leifsjoqvist

2016-12-31
14:28:40

Folket i Folket I Bild
Jag har läst Fib/Kulturfront sedan första tidningen 1972.
Tidningen då var en slags rekonstruktion av Folket i Bild
som fanns mellan 1934-63. Tidningen fick en språngstart
då den sammanföll med IB-affären vilket var en av förra
seklets stora skandaler där övervakning av svenska med-
borgare över infiltration i svenska organisationer till samm-
arbete med utländska underättelsetjänster som fick männ-
iskor dödade och allt detta sanktionerat av den svenska
staten och den svenska socialdemokratin.
Image result for folket i bild kulturfront
Det var också styrt av de då maoistiska partiet SKP. Även
om det pratades om folkfront var det en liten grupp som i
år styrde tidningen. Så när SKP hamnade i krisa hamnade
också tidningen i kris och förlorade sin identitet. En identi-
tet jag aldrig tyckt den återfunnit. Så efter decenniers prenu-
mererande  så avtog mitt intresse på 2000-talet. Jag har
återtagit efter kampanjer men aldrig förlängt. Tidningen är
helt enkelt inte intressant.
Så blev jag åter uppringd för att ta en prenumeration och hon
som sålde in tidningen till mig sa att det tillsatts en ny redak-
tion. Det lät intressant.
Image result for folket i bild kulturfront
Jag tror nämligen att om vi skall få en ny kraftfull vänster måste
den komma från de unga som släpper barlasten från det gamla.
När jag läser FB-tråden blir jag inte särskilt upplyft. Där finns
de gamla stofilerna kvar. Det är en Evert Larsson, om än inte
omgiven av många, som står för en slags vänsterbiologism. Där
finns de som hävdar att vi skall stötta Ryssland i allt de gör och
drömmer våta drömmar om det gamla Sovjet. Igår läste jag någ-
on som skrev att Sverige är en diktatur och att all information
är filtrerade och vi alla är lurade. Jag tänker då på 70-talet där
just denna tanke var ledande inom all vänster och att denna
tanke så väl stämmer in med vad extremhögern idag säger om
samma sak. Assad är en hjälte, Ryssland är good guys, kurder-
na är USA-agenter och i synen på invandringen sammanfaller
denna slags vänster exakt med SD. Det är märkligt att denna vän-
ster så totalt släpper klassaspekten i sin analys. Det finns även
röster som är positiva till hur USA agerar i världen.
Den blir mer upproriskt moralisk än analytisk vilket också märks i
alla övertoner.
Image result for elefantens fot
Jag tänker på Sven Lindqvists bok Elefantens fot som handlar om
Afghanistan och solidariteten med afghanerna i deras kamp mot
den sovjetiska ockupationen. Lindqvist skriver om solidariteten att
den måste ha någon slags identitet och igenkännande. Vi var sol-
idariska med Vietnam för de slog för befrielse och socialism. Samma
gällde med befrielserörelserna i Afrika eller Latinamerika. Befrielse,
socialism och ett nytt och bättre samhälle. Det var grunderna för
solidariteten. Om detta ser man knappt något idag. Jag har svårt
att känna solidaritet med ett Ryssland som kränker folkrätten i Uk-
raina, som släpper ekonomin i händerna på en liten grupp oligarker,
och som uppnebart har en större agenda än en för bara Ryssland.
Jag har svårt att gråta blod över att diktatorer som Hussein, Qadaffi
eller Assad sopas bort. Jag har svårt att sörja talibanerna. Min fien-
des fiende är inte min vän.
Image result for folket i bild kulturfront
Parollerna för Fib/K är ju minst sagt giltiga idag:
För en folkets kultur
Yttrandefrihet
Antiimperialism
Men Fib/K verkar mera bygga ett Babels torn där alla säger sig ha
en röst och den rösten är så viktig att man inte lyssnar på någon an-
nan, vilket kan lyftas på ett högre plan med sociala mediers ökande
betydelse i våra liv.
Image result for folket i bild kulturfront
 

2016-12-30
15:32:00

En annan tid
 
På 60-talet var skridsko en av de stora folksporterna. Alla
talade om Jonny Nilsson, Göran Claesson, Jonny Höglin
och lite mindre om Örjan Sandler. Vi var många som fasc-
inerade följde varvtiderna på 5000m och 10000m. Jag var
Ullevi som liten grabb och stod i den Holländska klacken
och hyllade Ard Schenk när denne slog det svenska hoppet
Göran Claesson.
Image result for örjan sandler
Sandler i Grenoble
 
I en dokumentär på P1 kan man följa denna del av svensk
idrott. Den handlar om Jonny Nilsson. Denne Nilsson som
var en helt self-made man. Han fick ta sig in på skridskoban-
an i Filipstad när det var stängt och träna själv. Det fanns
ingen skridskoklubb. Hans föräldrar var helt ointresserade av
idrott och undrade vad han höll på med. Trots detta blev han
under några år det stora skridskoundret. Han vann VM -63
och slog två världsrekord. Han misslyckades på 5000m i
OS -64 men kom tillbaka och vann 10000m. Senare det år-
et misslyckades han på EM. Det visade sig att han hade gon-
orre. Media skrev att han hade en infektion i magtrakten. Men
Nilsson  tappade motivationen och när han misslyckades i
OS i  Grenoble -68(där Höglin vann och Sandler kom trea)
la han av. Dock skulle han göra avtryck senare då han start-
ade en professionell skridskoliga som misslyckades men som
drog isär sporten som sådan och där intresset så som det var
aldrig kom tillbaka. Parentesen Tomas Gustavsson kan inte
ta tillbaka sporten. Den är i princip död sedan decennier till-
baka i Sverige.
Image result for jonny nilsson
När jag lyssnar kommer jag att tänka på en liten reportagebok
av Staffan Söderblom som hette Folkliv. Det är en samling be-
rättelser från vårat land från ett 80-tal som känns mycket långt
borta. Man känner det när man läser. Man är på väg bort från
något till något annat okänt.
Här finns en berättelse om tidigare nämnde Örjan Sandler. Det
är sent 80-tal och han minns de goda åren och sedan jämför han
dem mer nutiden där hans skridskoklass i Strömsund knappt ens
finns kvar. Läsvärt, minst sagt.

2016-12-30
01:13:35

Vad är antisemtism?
De som försvarar Israel brukar säga att det är i sin
ordning att kritisera Israel men.....
När det sedan kommer till kritiken är de snabba på
att stoppa in antisemitismkortet fortare än kvickt.
När Studio Ett intervjuade Israels ambassadör i
Sverige och frågade  Do the jews themselves have
any responsibility in the growing antisemitism that
we see now?
Dum fråga. Men å andra sidan ser vi den frågan dag-
ligen komma till muslimer: tar muslimerna avstånd från
IS och terrorismen?
Det är ju då snarare fråga om en generell rasism.
Ännu värre blir det när Simon Wiesenthalinstitutet utser
Margot Wallström till en årets värsta antisemiter för henn-
es uttalande om "utomrättsliga avrättningar".
Det finns en antisemitism som utövas av både nazister
och jihadister men det är ju inte dem man skjuter in sig
på utan vill ha det till att det finns en slags vänsterantisemi-
tism. Den s k kritiken är närmast helt inriktad på att man
ser kritik mot Israel och deras folkrättsvidriga politik som
ett utslag av antisemitism.
Image result for Obama's refusal to veto anti-Israel U.N. vote ranked most anti-Semitic incident of 2016
När Obama vägrar veto angående Israels olagliga bosättningar på ockuperad mark
svara Simon Wisenthalinstitutet med att detta var den mest antisemitiska handlingen
2016
 
Det är inte så Israelvännerna inte vet vad de gör.  Det är
cyniskt att spela med den insatsen.
Israel och deras vänner verkar dock vara medvetna om att
SD är en ulv i fårakläder och stöder Israel enbart som en
bundsförvant mot islam i stort.

2016-12-30
00:33:40

Integrationssoppan
I Studio Ett P1 har Katarina Gunnarsson flera gånger gjort bra
reportage om läget i Sverige. I det senaste handlar det om någ-
ra av flyktingar som börjar ledsna rejält på hur man lever. De får
ingen bostad och får de ingen bostad är det svårt att få SFI eller
arbete. Flera säger i inslaget att de inte förstår varför Sverige in-
te talar om att det inte är lätt att leva i landet. Uttalanden som själv-
klart glädjer den sverigehatiska rörelsen. De senare menar ju att
antingen så är de flyktingar som kommit lycksökare alternativt sol-
dater skickade av den stora islamistiska konspirationen.
Ett annat problem som Gunnarsson visar är den mellan alla svenska
unga som inte kan få bostad och hör sedan att flyktingar får bostad.
Konflikten är ju uppenbar. Det blir ju särskilt tydligt när kommun eller
stat köper dyra lägenheter för att inhysa nyanlända.
En kraftfull vänster hade svarat med att det är hög tid att bygga nya
bostäder och ta krafttag i frågan om arbete åt alla och sedan kraftigt
öka utbildning på alla nivåer.
Om inget sker bygger regeringen, och så även Alliansen, in konflikten
mellan Vi de svenska och DOM invandrarna och SD kommer att plocka
in upp till 30%. Det går inte att blunda för konflikten mellan arbete och
kapital och tro att inget händer. Det går inte att blunda för att Sverige
blivit ett paradis för rika och att konflikten mellan rik och fattig är den
som skall vara högst på en åtgärdslista. Den konflikten blundar soss-
arna med MP och V i släptåg. Alliansen tycker inte att det är en konflikt
utan bara sakernas rätta ordning.
För vänstern finns ingen annan väg att gå. Om ingen börjar arbeta för
en klasspolitik lämnas dörren upp för de extrema högerkrafterna och då
kommer det att smälla till höger och vänster.
Samma Gunnarsson pekar på ett annat problem när hon är i en förort
i Västerås. Bilar brinner och affärsägare får sina butiker vandaliserade.
Man kan fråga sig hur medvetna bilbrännare och kriminella i förorten
är om sin roll som nyttiga idioter för extremhögern?
Ju mer de bränner ju fler ansluter sig till SD.
Man kan ju då titta på hur den gamla arbetarrörelsen ställde krav på
sina medlemmar att sköta sig och föregå med gott exempel och det
i huvudsak för att inte överheten skulle få sina propagandistiska för-
domar bekräftade om den slöa och osunda underklassen.
Som sagt, släpp identitetspolitiken och släpp kram de gamla klass-
iska klassfrågorna.
Vänstern behöver inte heller rycka ut till islamisters försvar. Det är religion
och det är de utövandes egna problem. Det går att vara anti-rasist utan att
ta islam i försvar.
 
 

2016-12-28
15:11:35

Intressant miniserie
Inatt kollade jag miniserien Tokyo Trials. Den handlar om
den militärtribunal som under två och ett halvt år mellan 46
och 48 ställde japanska politiker och militärer inför rätta med
de stater som drabbats av den japanska aggressionen som
åklagare och domare.
Image result for tokyo trial war tribunals
Det handlade om krigsbrott, humanitära brott och angrepps-
krig.
Rättegången tog vid där den första Nurnbergrättegången slut-
ade med att många tyska militärer och politiker dömdes till
döden och där den kanske viktigaste slutsatsen var att det
inte är en förmildrande omständighet att lyda order.
Image result for tokyo trial war tribunals
I Tokyo byggde man upp domarsalen efter samma mall som i Nurnberg
 
USA, Sovjet, Kina, Frankrike, England, Australien, Nya Zeeland,
Holland var de stater som fanns från början i domargruppen och
senare tog man in Indien och Filippinerna.
Under hela serien finns frågor som är tydligare idag än var de
var då.
Hur kunde USA var med som domare i en rättegång där det hand-
lande om humanitära brott? USA fällde ton med napalmbomber över
Tokyo som dödade 100000 civila. USA som släppte de två atom-
bomberna över Nagasaki och Hiroshima.
Vidare var Holland, Frankrike, England och Frankrike kolonialmakter
som utövat förtryck i områdena i hundratals år och inte stod de japan-
ska förtrycket under krigsåren  långt efter.
Rättegången var ju också en slags kuliss där överbefälhavaren McArthur
hade order från Truman att få ett bra avslut för att sedan bygga upp Jap-
an som en allierad i den större kampen mot Sovjet( och senare KIna).
Den indiske representanten Pal är under hela rättegången kritisk. Han
ser taskspeleriet och vill fria då han inte ser att de varit värre än några
andra men är ensam i den kritiken. han skriver också ett eget tillägg där
han utvecklat sina tankar.
Under rättegången händer stora saker ute i världen. Indien gör sig själv-
ständigt 1947, Indonesien frigör sig från Holland 1948, Kina gör revolution
och Mao och KKP tar makten 1949. Det kalla kriget inleds under tiden rätte-
gången håller på.
Image result for tokyo trial war tribunals execution
En intressant detalj är att Sovjet röstade emot dödsstraff då Stalin hade av-
skaffat detta. Med utrensningarna på 30-talet och kriget i minne låter detta
som en historisk vändning av en juridisk linje.
Den kinesiske representanten satt där för Chang Kai-Shek vilken direkt efter
kriget förklarade krig mot sin egen befolkning men som avsattes 1949 då KKP
segrade. Mei blev sedan en av Maos närmaste män men föll i onåd under kul-
turrevolutionen där han avrättades.
Sju av de åtalade avrättades genom hängning. Huvuddelen fick längre eller
kortare straff. De flesta återinsattes snart och en blev senare premiärminister
och en annan VD för NIssan. Det påminner mycket om hur både USA och Sov-
jet införlivade eliterna i Tyskland i sina egna verksamheter oavsett deras krigs-
brott.
Image result for tokyo trial war tribunals execution
En diskussion uppstod bland domarna om huruvida premiärminister Tojo skulle hängas
eller inte. Han hade reserverat sig mot krigen men inte avgått.
 
Om delar av detta kan man med glädje kolla på i serien Tokyo Trial vilken är
samproduktion av Canada, Holland och Japan.
Image result for tokyo trial imdb
 
 

2016-12-27
12:25:36

Nya ord
Språkrådet har släppt sin lista över nya ord 2016.
Av de orden är det några som jag kommer att an-
vända och några få som jag redan använder.
Filterbubbla är ju ett bra ord. Jag tycker dock inte
att man förstått sammanhanget rätt när man säger
att detta med att isolera sig i en uppfattning är någ-
ot nytt. Skillnaden mot förr är att dessa bubblor är
synliga och att människor i bubblor gör sig synliga.
Pappafeminist är ju roligt och intressant. Alltså först
när män får döttrar kan de se ojämlikheten i samhäll-
et. Jag tänker på Marx: varat bestämmer tänkandet.
Dylanman har jag ju träffat några genom åren. Själv
har jag ingen särskild plats för Dylan. Tycker att det
finns hundratals artister som kommer före honom.
Grindsamhälle är ju bara en försvenskning av gath-
ed community men det är ju bra med ett svenskt ord.
Fomo och jomo är för mig nya ord men det känns som
användbara. Fomo betyder alltså rädslan över att missa
något roligt och jomo är dess motsats.
 

2016-12-26
13:32:00

Film
Jag lyssnar till Snedtänkt på P1 med Kalle Lind om
trickfilm. Där pratas om skådespelare som förr alltid
fick spela en typ av roll typ polis eller läkare i film efter f
film. Senare ser jag filmen The great raid från 2005. Där
gör Sam Worthington en av sina första roller och blixtrar
förbi under några sekunder. Filmen är klassiskt tråkig
amerikansk krigsfilm men så dyker Dale Dye upp och
jag funderar på hur många gånger han spelat general
eller annan typ av officer. Jag kollar på IMDB och läser
att han var med i Vietnamkriget innan han gav sig in på
skådespelarkarriär.
Det visar sig att han spelat militär i 44 filmer.
Image result for dale dye band of brothers

2016-12-24
02:33:33

Leonard Cohen
Ikväll visade Svt2 en dokumentär om Cohens världsturne
1972. Det är en tidsdokument som visar att saker och ting
förändras men inte alltid till det bättre. Allt som kan gå fel
gör så på turnen. PA-anläggningen är fullständigt kass. Mer
än hälften av deras konserter drabbas av ständig fel och
avbrott för att ljudanläggningen inte fungerar. Men det tåla-
mod publiken har och den dialog som finns mellan Cohen
och hans publik skulle vara omöjlig idag.
Image result for leonard cohen documentary
Efter dokumentären intervjuas en åldrande Cohen av Stina
Dobrovski. Här talar en vis och ödmjuk man. Det är omöjligt
att inte tycka om honom. Lugnt pratar han om existensen och
utan några som helst åthävor.
Det är en stund existentiell monolog som många skulle ha
nytta av att ta till sig.
I mitt lyssnade kom Cohen in med en samlingsplatta någon
gång vid tiden då världsturnen genomfördes. I mina kretsar
var det inte många som lyssnade på honom. Han var för privat
och för lite politisk. Men jag har alltid gillat honom. I stunder av
tillkortakommanden i kärlekslivet har alltid Cohen varit som en
litet mentalt plåster. När jag varit allmänt deppig och velat lipa
över livet har Cohens funnits som en mildrande kuliss.
I det lilla har han gjort stort.
Image result for leonard cohen quotes

2016-12-24
02:09:03

varför gör man inte motstånd
Jag såg Lazlo Nemes film Sauls son som handlar om en koncentrations-
lägervakt som tar sig an en pojke. I öppningsscenen får vi följa denna vakt
när han tar emot fångar från tåget och leder dem in i till duscharna där de
sedan gasas ihjäl. Han gör det på rutin. Efter får han skrubba bort blod och
annat för att senare fångar inte skall ana något när de går mot sin död.
Frågan som funnits med mig hela livet är varför gör inte denna vakt någon
form av motstånd? Hur kan han medverka att döda tusentals människor
bara för att rädda sitt eget skinn?
Jag tror att frågan finns hos många. Vi ställer den när vi är i säkerhet och
inte behöver stå tills vars för hur vi själva skulle handla i en liknande situa-
tion. Tyvärr är det så att de flesta av oss skulle göra som lägervakten i film-
en. Vi har inte kraft nog att stå emot en övermäktig repression utan böjer
oss.
Image result for sauls son

2016-12-23
03:34:52

Vad händer i Rinkeby
Förorten i Sverige visar i stort hur offside vänstern är. Där
gör att man skulle vara för att mobilisera och organisera finns
man knappt. Istället har man lämnar fältet fritt för i huvudsak
islamiska grupper och diverse intersektionella grupperingar
(vilka ibland sägs vara vänster).
Det får till konsekvens att när man skall samla Rinkebyborna
mot våldet så riktas kritiken mot politiker , polis, tjänstemän
och i sedan två kvinnliga politiker som Aida Hadzialic och
Amineh Kakabaveh. De båda kvinnorna har uttalat stöd till
de kvinnor som påtalat problem med islamitiska mansstruk-
turer i förorten och detta gör att talare på demonstrationen
kallar dem för husblattar( hämtat från Malcom X ord om house-
nigger).
Om kritiken skall fästa måste man ju också vilja ställa de som
skjuter till svars. De är ju inga offer utan de skapar offer. Det
finns i den kriminella miljön inte mycket annat än förakt för andra
människor och hyllandet av den starka individen. i denna miljö
pratar man om heder. Det är perverterad definition av begreppet
heder. Här handlar det om att A sagt något dumt om B, alterna-
tivt har A sålt knark i ett område som B anser är hans, och konse-
kvensen blir att B anser sig ha rätt att skjuta och döda A.
Man skall först ta avstånd från våldet och våldsmännen, nästa steg
är att se till orsakerna till att förhållande är så usla som de är i många
förorter. Det krävs arbete år alla, värdiga bostäder åt alla, likvärdig
vård till alla och en skola som ger alla elever möjligheten att lämna
skolan med goda betyg. Viktiga frågor som man skulle kunna enas
om och då självklart kräva att män och kvinnor är jämställda.
 

2016-12-21
23:13:36

Nya tider
George  Monbiot skriver om varför kapitalet idag gömmer
sig bakom kändisar:
Corporation means body; capital means head. But corporate capital has neither head nor body. It is hard for people to attach themselves to a homogenised franchise owned by a hedge fund whose corporate identity consists of a filing cabinet in Panama City. So the machine needs a mask. It must wear the face of someone we see as often as we see our next-door neighbours. It is pointless to ask what Kim Kardashian does to earn her living: her role is to exist in our minds. By playing our virtual neighbour, she induces a click of recognition on behalf of whatever grey monolith sits behind her this week.
 
A paper in the International Journal of Cultural Studies found that, among the people it surveyed in the UK, those who follow celebrity gossip most closely are three times less likely than people interested in other forms of news to be involved in local organisations, and half as likely to volunteer. Virtual neighbours replace real ones.
 
Image result for ulv i fårakläder

2016-12-21
21:03:14

yttrandefrihet
Under 70-talet drev vänstern på om yttrandefrihet och
bevakade varje litet försök att inskränka i denna. När
det nu läggs ett förslag som skall ut på remiss om för-
ändringar är det snarare en slags vänster som driver
på om inskränkningar i våran yttrandefrihet.
I Publicistklubben diskuterades detta redan den 18 april
och där var Nils Funcke aktiv för att visa på hur små ord
kan bli det stora förändringar.
Att exempelvis byta ut ordet fruktan mot oro gör ju att en
stor del av alla rädda svenskar kan komma ut sina gar-
derober och hävda att de är oroliga för ditten och datten.
Intressant är också ändringen att man inte skall få agera
så att någon känner sig förföljd. Det innebär att alla makt-
havare kan komma att hävda att kritiker går för långt och
skall stoppas enligt den nya lagen.
Den svenskhatiska rörelsen gjorde ju en stor sak av att för
fattaren Niklas Orrenius sökte samma rörelses stora hat-
moder Julia Ceasar för att få en kommentar till all rasistisk
smörja hon skriver om och hon vägrade då att öppna och
menade senare att hon var förföljd och trakasserad av Orr-
nius. Ceasar brukar annars inte verka vara så rädd utan
mest bara hata det mesta i allmänhet:
"De som tillåter detta ske med Sverige ska inte ha ro en enda sekund. De som med öppna ögon och i rasande takt förråder och förstör vårt land. De som inte bara tillåter utan med berått mod dagligen iscensätter och påskyndar importen av oidentifierade mördare, krigsförbrytare och terrorister - och därmed gör svenskarna till potentiella offer för mord, våldtäkt och annat grovt våld"
Hon skriver också:
"Sedan andra världskriget har vi blivit indoktrinerade med den ideologiskt betingade myten att det inte existerar några raser och därför heller inga rasskillnader
Den massiva invandringen från låg-IQ-länder i tredje världen förändrar för all framtid mottagarländernas genomsnittliga IQ."
 
Den nya lagen kan komma göra det svårare för Ceasar
att hänga ut misstänkta våldtäktsmän med bild, men för
övrigt borde hon få skriva sin skit utan att man skall bry
sig särskilt mycket.
det man måste komma ihåg med yttrandefriheten är att
de lagar som man idag vill ändra lätt kan missbrukas om
mindre frihetliga partier kommer till makten  och vi har ju
Sd som står i farstun och trampar. Kommer de till makten
är det bara att titta på hur det gått med liknande partier
i Polen och Ungern.
Image result for julia ceasar hat
 
Innan Julia Ceasar hatade invandrare så hatade hon tandläkare och senare
när den orala galvanismen försvann började hon hata Vattenfall och
blev elallergiker på köpet

2016-12-20
04:55:04

liten vänstersväng
Jag följer debatten kring de gamla maoisterna och fascineras.
Jan Myrdal sekunderad av Stefan Lindgren i Sverige med följe
rymmer en del märkligheter. De menar att SD  står för en riktig
linje i migrationsfrågan och att de har en sund politik när det
gäller frågan om nationen och imperialismen. Lite utanför dem
finns en Lars Wilhelmsson som skriver om judefrågan som vore
han en medlem i Nordisk front eller en Evert Larsson som driver
någon märklig rasteori med vänsterförtecken. De simmar i bak-
vattnet på de stora norrmännen med Pål Steigan i förarsätet. I
Norge finns också de gamla maoisterna som har ungefär samma
märkliga personer som de ovan beskrivna svenskarna.
En annan sida inom den svenska vänstern är de som tar avstånd
från den av Fokus utsedd till årets svensk Amineh Kakabaveh vil-
ken har visat på reaktionära tendenser i den svenska förorten. Det
är märkligt att denna delen av vänstern inte kan förhålla sig på ett
riktigt sätt till islam, eller rättare till islamismen. Reaktionära islam-
ister må vara underordningar men det är också arbetslösa skåning-
ar som röstar på SD. En reaktionär är en reaktionär och skall bekämp-
as. Vidare blir det obegripligt när inte feminister entydigt kan ta av-
stånd från reaktionär och kvinnoförtryckande islam. Förorten är inte
en enhet. I förorten massor av människor som inte gillar islamister
och skulle vid ett tydligare ställningstagande från vänstern göra att
man också skulle kunna närma sig vänstern.
Man kan titta på hur Sverigehatiska rörelsen arbetar. De har en massa
olika syner på hur de vill att landet skall styras men de enas i kampen
mot migration och blattar. De är också duktiga på att starta och driva sej-
ter som når ut eller attt starta upp och driva poddar.
Hur många vänsterpoddar finns det? Jag hittar en när jag googlar.
En annan drevs av Researchgruppen men verkar nedlagd.
I den podden finns en oerhört intressant diskussion om gammal och ny
vänster. Dan Israel säger bra saker. Han lyfter fram två frågeställningar
som man skulle kunna samlas kring:
-Vilka är huvudmotsättningarna i världen.
-Vilka är huvudmotsättningarna i Sverige.
Han betonar vikten av studier. Det kan inte nog poängteras hur viktigt
detta är. Om man skall svara på de två ovan frågorna krävs omfattande
studier för att hitta förnuftiga svar att bygga en rörelse på.
Om man sedan hittar svaren kan man organisera och sedan börja agera.
En annan diskussion som förs i podden är också på hur man idag skall
organisera sig. På en arbetsplats är huvudkonflikten mellan arbetare och
ägare, men idag kan huvudkonflikten istället bli om man kan ha en gemen-
sam kamp för det ändamålet med Assar som inte gillar bögar, eller Ahmed
som inte gillar feminister, eller Oskar som ogillar transor och man hamnar
i ett kollektivt sönderfall där man flertalet fokuserar på att Assar, Ahmed och
Oskar skall uteslutas, även om alla tre är överens om att man skall ta kampen
mot ägaren.
 

2016-12-20
01:33:46

Va?
Jag lyssnar på podden Ingrid och Conrad och slås
av paradoxerna. Det flosklas med vänsterfeminism,
extrema socialister, marxister och liberala mångfalds-
extremister och några till.
Men emellanåt undrar jag om de lyssnar till sig själva.
Ofta hävdar de att de minsann inte rasister utan egent-
ligen tvärsom. Så som exempelvis i programmet ovan
säger Conrad:
"... och fortfarande är det så att svenska flickor våldtas
av araber dagligen".
Jag delar inte åsikten att man inte skall läsa vad ens fien-
der skriver och talar om. Jag anser tvärsom. Läs och lyss-
na. Slipa på motargumenten.
Om jag varit sosse eller moderat hade jag när det begav
sig bjudit in SD till överläggning. Ibland kan det vara bätt-
re att suga in och avväpna än att alltid bara slå.
SD och de Sverigehatiska har ju bara en fråga de kan driva
och det handlar om invandringen. Utan den finns ingenting.
Det som idag gör att SD växer är en utbredd ilska som i för-
sta hand riktar sig mot makten. Om SD då blir en del av mak-
ten blir de ju per definition avväpnade. De kan inte ta sig in
i stugvärmen utan att lösas upp.
Jag tror att SD kommer att lösas upp men det kommer inte
att lösa något. istället kommer då de etablerade partierna att
suga upp de frågor som givit framgång åt SD.
För vänstern gäller det att hitta sin egen form och sin egen rör-
else.
Vad vill man?
Vad är man för ?
Hur skall man nå dit?
Hur skall man organisera sig?
Vilka grundfrågor skall vara vänsterns bas?
Det är frågor som är viktigare idag än att bara fokusera vad
Sd och de Sverigehatiska gör och säger.

2016-12-17
11:05:06

Sunt förnuft
När jag lyssnar på Radio Realism, vilken är en Sverigehatisk podd,
säger en av deltagarna att man inte behöver några större regelverk
runt invandringen utan att det räcker med sunt förnuft. I det här fall-
et handlar det sunda förnuftet om att invandringen är skyldig till allt
som är fel i det svenska samhället och att om man bara skickar ut
att nyanlända tillbaka till krig och misär så kommer vårat samhälle
att bli så mycket bättre.
I Studio Ett diskuterar man problemet med att föräldrar terroriserar
lärare om att deras barn skall ha högre betyg. En expert i ämnet
säger då att man inte behöver regelverk för att styra upp dessa het-
sande föräldrar utan hen hänvisar till sunt förnuft.
Under åren i vård och omsorg hörde jag personal när det vankades
förändringar och policyskapande och efterlevande av samma policy
att det var onödigt och att man istället skulle lita till sunt förnuft.
Så vad man kan se är att den som uppmanar till sunt förnuft gör det
för att man inte har något att komma med och oftast bara vill att allt
skall vara som det alltid varit. Sunt förnuft står alltid i vägen för förän-
dring.
Man kan också dra slutsatsen att ju tommare ett budskap är ju mer
ropas det efter sunt förnuft.
Det är ju så att sunt förnuft kan vara vad som helst.
När den Sverigehatiska rörelsen menar att sunt förnuft är att visa
ut pojkar till krigets Afghanistan menar jag att sunt förnuft i så fall
är motsatsen och att de skall få vara kvar.

2016-12-14
21:15:00

Svenskhet
De Sverigevänliga(borde snarare kallas Sverigehatiska) pratar om
sina svenska värderingar och det kan man milt sagt säga ändras ef-
ter vem som sist av dem kom till tals.
Det finns de som hyllar asatron och får stånd så fort vikingar kommer
på tal.
Det finns de som pratar om kristendomen och då kan jag undra hur
den kan vara svensk?
Det finns de mer politiska som menar att folkhemmet, kvinnofrigörelse
och homosexuellas rättigheter är svenska värderingar, hur nu det kan
vara svenskt?
När vi kommer till kulturen så spretar det ännu värre.
Ja, vad är svenskt?
Image result for svenska proletärförfattare
Språket är det stora sammanhållande för vad som kan kallas svenskt.
Det kan nog alla vara överens om.
När det gäller det med kvinnor och homosexuellas rättigheter har det ju
inte så långa traditioner i landet. Kvinnor hade en bit in på förra seklet
ingen rösträtt och fram till 70-talet fick mannen piska upp sin kärring
om de var gifta. Homosexuella slutade att betraktas som klinisk sjuka
1977.
Vad blir så svenskt?
Folkhemmet var ingen självklarhet för den svenska överheten.
Politisk kamp mot samma överhet gav folkhemmet.
När det sedan gäller kulturen har den ofta utvecklats i kamp.
jag tänker på boken Våra författare som gavs ut på Fib/K i slutet av
70-talet. De svenska proletärförfattarna skrev inte i en svensk tradi-
tion utan i kamp mot densamma. Våra största författare var lika myck-
et folkets författare som svenska och var internationalister.
En Strindberg skrev inte för den svenska överheten och det gjorde inte
heller en senare Moberg. Selma Lagerlöf stod upp för republikanerna
och mot fascismen i Spanien.
Ja, i sanning blir det svårt att staka ut det genuint svenska.
Historien kan ju vara både kungarnas eller folkets, inte en svensk historia.
Image result for vilhelm moberg min svenska historia
 
 Sammanfattningsvis kan man säga att det som förenar de Sverigevänliga
är hatet mot den andre. Utan hatet som en sammanhållande kitt är man
ingenting. Hur länge skall det gå att fånga folks intresse med bara det?

2016-12-14
12:51:50

Den märkliga paradoxen
Jag bor i Backa Röd. Den räknas av polisen som en no-go-zone. Det
skall vara farligt att bo här. Jag träffar dagligen människor som invand-
rade hit för många år sedan över de som kom för några år sedan till de
som är nyanlända. Många människor blir det. Så gott som alla de möten
är av positiv art. Jag blir inte hotad trots att jag är vit och ateist.
Vi pratar om vardagliga frågor. Det handlar om att ordning i skolan. Det
handlar om kriminalitet och missbruk. Det handlar ofta om hur det är
i de lände där de har sitt ursprung. Det handlar om relationer.
Alltså allt det som berör människor i allmänhet.
Här finns inga islamister som springer och ropar efter sharia.
När man sedan läser och lyssnar på SD-röran så hittar de mördare,
andra kriminella och islamitiska terrorister i varje hörn i den svenska
förorter och detta trots att de möjligen ser en invandrare eller nyanländ
på ett vykort.
Det påminner mycket om hur nazisterna byggde upp myten om den
farliga juden. Det var propagandan mot juden som senare gav kon-
centrationslägren.

2016-12-14
12:38:24

Den andra sidan
Det finns några poddar som idag är SD nära och jag
ägnade natten till att lyssna till Conrad&Ingrid och ytt-
erligare några avsnitt av Radio Realism.
Det finns ett litet träsk till höger om SD där dessa podd-
ar slafsar omkring. De anser att SD blivit mesigt och att
de inte är tillräckligt hatiska mot islam.
Ingrid Carlqvist säger att hon avskyr de som daltar med
båtflyktingarna vilka hon anser får skylla sig själva när de
ger sig ut på rangliga båtar på Medelhavet. Hon är närmast
besatt av gruppvåldtäkter och att det är ett kulturellt uttryck
för människor från Mellanöstern och Nordafrika. Carlqvist
tar ofta exempel från sitt eget liv. När hon går till Arbetsför-
medlingen möter hon "skäggiga män och kvinnor i slöja".
Conrad gör en stor sak att han en gång var vänster men att
han nu vaknat. Och likt alla dem berättar han om en vänster
som hyllar terrorism och laglöshet. Han säger i varje program
att vänstern är psykiskt sjuk alternativt psykotisk.
På dessa poddar finns det som SD inte vill säga officiellt.
I dessa poddar och på sejterna typ Avpixlat(och inte minst i
dessa kommentarsfält) kan man se det som är partiets väsen.
Det handlar om invandring och varianter om hur mycket man
skall hata alla som inte är från Sverige. För övrigt handlar det
om att i varierande grad hata allt som är vänster, vilket kan va-
ra något att tänka på för Myrdal och hans likasinnade.

2016-12-14
12:13:30

Debatt
Jag lyssnade på några debatter som anordnats av Svenska
Publicistklubben. När man pratar om hyfs i debatten menar
nog de flesta att man inte skall gå till personangrepp utan
hålla sig till fakta och god ton.
I en debatt med flera deltagare om den senaste mediautred-
ningen är de flesta överens och den är närmast tråkig. Konse-
kvensen  blir att intresset slocknar ganska snart och det är en
av få debatter  som jag inte lyssnar färdigt på.
Den bästa är den när Quick diskuteras. Guillou och Dan Josefs-
son tar heder och ära av Gubb Stig och Claes Borgström.
Det är roligare att lyssna till Guillou och Jan Josefsson vilka
sällan eller aldrig tar tillfället i akt att göra små person angrepp.
Det är tråkigt att lyssna till torra fakta i Samtiden i SvT1.
Det var bra mycket roligare att lyssna på Donald Trump än på
Hillary Clinton.
I en annan debatt diskuteras journalisten som varumärke. Där
menar Alex Schulman med flera att det inte är några problem
med att vara just ett varumärke. Det finns inga problem med
att köpas av starka företag. Långt borta är den starka ordning
som rådde för några decennier sedan när det ansågs vara
självklart att anta Marx tes, varat bestämmer tänkandet.
Om Volvo köper dig kommer du knappast att skriva kritisk om
vare sig privatbilismens skadeverkningar på klimatet och abso-
lut ingen kritik mot att Volvo inte är världens bästa bil.
Enskilda journalister kan också vara en bromskloss och bli till
ett alibi för att demokratin fungerar. Guillou i alla är, för att ta
ett exempel, men när han och andra likt honom tillåts plats i
det offentliga blir de till ett alibi att systemet fungerar.
Om man inte organiserar sig sker ingen förändring alla åsikter
till trots.
 

2016-12-12
14:05:44

Vad med trasproletariatet
Det sägs ju att basen i ett populistisk part mer eller
mindre är vad Marx beskrev som trasproletariatet.
Det är de som är utanför produktionsprocessen och
som blir ganska många i våra moderna samhällen.
Marx skrev som avskräde och som människor som
lätt kunde lånas till reaktionära syften.
Till skillnad från anarkisterna som mer såg just denna
grupp som en potent grupp till revolutionen.
Det är nog sant att många i denna grupp som är födda
i det land där det populistiska partiet agerar ansluter sig
men de är knappast drivande.
Den stora skillnaden på folket i SD idag och de som fanns
i de etablerade partierna för 40-50 år sedan kan skrivas
sociala medier. Där man förr mellan väggar ondgjorde sig
över tiggare, tattare, homofiler, negrer, zigenare, degosar,
finnar, luffare, fyllhundar, knarkare, tjuvar och annat, där
kan man idag hitta ett gemensamt rum för sitt hat på soc-
iala medier.

2016-12-11
11:13:19

Anomi
Emile Durkheim skrev om anomi. Det handlar om grupper
av människor som hamnar utanför när samhället i sig förän-
dras eller när normer i samma samhälle är i förändring.
Det kan ju sägas vara vad som sker idag.
Många människor hamnar i olika former av utanförskap där
vita ställs mot icke-vita i den populistiska retoriken.
 
Kapitalismen utvecklar produktionsmedlen i rasande takt
och gör många av de som tidigare producerade i industrin
inte längre behövs. Maskinerna tar över.
Image result for anomi
I nästan samma fart förändras våra sociala kontrakt om vad
som är norm och vad som inte är det.
När verkligheten förändras och man inte känner igen sig har
människor en tendens att lita sig till gamla kontrakt och att li-
ta till de som utropar enkla lösningar i vilka man själv insluts.
I förordet till Paul Rolands bok Nazisterna och det ockulta skriv-
er han om hur nazisterna till en början organiserade de som
var ställda på gatan och som gavs ett hop om ett nytt Tyskland.
När nazisterna sedan växte och i synnerhet när de kom till mak-
ten hoppade kapitalet på tåget och drog ekonomiska fördelar av
den nya diktaturen. Kapitalet är ingen garanti för demokrati.
Hela etablissemangsteorin är ju knasig. De som sitter i ledning
för alla populistiska partier är ju etablissemang. Det handlar i
huvudsak om en intern strid inom etablissemanget där den sto-
ra massan används som valboskap.
Det är saker som man bör väga in när man bedömer SD. Det
kommer att bli värre ju mer makt de får. Idag kan man nästan
lägga ett karbonpapper på hur de tyska nazisterna växte och
vad som sedan skedde med hur SD växer i Sverige och hur
de hela tiden ökar intensiteten i vad de i själva verket vill.
Nazisterna pratade om fred men rustade för krig.
SD pratar om demokrati men rustar för förbud och utvisningar.
Image result for anomi
 

2016-12-11
01:08:09

Då och nu
På 70-talet menade en stor del av vänstern att folket undanhölls
stora delar av den gemensamma verkligheten och att denna mörk-
läggning i huvudsak styrdes av mediabolagen. Kvällspressen skrev
bara om mord och sensationer och de stora morgontidningarna var
i princip språkrör för kapitalet. Endast i Gnistan eller Proletären ( även
om de ansåg om varandra vara språkrör för Peking eller Moskva)kun-
de sanningen skrivas. den stora uppgiften handlade om att upplysa
folket om denna sanning och när man väl lyckades med det skulle
samma folk strömma ut på gatorna och göra revolution.
Image result for Gnistan tidning
Idag menar den Sverigevänliga(men ack så fylld av hat)rörelsen att
folket undanhålls sanningen om vad som sker i landet. Man menar
att Sverige är en Demokratur ( finns säkert en tanke om gamla Sovjet
och analysen där om en nomenklatura). De menar att denna mörk-
läggning styrs av en vänsterfeministisk elit som i maskopi med media-
bolagen och de sju övriga partierna i riksdagen döljer sanningen och
ständigt bara ljuger om sakernas tillstånd. Endast i Avpixlat eller dennas
systersejter kan man ta del av sanningen. Uppgiften är att upplysa folket
om sanningen och när folket väl blir upplysta om detta kommer samma
folk att strömma ut på gatorna och göra en Sverigevänlig revolution.
Image result for fria tider
Mellanledet mellan dessa båda riktiningar fanns på 70-talet då några
gubbar hårt drev linjen om mediavänstern. Man ansåg sig själva vara
någon slags vänster men att den vänster som styrde media var av en
annan art som helt blundade för att Sovjet inom kort tid skulle ockupera
Sverige.
Image result for mediavänstern myrdal
 

2016-12-10
01:39:00

Alla pratar om Dylan
Idag har ju nästan alla ett nästan magiskt förhållande till
Bob Dylan. Jag tillhör inte den skaran. i mitt lyssnade gen-
om åren har han inte betytt så mycket.
Första gången jag lyssnade ordentligt var när Before the
flood kom. En liveplatta från turnen med The Band. Dylan
hade varit borta från scenerna i sju år så det var en stor
grej. Då fastande jag för Like a rolling stone som i den live-
versionen är den bästa låt han gjort.  fastnade gjorde också
Lay lady lay och självklart Knockin on heavens door.  Jag
minns inte om Blowin in the wind var med på skivan men den
och Times are a changing hade ju potential för en ung revo-
lutionär. den skivan jag lyssnat på mest är den som kom 1973
och bara hette Bob Dylan. Låtarna Lily of the west och  Cant
help falling in love with you gick runt på mitt Scotch C-60 band.
Image result for bob dylan lily of the west
1976 kom Desire med låten Hurricane som var ett statement
för en feldömd fånge och den svängde och gick runt på skiv-
spelaren.
Sedan blev han kristen och Slow train coming var ju ren skit.
1983 kom Infidels och låten Jokerman som gjorde honom intres-
sant igen men inte mer.
Sedan dess har jag bara lyssnat på det han gjorde i sina tidiga
år. Inget va det nya.
Related image
Men när jag lyssnar på hans självbiografi på P1 blir jag bunden.
När han berättar hur han söker upp Woody Guthrie som sitter
med Huntingtons Corea på sjukhus och inte längre kan sjunga
eller spela och Dylan spelar sina egna låtar för honom. Det är
ju ett möte på en avfallsplats mellan gudar.
Jag tänker på Woody Guthires självbiografi Hela härligheten när
jag lyssnar till hur Dylan liftar från Illinois till New York och i några
år spelar för ingenting på små barer och sover där han får plats.
Så lika är deras historier.
This land is my land, this land is your land.
Image result for woody guthrie hela härligheten
Det var intressant att höra att en av de låtar jag hört mest
på i hela mitt liv, House av the rising sun(och gillat alla ver-
sioner jag hört, nästan....), är en låt som Dylan snodde av sin
mentor Dave van Ronk till Dylans första platta.
Ronk som mentor då måste allt bli bra.

2016-12-08
12:30:00

Det handlar inte om vad utan om vilka
I Norge sker ett brutalt dubbelmord. En 15-årig pojke dödar
en 14-årig pojke och en 48-årig kvinna.
Då är det tyst på sociala medier. Avpixlat skriver om en våldtäkt
i Danmark istället för där vet de att förövaren är mörkhyad.
De Sverigevänliga bekänner sig till en märklig logik.
Om det nu visar sig att 15-åringen är en ljushyad gosse kommer
de att säga att det är det mångkulturella samhällets fel att han be-
gick morden. För utan svarta på våra gator hade inte ljushyade
tvingats mörda dessa svarta.
När hatstormen sätter in mot en liten svart pojke som Lucia så
reagerar inte de Sverigevänliga på hatet mot en pojke utan mot
Åhlens som inte förstod att det skulle bli hatkampanjer mot en
svart liten gosse om de publicerade honom som en liten Lucia.
Bildresultat för svart lucia

2016-12-08
12:12:33

Fascism på marsch
Kretsen kring Avpixlat har en position som propagandamakare
för SD. I denna krets finns podden Radio Realism där man pra-
tar ganska fritt om vad man vill.
I ett avsnitt handlar det om SD versus SDU.
SD uteslöt ju de ledande personerna i SDU för att dessa inte höll
sig till partilinjen.
I podden säger man att man tycker att de uteslutna skall bilda ett
nytt parti då man tycker att SD blivit lite mesiga. Tanken här är
att det nya partiet skall profilera sig tydligare i sin Sverigevänlig-
het och man kan läsa in av vad de säger att det nya partiet skall
vara hårdare mot islam och att utvisa massor av nyanlända.
Det rör sig som sagt på högerkanten.
I podden har man egentligen bara en distinktion och det är att man
inte skall gulla med Hitler och historierevisionister, men för övrigt
kan man släppa in gammal fascistisk retorik utan urskiljning. Man
bör minnas att fascismen till skillnad från nazismen inte betonar
ras som  en skiljande faktor.
Men det är intressant med vilken självklarhet de Sverigevänliga idag
diskuterar det självklara i att SD kommer att få 20-30% i nästa val
och att de vill skapa ett parti till höger om SD för att verkligen kunna
göra verklighet av att göra Sverige rasrent.
Detta gäng av propagandamakare har en ganska märklig syn på
makt. De anser att Sverige styrs av en klick vänsterfeminister. Hur
detta skulle vara möjligt när denna klick bara består av några få
procent av befolkningen går man sällan in på. en på samma sätt
som islamister och fascister möts på halva vägen i sitt hat mot det
etablerade och där detta hat bekräftar varandra finns en liknande
samhörighet mellan de Sverigevänliga och identitetsvänstern.
Från de Sverigevänliga har man försökt att förklara den ideologiska
grunden för vänsterfeministen, alltså det som styr Sverige, med Frank-
furtskolan och Antonio Gramsci vilka betonade överbyggnadens roll i
ett samhälles utveckling och på andra sidan gör identitetsvänstern
ungefär samma analys med då med självklart positiv laddning.
Hur många som utanför dessa två grupper som bryr sig om Gramsci
eller Franfurtskolan kan man tänka är få.
Fascismen på marsch är ett faktum och då bör man ställa frågan om
vad man skall göra. I preludierna till Andra Världskriget samlade man
på flera håll ihop sig i folkfronter. Kanske är det dags för det även nu.
kanske skall vi alla bli socialdemokrater för att bli många och för att
vrida tillbaka partiet till sina rötter.
 
 

2016-12-08
11:33:04

The revenant
Under hela filmen The revenant irriterar jag mig på
hur huvudpersonen kan överleva. Han slits sönder
av en björn. Han kvävs och begravs levande. Han
kryper med sin brutna fot under en björnfäll i veck-
or. Han faller ut från ett stup där hästen dör men han
själv överlever och gör en Nybyggarna och överlev-
er inne i hästen. Han skjuts. Han får kniv i kroppen.
Ingen roll kan någonsin fått så många skador och
fortsatt leva i filmhistorien.
Men mest irriterar jag mig på hur han kan överleva
kylan när han ständigt hamnar i och under vatten.
Jag undrar över vilka superkläder de måste haft förr
i tiden. Goretex kan inte konkurrera.
Så är det den gamla vanliga där huvudpersonen möt-
er tjugo franska pälsjägare som på kort håll vill skjuta
ihjäl honom. De har gevär medans huvudpersonen har
en pistol som har ett skott. Pälsjägarna missar med alla
sina skott medans huvudpersonen träffar gång på gång
utan att ens sikta och med en pistol som bara har ett skott.
Dock gör öppningsscenen  med indianöverfallet och sed-
an kampen för livet mot en galen björn att filmen trots
allt är sevärd.
Bildresultat för the revenant
 

2016-12-07
12:43:05

När överheten blir obehaglig
Försäkringskassan är en koloss som i stora drag
drar runt en kontingent anställda vars huvuduppgift
är att misstänkliggöra sjuka och handikappade.
Den som tvivlar kan läsa Roland Paulsens bok "Vi
bara lyder" som är en liten bok om en stor organisation.
En vän som fått utmattningssyndrom berättar att hens
läkare har sjukskrivit och varit överens om att det verk-
ligen är ett utmattningstillstånd. Då ringer FK och en
handläggare  började ställa intrikata frågor om min
väns "verkliga" tillstånd. Det var ett obehagligt samtal
som fick min vän att känna sig misstrodd och ännu mer
trött och orolig när hen börjar få tankar om att försäkrings-
pengarna kanske skall dras in.
I sin förlängning får ett FK:s strategi den konsekvensen
att man drar ner folk som är sjuka till att bli riktigt sjuka
och inlagda, vilket i sin tur kostar oerhört mycket mer
pengar.
Om nu staten behöver spara pengar kanske man istället
för att jaga sjuka lägga resurserna på att återbygga polis-
ens enheter för ekonomisk brottsbekämpning. En rekorder-
ligt arbete där skulle dra bra med pengar. Det skulle också
visa att vi inte har ett skattefrälse i det här landet som kan
göra vad de vill bara för att de har resurser till det.
Bildresultat för paulsen vi lyder bara order

2016-12-07
12:31:45

Inte integration
I frågan om nyanlända kan man se hur det blir
när det inte finns en politik bakom det man gör.
I Göteborg finns de sexton skolor som tar emot
flest nyanlända i förorten. 75% av de nyanlända
får bostad i förortsområden.
Hur kan någon blunda då för att man bara öka
segregeringen i samhället?
Det skickas in grupper utan utbildning, som inte
kan språket och med små utsikter, som det ser
ut idag, bli annat än arbetslösa och bidragsbero-
ende, till den redan stora grupp som befinner sig
i ett utanförskap.
Utan en mer övergripande politik kommer vi bara
att öka utanförskapet och segregeringen.
Det går helt enkelt inte att fortsätta som vi gör om
vi inte tar kamp för arbete, utbildning, bostäder ell-
er enkelt uttryckt ett sant välfärdssamhälle för alla.
Om vi inte gör det kommer SD och ännu värre de
nyvakna nazisterna att plocka in ännu fler under si-
na mantlar.
 

2016-12-06
02:47:33

Whataboutism
Idag delade jag ett inlägg på FB om en liten svart gosse
som blivit hatad och hotad för att han fanns på en bild
iklädd vita Luciakläder.
Jag fick ett svar som ger en bild av vårat land idag. En man
tycker det är hemskt att det händer, men i nästa stund tar
han upp att hans son inte fått klä sig i pepparkaksdräkt  i
skolan där han går.
 

2016-12-06
02:44:04

Konversation
Två kvinnor kom in i affären idag.
När jag stod vid charken hamnade jag bredvid
den ena. Hon stod med en förpackning och som
hon stirrade på. Plötsligt ropar hon ut över hela
butiken till sin väninna som står längre bort:
- Vad är det för skillnad på rökt och kokt skinka ?
Väninnan svarade:
-Det ena är rökt och den andra är kokt!

2016-12-03
00:40:56

det grundläggande
Tony Judt hade en föreläsning 2009 där han
kortfattat satte tummen på problemen:
Något är fullständigt fel med vårat sätt att leva
idag. Under trettio år har vi gjort en dygd av
strävan efter materiell egennytta.
Och just denna strävan utgör faktiskt nu det
enda som återstår av vår känsla för kollektiva
mål. Vi vet vad saker och ting kostar men vi
har ingen aning om vad de är värda.
Vi frågar oss inte längre om domslut eller lagar
är bra. Är de rättvisa? Är de befogade? Är de
rättmätiga? Bidrar de till att skapa ett bättre
samhälle eller en bättre värld?
Detta var förr de stora politiska frågorna , även om
man inte kunde förvänta sig några enkla svar.
Vi måste lära oss att ställa dem på nytt.
Vill man läsa mer finns detta på pocket: Illa far landet.
Bildresultat för illa far landet
I veckan kom Judts kollega Timothy Snyder med
sin bok Den svarta jorden där han skriver om att
folkmord sker i första hand i stater utan styrning
som exempelvis den tyska förintelsen som i huvud-
sak skedde på ockuperad mark. Han skriver också
om den hotbild som finns när klimathotet bliren reali-
tet och de starka staterna kommer att hävda den
starkes rätt när resurserna blir färre.
Bildresultat för svart jord snyder

2016-12-02
13:23:57

prioritera
Det finns uppenbart ett folkligt missnöje mot etablissemanget.
Då kan man fråga sig hur vänstern förhåller sig till det. I ett
historiskt perspektiv skulle man då mobilisera folket och för-
klara sin politik med att man är emot de ekonomiska privileg-
ier som skapar detta etablissemang.
Man skulle då driva en politik som syftar till att skapa jäm-
ställdhet på alla nivåer.
Löner, boende, skolor, vård och omsorg är prioriterat.
Kön, sex och ras blir en del av politiken men inte vara
prioriterat det ovan.
Idag är det ju tvärsom.
När vänstern väljer den prioriteringen lämnar man fältet
öppet för nyfascismen vilka är de som konkurrerar om att
prata till "folket".

2016-12-02
13:16:09

hur är det möjligt
Den judiska konspirationen har ju en lång tradition och
hämtar kraft från tanken om judar finns i maktsfären vär-
den runt och då framför allt i olika ekonomiska maktcentra.
Där finns också Sion Vises protokoll som sägs vara doku-
mentet som visar att judarna vill ta över världen.
Mot denna konspiration är vi tämligen väl vaccinerade.
Inte ens SD som bygger hela sitt vara på att hitta alla fel
som finns på invandraren och muslimen finns, åtminstone
i sin retorik, inte antisemitismen med. Man kan fråga sig
om det i första hand är för att Israel ses som den stora
första kämpen mot islam eller om de släppt den tradition
i partiet som också innehöll antisemitism.
Det är då märkligt att det då går att i princip använda samma
typ av propaganda mot muslimen som man negerar mot jud-
en.
Muslimerna tar över är ju de svenskvänligas vanliga mantra.
Utan belägg. 5% av landets befolkning räknas som muslimer
och av dem är en bråkdel islamister.
I konspirationstanken mot juden sägs ju att de har massor av
folk i maktsfären, detta är ju omöjligt att ens antyda när det gäll-
er muslimen. Muslimer bor i huvudsak i våra förorter och hur des-
sa förorter skall kunna ta över Sverige är för mig en gåta.
Där antisemiterna har Sion Vises protokoll har islamafoberna
tanken om Eurabia. Alltså så skall  rika oljestater köpt europei-
ska politiker för att de senare skall slussa in jihadister in i Europa
så att dessa bakvägen skall ta över. Det är grunden i konspirat-
ionen. Hur är det möjligt?
 

2016-12-02
00:37:28

Folket igen
i Opinion i SVT1 så säger Marcus Birro att folket
kommer att göra revolution och att folket alltid har
rätt. Men då måste man vara noggrann med defi-
nitionerna och här klargöra vad som är folk.
I Birros och andra neofascisters värld finns bara en
eneda fråga som håller folket samman och det är
kriget mot den påstådda massinvandringen.
Det finns helt enkelt ingen annan sammanhållande
fråga. Det finns de som anser att även invandraren
utgör ett hot och skall stigmatiseras men den stånd-
punkten delas inte av alla. Än.
Med denna enda sammanhållande fråga kan man för-
ena miljardären, den arbetslöse och den vanlige arbet-
aren i en ohelig allians och hävda att de som inte tyck-
er att det finns en massinvandring eller som tycker det
går alldeles utmärkt att leva sida vid sida med människ-
or med annan hudfärg eller religion(eller brist på detsamma)
kallas för etablissemang. Om man gjorde en klassanalys
av båda sidor skulle resultat bli att alla klasser var repre-
senterade på båda sidor och hur skall man då gå vidare?
Blir det då inte bara en kamp om vem som är bäst att
mobilisera utifrån bara värderingar?
Bildresultat för lynchmobb
Dispatch International publicerar dylikt.
 
Under förra seklet lynchade folket ungefär 5000 svar-
ta i folkliga upptåg. De flesta var helt oskyldiga svarta
som bara fanns nära den mobb som agerade. Hade
folket rätt där?
Med sociala medier blir det nu lättare att både uttrycka
och förmedla hot och hat. Man behöver ju sällan möta
den man hotar eller hatar. Man behöver bara skriva ner
och skicka utan konsekvens.
Direkt efter Opinion visades en engelsk dokumentär om
den brittiska gruppen Britain First vilken är en islamafobisk
grupp som rönt uppmärksamhet. de gör aktioner som de
direkt lägger upp på Facebook. Deras små filmer kan på
två timmar få 100000 visningar vilket indikerar att de har
genomslag i opinionen. Men när de skall smala till direkta
aktioner kommer det bara ett hundratal. Det är jobbigare
att konfronteras med levande människor som inte är sär-
skilt glada över det hat man förmedlar. I de mötena finns
en konsekvens av handlandet och då håller sig folket bor-
ta.
Bildresultat för lynching
 

2016-12-02
00:17:37

Våldtäkter
I P1 intervjuas Föreningen Tillsammans om våldtäkter
och huvudpersonen säger där att den vanligaste våld-
täkten sker i hemmet av en person som man känner.
Men om man läser BRÅ från 2015 säger den statistik-
en att 60% av alla våldtäkter sker på allmän plats och
att 70% av förövarna är tidigare okända män.
Så hur är det egentligen?

2016-12-01
01:21:00

Trä-Hitler
Lyssnar på en pod där en man pratar om  träslöjdslärare
förr i tiden och han menar att alla träslöjdslärare kallades
för Trä-Hitler (googla och läs).
Jag tänker då på min träslöjdslärare från Ånässkolan som
hette Lars Schlyter och det var så att vi kallade honom för
just Trä-Hitler.
Detta borde undersökas.

2016-12-01
01:16:24

Massvåldtäkter?
Neofascisterna i Sverige , de brukar kalla sig Sverigevänliga
vilket är minst sagt en eufemism, hävdar att vi har massinvand-
ring och i kölvattnet av detta har vi fått en våldtäktsepidemi.
Vad BRÅ skriver i ämnet är att antalet anmälningar ökar
Men,
De anmälda våldtäkterna har ökat under den senaste tioårsperioden (2006–2015). Ökningen kan delvis förklaras av att en ny sexualbrottslagstiftning trädde i kraft den 1 april 2005. Den innebär bland annat att vissa gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande kom att rubriceras som våldtäkt.
 Vidare har kvinnors större inflytande också fått dem
att anmäla brottet i högre grad.
I brottsstatistiken bokförs också varje enskilt brott. Om en
kvinna våldtas över tid 100 gånger, bokförs det som 100
våldtäkter.
När det gäller de vidriga gruppvåldtäkterna så sker dessa
ca 60 gånger per år. Man kan fråga sig hur man kan fästa
ett så sällsynt brott till etniska grupper.
 
De som pratar om våldtäktsepidemi har ingen tanke om
de utsatta kvinnorna utan använder brottet för att istället
kunna hetsa mot olika etniska grupper.
Om en promille av somalierna begår gruppvåldtäkterna hur
kan man då säga något om somaliernas syn på sexualitet?