leifsjoqvist

2017-03-27
00:39:10

Den usla humorn
Det finns tre kategorier skämt som inte är särskilt
roliga men som i sig skiljer sig åt och är illa, värre
och värst.
Norgevitsarna har jag aldrig tyckt varit särskilt roliga
men de är inte förtryckande. Dels angriper de ett folk
som är har en stat som är rikare än vår egen. Svensk-
ar slår i dessa fall lite underifrån och får då också samma
skämt tillbaka i omvänd form.
Image result for norgevits
Värre är då negervitsar. Varför har svart vita handflator?
Jo, de stod på alla fyra när de sprutbehandlades. jag ser
inget roligt i denna typ av vitsar. De är också obehagligt
biologiskt förtryckande och syftet är självklart att fram-
ställa den svarta människan som mindre värd.
Image result for negervits
Värst är ändå judevitsar. Deras syfte är ju att utrota judar
och nästan alla har en koppling till koncentrationslägren.
Hur någon kan skratta åt dem är verkligen en gåta.
Image result for judeskämt
 

2017-03-27
00:26:25

Varför små vänsterpartier?
Det finns fem små vänsterpartier till vänster om
Vänsterpartiet(kan ha missat något typ Enskilda
Marxist-Leninsier?
I huvudsak är dessa partier överens om att Sver-
ige är ett klassamhälle. Varför inte bara utgå från
det?
Det finns ju inte direkt en vänstervåg idag. Kampen
som sådan måste ju då vara defensiv.
Ena så många som man kan och försvara de utsatta
i samhället.
Nej, det går inte.
Anledningen till att det inte går är att man inte ense
om hur man skall tolka Marx eller hur man skall för-
hålla sig till Stalin eller Mao. Inget som egentligen
har något med Sverige idag att göra.
Dessa småpartier brukar försvara sig med att de rys-
ka och kinesiska kommunisterna var få i början men
då de tänkte rätt växte de.
Problemet med detta försvar är att de små partierna i
Sverige var små för 50 år sedan men idag är de ännu
mindre. Rejält mycket mindre.
Alltså borde man ju tänka om.
 
 

2017-03-23
14:16:31

Filterbubblor
Det pratas om filterbubblor i samhället idag. Men den
äldsta av dem prats det sällan. Det handlar om de ri-
ka och deras skatter. Trots att Sverige under 200-talet
förvandlats till de rikas lilla paradis( slopad arv-, gåvo-
och förmögenhetsskatt) där man som grädde på mos-
et får skattelättnader för hemhjälp och reparationer på
bostäder, så ältar man vidare om att skatten för de rika
måste minska.
När regeringen nu inför en miniskatt som kostar de rikaste
200kronor per månad så går man i taket och pratar om re-
stauration av gamla Sovjet.
Det är obehagligt hur frånvända samhället denna grupp är.
De är som dåtidens adel där man bara ser till sina egna pri-
vilegier och försvarar dessa med att man är duktiga och mor-
aliskt högtstående. En organiserad vänster hade enkelt kunnat
mobilisera mot detta. Det hade bara varit att lägga karbonpapp-
er på den tidiga arbetarrörelsen från förra seklet och köra.
Image result for arbetarrörelsen
En vänster värd namnet hade också tagit kampen mot bankerna
Dessa spindlar i systemets nät har tappat fotfästet och i dagarna
fick vi reda på att Nordea som tvättat pengar åt svenska överhet-
en och på så sätt stulit från statskassan( Pananadokumenten) och
som när de avslöjades lovade att aldrig mer göra så, nu kommits
på med att tvätta pengar år ryska oligarker.
Varför tar man inte kampen?
Varför är två bröst viktigare än pengar som skulle kunna lösa alla
våra offentliga problem?
Image result for banker
 

2017-03-23
01:29:51

Morsan älskade Sven-ingvars
Jag vill resa bort från snö och is
till ett varmt och skönt paradis
Jag vill resa bort  var låten som jag nynnade
på men på den tiden skulle jag aldrig erkänt det.
Det var behäftat med skam att erkänna att man
ens lyssnade på dansband då i min värld.
Men deras Frödingplattan lyssnade jag på då och
gör än idag.
Sven-Erik Magnusson  var morsans stora idol och
nu finns han inte mer.
Image result for sven ingvars fröding

2017-03-21
21:50:00

Allvarligt? Skattechock?
Regeringen föreslår en minst sagt moderat skattehöjning.
Då slår den borgerliga alliansen till och menar att en dylik
skattehöjning gör att folk inte kommer att utbilda sig.
Livet är verkligen inte lika för alla.
Minst sagt.
Veronica Palms foto.

2017-03-21
16:17:29

Hur är det möjligt?
När de tyska nazisterna stormade fram på 30-talet gjorde
de det i en stat som var i ekonomisk upplösning. Den tyska
staten hade enorma skulder och inflationen åt upp allas
pengar och till det rådde ett tillstånd av massarbetslöshet.
I det läget fanns en möjlighet för vänstern att organisera
och ta makten, istället var det nazisterna som gjorde det.
Idag råder ingen ekonomisk kris. Tvärsom så blomstrar
ekonomierna i både Tyskland och Sverige. I båda staterna
ökar BNP och antalet superrika ökar likväl. Ändå pratas
om kollaps och det pratas om att man inte satsar på de
svaga. Men i den analysen står konflikten mellan inhemskt
födda och de som inte är det. Få om ens någon tar upp kon-
flikten mellan fattig och rik. Nyhögern äger agendan och den
s k vänstern spelar med i detta styrda spel.
Image result for depression i tyskland på 30 talet
Det som når ut i debatten är när någon säger något om sex,
kön eller ras.
Det diskuteras ibland om fattiga kvinnor men det lägger sig
snabbt när den viktiga frågan om kvinnors representering i
börsnoterade företags styrelser kommer på tal. Då finns inte
tid att solidarisera sig med kvinnor som lever på 8000kr i mån-
aden.
LIkadant gäller när Roberto pratar om två bröst. Det kan älta
i veckor och åter glöms de fattiga kvinnorna bort.
När man sedan pratar om kamp så är vänstern offside när det
gäller hamnarbetarna. Det är en gåta att man inte samlas kring
en sådan central fråga som deras strejk.
Jag undrar varför man inte utmanar nyhögern i de ekonomiska
frågorna?
Varför tar man inte upp deras  tysthet om ekonomisk fiffel och skatte-
flykt? Ofta finns ju denna rörelses ledare med i dessas brott. Om de
så gärna vill prata moral och kultur så varför inte driva upp denna fråga?
Det finns fler exempel.
Vänstern skulle försvara sig med att man gör det, men det är bara att
de när det hettar till, när vi får debattstorm och när vi får kampanjer och
då handlar det nästan uteslutande och sex, kön och ras. Klass är inte
prioriterat.
Image result for class struggle

2017-03-21
03:28:58

Vänster och klass
Många av dem som hyllar det mångkulturella samhället
och som tillhör medelklassen är hobbyvänster. De har å-
sikter som är allmängiltiga och "fina"
Men när det kommer till skarpt läge så är deras åsikter in-
te mycket värda. Det kan nog räknas på ena handens fing-
rar hur många i svensk medelklass som aktivt väljer att bo-
sätta sig i förorten för att kämpa för det mångkulturella. Li-
ka få väljer en skola med förortsbarn till sina egna barn för
att visa solidaritet och på så sätt visa att man menar allvar
med kampen.
Snarare brukar resan gå åt andra hållet. De som profilerar
sig inom kultur, ekonomi eller politik som bor i förorten tar
chansen när de uppmärksammas och får tillräckligt med peng-
ar att flytta därifrån.
Detta är ju en av de stora orsakerna till att ingenting förändras
och sker en förändring är den till det sämre.
Medelklassen hyllar förorten för att det är så fint och människor-
na hjälper varandra. Det är ju helt enkelt inte sant.
Det är som underklassen innan organiseringen av vänstern i
slutet av 1800-talet och i synnerhet på 1900-talet, då lydde man
överhetens dagordning och de som eventuellt inte fann sin plats
söp och begick brott. Många fanns sin palts med religionens hjälp.
I stora stycken är det bilden av förorten i Sverige av idag.
Image result for katekesen
Några få kämpar på i ännu mindre partier men det som är den
huvudsakliga vänstern finns inte på plats. Vänstern är idealist-
isk och tror att man förändrar verkligheten med vackra ord  ant-
ingen i debatter med likasinnade eller med facebookgrupper.
Stora delar av vänsterpartiets arvoderade förtroendevalda har
sin primära uppgift att försvara sina egna arvoden och position-
er.
Arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk, skrev Marx.
Det var sant då och det är sant idag.
Om detta skriver GP men inte ofta läser man samma analys i
vänsterns skrifter.

2017-03-20
13:57:53

Så resonerar man på högerkanten
Nu har "gammelmedia" skruvat upp kampen mot de
"alternativa medierna" (bara dessa begrepp gör att
högern leder med 1-0) och i DN har man kollat upp
ledande figurer i de etablerade medierna och hittat
skattefuskare och ekonomisk kriminalitet. Det är ing-
et nytt. I spridda skurar har gammelmedia släppt dyl-
ika uppgifter men mer för att man har haft plats över
inte för att man upplevt dessa grupper som ett reellt
hot, men med Trump har läger förändrats. Det är fullt
möjligt att SD blir största parti i nästa val. Då blir kamp-
en på allvar. När då också journalister angrips som
grupp finns ett dubbelt engagemang i gammelmedia.
Det lustiga är att också synen på journalister har den
nya högern kopierat den gamla vänstern. Det var ju
resterna av den maoistiska rörelsen som började att
prata om mediavänster på 80-talet. Man såg denna
mediavänster som grupp som agerade i egna syften
och inte minst som en femtekolonn för en framtida
sovjetisk ockupation( maoisterna ansåg att Sovjet var
en imperialistisk supermakt och ärvde ordförande Maos
analys om att USA var en papperstiger som inte kunde
hota världen som man egentligen ville).
Så nu går den journalistgrupp till attack,
Frågan är om det är så smart.
De som läser och stödjer denna nyhöger kommer inte
att läsa eller lyssna. De kommer att få sin bild bekräftat
om att  eliten är ute efter deras talesmän. När man för-
ra året skrev om den rabiata Julia Ceasar och visade upp
hennes intellektuella nakenhet och suspekta sjukdoms-
historia( först oral galvanism och sedan elallergiker).
Men nyhögern slöt leden om henne. Ingen brydde sig
om att hon levt på bidrag större delen av sitt liv utan
man ondgjorde sig över elitens angrepp.
Dagerlind på Avpixlat svarar idag på att han utsatts för
granskning på samma Avpixlat. Hans skuld som baser-
as på en konkurs förklarar han så här:
Skulden späddes sedan på ytterligare när radikala muslimer på hösten 2001 med trafikflygplan rammade World Trade Center-skyskraporna på Manhattan i USA och mördade flera tusen amerikaner. Jag drev då ett IT-företag i översättarbranschen och marknaden för dessa tjänster dog efter terrordådet över en natt för att inte återhämta sig förrän flera år senare.
Det är ett mönster hos dessa nyhögerprofiler att de ser sina
egna tillkortakommanden i livet orsakats av antingen muslim-
er i förorten eller muslimer i världen.

2017-03-20
08:53:50

Galago
Ur Kalle Linds prat med Galagos Rolf Classon:
Vi spelar rock men vi spelar ingen roll.

2017-03-19
11:05:00

Rocken som dödskult
Under 1970-talet fick den maoistiska rörelsen(SKP) för sig
att rockmusiken var imperialistisk. Vi maoister skulle alltså
inte lyssna på detta utan istället skulle vi lyssna på svensk
folkmusik och klassisk musik. Det var en svår tid där jag ha-
de stora problem med att följa linjen i fråga. Hur kunde rock-
musik i sig vara imperialistisk? Var det rytmen?
Långt senare 1991 kom en lärare i Skåne ut med boken För
Sverige-På tiden. Det är en underbar soppa av konspirations-
ideer och där åter rockmusiken kommer upp som farlig för alla.
Det finns nu en liten opinion för dessa tankar. Ekeberg får vara
med i Siewert Öholms debattprogram och fick visst genomslag.
Ekeberg hävdar att det är själva rytmen i rockmusik som dödar
våra sinnen. Hon har ett exempel med en amerikansk hemmafru
som prövade följande:
Image result for ann ekeberg för sverige på tiden
-En krukväxt i skåp utan musik som växer bra
-En krukväxt i skåp med klassik musik och där växer det så det knakar
-En krukväxt som får Led Zeppelin till livs och stendör
Mer om allt detta kan man lyssna på hos Kalle Lind när han pratar
om EAP.
Image result for ann ekeberg för sverige på tiden
Vad sägs om en kort rundresa i videoträsket? Här kommer första filmen. Håll i er nu! En man har samlag med tre kvinnor. Den första älskar han med på ’vanligt’ sätt. När det är klart skär han upp henne så att hennes underliv väller ut i en blodig massa. Den andra kvinnan älskar han med bakifrån. Sedan skär han huvudet av henne. Den sista kvinnan dödar han inte, utan skär ut hennes öga och har samlag med henne i ögat. Det hörs inga skrik. Inte ett ljud – utan allt utspelar sig till tonerna av Vivaldi.

Vi talar om och hör mycket talas om miljöförstöring idag. Högsta graden av miljöförstöring och förgiftning av allas våra sinnen, är dessa videofilmer typ 'Den blodsugande gatan'. [...]

En film, som spräckte alla tidigare kassasuccéer i Amerika, visade hur man våldtar en treåring. Filmen finns på video i Sverige. Detta är allvarligt, för den som precis blivit instruerad hur man våldtar en treåring, kanske har lust att prova... Politikerna bör ta sitt ansvar i denna fråga. Det är inte Mamma Nilsson eller Pappa Svenssons uppgift att rensa upp i videoträsket. Naturligtvis skall de ta sitt ansvar. Man skall heller inte tro att videoträsket sanerar sig själv... [...]
Vi måste ha censur, men inte en ’låtsas-censur’, utan en kraftig och mycket sträng förhandsgranskning innan filmen släpps på marknaden.
 
Lite av Ekebergs tankevärld.
 
En annan konflikt som var intressant på 70-talet var att när
maoisterna gjorde rockmusiken imperialistisk och tyckte att
man skulle lyssna på opera och folkmusik gick deras rivaler
KPML(r) ut och ville förhindra ett nytt operabygge i Göteborg.
De lyckades fördröja detta tempel för borgerlig musik några
år med sina manifestationer.
Image result for Kpml(r) operahuset

2017-03-17
23:45:31

Hur göra med de vanartiga barnen
Jag lyssnar på Studio Ett om hur man skall göra med kriminella
elever på skolorna. Det är en fråga som skolan konsekvent och
genom åren varit usel på. Man hittar inte lösningarna. Det är märk-
ligt. Genom åren har jag kunnat se vilka ungar som det kommer
att bli svårt för i framtiden. De killar som senare mördat, våldtagit
eller blivit mer eller mindre yrkeskriminella gick ju knappast under
radarn. De började tidigt och de var oregerliga och nästan alltid
hade de tufft hemma. De var tydligt både för skolan och alla runt
om.
 
Det var så även på min tid. Då hade man ju inge koll på droger ell-
er vilka som använde dem. En av mina äldsta vänner gick igenom
grundskolan utan att i princip lära sig någonting. I nionde klass gav
man upp och satte hon i  Gathenielmska skolan vilken hade som
syfte att arbeta med "vanartiga arbetarbarn". Där klickade det till.
Tuffa och oerhört engagerade lärare rättade upp honom och gav
honom språket. Han fortsatte inte skolan men läste massor och
engagerade sig politiskt.
I fotbollen kan man kolla av vilka grabbar som är på glid och ibland
kan fotbollen vara den enda verksamhet där de kan slappna av och
där de kan få känna sig duktiga för något de kan utöver att vara hår-
da och skrämma människor. När jag kollar tillbaka kan jag se att jag
haft en del av dem som det inte gick så bra för inne på samtal där
de jävlats på torget eller stulit. De lyssnade men det fanns inget
utanför fotbollen som kunde ta tag i dem. Skolan kunde det definitivt
inte.
För några år sedan kom M till skolan. han var stor och såg ut som en
nidbild av en farlig arab. Han hade det inte lätt i skolan och han var in-
te bra i fotboll. Men vi tragglade på i profilen. Så när han gick i nian fick
han ett totalspel en dag. Han rusade omkring i korridoren och skrek efter
sin jacka. Han slog omkring sig. Så kom han rusande rakt emot mig. Det
syntes att han tappat det. Ögonen var brinnande klot. Strax innan han nåd-
de fram till mig hoppade han upp och slog ner ett ljusarmatur och lysrören
slog golvet och exploderade. Någon meter framför mig stannade han upp,
jag var beredd på att sänka honom om han fortsatt, han gormade och skrek
och lyssnade inte på när jag försökte prata ner honom. Så gjorde han ett
utfall mot biljardbordet och tog en av träbollarna där vilken han slänger
iväg och det är en hårsmån från att träffa en lärare som springer mot lärar-
rummet. Jag putter då iväg honom och han springer ut på skolgården. Rek-
torn kommer och vi går ut till honom och han går nu att prata med. Jag följer
honom ut från skolan och när jag lämnar honom kan han prata. Då kan han
säga att hans jacka var på vift och det var orsaken till hans utbrott,
Konsekvensen blev att han fick flytta skola med föräldrarnas medgivande
och han fick gå på en särskild enhet till han slutade.
Det gick inget vidare för M. Han fortsatte in i gängkriminaliteten och förra året
vid jultid avrättades han i Biskopsgården.
De som idag härjar i våra gäng har ungefär samma historier i bagaget.
Om man vill ha lösningar på problemet måste man jobba upp grupper som kan
hantera dessa våldsamma pojkar och dessa grupper skall ha människor i grupp-
en som kan dessa pojkars tanke- och faktiska värld. Vissa saker kan man inte
läsa sig till och ibland behöver dessa unga grabbar känna att hot inte har en
chans att fungera för att den de hotar inte känner den minsta rädsla. Det får
man bara genom erfarenhet och genom relation.
Men även om detta gjorde kan man inte lösa problemen utan att samhället för-
ändras. När vi bygger upp klassamhällen kommer vi att ha en underklass som
om den som nu ställs helt utanför söker kriminaliteten som den enda vägen till
ett liv som skapar, om än meningslös och destruktiv, en mening. Idag har vi ju
närmast strukturellt byggt upp en underklass där man erbjuds kassa skolor som
inte klarar av problemen, där man har små möjligheter att få ett jobb och där man
kan drömma om att få en egen lägenhet.
Image result for överklassafari
Så som det ser ut idag får vi leva med gängen. Samhället ser inte ut att se prob-
lemets kärna utan tror att fler poliser kan lösa det. Våra politiker tror att repression
och moralpredikningar är lösningen. Så vilsna i verkligheten är de.
Men lever man i skyddade miljöer och aldrig upplever vad grabbarna i gängen upp-
lever så är det klart att man heller inte förstår vad det är för lösningar som krävs.
Related image

2017-03-17
14:17:34

orden som förändras
På 70-talet var radikal synonymt med alla former
av vänsteropposition. Idag kopplas det ihop med
högerextremism.
Liberal var under 70-talet närmast synonymt med
Folkpartiet. Idag är det minst sagt ett luddigt beg-
repp. Liberal är idag allt från marxist till libertarian.
I denna politiska soppa kan man också räkna in
ordet vänster. Liberal idag är väl närmast Centern
och Moderaterna. På 70-talet var det en beteckning
för de som i grunden var marxister. Idag är det
en beteckning för allsköns märkligheter i Miljöpar-
tiet och inom Vänsterpartiet finns det intersektion-
ella som ledande där man snarare sysslar med
detaljfrågor än systemkritik. En vänster som vi
definierade den under 70-talet finns representerade
i små partier med något tusentals, i bästa fall, med-
lemmar.
Image result for rättvisepartiet socialisterna
Höger eller konservativ idag kan kanske räknas in i
KD. Den identitära högern som i huvudsak står naz-
sim och fascism nära har gått framåt stark under sen-
are år och är otäckt välformulerad.
I senaste numret av Världens Historia har man en artikel
om Mao Zedong. Där står det att " Mao fick inflytande på
idealismen". För en gammal marxist känns det märkligt.
Vi är ju inte idealister utan materialister. Det är det materiella
i sig som förändrar inte tankarna om det. Men om man men-
ar att de som trodde på Mao en bit in på 70-talet så kan man
med fog säga att den dyrkan av Mao var närmast idealistisk,
alltså inte grundad på verkliga förhållanden.
Image result for mao zedong
Under 60-tal och fram till sin död målades Mao ovanför folket. Innan målades
bland folket. Det hade blivit kult.
Image result for mao zedong

2017-03-16
16:23:11

Partiet som lika gärna kan försvinna
En del av det som kallas vänster( skall inte blandas ihop
med socialism som är en helt annan sak)är Miljöpartiet.
I en opinionsundersökning som publiceras i AB är de nu
på väg ut ur riksdagen. Vem sörjer det?
Ingen åsikt verkar vara omöjlig att ha och vara med i MP.
Här finns två ledande figurer som avgått när deras islam-
itiska agenda avslöjats. Här finns kommunpolitiker som är
drivande i organisation som tror på chemtrails( en konspira-
tionside om att världens ledande företag, militär, politiker och
inte minst världens meterologer döljer att man släpper ut kemi-
kalier i luften för att passivisera världens folk). När man sedan
slutar i MP kan man bli ledare för landets friskolor.
Ingen behöver detta parti.
I undersökningen kan man nu läsa att SD bara är 3% från att
bli landets största parti.

2017-03-16
13:58:29

Alla tokar vädrar morgonluft
Med Donald Trump vid makten i världens ledande imperilaist-
stat öppnas nu dörrar för kort sagt alla världens tokar. I USA
har sejter och rörelser som Breitbart och Altrightrörelsen när-
mast klättrat upp sida vid sida med de etablerade medierna.
Slår det igenom i USA kommer det till Europa och Sverige. Det
är ju närmast att betrakta som en lag.
Det lilla obskyra EAP som funnits sedan 70-talet och som ändrat
innehåll mer än någon kan räkna finns än idag och även de väd-
rar morgonluft med Trump.
Related image

2017-03-16
01:58:06

paradoxer
SD och dess svans brukar vanligen bli ohyggligt upprörda
när feminister säger att det är män som begår våldsbrott
och våldtäkter. De brukar då hävda att man inte kan dra
alla män över en kam och att ett sådant synsätt är kränk
ande för alla de män som sköter sig. Sedan brukar de till-
ägga att det ju är invandrare som begår våldsbrott och våld-
täkter.
Image result for rasism
Katolska kyrkan, andra religiösa bokstavstroende och diverse
högergrupper vill inte att kvinnan skall ha rätt till sin egen kropp.
De vill förbjuda aborter då allt liv är heligt.
Samma grupper brukar inte sällan vara för dödsstraff.
Samma grupper säger aldrig något om den manliga onanins
slutgiltiga utlösning nämligen att vid varje pyts dödas 300 milj-
oner presumtiva liv.
Image result for antifeminism