leifsjoqvist

2017-01-16
22:28:12

Dagens Mads avsnoppande svar på dumma frågor(eller tvärsom)
Image result for mads avsnoppande svar på dumma frågor
Är det de rikas girighet som gör att gamla på hem
får gröt till middag?
-Nej det är invandrarnas fel.
 
Är det den stora ojämlikheten som skapar klyftor mellan
rika och fattiga som skapar getton som skapar kriminalitet?
-Nej, det är invandrarnas fel.
 
Är det friskolorna och en skola dels för rika och dels för fattiga
som gör att vi får sämre skolresultat?
-Nej det är invandrarnas fel.
 
Är det männen som bär skulden för de ökande sexbrotten?
-Nej, det är invandrarnas fel.
 
Är det en usel bostadspolitik och byggherrar som bara bygger dyrt
som gör att vi har för få bostäder för vanligt folk?
-Nej, det är invandrarens fel.
 

2017-01-16
20:33:57

Fascism handlar om makt mer än om nationalsim
När Franco vann inbördeskriget i Spanien gjorde
han det när han kallade in 85000 legosoldater, morer,
från Marocko. Franco försvarade sig med att man del-
ade samma religion och att det var det primära.
Related image

2017-01-16
18:59:18

they sentenced me to twenty years of boredom
Ah you loved me as a loser, but now you're worried that I just might win
You know the way to stop me, but you don't have the discipline
How many nights I prayed for this, to let my work begin.
They sentenced me to twenty years of boredom....
 
Jag tänker på Cohens rader när jag sitter på ett av
ännu ett av dessa livets meningslösa möten. Hur
många onödiga möten har jag deltagit i mitt liv?
Kanske tusen.
Från elevrådet över kompanimöten till de politiska
möten som kantade min ungdom. Möten som var
en plats där ord strömmade och som syftade till,
oftast ingenting. I mitt yrkesliv har jag deltagit på
ännu mer möten där det pratats och just bara pratats.
De ändå gångerna möten haft betydelse i mitt liv är
när konflikter gjort att vi samlats och mötet slutat med
att konfliktens lösts eller gett hopp om att samma konflikt
skall lösas. Men det är inte så många gånger.
Henrik Alexanderssons foto.

2017-01-15
02:08:38

GP och de oliktänkande
Alice Teodorescu skriver ledare i GP som får mig
att tänka att Orwellskt nyspråk är inte starkt nog
för att beskriva.
Veckan domineras av dels Janouch intervju i tjeck-
isk TV där Janouch säger att hon vill lära sig att skju-
ta för att kunna försvara sig och att många tänker som
hon i Sverige.
Vem skall hon skjuta?
Vilka är det likt Janouch funderar på att beväpna sig?
Den kritik hon fått utså är inget mot alla de som lever
i de områden som Janouch känner sig så orolig att hon
vill beväpna sig. samma Janouch har också en massa
forum att uttrycka sina åsikter till skillnad från dem som
lever i de av henne fruktade områden där man aldrig frå-
gas om någonting och där man beskrivs som oduglig till
arbete och klacken på kriminella ligor.
Teodorescu citerar sedan prästen Niemöller som beskrev
vad hände i Nazityskland och menade att det var den stora
massans tystnad över de övergrepp som genomfördes.
Sedan smutsar hon Niemöller minne med att mena att dag-
ens kritiker till den Sverigehatiska rörelsen är de nya nazist-
erna.
Image result for martin niemöller
Detta samma vecka som Utrikespolitiska institutet publicera
s k forskningsrapport om att Aftonbladet, Pierre Schori, Per
Gahrton, Svenska Freds för att ta några ,är aktiva i propagan-
dakriget för Putin och Ryssland. De är alltså vad Julia Ceasar
i en av otaliga högerpoddar skulle säga, fnask och fosterlands-
förrädare.
Image result for orwell newspeak
Högern har kopplat greppet. När man värnar alliansfrihet och neu-
tralitet blir man till agent åt Putin.
När man pratar om fred och att det finns fler krigshungriga är Putin,
läs USA och EU, är man också agent åt putin.
I kontexten finns Folk och Försvar som målar upp en bild att kriget
redan är här och det är Ryssland som står mitt i landet. Då blir det
naturligt att angripa de som inte accepterar denna uppenbara pro-
pagandistiska lögn.
Om detta är inte Alice manad att skriva.
Hon har likt Sverigehatarna bara tiggare och migration i huvudet
när hon delar SDs syn på att man är förföljd när inte alla håller
med om denna världsbild om migrationen som roten till allt ont
i samhället (och så rysssen förstås, men där är ju Sverigehatarna
inte med i samma klubb som Alice).
Image result for wolf sheep
 

2017-01-15
01:39:17

Andra paradoxen
Utanför en stor butik sitter en tiggare med en kopp
där hen samlar på sig några kronor per dag. Bara
några meter ifrån samma fattiga tiggare finns varor
som bara en bråkdel skulle göra livet så mycket lätt-
are för tiggaren att leva men hen är inte tillåten att
ta del av det. Varför?
Vi andra som går in och handlar går förbi utan att låt-
sas se. I bästa fall låtsas vi inte, andra hatar tiggaren
och skapar berättelser om rika romer som lämnar
sina fina hus i Rumänien för att sitta med en kopp
och samla enkronor tio timmar om dagen mitt i vin-
tern.
Man kan fråga sig vem som borde vara den onda i
denna berättelse? Vi eller tiggaren?
 
 

2017-01-14
12:35:00

Paradoxen
En stor del av det som skulle kunna kallas svensk
vänster har hamnat i ett defensivt läge där man inte
kan förmedla en egen bild av verkligheten utan bara
är agerar som en motbild till SD.
När SD säger att det är kaos i landet och att pension-
ärer och sjuka har det för jävligt säger vänstern att så
är det inte alls utan tvärsom har vi aldrig haft det bättre
är nu. Man går så långt i sitt arbete att motarbeta SD att
man när en rullstolsbunden kvinna blir våldtagen av fem
asylsökande på Gotland ställer till med demonstration
under parollen "Stoppa rasismen". Det är inte svårt att
förstå vem som tjänar på detta.
Vänsterns identitetspolitik gör att vänstern framstår som
utan tankar på hur samhället styrs eller vad man har som
ett alternativ till det samhälle vi vill förändra.
Vänstern säger att man kräver som om staten var något
neutralt som alltid befinner sig i ett faktiskt läger.
När man i 70-talets början ville bygga upp en ny tidning,
Fib/K, var en av grundstenarna att man skulle vara obe-
roende. Analysen var att om läget förvärras i samhället
och klasskampen skruvas upp, kommer staten att dra år
tumskruvarna mot dem som är emot dem. Alltså man skulle
i ett sådant läge ta bort presstödet.
Det är en analys som kan göras till hela samhället. När vi
kommer till ett skarpt läge kommer inte staten att hålla sina
avtal utan i första hand se till att staten och den som styr denna
stat behåller och försäkrar sin egen makt.
Alltså måste vänstern skapa en egen berättelse om vilken stat
man vill ha. vad skall förändras? Vad bör göras för att en sådan
förändring skall komma till stånd?
I denna berättelse måste en början vara att man står på egna
ben. Organisationer kan inte vara beroende av staten för sin
överlevnad.
Vänstern måste också förhålla sig till avarterna av invandringen.
Man måste förhålla sig till islamism, unkna föreställningar som
kön och sex och man måste förhålla sig till kriminalitet.
Om inte kommer SD att fortsätta ta till sig det folk som egentligen
skulle vara vänsterns fotfolk och tillskyndare.

2017-01-13
14:27:20

sådan är också kapitalismen
Stefan Sundströms Officiellas foto.

2017-01-13
13:39:26

Sex och konspiration
I Sverigehatiska kretsar gör man stort nummer av att
svenska kvinnor är utsatta för våldtäkter och gruppvåld-
täkter i parti och minut. Förövarna är enligt dessa unga
afghanska skäggbarn. Argumentet är att Afghanistan är
det land där kvinnans ställning är bland den mest hotade
i hela världen. Man kan ju då säga att dessa "skäggbarn"
faktiskt flyr från det landet. När Sverige stoppade judar
som flydde undan Tyskland under 2:a Världskriget gjorde
man det för att blidka den tyska staten. Inte ens då skulle
man ju beskylla judarna för att vara nazister för att de var
från Tyskland.
I vilket fall finns i rapporten flera saker som borde belysas.
Sedan 2005 har antalet anmälda brott ökat. En av orsakerna
är ändrad lagstiftning. De gärningar som tidigare rubricerades
som sexuellt ofredande gick över till att bli våldtäkter.
Det är i sammanhanget en liten brottsgrupp och när den får
stort medialt genomslag tenderar anmälningarna att öka.
Vilket borde få oss alla att ställa frågan om mediernas roll.
Hur var det egentligen med festivalskriverierna?
2015 gick anmälningarna ner i förhållande till 2014 för att
2016 öka igen.
Man bör också hålla i huvudet att det är anmälningarna som
ökat inte dömda brott.
Självklart är det ingen bra situation. Kvinnofrid borde vara en
självklarhet. Dock tenderar den Sverigehatiska rörelsen lyckas
med att göra det till ett invandrarproblem än ett problem könen
emellan(lyssna på Ingrid och Konrad, där den senare menar
att det är en mänskligt problem då minsann också kvinnor våld-
tar och där Ingrid försvarar en svensk våldtäktsman).

2017-01-13
12:55:59

terror och konspiration
Den terrorism som praktiserades under 70-talet i Europa
var flera gånger mer dödlig än den vi ser idag. Ändå fick
den inte lika långtgående konsekvenser i polis-militär när-
varo och inte ens i närheten samma skräckparanoja som
vi har idag. När Action Directe sköt någon i Frankrike blev
det snarare en notis och kan jämföras med när någon idag
blir skjuten i förorten.
Men vad hade hänt om vi haft Internet på 70-talet?
Image result for bommi baumann how it all began
Röda Brigaderna i Italien, RAF i Västtyskland, Action Directe
i Frankrike, GRAPO i Spanien och en liten avläggare i Danmark
Blekingegadeligan agerade med bankrån för att försörja sig om
med kidnappningar och mord för att föra ut sitt budskap.
Tanken var, likt dagens islamister och naziterrorister, att man
skulle skapa kaos och att staterna skulle visa upp sitt sanna
repressiva ansikte och då när samhället blev totalitär skulle
folket resa sig och göra revolution.
Konsekvensen av terrorn då blev ju precis den rakt motsatta.
Just detta har gjort att en del har sökt hitta koppling mellan
underrättelsetjänster och samband. Man kunde ju se hur Nor-
bert Kröscher som skulle kidnappa Anna-Greta Leijon hade
kopplingar till tyska Verfassungsdienst.
Tanken här var att underrättelsetjänsterna underblåste terrorn
för att detta skulle misskreditera vänstern i stort. GRAPO i Span-
ien var det fall där kopplingarna var som tydligast och det var
också där som kampen var som hårdast före och efter Francos
fall. Svarta September som var en palestinsk terrorgrupp miss-
tänktes också vara en skapelse av Mossad för att misskreditera
den palestinska kampen i stort.
Image result for black september 1970
Men troligen var det  som i fallet med NSU i Tyskland, denna
nazistiska terrorliga som praktiserade det lågintensiva kriget i
terrorhandlingar och mördade 10 invandrare med slump som
urval, att underrättelsetjänsten infiltrerade den nazistiska rörel-
sen i stort och hamnade nära NSU men för att inte blåsa bort
de infiltratörer man hade lät man NSU agera trots konsekvens-
erna.
Image result for NSU nazi

2017-01-13
12:20:00

religion och konspiration
P1 har i fyra program synat begreppet konspirationsideer.
I ett av programmen berättas om fallet med Dorothy Martin.
som 1954 berättade att hon fått ett meddelande av Gud
om att jorden skulle gå under 21/12 samma år. De som ville
räddas skulle samlas och hämtas av ett UFO vid midnatt det
dygnet. Det kom inget UFO. Hur skulle Dorothy och hennes
följare hantera det. Enkelt: Dorothy fick ett nytt meddelande
att Gud ändrat sig och skjutit på undergången.
Image result for dorothy martin 1954
På 30-talet fanns en grupp i norra Sverige som gick under namn-
et Korpelarörelsen. De fick ett meddelande att Gud skulle hämta
upp dem vid bestämt datum. Rörelsen samlades men det kom
inget skepp. Rörelsens svar på detta var att man läst ordet i
Bibeln för dåligt. I Bibeln står att man skall vara ren som ett barn
för att tjäna Gud. Så Korpelarörelsens medlemmar började agera
som barn och så sattes ett nytt datum för att de skulle hämtas.
Inget skepp kom då heller. Till slut gick staten in och tvångsvård-
ade flera av medlemmarna och rörelsen dog ut.
Image result for korpelarörelsen

2017-01-11
14:49:00

Vilse i pannkakan
I dagens samhälle är flödet av information så stort att
jag känner mig konstant vilsen. Det finns en makt som
är politisk som är relativt öppen och som man kan följa
och sedan finns den reella makten, kapitalets makt, som
alltid agerar under ytan och som aldrig framträder som
de som i realiteten styr.
Under ytan finns massor av bubblor där det produceras
poddar och sejter i en sådan mängd att det är omöjligt
att hålla koll på allt.
Image result for low wages
Under några veckor har jag följt poddar som Marcus och
Malcolm vilken är i princip den enda vänsterblogg jag hitt-
ar. I någon slags högeranarkistisk fåra finns Magister men
sedan är alltid olika varianter av hatsejter. Det är RLM, Mot-
gift, Ingrid och Konrad och flera andra. När jag då kryssar
bland dessa blir jag mörkrädd. På något sätt har de ju ändå
inflytande. Frågan är bara hur stort deras inflytande är. För
här pratas det ju mer eller mindre om ett maktövertagande
på ett eller annat sätt och när dagen kommer då ställs saker
på sin spets och de som inte varit för kan räkna med dyra
efterräkningar. En som omhuldas av dessa hatsejter är Julia
Ceasar, som ses som alla hatares moder. Hon har nu också
börjat näta. I en podd pratar hon om ångerparaden. Här är
det ord och inga visor. Moderater förklaras som fnask och
fosterlandsförrädare, bokstavligen, och är förklaras att domen
kommer att bli hård när rättvisan segrar. Hon säger också att
invandrare skall massutvisas och att det skall gå snabbt. Jag
blir mörkrädd när jag hör henne. Det är en uppmaning till in-
bördeskrig.
Vad alla poddar, inklusive DGS-TV, handlar om är att samhäll-
et rasat ihop och att nu krävs krafttag för att rensa upp i skiten.
Så frågan är, hur stor är denna öppet fascistiska och semifasc-
istiska opposition?
Image result for stop migration

2017-01-11
14:30:42

Frågan
I teorin skulle goda tider, som nu, innebära att de ekonomiska
hjulen rullar och då skulle arbetarna i Sverige få rejäla lönepå-
slag. Jag har under mitt hela liv aldrig hört en borgerlig ekonom
eller VD säga att det skulle vara så här.
Istället argumenteras det alltid om hur viktigt det är att alla arbet-
are är restriktiva när de begär högre lön. Företagen måste hålla
nere lönerna för att upprätthålla internationell konkurrenskraftighet.
I högkonjunktur använda exakt samma argument.
?
Image result for low wages
 

2017-01-11
14:23:20

Riksdagsdebatt
Med  ett öra har jag lyssnat på dagens riksdagsdebatt och
det som fick mig att rycka till i slentrianlyssnandet var:
Vänsterpartiet pratar om det internationella läget. Sjöstedt
gör en utläggning om Ryssland men om USA säger han en
mening: och USA har Trump och om det vet vi inte men det
blir nog inte bra. Det är alltså allt ett vänsterparti har att säga
om världens ledande imperialistmakt som ligger bakom de
senaste decenniernas flesta öppna krig och underblåsare av
konflikter jorden över.
Förvånande nog fick invandringen mindre plats än väntat Åkes-
son oräknad. Men i flera fall finns en försåtlig argumentering.
Skolans dåliga resultat beror på den stora invandringen och att
detta tagit resurser från skolan i stort. Inte heller här kan Vänster-
partiet rycka ut med en annan analys. Det finns ju pengar. Det
handlar bara om hur alla dessa pengar fördelas. Det är då snar-
are giriga svenska kapitalägares fel än invandrarbarn att skolan
har dåliga resurser.
När man sedan diskuterar ekonomi är det också den stora invand-
ringen som görs till det stora problemet. Svensk politik har ingen
representerad kraft som kan visa på att klassförtryck skapar stora
skillnader i samhället och ojämlika samhällen skapar otrygga sam-
hällen, skapar områden för fattiga och områden för rika, grunden
för de så omtalade samhällskollapsen är i huvudsak ett samhälle
som är ojämlikt.
Lite senare diskutera skolan. Det är samma här. Ingen kraft tar upp
grunden för de dåliga skolresultaten. Istället för att vara emot större
vinster i skolan skulle man självklart vara emot vinster generellt och
sin förlängning handlar det om att friskolorna har segregerat svenska
skolan och givit oss ett samhälle där de med bra förmedlade föräldrar
får en bra skola medans de som har fattiga får en skitskola.
 
 
 

2017-01-10
14:13:48

Vänsterns skiljelinjer
Det är snart 50 år sedan två stora händelser som for-
made vänster. Dels var det kårhusockupationen 1968
där en samlad vänster fick en mötesplats att forma pol-
itik men framför allt var det den stora gruvarbetarstrejk-
en 1969.
1968 slogs ju vänstern med näbbar och klor för att söka
forma en linje för att kanalisera det motstånd som ändå
fanns. Det utmynnade i några små organisationer som i
huvudsak ägnade sig åt att i ett decennium tävla om Len-
in, Stalin, Mao eller Trotskij hade rätt.
Image result for gruvarbetarstrejken 1969
!969 var mer intressant. Här samlade sig gruvarbetarna
för en strejk som slog både mot kapitalet och den svenska
staten. LKAB och gruvindustrin var ju ett flaggskepp. Det
var inte bara kapitalet utan också den svenska socialdemo-
kratins stora tanke om att bemästra kapitalet med staten som
verktyg som sattes på pottkanten.
Ur detta hade en kraftfull vänster kunnat byggas. En enad vän-
ster som första hand fokuserade sig på konkreta analyser och
politiskt handlande utifrån ett nationellt perspektiv. Nu blev det
inte så. Men då fanns ett läge till en annan utveckling än vad vi
senare fick.
Image result for gruvarbetarstrejken 1969

2017-01-10
13:58:54

Trump och eller kapitalet
Valet i USA tydliggjorde att allt blivit individualiserat. Egentligen
var det ett val om pest eller kolera.  Clinton var en kapitalets och
det militärindustriella komplexets kvinna. Hon var och är korrum-
perad där  hennes och hennes makes Bill fond röjer mark för kap-
italet i hela världen. Hillary har ju också varit för det ena kriget ef-
ter det andra, dels för att bevara och röja ny mark för amerikansk
hegemoni och dels för nya marknader för kapitalet. I det perspek-
tivet kan Trump, om han väljer en mer isolationistisk linje, vare ett
bättre val än Clinton. När Zizek säger att Trump är bra för att driv-
er oss fram till de stora skiljelinjerna kan han ha rätt.
Related image
Det är analyser som Zizeks som man skulle önska att den svenska
vänstern skulle ta till sig. Men tyvärr handlar den svenska vänsterns
analys mer om ras,kön och sex och då är ju Trump den stora fienden.
Analysen har ju också handlat om att det är den vite mannen som
vunnit valet och i synnerhet är det den fattige vite mannen som är
den som burit fram Trump och också den största av fiender.
Att liberaler och EU-anhängare nu darrar är naturligt. EU darrar ju
totalt som ett alltmer havererat projekt. Den svenska liberala och en
del av vänstern har ju investerat massor i EU.
Från USAs sida kan det ju var en stor vinst i att EU havererar. Den
splittring som då uppstår lämnar ju fältet uppe för den stora makten
i väst. Inte minst öppnar det upp för den andra stora makten i Europa,
Ryssland. Det är ju intressant att Trump söker vänskap med Ryssland.
Så i en framtid kanske man kommer att diskutera pakten Trump-Putin
i samma historiska kontext som Molotov-Ribbentrop.
Related image