leifsjoqvist

2017-02-26
02:35:00

O J Simpson
Jag känner mig impregnerad av O J Simpson. Först tittade jag
på dramaserien över tio avsnitt om själva mordfallet och den ef-
terföljande rättegången och ikväll har jag suttit 7,5 timmar och titt-
at på dokumentärserien som handlar om O J Simpsons liv.
Det är verkligen en amerikansk tragedi och en människas upp-
gång och fall.
Man kan säga mycket om Simpson men det som slår mig är att
ett helt samhälle är agerande i hans liv. Så många människor som
duperas och så många som tror honom om så mycket gott.
Vad han än gjorde under sitt liv fanns det massor av människor runt
omkring som servade eller som tjänade massor av pengar på att på
något sätt redovisa vad han gjorde.
Utan en miljonpublik hade han ju varit ointressant.
Tiden efter den friande domen är ju tiden för fallet.
De flesta tror han gjorde det och talar om det för honom. Han blir
stigmatiserad. De rika vännerna vänder honom ryggen.
Här han vi alltså en svart man som tidigt söker sig bort från sin
svarthet och från sina rötter. I´m juice. Han lyckas och umgås med
överheten som nästan alltid är vit. Så mördar han sin vita ex-fru och
en servitör som bara råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt.
Image result for an american tragedy o j simpson documentary
Då kommer rättegången. Då blir han de svartas symbol mot det vita
förtryckarsamhället. Det säger en del om den kampen. Den är ytlig
och rätt många som driver kampen för de svartas rättigheter gör det
inte med större glöd än att de kan göra sig goda karriärer och tjäna
stora pengar under tiden de kämpar. När det blir raskamp utan att
klass räknas in får de inte större resultat än att de svarat som finns
i ledningen för denna kamp får tillgång till finrummen och då glöm-
mer de ofta sina bröder och systrar i källaren.
När Simson släpps och alla vänder sig mot honom söker han upp
sin svarta församling och blir svart igen.
Historien om O J Simpson är lika mycket en historia om ett samhälle
som hålls ihop av religion, ras och tradition mer än av demokrati och
frihet.
Image result for an american tragedy o j simpson documentary
 
Slutet för OJ är så märkligt att om det varit fiktion hade man
tyckt det var fyllt av överdrifter. OJ och några polare låtsas
vara tuffa grabbar och rusar in på ett hotellrum för att där ta
tillbaka vad O J tror är hans samlingsprylar. Det hela finns på
film och ljudupptagning. Det är taffligt och fjantigt från början
till slut. OJ tas av polis. OJ döms i domstol av en kvinnlig domare
(underskatta inte systerskapets makt. Åklagaren i den friande
domen fick löpa gatlopp) till helt orimliga 33 års fängelse. Om
den friande domen i mordåtalet var märkligt är hans andra dom7
en hämnddom för den första.

2017-02-25
16:15:32

intressant serie
I  veckan kollade jag serien The people v O J Simpson. Det
måste ju vara den mest uppmärksammade rättegången i hist-
orien. Redan när det begav sig ansågs ju utgången vara given
och att Simpson måste vara skyldig. Men försvaret fick rättegång-
en att handla om allt annat än bevis. det kom att handla om berätt-
elser och enligt serien är det vad man också pratar om: vem har den
bästa berättelsen. Det handlar alltså inte om redovisning av fakta
utan mer om åsikter och uppfattningar om saker och ting.
Related image
Det påminner i mycket om det debatt vi idag har om vårat samhälle
i stort. Å ena sidan de som säger att invandring är skit och å andra
sidan de som hyllar invandringen och som i stort sett ser positivt på
detta.
Bägge sidor säger sig grunda sina uppfattningar på fakta och att den
andra sidan bara ljuger och håller på med fake news.
Det handlar om berättelser och i huvudsak vem som har den bästa
berättelsen.
Image result for o j simpsons victims
När man följer serien ser man hur det handlar om retorik och att fånga
momentum med smarta tricks. I just denna rättegång finns ras som en
i högsta grad påtaglig faktor. Några år tidigare hade taxichauffören Rod-
ney King misshandlats av fyra poliser och nära dessa släpptes utan åt-
gärd utbröt kravaller. Orättvisan låg och flammade under ytan och an-
vändes av försvaret under rättegången.
Det var i huvudsak var det två saker som gjorde att juryn frikände Simp-
son.
Det första var handskarna som hittades på mordplatsen med bägge offrens
blod och Simpsons blod, man kunde bevisa att Simpson köpt in två handskar
av det märke som hittades. Men under rättegången när åklagarna gör ett
taktiskt misstag att låta Simpson pröva handskarna visade sig dessa var
för små.
Image result for serie oj
Det andra var den undersökande polisen Fuhrmans vittnesmål. Försvaret
kommer på det geniala att ställa frågan om Fuhrman någonsin använt ord-
et nigger. Om han svarat ja hade han åkt dit på det och om han som han
gjorde nekade skulle ingen tro honom. När det sedan kom fram att Fuhrman
misshandlat svarta och på band uttryckts sig rasistiskt blev hans utredning
minst sagt ifrågasatt. Värre blev det när det visade sig att Fuhrman i princip
var nazist.
Så Simpson blev frikänd. I efterhand tror jag få trodde att detta var en riktig
dom i själva fallet. Två mördade människor var nästan inte med i själva
rättegången. Det kom att handla om ras och makt istället.
Sällan har en serie så tydligt visat hur uppbyggt på yta våra moderna samhällen
är. Att det handlar mer om hur man säger saker än vad man säger.
Image result for rodney king
 

2017-02-24
12:33:05

Om badhus
Frågan om separat tider i badhus har fler komponenter än
den om kön. När jag under många år arbetade med en man
som utåtagerande var det till en början omöjligt att ta honom
till allmänna bad. Vi hyrde då mindre bad där vi kunde kontrol-
lera hans utbrott. Efter några år började jag ta honom till Val-
hallabadet. I början var det några konflikter där han spottade
och försökte hoppa på andra badande men det lyckades jag
avstyra. Till slut blev det en rutin som sedan fungerade alldel-
es utmärkt. Vi simmade våra 1000 meter varje måndag.
När det sedan kommer till kvinnor som vill ha egna badtider kan
det vara i sin ordning om man är ett sällskap vilket som helst och
som sådant sällskap hyr egna tider. Men när man säger att man
inte kan bada med män av kulturella eller religiösa skäl skall man
bara säga stopp. Det är unkna kvarlevor som vårt moderna samhälle
skall säga nej till. Vi accepterar inte att nazister inte vill bada med judar
och borde inte samtycka till konstiga tankar om varför män och kvinnor
inte kan bada tillsammans. Om det då är så att män snuskar sig så är
det männen som är problemet och då får man öka bevakningen på
badhus och slänga ut de män som inte har mer vett i huvudet.
Samhället skall inte falla till föga för religiöst unkna värderingar.
När Jehovas Vittnen vägrar sina barn blodtransfusioner för att Bibeln
förbjuder blodbyte så omhändertager samhället barnen för att rädda
deras liv. Samhället måste gå före religionen. Vi kan inte ha vidskep-
else som måttstock.

2017-02-24
12:06:21

Den gamla vanliga visan
Svensk ekonomi är het. Hjulen rullar och vinster kammas in.
Staten redovisar plus.
Det kan ju tyckas vara bra.
Men det är bara bra för dem som fått en slev till soppköket.
När facket kräver löneförhöjningar blir det stopp.
När satsningar på välfärd kommer på tal blir det stopp.
Då finns det inga pengar.
Vinsterna är till för dem som redan har.
Vinsterna är till för VD:ar som redan idag har 53 gånger mer
i arvode än vad än en arbetare har. Detta jämfört med 70-talet
då förhållandet var 4 till 1.
Det verkar inte heller som något parti vill ta i detta.
SD som säger sig vara emot etablissemanget säger ingenting.
Det kan de inte göra då de bara finns som ett parti som skall
verka mot människor med fel hud.
Sossarna kommer idag med ett nytt program för framtiden. det
som uppmärksammas där är att man vill ha ett tiggeriförbud.
Vänsterpartiet fortsätter med att verka för mindre vinster i väl-
färden, alltså inte mot vinster i välfärden.
Image result for svenska miljardärer
 
 

2017-02-22
14:25:35

Är Sverigehatarna leninister
Christoffer Jolin var 70-talets stora kommunistjägare. Han
såg den tidens vänster som fosterlandsförrädare och ansåg
att de borde utraderas.
I en av sina böcker citerar han Lenin(tveksamt om det var sant
citerande)som skall ha skrivit: om det finns en skyldig bland
hundra är det bättre att avrätta alla än låta en skyldig undkomma.
Image result for christopher jolin
 
Om man ser till den Sverigehatiska rörelsen är det ju så de ser
på kriminaliteten idag. Om det finns 1% kriminella bland invand-
ragruppen(vilken är allt annat än homogen)skall alla anses vara
skyldiga.
Image result for christopher jolin
Kom ut 1972
 
1982 gav Jolin ut boken Kan vi lita på massmedia som väl
kan anses vara startskottet för den senare debatten om media-
vänstern(som drevs av Myrdal, Delblanc, Fagerberg och Lars
Gustavsson) och som senare gav oss Avpixlat och liknande.

2017-02-22
13:09:22

Nyttiga idioter
Fox news publicerar ett s k reportage om en Sverige i sönderfall.
Donald Trump kollar på detta och twittrar som president om att
landet Sverige med sina goda föresatser faller sönder.
Några dagar senare samlar sig en pöbel i Rinkeby och attackerar
polis och sedan vandaliserar man och stjäl ur förortens butiker.
Hur tänkte dessa unga män?
Tyckte de att de gjorde något bra?
Förstod de att de agerade i en tradition typ Marinus van der Lubbe?
Lubbe tände eld på riksdagshuset i Berlin i februari 1933 och banade
vägen för nazismens totala maktövertagande.
Image result for lubbe
Historien har en flora av nyttiga idioter som handlat i känslostormar
vilka gynnat det som de sagt sig vara emot.
Image result for rinkeby
 

2017-02-22
12:54:00

Seger genom delning?
Jan Guillou skämtade till det en gång och sa att KPML(r) var
skapade av SÄPO. I vilket fall menade han att r-arnas praktik
var sådan att den kunde vara skapad av SÄPO då de agerade
för att splittra vänstern. Det är knappast något man enbart kan
anklaga r-arna för. Sedan 70-talets stora skapande av organisa-
tioner som säger sig vara vänster har antalet medlemmar blivit
färre men antalet organisationer består.
Idag har vi Vänsterpartiet som det stora partiet men i ärlighetens
namn är inte de mer radikala än vad sossarna var på 70-talet. Det
är knappat man kan kalla dem vänster utan mer ett reformistiskt
parti gränsande till socialliberalism.
Sedan rullar det på med en massa små privata projekt som säger
sig vilja aktivera massorna.
Rättvisepartiet Socialisterna och Socialistpartiet träter om vem som
bäst tolkar Trotskij.
Kommunistiska Partiet fortsätter hylla Stalin och Nordkorea.
SKP drömmer om det gamla goda Sovjetunionen.
Gruppen kring Myrdal och FIB/K, de gamla maoisterna, hyllar Putin,
Assad och tycker att man skall närma sig den identitära rörelsen för
där finns arbetarklassen.
Den flora av privata aktörer som de intersektionella samlar är svår
att överblicka men det handlar i huvudsak om att man får inte vara
vit om man skall prata om förorten och man får inte vara heterosex-
uell om man skall prata om sexuella övergrepp. Dessa hyllas av naz-
ister för att man åter pratar om ras.
Fler privata initiativ är Aktuellt fokus som drivs av en tidigare National-
demokrat men som nu är vänster.
I podden Markus&Malcolm pratas det oftast om den falska vänstern och
att man på Myrdalvis skall närmas sig den identitära högern för där finns
arbeterna. I senaste avsnittet har de med libertarianen Chang Frick och
det är slående hur svårt de har att inte vara överens.
Kanske det skulle vara bra med ett en total kollaps av denna vänster och
hoppas på att det ur raset växte fram något nytt. I huvudsak får vi förlita
oss på de unga som med nya ögon och öppna sinnen kan organisera,
mobilisera och praktisera för ett bättre samhälle.

2017-02-22
03:08:03

Marx om England
När man som jag fascineras över serier som Downton Abbey
och då i synnerhet över alla dessa ritualer som styrde denna
överklass så blir det intressant att få reda på att Karl Marx mot
slutet av sitt liv förvånades över denna överklass inflytande på
engelska ekonomin.
Det jag hela tiden förundras över är hur många som skulle sköta
saker som idag tas för givet att vi idag skall klara av själva. Detta
att ha en personal som sätter på och tar av kläder för varje boen-
de i familjen. det påminner ju om hur man skapade arbeten i gam-
la Östeuropa. När jag besökte ett badhus då det begav sig var det
fem personer inblandade bara i att jag skulle ta mig in, få ett skåp,
en som låste skåpet och en som visade mig ut till badet. En massa
onödiga arbeten som jag idag klarar mig utan när jag besöker Val-
hallabadet.
Men i slutet av förra seklet och en bit in på 1900-talet fanns ju mass-
or av dessa totalt improduktiva yrken i England. Detta fanns Marx
märkligt och var något som han upptäckte mot slutet av sitt liv.
Tyvärr hann han inte med någon analys eller skrift om denna improd-
uktiva del av det kapitalistiska systemet, eller om man skall säga en
feodal kvarleva som levde sig kvar i  det nya systemet.
Image result for downton abbey

2017-02-22
02:54:30

Poddar
Jag har börjat lyssna på Bildningspodden  och finner
den mycket hörvärd. Här finns massor av kunskap att
hämta och fyller ett tomrum i dessa tider av fake news.
Ett avsnitt handlar om Karl Marx och där Sven-Erik Lied-
man pratar synnerligen odogmatiskt om Marx.
Här beskrivs Marx som en sökare som exempelvis skriver
om Kapitalet så många gånger att man bara i detta stand-
ardverk kan prata om olika syner på samma sak.
Det blir alltså svårt att vara marxist då det inte finns en marx-
ism utan flera.
Image result for karl marx
Det som blev ett problem under 1900-talet var att revolutionerna
födde tanken på den enda vägen. I exempelvis Sverige kunde
kommunister hävda att den enda vägen var att göra såsom Lenin,
Stalin och Mao beskrev hur man skulle göra.
Deras skrifter blev inte dokument om hur de gjorde i sina specifika
länder i sin specifika tid utan snarare till allmänna lagar.
För att få det att gå ihop fick svenska kommunister likställa svensk
borgerlighet med rysk Tsarism och kinesisk diktatur eller kinesiska
samarbetsregimer med Japan. 
Image result for karl marx
Det var inte ovanligt på 70-talet inom vänstern att man argumenter-
ade med diverse citat från de fem stora och då gärna började: ty
Lenin sade eller som Marx skrev.
I podden om Marx levandegör Liedman Marx på ett sätt som skulle
ha behövts göras på 70-talet och då kanske vi fått en livfull och mer
levnadsglad vänster istället för den dogmatiska som tråkade ut sig
själv och andra till döds.
Image result for karl marx

2017-02-21
02:35:00

Vad kan man lyssna på?
När jag lyssnar på alla dessa poddar och läser sejter
som ondgör sig över den svenska invandringen försök-
er jag hitta beröringspunkter. Vad är det som jag  kan
förstå i all denna massiva kritik?
Det goda samhället, DGS, har en TV-serie där man in-
tervjuar folk och där har man en hållning som gör att man
kan lyssna och argumentera. Man kan ställa frågan om hur
man skall klara av att integrera flyktingarna som kommit till
Sverige. Det är en högst berättigad fråga. För som det är
idag har vi byggt ett kollektivt utanförskap i våra förorter
där arbetslöshet är hög, utbildningsnivån låg och medel-
livslängden upp till 15 år lägre än i rika områden. När det
är så här vad skall vi då få in flyktingarna? Min lösning är
självklart att arbeta med jämställdhet och jämlikhet och att
låta de rika betala för sig. Den politiken finns ju inte i de pol-
itiska partiernas agenda.
Men sedan blir det svårt. Genomgående är nidbilden av Sverige
som blir svår att ha dialog om. Hur skall jag kunna diskutera med
någon som säger att islamitiska gäng styr i Backa och där sharia
råder och ingen svensk vågar sig in i området.
Jag bor ju här. Jag har aldrig sett några islamitiska grindvakter och
ännu mindre några shariadomstolar.
Det blir lika svårt att pratet om den bild av kriminella som styrda av
lojaliteter till etnicitet. De gäng och kriminella jag stöter på har band
emllan som styrs av att de växt upp tillsammans. De är 422 eller
Backa boys.
Image result for gängkriminalitet
När det sedan kommer till den liberal, kultur-marxistiska, DDR-vänstern
konspirationen finns inte heller utrymme till diskussion. Det vore som
att sitta på en session med människor som har vanföreställningar.
När man på dessa sidor pratar om antisemitism så styrs den enbart
av att man ser Israel som den stora fyrvakten mot islam. Ibland stick-
er bockfoten fram om det judiska ägandet med den åsikten brukar i
första hand vara vikt för Svenska Motståndsrörelsen och Motgift.
När man värnar om de svenska kvinnorna så handlar det inte om att
skydda kvinnor i första hand ( det anses inte att man ens kan säga att
det är män som våldtar för det är kränkande mot den svenske mannen)
utan att få skuldbelägga skäggbarnen för att de tafsar och snuskar sig
och att detta är kulturellt betingat. De svenska kvinnorna skall våldtas ,
misshandlas och mördas av svenska män .
Sålunda finns inte så många öppningar till diskussion. Den vänster som
menar att man skall söka dialog med den identitära rörelsen bara för att
där finns en del av arbetarklassen får tänka sig för. Det är lätt att bli mod-
erna varianter av Nils Flyg och det dåvarande Socialistiska Partiet.
Image result for nils flyg

2017-02-21
01:45:26

Avslöjat
I debatten om det svenska besöket i Iran kan jag
fundera över positionerna. De som kritiserar att kvin-
norna i den svenska delegationen bar hijab brukar
vanligen säga att man skall ta seden dit man kommer.
De brukar säga att de som kommer till Sverige skall
förhålla sig till svensk kultur och seder och anpassa
sig. Nu kritiserar man kvinnorna för att de gör just det
när de åker till Iran. Man kan också fundera över hur
djup denna solidaritet med den iranska kvinnan som
dessa kritiker säger sig stå för egentligen är. De tycker
ju inte att kvinnor i Sverige av egen fri vilja skall få bära
hijaben här. Jag kan tycka att både den iranska regimen
och de svenska kritikerna har samma grundhållning och
få har en solidaritet med kvinnan som grund, utan använd-
er sig av dessa kvinnor för att stärka sin ideologiska posi-
tion.
Image result for hijab
Liberalen Björklund har ju tidigare tyckt att det ändå är i
sin ordning att ha kontakter med diktaturer för att få sälja
svenska varor.
Å andra sidan kan man ju tycka att de svenska kvinnorna
i den svenska delegationen som ju i Sverige anser att man
skall få värna sina egna kulturella identiteter öppet gör en
fegsväng när de har på sin hijaben för att blidka teokratin
i Iran som i stort förtrycker iranska kvinnor.
Image result for women in iran

2017-02-20
09:49:03

Jag hade rätt
En omfattande forskarrapport om skolans antimobbnings-
program visar att dessa program oftast är kontraproduktiva.
Det handlar om tramset kring emotionell intelligens som är
fluffiga tankar om att det är bra att vara snäll till diverse vär-
degrundstankar och praktik som oftast upplevs som fjantiga
(vilket de också är). I princip alla värdegrundsdokument som
jag sett är tautologier. Du skall vara snäll och inte dum.
Min erfarenhet av mobbing är att om man skall få ett effektivt
stopp på det måste vuxna in och markera. Det skall inte vara
några förhandlingar när en grupp förtrycker en eller två.  Det
skall bara markeras att detta tar slut nu med en gång och vi
kommer att kolla att så bli fallet. I skolan kan man välja kamrat-
stödjare. Ofta är dessa elever de som är ledare i klass och skola
och inte sällan också de som finns med i mobbningen.
För egen del har jag på ett föräldramöte med min egen som haft
en hätsk debatt om emotionell intelligens som när jag hårt kriti-
serade detta som avancerat flum fick några mammor på mig
som var emotionella med knappast empatiska.
I skolan och fotbollen har jag med gammaltestamentliga metoder
fått stopp på mobbing och då har det inte handlat om förhandlingar
utan löfte om repression om mobbningen fortsätter.
Det behövs starka vuxna ledare för att få stopp på skiten inte massa
trams om värdegrunder hit och dit. men tyvärr har värdegrunder bliv-
it ett geschäft där vissa människor har skaffat sig ett levebröd att
producera  intetsägande texter till allsköns verksamheter.

2017-02-19
10:11:35

Ian skojar till det
I Studio Ett i veckan intervjuas Ian Wachtmeister.
Han berättar där om hur det var när Ny Demokrati
trotsade spelreglerna. I en fråga hade ND gått med
Alliansen i utskottet och frågan skulle formellt tas ef-
ter riksdagens debatt. Alla visste ju att debatten var
onödig för beslutet var redan klubbat i utskottet.
Under natten innan riksdagsdebatten sitter ND och
funderar och kommer fram till att det inte var något
bra beslut. Dagen efter i riksdagen när beslutet skall
tas, efter den meningslösa debatten, ändrar sig alltså
ND och röstar emot. Moderaterna fick krupp och der-
as taleskvinna grät bokstavligen i SvT.
Ian försvarade sig och Ny Demokrati med att han och
partiet tagit så starkt intryck av debatten i riksdagen att
de ändrade sig.
Image result for ny demokrati
 

2017-02-19
10:04:53

Hur man skapar fake news
I Politikerbloggen i veckan skojar man till det. Man
pratar bl a om en fransk sexskandal. när man då
skall göra detta tydligt för en svensk publik sägs
det: det är som om Anna-Kindberg Batra och Cilla
Benkö skulle kommas på att ha ett lesbiskt förhåll-
ande.......
I högerns podd och sejtdjungel  kan detta vara en
nyhet. Man kan citera korrekt och vips får man fram
en nyhet om en av gammelmedia nedtystad skandal.
Långsökt?
Nej då, många av poddarna och sejterna behöver in-
te mycket för att bygga sina historier.
Det intressanta är att i allt detta fabricerande anser de
att det är de själva som står för sanning, evidens och
fakta medans gammelmedia alltid ljuger.

2017-02-17
14:05:48

Skiljelinjer i högern
Svenska Motståndsrörelsen demonstrerade utanför gymnasium
i Stockholm igår. Deras mål var att förstöra för Emmerich Roth
när han skulle tala för elever om koncentrationslägren. SMR del-
ade ut flygblad där man påstår att allt prat om koncentrationsläger
är fake news.
SMR är den yttersta delen av den svenska högern utanför moderat-
erna. Den andra ytterligheten på högeryttern är ju SD. Däremellan
finns många frifräsare som är svåra att säkerställa om de deltar i
organiserad verksamhet eller bara är frifräsare.
Image result for skotten i köpenhamn
En av dessa, Julia Ceasar, verkar ju med krönikor och videoinlägg.
Hon är märklig. Hon är rasideolog men hänvisar ofta till storheter
som Torgny Segerstedt och Vilhelm Moberg( de måste vända sig
i sina gravar) . Hon kan ondgöra sig över att hennes kritiker tar
upp hennes historia som oral galvanist och elallergiker( vilket hon
menar är verkliga sjukdomar)men kan i samma anda prata om sina
kritker som landsförrädare, psykiskt sjuka och allmänterrorister.
För tjugo år sedan hade hon ansetts som en högertoka som ingen
behövde ta på allvar, men idag har hon en stor läsekrets.
Image result for gellert tamas böcker
I gruppen kring Granskning Sverige uppmanar man privatpersoner
att ringa journalister och makthavare för att fråga dem efter en mall
och hur man sedan klipper ihop intervjun. Om man sedan får mer än
3000 klick arvoderas man. Gruppen kring Uppdrag granskning uppvi-
ar samma ömtåade hållning som Julia Ceasar. Om man behandlar
dem som de behandlar sina offer tycker de att det är orättvist. Dagis-
nivå.
Man kan undra över allt detta högerflöde med sejter, webb-Tv och
poddar är ett utslag av folkligt missnöje eller om det är organiserat?
Det troliga är att det mest handlar om människor som ratats från
olika uppdrag inom makten och som nu tar ut sin hämnd.
I en snar framtid när de etablerade partierna gör sin högersväng,
för det kommer de att göra om inget oförutsett sker, kommer dessa
att sugas upp i makten och då kommer en annan brytpunkt att uppstå,
nämligen att de som inte får komma in till soppköket driver på och
nazister som SMR kan växa sig starkare.
Image result for svenska motståndsrörelsen