leifsjoqvist

2017-02-28
12:52:13

Hur får man detta att gå ihop
SD säger sig vara  nationella och värna det svenska.
Då kan man undra hur man i tid och otid hämtar kraft
från engelska, amerikanska och ryska politiker och
media för att bekräfta sin världsbild.
Man citerar Nigel Farage, tidigare ledare för UKIP i
England, som säger att det finns lagar i Sverige som
ingen här har hört talas om.
Man citerar Trump som bevisligen inte vet mycket om
landet.
Man citerar Russia Today som kan ses som ett Pravda
för Putin.
Åkesson och Karlsson publicerar artikel i Wall Street Jour-
nal för att få fram sitt budskap om den svenska utveckling-
en.
Det är märkligt hur angelägna de är att smutskasta sitt äls-
kade fosterland.
Har dessa fosterlandsvänner gått och blivit internationalister?
Huruvida man kan lita på SD är också en fråga.
I riksdagen är det 300% vanligare att SD-politiker begår brott
än alla de andra partierna sammantagna.
 

2017-02-28
02:45:14

Det koloniala ögat
I filmen Eye in the sky får vi följa förberedelserna
och utförandet av en drönarattack i  Kenya. Tre
ledande Al Shabab terrorister finns i ett hus där
man utrustar två pojkar med bomber för att utföra
en självmordsattentat. Politiker skall fatta beslut om
man skall spränga eller inte. Det blir till en cirkus.
Om man inte spränger så vinner man propaganda-
kriget när självmordsbombarna sedan gör sitt.
Om man spränger och det uppstår collateral damage
vinner Al Shabab.
Så ställs frågan i filmen.
Utanför sitter en liten flicka och säljer bröd. Det upp-
står ett stort fokus kring denna flicka. Det kommer tårar.
I verkliga livet bryr sig nog inte så många.
I verkligheten så är 90% av de som dör civila och helt
oskyldiga.
Nej, det är ingen bra film.
En postkolonial teoretiker skulle troligen spy av vämjelse.
Image result for eye in the sky

2017-02-27
20:52:27

Det verkliga hotet
I USA är den extrema högern det verkliga hotet mot
både samhälle och medborgare. Det är rörelser som
exempelvis 3percenters vilken är en beväpnad milis
som anser att USA är under hot och som är villiga att
svara mot detta hot med  vapen. Poliser mördas, offi-
ciella byggnader sprängs och ingen vet hur många ill-
egala invandrare som mördats av dem vid gränsen är.
Dessa grupper tycker att Obama var satan själv och
att Donald  Trump är för mesig. De är många. Man räk-
nar dem i hundratusental. Man kan fråga sig varför inte
detta hot får större plats i media?
Image result for 3% movement
 
För den som vill se om detta kan kolla dokumentärserien
Vice  Säsong 3 Avsnitt 3.
 

2017-02-27
15:54:09

Hur förhålla sig
Det som SD och yttersta högern vunnit på är att de
erövrat problemformuleringsprivilegiet. Alla får för-
hålla sig till vad SD säger.  Först kom tanken att man
inte skulle ta debatten men det var ju inte sant då
man ändå förhöll sig parallellt till vad SD sa och gjor-
de. I andra läget när man tar debatten så handlar det
om att vara emot allt SD säger även när de har rätt.
Vad vi kan se är att vi inte får stopp på den högerpop-
ulistiska vågen.
Vänstern har ett stort problem, som så många gånger
förr, man är emot en massa saker men sällan blir man
klar över vad vänstern är för.
Idag har vänstern blivit en support till liberalism och
svenskt näringsliv. Om SD säger att det är kris säger
vänstern att det aldrig varit bättre än nu.
SD bestämmer alltså över hela planen vad vi skall dis-
kutera.
I bästa fall kan någon säga att vi behöver fler fritidsgår-
dar och det håller på att bli parodiskt.
Likt vänstern i början på förra seklet behöver man mobi-
sera och organisera folket. I det arbetet behöver man reg-
ler för vad man skall göra. Ordning och reda är inte annat
än en kampmetod. De kriminella i förorten är inte våra vän-
ner utan fiender. 
Under detta arbete är det dags att damma av de gamla par-
ollerna för att gå ut i kamp:
-Arbete år alla(6-timmars dag)
-Bostäder åt alla( en nytt genomtänkt miljonprogram)
-Beskatta kapitalet( inför arv- , förmögenhets- och gåvoskatten)
-Stärk den offentliga sektorn( bort med friskolor och privata initiativ
 i vård och omsorg)
-Värna det nationella oberoendet( Bekämpa både USA och Ryssland
 och bekämpa alla försök att dra in oss i NATO).
 
Det är också hög tid för vänstern att se verkligheten i vitögat.
I nuläget har vi ett samhälle som inte klarar att ta hand om de
flyktingar vi bjudit in. Massor av tragedier utspelas och många
subkulturer skapas som vi inte har kontroll över.
Det finns en vänster som tror att alla flyktingar och ensamkom-
mande är små hundvalpar som behöver skydd och omsorg. Den
inställningen kommer att slå tillbaka när konflikterna kommer att
öka. Om vi har stora massor av exkluderade kommer dessa att
på ett sätt eller annat att slå tillbaka.
När vi drivit igenom punkterna ovan kan vi se över frågan igen.
Det är inte humanism att bjuda in utan att bjuda till.
 

2017-02-27
13:44:25

Det ser inte så bra ut
Idag när det borde ske en mobilisering bland folk för
att defensivt säkerställa det som man stred till sig un-
der 1900-talet så tycks allt intresse istället knytas till
vad som sker på yttersta högerkanten och vad Trump
skall säga härnäst.
Den enda rekrytering bland folk i underklassen är den
som har religiösa förtecken eller SD och liknande.
Åter: varat bestämmer tänkandet.
Under 80-talet uppstod en tanke om det civila samhället.
En ledande figur i USA som Newt  Gingrich skapade en
projekt såg han såg den framtida medborgaren leva hela
sitt liv från hemmet. Man arbetade hemifrån och man age-
rade hela livet från sitt hus och sin familj. Samhället blev
en massa självständiga atomer som då styrdes av en lit-
en grupp som kunde sägas utgöra hjärna och kropp. Det-
ta är ju den nyliberala drömmer. Detta projekt praktiserades
under Pinochet i Chile. Många fick det ekonomisk bättre ut-
an att det på något sätt gav utrymme för demokrati och ytt-
randefrihet.
Så man lärde sig. Det gällde att få folk att älska sitt lilla liv
och i stort skita i vad som händer i den stora världen.
Det är som abborren i Östersjön. Den har så länge fått i
sig mikroplastpartiklar att den föredrar detta framför plank-
ton. Konsekvensen är att den smaskar i sig plast och dör en
långsam och plågsam död som resultat av detta. Eller som
den val som hittades vid kusten i New Zeeland. Den hade
flutit upp och dött. När man öppnade upp den fann man två
plast i dess mage. Den hade kvävts till döds av att plastartik-
lar till slut täppt till allt i dess inre kropp.
När folket i förorten reagerar i förorten sker detta inte organi-
serat utan spontant och till synes utan riktning eller mål Det
blir då lätt för samhället att säga att de vill slå ner upproren
för att skydda folket i förorten. I sammanhanget blir våldsverk-
arna de nyttiga idioter som vi sett så många gånger i historien
när folk gör uppror utan ledning och mål.
Kampen idag står mellan den yttersta höger och den liberala
över- och medelklassen och där de förra tar folket till sig i sin
kamp för makt. Någon egentlig vänster att prata om som gör
skillnad finns inte. istället lierar sig den vänster som syns och
hörs med de liberala. Det får till konsekvens att vänstern står
upp och säger att Sverige är ett jättebra land, att det inte finns
några andra problem än SD och Trump och att om bara de
senare försvann skulle vi åter hamna i paradiset.
Hur kan det bli så? Vänstern som den ser ut idag är i huvudsak
medelklass och om man som klass ser sina privilegier hotade
slår man tillbaka och lierar sig med dem som kan undanröja hot-
et. Denna vänster behöver inte folket. Den behöver statliga och
kommunla medel, den behöver de rika mecenaterna för att kun-
na fortsätta leva som man gör och har gjort de senaste decenni-
erna.
 

2017-02-26
02:35:00

O J Simpson
Jag känner mig impregnerad av O J Simpson. Först tittade jag
på dramaserien över tio avsnitt om själva mordfallet och den ef-
terföljande rättegången och ikväll har jag suttit 7,5 timmar och titt-
at på dokumentärserien som handlar om O J Simpsons liv.
Det är verkligen en amerikansk tragedi och en människas upp-
gång och fall.
Man kan säga mycket om Simpson men det som slår mig är att
ett helt samhälle är agerande i hans liv. Så många människor som
duperas och så många som tror honom om så mycket gott.
Vad han än gjorde under sitt liv fanns det massor av människor runt
omkring som servade eller som tjänade massor av pengar på att på
något sätt redovisa vad han gjorde.
Utan en miljonpublik hade han ju varit ointressant.
Tiden efter den friande domen är ju tiden för fallet.
De flesta tror han gjorde det och talar om det för honom. Han blir
stigmatiserad. De rika vännerna vänder honom ryggen.
Här han vi alltså en svart man som tidigt söker sig bort från sin
svarthet och från sina rötter. I´m juice. Han lyckas och umgås med
överheten som nästan alltid är vit. Så mördar han sin vita ex-fru och
en servitör som bara råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt.
Image result for an american tragedy o j simpson documentary
Då kommer rättegången. Då blir han de svartas symbol mot det vita
förtryckarsamhället. Det säger en del om den kampen. Den är ytlig
och rätt många som driver kampen för de svartas rättigheter gör det
inte med större glöd än att de kan göra sig goda karriärer och tjäna
stora pengar under tiden de kämpar. När det blir raskamp utan att
klass räknas in får de inte större resultat än att de svarat som finns
i ledningen för denna kamp får tillgång till finrummen och då glöm-
mer de ofta sina bröder och systrar i källaren.
När Simson släpps och alla vänder sig mot honom söker han upp
sin svarta församling och blir svart igen.
Historien om O J Simpson är lika mycket en historia om ett samhälle
som hålls ihop av religion, ras och tradition mer än av demokrati och
frihet.
Image result for an american tragedy o j simpson documentary
 
Slutet för OJ är så märkligt att om det varit fiktion hade man
tyckt det var fyllt av överdrifter. OJ och några polare låtsas
vara tuffa grabbar och rusar in på ett hotellrum för att där ta
tillbaka vad O J tror är hans samlingsprylar. Det hela finns på
film och ljudupptagning. Det är taffligt och fjantigt från början
till slut. OJ tas av polis. OJ döms i domstol av en kvinnlig domare
(underskatta inte systerskapets makt. Åklagaren i den friande
domen fick löpa gatlopp) till helt orimliga 33 års fängelse. Om
den friande domen i mordåtalet var märkligt är hans andra dom7
en hämnddom för den första.

2017-02-25
16:15:32

intressant serie
I  veckan kollade jag serien The people v O J Simpson. Det
måste ju vara den mest uppmärksammade rättegången i hist-
orien. Redan när det begav sig ansågs ju utgången vara given
och att Simpson måste vara skyldig. Men försvaret fick rättegång-
en att handla om allt annat än bevis. det kom att handla om berätt-
elser och enligt serien är det vad man också pratar om: vem har den
bästa berättelsen. Det handlar alltså inte om redovisning av fakta
utan mer om åsikter och uppfattningar om saker och ting.
Related image
Det påminner i mycket om det debatt vi idag har om vårat samhälle
i stort. Å ena sidan de som säger att invandring är skit och å andra
sidan de som hyllar invandringen och som i stort sett ser positivt på
detta.
Bägge sidor säger sig grunda sina uppfattningar på fakta och att den
andra sidan bara ljuger och håller på med fake news.
Det handlar om berättelser och i huvudsak vem som har den bästa
berättelsen.
Image result for o j simpsons victims
När man följer serien ser man hur det handlar om retorik och att fånga
momentum med smarta tricks. I just denna rättegång finns ras som en
i högsta grad påtaglig faktor. Några år tidigare hade taxichauffören Rod-
ney King misshandlats av fyra poliser och nära dessa släpptes utan åt-
gärd utbröt kravaller. Orättvisan låg och flammade under ytan och an-
vändes av försvaret under rättegången.
Det var i huvudsak var det två saker som gjorde att juryn frikände Simp-
son.
Det första var handskarna som hittades på mordplatsen med bägge offrens
blod och Simpsons blod, man kunde bevisa att Simpson köpt in två handskar
av det märke som hittades. Men under rättegången när åklagarna gör ett
taktiskt misstag att låta Simpson pröva handskarna visade sig dessa var
för små.
Image result for serie oj
Det andra var den undersökande polisen Fuhrmans vittnesmål. Försvaret
kommer på det geniala att ställa frågan om Fuhrman någonsin använt ord-
et nigger. Om han svarat ja hade han åkt dit på det och om han som han
gjorde nekade skulle ingen tro honom. När det sedan kom fram att Fuhrman
misshandlat svarta och på band uttryckts sig rasistiskt blev hans utredning
minst sagt ifrågasatt. Värre blev det när det visade sig att Fuhrman i princip
var nazist.
Så Simpson blev frikänd. I efterhand tror jag få trodde att detta var en riktig
dom i själva fallet. Två mördade människor var nästan inte med i själva
rättegången. Det kom att handla om ras och makt istället.
Sällan har en serie så tydligt visat hur uppbyggt på yta våra moderna samhällen
är. Att det handlar mer om hur man säger saker än vad man säger.
Image result for rodney king
 

2017-02-24
12:33:05

Om badhus
Frågan om separat tider i badhus har fler komponenter än
den om kön. När jag under många år arbetade med en man
som utåtagerande var det till en början omöjligt att ta honom
till allmänna bad. Vi hyrde då mindre bad där vi kunde kontrol-
lera hans utbrott. Efter några år började jag ta honom till Val-
hallabadet. I början var det några konflikter där han spottade
och försökte hoppa på andra badande men det lyckades jag
avstyra. Till slut blev det en rutin som sedan fungerade alldel-
es utmärkt. Vi simmade våra 1000 meter varje måndag.
När det sedan kommer till kvinnor som vill ha egna badtider kan
det vara i sin ordning om man är ett sällskap vilket som helst och
som sådant sällskap hyr egna tider. Men när man säger att man
inte kan bada med män av kulturella eller religiösa skäl skall man
bara säga stopp. Det är unkna kvarlevor som vårt moderna samhälle
skall säga nej till. Vi accepterar inte att nazister inte vill bada med judar
och borde inte samtycka till konstiga tankar om varför män och kvinnor
inte kan bada tillsammans. Om det då är så att män snuskar sig så är
det männen som är problemet och då får man öka bevakningen på
badhus och slänga ut de män som inte har mer vett i huvudet.
Samhället skall inte falla till föga för religiöst unkna värderingar.
När Jehovas Vittnen vägrar sina barn blodtransfusioner för att Bibeln
förbjuder blodbyte så omhändertager samhället barnen för att rädda
deras liv. Samhället måste gå före religionen. Vi kan inte ha vidskep-
else som måttstock.

2017-02-24
12:06:21

Den gamla vanliga visan
Svensk ekonomi är het. Hjulen rullar och vinster kammas in.
Staten redovisar plus.
Det kan ju tyckas vara bra.
Men det är bara bra för dem som fått en slev till soppköket.
När facket kräver löneförhöjningar blir det stopp.
När satsningar på välfärd kommer på tal blir det stopp.
Då finns det inga pengar.
Vinsterna är till för dem som redan har.
Vinsterna är till för VD:ar som redan idag har 53 gånger mer
i arvode än vad än en arbetare har. Detta jämfört med 70-talet
då förhållandet var 4 till 1.
Det verkar inte heller som något parti vill ta i detta.
SD som säger sig vara emot etablissemanget säger ingenting.
Det kan de inte göra då de bara finns som ett parti som skall
verka mot människor med fel hud.
Sossarna kommer idag med ett nytt program för framtiden. det
som uppmärksammas där är att man vill ha ett tiggeriförbud.
Vänsterpartiet fortsätter med att verka för mindre vinster i väl-
färden, alltså inte mot vinster i välfärden.
Image result for svenska miljardärer
 
 

2017-02-22
14:25:35

Är Sverigehatarna leninister
Christoffer Jolin var 70-talets stora kommunistjägare. Han
såg den tidens vänster som fosterlandsförrädare och ansåg
att de borde utraderas.
I en av sina böcker citerar han Lenin(tveksamt om det var sant
citerande)som skall ha skrivit: om det finns en skyldig bland
hundra är det bättre att avrätta alla än låta en skyldig undkomma.
Image result for christopher jolin
 
Om man ser till den Sverigehatiska rörelsen är det ju så de ser
på kriminaliteten idag. Om det finns 1% kriminella bland invand-
ragruppen(vilken är allt annat än homogen)skall alla anses vara
skyldiga.
Image result for christopher jolin
Kom ut 1972
 
1982 gav Jolin ut boken Kan vi lita på massmedia som väl
kan anses vara startskottet för den senare debatten om media-
vänstern(som drevs av Myrdal, Delblanc, Fagerberg och Lars
Gustavsson) och som senare gav oss Avpixlat och liknande.

2017-02-22
13:09:22

Nyttiga idioter
Fox news publicerar ett s k reportage om en Sverige i sönderfall.
Donald Trump kollar på detta och twittrar som president om att
landet Sverige med sina goda föresatser faller sönder.
Några dagar senare samlar sig en pöbel i Rinkeby och attackerar
polis och sedan vandaliserar man och stjäl ur förortens butiker.
Hur tänkte dessa unga män?
Tyckte de att de gjorde något bra?
Förstod de att de agerade i en tradition typ Marinus van der Lubbe?
Lubbe tände eld på riksdagshuset i Berlin i februari 1933 och banade
vägen för nazismens totala maktövertagande.
Image result for lubbe
Historien har en flora av nyttiga idioter som handlat i känslostormar
vilka gynnat det som de sagt sig vara emot.
Image result for rinkeby
 

2017-02-22
12:54:00

Seger genom delning?
Jan Guillou skämtade till det en gång och sa att KPML(r) var
skapade av SÄPO. I vilket fall menade han att r-arnas praktik
var sådan att den kunde vara skapad av SÄPO då de agerade
för att splittra vänstern. Det är knappast något man enbart kan
anklaga r-arna för. Sedan 70-talets stora skapande av organisa-
tioner som säger sig vara vänster har antalet medlemmar blivit
färre men antalet organisationer består.
Idag har vi Vänsterpartiet som det stora partiet men i ärlighetens
namn är inte de mer radikala än vad sossarna var på 70-talet. Det
är knappat man kan kalla dem vänster utan mer ett reformistiskt
parti gränsande till socialliberalism.
Sedan rullar det på med en massa små privata projekt som säger
sig vilja aktivera massorna.
Rättvisepartiet Socialisterna och Socialistpartiet träter om vem som
bäst tolkar Trotskij.
Kommunistiska Partiet fortsätter hylla Stalin och Nordkorea.
SKP drömmer om det gamla goda Sovjetunionen.
Gruppen kring Myrdal och FIB/K, de gamla maoisterna, hyllar Putin,
Assad och tycker att man skall närma sig den identitära rörelsen för
där finns arbetarklassen.
Den flora av privata aktörer som de intersektionella samlar är svår
att överblicka men det handlar i huvudsak om att man får inte vara
vit om man skall prata om förorten och man får inte vara heterosex-
uell om man skall prata om sexuella övergrepp. Dessa hyllas av naz-
ister för att man åter pratar om ras.
Fler privata initiativ är Aktuellt fokus som drivs av en tidigare National-
demokrat men som nu är vänster.
I podden Markus&Malcolm pratas det oftast om den falska vänstern och
att man på Myrdalvis skall närmas sig den identitära högern för där finns
arbeterna. I senaste avsnittet har de med libertarianen Chang Frick och
det är slående hur svårt de har att inte vara överens.
Kanske det skulle vara bra med ett en total kollaps av denna vänster och
hoppas på att det ur raset växte fram något nytt. I huvudsak får vi förlita
oss på de unga som med nya ögon och öppna sinnen kan organisera,
mobilisera och praktisera för ett bättre samhälle.

2017-02-22
03:08:03

Marx om England
När man som jag fascineras över serier som Downton Abbey
och då i synnerhet över alla dessa ritualer som styrde denna
överklass så blir det intressant att få reda på att Karl Marx mot
slutet av sitt liv förvånades över denna överklass inflytande på
engelska ekonomin.
Det jag hela tiden förundras över är hur många som skulle sköta
saker som idag tas för givet att vi idag skall klara av själva. Detta
att ha en personal som sätter på och tar av kläder för varje boen-
de i familjen. det påminner ju om hur man skapade arbeten i gam-
la Östeuropa. När jag besökte ett badhus då det begav sig var det
fem personer inblandade bara i att jag skulle ta mig in, få ett skåp,
en som låste skåpet och en som visade mig ut till badet. En massa
onödiga arbeten som jag idag klarar mig utan när jag besöker Val-
hallabadet.
Men i slutet av förra seklet och en bit in på 1900-talet fanns ju mass-
or av dessa totalt improduktiva yrken i England. Detta fanns Marx
märkligt och var något som han upptäckte mot slutet av sitt liv.
Tyvärr hann han inte med någon analys eller skrift om denna improd-
uktiva del av det kapitalistiska systemet, eller om man skall säga en
feodal kvarleva som levde sig kvar i  det nya systemet.
Image result for downton abbey

2017-02-22
02:54:30

Poddar
Jag har börjat lyssna på Bildningspodden  och finner
den mycket hörvärd. Här finns massor av kunskap att
hämta och fyller ett tomrum i dessa tider av fake news.
Ett avsnitt handlar om Karl Marx och där Sven-Erik Lied-
man pratar synnerligen odogmatiskt om Marx.
Här beskrivs Marx som en sökare som exempelvis skriver
om Kapitalet så många gånger att man bara i detta stand-
ardverk kan prata om olika syner på samma sak.
Det blir alltså svårt att vara marxist då det inte finns en marx-
ism utan flera.
Image result for karl marx
Det som blev ett problem under 1900-talet var att revolutionerna
födde tanken på den enda vägen. I exempelvis Sverige kunde
kommunister hävda att den enda vägen var att göra såsom Lenin,
Stalin och Mao beskrev hur man skulle göra.
Deras skrifter blev inte dokument om hur de gjorde i sina specifika
länder i sin specifika tid utan snarare till allmänna lagar.
För att få det att gå ihop fick svenska kommunister likställa svensk
borgerlighet med rysk Tsarism och kinesisk diktatur eller kinesiska
samarbetsregimer med Japan. 
Image result for karl marx
Det var inte ovanligt på 70-talet inom vänstern att man argumenter-
ade med diverse citat från de fem stora och då gärna började: ty
Lenin sade eller som Marx skrev.
I podden om Marx levandegör Liedman Marx på ett sätt som skulle
ha behövts göras på 70-talet och då kanske vi fått en livfull och mer
levnadsglad vänster istället för den dogmatiska som tråkade ut sig
själv och andra till döds.
Image result for karl marx

2017-02-21
02:35:00

Vad kan man lyssna på?
När jag lyssnar på alla dessa poddar och läser sejter
som ondgör sig över den svenska invandringen försök-
er jag hitta beröringspunkter. Vad är det som jag  kan
förstå i all denna massiva kritik?
Det goda samhället, DGS, har en TV-serie där man in-
tervjuar folk och där har man en hållning som gör att man
kan lyssna och argumentera. Man kan ställa frågan om hur
man skall klara av att integrera flyktingarna som kommit till
Sverige. Det är en högst berättigad fråga. För som det är
idag har vi byggt ett kollektivt utanförskap i våra förorter
där arbetslöshet är hög, utbildningsnivån låg och medel-
livslängden upp till 15 år lägre än i rika områden. När det
är så här vad skall vi då få in flyktingarna? Min lösning är
självklart att arbeta med jämställdhet och jämlikhet och att
låta de rika betala för sig. Den politiken finns ju inte i de pol-
itiska partiernas agenda.
Men sedan blir det svårt. Genomgående är nidbilden av Sverige
som blir svår att ha dialog om. Hur skall jag kunna diskutera med
någon som säger att islamitiska gäng styr i Backa och där sharia
råder och ingen svensk vågar sig in i området.
Jag bor ju här. Jag har aldrig sett några islamitiska grindvakter och
ännu mindre några shariadomstolar.
Det blir lika svårt att pratet om den bild av kriminella som styrda av
lojaliteter till etnicitet. De gäng och kriminella jag stöter på har band
emllan som styrs av att de växt upp tillsammans. De är 422 eller
Backa boys.
Image result for gängkriminalitet
När det sedan kommer till den liberal, kultur-marxistiska, DDR-vänstern
konspirationen finns inte heller utrymme till diskussion. Det vore som
att sitta på en session med människor som har vanföreställningar.
När man på dessa sidor pratar om antisemitism så styrs den enbart
av att man ser Israel som den stora fyrvakten mot islam. Ibland stick-
er bockfoten fram om det judiska ägandet med den åsikten brukar i
första hand vara vikt för Svenska Motståndsrörelsen och Motgift.
När man värnar om de svenska kvinnorna så handlar det inte om att
skydda kvinnor i första hand ( det anses inte att man ens kan säga att
det är män som våldtar för det är kränkande mot den svenske mannen)
utan att få skuldbelägga skäggbarnen för att de tafsar och snuskar sig
och att detta är kulturellt betingat. De svenska kvinnorna skall våldtas ,
misshandlas och mördas av svenska män .
Sålunda finns inte så många öppningar till diskussion. Den vänster som
menar att man skall söka dialog med den identitära rörelsen bara för att
där finns en del av arbetarklassen får tänka sig för. Det är lätt att bli mod-
erna varianter av Nils Flyg och det dåvarande Socialistiska Partiet.
Image result for nils flyg

2017-02-21
01:45:26

Avslöjat
I debatten om det svenska besöket i Iran kan jag
fundera över positionerna. De som kritiserar att kvin-
norna i den svenska delegationen bar hijab brukar
vanligen säga att man skall ta seden dit man kommer.
De brukar säga att de som kommer till Sverige skall
förhålla sig till svensk kultur och seder och anpassa
sig. Nu kritiserar man kvinnorna för att de gör just det
när de åker till Iran. Man kan också fundera över hur
djup denna solidaritet med den iranska kvinnan som
dessa kritiker säger sig stå för egentligen är. De tycker
ju inte att kvinnor i Sverige av egen fri vilja skall få bära
hijaben här. Jag kan tycka att både den iranska regimen
och de svenska kritikerna har samma grundhållning och
få har en solidaritet med kvinnan som grund, utan använd-
er sig av dessa kvinnor för att stärka sin ideologiska posi-
tion.
Image result for hijab
Liberalen Björklund har ju tidigare tyckt att det ändå är i
sin ordning att ha kontakter med diktaturer för att få sälja
svenska varor.
Å andra sidan kan man ju tycka att de svenska kvinnorna
i den svenska delegationen som ju i Sverige anser att man
skall få värna sina egna kulturella identiteter öppet gör en
fegsväng när de har på sin hijaben för att blidka teokratin
i Iran som i stort förtrycker iranska kvinnor.
Image result for women in iran

2017-02-20
09:49:03

Jag hade rätt
En omfattande forskarrapport om skolans antimobbnings-
program visar att dessa program oftast är kontraproduktiva.
Det handlar om tramset kring emotionell intelligens som är
fluffiga tankar om att det är bra att vara snäll till diverse vär-
degrundstankar och praktik som oftast upplevs som fjantiga
(vilket de också är). I princip alla värdegrundsdokument som
jag sett är tautologier. Du skall vara snäll och inte dum.
Min erfarenhet av mobbing är att om man skall få ett effektivt
stopp på det måste vuxna in och markera. Det skall inte vara
några förhandlingar när en grupp förtrycker en eller två.  Det
skall bara markeras att detta tar slut nu med en gång och vi
kommer att kolla att så bli fallet. I skolan kan man välja kamrat-
stödjare. Ofta är dessa elever de som är ledare i klass och skola
och inte sällan också de som finns med i mobbningen.
För egen del har jag på ett föräldramöte med min egen som haft
en hätsk debatt om emotionell intelligens som när jag hårt kriti-
serade detta som avancerat flum fick några mammor på mig
som var emotionella med knappast empatiska.
I skolan och fotbollen har jag med gammaltestamentliga metoder
fått stopp på mobbing och då har det inte handlat om förhandlingar
utan löfte om repression om mobbningen fortsätter.
Det behövs starka vuxna ledare för att få stopp på skiten inte massa
trams om värdegrunder hit och dit. men tyvärr har värdegrunder bliv-
it ett geschäft där vissa människor har skaffat sig ett levebröd att
producera  intetsägande texter till allsköns verksamheter.

2017-02-19
10:11:35

Ian skojar till det
I Studio Ett i veckan intervjuas Ian Wachtmeister.
Han berättar där om hur det var när Ny Demokrati
trotsade spelreglerna. I en fråga hade ND gått med
Alliansen i utskottet och frågan skulle formellt tas ef-
ter riksdagens debatt. Alla visste ju att debatten var
onödig för beslutet var redan klubbat i utskottet.
Under natten innan riksdagsdebatten sitter ND och
funderar och kommer fram till att det inte var något
bra beslut. Dagen efter i riksdagen när beslutet skall
tas, efter den meningslösa debatten, ändrar sig alltså
ND och röstar emot. Moderaterna fick krupp och der-
as taleskvinna grät bokstavligen i SvT.
Ian försvarade sig och Ny Demokrati med att han och
partiet tagit så starkt intryck av debatten i riksdagen att
de ändrade sig.
Image result for ny demokrati
 

2017-02-19
10:04:53

Hur man skapar fake news
I Politikerbloggen i veckan skojar man till det. Man
pratar bl a om en fransk sexskandal. när man då
skall göra detta tydligt för en svensk publik sägs
det: det är som om Anna-Kindberg Batra och Cilla
Benkö skulle kommas på att ha ett lesbiskt förhåll-
ande.......
I högerns podd och sejtdjungel  kan detta vara en
nyhet. Man kan citera korrekt och vips får man fram
en nyhet om en av gammelmedia nedtystad skandal.
Långsökt?
Nej då, många av poddarna och sejterna behöver in-
te mycket för att bygga sina historier.
Det intressanta är att i allt detta fabricerande anser de
att det är de själva som står för sanning, evidens och
fakta medans gammelmedia alltid ljuger.

2017-02-17
14:05:48

Skiljelinjer i högern
Svenska Motståndsrörelsen demonstrerade utanför gymnasium
i Stockholm igår. Deras mål var att förstöra för Emmerich Roth
när han skulle tala för elever om koncentrationslägren. SMR del-
ade ut flygblad där man påstår att allt prat om koncentrationsläger
är fake news.
SMR är den yttersta delen av den svenska högern utanför moderat-
erna. Den andra ytterligheten på högeryttern är ju SD. Däremellan
finns många frifräsare som är svåra att säkerställa om de deltar i
organiserad verksamhet eller bara är frifräsare.
Image result for skotten i köpenhamn
En av dessa, Julia Ceasar, verkar ju med krönikor och videoinlägg.
Hon är märklig. Hon är rasideolog men hänvisar ofta till storheter
som Torgny Segerstedt och Vilhelm Moberg( de måste vända sig
i sina gravar) . Hon kan ondgöra sig över att hennes kritiker tar
upp hennes historia som oral galvanist och elallergiker( vilket hon
menar är verkliga sjukdomar)men kan i samma anda prata om sina
kritker som landsförrädare, psykiskt sjuka och allmänterrorister.
För tjugo år sedan hade hon ansetts som en högertoka som ingen
behövde ta på allvar, men idag har hon en stor läsekrets.
Image result for gellert tamas böcker
I gruppen kring Granskning Sverige uppmanar man privatpersoner
att ringa journalister och makthavare för att fråga dem efter en mall
och hur man sedan klipper ihop intervjun. Om man sedan får mer än
3000 klick arvoderas man. Gruppen kring Uppdrag granskning uppvi-
ar samma ömtåade hållning som Julia Ceasar. Om man behandlar
dem som de behandlar sina offer tycker de att det är orättvist. Dagis-
nivå.
Man kan undra över allt detta högerflöde med sejter, webb-Tv och
poddar är ett utslag av folkligt missnöje eller om det är organiserat?
Det troliga är att det mest handlar om människor som ratats från
olika uppdrag inom makten och som nu tar ut sin hämnd.
I en snar framtid när de etablerade partierna gör sin högersväng,
för det kommer de att göra om inget oförutsett sker, kommer dessa
att sugas upp i makten och då kommer en annan brytpunkt att uppstå,
nämligen att de som inte får komma in till soppköket driver på och
nazister som SMR kan växa sig starkare.
Image result for svenska motståndsrörelsen
 
 
 

2017-02-17
13:36:59

Vänsterns oförmåga att nå fram
Igår var det två debatter om utvecklingen i Malmö. Först
ut var Studio Ett där Feministiskt Initiativs Katerin Mendez
skall förklara utvecklingen i Malmö och där hon menar
att Ygermans tal om  det personliga ansvaret är att lägga
skuld på de marginaliserade. Sedan börjar det vanliga
svamlet om strukturer. Inte för att tal om strukturer i sig
är fel men de som talar om det inte pratar om klass. Man
skall vara tydlig och prata om de exploderande klassskill-
naderna i vårat moderna Sverige, man skall prata om ar-
betslösheten, om bristen på bostäder, om en utbildning
som urartat till att bli en för rika och en annan för fattiga,
när man tydliggjort detta kan man prata om marginaliser-
ing. Men man måste också sätta ner stövlarna och ta av-
stånd från kriminalitet och missbruk på samma sätt som
den tidiga arbetarrörelsen gjorde förra seklet.
Image result for august palm
Lite senare i Opinion i SvT1 upprepas samma mönster.
Någon vänsterkille från Malmö rabblar om strukturer och
få om ens någon förstår vad han pratar om, självklart kom-
mer självmålet om fritidsgårdar, och på andra sidan kammar
den mediavane Hasse Aro in alla poäng i sitt lilla tal om
lag och ordning såsom man gjort i New York.
Den vänster som kommer till tals är så dåligt skolad i hur
man för sig i medier att man nästan alltid framstår som
nyttiga idioter.
En bidragande orsak kan vara att den vänster som kommer
till tals inte delar den verklighet som de pratar om. Få från
den etablerade vänstern bor i förorten. De pratar för förort-
en och dess invånare. Man kan då citera Marx med två mening-
ar:
-Varat bestämmer tänkandet
-Arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk
Related image

2017-02-17
13:16:44

den barnslige
Igår var jag till Kåkens bibliotek, gamla Härlanda fängelse, för
att lämna in en ljudbok för morsan. Bibliotikarien som tog emot
var så vacker. Det sa bara pang. Som en gammal man inser
jag mina begränsningar och fylldes bara av glädje att det hän-
de något i min annars ganska sega kropp och emellanåt ännu
segare hjärna.
När jag lämnat in boken funderade jag på hur jag skulle kunna
förlänga denna stund. Så såg jag hur man sålde ut årgångar av
tidskrifter. Hela årgångar för 10kr. Jag fann hela förra årets ut-
givning av Tempus. jag visste inte ens att den fortfarande gavs
ut. Jag prenumererade flera år på 80-talet när den kom ut i
kvällstidningsformat. Då och nu har tidningen samarbete med
flera stora internationella tidningar där Tempus översätter direkt.
Image result for tempus tidning
Märkligt att den överlevt. I vilket fall fick jag en anledning att gå
tillbaka till disken och ett möte till med bibliotikarien. Det blev ett
besök till när jag också köpte förra årets utgivning av Ord&Bild
för en tia. Så övervägde jag att köpa Schack eller Heminredning
men det kändes lite väl fjantigt.
Trevligt var det i alla fall att träffa på en vacker kvinna som satte
känslorna i svall. Emotionella fantomsmärtor är gott nog när man
kommit upp i min ålder.
Image result for ord och bild
En riktig klassiker bland svenska tidskrifter

2017-02-15
17:43:16

Den verkliga kollapsen
Våra två grabbar på flykt är nu på anläggning i Danmark. det
är svårt att förstå hur de skulle kunna tro att det skulle vara
bättre att försöka i något annat land. De är i vilket fall nu under
tak.
Gång efter annan ser man nu hur den svenska humanismen sak-
ta tynat bort. Vi bedömer folk efter hud igen. Det är tragiskt. Mod-
eraterna vill skapa nogozoner för kriminella och man kan ju förstå
hur det kommer att bli. Alla mörkhyade kommer att behöva legitimera
sig i dessa zoner, även de som lever sina liv enligt alla regler. Deras
hud kommer att misstänkliggöras.
Image result for hate
När vi nu släpper massa unga pojkar/män till utvisning får vi en grupp
som inte har så mycket att förlora och då kan man också tänka sig
att dessa kommer att om inte skada sig själva även skada andra och
den usla utvecklingen eskalerar åt fel håll.
Det blir nu också tydligt att alla som sagt sig vilja hjälpa ensamkomm-
ande inte haft stort mer än pekuniära själ till detta. När beslut kommer
om att det skall utvisas uteblir ersättningen för dessa ensamkommande
och vips försvinner då också engagemanget.
Sverige har en solid ekonomi,. Hjulen rullar och vinsterna cashas in. Men
ändå är det något som tycks fattas oss. Få om ens någon kan tala om var-
för vi skall leva. I sådana tider ökar flykten till tanken om Gud och paradis-
et. För andra ser man ett hopp i att kunna hata alla som inte är svenskar.
För den senare gruppen kommer ju ett problem att uppstå om utvisningar-
na blir stora. Vem skall man då hata? Historiskt är hatet som drivkraft far-
ligt och dess utlösningen drabbar alltid samhällets mest utsatta.
Image result for genocide

2017-02-14
17:02:06

Verkliga fakta
Jag lyssnar på RLM-podden där gänget runt Avpixlat en
gång i veckan funderar över sakernas tillstånd. I senaste
avsnittet förklarar programledaren att Dan Eliasson är en
Gestapo. Jag antar att de menar att detta är verkliga fak-
ta.
I min värld har två vad RLM skulle kalla "skäggbarn" nu
anmält sig till polisen i Danmark och vad som händer med
dem nu återstår att se. De har i vilket fall beslutat sig för
att vara kvar i livet. Hur man kan demonisera dessa två
pojkar är för mig obegripligt. Det är också ett tecken på
att vi inte sett slutet på obehagligheterna än.
Idag förklaras allt med invandring. Borta är allt vad klass
heter. Även vänstern luras in i samma kontext och hamn-
ar hela tiden i ett kommenarsfält till den etablerade rasis-
men. Om SD säger fy till eritreanska våldtäktsmän svarar
vänster med att man är emot rasismen, när man skulle ta
avstånd från allt vad våldtäkt heter. Man kan ta avstånd
från våldtäkter och gruppvåldtäkter utan att därmed hamna
i rasistfällan och säga att alla invandrare är förövare.
Men för framtiden måste vänstern sluta springa bakom SD
och annan rasistisk höger och istället fokusera på de stora
klasskillnaderna i landet och hur man skall mobilisera folket
mot kapitalet. Man måste skaffa sig en egen agenda i kritiken
mot etablissemanget och denna kritik måste gå i hand med
organisering och mobilisering.
Det är också läge för studier av hur vi skall hitta en väg ut ur
mörkret. Hitta en analys för att kunna verka fram ett budskap
som tilltalar folket.
 

2017-02-13
17:12:00

Verkligheten som förändras 3
Sent igår fick vi kontakt med bröderna som skall utvisas.
De har flytt och levt ute sedan några dagar. Bägge säger
sig ha gett upp. De vill inte leva längre. Den äldre verkar
mest uppgiven.
Igår hade de sökt skydd i ett tåg där de somnat. När de
vakande var de i Danmark, Där hade sökt skydd på en
station men blivit ivägkörda. De litar inte på någon.
Min kontakt har uppmanat dem att ta sig tillbaka men nu
har tydligen telefonen slutat fungera.
De litar inte ens på informationen om att de i vilket fall får
stanna till sommaren.
Jag skulle gärna träffa dem som tagit detta beslut och delge
dem vad som händer när de helt godtyckligt höjer åldern på
individer och detta utan att ens prata med någon av oss som
varit nära och kan uppskatta och jämföras unga pojkar i liknan-
de åldrar.
 Image result for loneliness

2017-02-13
11:54:58

Va?
Jag tittade på  Idevärlden på SvT2 som denna gång
handlade om kapitalism. Teorin som skulle sättas un-
der lupp hade Kajsa Ekis Ekman som huvudperson.
Ekman har ju skrivit väl om hur systemet i flera böcker
och flera artiklar och tillhör de som är de viktigaste kri-
tikerna i vårt land och vår tid.
Image result for kapitalism
Det var fascinerande att följa programmet och lyssna
till kritikerna. De hade svårt att tala väl om sitt system
utan hamnade i den gamla s k debatten där kapitalism-
en hela tiden försvaras med att det var värre i Sovjet.
Som Ekman gång på gång säger så skulle programmet
handla om kapitalism och inte om hur andra system fung-
erar eller inte fungerar. Det är symptomatiskt att de som
försvarar ett system som skapar gigantiska klasskillnader
inte kan försvara det på annat sätt än att alternativen är
sämre. Churchill försvarade det för hundra år sedan att
systemet var skit men det var den bästa skiten vi kan få.
Det blev värre.
Image result for kapitalism
Ekmans opponenter Möllerström och Timbro-Mattias hade
några riktiga snedsparkar som förvånade.
Möllerström menade att vänster är emot bildning och tog
en liten del av det som hände under kulturrevolutionen i
Kina under några år. Inte ens där hade hon rätt. Kulturrevo-
lutionen handlade om maktkamp och att man ville ha ut
borgerligheten bland folket( fungerade illa) men det var
inte emot bildning. Tvärsom är Kina efter revolutionen en
enorm mobilisering för alfabetasering och där Kina lyckades
bättre än något annat land med att bilda sitt folk. I tiden efter
ryska revolutionen var ryska forskare på massor av områden
ledande. Tiden innan Stalin var ju blomstrande tid för kultur
och vetenskap.
Timbro-Mattias tog fotbollen som exempel på hur man hela tiden
letar och hittar de stora talangerna. Ja, det är ett tänkande som
reducerar fotbollen till bara något som utövas att få för många
på de stora arenorna. Det är ett tänkande som missar folkhälso-
perspektiv och som missar fotbollen fostrande och kamratliga
roll och bara fokuserar på de som genererar pengar. När lag
från Europa åker och hämtar talanger från Afrika får ju det till
konsekvens att den inhemska fotbollen urholkas. De nationella
ligorna i Afrika är svaga och i många fall styrs den mer av att
leta upp talanger för den europeiska marknaden. I stort och
med lite andra medel liknar det systemet som var grunden för
slavhandeln.
Det är fascinerande att opponenterna inte ser hur demokrati
växer fram. Demokratin växer fram ur kamp mot kapitalism.
kapitalismen i sig behöver inte demokrati utan snarare tvärs-
om.
Image result for kapitalism
Lite senare lyssnar jag till Söndagsintervjun med Bert Karlsson
och han om någon är ju entrepenören och kapitalisten. Han är
allt annat än en idealbild. I slutet  av programmet säger han att
han är förbannad på företag som producerar i fattiga länder till
skitlöner. Han tar IKEA och Hennes&Maurits som exempel. Sed-
an kritiserar han den vänster som handlar på dessa företag och
som sedan kritiserar kapitalismen.
Image result for kapitalism
 

2017-02-12
11:38:56

varat bestämmer tänkandet
Vi har inte haft så stor skillnad mellan fattig och rik
i Sverige sedan 1800-talet. Då förklarades brott med
att fattiga hade sämre moral och bildning än rika och
att det mer eller mindre var determinerat vem som var
vad. Den enda lösningen var att fängsla underklassen
så att de lärde sig genom hårda tag att vara vid sina
lästar. det var först när underklassen organiserade sig
som det blev skillnad. Skillnaden mellan fattig och rik
minskade underklassen fick makt. Med det minskade
också brottsligheten totalt.
I början av 90-talet fanns två stora debatter. Den ena
var att massor av män våldtog sina egna barn(incest-
debatten) och den andra var att kriminalitet kunde för-
klaras med att pappor inte var närvarande. I det senare
fallet skuldbelades dock de närvarande mödrarna med-
ans det mer var synd om de från varande papporna.
Så kom Jugoslavienkrisen. Birigit Friggebo kunde då
förklara att kriminalitet berodde på kultur och att i synn-
erhet bosnierna var skurkaktiga. Sedan dess har debatt-
en mer handlat om etnisk tillhörighet som förklaringsmodell
till kriminalitet.
Det är en märklig debatt som i mycket sammanfaller med
hur överklassen såg på underklassen under 1800-talet.
Man förklarar att etniciteter har en annan moral eller kultur
än vad vi svenskar har.
Men om en grupp eritreaner begår ett våldsdåd kan man då
kollektiv bestraffa hela gruppen eritreaner?
Det finns eritreaner som bott här hela sina liv och det finns
de som kommit som nyanlända. Om vi kollektivt skuldbelägger
skall vi alltså dra alla över samma kam.
Det är det sociala hemvisten som bestämmer brotten.
för att kunna begå skattebrott och momsbrott  måste du har så
mycket tillgångar att du kan begå de brotten. För några år sed-
an visade det sig att Askim i Göteborg var överrepresenterade
i den typen av brott. Vad göra med den informationen?
 

2017-02-11
22:01:42

Verkligheten som förändrar 2
De bröder som jag skrev om igår som skall utvisas har nu
flytt sitt boende. Var de är vet ingen, men att de är på flykt
igen är ju inte annat än sorgligt. Den yngre av dem är mörk-
rädd och ville inte sova över när vi hade träningsläger och
orsaken var att han inte vågade. Nu skall han sova på gatan
och ingen vet vad de kommer att ta sig till.
Det är alltså Sverige 2017.
Några människor har suttit och spelat tärning över pojkens liv.
Någon har sagt att han inte är femton år. Nej, vi säger att han
är arton så kan vi visa ut honom.
Hur kan man göra så?
 

2017-02-10
15:07:51

verkligheten som förändrar
 När jag läser om unga pojkar/män som bli utvisade känn-
er jag lite obehag men inte så mycket mer. Det är ju ingen
jag känner. I ett globalt perspektiv kan man ju inte ta in allt
elände utan måste kunna gå vidare.
Men när det kommer nära blir det annorlunda. igår fick jag
reda på att en av spelare i 01-laget helt godtyckligt blivit upp-
graderad och skall nu betraktas som 18-åring och därmed
skall utvisas. Då blir det en annan sak. Det är en grabb jag
känner och har aldrig sett honom som något annat än den
15-åring han är registrerad som. En grabb som inte kunde
sova över på träningsläger för att han är mörkrädd och vill
sova hemma. En grabb som väl flutit in i gänget och ingen
ser honom som annat än en i gänget. Det är obegripligt hur
man helt godtyckligt kan skriva upp ålder på en grabb hur
som helst.
Vad värre är att i Sverige sprids stämningar om flyktingar
som andra varelser än andra. I sociala medier sprids åsikter
om att de är skäggbarn och potentiella våldtäktsmän hela
bunten.
Image result for rwanda genocide
Det är propaganda som i andra länder lett till folkmord. Om
grupper avhumaniseras är steget inte längt borta att man
skall ta bort detta icke-humana med vilka medel som helst.
Få om ens någon skulle tycka att det var rätt att döma ut varje
svensk för vad några få gör. Men när det kommer till den mycket
divergenta gruppen invandrare så tycks det vara helt i sin ordning.
Om man köper ett sådant synsätt och tror att avhumanisering
kommer att stanna vid "bara" invandrare skall nog ta en titt på
historien. Det brukar börja med en grupp och sedan flyttas till
en annan och snart är själva hatet mot den andre ledstjärnan.
Då kommer andra svaga grupper i samhället att ligga dåligt till.
I Tyskland gick man från judar till zigenare till slaver och sedan
tog man in alla människor med funktionshinder vilka massavrätt-
ades under den stora eutanasikampanjen 1938-41.
Så innan man kopplar på hatet bör man noga studera konsekvenser
av hat.
Image result for the german euthanasia

2017-02-10
14:47:19

Auktoritet
I AB skrivs om en lärarvikarie som leder ut en elev som
inte sköter sig på lektionen. Eleven har gått omkring och
vägrat lyssna på vikarien, ja ,eleven har gått bakom vikar-
ien i ett uppenbart syfte att förlöjliga densamma.
Hur svara då skolan på detta. Jo, man avslutar samarbetet
med vikarien.
Eleven i fråga vinner alltså kampen mot vikarien och vad ger
det för signaler till både eleven och de andra eleverna?
Skolan menar att vikarien skulle hämtat en annan lärare för
att lösa konflikten. En berättigad fråga är då hur man skulle
gjort efter att det hade hänt. Tror skolan att eleverna skulle
sluta testa vikarien? Situationen för vikarien hade självklart
blivit helt ohållbart.
Image result for pupil vs teacher
Det är samma när skolor polisanmäler. I många fall är det för
skitsaker och man undergräver bara sin egen auktoritet.
Vuxna måste vara vuxna och visa det för barn.
Man måste kunna ta konflikter oavsett hur jobbiga dessa kan
vara. Det är skolans uppgift. Det är också skolans uppgift att
se till att man har personal som klarar av att fullfölja den upp-
giften. Det är samhällets uppgift att skolan får de resurser att
de kan fullfölja det uppdraget.
Image result for pupil vs teacher

2017-02-09
15:39:50

Säga sanningen?
När polisen Springare säger att brott begås av invandrare
har han nästan rätt. Många tycker att han skall ha rätten
och säga det och visst skall han det.
Men tänk om han sagt att det bara var män som begår brott-
en? Hade de som då stödjer denna Springare varit lika glad?
Image result for alla män är talibaner
Jag kan inte annat än förundras över dessa män som skickar
kukbilder på sig själva. Varför?
Ännu mer konfunderad blir jag när jag läser om Linnea Carlsson
som får sådan skit och som svarar med att skicka bilderna till
de kuksändades mammor och flickvänner och dessa kuksändare
blir upprörda. Har dessa män ingen självaktining? Förstår de inte
hur korkade de är?
Jag tänker på Stephen Mendel-Enks bok Med uppenbar känsla för
stil .Enk driver ju där tesen att män i grupper har en jargong som de
allra flesta av dessa män förstår som jargong, men så finns där någ-
ra som inte förstår och de tror då att rasism och sexism är helt i sin
ordning.
Image result for stephen mendel enk
 

2017-02-09
14:17:34

makt
Skillnaden i livslängd mellan den som lever i Askim och i
Angered är ungefär 10 år. Det är alltså så att om man lev-
er i Askim har man inte bara mer pengar, bor bättre, har
och har fått bättre utbildning, har möjlighet till bättre vård,
har fler möjligheter till rikare fritid med båtar och sommarhus,
kan resa mer, utan till får man leva 10 år längre.
Så säger man att det inte finns klasser i Sverige.

2017-02-08
00:39:36

Coq rouge
1986 var året då jag blivit farsa sedan dryga året tillbaka. Jag
jobbade natt på Lillhagen. Röd ungdom var borta och istället
jobbade jag med Göteborgs Fredsgrupp där vi gjorde en tid-
ning som hette Krig&Fred och jag var med i en liten grupp som
hette Göteborgs radikala arbetarförening.
Vid denna tid kom det ut att Jan Guillou skulle komma ut med
en thriller. Det var goda nyheter. Jag har gillat när deckare /
thrillers kombineras med ett samhällskritiskt perspektiv.
I Sverige hade vi Sjöwall/Wahlöö och Uno Palmström för att
nämna två. Norge hade Jon Michelet.
Image result for uno palmström
När då Guillou, vår tids störste reporter, skulle ge sig i kast
med att skriva thriller kändes det som om det bara kunde bli
bra. Några år tidigare , 1981, hade han givit ut Ondskan och
det läste jag från pärm till pärm och när jag var klar läste jag
om den direkt. Den enda bok som jag gjort så med.
Så kom den och visst var den bra. Historien om Hamilton som
agnet och gammal clarteist var ju en bladvändare som hette
duga. Guillou tog heder och ära av både SÄPO och svenska
politiker. Det var lustfylld läsning.
Related image
Därefter var det en väntan på nästa bok om Hamilton. Det var
tänkt att det skulle bli tre. Det blev tio med några tillägg.
Ikväll såg jag om filmen. Den var däremot en stor besvikelse.
Den var tafflig och åren har inte gjort den gott. Skarsgård är
en stor skådespelare men till detta passade han inte då. Jag
orkade titta tio minuter innan jag stängde av.
Image result for coq rouge movie

2017-02-07
11:47:58

Bilder och berättelser
Idag när alla säger sig basera sina berättelser på fakta
och att motståndarna bara handhåller fake news är det
inte lätt att veta vad man skall tro.
Innan internet var det en vedertagen uppfattning att i synn-
erhet kvällspressen slarvade betänkligt med faktakontrollen
och inte sällan släppte nyheter som var allt annat än fakta-
grundade. Idag kritiserar högerkonglomeratet all media på
det sätt som man kritiserade kvällspressen för då. Det är
inte en helt ogrundad kritik. Vänstern hamnar allt som oftast
i positionen att man försvarar "gammalmedia" bara för att
denna kritiseras av högerkonglomeratet. Det kan vara far-
ligt. Under den senaste tiden har ju "gammalmedia" i Jan
Björklunds anda likställt nazism och kommunism, och man
för fram tankar att SD och V-partiet är samma andas barn
i tanken att kan man samarbeta med V kan man samarbeta
med SD.
Vänstern slirar när det gäller yttrandefrihet. Den vill att man
förbjuder ord och handlingar som man inte själv sympatiserar
med vilket får till konsekvens att man själv hamnar under lupp
och det höjs röster för att allt utanför centrum skall förbjudas.
På 50-talet drev DN kampanjer om att kommunistpartiet skul-
le förbjudas och det fanns en informell tanke i överheten att
ma skulle övervaka och stoppa vänstern vilken praktiserades
av säkerhetspolisen.
När nu högerkonglomeratet har arbetat upp egna mediakanaler
ställs världar mot varandra. Å ena sidan sprider högersejter och
poddar bilden av Sverige som ett land i fritt fall som behöver en
ny kraft som kan erbjuda lag, ordning och att säkerställa folkstam-
men( ja identitärerna pratar om det). Å andra sidan en vänster
som inte har en egen bild utan som kommenterar högerns och
inte sällan hamnar på samma sida som det borgerliga samhälle
man en gång skapades för att kritisera och ersätta.
Då högerkonglomeratet är i förarsätet bestämmer de idag riktningen.
Då gäller det att vara beredd . Förändring går fort när något väl
kommit i rörelse.
 

2017-02-06
23:00:20

Vad är fascism?
Den identitära högern flyttar fram sina positioner. Med
trump vid makten har denna rörelse nu världens mäkti-
gaste man i världens ledande supermakt som ledstjärna.
Bara under sina första veckor har han också visat att det
han pratade om under valkampanjen tänker han realisera
och detta till lycka för alla populister I Europa.
Den identitära högern har arbetat systematiskt under snart
ett decennium för att nå dit de är idag och nu känner de att
makten är nära. De har arbetat med sejter, tidningar och podd-
ar på systematiskt vis. De har lyckats etablera sig där vänstern
egentligen skulle ha tagit platsen.
När jag lyssnar till Radio Realism eller Ingrid och Konrad hör jag
hur de har stegrat sin optimism. de bryr sig inte längre om att döl-
ja de värsta avarterna utan trummar på. Det är ändå märkligt att
inte kvinnor och sexuellt icke-normativa drar öronen åt sig och
bara springer i panik. I exempelvis Frankrike har Le pen snarast
lockat till sig gruppen bögar då dessa fått utstå hot och  hat
inte minst från olika invandrargrupper och Nationella Fronten
har där blivit en slags fristad. Allt blir inte som det är tänkt.
På de svenska poddarna kan man höra att inte ens våldtäkt kan
könsbestämmas då minsann kvinnor också våldtar(Konrad).
i den senaste Ingrid och Konrad pratar nämnde Konrad med den
identitära rörelsens grå eminens Daniel Friberg om hur man bäst
utvecklar repression mot vänstern. Den demokratiska fernissan
börjar att flagna.
I nu läget är det drag under galoscherna för högern. Det är snarare
så att man borde oroa sig över att en ny partibildning till höger om
SD kommer att bildas och få anhängare än att ett reeellt vänsteralt-
ernativ dyker upp som kan utmana högervågen. Där den identitära
högern smalar vanligt folk under fanorna görs sig vänstern exklusiv
genom sin identitetspolitik.
Vänstern kan inte ens samlas och mobiliseras när det utförs tre terro-
attacker under kort tid i Göteborg. Hur kan detta allmänt bara försvinna
i den stora debatten? Måste terror ha islamiska förtecken för att det skall
kunna diskuteras?
Hamnarbetarna får inte heller vänstern att gå ut i solidaritet och skapa
opinion och samla in pengar till strejkkassor.
Kommunal som varslar om strejk mot privata vårdbolag lämnas i tystnad.
De närmaste åren gäller det att söka skydd och hoppas på att vinden
vänder.
Om inte vänstern kan samlas i en klassanalys och driva klassfrågor som
samlande kraft finns inget hopp.
 
 

2017-02-04
22:40:17

en dag i Vedum
Igår var jag på premiärvisning av en dokumentär om
Himbafolket i en samlingssal i Vedum (några mil nord-
väst om Alingsås). Filmen heter Himba-det röda folket.
Himba finns i Namibia och är en folkgrupp som sedan
urminnes tider levt som nomadfolk och som idag består
av ca 30000 människor. Med den moderna utvecklingen
är deras traditioner hotade på gott och ont.
Leif Sjöqvists foto.
Filmen handlar också om Cristoffer Wernlöf som arbetat
med Himba sedan 1989 och i  synnerhet på 90-talet när
han bodde där under två år och sedan skrev sin doktors-
avhandling i antropologi om detta Himbafolk.
Sedan dess har Cristoffer rest en gång per år för att hälsa
på.
Leif Sjöqvists foto.
Presentationen av filmaren Quisth  var inte den mest klock-
rena. Flera gånger rodnade jag men filmen har han lyckats
bra med. Till premiärvisningen var Namibias ambassadör
i Sverige(Norden) på besök och hon fick prata helt kort.
Regissören Quisth nästa projekt är att göra en dokumentär
om upptäcktsresanden och entrepenören Charles John
Andersson. På projektledare Quist verkade det som om denne
man var en okända storhet. För oss som läst Lasse Berg -
När Sverige upptäckte Afrika , vet man att så inte är fallet.
Image result for lasse berg när sverige upptäckte afrika
Leif Sjöqvists foto.

2017-02-04
22:23:03

om partiers bakgrund
Ekots lördagsintervju hade idag Åkesson som gäst.
Det var en intervju som andades respekt på ett helt
annat sätt än för bara några år sedan. Men när man
intervjuar en Sverigedemokrat om deras rasism bor-
de vara standard att fråga dem om deras skrivning i
partiprogrammet om "essenser".
”Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”
 
Men det mest intressanta var inte intervjun utan den
följande diskussionen om partiers historia och då i
synnerhet tvivelaktiga demokratiska historia.
Man nämner då självklart att SD uppstår ur BSS och
att många nazister var och är anslutna till partiet.
Det blir sedan obehagligt när man jämställer detta
med Vänsterpartiets historia.
Kommunistpartiet var det parti som hårdast drev frå-
gan om allmän rösträtt för 100 år sedan Högerpartiet
(nuvarande Moderaterna ) var emot.
Moderaterna har varit emot varje reform under de föl-
jande hundra åren som gynnat något annat än landets
rika. Det är i hög grad en tvivelaktig tradition.
Centerpartiet var i tiden före och under Andra Världs-
kriget ett närmast nazistisk parti. Bondeförbundet ville
mer än något annat parti samarbeta med den tyska naz-
ismen och var de som drev på Socialdemokraterna att
driva en eftergiftspolitik mot Tyskland.
De borgerliga stödde aktivt under 50-talet den amerikanska
imperialismen och hejade på när 5 miljoner koreaner dog
under Koreakriget 50-53. Till en början var man aktivt be-
skyddare till USA:s insats i Vietnamkriget där 5 miljoner
vietnameser fick sätta livet till.
Det finns så många bykar att ingen i dagens riksdag och i
de partier som finns där kan vara de som kastar den första
stenen.
Det är dock tragiskt när nu högern likställer SD med V. Det
är inte första gången som höger och liberaler försöker att
slå den ena med den andra. Konsekvensen kommer att bli
som de gånger det gjorts innan att ett auktoritärt styre införs
eller att man tappar greppet och fascismen flyttar in istället.
Varför nöja sig med lightversionen om man kan få den riktiga
varan.

2017-02-01
14:09:02

vänsterns position
På 30-talet  befallde Stalin att kommunistpartierna i Europa
skulle prioritera kampen mot socialfascismen och det fick till
konsekvens att exempelvis kommunisterna i Tyskland priori-
terade kampen mot socialdemokratin framför kampen mot den
växande nazismen. För mången arbetare framstod detta som
märkligt.
Under 70- och 80-talet drev SKP(dåvarande maoisterna) med
Jan Myrdal som general tanken att vi stod inför ett världskrig.
Den drivande och farliga staten var Sovjet( Kina hade ju för-
klarat USA som en papperstiger)och politiken skulle formas uti-
från denna tanke. Det innebar att alla som var emot Sovjet var
i princip vänner. Det uppstod ju då märkliga vänskapsband med
Chile och Sydafrika som inte direkt kunde förklaras som progressiva
eller radikala stater( om än högerradikala ). I Sverige var den vän-
ster som inte tydligt markerade mot Sovjet att betrakta som komm-
ande femtekolonnare och fiender till Sverige.
För den vänster som angreps hade man en politik om en försiktig
kritik mot Sovjet och Östeuropa men man ansåg fortsatt att USA
var den stora och farligaste imperialistmakten.
Vad den samlade vänstern tappade bort var den klasskamp som be-
drevs i arbetarklassen. Kommunals storstrejk 1980 genomfördes utan
vänsterns deltagande. Sedan dess har vänstern närmast försvunnit från
arbetsplatser och i fackföreningsrörelsen.
SKP med Myrdal i spetsen lanserar under 80-talet tanken om "media-
vänster" som ansågs vara en grupp vänster som dominerade media
och diverse kulturella centra i landet. Denna tanke har i princip tagits
över av den Sverigehatiska rörelsen från nazister till SD.
Idag är den del som var gamla SKP( Myrdal, FIB/K, Marcus och Malcolm)
samlade för att hylla Putin, mena att SD är arbetarklassens parti, hylla
Assad i Syrien och mena att identitetsvänstern är den stora faran för den
svenska nationen.
Det finns alltså en linje att se och som borde stämma till eftertanke.
Man kan fråga sig varför man inte fokuserar på att driva klassiska kamp
frågor rörande arbetarklassen:
Arbete åt alla. Bostäder åt alla. Rätt till utbildning. Fri sjuk-och tandvård.
Goda villkor åt våra gamla. Förstatliga skolor, sjukvård och omsorg.
Det tycks som denna delen av vänstern menar att man skall bygga parti
och skita i vår tids politik och på vägen liera sig med Sd för att komma ur
EU och värna nationen.
När det gäller den vänster som angrips, identitetsvänstern, kan man fund-
era på prioriteringar för den senare.
Identitetsvänstern hamnar ofta i samma fält som liberaler och svensk över-
het när man säger att det inte finns några problem i Sverige och därför kan
vi ta emot hur många flyktingar som helst. Om man inte ser den konflikt vi
idag har med en svensk arbetarklass som trängs mer i skorna och där svensk
överhet fortsätter berikas sig själv och där inte driver klasskamp, då driver man
i princip svensk arbetarklass till SD.
Identitetsvänstern prioriterar kön, sex och ras framför klass och därmed blir
man ett verktyg för SD och den framväxande nynazismen.
Också för identitetsvänstern gäller att driva klassfrågor.