leifsjoqvist

2016-10-31
23:20:12

Nazismen tas inte på allvar
I Munchen pågår en rättegång mot den kvarvarande medlemmen
i den tyska nazistgruppen NSU. Hon var ledare i den grupp som
under 13 år mördade 10 människor.
Likheten med det som Peter Mangs höll på med i Malmö är slåen-
de. De riktade sig mot invandrare vilka var mer eller mindre slump-
mässigt utvalda. Polisen följde sina riktlinjer och sökte mördare
bland andra invandrare och bland kriminella gäng. Precis som Mal-
möpolisen.
Image result for nsu deutschland
Mattias Gardell har skrivit om detta i Raskrigaren. Han visar där att
det finns en tanke bakom dessa nazistiska mord. De är till för att und-
erminera samhällets ordning. De är till för att släppa fram massorna
som skall rena samhället.
Denna kontext borde vara enkel att ta till sig och skriva om.
Varna för.
Men där man i varje fall det handlar om islamism inte en gång missar
att måla upp den stora bilden och vad som är den större bilden för
islamistisk terror så är det svårt för media att ta till sig den större bil-
den när det gäller nazistisk terror.
Man kan fråga sig varför?
Image result for nsu deutschland

2016-10-31
00:00:00

nej, nej.......
VHEK
 
På många håll har undersökningen på fem utvalda göteborgsskolor skapat
panik. Resultatet ger sken av att 11,3% av de unga på dessa fem skolor
skulle sympatisera med Daesh.
En polis i som pratar i P1 menar att om man tolkar detta rätt så är de sunni-
muslimska ungdomarnas andel mycket högre än vad detta resultat ger sken
av. När Avpixlat får höra det kommer det att skrivas att 50% av alla invandrar-
barn i förorten sympatiserar med Daesh.
Undersökningar är enkäter där i detta fall unga kan ljuga så mycket de vill.
De vet självklart att de skiter på systemet om de skriver att de gillar Daesh.
i början på 70-talet gjordes en liknande undersökning på Anässkolan där
jag gick och så gott som alla killar i klassen skrev att de var sprutnarkomaner.
Det vållade viss uppståndelse att det skulle vara vanligt bland unga att knarka.
Vissa rökte på andra sniffade men ingen använde sprutor.
Om nu 11,3% anser sig sympatisera med religiös extremism kan man fråga sig
varför siffran bara är 13,4 för dem som känner någon som sympatiserar med reli-
giös extremism. Med så många sympatisörer borde många fler känna till dessa
sympatisörer.
Det finns problem i förorten men med så många andra problem löser man dem
inte med propaganda och repression.
Bättre skolor med mer och bättre lärare är en viktig faktor.
Bättre och fler bostäder en annan,
och självklart arbete åt alla.
Det civila samhället med i synnerhet goda idrottsföreningar och kulturföreningar
som kan erbjuda lokaler för bl a musikspelningar.
Om bara ett sådan plan lades om det ovan skulle Daesh var ett minne blott.
 

2016-10-30
21:55:26

jag baxnar igen
Den nazistiska tidningen ”Den svenske folksocialisten”. Året var 1939. Måltavlan? Judiska flyktingbarn. På en teckning avbildas en liten pojke med svart hår och skuggstubb under rubriken ”flykting...”. Den som har barnet i sitt knä och matar med sked är finansminister Wigforss. Tallriken, som maten tas från, har bildtexten ”1/2 million”, en referens till påstått astronomiska kostnader för judiska flyktingar.

2016-10-30
21:27:00

SD igen
När Richard Jomshof skall förklara att ledande SD-politker
ger sig på en 15-årig pojke så skyller han på samhället.
Men jag hävdar fortfarande att om man har ett samhälls- och debattklimat som det gör, där man från samhällets och många tidningars sida sprider osanningar, så får man den sortens reaktioner. Jag säger inte att den sortens reaktioner alltid är bra, de kanske aldrig är bra, men det är en följd av det.
Vuxna politiker som Ekeroth och Karlsson kan alltså
inte värja sig från vad exempelvis DN skriver om in-
vandringen så därför måste de skymfa en 15-åring
i puberteten.
De har inget eget ansvar i denna mobbing utan de är
egentligen offren då gammalmedia ljuger om flyktingar
och deras ålder.
Jag baxnar.
Image result for sd och rasism

2016-10-30
20:57:05

jag baxnar
När jag lyssnar på dokumentären om Lewinskyaffären i P3 slås
jag av hyckleriet.
Clinton uppmärksammas inte för att leda världens enda supermakt
i krig där tusentals oskyldiga dödas eller lider under förtryck i de
stater som denna supermakt håller under armarna.
Clinton uppmärksammas inte för att miljoner hålls i fattigdom eller
där de fattiga utnyttjas i fängelser som obetalda lönearbetare.
Clinton uppmärksammas inte för den strukturella rasism som USA
helt uppenbart inte kan befria sig ifrån.
Nej den skandal som leder till att till slut ställs inför riksrätt är något
helt annat. Två amerikanska presidenter har ställts inför riksrätt och
förutom Clinton var det Andrew Johnson 1868, denne anklagades
för att överskridit sina befogenheter. Bägge frikändes. Richard Nix-
on valde att avgå innan han skulle ställas inför denna riksrätt.
Vad var det då Clinton egentligen gjorde?
Han hade sex med en praktikant!
Riksrätten kom dock av att han ljög om att han hade sex med denna
praktikant.
Image result for impeachment
Jämför med lögnen om att Irak hade massförstörelsevapen och att
man därför var tvungen att starta krig. Ett krig som kostat hundratus-
entals liv och underblåst det permanenta kriget och inte minst skapat
Daesh.
Men sex och lögner är viktigare i hyckleriets USA.
Hela historien är pinsam. Ännu mer pinsamt är den uppmärksamhet
det fick. Under två år dominerade detta hela media utbudet inte bara
i USA utan i större delar av världen. .I USA hade man dygnet runt be-
vakning i flera stora TV-kanaler.
Mest pinsam är Bill Clinton som påstod att han inte hade sex med Mona
Lewinsky då hon sög av honom och då han inte penetrerade henne hade
de inte sex enligt Clinton. Det påminner om de fångar i fängelset som knull-
ar andra i röven och menar att de inte är homosexuella för de stoppar in
den i röven. Den som tar emot kuken är enligt denna definition den som är
homosexuell. Man kan ju tydligt se att makt skapar denna definition.
Som vanligt i dessa historier klarar sig mannen med makt och kan fortsätta
göra skit resten av sina liv medans offret skandaliseras och får sina liv för-
störda.
Image result for impeachment
 

2016-10-30
12:39:23

den otäcka musiken
På 70-talet när jag var en del av den maoistiska vänstern
startades en linje i denna rörelse om att rockmusiken var
imperialistisk. Man skulle lyssna på folkmusik och, ja nästan
bara folkmusik. Då man i Kina lyssnade på opera var det
också ok till skillnad från KPML(r) som ansåg att opera var
överklassens musik.
Det finns en underbar debatt i Clarte då det begav sig där man
diskuterar detta och det där refereras till en diskussion man haft
där en äldre arbetare rest sig och menat att Lill-Babs och annan
dansbandsmusik var folkets musik.
Nåväl musiken är stark och överlevde utan större problem detta
angrepp.
Idag är det SD som går ut och vill, om de kommer till makten, för-
bjuda våldsförhärligande musik och då i synnerhet hip-hopen.
man kan fråga sig hur det går med Ebba gröns gamla slagdängor
Beväpna er och Staten och Kapitalet?
Image result for beväpna er

2016-10-30
12:32:03

Förkrigstid?
Jan Myrdal var huvudfigur på 80-talet om att skriva om att
vi befann oss i förkrigstid och att Sovjet utgjorde den stora
faran för världen i allmänhet och Sverige i synnerhet. då
handlade det om att bygga upp fronter mot detta komman-
de krig. Alla de som var emot Sovjet oavsett vad de stod
för övrigt skulle anses som bundsförvanter.
Nu anser Myrdal att vi åter befinner oss i förkrigstid . Nu är
det USA som är huvudfienden och som vi måste bilda front
emot och avsett övrig agenda är kampen mot USA överskugg-
ande.
 Men när det gäller vem som tjänar som språkrör för Förenta
staternas krigsförberedelser i landet så är det Dagens Nyheter
och inte Nya Tider.
Myrdal publicerar sig i Nya Tider och det må så vara men det
som oroar är att han köper deras syn på tiggare och flyktingar
och tycker att de som kämpar för sexuellt lika berättigande flöj-
tar med munnen.
Jag undrar var gränser går.
Svenska Motståndsrörelsen är lite mer militanta än Nya Tider
men i stort har de samma agenda, egentligen är det bara anti-
semitismen som skiljer dem åt. År nazister också bundsförvan-
ter i kampen mot den amerikanska imperialismen?
Myrdal skriver om "folket" som en storhet som man slaviskt skall
följa. Men "folket" kan gå fel. "Folket" stödde Hitler och Mussolini
när det begav sig.
Historiskt när det byggts upp folkfronter har dessa haft grunder
att stå på och mig veterligen har fascister och semifascister inte
ingått i dessa folkfronter.
I ett längre perspektiv efter någon form av krig och där folkfronten
har haft en betydande del av dessa fascister med som bärande
kraft och det nya landet skall byggas, hur skulle det se ut?
 

2016-10-29
03:39:42

Var går gränsen?
Mikael Nyberg skriver bra om Myrdal i Fria Tider.
Myrdal anser att rasism inte är ett så stort problem
och därför kan han skriva i Fria Tider.
När Myrdal och Lindgren skriver här andas de inte
om den rasism som tidningen allt som oftast ger uttryck
för.
De vill ha fram den större frågan om kampen mot USA.
Men om man bygger en enhetsfront med det tankegod-
set kan man ju också bjuda in helt öppna nazister som
Svenska Motståndsrörelsen.
Någonstans måste man ju ha en gräns i sin kamp mot en
fiende. Fiendens fiende är inte alltid en vän.

2016-10-28
15:01:22

orostider
Gellert Tamas slår till igen. Nu med boken Det svenska hatet.
Den handlar om Sverige idag och det hat som breder ut sig.Ett
hat som i många fall göder mer hat. Islamister versus fascister
för att ta ett exempel.
Fascister hatar islamister som i sin tur tar det hatet som förevänd-
ning att skapa eget hat.
I politiska vakuum uppstår alltid något annat. Där inte vänster
finns för att organisera motstånd tar andra krafter över.
Image result for det svenska hatet
Image result for lasermannen bok
Image result for de apatiska
 

2016-10-27
13:38:41

Fiktionen som förvärrar verkligheten
De senaste årens propaganda från i första hand en massa
sejter på högerkanten har gjort att många människor fått en
världsbild som inte hänger ihop med den verklighet vi har.
Alltför många människor gör idag en direkt koppling mellan
begångna brott och etnicitet. De läser om en våldtäkt och
direkt gör de koppling till invandrare. I många av dessa med
vanföreställningar har det gått så långt att dikotomin mellan
icke-svensk och svensk är total, alltså mörka begår brott och
svenskar begår inte brott. Då är det självklart att lösningen
på alla problem är att söka radera orsaken till brotten och då
vill man utvisa alternativt på annat sätt få bort icke-svensken.
Det kan ju tyckas korkat men är en verklighet vi idag har att
förhålla oss till. Tyskland på 30-talet hade judarna och icke-
arier att skuldbelägga medans tysken ansågs var av naturen
god och redig. De slutade med massavrättningar på industriellt
vis och 12 miljoner döda i läger.
Fiktionen finns idag nästan som bror till sanningen.
När sedan etablerade medier så gott om dagligen har som för-
sta nyhet som handlar om brott och terrorism blir det svårt att
hävda att kriminaliteten minskar vilket är sanningen.
Marx skrev om falskt medvetande. Det ovan är i högsta grad
detta.
Vänstern brukar emellanåt tillskriva det etablerade samhället
som planläggare av detta falska medvetande. Jag tror inte det
finns en sådan plan. Det falska medvetandet produceras för
att överheten tror på vad de gör. De är ärliga med att de tror
att det är individer och tankar som ger oss samhället och hist-
orien. De tror intelligens, intellektualitet och inte minst moral
är det som skapar samhällen. Det materiella är sekundärt i
deras tankevärld.
Men i modern tid har vi inte sett en sådan parallellvärldsutveckling
som sker idag.
Alla verkar förhålla sig mer till fiktionen än till verkligheten.
Tyskland kunde i verkligheten avrätta 12 miljoner i koncentrations-
läger. Man kunde få människor att öga mot öga göra detta mot
andra.
vad händer då om du bara behöver slå på ditt tangent bort för
att döda några miljoner. Hur mycket lättare har vi inte att göra folk
illa men tangenter än i det verkliga liven , i verkliga möten.

2016-10-26
16:00:12

Kommer kriget nu
Jag är uppväxt  i en efterkrigstid då alla var överens om att
det aldrig mer skulle tillåtas några världskrig. Ändå var och är
krigen permanenta. USA släppte under åren 70-75 mer bom-
ber över Kambodja än vad som fälldes under hela Andra
Världskriget. I Vietnam dog 4 miljoner människor i kriget mot
USA. I Afrika rådde krig lite varstans med Sydafrika, stött av
väst och deras bolag, som motor.
Det var ett krig mellan de som ägde och de som ville ha sin
frihet.
Image result for andra världskriget
Ett tvång på fred då hade inneburit ett status quo i diktatur.
När man då, i alla fall i vissa vänsterkretsar, pratade om hur
Andra Världskriget startades upp så menade man att de sto-
ra staterna inte såg vad som kunde ses av alla. Tyskland rus-
tade för krig men pratade om fred. I vissa kretsar sa man då
att vänster också var blind. Då var England och Frankrike de
två supermakterna och Tyskland uppkomlingen, alltså skulle
fronten riktas mot de två stora.
Under 70-talet rick den maoistiska analysen fotfäste i vissa del-
ar av vänstern. Sovjet var den stora faran. USA var visserligen
den stora supermakten, men Sovjet rustade för krig men pratade
om fred. Det fick till konsekvens att man inte skulle stödja vissa
frihetssträvanden i världen då dessa stöddes av Sovjet.
Sovjet imploderade och kvar hade vi en enda stor supermakt.
Sovjet visade sig vara papperstigern inte USA.
Så idag skall vi åter samlas mot USA och få kan väl invända mot
det. USA har ju sedan Sovjet försvann infört det permanenta kri-
get. krig och kriser är ju supermaktens livsluft. Som världspolis
kan man då hävda sin rätt att lägga sig i överallt och dessutom
hålla det militär-industriella komplexet, som Ike varnade för red-
an på 50-talet, igång och vid gott mod.
Image result for military industrial complex eisenhower
Det oroande är att de som kan bekämpa denna supermakt lutar
sig mot Ryssland. Det är ju som om på 30-talet luta sig mot Tysk-
land i kamp mot de stora kolonialmakterna  England och Frankrike.
En lien parentes här är att läsa hur Myrdal hyllar DDR och hur Ste-
fan Lindgren totalt omvärderar ockupationerna av Ungern -56 och
Tjeckoslovakien -68 och hur den senare använder den av Per Ahl-
mark omhuldade dödsofferideologen Rummel som ett slags bevis.
Under den senaste månaden har jag flera gånger fått frågan från
unga människor om jag tror det kommer ett Tredje Världskrig. Det
är en större oro än jag någonsin upplevt. När rädslan sprider sig
skall man akta sig noga. Fear itself är en kanariefågel som när den
börjar kippa efter andan borde få oss att verkligen stämma i bäcken.
Men, i princip har vi haft ett permanent världskrig sedan Andra Världs-
kriget. Det enda är att vi haft den på europeisk mark, om man bortser
från upplösningen av Jugoslavien. många av de flyktingar som tar sig
till Europa är ju  det tydligaste tecknet på det.
Image result for alla folks frihet hela världens fred
 

2016-10-24
01:11:06

hur är det möjligt?
Tränare skallar domare och detta inför barn under
en cup. Jag har läst och sett det förut men det som
är särskilt graverande denna gång är att det är en
elitklubb Hammarby som är den aktiva parten.
Åkersberga som är arrangerande klubb skriver:
Idag skedde en allvarlig incident under vår cup. Incidenten skedde i samband med matchen mellan Hammarby och Gais. Efter dialog med deltagande lag, matchvärd samt åskådare har vi följande bild. En Hammarbyledare skriker något till domaren när matchen är avslutad varpå domaren går fram till ledaren. De fortsätter skrika åt varandra varpå ledaren skallar domaren. Därpå utbryter slagsmål. Övriga ledare, matchvärd samt föräldrar rusar dit för att bryta bråket. Tyvärr även två Hammarbyföräldrar som istället ger sig på domaren. Slagsmålet slutar med att en av dessa ramlar och bryter benet. Hur föräldern bryter benet är ovisst."
 
Det handlar om Hammarby P05 Akademi och sin vana
trogen möter de äldre lag. I detta fall GAIS P04.
Hammarby har arvoderade och utbildade ledare.
För den som tycker att man inte skall utse segrare har
här nu kommit ett argument som heter duga.
Om Hammarby hade funnits i Göteborg hade de dock
kunnat räknat med omfattande stöd från kommunen.
Få klubbar i det här landet har en bättre och mer dokumen-
terad värdegrundsplan än Hammarby.
Varje år utger man ett värdegrundspris.
Detta året lär ju inte ledare i p05 få det i alla fall.
 Tragiskt är det men tyvärr inte ovanligt.
Förbundet måste införa tydliga regler om att det får vara
stopp för ledare som gapar på domare, stopp för föräldrar
som hetsar vid sidan av planen. Det enda som hjälper är
att stänga av dylika ledare och uppmana klubbar att stänga
av gapiga och kränkande föräldrar.

2016-10-24
00:21:54

Gör Löfven rätt
En del konstig kritik ställs mot Löfvens besök till Saudiarabien.
Man kan kritisera en stat utan att för den sakens skull bojkotta.
Samtal och dialog kan ändra på sakernas tillstånd.
När Sovjet ockuperade Tjeckoslovakien 1968 kallade Palme
den nya lydregimen i Prag för "diktaturens kreatur". Han visste
att Moskva styrde Prag. han kritiserade Sovjet hårt.
Men 1969 åkte han på officiellt besök till Moskva för han och
regeringen ansåg att det var viktigt att hålla dialogen öppen.
Willy Brandt blev hårt kritiserad i Västtyskland när han i slutet av
60-talet öppnade upp relationerna med DDR. Ostpolitiken inne-
bar att några kunde besöka sina släktingar över gränserna och
för detta försåg Västtyskland DDR med varor.
Denna mjuka linje fick Brandt hård kritik för och i mitten av 70-talet
när det visade sig att en av hans närmaste män var STASI-agent
var hans politiska karriär över.
Men Brandt öppnade en dörr så att de som bodde i DDR kunde få
insyn i hur det var i väst. För den som reste i öst under 80-talet vet
att med dollar kunde man få bra med inhemsk valuta och jeans, port-
följer , klockor och annat som inte fanns i öst kunde säljas med god
avans.
Systemet bröts ner underifrån när öst inte kunde ge sina medborgare
vad man hade i väst. Brandt öppnade upp dörren så att de kunde se
detta.
Image result for brandt ostpolitik kritik

2016-10-24
00:08:22

Fel mot SD
Det spelar ingen roll hur mycket dumt SD gör och säger,
de som är med dem är i många fall ännu värre än de som
företräder partiet. Den underliggande rasism som alltid funn-
its bland folk i detta land har nu tillåtits att bli officiell och
då den inte är förnuftsbaserad hjälper inte information.
Därför blir det kontraproduktivt att som i Lördagsintervjun i
P1 rada upp exempel på  antisemiter och nazister inom part-
iet. De egna inom SD bryr sig inte om det. Åkesson kan bara
sitta och glida undan och säga suckande att etablissemanget
bara förföljer SD och de flesta av dem som är nära SD håller
med.
Det går helt enkelt inte att komma åt dem med politik.
Lika lite som man kan resonera med en nazist kan man reso-
nera med SD. Det är bortom samtalet och förnuftets möjlighet
att komma igenom hatet och ignoransens skal.
Inte ens när Kent Ekeroth hänger ut en 15-åring kommer det
att drabba honom. De flesta tycker att han har rätt. Ett barn
med skägg skall hängas ut. Jag har en gammal barndomskom-
pis som hade fullt skäggväxt som 13-åring och han är och var
helt igenom svensk. Hur hade han upplevt det att vara 13-åring
idag?
Nej, skit i SD. För vänstern handlar det om att samlas och organi-
seras kring ren klasspolitik. de gamla hederliga metoderna som
strejk och demonstration måste dammas av. Ingen klass i historien
har fått något av de övre klasserna. De har alltid fått kämpat sig
till både rättigheter och bättre ekonomi.
Det gäller i högsta grad idag.
SD är bara en borgerlighet uppvriden i extas.
 

2016-10-19
02:50:13

Normkritik är inte vänster
Malcolm Kyeyune skriver om identitetspolitik i
Aftonbladet.
Det är uppenbart att ett verk i stil med den berömda antikrigsromanen Johnny var en ung soldat aldrig skulle ha skrivits i en värld som accepterade att empati med andra människors situationer var samma sak som förtryck och stöld. Dalton Trumbo var inte själv förlamad och hade inte själv varit ute i krig.
 
Överför jag det till min verklighet kan jag som
medelålders vit man som om jag har någon
sexualitet är hetero och etnisk svensk och
till det ateist, inte arbeta och förstå mina
spelare som i huvudsak är olika mig till hud-
färg och som ofta är födda i andra länder ell-
er har föräldrar som är det. Till detta kan lägg-
as att de flesta är muslimer och många är krist-
na.
För identitetstänkaren en helt omöjlig ekvation.
För mig helt naturlig.
Vi delar nämligen en sak,
Klass.

2016-10-18
23:49:06

Paradoxer
Abortmotståndare som är med i rörelser som kallar sig
Pro-life är oftast för dödstraff.
Djurrättsaktivister som är emot att döda och eller äta djur
är oftast för abort.
De svenska maoisterna på 70-talet var de som hårdast
drev på om de borgerliga fri- och rättigheterna och då i
synnerhet yttrandefriheten. Å andra sidan hyllade man
Kina och Albanien som avskaffat samma rättigheter och
där man kunde bli avrättad för sina åsikters skull.
När jag för några år sedan pratade med flera kvinnor om
att jag var asexuell(det var innan jag förstod att jag var
autosexuell) möttes jag var oförstående blickar. Det blev
diskussioner som oftast slutade med att de förklarade att
jag nog var bög och att det var helt ok. Det var alltså ett
värre hot att inte ha någon sexualitet än att  ha sexualitet 
för bara män.
En vän som för många år sedan reste på den iranska lands-
bygden lärde sig att det inte var någon ide att förklara att han
var ateist. Då möttes han av fientlighet. Han sa därför att han
var kristen och det var inga problem.

2016-10-17
10:13:19

Rasande bra reportage
Niklas Orrenius har kommit ut med en reportagebok som
heter Skotten i Köpenhamn. Det sammanhållande temat
är Lars Vilks. Orrenius följer honom över tid, diskuterar med
honom och skildrar den verklighet som förändras runt honom.
Det är i sak en lika viktig bok som Lasermannen av Tamas
eller raskrigaren av Mattias Gardell.
Orrenius och de andra två böckerna beskriver Sverige i för-
ändring. Den blåbruna sörja som håller på att dränka alla de
landvinningar som gjordes av folket under 1900-talet.
SD är motorn i detta. De har manövrerat sig fram i det sterila
politiska landskap som uppstått när Socialdemokratin blivit ett
borgerligt parti och Vänsterpartiet inte kunnat fylla det tomrum
som uppstått efter abdikationen.
Image result for orrenius skotten
I detta landskap målar Vilks en rondellhund. En ganska tafflig
teckning utan större djup eller skärpa. Han kunde inte ens i
sin vildaste fantasi tro att den skulle bli en världssnackis.
Intressant är att den till en början inte väcker uppståndelse. Det
är först när den får spridning som det hettar till.
Det Orrenius skildrar är att två ytterligheter fångar upp rondell-
hunden. Dels SD och den fascistiska svansen och dels islamit-
erna. Det man kan fundera på är alla som befinner sig mellan
dessa ytterligheter.
Boken ställer frågan: Har inte Vilks rätt att måla vad han vill utan
att han skall hotas till livet? Och skall inte alla vänner av yttrande-
frihet ställa sig bakom Vilks rätt när han mordhotas?
För många svävar nämligen på detta när det kommer till kritan. Man
backar att bjuda in Vilks för att man är rädd för de protester som komm-
er med honom vart han än går. Åter andra tvekar därför att de tycker
att Vilks umgås med fel människor.
I detta glider Vilks omkring och lämnar svävande svar om han stödjer
den blåbruna sörjan eller inte. Allt är en del av hans konstverk, säger
han.
Vilks och SD delar en postmodern syn på verkligheten.
Sanningen är inte viktig. Berättelsen är viktig.
Image result for lasermannen raskrigaren
 
Image result for lasermannen raskrigaren
 
 
 

2016-10-17
09:51:13

Skönt är att skita i meterdjup snö
När jag läste Jussi Adler-Olsens Marcoeffekten kände jag olust.
Jag tänkte att Olsen fabulerade lite väl vilt och att han underblås-
te antiziganistiska strömningar. Boken handlar om en pojke som
försöker att fly ett romsk gäng vilka utnyttjar andra för att tigga.
Gänget letar upp unga och handikappade och låter dessa tigga
runt om i Europa. pengarna som tiggs in går oavkortat till gänget.
Image result for marcoeffekten
Så ser jag Uppdrag Granskning 6/10. Det handlar om ett romsk
gäng som utnyttjar fattiga bulgarer för att tigga i Sverige. Flera
har handikapp och det utnyttjas hänsynslöst. Varje krona de
tigger in går oavkortat till bossarna, vilka är en romsk släkt.
Tyvärr är det väl så att istället för att få en debatt om hur vidrigt
det är med människohandel kommer det mesta att handla om
romer i sig.
Istället för att få en debatt om hur vi skall hjälpa och ta om de ut-
satta kommer det meta att handla om hur vi skall utvisa både för-
övare och offer.
Sverige är inget bra land 2016.
Image result for tiggeri

2016-10-15
23:47:00

De fyras gäng
När alla små vänstergrupper på 60-talet skulle
förklara sin litenhet drog man skrönan om att
sju personer startade Kina Kommunistiska Parti
i en liten källare i Shanghai 1896. Liten kunde bli
stor.
När jag läser om SD tänker jag på de fyra studen-
terna i Lund som fick en ide om att starta en natio-
nalistiskt parti. Åkesson, Jomshof, Söder och karl-
sson. De manövrerade sig in i SD och manövrera-
de ut personer som inte skulle driva utvecklingen
framåt. De fortsätter med det.
Frågan är bara vad som är deras agenda. Vad finns
i botten av denna dy?
Ibland kommer det ju fram sådant som de inte vill
skall fram. Söder har ju flöjtat för mycket. Hans nazi-
referenser är otvivelaktiga. Men han kickas inte. Vet
han saker som han måste vara tyst om och därför
kan han inte kickas. Och hur kan Ekeroth vara kvar?
Fan vet. Om det nu är så att de är helt transparenta
gör ju inte det saken bättre.
De fyra visste ju att i Sverige finns en slags folklig ras-
sim, eller rättare en rädsla för det okända eller de o-
kända. Det går att utnyttja ,och som de har gjort det,
men i en början var nazismen tvunget att skuggas.
Svenska folket gillar inte nazism.
Men frågan är om inte SD öppnat upp bakdörren. Idag
blir det mer accepterat att kollektivt döma muslimer och
romer för att inte prata om araber och nordafrikaner.
ännu kan man inte öppet säga negrer eller fullt ut odla
antisemitism.
Men som sagt när bakdörren öppnats har man släppt in
högerterrorister som Svenska Motståndsrörelsen som tar
mer plats. De trivs i den dy som SD skapar.
Historien visar att organisationer kan växa snabbt.
Idag relaterar vi nästan all politisk diskussion till denna dy.
När man befinner sig i dyn spelar argumenten ingen roll.
Ju mer det etablerade hoppar på SD ju mer växer de.
Man måste upp ur dyn om det skall komma åt dem.
Man måste diskutera är vad man själv vill och när man
en överenskommelse måste man organisera för att genom-
driva.
Vem gör det idag?
Inte något av de partier som finns i riksdagen.
SD gör just detta.
SMR agerar i det fördolda och gör också detta.

2016-10-15
23:41:45

Inte så roligt
Igår kväll när jag handlade på Netto och var bland de
sista kunderna stod en liten kille, 9 år, vid ingången.
Han kände igen mig från fotbollen och direkt frågade
han mig om clowner. Han var skärrad. Jag sa till honom
att han inte behövde oroa sig. Det hjälpte inte särskilt
mycket. Han säg clowner bakom varje hörn. Jag för-
stod att han var riktigt rädd. När jag frågade honom om
han ville göra mig sällskap hem sken han upp. Jag fråg-
ade var han bodde och det var inte långt ifrån mig. Vi
pratade lite på vägen och detta med clowner hade satt
sig djupt i honom. När vi kom fram till hans ingång rus-
ade han in.
Jag tänkte på när jag var barn. Vinjetten till Mosebackes
monarki var ett avsnitt av den gamla stumfilmen Dr Jekyll&
Mr Hyde. Vuxna tycket det var jätteroligt. Jag var skräck-
slagen. jag hade svårt att somna in på kvällarna för jag
såg den hoppande galningen i hallen och inbillade mig
att han skulle komma och ta mig.
Image result for det king

2016-10-14
13:34:24

varat bestämmer tänkandet?
I en artikel kan man läsa om vilka skolor som
tar emot nyanlända barn.
Här är de sexton skolor som tar emot flest av
dessa elever:
Bergsjöskolan 7-9   Sjumilaskolan A   Sjumilaskolan B   Frölundaskolan F-6   Utmarksskolan   Frölundaskolan 7-9   Sandeklevsskolan 2   Hjällboskolan 6-9   Ryaskolan 4-9   Bergsjöskolan F-6   Glöstorpsskolan 7-9   Tynneredsskolan   Lövgärdesskolan 4-9   Gårdstensskolan 4-9   Eriksboskolan F-6   Nytorpsskolan 4-9
 
Alla skolor finns i det som kan kallas förortsområden.
Det är alltså skolor som redan innan har problem med
"svaga" elever.
Man kan fråga sig hur samhället tänker.
Man sätter nyanlända i redan socialt drabbade områden.
En misslyckad integration permanentas och görs
ännu sämre.
 
De som klagar över dessa nyanlända finns sällan eller
aldrig i områden där dessa skolor finns belägna.
Det påminner om den större diskussionen om invandrare
och islamisering.
De som är kritiska bor inte i förorten och träffar sällan eller
aldrig invandrare.
Ännu mindre kan de träffa islamister. Inte ens jag som bor i
ett invandrarområde träffar islamister.
 
Så hur mycket jag än vill bekämpa islamister är det svårt
då jag aldrig träffar någon.
 
Islamafobin påminner på så sätt i hög grad om andra his-
toriska aktioner där man hetsat mot grupper och blundat för
den större bilden. Judarna i Tyskland eller de svarta i USA
för att ta två exempel.

2016-10-10
00:27:17

Klass
I söndagsintervjun i P1 pratar Göran Greider om klass.
Han menar att man skall prata om det och att det är
grunden i en kritisk hållning.
Jag tänker på den vänster som jag tillhörde under 70- och
80-tal där man pratade om klasstillhörighet, klassbakgrund
och framför allt klasståndpunkt.
I Norge menade man att de intellektuella och medelklassen
inte var att lita på. För att kunna arbeta för revolutionen var
man tvungen att dela arbetarklassens villkor, Många från
medelklass fick snällt börja arbeta inom industrin. Det gick
sådär.
Inom maoistiska rörelsen i Sverige slog inte den tanken rot.
Här var de flesta medelklass.
Frågan är om det var därför det gick åt skogen eller om det
var rörelsen och tankegodset i sig som avgjorde.
Tror det senare.
Men vad man kan se under senare år är att de intellektuella
må vara vänster men det är inte en del av folket. De senare
anses inte upplysta och lämnas därför.
Det har gjort att Sverigedemokraterna i princip fått en hel
klass att rekrytera utan något motstånd.
Greider menar att trots att han idag lönemässigt tillhör en övre
medelklass är han för och med arbetarklassen i sitt arbete och
sina tankar.
Man kan ju då undra varför han är så omhuldad.
Om han nu brann och skapade oreda skulle han då inte istället
vara impopulär?
 
 

2016-10-09
20:43:35

Livet
I senaste avsnittet av Helgmålsringning pratar en präst
från Tanzania om livet och Gud. Hon säger att vi inte kan
göra något utan att tacka Gud. Oavsett vad vi gör eller inte
gör så avgör Gud. Det innebär en determinism som i grun-
den bara kräver en enda sak av oss människor, vi måste
tro på Gud.
Jag ogillar determinism avsett hur den ser ut.
Den religiösa är och alltid varit obehaglig.
Men det finns fler som predikar determinism.
Många strukturalister gör det.
Strukturen bestämmer oavsett vad du gör inom den strukturen.
En del av vänstern bekände, eller bekänner, sig till denna
determinism.
Revolution kommer för att den kommer.
Kommunismen kommer för att den kommer.
Jag är inte med. Det är människor och deras handlingar som
bestämmer utvecklingen. Mer deras fötter än deras tankar.
Det finns andra som menar att social utsatthet förklarar kriminalitet
och ändå den förkrossande majoriteten av de socialt utsatta begår
inte brott.
Biologister förklarar brott med vilken uppsättning gener vi har.
På många håll vill man fängsla vår frihet med determinism.
Från olika håll.
 

2016-10-09
20:26:05

Rosengård
I dokumentären i P3 om Rosengårdskravallerna får vi följa
röster som försöker att beskriva varför det exploderade. En
av orsakerna sägs vara förslumningen av  området där bl a
kackerlackor blivit vanliga. Från en annan sida i den politiska
floran anser man att det är den ökande islamiseringen.
Idag sände också P1 en dokumentär om Rosengård. Den hand-
lar om 2016 och om Victoria Park som tagit över ett stort antal
lägenheter och renoverat dessa. Företaget har också tagit
kamp för att få ordning på området. Man vill ha bort den öppna
narkotikaförsäljningen och ställer större krav på allmän ordning.
Till det kommer att lägenheterna blivit dyrare.
Några i området gillar inte detta och det utmynnar i att företagets
Bobutik utsätts för ett bombattentat.
De skyldiga grips och då vräker företaget familjerna till de ungdomar
som gjort attentatet.  Det blir oroligheter.
Det är åtta år mellan händelserna.
Det man kan se att är att i bägge fallen är det unga män som agerar.
De är kriminella. De är få.
Problemet då som nu är att det civila samhället är så svagt.
Förra seklet fanns en större konsensus om vad som var rätt och fel
och det lämnades inte utrymme till unga gäng att härja hur mycket
som helst. Idag vill man lämna det polis och när polisen agerar kriti-
serar man samma polis,
 

2016-10-06
00:53:09

Där identitetspolitiken går fel
Man kan tycka att det borde vara självklart att alla
flickor skulle ha tillgång till att spela fotboll.
Det är lika självklart att killar har i de flesta fall före-
träde jämfört med tjejer.
Det är könsaspekten.
Men om man lägger till klassaspekten visar det sig
att de övre klassernas pojkar idrottar mest, följt av
de övre klassernas flickor som idrottar lite mer än
underklassens pojkar och sist kommer underklass-
ens flickor där bara vara tionde flicka idrottar.
Bilden blir här lite otydlig.
Underklassens flickor är alltså de mest utsatta.
De får ingen hjälp från samhället i stort.
De får ingen hjälp av idrottsklubbar.
De får inget stöd hemifrån.
Sällan eller aldrig har väl en kamp för både kön och klass
varit så tydlig.

2016-10-06
00:46:00

Var hittar man alla kommunister?
Mattias Bred skriver ledare i GP och nu senast skriver han
om att vänstern är tyst om de senaste terrorbombningarna
i Syrien. Det finner jag märkligt. Vänsterpartiet har varit tyd-
liga i hur de står i Syrienfrågan och det är närmast löjligt att
göra dem till Putinkramare.
Den enda vänster som försvarar Putin är väl några få gamla
SKP-are som ser USA som huvudfienden och allt som är emot
denna huvudfienden är vänner.
Men de är ju några få.
De är ingen vänster.
Men här finns en borgerlig strategi. Alla som är emot det stora
liberala är kommunister. Man hoppas på en guilt by association.
En annan som alltid använder denna strategi är Marcus Birro.
Han säger sig vara förföljd av just kommunister. Alla som är emot
Birro är då per definition kommunister.
Det hade varit ett upplägg för diskussion om det i det befintliga
debatten fanns kommunister som angrep Birro, men de finns ju
inte. Det är ju hjärnspöken.
Detta vet Birro och Bred vet att det inte finns den vänster han an-
griper så frågan är då: vad är de ute efter?
Om man använder hjärnspöken som verkliga har man minst sagt
en dunkel agenda:
Hade han sagt något liknande idag hade han blivit avrättad i omgångar,
givetvis först och främst på Aftonbladets kultursida, alla kommunisters
dödsskvadron......
 
"Varje gång jag skriver om muslimsk terrorism blir jag mordhotad. Vad
säger det om sakernas tillstånd? Det är ofta kommunister som hotar."
 
Marcus Birro skriver att hans enda brott är att han varit "naiv nog att
tro på yttrandefriheten, på kommunisterna och den äckligt självbelåtna
medelklassens snack om hur mycket de älskar olika".
 
Alla dessa stängda ansikten. Alla dessa skäggiga män med håret draget i tofs.
Alla dessa bakfulla reklamare i sina sandaler. Alla spottloskor bakom min rygg.
Alla kommunister i gummistövlar som säger sig värna de svaga  och säger sig
"älska olika"
 
Vi som visar oss sårbara vinner folkets kärlek men möter elitens förakt. Vi som in-
sett att botten i mig också är botten i dig blir jagade av kommunister, feminister
och andra självutnämnda påvar tills vi inte orkar stå upp längre.
 
Birro har en närmast paranoid inställning till kommunister
som han tycks se överallt. det påminner om Mccarthy i det
amerikanska 50-talet som såg kommunister i varje hörn.
Birro har samma agenda som McCarthy. De vet att det
knappt finns några kommunister men att folk kniper igen
om de blir anklagade för att vara det.
 
 
 
 

2016-10-05
11:10:51

vem är nazist
I OBS i P1 pratar Aase Berg om Hitlerier. Hon
pratar om vem som är nazist och frågan om var-
för engagemanget ökar för denna som alla en
gång trodde döda ideologi lägger hon ut.
Vad styr allt detta hat?
För hat är det. Hat mot de som ligger.
Det är det märkliga. Man hatar invandrare, bögar
och olika former av egensinniga tänkare. Man ställ-
er dessa mot kvinnor(vita), barn(vita, och gamla(vi-
ta). För när det gäller hatet mot invandrare spelar
det ingen roll om dessa invandrare är kvinnor, barn,
gamla eller sjuka. De ser dem som parasiter som
skall bort.
Om detta förakt har Harald Ofstad skrivit.
Image result for vårt förakt för svaghet
 
Vad är då nazisterna för slags människor?
Berg säger att de i huvudsak är män. Hon jämför med
män som går till prostituerade. De kommer från alla klass-
er och de försvarar sitt handlande med att det är så skönt
att slippa känslor.
Bland det bästa som skrivits om nazistiska män i modern tid
är Michael Schmidts The New Reich. Schmidt var undercover
under några år med tyska nazister. Han var tvungen att avsluta
projektet i förtid då han blev för god vän med de tyska nazister-
na. Han tillskrev dem som goda vänner med hög moral. De var
en slags människa utåt och en helt annan inåt.
Image result for michael schmidt the new reich

2016-10-04
16:01:00

Om TV
Jag har under senare år haft Cmore för jag ville
ha tillgång till film och serier. Idag ser jag nästan
aldrig på Cmore. De intressanta serierna är för få
och filmerna är sällan särskilt bra eller väcker ny-
fikenhet.
Hade Netflix under en månad och toktittade på de
serier som var intressant. Nu finns inget av intresse
kvar. Vill inte ens ha Netflix.
TV3 till TV12 är så uselt att det inte finns något att
se. Underhållningsmörja som är intellektuellt diskri-
minerande.
Image result for neil postman underhållning till döds
Så kvar finns SvT.
Där finns Kunskapskanalen.
Där finns filmer som man inte hittar i andra kanaler
ofta från länder som sällan eller aldrig får utrymme
i andra kanaler.
Där finns fr a bra serier.
Follow the Money, Happy Valley, Billions och den ut-
märkta isländska Fångade.
Så jag hamnar tillbaka på ruta ett.
Jag klarar mig utmärkt med SvT.
Det är en befrielse att slippa hjärntvättas av reklam.
 

2016-10-04
15:25:17

Vem begår hatbrott?
En vänsterpartist i Landskona får en bomb inslängd i sitt
brevinkast. När polisen skall utreda detta utesluter de hat-
bott med motiveringen:
 ”Han är inte Sverigedemokrat eller högerextrem utan Vänsterpartist,
det talar emot att det skulle vara politiskt motiverat. Han är ingen spek-
takulär politiker, han är inte vild i sina uttalanden”.
 
Det verkar som om polisen skulle behöva en historielektion
i hur fascistiskt och nazistiskt våld yttrar sig.

2016-10-03
23:56:13

Om det särpräglade med det kulturella ursprunget
De som hävdar att vi skall ta hänsyn till det kulturella ursprunget
fiskar i samma vatten som de som hävdar att generna styr vårat
handlande.
Om man kommer från en patriarkal kultur kan det inte vara ett för-
svar för att man exempelvis i Sverige motarbetar kvinnans rättmät-
iga jämlikhet. Man får helt enkelt ändra sig.
Image result for hinterland
Jag tänker på detta efter att sett den walesiska serien Hinterland.
Den påminner i hög grad om serien Shetland. Det är isolerade
miljöer där människor i större utsträckning lever nära en tuff nat-
ur som man inte kan göra någonting åt utan bara kan anpassa sig
och söka leva med de förutsättningar som finns.
Image result for shetland
Eller varför inte Peter Mays trilogi om livet på de Yttre Hebriderna.
När man tittar eller läser om dessa isolerade miljöer är det inga
problem att förstå människorna som skildras. Så stor är inte skill-
naderna på oss jorden över att man skall behöva förklara märkl-
iga beteenden med vare sig kultur eller gener.
Image result for svarta huset may
Det blir snarare problem när man skall urskulda hedersmoral, reli-
giös fanatism eller kvinnoförtryck med kulturella analyser.
Vi har alltid ett val.
Vi är inte våra gener, vår kultur eller ens vår diagnos.
Vi kan ställa oss över det.
Om inte, vad skall vi då leva för?
 

2016-10-03
19:24:22

Vandringsmyt?
I gårdagens Filosofiska rummet berättar Alice Teodorescu
något som jag är ganska övertygad om är en vandringsmyt.
Hon berättar om sin tid som lärarvikarie i de östra stadsdel-
arna i Göteborg. Hon råkar ut för en ung kille som puttar till
henne. När hon då tillrättavisar honom svara han: jag behöver
inte lyssna till dig för du är kvinna.
Lite senare pratar Alice till en kollega om händelsen. Denne
kall då ha sagt att man måste första pojken då han kommer
från en annan kontext, från en annan kultur.
Jag har svårt att se att detta skall ha hänt.
Jag som arbetat i denna typ av miljö, eller kultur om man vill,
har råkat ut för både kvinnofientliga gossar såväl som homo-
foba eller rasistiska(och då nästan alltid antisemitism).
Aldrig att jag tolererat detta för att barnet/ungdomen/den vuxne
skulle vara från en annan kultur.
Jag har alltid försökt att ställa ner skorna mot alla former av
förtryck eller förtryckande åsikter oavsett vad människor komm-
er ifrån.
Jag tycker mig också erfara att detta är det vanliga sättet att
bemöta. De gånger som bemötandet varit uselt har det hand-
lat om rädsla eller korkade metoder, som exempelvis den non-
affektiva konflikmodellen.

2016-10-03
02:41:00

Yttrandefrihet?
Image result for ecce homo
När Elisabeth Olsson visade sin fotoutställning Ecce Homo
fanns så gott som varje mer eller mindre radikal i det här
landet på barrikaderna för att försvara hennes rätt till att
ställa ut bilderna.
När Lars Vilks  2010 på en föreläsning visar filmen Allah
Allah ho gaybar av Sooreh Heras störs samma föreläsning
av en massa demonstranter som knappast kan sägas till-
höra gruppen yttrandefrihetsvänner.
Vem har tagit Vilks i försvar av alla mindre eller mer radikala?
Hur många angrep Olsson utställning på liknande sätt?
Om nu de som är där hade så ont av detta.....vad i helvete
hade de där att göra?

2016-10-03
02:20:51

Vad händer med Public service
Utbildningsradion har havererat när de tagit in identitetspolitiken
och normkritik som det som skall styra verksamheten.
Lyssna till Elin Andersson som är chef.
"Om vi säger att hjärnan är en empatisk muskel" är bara
ett av hennes sentenser som man kan undra över.