leifsjoqvist

2016-12-08
12:30:00

Det handlar inte om vad utan om vilka
I Norge sker ett brutalt dubbelmord. En 15-årig pojke dödar
en 14-årig pojke och en 48-årig kvinna.
Då är det tyst på sociala medier. Avpixlat skriver om en våldtäkt
i Danmark istället för där vet de att förövaren är mörkhyad.
De Sverigevänliga bekänner sig till en märklig logik.
Om det nu visar sig att 15-åringen är en ljushyad gosse kommer
de att säga att det är det mångkulturella samhällets fel att han be-
gick morden. För utan svarta på våra gator hade inte ljushyade
tvingats mörda dessa svarta.
När hatstormen sätter in mot en liten svart pojke som Lucia så
reagerar inte de Sverigevänliga på hatet mot en pojke utan mot
Åhlens som inte förstod att det skulle bli hatkampanjer mot en
svart liten gosse om de publicerade honom som en liten Lucia.
Bildresultat för svart lucia

2016-12-08
12:12:33

Fascism på marsch
Kretsen kring Avpixlat har en position som propagandamakare
för SD. I denna krets finns podden Radio Realism där man pra-
tar ganska fritt om vad man vill.
I ett avsnitt handlar det om SD versus SDU.
SD uteslöt ju de ledande personerna i SDU för att dessa inte höll
sig till partilinjen.
I podden säger man att man tycker att de uteslutna skall bilda ett
nytt parti då man tycker att SD blivit lite mesiga. Tanken här är
att det nya partiet skall profilera sig tydligare i sin Sverigevänlig-
het och man kan läsa in av vad de säger att det nya partiet skall
vara hårdare mot islam och att utvisa massor av nyanlända.
Det rör sig som sagt på högerkanten.
I podden har man egentligen bara en distinktion och det är att man
inte skall gulla med Hitler och historierevisionister, men för övrigt
kan man släppa in gammal fascistisk retorik utan urskiljning. Man
bör minnas att fascismen till skillnad från nazismen inte betonar
ras som  en skiljande faktor.
Men det är intressant med vilken självklarhet de Sverigevänliga idag
diskuterar det självklara i att SD kommer att få 20-30% i nästa val
och att de vill skapa ett parti till höger om SD för att verkligen kunna
göra verklighet av att göra Sverige rasrent.
Detta gäng av propagandamakare har en ganska märklig syn på
makt. De anser att Sverige styrs av en klick vänsterfeminister. Hur
detta skulle vara möjligt när denna klick bara består av några få
procent av befolkningen går man sällan in på. en på samma sätt
som islamister och fascister möts på halva vägen i sitt hat mot det
etablerade och där detta hat bekräftar varandra finns en liknande
samhörighet mellan de Sverigevänliga och identitetsvänstern.
Från de Sverigevänliga har man försökt att förklara den ideologiska
grunden för vänsterfeministen, alltså det som styr Sverige, med Frank-
furtskolan och Antonio Gramsci vilka betonade överbyggnadens roll i
ett samhälles utveckling och på andra sidan gör identitetsvänstern
ungefär samma analys med då med självklart positiv laddning.
Hur många som utanför dessa två grupper som bryr sig om Gramsci
eller Franfurtskolan kan man tänka är få.
Fascismen på marsch är ett faktum och då bör man ställa frågan om
vad man skall göra. I preludierna till Andra Världskriget samlade man
på flera håll ihop sig i folkfronter. Kanske är det dags för det även nu.
kanske skall vi alla bli socialdemokrater för att bli många och för att
vrida tillbaka partiet till sina rötter.
 
 

2016-12-08
11:33:04

The revenant
Under hela filmen The revenant irriterar jag mig på
hur huvudpersonen kan överleva. Han slits sönder
av en björn. Han kvävs och begravs levande. Han
kryper med sin brutna fot under en björnfäll i veck-
or. Han faller ut från ett stup där hästen dör men han
själv överlever och gör en Nybyggarna och överlev-
er inne i hästen. Han skjuts. Han får kniv i kroppen.
Ingen roll kan någonsin fått så många skador och
fortsatt leva i filmhistorien.
Men mest irriterar jag mig på hur han kan överleva
kylan när han ständigt hamnar i och under vatten.
Jag undrar över vilka superkläder de måste haft förr
i tiden. Goretex kan inte konkurrera.
Så är det den gamla vanliga där huvudpersonen möt-
er tjugo franska pälsjägare som på kort håll vill skjuta
ihjäl honom. De har gevär medans huvudpersonen har
en pistol som har ett skott. Pälsjägarna missar med alla
sina skott medans huvudpersonen träffar gång på gång
utan att ens sikta och med en pistol som bara har ett skott.
Dock gör öppningsscenen  med indianöverfallet och sed-
an kampen för livet mot en galen björn att filmen trots
allt är sevärd.
Bildresultat för the revenant
 

2016-12-07
12:43:05

När överheten blir obehaglig
Försäkringskassan är en koloss som i stora drag
drar runt en kontingent anställda vars huvuduppgift
är att misstänkliggöra sjuka och handikappade.
Den som tvivlar kan läsa Roland Paulsens bok "Vi
bara lyder" som är en liten bok om en stor organisation.
En vän som fått utmattningssyndrom berättar att hens
läkare har sjukskrivit och varit överens om att det verk-
ligen är ett utmattningstillstånd. Då ringer FK och en
handläggare  började ställa intrikata frågor om min
väns "verkliga" tillstånd. Det var ett obehagligt samtal
som fick min vän att känna sig misstrodd och ännu mer
trött och orolig när hen börjar få tankar om att försäkrings-
pengarna kanske skall dras in.
I sin förlängning får ett FK:s strategi den konsekvensen
att man drar ner folk som är sjuka till att bli riktigt sjuka
och inlagda, vilket i sin tur kostar oerhört mycket mer
pengar.
Om nu staten behöver spara pengar kanske man istället
för att jaga sjuka lägga resurserna på att återbygga polis-
ens enheter för ekonomisk brottsbekämpning. En rekorder-
ligt arbete där skulle dra bra med pengar. Det skulle också
visa att vi inte har ett skattefrälse i det här landet som kan
göra vad de vill bara för att de har resurser till det.
Bildresultat för paulsen vi lyder bara order

2016-12-07
12:31:45

Inte integration
I frågan om nyanlända kan man se hur det blir
när det inte finns en politik bakom det man gör.
I Göteborg finns de sexton skolor som tar emot
flest nyanlända i förorten. 75% av de nyanlända
får bostad i förortsområden.
Hur kan någon blunda då för att man bara öka
segregeringen i samhället?
Det skickas in grupper utan utbildning, som inte
kan språket och med små utsikter, som det ser
ut idag, bli annat än arbetslösa och bidragsbero-
ende, till den redan stora grupp som befinner sig
i ett utanförskap.
Utan en mer övergripande politik kommer vi bara
att öka utanförskapet och segregeringen.
Det går helt enkelt inte att fortsätta som vi gör om
vi inte tar kamp för arbete, utbildning, bostäder ell-
er enkelt uttryckt ett sant välfärdssamhälle för alla.
Om vi inte gör det kommer SD och ännu värre de
nyvakna nazisterna att plocka in ännu fler under si-
na mantlar.
 

2016-12-06
02:47:33

Whataboutism
Idag delade jag ett inlägg på FB om en liten svart gosse
som blivit hatad och hotad för att han fanns på en bild
iklädd vita Luciakläder.
Jag fick ett svar som ger en bild av vårat land idag. En man
tycker det är hemskt att det händer, men i nästa stund tar
han upp att hans son inte fått klä sig i pepparkaksdräkt  i
skolan där han går.
 

2016-12-06
02:44:04

Konversation
Två kvinnor kom in i affären idag.
När jag stod vid charken hamnade jag bredvid
den ena. Hon stod med en förpackning och som
hon stirrade på. Plötsligt ropar hon ut över hela
butiken till sin väninna som står längre bort:
- Vad är det för skillnad på rökt och kokt skinka ?
Väninnan svarade:
-Det ena är rökt och den andra är kokt!

2016-12-03
00:40:56

det grundläggande
Tony Judt hade en föreläsning 2009 där han
kortfattat satte tummen på problemen:
Något är fullständigt fel med vårat sätt att leva
idag. Under trettio år har vi gjort en dygd av
strävan efter materiell egennytta.
Och just denna strävan utgör faktiskt nu det
enda som återstår av vår känsla för kollektiva
mål. Vi vet vad saker och ting kostar men vi
har ingen aning om vad de är värda.
Vi frågar oss inte längre om domslut eller lagar
är bra. Är de rättvisa? Är de befogade? Är de
rättmätiga? Bidrar de till att skapa ett bättre
samhälle eller en bättre värld?
Detta var förr de stora politiska frågorna , även om
man inte kunde förvänta sig några enkla svar.
Vi måste lära oss att ställa dem på nytt.
Vill man läsa mer finns detta på pocket: Illa far landet.
Bildresultat för illa far landet
I veckan kom Judts kollega Timothy Snyder med
sin bok Den svarta jorden där han skriver om att
folkmord sker i första hand i stater utan styrning
som exempelvis den tyska förintelsen som i huvud-
sak skedde på ockuperad mark. Han skriver också
om den hotbild som finns när klimathotet bliren reali-
tet och de starka staterna kommer att hävda den
starkes rätt när resurserna blir färre.
Bildresultat för svart jord snyder

2016-12-02
13:23:57

prioritera
Det finns uppenbart ett folkligt missnöje mot etablissemanget.
Då kan man fråga sig hur vänstern förhåller sig till det. I ett
historiskt perspektiv skulle man då mobilisera folket och för-
klara sin politik med att man är emot de ekonomiska privileg-
ier som skapar detta etablissemang.
Man skulle då driva en politik som syftar till att skapa jäm-
ställdhet på alla nivåer.
Löner, boende, skolor, vård och omsorg är prioriterat.
Kön, sex och ras blir en del av politiken men inte vara
prioriterat det ovan.
Idag är det ju tvärsom.
När vänstern väljer den prioriteringen lämnar man fältet
öppet för nyfascismen vilka är de som konkurrerar om att
prata till "folket".

2016-12-02
13:16:09

hur är det möjligt
Den judiska konspirationen har ju en lång tradition och
hämtar kraft från tanken om judar finns i maktsfären vär-
den runt och då framför allt i olika ekonomiska maktcentra.
Där finns också Sion Vises protokoll som sägs vara doku-
mentet som visar att judarna vill ta över världen.
Mot denna konspiration är vi tämligen väl vaccinerade.
Inte ens SD som bygger hela sitt vara på att hitta alla fel
som finns på invandraren och muslimen finns, åtminstone
i sin retorik, inte antisemitismen med. Man kan fråga sig
om det i första hand är för att Israel ses som den stora
första kämpen mot islam eller om de släppt den tradition
i partiet som också innehöll antisemitism.
Det är då märkligt att det då går att i princip använda samma
typ av propaganda mot muslimen som man negerar mot jud-
en.
Muslimerna tar över är ju de svenskvänligas vanliga mantra.
Utan belägg. 5% av landets befolkning räknas som muslimer
och av dem är en bråkdel islamister.
I konspirationstanken mot juden sägs ju att de har massor av
folk i maktsfären, detta är ju omöjligt att ens antyda när det gäll-
er muslimen. Muslimer bor i huvudsak i våra förorter och hur des-
sa förorter skall kunna ta över Sverige är för mig en gåta.
Där antisemiterna har Sion Vises protokoll har islamafoberna
tanken om Eurabia. Alltså så skall  rika oljestater köpt europei-
ska politiker för att de senare skall slussa in jihadister in i Europa
så att dessa bakvägen skall ta över. Det är grunden i konspirat-
ionen. Hur är det möjligt?
 

2016-12-02
00:37:28

Folket igen
i Opinion i SVT1 så säger Marcus Birro att folket
kommer att göra revolution och att folket alltid har
rätt. Men då måste man vara noggrann med defi-
nitionerna och här klargöra vad som är folk.
I Birros och andra neofascisters värld finns bara en
eneda fråga som håller folket samman och det är
kriget mot den påstådda massinvandringen.
Det finns helt enkelt ingen annan sammanhållande
fråga. Det finns de som anser att även invandraren
utgör ett hot och skall stigmatiseras men den stånd-
punkten delas inte av alla. Än.
Med denna enda sammanhållande fråga kan man för-
ena miljardären, den arbetslöse och den vanlige arbet-
aren i en ohelig allians och hävda att de som inte tyck-
er att det finns en massinvandring eller som tycker det
går alldeles utmärkt att leva sida vid sida med människ-
or med annan hudfärg eller religion(eller brist på detsamma)
kallas för etablissemang. Om man gjorde en klassanalys
av båda sidor skulle resultat bli att alla klasser var repre-
senterade på båda sidor och hur skall man då gå vidare?
Blir det då inte bara en kamp om vem som är bäst att
mobilisera utifrån bara värderingar?
Bildresultat för lynchmobb
Dispatch International publicerar dylikt.
 
Under förra seklet lynchade folket ungefär 5000 svar-
ta i folkliga upptåg. De flesta var helt oskyldiga svarta
som bara fanns nära den mobb som agerade. Hade
folket rätt där?
Med sociala medier blir det nu lättare att både uttrycka
och förmedla hot och hat. Man behöver ju sällan möta
den man hotar eller hatar. Man behöver bara skriva ner
och skicka utan konsekvens.
Direkt efter Opinion visades en engelsk dokumentär om
den brittiska gruppen Britain First vilken är en islamafobisk
grupp som rönt uppmärksamhet. de gör aktioner som de
direkt lägger upp på Facebook. Deras små filmer kan på
två timmar få 100000 visningar vilket indikerar att de har
genomslag i opinionen. Men när de skall smala till direkta
aktioner kommer det bara ett hundratal. Det är jobbigare
att konfronteras med levande människor som inte är sär-
skilt glada över det hat man förmedlar. I de mötena finns
en konsekvens av handlandet och då håller sig folket bor-
ta.
Bildresultat för lynching
 

2016-12-02
00:17:37

Våldtäkter
I P1 intervjuas Föreningen Tillsammans om våldtäkter
och huvudpersonen säger där att den vanligaste våld-
täkten sker i hemmet av en person som man känner.
Men om man läser BRÅ från 2015 säger den statistik-
en att 60% av alla våldtäkter sker på allmän plats och
att 70% av förövarna är tidigare okända män.
Så hur är det egentligen?

2016-12-01
01:21:00

Trä-Hitler
Lyssnar på en pod där en man pratar om  träslöjdslärare
förr i tiden och han menar att alla träslöjdslärare kallades
för Trä-Hitler (googla och läs).
Jag tänker då på min träslöjdslärare från Ånässkolan som
hette Lars Schlyter och det var så att vi kallade honom för
just Trä-Hitler.
Detta borde undersökas.

2016-12-01
01:16:24

Massvåldtäkter?
Neofascisterna i Sverige , de brukar kalla sig Sverigevänliga
vilket är minst sagt en eufemism, hävdar att vi har massinvand-
ring och i kölvattnet av detta har vi fått en våldtäktsepidemi.
Vad BRÅ skriver i ämnet är att antalet anmälningar ökar
Men,
De anmälda våldtäkterna har ökat under den senaste tioårsperioden (2006–2015). Ökningen kan delvis förklaras av att en ny sexualbrottslagstiftning trädde i kraft den 1 april 2005. Den innebär bland annat att vissa gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande kom att rubriceras som våldtäkt.
 Vidare har kvinnors större inflytande också fått dem
att anmäla brottet i högre grad.
I brottsstatistiken bokförs också varje enskilt brott. Om en
kvinna våldtas över tid 100 gånger, bokförs det som 100
våldtäkter.
När det gäller de vidriga gruppvåldtäkterna så sker dessa
ca 60 gånger per år. Man kan fråga sig hur man kan fästa
ett så sällsynt brott till etniska grupper.
 
De som pratar om våldtäktsepidemi har ingen tanke om
de utsatta kvinnorna utan använder brottet för att istället
kunna hetsa mot olika etniska grupper.
Om en promille av somalierna begår gruppvåldtäkterna hur
kan man då säga något om somaliernas syn på sexualitet?

2016-11-30
10:04:31

Folket?
I en debatt i P1 imorse går Björn Söder till storms mot etablisse-
manget i vanlig retorisk ordning. Söder menar att Polen och Ung-
erns regeringar gör rätt när de styr Public Service och skickar ut
personer med fel åsikter.
Söder menar att det är rätt att skicka ut personer som inte delar
"folkets" åsikter.
Det ekar från gamla Östeuropa och då med kommunistiska reger-
ingar. Då sattes människor i fängelse om de inte delade "folkets"
åsikter.
Det gamla totalitära Östeuropa verkar stämma överens med det
nygamla som idag finns i både Polen och Ungern.
När Birgitta Ohlsson talar om antisemitiska strömningar( vilket har
långa traditioner både i Ungern och Polen) i Polen så svarar Björn
söder att han inte är tillräckligt insatt i frågan.
Hur kan man vara insatt i övrig polsk politik men inte vara insatt i
att flera ministrar i den polska regeringen flörtar med antisemitism?
Men åter måste frågan ställas:
Vad är folket?
Vilka är folket?