ja, säkert som intellektuell process, men är inte varje sådan
reaktion individuell?
Eller är vi så enkla att det går att förutse varje steg vi tar eller
som vi kommer ta?
Är vi inte alls unika utan bara en kropp som följer samma kod-
ade instruktioner? Är vi bara enkla skåp för våra gener?
 

2016-02-23
13:51:12

den omedvetna humorns mästare
Radio Realism är radio knutet till Avpixlat och där
man ogenerat för fram rasismens åsikter i stort och
där man säger sig skjuta anti-rasismens åsikter i
sank.
Det ovan delade avsnittet är mycket roande.
En liten gosse sitter där och pratar om logos och
pathos och menar att vänstern bara känner med-
ans rasisterna använder sig av fakta och medvet-
ande.
I programmet menar man att när invandrarpojkar
terroriserar några bibliotek kommer det att leda till
att alla bibliotek kommer att stängas.
Nazisterna som patrullerade på Oasens badhus i
Kungälv kallas för oliktänkande vilket är en ganska
obehaglig omskrivning för nazister.
En betydande del av programmet diskuterar om man
skulle vilja åka med ett återbyggt Titanic. Mycket logos
där.
Mot slutet dock en underbar diskussion om huruvida man
skulle kunna sjukskriva sig för att få vara hemma med
sitt husdjur. Panelen är inte riktigt enig. Men i huvudsak
menar man att det skulle vara i sin ordning att göra så.
Någon invänder att människor nog är viktigare än djur.
Vad man som lyssnare förstår är att vita människor är
viktigare än djur.
Logos?

2016-02-23
11:45:00

flyktingfrågan 1993
1993 har vi en stor flyktinginvandring som följd av kriget
på Balkan. I Sverige styr de borgerliga med Ny Demokrati
i vågmästarställning.
Hur lät det då?
Ungefär som idag.
I den lilla tidskriften Forum som lästes av f d SKP-are och
inte av så många skriver Siv Bergström en artikel om flykt-
ingfrågan.
Bergstöm kritiserar SAP för att fara med munväder och den
borgerliga regeringen för inhumanism.
Hon jämför kostnaderna då för flyktingarna:
Flyktingar            11 miljarder
Spel och dobbel  25 miljarder
Alkohol                24,4 miljarder
Tobak                  13,4 miljarder
Hon har en intressant tes som svar på frågan om vad som
skulle hända om Calcuttas 8 miljoner skulle röra sig mot
Sverige( tydligen en fråga som uppstod då). Hon svara att
det skulle vara intressant om världens fattiga rörde sig mot
det rika Europa. Mycket av rikedomen i Europa har skapats
av utsugningen av Tredje Världen och om de nu rör sig mot
detta rika Europa kommer frågor att ställas på sin spets.
Främst den om internationell solidaritet.
Vad kommer först: klass eller nation?
1993 utvisades 9 av 10 flyktingar.
Den borgerliga regeringen drev Ny Demokratis politik och på
det sättet krossade man grunden för samma parti.
Idag driver SAP och MP Sverigedemokraternas politik och det
är bara att vänta och se vad som sker. SD är dubbelt så stort
i riksdagen än var ND var.
I linje med detta fördes en debatt om vårat försvar( så också
idag). Många ansåg att Ryssland hade fallit och inte var ett hot
och därför kunde vi börja rusta ned. Bildt och den borgerliga
regeringen menade att vi måste stärka försvaret då Sovjets
fall kunde leda till total anarki och en massinvandring av slaver
från öst som då tydligen skulle mötas med vapenmakt.
 "uppenbarligen finns någon tradition eller någonting annat som gör att [kosovoalbaner] är mer benägna att snatta och stjäla cyklar och tvätt"
 Birgit Friggebo dåvarande kulturminister
1900-talets största politiska insats
 

2016-02-23
11:27:24

vapen i världen
 
Den politiska viljan till att starta krig är viktig
men om man inte har vapen nog är det ingen
större ide.
Ryssland har en bråkdel av vad USA har.
Ännu mindre muskler handlar det om man
ser Ryssland mot NATO.
Så varför skulle Ryssland starta ett krig som
de inte har en chans att vinna?
Varför skulle Ryssland hota Sverige?
Tror någon att USA och NATO skulle titta på
om det helt plötsligt blev skarpt läge där Ryss-
land på allvar hotade Sverige?
Om Ryssland hade den ambitionen måste man
ju först gå igenom Finland.
USA är det största hotet mot världens befolkningar.
När folket själva reser sig så sker inte det när ame-
rikanska vapen bereder väg.
Den arabiska våren fungerade som bäst i länder
som inte varit utsatta för amerikanska vapen.
I Egypten och Tunisien.
Det har fungerat som sämst och varit som värst för
folket i de länder där USA intervenerat.
Irak. Miljoner döda efter USAs långa krig vilket slog
sönder en diktatur med skapade ett kaos som ingen
ser någon ände på.
Afghanistan. USAs ockupation fortsätter det afghanska
folkets lidande som nu varit konstant sedan 1979. I sin
förlängning ser vi nu hur talibanerna är tillbaka(vilket
många bedömare sa skulle ske). Det konstanta kriget
är en realitet.
Britterna var som USA är idag. 1839-42 i krig med Afghanistan.
 
Syrien. USA stödjer Daesh och olika former av suspekta
rebellgrupper och skapar ett inbördeskrig vilket dödar nu
närmare en miljon helt oskyldiga människor.
Libyen. USA stödjer suspekta rebellgrupper vilket störtar
Qadaffi och ersätter honom med totalt kaos, parallella reg-
imer säger sig styra landet. 100000-tals döda.
Under tiden stödjer man Saudiarabien som är terrorismens
moder och som har egna ambitioner i området. Saudiarabien
en diktatur av medeltida slag.
USA och deras krig är en dödskult.
Europas stora flyktingproblem som nu håller på att skapa
ett politiskt läge som på 30-talet är helt och hållet skapat
av de amerikanska krigen.
När hör vi någon ta debatt om det?
 
 

2016-02-22
23:15:29

Döda flyktingarna
I Fib/K kan man läsa att en tysk undersökning visar
att var fjärde tysk anser att man bör möta flyktingarna
vid gränsen med vapen. Ja, man säger :Skjut för att
döda.
I början på 70-talet fanns en opinion som tyckte att
Baader-Meinhof hade ett vettigt program. Det var in-
nan den stora terrorn bröt ut.
En annan tid. En annan opinion.
En SD-politiker uppmanade svensk gränspolis att skju-
ta flyktingar vid gränser. Ja hon sa: Skjut för att döda.
I min vardag hör jag människor som tidigare i livet varit
ödmjuka och som har en solidarisk grundhållning i livet
men som nu pratar om flyktingar/invandrare som ohyra.
Det är när detta kommer på tal som jag mår riktigt illa.
Detta när man jämför invandraren/flyktingen med ohyra.
Det var så slakten i Rwanda började. Man sa att tutsier
var kackerlackor. Det är när man demoniserar den andre
och gör hen till skadeinsekter som det också blir möjligt
att tänka sig att döda dem.
Hur långt borta är vi?
Hur lång tid tog det för Tyskland att gå från ett samhälle i
kris men utan förföljelser till ren jakt på judar, romer och
sedan också andra vad som ansågs inte var normaliser-
ade grupper.
1933 tog nazismen makten.
Direkt började internering av oliktänkande och judar.
Där började vågen till koncentrationslägren bara några år
senare.
Det ytterst märkliga är att denna postnazistiska reaktion
uppstår i länder utan ekonomisk kris.
Det är ett problem men ingen kris.
I grunden är det snarare en liberalismens och kapitalismens
kris.
Systemet skapar existentiell  tomhet.
När bara ägande skapar livslust finns på ett sluttande plan
mot de stora katastroferna.
När livslusten avtar sjunker tröskeln på vad vi kan tänka oss
att göra mot den andra.

2016-02-21
20:43:15

En bok med några år på nacken
PC Jersild gav ut Darwins ofullbordade 1997. Det är
essäer om evolution och existens. Om det är något
jag uppskattar att läsa är det essäböcker. Man be-
höver inte läsa dem pärm till pärm och ofta innehåll-
er det massa intressant skrivet på ett språk som när-
mast kan beskrivas som journalistiskt eller skönlitterärt.
Jersild skriver om Jonah Goldhagens bok Hitler´s will-
ing executioners. Det handlar om polisbataljon 101 som
bestod av medelålders tyskar. De var nästan alla familje-
fädrer. De var inte ofta medlemmar av nazistpartiet. Många
hade anmält sig frivilligt.
De agerade i det ockuperade Polen och Sovjet och deras
uppgift var att rensa judiska getton. Tillsammans med and-
ra polisbataljoner mördades ungefär en miljon judar utanför
koncentrationslägren på detta sätt.
Det fanns ingen som tvingade dem att döda judar.
Det fanns ingen repression mot dem som ville avstå.
Poliserna i denna bataljon tog bilder av mördade judar som
de skickade hem med lustiga kommentarer och officerare
som hade med sina familjer tog med sina fruar så de kunde
vara åskådare när man avrättade judar.
När jag läser detta kan jag med lätthet tänka att det skulle kun-
na ske här också.
Så många som idag demoniserar flyktingbarn och även uppmanar
till offentlig misshandel avdem eller att bränna ner deras bostäder
finns många i Sverige som med säkerhet skulle värva sig till en
svensk polisbataljon 101.
 
 

2016-02-21
10:11:48

Jag mår illa
Landet Sverige har problem. En stark opinion har
fått fäste. En opinion som livnär sig på hat och nega-
tioner och energin fås genom att hata den andre.
Jag tror att detta egentligen inte är något nytt. Jag
tror att denna rädsla för den andre alltid funnits men
att den hållits tillbaka av folkrörelserna och partier.
När dessa holkas ur och blir toppstyrda tomma orga-
nisationer får rädslan fritt utrymme. När dessa rädda
människor sedan hittar varandra på sociala medier
blir det ett sätt för dem att organisera sig i hat.
Tyvärr ser det illa ut också på den goda sidan. Många
unga jag pratat med har blivit inhysta av människor
som bara gjort detta för att tjäna lätta pengar.
Pojkar som rum på vindar utan full takhöjd och blir infor-
merade om att de inte skall störa resten av familjen.
Eller grabbar som inte får något som helst stöd av sin
värdfamilj, ja vissa får inte ens kläder.
För att inte prata om alla dessa profitörer som bygger
undermåliga boenden för att göra snabba cash.
Liberalismen och marknaden borde med detta ha ett
trovärdighetsproblem men än så länge ser man inget
som motverkar denna hegemoni.

2016-02-20
15:06:08

Vad skall man uppröras över
I filmen Larry Flynt som handlar om mannen bakom
bl a amerikanska herrtidningen Hustler som var känd
för många nakna kvinnor finns en rättegångsscen där
Flynt visar upp scener där folk dödas i krig och genom
det våld som närmast är vardag i vår vardag.
Flynts mening var att han tyckte det var hyckleri att vi
accepterar våld i alla sammanhang med drivs till upprörd-
hetens gräns och ibland över denna över bilder på nakna
kvinnor eller samlag.
I serien Game of thrones har det vid två tillfällen uppstått
kritikstormar. Inte för allt våld som i princip finns i varje sek
vens utan för två våldtäkter.
Den ena där seriens stora bitch Cersei Lannister( som är en
seriemördare) våldtas av sin bror och den andra där Sansa
Stark våldtas av sin påtvingade man under bröllopsnatten.
Våldtäkten får vi se genom Theon Greyjoys ögon.
Samme man som i avsnitt innan under lång tid torteras på
det grövsta sätt där inga grymheter tycks glömda och den
långa utdragna tortyren avslutas med att han kastreras och
får äta upp sin egen kuk.
Våldtäkten upprör medans tortyren och kastreringen tycks
vara god underhållning.
Jag kan tycka att det blir godtyckligt om man selekterar i
allt detta våld. Antingen eller är principen. Hur kan man plocka
ut ett slags våld i denna soppa som bara är våld i alla dess for-
mer?

2016-02-20
14:41:24

Bögarnas fel
Fram till 1979 var homosexualitet klassat som sjukdom
i Sverige. Mot slutet av denna styggelse kunde man allt-
så ringa till Försäkringskassan och säga:
-Känner mig lite homosexuell idag så jag stannar hemma.
(vilket också gjordes).
Inom vänstern fanns också betänkligheter vad det gällde
det homosexuella. I en legendarisk artikel i Proletären klass-
ade Frank Baude homosexualitet som en borgerlig sjukdom.
Vilket fick Röda Bögar i Göteborg att måla väggarna i Haga
med parollen: Vi älskar dig Frank!
Så sent som 1998 skriver Jan Myrdal i Skriftställning 18- I de
svarta fanornas tid en närmast homofob text. Där skriver han
om tvestjärtar och låter en portugisisk städerska säga om UD-
tjänstemän på hotellet där de vanligen bodde:
-Det gör mig så glad( När C H Svenstedt blev chef). Jag trodde
 alla höga svenska herrar var sodomiter och pederaster.
Så visst har vänster en grumlig historia när det gäller de homo-
sexuella.

2016-02-20
14:17:50

Den röda tidens parenteser
Under 50-talet var det inte helt enkelt att vara vänster
eller bög eller rom, ja det var inte helt enkelt att heller
ha psykiska sjukdomar eller psykiska eller fysiska sjuk-
domar.
Fritiof Enbom var mytoman och greps 1952 som rysk
spion. Det mesta som pådyvlades honom var rena på-
hitt. Det mest tragiska var alla de som Enbom angav
och som i historiens ljus var helt oskyldiga och som fick
sina liv förstörda. Idag kan man se att det var tidsandan
som  gjorde att denna skenprocess kunde genomföras.
McCarthyismen i USA spillde över på Sverige. Kalla krig-
et rasade och Sverige valde sida och det var inte Sovjets.
IB-affären i början av 70-talet som ledde till att Guillou
och Bratt fick fängelse handlade om att Sverige hade en
hemlig underrättelsetjänst vilken kartlade och spionerade
på all vänster i det lilla landet Sverige. De ansvariga kom
undan medans de som rapporterade om olagligheterna
fick fängelse.
Så vänstern fanns men makten var allt annat än vänster.
 

2016-02-20
01:20:41

den epidemiska dumheten sprider sig............

2016-02-19
23:53:53

Hög nivå på "debatten"
Lotta Gröning skriver en krönika och det spys i
kommentarsfältet och jag känner att jag bara måste
skriva något:
Leif SjöqvistHar någon av alla spökskrivare här någonsin träffat en flykting? I ett projekt i Hisingsbacka Fc har jag under ett år träffat ca 70 ensamkommande och det jag upplever är unga grabbar som söker skaffa sig ett nytt liv. Inget våld eller hot. Jag ser större hopp i dem än alla dem som skriver om allt elände de upplever framför datorn.
 
Jerry HagbergDet finns miljoner unga människor i världen som söker ett bättre och "nytt" liv. Dom kan få bo hos dig!!!
2,1 miljarder människor lever på under 3 dollar om dagen och räknas som fattiga.
Dom kan få bo hos dig!!
60 miljoner människor är på flykt.
Dom kan få bo hos dig!!
 
Leif Sjöqvist Ja, för de kommer ju knappast att få någon hjälp av dig
 
 
Grönings krönika handlar om det företag som var ansvariga
för det boende där en ung kvinna mördades. Mördaren var
psykiskt sjuk och detta hade förmedlats från flera olika instan-
ser. Personalen klagade.
Men HB Living Nordic AB var inte ute efter att hjälpa folk.
Det var och är ute efter att tjäna pengar.
Det kostade en ung flicka livet.
Ingen i kommentarsfältet tar notis om företagets roll.
Nej , de vill spy på religioner och kulturer. Vad en psykiskt
sjuk ung man gör blir till en kulturell och religiös fråga.
 
 

2016-02-19
23:17:32

Det viktiga
När jag lyssnar på dokumentären om Ted Gärdestad
får jag minnen av 70-talet och mina tonår. Jag lyssnade
aldrig självmant på Ted. Det var schlager och alltså kass
musik. Men det gick inte att undvika då det spelades var-
je gång man lyssnade på radio eller såg på TV.
Jag tänker på när Myrdal skrev om Charles Dickens. Myr-
dal menade att Dickens var brödskrivare och livnärde sig
på att skriva sina texter som följetonger i tidningar och då
publikationer som ansågs vara för pöbeln. De fina skrev
för en annan publik. Vad blev kvar till eftervärlden?
Så enkelt är det inte med musiken men det finns liknelser.
När mitt minne plockar fram fragment från mina tonår hand-
lar det ofta om outlevd kärlek. I mitt fall handlar det om som-
rar i Värmland där jag gick omkring i torpet och längtade eft-
er flickor och lite senare när jag träffade flickor som jag inte
vågade närma mig till att ens få ett nej.
 
När jag tänker på denna tid kommer ofta Ted Gärdestad upp.
Sol, vind och vatten är så förknippat med sommar och bitter-
ljuvhet. Come give me love påminner mig om sommarnätter
av längtan. Det är minnen som är påminnelser om att livet
är både och, det handlar om kärlek och om obesvarad kärlek,
det handlar om stor lycka och om sorg. det ena kräver det an-
dra.
Natt klockan 23.30
 

2016-02-19
01:22:58

Folkmordet i Rwanda och våra rasister
När man lyssnar på dokumentären om folkmordet i Rwanda
slås jag av hur preludierna till folkmordet påminner om hur
rasisterna i Sverige agerar.
Det handlar om hur man demoniserar folkgrupper.
Det handlar om hur man via propaganda sprider hörsägen
och myter om den andre.
Det handlar om hur man uppmanar till våld mot den andre.
 
Allt detta finns i Sverige idag.
Demoniseringen av afrikaner, araber eller allmänt om muslimer.
I vissa fall alla som inte är ariska.
I första hand via sociala medier sprids myter som är rena falsi-
fikat eller där man gör höna av fjädrar.
Händelserna i Köln försvenskades och hetsen flyttades hit. I
den första vågen av information spreds att det var afrikanska
ungdomar som tafsade och våldtog. När dimman lättat visar
det sig att det var få flyktingar ens där på plats.
Man drog då igång drevet om händelserna på musikfestival i
Stockholm och åter pekades afrikanska ungdomar ut. När dimman
lättat visar det sig att den enda polisanmälda var en svenska med-
borgare.( en polisman släppte info som skapade denna myt och man
bör veta att det finns gott om rasister inom polisen).
I  Stockholm gick nazister(asylkritiska medborgare enligt TV4) från
Sverige och exempelvis Polen (tre polska nazister greps)ut och
öppet sa de att de skulle misshandla flyktingbarn.
Runt om i Sverige har nazianstrukna råttor genomfört mordbränder
mot hus där det bor flyktingar.
 

2016-02-19
01:00:37

Experimenter
1961 ställdes Adolf Eichmann inför rätta i Israel.
Eichmann anklagades för folkmord. Som en hög
potentat i Nazityskland bar han ansvar för folkmor-
den där. Eichmann försvarade sig med att han bara
lydde order.
Stanley Milgram fascinerades av detta och började
ett experiment där han lät ett antal försökspersoner
förhöra en annan man bakom en vägg. Varje gång
mannen bakom väggen svarade fel skulle försöks-
personen få en elchock vilken skulle stegras ju fler
svar han gav. De flesta valde att lyda de order de
fick innan experimentet började och detta trots att
mannen på andra sidan väggen klagade och skrek
av smärta. Vi verkar alltså ha en vilja till att lyda ord-
er oberoende av konsekvenserna av dessa order.
Experimenter handlar om Stanley Milgram och hans
försök och hans avhandlingar. Det är en metodisk film
som är välgjord och säkert riktigt bra i sin helhet.
Tyvärr somnade jag efter en halvtimma och vaknade
upp lagom till slutet.
 
 

2016-02-17
12:10:00

Det svåra livet
Den unga kvinnan med den lilla kroppen och den stora rösten.
Detta är en film som visar på problemet med att leva sitt eget
liv. Amy Winehouse med sin fantastiska röst som med en musik
som snarast kan klassificeras som jazz ändå når enorm publik.
Hon säljer massor av skivor. Pengarna rullar in. Men med pengar-
na kommer kraven om att ställa upp för den industri hennes fram-
gångar skapar. Många skall ha sin inkomst på hennes framgång.
Det är tragiskt att följa hennes väg mot undergången och särskilt
i slutet när hon sitter på scenen och inte längre orkar att sjunga.
Så en kväll super hon sig bokstavligen till döds.
Filmen om den legendariske komikern Tommy Cooper visar
upp en man som hela tiden stred med sina inre demoner. Jag
har alltid gillat Tommy Cooper. Hans fumlande och närmast
minimalistiska komik tilltalar mig. Det är basic. När man ser
filmen är det närmast otroligt att denne plågade man kunde
gå upp på scen och underhålla tusentals och ingen hade en
aning om svårmodet bakom hans yttre.

2016-02-17
10:45:02

Vad det handlar om
Dave Letterman har Donald Trump som gäst.
Trump säger att Kina är hemskt och att man mås-
te skydda Amerika. Letterman tar då fram kläder
som Trumps företag säljer och frågar varifrån de
kommer. Det vet inte Trump. Letterman upplyser
då trump om att slipsarna är Made in China.
Så varför gör inte Trumps företag slipsarna i USA?

2016-02-16
10:38:07

Nya sätt att ragga snuskgubbar
Jag har nu fått flera vänförfrågningar på FB. Det är unga
och på bild vackra kvinnor som jag inte har en aning om
vilka de är. När jag sedan kollar upp deras vänlista är det
bara gubbar som jag själv.
För några månader sedan addade jag en sådan vän.
jag trodde det var någon av mina barns vänner eller lik-
nande. jag brukar inte bara adda utan att kolla upp vem
det är.
Jag fick då en meddelande av min dotter att jag var med
i en tråd där det pratades snusk mellan kvinnan i fråga
och en man som ogenerat lagt ut en bild på sitt feta med-
elålders ego.
Det var pinsamt.
Så nu kollar jag men kan inte släppa detta tragiska med
unga vackra flickor som till synes utan tvång addar snusk-
gubbar.

2016-02-16
09:49:00

Boskap för kapitalet
Frågan om flyktingarna är inte helt enkel.
De som idag "kritiserar" flyktingpolitiken
gör det med en rasistisk agenda och det
måste självklart bekämpas.
Däremot finns det saker som skall och bör
kritiseras.
När så många kommer till ett land på ett bräde
måste det finnas en politik för att möta detta.
Den finns inte idag.
Flyktingar har under många år suttit i år och
väntat på besked och en sådan väntan och
osäkerhet föder inget gott hos människor.
När det nu behövs ännu mer handläggningar
så kommer det inte att bli bättre.
Massor av paniklösningar har satt unga flykt-
ingar i händerna på folk som bara vill tjäna peng-
ar. jag har stött på flera unga pojkar som inte får
något stöd av vare sig dem de bor hos eller om
de tilldelats godemän.
Ännu värre är de stora aktörerna.
En man har lämnat in en ansökan om att få bygga
om sitt stall till lägenheter. Planen är enkel. Han bygg
er 12 lägenheter på var sida i sitt stall med en lång
korridor i mitten. I varje lägenhet har han tänkt sig
fyra boenden. Allt skall vara så enkelt som möjligt.
I princip vill han bygga ett sämre fängelse.
I detta stall skall han alltså inhysa 24X4 flyktingar
vilket då ger 96 stycken. 96X2000kr/natt ger alltså
en bruttoinkomst på 192000 om dagen. Om han då
kommer igång i maj kommer han att ha en brutto-
inkomst på 5760000. Med den enkla modell han
handlägger kommer profiten att bli stor.
Så ser det ut i dagens Sverige.
kapitalet flyttar in på den offentliga marknaden och
pengar som skulle ha gått till barn ,sjuka och att ta
hand om flyktingar går ner i fickorna på de med kapi-
tal.
Få områden idag ger så stor avkastning som just prof-
itjakten på våra mest utsatta.
När sedan våra politiker bereder mark för att lönedump-
ning kan man undra över tanken på det stora invandring-
en.
Det är inte av humanism eller människokärlek som stat-
en och kapitalet sitter i samma båt.
Det tragiska är att de s k invandringskritiska inte har för-
mågan att se klassperspektiv.
 

2016-02-15
22:50:01

Lön och lön
Michael Treschow var 2003 styrelseordförande I Electrolux
och hade en liten lön på 2,3 miljoner. Då fick han ett lönelyft
på ytterligare 5,3 miljoner.
I SvT Min sanning intervjuas han om detta. Lite senare sänkte
han sitt arvode med någon miljon. Detta motiverar han med att
han bara behövde jobba två dagar i veckan.
 

2016-02-15
21:55:38

Protagoras sats
-Alla har vi slagits av hur fort det tycks gå. Vi beskriver
den radikaliseringsprocess, i riktning vänster, som gör
att vår huvudperson passerar socialdemokratin under
lördagen och är nere, i säkerhet, i avgrundsvänstern
redan på tisdagen. Det går lika fort i andra riktningen.
Ehnmark/Enqvist skriver om sina pjäser i förordet till
samlingsvolymen för dessa, Protagoras sats, om hur
snabbt förändringar går till. Från höger till vänster till
höger igen. De skriver också:
-Ändå är det här naturligtvis bara yta. Paradigmbytena
försiggår i en liten krets. Man måste komma ihåg att om
de, cirka femhundra personer som kontrollerar mediernas
ljuskägla, den upplysta fläck där det offentliga samtalet
försiggår, eller natas försiggå, att om de byter åsikt det
ser ut som ett ideologiskt jordskred, därför att de har just
detta inflytande över vad andra får se och läsa, och säga.
Men det är inte säkert att det har hänt något alls för det.
Detta var säkert sant 1987 när det skrevs.
Jag tänkte ofta på mitt lilla liv mot de stora skeendena.
Mina föräldrar, min släkt, de jag dagligen umgicks med på
arbeten verkade inte bry sig om det stora livet och skeen-
dena där. Det brydde och pratade om det lilla livet. Det som
alltid är detsamma och som verkar ha en särskild och liten
diskurs.
Men med Internet har något hänt. Detta det lilla livet har fått
ett forum. Nu kan alla visa upp det lilla. Varje liten fördom kan
lyftas till en sanning. De många i det lilla livet byter plats med
de som styr i det stora livet. De små frågorna blir de stora.
Störst av alla är att hata alla blattar.
Det är inget nytt. Sedan historiens begynnelse har man i det
lilla livet känt sig hotas av främlingar. Främlingen hotar det lilla
livet oavsett vilken skepnad han tar. Blatte, bög, flata, intellek-
tuell, jude, same, utvecklingsstörd, mentalt sjukt och annat hot
ar det lilla livet.
I grunden tror jag inte mycket har förändrats. Sverige har haft
sina rasistiska upplopp och tankar sedan sekel tillbaka. Skillna-
den idag är alla de små liven är sammankopplade.
Jönköping 1948

2016-02-15
21:32:33

Vad skapade den stora välfärden
När jag läser Samtidens historia av Timothy Garton Ash
och om Sovjets fall och därmed alla de östeuropeiska stat-
ernas fall kommer jag att tänka på den engelske historik-
ern Eric Hobsbawns utspel om Stalin och välfärden i väst.
Han menade att välfärden i de väst europeiska staterna
aldrig hade genomförts i sådan rask takt om inte Stalin
och hans efterföljare hade funnits som en hotbild.
Väst påskyndade välfärdsbygget för att arbetarna i väst
i skulle lockas av kommunistpartiernas locktoner och till-
ät därför starka fackföreningar och socialdemokratiska
partier att snabbt bygga välfärdsstater.
Det stämmer nog.
Det är bara att se hur det blev efter Sovjets fall.
Nyliberalismen hade ju på 80-talet en dubbel agenda.
Dels krossa Sovjet men också att restaurera klassamhället.
De lyckades med båda.
Självklart var det bra att Sovjet och diktaturerna i öst föll.
De hade perverterat socialismen.
Tyvärr spillde det över på den vänstervåg som vällde fram
i synnerhet på 60-talet där man ropade efter både samhäll-
elig och personlig frihet och utveckling.
När denna våg dränktes i olja av de dogmatiska kommunist-
erna sänktes den socialistiska frihetstanken för lång tid.
Det är där på 60-talet dagens vänster måste börja om.
Socialism skall inte förknippas med arbetsläger och nackskott.
Socialismen skall inte förknippas med diktatur(vare sig prole-
tariatets eller någon annan)eller inskränkningar i demokrati och
yttrandefrihet. Tvärsom måste socialismen var ett projekt som
skapar mer frihet, mer demokrati och som ger människan rätten
till sin egen potential oavsett om man föds fattig eller rik.

2016-02-15
20:56:08

Vem hotar
För några veckor sedan sprang Svenska
Motståndsrörelsen (SMR) på Stockholms
gator i syfte att misshandla flyktingbarn.
Jag förstår fortfarande inte hur detta inte
har lett till ett ramaskri. Är det så att den
svenska opinionen har ruttnat så fullständ-
igt att man tycker det är i sin ordning att
organiserat ge sig på barn?
Under denna aktion greps tre polska nazis-
ter. Tydligen hitbjudna av SMR.
Så i lördags sköts en man med kurdisk bak-
grund i Stockholm. Attentatsmännen vilka
inte bara var ute efter mannen utan även de
runt om tillhör de turkiska fascisterna Grå varg-
arna. Vad de nu gör i Sverige. Inte mycket pek-
ar på att detta fascistiska mordattentat väcker
mer än en gäspning. Är det så att bara aktioner
utförda av muslimer kan få svensken att agera?
Igår sprang fem medlemmar ur SMR på Oasens
badhus i Kungälv och sa sig försvara den nordiska
kvinnan. Reaktion?
Den enda gång det verkar bli någon uppföljning av
vad nazister gör är när det inte gör något. Skånnska
Dagbladet har ju haft några artiklar om att nazister
bevakar Öresund i båtar för att hindra flyktingar att
ta sig in i landet. Det verkar vara fejkartiklar.
 

2016-02-14
10:41:03

Det stora hotet
Naomi Abramowics skriver en ledare i GP som
är ett sidoskott som heter duga.
Helt riktigt kritiserar hon att föräldrar kan få en
förskola att förbjuda visningar av Alfons Åberg.
Men detta är individuella små aktiviteter i sam-
hället i stort.
Värre är när en stor tidning som GP går ut och
vill förbjuda filmvisning för äldre barn.
Så skedde när en skola visade Även de döda har
ett namn.
Filmen handlar om Israels ockupationspolitik på
Gaza.
Det gillar inte GP och ropar efter förbud.

2016-02-13
19:52:14

Fascismen etablerar sig
På FB ser jag människor som i sitt eget namn och med bild
uppmanar till mordbrand helt öppet och med lite mindre öpp-
enhet ropar efter förföljelse och terror mot människor som in-
te är kristna och vita.
Det går nu fort. Från förra sommarens opinion som sa att vi
skulle välkomna flyktingar från krigskaoset i Syrien eller från
andra oroshärdar i världen, tills idag då hela opinionen vänt
och nu ropas på motsatsen. Bränn flyktinghus!
Det är en utveckling som helt styrs av känslor.
Ekonomi rullar på och vi står inför ett gott 2016, arbetslösheten
minskar, vi har fått reallöneökningar och listan kan fortsätta.
Det finns alltså ingen ekonomisk kris.
Hur kan det då gå så åt helvete?
Internationellt och nationellt har det skett en revolution som inte
utan egentligt motstånd. De riktigt rika har nu skaffat sig ännu
mer. Individer äger mer än nationalstater. En procent och i långa
stycken ännu färre äger och styr världen.
Självklart styr de också bilden av den värld vi lever i.
Man måste ställa sig varför vi vilt debatterar kostnaderna för några
flyktingar med fullständigt blundar för de enorma tillgångar de snus-
kigt rika skaffat sig?
Man måste fråga sig vem som tjänat på att bilden av staten gick från
att vara "vi" till att bli "dom"?
De frågorna har självklara svar.
Däremot är det märkligt hur religionen hittat sin renässans och ännu
märkligare att rasismen och varianter av samma rasism kunnat hitta
sin väg tillbaka.
 

2016-02-13
19:35:33

Läget
Karl Marx skriver i  Klasstriderna i Frankrike 1848-50:
Nederlag för revolutionen!
Det som gick under i dessa nederlag var inte revolutionen.
Det var de förrevolutionära , traditionsbundna kvarlevorna,
resultatet av samhällsförhållandena som ännu inte hade till-
spetsats i skarpa klassmotsättningar- personer, illusioner,
föreställningar, projekt från vilka de revolutionära partiet före
februarirevolutionen inte var fritt , från vilka inte en februari-
seger utan endast ett rad nederlag kunde befria det.
Alltså låg inte revolutionen i tiden.
Samhället hade inte förutsättningar att bära en revolution och
den stora förändring det skulle innebära.
Frågan är om Ryssland hade det 1917 eller Kina 1949.
Det var ju bondesamhällen och det som fällde utslaget var att
den härskande klassen inte kunde mobilisera såsom partiet kun-
de göra. Massorna hade ju kunnat föras åt vilket håll som helst.
Det hade kunnat gå åt helvete som 1848.
När jag sedan läser om befrielsen av Guinea-Bissau slås jag av
att landet då var helt outvecklat. Det fanns knappt en infrastruktur
och stora delar av landet var utan vägar. Man transporterade sig
till fots.
Idag när utvecklingen galopperat och vi har genomfört den stora
IT-omvandlingen som på så många sätt förändrat våra liv, ja då.
står vi längre ifrån en revolution än vad vi gjort sedan tanken på
revolt uppstod. Mer troligt är att vi står inför en restauration av
vad som en gång var den absoluta staten även om den idag och
imorgon kommer att döljas av liberala dimridåer.
 
 
 
 
 

2016-02-13
16:17:42

Hur värderar vi liv
 
En ung pojke har dödats i krig.
Jag undrar hur de tänkte som
publicerade bilden.
Man visar en pojke förblött.
Man visar hans döda ansikte.
Man sätter en bilddump på
hans nerhasade byxor.

2016-02-13
02:00:09

Så det kan bli
En vän skickade en bild på en katolsk kyrka.
På någon sätt hade jag skickat massa dekaler
med figurer och hjärtan.
När jag skulle försöka förklara hur det hade
gått till skrev jag:
Haha kom av sig själv i fickan.
Vilket självklart ledde till ett nytt litet missförstånd.

2016-02-13
01:19:53

Kriget och The Imitation game
När jag ser filmen  The Imitation Game undrar jag över
påståendet att knäckandet av Enigmakoden skulle förkort-
at kriget med två år. Det påstås i eftertexterna till filmen.
Jag funderar på  vad som drev soldaterna i Röda armen
att så hänsynslöst slåss mot nazismen. Stalin styrde ju
landet med järnhand. Miljoner hade transporterats till
arbetsläger och 100000-tals avrättats under de summ-
ariska Moskvarättegångarna under 1936. Det borde ju
ha funnits en stor grund för desertering och i vilket fall
borde ju viljan att slåss för Sovjet och Stalin ha varit
minimal. Men så var det ju inte.
I Frankrike, Holland och Belgien föll ju länderna ihop
som korthus. Danmark bjöd knappt upp till strid. Norge
föll direkt även om motståndsrörelsen ställde till det för
ockupationsmakten.
Filmens huvudperson Alan Turing var bög. Han hade tyd-
ligen också Aspbergers. Han stora insats att lösa Enigma
la grunden för den värld av datorer som idag styr våra liv.
Turing själv fick ingen glädje av det. Strax efter kriget döm-
des han för otukt och fick välja mellan fängelse eller kemisk
kastrering. Han valde det senare, 1954 begick han självmord.

2016-02-12
14:21:41

Flabbradio
P3 Tankesmedjan har en Podd där några som
anser sig unga sitter och flabbar och tycker att
de är roliga.
Denna Podd handlar om Bernie Sanders och vad
de tycker är roligt är att Sanders är gammal.
Man kan vara gammal i kroppen men hellre det
än död i huvudet.
Detta är flabbradio som sämst.

2016-02-12
13:10:56

Det går så fort
Socialdemokratin upplever nu sin värsta kris någonsin.
Den har förlorat sin identitet. Socialdemokratin uppstod
som en arbetarrörelse vars uppgift var att lyfta klassen
och strida för rättvisa med solidariteten son vapen.
Inte mycket av det finns kvar.
Partiet drar hela tiden åt höger.
Om man jämför Folkpartiet på 70-talet så var de mer vän-
ster då än vad socialdemokratin är idag.
Om man tittar på England har Labour under Jeremy Cor-
byn dragit åt vänster.
I USA har Bernie Saunders vind i seglen i presidentkand-
idatracet. Han säger sig vara demokratisk socialist.
När hörde man senast en socialdemokrat i Sverige uttala
sin som socialist?
Rent taktiskt förstår jag inte varför inte socialdemokratin sök-
er sig vänsterut istället för högerut.
Vägen högerut är upptagen. Där finns redan fem partier, ja
kanske sex om man räknar Miljöpartiet(det ideologilösa popu-
listpartiet)och vad finns där att hämta?
Med en klarare vänsterprofil skulle väljare också kunna välja.
När man hamnar i kris skall man konsolidera och titta bakåt
var det gick fel för att välja ny väg där man gick fel.
Det tragiska är ju att när socialdemokratin vandrat högerut
så har vänsterpartiet följt efter.
Om man fortsätter jämförelsen med 70-talet skulle Vänster-
partiet placerad i 70-talet vara högersossar.
Den liberala attacken som startade under 70-talet med planer
på hur man skulle vända opinionen för att under 80-talet sätta
in den stora ideologiska stöten kan sägas ha segrat över hela
linjen. Det värsta är att de stora s k vänsterpartierna inte ens
diskuterar en motoffensiv. De följer bara opinioner.
 

2016-02-12
02:48:10

Onda tider
När ett samhälle omvandlas av uppror eller revolter brukar
det alltid föregås av samhällelig kris och ekonomiska kriser.
I dessa samhällen har auktoritära regimer bildats och det
med löften om lag och ordning och att ekonomin skall stabili
seras.
Sverige idag står därför inför en unik situation.
Företagen går bra.
Prognoserna är goda.
Arbetslösheten minskar.
Och ändå.
Landet faller samman.
En nyfascistiskt rörelse sprider sitt gift och den stora måltavlan
är de flyktingar som anlänt under de senaste åren och då kan-
ske i synnerhet senaste året.
Propaganda som hetsat via sociala medier sedan lång tid har brut-
it barriären och fått politiker och media att vända. Nu tävlas det om
vilka som bäst kan stigmatisera flyktingar i allmänhet.
Nu tycka alla ropa att bara flyktingarna försvinner så kommer alla
problem att lösas.
När nazismen i Tyskland lyckades med stigmatisering av judar och
andra minoriteter  men det var en tid av stora ekonomiska underskott,
gigantisk inflation, massarbetslöshet och ett etablerat samhälle som
inte har någon politik att bemöta alla kriser.
 
 

2016-02-12
02:37:58

Prostitution
På P3 sänds Bordellhärvan som handlar om Geijeraffären.
Vår dåvarande justitieminister satte på flickor och betalade
för detta. Han kom undan. Rättssystemet ordnade så att
våra makthavare, det var inte bara Geijer, som horade.
Leif GW Persson  var uppgiftslämnare till journalisten
Peter Bratt på DN vilken publicerar artikel på som sedan
visar sig ha luckor. Dessa luckor utnyttjas av Palme och
andra för att skjuta historien i sank och det lyckas.
Persson får sparken.
Peter Bratt hänvisas till DN:s förortsbilaga.
Flickorna som utnyttjades lämnades åt sitt öde.
Persson fick sparken, genomgår livskris och funderar på att
ta sitt liv. Bestämmer sig för att skriva en bok om Geijeraffären.
En roman som blev stor succe.
 
Men jag funderar ibland på hur man kan vara med en prost-
ituerad. Tanken att vara med en kvinna som är med av den
enla anledning att jag betalar är mig helt främmande. Det
skulle kännas overkligt, pinsamt och förnedrande för oss
båda. I min värld är de män som utnyttjar prostituerade stör-
da. De har en emotionell rubbning som borde behandlas.
Det borde finnas diagnos på det.
Få om en någon tycker ju att prostitution är rimlig. Hur många
män skulle säga: Ja , det skulle vara roligt om min dotter ville
bli hora.
Filmen om samma affär
 

2016-02-10
01:36:41

Pride-lära för livet
Ikväll såg jag den underbara lilla pärlan Pride.
Det går under samma feelgoodsamling som
Brassed off och The full Monty.
På 80-talet släppte Sven Lindqvist boken Ele-
natens fot. Det handlade om det yttre om Afgh-
anistan men var i det stora en bok om solidaritet.
Vad är solidaritet?
Enligt Lindqvist måste det finnas något gemensamt
mellan dem som visar solidaritet.
I Afghanistan var det svårt ibland svårt att stödja och
solidarisera sig med islamister och för ytterligare någ-
ra var Sovjet inte en ockupant utan en befriare.
Olika perspektiv.
Om en blåsorkester i hotad gruvarbetarort. se och lyssna
 
Pride handlar också om detta.
Bögar och lesbianer som samlar in pengar till strejkande
gruvarbetare i Wales.
Byborna i den lilla orten som bögarna och lesbianerna
valt ut för sin solidaritetsaktion är till en början osäkra på
stödet. En gammal dam tror att de är vegetarianer.
Men med stödet kommer förståelsen , vänskapen och soli-
dariteten.
Om de strejkande kvinnorna vid Dagenham Ford......
 
Anledningen till att bögarna och lesbianerna uppmärksamm-
ar strejken är att de inte längre får spö av polisen . Var har
polisen tagit vägen, frågar de sig. Detta är 1984 och den sto-
ra gruvstrejken samlar nästan all polis för att hjälpa strejkbryt-
are till jobbet. Alltså blir slutsatsen att börgarna och lesbianerna
måste stödja gruvarbetarna.
Det centrala facket avbryter samarbetet. De vill inte att facket
skall sammanblandas med perversa.
Strejken gick åt helvete. Gruvarbetarfacket krossades. Ja, That-
cher krossade hela vänstern med sin kamp mot gruvarbetarna.
Dock, byborna släppte inte sina nyvunna vänner.
Solidariteten banade väg för en större vidsynthet.
Deras gemensamma kamp för livet var större än deras sätt att
leva det.
Slutet får en gammal vänstergubbe att få rysningar och några
tårar föll nerför kinden.
 

2016-02-09
12:58:13

5 förslag
1. Ta avstånd ifrån delar av USA:s utrikespolitik. Tala om att denna är en viktig orsak till flyktingströmmarna och till tillväxten av grupper som ISIS.
2. Yrka på att USA, Saudiarabien, med flera tar emot en betydande andel av flyktingarna från Mellanöstern samt att de betalar en ansenlig del av flyktingkostnaderna. 3
. Rekommendera ett slut på de kontraproduktiva sanktionerna mot Syrien, Iran och Ryssland.
4. Prioritera kvotflyktingar. Asylrätten, som bygger på ett formellt regelverk, är inte praktiskt tillämpbar i situationer av massflykt.
5. För demokratins skull måste vi ställa upp bakom kravet att även västalliansens militärer och politiker ska kunna ställas till svars.
 
På jinge.se ställs fem förslag att ta sig ur flyktingkrisen.

2016-02-09
12:52:00

Utveckling
För några år sedan låg Hisingsbacka tvåa på polisens
lista över riskområden
Det var upplopp med brända bilar.
Det var skadeskjutningar och också rena avrättningar.
Idag är Hisingsbacka på 45:e plats.
Då borde man ju fundera på vad som hänt.
Hur har den negativa spiralen brutits?
 

2016-02-09
02:41:54

Gammalt och nytt slaveri
När amerikaner skulle försvara slaveriet sa man
att negern var lat och inte kunde klara sig själv i
samhället därför var det bäst att hålla honom i
arbete och med så lite stimuli som möjligt.
Samma tänk verkar nu sprida sig i det svenska
borgerskapet. Invandrare skall arbeta för lägre
löner än de som är födda i landet.
Ja , de går så långt att Centern vill att staten skall
bestämma över arbetsmarknadens parter och lag-
stifta om låga löner till de som utlandsfödd.
Precis som slavägaren tycker centern att man gör
det för negerns/invandrarens  bästa.

2016-02-09
02:30:43

En korkad man
Jag träffade en sällsynt korkad man idag.
Hans som hade slarvat bort lotter för 500kr
och nu vägrade han att betala dessa.
Han menade att vi inte kunde kräva att barn
sålde dessa lotter.
Det har vi aldrig krävt.
Han kunde ha lämnar tillbaka dem samma dag
eller bara lämnat tillbaka dem när det var redo-
visning.
Det gjorde han inte.
Så när mannen ihärdat detta under en halvtimma
så kom det att han var muslim och att det inte var
tillåtet enligt hans religion.
Det har jag hört förut.
Det kan jag även respektera(dock har alla de som
redovisat religiösa skäl alltid varit snåla och griniga
jävlar)men han religiösa skäl kom efter en halvtim-
mas upprepat om annat.
Om jag nu tillhörde massan av människor i det här
landet som hyser märkliga uppfattningar om invand-
rare hade jag fått min världsbild bekräftad.
men nu tillhör jag inte dem. Mannen var snarare ett
unikum ibland dem jag träffar. En idiot kort sagt.
Idioter tenderar att finnas inom alla raser och alla
etniciteter.
 

2016-02-09
02:19:33

om tro

2016-02-05
13:29:35

Befrielse
Den liberala världen stoltserar ofta med demokrati som
rättesnöre men glömmer ofta hur deras egna stater näs-
tan alltid är skapade på och med våld.
Hanna Arendt skrev.
-Säg den stat som förverkligat demokratin utan att med
våld eller våldshot upprätta en egen gräns mellan egna
medborgare och obehöriga.
 Säg å andra sidan den stat där demokratin har förverkligats
utan att de obehöriga med våld eller våldshot har tilltvingat
sig en plats i medborgarnas krets.
Igår visade SvT filmen Utanför lagen av Rachid Bouchareb.
Den handlar om tre bröder som strider för ett fritt Algeriet. En
av bröderna har kommit hem från Vietnam där han slagits för
den franska kolonialarmen mot den vietnamesiska befrielse-
rörelsen. Nu kommer han hem och inser att det är dags att
striden mot Frankrike för ett fritt Algeriet.
Utanför lagen och två andra av Boucharebs stora filmer.
 
Det är en våldsam film som inte duckar för att visa hur våldet
begås från båda sidor. Hur FLN, den algeriska befrielserörel-
sen, tar till våld mot sina egna för att upprätthålla disciplinen
eller bedriver motterror mot fransk polis eller underrättelsetjänst
eller terror mot fransk civilbefolkning. Ändamålet helgar medlen.
Det är en paradox att Frankrike som skapades genom våld och
upprätthöll republiken genom våld under parollen Frihet, Jämlik-
het och Broderskap växlade till att bli despoter och diktatorer i
sina egna kolonier.
Även det franska kommunistpartiet menade att man skulle strida
för partiet och revolutionen framför att göra sig fria från kolonial-
makten.
Infödd soldat
 
Filmen Utanför lagen är sällsynt bra på att skildra denna kamp.
Det är allt annat än en tebjudning.
Offer måste göras och helst utan att förlora kompassriktningen
på vägen.
Bouchareb gjorde innan filmen Infödd soldat som handlar om
hur algeriska män stred på franska sidan under Andra Världs-
kriget och likt de svarta i den amerikanska armen under samma
krig fick veta sin plats som andra sortens soldater.
Om man vill se en annan bra film om den algeriska befrielsen
skall man se Pontecorvos klassiska Slaget om Alger som än idag
räknas till en av historiens bästa filmer.
 
 
 
 

2016-02-05
00:23:18

Förbannad
Här i Backa Röd har startats två boenden för flyktingar. Det
var inga protester även om jag tyckte att det kunde vara lite
märkligt att lägga boende intill samlingspunkten för grabbarna
som inte alltid är så laglydiga.
Det har fungerat bra. Flyktingarna går i skola och många av dem
spelar fotboll på tisdagar och torsdagar i Hisingsbacka FC regi.
Så läser jag om pöbeln i Askim och Fiskebäck. Denna vita medel-
och överklass som ofta stoltserar med sin stora kunskap och vis-
dom vilken skapat deras rikedom. Nåväl, själsligt och moraliskt är
de fattiga som kyrkråttor.
Nu protesterar dessa fina människor mot att det skall byggas mod-
uler i deras fina områden och som dessutom skall inhysa flyktingar
med småbarn och ensamkommande flyktingbarn.
-Fy, säger de.
-Vi vill ha blattar på våra gräsmattor.
En moderat uttalar sig och säger att inte kan blattar bo så fin med
havsutsikt och allt. Han vill att de skall flytta på sig.
De är rädda. Framför allt är de rädda att priserna på deras hus skall
minska.
Skall dessa rika människor vara landets hopp?
För några år sedan skämde samma typ av människor ut sig i Hovås
när de planerades ett behandlingshem för missbrukare där. Då var
det bara en gammal dam som orkade stå emot den vita överklass-
pöbeln.
Är det denna typ av människor som skall bygga landet?
Säkert kommer de att vallfärda till SD. De som bara har familjen,hus-
et, karriären och sina besparingar i huvudet. Den som hotar det skall
bort, skit samma hur det går till.
 
 
 
 

2016-02-04
15:59:07

I konspirationernas hemland
Jag ser en film som heter Persecuted.
Den har budget.
Den har bra skådisar.
Men storyn....................
Det handlar om pastor John Luther som har en församling
som tror på Bibel och dess bokstav.
En senator vill driva igenom ett förslag som innebär att alla
religioner har tillträde till varandras heliga rum.
Luther är emot och senatorn vet att då kommer hans lagförslag
inte att gå igenom.
Så Luther utsätts för en konspiration där han misstänkts mördat
en ung flicka.
Luther kämpar och Luther springer.
Luther lira på Gud.
Och gissa vad:
När det ser som sämst ut litar Luther på Gud och kärnfamiljen
och då (obegripligt varför) Fixar FBI det hela.
Luther blir kompis med presidenten. Han tar sin Bibel och lämnar
sin giriga styrelse i sin församling.
Gud är stor.
Värre kristen propagandafilm får man leta efter.
 
 

2016-02-04
02:10:43

En dag i livet
Jag cyklade upp till farsan i Strömmensberg. När jag kom
in låg han och sov. Munnen vidöppen. Det såg ganska frid-
fullt ut. Han är 88 år. Under senare år har jag förstått något
om honom som tog mig ett liv att förstå. Min far är en snäll
man. Om jag som 14-åring hört detta hade jag blivit förbann-
ad. Då hatade jag min far. Ett hat som aldrig riktigt ebbat ut.
Det har legat där hela tiden. Vi har inte haft någon bra rela-
tion. Men när jag fick barn och när livet gav mig mer erfaren-
het började jag förstå. Han förstod inte hur han skulle hant-
era sin bångstyriga och egensinniga son. farsan har aldrig
läst. Jag började läsa som besatt vid 11 år. Jag började läsa
de stora verken som 16-åring. Vi kunde inte kommunicera
om annat än idrott. Han var händig och älskade att bygga
om huset i Värmland. Det var jag måttligt intresserad av.
Så smög sig glömskan på honom. Han ser syner ibland.
Idag har allt hat ebbat ut. Inget av det finns kvar.
Vi går promenad. Det var en månad sedan sist. Han säger
att han inte vill gå så långt som vi brukar. Jag fintar och säg-
er att det bara är en liten bit kvar. Så vi går den vanliga run-
dan. Vi stannar till vid Stockholmsgatan kafe och han dricker
kaffe med vaniljbulle. Som vanligt. jag tar en slät kopp.
Jag ser en affisch med gammalt motiv. Luxus kaffe. Sorten
heter Hakon. Min älskade morfar hette Hakon. Han gillade
kvinnor med stora bröst och var en politisk vilde. Ena dag-
en var det Chrustjev som skulle hyllas andra dagen Gösta
Boman. Av honom lärde jag mig att natten är lugn och då
skall man läsa. Som grabb läste vi bredvid varandra tills ljus-
et kom tillbaka. Jag minns hans sista år i skogen. Han kom
hem på eftermiddagen , slängde av sina svettiga kläder och
gick och la sig. När han vaknade år han. Sedan läste han.
jag gjorde likadant.
 
Jag lämnar av farsan. Han är missnöjd. Förstår inte varför han skall vara kvar.
Tycker att jag skall stanna. Jag går bara vid dessa procedurer. Det går inte att
prata sig ur. Säger att jag kommer snart tillbaka.
Jag cyklar till torget för att hämta ut mitt körkort. Jag tappade det i oktober men
skickade in kortet förra veckan. Har inte haft något behov av det. Nu är det klart
att hämtas. För att få ut det måste jag legitimera mig. Visa legitimation för att få
legitimation. Jag får cykla hem och hämta passet. Till slut får jag ut det. Öppnar
och ser bilden. jag ser ut som en uteliggare.
Jag cyklar till träningen. P02 har träning. Maher skall ta den. Jag skall på möte.
Vi snackar lite om matchen vi skall ha på fredag. jag snackar lite med andra led-
are och några spelare innan jag cyklar hem. Tvättar mig. Sätter på nya kläder.
Skall till ett möte med sossar på Backa Folkets Hus. När jag skall iväg kan jag inte
min plånbok. Där finns körkortet och betalkortet och lite kontanter. En känsla av
uppgiven panik sprider sig. Jag har tappat plånboken. Igen. Jag ringer till klubben
och ber dem leta.
Så pratar jag på mötet om ungdom förr och idag. Säger att det var fan inte bättre förr.
det fanns våld och trakasserier även då. Men att det inte var så tydligt. För dem som
bodde gott syntes det inte. Medierna skrev inte. Kände inte till. Jag hävdar också att
toppningar och elittänk var ännu vanligare förr. Men de dåliga fick ingen röst. Ingen
brydde sig om dem då.
Under hela mötet tänker jag på min plånbok , mitt sprillans nya körkort och betalkortet.
jag cyklar upp till klubben. Kollar hur juniorträningen varit. Bara 7  spelare dök upp. Det
är lite kris men då ordet egentligen betyder möjlighet(?)kan vi flytta upp P00 för att kom-
pensera. Jag pratar med min son som tränar A-laget. De var 25 man på träning och har
bra stämning i truppen.
Jag cyklar sedan tillbaka samma väg som jag kom från torget i ett desperat försök att
hitta min plånbok. Inget resultat. Kommer hem modfälld för att sätta mig vid datorn för
att spärra kör- och betalkort. Då slår det mig att jag också hade passet i samma ficka
som plånboken. Jag gråter nästan. Jag letar igenom lägenheten igen. Inget. Jag blir
törstig och går till kylskåpet för att ta mig något att dricka.
 

2016-02-02
23:26:48

hur var det möjligt?
För några dagar sedan dog en 22-årig kvinna.
Hon var på ett hem för unga flyktingar och av
dem några traumatiserade. I en sådan miljö
sätter man inte unga outbildade kvinnor, ja
inte män heller för del delen.
Jag jobbade i många år inom omsorgerna och
där bland utåtagerande män. Det fanns inte på
kartan att man skulle jobba själv där, inte ens
på natten.
Det av flera orsaker. Det var inte bara att det kun-
de hända saker, alltså en säkerhetsaspekt för per-
sonal, utan också att flera skapade en trygg miljö
vilken tog bort rädslor vilka i sig skapar våld.
Så hur var det möjligt att man nu gjorde så här?
Någon skall ställas till ansvar.

2016-02-02
23:20:15

Ett löjes skimmer
Ibland undrar man över hur feminister
tänker. När symbolerna blir övertolkade
och slår över i det absurda. Typ kvinnan
som vill förbjuda pojknamn som Patrik.

2016-02-02
13:41:00

dödshjälp
När man debatterade dödshjälp på 80-talet var den
huvudsakliga invändningen mot ,att det skulle öppna
upp för staten att pressa människor i nöd att söka
upp anläggningar för att där ta deras liv.
I Richard Fleischers film Soylent Green från 1973 har
samhället gått åt helvete och människor utfodras med
mat från staten. Hjälten i filmen finner att maten som
man får kommer från alla de institutioner som hjälper
folk med dödshjälp. Liken görs om till mat.
I P1 idag debatteras dödshjälp.
Emma Henriksson(KD) som är emot säger att den
palliativa vården idag kan erbjuda nedsövning in i
dödsögonblicket för de med svåra smärtor.
Är inte det ett mycket större problem?
Det finns förvirrade gamla idag som bedövas med
tung neuroleptika så att de inte själva kan avgöra
om de vill död eller inte. Många fall finns där man
gjort grava felbedömningar och utan att fråga drogat
gamla till döds.
På vilket sätt fick de avgöra om de ville dö eller leva?

2016-02-02
13:23:42

Är segern vunnen
Fukuyama skrev på 80-talet att liberalismen hade vunnit
det stora slaget om ideerna. Liberalismen hade vunnit och
framöver skulle vi bara se variationer inom det liberala fäl-
tet till jordens undergång.
Idag har även kapitalismen förts in till denna ideologiska
seger.
Är det så?
Ja, om allt det goda som de säger sker kommer det att bli
så. Om alla hela tiden får det bättre är det så.
Men inte mycket pekar på det.
Man kan också se hur ideologier inte alltid stämmer överens
med vad som verkligen sker. Om det kommunistiska schemat
skulle ha följts så hade revolutionerna på 1900-talet inte skett
i Ryssland och kina utan i de mest industrialiserade Tyskland
och England.
Inte heller skulle kommunismens hopp funnits i de stater som
slogs mot kolonialismen. Om schemat skulle ha följts skulle
dessa befriade stater först industrialiserats i en kapitalistisk
process för att sedan bli kommunistiska.
Inget av detta blev verklighet.
Var det också därför  allt gick åt helvete?
I Andra Platser av Stefan Jonsson besöker denne i början på 2000
Senegal. Han träffar där Samir Amin. För 40 år sedan och några år
fram var samme Amin det sista ideologiska hoppet för vänstern. han
skrev att den fattiga världen, periferin, måste lösgöra sig från den rika,
centrum, om någon utveckling skulle ske hos de förra. Det påminde
om Maos tankar om tre världar, där den tredje, den fattiga, måste gå
samman för att någon utveckling skulle ske.
Också Amin skulle puttas bort.
Då 2001 säger han att man idag inte kan sätta hoppet till en alltmer
svårdefinierad arbetarklass utan att hoppet mer står till de rörelser
som slåss för kön, miljö eller mer allmän rättvisa.
Då var Amin och hans tankar sponsrad av svenskt bistånd och det
fanns universitet runt om i världen som producerade tankar i hans
tradition. Jag vet inte hur det är idag.
I vilket fall tror jag att om den stora kapitalkoncentration som vi ser idag
fortsätter är revolterna oundvikliga. Det är bara en fråga om hur de tar
sig uttryck.
IS är ett utslag av detta. I grunden kan de rekrytera därför att människor
upplever en orättvisa.
I Europa kan mycket väl de nyfascistiska rörelserna ta detta utrymme.
Om man ser till SD vinner de mark på sin maktkritik. Det etablerade,
säger de, lurar vanligt folk. Det tragiska är att folk istället för att då ta
kampen mot den verkliga makten istället strider mot dem längst ner
på samhällsstegen.
 

2016-02-02
01:20:29

De otäcka liberalerna
Doktor Borg får ett utbrott i Svarta fanor av August
Strindberg. Borg spottar Zahris i ansiktet och säger:
" Ni liberala rojalister, liberala byråkrater, liberala reak-
tionärer liberala skans-patrioter! Liberala förfalskare äro
ni;därför går jag till socialisterna , det är framtidsfolket
under det ni tillhör det förflutna, den avgående träcken!
Ni skall få ruttna ner på roten, för att ni håller inte att ta
uti, och yxan är för god för er; ett rep skulle ni förtjäna; ni
som förfalskar opinionen, förgiftat brunnarna och uppfost-
rat ett släkte i lögn och bedrägeri. Ni kallar mig konservativ
därför att jag icke är sodomit, därför att jag är republikan,
därför att jag älskar rättvisan och förföljer mannamån, våld,
skälmstycken. Betrakten mig hädanefter som eder öppna
fiende, jag skall  behandla er som tjuvar och mördare."
Strindberg var förbannad på sin tids liberaler.
1907 kom boken ut men det skrevs tre år tidigare.
Samhällsklimatet var då ungefär lika falskt som det är idag.
I dagens GP skriver krönikör Eberhard om att majoriteten
av svenskar skräms till tystnad och då menar att kultur- och
liberalmobben som hetsar mot invandrare inte vågar tala.Är
han dumihuvdet eller bara oförskämd?
I samma tidning skriver Abramovicz att våra öppna rum har
kidnappats och de efter att några stökiga blattar stört på någ-
ra bibliotek eller att de tafsas på badhus. Inget av de båda är
bra men snacka om att göra en gås av några fjädrar.
På GP kan man idag skriva vad som bara för ett halvår sedan
endast var möjligt att publicera på hatsejter.
Inga kan som liberaler vända med vinden.