leifsjoqvist

2018-05-18
18:09:51

Ingen debatt i Spanien?
 

2018-05-11
14:18:58

Bad och snokar på plats
 

2018-05-11
12:53:41

Äntligen
Så var det dags. Fjärde dagen idag. Vattnet snabbt varmare. Säkert 18 idag.

2018-05-08
13:17:27

Politisk evolution
Idag när den politiska utveckling går mot mer repressiva
stater grundade på etnisk ursprung och nationell tillhörig-
het eller religiös uppfattning måste man ställa frågor om
varför vi sedan upplysningen gick mot ljusa tider för att
stanna av och vandra tillbaka in i mörkret.
Under senare år har Machiavelli kommit i ljuset. Statsled-
are skall styra med järnhand , gärna fruktas eller hatas men
absolut inte föraktas.
Några liberaler har luftat iden om att endast de kloka skall
styra stater. Dumma människor som röstar fram Trump ell-
er för ett Brexit bör styras av de kloka. Sedan Svenska
Akademin startade sin stora komedi har dock denna typ av
krav försvunnit från scenen.
Bildresultat för brexit
Ett riktigt förhållningssätt borde vara att ställa de viktiga fråg-
orna även om inte svaren passar in i ens egen världsbild.
Ibland kan frågor vara svåra. Ändamålen kan tjäna medlen.
I krig blir allt perverterat. Även om man i tiden stödde FNL
blev det parodiskt när man ansåg att amerikanska soldater
i fångläger behandlades gott och omskolades till goda männ-
iskor. Det stora var att USA skulle ut ur Vietnam med alla till
buds stående medel. Punkt.
Var går gränsen?
När Stalin gjorde om Sovjet till en polisstat, och det var ju lika
mycket för att omvärlden spelade honom i händerna, förstörd-
es tanken om den goda kommunismen. 
För socialister är den stora frågan: hur hittar man en väg som
inte följer den sovjetiska eller för den delen den kinesiska?
Bildresultat för kulturrevolutionen
Frågan är inte enkel då konservativa och liberaler också nått
vägs ände och idag försvarar kolonialism och imperialism. In-
te så få menar att kolonialismen var god för staterna i Asien
och Afrika och att det var befrielserna under senare hälften av 
1900-talet som ställde till det.
Vad skulle hända  om ett reeelt socialistiskt parti skulle nå majo-
ritet via valsedlen och börja att införa planekonomi?
Kanske den stora frågan är om planekonomi med det vi vet idag
inte bör vara med på dagordningen, i alla fall inte på det sätt som
den praktiserats.
Tanken om att partiet skall vara avantgarde och leda det dumma
folket har ju idag gemonförts av populistiska partier och med en
Donald Trump i spetsen.
Är folket dumt?
För att nå fram måste man fokusera på klassfrågor. Vem är rik och
vem är fattig och varför?
Bildresultat för vietnam war
 
 
 
 

2018-05-08
12:16:04

Nu är SD snart framme
Det är många märkligheter i svensk politik just nu.
Av någon anledning har migrationsfrågan blivit den
viktigaste. I alla år har vi hört att ekonomi och jobb
avgör valen men så icke detta val.
SD är ju överlägset bäst i denna fråga.
De har så tydlig profil och har hållit fast sin linje sed-
an de slog igenom.
Om det vill sig illa kan de klättra till 25-30% och vad
skall då de andra partierna göra?
M kommer säkert att anluta till SD och bilda ett eget block
och om de båda säkrara majoritet ihop blir det så.
S är helt kört. När Juholt drev åt vänster blev han huggen
i ryggen av sina egna och en av de stora orsakerna att han
kunde avsättas var att opinionen var dålig. Nu när Löfven
girar till höger och tvärvänder om flyktingar så finns ingen
sådan interna opposition. Löfven och S högerflygel kan
göra att S går samma väg som andra liknande partier i
Europa och imploderar helt. Linjen från Branting och fram
är sedan länge bruten.
Då blir kravet på en vänster stark. Men på denna sida av S
är det total pannkaka. V driver identitetspolitik och frågan
är vad som händer när C ligger på samma linje i migrations-
frågan?
Vi har alltså V som driver en allmänhuman linje i migrations-
frågan syftande till solidaritet och sedan har vi C som vill ha
hit massa flyktingar för att sänka löner över hela låglönefältet.
Det finns en ganska stor opinion företrädesvis kvinnor som ba-
ra ser ensamkommande pojkar och inte bryr sig om skillnaden
i V och C allmänna politik utan bara bryr sig om vem som jobbar
mest för deras pojkar.
Det mesta är en soppa för överheten.
Socialism finns inte på dagordningen.
 
 
 

2018-05-03
12:53:46

Sugen på kött?
Zlazloj Zlizleks foto.

2018-05-02
01:27:00

Revolution eller reform
En av förra seklets största frågor och i den del som
ville förändra den den allra största var frågan om re-
form eller evolution.
Skulle man som Kina eller Sovjet ta till vapen och för-
ändra samhället med våld eller skulle man organisera
sig och via de parlametariska institutionerna ta makten
och förändra.
Mycket har sagts och skrivits i frågan men oftast blir svar-
en akademiska och utan verklighetsbakgrund. Samhällen
förändras över tid. Idag finns frågan knappt på dagordning-
en. de som vill förändra samhället med våld hittar vi idag i
för Sverige en ny aktör, islam,och en gammal, nazisterna.
Idag är det 50 år sedan majrevolterna . Jag var tio år då.
Jag minns ingenting av detta.  Det var inget som talades om
på gården, i skolan eller bland familj och vänner.
Några år senare föll denna diskussion in i mitt stora faders-
uppror. Jag var revolutionär och farsan var sosse. Han var
inte särskilt bra på att argumentera. Inte heller särsklit beläst.
jag var inte särsklit bra på att lyssna eller försöka förstå. Alltså
small det först från hans håll och sedan från mitt. Det födde i
princip ett decennium av tystnad.
Långt senare när jag själv började se de stora förändringarna
med andra ögon började jag tydligare se hur farsan och många
med honom kunde vara gråsossar.
Bildresultat för socialdemokrater på 30 talet
Det var ju ett tid som förändrade så mycket.
Farsan föddes i ett torp utan elektricitet 1927.
Familjen levde på några hektar jord, lite skog och några djur.
Farfar fick arbeta på sågverk och större jordägare för att få det
att gå runt. Han gick sex år i folkskola. Han var mycket idotts-
intresserad och blev en hyfsad skidåkare och medeldistanslöp-
are. Han kom in på en yrkeskola och lärde sig svetsa och blev
plåtslagare. På femtiotalet flyttade han till Göteborg. Fick jobb på
Götaverken där han arbetade hela sitt liv. Hans lön kunde länge
försörja familjen. Han köpte bil. För honom var ju dass inne och
rinnande vatten lyxigt. det fick han på Redbergsgatan 1. Han köp-
te loss föräldratorpet och det blev hans stora livsprojekt att göra
det till duglig bostad.
Bildresultat för socialdemokrater på 30 talet
det fanns saker man kunde kritisera..............
 
Så när jag kom och ropade efter revolution varför skulle han lyssna?
Varför skulle någon arbetare lyssna?
Så många fick det ju så mycket bättre under sossarnas regim.
Vem fan brydde sig om den stora polemiken?
Vem brydde sig om hur man tolkade Marx rätt?
Sossarna förde sin klass framåt.
Det är märkligt att de inte kan se hur de totalt förlorat sina rötter idag.
Hur de blivt till ett liberalt parti som vill prata till arbetaklassen men ing-
et ha med den att göra. Hur många ledande sossar idag bor som går-
dagens sosseledare bland vanligt folk?
Frågan om sommaren -68 handlade nog i mycket egentligen om vad vi
skulle behöva idag. Hoppet om något nytt. Hoppet om att få omfamna
och leva i kärlek. Hoppet om att få tänka i  nya och spännande banor.
Det är ju längtan efter detta andra som SD lever på. De tog det utrymme
som fanns och istället för att erbjuda alternativ försökte man bara tyst ner.
Som man försökte -68.
Bildresultat för daniel cohn bendit the radical left
Den svenska titeln var: Den radikala vänstern botemedlet mot senil kommunism.