leifsjoqvist

2016-07-31
15:27:45

Läsning
Jag letar alltid efter böcker som finns i serier. Guillous böcker
om Hamilton eller Mankell om Wallander är två exempel som
tog över efter Sjöwall/Wahlöö.
Jag har en längtan att hitta detta som inte ta slut. TV-serien
Silent Witness som snart är klar med sin 19:e säsong är den
stora favoriten.
Jag läser Peter Robinsons böcker om Adam Banks med aldrig
sinande glädje. Michael Connellys om Hieronymus Bosch på
samma sätt. För att två exempel.
Så nu är det dags för Hjort/Rosenfeldt (mest för att den senare
skrivit manus till Bron som är en kanonserie)och deras huvud-
figur Sebastian Bergman.
Första boken Det fördolda är i huvudsak så som jag vill ha det.
De skriver om Pressen på ett ställe som fastnar:
-Det var det Torkel hade svårast för. Pressen förenklade svåra
 sammanhang, vältrade sig i tragedier och skapade bara rädsla
 och misstänksamhet hos människor.
 Lås in dig.
 Gå inte ut på natten.
 Lita inte på någon.
 Fruktan.
 Det var de egentligen sålde.
Det jag hade svårt för var ett lite slarv i slutet där det var oklart
vad som egentligen hände med ett mord och ett självmord. Kan-
ske var det deras mening att lämna den delen öppen men jag
förstod i så fall inte meningen med det.
Sedan en mening som jag bara inte kan släppa. Är det ett korrektur-
fel eller skall det vara så:
-Ett ord som han läst så mycket aldrig hört tidigare.
Har nu fyra böcker till om Sebastian Bergman att läsa.
 

2016-07-31
15:11:57

Under tiden i den lilla världen
För några år sedan blev jag utskälld av en kvinna
för att jag inte fällt ner toalettringen efter att jag
pissat. Min verktygslåda var tydligen liten och den
gav mig bara att man skall fälla upp ringen när
man pissar så att det inte skvätter på den och ska-
par olägenhet för den kvinna som kommer efter.
Jag frågade inte då vad jag gjorde fel utan bad om
ursäkt utan att veta riktigt vad jag gjorde för fel.
Så häromdagen fick jag svaret.
När ringen är uppe måste kvinnan ta tag i ringen och
fälla ner den och detta är äckligt.
Jag tänker då att jag som man måste ju först fälla upp
ringen och sedan fälla ner den igen. Alltså måste jag
röra denna äckliga toalettring två gånger för att kvinnor
skall behöva röra samma ring.
 

2016-07-31
15:01:43

Trump vår tids solkung
Ludvig XIV såg sig själv som utvald av högre makter
att styra inte bara Frankrike utan världen. han sa också:
-Staten det är jag.
Han var kung från 1643-1715.
Detta var under den absoluta statens stora tid.
Är det dit vi är på väg igen?
Trump påminner i mycket med sin retorik om att söka
bli en modern solkung.

2016-07-31
14:55:18

Tredje världskrig?
Vilhelm Agrell säger i en intervju i SSD förra året att
vi numer är inne i ett Tredje Världskrig. Han menar
att det finns så många globala konflikter att man kan
prata om ett globalt krig.
Om man köper den definitionen blir begreppet terrorism
svårare att ringa in. Under Andra Världskriget begicks ju
massor av terrorhandlingar i Tyskland av motståndsmän
mot nazismen eller av den franska motståndsrörelsen mot
nazismen och Vichyregimen. Terror var ju där goda hand-
lingar. Man sprängde och man dödade.
Man kan ju också fråga sig vilket pris kriget mot terrorism
kan ha. USA och dess allierade har ju bombat utan större
urskiljning där tusentals helt oskyldiga civila dödats.
Man tänker på Clausewitz berömda sentens:
War is the continuation of politics by other means.
Från vilken Mao skrev:
Politik är krig utan blodutgjutelse, Krig är politik med blodut-
gjutelse.
Hur man än definierar vår tid kan man se att det auktoritära
marscherar överallt i världen och de få anser sig vara utsända
att styra över de många med alla till buds stående medel.

2016-07-30
13:05:31

Du sköna nya värld 2
Donald Trump är i mycket likt en ny auktoritär ledare som
i mycket påminner om en Adolf eller en Benito. Han manar
till splittring för att nå enighet bland dem som han anser skall
göra America great again.
-Han skall göra Amerika säkert igen. Mer polis och mer inskränk-
 ningar. Han uppmanar amerikaner att ange varandra(1984).
-Han säger att Mexikaner tar amerikanska jobb. Så därför skall
 han bygga en mur mot Mexiko och utvisa alla mexikaner.
-Han säger att inga muslimer skall få komma till landet då man inte
 kan veta vilka som är terrorister eller inte.
-På Black lives matter svarar han: Blue lives matter(polisen).
-Han vill bomba världen över och han vill införa tortyr för att få fram
 information.
-Han vill göra Amerika till den största nationen i världen och alla skall
 lära sig detta. Inte svårt att tänka sig hur det skall gå till.
Så Donald är ett populist av den farligaste sorten. En man med sjukligt
grandiosa föreställningar om sig själv som sällan eller aldrig tänker på
konsekvenser i sitt handlade.
man kan fråga sig hur han kan komma undan med att han är mot eta-
blissemanget då han är i toppen. som miljardär, av samma etablissemang.
På andra sidan har vi Hillary Clinton som inte direkt varit någon fredsduva.
I Aftonbladet skriver Åsa Linderborg om den korrupta familjen Clinton.
Jag undrar varför så få svenska medier någonsin skriver om det som Linderborg
tar upp?
I USA-valpodden pratar man i timma efter timma om Trumps märkligheter
men inte ett ord om Clintons korrupta sida.
I detta program handlar allt om det goda(Clinton) mot det onda(Trump).
Det handlar om kvinnan mot mannen.
Valet i USA är ett val mellan pest och kolera.
Pesten är Trump och något allvarligare då man faktiskt inte vet om denna
man kan tänka sig att i krisläge gå så långt att han använder kärnvapen.
Kolera med Clinton då den amerikanska imperialismen  fortsätter som tidi-
gare oavsett om denna styrs av en kvinna eller inte.
När pesten drar in i USA kan man höra dess ledare prata om one America.
En slogan som isolationister och öppna nazister använde sig av under 30-talets
USA. Ett folk, ett land, en ledare... känns det igen.

2016-07-30
12:34:50

Du sköna nya värld
Medierna i P1 pratar man om den stora hoten mot
yttrandefriheten i Europa. I Polen stänger man ner pro-
gram i Public Service som hotar "polsk enighet och polska
värderingar" och ersätter dessa med typ husmorsprogram.
I Ungern avskedas journalister som hotar den ungerska
identiteten. När man då som under den senaste tiden i
Sverige hör allt från S över KD till självklart SD tala om
svenska värderingar känns den mentala kylan.
När Fib/K drog igång 1973 var en av de viktigaste grund-
pelarna att man skulle vara oberoende av statlig stöd. Så
oavsett regim skulle tidningen ändå kunna komma ut. Det
finns så gott som inga sådana oberoende media i Sverige
idag. Om SD kommer till makten kan svenska medialand-
skapet göras om över en natt.
Demokratin och yttrandefriheten är satt under stort hot.
I Europa och i vårat lilla land. Åsikterna göra uniforma.
Vad som hotas är de åsikter som är analyserande och går
på djupet. Slaskjournalistiken  som skriver om mord, våld
och skandaler kommer aldrig att hotas. Det gynnar det
auktoritära. Rädda människor ropar alltid efter trygghet
oavsett kostnad.

2016-07-28
17:10:10

sakta kryper diktaturen under skinnet
Giorgo Agamben skrev 2003 boken Undantagstillståndet. Där
varnar han för när demokratiska stater inskränker i de demo-
kratiska rättigheterna i syfte att skydda demokratin.
Han visar på hur det var socialdemokraterna i Tyskland som
började att göra inskränkningar i de demokratiska rättigheter-
na som sedan öppnade vägen för nazisterna. När nazisterna
tar över 1933 så är inte deras första åtgärder något som stred
mot de regler som fanns för den tyska staten.
Socialdemokratin( och de öppet borgerliga partierna) var de som
banade väg för nazismen. Både strukturellt och genom att skapa
den rädsla för den andre som var grunden för den stora repress-
ion som skulle komma.
Då var det juden och det är lätt att överföra allt detta till dagens
samhällstillstånd, idag skapas det en rädsla för muslimen, idag
har vi ett tillstånd som påminner om hur den tyska staten banade
väg för nazism och dagens högerextrema finns som deras arvtag-
are.

2016-07-28
00:10:12

En gammal kommunist är död
C-H Hermansson är död.
Jag har alltid gillat honom.
Även då det parti jag tillhörde ansåg honom värre
än huggormens avträde höll jag inte med. Han om
någon har visat på hur det svenska klassamhället
ser ut. Inte visat har han visat Sverige närmast kan
beskrivas som en oligarki med sina rika och finans-
familjer.
C-H hade ett av historien svåraste jobb när han skulle
försöka hålla ihop SKP på 60-talet. Först fick han man-
övrera ut det som senare blev KFML som sedan blev
KFML(r)(som sedan blev KPML(r)som sedan blev KP)
och KFML som blev det SKP igen. Sedan hade han de
trogna Moskvafanatikerna som senare bröt sig ut till att
bli APK( och som sedan när det nyblivna SKP gått i grav-
en tog tillbaka det namnet innan man också gick in i sot-
döden).
C-H Hermansson visade mer än de flesta att man kan tro
på något utan att bli otrevlig. De flesta har nog haft ett gott
intryck av honom.
 
 
 

2016-07-27
10:53:00

Terrorism är en ide i sig
2004 skrev Abu Bakr Naji en skrift som heter Management
of Savagery som publicerades på nätet. Den handlar om att
islamisten skall begå grymma handlingar för att sätta skräck
i befolkningen och inte minst den stat där dåden begås. Ju
grymmare ju bättre. Med dessa våldshandlingar kommer stat-
er att svara med stort repressivt våld och i vissa fall kommer
detta våld att få staterna att falla sönder och ur detta sönder-
fall kommer islamisterna att bygga det nya goda kalifatet.
Lyssna på P1.
Det är närmast på bokstaven samma strategi som Röda Arme-
fraktionen, RAF, hade i Västtyskland på 70-talet. RAF menade
att deras terror skulle få den tyska staten att vissa sitt sanna
repressiva ansikte (fascistiska ansikte) och då när repressionen
slår vilt kommer den mutade tyske arbetaren att resa sig och
då kommer revolutionen att slå ut i full blom.
Den förkrossande majoriteten av muslimer tycker att denna stra-
tegi är vidrig och då särskilt shiamuslimer som enligt IS är en slags
skadedjur. Det var samma för RAF. Den övriga vänstern ansåg
dem vara tokstollar som bara skadade den övriga vänstern.
För RAF blev det inget resultat annat än att de lyckades misskredi-
tera all vänster.
 
Även de högerextrema har samma syn på hur våldet skall
främja den stora saken. Breivik är den ena ytterligheten i
högerextrema sekten med ett stort attentat som skall väcka
den stora massan att röra sig mot det rena riket. Den andra
ytterligheten är Peter Mangs i Malmö som genom mord skap-
ar osäkerhet som skall få flera att söka trygghet i det höger-
extrema.
 
När sedan en tid liberala och konservativa opinionsbildare
säger att vi ideologiskt måste bemöta terrorismen kan man
fråga sig: hur då?
Man ser snabbt bockfoten. Det handlar om att slå emot islam.
Det handlar om att glorifiera sin egen roll som ambassadörer
åt den amerikanska imperialismen.
Det bästa sättet att motarbeta terrorismen är att skapa trygghet
och jämlikhet i samhällen. Då försvinner ju grunden för rekrytering.
Åter kan man ju ta upp Joe Hills gamla uppmaning till sina bröder
och systrar: Don´t mourn, organize.

2016-07-26
13:10:00

ett år sedan Kebenekajse
 
 
Idag lyssnade jag på P1 och hörde att en man
tagit sig upp och ner för Kebnekajse på 1 timma
och 50 minuter. För vanliga döda får man räkna
med 12-14 timmar.
Jag har gjort det en gång och kommer aldrig att
göra det igen. Man måste ha knän om inte värk-
er om det skall vara något nöje oavsett hur vackert
det än är.
 

2016-07-26
12:27:00

Rörelsen större än personen
SR är inte särskilt opartisk i sin rapportering från valet i USA.
Gång efter annan slår det igenom hur mycket korresponden-
terna vill att Hillary Clinton skall slå nu först Sanders och sed-
an, mer förståligt, Trump.
På konventet som nu skall välja Clinton finns många anhängare
till Sanders vilka inte vill ge sitt stöd till Clinton och detta till trots
att Sanders uppmanat dem att göra så. Den rörelse som väckts
och som haft Sanders som galjonsfigur är större än Sanders
själv, vilket är ett friskhetstecken i detta genomindividualiserade
samhälle. Men det är inte mer individualiserat än att den kollek-
tiva tanken som omfattar kristendom och att de rika skall ha sitt
inflytande utan inskränkningar råder.
Det är tragiskt att våra korrespondenter inte klarar att ställa fråg-
or runt Clinton om exempelvis hennes syn på världen. Hon har
ju i allrahögsta grad varit med och skapat den värld i brand som
vi idag ser. Hon är allt annat än en fredsduva.
Sanders  arresteras i en demonstration 1963 för lika rättigheter oavsett ras.

2016-07-26
12:10:50

Självmordskult
De senaste attackerna i Tyskland, Frankrike och Japan har
en sak gemensamt. Förövarna är män som inte finner sig i
tillvaron. De söker mening och när de inte gör det vill de häm-
nas den värld som inte vill ta till sig dem.
Om detta ovan stämmer har vi bara sett början av dessa van-
sinnesattacker. Världen är fylld av män i olika åldrar som tyck-
er att världen är en usel plats och som är fyllda av att ge igen.
Om det ovan stämmer spelar IS eller nazism mindre roll för
att de skall genomföras.
Vi lever i en tid där vi skall forma våra egna liv. Vi blir utelämn-
ade åt oss själva. Det är ett samhälle som lämnar hälften åt sitt
öde. De rika och de välutbildade kan koden för att klara sig och
hjälper sina egna att få ta del av denna kod. I de fattigare delar-
na av våra samhällen får man klara sig själv. De flesta gör det
men en stor grupp gör det inte.
Ur denna grupp finns många som tröttnar när de inte några vägar
fram. Några få av dessa kan då tänka sig att lämna livet med att
göra avtryck. Läs Doktor Glas. Vi vill alltid på något sätt visa att
vi finns om inte älskade så åtminstone hatade eller äcklade. Bara
det är någon form av reaktion.

2016-07-26
01:37:14

Hur många sådana filmer?
Kommer hem sent och vet inte vad jag skall se för
film. Hittar Wes Cravens The Breed och sätter på.
Ett par närmar sig en ö. De landstiger. Något är galet.
Den unga snygga tjejen som gått iland jagas av något
inte får se men vi vet att hon slaktas. Ny scen sex unga
snygga amerikaner landstiger på samma ö några år sen-
are.
Herregud, hur många sådana här filmer har det gjorts?
100? 1000?
Bildresultat för the breed

2016-07-25
12:55:54

Se bättre ut
Senaste veckan har jag upplevt att min syn blivit sämre.
När jag på nätterna legat och läst har det bara fungerat
om jag blundat med högerögat.
Igår vid badet skulle jag göra rent glasögonen och märkte
då att handduken gick rätt igenom det som skulle vara det
högra glaset.

2016-07-23
12:10:18

Verkligheten borde gå före bilden av samma verklighet
Under 70-talet när jag blev politiskt aktiv fick jag göra
en massa val. Det som var svårast att ta till sig var att
man kulle kritisera väst för inskränkningar i yttrande-
friheten eller brott mot de demokratiska fri- och rättig-
heterna.
Å andra sidan skulle man blunda för de övergrepp som
tändigt pågick i de länder som sa sig vara mer eller min-
dre kommunistiska.
Den del av vänsterns som jag tillhörde tyckte att Sovjet
och Östeuropa var diktaturer som rustade för världskrig,
medans vi tyckte Kina var närmast ett drömrike.
Folket finns under den gudalike ledaren.................
 
I konflikter är ju sanningen det första som får stryka på
foten. Propagandan träder in och då finns inte plats för
motbilder.
Idag kan vi se det. Det finns plats för att visa på den isla-
miska hotet men inte lika mycket plats för att visa upp det
högerextrema. Det blir särskilt tydligt i vårat land. Vi har
haft högerextrema individer som mördat folk men det kom-
mer ingen mobilisering mot det högerextrema. Vi har haft
ett attentat från islamister och det var en man som spräng-
de sig själv och ingen kan ju säga annat än att det ständigt
varnas för islamism.
Hur svårt kan det vara att mobilisera mot både islamism och
högerextremism och då särskilt som de bägge rörelserna
har så mycket gemensamt.

2016-07-23
11:52:47

När man tar bort klass blir allt farligt
Det finns en hel del svenskar med turkisk etnicitet som
tycker att Erdogan är en bra ledare. De kan tänka sig att
ange andra turkar i Sverige för Erdogans räkning.
Det finns en hel del svenskar mer eritreansk etnicitet som
gör angiverijobb åt den auktoritära eritreanska regimen.
Så kan man fortsätta.
Etnicitet går före klass.
Det finns en slags postmodernistisk agenda över dagens
politiska strömningar.
Berättelsen är allt.
Vad som i verkligheten händer är inte viktigt.
Sak samma med hela SD-klustret. Hudfärgen är det viktiga.
De anser att den svenske mannen aldrig begår övergrepp
på kvinnor. De anser att i princip alla brott i Sverige begås
av män som inte är svenskar.
Det behövs inte mycket för att slå sönder den drömbilden,
men ändå finns alltför många som håller sig till den.

2016-07-20
23:20:49

Med sådana vänner behöver man inga fiender
Den fascistiska hop som växt under senare år som dyker
upp när kvinnor blivit ofredade har ju ingen tanke eller om-
sorg om kvinnor eller flickor. De är bara ute efter att plocka
poäng i sin fascistiska propaganda. Det är samma typ av
retorik om en nazisterna i Tyskland använde när de skulle
"skydda" den tyska kvinnan mot de hemska judarna, eller
i den amerikanska södern där man beskyllde svarta för en
mängd övergrepp för att få en förevändning att lyncha dem.
5732 fall av denna typen av mord skedde under 1900-talet.

2016-07-19
01:38:00

Väderskifte
På den nedre bilden simmar en Lom med sina tre ungar bland näckrosorna.
 

2016-07-17
11:28:00

Ett träd- A room with a view
 
 

2016-07-16
11:14:00

Marknaden
 
Marknaden styr. I teorin sägs ju att de goda varorna  överlever
och skiten försvinner i Marknadens oövervakbara spel. Den osyn-
liga handen sorterar ut det dåliga.
Alla begriper ju att detta är nonsens.
Ta öl som exempel.
Goda öl som det från Frykens microbryggeri eller ett annat som
Wermland har inte chans mot transnationella jättar som via sitt
varumärke massproducerar alkoholsatt brunt vatten. Falcon, Carls-
berg, Heiniken, Budweiser är ju smaklöst vatten i jämförelse med
det öl man köper från de två småbryggerierna jag nämnde ovan.
 Det handlar alltså inte om smak eller produkt.
Det handlar om vem som har pengar att få ut
sitt varumärke till så många som möjligt.
Produkten i sig är av ett litet värde.

2016-07-14
14:12:28

Den tid som flytt
I Björn Kumms bok Uppdrag världen berättar han om
hur han kommer till Kuba alldeles efter det misslycka-
de försöket av USA att invadera landet via Grisbukten.
Han möter den unga kvinnan Meca som glöder för revo-
utionen. Kumm frågar henne:
-Tror du verkligen att det blir revolution i USA?
-Det är klart att det blir revolution. Kapitalismen kommer
att falla sönder av sina egna inneboende motsättningar.
Detta var ett mantra som stora delar av vänstern upprep-
ade under 60- och 70-talet. Kapitalismen skulle dö av sig
själv.
Sanningen blev en annan, åtminstone i det korta perspek-
tivet. Kapitalismen överlevde och frodas medans de stora
vänsterprojekten dog eller självdör.
Det blev alltså tvärsom vad Meca förutspådde.
Det om något borde stämma till eftertanke i de försök som
görs att bygga en ny vänster.
Jag har alltid ogillat det deterministiska draget i vänstern.
Jag ser inte samhällsutvecklingen som en naturlag.
Utvecklingen kan styras och måste så göras.

2016-07-13
23:34:22

Lyssnar på Sjöwall
Dagens sommarpratare var Maj Sjöwall. Programmet
tillförde inget nytt till den dokumentär som visades på
SVT för inte så länge sedan.
Men ändå, att lyssna till en av sin ungdomshjältar är
aldrig fel.
När jag började läsa "vuxenlitteratur" vid 15 års ålder
så var Sjöwall/Wahlöö bland det första som band mig.
Senare har jag väntat på böcker som skall komma och
känt spänningen när boken skall komma. Guillous böck-
er om Hamilton, Mankells om Wallander, Myrdal, Sven
Lindqvist eller Anders Ehnmark är några av de som jag
längtat efter att läsa.
Men först var romaner om ett brott. Dekalogen om Beck
och hans kompanjoner.
När den var färdig läste jag Per Wahlöös böcker som han
skrev innan de han gav ut tillsammans med Sjöwall. De
höll ju. Tyvärr gjorde inte Sjöwall det.

2016-07-12
18:30:05

Bra krim
Under förra veckan läste jag The burning room av
Michael Connelly och Live by night och World gone
by av Dennis Lehane.
Lehane är den främsta av de amerikanska krimför-
fattarna med sitt djup och sin i grunden humanism
i en brutal miljö. De sex böckerna om paret Genna-
ro/McKenzie är en studie i ett USA i förfall. Det sen-
aste projektet serien om Joe Coughlin, Any given day
och de två ovan är mer historiska realistiska romaner
om en tid när USA var i krig på nationellt och internat-
ionellt. Det är romaner om hur irländare tar sin plats i
USA i en tid då samhället formas.
Det är intressant att läsa om hur det legala och det ill-
egala lever sida vid sida och hur USA maffia och und-
re värld organiserades under förbudstiden.
Lehane visar hur rasismen flödar och är en stark kraft
i denna utveckling. Vi mot dom.
Det är också intressant att Lehane idag väljer att skriva
om denna tid då öppen terror var vardag och genomför-
des av kristna galningar i KKK som hatade det mesta
men i synnerhet svarta, judar och katoliker i just den ord-
ningen.
Connellys näst senaste bok med Hiernomys Bosch i huv-
udrollen är nutid om än Bosch handhar cold cases. I den-
na bok handlar det om ett gammalt fall med en skjuten
musiker som visar sig ha förgreningar upp i samhällets
topp. Korruptionen finns även här som närmast en insti-
tution i samhället. Bad guys här är kristna högerfascister
och här får vi följa deras historia.
Både Connelly och Lehane väljer alltså att i dessa dagar
då allt skylls på islam att visa upp den smutsiga amerikan-
ska kristna byken.

2016-07-12
13:15:00

Det politiska virrvarret
Donald Trump som är en av världens rikaste män
fokuserar sin kampanj på att etablera etablissemang-
et. Han vänder sig till "vanligt" folk. Mönstret känns
igen. I Europa finns liknande partier som också vän-
der sig till det "vanliga" folket.
Hur är det möjligt?
När detta senast skedde var i Italien på 20-talet och
Tyskland på 30-talet. Auktoritära rörelser med en fas-
cistisk och nazistisk agenda.
Likt dessa så vänder sig dagens auktoritära rörelser
till massan, till folket.
Det kan förklaras med att den nyliberala vågen som
rev sönder stater  måste idag på något sätt läkas och
vänstern som slogs i spillror under -80 och -90-talen
har ingen kraft att ta strid om massorna så svaret som
har givits har kommit från de neofascistiska grupperna.
Man kan ju tycka att det skulle vara stötande för en fatt-
ig europé eller amerikan att de som vill ha deras röst i
allra högsta grad är en del av det etablissemang som
de själva kritiserar. Man kan ju tycka att man borde se
att vad som sker är en strid inom etablissemanget, inte
mot etablissemanget. Det är en strid inom eliten där
massornas roll är att vara valboskap.
I USA är det märkligt att Trumps anhängare inte reagerar
när Trump säger att nu är det hög tid att amerikaner anger
varandra i kampen mot terrorismen. Senast det hördes
dylika toner var under McCarthyeran på 50-talet då det
jagades amerikaner med "oamerikanska värderingar".
 

2016-07-11
22:04:00

Vad skall vi prioritera
Vi köper godis för 10 miljarder varje år(mest i världen).
Vi spelar för 14 miljarder varje år.
Vi dricker sprit, röker och snusar för 60 miljarder per år.
Högt räknat kostade den stora invandringen till Sverige under
2015 50 miljarder (Grundskolan kostar ca 65 miljarder per år)...
Kostnaderna för alkoholens skador är ca 66 miljarder per år.
Kostnaderna för narkotikans skador är ca 62 miljarder per år
Kostnader för annat missbruk är ca 20 miljarder per år.
Det är alltså viktigare för svensken att supa,röka,snusa, knarka,
spela och äta godis än att ge människor i nöd en tillflyktsort.
De rika som skall leda vårt land moraliskt och med kunskap
undanhåller ca 500 miljoner kronor utomlands(OECD) och
varje år sipprar det ut 7 miljarder per år.

2016-07-11
15:27:13

Värderingar
Under Almedalsveckan har svenska politiker
sökt överträffa varandra med att säga att de
är för svenska värderingar. Främst går själv-
klart Jimmie men de andra är inte långt efter.
SD styr numer svensk politik. De andra söker
ta över SD:s huvudfråga och lyckas ganska bra.
Vi skall framöver titta de nyanlända, som många
gånger flytt  förtryck, krig och allsköns elände, i
munnen. Deras tänder skall bestämma om de
får stanna eller inte. Jag tänker på slavhandeln
på amerikanska torg för några hundra år sedan
då slavens värde bestämdes, likt hästar, om de
var värda att köpa eller inte.
Nåväl, vi skall nu också framhäva svenska värd-
eringar. Det är en märkligt utveckling. Vad är då
svenska värderingar? Vem vet?
SD säger att svenska värderingar kommer från
blodet och de som nu följer efter verkar mena att
det finns i vårat kynne.
Det är sorgligt att en moderat hök som Gunnar Hök-
mark är den som får mana till sans och förnuft. Hök-
mark äger att värderingar förändras och att de som
vi får lita till är landets lagar.
Det är bara att titta tillbaka i vår svenska historia.
Det tog in på 1960-talet innan män inte fick våldta
och misshandla sina kvinnor om de var gifta med
dem. Det tog in på slutet av 1970-talet innan homo-
sexualitet inte sågs om en mental sjukdom. Det
tog in på 1980-talet innan det blev lag på att vi
inte fick misshandla våra barn.
Samhället förändras  och så de värderingar
som förväntas av denna förändring. Värderingar
är alltså inte statiska.
När vi talar om svenska värderingar påminner det
om hur man i Tyskland på 30-talet talade om de tys-
ka värderingar som skulle styra den förändring som
då skapade krig och koncentrationsläger.
 
 

2016-07-10
15:01:09

Makten, det är makten
Under hela mitt liv har jag haft en vision om att samhället
skulle kunna styras mer efter vad den franska revolutionen
utropade, nämligen frihet, broderskap och jämlikhet.
Än så länge har vi inte sett ett system som fullbordat detta
dekret. Det har på många ställen blivit bättre men även i
vår del av världen där demokratin har tradition har ju det
gång efter annan startats krig både här och i synnerhet där.
Det har för det mesta handlat om vem som har makten och
för lite om makten i sig. Revolutionerna på 1900-talet stann-
ade ju av för att sedan etablera ett omfattande internt förtryck
för att behålla makten.
De bästa analyserna i ämnet skrevs av Georg Orwell. Hans
bägge romaner Animal Farm och 1984 handlar ju om makt
och maktens struktur. Man kan läsa 1984 både prolog eller
epilog till Animal Farm. Den senare handlar om hur man gör
uppror och man sedan organiserar sig i frihet. När grisarna
som gjort det stora jobbet anser att de mer än andra måste
sköta friheten skriver Orwell sina ord: Alla animals are equal
but some animals are more equal than others.
Makt korrumperar.
I 1984 handlar det än mer om hur man skall behålla makten.
Det handlar om repression som inte bara tar sig uttryck i att
fängsla och tortera utan än mer att ta bort historien och red-
ucera språket.
Det märkliga med Orwell böcker är att det är snarare rasister
och högerextremister som använder sig av honom mer än vad
vänster gör.
Det skulle Orwell inte vara nöjd med.

2016-07-10
14:21:00

En gammal bok
 
Jag hittade Quentin Patrick i en bokhylla i Värmland. Det är en pseudonym för
tre författare vilka under 50-talet konkurrerade med Ellery Queen var de mest
lästa. Patrick var särskilt populära i Skandinavien.
50-talet i UA var ju den stora förföljelsens tid där senator McCarthy bedrev häx-
jakt på allt som uppfattades som radikalt. En litet lufthål fanns för dem som skrev
krimlitteratur. Patrick är verkligen ingen radikalt. Tvärsom. Det är en amerikansk
variant av Agatha Christie. Överklassen är stringent och klok och underklassen
är bokstavligt dumma i huvudena. Det är en studie i klass- , kön- och rasförakt
och allt med glada anslag. Det drick en massa groggar och i de fina salongerna
kan man konversera med likasinnade. Mördarna är onda och det finns en biolog-
isk förklaring till deras ondska. Underklassen anta inte ens klara av att utföra rik-
tiga brott.
Fick åtminstone lära mig ett nytt ord, libationer, vilket betyder dryckesoffer.
Man kan jämföra sättet att skriva och i synnerhet vad man skrev om genom att
läsa Raymond Chandler eller Dashiell Hammet vilka både hade en realistisk stil
och skrev om brott som visade samhällets baksida och överhetens korruption.
 
 

2016-07-10
14:19:50

om det strukturella
När kvinnor våldtas på festivaler finns två strukturella
förklaringsmodeller. Den förta menar att det är män som
våldtar och för att komma åt problemet måste alla män
ställas till ansvar och ta ställning mot våldtäkterna och
de sexuella ofredandena.
Den andra modellen menar att det är mörkhyade som
våldtar och sexuellt ofredar då i första hand vita kvinnor
och deras förslag till lösning är att skuldbelägga alla
mörkhyade då de menar att det är deras kultur som har
skapat detta sexuella våld. De menar då att lösningen är
att utvisa alla mörkhyade alternativt att alla mörkhyade
tar avstånd från det sexuella våldet.
I bägge modellerna verkar kvinnorna spela en sekundär roll.

2016-07-07
11:43:29

En kväll på sjön
 

2016-07-05
19:12:19

Jobb
Idag var det dags att tömma skit- och pisstankarna. Grävde ett hål i åkern och tömde allt det ljuvliga innehållet. 

2016-07-03
23:01:47

Kömpisar som man kan snacka med
 

2016-07-02
21:57:06

Äta skit
Jag är hundvakter för en hund som inte fyllt året. Den äter sin egen skit. Jag är inte helt bekväm med det. Så idag berättade min bondegranne att de åren han hade arbetshäst, oftast Ardenner, så åt dessa ofta sin egen skit. Han berättade att veterinären tog skit från andra hästar och blandade det med vatten och sprutade ner det i hästarna om det var problem med magen. Det hade något att göra med bakteriefloran.

2016-07-02
12:53:30

Jobbig dag
Jag fick tips om en tjärn långt in i skogen på andra sidan sjön bortom bergen så jag tog cykeln och gav mig iväg. Där vägen tog slut fortsatte spåren efter skogsröjningsmaskiner. Sista biten chansade jag och till slut fann jag tjärnen. Det var en syn som påminde om Bauers drömska bilder. Jag simmade runt tjärnen och vattnet kändes ljummet. Det duggregnade och det kändes Sverigeromantik. När jag kom upp och skulle ta bild hade jag glömt mobilen. Jag började färden tillbaka och ångrade att jag tagit tofflor. Efter någon minut på cykeln märkte jag att jag fått punktering. Så mycket för punkteringsfria kevlardäck. Det var bara att gå. Ca 1,5 mil i tofflor och dra en cykel.....inte roligt. Förbannade att jag glömt mobilen. Förbannade att jag tagit tofflor. Förbannade i slutet allt levande och även allt dött. När jag kom hem letade jag efter en cykel handlare och hittade en i en lada 18km bort.Det visade sig vara en riktig lirare och vi pratade cykel i en timma. Men ändå, en hel dag för en punktering.
 

2016-07-02
00:30:56

Även här
För några år sedan visades de sista säsongerna av Hem till byn. En av karaktärerna var en osympatisk langare och småtjuv. Jag tyckte den karaktären var tillgjord. Så pratade jag idag med en bonde här i Östra Ämtervik och jag får storyn om en man som kallas Småland. Först köpte han hus i en liten by där han sålde knark och levde fan. Det blev så livat att huset brann ner. Småland fick försäkringspengar och köpte hus i en by en mil därifrån,tvärs över sjön från mig. Där fortsatte knarkhandeln tills i vintras då två män tydligen nytjackade körde i diket. En fann man irrande på vägen, men inte den andre, inte förrän senare under dagen. Han hade gått in i skogen och lagt sig och frusit till döds. Så Småland hamnade bakom galler men han sköter affärerna från fängelset. Han äger flera gårdar häromkring.Så 
Bratt visste vad han skrev om. Det är inte bara i förorterna det knarka och begås brott, också i de största av idyller göms hemligheter som man inte tror på förrän de uppdagas.