leifsjoqvist

2016-09-27
12:49:08

Konspirationer
När man under 70-talet påstod att SÄPO infiltrerade och avlyssnade
vänster sas det från offentligt håll att detta bara var konspirationsideer.
Idag vet vi att avlyssningen var omfattande och att infiltration förekom.
Det vore intressant att en dag få reda på vad som låg bakom alla menings-
lösa splittringar inom vänstern på 70-talet och som i princip ödelade
vänstern på 80-talet.
Var det rättrogenhet till döds eller var det ett utslag av infiltration?
Man kan ju se att den första tesen om rättrogenhet och voluntarism var
det som slog in spikar i vänsterns kista och där den sista spiken slogs
in med upploppen i Göteborg 2001.
Från 80-talet och fram måste SÄPO varit glada. De behövde inte göra
någonting utan kunde med händerna i knäna sitta och titta på hur den
ena gruppen efter den andra slog sönder allt förtroende för vänstern.
Idag är situationen i princip likadan.
SÄPO fokuserar på tokislamister och drar med sig vanliga muslimer i
det arbetet.
Vad kan tyckas märkligt är att SÄPO aldrig tyckt att högerextrema och
nazister är ett hot mot samhället.

2016-09-26
15:41:15

vad som verkligen oroar mig
I dagens GP kan man läsa Ulrika Karlssons intervju med
mig och Anders. I mitt tycke bara en del självklarheter som
sägs. Men när jag läser kommentarsfälten visar den brun-
liberala sörjan sitt ansikte. Det är kommentarer som bara
för några år sedan endast kunde läsa i obskyra nazistiska
publikationer.
Förortens ungar skall straffas, sättas i läger eller bara skjut-
as. De sista kan man ju tycka att de lyckas rätt bra med själ-
va.
Man kan fråga sig hur man kan hota människor som lever på
och med våld med ännu mera våld?
Människor utan hopp verkar ty sig till hopplösa företag.
Tanken hos oss som arbetar i förorten är ju att skapa detta
hopp. Visa på möjligheter, men också att detta kräver att man
tar tag i sitt liv.
Hur kan man vara emot det?
Under ytan finns självklart en fascism som arbetar planmässigt.
De enkla lösningarna på komplexa problem är ju fascismens
credo.
Om det nu var så att repression hjälpte att lösa kriminalitet så
kunde man ju tänka sig att det kunde vara en lösning, men i
historien så visar sig ju just repression vara som att hälla ben-
sin på elden.
Det hjälper inte.
 

2016-09-24
20:34:03

Förorten och verkligheten
I AB skriver Peter Kadhammar om Biskopsgården och Sjumilaskolan.
Det är ingen vacker berättelse. Det handlar om ett okontrollerat kaos
i skolan vilket också Skolinspektionens rapport vittnar om. Men när sko-
lan skall beskriva sin verklighet själv låter det annat:
På Sjumilaskolan ska alla elever känna sig välkomna
 oavsett religion, etnisk tillhörighet, kön, funktionshinder,
 sexuell tillhörighet eller läggning…
 Sjumilaskolan är en solidarisk, jämställd och jämlik skola
 där elevperspektivet genomsyrar hela verksamheten.”
Där talas om gemensamma lekdagar, trygghetsgruppen,
stadieövergripande konferenstid och ökad samsyn.
Mänskliga rättigheter med fokus på genus. Där talas om
gruppstärkande aktiviteter, rutiner för att upptäcka trakas-
serier och kränkande behandling och andra rutiner för att
utreda och åtgärda när elev kränks av personal.
Värdegrundsarbete och värdegrundsplaner.
det är så mycket som är så långt borta från
verkligheten.
Vad som behövs är rejäla personer med ged-
igen skolning och lång erfarenhet att arbeta i
ett kaos utan för den sakens skull bli utbrän-
da eller destruktiva.
Helst skall personerna vara från området och
gått i livets hårda skola.
Då blir ord som solidaritet något värda.
Jag vet inte hur många gånger jag stött på cyniska
människor som gett upp. Deras försvar är att ge sig
på de barn de är satta att arbeta för och med och ge
dem skulden för att inget fungerar.
Signifikativt är att de personer som skriver alla dessa
planer och som bestämmer över verksamheten själva
bor långt ifrån densamma. Så när dagen är slut åker
de hem till sin villa eller radhus i sitt lugna medelklass-
område och känner sig präktiga.
 

2016-09-23
12:16:49

De dubbla budskapen
UR visade dokumentären Rubble Kings- Gängkrig i New York.
Det är en fascinerande historia om gängen som under 70-talets
början dominerade stadsbilden i de fattigare stadsdelarna och
där människor sköts till döds för minsta skitsak.
Det fanns massor av gäng.
Vid tiden upptogs media av Black Panthers som sågs som ett
reellt hot mot det etablerade samhället och massor av resurser
sattes in för att krossa den rörelsen. Gängen i N Y var inte ett
hot mot det etablerade. De sköt ju ihjäl varandra.
Bildresultat för rubber kings-gangs
Mycket om orsakerna till gängkrigen känns igen:
-USA var i kris efter det misslyckade pågående kriget i Vietnam
 och ekonomin var i gungning. Stor arbetslöshet.
-Markägarna sket i husen i bl a Bronx och lätt dem förfalla. I många
 fall brände man dem för att komma åt försäkringspengar. Slummen
 var total.
-När man beslutar göra något drar man en motorväg rätt igenom Bronx.
-När allt förfaller försvinner de vita och de med lite resurser till andra
 stadsdelar och bara de utan medel blir kvar.
-När folk flyr och lite hopp finns om framtid uppstår närmast en laglös
 stad. När våldet breder ut sig försvinner statliga och kommunala instans-
 er. Affärer flyttar och ingenting blir kvar annat än fattiga invånare.
När jag ser dokumentären är det som att se utvecklingen i franska förorter.
Det är som att se vad som sker i de svenska förorterna.
Likheterna är många.
Så den som vill blunda för strukturella orsaker blundar för de verkliga
orsakerna som är fattigdom och brist på organiserat motstånd.
I N Y är det gängen själva som väljer en annan väg.
Musiken och i synnerhet Hiphopen skapar en möjlighet att komma samman
och göra annat än att skjuta ihjäl varandra.
Jag menar att fotbollen med musiken kan vara vägen för den svenska
förorten.
Vad som lite stör bilden är att man då och även idag inte drivs av att lyfta
hela förorten som ett mål utan att man lyfter hoppet att lyckas som individ
för att komma bort från förorten. Det skapar knappast ett hopp för alla.
Bildresultat för rubber kings-gangs
 

2016-09-23
11:59:32

Den farliga normkritiken
I Studio Ett pratar man om normkritik. En journalist
får sparken från UR för att han vill kritisera denna
normkritik. Normkritik har blivit ett sätt för makten
att söndra och härska. Om allt skall bestämmas av
kön, sex och ras kommer makten att sitta säkert.
Konflikten kommer då inte att vara klass utan iställ-
et bara handla om sex, kön och ras.
Ett exempel. För några veckor sedan skrev jag till GP
om att man kan beskriva stadsdelar i annat än med
svarta rubriker. Det finns positiva exempel.
Jag beskrev arbetet med och runt Backa BK. En klubb
som startades av unga män i Backa där det inte vara
fotboll utan vi hade öppet hus fyra kvällar i veckan i
vårat klubbhus. Samlade krafter hjälpte killar till att få
jobb eller se över deras möjligheter till studier.
Ett gott arbete som kan ses som en positiv bild att
ta efter.
Nåväl GP kommer och vi pratar. Det skrivs en artikel.
Men den publiceras inte. Tyvärr finns en stor skepsis
bland de unga männen i Backa mot media. De vill helt
enkelt inte skylta med sina namn. Jag och en Fältis för-
sökte få dem att göra det men de ville inte. När då art-
ikeln skulle frontas med två vita medelålders män så
lyftes den ut.
Så det blev inga positiva bilder. Om det blir en skjutning
eller Janne Josefsson kommer till Backa för att visa på
den totala misären kan man dock vara säker på att det
går bra att visa rädda människor utan tanke på den norm-
kritiska blicken.
Innehållet måste vara det som skall styra inte hudfärg, sex-
uell läggning eller kön.
 

2016-09-20
12:32:09

Det är samhällets fel
När man söker orsaker till kriminalitet eller kriminellt beteende
finns två grundläggande förklaringssystem, det ena är att allt
är samhällets fel och det andra är att det styrs av våra gener.
Bägge systemen haltar betänkligt.
Om man är född under fattiga förhållanden med en kriminell
farsa är det ju inte per definition så att du blir kriminellt. De
allra flesta blir inte det. De allra flesta väljer ett annat liv.
Å andra sidan om man ser till de som blir kriminella så är
deras bakgrund nästan alltid sådana att de är födda i fatt-
iga förhållande med dysfunktionella föräldrar.
Jag lyssnade till Filosofiska rummet om diagnoshysterin inom
psykiatrin och där en av deltagarna nämnde  ett exempel där
en patient misshandlad en annan och försvarat sig med att
han inte kunde ställas till svars. Det är min diagnos, sa han.
Alla människor har alltid val.
Men valen är inte desamma.
Det är lättare att välja för dem som har två engagerade för-
äldrar med god ekonomi jämfört med dem som har två dys-
funktionella föräldrar med usel ekonomi.
Gener styr till viss del men inga gener är så starka att de gör
oss predestinerade till handlingar.
Om vi inte hade val att göra i livet som människor vad vore
då meningen med livet?
 

2016-09-20
12:02:46

Oroväckande likheter
På 70-talet i kölvattnet på kulturrevolutionen i KIna och maktkampen
med De fyras gäng uppstod en våg av nationalism och kulturreduktion.
Denna strid flyttade till Sverige och genom SKP deklarerades att
rockmusik var imperialistisk i sig själv. Vi skulle inte lyssna på rock-
musik utan svensk folkmusik och kinesisk opera. SKP:s rival på vänst-
erkanten KFML(r) drev å andra sidan kampanj mot byggandet av ett
nytt operahus med slogans om att opera var för överklassen.
Idag driver de mer hårdföra islamisterna i Iran liknande kampanjer mot
musik generellt i Iran.
Bildresultat för revolutionary ensemble
Jazz var ok..................

2016-09-19
12:31:01

Trasproletariat
Marx skrev om trasproletariatet om att de var olycksaliga
och allt annat än bundsförvanter för kampen mot ett bättre
samhälle.
Historiskt har överheten kunnat mobilisera just trasproletar-
iatet i allt från strejkbryteri till gäng som bekämpat vänster.
När jag lyssnar på dokumentären om Tupac Shakur tänker
jag på gängen i USA just bekräftar Marx ord och inte bara
i USA utan även i vårt lilla samhälle.
Kriminella är just inte mycket mer än extrem individualism och
våld. De skjuter på sina egna för att nå egna fördelar.
Deras värld är så liten att den ryms i en stadsdel och när den
som i de största gängen i USA flyttar utanför stadsdelen blir
konsekvenserna dramatiska.
Bildresultat för crips and bloods
Hiphopen sägs ju vara de svartas och de utsattas musik. Må
så vara. Men precis som rocken i England är den i första till
för att göra klassresor och lämna skiten bakom sig.
Tupac var på ett sätt unik. När de andra artisterna rönte fram-
gång försvann de bort från där de kom, men Tupac valde att
söka sig tillbaka för att skildra de han sjöng om. Men som en-
skild blir man ofta offer för något större och mer kompakt.
Tupac deltog i den helt meningslösa striden mellan östkusten
och västkustens s k strid inom hiphopen. En lek med ord för
de med pengar som slog tillbaka mot dem som var kvar i den
skit som de beskrev i sin musik.
När Tupac skjuts är det för en misshandel som han genomför
i L A. Han skjuts som ett svar. Lika dumt och meningslöst som
när gäng skjuter på varandra i Göteborg.
Unga män som lever i den lilla världen inne i den stora världen
där ord som heder och respekt har perverterats till att innebära
att man kan skjuta varandra för att någon sagt något dumt, ett
slagsmål eller att någon tittat på någons flickvän.
Bildresultat för gängvåld i Göteborg
 

2016-09-19
10:45:59

Förlorad visdom?

2016-09-19
00:29:48

Underhållning till döds
Bildresultat för neil postman amusing ourselves to death
1985 kom Postmans bok. Hans tes var att TV var underhållning utan
innehåll och att denna skapade ett samhälleligt tänk som tog oss bort
från den grundläggande tanken som skapat vår civilisation: fördröjd
behovstillfredsställelse. Alltså vi skall arbeta för att längre fram skörda
frukterna va vårat arbete.
När man idag då kan räkna in datorer, internet och smartphones i hans
tankar känns de inte mindre aktuella.
Det är märkligt att detta inte tas in i debatten om de dåliga skolresultaten.
Skolan är bara en aktör. samhället i stort bestämmer dess innehåll och idag
är underhållning en religion.
Man kan i detta också ta in Aldous Huxleys Du sköna nya värld där överheten
skall bildas medans de lägre klasserna skall hållas lugna med droger och inte
mint underhållning.
Klyftan mellan överhetens barn och underklassens barn skenar iväg.
Idag finns ingen politisk kraft som värnar om underklassens barn.
Man säger att alla skall behandlas lika, vilket i praktiken innebär att man skit-
er i underklassens barn. Överhetens barn har ju en full ryggsäck från början
medans underklassen inte ens har någon ryggsäck alls.
Bildresultat för neil postman amusing ourselves to death

2016-09-18
09:15:11

Vem skall vara rädd?
Jag har bott i Backa Röd sedan 1999. Det är i
många delar en typisk förort men den skillnaden
att SD ändå samlade 10% här senaste valet.
Backa Röd har i Expressen, 2011, utsetts till
landets farligaste förort.
Det som jag har upplevt direkt är  när unga rullade
ut bilar på Litteraturgatan och tände på. Det
gick inte att undvika.
Jag såg när polisen skickade in kravalltrupper
på Selmas Torg och den gången var jag mer rädd
för poliserna, vilka var rädda, än för de unga i Backa.
2005 hade vi ett bråk vid Backavallen när åskådare
överföll motståndare efter matchen och vi vuxna
fick gå emellan.
Året 20111 när Backa BK efter en träning på Backa-
vallen uppstod en konflikt på väg från Backavallen.
jag såg att det var något men inte mer. När jag sedan
pratade med en fältis berättade han att någon viftat
med en luftpistol och att det var oro bland killarna.
Men det blev inget mer. Då.
Men annars under alla år har jag aldrig sett ett slagsmål
eller ett vapen.
Jag har sett klungor av unga män varav jag känner de
flesta och därför inte känner det minsta hot.
Det är som F D Roosevelt sa att det är rädslan i sig själv
vi skall vara rädd för.
Rädda människor ropar efter trygghet.
Rädda människor ropar efter polis och repression.
Det mest obehagliga jag upplevt här är när det sprang omkring
kravalltrupper i området. Jag upplevde kuppen i Turkiet 1980
på plats och jag fick tillbaka den obehagskänslan när fullt ut-
rustade poliser sprang omkring nedanför min balkong.

2016-09-17
21:23:02

Det stora missförståndet
Identitetspolitiken har flera problem men det största
är att man lika gärna kan hamna i den ena ytterlighet-
en som den andra utan att begripa varför.
Många av de invandrare som kommer till Sverige kommer
från auktoritära samhällen eller i rena klansamhällen
där familjen är den stora enande kraften. Jag kan tycka
att det är en paradox att SD som så stort hyllar familj-
en likt sina fascistiska rötter och i princip står för samma
värderingar som många invandrare, det är bara huden
som skiljer åt.
Identitetspolitik tycks mena att man anlägger radikala
åsikter bara för att man är fattig eller lever i lägre klass-
er. Inget kunde vara mer fel.
De tyska nazisterna och de italienska fascisterna kunde
mobilisera massorna och det kan ske även idag.
I det gamla klassamhället innan arbetarrörelsen såg dag-
ens ljus dominerade en överhetsideologi stark stöd av
kyrkan och där sålde man ut varandra i underklassen för
att främja sig själv. Några få kunde göra klassresor och
på så sätt ge legitimitet åt systemet.
Det ovan är snarlikt det liberala samhälle vi har idag.
Om man då säger att kvinnor är radikala bara för att de
är kvinnor hamnar man i ett feltänk.
Ännu mer så med hudfärg.
Om man inte mobiliserar med klass som första prioritet
kommer kampen för ett annat och bättre samhälle aldrig
att lyckas.

2016-09-16
10:39:57

Krig då och nu
När de stora koloniala makterna Tyskland och Frankrike
skall göra upp 1915 offrar man ca 300000 medborgare
på slagfältet. Slaget vid Verdun startar i februari 1915
och slutar i december samma år. När herrarna som stått
vid kartor och dirigerat människor in i döden beslutar att
avsluta slaget står trupperna på samma ställe som när
slaget började. 10 månaders människoslakt till ingen som
helst nytta.
Bildresultat för slaget vid verdun
När USA skall hämnas 9/11 startar man krig i Afghanistan.
Uppdraget är att krossa talibanerna och införa demokrati
(läs USA-vänlig regim). Snart är det dags att lämna Afgh-
anistan för USA. Landet är bombat till grus(igen) och utan-
för Kabul står olika former av islamister redo att ta över
igen.
När USA slår till mot Irak under förevändning att Irak har
massförstörelsevapen styrs landet av Saddam. En dikta-
tur men med ordning.
När USA lämnar är Irak bombat till grus och så splittrat
att inbördeskriget kommer att vara en självklarhet under
överskådlig tid.
Bildresultat för death in Iraq
 
 
 

2016-09-16
10:16:40

Bada 15 spetember
Livet är så mycket lättare i värme och med en skinande
sol. Ett förhållande vi inte kan göra så mycket åt. bara
gilla läget och hoppas på bra väder.
Igår den 15 september var jag orienteringsvakt  och min
station att bevaka låg vid en badbrygga. Det gick utmärkt
att simma. 20 grader i vattnet.

2016-09-14
14:23:30

Lysande av Virtanen
Jag hittar en gammal ledare av Fredrik Virtanen.
Här vänder han på perspektiven. Han beskriver
de rikas miljöer som asociala och kriminalitetsska-
pande.
Det är ju sant. Vi har områden med oförskämt rika
idag som i princip är ett skattefrälse. De vet och kan
hur man gör för att skattefuska och skattefiffla. de ser
inget fel i det. Det är ju samma tankegods som de
kriminella i den andra förorten.
Ett sätt att komma åt dessa vore ju att tillsätta en sär-
skild grupp poliser som likt DEA i USA får behålla del-
ar av det beslagtagna.
Jag inbillar mig att de som idag anser sig vara ett skatte-
frälse och som utan att skämmas bortför miljarder och
åter miljarder från den gemensamma skatten skulle få
kalla fötter om de visste att de jagades och att deras
tillgångar kunde konfiskeras. Viljan att då betala rätt
skatt skulle öka kraftigt.
Vinsten skulle vara dubbel. De pengar som då skulle
överföras till det gemensamma skulle kunna användas
till att stabilt satsas på den andra förorten som i första
hand lider brist på resurser.
 

2016-09-13
16:22:30

Gammal dans i retur
Under 80-talet slog den nyliberala tolkningen av samhället
igenom. Dem var så omfattande att den även tog Socialdemo-
kraterna, Miljöpartiet och delar av Vänsterpartiet med sig.
Idag kan man se den som helt igenom styrande ideologiskt.
Inget parti vill vara utanför den nyliberala stugvärmen. Parti-
ermas anställda politruker ser först om sitt eget och sedan
ägnar de sig åt att smörja systemet, men aldrig med mer än
att de ser om sitt eget hus först.
Detta har skapat ett klassamhälle som i sin divergens liknar
Sverige i slutet av 1800-talet.
Stora skillnader som inget parti säger sig kunna göra något
åt. Under 1900-talets första hälft levde reformismen i Social-
demokratin och man ville med skatter utjämna skillnaden mell-
an fattig och rik. Idag finns ingen i det partiet som ens vill ta
i att Sverige blivit ett skatteparadis för rika.
Politik idag handlar om frågor som berör kanske 25% av folket.
Ytterligare 50% kan luras att de är berörda medans man skiter
fullständigt i de fattigaste 25%.
För att lyckas med detta måste självklart folket avorganiseras.
Facket, Hyresgästföreningen och idrottsrörelsen blir något för
pappret.
Image result for poor classes
De fattigaste delarna av folket lämnas åt sitt öde och privatiser-
as. När medelklassen ser vinster i att göra saker tillsammans
ser underklassen bara till sig själv. Där söker man de enkla
lösningarna som man själv kan tjäna på. Och inte förvånande
kommer religionen tillbaka. På 1800-talet kunde man lura un-
derklassen att belöningen för deras fattigdom skulle komma i
paradiset efter döden. Idag fyller islam samma funktion tillsam-
mans med kristendomen bland våra fattiga.
Ingenting av detta kommer att förändras så länge underklassen
inte organiserar sig.
Inget pekar på att detta sker idag.
Vänsterpartiet som strider för identitet har inte folk som kan eller
vill organisera i förorten. Tvärsom man rekryterar de goda krafterna
ifrån förorten och ser till att man lämnar pöbeln för att komma in de
finare politiska salongerna.
Image result for opium for the people
 

2016-09-13
13:19:29

Past, present and future
I 1984 förhörs Winston Smith vilken har kommit att tvivla på
systemet att förhörsledaren O´Brien. den senare vill att vi ba-
ra skall leva i nuet. Historien och framtiden är inte väsentliga.
Ju mindre vi tänker och bara flyter med ju bättre och konflikt-
friare kommer vi att leva.
När jag som ung letade efter meningen med livet ville jag ha
stormande förändringar. Jag ville rasera det gamla och ersätta
det med något nytt och vackrare. Revolutionen tycktes själv-
klar. det var inte en fråga om den skulle komma utan när. det
fanns ju ett vetenskapligt stöd för den tanken i marxismen-leni-
nismen: revolutionen kommer för att den kommer. Kapitalismen
finns för att gå under.
Jag stördes av den deterministiska tanken.
Varför skall jag göra något om revolutionen kommer i vilket fall
oavsett vad vi gör eller inte?
Det var ju tanken på något helt annorlunda som formade mig likt
så många unga finns ju inte vardagen eller för den delen ålder-
domen eller döden med i ekvationen.
När jag sedan fick barn och min värld blev lite mindre men å
andra sidan mer krävande och intensiv blev frågorna annor-
luna och fler.
Vad skulle i mitt liv förändras av en revolution?
Jag skulle efter densamma ändå ha samma familj att vara i
och samma problem att hantera.
Livet förändras och tankarna med detta.
När jag var ung fanns först den stora vänstervågen med all
dess yviga romantik och det var svårt att inte dras med. När
sedan de stora vänsterprojekten i världen visade sig vara allt
annat än lyckoriken dog romantiken. Det var ju inte fångläger,
övervakning och krig vi ville ha.
Den stora nyliberala vågen var jag ju inte del av.
Idag när den en nygammal och solkig nationalistisk, etnisk,
nostalgisk högervåg drabbar oss känns det som om klockan
vridits tillbaka till 20-talet. Tiden då fascismen såg dagens
ljus.
Så nu som äldre man är jag pragmatiker.
Jag tror inte på några lyckoriken.
idag står kampen defensivt att försvara de grundläggande
humanistiska rättigheterna som de stora revolutionerna i
huvudsak den franska kämpade till sig.
 
 
 

2016-09-13
12:15:00

Uppochnervända världen
 
Stefan Lindgren var från 60-tal och framåt en stark röst i
den maoistiska vänstern. han drev på om att Sovjet var
det stora hotet mot världen och att USA i perspektivet var
,som Mao sa: en papperstiger. Han skrev böcker om Afga-
nistan där han helt och fullt stödde den afghanska gerillan
mot den sovjetiska ockupationen.
 
Idag har han ett helt annat perspektiv.
Idag skriver han som om Ryssland är världens räddning.
det finns inte en fråga där han ställer sig bakom Putin och
den ryska politiken vad det än handlar om.
Han reviderar historien och skriver att de var bara några få
som dog i ockupationen av Ungern -56 och att den sovjetiska
invasionen stoppade ett fascistiskt maktövertagande. Han
reviderar invasionen av Tjeckoslovakien med ungefär samma
argument. Inte utan att jag tänker på Per Ahlmark, Denne lans-
erade ju den suspekte Rummel på 80-talet som en guru. Rummel
menade att att man skulle räkna antal offer för krig och makt och
utifrån det avgöra om handlingen var god eller ond.
Lindgren som var en av dem som menade att gamla VPK gick i
Moskvas koppel menar nu tvärsom att VPK markerade starkt
mot den gamla sovjetmakten och om jag tolkar det rätt gjorde
fel som inte mer lierade sig med Sovjet.
Bildresultat för stefan lindgren böcker
Jag gillade verkligen Lindgrens biografi om Lenin.

2016-09-13
11:51:05

Janne Josefsson igen
Uppdrag granskning och då särskilt Janne Josefsson har
en förmåga att sparka på dem som ligger. Nu senast om
ensamkommande barn. Efter programmet etablerades
känslan att ensamkommande pojkar är antingen över-
åriga och våldtäktsmän eller underåriga och våldtagna.
Det finns en linje i Josefssons program. För några år
sedan var han i Bergsjön och intervjuade några små-
killar som sa att de ville bli kriminella. Han lät dem ore-
ra. När en lite äldre tjej i bakgrunden sa att killarna ba-
ra pratade skit viftade han undan henne.
När Josefsson var I Backa hittade han de som var rädda
och ville flytta därifrån och lät en vilsen polischef kommen-
tera något han inte verkade ha en aning om. Inte en röst
fick komma till tals som ville prata lösningar. Känslan som
programmet lämnade var att Backa var förlorat och det
bästa var att asfaltera hela stadsdelen.
Det var inte bättre när han skulle undersöka vilka bidrag
fattiga invandrarkvinnor får och hamnade i slutsatsen att
om fattiga invandrarkvinnor röker är det tveksamt om de
skall ha bidrag överhuvudtaget.
Vad blir nästa uppslag? Skall ha undersöka varför pensio-
nerade svenska kvinnor har så liten pension och komma
till slutsatsen att de får skylla sig själva då de inte jobbade
för lön ( och tänk om de röker)?

2016-09-08
01:48:52

Ett slut
Jag har genom åren följt serien Justified. Sex säsonger
om en människor i Harlan County i Kentucky. Det hand-
lar om en ort som varit beroende av en gruvindustri som
på så många andra håll i världen lagts ner och därmed
skapat ett tomrum.
Många skapar egna utrymmen som inte stämmer överens
med vad samhället i stort anser vara rätt och riktigt.
I serien handlar det om kampen mellan Boyd Crowden som
tillhör en släkt som alltid livnärt sig på lagens utsida och mot
honom står Rangern Ryan Givens som är född i orten men
varit borta några år.
Harlan County påminner mycket om en förort. Många livnär
sig på sådant som ligger utan den etablerade ekonomin. Det
är droger, alkohol och tjuvjakt. Få eller ingen vill ha det etable-
rade samhället där. Alla sköter sitt.
Även om serien är alldeles för lång för denna problematik och
att det skjuts och dödas i lite för hög grad är temat intressant.
Vad händer när den etablerade ekonomin inte kan skapa arbete
i en ort eller stad? Vad gör människor för att överleva?
Inte minst finns också konflikten mellan stad och land.
Image result for justified
 
 

2016-09-08
01:34:00

Nostalgi
 
I början på 80-talet var jag på ett möte på Folkets Hus
vid Järntorget och lyssnade på Göran Assbring. Han
hade rest i med gerillan i Eritrea och tagit en massa bild-
er. han berättade om gerillan om dess självständighet
och deras kamp mot Etiopien som hade ett massivt stöd
av Sovjet. Innan revolutionen i Etiopien när kejsare Haile
Seilassi störtades hade USA stött Etiopien, så eritreanerna
hade slagit mot den ena supermakten och slogs nu mot
den andre. Assbrings bilder och ord skapade min solidaritet
med Eritrea och som gav hopp om en positiv utveckling i
Tredje Världen och en möjlighet till befrielse utan att hamna
i klorna på Sovjet.
Imorgon ger Göran Assbrings som Kalle ut en bok som handlar
om hur det var att växa upp med en mördad far. Göran Assbring
sköts i Eritrea 1983 och begravdes där. I dagens Studio Ett kan
man lyssna när han berättar om sin far och boken
Image result for kalle assbring

2016-09-07
14:54:27

när fiktionen drabbar verkligheten
Den som läser många kriminalromaner och för den delen
ser film och TV-serier får ganska snart en bild som står myck-
et långt från verkligheten.
Det gäller i synnerhet seriemord. Det har skrivits hundratals
böcker om seriemördare. Man kan ju då få en uppfattning om
att just seriemord är vanligt förekommande.
I verkligheten har vi egentligen bara haft en seriemördare och
det är Malmös Peter Mangs.
Om man då sätter verkligheten mot fiktionen blir det ännu värre.
Mangs hade ju politiska motiv för sina mord och mordförsök.
Seriemördare i böcker handlar oftast om människor med psykis-
ka vanföreställningar eller sjukdomar.
Hur ofta läser man om en seriemördare med nazistisk agenda som
är ute efter att skapa kaos, som är ute efter att invandrare skall slåss
internt och att polisen skall angripa just dem?
Jag tänker på det när jag läser Hjort/Rosenfeldts fem böcker om riks-
mord i allmänhet och Sebastian Bergman i synnerhet.
Image result for hjorth rosenfeldt böcker
I Lärljungen har vi en seriemördare som är copycat till en annan
seriemördare.
I De underkända har vi en seriemördare som mördar korkade männ-
iskor för att uppmärksamma den stora offentliga dumheten.
I den stora rädslans tid har fiktionen förvrängt våra sinnen. Vi ser
inte verkligheten. Vi vill inte se sanningen vilken säger att brotten
minskar och att vi egentligen är tryggare än någonsin.
Vad gäller Hjort/Rosenfeld så skriver de bra och vill man ha några timmars
god underhållning är böckerna läsvärd. För den som söker serier att läsa
för att följa några människor in i en djupare läsning är det mycket bra.
Problemet jag har är när jag läser Sebastian Bergman så ser jag Rolf
Lassgård framför mig (han har rollen i TV-serierna). är han typen för en
sexmissbrukare?

2016-09-06
11:26:43

Tämligen meningslösa tankar
Häromdagen läste jag om att Pernilla Augusts film
baserad på Hjalmar Söderbergs bok Den allvarsam-
ma leken skall ha premiär.
Det irriterade mig då jag tänkte att det var bara några
decennier sedan den gjordes en film med samma bok
om grund.
Image result for den allvarsamma leken
Det är ju ett otyg det här med att man gör om filmer. Re-
makes måste vara vår tids stora markering på idelöshet.
Så idag kom jag på att min irritation i detta fallet var onö-
dig. Det har inte gjorts någon film på Den allvarsamma lek-
en. Filmen jag tänkte på var Måndagar med Fanny som kom
på 70-talet och som var en filmatisering av Per-Gunnar Evan-
ders roman men samma namn.
Temat är lite lika så jag antar det var därför min ihopblandning.
Måndagar med Fanny regisserades av Lars-Lennart Forsberg
och med en grym rolllista: Tommy Johnson som den försupne
vaktmästaren som inte kan hålla i byxorna i huvudrollen och
med Allan Edwall och Ernst Gunther i bärande roller.
Filmen fick dålig kritik när den kom.
Image result for per gunnar evander må¨nadagr med fanny

2016-09-05
23:52:04

Fiktion likt verkligheten
Jag läser Ryan Gattis roman Sex dagar. Den handlar om
upploppen i Watts L A 1992. Redan på de första sidorna
känner jag igen vad som skedde med vad som sker i
Sverige idag. Han börjar med att citera Thomas Pynchon,
vilken är en av de mest spännande författarna i USA i
modern tid:
-En ännu mer intressant fråga är: varför är alla så oroliga
för att det skall bli upplopp igen-har det inte blivit bättre i
Watts sedan förra gången? Det undrar många vita. Dess-
värre är svaret nej. Området kryllar visserligen av social-
arbetare, observatörer, volontärer och diverse andra huma-
nitära förkämpar , som alla har bästa avsikter. men av någon
anledning har inte mycket hänt. Det finns fortfarande gott om
fattiga, utslagna, kriminella, desperata människor som klam-
rar sig fast vid livet med en kraft som nog kan te sig skrämm-
ande.
Detta skrev han 1966!
Det kunde skrivas 2016 och om Biskopsgården eller andra för-
orter i Sverige.
Image result for ryan gattis
Alltså, ojämlikhet skapar getton som skapar utanförskap som
skapar hopplöshet som skapar kriminalitet och destruktion.
Väljer man att skapa strukturell fattigdom så skapar också kri-
minalitet och i sin förlängning upplopp.
Utan politisk mobilisering och organisering skapar man subpoli-
tiska grupper som kan vara allt från islamister till nazister.
I romanen beskrivs ett av gängen ,Vikings, vilka är nazister.
Deras strategi är att åka in i områden och skjuta av svarta och
bruna och sedan dra därifrån. När ingen vet vem som skjutit
blir den första misstanken att det är ett konkurrerande gäng.
Vikings hoppa alltså att svarta och bruna skall skjuta ihjäl varan-
dra.
Denna strategi är etablerad i nazistiska kretsar i USA och har
använts av Peter Mangs i Malmö. Under tiden Mangs under någ-
ra år mördade tre och sökte mörda ytterligare sexton trummade
media på om interna gänguppgörelser!
Image result for raskrigaren
 
 

2016-09-02
15:30:47

Jag baxnar..................

2016-09-02
10:39:00

Satir
Image result for pontus lindqvist-hakkors
Denna bild har gjort flera borgerliga debattörer att gå i taket.
Man kräver ursäkter.
Man menar att bilden hånar de som förföljs som kristna värl-
den över.
Hur som helst kan man ju vara överens att bilden inte hånar
de förföljda utan möjligen hånar de som använder de förföljda
i sina egna politiska agenda.
Sådan som Fredrik Malm liberal och Ivar Arpi på SvD.
De två senare likt många av de som upprörs över bilden ovan
är samma personer som hyllade Rondellhunden och stod upp
som en man bakom Jyllandsposten Muhammedbilder.
En sann vän av yttrandefrihet säger självklart att man kan och
skall skriva och rita satir om alla religioner utan undantag.
Image result for rondellhund

2016-09-01
13:50:25

Varför?
För fem år sedan var Backa på allas läppar. Det var
upplopp, bilar rullades ut på Litteraturgatan och brän-
des, det kastades sten och det mördades.
Janne Josefsson kom till Backa och utmålade bilden av
en laglös stadsdel där folk gömde sig och darrade av
rädsla( som vanligt då inte en enda alternativ röst).
Backa var den värsta stadsdelen i hela Sverige.
Orsakerna var kriminella gäng och  i undertexten var
det för många invandrare.
Under en tid vägrade Taxi att köra in i Backa Röd. Buss-
ar fick köra omvägar runt Backa, Ambulans körde inte in
i området vilket gjorde att två människor dog.
Då sattes en del resurser in. Fotbollen med HBFC och
Backa BK gjorde jobbet. Tjänstemän menade att det var
deras satsningar på kolonilotter som avgjorde.
Politiker visade intresse och kom på besök.
Polisen gjorde sitt jobb och grep styrande kriminella.
Idag är det lugnt.
När lugnet inträder försvinner tjänstemän, politikers och
i synnerhet medias intresse.
Resurser dras in.
Ingen är intresserad av vad som hände.
Ingen visar intresse av att dra slutsatser om vad som hände
och vad som gjorde att det lugnade ner sig.
Det är märkligt att när blatten ställer till det har han medialt
intresse och när han gör gott är han totalt ointressant.
Det är märkligt att när det finns en möjlig väg att gå, det finns
alternativ till att bryta negativ utveckling, då är ingen intresse-
rad.
 
 

2016-09-01
00:05:49

Då och nu
När arbetarrörelsen började den stora organiseringen förra
seklet fanns det ju principer. Man var socialister och hade
ett klassperspektiv. Om man bodde i Göteborg räckte det
inte med att man bodde i Olskroken eller Haga och var fatt-
ig. Man var också skyldig att ställa upp på de principer som
socialdemokratin, kommunisterna eller fackföreningen hade.
Idag snubblar vänstern här.
Idag räcker det att du bor i förorten för att man skall räknas
in i projektet. Det spelar ingen roll om du är islamist eller till-
hör någon klan med medeltida värderingar.
Vänstern har missat klasståndpunkten.
Å andra sidan finns ju inte vänstern i förorten.
Den organiserade vänstern idag rekryteras i bättre områden
och den är akademisk.
Denna vänster använder fattiga människor idag som filantrop-
iska damer använder fattiga i början av förra seklet.
Som alibin.
Man vill hjälpa men helst inte komma för nära.