leifsjoqvist

2016-09-27
12:49:08

Konspirationer
När man under 70-talet påstod att SÄPO infiltrerade och avlyssnade
vänster sas det från offentligt håll att detta bara var konspirationsideer.
Idag vet vi att avlyssningen var omfattande och att infiltration förekom.
Det vore intressant att en dag få reda på vad som låg bakom alla menings-
lösa splittringar inom vänstern på 70-talet och som i princip ödelade
vänstern på 80-talet.
Var det rättrogenhet till döds eller var det ett utslag av infiltration?
Man kan ju se att den första tesen om rättrogenhet och voluntarism var
det som slog in spikar i vänsterns kista och där den sista spiken slogs
in med upploppen i Göteborg 2001.
Från 80-talet och fram måste SÄPO varit glada. De behövde inte göra
någonting utan kunde med händerna i knäna sitta och titta på hur den
ena gruppen efter den andra slog sönder allt förtroende för vänstern.
Idag är situationen i princip likadan.
SÄPO fokuserar på tokislamister och drar med sig vanliga muslimer i
det arbetet.
Vad kan tyckas märkligt är att SÄPO aldrig tyckt att högerextrema och
nazister är ett hot mot samhället.

2016-09-26
15:41:15

vad som verkligen oroar mig
I dagens GP kan man läsa Ulrika Karlssons intervju med
mig och Anders. I mitt tycke bara en del självklarheter som
sägs. Men när jag läser kommentarsfälten visar den brun-
liberala sörjan sitt ansikte. Det är kommentarer som bara
för några år sedan endast kunde läsa i obskyra nazistiska
publikationer.
Förortens ungar skall straffas, sättas i läger eller bara skjut-
as. De sista kan man ju tycka att de lyckas rätt bra med själ-
va.
Man kan fråga sig hur man kan hota människor som lever på
och med våld med ännu mera våld?
Människor utan hopp verkar ty sig till hopplösa företag.
Tanken hos oss som arbetar i förorten är ju att skapa detta
hopp. Visa på möjligheter, men också att detta kräver att man
tar tag i sitt liv.
Hur kan man vara emot det?
Under ytan finns självklart en fascism som arbetar planmässigt.
De enkla lösningarna på komplexa problem är ju fascismens
credo.
Om det nu var så att repression hjälpte att lösa kriminalitet så
kunde man ju tänka sig att det kunde vara en lösning, men i
historien så visar sig ju just repression vara som att hälla ben-
sin på elden.
Det hjälper inte.
 

2016-09-24
20:34:03

Förorten och verkligheten
I AB skriver Peter Kadhammar om Biskopsgården och Sjumilaskolan.
Det är ingen vacker berättelse. Det handlar om ett okontrollerat kaos
i skolan vilket också Skolinspektionens rapport vittnar om. Men när sko-
lan skall beskriva sin verklighet själv låter det annat:
På Sjumilaskolan ska alla elever känna sig välkomna
 oavsett religion, etnisk tillhörighet, kön, funktionshinder,
 sexuell tillhörighet eller läggning…
 Sjumilaskolan är en solidarisk, jämställd och jämlik skola
 där elevperspektivet genomsyrar hela verksamheten.”
Där talas om gemensamma lekdagar, trygghetsgruppen,
stadieövergripande konferenstid och ökad samsyn.
Mänskliga rättigheter med fokus på genus. Där talas om
gruppstärkande aktiviteter, rutiner för att upptäcka trakas-
serier och kränkande behandling och andra rutiner för att
utreda och åtgärda när elev kränks av personal.
Värdegrundsarbete och värdegrundsplaner.
det är så mycket som är så långt borta från
verkligheten.
Vad som behövs är rejäla personer med ged-
igen skolning och lång erfarenhet att arbeta i
ett kaos utan för den sakens skull bli utbrän-
da eller destruktiva.
Helst skall personerna vara från området och
gått i livets hårda skola.
Då blir ord som solidaritet något värda.
Jag vet inte hur många gånger jag stött på cyniska
människor som gett upp. Deras försvar är att ge sig
på de barn de är satta att arbeta för och med och ge
dem skulden för att inget fungerar.
Signifikativt är att de personer som skriver alla dessa
planer och som bestämmer över verksamheten själva
bor långt ifrån densamma. Så när dagen är slut åker
de hem till sin villa eller radhus i sitt lugna medelklass-
område och känner sig präktiga.
 

2016-09-23
12:16:49

De dubbla budskapen
UR visade dokumentären Rubble Kings- Gängkrig i New York.
Det är en fascinerande historia om gängen som under 70-talets
början dominerade stadsbilden i de fattigare stadsdelarna och
där människor sköts till döds för minsta skitsak.
Det fanns massor av gäng.
Vid tiden upptogs media av Black Panthers som sågs som ett
reellt hot mot det etablerade samhället och massor av resurser
sattes in för att krossa den rörelsen. Gängen i N Y var inte ett
hot mot det etablerade. De sköt ju ihjäl varandra.
Bildresultat för rubber kings-gangs
Mycket om orsakerna till gängkrigen känns igen:
-USA var i kris efter det misslyckade pågående kriget i Vietnam
 och ekonomin var i gungning. Stor arbetslöshet.
-Markägarna sket i husen i bl a Bronx och lätt dem förfalla. I många
 fall brände man dem för att komma åt försäkringspengar. Slummen
 var total.
-När man beslutar göra något drar man en motorväg rätt igenom Bronx.
-När allt förfaller försvinner de vita och de med lite resurser till andra
 stadsdelar och bara de utan medel blir kvar.
-När folk flyr och lite hopp finns om framtid uppstår närmast en laglös
 stad. När våldet breder ut sig försvinner statliga och kommunala instans-
 er. Affärer flyttar och ingenting blir kvar annat än fattiga invånare.
När jag ser dokumentären är det som att se utvecklingen i franska förorter.
Det är som att se vad som sker i de svenska förorterna.
Likheterna är många.
Så den som vill blunda för strukturella orsaker blundar för de verkliga
orsakerna som är fattigdom och brist på organiserat motstånd.
I N Y är det gängen själva som väljer en annan väg.
Musiken och i synnerhet Hiphopen skapar en möjlighet att komma samman
och göra annat än att skjuta ihjäl varandra.
Jag menar att fotbollen med musiken kan vara vägen för den svenska
förorten.
Vad som lite stör bilden är att man då och även idag inte drivs av att lyfta
hela förorten som ett mål utan att man lyfter hoppet att lyckas som individ
för att komma bort från förorten. Det skapar knappast ett hopp för alla.
Bildresultat för rubber kings-gangs
 

2016-09-23
11:59:32

Den farliga normkritiken
I Studio Ett pratar man om normkritik. En journalist
får sparken från UR för att han vill kritisera denna
normkritik. Normkritik har blivit ett sätt för makten
att söndra och härska. Om allt skall bestämmas av
kön, sex och ras kommer makten att sitta säkert.
Konflikten kommer då inte att vara klass utan iställ-
et bara handla om sex, kön och ras.
Ett exempel. För några veckor sedan skrev jag till GP
om att man kan beskriva stadsdelar i annat än med
svarta rubriker. Det finns positiva exempel.
Jag beskrev arbetet med och runt Backa BK. En klubb
som startades av unga män i Backa där det inte vara
fotboll utan vi hade öppet hus fyra kvällar i veckan i
vårat klubbhus. Samlade krafter hjälpte killar till att få
jobb eller se över deras möjligheter till studier.
Ett gott arbete som kan ses som en positiv bild att
ta efter.
Nåväl GP kommer och vi pratar. Det skrivs en artikel.
Men den publiceras inte. Tyvärr finns en stor skepsis
bland de unga männen i Backa mot media. De vill helt
enkelt inte skylta med sina namn. Jag och en Fältis för-
sökte få dem att göra det men de ville inte. När då art-
ikeln skulle frontas med två vita medelålders män så
lyftes den ut.
Så det blev inga positiva bilder. Om det blir en skjutning
eller Janne Josefsson kommer till Backa för att visa på
den totala misären kan man dock vara säker på att det
går bra att visa rädda människor utan tanke på den norm-
kritiska blicken.
Innehållet måste vara det som skall styra inte hudfärg, sex-
uell läggning eller kön.
 

2016-09-20
12:32:09

Det är samhällets fel
När man söker orsaker till kriminalitet eller kriminellt beteende
finns två grundläggande förklaringssystem, det ena är att allt
är samhällets fel och det andra är att det styrs av våra gener.
Bägge systemen haltar betänkligt.
Om man är född under fattiga förhållanden med en kriminell
farsa är det ju inte per definition så att du blir kriminellt. De
allra flesta blir inte det. De allra flesta väljer ett annat liv.
Å andra sidan om man ser till de som blir kriminella så är
deras bakgrund nästan alltid sådana att de är födda i fatt-
iga förhållande med dysfunktionella föräldrar.
Jag lyssnade till Filosofiska rummet om diagnoshysterin inom
psykiatrin och där en av deltagarna nämnde  ett exempel där
en patient misshandlad en annan och försvarat sig med att
han inte kunde ställas till svars. Det är min diagnos, sa han.
Alla människor har alltid val.
Men valen är inte desamma.
Det är lättare att välja för dem som har två engagerade för-
äldrar med god ekonomi jämfört med dem som har två dys-
funktionella föräldrar med usel ekonomi.
Gener styr till viss del men inga gener är så starka att de gör
oss predestinerade till handlingar.
Om vi inte hade val att göra i livet som människor vad vore
då meningen med livet?
 

2016-09-20
12:02:46

Oroväckande likheter
På 70-talet i kölvattnet på kulturrevolutionen i KIna och maktkampen
med De fyras gäng uppstod en våg av nationalism och kulturreduktion.
Denna strid flyttade till Sverige och genom SKP deklarerades att
rockmusik var imperialistisk i sig själv. Vi skulle inte lyssna på rock-
musik utan svensk folkmusik och kinesisk opera. SKP:s rival på vänst-
erkanten KFML(r) drev å andra sidan kampanj mot byggandet av ett
nytt operahus med slogans om att opera var för överklassen.
Idag driver de mer hårdföra islamisterna i Iran liknande kampanjer mot
musik generellt i Iran.
Bildresultat för revolutionary ensemble
Jazz var ok..................

2016-09-19
12:31:01

Trasproletariat
Marx skrev om trasproletariatet om att de var olycksaliga
och allt annat än bundsförvanter för kampen mot ett bättre
samhälle.
Historiskt har överheten kunnat mobilisera just trasproletar-
iatet i allt från strejkbryteri till gäng som bekämpat vänster.
När jag lyssnar på dokumentären om Tupac Shakur tänker
jag på gängen i USA just bekräftar Marx ord och inte bara
i USA utan även i vårt lilla samhälle.
Kriminella är just inte mycket mer än extrem individualism och
våld. De skjuter på sina egna för att nå egna fördelar.
Deras värld är så liten att den ryms i en stadsdel och när den
som i de största gängen i USA flyttar utanför stadsdelen blir
konsekvenserna dramatiska.
Bildresultat för crips and bloods
Hiphopen sägs ju vara de svartas och de utsattas musik. Må
så vara. Men precis som rocken i England är den i första till
för att göra klassresor och lämna skiten bakom sig.
Tupac var på ett sätt unik. När de andra artisterna rönte fram-
gång försvann de bort från där de kom, men Tupac valde att
söka sig tillbaka för att skildra de han sjöng om. Men som en-
skild blir man ofta offer för något större och mer kompakt.
Tupac deltog i den helt meningslösa striden mellan östkusten
och västkustens s k strid inom hiphopen. En lek med ord för
de med pengar som slog tillbaka mot dem som var kvar i den
skit som de beskrev i sin musik.
När Tupac skjuts är det för en misshandel som han genomför
i L A. Han skjuts som ett svar. Lika dumt och meningslöst som
när gäng skjuter på varandra i Göteborg.
Unga män som lever i den lilla världen inne i den stora världen
där ord som heder och respekt har perverterats till att innebära
att man kan skjuta varandra för att någon sagt något dumt, ett
slagsmål eller att någon tittat på någons flickvän.
Bildresultat för gängvåld i Göteborg
 

2016-09-19
10:45:59

Förlorad visdom?

2016-09-19
00:29:48

Underhållning till döds
Bildresultat för neil postman amusing ourselves to death
1985 kom Postmans bok. Hans tes var att TV var underhållning utan
innehåll och att denna skapade ett samhälleligt tänk som tog oss bort
från den grundläggande tanken som skapat vår civilisation: fördröjd
behovstillfredsställelse. Alltså vi skall arbeta för att längre fram skörda
frukterna va vårat arbete.
När man idag då kan räkna in datorer, internet och smartphones i hans
tankar känns de inte mindre aktuella.
Det är märkligt att detta inte tas in i debatten om de dåliga skolresultaten.
Skolan är bara en aktör. samhället i stort bestämmer dess innehåll och idag
är underhållning en religion.
Man kan i detta också ta in Aldous Huxleys Du sköna nya värld där överheten
skall bildas medans de lägre klasserna skall hållas lugna med droger och inte
mint underhållning.
Klyftan mellan överhetens barn och underklassens barn skenar iväg.
Idag finns ingen politisk kraft som värnar om underklassens barn.
Man säger att alla skall behandlas lika, vilket i praktiken innebär att man skit-
er i underklassens barn. Överhetens barn har ju en full ryggsäck från början
medans underklassen inte ens har någon ryggsäck alls.
Bildresultat för neil postman amusing ourselves to death

2016-09-18
09:15:11

Vem skall vara rädd?
Jag har bott i Backa Röd sedan 1999. Det är i
många delar en typisk förort men den skillnaden
att SD ändå samlade 10% här senaste valet.
Backa Röd har i Expressen, 2011, utsetts till
landets farligaste förort.
Det som jag har upplevt direkt är  när unga rullade
ut bilar på Litteraturgatan och tände på. Det
gick inte att undvika.
Jag såg när polisen skickade in kravalltrupper
på Selmas Torg och den gången var jag mer rädd
för poliserna, vilka var rädda, än för de unga i Backa.
2005 hade vi ett bråk vid Backavallen när åskådare
överföll motståndare efter matchen och vi vuxna
fick gå emellan.
Året 20111 när Backa BK efter en träning på Backa-
vallen uppstod en konflikt på väg från Backavallen.
jag såg att det var något men inte mer. När jag sedan
pratade med en fältis berättade han att någon viftat
med en luftpistol och att det var oro bland killarna.
Men det blev inget mer. Då.
Men annars under alla år har jag aldrig sett ett slagsmål
eller ett vapen.
Jag har sett klungor av unga män varav jag känner de
flesta och därför inte känner det minsta hot.
Det är som F D Roosevelt sa att det är rädslan i sig själv
vi skall vara rädd för.
Rädda människor ropar efter trygghet.
Rädda människor ropar efter polis och repression.
Det mest obehagliga jag upplevt här är när det sprang omkring
kravalltrupper i området. Jag upplevde kuppen i Turkiet 1980
på plats och jag fick tillbaka den obehagskänslan när fullt ut-
rustade poliser sprang omkring nedanför min balkong.

2016-09-17
21:23:02

Det stora missförståndet
Identitetspolitiken har flera problem men det största
är att man lika gärna kan hamna i den ena ytterlighet-
en som den andra utan att begripa varför.
Många av de invandrare som kommer till Sverige kommer
från auktoritära samhällen eller i rena klansamhällen
där familjen är den stora enande kraften. Jag kan tycka
att det är en paradox att SD som så stort hyllar familj-
en likt sina fascistiska rötter och i princip står för samma
värderingar som många invandrare, det är bara huden
som skiljer åt.
Identitetspolitik tycks mena att man anlägger radikala
åsikter bara för att man är fattig eller lever i lägre klass-
er. Inget kunde vara mer fel.
De tyska nazisterna och de italienska fascisterna kunde
mobilisera massorna och det kan ske även idag.
I det gamla klassamhället innan arbetarrörelsen såg dag-
ens ljus dominerade en överhetsideologi stark stöd av
kyrkan och där sålde man ut varandra i underklassen för
att främja sig själv. Några få kunde göra klassresor och
på så sätt ge legitimitet åt systemet.
Det ovan är snarlikt det liberala samhälle vi har idag.
Om man då säger att kvinnor är radikala bara för att de
är kvinnor hamnar man i ett feltänk.
Ännu mer så med hudfärg.
Om man inte mobiliserar med klass som första prioritet
kommer kampen för ett annat och bättre samhälle aldrig
att lyckas.

2016-09-16
10:39:57

Krig då och nu
När de stora koloniala makterna Tyskland och Frankrike
skall göra upp 1915 offrar man ca 300000 medborgare
på slagfältet. Slaget vid Verdun startar i februari 1915
och slutar i december samma år. När herrarna som stått
vid kartor och dirigerat människor in i döden beslutar att
avsluta slaget står trupperna på samma ställe som när
slaget började. 10 månaders människoslakt till ingen som
helst nytta.
Bildresultat för slaget vid verdun
När USA skall hämnas 9/11 startar man krig i Afghanistan.
Uppdraget är att krossa talibanerna och införa demokrati
(läs USA-vänlig regim). Snart är det dags att lämna Afgh-
anistan för USA. Landet är bombat till grus(igen) och utan-
för Kabul står olika former av islamister redo att ta över
igen.
När USA slår till mot Irak under förevändning att Irak har
massförstörelsevapen styrs landet av Saddam. En dikta-
tur men med ordning.
När USA lämnar är Irak bombat till grus och så splittrat
att inbördeskriget kommer att vara en självklarhet under
överskådlig tid.
Bildresultat för death in Iraq
 
 
 

2016-09-16
10:16:40

Bada 15 spetember
Livet är så mycket lättare i värme och med en skinande
sol. Ett förhållande vi inte kan göra så mycket åt. bara
gilla läget och hoppas på bra väder.
Igår den 15 september var jag orienteringsvakt  och min
station att bevaka låg vid en badbrygga. Det gick utmärkt
att simma. 20 grader i vattnet.

2016-09-14
14:23:30

Lysande av Virtanen
Jag hittar en gammal ledare av Fredrik Virtanen.
Här vänder han på perspektiven. Han beskriver
de rikas miljöer som asociala och kriminalitetsska-
pande.
Det är ju sant. Vi har områden med oförskämt rika
idag som i princip är ett skattefrälse. De vet och kan
hur man gör för att skattefuska och skattefiffla. de ser
inget fel i det. Det är ju samma tankegods som de
kriminella i den andra förorten.
Ett sätt att komma åt dessa vore ju att tillsätta en sär-
skild grupp poliser som likt DEA i USA får behålla del-
ar av det beslagtagna.
Jag inbillar mig att de som idag anser sig vara ett skatte-
frälse och som utan att skämmas bortför miljarder och
åter miljarder från den gemensamma skatten skulle få
kalla fötter om de visste att de jagades och att deras
tillgångar kunde konfiskeras. Viljan att då betala rätt
skatt skulle öka kraftigt.
Vinsten skulle vara dubbel. De pengar som då skulle
överföras till det gemensamma skulle kunna användas
till att stabilt satsas på den andra förorten som i första
hand lider brist på resurser.