leifsjoqvist

2017-10-30
13:10:01

Livets mening, naturen och ensamhet
I Kropp och själ i P1 pratar man om FOMO
Det handlar om att mer leva sitt liv genom att
se vad andra gör än att vara i sig sjä'lv och känna
tillfredställelse över det. Igår började jag att läsa 
Löparens hjärta av Marcus Torgeby och ända sed-
an jag såg en dokumentär på SvT om honom och hans
liv i en kåta i Jämtland har jag funderat över hans val i
livet. Självklart referar han till Henry Thoreua och hans
essäbok Walden. Den handlar om Thoreaus två år i en-
samhet i ett litet egenbyggt torp där han lever för vad
dagen erbjuder utan annat än naturens impulser och
händelser. I sammanhanget måste jag också nämna
Lennart Hagerfors bok Livet är det som pågår när vi
tänker på annat vilken är skriven innan Internet och
Iphones men som förekommer tankarna om att vi lev-
er i annat än i oss själva eller vad vi själv är utan är mer
fokuserade på tanken vad andra tror att vi är.
Bildresultat för löparens hjärta
Med åren känner jag mig mer och mer bekväm med en-
samheten och jag hade en liten plan att flytta till landet
och föräldratorpet när tyvärr min syster såg till att det sål-
des. Det är märkligt att jag som lever en stor del av mitt
vakna liv i en elektronisk kupa längtar bort från samma liv
till ett som är motsatsen.
Bildresultat för walden
Bildresultat för walden
Bildresultat för hagerfors livet
 

2017-10-27
15:32:58

Revolutioner och uppror
I serien Rebellion får man följa hur påskupproret 1916 startade
och genomfördes. Upproret slogs med av engelsk militär men var
startskottet till en militär kamp för självständighet.
Det är intressant att följa hur taffligt organsierat upproret var och 
att man överskattat sin egen kraft gentemeot britterna. Här finns
också några felbeslut som gör att man hamnar isolerade. Huvud-
delen av upproret genomfördes i Dublin och den tanke osm fanns
att upproret skulle sprida sig över hela ön uteblev.
Frågan om uppror i sig kan ställas här. Det var inte väl organiserat
och fienden var desto bättre organiserad. Britterna var världens led-
ande imperium med tentakler över hela världen och med stor vana
att brutalt slå ned uppror.
Bildresultat för påskupproret 1916
För att uppror och revolutioner skall lyckas måste det fungera från sid-
an som gör uppror men i synnerhet måste fienden vara på fallrepet.
Ryska revolutionen startade med att massor av kvinnor utmattade av
hunger och inget att förlora börja marschera mot Vinterpalatset. Det
fanns ett uppdämt missnöje med kejsaren och när väl motståndet bör-
jat rullade det på närmast med egen kraft som den korrrupta kejsarstat-
en inte hade någon kraft att stå emot.
Bildresultat för kvinnorna i ryska revolutionen
På Kuba startade Castro revolutionen med en handfull män och om inte
det korrupta Batistaregimen varit så hatad hade inte Castro fått den omed-
elbara respons han fick. Folket gick med för de var less på sakernas till-
stånd. De hade inget att förlora och revolutionen kunde rulla på.
När Che Guevara med lärdomarna från Kuba åker till Bolivia för att starta
upp revolutionen finns där inte samma förutsättningar. Det räcker alltså in-
te med goda föresatser, bra skolning och viljan till förändring om inte de
politiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna finns.
Che och hans män hittas genom att de blir angivna. Militär skjuter Che och
han visas upp som en trofe. Uppdraget i Bolivia var ett totalt misslyckande
men som symbol blev ju Che än in våra dagar enormt stor.
Bildresultat för che guevara
 

2017-10-27
15:09:51

Kommer de ihåg varandra
När P96 spelade Gais Open 2009 mötte HBFC i första matchen
BK Näset. Jag hade läst om dem och visste att de var bra. Precis
innan matchen skulle starta blev jag akut skitnödig och var tvungen
att lämna för en buske skyddan från insyn. När jag kom tillbaka led-
de vi med 2-0. En av målskyttarna i vårat lag var Carlos Strandberg
och en av deras bästa spelare hette Franz Brorsson. Vi gick till final
i den cupen och mötte där Kvarnby IK (också de från Malmötrakten)
och vi förlorade med 0-1.
Idag spelar Carlos och Franz ihop i Malmö FF.

2017-10-24
14:38:03

Det övergivna folket
Många är det nu som förklarar de högerextremas framgång med
att vänstern isolerar sig från folket. Det handlar alltså om att väns-
tern mer enegarerar sig i frågor som rör medelklassen än från det
som var dess ursprungliga mission, det arbetande folkets.
Jag undrar dock vad som idag är arbetarklassen eller för den delen
vilka som exkluderas inklusive inkluderas i att vara arbetande.
I min uppväxt var varsarbetaren arbetarklassen. Han var svetsare
eller plåtslagare. Där fanns gruvarbetaren och skogshuggaren. Jag
läste Karl Östmans Stabbläggare och Torgny Karnstedsts Slamfarm-
en. 
Relaterad bild
Det arbetande folket var de som slet i produktionens främsta led. Det
var de som täljde guld åt kapitalet och det var de som skulle befria oss
alla genom den stora revolutionen. Då skulle dessa arbetare ledas av
de upplysta i partiets avantgarde och paradiset stod om hörnet.
Sovjet och Kina lyftes som sådana paradis. DDR, Kuba, Kampuchea,
Nordkorea och Albanien var andra praradis som vi skulle längta till. I
några år stod hoppet till Nicaragua. Sedan försvann paradisen och med
dem den vänster som hyllat paradistanken.
Kvar fanns kapitalismen som inte satt och bara ackumulerade utan ock-
så utvecklade. Det ena klassiska arbetet efter det andra försvann. männ-
iskan ersattes av maskiner. 
Bildresultat för maoisterna
Jag har precis sett andra säsongen av serien Expanse. Där finns tre part-
er: Jorden, Mars och Bältet(asteroider och månar som befolkas av arbetare
som tjänar Jorden eller Mars). På Jorden finns inga arbeten utan huvuddel-
en av befolkningen är syssloslös och underhålls av de som styr med olika
former av bidrag. I huvudsak anses befolkningen som onödig. Den behövs
inte till något. Den anses bara tärande och bäst vore om den bara försvann.
Dessa tankar finns i dagens elit. Men här finns en skillnad. De onödiga har
en röst. Rösten är valuta. Genom röster kan man tillskansa sig makt. Så idag
strider eliterna om dessa röster. Alla som är elit skjuter på varandra med sam-
ma stridsrop: krossa eliterna.
Det är ett system som kommer att på ett eller annat sätt att krascha.
Det är trossystem som ställs mot varandra.
De utan någonting sätter sin tilltro till den som bäst kan förklara varför allt
är åt helvete. Idag leder tanken att allt är blattens fel. om blatten försvinner
kommer  vi andra som i Sverige att hamna i folkhemmet igen. Det är en en-
kel tanke som inte behöver näring utan bara upprepning.
Bildresultat för expanse
Självklart kommer vi inte att hamna i folkhemmet igen. Detta folhem byggdes
av folkrörelser  och ett parti som ansåg att medelmmar var viktiga och där
grundtanken var jämställdhet och allas slika värde. Jag minns min far och hans
vänner när socialdemokratin kom på tal. De stod upp för den. Hur mycket jag
än argumenterade så höll de fast vid sina mantra som var ogenomträngliga.
Senare insåg jag hur omöjligt det var att övertyga min far om kommunismens
paradistanke och hans eget liv var förklaringen. Han den fattige torparpojken
som kunde utbilda sig till svetsare och plåtslagare vilket gav honom ett arbete
på varven i Göteborg. Han kunde betala lägenhet, bil, försörja sin familj och
sedan köpa ut sitt föräldrahem och renovera det. Samhället förändrades drama-
tiskt under dessa år. Han gav partiet , det socialdemokratiska, äran för det.
Idag finns få sådana socialdemokrater kvar. 
Men å andra sidan vad är det vänstern skall göra?
Man måste ju driva på alla lika rättigheter. Man kan ju inte vika ner sig för de
som inte vill ha jämställdhet, de som vill ha bort människor med fel hudärg ell-
er "fel" kultur. Men man måste få in klassperspektivet. Utan detta blir vänster
det den är idag , filantropisk.
Relaterad bild
 
 
 

2017-10-19
13:53:52

Ockupation
Håkan Juholt upprör det etablerade Sverige med att
säga att landet är på väg att bli en diktatur. Det finns
en tradition sedan 70-talet som säger att Sverige är
en korporativ stat där överheten eller eliten bestäm-
mer landets utveckling och gör det utanför demokratins
grundläggande villkor. Det handlar om att staten, närings-
livet och andra maktfunktioner sitter i samma båt och styr
samma båt efter eget bevåg.
Bildresultat för korporativism
Partierna blir alltmer oberoende av sina medlemmar vilka
i sin tur blir allt färre. Få styr alltså partierna och de komm-
er från samma bakgrund som de som styr näringslivet.
Upplagt för en elit som styr utan att folket blir tillfrågat.
Dock för att det skall fungera måste en scen byggas där
skådespelet kan verka som om det fungerar.
När jag ser den norska serien Ockupationen tänker jag på
detta. I serien har Ryssland tagit sig in i Norge och skapat
ett beroende som i mycket ser ut som USA i Sverige. Skill
naden på fiktionen och verkligheten är att ingen i Sverige
ser det som en ockupation. Det är som grodan som skata
värms upp tills den dör och den märker ingenting.
Bildresultat för ockupationen
 

2017-10-19
01:12:36

identitetspolitikens brister 2
Under förra seklet blev arbetarrörelsen en kraft att räkna med.
Kraften utgick från att man organiserade arbetarklassen och
skapade en gemenskap. Man utbildade och ställde krav på sina
medlemmar. Solidariteten byggde på ett gemensamt tänk och
en tanke på att de flesta skulle få det bättre. Varje kraft var vik-
tig och det fanns krav på dem som skulle slåss för rättigheterna
man ville åt.
Dagens underklass i Sverige är så splittrad att den har mycket
sämre förutsättningar att lyckas där arbetarrörelsen  lyckades
förra seklet.
För det första finns ingen tydlig ideologi vad det är man vill förändra
eller vad man vill nå.
För det andra finns ingen gemensam kraft som vill vare sig organisera,
mobilisera och utbilda.
För det tredje finns inte ens en klar syn på hur läget är.
De som vill använda identitetspolitik skjuter sig oftast i foten.
Det är inte särskilt ofta jag hör någon pratar om kvinnors rätt i de för-
ortsmiljöer som är min vardag. Ännu färre pratar om allas rätt till sin
egen sexualitet. Oftare hör jag orden jävla fitta, jävla bög, fittunge och
jävla hora(horunge).
Många boende i förorten kommer från klanliknande miljöer eller i vilket
fall där släkt och familj är helt överskuggande den stat man lever i.
Man har alltså inte ens hoppat in i ett borgerligt samhälle och är allt ann-
at än redo för att förändra något annat än det som gynnar klanen, släkten
eller familjen.
Relaterad bild
När några kvinnor som driver på om flyktingpojkars rätt till amnesti under
en fotbollsmatch hamnade i bråk med ett lag som bestod av grabbar från
förorten uppstod konflikt. Då skrev kvinnorna att de var oroade över den
växande rasismen i förorten. De ville väl med sina pojkar men kunde alltså
inte se att pojkarna som bott i förorten under längre tid vara några allierade.
Detta är ju ett exempel på den filantropiska vänster som vill ha applåder och
kramar för sitt uppoffrande och goda arbete för de fattiga och medellösa, men
när de senare inte applåderar och kramas blir de genast till otäcka fiender som
inte begriper sitt bästa.
Bildresultat för kvinnors kamp i förorten
Vi skall blunda för problemen. Hur skall då något vettigt växa fram?
 
Om förändring skall ske måste det komma från folk själva. Folken i förorten mås-
te organisera sig och skapa motstånd mot det allmänna förtryck de är utsatta för.
Inte mycket av det sker idag. De får som tar till orda i kulturella eller nöjessamman-
hand flyr förorten så fort de fått en annan plattform att agera ifrån. De ville ingen
annan förändring än ett bättre liv för dem själva.
Den lilla vänster som idag pratar klass före identitet är så liten och obetydlig att
den bara kan visas upp ibland som ett tecken på att di har demokrati. Och efter
att någon med klassperspektiv pratat eller skrivit kommer artiklar om Gulag och
det Det stora språnget för att avslutas med en liten anekdot om Pol Pot.
Relaterad bild
 
 
 
 

2017-10-19
00:40:51

identitetspolitikens brister
I den kommande matchen mellan Michaela Lauren och
norskan Cecilia Braekhus använder svenskan alla löjliga
manliga attribut som brukas när herrar skall vara tuppar
innan en fight. Det är barnsligt och det har i alla tider stört
mig.
Varför kan inte boxningstjejer göra som i fotbollen. Där ser
man sällan kvinnor som vare sig filmar eller fjantar sig som
deras manliga kollegor är så bra på.
Överhuvudtaget tycker jag att jämställdheten borde handla
om att män skall anpassa sig till kvinnor och inte tvärsom.
Är det bra att kvinnor tar över mäns sätt att styra samhället,
att kvinnor blir lika bra på som män att förtrycka och att an-
vända makttekniker?
Bildresultat för bloody female football player
I filmen får vi se allt fler kvinnor som är lika bra på att döda
40-50 människor per film och att vissa säger att detta är bra
för jämställdheten. Vad hjälper det mänskligheten att kvinnor
blir lika bra som män på att döda?
Varför inte istället göra film där män går ensamma ner i mörka
källare och sedan skriker gällt när de attackeras?
Bildresultat för tomb raider

2017-10-18
19:51:35

Jävligt bra material för god pedagogik
Skrivsidan.coms foto.

2017-10-18
12:30:32

Det är kommunismens fel?
Idag när borgerligheten pratar om nazism har de svårt att
prata om just nazism. Det första de brukar säga är att man
inte får glömma kommunismens brott och sedan kan de om
det finns plats prata lite om nazismens brott i allmänna ordalag.
Det finns en paradox här inom borgerligheten. När Sven Lind-
qvist skrev Utrota varenda jävel så ville han där visa att nazis-
men var en följdriktigt utveckling av den europeiska koloniala tänk-
andet och handlandet.  Mången borgerlig intellektuell blev upprörd
över detta. Nazismen var minsann en unik företeelse i historien och
kunde inte relativiseras genom att jämföras med andra skeenden.
Paradoxen är att borgerligheten inte gör annat. De vill i tid och otid
inte bara jämföra nazismen med kommunismen utan jämställa dessa
ideologier. Vidare kan de inte låta bli att utnämna var och varannan
misshaglig regeringschef med Hitler eller aktiviteter som är misshag-
liga blir jämförda med vad som skedde i nazismens Tyskland.
Bildresultat för hitler och mussolini
Denna dubbelhet kan knappast anses vara intellektuell hederlig.
När man sedan pratar om ideologier måste man göra skillnad på den
skrivna och tänkta och den praktiskt utförda.
Om man tar nazismen som exempel finns ingen tvekan om vart ideo-
login strävade. Själva drivkraften  var att särskilja folk utifrån etnicitet
och folkmorden fanns där satta på pränt.
Ingenstans finns Gulag eller Det stora språnget eller Pol Pot som ett
föredöme hämtat ur berättelsen om kommunismen. Det gick fel och man
däremot fråga sig om det finns ett fel i ideologin och var det felet kan hitt-
as, men folkmord är inte en del av vad kommunismen är.
Bildresultat för pol pot
Värst blir det när den vulgära borgerligheten jämför dagens demonstran-
ter och likställer dem. De som idag slåss mot nazister på våra gator är i
huvudsak anarkister och syndikalister och de har överhuvudtaget inget
att göra med vad borgerligheten kallar kommunismens brott. Tvärsom
har anarkister och syndikalister förföljts där kommunismen spårat ur och
kan knappast sägas vara vänligt inställda till kommunismens historia.
Blid blir borgerligheten när den skall titta på sin egen moderna historia.
Få skulle säga att kapitalismen leder till folkmord, ännu färre skulle kunna
hävda att den inte gör det. USA har sedan Andra Världskriget "försvarat"
kapitalismen jorden över och inte sällan med folkmord som resultat. De
är bara att välja valfritt land i Latinamerika och där se hur man öppet age-
rat för att störta lagliga regeringar, hur man bistått varenda diktator und-
er decennier vilket kostat hundratusentals livet.
Man kan ta Koreakriget som exempel på där "frihetskriget" kostade 5 miljoner
koreaner livet eller Vietnamkriget som kostade 4 miljoner civila vietnameser
livet.
Bildresultat för vietnamkriget
Det praktiska maktutövandet blir och blev inte var böckerna och tankarna sa.
Det gäller för liberalism, kapitalism och även kommunism.
Bildresultat för koncentrationsläger
Men om man inte kan sätta en särskild gräns för nazismen så blir det
till ett relativistiskt träsk som gör att vi inte har någonting att hålla tag i
och då är inte nya folkmord långt borta.
Borgerligheten måste bli hederlig och sluta leta snabba poäng.
Det är märkligt att de inte ser att vänster inte är dagens hot.
Hotet kommer från höger. Populismen är en vägröjare för den öpnna naz-
ismen. I land efter land ser vi hur högerpopulismen river murar och släpper
ut tankegods som de flesta trodde var instängt för gott.
Bildresultat för kurdi
 
 

2017-10-06
13:01:03

Ishiguro - sett men inte läst
David Peace fick inte nobelpriset trots att man gjort en
filmatisering av både Red Ridingkvartetten och inte minst
Damned United.
Priset gick istället till Ishiguro som har två av sina roman-
er filmatiserade.
Återstoden av dagen hyllades rejält när den kom och det
var en film där två skådespelare gör allt. Spelet mellan An-
thony Hopkins och Emma Thompson är bara så bra.
Men Hopkins butler skildrar klassamhället I England tydligt.
Dels hur denna butler får krypa för den överhet han servar
och sedan dels hur han upprätthåller ordningen neråt för
de arbetare han ansvarar för. Denna ordning gör sedan att
han blir inbunden i ordningen så att han inte förmår släppa
ut de känslor han trycker in i sig själv.
Återstoden av dagen tillhör bland de allra bästa filmer jag sett.
Den berörde och berör ännu.
Bildresultat för återstoden av dagen
Den andra boken som filmats är lika bra, Never let me go.
Den fick inte lika mycket uppmärksamhet som Återstoden av
dagen men inte desto mindre är det också stor film.
I Never let me go får vi följa några ungdomar i vad som syns vara
en skola eller hem för utvalda barn, men till en början får vi inte
reda på vad de är utvalda till.
Miljön är 80-tal och allt känns som det skall, men efterhand får vi
reda på att något är riktigt fel.
I hemlighet har den engelska regeringen tillsatt ett hemligt program
för kloning och klonerna är till för att serva den engelska överheten
med organ.
Det blir självklart förvecklingar och frågor ställs runt varje hörna.
Så om Ishiguro skriver lika bra som han tänker ut handlingar och som
han böcker filmatiseras så är han väl värd priset.
Bildresultat för never let go ishiguro

2017-10-05
11:59:30

David Peace borde få Nobelpriset
Om någon borde få Nobelpriset är det David Peace.
Han är det mest spännande som finns litteraturen
idag.
Mångfalden är också intressant.
Med Red Riding Quartet slog han igenom stort. Fyra
kriminalromaner där han hämtat motiv från sina hem-
bygder och den beryktade Yorkshire Ripper som här-
jade i området under fem år på 70-talet. När han skil-
drar makten och korruptionen växer bilden av ett dolt
klassamhälle fram där vi sällan vet vad som händer
men där det mesta bestäms.
Bildresultat för david peace books
Hans planerade Tokyotrilogi har hitintills  kommit med
två volymer. Det handlar om Tokyo efter kriget och den
desillusionerade Minami som kommer över vad han tror
är en seriemördare. Den andra delen tar vid och basen
här är ett autentiskt fall från 1948. Den tredje delen har
inte kommit ut och frågan är vad som händer då Peace
varit i skugga sedan fyra år.
Bildresultat för david peace books
Den största av hans romaner är GB84 som är ett tidsdoku-
ment från kolstrejken i England -84. Peace tar ett samlat
grepp om hela det engelska samhället och vi får följa allt
från den lilla människans vedermödor, hopp och förtvivlan,
upp till makten och inte minst den exekutiva. En av de bäs-
ta romaner som skrivits och inte minst sammanfattar den
tiden då en vänster gick i graven och ersattes med...ja vadå?
Det mest läsvärda för en fotbollsnörd är självklart de båda
böckerna The Damned United  och Read or dead.
Bildresultat för david peace books
Den första om Brian Cloughs 44 dagar i Leeds som skakade
England och som har så många bottnar att den kan läsas fle-
ra gånger och i synnerhet för den som älskar detaljer om
engelsk ligafotboll från 70-talet.
Den som nu är uppfödd med Tipsextra måste ju bara läsa Read
or Dead den stora romanen om legenden i Liverpool Bill Shankly.
För den som inte har ett större intresse av fotboll , Liverpool eller
engelsk fotboll under 70-talet är det kanske inte den bästa boken
att läsa, men för den som har detta intresse är boken en formidabel
guldgruva.
Bredd i sitt skrivande har han och det vore på sin plats för alla de som
hyllar kriminalromanen som vårs tids bästa skildrare och när han sätt-
er fotbollen på plats i litteraturen borde priset vara givet.
Bildresultat för david peace books

2017-10-01
22:17:57

Nazister och konspirationer
1933 brann riksdagshuset i Berlin. Hitler och nazisterna
anklagade den unge förvirrade Marinus van der Lubbe
för att ha utfört attentatet.
Med attentatet som grund satte nazisterna in allt de hade
på att ta över makten i Tyskland och fängslade ledande
oppositionella och skapade nya lagar som gjorde Tyskland
till en diktatur.
Det är inget nytt under solen att  regeringar och deras säker-
hetstjänster agerar med mullvadar och spioner för att svart-
måla sina fiender.
Bildresultat för riksdagshusbranden i berlin 33
Den ryska Ochranan stödde i lönndom ryska terrorister med
vapen och pengar för att när de sedan begick dåd kunna slå
tillbaka mot hela oppositionen.
Spanska Guarda Civil skapade GRAPO för att misskreditera
hela det spanska motståndet mot Francoregimen.
Det finns massor med märkliga sammankopplingar med den
tyska underrättelsetjänsten och de tyska terroristerna på 70-
talet och också med vår tids mördare i NSU-ligan.
För att inte prata om alla konspirationer som genomförts av
GRU och CIA under hela efterkrigstiden.
Bildresultat för coup detat i chile
Militär bombar presidentpalatset i Chile -73 med CIA bakom sig.
 
Så när vi idag läser om vänsterradikaler som stör demonstrat-
ionen mot NMR med stenkastning skall man ha i bakhuvudet
att NMR kan sin tyska historia och vet också hur man manipul-
erar. De finns NMR-folk som på Facebook skryter om att de
lätt ut sig och deltagit på vänstersidan med stenkastande.
Därför skall de som kallar sig vänster hålla huvudet kallt och
inte i voluntaristisk yra springa runt och göra exakt de som
fienden vill att man skall göra som exempelvis kasta sten.
Bildresultat för mördad av nazister

2017-10-01
21:57:52

Om de ensamma massmördarna
För tio år sedan gick Pekka-Eric Auvinen in på sitt
gymnasium i Jokela där han mördar sex personer
innan han skjuter sig själv.
År innan har hans föräldrar sökt hjälp för sin isoler-
ade son. Men det har inte gått att få. Det enda de
blir erbjudna är att höja hans mediciner.
Idag kan man lyssna på en dokumentär på P3 om
detta.
Auvinens öde påminner mycket om andra kända mass-
mördare.
Skolmördaren i Trollhättan sökte hjälp men fick ingen .
Breivik var en störd ung man som odlade sin galenskap
isolerad i sin ensamhet.
Peter Mangs hade störningar och kunde inte fungera i
relation.
Asonius följer samma mönster.
De stora frågan är varför de alla faller för nazism och
högersextremism?
Genomgående är att de i sin ensamhet hittar ett grandiost
tänkande där de ser sig som för mer än andra människor.
Bildresultat för pekka-eric auvinen
 

2017-10-01
01:00:34

Tiggeri
Uppdrag granskning visade ett reportage om handeln med tiggare.
Vi har sett det förut både idag och historien, unkna män som utnytt-
jar de allra fattigaste för att tjäna blodspengar.
Bildresultat för Tiggeri
I måndags var jag tidigt vid Backaplan för att handla. Utanför stod
några män med mobiler och runt dem människor med helt andra
kläder. Där var en pojke som brukar sitta utanför Netto där jag bor.
De fick sina uppdrag och sedan satte de mer välklädda männen
upp i ny bil och åkte därifrån.
Göran Persson sa i en intervju i SVD:
– Jag lutar mig mot de gamla resonemangen om att det inte skapar goda samhällen. Det skapar ingen frihet för en människa att stå på knä på gatan och tigga av andra. Jag fattar inte att vi ska ha det så.
Han fortsatte sitt resonemang i en TV-intervju med att
säga att om man tvingar ner en grupp på knä för att tig-
ga tar det inte lång tid innan andra grupper följer efter.
Det är märkligt att en del av dagens vänster blivit arvtagare
till rikemanskvinnorna från slutet av 1800-talet som bedrev
filantropi och som höjde upp sin egen godhet när de valde
ut några fattiga att få några kronor.
Varför tar man inte kamp för rätten till arbete åt dessa tiggare?
Vad är det för framtid att tigga?
Om vi vänjer oss vid att ha tiggare i varje hörn, vänjer vi oss
också vid att det är naturligt att vissa grupper skall ha det så
jävla fattigt att de skall på ned på knä och tigga av andra som
har det lite bättre.
Bildresultat för Tiggeri
 
 
 
 

2017-10-01
00:43:35

Det relativa avståndstagandet
När vi haft nazister på våra gator under lördagen finns
några reflektioner att dra.
En av mina spelare , född i Sverige med en iransk far
( höll på att skriva men med, så djupt sitter vår tids sto-
ra dumhet) skulle idag gå in på ICA med sin flickvän.
Hon är ljus och blåögd. På vägen in stod NMR-folk och
hängde. Alla blängde hotfullt mot honom och några gjor-
de gester som inte gick att missförstås. Spelaren blev
riktigt rädd. Han närmast sprang tillbaka till bilen och
där närmast hamnade i en ångestfyllt paniktillstånd. NMR-
männen kände inte honom. Det räckte att de såg hans
något mörka hudfärg så hatade de honom innerligt och
ville honom illa. Sådan är nazismen.
Bildresultat för folkens kamp
Flera har jämställt demonstranter på bägge sidor. Några
har pratat om högerradikaler vilket förminskar den ondska
som NMR är. Det är djupt okunnigt. Den autonoma vänst-
ern är i huvudsak anarkistisk eller syndikalistisk  och vet
man någon om dessa rörelser är det att de inte har något
till övers för brotten som skett i kommunismens brott. Allt-
så kan man inte jämföra demonstranterna med historiska
argument. Nazisterna i NMR däremot är stolt över krigsbrott-
en, över morden på människor med psykiska och fysiska
handikapp och inte minst försöket att utrota judar som de
fortfarande anser vara den stora frågan. NMR är värre än
om pedofiler demonstrerat för rätten att knulla barn och då
tror jag de flesta med minsta känsla för rätt och fel inte bara
stannat vid att kasta sten.
Bildresultat för folkens kamp
Man kan diskutera det smarta i att möta NMR med våld men
att jämställa dessa rörelser är djupt allvarligt för vår syn på
rättssamhället.
Liberaler gillar jämförelsen då de alltid hävdar att demokrati
och borgerliga fri- och rättigheter vunnits av duktiga intellek-
tuella från överheten som velat underklassens bästa. Den
som läser historien vet att detta är bullshit.
Folken rättigheter har handlat om kamp för varje rättighet
och ibland har man varit tvungen att ta till vapen för dessa
rättigheter. Folken får ingenting av överheten man tar sig
rättigheter.
Bildresultat för amilcar cabral quotes
Vad säger liberalerna om detta?