leifsjoqvist

2017-04-28
14:28:12

Om höger och arbetarklass
Myrdal höll föredrag igår och pratade om att vi måste
göra konkreta analyser av konkreta förhållanden. hans
analys är att vänstern inte är vänster och att den arbetar-
klass som idag sympatiserar med nyfascismen har rätt.
Han menar att denna arbetarklass ser hur klasskillnad-
erna ökar och att man röstar mot eliten och söker där
finna en bättre politik för sin egen klass.
Det finns en gemensam linje för Trump, le Pen och Åke-
sson och det är fokuseringen på invandring och flykting-
ar. Det är runt dessa frågor de mobilsierar och pratar man
med en SD-anhängare så kommer det att handla om mass-
invandring och hur andra kulturer smutsat ner det svenska
samhället. Varje kris i samhället förklaras med massinvand-
ring och flyktingar och att detta styrs av kulturmarxister lier-
ade med islamister. Punkt.
Det finns inte en analys av dessa nyfascister som någon gång
pratar om att beskatta de rika, om jämlikhet, om att förbättra
den fackliga kampen mot kapitalet, driva in skatteflyktspengar
och i huvudsak kan man säga att dagens SD inte är mer emot
makten än vad Adolf och grabbarna var på 30-talet.
Då juden idag muslimen.
Så var finns det progressiva  i att arbetarklassen röstar på SD?
Hade arbetarklassen rätt när de på 30-talet röstade på Adolf?
 
 
 
 

2017-04-27
14:26:00

Hur imperialismen kan försvaras
När jag gick in ett politiskt medvetande var de stora
internationella frågorna till synes enkla. Det fanns en
stor gemenskap mot att USA var och härjade i Vietnam.
Det var enkelt att anse att Vietnams framtid var dess
egen att bestämma. De flesta hade också lätt att symp-
atisera med FNL som i vilket fall låg i linje med vad den
svenska vänstern tyckte och tänkte.
Så kom utvecklingen i Kampuchea och i synnerhet ställdes
frågan på sin spets när Vietnam ockuperar Kampuchea och
avsätter de röda khmererna.
Den klara principen blev dunkel.
Bildresultat för FNL
Vietnam var ju för många the good guys och röda khmererna
the bad. Var det inte bra att folkmordet stoppades?
Vietnam var då förbundna med Sovjet som hade globala an-
språk och tävlade med USA om världsherravälde.
Här ställdes alltså ett imperialistiskt   anspråk mot folkrätten.
När Sovjet gick in i Afghanistan fanns samma fråga i botten:
Skall vi försvara medeltida islamister( det var innan islam blev
den stora fienden och USA ansåg att de var allierade med de
som senare blev talibaner och Al Quaida)mot  ett Sovjet som
vill väl för folket(det fanns de som uttryckte detta).
Det fanns ingen solidaritet med Afghanistan mellan folken på samma
sätt som det fanns med Vietnam och deras folk. Det fanns ingen stor
ide i grunden  för de som slogs mot Sovjet.
Idag är det svårt att se att det skulle bli någon större opinion mot att
USA skulle gå in i Nordkorea. Vem kan försvara utvecklingen där?
Orsaken till att det troligen inte kommer att ske är att Nordkorea kan
försvara sig och att risken för eskalering med miljoner människoliv
till följd är uppenbar.
Men vem och vilka skulle i grunden vilja försvara Nordkorea?
Man kan se det också i Syrien. Här finns det så många aktörer att
det är svårt att veta vad man skall tycka. Men att Assad är en dik-
tator som inte gynnar utvecklingen för Syriens folk lär ju stå utom
tvivel, å andra sidan verkar inte alternativen vara bättre, i många
fall sämre.
Tanken om good versus bad guys  existerar inte längre.
Idag får man snarare tänka att det minst dåliga alternativet är det
att stödja.
Folkrätten var en gång enkel att sympatisera med och att stödja.
De små staterna hade den att falla tillbaka på när de större var
ute på rövarjakt.
Idag är den mer eller mindre satt ur spel.
De som stödjer Rysslands rätt att ockupera Krim tycker att USA
inte har någon rätt att agera på samma sätt i Syrien.
De som stödjer USAs folkrättsliga brott i världen tycker samtidigt
att Ryssland inte har rätt att göra samma sak mot Ukraina.
Bildresultat för ukraina versus syria
 

2017-04-27
13:34:00

Det som sker
Under 70-talet när den s k vänstervågen stoppades upp
var en av de stora orsakerna en kapitalismens kris. En
kris som legat där och puttrat sedan dess. Det finns inte
en väg som vandrats sedan dess utan flera. Friedmans
nyliberalism som tydligast fick sin praktik i Chile där fas-
cismen under Pinochet släppte loss en anarkokapitalism
som gjorde en del chilenare rejält rikare och som sänkte
desto fler och å andra sidan tigerungarna i Asien där kapi-
talet fick hjälp av staten att bygga kapitalism.
Flera bedömare pratar idag om kapitalismens död. Frågan
som ingen kan besvara är vad som då skall komma istället.
Om någon frågat vänstern i början på 70-talet hade de svar-
at att tiden är kommen för det socialistiska maktövertagandet.
Idag vet alla att vi inte är i närheten av det. Mer troligt är att
vi får ett tragiskt upprepande av vad som skedde på 20- och
30-talen. Auktoritära regimer tar över och med dem repression
och krig.
kampen mot detta är nedrustad inom vänstern. Där ser man kamp-
en mer i detaljer:
-Om svarta får samma villkor som vita så spelar inte samhällets
  övriga utveckling så stor roll.
-Om kvinnor får samma platser inom makten som män så spelar
  det inte så stor roll om hur makten agerar.
-Om sexuella grupper får samma rättigheter som de normsexuella
 spelar inte samhällets övriga utveckling så stor roll.
Det senare kan ses i Frankrike där många homosexuella ansluter
sig till Nationella Fronten för att de anser att deras rättigheter bäst
tas till vara av det partiet.
De s k folket har nog rätt i att etablissemanget har slutit sig och gör
vad de vill. De rika gör vad de vill och gör det med statens goda min-
ne. Stater har blivit korporativa där överheten predikar och styr. Så
långt kan man förstå folkets ilska. Problemet är att de som tagit mak-
ten över denna folkets ilska inte har en annan agenda att själva ta
sig in i samma makts boningar och att de använder de svagaste och
mest utsatta som offer i denna kamp för makt.
Man kan säga att de högeraternativa rörelserna har rätt i sin kritik av
det etablerade men att deras medicin  för att kura sjukdomen är att
göra den ännu värre.

2017-04-27
11:50:06

Ännu ett tvivelaktigt rättsfall
Mordet på Kevin 4 år 1998 upprörde många i Sverige.
Till slut kom man fram till att det var två pojkar 5 och
7år gamla som hade dödat. En stor lucka finns i fall-
et och det var att Kevin flyttades från stället han mörd-
ades och att det knappast kan ha gjorts av de bägge
pojkarna.
Nu har DN öppnat upp detta fall. De ställer frågor om
just förflyttningen och om hur förhören med de bägge
pojkarna gick till.
Polisen hade vid tiden konsulthjälp av psykologiprofess-
or Sven Å Christianson som i dagens P1 Morgon får för-
klara sin roll i fallet.
Sven Å är ju känd sedan tidigare i fallet Sture Bergwall
där han var en av de ledande figurerna i virrvarret runt
Bergwalls bekännelser.
Frågan är om fallet juridiskt öppnas upp igen och om det
kan vara så att man missat vad som egentligen hände.
När det gäller förhören med småpojkarna kommer jag att
tänka på mordet på James Bulger. De två 11-åriga föröv-
arna som på det mest bestialiska sätt mördade den lille
pojken( skulle snart vara tre år innan han mördades) greps
och förhördes som vore de vuxna. Den dagen de tog den
lille pojkens liv förstörde de också sina egna.

2017-04-26
13:51:28

Förintelse
Timothy Snyder skriver i sin bok Den svarta jorden om hur
förintelsen genomfördes och vad vi kan lära av det. En av
hans teser är att det var som värst där tyskarna ockuperade.
Det största förintelselägren låg i Polen och Tjeckoslovakien.
Man deporterade judar från Tyskland till dessa läger.
hans tanke är att där stater slås sönder och ockupations-
makten kan agera utan förbehåll där blir morden som flest.
Man kan ju se hur det är i Afghanistan, Irak eller Syrien idag.
Krigen där har gjort ont värre och vi har inte sett slutet av elän-
det på dessa platser än.
Han menar också att i en nära framtid där vatten kommer att
bli en bristvara kommer vapen att användas för att försäkra sig
om tillgången. I en värld där majoriteten av dess invånare anses
vara fattiga och onödiga kan lätt en politik som syftar till reducer-
ing av dessa onödiga komma till stånd.
Bildresultat för eutanasi kampanjen tyskland
Inte mycket i dessa dagar pekar på att vi som mänskligt kollektiv
lärt oss så mycket. På flera håll i världen gapas om den egna grupp-
ens förträfflighet och gärna på någon annans bekostnad. Den yttre
fienden håller i princip ihop alla rörelser idag. Et sådant klimat skap-
ar lätt både krig och framtida förintelse.
När jag läser boken tänker jag dock på att preludierna till den stora
förintelsen var Eutanasikampanjen i Tyskland. Under åren 38-41 åkte
bussar omkring i Tyskland och samlade ihop alla människor med olika
funktionshinder, allt från senila över kriminella till förståndshandikappade,
stängde in dem i och lät avgaserna ledas in och dödade på sätt över
95000 tyskar. Detta skedde i en stark stat med ordning och reda som
första princip.
Bildresultat för timothy snyder den blodiga jorden

2017-04-26
11:33:36

Tiggeri och fattigdom
Sossarnas utspel om tiggeri är ytterligare ett tecken på
hur man agerar utifrån opinion istället för att agera uti-
från eget program och ideologi. Det verkar som om opin-
ionen är för ett förbud och de partier som då följer opinion-
en kan räkna med några procent till i stöd. I förlängningen
handlar det om att försvara sina arvoderade platser i våra
valbara församlingar och inte mycket mer.
Vad blir nästa steg? Förbjuda fattigdom och göra fattiga
olagliga?
Det vore ju intressant om man då menade att man skulle
starta ett massivt program för att utrota fattigdom, men
som läget är idag finns inte den tanken hos våra partier.
Idag handlar det, som en gång på 1800-talet, att fattiga
skall skylla sig själva och att de är fattiga för att de är lata
och har dålig moral( kanske får vi också inom kort tanken
att de inte är tillräckligt starka i tron).
Bildresultat för fattigdomens historia geremek
Dags att studera..............
 
I P1 morgon hävdar Anders Lindberg att om vi förbjuder
tiggeri kommer de som tigger att förskjutas in i en gråzon
där det kommer att finnas droger och prostitution. Just
det senare har ju under senare år varit under lupp. Skall
vi legalisera prostitution? De som förespråkar detta men-
ar att det är kvinnas( oftast kvinnor som prostituerar sig
även om det finns en ökande manlig marknad)fria val
att sälja sin kropp. Man brukar då visa upp unga och
snygga kvinnor som säljer sig.  De som kan välja kunder.
Istället borde man fråga de kvinnor som prostituerat sig
som passerat den nivå där kroppen är ung och snygg och
där köparna blir allt annat än valda kunder om ens några
kunder alls. Hur mår den 45-åriga kvinnor som sålt sin
kropp genom åren nu när hon inte duger till annat än
fattigmansknull?
Vart är vi på väg?
Bildresultat för prostitution andersson

2017-04-25
01:40:57

Vad är folket?
I Fib/k:s tråd på Facebook pågår ständigt en diskussion
om vad folket tycker. Detta folk som nu skiter på etabliss-
emanget och i flera länder inklusive vårat eget sympatiser-
ar detta folk med nyfascism. så ser nu inte försvararna av
detta folk på saken. De menar att en Åkesson eller en le
Pen har flera goda sidor som gör att folket sympatiserar
med dem. De menar vidare att Putin är en stor statsman
som utgör en motvikt mot den amerikanska imperialismen.
De försvarar också Assad i Syrien och tidigare Gahdaffi i
Libyen. Däremot är de emot IS vilket kan tyckas en aning
märkligt då detta IS också är emot den amerikanska imper-
ialismen. Det går alltså att liera sig med diktaturer men inte
med IS.
Några av dem ser flyktingar som undergrävare av den sven-
ska välfärden och den svenska rättssäkerheten och köper
fullt ut det mesta av alla fake news som förmedlas på div-
erse nyfascistiska sejter.  De ser också "vänstern" som det
stora hotet mot Sverige på samma sätt som nyfascisterna ser
kulturmarxismen som det stora hotet.
De kritiserar "vänstern" för att inte vara vänster medans de
själva i fråga efter fråga gör gemensam sak med nyfascism.
De menar att de lierar sig med folket.
Vad är då detta folk?
Bara för att  man säger att man är folk innebär inte det att man
per definition har rätten på sin sida. Det tyska folket och det ita-
lienska folket ställde sig en gång i tiden bakom Adolf och Benito.
Hade folket rätt då?
Det finns självklart en förklaring till varför folket är förbannat.
Klasskillnaderna ökar sedan decennier och de rika har gjort
staten till sin. Sverige har blivit till ett skatteparadis för den som
har sitt på det torra. Å andra sidan får de utan tillgångar sämre
villkor, har svårt att få arbete, sjukvården blir sämre för den som
inte har privat sjukförsäkring och barnen till de fattiga få gå i
sämre skolor där 60% inte har avgångsbetyg.
Bildresultat för kamp mot kapitalet
Men borde då inte kampen mot dessa orättvisor fokuseras på
de med reell makt?
Borde inte kampen tas mot kapital och de rika som flyr allt ansvar
och endast berikar sig själva?
Borde man inte fokusera kampen på att föras på arbetsplatser, sko-
lor och allsköns föreningar som finns?
Hur kan det nyfascistiska som i huvudsak har en fråga på sin agenda,
den om invandring och flyktingar som roten till allt ont, vara en kraft
att alliera sig med?
Bildresultat för hets mot flyktingar
 
 
 

2017-04-24
13:41:58

Nazism är inte terror?
Många har hört av sig till SvT och ifrågasatt varför
inte de tre bombdåden i Göteborg klassas som terr-
orbrott.
Åklagaren vid riksenheten Mats Ljungqvist "förklarar":
– Ett av kriterierna för terrorbrott är att agerandet ska vara avsett att inge fruktan hos en befolkning eller en folkgrupp. Men flyktingar räknas inte som en folkgrupp. Hade det handlat om ett boende där det bara fanns exempelvis muslimer hade det varit en annan sak, säger han.
Ett annat kriterium säger att det handlar om terrorbrott när syftet är att ”tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd”
 
Bomberna riktade sig mot en syndikalistisk bokhandel
och ett flyktingboende. De som var ansvariga var orga-
niserade nazister.
Vad behövs mer för att klassa detta som terrorbrott?
Intressant är också att Peter Mangs som mördade tre
människor och som försökte mörda ytterligare arton
inte klassas som terrorist. Detta trots att han i år på
sociala medier i decennier skrivit politiskt och trots
att han skrivit ett kompendium som han kallade Den
germanska filosofin vilken är fylld av nazistiskt hitte-
gods.
Jämför med mördaren i Stockholm.
Orden är viktiga i sammanhanget. Om man skriver att
dåd utförda av islamister per definition är terror medans
dåd utförda av nazister inte är det, har man gjort ett nor-
maliserande skrivning av de senare.
I princip skriver man att islamister är farliga medans naz-
ister mer skall ses som lekfulla tonåringar som håller på med
smällare.
Alltså lika bedömning.
All terror skall bekämpas.
 
 
 
 

2017-04-22
13:08:00

samma väg och ändå
Det sägs ju att vi själva helt och hållet bestämmer hur
livet skall bli. Yttre omständigheter anses av förespråkare
av detta synsätt inte spela någon roll.
Igår skulle jag hämta min cykel vid Åkes Cykel&Sport
i Lundby. Det är ungefär en timmas promenad dit. Den-
na dag blåste det kraftigt och jag möttes av motvind.
Så jag promenerade och svettades ymnigt av ansträng-
ningen.
Bildresultat för vägen är målet
Till slut kom jag fram och fick reda på att bakhjulet var så
dåligt att det var tvunget att bytas. Med service gick det
på 1910kr.
Så var det bara att sig hem igen. På en välbalanserad
cykel, i stark medvind, tog samma sträcka dryga kvarten
och utan särskild ansträngning.
Bildresultat för equality vs justice

2017-04-22
12:50:18

Yttrandefrihet och protest
127 författare säger att de inte tänker komma till Bokmässan
om högerextrema krafter bjuds in.
Det står självklart varje enskild författare fritt att inte delta i
evenemang som står i konflikt med personlig övertygelse.
Det går ju inte att jämföra med att Bokmässan vägrar grupp-
er att delta, även om en arrangör har en frihet i att bjuda in
vad eller vilka de vill.
Ingen hindrar ju exempelvis Nya tider att ge ut sin tidning ell-
er att arrangera egna mässor eller andra evenemang.
Man kan ju se hur Sverige normaliserat rasism och nyfascism
under senare år och frågan är hur man hindrar den utvecklingen.
Att bara stå och se på lär ju inte stoppa denna utveckling.
I huvudsak tror jag dock att det handlar mer om att mobilisera
och organisera motkrafterna före att göra enskilda utspel mot
dessa krafter.

2017-04-22
12:20:00

Vem skall man lita på?
I vissa kretsar slår man på trumman om mord när man
vill förklarar det svenska samhällets förfall. Det handlar
då inte bara om SD och extremhöger, även borgerliga
och en del sossar använder denna retorik.
Antalet mord i Sverige är närmast en konstant sedan 50
år tillbaka. Det ligger på plus eller minus 100. 2012 var
en extrem då hade vi bara 69 mord. Förra året var ganska
högt med 115 men det var ändå inte fler än det låg på den
nivå som är konstant.
Debatten blir ju närmast patetisk när SD hoppar av glädje
för att Fox News och Trump uppmärksammar Sverige som
det laglösa landet.
Vissa borgerliga debattörer tar också USA som exempel och
då är det New York  som står som förebild.
Men hur då?
Malmö som både av dessa svenska debattörer och av deras
amerikanska allierade beskrivs som en laglös stad har  3,4
mord per 100000 invånare står sig bar i en amerikansk jäm-
förelse:
New York   3,9
ST Louis   54,3
Detroit      43,9
Chicago    28
 
Sålunda sticker New York ut  med färre mord  än andra amerikanska
städer, men de har ändå fler mord än Malmö.
Och i den större bilden blir ju denna debatt löjlig.
När vi pratar brott generellt blir ju bilden ännu tydligare.
Bildresultat för murder in USA

2017-04-21
14:11:37

Det stängda samhället
Under 80-talet dök det nyliberala upp och en liten avstickare
till det var förespråkare för det civila samhället. En av de star-
ka männen bakom tankarna var Newt Gingrich, ledande repu-
blikan i USA, som hade en vision om att livet skulle styras av
familjer från deras egna hem. Dessa familjer skulle också skydd-
as av murar från det stora samhället i gated communities.
Jag tror vare sig att Gringich eller likasinnade såg Aldous Huxley
som den stora inspiratören, men faktum är att deras vision är när-
mast identisk med Huxleys skräckscenario i Du sköna nya värld.
Alla befinner sig i hemmet med familjen, därifrån sköts både ar-
bete och konsumtion och när dagen är slut ägnar man sig åt und-
erhållning och emellanåt dövar man sig med sprit och knark.
Jag undrar om någon av alla dessa individens förespråkare inser
vad som hänt. Idag sitter människor ensamma, eller med familjen,
och förstår världen genom nätet. Förståelse är det kanske inte utan
snarare bekräftelse man söker. Om man tycker att människor med
avvikande hudfärg är roten till allt ont så söker man bara information
som bekräftar den bilden.
I det stora samhället har vi fått individer som endast kan engagera
sig om man själv tjänar på det. Empati och solidaritet är inte ord som
väcker några positiva känslor.
I USA pratar Trump om det amerikanska folket, vi, endast när det hand-
lar om att man skall ut i krig.
Under de senaste dagarna kan man se reaktionerna på sossarnas utspel
om lottning till de mest attraktiva skolorna. De rika ylar då om att de straff-
as för att de bryr sig om sina barn. Det är alltså synd om de rika vuxna.
Få eller ingen verkar bry sig om de barn som inte har några vuxna som
kan eller vill bry sig om sina barn. Alltså verkar de önska sig ett samhälle
som styrs av den som har tillgångar och makt skall också vara den som
får det mesta av allt och det gäller också de rikas barn.
Eller när sossarna gör en liten skattehöjning för de rikaste. Då ylas det om
Sverige som den sista öststaten. Det handlar om någon eller några hundra-
lappar per månad.
Det märkliga är inte att de rika beter sig som svin. Det har de alltid gjort. Det
ligger i sakens natur ända sedan man skrev Bibeln om "den som haver varder
givet". Nej, det märkliga är att "folket" inte ser detta utan samma "folk" letar
efter undergrupper att skylla sina tillkortakommanden på.

2017-04-19
01:37:38

varför dessa flygbilder
I varje serie som jag sett under senare tid, och
det är alldeles för många, finns det inte en som
inte skall ha en massa flygbilder med som paus
i serierna. I norska Frikänd får vi titt som tätt flyg-
bilder över berg och fjordar och i alla krimserier
flyger man över städer på natten och filmar hus
upplysta av gatubelysning.
Jag förstår inte varför alla skall köra samma koncept.
Det driver inte handlingen framåt och det har heller
ingen mening i berättandet.
För mig har det blivit ett irritationsmoment.
Nej, inte nu igen,,,,skriker det i min hjärna när de men-
ingslösa bilderna dyker upp.

2017-04-18
16:01:31

Definitioner
Centerns ungdomsförbund skriver i dagens Metro
om rasism och anti-rasism. Det är svårt att bemöta
deras kritik mot det de kallar vänster.
Men det är ännu svårare att se var skiljelinjerna går
när man läser följande:
Liberala partier som Centerpartiet växer, just för att vi lägger fokus på människors åsikter. Inte på deras hudfärger. De enda som vinner på att dessa socialister, med deras separatism, motarbetar andra som bekämpar rasism är rasister. Debatten borde i stället handla om hur vi ska jobba för att uppnå ett mer fritt och jämställt samhälle.
Eller:
Det värsta är det vi uppfattar som en ökande trend där rena personpåhopp och genuint elaka anklagelser kan bortförklaras med att ”jag har tolkningsföreträde” eller ”frustrationen som vi som utsätts för rasism känner ursäktar det här”.
Jag har inga invändningar mot det de skriver och
beskriver mer än att "dessa socialister" inte är korr-
ekt.
Vi pratar om vänster men det är inte socialism det
handlar om.
Klass har försvunnit och man skapar gemenskaper
med kön, sex och ras istället.
Den vite arbetaren blir i många stycken den store
fienden istället för en bundsförvant.
Jan Guillou skrev en gång att KPML(r) kanske inte
vara skapat av SÄPO men de agerade som de vore
det.
Sak samma kan man säga om dagens identitetsvänster.
 
 
 

2017-04-17
15:11:38

Den nya tiden
I senaste avsnittet av Markus&Malcoms podd tar Malcom upp ett
hypotetiskt exempel, om det skulle komma ett UFO med aliens och
över en natt suga upp all befolkning i Järvafältet, vad skulle då ske
med landets ekonomi? Enligt Malcom ingenting.
Det väcker frågan om vem som idag är intressant ur en ekonomisk
synvinkel?
Om halva befolkningen i ett område lever på bidrag kan man knapp-
ast påstå att de är viktiga för samhället i stort ur en snäv ekonomisk
synvinkel.
På 80-talet kom tankar om att folket var onödigt på stora delar av vår
planet. De behövdes inte för produktionen och då de var medellösa
var de inte mycket att han för konsumtionens väl.
Idag när stora delar av produktionen är automatiserad och färre behövs
för produktionen ställs även vi för den frågan. vad skall vi med alla männ-
iskor som inte deltar i produktionen och har för lite pengar att konsumera
allt det som måste säljas för att hjulen skall fortsätta rulla.
Under 1900-talet var arbetaren avgörande för att produktionen skulle
kunna öka och det gav också de organiserade arbetarna en bar förhand-
lingsposition.  Men idag?
Den andra tanken som podden för fram är att muslimer är en tacksam
grupp att attackera. De är som grupp utan större makt i samhället och få
finns i den elit som vi har olika definitioner om vad den är.
När man då säger att förfallet beror på muslimer inte sköter sig blir det
lätt att samla många mot de få. Ingen av dem som ser muslimen som det
stora hotet tar någonsin upp den svenska överhetens fuskande med sina
förmögenheter eller arvoden vilka det skattefuskas med.
Alltså hamnar vi ett tyskt 30-tal där juden och slaven var det stora hotet mot
det tyska samhället och mänskligheten i stort. Steget efter den stora raskam-
panjen var den stora eutanasikampanjen som kostade några hundratusen
tyskar livet. De var de med olika former av fysiska och psykiska funktionshinder,
gamla och andra defekter som inte föll nazisterna i smaken.