leifsjoqvist

2018-04-14
13:37:14

Vad är viktiga frågor
Med stigande ålder sållar jag rätt ordentligt i vad som
jag anser vara viktigt och inte. Det är mycket som nu
mer faller i soptunnan jämfört med tidgare år. främst
beror det på att jag också mer ålderdomen blir mer
osäker på vad som skall kalla rätt och inte.
Den glödande revolutionären från 40 år sedan har om-
vandlats till en mer reformistisk , inte pascifistisk även
om jag brottas även med den diskursen, utan mer att
jag ser hur revolkutionerna äter sina barn och om man
använder metoder som är allt annat än demokratiska i
sin kamp för makt så har dessa metoder en tendens att
förlaj med in i det nya maktövandet.
Varat bestämmer tänkandet ,skrev Marx.
Det är tydligt idag. Vår tids radikala lever gott och skriver
och agerar om frågor som aldrig har med den ekonomiska
makten att göra ( det som Marx ansåg vara det primära).
Trots detta finns ingen konsekvens ens i chimären.
Man strider för kvinnans rätt men om hon är muslim får
islam går före kvinnans rätt och feodala manliga strukturer
gå före moderna om kvinnana universella rätt till jämlikhet.
Hur?
Dagens vänster är inte socialistisk utan liberal. Den strider
för värderingar och inte om den reella makten. 
Man blir inte radikal bara för att man är relativt fattig och bor
i en förort.
Det kan jämföras med våra städers fattigomården innan arbetar-
rörelsen började att organisera massorna där. Då slogs man för
sig själv och mot sina egna. Mycket av det tänk som idag präglar
förorten.
Det handlar alltså om att organsiera i förorten.
Under 20-talet stod striden i Tyskland och Italien om vem som bäst 
kunde organisera massorna. Det visade sig att nazismen och fascis-
men varn de striderna.
Idag har vi islamister som tar striden och i den andra kanten växer
sig åter nazister starka.
 

2018-04-14
13:23:38

frihet
När jag lyssnar på reklambaserad radio eller TV tänker jag:
I Sovjet tvingades man att lyssna på innehållslös smörja,
medans vi idag i frihet väljer att lyssna/titta på innehållslös
smörja.

2018-04-03
13:38:36

Inget nytt under solen
SR gör en sak över att de som arbetar inom hemstjänsten
med demensvård inte har någon utbildning.
Som om detta skulle vara något nytt.
Jag jobbade inom vården från -76 till 2010 och en av de
saker som jag under åren kritiserade var just bristen på
utbildning. I långvården eller omsorgerna var det ju snar-
are ett kors i taket om någon anställdes som hade relevant
utbildning. Under åren ställde jag upp exemplet med att
jämföra en bilverkstad med vårdarbete.
Vem skulle lämna in sin bil till en verkstad där man sa att
de som jobbade där inte hade en aning om hur bilar fungerar
men att det nog skulle gå bra ändå?
Så är det ju inom vården!
Så många foliehattar som jag stött på genom åren som aldrig
skulle ha tillåtis att arbeta med gamla eller de med funktionshinder
skulle ta en dag att skriva ner.
Problemet är att de som styr vill ha det så.
Det är en struktur som är svår att komma ur.
Om man skall betala för de som har utbildning skapar man konflikt
på golvet. Varför skall en slappröv ha mer betalt än jag som kan
jobbet bara för att de har en utbildning?
Vidare såg jag under de senare åren att ledningen allt annat uppskattade
när det ställdes krav underifrån. Vi utarbetade en policy som var mycket
genomarbetad och noggrann på 70 sidor med massor av exempel på
situationer som kunde uppstå. Den möttes av tystnad och inget intresse.
Istället fick vi till oss att när vi krävde en arbetsbeskrivning och ville skapa
en diskussion om yrkesidentitet att vi skulle kallas "Dom som vi är till för"
och detta på fullt allvar.
Gåtan är ju hur vi kan anse att sköta gamla, barn och sjuka är de mest
lågprioriterade som finns i vårat samhälle och sedan titta på allt jönseri
som vi prioriterar.
 

2018-03-28
14:23:36

Vår tid
Robert Nybergs foto.

2018-03-28
13:58:16

Hur man blundar för verkligheten
För två veckor sedan var Ygerman (S) på besök i Backa.
Han mottogs av polis, sossar och SDN. Anledningen till
besöket var att titta på förorten som 2011 ansågs vara
landets farligaste och varför det nu blivit så lugnt.
Enligt SR tog polisen på sig all ära för utvecklingen och
gav SDN ett lillfinger för deras arbete.
Det är en typisk situation. Skrån samlar sig och skapar upp-
märksamhet runt sig själva oavsett om det gynnar det större
goda eller inte. Polisen tar åt sig äran för lugnet i Backa och
några SDn-aktörer ler abkom och är glada över att de nämns.
Man kan ju fråga sig om det nu var polisen som med sin
repression tycker sig ha lugnat Backa om man då inte skall
tacka de kriminella som mördade ett antal huvudfigurer i
stadsdelen? Repression som repression.
Jag kan säga att jag aldrig varit orolig för egen del i stadsdel-
en men jag tog mycket illa vid mig när vi under några dagar
hade kravallpolis som sprang mellan husen. När dessa krav-
allutrustade poliser sprang mellan husen var aktionen  på 
Litteratutgatan redan över. seanre när man ställde upp pol-
isen på Selma lagerlöfs torg höll det på att spåra ut fullständ-
igt. Poliserna var nervösa och det hade inte behövts mycket 
för att situstionen blivit okontrollerbar.
I själva verket var det ju grabbarna i och runt Backa BK som var
den stora enskilda orsaken till skillnade på upplopp och lugn.
Det borde alla veta.
Men polis och tjänstemän är så kåta att ta åt sig av äran att de
fullständligt skiter i om denna ärekåthet är kontraproduktiv.
Man kan alltså inte ge ett antal unga män och pojkar cred för
gott utfört arbete och så tror man sedan att man gör skillnad.
 

2018-03-28
13:09:21

Hur man kan bli manipulerad
I början av 80-talet var jag med i Röd Ungdom som var
ungdomsförbund till SKP. Detta SKP var vid denna tid
det maoistiska partiet som brottades med utvecklingen
i Kina efter Maos död 1976. Den hårda anknytningen till
Kina var en av anledningarna till att partiet led sotdöden.
i vilket fall var första prioritet vid denna tid att uppmärksam-
ma världen i allmänhet och svenskarna i synnerhet om det
stora sovjetiska hotet. Mao hade ju pratat om den amerikan-
ska imperialismen som en papperstiger. För oss i RU hand-
lade det om att propagera för att det sovjetiska hotet togs på
allvar och att andra frågor fick vila inför denna stora.
När då U137 gick på grund blev alla onda aningar till sanning.
Sovjet var på väg.
I Härsfjärden direktsände SvT hur marinen jagade instängda
U-båtar. Det var bara ett problem. Det fanns inga.
Tidningen Filter har under senare tid uppmärksammat denna tid
och jakten. Chefredaktör Göransson har givit ut en bok.
Bildresultat för mattias göransson björnen kommer
Hur kunde man gå så bananas?
Svaret är väl att det bara blir så.
Jag minns tiden och argumenten var väl underbyggda och då
särsklit om man inte tog in motargument. I en paneldebatt i Borås
-85 minns jag Maj Wechselman som en usel debattör som bara
använde känsloargument och gjorde oss som ansåg Sovjet var 
den store lede Fi starkare i vår uppfattning.
Vi kan se på debatten idag om invandringen hur de som vill strypa
landet och marschera mot nyfascism att det inte direkt är öppna
spjäll att att in kritik mot egen uppfattning.
 
Jakten på U-båtar ligger också linjärt med att den svenska vänstern
stympar sig själv till undergång.
 
 

2018-03-12
07:40:51

Glömda storheter
Bildresultat för snorleifs
Läs!

2018-03-12
07:33:24

Melodischlagerfestival
Mats H. Ljungbergs foto.
 
Given vinnare!

2018-03-06
11:58:37

Klass och intersektionalitet
Under Oscarsgalan förklaras vad intersektionalitet är. det
blir då tydligt hur man kan lyfta undergrupper för att försvara
sina egna privilegier.
Så gott som alla som har något med Oscarsgalan att göra är
rika. De vill i första hand försvara sina egna privilegier och är
i huvudsak inte intresserade av frågan om fattig och rik, åtmin-
stone inte om det innebär att de måste avtså något själva.
Om vi pratar med om transpersoner än om den stora frågan om
fattig och rik öppnar vi dörren för Trump och hans gelikar.
Om man är fattig lyssnar man på den som är mest trovärdig.
Det är ju tragiskt att fattiga människor i större utsträckning lyss-
nar till en Trump eller Bert Karlsson än till de som kallar sig vänst-
er.
Det är här de radikala måste skärpa till det.
Vänster idag är intersektionalitet.
Vänster är inte socialism.
Vänster är mer som ett luddigt libreralt folk där idealister fluffar runt.
Det är hög tid att ladda på med klassbegreppet igen.
 
 

2018-03-06
11:34:23

ur led är tiden
Fram till 90-talets mitt var jag mer eller mindre organiserad kommunist.
I Röd Ungdom och senare lite smågrupper innan allt bara dog ut. Under
denna tid var historia något av stort värde och jag läste så mycket jag
någonsin kunde. Jag var sällan överens med vad jag skulle tycka. Jag
läste Perry Andersons Övergångar från antiken till feodalismen och Den
absoluta statens utveckling och fick reda på att Anderson "var en jävla
strukturalist". Någon saklig diskussion blev det inte. Några år senare vil-
le jag diskutera lagbundenheten i utvecklingen. jag hade läst en artikel om
kvarnar i 1400-talets utveckling där de små kvarnarna slog ut de stora cen-
traliserade och och en återgång till det småskaliga genomfördes av den
enkla orsaken att de stora kvarnarna inte bar sig. Det blev ingen diskuss-
ion då Marx redan gjort lklart om den histioriska lagbundenheten.
Bildresultat för perry anderson  den absoluta statens utvecklingBildresultat för perry anderson  den absoluta statens utveckling
Så hoppar man till idag och nog för att vi läser historia. Det finns flera tids-
skrifter men debatterar vi historia och historisk utveckling? Snarare har
vi idag historian som en slags spegel där överheten åter är motorn i ut-
vecklingen. Kungar och kända personer har byggt och vunnit krig. Folk-
et är en kuliss utan betydelse.
I senaste avsnitten av Filosofiska rummet säger Svante Nordin att orsak-
en till ointresset idag ligger i den liberala hegemonin. På 90-talet kom Fuku-
yamas bok om historiens slut, den sa att liberalismen vunnit slaget om tank-
arna och att vi nu bara kunde vänta oss korrigeringar i den liberala ordning-
en. Om så skulle varit fallet blir det ju i sin ordning att bara blicka framåt och
glömma det som varit. men vad vi kan lära av historien är att allt är föränder-
ligt och floden flyter på och kräver förändring.
Under romarrikets glada sekel var det nog ingen som såg dess undergång.
När jag växte upp var tanken på Sovjets fall inte mer än ett önsketänkande.
En del av socilaismens tankegods är här farligt. Det är den deterministiska
synen på utvecklingen gång. Socialismen kommer för att den kommer. Idag
är den tydliga utvecklingen att om inte dagens utveckling bromsas kommer
fascismen att växa sig stark. Det är inte fascism exakt som Mussolinis eller
Hitlers men likväl uppmanar den till etnicitetskamp och starka ledare och in-
te minst en korporativ ekonomi ( vi skall alla vara vänner och dra  åt samma
håll och det finns ingen konflikt mellan arbete och kapital).
Bildresultat för fukuyama end of history
 
Jag kan ju tydligt se hur mitt eget intresse för historia svalnat. Under 80- och 90-
tal läste jag allt jag kom över och plöjde skitrråkiga böcker av exempelvi Hilde-
brand som kunde handla om strid om tegar i Lilla Torp. Allt var av intresse, Av
histroien kunde man lära för framtiden. Men med politikens död på 2000-talet
kom också sociialismens sotdöd och intresset svalnade.
Vi är ofta bara vad det stora är.

2018-03-02
10:54:00

Asbesten
Året var 1981. Höst. jag och en kompis var på väg till södra
Frankrike för att plocka druvor. Vi stannade till i Osnabrucke
och sov natten i ett vandrarhem som en gång varit ett klos-
ter. dagen efter låg vi och läste i en park. Det var början på
september och en sensommardag.
Boken jag läste var Mary Andersson Asbestarbetarna berättar.
Jag läste den under dagen och blev mer och mer förbannad.
Det är alltså snart 37 år sedan.
Men jag minns ilskan.
Bildresultat för lomma eternit
Hur kunde ett företag så cyniskt fortsätta med asbesten trots alla
de rön som fanns om dess skadlighet. I både USA och England
hade forskningen visat på hur farlig asbesten var. 
Men Euroc i Sverige fortsatte.
De hyrde företagsläkare som skyllde alla lungsjukdomar på rök-
ning. 
De ansåg de arbetare som knappt kunde andas och därför inte
kunde fortsätta att arbeta för lata.
Arbestskandalen i Lomma är nu ett minne blott.
Lomma är en överklassort där alla minnen  från fabriker och ar-
betare är sorgfällig borttagna. 
 
Bildresultat för lomma eternit
 
Dokumentär på P3

2018-03-02
10:38:13

Internet har skapat öppenhet .....för hat och dumhet
Förra året möttes vi av en nyhet om att en kvinna
och hennes barn hitats mördade i Gårdsten. Genast
antogs att det var mannen i familjen som var förövar-
en. En hatstorm utan dess like utbröt. Den katalog
som blev på hur man kan döda och tortera en männ-
iska var omfattande. Ingen grymhet saknades. Många
kände sig rediga i sitt hat mot den vidriga mannen.
Så vänder det.
Mannen är oskyldig.
Kvinnan har dödat barnen och sedan sig själv.
Nu kunde man då väntat sig en kaskad av ursäkter.
Alla som hatat som bad om ursäkt för att de hoppat på
en helt oskyldig man.
Men icke. Inte ett ord. Förlåt finns inte på Internet.
Jag tänker på mannen som förlorat hustru och framför
allt barnen. I resten av livet ligger skiten om honom kvar
på nätet där han anklagas för att dödat sina barn.

2018-02-27
11:44:00

Min stora huvudvärk
Utanför mig står en sopcontainer.
Någon gång per dag går det folk förbi och ställer påsen
bredvid istället för att slänga in den i hålet in i containern.
Ganska snart kommer måsar och skator och hackar sönder
påsarna och innehållet sprids ut över gården.
Leif Sjöqvists foto.
Obs cointainern är inte full.................
 
Detta stör mig.
Hur kan man vara så jävla dum att man inte slänger påsarna
i containern?
Det får mig att tvivla på mänskligheten.
Tyvärr tror jag det säger en del om människorna i området.
De som gör så här har hänfallt i en pessimistisk uppgivenhet
om tillvaron och deras enda motstånd mot att helt försvinna
är att skita ner. De eldas upp lite när de kan reta sina med-
människor. 
Det är samma logik som när ungdomar bränner bilar i sitt eget område.
Om de nu är så förbannade över sakernas tillstånd varför gör de då
sönder saker för människor som lever under samma betingelser som
de själva?

2018-02-27
11:37:22

Köpt för 2kr
Leif Sjöqvists foto.

2018-02-27
11:35:59

Ikoner som förtalas
Fram till och med 70-talet var Vilhem Moberg en sann
radikal och det var ingen tvekan om var hans politiska
hemvist var. Men med vänsterns nedgång så togs han
in i under de nyliberala manteln  där både Per Ahlmark
och Timbrohögern har försökt att göra honom till nylibe-
ral- Om någon tvekar var Moberg befann sig politiskt är
det bara att läsa Soldat med brutet gevär  eller artikelsam-
lingen Otrons artiklar så behöver man inte tvivla längre.
Bildresultat för otrons artiklarBildresultat för soldat med brutet gevär
 
Sak samma kan man säga om George Orwell. Denne frisinnade
socialist har försökt målas med liberala penslar sedan hans död.
Animal farm är kanske den bästa politiska makthistoria som skri-
vits. Den har perspektivet att beskriva makten som sådan som far-
lig oavsett om den har en kapitalistisk eller stalinistisk agenda.
För den som för övrigt tvivlar kan man läsa artiklar i Mitt framför
näsan så försvinner alla tvivel om var orwell befann sig politiskt.
Leif Sjöqvists foto.