leifsjoqvist

2017-10-19
13:53:52

Ockupation
Håkan Juholt upprör det etablerade Sverige med att
säga att landet är på väg att bli en diktatur. Det finns
en tradition sedan 70-talet som säger att Sverige är
en korporativ stat där överheten eller eliten bestäm-
mer landets utveckling och gör det utanför demokratins
grundläggande villkor. Det handlar om att staten, närings-
livet och andra maktfunktioner sitter i samma båt och styr
samma båt efter eget bevåg.
Bildresultat för korporativism
Partierna blir alltmer oberoende av sina medlemmar vilka
i sin tur blir allt färre. Få styr alltså partierna och de komm-
er från samma bakgrund som de som styr näringslivet.
Upplagt för en elit som styr utan att folket blir tillfrågat.
Dock för att det skall fungera måste en scen byggas där
skådespelet kan verka som om det fungerar.
När jag ser den norska serien Ockupationen tänker jag på
detta. I serien har Ryssland tagit sig in i Norge och skapat
ett beroende som i mycket ser ut som USA i Sverige. Skill
naden på fiktionen och verkligheten är att ingen i Sverige
ser det som en ockupation. Det är som grodan som skata
värms upp tills den dör och den märker ingenting.
Bildresultat för ockupationen
 

2017-10-19
01:12:36

identitetspolitikens brister 2
Under förra seklet blev arbetarrörelsen en kraft att räkna med.
Kraften utgick från att man organiserade arbetarklassen och
skapade en gemenskap. Man utbildade och ställde krav på sina
medlemmar. Solidariteten byggde på ett gemensamt tänk och
en tanke på att de flesta skulle få det bättre. Varje kraft var vik-
tig och det fanns krav på dem som skulle slåss för rättigheterna
man ville åt.
Dagens underklass i Sverige är så splittrad att den har mycket
sämre förutsättningar att lyckas där arbetarrörelsen  lyckades
förra seklet.
För det första finns ingen tydlig ideologi vad det är man vill förändra
eller vad man vill nå.
För det andra finns ingen gemensam kraft som vill vare sig organisera,
mobilisera och utbilda.
För det tredje finns inte ens en klar syn på hur läget är.
De som vill använda identitetspolitik skjuter sig oftast i foten.
Det är inte särskilt ofta jag hör någon pratar om kvinnors rätt i de för-
ortsmiljöer som är min vardag. Ännu färre pratar om allas rätt till sin
egen sexualitet. Oftare hör jag orden jävla fitta, jävla bög, fittunge och
jävla hora(horunge).
Många boende i förorten kommer från klanliknande miljöer eller i vilket
fall där släkt och familj är helt överskuggande den stat man lever i.
Man har alltså inte ens hoppat in i ett borgerligt samhälle och är allt ann-
at än redo för att förändra något annat än det som gynnar klanen, släkten
eller familjen.
Relaterad bild
När några kvinnor som driver på om flyktingpojkars rätt till amnesti under
en fotbollsmatch hamnade i bråk med ett lag som bestod av grabbar från
förorten uppstod konflikt. Då skrev kvinnorna att de var oroade över den
växande rasismen i förorten. De ville väl med sina pojkar men kunde alltså
inte se att pojkarna som bott i förorten under längre tid vara några allierade.
Detta är ju ett exempel på den filantropiska vänster som vill ha applåder och
kramar för sitt uppoffrande och goda arbete för de fattiga och medellösa, men
när de senare inte applåderar och kramas blir de genast till otäcka fiender som
inte begriper sitt bästa.
Bildresultat för kvinnors kamp i förorten
Vi skall blunda för problemen. Hur skall då något vettigt växa fram?
 
Om förändring skall ske måste det komma från folk själva. Folken i förorten mås-
te organisera sig och skapa motstånd mot det allmänna förtryck de är utsatta för.
Inte mycket av det sker idag. De får som tar till orda i kulturella eller nöjessamman-
hand flyr förorten så fort de fått en annan plattform att agera ifrån. De ville ingen
annan förändring än ett bättre liv för dem själva.
Den lilla vänster som idag pratar klass före identitet är så liten och obetydlig att
den bara kan visas upp ibland som ett tecken på att di har demokrati. Och efter
att någon med klassperspektiv pratat eller skrivit kommer artiklar om Gulag och
det Det stora språnget för att avslutas med en liten anekdot om Pol Pot.
Relaterad bild
 
 
 
 

2017-10-19
00:40:51

identitetspolitikens brister
I den kommande matchen mellan Michaela Lauren och
norskan Cecilia Braekhus använder svenskan alla löjliga
manliga attribut som brukas när herrar skall vara tuppar
innan en fight. Det är barnsligt och det har i alla tider stört
mig.
Varför kan inte boxningstjejer göra som i fotbollen. Där ser
man sällan kvinnor som vare sig filmar eller fjantar sig som
deras manliga kollegor är så bra på.
Överhuvudtaget tycker jag att jämställdheten borde handla
om att män skall anpassa sig till kvinnor och inte tvärsom.
Är det bra att kvinnor tar över mäns sätt att styra samhället,
att kvinnor blir lika bra på som män att förtrycka och att an-
vända makttekniker?
Bildresultat för bloody female football player
I filmen får vi se allt fler kvinnor som är lika bra på att döda
40-50 människor per film och att vissa säger att detta är bra
för jämställdheten. Vad hjälper det mänskligheten att kvinnor
blir lika bra som män på att döda?
Varför inte istället göra film där män går ensamma ner i mörka
källare och sedan skriker gällt när de attackeras?
Bildresultat för tomb raider

2017-10-18
19:51:35

Jävligt bra material för god pedagogik
Skrivsidan.coms foto.

2017-10-18
12:30:32

Det är kommunismens fel?
Idag när borgerligheten pratar om nazism har de svårt att
prata om just nazism. Det första de brukar säga är att man
inte får glömma kommunismens brott och sedan kan de om
det finns plats prata lite om nazismens brott i allmänna ordalag.
Det finns en paradox här inom borgerligheten. När Sven Lind-
qvist skrev Utrota varenda jävel så ville han där visa att nazis-
men var en följdriktigt utveckling av den europeiska koloniala tänk-
andet och handlandet.  Mången borgerlig intellektuell blev upprörd
över detta. Nazismen var minsann en unik företeelse i historien och
kunde inte relativiseras genom att jämföras med andra skeenden.
Paradoxen är att borgerligheten inte gör annat. De vill i tid och otid
inte bara jämföra nazismen med kommunismen utan jämställa dessa
ideologier. Vidare kan de inte låta bli att utnämna var och varannan
misshaglig regeringschef med Hitler eller aktiviteter som är misshag-
liga blir jämförda med vad som skedde i nazismens Tyskland.
Bildresultat för hitler och mussolini
Denna dubbelhet kan knappast anses vara intellektuell hederlig.
När man sedan pratar om ideologier måste man göra skillnad på den
skrivna och tänkta och den praktiskt utförda.
Om man tar nazismen som exempel finns ingen tvekan om vart ideo-
login strävade. Själva drivkraften  var att särskilja folk utifrån etnicitet
och folkmorden fanns där satta på pränt.
Ingenstans finns Gulag eller Det stora språnget eller Pol Pot som ett
föredöme hämtat ur berättelsen om kommunismen. Det gick fel och man
däremot fråga sig om det finns ett fel i ideologin och var det felet kan hitt-
as, men folkmord är inte en del av vad kommunismen är.
Bildresultat för pol pot
Värst blir det när den vulgära borgerligheten jämför dagens demonstran-
ter och likställer dem. De som idag slåss mot nazister på våra gator är i
huvudsak anarkister och syndikalister och de har överhuvudtaget inget
att göra med vad borgerligheten kallar kommunismens brott. Tvärsom
har anarkister och syndikalister förföljts där kommunismen spårat ur och
kan knappast sägas vara vänligt inställda till kommunismens historia.
Blid blir borgerligheten när den skall titta på sin egen moderna historia.
Få skulle säga att kapitalismen leder till folkmord, ännu färre skulle kunna
hävda att den inte gör det. USA har sedan Andra Världskriget "försvarat"
kapitalismen jorden över och inte sällan med folkmord som resultat. De
är bara att välja valfritt land i Latinamerika och där se hur man öppet age-
rat för att störta lagliga regeringar, hur man bistått varenda diktator und-
er decennier vilket kostat hundratusentals livet.
Man kan ta Koreakriget som exempel på där "frihetskriget" kostade 5 miljoner
koreaner livet eller Vietnamkriget som kostade 4 miljoner civila vietnameser
livet.
Bildresultat för vietnamkriget
Det praktiska maktutövandet blir och blev inte var böckerna och tankarna sa.
Det gäller för liberalism, kapitalism och även kommunism.
Bildresultat för koncentrationsläger
Men om man inte kan sätta en särskild gräns för nazismen så blir det
till ett relativistiskt träsk som gör att vi inte har någonting att hålla tag i
och då är inte nya folkmord långt borta.
Borgerligheten måste bli hederlig och sluta leta snabba poäng.
Det är märkligt att de inte ser att vänster inte är dagens hot.
Hotet kommer från höger. Populismen är en vägröjare för den öpnna naz-
ismen. I land efter land ser vi hur högerpopulismen river murar och släpper
ut tankegods som de flesta trodde var instängt för gott.
Bildresultat för kurdi
 
 

2017-10-06
13:01:03

Ishiguro - sett men inte läst
David Peace fick inte nobelpriset trots att man gjort en
filmatisering av både Red Ridingkvartetten och inte minst
Damned United.
Priset gick istället till Ishiguro som har två av sina roman-
er filmatiserade.
Återstoden av dagen hyllades rejält när den kom och det
var en film där två skådespelare gör allt. Spelet mellan An-
thony Hopkins och Emma Thompson är bara så bra.
Men Hopkins butler skildrar klassamhället I England tydligt.
Dels hur denna butler får krypa för den överhet han servar
och sedan dels hur han upprätthåller ordningen neråt för
de arbetare han ansvarar för. Denna ordning gör sedan att
han blir inbunden i ordningen så att han inte förmår släppa
ut de känslor han trycker in i sig själv.
Återstoden av dagen tillhör bland de allra bästa filmer jag sett.
Den berörde och berör ännu.
Bildresultat för återstoden av dagen
Den andra boken som filmats är lika bra, Never let me go.
Den fick inte lika mycket uppmärksamhet som Återstoden av
dagen men inte desto mindre är det också stor film.
I Never let me go får vi följa några ungdomar i vad som syns vara
en skola eller hem för utvalda barn, men till en början får vi inte
reda på vad de är utvalda till.
Miljön är 80-tal och allt känns som det skall, men efterhand får vi
reda på att något är riktigt fel.
I hemlighet har den engelska regeringen tillsatt ett hemligt program
för kloning och klonerna är till för att serva den engelska överheten
med organ.
Det blir självklart förvecklingar och frågor ställs runt varje hörna.
Så om Ishiguro skriver lika bra som han tänker ut handlingar och som
han böcker filmatiseras så är han väl värd priset.
Bildresultat för never let go ishiguro

2017-10-05
11:59:30

David Peace borde få Nobelpriset
Om någon borde få Nobelpriset är det David Peace.
Han är det mest spännande som finns litteraturen
idag.
Mångfalden är också intressant.
Med Red Riding Quartet slog han igenom stort. Fyra
kriminalromaner där han hämtat motiv från sina hem-
bygder och den beryktade Yorkshire Ripper som här-
jade i området under fem år på 70-talet. När han skil-
drar makten och korruptionen växer bilden av ett dolt
klassamhälle fram där vi sällan vet vad som händer
men där det mesta bestäms.
Bildresultat för david peace books
Hans planerade Tokyotrilogi har hitintills  kommit med
två volymer. Det handlar om Tokyo efter kriget och den
desillusionerade Minami som kommer över vad han tror
är en seriemördare. Den andra delen tar vid och basen
här är ett autentiskt fall från 1948. Den tredje delen har
inte kommit ut och frågan är vad som händer då Peace
varit i skugga sedan fyra år.
Bildresultat för david peace books
Den största av hans romaner är GB84 som är ett tidsdoku-
ment från kolstrejken i England -84. Peace tar ett samlat
grepp om hela det engelska samhället och vi får följa allt
från den lilla människans vedermödor, hopp och förtvivlan,
upp till makten och inte minst den exekutiva. En av de bäs-
ta romaner som skrivits och inte minst sammanfattar den
tiden då en vänster gick i graven och ersattes med...ja vadå?
Det mest läsvärda för en fotbollsnörd är självklart de båda
böckerna The Damned United  och Read or dead.
Bildresultat för david peace books
Den första om Brian Cloughs 44 dagar i Leeds som skakade
England och som har så många bottnar att den kan läsas fle-
ra gånger och i synnerhet för den som älskar detaljer om
engelsk ligafotboll från 70-talet.
Den som nu är uppfödd med Tipsextra måste ju bara läsa Read
or Dead den stora romanen om legenden i Liverpool Bill Shankly.
För den som inte har ett större intresse av fotboll , Liverpool eller
engelsk fotboll under 70-talet är det kanske inte den bästa boken
att läsa, men för den som har detta intresse är boken en formidabel
guldgruva.
Bredd i sitt skrivande har han och det vore på sin plats för alla de som
hyllar kriminalromanen som vårs tids bästa skildrare och när han sätt-
er fotbollen på plats i litteraturen borde priset vara givet.
Bildresultat för david peace books

2017-10-01
22:17:57

Nazister och konspirationer
1933 brann riksdagshuset i Berlin. Hitler och nazisterna
anklagade den unge förvirrade Marinus van der Lubbe
för att ha utfört attentatet.
Med attentatet som grund satte nazisterna in allt de hade
på att ta över makten i Tyskland och fängslade ledande
oppositionella och skapade nya lagar som gjorde Tyskland
till en diktatur.
Det är inget nytt under solen att  regeringar och deras säker-
hetstjänster agerar med mullvadar och spioner för att svart-
måla sina fiender.
Bildresultat för riksdagshusbranden i berlin 33
Den ryska Ochranan stödde i lönndom ryska terrorister med
vapen och pengar för att när de sedan begick dåd kunna slå
tillbaka mot hela oppositionen.
Spanska Guarda Civil skapade GRAPO för att misskreditera
hela det spanska motståndet mot Francoregimen.
Det finns massor med märkliga sammankopplingar med den
tyska underrättelsetjänsten och de tyska terroristerna på 70-
talet och också med vår tids mördare i NSU-ligan.
För att inte prata om alla konspirationer som genomförts av
GRU och CIA under hela efterkrigstiden.
Bildresultat för coup detat i chile
Militär bombar presidentpalatset i Chile -73 med CIA bakom sig.
 
Så när vi idag läser om vänsterradikaler som stör demonstrat-
ionen mot NMR med stenkastning skall man ha i bakhuvudet
att NMR kan sin tyska historia och vet också hur man manipul-
erar. De finns NMR-folk som på Facebook skryter om att de
lätt ut sig och deltagit på vänstersidan med stenkastande.
Därför skall de som kallar sig vänster hålla huvudet kallt och
inte i voluntaristisk yra springa runt och göra exakt de som
fienden vill att man skall göra som exempelvis kasta sten.
Bildresultat för mördad av nazister

2017-10-01
21:57:52

Om de ensamma massmördarna
För tio år sedan gick Pekka-Eric Auvinen in på sitt
gymnasium i Jokela där han mördar sex personer
innan han skjuter sig själv.
År innan har hans föräldrar sökt hjälp för sin isoler-
ade son. Men det har inte gått att få. Det enda de
blir erbjudna är att höja hans mediciner.
Idag kan man lyssna på en dokumentär på P3 om
detta.
Auvinens öde påminner mycket om andra kända mass-
mördare.
Skolmördaren i Trollhättan sökte hjälp men fick ingen .
Breivik var en störd ung man som odlade sin galenskap
isolerad i sin ensamhet.
Peter Mangs hade störningar och kunde inte fungera i
relation.
Asonius följer samma mönster.
De stora frågan är varför de alla faller för nazism och
högersextremism?
Genomgående är att de i sin ensamhet hittar ett grandiost
tänkande där de ser sig som för mer än andra människor.
Bildresultat för pekka-eric auvinen
 

2017-10-01
01:00:34

Tiggeri
Uppdrag granskning visade ett reportage om handeln med tiggare.
Vi har sett det förut både idag och historien, unkna män som utnytt-
jar de allra fattigaste för att tjäna blodspengar.
Bildresultat för Tiggeri
I måndags var jag tidigt vid Backaplan för att handla. Utanför stod
några män med mobiler och runt dem människor med helt andra
kläder. Där var en pojke som brukar sitta utanför Netto där jag bor.
De fick sina uppdrag och sedan satte de mer välklädda männen
upp i ny bil och åkte därifrån.
Göran Persson sa i en intervju i SVD:
– Jag lutar mig mot de gamla resonemangen om att det inte skapar goda samhällen. Det skapar ingen frihet för en människa att stå på knä på gatan och tigga av andra. Jag fattar inte att vi ska ha det så.
Han fortsatte sitt resonemang i en TV-intervju med att
säga att om man tvingar ner en grupp på knä för att tig-
ga tar det inte lång tid innan andra grupper följer efter.
Det är märkligt att en del av dagens vänster blivit arvtagare
till rikemanskvinnorna från slutet av 1800-talet som bedrev
filantropi och som höjde upp sin egen godhet när de valde
ut några fattiga att få några kronor.
Varför tar man inte kamp för rätten till arbete åt dessa tiggare?
Vad är det för framtid att tigga?
Om vi vänjer oss vid att ha tiggare i varje hörn, vänjer vi oss
också vid att det är naturligt att vissa grupper skall ha det så
jävla fattigt att de skall på ned på knä och tigga av andra som
har det lite bättre.
Bildresultat för Tiggeri
 
 
 
 

2017-10-01
00:43:35

Det relativa avståndstagandet
När vi haft nazister på våra gator under lördagen finns
några reflektioner att dra.
En av mina spelare , född i Sverige med en iransk far
( höll på att skriva men med, så djupt sitter vår tids sto-
ra dumhet) skulle idag gå in på ICA med sin flickvän.
Hon är ljus och blåögd. På vägen in stod NMR-folk och
hängde. Alla blängde hotfullt mot honom och några gjor-
de gester som inte gick att missförstås. Spelaren blev
riktigt rädd. Han närmast sprang tillbaka till bilen och
där närmast hamnade i en ångestfyllt paniktillstånd. NMR-
männen kände inte honom. Det räckte att de såg hans
något mörka hudfärg så hatade de honom innerligt och
ville honom illa. Sådan är nazismen.
Bildresultat för folkens kamp
Flera har jämställt demonstranter på bägge sidor. Några
har pratat om högerradikaler vilket förminskar den ondska
som NMR är. Det är djupt okunnigt. Den autonoma vänst-
ern är i huvudsak anarkistisk eller syndikalistisk  och vet
man någon om dessa rörelser är det att de inte har något
till övers för brotten som skett i kommunismens brott. Allt-
så kan man inte jämföra demonstranterna med historiska
argument. Nazisterna i NMR däremot är stolt över krigsbrott-
en, över morden på människor med psykiska och fysiska
handikapp och inte minst försöket att utrota judar som de
fortfarande anser vara den stora frågan. NMR är värre än
om pedofiler demonstrerat för rätten att knulla barn och då
tror jag de flesta med minsta känsla för rätt och fel inte bara
stannat vid att kasta sten.
Bildresultat för folkens kamp
Man kan diskutera det smarta i att möta NMR med våld men
att jämställa dessa rörelser är djupt allvarligt för vår syn på
rättssamhället.
Liberaler gillar jämförelsen då de alltid hävdar att demokrati
och borgerliga fri- och rättigheter vunnits av duktiga intellek-
tuella från överheten som velat underklassens bästa. Den
som läser historien vet att detta är bullshit.
Folken rättigheter har handlat om kamp för varje rättighet
och ibland har man varit tvungen att ta till vapen för dessa
rättigheter. Folken får ingenting av överheten man tar sig
rättigheter.
Bildresultat för amilcar cabral quotes
Vad säger liberalerna om detta?

2017-09-29
02:31:22

Imorgon nazism
Imorgon skall nazisterna marschera i Göteborg.
Med största säkerhet kommer det att bli någon
form av konfrontation.
Både nazisterna och en del av demonstranterna
har ju som syfte att skapa våld för att flytta fram
sina positioner så det mesta pekar på bråk imor-
gon.
En allvarlig fråga som finns i samband med denna
demonstration är den om NMR skall få finnas eller
inte.
De som ropar på förbud och är vänster har inte tänkt
långt. Redan finns många liberala debattörer och poli-
tiker som när de kräver förbund mot nazister i samma
andetag nämner kommunister och inte sällan sätter
de likhetstecken mellan nazism och kommunism.
Så början det stora hyvlandet.
Vad är en kommunist?
Vi vet ju hur det blir. om en sådan lag blir verklighet kom-
mer ganska snart varje radikal åsikt och handling att bli
olaglig.
Så bakom hörnet när man vill förbjuda nazismen står att
man ganska snart marscherar dit man säger att man inte
vill gå.

2017-09-29
02:24:40

Inget annat än rasism
När Hanna Wigh berättar om att en förtroendeman för SD kör
upp fingrarna i skrevet på henne så hummar partiet och någ-
ra dagar senare utesluts några funktionärer. Inget parti ute-
sluter så många medlemmar som SD. Det är i sig en paradox
att det parti som vrålar om PK och att man inte får säga vad
vill utesluter flest medlemmar och unikt nog hela sitt ungdoms-
förbund.
Jag tror dock inte en sekund att partiet för detta kommer att tappa
röster. de som sympatiserar med SD har en huvudfråga och det
är hatet mot blattar och islam. I undergrupper till detta finns hatet
mot vänster och frigjorda kvinnor. De flesta män i SD tycker att
Hanna Wigh är en förrädare som fått för lite av det som de anser
att alla feminister har fått för lite av.
Det handlar inte om ideologi och sakfrågor i SD.
Det handlar bara om en enda sak.
Partiet kommer för eller senare att dö ut men innan dess kommer
de etablerade partierna att darra så mycket att de kommer att suga
upp det som de tror att de kan få fler röster av.
Det är i nästa fas det blir riktigt obehagligt när de etablerade partierna
med ideologisk riktning driver på det som SD startat upp.
Relaterad bild

2017-09-29
01:12:28

den bästa boken
Jag blev intervjuad av en journalistelev igår. Hon frågade vad jag
gjorde när jag inte håller på med fotboll och jag svarade att jag läs-
er mycket. Honfrågade då direkt vilken  bok som är den bästa jag
läst  Jag svarade direkt det som först dök upp i mitt huvud.
Martin Andersen-Nexö och Pelle Erövraren.
Boken blev känd igen när den filmatiserades av Billie August med
Max von Sydow i en fantastisk roll som Pelles far.
Bildresultat för pelle erövraren 1-4
Men även om filmen är bra är romanen något helt annat. Filmen hand-
lar enbart om den första delen av fyra. Några år senare gav Nexö ut en
fortsättning på två volymer som hette Morten Röde.
Böckerna handlar om hur Pelle med sin far emigrerar till Bornholm från
det fattiga Sverige, bara de med lite pengar kunde emigrera till Amerika,
de utan gick ett sämre öde till mötes i fr a Tyskland, och tar drängtjänst
på en dansk bondgård.
Pelle och hans far är andra klassens medborgare som ofta är fallet med
immigranter vilket inte minst vår tid visar inte minst i vårat eget land.
Bildresultat för pelle erövraren 1-4
Men som sagt det är en utvecklingsroman och när Pelle blir lite äldre
lämnar han sin far och blir lärling i Köpenhamn och tar del av samhällets
utsugning och orättvisor. Här har vi ånyo en koppling till vår egen tid. Där
Pelle och hans kamrater med tydlighet ser ett samhälle med stora orättvisor
och ojämlikhet tar de kamp. De organiserar sig och tar kamp. De bildar fack-
förening och parti. Under år bedriver de kamp utanför maktens boningar till
de en dag kommer in i desamma.
Man kan lära av detta. Det är de vackra orden eller de många mötens som
förändrar verkligheten det är den organiserade  kampen som gör det. Först
när det etablerade samhället ser att de inte kan mota olle i grind släpper de
taget. Man får inget, man får tvinga sig till det.
Bildresultat för pelle erövraren 1-4
I fortsätttningsvolymerna Morten Röde handlar det om hur Pelle som blivit
sossepamp nu får ta en annan kamp mot sin gamle vapendragare Morten.
Det handlar om kampen mellan reformism och revolution.
Socialdemokrati och kommunism.
De fyra volymerna om Pelle är stor litteratur och som sådan tidlös. Roman-
erna om Morten  blir idag en aning för mycket plakat för att det skall hålla
över tid även om de som tidsdokument är intressanta.
Bildresultat för martin andersen nexö morten röde

2017-09-28
13:33:21

Inlärning
I en föreläsning berättar man om hur en program skall
lära sig att spela ett spel. Det finns inga särskilda instruk-
tioner mer än basala. Men programmet får positiva besked
när den gör rätt och det visar sig att snabbt löser programm-
et mer än vad man kunde förvänta sig.
Så likt hur en människa lär in.