leifsjoqvist

2017-04-28
14:28:12

Om höger och arbetarklass
Myrdal höll föredrag igår och pratade om att vi måste
göra konkreta analyser av konkreta förhållanden. hans
analys är att vänstern inte är vänster och att den arbetar-
klass som idag sympatiserar med nyfascismen har rätt.
Han menar att denna arbetarklass ser hur klasskillnad-
erna ökar och att man röstar mot eliten och söker där
finna en bättre politik för sin egen klass.
Det finns en gemensam linje för Trump, le Pen och Åke-
sson och det är fokuseringen på invandring och flykting-
ar. Det är runt dessa frågor de mobilsierar och pratar man
med en SD-anhängare så kommer det att handla om mass-
invandring och hur andra kulturer smutsat ner det svenska
samhället. Varje kris i samhället förklaras med massinvand-
ring och flyktingar och att detta styrs av kulturmarxister lier-
ade med islamister. Punkt.
Det finns inte en analys av dessa nyfascister som någon gång
pratar om att beskatta de rika, om jämlikhet, om att förbättra
den fackliga kampen mot kapitalet, driva in skatteflyktspengar
och i huvudsak kan man säga att dagens SD inte är mer emot
makten än vad Adolf och grabbarna var på 30-talet.
Då juden idag muslimen.
Så var finns det progressiva  i att arbetarklassen röstar på SD?
Hade arbetarklassen rätt när de på 30-talet röstade på Adolf?
 
 
 
 

2017-04-27
14:26:00

Hur imperialismen kan försvaras
När jag gick in ett politiskt medvetande var de stora
internationella frågorna till synes enkla. Det fanns en
stor gemenskap mot att USA var och härjade i Vietnam.
Det var enkelt att anse att Vietnams framtid var dess
egen att bestämma. De flesta hade också lätt att symp-
atisera med FNL som i vilket fall låg i linje med vad den
svenska vänstern tyckte och tänkte.
Så kom utvecklingen i Kampuchea och i synnerhet ställdes
frågan på sin spets när Vietnam ockuperar Kampuchea och
avsätter de röda khmererna.
Den klara principen blev dunkel.
Bildresultat för FNL
Vietnam var ju för många the good guys och röda khmererna
the bad. Var det inte bra att folkmordet stoppades?
Vietnam var då förbundna med Sovjet som hade globala an-
språk och tävlade med USA om världsherravälde.
Här ställdes alltså ett imperialistiskt   anspråk mot folkrätten.
När Sovjet gick in i Afghanistan fanns samma fråga i botten:
Skall vi försvara medeltida islamister( det var innan islam blev
den stora fienden och USA ansåg att de var allierade med de
som senare blev talibaner och Al Quaida)mot  ett Sovjet som
vill väl för folket(det fanns de som uttryckte detta).
Det fanns ingen solidaritet med Afghanistan mellan folken på samma
sätt som det fanns med Vietnam och deras folk. Det fanns ingen stor
ide i grunden  för de som slogs mot Sovjet.
Idag är det svårt att se att det skulle bli någon större opinion mot att
USA skulle gå in i Nordkorea. Vem kan försvara utvecklingen där?
Orsaken till att det troligen inte kommer att ske är att Nordkorea kan
försvara sig och att risken för eskalering med miljoner människoliv
till följd är uppenbar.
Men vem och vilka skulle i grunden vilja försvara Nordkorea?
Man kan se det också i Syrien. Här finns det så många aktörer att
det är svårt att veta vad man skall tycka. Men att Assad är en dik-
tator som inte gynnar utvecklingen för Syriens folk lär ju stå utom
tvivel, å andra sidan verkar inte alternativen vara bättre, i många
fall sämre.
Tanken om good versus bad guys  existerar inte längre.
Idag får man snarare tänka att det minst dåliga alternativet är det
att stödja.
Folkrätten var en gång enkel att sympatisera med och att stödja.
De små staterna hade den att falla tillbaka på när de större var
ute på rövarjakt.
Idag är den mer eller mindre satt ur spel.
De som stödjer Rysslands rätt att ockupera Krim tycker att USA
inte har någon rätt att agera på samma sätt i Syrien.
De som stödjer USAs folkrättsliga brott i världen tycker samtidigt
att Ryssland inte har rätt att göra samma sak mot Ukraina.
Bildresultat för ukraina versus syria
 

2017-04-27
13:34:00

Det som sker
Under 70-talet när den s k vänstervågen stoppades upp
var en av de stora orsakerna en kapitalismens kris. En
kris som legat där och puttrat sedan dess. Det finns inte
en väg som vandrats sedan dess utan flera. Friedmans
nyliberalism som tydligast fick sin praktik i Chile där fas-
cismen under Pinochet släppte loss en anarkokapitalism
som gjorde en del chilenare rejält rikare och som sänkte
desto fler och å andra sidan tigerungarna i Asien där kapi-
talet fick hjälp av staten att bygga kapitalism.
Flera bedömare pratar idag om kapitalismens död. Frågan
som ingen kan besvara är vad som då skall komma istället.
Om någon frågat vänstern i början på 70-talet hade de svar-
at att tiden är kommen för det socialistiska maktövertagandet.
Idag vet alla att vi inte är i närheten av det. Mer troligt är att
vi får ett tragiskt upprepande av vad som skedde på 20- och
30-talen. Auktoritära regimer tar över och med dem repression
och krig.
kampen mot detta är nedrustad inom vänstern. Där ser man kamp-
en mer i detaljer:
-Om svarta får samma villkor som vita så spelar inte samhällets
  övriga utveckling så stor roll.
-Om kvinnor får samma platser inom makten som män så spelar
  det inte så stor roll om hur makten agerar.
-Om sexuella grupper får samma rättigheter som de normsexuella
 spelar inte samhällets övriga utveckling så stor roll.
Det senare kan ses i Frankrike där många homosexuella ansluter
sig till Nationella Fronten för att de anser att deras rättigheter bäst
tas till vara av det partiet.
De s k folket har nog rätt i att etablissemanget har slutit sig och gör
vad de vill. De rika gör vad de vill och gör det med statens goda min-
ne. Stater har blivit korporativa där överheten predikar och styr. Så
långt kan man förstå folkets ilska. Problemet är att de som tagit mak-
ten över denna folkets ilska inte har en annan agenda att själva ta
sig in i samma makts boningar och att de använder de svagaste och
mest utsatta som offer i denna kamp för makt.
Man kan säga att de högeraternativa rörelserna har rätt i sin kritik av
det etablerade men att deras medicin  för att kura sjukdomen är att
göra den ännu värre.

2017-04-27
11:50:06

Ännu ett tvivelaktigt rättsfall
Mordet på Kevin 4 år 1998 upprörde många i Sverige.
Till slut kom man fram till att det var två pojkar 5 och
7år gamla som hade dödat. En stor lucka finns i fall-
et och det var att Kevin flyttades från stället han mörd-
ades och att det knappast kan ha gjorts av de bägge
pojkarna.
Nu har DN öppnat upp detta fall. De ställer frågor om
just förflyttningen och om hur förhören med de bägge
pojkarna gick till.
Polisen hade vid tiden konsulthjälp av psykologiprofess-
or Sven Å Christianson som i dagens P1 Morgon får för-
klara sin roll i fallet.
Sven Å är ju känd sedan tidigare i fallet Sture Bergwall
där han var en av de ledande figurerna i virrvarret runt
Bergwalls bekännelser.
Frågan är om fallet juridiskt öppnas upp igen och om det
kan vara så att man missat vad som egentligen hände.
När det gäller förhören med småpojkarna kommer jag att
tänka på mordet på James Bulger. De två 11-åriga föröv-
arna som på det mest bestialiska sätt mördade den lille
pojken( skulle snart vara tre år innan han mördades) greps
och förhördes som vore de vuxna. Den dagen de tog den
lille pojkens liv förstörde de också sina egna.

2017-04-26
13:51:28

Förintelse
Timothy Snyder skriver i sin bok Den svarta jorden om hur
förintelsen genomfördes och vad vi kan lära av det. En av
hans teser är att det var som värst där tyskarna ockuperade.
Det största förintelselägren låg i Polen och Tjeckoslovakien.
Man deporterade judar från Tyskland till dessa läger.
hans tanke är att där stater slås sönder och ockupations-
makten kan agera utan förbehåll där blir morden som flest.
Man kan ju se hur det är i Afghanistan, Irak eller Syrien idag.
Krigen där har gjort ont värre och vi har inte sett slutet av elän-
det på dessa platser än.
Han menar också att i en nära framtid där vatten kommer att
bli en bristvara kommer vapen att användas för att försäkra sig
om tillgången. I en värld där majoriteten av dess invånare anses
vara fattiga och onödiga kan lätt en politik som syftar till reducer-
ing av dessa onödiga komma till stånd.
Bildresultat för eutanasi kampanjen tyskland
Inte mycket i dessa dagar pekar på att vi som mänskligt kollektiv
lärt oss så mycket. På flera håll i världen gapas om den egna grupp-
ens förträfflighet och gärna på någon annans bekostnad. Den yttre
fienden håller i princip ihop alla rörelser idag. Et sådant klimat skap-
ar lätt både krig och framtida förintelse.
När jag läser boken tänker jag dock på att preludierna till den stora
förintelsen var Eutanasikampanjen i Tyskland. Under åren 38-41 åkte
bussar omkring i Tyskland och samlade ihop alla människor med olika
funktionshinder, allt från senila över kriminella till förståndshandikappade,
stängde in dem i och lät avgaserna ledas in och dödade på sätt över
95000 tyskar. Detta skedde i en stark stat med ordning och reda som
första princip.
Bildresultat för timothy snyder den blodiga jorden

2017-04-26
11:33:36

Tiggeri och fattigdom
Sossarnas utspel om tiggeri är ytterligare ett tecken på
hur man agerar utifrån opinion istället för att agera uti-
från eget program och ideologi. Det verkar som om opin-
ionen är för ett förbud och de partier som då följer opinion-
en kan räkna med några procent till i stöd. I förlängningen
handlar det om att försvara sina arvoderade platser i våra
valbara församlingar och inte mycket mer.
Vad blir nästa steg? Förbjuda fattigdom och göra fattiga
olagliga?
Det vore ju intressant om man då menade att man skulle
starta ett massivt program för att utrota fattigdom, men
som läget är idag finns inte den tanken hos våra partier.
Idag handlar det, som en gång på 1800-talet, att fattiga
skall skylla sig själva och att de är fattiga för att de är lata
och har dålig moral( kanske får vi också inom kort tanken
att de inte är tillräckligt starka i tron).
Bildresultat för fattigdomens historia geremek
Dags att studera..............
 
I P1 morgon hävdar Anders Lindberg att om vi förbjuder
tiggeri kommer de som tigger att förskjutas in i en gråzon
där det kommer att finnas droger och prostitution. Just
det senare har ju under senare år varit under lupp. Skall
vi legalisera prostitution? De som förespråkar detta men-
ar att det är kvinnas( oftast kvinnor som prostituerar sig
även om det finns en ökande manlig marknad)fria val
att sälja sin kropp. Man brukar då visa upp unga och
snygga kvinnor som säljer sig.  De som kan välja kunder.
Istället borde man fråga de kvinnor som prostituerat sig
som passerat den nivå där kroppen är ung och snygg och
där köparna blir allt annat än valda kunder om ens några
kunder alls. Hur mår den 45-åriga kvinnor som sålt sin
kropp genom åren nu när hon inte duger till annat än
fattigmansknull?
Vart är vi på väg?
Bildresultat för prostitution andersson

2017-04-25
01:40:57

Vad är folket?
I Fib/k:s tråd på Facebook pågår ständigt en diskussion
om vad folket tycker. Detta folk som nu skiter på etabliss-
emanget och i flera länder inklusive vårat eget sympatiser-
ar detta folk med nyfascism. så ser nu inte försvararna av
detta folk på saken. De menar att en Åkesson eller en le
Pen har flera goda sidor som gör att folket sympatiserar
med dem. De menar vidare att Putin är en stor statsman
som utgör en motvikt mot den amerikanska imperialismen.
De försvarar också Assad i Syrien och tidigare Gahdaffi i
Libyen. Däremot är de emot IS vilket kan tyckas en aning
märkligt då detta IS också är emot den amerikanska imper-
ialismen. Det går alltså att liera sig med diktaturer men inte
med IS.
Några av dem ser flyktingar som undergrävare av den sven-
ska välfärden och den svenska rättssäkerheten och köper
fullt ut det mesta av alla fake news som förmedlas på div-
erse nyfascistiska sejter.  De ser också "vänstern" som det
stora hotet mot Sverige på samma sätt som nyfascisterna ser
kulturmarxismen som det stora hotet.
De kritiserar "vänstern" för att inte vara vänster medans de
själva i fråga efter fråga gör gemensam sak med nyfascism.
De menar att de lierar sig med folket.
Vad är då detta folk?
Bara för att  man säger att man är folk innebär inte det att man
per definition har rätten på sin sida. Det tyska folket och det ita-
lienska folket ställde sig en gång i tiden bakom Adolf och Benito.
Hade folket rätt då?
Det finns självklart en förklaring till varför folket är förbannat.
Klasskillnaderna ökar sedan decennier och de rika har gjort
staten till sin. Sverige har blivit till ett skatteparadis för den som
har sitt på det torra. Å andra sidan får de utan tillgångar sämre
villkor, har svårt att få arbete, sjukvården blir sämre för den som
inte har privat sjukförsäkring och barnen till de fattiga få gå i
sämre skolor där 60% inte har avgångsbetyg.
Bildresultat för kamp mot kapitalet
Men borde då inte kampen mot dessa orättvisor fokuseras på
de med reell makt?
Borde inte kampen tas mot kapital och de rika som flyr allt ansvar
och endast berikar sig själva?
Borde man inte fokusera kampen på att föras på arbetsplatser, sko-
lor och allsköns föreningar som finns?
Hur kan det nyfascistiska som i huvudsak har en fråga på sin agenda,
den om invandring och flyktingar som roten till allt ont, vara en kraft
att alliera sig med?
Bildresultat för hets mot flyktingar
 
 
 

2017-04-24
13:41:58

Nazism är inte terror?
Många har hört av sig till SvT och ifrågasatt varför
inte de tre bombdåden i Göteborg klassas som terr-
orbrott.
Åklagaren vid riksenheten Mats Ljungqvist "förklarar":
– Ett av kriterierna för terrorbrott är att agerandet ska vara avsett att inge fruktan hos en befolkning eller en folkgrupp. Men flyktingar räknas inte som en folkgrupp. Hade det handlat om ett boende där det bara fanns exempelvis muslimer hade det varit en annan sak, säger han.
Ett annat kriterium säger att det handlar om terrorbrott när syftet är att ”tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd”
 
Bomberna riktade sig mot en syndikalistisk bokhandel
och ett flyktingboende. De som var ansvariga var orga-
niserade nazister.
Vad behövs mer för att klassa detta som terrorbrott?
Intressant är också att Peter Mangs som mördade tre
människor och som försökte mörda ytterligare arton
inte klassas som terrorist. Detta trots att han i år på
sociala medier i decennier skrivit politiskt och trots
att han skrivit ett kompendium som han kallade Den
germanska filosofin vilken är fylld av nazistiskt hitte-
gods.
Jämför med mördaren i Stockholm.
Orden är viktiga i sammanhanget. Om man skriver att
dåd utförda av islamister per definition är terror medans
dåd utförda av nazister inte är det, har man gjort ett nor-
maliserande skrivning av de senare.
I princip skriver man att islamister är farliga medans naz-
ister mer skall ses som lekfulla tonåringar som håller på med
smällare.
Alltså lika bedömning.
All terror skall bekämpas.
 
 
 
 

2017-04-22
13:08:00

samma väg och ändå
Det sägs ju att vi själva helt och hållet bestämmer hur
livet skall bli. Yttre omständigheter anses av förespråkare
av detta synsätt inte spela någon roll.
Igår skulle jag hämta min cykel vid Åkes Cykel&Sport
i Lundby. Det är ungefär en timmas promenad dit. Den-
na dag blåste det kraftigt och jag möttes av motvind.
Så jag promenerade och svettades ymnigt av ansträng-
ningen.
Bildresultat för vägen är målet
Till slut kom jag fram och fick reda på att bakhjulet var så
dåligt att det var tvunget att bytas. Med service gick det
på 1910kr.
Så var det bara att sig hem igen. På en välbalanserad
cykel, i stark medvind, tog samma sträcka dryga kvarten
och utan särskild ansträngning.
Bildresultat för equality vs justice

2017-04-22
12:50:18

Yttrandefrihet och protest
127 författare säger att de inte tänker komma till Bokmässan
om högerextrema krafter bjuds in.
Det står självklart varje enskild författare fritt att inte delta i
evenemang som står i konflikt med personlig övertygelse.
Det går ju inte att jämföra med att Bokmässan vägrar grupp-
er att delta, även om en arrangör har en frihet i att bjuda in
vad eller vilka de vill.
Ingen hindrar ju exempelvis Nya tider att ge ut sin tidning ell-
er att arrangera egna mässor eller andra evenemang.
Man kan ju se hur Sverige normaliserat rasism och nyfascism
under senare år och frågan är hur man hindrar den utvecklingen.
Att bara stå och se på lär ju inte stoppa denna utveckling.
I huvudsak tror jag dock att det handlar mer om att mobilisera
och organisera motkrafterna före att göra enskilda utspel mot
dessa krafter.

2017-04-22
12:20:00

Vem skall man lita på?
I vissa kretsar slår man på trumman om mord när man
vill förklarar det svenska samhällets förfall. Det handlar
då inte bara om SD och extremhöger, även borgerliga
och en del sossar använder denna retorik.
Antalet mord i Sverige är närmast en konstant sedan 50
år tillbaka. Det ligger på plus eller minus 100. 2012 var
en extrem då hade vi bara 69 mord. Förra året var ganska
högt med 115 men det var ändå inte fler än det låg på den
nivå som är konstant.
Debatten blir ju närmast patetisk när SD hoppar av glädje
för att Fox News och Trump uppmärksammar Sverige som
det laglösa landet.
Vissa borgerliga debattörer tar också USA som exempel och
då är det New York  som står som förebild.
Men hur då?
Malmö som både av dessa svenska debattörer och av deras
amerikanska allierade beskrivs som en laglös stad har  3,4
mord per 100000 invånare står sig bar i en amerikansk jäm-
förelse:
New York   3,9
ST Louis   54,3
Detroit      43,9
Chicago    28
 
Sålunda sticker New York ut  med färre mord  än andra amerikanska
städer, men de har ändå fler mord än Malmö.
Och i den större bilden blir ju denna debatt löjlig.
När vi pratar brott generellt blir ju bilden ännu tydligare.
Bildresultat för murder in USA

2017-04-21
14:11:37

Det stängda samhället
Under 80-talet dök det nyliberala upp och en liten avstickare
till det var förespråkare för det civila samhället. En av de star-
ka männen bakom tankarna var Newt Gingrich, ledande repu-
blikan i USA, som hade en vision om att livet skulle styras av
familjer från deras egna hem. Dessa familjer skulle också skydd-
as av murar från det stora samhället i gated communities.
Jag tror vare sig att Gringich eller likasinnade såg Aldous Huxley
som den stora inspiratören, men faktum är att deras vision är när-
mast identisk med Huxleys skräckscenario i Du sköna nya värld.
Alla befinner sig i hemmet med familjen, därifrån sköts både ar-
bete och konsumtion och när dagen är slut ägnar man sig åt und-
erhållning och emellanåt dövar man sig med sprit och knark.
Jag undrar om någon av alla dessa individens förespråkare inser
vad som hänt. Idag sitter människor ensamma, eller med familjen,
och förstår världen genom nätet. Förståelse är det kanske inte utan
snarare bekräftelse man söker. Om man tycker att människor med
avvikande hudfärg är roten till allt ont så söker man bara information
som bekräftar den bilden.
I det stora samhället har vi fått individer som endast kan engagera
sig om man själv tjänar på det. Empati och solidaritet är inte ord som
väcker några positiva känslor.
I USA pratar Trump om det amerikanska folket, vi, endast när det hand-
lar om att man skall ut i krig.
Under de senaste dagarna kan man se reaktionerna på sossarnas utspel
om lottning till de mest attraktiva skolorna. De rika ylar då om att de straff-
as för att de bryr sig om sina barn. Det är alltså synd om de rika vuxna.
Få eller ingen verkar bry sig om de barn som inte har några vuxna som
kan eller vill bry sig om sina barn. Alltså verkar de önska sig ett samhälle
som styrs av den som har tillgångar och makt skall också vara den som
får det mesta av allt och det gäller också de rikas barn.
Eller när sossarna gör en liten skattehöjning för de rikaste. Då ylas det om
Sverige som den sista öststaten. Det handlar om någon eller några hundra-
lappar per månad.
Det märkliga är inte att de rika beter sig som svin. Det har de alltid gjort. Det
ligger i sakens natur ända sedan man skrev Bibeln om "den som haver varder
givet". Nej, det märkliga är att "folket" inte ser detta utan samma "folk" letar
efter undergrupper att skylla sina tillkortakommanden på.

2017-04-19
01:37:38

varför dessa flygbilder
I varje serie som jag sett under senare tid, och
det är alldeles för många, finns det inte en som
inte skall ha en massa flygbilder med som paus
i serierna. I norska Frikänd får vi titt som tätt flyg-
bilder över berg och fjordar och i alla krimserier
flyger man över städer på natten och filmar hus
upplysta av gatubelysning.
Jag förstår inte varför alla skall köra samma koncept.
Det driver inte handlingen framåt och det har heller
ingen mening i berättandet.
För mig har det blivit ett irritationsmoment.
Nej, inte nu igen,,,,skriker det i min hjärna när de men-
ingslösa bilderna dyker upp.

2017-04-18
16:01:31

Definitioner
Centerns ungdomsförbund skriver i dagens Metro
om rasism och anti-rasism. Det är svårt att bemöta
deras kritik mot det de kallar vänster.
Men det är ännu svårare att se var skiljelinjerna går
när man läser följande:
Liberala partier som Centerpartiet växer, just för att vi lägger fokus på människors åsikter. Inte på deras hudfärger. De enda som vinner på att dessa socialister, med deras separatism, motarbetar andra som bekämpar rasism är rasister. Debatten borde i stället handla om hur vi ska jobba för att uppnå ett mer fritt och jämställt samhälle.
Eller:
Det värsta är det vi uppfattar som en ökande trend där rena personpåhopp och genuint elaka anklagelser kan bortförklaras med att ”jag har tolkningsföreträde” eller ”frustrationen som vi som utsätts för rasism känner ursäktar det här”.
Jag har inga invändningar mot det de skriver och
beskriver mer än att "dessa socialister" inte är korr-
ekt.
Vi pratar om vänster men det är inte socialism det
handlar om.
Klass har försvunnit och man skapar gemenskaper
med kön, sex och ras istället.
Den vite arbetaren blir i många stycken den store
fienden istället för en bundsförvant.
Jan Guillou skrev en gång att KPML(r) kanske inte
vara skapat av SÄPO men de agerade som de vore
det.
Sak samma kan man säga om dagens identitetsvänster.
 
 
 

2017-04-17
15:11:38

Den nya tiden
I senaste avsnittet av Markus&Malcoms podd tar Malcom upp ett
hypotetiskt exempel, om det skulle komma ett UFO med aliens och
över en natt suga upp all befolkning i Järvafältet, vad skulle då ske
med landets ekonomi? Enligt Malcom ingenting.
Det väcker frågan om vem som idag är intressant ur en ekonomisk
synvinkel?
Om halva befolkningen i ett område lever på bidrag kan man knapp-
ast påstå att de är viktiga för samhället i stort ur en snäv ekonomisk
synvinkel.
På 80-talet kom tankar om att folket var onödigt på stora delar av vår
planet. De behövdes inte för produktionen och då de var medellösa
var de inte mycket att han för konsumtionens väl.
Idag när stora delar av produktionen är automatiserad och färre behövs
för produktionen ställs även vi för den frågan. vad skall vi med alla männ-
iskor som inte deltar i produktionen och har för lite pengar att konsumera
allt det som måste säljas för att hjulen skall fortsätta rulla.
Under 1900-talet var arbetaren avgörande för att produktionen skulle
kunna öka och det gav också de organiserade arbetarna en bar förhand-
lingsposition.  Men idag?
Den andra tanken som podden för fram är att muslimer är en tacksam
grupp att attackera. De är som grupp utan större makt i samhället och få
finns i den elit som vi har olika definitioner om vad den är.
När man då säger att förfallet beror på muslimer inte sköter sig blir det
lätt att samla många mot de få. Ingen av dem som ser muslimen som det
stora hotet tar någonsin upp den svenska överhetens fuskande med sina
förmögenheter eller arvoden vilka det skattefuskas med.
Alltså hamnar vi ett tyskt 30-tal där juden och slaven var det stora hotet mot
det tyska samhället och mänskligheten i stort. Steget efter den stora raskam-
panjen var den stora eutanasikampanjen som kostade några hundratusen
tyskar livet. De var de med olika former av fysiska och psykiska funktionshinder,
gamla och andra defekter som inte föll nazisterna i smaken.

2017-04-17
00:25:01

och hur är det idag....................
Ola Bogs foto.

2017-04-17
00:06:35

Maigret
Georges Simenon skrev 80 böcker om kommissarie Maigret.
Jag läste många av dem under 80-talet och det var mest
för att Myrdal tyckt att Simenon var värd att läsa.
Som så många andra gånger var det ett bra råd och jag
gillade verkligen att läsa om Julius Maigret.
För den som kollar CSI eller läser krim som fokuserar på
tekniska lösningar eller mord sida upp sida ner är inte Sim-
enons Maigret något att rekommendera. Inte heller kommer
den som gillar pusseldeckare att finna så mycket i böckerna.
I Maigrets värld handlar det om tankar, dialog och inte minst
intuition.
Bildresultat för jean gabin
Ikväll visades en nyinspelning av Kommissarie Maigret med
Rowan Atkinson i rollen. Avsnittet hette Maigret sets a trap .
För mig är Jean Gabin  Maigret. Om jag tänker eller läser om
Maigret så är det bilden av Gabin som kommer. 1958 kommer
den första av de tre filmer där Gabin spelade Maigret. Den het-
te Maigret sets a trap.
Kvällens film var välgjord men ändå gjorde den inte Maigret
rättvisa. Bara det att Maigret var 1.80 lång och vägde 110kg.
Under många år har jag läst att mången Simenonfantast skriv-
it att Simenons böcker och då i synnerhet Maigretböckerna för-
svunnit ut i den stora tystnaden.
Men Atlantis ger nu ut hans böcker på nytt.
En kulturgärning  att glädjas åt.
Bildresultat för georges simenon nya böcker
 
 

2017-04-16
22:08:31

relativa nyheter
På Tv4 sena nyheter hör jag:
Valet i Turkiet tycks ha gått lugnt till. Dock dödades
tre människor i närheten av en vallokal i södra delar
av landet.
I Stockholm dödades fyra personer och jag undrar
hur svenskar reagerat om turkiska nyheter hade för-
medlat att:
Det var en lugn dag i Sverige. Dock dödades fyra per-
soner i centrala Stockholm.
 

2017-04-16
02:28:00

Gamla kåkar
P4 Dokumentär sänder om  kvarteret Utsikten i Stockholm.
När jag hör om gamla lägenheter som inte moderniserats
utan är som de än gång var,  när folk intervjuas och berättar
om sitt boende tänker jag på mina egna lägenheter på Olje-
kvarnsgatan, Kommendörsgatan, Olskroksgatan och mina
första tretton år i livet på Lilla Redbergsgatan 1.
Bildresultat för olskroken
I den sistnämnda hade vi toalett inne men inget varmvatten.
I de bägge rummen fanns kakelugn. Entredörren hade två
glas i den övre delen.
I Majorna var det dass på gården.
I Olskroken var dasset på svalen.
Alla lägenheterna hade stuckaturer i taken.
När de berättar om masoniteskivor istället för glasrutor i
uppgångarna var det så jag hade det på Kommnedörsgatan.
När de berättar till kufar till grannar så känner också igen det.
Jag saknar det.
När man blir äldre blir minnen viktiga.
Det blir då lite tragiskt att man inte kan besöka de platser man
en gång levt på. När husen rivs och det byggs nytt tar man ock-
så bort delar av människors liv.
I en lägenhet spelas Fläsket brinner och också det minns jag från
ett Scotch C90 Band med the best of låtar.
Så mycket revs i Göteborg på 70-talet och med det försvann en
del av stadens själ.
Bildresultat för kommendörsgatan göteborg
 
Bildresultat för ockupation av mullvaden
 

2017-04-16
00:12:09

Märkligheter
Häromdagen stod jag på utsidan av våran plan och två
tjejer som kunde vara någonstans mellan 13 och 14 år
kommer fram.
Den ene av dem säger:
-Du, min kompis är kär i dig.
Jag stelnar till och tittar på dem och vet inte vad jag skall
säga. Jag säger till slut:
-Du jag tycker att din kompis skall uppsöka en optiker.
Hon svarar snabbt:
-Hon tycker att du är snygg.
I min frustration säger jag:
-Men förihelvete jag är ju en gammal gubbe!
Sedan tar jag min flykt till planen och börjar träningen.
Men detta vill inte lämna mig. Skojade de med mig (det
är vad jag hoppas) eller kan det vara så att unga tjejer
söker så vilt? Jag vet när vi var unga grabbar att många
av oss hade sexuella drömmar om tanter. Vissa mer an-
dra mindre. Jag vet inte hur det är i tjejers drömvärld.
Men ibland är sex år helvete. Jag minns för 18 år sedan
när jag jobbade på en skola i Hjällbo och en liten 13-årig
smågangster erbjöd en av sina klasskompisar till sex.
-Du kan få henne. Det fixar jag!
Så sa han då om sin 13-åriga klasskamrat.
Jag är inte hundra på att det bara var strunt den gången
men jag är ganska säker på att han högtidligt sket i min
lilla moralpredikan som följde. Hans liv sedan dess har
inte direkt pekat på att han lyssnade på någon på rätt sidan
av lagen.
 

2017-04-15
23:40:25

principiell fråga
Bildresultat för de bortglömda schimanski
 
Under Andra Världskriget väljer en av ledarna för den indiska
självständighetsrörelsen, Chandra Bose, att liera sig med Tysk-
land, Japan och Italien för att få stöd för kampen mot England.
Et klassiskt fall av din fiendes fiende är min vän.
Bose hade inga tankar om att bli nazist eller fascist utan hans
stora agenda var att befria Indien från Englands koloniala för-
tryck. Det var ett samarbete som gnisslade under tiden det på-
gick.  Vi får aldrig reda på vad som hade hänt med Bose efter
det att kriget var avslutat. De 18 augusti 1945 sprängdes det
plan som han skulle färdas med. Många bedömare påstår att
det var ett attentat. Antingen från de allierade eller ett internt
indiskt attentat.
Bose väpnade grupper var inte överens med Gandhi om det
vapenlösa motståndet utan uppmanade till väpnat våld som
metod att driva ut engelsmännen.
Idag  skulle en liknande affär vara ifall olika sekulära grupper
skulle söka samarbete med IS i kampen mot västerländsk im-
perialism.

2017-04-13
11:50:49

Nyspråk
När nazister härjar på våra gator, skolor och torg blir
det rubriker men det handlar då om enskilda individer
som gått vilse. Det föreslogs inga lagändringar när Mangs
mördade tre och försökte mörda ytterligare arton. När
Lundin gick in på skola också det med en nazistisk agenda
diskuterades det lite om säkerheten på våra skolor men
inget om att nazister och andra högergrupper var ett hot
det stora hela. När nazister genomför tre bombattentat i
slutet av förra året i Göteborg får det knappt rubriker.
När en ensam galen islamist kör lastbil då skall det minsann
lagändras. Vi skall riskera grundlag och yttrandefrihet och
för vad? Hur skall nya lagar komma år  galna terrorister
som agerar på egen hand?
De enda som drabbas av nya lagar är de som följer dem.
Risken med att börja ändra i lagar när ett semifascistisk
parti står på tröskeln till att bli landets största parti öppnar
dörren för en repris på Tyskland 1933.
När Lubbe tuttar eld på riksdagshuset i Berlin genomfördes
lagändringar som var början på en stor repression och inför-
andet av diktatur.
Image result for riksdagshusbranden i berlin 1933
Idag när V-partiet inte direkt som enda parti vill utreda först
utpekas de som terrorkramare  och att de har en islamitisk
agenda. Högerspökena på nätet tävlar med de etablerade
partierna i att svartmåla V och få eller ingen verkar tänka läng-
re än att skaffa poäng i en känslomässig opinion
Image result for röhms stormtrooper
De tyska stormtrupperna började direkt patrullera Tysklands gator
efter diktaturens införande och självklart sa de att de ville skydda
vanligt folk.

2017-04-10
12:28:49

Rimmar illa
Under senare år har vi haft en vit maktterror som borde
stämma till eftertanke.
Peter Mangs mördade tre och försökte mörda ytterligare
arton, varav flera är skadade för livet. Mangs är en uttal-
ad nazist. han har skrivit ett dokument om den germans-
ka filosofin och deltog aktivt med sitt budskap på sociala
medier. Han var en krigare i den nazistiska kampen för
att förändra samhället med lågintensiv terror.
Anton Lundin Pettersson mördade tre människor på en
skola i Trollhättan. Han blev inte nazist över en natt. Han
var också medveten om vad han höll på med. Likt Mangs
ville han med sina gärningar ändra det svenska samhället
med våld.
I Göteborg har vi under senaste tiden haft tre bombattentat
där försynen har gjort att ingen dödats. Dessa dåd har utförts
av organiserade nazister.
I samtliga fall, i synnerhet Mangs, har det talats ganska lite om
deras politiska ambitioner.
I samtliga fall kan man fundera över vad som kan göras för att
dessa dåd inte skall upprepas.
Men det är som vi inte kan hålla två bollar i luften samtidigt.
När en random killer istället är uzbek med sympatier för IS så
går hela det etablerade samhället all in och gör gemensam sak
med altrighthögern och driver på för att skapa opinion för att
visa att man är handlingskraftig. Islam och flyktingar, särsklit
då asylsökande blir måltavlan för att visa hur handlingskraftig
man är.
I fallet Stockholm måste man ju ställa frågan: hur skall man
stopp enskilda tokar från att agera?
Man måste också ställs sig frågan: vad är det för skillnad på
islamitisk tok och en nazitisk? Varför agerar samhället så myck-
et mer och hårdare när dåden är islamitiska? Anser man inte
att nazism är ett hot?
Både Mangs och Lundin hyllades ju stort på sociala medier.
Många gillade deras tankar om etnisk rensning.
Islamister och nazister har ju i stort samma tanke om hur man
skall använda våld för att störa våra samhällen.
Enskilda terrorister utan egentlig organisation bakom sig är
ju deras medel. Det är i princip omöjligt att kontrollera alla des-
sa tokar. Mangs kunde ju under flera år agera under radarn.
Inte ens en ökad repression kan ju hjälpa oss ur detta.
Bara ett på sikt jämlikt samhälle med en öppen humanism som
grund kan göra skillnad.

2017-04-10
02:39:02

Så här skulle inte RFSU säga
Image result for john holmes dick

2017-04-10
02:20:16

fakta?
Det tar tid att vrida ett samhälle åt ett visst håll. När
nyliberalismen dyker upp som en kraft i slutet på 70-
talet var det inte så många som på allvar trodde att
det skulle få ett genomslag i Sverige. Inte ens när
Reagan och Thatcher drev igenom den politiken i
två av världens mäktigaste stater kändes det som
om detta skulle drabba Sverige.
Men mur efter mur revs.
Sossarna kunde inte hantera den nya ordningen att
inte längre vara det enda statsbärande partiet och fick
bli ett mer populistiskt parti för att överleva. Man släpp-
te frågan om löntagarfonder och man släppte TV-mono-
polet och när den ekonomiska statskuppen kom 1985 för-
svann det sista av den gamla folkrörelsesocialismen ur
partiet. Ändå kunde vi via kulturen hänga kvar med ett
litet vänsterperspektiv, långt borta från den verkliga makt-
en dock, och kunde illusoriskt tro att vi fortfarande fanns
kvar med en liten tå i det gamla folkhemmet.
Men sedan gick det fort och idag är Sverige ett skattepara-
dis med mer långtgående privatiseringar av offentlig sektor
än någon annanstans i världen.Klasserna har restaurerats
till en nivå som på 1800-talet.
Den ideologiska diskussionen har från alla håll kantrat och
från höger till vänster pratar vi inte klass utan sex, kön och
ras.
Vad många inte förstår är att när ljuset går upp för fler vad
vi har blivit är det inte bara att knäppa med fingrarna för att
vakna upp i folkhemmet igen. När vi vaknar måste kampen
för det andra, eller det gamla, göras som det alltid gjort, med
organisering, mobilisering och utbildning. Det tar tid.

2017-04-09
21:45:42

Migrationspolitik
För några år sedan mördades två personer på IKEA.
Mördaren var en asylsökande som fått avslag.
Terrorattentatet i Stockholm utfördes av en uzbek som
fått avslag på sin asylansökning.
På något sätt får man bestämma sig.
Antingen stänger man gränserna och utvisar de som fått
avslag direkt eller så gör man tvärsom och ger alla amnesti
och utgår därifrån.
Det finns en tusentals män som befinner sig i ett limbo och
går och drar utan att ha något att göra i väntan på att få
stanna eller skall utvisas. Denna ovisshet kan få den bäste
att hamna i tillstånd som gör att man tillgriper våld på ett ell-
er annat sätt.
Vi kan inte som idag bara säga att allt är bra när det inte är
så. Hur skall vi lösa problemet med integrationen är den sto-
ra frågan. Inte bara hur vi skall integrera alla som sökt fristad
i Sverige under senare år utan hur vi skall få människorna i
förorten inkluderade.
Det finns egentligen ingen politik idag som ens är i närheten
av att lösa dessa problem.
Hur skapar vi hundratusen nya jobb?
Hur skapar vi hundratusen nya bostäder?
Hur återskapar vi en rättvis och jämlik skola?
Inget parti har dessa frågor på sin dagordning.

2017-04-09
21:35:43

Så tröttsamt
En vanlig delning på Facebook:

Jag hissar svenska flaggan, utan att vara rasist. Jag firar Sveriges nationaldag, utan att vara rasist. Jag sjunger Sveriges nationalsång, utan att vara rasist. Jag älskar mitt land Sverige, utan att vara rasist. 🇸🇪 Kopiera det här om du törs, jag törs!!!🇸🇪🇸🇪 😍😍

Till det kan läggas att man inte får fira jul- eller midsommarafton.

Det är ju ren desinformation.

Vem hindrar någon från att göra det ovan? Vem?

Man låtsas som att konflikten handlar om detta men

alla vet, eller borde veta, att vi pratar om andra saker

när vi skyller folk för att vara rasister.

2017-04-09
01:44:33

Mer kyla
Det otäcka med sociala medier är att de så snabbt
kan ödelägga en annan människas liv. Efter attentat-
et i Stockholm utpekas en 38-årig småbarnsfar som
terroristen och genast drar han på sig en massa hot.
Han kände(känner) rädsla för i synnerhet sina barn.
Något senare griper polisen den 39-årige uzbeken
och då kanske 38-åringen kan andas ut.
Helt säkert är det dock inte. Om man anser att man
kan ta lagen i egna händer och hota folk kan något
kötthuvud få för sig att gammelmedia döljer vad som
verkligen sker och att ryktens om skottlossning på
andra ställen i Stockholm vid tiden för attentatet  var
sanna och att terrorister går lösa som en riktigt svensk
måste ta hand om.
 

2017-04-08
19:15:03

Så blev det ännu kallare
Bangs foto.
 
Detta kommer under överskådlig tid att nedprioriteras.
Nu kommer det att jagas människor i vårat land som al-
drig förr. Det är ju för tidigt att få en överblick över vad
som hänt även om media stressar på för att få snabba
svar.
Om man ser till tidigare attentat i Sverige har det nästan
uteslutande hamnat om enskilda tokar som agerat. Mycket
pekar på att det också är så denna gång.
Men när ropen skallar om att terrorn skall stoppas kommer
säkert åtgärder att införas som knappast kommer att gynna
demokratin i stort.
Jag tillhör inte den skara som upprörs över döda människor.
För den som gör det kan man fråga sig varför man upprörs
över vissa människors död men totalt struntar i andras,
Självklart är det en tragik för de allra närmaste till offren men
för de som inte är nära?
 
 

2017-04-07
13:29:26

Kylan sprider sig
Senaste veckan har det mesta handlat om hur kriminella
släkter och klaner styr i förorten. När man vrider perspek-
tiven på det sättet hamnar huvudfrågan i bakgrunden.
Då handlar det inte längre om långsiktiga lösningar utan
om hur man repressivt skall lösa problemet.
I korthet handlar det om uppmaningar att med polis gå in
och röja upp.
Det repressiva står i förgrunden. I veckan var det en incident
på ett asylboende där en asylsökande löpte amok. Polisen
försökte att utan vapen få kontakt och lugna ner mannen. det
gick inget vidare men till slut övermannades han och trots
skadegörelse blev inge skadad.
På FB och annorstädes ropades det på att polisen skulle skjutit
honom. Den andra linjen ondgjorde sig över att de kvinnliga pol-
iserna inte klarade ut situationen.
Men ingen skadades. Det måste väl ändå vara högsta prioritet.
När det gäller förorten drivs inte i första hand kraven på fler ar-
beten, bättre och fler bostäder och bättre utbildning för att göra
något åt utanförskapen. Nej, istället ropas på lag och ordning.
När det senare blir nummer ett på dagordningen vrids förklaring-
arna från att bero på strukturella och klassmässiga orsaker till
att istället handla om dålig moral, dåligt blod och dålig religion.
Jag läser personer som talar om för mig att området där jag bor,
Backa Röd, styrs av klaner och islam. Jag har bott här sedan 1999
i Backa sedan 1985. När det var som värst för sex år sedan var
det ett gäng ungdomar som brände bilar och ställde till upplopp.
Några centrala individer låg bakom de flesta brotten och de fick
med sig en grupp andra. Dessa grupperingar var i första hand
sociala och deras sammanhållande kitt var 422 Backa. Inga klaner
och ingen religion.
Det bästa sättet att få bort unkna värderingar är att göra människor
inkluderade i det samhälle där man lever. Om män i Rinkeby till
största delen är arbetslösa och inget annat gör än att dra på tor-
get kommer de att samlas runt det som står till buds. Det kan vara
unken religion eller unkna värderingar från ett patriarkalt samman-
han i deras historia. Polisiära åtgärder kommer inte att lösa det.
Snarare är det att hälla bensin på elden. Ju mer man drar åt sna-
ran på denna grupp ju mer kommer de att omhulda sina unkna
värderingar. Så skapas terrorism.

2017-04-02
00:57:30

Så nära religion jag kan komma 2
1973 kom Tubular Bells av Mike Oldfield. Det var något nytt.
En konceptplatta och instrumentell. Oldfield spelade alla tjugo
instrumenten själv.  Det verkade ju som en dålig ide. Men Rich-
ard Branson som då hade startat det udda skivbolaget Virgin
Records valde att ge ut den. Virgin som gav ut en massa musik
som låg rätt i tiden och hade något av en rebellstämpel på sig
fick en supersäljare med Tubular Bells.
Image result for virgin record the very best
Jag har lyssnat på den i 44 år och tröttnar inte. Det är bland de
bästa plattor som gjorts.
Image result for mike oldfield album
Efterföljaren Herdest Ridge var bra men nådde inte upp till det
som Oldfield skapade på Tubular Bells. Samma sak kan sägas
om tredje skivan Ommadawn.
Sedan var det roliga slut Oldfield har gjort flera album sedan dess
och några har blivit hits men han kommer ofta tillbaka till Tubular
Bells och gör olika versioner av den, och inget av det han gjorde
efter de första albumen kan sägas vara särskilt bra.
Nu kommer han med en slags uppföljare till Ommadawn. Return
to Ommadawn heter den och kan lyssnas på i P2:s emineneta
musikprogram Kalejdoskop.
Image result for mike oldfield album
Image result for return to ommadawn