leifsjoqvist

2010-09-30
10:07:19

Arbetet har nu varit död i tio år


Det är tio år sedan Göteborg blev en monopolstad vad det
gäller tidningsproduktion. GP blev ensam om Göteborg lite
tystare.
Arbetet som skapades av den legendariske Axel Danielsson
var ett minne blott.

Jag tillhörde dem som prenumererade. Jag läste Sven E
Olssons recensioner om film och vi var i fas med vad som
var bra och dålig film.
Jag upprördes över den tendensiöse Tony Kaplan som
skrev om TV och var en riktig populistsosse.
Jag gladdes över Bylin och Feldt på sporten. GP hade
aktuellare artiklar med Arbetet lodade.

John, en god vän, hade Arbetet som sin stora sak i livet.
Varje dag lusläste han den och hittade alltid något litet
fel. Ofta var det i pagineringen och det slängde han sig
på telefonen för att påpeka. Det kunde också vara så
att tiden var fel för TV-programmen eller att de låg fel,
också detta ringde John om.
Ja, det var så att John ringde varke dag till GP och på
så sätt skapade han en relation till tidningen. Inte säll-
an blev han kopplad direkt in till chefredaktör Bylin som
tog sig tid.

I nekrologen över tidningen nämner Bylin John och att
han betydde något.

Vilka tidningar kan överhuvudtaget komma i närheten av
något liknande?

2010-09-30
09:56:13

tro och vetenskap
När jag började att arbeta med människor som diagnosti-
serats som "infantila autister" eller lika vanliga "barndoms-
psykos fick jag ganska snart klart för mig att de som styr-
de synen på handikappet i Göteborg var Björn Gillberg och
hans kollegor.
En läkare, Peder Rassmusson, berättade för oss om autism
och att det orsakades av "skör X-kromosom" (minns inte om
det också var det omtalade nummer 16).

I dagarna publicerade Lancelet, känd brittisk tidskrift att ADHDs
ursprung nu är bekräftat och att det är trasiga gener det hand-
lar om.

Undrar just hur många miljarder som lagts på forskning om des-
sa sjukdomars ursprung?

Vad betyder det för de som bär på sjukdomen?
Det finns inget bot.

Om man ser till hur människor  med "psykiska och intellektuella
funktionshinder" behandlas kan man ju undra. Det finns väldigt
få relevanta utbildningar och de flesta som arbetar med handikap-
pet har ingen relevant utbildning alls. Det innebär att många far
illa. Varje yttring utanför det "normala" behandlas med psykofar-
maka. Där borde socialstyrelsen göra en grundlig undersökning
av våra boenden landet runt. Hur mycket piller pytsas ut och i
vilket syfte och för vem?

De miljarder som forskningen kostat har inte varit till glädje för
dem de forskas på. Pengarna skulle gjort nytta om de hade sat-
sats i vård och utbildning och inte minst på ledarutbildningar.

2010-09-29
12:43:16

Mitt utopiska parti

Det finns massor av orättvisor på jorden och
de allra flesta är sprungna ur girighet och ego-
ism och de hör ofta ihop med ägande och kärn-
familj.

De flesta våldsbrott och mord sker inom släkter.
Män slår ihjäl sina kvinnor eller barn. Män slår
ihjäl sina manliga släktingar. Detta är den abso-
lut vanligaste bilden vid våld. Det är massor av
gånger vanligare än invandrarbrott eller gängrel-
aterat våld.

Sak samma med alla sexuella brott. De som förgriper
sig på barn är fädrer mot sina barn. Det är massor av
gånger vanligare än den mytiske pedofilen.

Detta skulle jag vilja att ett parti tog upp på allvar.
Hotet från kärnfamiljen.

Jag skulle vilja att 1 miljard människor slapp att tänka
på att få mat för dagen och undvika svält och undernär-
ing.
Jag skulle vilja att alla krig bara upphörde och att man
slutade hitta på terrorhot för att få terrorisera.
Jag skulle vilja att alla människor hade ett arbetet eller
var med i ett sammanhang och att alla människor kän-
de att de gjorde skillnad, att de skulle saknas om de för-
svann.

Mest av allt skulle jag dock vilja att det fanns ett parti
som såg till att jag slutade att lägga mina cykelnycklar
under frukskålen i TV-rummet och därmed skapa ett
totalt kaos i min lilla värld eller att samma parti såg
till att jag inte la plånboken under en handduk på data-
stolen så jag slapp att spärra kort och lida av allt arb-
ete det för med sig att tappa plånbok, kort och körkort.
Det partiet skulle jag rösta på.
Det vore ett parti som värnade de stora frågorna i livet.

2010-09-29
10:02:08

Färre mord i Sverige än på länge
Sverigedemokraterna vill ju gärna säga att Sverige är ett
land i upplösning där kriminalitet och våld är vardag och
där folk inte vågar beträda våra gator.

I helgen försvann en ung man och en 27-årig kvinna mör-
dades. Det är fruktansvärt men ändå mycket ovanligt. Inte
heller finns belägg för att morden skulle bli fler för att vi har
invandrare. Trots en ökad befolkningsmängd sjunker antal
mord per år. Det ligger ganska stabilt sedan massor av år
runt hundra mord per år i vårt land.

Anledningen til att vi upplever något annat beror ju helt upp-
enbart på hur vi kommunicerar. Internet är ju en ganska ny
företeelse, mobiler likaså.


Jag blev positivt överraskad av GP som la in en intervju med
Sven Granath från BRÅ på en inte allt för undanskuffad yta.

Mord är nästan alltid relationsbundet och om inte så finns
alkohol med.

Den vanligaste åldern på gärningsmannen är 15-30 år. Offren är mer jämnt spridda över åldrarna 15-50 år. Risken att bli utsatt är störst mellan 15 och 30 år.

- Mord begås i 90 procent av fallen av män.

- Cirka en tredjedel av antalet mordoffer är kvinnor.

- Cirka 80 procent av antalet brott klaras upp. Denna siffra har minskat svagt de senaste tjugo åren, och beror enligt Sven Granath på att det material som polisen får tillgång till i dag ibland är svårare att jobba med. "Gangstermord" utomhus, en grupp mord som har ökat svagt, är till exempel svåra att lösa.

- Knivmorden står för cirka 40 procent av alla mord. Skjutvapen respektive misshandel står för ungefär 20 procent vardera. Återstående del består av andra typer av mord. Mord genom strypning minskar, annars ligger respektive metod ganska jämnt över tid.

2010-09-29
00:55:56

Jag Claudius
I förrgår köpte jag serien I Claudius i ett snabbköp för
dryga hundralappen. Det är en utmärkt serie som jag
såg på svensk TV 1977. Det handlar om en filmatiser-
ing av Robert Graves manus. Denne Graves som skrivit
kilometer om romatiden. Claudius var en historisk per-
son 10 fvt till 54 evt. Han var också kejsare.

Det är dock Livia, kejsar Augustus intrigrigerande hustru,
som är seriens stora behållning. Här finns också hela den
brittiska skådespelareliten. Jag har kollat 4 av de 13 av-
snitten och det är så bra som jag minns det.

Livia säger på ett ställe till Claudius som var halt och stam-
made och dessutom spelade upp sin roll som idiot för att kun-
na agera i kulisserna:
Om senaten:
Livia: They won't allow me in because I am a woman, and they won't allow you in because you're a fool. That's strange, when you come to think of it, because it's filled with nothing but old women and fools.

Där senare års serier och filmer druknar i blod är detta
filmad teater och det är så bra. Repliker och kroppsspråk
får oss att fatta vad som rör sig i den brutala verkligheten.

2010-09-28
19:49:00

Vem kan läsa vad polisen skriver?
Jag fick ett brev från polisen, eller rättare min som fick
ett brev från polisen som jag inte kunde låta bli att tjuv-
läsa.
Där stod att brottet var "ofredande" och att ingen förun-
dersökning skulle inledas. Naturligtvis tog jag tag i min
son och frågade vem han ofredat. Det visade sig att det
var min son som blivit utsatt för att någon försökt att lå-
na pengar i hans namn. Utifrån pappret från polisen var
det en omöjlighet att dra den slutsatsen. 

Då brottet mot honom inte åtgärdas får jag ringa Goran
och be honom ta hand om det hela. Goran är hela stad-
ens mest älskade torped. En i grunden varm kille med
hjärtat på rätt ställe och glimten i ögat.
När han skulle inkassera en skuld på 80-talet från en
kille som spelat lite mycket så bad den skulddrabbade
mannen om att de skulle vara lite flexibla. Goran sva-
rade då:
-Du mannen, det enda flexibla som finns i en snar fram-
 tid är dina knäskålar!

2010-09-28
15:47:37

Den gode politikern
Mats Pilhem blir V-partiets nye man i kommunfullmäktige.
Det är sällan jag bryr mig om vilka som tar plats i den för-
samlingen men Pilhem är ett bra namn.
Han har jobbat på SKF i 26 år och har fötterna vant i fil-
spån och maskinolja. Bara en sådan sak.

När diskoteksbranden tog livet av 66 unga var Mats lag-
ledare för våra juniorer. Vi hade två killar som dog i den
branden och flera som blev mycket svårt skadade. Då
gjorde Pilhem en stark insats och var ett stöd till alla spe-
lare och tog väl hand om allas sorg.

I nöden prövas människan och det gjorde Pilhem bra.

2010-09-27
12:26:01

jag är inte rasist men.....
Det är en omöjlighet för en i landet född att
veta hur det känns att vara uttittad och be-
mött enbart för att ens hudfärg eller klädsel
indikerar att man är annat än odalfödd.

Det värsta för våra medborgare med ett an-
nat förflutet än den svenska myllan är att de
inte bedöms för vad de är utan hur de klum-
pas ihop och stigmatiseras. Josep från Liberia
med ett radikal och ateistisk förflutet får bära
skulden för vad al shaabab gör i Somalia. Han
är ju svart.

Det är märkligt hur svårt SD har att definiera
sig. Nu säger de att invandringen kostar 78 milj-
arder och att desa pengar skall användas till
svenskar. Bara en dum en kan tro på det reso-
nemanget. Det är som när vi under 80-talet
pratade om den gigantiska utlandsskulden. Vad
man glömde i den debatten var att räkna in våra
tillgångar. Eller rättare, man glömde inte, det var
politik. Makten skapade ett krismedvetande som
gjorde att vi kunde demontera den offentliga sek-
torn. Istället för riktiga jobb som att ta om våra
unga, gamla, sjuka, utsötta eller allmän behövande,
så skapade vi massa struntjobb som säljare och
cocacher och en massa meningslösa småföretag
som är underleverantörer till gud vet vad.

Så fungerar också SD. De räknar inte in vad ut-
landsfödda ger till landet utan räknar bara kost-
nader. Låt dem inte komma undan med det.

A propos stigmatisering. När jag jobbade på Berg-
gårdssskolan så gick jag ofta över Hjällbotorget
och då ropade alltid Hussein i frukten eller Ali vid
kebaben att jag skulle komma förbi och tjöta lite.
De gillade att tjöta om allt men i synnerhet fotboll.
Då upplevde jag den positiva stigmatiserngen och
ett välkomnande. Du blir benött som du bemöter
är ju en gyllenen regel i sammanhanget som gäl-
ler oss svenskfödda.

2010-09-26
16:01:11

mental träning

Förra året gjorde några mentala coacher ett
försök att lära människor att spela golf enbart
med hjälp av mentala övningar. Man skulle
alltså med enbart hjärnan och utan praktik
bli en habil golfspelare.

Jag för nu det försöket vidare och tänker mig
att bli matatonlöpare. Jag har nu tänkt i en
månad att jag skall klara Boston maraton på
ca 2.30 och alla andra tider över det skulle va-
ra en besvikelse.

2010-09-25
17:12:01

Hur tar vi integrationsfrågan?
Många liberala aktörer börjar nu yla om att vi skall
diskutera integrationsfrågan på allvar. De säger att
Sverigedemokraterna har rätt och att vi har ett pro-
blem med invandrarna och de säger att vi måste dis-
kutera vad som är fel.

Vad är det vi skall diskutera?
Varför är SD starka i områden med stora invandrar-
grupper med blandad befolkning?
Är det invandrarna som är problemet eller är det
det stora utanförskapet som även drabbar männ-
iskor som anser sig vara "svenska"?

Skall vi diskutera klass?
Skall vi diskutera ekonomiska och sociala orättvisor?
Skall vi diskutera vad solidaritet verkligen innebär?
Skall vi diskutera den immigrationspolitik som förs idag?

Det ser inte så ut.
Det blir som med Folkpartiet. Vi skall diskutera islams ut-
bredning och hot mot landet. Vi skall diskutera varför det
svenska språket måste kunnas av alla. Vi skall diskutera
varför blattar slår sina kärringar.

Vi skall alltså alla bli Sverigedemokrater.

Vad blir det härnäst?
Skall vi diskutera varför romer stjäl?
Skall vi också diskutera varför judar är rika och
varför judar har oproportionerlig makt?
De två sista frågorna tillhör ju också Sverigedemokrat-
ernas tankegods även om de idag lämnat de till de mer
öppet rasistiska partierna.


2010-09-25
00:10:12

Vidrig TV
Kollade på SWAT på Tv och i reklampausen hamnade
jag i "Kungarna av Tylösand". Jag fascineras av att
det tydligen inte finns gränser på hur man får utnytt-
ja gränslösa människor.
Konceptet är alltså att en grupp unga människor ( man
skulle aldrig få djur att svina på detta sätt) får dricka
hur mycket sprit de vill under en månad. Vi pratar om
en ganska omfattande självdestruktiv kroppsmisshandel.


Jag tänker på Morgan Spurlocks "Super Size me" där han
väljer att leva på MCDonalds Supersize meal under en mån-
ad. Då 21 dagar har gått måste han bryta. Han har gått upp
13 kilo. Hans läkare tvingar honom att sluta testet för att
hans värden är så dåliga att de inte kan garantera hans
överlevnad.

Vad skall då inte hända med kroppen med konstant högt
alkoholintag under en månad? Är inte detta ett medvetet
dråpförsök från producenternas sida?

2010-09-24
23:22:50

Proportioner
Under de senaste åren har massor av människor
dödats av terrorism i USA.....eller?
Nja, frågan är om det finns ett enda säkerställt
dödsfall i USA som är relaterat till terrorism. Det
finns säkert fall där amerikansk polis dödat miss-
tänkta terrorister, men mig veterligen har ingen
civil amerikan fallit offer för den som anses vara
det stora hotet mot världen.

Jämför med privatbilismen. I USA har under senare
år ca 16000 människor dödats i trafiken. Många an-
ser att det myckna mobilringandet är en stor orsak
till de många dödsfallen.

Sålunda borde amerikansk militär skicka sina trupper
med benäget bistånd från FN för att bomba bil- och
mobiltrafiker då dessa idag är de största producent-
erna av massförstörelsevapen.

2010-09-24
00:23:00

vad får en människa kosta
Det har plötsligt blivit mycket angeläget att visa
hur fel det är kritisera de som röstat på SD. Var-
för? Om ledande figurer i SD åtminstone kan pra-
ra taktiskt runt integrationsfrågan så kan man med
säkerhet säga att de som röstat på skiten inte är
särskilt taktiska. Det är rasister som röstar på SD.

Vidare har vi fått en märklig diskussion där vi skall
tala om vad invandringen kostar. Så nu skall varje
grupp värderelateras.
Vad gör vi med all som har psykiska och fysiska
funktionshinder? Skall vi göra beräkningar på hur
mycket de kostar den svenske skattebetalaren?
De gamla som inte längre är produktiva och de som
inte jobbat ihop pension, hur skall vi värdera dem?
Barn med allvarliga psykiska och fysiska sjukdomar
skall vi låta dem leva? De kommer ju bara att kosta
pengar?

Om vi kan vara överens om att det ovan är äckligt och
att vi inte behöver diskutera värdet av att värdera liv
varför skall vi då värderelatera invandraren?

2010-09-24
00:11:53

FN- ett politiskt horhus
När USA mobiliserade för att ta över oljan i
Irak hittade man på att Irak hade massor av
massförstörelsevapen. Det var en lögn, men
ingen bryr sig. Kommer väl USA på plats finns
idag inga motkrafter att få bort dem. När USA
stod och ljög i FN om Irak, eller senare om Afgh-
anistan var det ingen somlämnade sina platser
eller ens protesterade särskilt högljutt. I Sverige
hyllade en närmast enad borgerlighet båda an-
greppskrigen och i det senare deltar vi för första
gången sedan århundraden på en imperiemakts
sida.

Nu när Irans president Ahmadinejad står i stolen
i FN och säger att USA låg bakom 9/11 då minsann
har delegaterna kurage att protestera. Fy så ynk-
ligt!

2010-09-23
11:15:38

Moore och Steinbeck
I min sena tonår betade jag av allt som John Steinbeck
skrev. Jag blev bestört när jag insåg att han stödde den
amerikanska närvaron i Vietnam och tog avstånd och
begravde det jag läst i låsta kistor i min hjärna.
Men tankarna tog sig loss och har funnits där sedan des.
Böcker som Vredens druvor, In dubious battle, Missnöjets
vinter, Pärlan, Öster om Eden, Pasteurs of heaven, Log
from the sea of Cortez, Buss på villovägar, Möss och Män-
niskor och en lång rad andra böcker.


I mycket var han en populist, i vilket fall var han en mora-
list som hade tankar om rätt och fel och han var allt annat
än organiserad kommunist.

Han är då vad Michael Moore är idag och vem kunde vara
en mer värdig pristagare av Steinbeckstiftelsen pris. Kolla!

2010-09-23
11:00:47

Living in a free world

Det finns åsiktsmonopol i landet och världen. Det är
inte så att man halshuggs vid fel åsikter utan man
hänvisas bara till bakgården. Nationellt som inter-
nationellt finns några få ägare som dominerar vad
vi skall få veta. Det inkluderar även nätet. Vi är in-
te friare idag eller har mer makt, utan tvärsom är
vi mer maktlösa idag och börjar närma oss tiden
innan franska revolutionen och den absoluta staten
om vi skall se till vilka som verkligen besitter makt.

Nätet är en illusion. Vi har ingen makt bara för att vi
kan blogga, twittra eller facebooka. Miljoner proteste-
rade mot invasionerna i Irak och Afghanistan men mak-
ten brydde inte eller bryr sig inte. Under Vietnamkriget
var makten tvungen att vika ner sig. Man tvingades
bort från Vietnam. Då fanns motmakter. Det måste
finnas fysisk organisering om ett imperium som USA
skall vika ner sig.

Läs Eva Golinger:
International media also do their part. With sensationalist headlines and slanted reports, mass media try to condition public opinion to believe any action or aggression against Venezuela will be necessary to remove the “evil” Chavez from power.
 
According to The Economist, “Venezuela has the worst economy in the world”, despite the fact the data cited by the financial magazine doesn’t match up. The New York Times, which sets the news standard for press worldwide, erroneously and dangerously headlined two weeks ago, “Venezuela is more lethal than Iraq”.
 
“Venezuela has the highest homicide rate in the hemisphere”, claimed Newsweek, falsely adding, “Chavez’s popularity has fallen off a cliff”.

Vad USA retar sig på är att det finns en motmakt och dessutom på egen planhalva.
Det får återverkningar även i Sverige där framför allt Folkpartiet är USAs stödparti.
Sverige har inte haft ett så osjälvständigt parti i den nationella frågan sedan nass-
arna under kriget och och AKP under 70-talet.
Colombia sägs vara demokrati och Venezuela diktatur.
I den senare nationaliserar man tillgångar och fördelar till de
utan resurser. Man satsar på skola, sjukvård och allmän väl-
färd. Detta är naturligtvis en styggelse för det internationella
kapitalet.

2010-09-23
01:49:28

Vem bestämmer i landet Sverige?
Det finns märkliga uppfattningar i detta land men
en av de märkligaste ägs av Johan Lundberg vil-
ken är redaktör för tidningen Axxes. Det är en tid-
ning som ägs av kapitalet i syfte att sprida borger-
liga värderingar. I landet Sverige ägs mer än 90%
av alla media av kapitalet vars syfte är att sprida
borgerliga värderingar. Det är jämförbart med media-
situationen i Sovjet när det begav sig.

Lundberg är helt jämförbar med en redaktör på Pravda
under kommunisttiden. Pravdaredaktörens uppgift var
att jaga fiender mot staten. Lundbergs uppgift är att
jaga fiender år kapitalet.

I sitt inlägg i OBS (kolla länk) arbetar han utan argument
bara med guilt by association. Den som kritiserar USA,
den som inte ser islam som ett jättehot och den som inte
gillar privatiseringen och galopperande klasskillnader är
enligt Lundberg det stora hotet mot demokratin och borde
på ett eller annat sätt avlägsnas.
Han ser en mediavänster som breder ut sig och som stryp-
er all debatt och omöjliggör den goda konsten såsom Lund-
berg vill ha den.

Lundberg och hans kulturbröder vilka är brödskrivare åt kapi-
talet påminner om Sverigedemokraterna. Om inte medlemmar
i SD får trakassera svenska invandrare tycker de att demokra-
tin är satt ur spel (och detta trots att de överallt får sprida sin skit)
om de inte oemotsagda får prata strunt om svensk kultur ( där
de numer slåss med KD om vem som är den bästa företrädaren
för nazistisk estetik. Ein volk.....)vilket brukar vara att man inte
får sjunga nationalsången, inte fira julafton, att muslimska kvin-
nor fick en badtimma i ett badhus för sig själva när verklighetens
folk vill bada.

De vill inte ha debatt. De vill proklamera. De vill att folk skall
lyssna och vara tysta. De vill ha en konst, ett folk, ett land
och en åsikt.

2010-09-22
15:48:59

What a surprise?
Hyppeln topppar röstandet på Sverigedemokraterna.
Vilken överraskning!

2010-09-22
11:42:37

Nu fara vi till Mogadischu
SD första utspel är alltså att de mer än någon annan
vill hjälpa alla världens invandrare. Alltså de vill hjäl-
pa dem att inte bli utvandrare till Sverige där de allt-
så blir invandrare. För den som vill lära sig hur det
fungerar kan man läsa Vilhelm Mobergs svit om 4
böcker som handlar om den gigantiska utvandringen
på 1800-talet då 25% av Sverige befolkning lämnade
landet för att försöka att överleva i USA eller andra
delar av Europa där det fanns bättre möjligeter till ett
annat liv.


Vad SD vill göra i vår moderna tid är att införa kontor
i Mogadischu och Kabul där man tydligen skall lämna
ut pengar och förnödenheter till de som funderar på
att fly landet. Det låter ju genomtänkt.

2010-09-22
11:29:25

Försiktighet
Jag förstår all upprördhet över SD och andra
rasistiska partiers framgång men nu gäller ock-
så att vara minst lika smart som SD.

Det är ingen slump att SD nått framgång. De har
en plan. Nu har de nått ett av sina mål och märk
hur bekväma de är med vad som händer. Genast
säger de sig vara invandrarnas bästa vänner och
hur de vill hjälpa all jordens människor till en bätt-
re värld. De framstår som lugna och sakliga och
de som vill ha debatt och ta ansvar. Vänsterns fram-
står som griniga och omedgörliga och de som inte
ens vill lyssna. Så kommer SD att bli ett lika stort
parti som sina syskon i Norge och Danmark.

Det är viktigt att föra kampen mot rasismen på flera
plan. Demonstrationer och aktiva protester är bra men
det måste följas av att ta debatt med SD. De måste av-
slöjas och framför allt måste man lyfta deras dolda ag-
enda. Så många gamla nazister och yrkesrasister blir
inte demokrater över en natt än att man kan vara säk-
er på att det SD håller på med är ett spel. Deras vurm
för demokrati och invandrare döljer ett djupare tänk.
Nazisterna i Tyskland pratade mycket om fred och ut-
veckling innan den verkliga planen sattes i verket.

Jag lysnar på radion och de som röstar på SD till hör verk-
ligen inte tänkandets elit. I P1 säger en ung kvinna att man
inte får sjunga nationalsången eller fira julafton utan att bli
kallas rasist. Vem har kallat någon för rasist för att denne
har firat julafton? Hur dumt får det bli? Vem hindrar svensk-
en att fira midsommar?

SD säger sig ha starkt stöd bland invandrare och det är av in-
tresse. Vilka invadrare stödjer SD:
-En stor grupp östeuropeer som kommer med ett fascistiskt ur-
 sprung fr a  från Ungern eller Postjugoslavien. De omården i 
 Europa som idag ansätts av starka rasistiska partier.
-Kristna irakier, iranier eller assyrier som gillar det antiislamistiska
 och som gillar det homofoba.

Då kan man lätt dra slutsatsen att allt är en soppa. Vilka invandrare
är det enligt SD som är problemet?

Vi har kommit i ett läge av polarisering. Hot är de korkades vapen.
Fredliga demonstrationer, rejäl organisering och alltid ta debatt är
de vapen som skall användas mot SD. Om man inte gör det erkän-
ner man sin svaghet och de kommer att få ännu fler anhängare.
Det är SD som kränker invandrare och perosner som inte bekänner
sig till kärnfamiljen. Det är de som hetsar. Då skall man inte svara
med samma medel.

Det är hög tid för en tankesmedja värd namnet för en vänster som
bara snurrar runt i de politiska vindarna. Vad vill vi?

2010-09-21
11:28:48

Incitament
Ur Krigsvinter av Anders Ehnmark:

Min vän som lär sig svenska har problem med ordet "incitament".
-Är det detsamma som "godis" som ni ofta säger när ni talar
 om ekonomiska problem? undrar han.
-Inte alls, svarar jag.Incitament ärdetsamma som sänkta skatter.
 Det betyder att den rike får mer pengar, vilket gör honom ener-
 gisk och kreativ. Godis däremot betyder höjda skatter så att den
 fattige får mer pengar. Då blir den fattige lat.
-Men är de rika och fattiga så olika här i Sverige?frågar min vän.
-Ja, svarar jag. Den fattige vill bara ha och ha, medan den rike
 väntar på en rättvis belöning för att sen rusa iväg och uppfinna
 något.
-Det är ett svårt språk, säger min vän, fullt av fallgropar.

2010-09-20
16:23:11

Kolla denna hjälte i SD
Kolla här!

Den nazistiske värmlänningen som numer är Sverigedemokrat
säger att han vill värna den svenska kulturen. På frågan om
vad som är den svenska kulturen svarar han:
1. Fornminnen .    Jaha, tror han blattarna skall springa och sno stenarna
                           i Tanumshede eller vad?
2.Julafton.            Jodu, det är ju en mycket svensk tradition.
3.Midommarafton  Godnatt!
Grattis Filipstad. Ni är numer landets mest utskrattade stad.
Jag undrar vad Nils Ferlin tänker på sin bänk ner vid ån.
Kanske tänker han på en valsmelodi och att numer är det
inte ben, armar och hals som lider av magerhet utan utrym
met mellan öronen som lämnat plats åt kallluft.

2010-09-20
16:11:47

SD- ett white trashproblem

Vid Selma Lagerlöfs Torg röstade 8,8% av de röstberättigade
på SD. Huvudelen av allt white trash röstade alltså på ett par-
ti vars enda politik är att hetsa mot invandrare. Hur jävla dum
får man bli?

Här lever vi en värld där de rika och besuttna täljer guld ur
vår hud. Den exempellösa överföringen av rikedom från fatt-
iga till rika som pågått de senaste decennierna går dessa män-
niskor förbi. Hur kan mna tro att en utvisad blatte skall göra
att någon vid Selma Lagerlöfs Torg får mera pengar?

Hur kan man tro att en utvisad blatte gör livet roligt för svensk.
född underklass. Utan utbildning och ständigt öldrickande bruk-
ar inte skapa bättre liv. Svensk underklass har en lång tradition
av att vara solidarisk. Redan 1860 samlade man in pengar till
Italien när italienarna stred för ett nationellt oberoende. Vi vet
att svensk underklass stred mot fascismen i Spanien med vapen
i hand och att man samlade in pengar på 1930-talet för att hjälpa
abessinierna i deras kamp mot italiensk fascism. Vietnamkriget
var en enda lång hjälpmarsch för vietnams folk mot amerikansk
imperialism. Listan kan göras lång.

Nu har vänstern i huvudsak rekryterat från medelklassen och
lämnat underklassen åt sitt öde. Det är farligt. SD är en del av
den nynazistiska rörelsen som strävar efter att väcka massorna
och då i huvudsak massorna. Det är i whitetrashområden som SD
går bäst. I rika och välutbildade områden går de sämst. SD är ett
populistiskt parti som erbjuder enkla lösningar. Allt är blattens fel.
Den dåliga ekonomin är blattens fel då han kommer hit och tar
våra jobb.
All kriminalitet beror på att det är för många blatter. Utan blatter
ett lyckligare Sverige.
Vem kan tro på sådana förenklingar och rena dumheter? Jo, min-
sann 5,6% av befolkningen.

Nu är det dock inte bara blattar som whitetrash har ont av. De hatar
självklart också hbt-personer. De är onaturliga och att jämställa med
pedofiler och nekrofiler (sagt av Björn Söder i SD).

Frågan är vad SD och whitetrash gillar?
Bonka på kärringen i fyllan med kärnfamiljen som yttre skydd
brukar ju uppskattas i dessa kretsar.

Lars Ohly hade rätt på valnatten. Vi måste aktivera folkbildningen.
Vi kan inte lämna underklassen i sticket. En oorganiserad under-
klass utnyttjas lätt till mobb och boskap åt totalitära ideer.

2010-09-20
08:52:13

Rasismens glada dag. Låt det snart bli natt!
Jimmie Åkesson, ordförande i Sverigedemokraterna, sa i TV
att han inte vill förfölja invandrare utan den förda politiken.
Skitprat! SD säger att invandraren är problemet.
SD säger att det mångkulturella är orsaken till alla problem,
åter är invandraren problemet.

Det är en simpel politik.
Det är en variant av nazismen som istället skyller allt på juden
och den judiska kulturen.
Sverigedemokraterna utvecklar alltså nazismen.

Vi måste säga stopp. En invandrare, en medborgare, skall inte
stigmatiseras för sitt ursprung.

Motsatsen till det mångkulturella är det monokulturella och iso-
lerade samhället där man alternerar mellan att springa i släkt-
ens säng och stallet och föder massa banjospelande barn.

Islolera SD. Ta kamp mot dem var de än dyker upp.
Det är hög tid för praktisk solidaritet med alla männi-
skor i Sverige som kommer att drabbas av dessa naz-
istepigoner.

2010-09-20
00:26:07

Viktigt att hitta orsaken till SDs framgång

När jag snabbt tittar på Hisingens valresultat hittar
jag ingen korrelation mellan M och och SD. Däre-
mot finns ett tydligt samband mellan stark social-
demokrati och en kraftig ökning av SD. Det är nog
så att Landskrona inte är ett undantag utan regel.
I kommuner där socialdemokratin varit stark och
ofta då i bruks- och varvsorter finns en missnöjd
grupp gamla sossar osm inget begriper mer av den
nya tiden än att blattarna stulit deras folkhem.

Folkhemmet måste analyseras och i vissa fall måste
det till uppgörelser. Folkhemmet vaktade sina rum.
Tattare, zigenare, människor med funktionshinder,
kriminella, missbrukare och människor med annan
etnisk härkomst än den svenska ratades av det sven-
ska folkhemmet. Folkhemmet i vid definition är vad
Sverigedemokraterna står för idag. Det borde stämma
till eftertanke.

Folkhemmet och tanken om "verklighetens folk" ingår
också i en ren nazistisk estetik som borde visas upp.
Vi lever i farliga tider.

2010-09-20
00:00:38

Nu har det röstats
Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och något
som förvånar mig är att media i allmänhet är så för-
siktiga med att skriva om partiets ursprung som är
ren och genomarbetad nazism. Många av dess med-
lemmar har en historia av nazism,fasicism, rasism
och kriminalitet och inte sällan inkluderat alla fyra
företeelserna.
Jämför hur man vill svartmåla gamla vänsteranhäng-
are och för vad? Att man solidariserade sig med Viet-
namns folk i USA mördarkrig däröver 4 miljoner viet-
nameser fick sätta livet till?

Björn Söder nummer 2 i hierarkin i SD påstår ju att
hbt-personer är att jämställa med pedofiler, nekrofil-
er eller människor som knullar djur. Känns det som
en människa att lita på i en demokrati?

Om valet på SD var att proteströsta var det en synner-
ligen dum protest. SD kommer att skapa hets mot in-
vandrare och ingen skall låta sig luras av Åkesson smi-
lande nuna i TV. Den gemene SD:aren är rasist och hat-
ar männiksor av annan etnicitet än den nordiska, ja i
vissa märkliga fall, den europeiska (vad fan nu det är).

När Ny Demokrati kom in i riksdagen vreds rasismen upp
med några hundra grader i detta land. Vi fick mordbränder
mot flyktinganläggningar, vi fick dårar i riksdagen som ha-
de platsat i öppet nazistiska församlingar, vi fick en reger-
ingsmakt som darrade och genomförde en stor del av ND:s
rasistiska politik i rädsla för att ND skulle bli ännu större och
vi fick antiislamismen på allvar.

Inget talar för att det skall bli annorlunda nu. Vi hamnar i ett
läge där inhemska etnicitetet kanske nu sluter sig samman i
ett självförsvar och då är vi riktigt illa ute. I Danmark har del-
ar av Köpenhamn blivit zoner dit man måste ha rätt etnisk till-
hörighet för att inte hamna i trubbel. tacka Danskt Folkeparti
för det. Partiet som är syskon till SD. Med DF har allt blivit vär-
re i Danmark. Striderna med etniska förtecken blivit vanligare
och detta orsakat av att man söker skydd i sin gene grupp.
Yttrandefriheten har urholkats och Danmark påminner i myck-
et om den stat som var under ockupation under 1940-talet.Då
ofrivilligt idag av folk ditröstat. Så vill vi inte ha det här. Alla
goda krafter måste stoppa rasisterna. Alla måste upp och skyd-
da sin nästa.

Vi är i en ekonomisk kris och inget talar för att vi sett något av
den än. Massor av människor har berikat sig på icke-existerande
produktion genom finansiella kullerbyttor som till slut kommer
att hamna utanför och spricka. Allt tyder på att tidigare bubblor
som spruckit kommer att blekna i jämföresle med den som kom-
mer.Då gäller det att vara beredd på att organsiera sig i solidar-
itet för överheten ger bara så länge den har.

Ett hemskt val. Vad är det vi valt?

2010-09-19
11:17:33

Nu skall det röstas
För första gången sedan 1994 funderar jag på
att göra annat än att blankrösta. Alternativen
är inte markerade. Vänsteralliansen för lite
vänster, men det finns en skillnad. Om man
tycker att mutorna i Göteborg är hemska då
borde man ta sig en funderare över hur svenskt
näringsliv ser ut. Jag tror nog att landets elit
garvar ganska gott affärerna i Göteborg och
säger till sina bröder:
-Fan. kamrater, om de åtalas för att de varit i
 kakburken vad skall hända med oss som ständ-
 igt hämtar vad vi vill ha hos grossisten. Skål och
 höj era glas för ett land som berikar de rika!

I detta land och en västvärld där klassskillnaderna
tagit sig romerska proportioner får man vara med
och stoppa överheten där man kan.

Rösta rött!

2010-09-19
01:13:50

hets mot islam

Högern i USA spelar ett högt spel. De underblåser
anti-islam och dumheter som att Obama skulle vara
socialist och islamist. Den kristna högern sprider att
Obama går under jorden under Ramadan och att det
är en konspiration som fört honom till makten.

Dumheter förstås. Men det får till konsekvens att Obamas
händer bakbinds. Varje försök att hitta en rimlig politik
gentemot islam kommer att leda till att alla rykten leds
i bevis. Det är Goebellspropaganda och tyvärr fungerar
den nästan alltid, åtminstone när man som i USA har en
så dominant makt över media.

2010-09-19
01:09:20

Dumhetens apostlar
Under senare år har vi sett en tilltagande diskussion
som handlar om rätt och fel. Det otäcka här är att den-
na diskussion tar sin utgångspunkt i varifrån folk här-
stammar eller vilken religion de blivit födda i.

Sverigedemokraterna hävdar att invandrare är över-
representerade när det gäller våldtäkter. De ser inte
ett genusmotiv utan skyller allt på mannen från mel-
lanöstern. Man skulle ju kunna visa på en liknande
slagsida när det gäller ekonomiska brott där vita och
rika kommuner är kraftigt överrepresenterade. So
what! Om vi skall döma folk efter deras etniska ur-
sprung kan vi ju också döma folk utifrån deras klass-
tillhörighet. Vi skall ju då om vi ser vita barn från Aski-
im skrika: Jävla skattefuskare!

utvisa sverigedemokraterna ur förnuftet.....

Få eller ingen tycker att detta är vettigt. Det är dock verk-
lighet för barnen i förorten. De får bära mycket skit från
korkade rasister i Sverige. rasismen finns bredare än vi
tror. Det är inte bara SD och obskyra högerextremister.
Folkpartiet är kraftigt infekterat av dylika tankar och så
även sossarna.


Slöjdebatten visar också på galenskap. Vem har hört att
vi skall tvinga av doken på katoliker eller vissa judiska
grupper? Ven ser galna kristna och judiska extremister
som ett hot mot den svenska demokratin? Vem gör gäll-
ande att då det finns kristen och judisk extremism mås-
te vi ta kamp mot kristendomen och judendomen som
sådan?

Varför har ingen korsfäst Jimmie Åkesson när han häv-
dar att Koranen är grund för kvinnoförtryck? Har den
dumme fan inte läst Gamla Testamentet som är grund-
en i både judisk och kristen religion. GT uppmanar till
massmord på politiskt oliktänkande, massvåldtäkt på
syndiga kvinnor, incest, barnamord för att blidka sin
Gud för att bara ge ett liten axplock i vad dessa relig-
ioner har i sina urkunder. Varför vill inte SD och de som
sympatierar med rasisterna i detta parti förbjuda juden-
dom och all kristendom? Vad skiljer islam från dessa?


Rasismens otäcka hydra sprider sig som ett spöke över
Europa. I Frankrike upprepar man nazismens tankar och
bettende mot romer. Det är vedervärdigt. I Tyskland kan
en ledande sosse sprida att Tyskland blir en dummare
nation för invandrarna sätter så många barn till världen.
I Sverige vill vi visa ut de som inte kan språket. I hela
västvärlden har man sedan kommunismens fall letat ef-
ter yttre fiende för att kunna vidmakthålla klasssamhället.
Låter folket sparka på en blatte, en rom, en muslim så
öppnar vi ett par burkar gåsleverpastej och sköljer med
champagne under tiden.

Det behövs folkfronter mot rasismen. Den skiten skall utrotas.

2010-09-18
09:08:22

Det finns hopp
Igår såg jag Michael Moores Capitalism-a love story.
Moore skärskådar USA och ser ett samhälle där skill-
naen mellan fattig och rik är galopperande. Han visar
hur världens största bank, Citibank, skickar broschyr-
er till sina största kunder där de varnar för allmän
rösträtt och förespråkar en plutokrati. De visar att
när 1% äger mer än vad 90% har då kan det uppstå
vissa friktioner.
Han intervjuar en välkänd krönikör på Wall Street Kour-
nal som menar att demokrati inte är en nödvändighet,
men att kapitalism är det. Demokrati som medel för en
högre nivå, så resonerar kommunister och nazister.

Han spelar upp FD Roosevelts tillägg till konstitutionen
som efter hans död aldrig blev ett tillägg som bl a in-
kluderade rätten till arbete, skola, sjukvård och bostad.

Han skildrar ett fabriksockupation i Chicago dit stadens
katolske biskop kommer och uttalar sitt stöd. Flera an-
dra präster talar om girigheten som nu tar sig ondskans
anlete.

Moore vill ha verklig demokrati.
Moore vill ha FDRs tillägg till verklighet.

Det är en film som andas hopp och som uppmanar till
kamp. De rika är inte för evigt. Historien visar att mak-
ter till slut alltid faller.

2010-09-18
01:14:33

Det farliga med Internet
Det farligaste med informationssamhället är dess
anonymisering. Ikväll visades en inte särskilt bra
film men temat var intressant. En man riggade döds-
fällor åt sina offer och la ut dessa i direktsändning
på nätet. Ju fler som tittade ju snabbare dog offret.

Vem skulle kunna låta bli att titta på det?
Vem kollade inte Saddam Husseins hängning?
Varför skall man inte titta när man slipper allt
ansvar?

Få skulle ju avrätta eller tortera en medmänniska om
det fanns fysisk kontakt, men vad händer om vi bara
kan sitta vid ett tangentbord med samma möjlighet?

Vi vet ju hur generaler agerat i sina stabstält genom
årtusenden. De har offrat miljoner människor för
genidrag som de listat ut med metallfigurer på en
karta.

Relationer och öppna platser är ett måste för ett fung-
erande och humanistiskt samhälle. Säkerheten måste
garanteras för alla att uppträda på offentliga scener
utan att gömma sig i anonymitet.
Hur många arbetsgivare har inte utnyttjat att anställda
sägs informera utan att ge sig till känna. Hela omsorgs-
verksamheten i det här landet kryllar av skvallerkärringar
som tar ut sina misslyckade liv genom att förstöra andras.

Öppenhet är ett måste för mänskligheten. Dina handlingar
måste tåla ljus. Det måste också finnas en konsekvens för
handlingen annars kan den sluta i katastrof.

2010-09-16
23:26:01

Argument- inget värde i sig
Jag lyssnar till Jimmie Åkesson på Debatt i SvT och
det mest förvånande är att de flesta är överraskade
att han kan prata och vara retorisk. Vad man borde
veta idag är att populister och extremister så gott
som alltid är vältaliga. Adolf trollband massorna. Ian
och Bert kunde prata med bönder på bönders vis.


När Åkesson pratar extremfall få han allt white trash
i Sverige att jubla och resa sig ur fåtöljerna. Man vill
höra hur ett exempel i Jämtland kan komma att gäl-
la hela landets muslimska befolkning. Om kvinnor i
Malmö får en egen badtid så islamiseras hela landet.
Det är befängt och dumt. Rasisten hör dock vad han
själv vill höra.

Ett bra vaccin är att varje gång byta ut muslimen mot
juden. Då kan man höra hur det verkligen låter. Vi har
blivit så indiktrinerade i vårt islamhat att vi glömmer
av vår egen historia. Vi glömmer av hanteringen av jud-
ar under en stor del av vår historia och under Andra
Världskriget i synnerhet. Vi är relativt vaccinerade mot
antisemitism men definitivt inte i antiislamism.


2010-09-16
23:10:01

Lära sig den hårda vägen
Idag fick Emil, min son, en lektion i politik och
hur det är att vara utanför alltihop. Läs hans in-
sändare:

Vart är Sverige på väg?

Vart är Sverige på väg när 2 män i 25-30 års ålder går förbi en man som hungerstrejkar och hånskrattar? Den svenska människan är på väg mot en tid utan solidaritet och medkänsla för sina medmänniskor, är detta ett samhälle vi vill leva i?  Varför måste vissa människor hungerstrejka för att få sin röst hörd? När jag sitter ner med mannen på Gustav Adolfs torg möter jag en sorgsen och trött man men som fortfarande visade stor kämparglöd för sin sak, mannen var upprörd över att han inte tas på allvar. Jag blev chockad då mannen berättade för mig att jag en kille på 22 år med en uppgift jag själv tilldelat mig i skolan är den första som sätter mig ner och lyssnar seriöst på vad han har att säga. Vi lever i ett mediestyrt samhälle som ödslar mer energi på reklam och kändisskaller än orättvisorna i samhället, är de så att dessa personer inte uppmärksammas nog eller att svensken vet om det men prioriterar sina företag och lite extra pengar varje månad framför en bra rättvis välfärd. Jag frågar mannen varför invandrarna är bra för Sverige? Om man skulle ta tillvara på alla utbildningar invandrare för med sig från sina hemländer och utnyttja detta på ett sätt där varje människa arbetar med något ut efter sina kunskaper skulle vi kunna bygga upp Sverige till ett bättre land och ökad välfärd. Mannen säger även att i skolor där barn missköter sig och väljer den kriminella banan ofta beror på att föräldrar inte har pengar eller måste jobba hela tiden och inte hinner ta hand om sina barn. Utan pengar till kläder och andra saker som krävs för att uppfylla en bra levnadsstandard är de inte svårt för mig att se varför en människa väljer att ta till olagliga metoder för att nå detta, alla har väl rätt till en bra levnadsstandard? Mannen har jobbat i Fenestra skolans bamba med 450 elever som han skulle ta hand om själv. När han gick och klagade och begärde stöd degraderade de honom till städare men med hans ryggproblem så klarade han inte av denna arbetsuppgift och fick sjukskriva sig. Han har sedan tidigare opererat ryggen 2 gånger och inväntar sin tredje operation. Är inte detta tillräckligt för att sjukskriva sig? Nej menar försäkringskassan som drog in hans sjukersättning och gav honom ultimatumet att jobba eller säga upp sig. Detta resulterade i att hans barn i vintras gick och frös för att inga pengar fanns till vinterjackor.  Mannen som är en högutbildad ekonom i sitt hemland Bosnien lever med sin familj på 4 personer på en nettolön på 11000kr i månaden. Så nära existensminimum man kan komma. När jag senare lyssnar på en debatt mellan socialdemokraten Annelie Hulten och moderaten Jan Hallberg nämns inte den hungerstrejkande mannen under den första halvtimman. Det är först när Annelie Hulten vädjar om att ingen kommer behöva hungerstrejka för sin sak under en rödgrön regering som mannen rycks in i debatten. Mannen kliver in i direkt sändning och i fråga sätter Jan Hallberg framför Sveriges folk. Jan Hallberg förblir stum kameran stängs av och mannen möts av kommentarer som detta är inte rätt tid och plats för denna diskussion. Mannen är nu mycket upprörd och förs bort av tv4s anställda och debatten kan fortsätta. Efter debatten såg jag ett flertal personer från socialdemokraterna inklusive Annelie Hulten gå fram och ta direkt kontakt och lyssnade på vad mannen hade att säga. Undertiden stod Jan Hallberg i sin kostym och svarade på tv4s quiz på 5 frågor som fick tas om ett flertal gånger pga att han inte tyckte att de blev bra och att han inte såg tillräckligt bra ut.  

2010-09-15
23:59:35

Ny Demokrati gav rasismen vind i seglen....
Jag fick ett debattinlägg publicerat ikväll på SVT1 Debatt.
Den handlar om rasismen mitt ibland oss som vi ibland
tar lite för lätt på.
Dagens läge påminner om 90-talet med Ny Demokrati.Då
lyckades vi missa att vi hade en massiv terror riktad mot
invandrare utan istället såg vi VAM och Ny Demokrati som
lustiga inslag i vardagen.
Det var inte lustigt för dem som sköts av lasermannen i Stock-
holm. Det var inte lustigt för dem som utsattes för mordbrand
på våra flyktinganläggningar.

Ny Demokrati tvättade rasismen ren.
Sverigedemokraterna är ju ännu värre än någonsin Ny Demo-
krati men vi håller på att upprepa samma trista historia. Vi har
ju förstått allvaret med antisemitismen ,borde vi då inte kunna
vara konsekventa och bekämpa rasisterna i SD en gång för
alla utan att ge dem en massa löjliga alibin.

Hitler och hans galningar i NSDAP sågs som kuriosa under 20-tal-
et i Tyskland. Vad som hände sedan vet vi alla. Det gick väldigt
fort. Hitler uppfattades inte av sin samtid så som vi ser det idag.
Många såg hoom som en kulturbärare och andra som en freds-
mäklare och under 30-talet var det Tyskland som talade om fred
i NF och lämnade massor av fredsmotioner för en bättre värld.
Otäcka rörelser kan snabbt få makt att ställa till elände och det
är en läxa att ta till sig när man skådar dagens SD.

2010-09-15
12:53:06

litteratur och kulturemancipation

Jag har sedan tonåren läst litteratur. Jag har läst
av författare från hela världen vilka skrivit från i
pribcip varje hörn i världen och som beskrivit de
flesta tankar som finns i omlopp i våran värld.
Aldrig, vad jag kan påminna mig, har jag känt att
jag inte förstår en tanke eller en tankevärld. Jag
har inte accepterat men förstått. I många fall har
jag bjudits in och fått en större förståelse och där-
med breddat min humanistiska grundhållning.

Aldrig har jag dock läst en berättelse från Laos. Laos
var ju en del i den treenighet som stred mot den ame-
rikanska imperialismen på 1960- och 70-talet. När vi
tog ställning för FNL i Sydvietnam och GRUNK i Kam-
puchea så försvann Pathet Lao i Laos. Laos var i prin-
cip en provins till Vietnam.

Jag har precis läst färdigt Colin Cotterills bok Den mot-
villige kommunisten
vilken handlar om Siri som är rätts-
obducent i Vientiane, huvustad i Laos, året är 1976.

Det är en spännande berättelse med en miljö som var mig
okänd och ändå finns alla de grundläggande frågorna där
som förenar oss över alla nations- och kulturgränser.

2010-09-14
10:39:53

Vänsterhänt
Tog en fika med gubbarna i klubbhuset nu
på morgonen. Bosse som är pensionär be-
rättade att han under sin skoltid straffades
för att han var vänsterhänt. Han fick gå om
ett år för att han inte lärde sig att använda
sin högerhand enligt skolans regler.

Det finns en historia, eller flera, som är vik-
tiga att hålla vid liv så att vi begriper att ing-
et är givet. Rättigheter får man ta kamp för.

Jag funderar på detta med vänsterhand och
högerhand. Vill man verkligen inse hur bund-
na vi är vid vanan så är det bara att pröva
att onanera med fel hand och känna hur fel
det blir.

2010-09-12
22:57:57

Sverigedemokratin i verklighten
SD säger sig inte vara rasister men dess praktik är
mer än så. SD ger hets. Gårdagens pöbel med fulla
svenska män med järnrör som jagar 14-åriga pojk-
ar och kallar dessa upprepade gånger för "jävla pack"
är ingen engångsföreteelse. Det hat jag såg i dessa
mäns ögon var inte på låtsas. Jag funderar på vad som
hänt om ett rasrent svensk pojklag blivit jagade i svensk
förort av Mohammed och Ali utrustade med järnrör?

Jag träffar dagligen ungdomar, födda i Sverige, som und-
rar om de kommer att bli utvisade ur landet om SD kom-
mer till makten. Vad gör det med ett barn?

Gamla tanter spottar efter småpojkar och säger att de är
från Somalia och att de bara stjäl. Vad gör det med unga
och deras uppfattning av omvärlden?

2010-09-12
16:35:36

Äventyr i skärgården
Igår tog jag med mig mina spelare till Hyppeln
för ett dygns träningsläger. Vi tog färjan över
till Hönö och åkte sedan till Burö färjeläge där
en annan färja tog oss till Hyppeln.
Vi tog oss utan problem till klubbhuset där vi
gjorde oss hemmastadda och fter någon tim-
ma sa jag till grabbarna att kolla lite på omgiv-
ningarna innan det blev mörkt. De var borta
någon timma. Plötsligt hör jag springande ben
och flera av spelarna kommer inrusande och
lite senare kommer en man som är mycket
hotfull. Han beter sig märkligt och pratar om
att jag skall komma ut men när jag ber honom
lämna klubbhuset vill han att jag skall gå först.
Jag känner att mannen skall lämna huset före mig.
Snart komer en man till och de börjar yla om
att vi är ett "pack" och att jag skall passa mig
jävligt noga. Jag har fått in alla spelare i huset
och står med de två stolpskotten på utsidan.Jag
känner kontroll. Den ena mannen står väldigt kon-
stigt. Till slut pallrar de sig iväg och jag går in och
pratar med mina spelare. De hävdar med bestämd-
het att inget annat har hänt än att de varit högljudda.
De berättar att mannen som stod konstigt jade haft
ett stort järnrör. Det låter rimligt. De vill att jag inget
skall säga till deras föräldrar men jag säger att detta
inte är derasfel utan de har råkat ut för öbor med märk-
liga uppfattningar om tillvaron.

Dagen efter talar jag med Hasse som hyr ut klubbhuset
och han bedyrar att någon man som jag beskriver känn-
er han inte igen. Jag tror honom. Ha berättar att de hade
problem för några år sedan med män av den typ jag råk-
ade ut för igår men att de tagit tag i det problemet och
löst det.

Jag berättar om att jag vet hur det är att bli strukturellt dömd
för vad andra gör. Det finns en stor grupp öbor som fruktar
allt utanför sin ö och är xenofober på samma sätt som det
finns människor med en anann etnicitet som gör dumma sak-
er i Backa. Det innebär ju inte att alla i Backa med annan etni-
citet gör dumheter, lika lite som man kan döma alla öbor för
xenofobi.

2010-09-09
21:48:48

Problem och verkliga problem
Jag läser om alla stackars människor i Pakistan
som lider brist på det mesta nu när regnet svept
med sig både hus och mat.
Jag lyssnar om upplopp i Mozambique där ett lit-
et sketet bröd kostar 150 kronor.
Jag ser på TV om städer i Mexico där 6000 person-
er mördats under det senaste året.

Det gör mig ont men mest ont gör det denna dag
att jag slarvat bort min cykelnyckel. Jag letar som
en gnu för att hitta. Jag går fram och tillbaka till
klubbhuset och stirrar i vägen men utan resultat.
Ingen nyckel. Jag skriker i frustration över att jag
är så j- a disträ. Jag ringer vänner efter vinkelsåg-
ar eller bultsaxar. Jag blir förlamad av att inte kun-
na ta mig från A till B.

Till slut ger jag upp. Klockan är halv tio. Jag sätter mig
i soffan för att titta på en tom TV-ruta. Allt känns hopp-
löst. Jag flyttar på fruktskålden...och vad ligger där?Jo,
den förbannade jävla cykelnyckeln! Hur kan jag över-
huvudtaget komma på iden att lägga den där? Jag över-
går till att överväga om jag skall ge mig själv en käft-
smäll. Det är en hård strid mellan jaget och överjaget.
Jag klarar mig utan smäll.

Imorgon kan jag åter cykla som en vanlig man.

2010-09-09
09:57:21

Folkpartiet
Jag sitter på dass och skiter och läser ur Folkpartiets
utsända valbroschyrer. De satsar på skolan, vardags-
rasism, kärnkraft och att unga skall bli lärlingar med
usel lön under oöverskådlig tid.


I mitten kommer då en bild på Jar-Jar Binks och jag
undrar vad i hela friden Star Wars har med detta att
göra. Det handlar om att blattar skall lära sig svens-
ka och svenska seder. De som står för bilderna i den-
na broschyr måste fått jobbet genom nepotism. Jag
ser efter en stund att det inte är Jar-Jar Binks utan
minister Sabuni.

Skola, jaga blattar ( dels i förorterna och dels i tanken
om att alla blattar är med i kriminella gäng), jaga bid-
ragstagare (ja inte ekonomiska brottslingar om någon
trodde det utan bidragstagare i förorten)lärlingar och
sedan den stora klimatfrågan. FP vill satsa på kärnkraf-
ten annars blir det som i Ryssland. Argumentet har hörts
sedan tidigt 1600-tal men är inte mer gångbart för det.
Under 1900-talet kunde FP inte uttala sig i en fråga ut-
an att relatera till Sovjet. Om man vill ha större rättig-
heter i Sverige kom svaret reptilsnabbt: flytta till Sovjet
då! Man kan fråga sig varför vi måste använda kol om
vi inte har kärnkraft. Är det en liberal ny naturlag?

F ö tycker jag att Jar Jar Binks är en utmärkt symbol för
partiet. Han är snäll, han har inte alla tomater i salladen
och han är fundamentalistiskt trogen det styrande imper-
iet.

2010-09-09
09:39:16

Humor eller hets
En synonym till bajram.
Kan det vara toalettsits.

2010-09-09
01:24:45

Våga eller inte våga, det är frågan...............

Att våga är att förlora fotfästet en kort stund
Att inte våga är att förlora sig själv.

Sören Kierkegaard

2010-09-08
10:10:43

Glömska politiker och dementa människor
Mats Thorslund är en Don Quiote som strider mot
politikens väderkvarnar. Han har ett ädelt syfte. Han
vill att människor skall behandlas väl även på ålderns
höst och framförallt i livets slutskede.

Thorlsund har under flera år visat att maten är kass,
personal för få och för dåligt utbildade, lokalerna un-
derdimensionerade, det är dyrt och det är för kompli-
cerat, vården är värsta klasamhället, ve den som är
fattig, gammal och sjuk.


Om en politiker skulle vilja hitta en fråga att driva vore
den om att värna dementas och alzheimergruppens rätt
till adekvat vård och hjälp förträfflig. Den politikern skul-
le kunna gå till val på parollen: Jag glömmer inte!

Lyssna!

2010-09-07
19:20:13

Om nyttan med att läsa
Johan Cullberg har flera gånger berättat om vilken
nytta han haft i sin profession som psykolog att läsa
skönlitteratur. Det är av värde att läsa om många
människors inre och det är intressant att läsa berätt-
elser om andras liv. Även om berättelserna är skapa-
de av en berättare har berättelserna ett värde i sig.
Frågan är ofta om huruvida sanningen är viktigt ell-
er om berättelsernas bärkraftighet är viktigare oav-
sett om de är sanna eller inte.


Jag läser Hanne-Vibeke Holst bok Kungamordet och
det lär mig att vara mer öppen i min syn på politiker.
Jag och många med mig har en förmåga att reducera
gruppen politiker till programmerade robotar men de
allra flesta är skolade. De är dock med sitt partival sat-
ta i intellektuella tvångströjor med påsatta skygglappar
om de vill göra karriär.


I boken finns ett litet stycke som handlar om mullvadar
och maskar vilket fick mig att fastna som vore det den
värsta skräckfilmen jag tog in. Hon skriver om hur mull-
vadar biter av huvudet på daggmaskar och håller dom i
skafferi. Detta för att de inte skall kunna ta sig någonstans.
Tanken på en hög med invirade daggmaskar utan huvuden
vars enda syfta är att vara till mat för mullvad gav mig kal-
la kårar.

2010-09-07
10:42:17

Vad är ett verkligt jobb?
De borgerliga pratar om "verkliga" jobb till
"verklighetens" folk och jag känner flåste
från ryttarna i nattväktarstaten.

Idag kan man uppskattaningsvis säga att 50%
av alla arbeten inom privat sektor är onödiga
och i princip bara konstruktioner. Man flyttar ir-
relevant information fram och tillbaka. Så många
konsulenter och yrken med mer eller mindre fan-
tasieggande namn som ingen vet varför de finns.
Stora företag anlitar snömosföretag för att att des-
sa skall jiddra med de anställda och så ser det ut
som man gör något.


Det är inte den offentliga sektor idag som är det
stora problemet. Här finns också massor av onödiga
arbeten, men de finns längre upp i hierarkierna, men
det är inget om man jämför med de privata. Med den
stora strukturomvandlingen som skedde med framför
allt Internet så har man fått en stor kader med konst-
ruktörer av varianter av H C Andersens klassiska be-
rättelse Kejsarens nya kläder. Kapitalägarna är ofta
äldre män som inte kan sin värld och köper därför mas-
sor av nya kläder.

Till detta kommer då tesen om "verklighetens" folk. Det är
vad som vardagligt kallas för white trash. Borgerligheten vill
ha en individualistisk och oorgansierad massa som skall va-
ra till som tjänstehjon för överheten. För att de skall vara
snälla tjänstehjon behöver de massor av underhållning och
de skall inte utsättas för kulturella stimuli då man av tradi-
tion har dålig erfarenhet av en levande och ifrågasättannade
kultur.

I slutändan står vi inför en moralisk och intellektuell kollaps.
Alltfler kommer att inse att allt bara är en konstruktion. Allt
fler kommer att undra varför vi inte kan ta hand om sjuka
och gamla eller varför vi är med i krig och inte istället lägger
resurserna på fattigdomsbekämpning.


Det är ju så uppenbart.
Människan vill väl för människan vill överlevnad och det som
kapitalismen har att erbjuda är konstgjord andning. Vad som
behövs är nya ideer och organisering kring dessa. Vi behöver
verklig frigörelse. Vi behöver en frihet som inte bygger på att
miljarder lever i armod för att några miljoner skall leva i exem-
pellös lyx. Vi behöver en frihet som öppnar sinnen och kreativi-
tet, en frihet som uppmanar till aktivitet och inte hjärntvättande
underhållningskonsumtion.


Vi behöver komma ur denna gamla tid.
Vi behöver tänka nytt och inte som idag använda den
globala informationen till repression, istället borde vi
öppna upp sinnen och tankar för en ny tid och nya ideer
vilka syftar till allas bästa och inte bara det egna jaget.

2010-09-05
16:19:14

Långa resor i det yttre och det inre
Jag cyklade till Kungälv idag och det var
verkligen så att vägen var allt målet intet
denna dag. En förhöstdag med hög luft sol
och tillräckligt med värme.
Jag tänkte att förr ville jag resa mycket utåt
och långt. Idag kort utåt men desto mer inåt.

2010-09-05
16:16:56

På spa
Igår var jag på St Jörgens spa. Jag älskar vatten.
Tre timmar med skrubbningar. bassänger, bastus,
kallt och varmt vatten. Jag är en ihärdig anhängare
av vattenapeteorin. Vi har under någon del av vår
långa tid på jorden varit mer eller mindre vattenlev-
ande. Vi har ju via mutationergått från urdjur över
fisk till apap och människa. I flera led har vattnet
varit avgörande för fortlevnad.
Människan skiljer sig på flera sätt från våra apgrannar.
Vi har en välvd näsa för att bryta vattenlinjen. Kvinnor
har mödomshinna (vilket endast valar har bland dägg-
djur). Vi har spår av simhud mellan fingrar och tår.Vi
trivs i vatten.
Jag väljer inte mellan savannen och vattendraget.Jag
tror det finns plats för bägge utvecklingslinjerna.

2010-09-05
16:08:29

Om rättvisan i världen
I Mozambique har det varit upplopp. Folk
har varit förbannade på de orimliga höj-
ningarna av matpriser. Ett bröd kostar öv-
ersatt till svenska villkor 150kr. Vad det
handlar om är inte dåliga skördar utan en
marknad som får för sig att priserna skall
höjas och marknaden skiter fullständigt
om massa tusen dör framför att invester-
are skall få utdelning på sina pengar.


1973 i Bengalen svalt 3 miljoner människor
till döds. Det året var inget dåligt skördeår.
Men vinsterna var för dåliga så man la varor
på lager för att pressa priser. Mat ruttnade
för att vinster skulle ökas och miljoner män-
niskor dog.

Marknaden eller kapitalismen är verkligen in-
te det sista stadiet i vår utveckling. Gud förbjude!

2010-09-04
01:06:54

Om lagidrotters oerhörda betydelse
För varje dag som går ju viktigare blir våra
lagidrotter och då i synnerhet fotbollen. Fot-
bollens unika betydelse beror på dess utbred-
ning. Den är större än största landet, än stör-
sta företaget och störe än religion. Fotboll gill-
as av alla religiösa utövare (borträknat alla
fundamentalister men de är lika i alla religion-
er)och ingen annan verksamhet kan skapa så
mycket känslor och skapa så många broar.Jag kollar Invictus ikväll och vissa tycker säkert
det är patetiskt. Men, mandela insåg vad rugbyn
kunde göraför hans land och hans politik. Säkert
hade han önskat ett bättre utfall för fotbollen i som-
ras men det hade ändå inte kunnat matcha vad
rugbyn gjorde. VM i rugby 1995 raserade murar
som ingen politik i världen klarat av. När man
dessutom gör det till de magiska raderna ut In-
victus, ur vilken Mandela hämtade kraft på Robb-
en Islands, då rullar tårarna. Poesi , rugby och
politik:

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

2010-09-02
11:56:17

Om vikten av organisering och vara i sammanhang
Liberalismen har gjort ett gott arbete. De har i princip slagit
sönder den vänster som byggdes under 1900-talet. De stora
frågorna har man tagit över och sedan demoniserat de för
liberaler farliga. Vad man dock missade i analysen av den
farliga vänstern var att det finns fler ideer som strävar ef-
ter massanslutning än de till vänster.
Fascismoch nazism är sådana ideer. De är bägge av tanken
att de skall organiera massorna och att dessa massor skall
ledas av partiet (i princip såsom ett kommunistparti är upp-
byggt där avantgardet , de bäst skolade , skall leda massor-
na till revolution)vilket skall styra samhället.
Liberalerna missade den större faran som nazismen innebär.
Nu har man med samma taktik som yttersta vänstern på 70-
talet byggt upp fasader för att senare storma fram. Sverige-
demokrater, Nationaldemokrater och liknande symbolverk är
fasader för ett större tänk.

När liberalerna slog sönder folkrörelserna under sista delen av
1900-talet och där sossarna inte hade något att sätta emot mer
än att skydda sina egna privilegier då startade man också väg-
en till ett riktigt brutalt samhälle. White trash utan riktning är ing-
en rolig grupp. En hotad medelklass är som alltid mobil åt alla
politiska håll. Chimären med islam kan användas som nyttig
idiot till vad som helst.

Vad händer om den ekonomiska kris som står om dörren och
som alla bara vägrar prata om bryter ut? Vad händer om vi
får massarbetslöshet på allvar? Vad händer då med ett samhäl-
le som desorganiserats? Kapitalet kan ju skydda de rikaste med
polis, militär och privata skyddsstyrkor men samhället som stort?

Det är dags att väck upp frågan om kollektivet igen. Vi har ältat
individ i tre decennier och bara den dummaste vägrar att se att
det inte handlar om individ utan vilka kollektiv som styr. Alliansen
är ett kollektiv. SAF är ett kollektiv. Bankerna är ett kollektiv.
Svensk storfinans är ett jättekollektiv. Överheten och makten är
mycket väl organiserad i styrande kollektiv. Självklart är det så
att de mindre bemedlade männsikorna måste ansluta sig i kollektiv
om de skall ha en chans till bättre möjlighter. Det är inte fråga det
är ett axiom.

Men vem driver frågan? Vilka organiserar?

2010-09-02
00:10:30

negerunge 2010
Idag berättade en av mina spelare hur han igår
haft ett minst sagt märkligt möte med en äldre
kvinna. När han berättade sin historia tänkte jag
på hur Sverigedemokraterna i sin valfilm skildrar
hur en gammal kvinna jagas av kvinnor i hucklen.

Spelaren sa:
Jag var ute och gick med min lillebror och då såg
vi en kvinna med två rullatorer som knappt kunde
gå och hon hade två stora matpåsar på sina stöd.
Hon ropade något som jag inte hörde och jag gick
fram och frågade om hon behövde hjälp. Hon svar-
ade att hon verkligen inte behövde hjälp från en
sån som jag. Vad är jag då? Då berättade hon om
en annan ung kvinna som kommit med sitt lilla barn
från samma land och stulit hennes plånbok. Jag frå-
gade hur hon visste vilket land jag kom ifrån och
hon svarade då att alla svarta kommer från samma
land. Vilket är det då frågade jag? Somalia, sa hon.
När jag då sa att jag var från Eritrea sa hon att hon
sket i vilket land negerungar kommer ifrån, bara de
åker tillbaka.

Det är vad en 13-åring får stå ut med i dagens Sverige.

Bland hans kamrater bröt genast en diskussion ut som
ställde frågan: om SD vinner valet kan då även jag som
har svenskt pass bli utvisad?

Alltså, SD driver en politik som får massor av svenska barn
att känna skräck över om de överhuvudtaget får stanna i
landet efter valet.
Det kallar jag barnmisshandel.

Det är dags att vakna nu och ge jävlarna i SD en spark
i röven. De driver inte en politik. De hetsar. De är värre
än alla annan politisk kamp som finns idag. Antisemitism-
en är ju kattskit i jämförelse. Skulle vi accepetera ett parti
som ville utvisa alla judar till deras eget land?

2010-09-01
08:43:00

Det viktigaste i livet
Jag har under de senaste månaderna haft
anledning att fundera över vad det är som
betyder något i livet och vad det är som jag
kan vara utan. Det vi vardagligen tycker är
banalt och självklart är ändå det som gäller.
Det finns en anledning till att vi frågar om
hur vi mår, hur det är med familjen och hur
vädret skall bli.

Är man frisk, mår barnen bra och vädret är så
att man kan vara ute utan att avlida då är liv-
et bra.

Vi måste ju alltid kunna leva med oss själva och
våra tankar. De som ligger för döden brukar för-
medla att de ångrar att de lyssnat för mycket på
omgivningens förväntningar och att de jobbat för
mycket. Ingen har hört någon ligga på sin döds-
bädd och klaga över att man arbetat för lite och
givit nära och kära för mycket tid.

Vi lever i oss själv och med våra tankar. Det hand-
lar om att vårda dem. Med pengar får vi möjlighet
att fly genom konsumtion och resor. Det är då ändå
bara på låtsas. I slutänden måste du in i dig själv och
när du skall dö är du så ensam man kan vara. Ingen
följer dig in i döden.